Fællesklubben i KHC & INC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 5. juni Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni Nr Workshop om udflytning af Københavns Postcenter til lagerhaller i Højer Taastrup Tirsdag den 26. maj 2015 blev der holdt workshop om udflytningen af Københavns Postcenter (KHC) til lejede lagerhaller på Bohus Boulevard nr. 1 i Høje Taastrup. I workshoppen deltog personalerepræsentanter fra samarbejdsudvalget, arbejdsmiljørepræsentanter, produktionsledere, produktionschefer, driftssupportchefen, repræsentanter fra det centrale projekt i Post Nord, Danmark i alt ca. 25 personer. Workshoppen bestod af en indledning fra driftssupportchefen bustransport til de lejede lagerhaller rundvisning i de 5 meget store lagerhaller bustransport tilbage til KHC frokost gruppearbejde i 3 grupper afrapportering fra de 3 grupper endnu en runde med gruppearbejde og afrapportering fra de 3 grupper samt endelig konklusion for workshoppen. Driftssupportchefen i Københavns Postcenter indledte med at forklare baggrunden for beslutningen om at flytte Københavns Postcenter til lejede lagerhaller i Høje Taastrup. Brevmængdefaldet havde medført behov for at få tilført kapital til virksomheden. Samtidigt var KHC for stort i forhold til de brevmængder der forventes i de kommende x år. Ejendommene i Tietgensgade, Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs gade var solgt. I stedet var der lejet ca. xx.xxx kvadratmeter (m2) i lagerhaller og administrationsbygninger hos Carlsberg i Høje Taastrup. Det var ca. xx.xxx kvadratmeter (m2) i ét plan til produktion og ca. x.xxx kvadratmeter (m2) kontor i to etager. Der var gode tilkørselsforhold, ramper og xx porte med sluser. Inden indflytningen ville lokalerne blive ombygget til de nye behov og formål. Kantinen udbygges til fælles kantine med Carlsberg og KHC (Post Nord, Danmark). Der etableres gode omklædningsrum, baderum og der ses på muligheden for fitnessrum. Kontorerne bliver fleksible kontorarbejdspladser i åbent kontormiljø efter Post Nords koncernstandard med mødelokaler og samtalerum. Det nye brevpostcenter er placeret få kilometer til Roskildevej, Holbæk Motorvejen, Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen. Der er gode parkeringsforhold til både biler og cykler (cykelskur) Brevcentret ligger 1,6 km fra Høje Taastrup Station, hvor S-togslinje B, og regionaltog på Sjælland, kører til og fra. Det tager ca. 30 minutter fra Københavns Hovedbanegård med S-toget. Buslinje 119 kører lige til indgangen af det udflyttede brevpostcenter. 1

2 KHC s brevproduktion flyttes sommeren 2016 placering er nu afklaret. På grund af det store fald i antallet af breve skal brevforretningen gøres mere rentabel. Det gøres ved, blandt andet, at: Nedbringe omkostninger Leje i stedet for at eje KHC flyttes til mindre lokaler ARC lægges sammen med FAC Gøre produktionsapparatet mere fleksibelt i forhold til fremtidige mængder Færre m2 samt maksimal udnyttelse af de dyre kvadratmeter Bedre udnyttelse af maskinparken og færre maskiner Nyt sorteringskoncept, hvor maskiner udnyttes fuldt ud (hele døgnet) Om muligt, placere distributionscentre sammen med produktionen I det udflyttede brevpostcenter vil der blive anvendt et nyt sorteringskoncept: Langsomme forsendelser i dagtimerne Hurtige forsendelserne i nattetimerne Det nye sorteringskoncept gør, at de gamle BSC-maskiner bliver overflødige Nye sorteringsanlæg i det udflyttede brevpostcenter: FSM-maskinerne flytter ikke med. Det vil være meget dyrt at flytte dem, og de holder ikke til en flytning. Desuden fås der ikke længere reservedele til maskinerne Som en del af den fælles nordiske maskinstrategi får KHC 2 To-format maskiner (TFM), som er under forhandling. Der forventes en aftale primo juni med levering sommeren TFM-maskinerne skal anvendes til storebrevs produktion De nordiske TFM.-maskiner afprøves i en pilot i Årsta i Stockholm. Erfaringerne herfra bruges som grundlag for det videre arbejde Det skal sikres, at de nye TFM-maskiner kan fungere sammen med FSM.-maskinerne, som fortsat bliver i Fredericia Arbejdsmiljøorganisationen centralt involveres i forbindelse med processen, så vi sikrer de danske krav og forventninger til arbejdsmiljøet overholdes efter gældende regler 2

3 Der skal foretages en detaljeret planlægning: Layout og klargøring af bygning til det udflyttede brevpostcenter forgår fra juni juni 2016 Produktionslokaler overtages fra Carlsberg den 1. oktober 2015 Kontorer overtages fra Carlsberg den 1. januar 2016 Installation af to-formatmaskiner (TFM) foretages i perioden marts - juni 2016 Produktionen flyttes fra KHC til Bohus Boulevard i perioden maj - august 2016 Københavns Postcenter skal være i fuld drift på Bohus Boulevard den 1. september 2016 Københavns Postcenter skal være ryddet den 31. december 2016 De ca. 25 deltagere i workshoppen kørte med bus fra Københavns Postcenter på Vesterbro til Bohus Boulevard i Høje Taastrup, hvor Carlsberg har et meget stort depot. Det er en del af dét, som Post Nord, Danmark, har lejet. Det drejer sig om en mindre kontorbygning og en gigantisk lagerbygning med en mindre tilbygning med kontorer, toiletter, m.m. Lagerhallen ligger på en meget stor grund, der har betonkøredæk til store lastbiler med lange anhængere. Der er god plads til at komme rundt vende og lægge til de 15 porte med sluser i den del af lagerbygningen, som Post Nord, Danmark, har lejet. De ca. xx.xxx kvadratmeter lagerhal til produktion er opdelt i 5 store haller, hvor der er ca. 10 meter til loftet. Der er kun dagslystilgang fra mindre vinduer i endevæggen og fra enkelte lysindfald i taget. For hver 16 meter er der betonpiller til at bære det flade tag. De 15 porte med sluser er placeret i en hal (A), som har god plads til afsætning, adskillelse og indtægtssikring af ankomne post. Ved siden af denne hal ligger 2 andre meget store haller (B + C) og for enden af den ene hal (C) ligger endnu en stor hal (E). Endelig er der en mindre hal ved siden af de 2 meget store haller (D). Skitse, som giver indtryk af hallernes placering: porte medsluser Carlsberg Hal E Hal C Hal A Carlsberg Carlsberg Hal D Hal B Indgang Det er svært at se tydeligt for sig, hvordan de meget store Carlsberg Haller skal blive en god og ordentlig arbejdsplads. Ikke mindst, når man tager i betragtning, at virksomheden mangler penge og der er tale om lagerhaller, der er lejet. Der er behov for alt: Dagslys / vinduer elektrisk lys varme ventilation støjdæmpning nedsænkede miljø lofter bløde gulve løfteborde opmærkning støvsugningsanlæg arbejdslederlokaler samtalerum møderum hvileøer planter opslagstavler radio stik til el maling toiletter omklædningsrum omklædningsskabe / bokse osv. osv. Det helt store problem er at ledelsens planlægger med, at arbejdet i det nye brevpostcenter tilrettelægges med nye arbejdsmetoder. I det nye center skal posten løftes, skubbes og behandles manuelt bortset fra brevsorteringen, der foretages på maskinerne. Det betyder, at tusindvis af brevbakker skal løftes og afsættes og der bliver en masse skub og træk af vogne med post der modtages skal behandles og skal afsendes. 3

4 Efter en rundvisning i hallerne blev de ca. 25 deltagere kørt i bus tilbage til KHC. I KHC blev deltagerne opdelt i 3 arbejdsgrupper, som hver skulle løse den samme opgave. Maskinerne, maxibrevs sorteringsanlæg, sorteringsreoler til manuel brevsortering, m.m., som KHC skulle benytte i det nye udflyttede brevpostcenter, skulle placeres bedst muligt i hallerne. Det drejede sig om x To-format maskiner (TFM), x CFC-maskiner og x IRV.-maskiner. Det viste sig hurtigt, at det ikke var så let, som man umiddelbart skulle tro, efter at have set de kæmpe store haller. Men betonsøjlerne, der er placeret i hallerne med 16 meters mellemrum, viste sig at være en hindring for den mest ideelle placering. Det samme var tilfældet med væggene mellem hallerne. De 9 brevsorteringsmaskiner er meget lange og 5 af maskinerne er samtidig meget brede, så der manglede lige et par meter i længden og i bredden i de store haller. Det er ulempen ved ikke at have penge til at bygge det rigtige hus, der passer til postproduktion. Efter at de 3 arbejdsgrupper havde flyttet rundt på maskinerne i flere timer, nåede de 3 grupper frem til et fælles forslag, der med mindre justeringer lignede det forslag, som det centrale projekt havde fremsendt som et udkast ved workshoppens start. Det skal dog med, at der blev registreret en del detaljer og begrundelser for at placere maskinerne på den måde de blev placeret, som kan være betydningsfulde i det videre arbejde. Dermed var workshoppen afsluttet. I de kommende uger og måneder vil der blive nedsat forskellige arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med indretning af de enkelte haller med en større detaljeringsgrad. Det skal endvidere besluttes, om der skal udpeges en projektleder til at koordinere arbejdet. Centermøde i Internationalt Postcenter (INC): Onsdag den 27.maj 2015 blev der afholdt centermøder i Internationalt Postcenter (INC). Centermøder er informationsmøder for alle ansatte i INC. Møderne blev afholdt kl. 13:45 og kl. 23:30. Fællestillidsrepræsentanterne deltog i centermødet kl. 13:45. Centermøderne blev afholdt for at informere de ansatte i INC om nye regler for pauser. Brevcenterchefen indledte mødet med at orientere om forhandlingerne om de nye pauseregler. Han var ikke imponeret over det meget langvarige forløb og håbede, at der fremadrettet ville blive en kortere proces i respekt for forskellighederne. Det var nødvendigt, hvis Internationalt Postcenter skulle bevare konkurrencekraften. Brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentanterne havde indgået en midlertidig lokal lokalaftale, som udløb den 30. november Efter sommeren 2015 skulle parterne undersøge mulighederne for at aftale en enkel model, hvor ledelsen på daglig basis kunne vurdere, om der var belæg for at give de ansatte en ekstra pause i løbet af arbejdsdagen. Forudsætningen var, at afviklingen af pausen var forenelig med driften at der var tale om en reelt produktivitetsoptjent pause, som var optjent i løbet af arbejdsdagen at det var hele tidsafsnittet, og ikke det enkelte team / afdeling, som indgik i vurderingen. Brevcenterchefen oplyste, at de nye pauseregler ville være gældende fra 8. juni Fra denne dato ville de ansatte i produktionen blive tildelt en spisepause og 15 minutters kaffepause, som skulle være optjent. Fællestillidsrepræsentanten for kontorpakmestrene, ansat på særlige vilkår eller ansat som tjenestemænd, sagde, at den nye pauseaftale var udtryk for den situation virksomheden befandt sig i. Faldet i antallet af breve havde betydet at virksomheden på kort tid var gået fra et overskud på xxxxxxx,- kroner til et underskud på xxxxxx,- kroner. Selvom Internationalt Postcenter ikke var påvirket af mængdefaldet ville der blive set på alle forhold og der var ikke penge til mere end det, der lige skulle til for at klare opgaverne. Det var vanskeligt at være tillidsrepræsentant, når der ikke var penge til forbedringer og det var ikke udtryk for dårligt tillidsrepræsentantarbejde, at der ikke kunne opnås et bedre resultat. 4

5 xx minutters ekstra kaffepause var mere end man havde kunnet aftale sig til andre steder. Det betød ikke, at der ikke var kaffepauser andre steder. De blev blot tildelt af produktionslederne, når der var gjort en god indsats og det passede ind i produktionen. Fællestillidsrepræsentanten sagde, at de ansatte måtte indstille sig på, at virksomheden ville kræve en større indsats for lønnen end hidtil. Samtidig ville de ansatte skulle igennem forandringer af arbejdet. Arbejdsprocesserne ville blive ændret og der ville blive jobrotation. I løbet af sommeren ville ledelsen indføre et nyt Produktivitets system, der skulle erstatte det tidligere datasheet. Dermed ville det blive muligt at følge op på produktiviteten og om de ekstra kaffepauser havde været optjent eller ikke havde været optjent. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant sagde, at mulighederne for at forhandle sig til ekstra fordele ikke var gode for tiden. Virksomhedens øverste chefer var meget tilbageholdende med at tildele de ansatte bedre forhold. Tvært imod var det meget hårde udspil, som kom fra direktionen i Post Nord. Fællestillidsrepræsentanten håbede, at det ville lykkes at opnå et godt resultat ved de lokale forhandlinger i efteråret, så der kunne tildeles xx minutters pause. Det bør tilføjes, at det nye produktivitets system, som er blevet udviklet i samarbejde med den centrale økonomistyring i Post Nord, Danmark, er et ledelsesværktøj. Det vil sandsynligvis ikke blive anvendt som et bemandings dimensionerings system, hvilket var tilfældet med datasheet. Det nye produktivitets system er ikke kombineret med aftalte normer, osv. Ledelsen vil anvende produktivitets systemet til deres egen overvågning af økonomi og forbrug. Såfremt det nye produktivitets system skal anvendes til opfølgning på, om de afholdte ekstra kaffepauser rent faktisk er blevet optjent, vil der blive behov for data om produktiviteten fra de forskellige arbejdssteder, hvor de ansatte udfører deres tjeneste og det er helt uklart om det bliver tilfældet for ledelsen har ikke informeret om, hvor detaljeret målingerne til produktivitets systemet bliver. Møde i Postbranchen i 3F København: Tirsdag den 2. juni 2015 blev der holdt møde i Postbranchen i 3F København. Bestyrelsen i Postbranchen behandlede endnu engang forslaget til nye vedtægter. Arbejdsgruppen havde inden mødet fremsendt et nyt udkast til vedtægter. Bestyrelsen i Postbranchen havde kun ændringsforslag til paragraf 3 Bestyrelsens sammensætning. Det blev foreslået at bestyrelsen fremadrettet skulle bestå af 20 medlemmer plus de ansatte og valgte i 3F København, som beskæftigede sig postens område. Der ville blive 16 repræsentanter fra 4 fagområder, der fordelte sig således: 6 bestyrelsesmedlemmer fra Omdelingen (Distribution) 6 bestyrelsesmedlemmer fra Centrene (KHC, INC og BRC) 2 bestyrelsesmedlemmer fra Transport (PDT) 2 bestyrelsesmedlemmer fra Engineering, Facility Management og Fleet Management. Bestyrelsen i Postbranchen skulle ikke forholde sig til valgene i fagområderne. Det skulle fagområderne selv afklare. Derudover skulle der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ved Postbranchens Repræsentantskabsmøde. De 4 kandidater vælges blandt de delegerede til Postbranchens Repræsentantskab (tillidsrepræsentanterne). Bestyrelsen i Postbranchen skulle anbefale 4 kandidater, så der blev bredde i bestyrelsen i forhold til repræsentationen fra de forskellige enheder, i forhold til geografisk placering, i forhold til størrelse og i forhold til køn, alder og etnisk oprindelse. De nye vedtægter ville blive fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne i en ny endelig version, der så kunne godkendes ved næste ordinære bestyrelsesmøde i Postbranchen. 5

6 Ved mødet behandlede bestyrelsen i Postbranchen indholdet i Områderepræsentantskabskurserne, som ville blive afviklet af Postbranchen i 3F København i Rørvig centret i uge Emnerne, som ville blive behandlet ved kurserne, kunne blandt andet blive: 1. IKUF Individuel Kompetence Udviklings Fond korte kurser til postarbejdere, postbude og kontorpakmestre. 2. Overtallige forflyttelse opsigelse proces. 3. Fri teams erfaringer fra forsøgsteamene. 4. Organisationsændringer i Post Nord, Danmark sammenlægninger konsekvenser. 5. Lønaftaler 6. Organisering 7. osv. Sammenlægning af klubberne i Brøndby Pakkecenter og Servicedistribution med fællesklubben i Københavns Postcenter & Internationalt Postcenter: Tirsdag den 2. juni 2015 blev der holdt møde mellem klubben i Brøndby Pakkecenter og Fællesklubben i KHC & INC: Mødet blev holdt i 3F København. I mødet deltog 2 faglige sekretærer fra Postbranchen i 3F København tillidsrepræsentanten for postarbejdere og kontorpakmestre i Brøndby Pakkecenter tillidsrepræsentant og næstformand fra Internationalt Postcenter og fællestillidsrepræsentanten fra Københavns Postcenter. Ved mødet orienterede fællestillidsrepræsentanten om baggrunden for mødet, der var fastlagt for at få afklaret, hvordan det faglige arbejde skulle organiseres fremadrettet efter at Post Nord, Danmark havde besluttet at sammenlægge pakkecentret og brevcentrene i København. Post Nord, Danmark havde ændret organisationen i Produktion (PRO) fra 1. maj Organisationsændringerne medførte, at enhederne Pakker (Brøndby Pakkecenter) og Servicedistribution blev en del af Produktion Øst (PØ), der består af Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. Brevcenterchefen havde i en mail bedt om, at de faglige klubber blev tilpasset den nye organisation, så der senest med udgangen af juli måned 2015 blev en tydelig forhandlingsstruktur. Brevcenterchefen havde samtidig bedt om en navneliste over de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter, med angivelse af deres dækningsområde. Derudover ønskede brevcenterchefen oplysninger om, hvem der fremover var fællestillidsrepræsentant for de 2 overenskomstområder og hvem der fremover skulle deltage i samarbejdsudvalgsmøder fra B-siden? Brevcenterchefen var i en kortvarig overgangsordning indstillet på, at der kunne være en øget repræsentation, udover hvad samarbejdsaftalen strengt tilsagde, så alle 4 enheder blev repræsenteret i samarbejdsudvalget. Fællestillidsrepræsentanten havde skrevet til de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og foreslået, at der blev indkaldt til et møde, hvor det kunne afklares, hvordan den fremtidige repræsentation af personalerepræsentanter for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, skulle være i den nye sammenlagte enhed. Sammenlægningen med Pakker kunne blive vanskelig, fordi Pakker havde et 1-strenget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at tillidsrepræsentanterne var tillidsrepræsentanter for både postarbejdere og for ansatte på særlige vilkår. I Fællesklubben i KHC & INC og Servicedistribution var der et 2-streget tillidsrepræsentantsystem og dermed tillidsrepræsentanter for hver af de 2 ansættelsesformer 1 for overenskomstansatte postarbejdere og 1 for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen foreslog, at der ved denne sammenlægning blev anvendt samme metode, som ved organisationsændringen forrige år, hvor Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter blev sammenlagt. Den gang blev der konstitueret en fællestillidsrepræsentant indtil næste 6

7 ordinære fællesmøde i januar, hvor de nye love for den fælles fællesklub blev behandlet og godkendt og frem til Fællesmødet i januar blev der holdt fælles bestyrelsesmøder, hvilket i dette tilfælde ville betyde, at Pakker og Servicedistribution deltog med 1 tillidsrepræsentant i de månedlige bestyrelsesmøder i Fællesklubben i KHC & INC. Fællestillidsrepræsentanten var kandidat til valget som konstitueret fællestillidsrepræsentant og til valg som fællestillidsrepræsentant ved urafstemning blandt alle medlemmer i den nye fælles fællesklub, såfremt det kom på tale. I mellemtiden i perioden fra juli til december 2015 skulle det afklares, hvor mange tillidsrepræsentantområder, der skulle være i Servicedistribution og i Pakker i Brøndby og der skulle udarbejdes et forslag til nye fælles love, som omfattede de nye tillidsrepræsentantområder. Medførte ændringerne af lovene behov for nyvalg, ville valgene blive gennemført i henhold til lovene. I Fællesklubben i KHC & INC var det ønsket på samme vis, som det sikkert var i Pakker i Brøndby at tradition, kultur og beslutninger blev respekteret. Det 2-strengede system sikrede, at de forskellige ansættelsesformer fik den bedst mulige behandling og det 2-strengede system havde ikke givet anledning til problemer med samarbejdet med postarbejdernes tillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentanten mente, at det burde være muligt at finde en løsning, som sikrede, at alle parter fik mulighed for at få indflydelse samtidig med at der blev taget hensyn til geografiske forhold og arbejdssteder med få ansatte i bestyrelsens sammensætning. Der skulle være balance i repræsentationen. Fællestillidsrepræsentanten mente, at det ud fra medlemstallet i Pakker i Brøndby ville være rimeligt, at der i bestyrelsen i den nye fælles fællesklub for ansatte på særlige vilkår og tjenestemænd, indgik 1 tillidsrepræsentant fra Pakker i Brøndby. Fællesklubben i KHC & INC havde ikke indvendinger mod, at der var et 1-strenget system i Pakker i Brøndby. Det var de valgte tillidsrepræsentanter, der drøftede de lokale forhold med produktionscheferne og hvis de i Pakker i Brøndby mente, at det var bedre med 1 fælles tillidsrepræsentant, som holdt møder med produktionschefen i stedet for, at det var 2 tillidsrepræsentanter fra de 2 ansættelsesformer, var det deres valg. Tillidsrepræsentant Inge Pedersen, Pakker i Brøndby, var ikke uenig i forslaget, men havde behov for at drøfte forslaget med de øvrige tillidsrepræsentanter. Efterfølgende ville tillidsrepræsentanten melde tilbage og oplyse om forslaget kunne godkendes. Tillidsrepræsentant Inge Pedersen blev inviteret til at deltage i de næste ordinære bestyrelsesmøder i Fællesklubben i KHC & INC i juni og juli, men havde desværre aftalt møde og ferie de to dage. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 7

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr :

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr : Københavns Postcenter den 24. november 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Københavns Postcenter den 24. oktober 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 13. november 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015 Ekstraordinært møde for fællestillidsrepræsentanter

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Københavns Postcenter fredag den 2. maj 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Opsigelse af Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med Personalereduktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 17. april 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 23. april 2015. Nr. 3 2015 Københavns Postcenter solgt til en pensionskasse

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter torsdag den 9. juli 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 16. juli 2015. Nr. 6 2015 Folketingsvalg 2015: Der blev holdt valg til

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 4. september 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Tirsdag den 8. september 2015. Nr. 7 2015 Produktionstilrettelæggelse og tjenestelister

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 16. oktober 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015 Krigserklæring: Post Nord, Danmark, er

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Københavns Postcenter torsdag den 3. juli 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr Københavns postcenter fredag den 23. december. 2016. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december 2016. Nr. 10. 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015

Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015 Protokol Generalforsamling Post Teknisk Fællesklub 2015 Lørdag den 7. marts 2015 1. Michael bød velkommen til Generalforsamlingen og en særlig velkommen til Martin Von Horsten som er inviteret til at orientere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Beretning til fællesmødet søndag den 17. januar 2016 i Fællesklubben i KHC & INC + BRC og SD.

Beretning til fællesmødet søndag den 17. januar 2016 i Fællesklubben i KHC & INC + BRC og SD. Københavns Postcenter fredag den 8. januar 2016. Beretning 2015 til fællesmødet søndag den 17. januar 2016 i Fællesklubben i KHC & INC + BRC og SD. Indledning: 2015 blev året, hvor ulykkerne stod i kø

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 Københavns Postcenter fredag den 21. december 2012. Beretning om 2012 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 2012 et dårligt år for Post Danmark. Personalereduktionerne fortsatte på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014.

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. Københavns Postcenter mandag den 7. januar 2014. Beretning om 2013 Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. 2013 blev endnu et halvdårligt år for Post Danmark. Antallet af breve blev

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg ORDSTYRER: Viggo W. Schmidt REFERENT: Flemming Nielsen FRAVÆRENDE: Christina Lorenz REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 17.00-19.00 i skolens mødelokale Solbjerg Pkt. 21 Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab

Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN PRESSEMEDDELELSE Initialer: BKo Dato: 11. september 2015 Pressemeddelelse fra konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde, torsdag

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr Københavns Postcenter fredag den 3. oktober 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober 2014. Nr. 8 2014 Ordinært møde i centersamarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard Jacobsen Mathias Krarup Rasmus Thingholm Simon Kristian Frøsig Snorre Andreas Kehler

Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard Jacobsen Mathias Krarup Rasmus Thingholm Simon Kristian Frøsig Snorre Andreas Kehler DJØF ADVOKAT BESTYRELSE DEN 15. JUNI 2016 Referat Djøf Advokats bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 Til stede fra bestyrelsen: Anna Cecilie Knudsen (Observatør) Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. maj 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

OST. bladet. En helt ny rytme? POST

OST. bladet. En helt ny rytme? POST Fra 535 til 400 årsværk, KHC skal flytte s. 8 Nr. 5 december 2015 OST bladet En helt ny rytme? Er fremtiden, at man kan arbejde inde i en terminal eller i en af de store distributionshub en eller to dage

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt.

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt. 16. udgave udsendt d. 3. marts 2015 Læs i dette nummer om: Projektet tilbage på sporet fusionsgrundlaget justeret Den administrative proces i gang efter 21.3 Et stort JA på den anden generalforsamling

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere