København den 21. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 21. februar 2013"

Transkript

1 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE torsdag den 28. februar 2013 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Mødelokale 2, 5. sal, 1780 København V Der serveres morgenmad samt en let arbejdsfrokost DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Opfølgningspunkter fra sidste UU møde 1.3. Godkendelse af referat fra møde den 18. december Meddelelser 2.1. Meddelelser fra formandskabet 2.2. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 2.3. Meddelelser fra sekretariatet 3. Status på AMU aktivitet 4. I forlængelse af behovsredegørelse Opsamling på uddannelsesdækning New Insights vurdering. 6. Fortsat diskussion om Industrioperatøruddannelsen 7. IF s indsatsområder Øget leveringssikkerhed i AMU 9. Mødekalender Eventuelt Med venlig hilsen Niels-Erik Stahl, Uddannelseskonsulent, Industriens Fællesudvalg (IF) Side 1 af 6

2 DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Evt. opfølgningspunkter fra sidste UU møde ved sekretariatet IKV forsøg i Post Danmark i det sønderjyske område. Der er fremskaffet materiale der udsendes inden mødet. Materialet levers af Frank Algren Eriksen der er afdelingsleder på EUC Lillebælt Godkendelse af referat Referat af møde den 18. december 2012 er vedlagt som Bilag Beslutningspunkt 2. Meddelelser 2.1. Meddelelser fra formandskabet 2.2. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 2.3. Meddelelser fra sekretariatet Evaluering af udvalgets arbejde Som led i IU s udvikling gennemføres en årlig evaluering af de udvalg IU betjener. Det sker ved at sende udvalgsmedlemmerne et elektronisk spørgeskema. Det tager omkring to minutter at udfylde skemaet. Evalueringen skal ses som et ønske om at udvikle vores udvalgsbetjening. Resultatet vil blive præsenteret på det næste udvalgsmøde, hvor der vil blive lejlighed til at drøfte det, der fungerer godt og det, der kan forbedres. Orienteringspunkt 3. Status på AMU aktivitet 2011 Estimat for aktivitet i 2012, 3 kvartaler er vedlagt som Bilag Der henvises i øvrigt til Industriens Uddannelser AMU statistik. ik/amustatistik/ Orienteringspunkt 4. I forlængelse af behovsredegørelse 2013 Udvalget kan umiddelbart sætte gang i udviklingen af: - 3 arbejdsmarkedsuddannelser - 3 sæt undervisningsmaterialer På sidste møde blev udvalget enige om, at der bør kigges på uddannelse inden for it-delen i jobfunktionerne. Hvad er der af muligheder med de it-værktøjer, som medarbejderne har til rådighed, og i hvilke sam- EGNE NOTATER 1. Indledning 2. Meddelelser 3. Status på AMU aktivitet I forlængelse af behovsredegørelse 2013 Side 2 af 6

3 DAGSORDEN EGNE NOTATER menhænge kan værktøjerne bruges. Sekretariatet har lavet et katalog med mulige kurser der ligger udover ren Word og Excel træning. Bilag udgør denne oversigt og det er alene tænkt som inspiration omkring hvilke muligheder der er i systemet Herudover vedhæftes en dug frisk analyse af den administrative faglighed i fremtiden, februar 2012 med titlen Kompetencer til vækst. Bilag Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke kompetencer der er nødvendige. Sekretariatet vil på mødet highlighte en række statements fra rapporten af betydning for diskussionen om IT og de postale jobprofiler. For at belyse området foreslås det at udvalget debatterer flg.: Arbejdsopgaver nu, dvs. hvilke opgaver, der karakteriserer den enkelte jobfunktion i dag. Ændringer fremover, dvs. hvilke udviklingstendenser, der er i den enkelte jobfunktion, f.eks. hvad angår omfanget af de eksisterende opgaver, måderne at organisere arbejdet på, ansvar og beslutningsbemyndigelse samt anvendelsen af IT. Kvalifikationskrav nu og fremover, dvs. hvilke teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer, der kræves nu, for at kunne varetage den enkelte jobfunktion, og hvilke kvalifikationer, der især vil være vigtige fremover. Læringsveje/-former, dvs. på hvilken måde kvalifikationskravene typisk bliver indfriet og hvilke typer uddannelse, kurser, efteruddannelser og/eller arbejdspladsbaseret læring, der anvendes for at tilegne sig kvalifikationerne. Der henvises i øvrigt til New Insight Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management side Side 3 af 6

4 DAGSORDEN Beslutningspunkt / punktet kan med fordel indgå sammen med pkt Opsamling på uddannelsesdækning New Insights vurdering. Den endelige rapport i pdf.-version er udsendt til udvalget. Rapporten ligger som Bilag EGNE NOTATER 5. Opsamling på uddannelsesdækning New Insights vurdering. Generelt er det New Insights vurdering, at en stor del af det fremtidige kompetencebehov vil kunne dækkes af det eksisterende uddannelsesudbud og den fleksibilitet, der findes i udformningen af individuelt tilrettelagte AMU-mål. Der findes allerede en række tilkoblede mål under FKB en Postale produkter og processer (2251), der retter sig mod fx postfaglig kommunikation, teknologisk forandring og postal logistik, postal omdeling og logistik samt kendskab til postale produkter og håndtering. Desuden findes der en række øvrige mål, der med en tilpasning til jobprofilerne vil kunne dække de identificerede kompetencekrav. New Insight anbefaler at der arbejdes med strukturer, der kan være med til at synliggøre uddannelsesmulighederne og de behov, der kan opstå for kompetenceudvikling af både nye og nuværende medarbejdere. New Insight har et bud på strukturer der kan tilsammen kan udgøre et basisforløb for medarbejdere, der Svarer til fem identificerede jobprofiler. I forbindelse med kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere kan der tænkes i anvendelsen af IKV i AMU. Mens de tre strukturer i basisforløbet kan dække jobprofilernes kompetencebehov i bredden, vil medarbejderne inden for de forskellige jobprofiler have et behov for kompetencer i dybden. Disse kompetencer kan som udgangspunkt dækkes af de specifikke relevante AMU-mål, der er præsenteret i rapporten. De kompetencekrav, der er knyttet til jobprofilen velfærdsleverandør, synes i dag at kunne blive dækket af eksisterende AMU-mål, men der kan blive behov for, at udbuddet løbende tilpasses til jobprofilen, der hur- Side 4 af 6

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER tigt kan ændre sig og kræve nye kompetencer. Sekretariatet anbefaler at vi gennemgår rapportens konklusioner og tager første skridt til at iværksætte en kommende udvikling / revision af AMU mål herunder arbejde med udvikling af uddannelsespakker. Beslutningspunkt 5.2 nye AMU Mål Fra næstformand Gitte Frid har vi modtaget forslag til 2 nye AMU mål. Vedlagt som Bilag Medarbejderen som postal serviceagent samt Bilag Postal strategiforståelse og anvendelse af strategiværktøjer for operatører. Beslutningspunkt - til godkendelse 6. Fortsat diskussion om Industrioperatøruddannelsen Hanne Hvitfeld Hansen fra Industriens Fællesudvalg præsenterede på sidste udvalgsmøde specialefagskataloget for Industrioperatøruddannelsen. Bilag er materiale om de 13 ugers hovedforløb både på fag- og kompetenceniveau. Hvad skal næste skridt være? Til diskussion og evt. beslutning 7. IF s indsatsområder 2013 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser i løbet af 2012 blandt udvalgsmedlemmer i både udviklingsudvalg (UU) og IF udvalg. Arbejdet i udviklingsudvalgene spiller en væsentlig rolle for, at IF opnår succes med de ambitiøse målsætninger og dermed fortsætter arbejdet med at skabe og udvikle attraktive og værdifulde uddannelser til IF s målgruppe. Nogle af indsatområderne henvender sig direkte til udviklingsudvalgene, mens IF udvalget har en større og aktiv rolle i forhold til andre af de seks indsatsområder Bilag IF s indsatsområder 2013 Til orientering 8. Øget leveringssikkerhed i AMU 6. Fortsat diskussion om Industrioperatøruddannelsen 7. IF s indsatsområder Øget leveringssikkerhed i AMU IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden i AMU. Indsatsen ses som vigtig for at højne tilfredse kunder og for at sikre, at medarbejdere i industrien får den rette opkvalifice- Side 5 af 6

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER ring, når der er et behov. Derfor indstiller IF, at alle udviklingsudvalg; tager stilling til, hvilke initiativer der skal igangsættes for at øge leveringssikkerheden i AMU inden for UU s område samt udarbejder plan for gennemførelse af initiativer (foråret 2013) Igangsætter og gennemfører planlagte initiativer. Vedhæftede notat Bilag og Bilag har til formål at beskrive de generelle udfordringer, der ligger i at sikre leveringssikkerhed i AMU samt forslag til initiativer, der kan igangsættes. Afslutningsvis gives der en mere konkret vurdering af de specifikke og aktuelle udfordringer, som udviklingsudvalg for Det Postale Område står overfor i forhold til at øge leveringssikkerheden i AMU. 9. Mødekalender Mødekalender februar september 2013 Sekretariatet vil i ultimo maj måned Doodle ny dato for september mødet. Til beslutning 10. Eventuelt 8. Eventuelt Side 6 af 6

7 Bilag Referat København den 14. november 2012 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen, afbud Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Tirsdag den 18. december 2012 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Mødelokale 2, 5. sal, 1780 København V DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Opfølgningspunkter fra sidste UU møde 1.3. Godkendelse af referat fra møde d. 9. marts Meddelelser 2.1. Meddelelser fra formandskabet 2.2. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 2.3. Meddelelser fra sekretariatet 3. Status på AMU aktivitet Behovsredegørelse Status på eksisterende udviklings- og analyseaktiviteter 6. Diskussion om AMU fag i Industrioperatøruddannelsen (specialefagskataloget) 7. Mødekalender Eventuelt Med venlig hilsen Niels-Erik Stahl / vikar Uddannelseskonsulent, Industriens Fællesudvalg (IF) DAGSORDEN EGNE NOTATER Side 1 af 4

8 DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Evt. opfølgningspunkter fra sidste UU møde ved sekretariatet 1.3. Godkendelse af referat EGNE NOTATER 1. Indledning 1.1. Dagsordenen blev godkendt Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Referat af møde den 9. marts 2012 er vedlagt som Bilag Beslutningspunkt 2. Meddelelser 2. Meddelelser 2.1. Meddelelser fra formandskabet 2.2. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Der er kørt et IKV forsøg i Post Danmark i det sønderjyske område. Kunne det overføres til det her område Meddelelser fra sekretariatet Orienteringspunkt 3. Status på AMU aktivitet Status på AMU aktivitet 2011 Estimat for aktivitet i 2012, 2 kvartaler er vedlagt som Bilag 3.1. Der henvises i øvrigt til Industriens Uddannelser AMU statistik der er opdateret med tal for 2. kvartal Den aktuelle statistik viser udviklingen i antallet af kursister inden for IU s område i de 2 første kvartaler af årene 2009, 10, 11 og 12. Tallene er baseret på MBUs seneste tal for området. PostDanmark har i 2012 tilbudt alle opsagte medarbejdere i omdelingen at få foretaget en IKV, derfor et stigende antal kursister. Post Danmark har i efteråret 2012 udvidet tilbuddet til også at omfatte nuværende medarbejdere i omdelingen, dette vil bevirke et forsat mer træk i 2013 på disse forløb i forhold til årende 2010 og 11. ik/amustatistik/ Orienteringspunkt 4. Behovsredegørelse 2013 Udvalget har tidligere tages stilling til aktivitetsniveau for 2013 og har senest ved skriftlig høring taget stilling til behovet for hvor mange nye AMU uddannelsesmål der forventes udviklet i Vedhæftede BILAG 4.1 er sekretariatets indstilling om udviklingsmidler. Som bemærket i tidligere mail ansøges ikke om midler til gennemførelse af analyse, idet der henvises til at vi afventer den igangværende 4. Behovsredegørelse 2013 Udvalget godkendte sekretariatets indstilling om udviklingsmidler. Dog blev udvalget enige om, at der bør kigges på uddannelse inden for it-delen i jobfunktionerne. Hvad er der af muligheder med de itværktøjer, som medarbejderne har til rådighed, og i hvilke sammenhænge kan værktøjerne bruges. Sekretariatet har oplæg med til næste møde. Side 2 af 4

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER analyse. Det indstilles at der ansøges om midler til udvikling af:3 arbejdsmarkedsuddannelser og 3 * undervisningsmaterialer. Der vil efter al sandsynlighed, i lighed med tidligere år, blive mulighed for at omdisponere i løbet af året om et sådant behov måtte vise sig. Beslutningspunkt / bekræftelse af høring 5. Status på eksisterende udviklings- og analyseaktiviteter New Insight A/S er nu i gang med udkastet til den samlede rapport. Der fremsendes udkast til udvalgets medlemmer mandag morgen inden kl. 9, så i kan nå at orientere jer inden mødet på tirsdag den 18. New Insight A/S lægger for med en kort mundtlig præsentation af hovedkonklusioner (max 15 min. og uden PowerPoint). Præsentationen har vægt på vurderingsfasen, da den første del er præsenteret ved det tidligere møde og på Workshop BILAG 5.1. Derefter tager vi en fælles diskussion af hovedkonklusionerne på omkring 45 min. Her kan udvalgets medlemmer diskutere pointer og konklusioner. Der lægges ikke op til at vi her går i detaljer i rapporten, men diskuterer de store linjer. Desuden aftaler vi på mødet på tirsdag en dato for den endelige aflevering af analysen. Mandag den 3. december har vi afholdt workshop om AMU-målgruppens uddannelsesbehov inden for postal facility management og facility service. Workshoppen bestod af: Præsentation af udviklingstendenser og jobprofiler for to områder (Management & Service) Dialog og diskussion om matchet mellem det fremtidige kompetencebehov og uddannelsesudbuddet Opsamling og diskussion af behovet for nye AMU-mål og uddannelsespakker/strukturer Beslutningspunkt 5. Status på eksisterende udviklings- og analyseaktiviteter New Insight præsenterede udkastet af den samlede rapport. Der var enkelte kommentarer til nogle formuleringer, men i det store hele er udvalget godt tilfreds med den foreløbige rapport. Rapporten skal dog gennemskrives med henblik på at tydeliggøre, at man har besøgt Post Danmark og her talt med en masse mennesker. Det er ikke en rapport der er lavet for Post Danmark men det posttale facility område og hvor målgruppen andrager personer. I uge 3 modtager sekretariatet rapporten der sendes til udvalget til kommentering inden endelig rapport foreligger i uge 4. Den endelig rapport foreligger til næste møde d. 28. februar Udvalgsmedlemmerne overvejer hver især inden næste møde, hvad der kan ligge i et introforløb, og om der er andre dele der skal med, end det der nævnes i rapporten. Side 3 af 4

10 DAGSORDEN 6. Diskussion om AMU fag i Industrioperatøruddannelsen (specialefagskataloget) Vi skal have en diskussion om specialefag i forhold til erhvervsuddannelsen (Industrioperatør) Bilag 6.1 er det kommende specialefags katalog for EUD uddannelsen. Til brug for yderligere kvalificering af mulige mål der kan indgå i diskussionen har vi lavet en oversigt over forskellige mål dels fra FKB 2752 og Postens egen FKB. Bilag 6.2. Ved dette punkt deltager Hanne Hansen, Uddannelseskonsulent i IF, med ansvar for IOP uddannelsen. EGNE NOTATER 6. Diskussion om AMU fag i Industrioperatøruddannelsen (specialefagskataloget) Hanne Hvitfeld Hansen præsenterede specialefagskataloget for Industrioperatøruddannelsen. Udvalget vil gerne inden næste møde have tilsendt materiale om de 13 ugers hovedforløb både på fagog kompetenceniveau. (her var der tale om at sekretariatet måske skulle lave en lightudgave af IOP til næste møde) Til diskussion 7. Mødekalender februar september 2013 Til beslutning 7. Mødekalender 2011 Næste møde er fastlagt til 28. februar 2013 Sekretariatet vil finde en anden dato til september mødet inden d. 5. eller efter september måned. 8. Eventuelt 8. Eventuelt Side 4 af 4

11 BILAG indeholder kun 3 kvartaler Postale produkter og processer Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Industriens Fællesudvalg Transporterhvervets UddannelsesRåd Tværgående kurser & flygtninge /indvandrerkurser Total (AMU) Antal kursister Total Anvendelse af præsentationsprogrammer Anvendelse af regneark til talbehandling Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Brug af pc på arbejdspladsen Effektiv internetsøgning på jobbet Jobrelateret brug af styresystemer på pc Organisationens strukturelle opbygning Personligt salg kundens behov og løsninger Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Samarbejde i grupper i virksomheden Standardisering af virksomhedens dokumenter Total Innovative forbedringsprocesser på postområdet Kommunikation i teams Kunde/leverandørforhold for operatører Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Sikkert postarbejde registrering af skader /ulykke Teambuilding for selvstyrende grupper TQM for operatører i industrien Videndeling og læring for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Total Konflikthåndtering Sidemandsoplæring Total Introduktion til førstehjælp på jobbet Total

12

13 Indhold Interaktiv publicering - tutorials og demoapps... 2 Lagerstyring med it... 2 Design - Design til digital kommunikationsløsning... 2 IT i Distributionen... 2 Sikring af administrative it-systemer... 3 Programmering i virksomhedens adm. it-systemer... 3 It-ressourcer til virksomhedens online profilering... 3 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer... 4 It-omsorgssystemer i hjemmeplejen... 4 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer... 4 Projektstyring med IT-værktøj... 5 Brug af social software i virksomheden... 5 Databaseopsætning til dynamiske websider... 6 Serverbaseret scriptning til webside fremstilling... 6 Design af CMS til webbaseret grafisk produkt... 6 Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt... 7 Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt... 7 Brug af medier i digitale kommunikations produkter... 7 Webkommunikation - tekster til nettet... 8 Anvendelse af store datamængder i regneark... 8 Præsentation af tal i regneark... 8 Anvendelse af databaseprogrammets data... 9 Tolke eksisterende regneark til analyse... 9 Anvendelse af regneark til statistik... 9 Andre

14 47328 Interaktiv publicering - tutorials og demoapps Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan tilrettelægge og udvikle en interaktiv tutorial eller demoapplikation for en given arbejdsproces, herunder anvende et værktøj til at indspille og redigere brugerhandlinger og interaktion med en it-brugerflade som filmklip. Deltageren kan distribuere det færdige produkt online til brug på stationære og mobile enheder. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Lagerstyring med it Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til og afgange, optælling og placering af varer. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2716 (AK) Lager & logistik (moder-fkb) Design - Design til digital kommunikationsløsning Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan, i et grafisk it-værktøj, designe brugerflader til digitale kommunikationsprodukter, der med udgangspunkt i ønsket om budskab, målgruppe og udtryk, samtidig er funktionelle og brugervenlige. Herunder kan deltageren arkiverer den færdige løsning i et filformat, der er egnet til den videre forarbejdning. Deltageren kan endvidere inddrage viden om fx størrelsesforhold, farver og typografi. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) IT i Distributionen Varighed: 5,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende de registreringer af tidsforbrug, mængder og kvalitet, der ligger inden for distribution i postbranchen, til målstyring, produktivitet og opfølgning. 2

15 Deltageren forstår planlægningsfaserne fra budget til opfølgning, samt de regler, aftaler og systemer, som anvendes i de forskellige faser. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2251 (AA) Postale produkter og processer (moder-fkb) Sikring af administrative it-systemer Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan medvirke i den fysiske sikring af hardware, samt sikring af software og data mod udefrakommende angreb i forhold til de administrative it-systemer. Deltageren kan anvende begreber som virus, spyware, firewall, adware og keylogger og arbejde med de nyeste teknologiske værktøjer, herunder vurdere, hvilke der er mest hensigtsmæssige at anvende i en given situation. Kompetencen udøves ifølge virksomhedens sikkerhedspolitik på it-området. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2796 (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) Programmering i virksomhedens adm. it-systemer Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren får kendskab til programmeringssprog, der benyttes i virksomhedens administrative ITsystemer og til systemernes anvendelsesområder. Deltageren kan løse mindre programmeringsopgaver ved hjælp af scripts i forbindelse med virksomhedens kommunikationssystemer og software fx netværk, websites, håndholdte enheder, intranet eller brugerprogrammer. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2796 (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) It-ressourcer til virksomhedens online profilering Varighed: 1,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan bistå med forslag og input til webbaserede løsningsmuligheder i forbindelse med profilering af virksomheden på dens hjemmeside. Deltageren kan vurdere, hvilke interne eller eksterne ressourcer, forstået bredt som systemer, programmer, fagpersoner mv., der bør inddrages for at gennemføre en administrativ, økonomisk og juridisk forsvarlig online profilering af virksomheden. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2796 (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) 3

16 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2735 (AP) Fælleskataloget (moder-fkb) It-omsorgssystemer i hjemmeplejen Varighed: 5,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan beskrive borgerens funktionsniveau ved hjælp af et it-omsorgssystem med henblik på vurdering, visitering af borgeren til personlig hjælp og praktisk bistand efter lov om social service. Endvidere kan deltageren anvende et it-omsorgssystem, f.eks. Fælles sprog, til at beskrive og registrere tilbud og ressourceforbrug i hjemmeplejen. Deltageren kan arbejde med it-omsorgssystemet inden for rammerne af lovgivningen om udveksling af persondata og de lokalt besluttede rammer for skriftlig dokumentation. Deltageren kan medvirke ved udvikling og anvendelse af lokale service- og kvalitetsstandarder, f.eks. Fælles sprog. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2222 (AL) Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi (moder-fkb) Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren har forståelse af begreber som forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag og kan vurdere virksomhedens reelle arbejds- og forretningsgange i forhold til disse. Deltageren kan efter kurset benytte virksomhedens it-systemer, fx et ERP-system, til at finde og aflæse nøgletal for eksempelvis finansielle forhold (overskud, likviditet, egenkapital), ordrebeholdning, driftsomkostninger eller budgetafvigelser. På basis af disse nøgletal kan deltageren medvirke til at vurdere, om virksomheden anvender sine ressourcer effektivt ud fra ønsket om at optimere sine forretningsvilkår. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2251 (AA) Postale produkter og processer 2735 (AP) Fælleskataloget (moder-fkb) 4

17 Projektstyring med IT-værktøj Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2791 (AD) Administration (moder-fkb) Brug af social software i virksomheden Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan anvende social software, såsom weblogs og brugerredigerede opslagsværker (wikier), til eksempelvis videndeling i erfagrupper eller projektgrupper, hvor det er hensigtsmæssigt at al korrespondance befinder sig på ét tilgængeligt sted uden adgang til virksomhedens netværk. Deltageren kan oprette og tilrette design af weblogs, wikier og sociale netværkstjenester, så de passer til et givent formål. Deltageren kan desuden instruere kolleger i brugen af disse, samt informere om de fordele og ulemper, der kan være ved anvendelsen. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2796 (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) Design af hjemmesider med CMS Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan fremstille mindre hjemmesider ved hjælp af et Content Management System (CMS), som på grund af sin underliggende database og sit særlige redigeringsværktøj er enkelt for andre brugere herefter at redigere indhold i. Deltageren kan implementere og anvende eksisterende designskabeloner og funktionsmoduler og dermed skræddersy portalløsninger til virksomhedens forskellige afdelinger. Deltageren kan instruere i opdatering af portalens indhold ved hjælp af CMS-systemets webbaserede redigeringsværktøj. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2796 (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb)

18 Databaseopsætning til dynamiske websider Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan, ved hjælp af et serverbaseret scriptsprog, præsenterer indholdet af en enkel database i form af en dynamisk hjemmeside. Herunder kan deltageren håndtere de returnerede data, oprette forbindelse til og forespørge i databasen. Endelig kan deltageren i et vist omfang opbygge og ibrugtage en ukompliceret database. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Serverbaseret scriptning til webside fremstilling Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan opbygge og designe websider i samspil med et serverbaseret scriptsprog til f.eks. fremstilling af webbaserede kataloger og andre typer websites. Deltageren kan anvende programmeringssprogets funktioner og udføre grundlæggende programmeringsrutiner herunder betingelsessætninger, sammenligninger, løkker, operatorer samt variabler til opbygning af html-output, og forstår metoder til at afsende og indlæse variable data mellem websider til brug i f.eks. webbaserede kataloger og e-handelssider. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Design af CMS til webbaseret grafisk produkt Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan, i forbindelse med virksomhedens produktion af webbaserede produkter som fx profileringswebsites, portaler, digitale magasiner og intranetløsninger, arbejde med det grafiske design af skabeloner til sideropbygningen samt implementeringen af brugerfladen i et Content Management System. Herunder kan deltageren både oprette egne templates og tilpasse allerede implementerede templates, samt konvertere allerede eksisterende designskabeloner og tilpasse brugerfladens funktionalitet til CMS systemet. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) 6

19 Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan arbejde med vedligeholdelse af Content Management System baserede webløsninger i forbindelse med virksomhedens produktion af webbaserede produkter, som fx websites til brug i forbindelse med profilering, portaler, digitale magasiner og intranetløsninger. Endvidere vil deltageren kunne forestå den grundlæggende redigering og håndtering af sider og sideegenskaber, oprettelse af indholdelementer som fx nyheder, kalendre. Herunder kan deltageren arbejde med filhåndtering i systemet. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne I forbindelse med virksomhedens produktion af webbaserede produkter som fx websites til portaler, digitale magasiner og intranetløsninger, kan deltageren arbejde med opæstning, konfigurering og administration af webløsninger baseret på Content Management Systemer. Herunder kan deltageren endvidere forestå oprettelsen af brugere, brugerrettigheder og workflowet, implementering af tillægsmoduler samt etablering og vedligholdelse af en logisk og overskuelig filog mappestruktur. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Brug af medier i digitale kommunikations produkter Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan fremstille komplicerede digitale kommunikationsprodukter, hvori der ingår forskellige medier ved hjælp af et grafisk web-værktøj. Deltageren kan håndtere tekst, grafik, links, enkle scripts, simple 2D-animationer og andre relevante medietyper. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) 7

20 Webkommunikation - tekster til nettet Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan i forbindelse med opdatering af virksomhedens websteder og intranet versionere trykte tekster til nettet og formulere korte, nyskrevne tekster, så de fungerer på mediets særlige præmisser og i overensstemmelse med virksomhedens profil. Deltageren kan ved hjælp af netsproglige virkemidler som klare overskrifter og mellemoverskrifter, resumeer, fremhævninger og punktopstillinger gøre tekster overskuelige og skanbare for brugerne. Deltageren har kendskab til, hvordan læsemønsteret på websider adskiller sig fra læsemønsteret for trykte tekster. Deltageren mestrer endvidere teknikker til at gøre webtekster synlige i søgemaskiner ved hjælp af nøgleord, præcise sidetitler og links. Deltageren kan lave grundlæggende formatering af webtekster ved hjælp af HTML-koder. Hvilken betydning har det for virksomheden, at medarbejderen efter kurset kan skrive nye, korte, overskuelige webtekster? Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2251 (AA) Postale produkter og processer 2735 (AP) Fælleskataloget (moder-fkb) Anvendelse af store datamængder i regneark Varighed: 1,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2791 (AD) Administration (moder-fkb) Præsentation af tal i regneark Varighed: 1,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2791 (AD) Administration (moder-fkb) 8

21 Anvendelse af databaseprogrammets data Varighed: 0,5 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efterbehandle databaseprogrammets data effektivt ved eksport fx til regneark og tekstbehandling. Deltageren kan importere data fra andre programmer - fx økonomiprogrammer, regneark og tekstbehandling - med henblik på at anvende databaseprogrammets muligheder bl.a. filtering og udskrifter. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2791 (AD) Administration (moder-fkb) Tolke eksisterende regneark til analyse Varighed: 1,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan analysere, tolke og bedømme store datamængder præsenteret i regneark fx i forhold til formler, funktioner og kæder. Deltageren kan vurdere fx økonomirapporter, budgetter og salgstal i forhold til validitet og reliabilitet. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2791 (AD) Administration (moder-fkb) Anvendelse af regneark til statistik Varighed: 1,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende. Deltageren kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2791 (AD) Administration (moder-fkb) 9

22 40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling Varighed: 1,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Med udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver kan deltageren vurdere hvilken tekstbehandlingsfunktion, der skal anvendes fx i forhold til tekstopstilling, visualisering og effektivisering. Afhængig af jobfunktionen kan deltageren anvende tekstbehandlingsprogrammets mest effektive funktioner fx i forbindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer og korrekturlæsning. Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2791 (AD) Administration (moder-fkb) Andre Anvendelse af databaseprogrammets data 0, Anvendelse af etb til administrative opgaver 1, Typografisk æstetik - Ombrydning og produktion 1, Oprette brugerflader og udskrifter i database 2, Indskrivning og formatering af mindre tekster 3, Standardisering af virksomhedens dokumenter 1, Grafiske virkemidler til layout i tekst 2, Multimedier i pædagogisk arbejde 5, Integration af data mellem adm. IT-systemer 2, Ombrydning - Typografisk æstetik 1, Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1, Opstillinger og layout i tekst 2, Indskrivning og formatering af mindre tekster 2,0 10

23 Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012

24 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke kompetencer der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til vækst. Bidrag til vækst er i analysen operationaliseret som medarbejdernes kompetencer til at øge produktiviteten i private virksomheder. Drift er fortsat en hovedopgave De administrative medarbejderes arbejdsopgaver kan struktureres omkring tre typer af arbejdsopgaver: drift, implementering og udvikling. De adspurgte virksomheder vurderer, at administrative medarbejdere anvender op mod 90 pct. af arbejdstiden på driftsopgaver, mens administrative medarbejdere kun i mindre omfang varetager implementerings- og udviklingsopgaver. Administrative medarbejdere bidrager til øget produktivitet Virksomhederne vurderer, at administrative medarbejdere bidrager til en højere produktivitet på to måder. Det sker gennem frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) og gennem optimering af egne arbejdsopgaver (procesinnovation). Der kan sondres mellem to forskellige komponenter, der tilsammen udgør den administrative faglighed: 1. De administrative delfagligheder. Fx delfaglighederne økonomi, it og kommunikation. 2. De tværgående kernekompetencer, der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til øget produktivitet. Fx helhedsforståelse og optimering i driften gennem inkrementel procesinnovation. Hvis administrative medarbejdere skal bidrage til produktivitet, er det ikke tilstrækkeligt, at de mestrer bestemte delfagligheder. De tværgående kernekompetencer er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan skabe ekstra værdi for virksomhederne. På baggrund af data kan der udledes følgende tværgående kernekompetencer, der er særligt vigtige og som der vil komme større fokus på i fremtiden: Proaktiv problemløsning Inkrementel procesinnovation Helhedsforståelse Projektkompetencer Færre job og andet arbejdsindhold Analysen viser, at der generelt kan forventes færre administrative job i fremtiden. Udviklingen mod færre administrative job understøttes af den gennemførte survey og vurderingen blandt virksomhederne, der peger på effektivisering, outsourcing og ny teknologi som primære kilder til færre job og ændret arbejdsindhold. 2

25 Arbejdsopgaverne bliver i stigende grad at forberede, styre og kontrollere processerne mere end at udføre selve opgaven. De mest rutineprægede arbejdsfunktioner substitueres ved outsourcing, teknologi og gør-det-selv-løsninger. I takt med substitutionen af de eksisterende administrative jobs vil omfanget af denne type opgaver, der ligger før, omkring og efter de gamle opgaver, stige. De opgaver, som erstattes, havde rutinemæssig karakter. Fremtidens arbejdsopgaver handler i højere grad om problemløsning og det er opgaver, der åbner for flere muligheder for at bidrage til virksomhedens produktivitet igennem inkrementel innovation af processer, samt udvikling og implementering af nye tiltag. I denne situation er der stigende krav om de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Det er usikkert, hvorvidt akademikere og andre videregående uddannede kommer til at varetage administrative arbejdsfunktioner, der kræver kompetencer inden for selvledelse, helhedsforståelse og projektkompetencer. Alternativt er der mulighed for, at erhvervsuddannede kan varetage disse opgaver. Stigende kompetencekrav Generelt er der stigende kompetencekrav til de administrative medarbejdere. De skal kunne mere både i bredden og dybden. Der er samtidige tendenser til generalisering og specialisering, idet der vil komme fokus på specialisering indenfor de enkelte delfagligheder og på at medarbejderne mestrer mange delfagligheder. Ud over en række konkrete kompetencer som fx it- og talforståelse er der generelt behov for en bred værktøjskasse. Hermed menes en bred basis af kompetencer, som kan danne grundlag for gentagne omstillinger på fremtidens arbejdsmarked og som kan danne grundlag for yderligere specialisering. Samtidig stiger også kravene til medarbejdernes tværgående kernekompetencer. Igangværende tendenser fortsætter Repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner har udpeget og prioriteret en række tendenser, der i fremtiden vil få stor betydning på administrative arbejdsopgaver og kompetencekrav. De udpegede tendenser består af både sikre og usikre tendenser. Fælles for tendenserne er, at de eksisterer i dag, og at de vurderes at blive forstærkede og få stor indflydelse på fremtidens arbejdsfunktioner på det administrative område: It i alting (sikker tendens) Organisering i forandring (sikker tendens) Effektivisering af administration (sikker tendens) Individualisering arbejdsidentitet (usikker tendens) Akademisering af det administrative arbejde (usikker tendens) Forskellige udfald ingen radikale forandringer På baggrund af de to usikre tendenser, der hver kan falde ud på to måder, er der udviklet fire scenarier for, hvordan den administrative faglighed kan komme til at se ud i fremtiden. Overordnet viser scenarierne, at der bliver behov for højere kompetencer i kernen af den administrative faglighed, fx vil der i alle scenarier blive efterspurgt kompetencer til at være proaktiv problemløser og til at kunne 3

26 optimere driften. Det forventes ikke i nogen af scenarierne, at der kommer radikalt nye arbejdsopgaver og dermed heller ikke nye og ukendte kompetencekrav. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter De kontoruddannede bidrager i dag til virksomhedernes produktivitet og dermed vækst gennem de tværgående kernekompetencer. I fremtiden forventes yderligere behov for netop kompetencerne i kernen af den administrative faglighed. Det betyder, at erhvervsuddannelserne kan bidrage til vækst ved at: Udvikle elevernes projektkompetencer Ruste eleverne til selvledelse Sikre brede kompetencer Sikre helhedsforståelse 4

27 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Den administrative faglighed i dag Kompetencer til øget produktivitet Opsamling på den administrative faglighed i dag Udviklingstendenser på det administrative område It i alting Organisering i forandring Effektivisering af administration Individualisering af arbejdsidentitet Akademisering af det administrative arbejde Scenarier for den administrative faglighed Hvordan er scenarierne blevet til? Scenarie A: Omstilling Scenarie B: Nyt land Scenarie C: Specialisten Scenarie D: Pragmatisme Opsummering Den administrative faglighed i fremtiden Forskydning i arbejdsindholdet Højere kompetencekrav Behov for projektkompetencer Behov for selvledelse og helhedsforståelse Konkurrencen med akademikere bliver afgørende Medarbejderne skal mestre mange delfagligheder Ingen radikalt nye arbejdsfunktioner Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Kontoruddannelserne skal sikre projektkompetencer Elever skal rustes til selvledelse Helhedsforståelse skal sikres yderligere Eleverne skal mestre flere delfagligheder

28 2. Indledning Denne analyse er gennemført af New Insight A/S på opdrag af Undervisningsministeriet og med midler fra ministeriets pulje til Central Analyse- og Prognosevirksomhed (CAP). Analysen er blevet til med input fra repræsentanter fra Uddannelsesnævnet og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser. I kølvandet på finanskrisen står vækst og produktivitetsforbedringer som nogle af de centrale udfordringer for danske virksomheder. Udfordringerne øger fokus på omstilling i virksomhederne og fører i flere tilfælde til omstruktureringer af virksomhedernes organisation. Ofte medfører det effektiviseringer af virksomhedernes administration. Tendensen er forståelig. Administration er en stor arbejdsopgave i stort set alle virksomheder, og effektivisering af administrationen er en oplagt kilde til forøgelse af produktiviteten og forbedringen af konkurrenceevnen. Udviklingen gør effektiv administration til et nøgleområde for de private virksomheders bestræbelser på at opnå vækst. Samtidig gælder det, at omstillings- og effektiviseringsprocesserne i vidt omfang administreres og implementeres af administrative medarbejdere, der skal sikre, at fx nye systemer og sagsgange fungerer optimalt fra første færd. Dette sker bl.a. ved procesinnovation af virksomhedernes arbejdsgange. Der ligger altså et stort potentiale i at udvikle de administrative medarbejderes faglighed og kompetencer i en retning, der fokuserer på, hvordan disse arbejdsfunktioner kan bidrage til at skabe konkurrencefordele og dermed vækst i virksomhederne. Begrebet administration dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver, der i større eller mindre grad er arbejdsopgaver i stort set alle virksomheder og organisationer. Denne analyse beskæftiger sig med den administrative faglighed i private virksomheder, og med medarbejdere, der har administration som primært arbejdsområde. Analysen præsenterer således en tværgående beskrivelse af den administrative faglighed og skelner som udgangspunkt ikke mellem administrative fagligheder inden for forskellige brancher eller områder. Analysen falder i fire dele. 1. Først præsenteres en beskrivelse af den administrative faglighed i dag. Her beskrives en række administrative delfagligheder med tilhørende kompetencer. Dernæst beskrives en række tværgående kernekompetencer, der er særlig vigtige for at de administrative arbejdsfunktioner kan bidrage til virksomhedernes produktivitet. Beskrivelsen er baseret på desk research, virksomhedscases og interviews med ressourcepersoner. 2. I den anden delanalyse præsenteres de vigtigste udviklingstendenser, som påvirker den administrative faglighed og arbejdsmarkedet for administrative arbejdsfunktioner. Disse tendenser er udledt af en tendensworkshop og erfaringer fra de gennemførte virksomhedscases og føder ind til en analyse af, 6

29 hvilke kompetencekrav administrative medarbejdere vil blive mødt med i fremtiden. 3. I det følgende kapitel bruges tendenserne til at konstruere fire scenarier for udviklingen af administrative arbejdsmarked. Disse scenarier har forskellige konsekvenser for kompetencekrav og jobindhold. Beskrivelserne af de enkelte scenarier og de tilhørende kompetencekrav tager udgangspunkt i input fra en scenarieworkshop. 4. Efterfølgende præsenteres en samlet gennemgang af undersøgelsens resultater, der, udover de allerede nævnte kilder, bygger på en valideringssurvey med svar fra 108 LUU-medlemmer og andre videnspersoner med relation til kontoruddannelserne. 5. Afslutningsvis præsenteres en række uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Til rapporten hører en bilagsrapport, der indeholder en beskrivelse af anvendte metoder, en casesamling med beskrivelser af syv virksomheder, oversigt over ressourcepersoner og workshopdeltagere samt tabelrapporten fra surveyen. 7

30 3. Den administrative faglighed i dag Dette kapitel introducerer en model for den administrative faglighed og afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til vækst. Kapitlet består af to dele. Første del beskriver modellen for den administrative faglighed og hvilke arbejdsopgaver og tilhørende kompetencer den indeholder. Anden del beskriver, hvilke kompetencer medarbejderne anvender, når de bidrager til vækst det er særligt de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed. Bidrag til vækst operationaliseres som bidrag til virksomhedens produktivitet For at kunne undersøge medarbejdernes bidrag til vækst er det nødvendigt at operationalisere begrebet. Nødvendigheden opstår, fordi økonomisk vækst er begreb, der beskriver et makrofænomen, nemlig udvikling i bruttonationalproduktet. Ved at operationalisere bidrag til vækst som bidrag til virksomhedens produktivitet er det muligt at undersøge medarbejdernes konkrete bidrag på arbejdspladsniveau igennem eksempler på arbejdsopgaver og anvendelsen af specifikke kompetencer. Produktiviteten forstås som værditilvækst pr. fuldtidsmedarbejder, derfor er alle aktiviteter, der er med til at øge værditilvæksten (eller at reducere brugen af arbejdskraft for at skabe den samme værditilvækst) at betragte som bidrag til produktivitet. Det antages, at mere produktive virksomheder vil have bedre konkurrenceevne og dermed bidrage til et højere BNP. Den administrative fagligheds to elementer: delfagligheder og kernekompetencer På baggrund af dataindsamlingen anskues den samlede administrative faglighed som en samling af kompetencer, der er nødvendige for at løse administrative opgaver. I den forbindelse sondres mellem to dele: 1. De administrative delfagligheder med arbejdsopgaver og tilknyttede kompetencer fx delfagligheden økonomi. 2. Tværgående kernekompetencer i den administrative faglighed. Disse udgør kernen i den administrative faglighed fx projektkompetencer. Forskellen på de to dele er, at de tværgående kernekompetencer i princippet er relevante for alle administrative arbejdsfunktioner, mens den enkelte medarbejders sammensætning af delfagligheder vil variere, fordi delfaglighederne bruges i 8

31 forskellige arbejdsfunktioner. Det tværgående ved kernekompetencerne er altså, at de går på tværs af arbejdsfunktionerne inden for administrativt arbejde. En anden forskel er, at delfaglighederne er fagområder, hvor der typisk også findes medarbejdere, der løser opgaverne på specialistniveau, fx forskellen på at arbejde med it som administrativ medarbejder og at være it-udvikler. Kernen rummer også kompetencer, der benyttes af andre medarbejdergrupper, men det er ikke kompetencer, der er specifikt knyttet til et andet specialistområde. Det skal bemærkes, opdelingen ikke indeholder antagelser om hvorvidt de kompetencer, der er indeholdt i delfaglighederne, er almen-faglige, teknisk-faglige eller personlige kompetencer 1. Både de tværgående kernekompetencer og de skitserede delfagligheder indeholder en blanding af de forskellige typer kompetencer. Figur 3.1: De administrative delfagligheder Kilde: New Insight I det følgende afsnit beskrives de enkelte delfagligheder på baggrund af casesamlingen. Derefter beskrives hvordan medarbejderne bruger kompetencerne i kernen af den administrative faglighed til at bidrage til produktivitet. 1 Her trækkes på typologien anvendt i Et fælles begreb om kvalifikationer?, Teknologisk institut,

32 3.1.1 Økonomi, løn og regnskab En stor del af virksomhedernes administrative opgaver handler om økonomi. En relativt stor andel af de administrative medarbejdere har drift af økonomi som primært arbejdsområde. Arbejdsfunktionerne omfatter fx lønadministration, budgetteringer, indkøb og bogholderi. En overvejende del af arbejdet foregår i virksomhedernes regnskabsog lønadministrationssystemer, der i de fleste tilfælde er sat op i it-systemer som fx SAP eller C5. Arbejdsopgaverne består i at trække data ud af systemet, men idet hovedparten af opgaverne kører automatisk i it-systemer, opstår der i stigende omfang opgaver, når tingene ikke fungerer automatisk. Udviklingen betyder, at opgaverne i et vist omfang får karakter af overvågning og kvalitetssikring af fx lønkørsler eller fakturering. Til trods for at størstedelen af arbejdet foregår automatisk, indeholder arbejdet også en del manuel indtastning i halvautomatiserede regneark eller tilpassede systemer. Opgavevaretagelsen kræver indgående kendskab til systemerne og deres logikker, ligesom der findes et klart krav om talforståelse og kendskab til fx skat, og det er forudsætning, at medarbejderne i disse funktioner er i stand til at arbejde struktureret, kvalitetsbevidst og tålmodigt Sagsbehandling og jura Sagsbehandling er en arbejdsopgave, der oftest forbindes med arbejdsopgaver i offentlige organisationer. På baggrund af dataindsamlingen er der dog grundlag for også udpege sagsbehandling som en væsentlig opgave i private virksomheder. Det gælder særligt for medarbejdere inden for personaleadministration og HR. Sagsbehandling er kendetegnet ved, at opgaverne udføres ud fra nogle fastlagte procedurer, standarder, regler eller arbejdsgange, og arbejdet indeholder en høj grad af rutinearbejde. Arbejdet kan fx bestå af journalisering af medarbejderoplysninger, forberedelse og opfølgning på medarbejdersamtale, kvalitetssikring af kontrakter. Desuden findes der en række opgaver inden for indtastning af oplysninger vedrørende sygdom, barsel, personalegoder, til- og fratrædelse samt kursus- og efteruddannelsesaktivitet. Jura fylder rigtig meget i virksomhederne, og det er en vigtig kompetence at besidde et rimeligt kendskab til personalejura. Arbejdet består bl.a. af udarbejdelse af jobannoncer samt indkaldelse og afholdelse af jobsamtale, herunder løbende opfølgning til ansøgning og mødeindkaldelser til de relevante deltagere i virksomheden. Administrative medarbejdere fungerer ofte som koordinerende led. Arbejdet stiller i udpræget grad krav til medarbejderne om at arbejde både omhyggeligt og struktureret, samtidig med at man har mange bolde i luften. Desuden kræver arbejdet både sociale og kommunikative kompetencer. Fx evnen til at udtrykke empati og være god til at tale med mennesker i forbindelse med ansættelser, afslag og afskedigelse og gode kommunikationsevner, når det handler om udfærdigelse af jobannoncer og kommunikation til ansøgerfelt. 10

33 3.1.3 Kundekontakt og service Administrative medarbejdere udgør en stabs- og servicefunktion, der understøtter virksomhedens kerneforretning. Delfagligheden omfatter arbejdsfunktioner som bl.a. indkøb, referatskrivning, postsortering, kalenderstyring samt mødeindkaldelse og koordineringsopgaver. Det stiller krav til medarbejdernes ordenssans og evne til at arbejde struktureret. Samtidig er der en del opgaver, der kræver talforståelse og kendskab til it-systemer. Delfagligheden omfatter også receptionistfunktionen, der har en mere udadvendt karakter. Heri er det arbejdsopgaver som telefonpasning og omstilling, der stiller krav til medarbejdernes mundtlige kommunikation og evne til at servicere virksomhedens kunder. Samtidig kræver opgavevaretagelsen et indgående kendskab til organisationens opbygning. Administrative medarbejdere varetager samtidig arbejdsfunktioner som back office til virksomhedens kundeservice. En del af kompetencekravene omkring mundtlig kommunikation og service gælder også for medarbejdere, der arbejder med mødebooking og kundeservice i callcentre. Desuden indbefatter arbejdet et godt kendskab til CRM-systemer (Customer Relationship Management), der opsamler viden om kundedata og relationer. Arbejdsfunktionerne kræver, at medarbejderne hurtigt kan omstille sig til nye problemstillinger og holde mange bolde i luften på samme tid Salg og indkøb Administration i forbindelse med salg og indkøb af produkter eller services er en anden betydningsfuld delfaglighed. Delfagligheden indeholder desuden arbejdsfunktioner under spedition og logistik. Fagligheden omfatter arbejdsfunktioner som tilbudsskrivning og håndtering af ordrer; herunder manuel indtastning og opfølgning på, om varen bliver ekspederet videre i systemet. For nogle medarbejdere omfatter arbejdsopgaverne også lagerstyring. Arbejdet foregår oftest i CRMsystemer, og der stilles krav om, at medarbejderne kan begå sig i flere forskellige it-systemer. I nogle oftest mindre virksomheder er det de administrative medarbejdere med brede kompetencer, der varetager opgaver omkring salg, indkøb og logistik. Andre steder er det specialister, fx handelsuddannede eller merkonomer, der varetager opgaverne med salg af virksomhedens produkter. I givet fald indgår administrative medarbejdere i samspil med de kørende sælgere eller deciderede salgsafdelinger. Salg og indkøb omfatter også kunderådgivning. Arbejdsopgaverne stiller store krav til medarbejdernes kendskab til virksomhedens produkter eller services. Det kan være teknisk viden om enkelte produkter, virksomhedens samlede produktportefølje eller udviklingstendenser inden for en bestemt branche. I forbindelse med salg og indkøb har de administrative medarbejdere en stor kontaktflade til både kolleger, kunder og leverandører. Derfor er det vigtigt at besidde evnen til at kunne levere en god service til kunden eller en god oplevelse for leve- 11

34 randøren. Der er således krav om gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer. I en del virksomheder er det også nødvendigt som minimum at beherske engelsk som arbejdssprog Kommunikation og sprog I takt med at virksomhederne oplever et stigende behov for både intern og ekstern kommunikation, opstår der krav om stærke kommunikationskompetencer også blandt de administrative medarbejdere. Delfagligheden kommunikation bringes især i spil i form af arbejdsopgaver, der vedrører intern kommunikation. Her spænder arbejdsopgaverne fra sortering af information til udarbejdelse af artikler og nyheder til virksomhedens intranet. En væsentlig del af arbejdet for administrative medarbejdere består i informationssortering. Det gælder bl.a. ved videresendelse af mails til relevante modtagere og rundsending af information til en bestemt medarbejdergruppe. En stor del af kommunikationen blandt administrative medarbejdere handler om kommunikation ud af ens egen organisatoriske enhed. Det er grænsekommunikation, der kræver, at medarbejderne er velinformerede om andre dele af virksomheden. Administrative medarbejdere er ofte ansvarlige for virksomhedens intranet især i mindre virksomheder, mens opdatering og udvikling af intranet i større virksomheder varetages i deciderede kommunikationsmedarbejdere. Arbejdet består af upload af information, lettere billedbehandling samt udarbejdelse af kortere informerende tekster om arrangementer, procedurer e. lign. Omfanget af arbejdsopgaver inden for ekstern kommunikation varierer meget i omfang. Det er ofte specialister, der bl.a. står for udarbejdelse af nyheder, pressemeddelelser, artikler, annoncetekster, mødemateriale samt opdatering af virksomhedens profil på sociale medier. Som en del af kompetencekravene til kommunikation indgår også udarbejdelse og afholdelse af præsentationer i forbindelse med afholdelse af møder, videndeling eller lignende aktiviteter. Det stiller både krav til kompetencer til anvendelse af Power Point og til mundtlig præsentation. Kendskab til fremmedsprog er i stigende omfang et krav til medarbejdere i administrative arbejdsfunktioner. Enkelte større virksomheder har indført engelsk som koncernsprog, og her er indgående kendskab til engelsk en forudsætning for at komme i betragtning til en stilling også som administrativ medarbejder. I en række andre virksomheder er gode engelskkompetencer et klart krav, idet virksomhederne i stigende omfang handler og samarbejder med udenlandske virksomheder. I nogle tilfælde varetager administrative medarbejdere ligeledes en del oversættelses- og korrekturopgaver IT It fylder fortsat meget på det administrative område, og en langt overvejende del af arbejdsfunktionerne indeholder krav om kompetencer til håndtering af itsystemer. Det betyder også, at stort set alle delfagligheder for de administrative 12

35 medarbejdere indeholder elementer af it. It findes dog også som en særlig delfaglighed, idet administrative medarbejdere beskæftiger sig med it på en ganske særlig måde, nemlig som superbruger af virksomhedens it-systemer. De administrative medarbejdere skal således kunne beherske stort set alle virksomhedens planlægnings- og styringssystemer, ligesom det er et krav, at medarbejderne er eksperter i brugen af programmerne i Office-pakken, især Excel, Word og Outlook. Arbejdet består også i at formulere databaser eller lave manualer med procedurer for indtastning af data. På den måde er medarbejderne med til at definere rammerne for, hvordan andre skal arbejde med it. Titlen som superbruger af it-systemerne indeholder et krav om, at medarbejderne skal kunne lære fra sig, og fx oplære nye medarbejdere i virksomhedens systemer. Samtidig er der i stigende omfang krav til, at de administrative medarbejdere skal kende til begrænsninger i systemerne og være i stand til at identificere og formulere eventuelle nye behov. I den forbindelse opstår der krav til medarbejdernes evne til at samarbejde og indgå i dialog med interne eller eksterne it-specialister. Delfagligheden omfatter ikke nødvendigvis krav om tekniske kompetencer til programmering af komplekse regnskabssystemer eller nye moduler til hjemmesider, ligesom der ikke findes krav til radikal indholdsmæssig udvikling af hjemmesider. Der eksisterer dog i stigende omfang krav til, at administrative medarbejdere varetager opdateringer af indhold via hjemmesidens eller intranettets back-end. Samlet set er der således fortsat fokus på kompetencer til vedligeholdelse, drift og opdatering af it-systemer. 3.2 Kompetencer til øget produktivitet Denne anden af kapitlet afdækker, hvordan medarbejderne anvender den administrative faglighed til at bidrage til virksomhedens produktivitet. Formålet med dette er at bidrage til med viden om, hvilke kompetencer medarbejderne skal have for at bidrage til vækst. Afsnittet er bygget op omkring eksempler de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og hvordan de i disse opgaver bidrager til virksomhedens produktivitet. Det gør de bl.a. ved at indgå i arbejdsdeling og gennem inkrementel procesinnovation. Desuden beskriver afsnittet, hvilke kompetencer administrative medarbejdere skal have for at bidrage til øget produktivitet i virksomhederne. Disse kompetencer udgør kernen i den administrative faglighed og er illustreret med det blå område i kompetencecirklen for den administrative faglighed. 13

36 Figur 3.2: Delfagligheder og særlige kompetencer til øget produktivitet Kilde: New Insight A/S Afsnittet bygger på interviews med ressourcepersoner og de syv virksomhedscases, der inkluderer interviews med en række administrative medarbejdere og virksomhedsrepræsentanter. Overordnet bidrager de administrative medarbejdere til virksomhedens produktivitet på to måder: 1. Frigørelse af ressourcer blandt virksomhedens øvrige medarbejdere (arbejdsdeling) 2. Optimering af processer (procesinnovation) Den første bygger på den grundlæggende tayloristiske idé om, at specialisering og arbejdsdeling øger produktiviteten, fordi en samlet arbejdsopgave kan løses på et lavere omkostningsniveau, hvis den deles op. Det er denne måde, administrative medarbejdere historisk har bidraget til produktivitet. Tre typer arbejdsopgaver Driftsopgaver dækker over opgaver, der har til formål at betjene og vedligeholde administrative systemer. Opgaverne er i nogen udstrækning struktureret ud fra standardiserede beskrivelser for opgaveløsningen og er kendetegnet ved en høj grad af rutine. Implementeringsopgaver handler om implementering af nye systemer eller processer i organisationen. Opgaverne gennemføres ofte på projektbasis og med løbende opfølgning på implementeringens status. Udviklingsopgaver vedrører opgaver, hvori administrative medarbejdere deltager og bidrager med input i organisationens udvikling af systemer, processer eller produkter. Kilde: New Insight A/S 14

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb)

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Indhold Interaktiv publicering - tutorials og demoapps... 2 Lagerstyring med it... 2 Design - Design til digital kommunikationsløsning... 2 IT i Distributionen... 2 Sikring af administrative it-systemer...

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Torsdag den 8. december 2011 kl. 10.00 12.00

Torsdag den 8. december 2011 kl. 10.00 12.00 Udviklingsudvalget for det postale område København den 28. november 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Fredag den 4. marts 2011 kl

Fredag den 4. marts 2011 kl København den 22.februar 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Også 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige: - Grundlæggende IT

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

torsdag den 28. februar 2013 1.3 Referat godkendt

torsdag den 28. februar 2013 1.3 Referat godkendt København den 11. september 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Referat af MØDE

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Webredaktør. AMU tilbud

Webredaktør. AMU tilbud AMU tilbud Webredaktør Vil du redigere virksomhedens hjemmeside? Vil du vide hvordan virksomheden får en hjemmeside billigst muligt, og vedligeholder den bedst muligt? Så er dette forløb noget for dig.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Fredag den 9. marts 2012 kl. 10.00 12.00

Fredag den 9. marts 2012 kl. 10.00 12.00 København den 23. februar 2012 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 1. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  1. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere