Hjemmeautomatik og små gaskedler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeautomatik og små gaskedler"

Transkript

1 Hjemmeautomatik og små gaskedler State-of-the-art Teknisk note nr 1/2005 Maj 2005

2 Hjemmeautomatik og små gaskedler State-of-the-art Teknisk Note nr 1/2005 Karsten Vinkler Frederiksen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2005

3 Titel : Hjemmeautomatik og små gaskedler, state-of-the-art Rapport kategori : Teknisk Note Forfatter : Karsten Vinkler Frederiksen Dato for udgivelse : Maj 2005 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : 72643; H:\726\43 - hjemmeautomatik\dok for litteratursøgning\rapport_finaldoc Sagsnavn : State-of-the-art inden for Hjemmeautomatik i boliger ISSN : Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) forbeholder sig ret til ændringer i den Tekniske Note Det er brugerens ansvar at anvende oplysningerne korrekt og til det tilsigtede formål I tilfælde af fejl i den Tekniske Note gælder "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89)" Juli 1997

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 0 Forord 2 1 Resumé og konklusion 3 2 Hjemmeautomatik og tovejskommunikation generelt 5 21 Apparat 5 22 Opsamlerenhed 5 23 Kommunikationsnettet 6 3 Litteraturstudium (state of the art) 7 31 Gaskedelproducenter Vaillant Bosch Viessmann Weishaupt Baxi Andre International undersøgelse om hjemmeautomatik Markedet Fra anvendelse til serviceydelser Teknologi Efterspørgsel Lauritz Knudsen A/S (ikke-gasrelaterede virksomheder) 24 4 Referencer 26 Bilag 1 Vaillant-kedler 2 Dansk installationsvejledning for vrnetdialog 3 Dansk installationsvejledning for HMM 4 Bosch - Term

5 DGC-rapport 2 0 Forord I de senere år har der været en rivende udvikling inden for automatik, der kan bruges i boligen, både i Danmark og i udlandet Hertil kommer, at nye systemer til kommunikation mellem apparaterne i boligerne og eksempelvis en overvågningscentral er blevet mere fleksible, billigere og lettere at etablere Dette må nødvendigvis også smitte af på gasområdet Med henblik på at gøre status mht udviklingsaktiviteter, specielt inden for hjemmeautomatik og små gaskedelinstallationer, er nærværende litteraturstudium igangsat af de danske naturgasselskabers Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU GI) med Per Persson (HNG) som FAUansvarlig Formålet med arbejdet har været at klarlægge, hvilke systemer der inden for en kort årrække har anvendelsespotentiale i den danske gassektor Noten er opbygget med et indledende resumé og konklusion for læseren, der ikke ønsker at gå i detaljer Herefter gives en kort introduktion i, hvad hjemmeautomatik er, herunder nogle definitioner Dernæst beskrives status for produkter og aktiviteter hos gaskedelproducenterne og andre gasrelaterede virksomheder Ved det enkelte emne er der så vidt muligt angivet henvisninger, så der kan gennemføres opfølgning på den enkelte kilde Hørsholm, maj 2005 Karsten Vinkler Frederiksen Projektleder Afd for Energiteknik og Sikkerhed Bjarne Spiegelhauer Afdelingschef Afd for Energiteknik og Sikkerhed

6 DGC-rapport 3 1 Resumé og konklusion Formålet med projektet Gasanvendelse og hjemmeautomatik har været at klarlægge status for anvendelse af hjemmeautomatik i gasrelaterede produkter, og om den nærmeste fremtid vil byde på et gennembrud med hensyn til hjemmeautomatik i boliger Studier og interviews har vist, at de fleste gaskedelproducenter har eller er i gang med at udvikle fjernovervågningssystemer til deres villagaskedler Viessmann har eksempelvis et system, der kaldes Vitocom, og Weishaupt har et system, der kaldes Weishaupt Condens Manager (WCM), og de øvrige producenter har tilsyneladende også løsninger på tegnebrættet Disse systemer kan bla bruges ved fjernservicering af gaskedlen Hertil kommer, at også andre apparater i boligen kan fjernovervåges med disse systemer, fx vil man kunne se, om fryseren fungerer efter hensigten Specielt Vaillants løsning (VrnetDIALOG) skal fremhæves, idet de i øjeblikket har et demonstrationsanlæg kørende hos en kunde i Bagsværd med ganske gode resultater At disse produkter kommer ud i de danske boliger inden for de kommende år er sikkert Denne forudsigelse bekræftes af en række internationale undersøgelser, bla et studie gennemført af den Internationale Gas Union (IGU) Ifølge dette er udbudet af løsninger pt stort, mens efterspørgslen er relativt lille, og det er USA og Japan, der fører an i forhold EU Tidshorisonten for et gennembrud i markedet afhænger i høj grad af driftssikkerhed, anskaffelsespris og løbende udgifter Hertil kommer at servicefirmaerne skal have bedre indsigt i de forretningsmæssige fordele i fjernovervågningskoncepterne Studierne giver ikke et fuldstændigt billede af økonomi ved brug af ovennævnte løsninger til fjernkommunikation med gaskedelinstallationen Jævnfør tilbagemeldingerne fra kedelleverandørerne ligger en forventet anskaffelsespris i området fra DKK (inkl installation og moms) Her skal det bemærkes, at løsningen med mobiltelefonopkobling er noget dyrere end den med fastnetopkobling Mht drift afhænger udgifterne af de løsninger, den enkelte udbyder har, men det kan forventes, at abonnementsudgif-

7 DGC-rapport 4 terne ligger i størrelsesorden 300 DKK pr år, fastnetopkald i størrelsesordenen 2 DKK pr min og servicemeddelelser fra overvågningssystemet mellem 4-5 DKK pr min Mht mobilløsningen er prisen for opkald via mobil indtil videre meget høj med priser på over 10 DKK pr min Den pris kan og vil ifølge leverandøren blive mærkbart reduceret i nær fremtid med en anden opkobling Selvom studiet primært fokuserer på automatik til gaskedler, så udvikler og markedsfører andre brancher også hjemmeautomatik I notatet er firmaet Lauritz Knudsen A/S s totalkoncept beskrevet Her er styring af bla eludstyr og tyverisikring integreret, og muligheden for, at dette også kan omfatte gasinstallationen, er faktisk til stede Jævnfør disse resultater af litteraturstudiet bør et par udbydere af færdige hjemmeautomatikløsninger til gaskedler kontaktes med henblik på demonstration på villainstallationer Det vil i den sammenhæng være oplagt at kombinere kedelproducenternes systemer med andre branchers systemer (fx systemet fra Lauritz Knudsen A/S), ligesom et eller flere servicefirmaer bør inddrages At søge samspil mellem de forskellige systemer vil også lette slutbrugernes anvendelse i dagligdagen og dermed fremme efterspørgslen

8 DGC-rapport 5 2 Hjemmeautomatik og tovejskommunikation generelt For folk udelukkende med en gasteknisk baggrund kan terminologien bag hjemmeautomatik og tovejskommunikation forekomme svært tilgængelig I /1/ er de vigtigste begreber og udtryk beskrevet, mens der i dette afsnit er en kort gennemgang af hovedkomponenterne i et hjemmeautomatiksystem (se Figur 1) Elledning Radio Koncentrator Gasmåler Gastryk Gaskedel Gaslækage Bussystemer TV Telefon Indkøb Bank Kulilte Varmeanlæg Klimastyring Telefonledning Gateway PC Vandmåler Lysstyring El-måler Husholdningsapp Figur 1 Eksempel på opbygning af et hjemmeautomatiksystem med tovejskommunikation Delkomponenterne forklares kort i det følgende 21 Apparat Det enkelte apparat (fx gaskedlen) i huset fungerer typisk, som det altid har gjort Der er blot den forskel, at det er forsynet med en elektronisk udgang, og der kan derfor gennemføres elektronisk kommunikation til og fra apparatet 22 Opsamlerenhed Systemet kan være opbygget således, at der i den enkelte bolig opsamles data fra de forskellige apparater i en opsamlerenhed ved direkte forbindelse, eller ved forbindelse via et lokalnet (BUS) Herfra opsamles data i en kon-

9 DGC-rapport 6 centrator i boligen, og dataene sendes ud af boligen via et eksternt kommunikationsnet Det er således det eneste sted, der skal etableres en gateway En gateway kan være en mikroprocessor, der kan oversætte mellem to protokoller (to kommunikationssprog), der er på hver side af enheden 23 Kommunikationsnettet Transmission af data mellem boligen og omverdenen kan gennemføres på en række alternative måder For boliger vil følgende alternativer være relevante: Det almindelige telefonnet Trådløs kommunikation via satellit eller via mobiltelefonnettet Elnettet fra boligen til en transformerstation Herfra skal der kommunikeres via eksempelvis telefonnettet Dette er en række overordnede begreber, der beskriver opbygning og funktion af hjemmeautomatik

10 DGC-rapport 7 3 Litteraturstudium (state of the art) Dette afsnit omfatter informationsindsamling først og fremmest mht status for udvikling og anvendelse af hjemmeautomatik hos diverse producenter/- leverandører af gaskedler Med arbejdet er der ikke opnået et fuldstændigt billede af status på området, men det giver et indtryk af, hvem der i ind- og udland arbejder med hjemmeautomatik, og hvad de bruger teknologien til De fleste referencer kan bruges som en nøgle for yderligere informationsindsamling 31 Gaskedelproducenter ISH-messen i Frankfurt i marts 2003 viste, at gaskedelproducenterne i EU er aktive på området hjemmeautomatik, og det vil naturligvis også få indflydelse på det danske marked 311 Vaillant I forhold til hjemmeautomatik koncentrerer firmaet Vaillant sig om produkter, der sikrer selvoptimering af anlæg, og som hjælper slutbrugeren i forbindelse med kontrol af kedelinstallationens funktioner Jævnfør møde med Vaillant, v/bent Ole Pedersen, medio 2004 gives her en status for firmaets aktiviteter og produkter Vaillant har udviklet systemet vrnetdialog, som kan bruges til alle deres kedelmodeller (se Figur 2) Det kan som udgangspunkt fjernovervåge og styre over 30 forskellige parametre på gasinstallationen

11 DGC-rapport 8 Figur 2 Tilslutning af vrnetdialog til en kedel Grundmodulet i systemet er en kontrolboks, der sikrer, at installationen kan komme på Internettet Boksen har nemlig indbygget modem, der enten kan ringe op via husets fastnettelefon (vrnetdialog 840) - eller fås i mobiludgave, som bruger GSM-nettet (vrnetdialog 860) Boksen fungerer ved automatisk at ringe op og sende meldinger om eventuelle fejl eller driftsproblemer til Vaillant i Tyskland I løbet af få minutter sendes beskeden videre som , SMS eller fax til eksempelvis servicefirmaet, således at serviceteknikeren fra sin PC kan logge sig direkte på husets varmeanlæg via vrnetdialog og stille en præcis diagnose Afhængig af de problemer, diagnosen klarlægger, kan teknikerne nu justere en række af anlæggets funktioner uden yderligere servicebesøg Ved hjælp af systemet kan serviceteknikeren eksempelvis indstille og optimere driften, men også kontrollere om sliddele skal skiftes, og om anlægget skal sættes på nøddrift, så et driftsstop kan undgås Slutbruger kan også drage nytte af at kunne ringe til gasinstallationen Det vil eksempelvis være muligt at kunne ringe til anlægget, inden man kommer hjem fra vinterferien og ændre indstillingen fra feriedrift til normaldrift med 20 C i opholdsrummene For kedelserien ecotec exclusive er det oven i købet muligt, at kedlen udfører selvoptimering ved hjælp af en CO-sensor placeret i kedlens aftræk Sensoren overvåger CO-indholdet i røggassen og optimerer løbende forbrændingen ved pulsstyring af gas/luftsammensætningen Systemet gennemfører med jævne mellemrum kalibrering ved ca 300 ppm CO over en perio-

12 DGC-rapport 9 de på 20 sek Mht levetiden for sensoren har langtidstest allerede vist tilfredsstillende drift i timer (ca 8½ år) Prisen for en sensor er ca 1000 DKK På vandsiden af installationen er der en vandsensor, som overvåger anlægget mht vandmangel, lækage fra ekspansionsbeholder og utætheder ved veksler (forebyggende service) Vi ved allerede nu, at mange serviceudkald skyldes problemer på varmeanlæggets vandside, og derfor er det relevant at overvåge den parameter Mht økonomi skal det nævnes, at opkaldet fra boksen sker via Vaillant i Tyskland, hvilket uheldigvis betyder, at prisen for et fjernopkald er relativt høj, hvilket ikke fremmer implementeringen på markedet For en dansk fastnetløsning med vrnetdialog 840 er prisen for telefonopkald 2,16 DKK pr min (pr februar 2005) Ved en tilsvarende mobilløsning med vrnetdialog 860 er prisen for telefonopkald 13,32 DKK pr min Omvendt vil en servicemelding fra systemet koste 4,54 DKK pr min uanset telefonløsningen Mht årsafgift er det kun vrnetdialog 860 løsningen, der koster noget, og her er prisen 290 DKK pr år Anvendt kurs er 7,44 DKK pr EURO Jævnfør Bilag 1 er vejledende pris for vrnetdialog boksen i Tyskland på 432 EURO eller 3214 DKK (ekskl VAT) Inklusive GSM-modem er prisen 695 EURO eller 5171 DKK Her er ovennævnte kurs også anvendt Det skal bemærkes, at systemet kan udbygges, og op til 16 kedler kan overvåges, uden at det kræver flere kontrolbokse Dette kan reducere prisen pr kedel mærkbart Hertil skal nævnes, at Vaillant overvejer at få en server placeret i Danmark, så det bliver billigere at sende til og fra kedlen Status for field-test med Vaillants system er, at 7350 stk skulle være installeret med systemet i Tyskland, Schweiz, Østrig og Danmark i 2004, hvoraf 400 var planlagt til det danske marked I Danmark er der pt 3 anlæg oppe at køre med vrnetdialog, hvoraf en er en kunde i Bagsværd, der har testet systemet, og erfaringerne herfra er beskrevet i /2/ Endvidere er systemet markedsført i flere danske avisers boligsektion

13 DGC-rapport 10 Der findes yderligere information om systemet i Bilag 1 og på hjemmesiden wwwvaillantdk, hvor genvejen er NYHED vrnetdialog I Bilag 2 er den danske installationsvejledning vist Hertil kommer, at der også findes oplysninger på hjemmesiden wwwvrnetdialogvaillantde, men det kræver password, hvis fuld adgang ønskes Kontakt den danske leverandør v/bent Ole Pedersen Med henblik på at tilvejebringe indsigt i mulig anvendelse af systemet i den danske boligmasse og som fjernserviceværktøj for servicefirmaer bør der i samarbejde med Vaillant Danmark opbygges et system i laboratoriet Herved kan test afdække status for praktiske barrierer og muligheder for systemet i Danmark 312 Bosch Junkers/Bosch har udviklet produktet Domotik, der integrerer styring og overvågning af gaskedelinstallationen med de øvrige systemer i boligen (fx alarmen) Systemet bygger på EIB-bussen (Europæiske Installations Bus) Figur 3 Apparattyper som Domotik-systemet kan kommunikere med

14 DGC-rapport 11 Baseret på interview med Bosch, v/erik Clement, tilsendt materiale og gennemgang af deres hjemmeside kan det konstateres, at Domotik indgår i firmaets produktprogram, selvom oplysningerne er sparsomme På den danske hjemmeside markedsføres det under navnet Domotik: Intelligent varmeautomatik ; en teknologi, der kan bruges ved konstant optimering af rumtemperatur ved hjælp af styring af varmeydelsen fra kedlen Fx tilpasses varmeydelsen, når der opstår ændringer i varmebehovet som følge af passiv solvarme gennem ruderne og ændringer af antal personer i rummet Med andre ord et avanceret klimastyringssystem I forbindelse med kedelsystemer til det danske marked skal busenhederne HMM, HSM, TA 270, TA 271 og TF 20 fremhæves Disse indgår som tilbehør i Bosch s kedelprogram, typisk når der skal udføres kaskadesystem (se Figur 4) Figur 4 Eksempel på opbygning Anlægsopbygningen i Figur 4 er et eksempel, hvor den vejrstyrede regulator (TA 270) kan styre en ublandet varmekreds (HK 0 ) over centralvarmestyremodulen (HSM) Den kan ligeledes styre en blandet varmekreds (HK 1 ) over centralvarmeblandemodulet (HMM) Som ekstraudstyr kan varmekredsene styres af hver deres fjernbetjening (TF 20) På figuren er der 3 varmekredse, og hver af disse skal udstyres med en fjernbetjening og et blandemodul Dansk installationsvejledning fremgår af Bilag 3 Priserne for dette tilbehør i Danmark kendes ikke

15 DGC-rapport 12 Oplysninger om Domotik findes også på tyske hjemmesider Her ses det, at produktet var på markedet pr februar 2005, idet handelsfirmaet Hans-Peter Jarck GmbH (se wwwheizungsbau-jarckde under Domotik ) bla sælger de komponenter, der indgår i systemet Ifølge hjemmesiden ligger stykprisen for komponenterne på mellem DKK Mht fjernkommunikation henviser firmaet til hjemmesiden wwwdomotikde, som administreres af et tysk firma ved navn Term informationselektronik GmbH Dette firma udbyder hjemmeautomatikproduktet LIZA, der er et system, som ud over fjernkommunikation med varmeinstallationen dækker andre funktioner i boligen (fx lys, alarmsystem og klimaanlæg) Firmaet Term og dets produkter er beskrevet i Bilag 4 Mht erfaringer med Domotik henvises der bla til projektsamarbejde City of Stuttgart, Siemens Bygningsteknik, og der planlægges et demonstrationshus i Riesbürg (Tyskland) I Danmark er der, så vidt vides, endnu ingen praktiske erfaringer med Domotik Med baggrund i denne status vil det være oplagt via den danske leverandør at indkøbe de Domotik-komponenter, der er henvist til ovenfor med henblik på opbygning og test i danske boliger 313 Viessmann Viessmanns udvikling inden for hjemmeautomatik og små gaskedler kan opdeles i produkter, der vedrører regulerings- og styringsenheder, diagnoseenheder og fjernkommunikationsprodukter Hertil kommer at det kun er udvalgte kedeltyper fra firmaets kedelprogram, der kan forsynes med et eller flere af disse produkter Kedlernes regulerings- og styringsdel betegnes 100, 150, 200 og 300 På Figur 5 ses 300 Det nye ved denne reguleringsgeneration er, at den hjælper operatøren undervejs fra montagen over betjeningen til vedligeholdelse og service

16 DGC-rapport 13 Figur LCD-display gør indstillingen let, og efter indstillingen skubbes reguleringen ganske enkelt tilbage i kabinettet, som er strømlinet integreret i Vitotecdesignet En lysdiode signalerer en gnidningsløs drift Det er også muligt på enkel vis at tilpasse varmeforsyningen med partytasten (fra 200), der lader natsænkningen bortfalde og boligen være varm længere Eller med spare-/ferietasten, som sørger for, at der i den forbindelse ikke bruges unødig meget gas Fuzzy-Logik er en speciel reguleringsstrategi, som regulerer kedelvandstemperaturen i direkte afhængighed af det aktuelle varmebehov Fuzzy- Logik betegner man også som uskarp logik, fordi den ikke kun arbejder med hedt-koldt, men også med mellemværdier som varm og meget varm Også måden at drage følgeslutninger på er ved Fuzzy-Logikken uskarp Den arbejder ikke matematisk eksakt, men efter regler, der modsvarer de menneskelige erfaringer og tænkemåder På grund af disse egenskaber kan Fuzzy-Logikken hurtigt opfatte selv små indflydelser på den normale varmedrift og de momentane behovsspidsbelastninger og udligne dem fleksibelt Fuzzy-Logikken drager følgeslutninger ud fra - Forløbet af varmeforbruget den forrige dag - Forløbet af det aktuelle varmebehov

17 DGC-rapport 14 - Det vejrkompenserende temperaturforløb - Solstrålingen En yderligere fordel er, at er betydeligt lettere end tidligere generationer at montere og betjene Til indstilling af den ønskede rumtemperatur er der kun en drejeknap, som skal betjenes: varmere eller koldere Indstillingen af varmekarakteristikken og montage af en udetemperaturføler bortfalder Fuzzy-Logikken anvendes kun i Viessmanns regulering 150 Ifølge Carl Henning Simonsen (Viessmann) sælges denne kedel og dermed Fuzzy-Logik strategien ikke i Danmark Ønskes en endnu lettere betjening kan -reguleringerne uden problemer udvides med en Vitotrol-fjernbetjening (se Figur 6) Figur 6 Vitotrol fjernbetjening Vitotrol muliggør betjening fra bla stuen og følger s opbygning og betjeningsfilosofi Kedelprodukterne er endvidere designet til at gøre det lettere for serviceteknikeren, idet der er indbygget et diagnosesystem med interface i kedlen for enkel og hurtig idrifttagning, vedligeholdelse og service

18 DGC-rapport 15 Figur 7 Optolink Laptop-diagnoseinterface Fjernkommunikation udbydes også som tilbehør til, og produktet betegnes Vitocom På Figur 8 ses opbygning og mulige kommunikationsalternativer Figur 8 Mulige kommunikationsalternativer med Vitocom 300 Ved fjernovervågning af et varmeanlæg overføres anlægsdata via et ekstra interface, som melder kedlens regulering til et servicefirmas fax, telefon, og PC Serviceteknikerne kan derigennem kontrollere anlæggets drift og bemærker ofte forstyrrelser tidligere end brugeren Efter behov kan varmeprogrammet også omstilles via PC eller telefon Fordelene ved fjernovervågning er ifølge leverandøren følgende:

19 DGC-rapport 16 - Tids- og omkostningsbesparelse ved service - Forøgelse af driftssikkerheden, da anlægget automatisk melder årsagen til forstyrrelser - Forøgelse af komforten og energibesparelsen på grund af fjernomstilling af driftsprogrammet via telefonen I Figur 9 er en mulig sammensætning af gaskedel, regulering, betjeningsfunktion, fjernkommunikationsmuligheder og diagnosehjælpefunktioner vist Det skal bemærkes, at siden tabellen blev lavet, har Viessmann sikret, at alle deres kedler kan kombineres med en vilkårlig reguleringsenhed Det vil bla sige, at Vitogas 100, kw også kan kombineres med 300

20 DGC-rapport 17 Mulige kedel / regulerings-kombinationer (KW1) 200 (KW2) 300 Vitogas 100, kw Vitogas 100, kw Vitogas 300 Vitocrossal 300 funktionsoversigt Betjening og meldinger (KW1) 200 (KW2) 300 Melding opvarmning af varmtvandsbeholder Melding af drift og forstyrrelser Temperaturmelding Automatisk sommer-/ vinter-tidsomstilling Hurtigopvarmning efter natsænkning Indstilling af et andet beholdertemperaturminimum Fjernbetjening til hver varmekreds Digitalt flerkanalskontaktur Klartekstunderstøttet betjeningsstyring Rumtemperaturtilkobling Brændstofforbrugsangivelse Driftstimetæller Varmekredsselektiv betjening af anlægget Koblingstidsoptimering (med rumtemperatursensor) funktionsoversigt Kommunikation (KW1) 200 (KW2) 300 Fjernovervågning og driftsprogram-omstilling med Vitocom 100 Tilslutning til LON eller EIB med Vitocom 200 Fjernovervågning og fjernparametrering med Vitocom 300 FA2 Kommunikation med yderligere varmekredsreguleringer 050 funktionsoversigt Vedligeholdelse (KW1) 200 (KW2) 300 Integreret diagnosesystem Fejlhistorie Optolink Laptop-interface med Vitosoft 200 Vedligeholdelsesmelding Figur 9 Tabel med mulige kedel/reguleringskombinationer Anvendelse af Figur 9 beskrives bedst med et eksempel Af figuren ses eksempelvis, at med kombinationen Vitogas 100 (10-60 kw) og 150 kan man bla gennemføre kommunikation ved fjernovervågning og driftsprogramomstilling med Vitocom 100 De øvrige fjernkommunikationsmuligheder er derimod ikke mulige med denne kombination

21 DGC-rapport 18 For det danske marked og fjernkommunikation fokuseres der pt på Vitocom 100, der prismæssigt forventes at ligge på ca 3000 DKK installeret (inkl moms) Ovennævnte gennemgang viser, at fjernovervågningssystemerne er på hylderne hos Viessmann, men interview med Jan Svendsen fra Viessmann Danmark viser, at markedet endnu ikke er modent til den slags systemer Der kan være mange forklaringer, og en kan være fordomme i installatørbranchen mht, at det nok ikke fungerer og er besværligt at sætte sig ind i Set i lyset af den slags barrierer, og hvis branchen ønsker en implementering af hjemmeautomatik på markedet, bør der gennemføres demonstrationsforløb med Vitocom, herunder udarbejdelse af anvisninger og omtale i diverse medier 314 Weishaupt Ved købet af firmaet Neuberger Gebäude har Weishaupt udnyttet muligheden for at indarbejde hjemmeautomatik i deres produktprogram Systemet betegnes og markedsføres under navnet BMS-Technology (Building Management System) Som det fremgår af Figur 10, kan systemet styre en række funktioner i bygninger, hvorved lavt energiforbrug og høj komfort sikres Figur 10 Funktioner, som systemet har mulighed for at styre

22 DGC-rapport 19 I Figur 11 ses en skematisk opstilling af et integreret system, hvor man fra en PC kan styre og overvåge en lang række bygningsstyrefunktioner Figur 11 Overvågningsniveauer for BMS-systemet På hjemmesiderne wwwweishauptde og wwwneubergernet er systemet også beskrevet, dog ikke i detaljer I forhold til det danske marked er BMSsystemerne endnu ikke relevant I forhold til kedelanlæg til det danske marked kan fjernovervågningssystemet Weishaupt Condens Manager (WCM) ifølge Finn Sørensen (Weishaupt) anvendes sammen med kondenserende gaskedler, samt diverse tilbehør såsom blandekredse, pumpekredse og varmtvandsproduktion Weishaupt kondenserende gaskedler kan også kommunikere med fremmede overvågningssystemer (fx TAC, Siemens mv) Der er mulighed for på et

23 DGC-rapport 20 kaskadeanlæg at lægge et 0-10 Volt eller 4-24 ma signal ind fra en fremmed leverandør Bemærk dog, at på anlæg med kun en kedel må der kun der lægges et 4-24mA signal Det er muligt både på solo- og kaskadekedler at få indikeret fejlmeldinger Disse løsninger kræver ikke et WCM-system Grundmodulet i systemet fremgår af Figur 12 og består af en ebus-adapter med analog- eller GSM-modem tilslutning, der sikrer kontakt mellem kedelinstallationen og en PC eller en mobiltelefon Foruden kommunikation med kedelfunktionerne er det muligt at kommunikere med 3 andre apparater (fx fryseren) Figur12 Opbygning af Weishaupt Condens Manager Prisen for en installeret ebus-adapter på et kedelanlæg er ifølge Finn Sørensen (Weishaupt) ca 2500 DKK (ekskl moms), og ved ønske om ekstern kommunikation til mobiltelefon anbefales kunden at købe et taletidskort, hvilket er den billigste løsning Ekstern kommunikation skal endvidere ikke gennemføres via en centralt placeret server i udlandet, hvilket også bidrager til relativt lave driftsudgifter Ifølge Finn Sørensen er markedet for WCM-systemet i Danmark, at % af de nyinstallerede kaskadecentraler bliver installeret med systemet Villamarkedet omfatter derimod kun liebhavere, dvs 5 anlæg indtil videre Det forventes, at markedet vil stige de kommende år

24 DGC-rapport Baxi I forhold til Baxi-kedler er der indledningsvis gennemført en scanning af internettet med henblik på at tilvejebringe oplysninger om deres anvendelse af hjemmeautomatik, herunder fjernkommunikation i deres kedler Det gav ingen relevante hits at arbejde videre med Den danske kedelleverandør er endvidere kontaktet for at høre deres standpunkt mht status for Baxis aktiviteter, produkter, priser, og hvor der eventuelt kan tilvejebringes yderligere oplysninger Ifølge Bjarke Vinter, Baxi, er der i øjeblikket ingen kommerciel mulighed for fjernkommunikation med Baxi WGB/WBS kedlerne De løsninger, som er blevet afprøvet, har vist sig ikke at være gode nok Løsningerne skal også være økonomisk attraktive Muligheden er med på listen over fremtidens tilgængelige værktøjer, men der ligger ikke nogen fast tidsplan for en kommerciel introduktion Forsigtigt skønnet vil det vare et års tid, inden en løsning vil foreligge Servicemæssigt er der i dag tilgængelige værktøjer (kommunikation med PC via ikke-kommercielt tilgængeligt interface) Løsningerne er udelukkende til anvendelse på producentniveau Data og indstillingsmuligheder er tilgængelige, men altså ikke klar til kommerciel anvendelse Når det er sagt, er ekstern kommunikation begrænset til følgende 3 muligheder: Kaskadestyring via Siemens bussystem og Siemens kaskademodul Kedelkontrol/regulering via fjerndisplay (ledningsført) "Telefonschalter" - dvs styring af relæindgange på kedlen via telefonkommunikationsmodul (markedsføres ikke i Danmark i dag) Hermed kan fx driftsmåde styres via telefonopkobling - og er altså envejs "kommunikation"

25 DGC-rapport Andre De danske leverandører af hhv Nefit- og Beretta-kedler er også kontaktet for at gøre status, men herfra er der kun modtaget information fra Milton om Nefit-aktiviteter på hjemmeautomatikområdet Nefit (Holland) kan berette om, at der i Holland er udviklet en I-service boks, som forbinder kedlen til telefonstikket I tilfælde af fejl på gaskedlen sikrer I-service boksen, at fejlen kommunikeres ud til en central server, der giver serviceteknikeren specifikke oplysninger om problemet I Holland blev produktet introduceret sidste år (2004), men salget er ikke stort Årsagen til dette undersøges pt Produktet forventes ikke introduceret uden for Holland, idet prisen for server mv i øjeblikket skønnes for høj i de enkelte lande De faktiske priser oplyses ikke af Nefit, ligesom der ikke er planer om at gennemføre field test Kontakt evt Dennis Mangaard hos Milton for yderligere oplysninger 32 International undersøgelse om hjemmeautomatik I regi af den Internationale Gas Union (IGU) er der i 2001 lavet en international undersøgelse om hjemmeautomatik /3/ I rapporten redegøres der for fordele og ulemper ved hjemmeautomatik samt status, og det forsøges fastlagt, hvad der påvirker markedsudviklingen nu og fremover Hertil kommer, at rapporten giver et bud på, hvilke potentielle muligheder hjemmeautomatik kan bidrage med for gasselskaberne Hovedkonklusionerne sammenfattes her som følger: 321 Markedet Hjemmeautomatik er et relativt nyt marked med en relativt kort historie set ud fra de lande, der er blevet analyseret i IGU-undersøgelsen På trods heraf er der sket en væsentlig udvikling på markedet, siden det opstod Udviklingen vedrører såvel hjemmeautomatikkoncepterne som de mest relevante anvendelser og serviceydelser for brugerne, og hvad disse indebærer for behovet for hjemmekommunikation

26 DGC-rapport 23 Et stadigt stigende antal virksomheder og boliger med interesse i området og stadigt faldende produktpriser er nogle af de væsentligste konsekvenser af denne udvikling, og de antyder, hvilket vækstpotentiale området har i de kommende år Japan og USA er ledende på det eksisterende verdensmarked, mens Frankrig, Tyskland og Storbritannien er ledende på det eksisterende europæiske marked Målt i antallet af boliger, produkter og fabrikanter på området har Japan og USA et betydeligt forspring i forhold til Europa, når det gælder formulering af kommunikationsstandarder 322 Fra anvendelse til serviceydelser Historisk set har virksomhederne fokuseret på at tilvejebringe traditionelt udstyr, der bidrager til energibesparelser, komfort, sikkerhed og kommunikation via et enkelt kommunikationsmedie med kontrolsignaler Hjemmeautomatikmarkedet fokuserer i dag på at tilvejebringe serviceydelser for forbrugeren og hjemmet via en større vifte af kommunikationsmedier (kontrolsignaler, audio/video, telefon, data, etc) Endvidere fokuseres der på at definere og udbygge et hjemmenetværk, som sikrer intern kommunikation og en ekstern port, der kan garantere kommunikationen mellem hjemmet og de eksterne kommunikationsnetværk 323 Teknologi Set i lyset af den voldsomme proces, markedet har været igennem mht nye udviklinger, kan man sige, at hjemmeautomatikmarkedet i de senere år aldrig har manglet passende teknologi til at videreudvikle markedet Derfor har en langsom udvikling af markedet ikke været en konsekvens af teknologiske barrierer, men nærmere en konsekvens af, at der har eksisteret flere forskellige industrielle tiltag mht kommunikationsprotokoller, således at det har været svært at blive enig om en fælles standard på området Dette har udgjort den største barriere for udviklingen på hjemmeautomatikmarkedet På trods af at denne situation endnu ikke er afklaret, er der kommet nye kommunikationsprotokoller frem på markedet som svar på nye krav til indendørs og udendørs kommunikation (gennem hjemmenetværk og porte)

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket Med ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én intuitiv og letanvendelig løsning. Det giver tryghed blandt

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort Væghængt villagaskedel Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI passer ind overalt med energimærke A og 4 års garanti Alt i én:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fjernaflæsning af målere

Fjernaflæsning af målere Status og visioner vedr. fjernaflæsning/- kommunikation med målere Bjarne Lund Jensen Produktchef, kommunikation Fjernaflæsning Teknologisk 2009/BLJ 1 Indhold Fjernaflæsning i 2001 Kommunikationsmuligheder

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusive Energivenlig effektivitet på højeste niveau Som specialist inden for opvarmningsteknologi præsenterer Vaillant med

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 Dansk Energi Politisk Afdeling Richard Schalburg IT og energiforbrug IT og energibesparelser IT, energi og systemisk tænkning IT, energi og fremtiden Eksempel Slutbruger

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx datablad Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx Anvendelse Danfoss skræddersyede gulvvarmeunit type FH-Gx anvendes for distribution af varme til radiatorer og gulvvarme samt varmt og koldt brugsvand

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Energieffektivitet. med intelligent bygningsautomatik 05 I 2011

Energieffektivitet. med intelligent bygningsautomatik 05 I 2011 Energieffektivitet Ronny Scherf Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2011 Hvis man ser på de tekniske installationer i en bygning, er der to måder at reducere driftsomkostningerne på. For

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E Førsteklasses maksimal Energi Vaillant ecotec exclusiv Lavt forbrug A B Højt forbrug C D E F G A ecotec exclusiv

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM 2.5. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Et af formålene med Alarms Manager

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig LK IHC Standard El-installationen til den moderne bolig El i den moderne bolig El-installationen i den moderne bolig bør i dag være udført med LK IHC. Udover alle de almindeligt kendte el-funktioner, vil

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved:

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved: Præsenterer: Bygningsteknologi Fremtidens Intelligente bygninger ved: Sven Hjalholt HJALHOLT Gira Danmark Ingolf Pennerup WAGO Denmark A/S Facts: September 2009/ Oktober 2015 September 2009 170 16.470

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Gaspro On-line brugervejledning

Gaspro On-line brugervejledning DGC-notat 1/6 Gaspro On-line brugervejledning Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem en række år opdateret og vedligeholdt energiberegningsprogrammet GASPRO med hjælp fra de danske gasselskaber.

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

DGC s strategiplan 2009-2014/2015. FAU GI-demonstration. Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen

DGC s strategiplan 2009-2014/2015. FAU GI-demonstration. Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen DGC s strategiplan 2009-2014/2015 - FAU GI-demonstration - Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen Nye tider med Ecodesign-mærkning jf. ENS-indlæg! Gas er VE

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL 2.0. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION GENEREL Installation af HSYCO/Alarms Manager gennemføres bedst

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

NYHED. Luk fremtiden ind i dit hjem! COMFORT IP er en produktserie til gulvvarme, lysstyring og sikkerhed.

NYHED. Luk fremtiden ind i dit hjem! COMFORT IP er en produktserie til gulvvarme, lysstyring og sikkerhed. NYHED GRATIS APP ALPHA IP GULVVARME LYSSTYRING SIKKERHED Luk fremtiden ind i dit hjem! COMFORT IP er en produktserie til gulvvarme, lysstyring og sikkerhed. Flere af produkterne kan bruges hver for sig,

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation Godt indeklima med LK IHC - Intelligent styring af varme og ventilation Hav det godt når du er hjemme Forstil dig, at din bolig altid har behagelige varme gulve. Forstil dig, at luften altid er frisk,

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere