Kundens opgavebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundens opgavebeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 1: Kundens opgavebeskrivelse Indhold 1 Vejledning til bilaget Bilagets opbygning Mindstekrav til Leverancen Generelle mindstekrav Mindstekrav til delleverancen af Processoren: Mindstekrav til delleverancen af Diske Krav til Leverancen Service Mindstekrav til service Kundens eksisterende Mainframemiljø Vejledning til bilaget [Dette bilag indeholder ordregivers krav og mindstekrav til løsningen af den udbudte opgave. Mindstekrav er ufravigelige og skal opfyldes for at tilbuddet kan accepteres. Manglende opfyldelse af mindstekrav indebærer, at tilbuddet betragtes som ikke-konditionsmæssigt, og tilbuddet vil derfor skulle afvises. Krav er udtryk for krav, som ikke er Mindstekrav. Tilbudsgiver skal i bilag 2 besvare, hvorvidt, og i så fald på hvilken måde, at kravene opfyldes. 2 Bilagets opbygning Kundens krav er opdelt i mindstekrav og almindelige krav. Kravene er yderligere grupperet i generelle krav til Leverancen, krav til delleverancen af Processor, krav til delleverancen af Diske og krav til service af det leverede Udstyr. 2.1 Mindstekrav til Leverancen Generelle mindstekrav 1. Leverandøren skal levere skalerbart Udstyr, således at Kunden kan tilkøbe yderligere processor- og diskkapacitet. 1

2 Leverandøren har i bilag 4 angivet pris for kapacitetsudvidelse af Processoren. Leverandøren har i bilag 4 angivet pris for kapacitetsudvidelse af Diskene Mindstekrav til delleverancen af Processoren: 2. Leverandøren skal levere en Processor med en kapacitet på mindst 180 MIPS og en central storage på minimum 16 GB. Leverandøren har i bilag 2 beskrevet Processoren, herunder Processorens kapacitet. 3. Leverandøren skal levere en Processor, der er fabriksny. 4. Leverandøren skal levere en Processor, der efter sin type er seneste model fra producenten på tidspunktet for levering. 5. Leverandøren skal levere en Processor, der er bagudkompatibel, således at den er i stand til at afvikle Kundens eksisterende Systemer, jf. tabel Leverandøren skal klargøre og tilkoble Processoren til eksisterende ydre enheder (disk, tape og terminal) på Kundens adresse. Såfremt denne tilkobling forudsætter ombygning eller andre tilpasninger af eksisterende udstyr, skal de nødvendige modifikationer og/eller anskaffelser være indeholdt i Leverandørens tilbud. 7. Leverandøren skal installere og konfigurere Processoren i Kundens Mainframemiljø, så den leveres driftsklar, herunder med definition af ydre enheder i Processoren (IOCDS) Mindstekrav til delleverancen af Diske 8. Leverandøren skal levere Diske med en kapacitet på mindst 6 TB og 8 GB cache samt med tekniske specifikationer, der som minimum svarer til det nuværende Udstyr beskrevet i tabel 2 under Disk. Diskene skal kunne tilkobles og anvendes af den leverede Processor. Leverandøren har i bilag 2 beskrevet kapacitet og tekniske specifikationer for det leverede diskudstyr. 9. Leverandøren skal levere spejlingsfaciliteter til automatiseret og transparent migrering af data fra gammelt til nyt diskudstyr under normal systemdrift, så langvarig nedetid undgås. 10. Leverandøren skal klargøre og installere de leverede Diske på Kundens adresse. Leverandøren skal konfigurere Diskene, så det afleveres driftsklart, herunder med definition af volumes i disksystemet. 2.2 Krav til Leverancen 11. Leverandøren skal levere en Processor og Diske, der - foruden og parallelt med Basisprogrammellet, jf. tabel 3, kan afvikle andre styresystemer, herunder ikke-proprietære 2

3 styresystemer. Leverandøren har i bilag 2 beskrevet løsning på krav Leverandøren har i bilag 2 beskrevet, hvordan Processoren og Diskene understøtter Kundens behov for driftsstabilitet. 13. Leverandøren har i bilag 2 beskrevet den tilbudte Processors kapacitet med angivelse af MIPS-tal og størrelse af central storage. Leverandøren har endvidere i bilag 2 beskrevet følgende egenskaber ved den tilbudte Processor: Hardware-virtualisering (LPARs), understøttede teknologier/protokoller vedr. i/o- og netværkstilslutninger samt performancefremmende karakteristika ved processorarkitekturen (størrelse og antal niveauer af processor-cache, hastighed for intern bus og i/o-adaptere, parallel instruktionseksekvering og andre acceleratorfaciliteter samt hardwareunderstøttet kryptering/dekryptering af data). 14. Leverandøren har i bilag 2 givet oplysninger om de tilbudte Diskes kapacitet i form af størrelsen af lagringskapacitet i TB og oplysning om cache i GB. Leverandøren har endvidere i bilag 2 beskrevet følgende egenskaber ved de tilbudte Diske: Gennemsnitlig tilgangstid (seek time + rotational delay), dataoverførselshastighed samt emuleret disk -arkitektur (CKD, FBA) og maksimum volume-størrelser. 2.3 Service Det er afgørende for Moderniseringsstyrelsen, at der altid opretholdes en stabil drift af Mainframemiljøet. Leverandøren skal derfor levere service på det leverede Udstyr med det formål at sikre, at Kunden i videst muligt omfang kan opretholde en kontinuerlig drift af de Systemer, som er idriftsat på det leverede Udstyr Mindstekrav til service 15. I tilfælde af opståede defekter på det leverede Udstyr skal Leverandøren levere service, der som minimum opfylder: Ved serviceanmodning modtaget af Leverandøren inden kl. 12 skal Leverandøren påbegynde reparation på Kundens adresse samme dag. Ved serviceanmodning modtaget efter kl. 12 skal Leverandøren påbegynde reparation senest Dagen efter. Det ovenfor beskrevne serviceniveau skal opretholdes alle ugens dage mandag til søndag, hele døgnet, 365 Dage om året. Leverandøren skal afholde alle udgifter i forbindelse med udførelsen af konkrete serviceopgaver, herunder arbejdsløn til tekniker, transport og forplejning samt nødvendige reservedele. Leverandøren skal benytte medarbejderressourcer med relevante kompetencer vedrørende det leverede Udstyr. 3

4 Leverandøren skal have den nødvendige supportorganisation til opretholdelse af det ønskede serviceniveau. Såfremt gennemførelse af service ikke kan ske uden afbrydelse af driften af Systemerne, skal tidspunktet på forhånd aftales med Kunden. 16. Leverandøren skal udføre forebyggende service af det leverede Udstyr, der omfatter: Installation og aktivering af nye versioner af microkode. Ajourføring af den kunderettede systemdokumentation. Såfremt gennemførelse af denne forebyggende service ikke kan ske uden afbrydelse af driften Systemerne, skal tidspunktet på forhånd aftales med Kunden. 2.4 Kundens eksisterende Mainframemiljø Kundens eksisterende Mainframemiljø driver i dag følgende Systemer: Tabel 1 Systemnavn Anvendelse Statens Budget System Statens Koncern System Systemet anvendes til registrering og systematisering af indholdet i bevillingslovene, og produktion af disse. Via dette system udmeldes finanslovens bevillinger til de statslige institutioner. Statens Koncernsystem (SKS) er et konsoliderings- og rapporteringssystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten. Register over bevillingslove og statsregnskab Registeret er offentligt tilgængeligt og indeholder både gældende og historiske bevillingslove og statsregnskaber. Finansministeriets finanslovsdatabase Databasen er offentligt tilgængelig og giver mulighed for at trække rapporter i finanslovsdata. Aktstykke-registeret Indeholder samtlige aktstykker sendt til Folketingets Finansudvalg både aktuelle og historiske. Registeret er offentligt tilgængeligt. Finansministeriets Indeholder både en offentlig del med mulighed for at se centrale 4

5 Forhandlingsdatabase oplysninger om årsværk og løn i staten og en lukket del, hvor statslige institutioner kan se egne løn og HR-data på detaljeret niveau. Nummerstruktur og stamdata Nummerstrukturen afspejler den regnskabsmæssige organisation i staten. Strukturen definerer den regnskabsmæssige organisering af det statslige bevillings- og regnskabssystem. De i tabel 1 nævnte Systemer består af både online-applikationer til dataindtastning og rapportgenerering (web-baserede) og batch-applikationer til registeropdateringer, databasegenereringer mv. Der kan i de kommende år forventes en vækst i anvendelsen af de nævnte Systemer, ligesom nye opgaver vil kunne komme til. Systemerne drives i dag i et Mainframemiljø med følgende specifikationer: Tabel 2 Type Fabrikat / model Konfiguration / egenskaber Processor IBM System z10 Business Class (2098-K01) Fuld understøttelse af IBM z/architecture, 64 bit. Se IBM-publikationen SA z/architecture Principles of Operation S&FNC=SRX&PBL=SA Kanaler: ESCON (2 x 16-port), FICON Express 4 (2 porte). LAN/WAN: OSA Express 3 (2 porte). Redundant power supply, cooling mv. Redundante support-elementer Kapacitet: o 8 GB central storage o 110 MIPS Denne kapacitet har kunnet opgraderes, dels ved udvidelse af storage og dels ved opskalering af processorens general purpose engine (til drift af System/z operativsystemer). Endvidere har processoren kunnet udbygges med én eller flere dedikerede specialty engines (i full capacity) til afvikling af Java, Linux mm. Disse muligheder for opgradering har dog ikke været udnyttet inden leverandørens tilbagetrækning af processormodellen fra markedet. 5

6 Disk IBM DS6800 (1750) Tekniske specifikationer: : o 2 FICON connections o 2 AC/DC power supplies o 16 x 73GB diskdrev (15000 rpm) 1750-EX2: o 16 x 146GB diskdrev (15000 rpm) Redundant power supply, controller, cooling og kanaler. RAID 5 og 10 Understøtter Count Key Data Architecture (CKD). Kapacitet: Lagringskapacitet: Ca. 3 TB (formateret). Cache: 4 GB. Tape IBM 3592 / TS3400 Controller: 3592-C06 (ESCON connected) Tape Drive: 2 x TS1130 Tape Library: TS3400 Terminal- IBM L ESCON connected Controller Benyttes til opkobling af et mindre antal terminaler og printere til anlægget. Det er et krav, at applikationerne på mainframe-anlægget også fremover skal kunne tilgås uafhængigt af Kundens LAN. Driften af de Systemer, der er nævnt i tabel 1, kræver, at Processoren kan køre bestemte typer Basisprogrammel. I tabel 3 er givet en udtømmende liste over det Basisprogrammel, som Processoren skal kunne køre. Såfremt Leverancen forudsætter, at Kunden foretager opdateringer af Basisprogrammel (jf. tabel 3), har Leverandøren angivet dette i bilag 2. Tabel 3 Type Basisprogrammel Operativsystem IBM z/vm, V6R3 Database System Management IBM DB2 Server for VSE & VM, V7R5 Udviklingsmiljø IBM ISPF/PDF, V3R2 IBM OS PL/I Library, V2R3 IBM C/370 & PL/I Common Library, V2R3 IBM C/370 Library, V2R2 IBM COBOL for MVS & VM, V1R2 6

7 IBM Library for SAA REXX/370, V1R3 IBM High Level Assembler, V1R2 Driftsmiljø IBM Document Composition Facility, V1R4 IBM VM Batch Facility, V2R2 IBM AFP Font Collection, V2R1 IBM 3270 PC File Transfer IBM GDDM/VM, V3R2 IBM GDDM/VM PGF, V2R1 IBM BookManager BUILD/VM, V1R3 IBM BookManager READ/VM, V1R3 IBM Sonoran Serif (3812/3820), VR1 IBM Sonoran Sans Serif (3812/3820), V1R1 IBM PI and Specials (3812/3820), VR1 MPI Tech ACM/VM, V7R9 MPI Tech IBM 820 AFP PSS, V7R7 Computer Associates CA-Sort/CMS, V6R3 Velocity Software ZVWS/SSL, V4R1.7.6 Support / Management Computer Associates VM:Backup, V3R4 IBM EREP, V3R5 IBM Device Support Facilities, V1R6 7

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Side 2 af 12 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Vision og mål... 3 1.3. Målgruppe... 3 2. Begreber... 4 2.1. Begrebsliste... 4 3. Opgavebeskrivelse...

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning 3 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen 3 1.2 Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel

Læs mere

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (), it-arkitekt, Arkitektur og Design Side 1 af 16

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S 180-295902 På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S 180-295902 På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål:

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Gribvand Kravspecifikation

Gribvand Kravspecifikation Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund og vision

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version 1.0 10. maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

Supplerende kravspecifikation

Supplerende kravspecifikation SOLRØD KOMMUNE ESDH Supplerende kravspecifikation Bilag 2B April 2007 SOLRØD KOMMUNE Indledning... 3 Overordnede mål... 3 Den supplerende kravspecifikation... 5 Vejledning til besvarelsen... 5 1. Krav

Læs mere