Fællesklubben i KHC & INC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 5. juni Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni Nr Workshop om udflytning af Københavns Postcenter til lagerhaller i Højer Taastrup Tirsdag den 26. maj 2015 blev der holdt workshop om udflytningen af Københavns Postcenter (KHC) til lejede lagerhaller på Bohus Boulevard nr. 1 i Høje Taastrup. I workshoppen deltog personalerepræsentanter fra samarbejdsudvalget, arbejdsmiljørepræsentanter, produktionsledere, produktionschefer, driftssupportchefen, repræsentanter fra det centrale projekt i Post Nord, Danmark i alt ca. 25 personer. Workshoppen bestod af en indledning fra driftssupportchefen bustransport til de lejede lagerhaller rundvisning i de 5 meget store lagerhaller bustransport tilbage til KHC frokost gruppearbejde i 3 grupper afrapportering fra de 3 grupper endnu en runde med gruppearbejde og afrapportering fra de 3 grupper samt endelig konklusion for workshoppen. Driftssupportchefen i Københavns Postcenter indledte med at forklare baggrunden for beslutningen om at flytte Københavns Postcenter til lejede lagerhaller i Høje Taastrup. Brevmængdefaldet havde medført behov for at få tilført kapital til virksomheden. Samtidigt var KHC for stort i forhold til de brevmængder der forventes i de kommende x år. Ejendommene i Tietgensgade, Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs gade var solgt. I stedet var der lejet ca. xx.xxx kvadratmeter (m2) i lagerhaller og administrationsbygninger hos Carlsberg i Høje Taastrup. Det var ca. xx.xxx kvadratmeter (m2) i ét plan til produktion og ca. x.xxx kvadratmeter (m2) kontor i to etager. Der var gode tilkørselsforhold, ramper og xx porte med sluser. Inden indflytningen ville lokalerne blive ombygget til de nye behov og formål. Kantinen udbygges til fælles kantine med Carlsberg og KHC (Post Nord, Danmark). Der etableres gode omklædningsrum, baderum og der ses på muligheden for fitnessrum. Kontorerne bliver fleksible kontorarbejdspladser i åbent kontormiljø efter Post Nords koncernstandard med mødelokaler og samtalerum. Det nye brevpostcenter er placeret få kilometer til Roskildevej, Holbæk Motorvejen, Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen. Der er gode parkeringsforhold til både biler og cykler (cykelskur) Brevcentret ligger 1,6 km fra Høje Taastrup Station, hvor S-togslinje B, og regionaltog på Sjælland, kører til og fra. Det tager ca. 30 minutter fra Københavns Hovedbanegård med S-toget. Buslinje 119 kører lige til indgangen af det udflyttede brevpostcenter. 1

2 KHC s brevproduktion flyttes sommeren 2016 placering er nu afklaret. På grund af det store fald i antallet af breve skal brevforretningen gøres mere rentabel. Det gøres ved, blandt andet, at: Nedbringe omkostninger Leje i stedet for at eje KHC flyttes til mindre lokaler ARC lægges sammen med FAC Gøre produktionsapparatet mere fleksibelt i forhold til fremtidige mængder Færre m2 samt maksimal udnyttelse af de dyre kvadratmeter Bedre udnyttelse af maskinparken og færre maskiner Nyt sorteringskoncept, hvor maskiner udnyttes fuldt ud (hele døgnet) Om muligt, placere distributionscentre sammen med produktionen I det udflyttede brevpostcenter vil der blive anvendt et nyt sorteringskoncept: Langsomme forsendelser i dagtimerne Hurtige forsendelserne i nattetimerne Det nye sorteringskoncept gør, at de gamle BSC-maskiner bliver overflødige Nye sorteringsanlæg i det udflyttede brevpostcenter: FSM-maskinerne flytter ikke med. Det vil være meget dyrt at flytte dem, og de holder ikke til en flytning. Desuden fås der ikke længere reservedele til maskinerne Som en del af den fælles nordiske maskinstrategi får KHC 2 To-format maskiner (TFM), som er under forhandling. Der forventes en aftale primo juni med levering sommeren TFM-maskinerne skal anvendes til storebrevs produktion De nordiske TFM.-maskiner afprøves i en pilot i Årsta i Stockholm. Erfaringerne herfra bruges som grundlag for det videre arbejde Det skal sikres, at de nye TFM-maskiner kan fungere sammen med FSM.-maskinerne, som fortsat bliver i Fredericia Arbejdsmiljøorganisationen centralt involveres i forbindelse med processen, så vi sikrer de danske krav og forventninger til arbejdsmiljøet overholdes efter gældende regler 2

3 Der skal foretages en detaljeret planlægning: Layout og klargøring af bygning til det udflyttede brevpostcenter forgår fra juni juni 2016 Produktionslokaler overtages fra Carlsberg den 1. oktober 2015 Kontorer overtages fra Carlsberg den 1. januar 2016 Installation af to-formatmaskiner (TFM) foretages i perioden marts - juni 2016 Produktionen flyttes fra KHC til Bohus Boulevard i perioden maj - august 2016 Københavns Postcenter skal være i fuld drift på Bohus Boulevard den 1. september 2016 Københavns Postcenter skal være ryddet den 31. december 2016 De ca. 25 deltagere i workshoppen kørte med bus fra Københavns Postcenter på Vesterbro til Bohus Boulevard i Høje Taastrup, hvor Carlsberg har et meget stort depot. Det er en del af dét, som Post Nord, Danmark, har lejet. Det drejer sig om en mindre kontorbygning og en gigantisk lagerbygning med en mindre tilbygning med kontorer, toiletter, m.m. Lagerhallen ligger på en meget stor grund, der har betonkøredæk til store lastbiler med lange anhængere. Der er god plads til at komme rundt vende og lægge til de 15 porte med sluser i den del af lagerbygningen, som Post Nord, Danmark, har lejet. De ca. xx.xxx kvadratmeter lagerhal til produktion er opdelt i 5 store haller, hvor der er ca. 10 meter til loftet. Der er kun dagslystilgang fra mindre vinduer i endevæggen og fra enkelte lysindfald i taget. For hver 16 meter er der betonpiller til at bære det flade tag. De 15 porte med sluser er placeret i en hal (A), som har god plads til afsætning, adskillelse og indtægtssikring af ankomne post. Ved siden af denne hal ligger 2 andre meget store haller (B + C) og for enden af den ene hal (C) ligger endnu en stor hal (E). Endelig er der en mindre hal ved siden af de 2 meget store haller (D). Skitse, som giver indtryk af hallernes placering: porte medsluser Carlsberg Hal E Hal C Hal A Carlsberg Carlsberg Hal D Hal B Indgang Det er svært at se tydeligt for sig, hvordan de meget store Carlsberg Haller skal blive en god og ordentlig arbejdsplads. Ikke mindst, når man tager i betragtning, at virksomheden mangler penge og der er tale om lagerhaller, der er lejet. Der er behov for alt: Dagslys / vinduer elektrisk lys varme ventilation støjdæmpning nedsænkede miljø lofter bløde gulve løfteborde opmærkning støvsugningsanlæg arbejdslederlokaler samtalerum møderum hvileøer planter opslagstavler radio stik til el maling toiletter omklædningsrum omklædningsskabe / bokse osv. osv. Det helt store problem er at ledelsens planlægger med, at arbejdet i det nye brevpostcenter tilrettelægges med nye arbejdsmetoder. I det nye center skal posten løftes, skubbes og behandles manuelt bortset fra brevsorteringen, der foretages på maskinerne. Det betyder, at tusindvis af brevbakker skal løftes og afsættes og der bliver en masse skub og træk af vogne med post der modtages skal behandles og skal afsendes. 3

4 Efter en rundvisning i hallerne blev de ca. 25 deltagere kørt i bus tilbage til KHC. I KHC blev deltagerne opdelt i 3 arbejdsgrupper, som hver skulle løse den samme opgave. Maskinerne, maxibrevs sorteringsanlæg, sorteringsreoler til manuel brevsortering, m.m., som KHC skulle benytte i det nye udflyttede brevpostcenter, skulle placeres bedst muligt i hallerne. Det drejede sig om x To-format maskiner (TFM), x CFC-maskiner og x IRV.-maskiner. Det viste sig hurtigt, at det ikke var så let, som man umiddelbart skulle tro, efter at have set de kæmpe store haller. Men betonsøjlerne, der er placeret i hallerne med 16 meters mellemrum, viste sig at være en hindring for den mest ideelle placering. Det samme var tilfældet med væggene mellem hallerne. De 9 brevsorteringsmaskiner er meget lange og 5 af maskinerne er samtidig meget brede, så der manglede lige et par meter i længden og i bredden i de store haller. Det er ulempen ved ikke at have penge til at bygge det rigtige hus, der passer til postproduktion. Efter at de 3 arbejdsgrupper havde flyttet rundt på maskinerne i flere timer, nåede de 3 grupper frem til et fælles forslag, der med mindre justeringer lignede det forslag, som det centrale projekt havde fremsendt som et udkast ved workshoppens start. Det skal dog med, at der blev registreret en del detaljer og begrundelser for at placere maskinerne på den måde de blev placeret, som kan være betydningsfulde i det videre arbejde. Dermed var workshoppen afsluttet. I de kommende uger og måneder vil der blive nedsat forskellige arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med indretning af de enkelte haller med en større detaljeringsgrad. Det skal endvidere besluttes, om der skal udpeges en projektleder til at koordinere arbejdet. Centermøde i Internationalt Postcenter (INC): Onsdag den 27.maj 2015 blev der afholdt centermøder i Internationalt Postcenter (INC). Centermøder er informationsmøder for alle ansatte i INC. Møderne blev afholdt kl. 13:45 og kl. 23:30. Fællestillidsrepræsentanterne deltog i centermødet kl. 13:45. Centermøderne blev afholdt for at informere de ansatte i INC om nye regler for pauser. Brevcenterchefen indledte mødet med at orientere om forhandlingerne om de nye pauseregler. Han var ikke imponeret over det meget langvarige forløb og håbede, at der fremadrettet ville blive en kortere proces i respekt for forskellighederne. Det var nødvendigt, hvis Internationalt Postcenter skulle bevare konkurrencekraften. Brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentanterne havde indgået en midlertidig lokal lokalaftale, som udløb den 30. november Efter sommeren 2015 skulle parterne undersøge mulighederne for at aftale en enkel model, hvor ledelsen på daglig basis kunne vurdere, om der var belæg for at give de ansatte en ekstra pause i løbet af arbejdsdagen. Forudsætningen var, at afviklingen af pausen var forenelig med driften at der var tale om en reelt produktivitetsoptjent pause, som var optjent i løbet af arbejdsdagen at det var hele tidsafsnittet, og ikke det enkelte team / afdeling, som indgik i vurderingen. Brevcenterchefen oplyste, at de nye pauseregler ville være gældende fra 8. juni Fra denne dato ville de ansatte i produktionen blive tildelt en spisepause og 15 minutters kaffepause, som skulle være optjent. Fællestillidsrepræsentanten for kontorpakmestrene, ansat på særlige vilkår eller ansat som tjenestemænd, sagde, at den nye pauseaftale var udtryk for den situation virksomheden befandt sig i. Faldet i antallet af breve havde betydet at virksomheden på kort tid var gået fra et overskud på xxxxxxx,- kroner til et underskud på xxxxxx,- kroner. Selvom Internationalt Postcenter ikke var påvirket af mængdefaldet ville der blive set på alle forhold og der var ikke penge til mere end det, der lige skulle til for at klare opgaverne. Det var vanskeligt at være tillidsrepræsentant, når der ikke var penge til forbedringer og det var ikke udtryk for dårligt tillidsrepræsentantarbejde, at der ikke kunne opnås et bedre resultat. 4

5 xx minutters ekstra kaffepause var mere end man havde kunnet aftale sig til andre steder. Det betød ikke, at der ikke var kaffepauser andre steder. De blev blot tildelt af produktionslederne, når der var gjort en god indsats og det passede ind i produktionen. Fællestillidsrepræsentanten sagde, at de ansatte måtte indstille sig på, at virksomheden ville kræve en større indsats for lønnen end hidtil. Samtidig ville de ansatte skulle igennem forandringer af arbejdet. Arbejdsprocesserne ville blive ændret og der ville blive jobrotation. I løbet af sommeren ville ledelsen indføre et nyt Produktivitets system, der skulle erstatte det tidligere datasheet. Dermed ville det blive muligt at følge op på produktiviteten og om de ekstra kaffepauser havde været optjent eller ikke havde været optjent. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant sagde, at mulighederne for at forhandle sig til ekstra fordele ikke var gode for tiden. Virksomhedens øverste chefer var meget tilbageholdende med at tildele de ansatte bedre forhold. Tvært imod var det meget hårde udspil, som kom fra direktionen i Post Nord. Fællestillidsrepræsentanten håbede, at det ville lykkes at opnå et godt resultat ved de lokale forhandlinger i efteråret, så der kunne tildeles xx minutters pause. Det bør tilføjes, at det nye produktivitets system, som er blevet udviklet i samarbejde med den centrale økonomistyring i Post Nord, Danmark, er et ledelsesværktøj. Det vil sandsynligvis ikke blive anvendt som et bemandings dimensionerings system, hvilket var tilfældet med datasheet. Det nye produktivitets system er ikke kombineret med aftalte normer, osv. Ledelsen vil anvende produktivitets systemet til deres egen overvågning af økonomi og forbrug. Såfremt det nye produktivitets system skal anvendes til opfølgning på, om de afholdte ekstra kaffepauser rent faktisk er blevet optjent, vil der blive behov for data om produktiviteten fra de forskellige arbejdssteder, hvor de ansatte udfører deres tjeneste og det er helt uklart om det bliver tilfældet for ledelsen har ikke informeret om, hvor detaljeret målingerne til produktivitets systemet bliver. Møde i Postbranchen i 3F København: Tirsdag den 2. juni 2015 blev der holdt møde i Postbranchen i 3F København. Bestyrelsen i Postbranchen behandlede endnu engang forslaget til nye vedtægter. Arbejdsgruppen havde inden mødet fremsendt et nyt udkast til vedtægter. Bestyrelsen i Postbranchen havde kun ændringsforslag til paragraf 3 Bestyrelsens sammensætning. Det blev foreslået at bestyrelsen fremadrettet skulle bestå af 20 medlemmer plus de ansatte og valgte i 3F København, som beskæftigede sig postens område. Der ville blive 16 repræsentanter fra 4 fagområder, der fordelte sig således: 6 bestyrelsesmedlemmer fra Omdelingen (Distribution) 6 bestyrelsesmedlemmer fra Centrene (KHC, INC og BRC) 2 bestyrelsesmedlemmer fra Transport (PDT) 2 bestyrelsesmedlemmer fra Engineering, Facility Management og Fleet Management. Bestyrelsen i Postbranchen skulle ikke forholde sig til valgene i fagområderne. Det skulle fagområderne selv afklare. Derudover skulle der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ved Postbranchens Repræsentantskabsmøde. De 4 kandidater vælges blandt de delegerede til Postbranchens Repræsentantskab (tillidsrepræsentanterne). Bestyrelsen i Postbranchen skulle anbefale 4 kandidater, så der blev bredde i bestyrelsen i forhold til repræsentationen fra de forskellige enheder, i forhold til geografisk placering, i forhold til størrelse og i forhold til køn, alder og etnisk oprindelse. De nye vedtægter ville blive fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne i en ny endelig version, der så kunne godkendes ved næste ordinære bestyrelsesmøde i Postbranchen. 5

6 Ved mødet behandlede bestyrelsen i Postbranchen indholdet i Områderepræsentantskabskurserne, som ville blive afviklet af Postbranchen i 3F København i Rørvig centret i uge Emnerne, som ville blive behandlet ved kurserne, kunne blandt andet blive: 1. IKUF Individuel Kompetence Udviklings Fond korte kurser til postarbejdere, postbude og kontorpakmestre. 2. Overtallige forflyttelse opsigelse proces. 3. Fri teams erfaringer fra forsøgsteamene. 4. Organisationsændringer i Post Nord, Danmark sammenlægninger konsekvenser. 5. Lønaftaler 6. Organisering 7. osv. Sammenlægning af klubberne i Brøndby Pakkecenter og Servicedistribution med fællesklubben i Københavns Postcenter & Internationalt Postcenter: Tirsdag den 2. juni 2015 blev der holdt møde mellem klubben i Brøndby Pakkecenter og Fællesklubben i KHC & INC: Mødet blev holdt i 3F København. I mødet deltog 2 faglige sekretærer fra Postbranchen i 3F København tillidsrepræsentanten for postarbejdere og kontorpakmestre i Brøndby Pakkecenter tillidsrepræsentant og næstformand fra Internationalt Postcenter og fællestillidsrepræsentanten fra Københavns Postcenter. Ved mødet orienterede fællestillidsrepræsentanten om baggrunden for mødet, der var fastlagt for at få afklaret, hvordan det faglige arbejde skulle organiseres fremadrettet efter at Post Nord, Danmark havde besluttet at sammenlægge pakkecentret og brevcentrene i København. Post Nord, Danmark havde ændret organisationen i Produktion (PRO) fra 1. maj Organisationsændringerne medførte, at enhederne Pakker (Brøndby Pakkecenter) og Servicedistribution blev en del af Produktion Øst (PØ), der består af Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. Brevcenterchefen havde i en mail bedt om, at de faglige klubber blev tilpasset den nye organisation, så der senest med udgangen af juli måned 2015 blev en tydelig forhandlingsstruktur. Brevcenterchefen havde samtidig bedt om en navneliste over de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter, med angivelse af deres dækningsområde. Derudover ønskede brevcenterchefen oplysninger om, hvem der fremover var fællestillidsrepræsentant for de 2 overenskomstområder og hvem der fremover skulle deltage i samarbejdsudvalgsmøder fra B-siden? Brevcenterchefen var i en kortvarig overgangsordning indstillet på, at der kunne være en øget repræsentation, udover hvad samarbejdsaftalen strengt tilsagde, så alle 4 enheder blev repræsenteret i samarbejdsudvalget. Fællestillidsrepræsentanten havde skrevet til de faglige sekretærer i Postbranchen i 3F København og foreslået, at der blev indkaldt til et møde, hvor det kunne afklares, hvordan den fremtidige repræsentation af personalerepræsentanter for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, skulle være i den nye sammenlagte enhed. Sammenlægningen med Pakker kunne blive vanskelig, fordi Pakker havde et 1-strenget tillidsrepræsentantsystem, hvilket betød, at tillidsrepræsentanterne var tillidsrepræsentanter for både postarbejdere og for ansatte på særlige vilkår. I Fællesklubben i KHC & INC og Servicedistribution var der et 2-streget tillidsrepræsentantsystem og dermed tillidsrepræsentanter for hver af de 2 ansættelsesformer 1 for overenskomstansatte postarbejdere og 1 for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen foreslog, at der ved denne sammenlægning blev anvendt samme metode, som ved organisationsændringen forrige år, hvor Internationalt Postcenter og Københavns Postcenter blev sammenlagt. Den gang blev der konstitueret en fællestillidsrepræsentant indtil næste 6

7 ordinære fællesmøde i januar, hvor de nye love for den fælles fællesklub blev behandlet og godkendt og frem til Fællesmødet i januar blev der holdt fælles bestyrelsesmøder, hvilket i dette tilfælde ville betyde, at Pakker og Servicedistribution deltog med 1 tillidsrepræsentant i de månedlige bestyrelsesmøder i Fællesklubben i KHC & INC. Fællestillidsrepræsentanten var kandidat til valget som konstitueret fællestillidsrepræsentant og til valg som fællestillidsrepræsentant ved urafstemning blandt alle medlemmer i den nye fælles fællesklub, såfremt det kom på tale. I mellemtiden i perioden fra juli til december 2015 skulle det afklares, hvor mange tillidsrepræsentantområder, der skulle være i Servicedistribution og i Pakker i Brøndby og der skulle udarbejdes et forslag til nye fælles love, som omfattede de nye tillidsrepræsentantområder. Medførte ændringerne af lovene behov for nyvalg, ville valgene blive gennemført i henhold til lovene. I Fællesklubben i KHC & INC var det ønsket på samme vis, som det sikkert var i Pakker i Brøndby at tradition, kultur og beslutninger blev respekteret. Det 2-strengede system sikrede, at de forskellige ansættelsesformer fik den bedst mulige behandling og det 2-strengede system havde ikke givet anledning til problemer med samarbejdet med postarbejdernes tillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentanten mente, at det burde være muligt at finde en løsning, som sikrede, at alle parter fik mulighed for at få indflydelse samtidig med at der blev taget hensyn til geografiske forhold og arbejdssteder med få ansatte i bestyrelsens sammensætning. Der skulle være balance i repræsentationen. Fællestillidsrepræsentanten mente, at det ud fra medlemstallet i Pakker i Brøndby ville være rimeligt, at der i bestyrelsen i den nye fælles fællesklub for ansatte på særlige vilkår og tjenestemænd, indgik 1 tillidsrepræsentant fra Pakker i Brøndby. Fællesklubben i KHC & INC havde ikke indvendinger mod, at der var et 1-strenget system i Pakker i Brøndby. Det var de valgte tillidsrepræsentanter, der drøftede de lokale forhold med produktionscheferne og hvis de i Pakker i Brøndby mente, at det var bedre med 1 fælles tillidsrepræsentant, som holdt møder med produktionschefen i stedet for, at det var 2 tillidsrepræsentanter fra de 2 ansættelsesformer, var det deres valg. Tillidsrepræsentant Inge Pedersen, Pakker i Brøndby, var ikke uenig i forslaget, men havde behov for at drøfte forslaget med de øvrige tillidsrepræsentanter. Efterfølgende ville tillidsrepræsentanten melde tilbage og oplyse om forslaget kunne godkendes. Tillidsrepræsentant Inge Pedersen blev inviteret til at deltage i de næste ordinære bestyrelsesmøder i Fællesklubben i KHC & INC i juni og juli, men havde desværre aftalt møde og ferie de to dage. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 7

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Priorparken. Højloftede lagerlejemål i Brøndby. Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 FORDI UDLEJNING KRÆVER INDSIGT

Priorparken. Højloftede lagerlejemål i Brøndby. Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 FORDI UDLEJNING KRÆVER INDSIGT Priorparken A Højloftede lagerlejemål i Brøndby Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 12.694 m 2 højloftede lagerhaller 100 m² kontor- og mandskabsfaciliteter Indhegnet område, sikret med portvagt 8,5m

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere