Hjemmeautomatik og små gaskedler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeautomatik og små gaskedler"

Transkript

1 Hjemmeautomatik og små gaskedler State-of-the-art Teknisk note nr 1/2005 Maj 2005

2 Hjemmeautomatik og små gaskedler State-of-the-art Teknisk Note nr 1/2005 Karsten Vinkler Frederiksen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2005

3 Titel : Hjemmeautomatik og små gaskedler, state-of-the-art Rapport kategori : Teknisk Note Forfatter : Karsten Vinkler Frederiksen Dato for udgivelse : Maj 2005 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : 72643; H:\726\43 - hjemmeautomatik\dok for litteratursøgning\rapport_finaldoc Sagsnavn : State-of-the-art inden for Hjemmeautomatik i boliger ISSN : Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) forbeholder sig ret til ændringer i den Tekniske Note Det er brugerens ansvar at anvende oplysningerne korrekt og til det tilsigtede formål I tilfælde af fejl i den Tekniske Note gælder "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89)" Juli 1997

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 0 Forord 2 1 Resumé og konklusion 3 2 Hjemmeautomatik og tovejskommunikation generelt 5 21 Apparat 5 22 Opsamlerenhed 5 23 Kommunikationsnettet 6 3 Litteraturstudium (state of the art) 7 31 Gaskedelproducenter Vaillant Bosch Viessmann Weishaupt Baxi Andre International undersøgelse om hjemmeautomatik Markedet Fra anvendelse til serviceydelser Teknologi Efterspørgsel Lauritz Knudsen A/S (ikke-gasrelaterede virksomheder) 24 4 Referencer 26 Bilag 1 Vaillant-kedler 2 Dansk installationsvejledning for vrnetdialog 3 Dansk installationsvejledning for HMM 4 Bosch - Term

5 DGC-rapport 2 0 Forord I de senere år har der været en rivende udvikling inden for automatik, der kan bruges i boligen, både i Danmark og i udlandet Hertil kommer, at nye systemer til kommunikation mellem apparaterne i boligerne og eksempelvis en overvågningscentral er blevet mere fleksible, billigere og lettere at etablere Dette må nødvendigvis også smitte af på gasområdet Med henblik på at gøre status mht udviklingsaktiviteter, specielt inden for hjemmeautomatik og små gaskedelinstallationer, er nærværende litteraturstudium igangsat af de danske naturgasselskabers Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU GI) med Per Persson (HNG) som FAUansvarlig Formålet med arbejdet har været at klarlægge, hvilke systemer der inden for en kort årrække har anvendelsespotentiale i den danske gassektor Noten er opbygget med et indledende resumé og konklusion for læseren, der ikke ønsker at gå i detaljer Herefter gives en kort introduktion i, hvad hjemmeautomatik er, herunder nogle definitioner Dernæst beskrives status for produkter og aktiviteter hos gaskedelproducenterne og andre gasrelaterede virksomheder Ved det enkelte emne er der så vidt muligt angivet henvisninger, så der kan gennemføres opfølgning på den enkelte kilde Hørsholm, maj 2005 Karsten Vinkler Frederiksen Projektleder Afd for Energiteknik og Sikkerhed Bjarne Spiegelhauer Afdelingschef Afd for Energiteknik og Sikkerhed

6 DGC-rapport 3 1 Resumé og konklusion Formålet med projektet Gasanvendelse og hjemmeautomatik har været at klarlægge status for anvendelse af hjemmeautomatik i gasrelaterede produkter, og om den nærmeste fremtid vil byde på et gennembrud med hensyn til hjemmeautomatik i boliger Studier og interviews har vist, at de fleste gaskedelproducenter har eller er i gang med at udvikle fjernovervågningssystemer til deres villagaskedler Viessmann har eksempelvis et system, der kaldes Vitocom, og Weishaupt har et system, der kaldes Weishaupt Condens Manager (WCM), og de øvrige producenter har tilsyneladende også løsninger på tegnebrættet Disse systemer kan bla bruges ved fjernservicering af gaskedlen Hertil kommer, at også andre apparater i boligen kan fjernovervåges med disse systemer, fx vil man kunne se, om fryseren fungerer efter hensigten Specielt Vaillants løsning (VrnetDIALOG) skal fremhæves, idet de i øjeblikket har et demonstrationsanlæg kørende hos en kunde i Bagsværd med ganske gode resultater At disse produkter kommer ud i de danske boliger inden for de kommende år er sikkert Denne forudsigelse bekræftes af en række internationale undersøgelser, bla et studie gennemført af den Internationale Gas Union (IGU) Ifølge dette er udbudet af løsninger pt stort, mens efterspørgslen er relativt lille, og det er USA og Japan, der fører an i forhold EU Tidshorisonten for et gennembrud i markedet afhænger i høj grad af driftssikkerhed, anskaffelsespris og løbende udgifter Hertil kommer at servicefirmaerne skal have bedre indsigt i de forretningsmæssige fordele i fjernovervågningskoncepterne Studierne giver ikke et fuldstændigt billede af økonomi ved brug af ovennævnte løsninger til fjernkommunikation med gaskedelinstallationen Jævnfør tilbagemeldingerne fra kedelleverandørerne ligger en forventet anskaffelsespris i området fra DKK (inkl installation og moms) Her skal det bemærkes, at løsningen med mobiltelefonopkobling er noget dyrere end den med fastnetopkobling Mht drift afhænger udgifterne af de løsninger, den enkelte udbyder har, men det kan forventes, at abonnementsudgif-

7 DGC-rapport 4 terne ligger i størrelsesorden 300 DKK pr år, fastnetopkald i størrelsesordenen 2 DKK pr min og servicemeddelelser fra overvågningssystemet mellem 4-5 DKK pr min Mht mobilløsningen er prisen for opkald via mobil indtil videre meget høj med priser på over 10 DKK pr min Den pris kan og vil ifølge leverandøren blive mærkbart reduceret i nær fremtid med en anden opkobling Selvom studiet primært fokuserer på automatik til gaskedler, så udvikler og markedsfører andre brancher også hjemmeautomatik I notatet er firmaet Lauritz Knudsen A/S s totalkoncept beskrevet Her er styring af bla eludstyr og tyverisikring integreret, og muligheden for, at dette også kan omfatte gasinstallationen, er faktisk til stede Jævnfør disse resultater af litteraturstudiet bør et par udbydere af færdige hjemmeautomatikløsninger til gaskedler kontaktes med henblik på demonstration på villainstallationer Det vil i den sammenhæng være oplagt at kombinere kedelproducenternes systemer med andre branchers systemer (fx systemet fra Lauritz Knudsen A/S), ligesom et eller flere servicefirmaer bør inddrages At søge samspil mellem de forskellige systemer vil også lette slutbrugernes anvendelse i dagligdagen og dermed fremme efterspørgslen

8 DGC-rapport 5 2 Hjemmeautomatik og tovejskommunikation generelt For folk udelukkende med en gasteknisk baggrund kan terminologien bag hjemmeautomatik og tovejskommunikation forekomme svært tilgængelig I /1/ er de vigtigste begreber og udtryk beskrevet, mens der i dette afsnit er en kort gennemgang af hovedkomponenterne i et hjemmeautomatiksystem (se Figur 1) Elledning Radio Koncentrator Gasmåler Gastryk Gaskedel Gaslækage Bussystemer TV Telefon Indkøb Bank Kulilte Varmeanlæg Klimastyring Telefonledning Gateway PC Vandmåler Lysstyring El-måler Husholdningsapp Figur 1 Eksempel på opbygning af et hjemmeautomatiksystem med tovejskommunikation Delkomponenterne forklares kort i det følgende 21 Apparat Det enkelte apparat (fx gaskedlen) i huset fungerer typisk, som det altid har gjort Der er blot den forskel, at det er forsynet med en elektronisk udgang, og der kan derfor gennemføres elektronisk kommunikation til og fra apparatet 22 Opsamlerenhed Systemet kan være opbygget således, at der i den enkelte bolig opsamles data fra de forskellige apparater i en opsamlerenhed ved direkte forbindelse, eller ved forbindelse via et lokalnet (BUS) Herfra opsamles data i en kon-

9 DGC-rapport 6 centrator i boligen, og dataene sendes ud af boligen via et eksternt kommunikationsnet Det er således det eneste sted, der skal etableres en gateway En gateway kan være en mikroprocessor, der kan oversætte mellem to protokoller (to kommunikationssprog), der er på hver side af enheden 23 Kommunikationsnettet Transmission af data mellem boligen og omverdenen kan gennemføres på en række alternative måder For boliger vil følgende alternativer være relevante: Det almindelige telefonnet Trådløs kommunikation via satellit eller via mobiltelefonnettet Elnettet fra boligen til en transformerstation Herfra skal der kommunikeres via eksempelvis telefonnettet Dette er en række overordnede begreber, der beskriver opbygning og funktion af hjemmeautomatik

10 DGC-rapport 7 3 Litteraturstudium (state of the art) Dette afsnit omfatter informationsindsamling først og fremmest mht status for udvikling og anvendelse af hjemmeautomatik hos diverse producenter/- leverandører af gaskedler Med arbejdet er der ikke opnået et fuldstændigt billede af status på området, men det giver et indtryk af, hvem der i ind- og udland arbejder med hjemmeautomatik, og hvad de bruger teknologien til De fleste referencer kan bruges som en nøgle for yderligere informationsindsamling 31 Gaskedelproducenter ISH-messen i Frankfurt i marts 2003 viste, at gaskedelproducenterne i EU er aktive på området hjemmeautomatik, og det vil naturligvis også få indflydelse på det danske marked 311 Vaillant I forhold til hjemmeautomatik koncentrerer firmaet Vaillant sig om produkter, der sikrer selvoptimering af anlæg, og som hjælper slutbrugeren i forbindelse med kontrol af kedelinstallationens funktioner Jævnfør møde med Vaillant, v/bent Ole Pedersen, medio 2004 gives her en status for firmaets aktiviteter og produkter Vaillant har udviklet systemet vrnetdialog, som kan bruges til alle deres kedelmodeller (se Figur 2) Det kan som udgangspunkt fjernovervåge og styre over 30 forskellige parametre på gasinstallationen

11 DGC-rapport 8 Figur 2 Tilslutning af vrnetdialog til en kedel Grundmodulet i systemet er en kontrolboks, der sikrer, at installationen kan komme på Internettet Boksen har nemlig indbygget modem, der enten kan ringe op via husets fastnettelefon (vrnetdialog 840) - eller fås i mobiludgave, som bruger GSM-nettet (vrnetdialog 860) Boksen fungerer ved automatisk at ringe op og sende meldinger om eventuelle fejl eller driftsproblemer til Vaillant i Tyskland I løbet af få minutter sendes beskeden videre som , SMS eller fax til eksempelvis servicefirmaet, således at serviceteknikeren fra sin PC kan logge sig direkte på husets varmeanlæg via vrnetdialog og stille en præcis diagnose Afhængig af de problemer, diagnosen klarlægger, kan teknikerne nu justere en række af anlæggets funktioner uden yderligere servicebesøg Ved hjælp af systemet kan serviceteknikeren eksempelvis indstille og optimere driften, men også kontrollere om sliddele skal skiftes, og om anlægget skal sættes på nøddrift, så et driftsstop kan undgås Slutbruger kan også drage nytte af at kunne ringe til gasinstallationen Det vil eksempelvis være muligt at kunne ringe til anlægget, inden man kommer hjem fra vinterferien og ændre indstillingen fra feriedrift til normaldrift med 20 C i opholdsrummene For kedelserien ecotec exclusive er det oven i købet muligt, at kedlen udfører selvoptimering ved hjælp af en CO-sensor placeret i kedlens aftræk Sensoren overvåger CO-indholdet i røggassen og optimerer løbende forbrændingen ved pulsstyring af gas/luftsammensætningen Systemet gennemfører med jævne mellemrum kalibrering ved ca 300 ppm CO over en perio-

12 DGC-rapport 9 de på 20 sek Mht levetiden for sensoren har langtidstest allerede vist tilfredsstillende drift i timer (ca 8½ år) Prisen for en sensor er ca 1000 DKK På vandsiden af installationen er der en vandsensor, som overvåger anlægget mht vandmangel, lækage fra ekspansionsbeholder og utætheder ved veksler (forebyggende service) Vi ved allerede nu, at mange serviceudkald skyldes problemer på varmeanlæggets vandside, og derfor er det relevant at overvåge den parameter Mht økonomi skal det nævnes, at opkaldet fra boksen sker via Vaillant i Tyskland, hvilket uheldigvis betyder, at prisen for et fjernopkald er relativt høj, hvilket ikke fremmer implementeringen på markedet For en dansk fastnetløsning med vrnetdialog 840 er prisen for telefonopkald 2,16 DKK pr min (pr februar 2005) Ved en tilsvarende mobilløsning med vrnetdialog 860 er prisen for telefonopkald 13,32 DKK pr min Omvendt vil en servicemelding fra systemet koste 4,54 DKK pr min uanset telefonløsningen Mht årsafgift er det kun vrnetdialog 860 løsningen, der koster noget, og her er prisen 290 DKK pr år Anvendt kurs er 7,44 DKK pr EURO Jævnfør Bilag 1 er vejledende pris for vrnetdialog boksen i Tyskland på 432 EURO eller 3214 DKK (ekskl VAT) Inklusive GSM-modem er prisen 695 EURO eller 5171 DKK Her er ovennævnte kurs også anvendt Det skal bemærkes, at systemet kan udbygges, og op til 16 kedler kan overvåges, uden at det kræver flere kontrolbokse Dette kan reducere prisen pr kedel mærkbart Hertil skal nævnes, at Vaillant overvejer at få en server placeret i Danmark, så det bliver billigere at sende til og fra kedlen Status for field-test med Vaillants system er, at 7350 stk skulle være installeret med systemet i Tyskland, Schweiz, Østrig og Danmark i 2004, hvoraf 400 var planlagt til det danske marked I Danmark er der pt 3 anlæg oppe at køre med vrnetdialog, hvoraf en er en kunde i Bagsværd, der har testet systemet, og erfaringerne herfra er beskrevet i /2/ Endvidere er systemet markedsført i flere danske avisers boligsektion

13 DGC-rapport 10 Der findes yderligere information om systemet i Bilag 1 og på hjemmesiden wwwvaillantdk, hvor genvejen er NYHED vrnetdialog I Bilag 2 er den danske installationsvejledning vist Hertil kommer, at der også findes oplysninger på hjemmesiden wwwvrnetdialogvaillantde, men det kræver password, hvis fuld adgang ønskes Kontakt den danske leverandør v/bent Ole Pedersen Med henblik på at tilvejebringe indsigt i mulig anvendelse af systemet i den danske boligmasse og som fjernserviceværktøj for servicefirmaer bør der i samarbejde med Vaillant Danmark opbygges et system i laboratoriet Herved kan test afdække status for praktiske barrierer og muligheder for systemet i Danmark 312 Bosch Junkers/Bosch har udviklet produktet Domotik, der integrerer styring og overvågning af gaskedelinstallationen med de øvrige systemer i boligen (fx alarmen) Systemet bygger på EIB-bussen (Europæiske Installations Bus) Figur 3 Apparattyper som Domotik-systemet kan kommunikere med

14 DGC-rapport 11 Baseret på interview med Bosch, v/erik Clement, tilsendt materiale og gennemgang af deres hjemmeside kan det konstateres, at Domotik indgår i firmaets produktprogram, selvom oplysningerne er sparsomme På den danske hjemmeside markedsføres det under navnet Domotik: Intelligent varmeautomatik ; en teknologi, der kan bruges ved konstant optimering af rumtemperatur ved hjælp af styring af varmeydelsen fra kedlen Fx tilpasses varmeydelsen, når der opstår ændringer i varmebehovet som følge af passiv solvarme gennem ruderne og ændringer af antal personer i rummet Med andre ord et avanceret klimastyringssystem I forbindelse med kedelsystemer til det danske marked skal busenhederne HMM, HSM, TA 270, TA 271 og TF 20 fremhæves Disse indgår som tilbehør i Bosch s kedelprogram, typisk når der skal udføres kaskadesystem (se Figur 4) Figur 4 Eksempel på opbygning Anlægsopbygningen i Figur 4 er et eksempel, hvor den vejrstyrede regulator (TA 270) kan styre en ublandet varmekreds (HK 0 ) over centralvarmestyremodulen (HSM) Den kan ligeledes styre en blandet varmekreds (HK 1 ) over centralvarmeblandemodulet (HMM) Som ekstraudstyr kan varmekredsene styres af hver deres fjernbetjening (TF 20) På figuren er der 3 varmekredse, og hver af disse skal udstyres med en fjernbetjening og et blandemodul Dansk installationsvejledning fremgår af Bilag 3 Priserne for dette tilbehør i Danmark kendes ikke

15 DGC-rapport 12 Oplysninger om Domotik findes også på tyske hjemmesider Her ses det, at produktet var på markedet pr februar 2005, idet handelsfirmaet Hans-Peter Jarck GmbH (se wwwheizungsbau-jarckde under Domotik ) bla sælger de komponenter, der indgår i systemet Ifølge hjemmesiden ligger stykprisen for komponenterne på mellem DKK Mht fjernkommunikation henviser firmaet til hjemmesiden wwwdomotikde, som administreres af et tysk firma ved navn Term informationselektronik GmbH Dette firma udbyder hjemmeautomatikproduktet LIZA, der er et system, som ud over fjernkommunikation med varmeinstallationen dækker andre funktioner i boligen (fx lys, alarmsystem og klimaanlæg) Firmaet Term og dets produkter er beskrevet i Bilag 4 Mht erfaringer med Domotik henvises der bla til projektsamarbejde City of Stuttgart, Siemens Bygningsteknik, og der planlægges et demonstrationshus i Riesbürg (Tyskland) I Danmark er der, så vidt vides, endnu ingen praktiske erfaringer med Domotik Med baggrund i denne status vil det være oplagt via den danske leverandør at indkøbe de Domotik-komponenter, der er henvist til ovenfor med henblik på opbygning og test i danske boliger 313 Viessmann Viessmanns udvikling inden for hjemmeautomatik og små gaskedler kan opdeles i produkter, der vedrører regulerings- og styringsenheder, diagnoseenheder og fjernkommunikationsprodukter Hertil kommer at det kun er udvalgte kedeltyper fra firmaets kedelprogram, der kan forsynes med et eller flere af disse produkter Kedlernes regulerings- og styringsdel betegnes 100, 150, 200 og 300 På Figur 5 ses 300 Det nye ved denne reguleringsgeneration er, at den hjælper operatøren undervejs fra montagen over betjeningen til vedligeholdelse og service

16 DGC-rapport 13 Figur LCD-display gør indstillingen let, og efter indstillingen skubbes reguleringen ganske enkelt tilbage i kabinettet, som er strømlinet integreret i Vitotecdesignet En lysdiode signalerer en gnidningsløs drift Det er også muligt på enkel vis at tilpasse varmeforsyningen med partytasten (fra 200), der lader natsænkningen bortfalde og boligen være varm længere Eller med spare-/ferietasten, som sørger for, at der i den forbindelse ikke bruges unødig meget gas Fuzzy-Logik er en speciel reguleringsstrategi, som regulerer kedelvandstemperaturen i direkte afhængighed af det aktuelle varmebehov Fuzzy- Logik betegner man også som uskarp logik, fordi den ikke kun arbejder med hedt-koldt, men også med mellemværdier som varm og meget varm Også måden at drage følgeslutninger på er ved Fuzzy-Logikken uskarp Den arbejder ikke matematisk eksakt, men efter regler, der modsvarer de menneskelige erfaringer og tænkemåder På grund af disse egenskaber kan Fuzzy-Logikken hurtigt opfatte selv små indflydelser på den normale varmedrift og de momentane behovsspidsbelastninger og udligne dem fleksibelt Fuzzy-Logikken drager følgeslutninger ud fra - Forløbet af varmeforbruget den forrige dag - Forløbet af det aktuelle varmebehov

17 DGC-rapport 14 - Det vejrkompenserende temperaturforløb - Solstrålingen En yderligere fordel er, at er betydeligt lettere end tidligere generationer at montere og betjene Til indstilling af den ønskede rumtemperatur er der kun en drejeknap, som skal betjenes: varmere eller koldere Indstillingen af varmekarakteristikken og montage af en udetemperaturføler bortfalder Fuzzy-Logikken anvendes kun i Viessmanns regulering 150 Ifølge Carl Henning Simonsen (Viessmann) sælges denne kedel og dermed Fuzzy-Logik strategien ikke i Danmark Ønskes en endnu lettere betjening kan -reguleringerne uden problemer udvides med en Vitotrol-fjernbetjening (se Figur 6) Figur 6 Vitotrol fjernbetjening Vitotrol muliggør betjening fra bla stuen og følger s opbygning og betjeningsfilosofi Kedelprodukterne er endvidere designet til at gøre det lettere for serviceteknikeren, idet der er indbygget et diagnosesystem med interface i kedlen for enkel og hurtig idrifttagning, vedligeholdelse og service

18 DGC-rapport 15 Figur 7 Optolink Laptop-diagnoseinterface Fjernkommunikation udbydes også som tilbehør til, og produktet betegnes Vitocom På Figur 8 ses opbygning og mulige kommunikationsalternativer Figur 8 Mulige kommunikationsalternativer med Vitocom 300 Ved fjernovervågning af et varmeanlæg overføres anlægsdata via et ekstra interface, som melder kedlens regulering til et servicefirmas fax, telefon, og PC Serviceteknikerne kan derigennem kontrollere anlæggets drift og bemærker ofte forstyrrelser tidligere end brugeren Efter behov kan varmeprogrammet også omstilles via PC eller telefon Fordelene ved fjernovervågning er ifølge leverandøren følgende:

19 DGC-rapport 16 - Tids- og omkostningsbesparelse ved service - Forøgelse af driftssikkerheden, da anlægget automatisk melder årsagen til forstyrrelser - Forøgelse af komforten og energibesparelsen på grund af fjernomstilling af driftsprogrammet via telefonen I Figur 9 er en mulig sammensætning af gaskedel, regulering, betjeningsfunktion, fjernkommunikationsmuligheder og diagnosehjælpefunktioner vist Det skal bemærkes, at siden tabellen blev lavet, har Viessmann sikret, at alle deres kedler kan kombineres med en vilkårlig reguleringsenhed Det vil bla sige, at Vitogas 100, kw også kan kombineres med 300

20 DGC-rapport 17 Mulige kedel / regulerings-kombinationer (KW1) 200 (KW2) 300 Vitogas 100, kw Vitogas 100, kw Vitogas 300 Vitocrossal 300 funktionsoversigt Betjening og meldinger (KW1) 200 (KW2) 300 Melding opvarmning af varmtvandsbeholder Melding af drift og forstyrrelser Temperaturmelding Automatisk sommer-/ vinter-tidsomstilling Hurtigopvarmning efter natsænkning Indstilling af et andet beholdertemperaturminimum Fjernbetjening til hver varmekreds Digitalt flerkanalskontaktur Klartekstunderstøttet betjeningsstyring Rumtemperaturtilkobling Brændstofforbrugsangivelse Driftstimetæller Varmekredsselektiv betjening af anlægget Koblingstidsoptimering (med rumtemperatursensor) funktionsoversigt Kommunikation (KW1) 200 (KW2) 300 Fjernovervågning og driftsprogram-omstilling med Vitocom 100 Tilslutning til LON eller EIB med Vitocom 200 Fjernovervågning og fjernparametrering med Vitocom 300 FA2 Kommunikation med yderligere varmekredsreguleringer 050 funktionsoversigt Vedligeholdelse (KW1) 200 (KW2) 300 Integreret diagnosesystem Fejlhistorie Optolink Laptop-interface med Vitosoft 200 Vedligeholdelsesmelding Figur 9 Tabel med mulige kedel/reguleringskombinationer Anvendelse af Figur 9 beskrives bedst med et eksempel Af figuren ses eksempelvis, at med kombinationen Vitogas 100 (10-60 kw) og 150 kan man bla gennemføre kommunikation ved fjernovervågning og driftsprogramomstilling med Vitocom 100 De øvrige fjernkommunikationsmuligheder er derimod ikke mulige med denne kombination

21 DGC-rapport 18 For det danske marked og fjernkommunikation fokuseres der pt på Vitocom 100, der prismæssigt forventes at ligge på ca 3000 DKK installeret (inkl moms) Ovennævnte gennemgang viser, at fjernovervågningssystemerne er på hylderne hos Viessmann, men interview med Jan Svendsen fra Viessmann Danmark viser, at markedet endnu ikke er modent til den slags systemer Der kan være mange forklaringer, og en kan være fordomme i installatørbranchen mht, at det nok ikke fungerer og er besværligt at sætte sig ind i Set i lyset af den slags barrierer, og hvis branchen ønsker en implementering af hjemmeautomatik på markedet, bør der gennemføres demonstrationsforløb med Vitocom, herunder udarbejdelse af anvisninger og omtale i diverse medier 314 Weishaupt Ved købet af firmaet Neuberger Gebäude har Weishaupt udnyttet muligheden for at indarbejde hjemmeautomatik i deres produktprogram Systemet betegnes og markedsføres under navnet BMS-Technology (Building Management System) Som det fremgår af Figur 10, kan systemet styre en række funktioner i bygninger, hvorved lavt energiforbrug og høj komfort sikres Figur 10 Funktioner, som systemet har mulighed for at styre

22 DGC-rapport 19 I Figur 11 ses en skematisk opstilling af et integreret system, hvor man fra en PC kan styre og overvåge en lang række bygningsstyrefunktioner Figur 11 Overvågningsniveauer for BMS-systemet På hjemmesiderne wwwweishauptde og wwwneubergernet er systemet også beskrevet, dog ikke i detaljer I forhold til det danske marked er BMSsystemerne endnu ikke relevant I forhold til kedelanlæg til det danske marked kan fjernovervågningssystemet Weishaupt Condens Manager (WCM) ifølge Finn Sørensen (Weishaupt) anvendes sammen med kondenserende gaskedler, samt diverse tilbehør såsom blandekredse, pumpekredse og varmtvandsproduktion Weishaupt kondenserende gaskedler kan også kommunikere med fremmede overvågningssystemer (fx TAC, Siemens mv) Der er mulighed for på et

23 DGC-rapport 20 kaskadeanlæg at lægge et 0-10 Volt eller 4-24 ma signal ind fra en fremmed leverandør Bemærk dog, at på anlæg med kun en kedel må der kun der lægges et 4-24mA signal Det er muligt både på solo- og kaskadekedler at få indikeret fejlmeldinger Disse løsninger kræver ikke et WCM-system Grundmodulet i systemet fremgår af Figur 12 og består af en ebus-adapter med analog- eller GSM-modem tilslutning, der sikrer kontakt mellem kedelinstallationen og en PC eller en mobiltelefon Foruden kommunikation med kedelfunktionerne er det muligt at kommunikere med 3 andre apparater (fx fryseren) Figur12 Opbygning af Weishaupt Condens Manager Prisen for en installeret ebus-adapter på et kedelanlæg er ifølge Finn Sørensen (Weishaupt) ca 2500 DKK (ekskl moms), og ved ønske om ekstern kommunikation til mobiltelefon anbefales kunden at købe et taletidskort, hvilket er den billigste løsning Ekstern kommunikation skal endvidere ikke gennemføres via en centralt placeret server i udlandet, hvilket også bidrager til relativt lave driftsudgifter Ifølge Finn Sørensen er markedet for WCM-systemet i Danmark, at % af de nyinstallerede kaskadecentraler bliver installeret med systemet Villamarkedet omfatter derimod kun liebhavere, dvs 5 anlæg indtil videre Det forventes, at markedet vil stige de kommende år

24 DGC-rapport Baxi I forhold til Baxi-kedler er der indledningsvis gennemført en scanning af internettet med henblik på at tilvejebringe oplysninger om deres anvendelse af hjemmeautomatik, herunder fjernkommunikation i deres kedler Det gav ingen relevante hits at arbejde videre med Den danske kedelleverandør er endvidere kontaktet for at høre deres standpunkt mht status for Baxis aktiviteter, produkter, priser, og hvor der eventuelt kan tilvejebringes yderligere oplysninger Ifølge Bjarke Vinter, Baxi, er der i øjeblikket ingen kommerciel mulighed for fjernkommunikation med Baxi WGB/WBS kedlerne De løsninger, som er blevet afprøvet, har vist sig ikke at være gode nok Løsningerne skal også være økonomisk attraktive Muligheden er med på listen over fremtidens tilgængelige værktøjer, men der ligger ikke nogen fast tidsplan for en kommerciel introduktion Forsigtigt skønnet vil det vare et års tid, inden en løsning vil foreligge Servicemæssigt er der i dag tilgængelige værktøjer (kommunikation med PC via ikke-kommercielt tilgængeligt interface) Løsningerne er udelukkende til anvendelse på producentniveau Data og indstillingsmuligheder er tilgængelige, men altså ikke klar til kommerciel anvendelse Når det er sagt, er ekstern kommunikation begrænset til følgende 3 muligheder: Kaskadestyring via Siemens bussystem og Siemens kaskademodul Kedelkontrol/regulering via fjerndisplay (ledningsført) "Telefonschalter" - dvs styring af relæindgange på kedlen via telefonkommunikationsmodul (markedsføres ikke i Danmark i dag) Hermed kan fx driftsmåde styres via telefonopkobling - og er altså envejs "kommunikation"

25 DGC-rapport Andre De danske leverandører af hhv Nefit- og Beretta-kedler er også kontaktet for at gøre status, men herfra er der kun modtaget information fra Milton om Nefit-aktiviteter på hjemmeautomatikområdet Nefit (Holland) kan berette om, at der i Holland er udviklet en I-service boks, som forbinder kedlen til telefonstikket I tilfælde af fejl på gaskedlen sikrer I-service boksen, at fejlen kommunikeres ud til en central server, der giver serviceteknikeren specifikke oplysninger om problemet I Holland blev produktet introduceret sidste år (2004), men salget er ikke stort Årsagen til dette undersøges pt Produktet forventes ikke introduceret uden for Holland, idet prisen for server mv i øjeblikket skønnes for høj i de enkelte lande De faktiske priser oplyses ikke af Nefit, ligesom der ikke er planer om at gennemføre field test Kontakt evt Dennis Mangaard hos Milton for yderligere oplysninger 32 International undersøgelse om hjemmeautomatik I regi af den Internationale Gas Union (IGU) er der i 2001 lavet en international undersøgelse om hjemmeautomatik /3/ I rapporten redegøres der for fordele og ulemper ved hjemmeautomatik samt status, og det forsøges fastlagt, hvad der påvirker markedsudviklingen nu og fremover Hertil kommer, at rapporten giver et bud på, hvilke potentielle muligheder hjemmeautomatik kan bidrage med for gasselskaberne Hovedkonklusionerne sammenfattes her som følger: 321 Markedet Hjemmeautomatik er et relativt nyt marked med en relativt kort historie set ud fra de lande, der er blevet analyseret i IGU-undersøgelsen På trods heraf er der sket en væsentlig udvikling på markedet, siden det opstod Udviklingen vedrører såvel hjemmeautomatikkoncepterne som de mest relevante anvendelser og serviceydelser for brugerne, og hvad disse indebærer for behovet for hjemmekommunikation

26 DGC-rapport 23 Et stadigt stigende antal virksomheder og boliger med interesse i området og stadigt faldende produktpriser er nogle af de væsentligste konsekvenser af denne udvikling, og de antyder, hvilket vækstpotentiale området har i de kommende år Japan og USA er ledende på det eksisterende verdensmarked, mens Frankrig, Tyskland og Storbritannien er ledende på det eksisterende europæiske marked Målt i antallet af boliger, produkter og fabrikanter på området har Japan og USA et betydeligt forspring i forhold til Europa, når det gælder formulering af kommunikationsstandarder 322 Fra anvendelse til serviceydelser Historisk set har virksomhederne fokuseret på at tilvejebringe traditionelt udstyr, der bidrager til energibesparelser, komfort, sikkerhed og kommunikation via et enkelt kommunikationsmedie med kontrolsignaler Hjemmeautomatikmarkedet fokuserer i dag på at tilvejebringe serviceydelser for forbrugeren og hjemmet via en større vifte af kommunikationsmedier (kontrolsignaler, audio/video, telefon, data, etc) Endvidere fokuseres der på at definere og udbygge et hjemmenetværk, som sikrer intern kommunikation og en ekstern port, der kan garantere kommunikationen mellem hjemmet og de eksterne kommunikationsnetværk 323 Teknologi Set i lyset af den voldsomme proces, markedet har været igennem mht nye udviklinger, kan man sige, at hjemmeautomatikmarkedet i de senere år aldrig har manglet passende teknologi til at videreudvikle markedet Derfor har en langsom udvikling af markedet ikke været en konsekvens af teknologiske barrierer, men nærmere en konsekvens af, at der har eksisteret flere forskellige industrielle tiltag mht kommunikationsprotokoller, således at det har været svært at blive enig om en fælles standard på området Dette har udgjort den største barriere for udviklingen på hjemmeautomatikmarkedet På trods af at denne situation endnu ikke er afklaret, er der kommet nye kommunikationsprotokoller frem på markedet som svar på nye krav til indendørs og udendørs kommunikation (gennem hjemmenetværk og porte)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation E-mail Title of dissemination Type of activity Ebbe Münster, PlanEnergi, Denmark em@planenergi.dk

Læs mere

Fra vindkraft til varmepumper - Bilagsrapport

Fra vindkraft til varmepumper - Bilagsrapport Fra vindkraft til varmepumper - Bilagsrapport Fra vindkraft til varmepumper Bilagsrapport Udgivet af: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder - en kort afdækning af forhold om sporbarhed og RFID teknologi i forsyningskæder, samt de eventuelle virkninger, dette måtte få på jobindhold

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Kritik af rapporten "Open Source i Danmark"

Kritik af rapporten Open Source i Danmark 2/1 2002 SSLUG: Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" Side 1 Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" SSLUG 2/1 2002 Dette er en 34 sider lang kritik sendt til Økonomi og erhvervsministeren samt

Læs mere

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde:

Læs mere

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs)

Computer Assisted Auditing Tools and Techniques (CAATTs) Studie: Cand.merc.aud Type: Kandidatafhandling Navn: Toke Grønlund CPR: xxxxxx-xxxx Afleveret: 31/8-2012 Vejleder: Kurt Keldebæk Antal anslag: 155.827 Normalsider: 76 Copenhagen Business School 2012 Computer

Læs mere

IT-Universitetet, E-business, forår 2008

IT-Universitetet, E-business, forår 2008 IT-Universitetet, E-business, forår 2008 Forretningsteknisk 8-ugersprojekt Vejleder: John Gøtze Udarbejdet af: Anders Kann & Martin Albertsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

LonNyt 2005. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK

LonNyt 2005. Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK LonNyt 2005 Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions DENMARK Indhold SIDE 2 3 Indhold Leder 5 6 7 7 8 8-10 11 11-12 14-15 16-17 18 19 20-21 22-23 24-25 26-28 29-30 32-33 34 ARTIKLER

Læs mere

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Syddansk Universitet, Odense Juni 2010 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Kandidatspeciale LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Kandidatspecialet er udarbejdet af: Cand. Merc. i Optimering

Læs mere

Automatiseret overvågning/alarmering af patient

Automatiseret overvågning/alarmering af patient Automatiseret overvågning/alarmering af patient Thomas Axel Kongens Lyngby 2012 IMM-M.Sc-2012-09 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Energitjenester til boliger

Energitjenester til boliger Energitjenester til boliger Speciale Kasper Dam Mikkelsen og Troels Hartung Roskilde Universitetscenter 2006 Vejledere: Tyge Kjær og Jan Andersen Rapporten må ikke gøres til genstand for kommerciel brug

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere