Fællesklubben i KHC & INC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 5. juni Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni Nr Workshop om udflytning af Københavns Postcenter til lagerhaller i Højer Taastrup Tirsdag den 26. maj 2015 blev der holdt workshop om udflytningen af Københavns Postcenter (KHC) til lejede lagerhaller på Bohus Boulevard nr. 1 i Høje Taastrup. I workshoppen deltog personalerepræsentanter fra samarbejdsudvalget, arbejdsmiljørepræsentanter, produktionsledere, produktionschefer, driftssupportchefen, repræsentanter fra det centrale projekt i Post Nord, Danmark i alt ca. 25 personer. Workshoppen bestod af en indledning fra driftssupportchefen bustransport til de lejede lagerhaller rundvisning i de 5 meget store lagerhaller bustransport tilbage til KHC frokost gruppearbejde i 3 grupper afrapportering fra de 3 grupper endnu en runde med gruppearbejde og afrapportering fra de 3 grupper samt endelig konklusion for workshoppen. Driftssupportchefen i Københavns Postcenter indledte med at forklare baggrunden for beslutningen om at flytte Københavns Postcenter til lejede lagerhaller i Høje Taastrup. Brevmængdefaldet havde medført behov for at få tilført kapital til virksomheden. Samtidigt var KHC for stort i forhold til de brevmængder der forventes i de kommende x år. Ejendommene i Tietgensgade, Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs gade var solgt. I stedet var der lejet ca. xx.xxx kvadratmeter (m2) i lagerhaller og administrationsbygninger hos Carlsberg i Høje Taastrup. Det var ca. xx.xxx kvadratmeter (m2) i ét plan til produktion og ca. x.xxx kvadratmeter (m2) kontor i to etager. Der var gode tilkørselsforhold, ramper og xx porte med sluser. Inden indflytningen ville lokalerne blive ombygget til de nye behov og formål. Kantinen udbygges til fælles kantine med Carlsberg og KHC (Post Nord, Danmark). Der etableres gode omklædningsrum, baderum og der ses på muligheden for fitnessrum. Kontorerne bliver fleksible kontorarbejdspladser i åbent kontormiljø efter Post Nords koncernstandard med mødelokaler og samtalerum. Det nye brevpostcenter er placeret få kilometer til Roskildevej, Holbæk Motorvejen, Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen. Der er gode parkeringsforhold til både biler og cykler (cykelskur) Brevcentret ligger 1,6 km fra Høje Taastrup Station, hvor S-togslinje B, og regionaltog på Sjælland, kører til og fra. Det tager ca. 30 minutter fra Københavns Hovedbanegård med S-toget. Buslinje 119 kører lige til indgangen af det udflyttede brevpostcenter. 1

2 KHC s brevproduktion flyttes sommeren 2016 placering er nu afklaret. På grund af det store fald i antallet af breve skal brevforretningen gøres mere rentabel. Det gøres ved, blandt andet, at: Nedbringe omkostninger Leje i stedet for at eje KHC flyttes til mindre lokaler ARC lægges sammen med FAC Gøre produktionsapparatet mere fleksibelt i forhold til fremtidige mængder Færre m2 samt maksimal udnyttelse af de dyre kvadratmeter Bedre udnyttelse af maskinparken og færre maskiner Nyt sorteringskoncept, hvor maskiner udnyttes fuldt ud (hele døgnet) Om muligt, placere distributionscentre sammen med produktionen I det udflyttede brevpostcenter vil der blive anvendt et nyt sorteringskoncept: Langsomme forsendelser i dagtimerne Hurtige forsendelserne i nattetimerne Det nye sorteringskoncept gør, at de gamle BSC-maskiner bliver overflødige Nye sorteringsanlæg i det udflyttede brevpostcenter: FSM-maskinerne flytter ikke med. Det vil være meget dyrt at flytte dem, og de holder ikke til en flytning. Desuden fås der ikke længere reservedele til maskinerne Som en del af den fælles nordiske maskinstrategi får KHC 2 To-format maskiner (TFM), som er under forhandling. Der forventes en aftale primo juni med levering sommeren TFM-maskinerne skal anvendes til storebrevs produktion De nordiske TFM.-maskiner afprøves i en pilot i Årsta i Stockholm. Erfaringerne herfra bruges som grundlag for det videre arbejde Det skal sikres, at de nye TFM-maskiner kan fungere sammen med FSM.-maskinerne, som fortsat bliver i Fredericia Arbejdsmiljøorganisationen centralt involveres i forbindelse med processen, så vi sikrer de danske krav og forventninger til arbejdsmiljøet overholdes efter gældende regler 2

3 Der skal foretages en detaljeret planlægning: Layout og klargøring af bygning til det udflyttede brevpostcenter forgår fra juni juni 2016 Produktionslokaler overtages fra Carlsberg den 1. oktober 2015 Kontorer overtages fra Carlsberg den 1. januar 2016 Installation af to-formatmaskiner (TFM) foretages i perioden marts - juni 2016 Produktionen flyttes fra KHC til Bohus Boulevard i perioden maj - august 2016 Københavns Postcenter skal være i fuld drift på Bohus Boulevard den 1. september 2016 Københavns Postcenter skal være ryddet den 31. december 2016 De ca. 25 deltagere i workshoppen kørte med bus fra Københavns Postcenter på Vesterbro til Bohus Boulevard i Høje Taastrup, hvor Carlsberg har et meget stort depot. Det er en del af dét, som Post Nord, Danmark, har lejet. Det drejer sig om en mindre kontorbygning og en gigantisk lagerbygning med en mindre tilbygning med kontorer, toiletter, m.m. Lagerhallen ligger på en meget stor grund, der har betonkøredæk til store lastbiler med lange anhængere. Der er god plads til at komme rundt vende og lægge til de 15 porte med sluser i den del af lagerbygningen, som Post Nord, Danmark, har lejet. De ca. xx.xxx kvadratmeter lagerhal til produktion er opdelt i 5 store haller, hvor der er ca. 10 meter til loftet. Der er kun dagslystilgang fra mindre vinduer i endevæggen og fra enkelte lysindfald i taget. For hver 16 meter er der betonpiller til at bære det flade tag. De 15 porte med sluser er placeret i en hal (A), som har god plads til afsætning, adskillelse og indtægtssikring af ankomne post. Ved siden af denne hal ligger 2 andre meget store haller (B + C) og for enden af den ene hal (C) ligger endnu en stor hal (E). Endelig er der en mindre hal ved siden af de 2 meget store haller (D). Skitse, som giver indtryk af hallernes placering: porte medsluser Carlsberg Hal E Hal C Hal A Carlsberg Carlsberg Hal D Hal B Indgang Det er svært at se tydeligt for sig, hvordan de meget store Carlsberg Haller skal blive en god og ordentlig arbejdsplads. Ikke mindst, når man tager i betragtning, at virksomheden mangler penge og der er tale om lagerhaller, der er lejet. Der er behov for alt: Dagslys / vinduer elektrisk lys varme ventilation støjdæmpning nedsænkede miljø lofter bløde gulve løfteborde opmærkning støvsugningsanlæg arbejdslederlokaler samtalerum møderum hvileøer planter opslagstavler radio stik til el maling toiletter omklædningsrum omklædningsskabe / bokse osv. osv. Det helt store problem er at ledelsens planlægger med, at arbejdet i det nye brevpostcenter tilrettelægges med nye arbejdsmetoder. I det nye center skal posten løftes, skubbes og behandles manuelt bortset fra brevsorteringen, der foretages på maskinerne. Det betyder, at tusindvis af brevbakker skal løftes og afsættes og der bliver en masse skub og træk af vogne med post der modtages skal behandles og skal afsendes. 3

4 Efter en rundvisning i hallerne blev de ca. 25 deltagere kørt i bus tilbage til KHC. I KHC blev deltagerne opdelt i 3 arbejdsgrupper, som hver skulle løse den samme opgave. Maskinerne, maxibrevs sorteringsanlæg, sorteringsreoler til manuel brevsortering, m.m., som KHC skulle benytte i det nye udflyttede brevpostcenter, skulle placeres bedst muligt i hallerne. Det drejede sig om x To-format maskiner (TFM), x CFC-maskiner og x IRV.-maskiner. Det viste sig hurtigt, at det ikke var så let, som man umiddelbart skulle tro, efter at have set de kæmpe store haller. Men betonsøjlerne, der er placeret i hallerne med 16 meters mellemrum, viste sig at være en hindring for den mest ideelle placering. Det samme var tilfældet med væggene mellem hallerne. De 9 brevsorteringsmaskiner er meget lange og 5 af maskinerne er samtidig meget brede, så der manglede lige et par meter i længden og i bredden i de store haller. Det er ulempen ved ikke at have penge til at bygge det rigtige hus, der passer til postproduktion. Efter at de 3 arbejdsgrupper havde flyttet rundt på maskinerne i flere timer, nåede de 3 grupper frem til et fælles forslag, der med mindre justeringer lignede det forslag, som det centrale projekt havde fremsendt som et udkast ved workshoppens start. Det skal dog med, at der blev registreret en del detaljer og begrundelser for at placere maskinerne på den måde de blev placeret, som kan være betydningsfulde i det videre arbejde. Dermed var workshoppen afsluttet. I de kommende uger og måneder vil der blive nedsat forskellige arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med indretning af de enkelte haller med en større detaljeringsgrad. Det skal endvidere besluttes, om der skal udpeges en projektleder til at koordinere arbejdet. Centermøde i Internationalt Postcenter (INC): Onsdag den 27.maj 2015 blev der afholdt centermøder i Internationalt Postcenter (INC). Centermøder er informationsmøder for alle ansatte i INC. Møderne blev afholdt kl. 13:45 og kl. 23:30. Fællestillidsrepræsentanterne deltog i centermødet kl. 13:45. Centermøderne blev afholdt for at informere de ansatte i INC om nye regler for pauser. Brevcenterchefen indledte mødet med at orientere om forhandlingerne om de nye pauseregler. Han var ikke imponeret over det meget langvarige forløb og håbede, at der fremadrettet ville blive en kortere proces i respekt for forskellighederne. Det var nødvendigt, hvis Internationalt Postcenter skulle bevare konkurrencekraften. Brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentanterne havde indgået en midlertidig lokal lokalaftale, som udløb den 30. november Efter sommeren 2015 skulle parterne undersøge mulighederne for at aftale en enkel model, hvor ledelsen på daglig basis kunne vurdere, om der var belæg for at give de ansatte en ekstra pause i løbet af arbejdsdagen. Forudsætningen var, at afviklingen af pausen var forenelig med driften at der var tale om en reelt produktivitetsoptjent pause, som var optjent i løbet af arbejdsdagen at det var hele tidsafsnittet, og ikke det enkelte team / afdeling, som indgik i vurderingen. Brevcenterchefen oplyste, at de nye pauseregler ville være gældende fra 8. juni Fra denne dato ville de ansatte i produktionen blive tildelt en spisepause og 15 minutters kaffepause, som skulle være optjent. Fællestillidsrepræsentanten for kontorpakmestrene, ansat på særlige vilkår eller ansat som tjenestemænd, sagde, at den nye pauseaftale var udtryk for den situation virksomheden befandt sig i. Faldet i antallet af breve havde betydet at virksomheden på kort tid var gået fra et overskud på xxxxxxx,- kroner til et underskud på xxxxxx,- kroner. Selvom Internationalt Postcenter ikke var påvirket af mængdefaldet ville der blive set på alle forhold og der var ikke penge til mere end det, der lige skulle til for at klare opgaverne. Det var vanskeligt at være tillidsrepræsentant, når der ikke var penge til forbedringer og det var ikke udtryk for dårligt tillidsrepræsentantarbejde, at der ikke kunne opnås et bedre resultat. 4

5 xx minutters ekstra kaffepause var mere end man havde kunnet aftale sig til andre steder. Det betød ikke, at der ikke var kaffepauser andre steder. De blev blot tildelt af produktionslederne, når der var gjort en god indsats og det passede ind i produktionen. Fællestillidsrepræsentanten sagde, at de ansatte måtte indstille sig på, at virksomheden ville kræve en større indsats for lønnen end hidtil. Samtidig ville de ansatte skulle igennem forandringer af arbejdet. Arbejdsprocesserne ville blive ændret og der ville blive jobrotation. I løbet af sommeren ville ledelsen indføre et nyt Produktivitets system, der skulle erstatte det tidligere datasheet. Dermed ville det blive muligt at følge op på produktiviteten og om de ekstra kaffepauser havde været optjent eller ikke havde været optjent. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant sagde, at mulighederne for at forhandle sig til ekstra fordele ikke var gode for tiden. Virksomhedens øverste chefer var meget tilbageholdende med at tildele de ansatte bedre forhold. Tvært imod var det meget hårde udspil, som kom fra direktionen i Post Nord. Fællestillidsrepræsentanten håbede, at det ville lykkes at opnå et godt resultat ved de lokale forhandlinger i efteråret, så der kunne tildeles xx minutters pause. Det bør tilføjes, at det nye produktivitets system, som er blevet udviklet i samarbejde med den centrale økonomistyring i Post Nord, Danmark, er et ledelsesværktøj. Det vil sandsynligvis ikke blive anvendt som et bemandings dimensionerings system, hvilket var tilfældet med datasheet. Det nye produktivitets system er ikke kombineret med aftalte normer, osv. Ledelsen vil anvende produktivitets systemet til deres egen overvågning af økonomi og forbrug. Såfremt det nye produktivitets system skal anvendes til opfølgning på, om de afholdte ekstra kaffepauser rent faktisk er blevet optjent, vil der blive behov for data om produktiviteten fra de forskellige arbejdssteder, hvor de ansatte udfører deres tjeneste og det er helt uklart om det bliver tilfældet for ledelsen har ikke informeret om, hvor detaljeret målingerne til produktivitets systemet bliver. Møde i Postbranchen i 3F København: Tirsdag den 2. juni 2015 blev der holdt møde i Postbranchen i 3F København. Bestyrelsen i Postbranchen behandlede endnu engang forslaget til nye vedtægter. Arbejdsgruppen havde inden mødet fremsendt et nyt udkast til vedtægter. Bestyrelsen i Postbranchen havde kun ændringsforslag til paragraf 3 Bestyrelsens sammensætning. Det blev foreslået at bestyrelsen fremadrettet skulle bestå af 20 medlemmer plus de ansatte og valgte i 3F København, som beskæftigede sig postens område. Der ville blive 16 repræsentanter fra 4 fagområder, der fordelte sig således: 6 bestyrelsesmedlemmer fra Omdelingen (Distribution) 6 bestyrelsesmedlemmer fra Centrene (KHC, INC og BRC) 2 bestyrelsesmedlemmer fra Transport (PDT) 2 bestyrelsesmedlemmer fra Engineering, Facility Management og Fleet Management. Bestyrelsen i Postbranchen skulle ikke forholde sig til valgene i fagområderne. Det skulle fagområderne selv afklare. Derudover skulle der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ved Postbranchens Repræsentantskabsmøde. De 4 kandidater vælges blandt de delegerede til Postbranchens Repræsentantskab (tillidsrepræsentanterne). Bestyrelsen i Postbranchen skulle anbefale 4 kandidater, så der blev bredde i bestyrelsen i forhold til repræsentationen fra de forskellige enheder, i forhold til geografisk placering, i forhold til størrelse og i forhold til køn, alder og etnisk oprindelse. De nye vedtægter ville blive fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne i en ny endelig version, der så kunne godkendes ved næste ordinære bestyrelsesmøde i Postbranchen. 5

6 Ved mødet behandlede bestyrelsen i Postbranchen indholdet i Områderepræsentantskabskurserne, som ville blive afviklet af Postbranchen i 3F København i Rørvig centret i uge Emnerne, som ville blive behandlet ved kurserne, kunne blandt andet blive: 1. IKUF Individuel Kompetence Udviklings Fond korte kurser til postarbejdere, postbude og kontorpakmestre. 2. Overtallige forflyttelse opsigelse proces. 3. Fri teams erfaringer fra forsøgsteamene. 4. Organisationsændringer i Post Nord, Danmark sammenlægninger konsekvenser. 5. Lønaftaler 6. Organisering 7. osv. Sammenlægning af klubberne i Brøndby Pakkecenter og Servicedistribution med fællesklubben i Københavns Postcenter & Internationalt Postcenter: Tirsdag den 2. juni 2015 blev der holdt møde mellem klubben i Brøndby Pakkecenter og Fællesklubben i KHC & INC: Mødet blev holdt i 3F København. I mødet deltog 2 faglige sekretærer fra Postbranchen i 3F København tillidsrepræsentanten for postarbejdere og kontorpakmestre i Brøndby Pakkecenter tillidsrepræsentant og næstformand fra Internationalt Postcenter og fællestillidsrepræsentanten fra Københavns Postcenter. Ved mødet orienterede fællestillidsrepræsentanten om baggrunden for mødet, der var fastlagt for at få afklaret, hvordan det faglige arbejde skulle organiseres fremadrettet efter at Post Nord, Danmark havde besluttet at sammenlægge pakkecentret og brevcentrene i København. Post Nord, Danmark havde ændret organisationen i Produktion (PRO) fra 1. maj Organisationsændringerne medførte, at enhederne Pakker (Brøndby Pakkecenter) og Servicedistribution blev en del af Produktion Øst (PØ), der består af Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. Brevcenterchefen havde i en mail bedt om, at de faglige klubber blev tilpasset den nye organisation, så der senest med udgangen af juli måned 2015 blev en tydelig forhandlingsstruktur. Brevcenterchefen havde samtidig bedt om en navneliste over de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter, med angivelse af deres dækningsområde. Derudover ønskede brevcenterchefen oplysninger om, hvem der fremover var fællestillidsrepræsentant for de 2 overenskomstområder og hvem der fremover skulle deltage i samarbejdsudvalgsmøder fra B-siden? Brevcenterchefen var i en kortvarig overgangsordning indstillet på, at der kunne være en øget repræsentation, udover hvad samarbejdsaftalen strengt tilsagde, så alle 4 enheder blev repræsenteret i samarbejdsudvalget. Fællestillidsrepræsentanten havde skrevet til de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og foreslået, at der blev indkaldt til et møde, hvor det kunne afklares, hvordan den fremtidige repræsentation af personalerepræsentanter for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, skulle være i den nye sammenlagte enhed. Sammenlægningen med Pakker kunne blive vanskelig, fordi Pakker havde et 1-strenget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at tillidsrepræsentanterne var tillidsrepræsentanter for både postarbejdere og for ansatte på særlige vilkår. I Fællesklubben i KHC & INC og Servicedistribution var der et 2-streget tillidsrepræsentantsystem og dermed tillidsrepræsentanter for hver af de 2 ansættelsesformer 1 for overenskomstansatte postarbejdere og 1 for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen foreslog, at der ved denne sammenlægning blev anvendt samme metode, som ved organisationsændringen forrige år, hvor Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter blev sammenlagt. Den gang blev der konstitueret en fællestillidsrepræsentant indtil næste 6

7 ordinære fællesmøde i januar, hvor de nye love for den fælles fællesklub blev behandlet og godkendt og frem til Fællesmødet i januar blev der holdt fælles bestyrelsesmøder, hvilket i dette tilfælde ville betyde, at Pakker og Servicedistribution deltog med 1 tillidsrepræsentant i de månedlige bestyrelsesmøder i Fællesklubben i KHC & INC. Fællestillidsrepræsentanten var kandidat til valget som konstitueret fællestillidsrepræsentant og til valg som fællestillidsrepræsentant ved urafstemning blandt alle medlemmer i den nye fælles fællesklub, såfremt det kom på tale. I mellemtiden i perioden fra juli til december 2015 skulle det afklares, hvor mange tillidsrepræsentantområder, der skulle være i Servicedistribution og i Pakker i Brøndby og der skulle udarbejdes et forslag til nye fælles love, som omfattede de nye tillidsrepræsentantområder. Medførte ændringerne af lovene behov for nyvalg, ville valgene blive gennemført i henhold til lovene. I Fællesklubben i KHC & INC var det ønsket på samme vis, som det sikkert var i Pakker i Brøndby at tradition, kultur og beslutninger blev respekteret. Det 2-strengede system sikrede, at de forskellige ansættelsesformer fik den bedst mulige behandling og det 2-strengede system havde ikke givet anledning til problemer med samarbejdet med postarbejdernes tillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentanten mente, at det burde være muligt at finde en løsning, som sikrede, at alle parter fik mulighed for at få indflydelse samtidig med at der blev taget hensyn til geografiske forhold og arbejdssteder med få ansatte i bestyrelsens sammensætning. Der skulle være balance i repræsentationen. Fællestillidsrepræsentanten mente, at det ud fra medlemstallet i Pakker i Brøndby ville være rimeligt, at der i bestyrelsen i den nye fælles fællesklub for ansatte på særlige vilkår og tjenestemænd, indgik 1 tillidsrepræsentant fra Pakker i Brøndby. Fællesklubben i KHC & INC havde ikke indvendinger mod, at der var et 1-strenget system i Pakker i Brøndby. Det var de valgte tillidsrepræsentanter, der drøftede de lokale forhold med produktionscheferne og hvis de i Pakker i Brøndby mente, at det var bedre med 1 fælles tillidsrepræsentant, som holdt møder med produktionschefen i stedet for, at det var 2 tillidsrepræsentanter fra de 2 ansættelsesformer, var det deres valg. Tillidsrepræsentant Inge Pedersen, Pakker i Brøndby, var ikke uenig i forslaget, men havde behov for at drøfte forslaget med de øvrige tillidsrepræsentanter. Efterfølgende ville tillidsrepræsentanten melde tilbage og oplyse om forslaget kunne godkendes. Tillidsrepræsentant Inge Pedersen blev inviteret til at deltage i de næste ordinære bestyrelsesmøder i Fællesklubben i KHC & INC i juni og juli, men havde desværre aftalt møde og ferie de to dage. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 7

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 4 Nr. 4 - september 2013 OST bladet Småpakkerne skal med på cyklen Når virksomheden beslutter, at ca. 2 mio. pakker skal flyttes, får det selvfølgelig konsekvenser

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Opkvalificering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk - evaluering af et uddannelses- og rotationsprojekt på Maersk Medical

Opkvalificering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk - evaluering af et uddannelses- og rotationsprojekt på Maersk Medical Opkvalificering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk - evaluering af et uddannelses- og rotationsprojekt på Maersk Medical Juli 2000 Sanne Ipsen CASA Opkvalificering af medarbejdere med

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere