VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts RoSy EFTER 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007"

Transkript

1 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver billigere at få det fulde system, hvis man har noget i forvejen Vi har endnu ikke helt bestemt, hvordan vi vil skrue vores rabatsystem sammen. Detaljerne vil vi sikkert forhandle med hver enkelt kommune om. Men principperne ligger fast: Jo mere man har i forvejen, jo større rabat får man! Så der er ikke noget forgjort i at anskaffe sig RoSy eller dele af systemet allerede nu. Det slog salgskonsulent Rita Kjeldsen fra Carl Bro Vejmanagement fast, da hun på RoSy-brugerseminaret skitserede mulighederne med RoSy før, under og efter strukturreformen. Carl Bro Gruppen ønsker fortsat at satse på at udvikle og forbedre systemet, og midlerne til det vil efter 1. januar 2007 komme fra færre kommuner. Klækkelig rabat Men hvis tre kommuner, der i forvejen alle anvender RoSy, slår sig sammen, bliver det ikke tre gange så dyrt for den nye kommune. Slet ikke. Der bliver tale om en klækkelig rabat. Og samtidig vil den nye kommune få et system, som indeholder meget mere end det nuværende, lovede Rita Kjeldsen. Rabatten for den nye storkommune vokser med antallet af moduler, kommunerne har tilsammen i forvejen. Og derfor er det - også for økonomien - en god idé at anskaffe sig systemet nu. At det så også vil være en stor fordel at have alle vejene registreret i et fælles vejmanagementsystem inden sammenlægningen er bare yderligere et argument for ikke at vente. Standard i det nye RoSy-system bliver blandt andet en lang række tillægsvinduer, RoSy Memo og RoSy DIG samt moduler til at lave fremtidens regnskab, Asset Management, hvor værdien af veje og sideanlæg kan beregnes mange år ud i fremtiden. RoSy EFTER 1. januar 2007 Ny RoSy-grundmodul BASE DIG MEMO Tillægsvinduer Budget Asset Management Separate RoSy-moduler PLAN DIG WEB MAP Drift RoSy udvides den 1. januar 2007, så Memo, DIG, Budget og Asset Management bliver standard, mens PLAN, MAP, DIG WEB og Drift er separate RoSy-moduler ligesom før. INDE I BLADET SIDE 2-3: "Det vigtigste er at lære at arbejde sammen om et fælles projekt. Alt det andet er bare knofedt. Hans Ole Schou, Hedensted kommune om strukturreformen SIDE 7: "Mange kommuner har ikke overblik over, hvor vejvisningsskiltene er placeret. Hvordan kan de så lede trafikken den rigtige vej?" Kim Schwartzlose, Carl Bro Gruppen om vejvisningsplaner SIDE 6: "Vi ved fra tilsvarende fusionsprocesser, at den store hurdle er at få opbygget den nye organisation og få forenet forskellige kulturer." Michael Aakjer Nielsen, Carl Bro Gruppen om samarbejde med andre konsulenter SIDE 8: "Belægningen skal for eksempel via indbyggede forhøjninger og knopper advare svagtseende om krydsende trafik og andre forhindringer." Karl Erik Skovgaard Jensen, leder af Carl Bro Gruppens vejafdeling om åbne pladser 160 medarbejdere fra tekniske forvaltninger i kommuner og amter trodsede snestormen og var til Carl Bro Gruppens brugerseminarer i Køge, Rold Skov, Silkeborg og Hindsgavl Slot, Middelfart. Emnet var RoSy og kommunesammenlægningen, og deltagerne fik gode råd, som kan gøre overgangen til de nye storkommuner lettere. Vi fortæller om seminarerne på side 1, 4 og 5.

2 2 Lær hinanden at kende Mere end systemer Årets RoSy-brugerseminarer handlede mindre om RoSy og mere om strukturreform. Og alligevel ikke! Målene med strukturreformen er at skabe forenkling, flere valgmuligheder, bæredygtighed, effektivisering og besparelser i den offentlige sektor. Og for at nå i mål må medarbejderne i de nuværende amter og kommuner klare en række udfordringer, der handler om at organisere sig, fordele opgaver og opbygge ny kultur. Men også om systemer og nye måder at yde service over for borgerne på. Der er en intern side, som drejer sig om, hvordan medarbejderne i de nye kommuner arbejder sammen. Og så er der en ekstern side, som er det, borgerne får ud af arbejdet. Som ingeniørvirksomhed har Carl Bro Gruppen traditionelt taget sig af det udførende. Projekter og systemer til vedligeholdelse og drift er et af vores kerneområder. Men tingene hænger mere og mere sammen. Uden en organisation, der fungerer, kan man ikke udføre arbejdet, så borgerne bliver tilfredse med servicen. Og omvendt - uden systemer, planer og projekter kan man ikke få sin organisation til at fungere. Derfor har Carl Bro Gruppen kigget ud over egen navle og har indledt et samarbejde med Muusmann Research & Consulting, som har stor erfaring i at rådgive offentlige og private virksomheder om medarbejderrekruttering og organisering i forbindelse med fusioner. Og derfor har vi denne gang på brugerseminarerne fokuseret nok så meget på de menneskelige og interne forhold i forbindelse med den nye struktur som på nye systemer og moduler. Du kan læse mere om både det ene og det andet her i bladet. God fornøjelse. Venlig hilsen Carl Bro Vejmanagement Jørn R. Kristiansen Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde kommuner startede på strukturreformen i længe før begrebet var opfundet Nogle borgere i Hedensted kigger mod syd til Vejle, andre til Horsens i nord, men politisk har der aldrig været tvivl. De tre landkommuner Tørring- Uldum, Hedensted og Juelsminde hører sammen. De ligner hinanden, og de kender hinanden. De har nemlig samarbejdet de sidste syv år i et pilotprojekt, kaldet den nye digitale kommune, hvor IT-afdeling, lønadministration og skatteforvaltning er fælles. På vejområdet har de tre kommuner holdt fælles asfaltlicitationer. Det giver os en kæmpe fordel inden kommunesammenlægningen, siger Hans Ole Schou, der er ingeniør i vejafdelingen i Hedensted kommune. Tag amterne med Ifølge Hans Ole Schou er det hverken systemer eller vejplaner, der bliver det sværeste i 2007, når de nye grænser ikke bare er streger på danmarkskortet, men skal virke i praksis. Udfordringen bliver at finde de nye roller i den nye storkommune - at lære at arbejde sammen om et fælles projekt. Alt det andet er bare knofedt, påpeger Hans Ole Schou og råder andre kommuner til at komme i gang snarest muligt med at snakke sammen - gerne også sammen med amterne og de folk, som kommer ud i kommunerne for at varetage de store vejes tarv. Det er vigtigt, at vi får tilført den viden, som amternes vejingeniører besidder. Amtsvejene er jo deres hjerteblod, og derfor skal amternes folk med til møderne - også selv om det måske ikke bliver præcis de personer, som flytter til den tid, siger Hans Ole Schou og tilføjer, at de tre kommuner tilsammen vil overtage 118 km af de 700 km veje, der nu varetages af Vejle amt. 26 arbejdsgrupper Vi har nedsat et midlertidigt sammenlægningssekretariat, og der bliver arbejdsgrupper, heraf ni inden for teknisk udvalgs arbejdsområde, fortæller Hans Ole Schou, der ikke er bange for, at man kommer til at mødes for meget - for der er rigeligt med uløste opgaver at tage fat på. Både hos amter og kommuner er der lavet en checkliste over de punkter, man skal afklare de næste godt halvandet år. I Hedensted, Tørring- Uldum og Juelsminde kommuner har embedsmændene netop afleveret deres forslag til en køreplan for det fortsatte arbejde til politikerne. Huskeliste Og det er en omfattende dosmerseddel, de kommunale folk skal igennem inden nytårsaften Arbejdsgruppen vedrørende veje skal blandt andet igennem følgende punkter: Organisering Økonomi Serviceniveau Kvalitetsstandard IT Udviklingsområder Fysiske rammer Kontrakter m.v. Sikkerhedsservice Vi har et stort arbejde foran os, og mange af punkterne skal jo fungere fra dag ét. For eksempel alt vedrørende sikkerhed. Det kan ikke nytte, at vores vintertjeneste ikke fungerer i januar Den skal ikke bare fungere på de gamle veje i vores tre kommuner og på de amtsveje, vi har overtaget. Det hele skal også være koordineret med vores nye naboer, så snerydningen ikke stopper ved kommunegrænserne. Og planerne for vintersæsonen 2006/2007 skal jo være klar allerede før efteråret 2006, påpeger Hans Ole Schou. Alle har RoSy Det er en fordel, at vi alle har det samme vejadministrationssystem, nemlig RoSy fra Carl Bro Gruppen. Det hjælper os, når vi skal lave kortlægning af vejenes tilstand og vedligeholdelsesbehov. Men der vil alligevel komme problemer. Alene fordi der er forskel på, hvordan vi håndterer sådan noget som vintertjeneste, trafikplanlægning og administration - fx af materialeforsyning. Og der er stadig et stort arbejde i at klassificere alle veje -inklusive de nye amtsveje, påpeger Hans Ole Schou, der dog glæder sig over, at man ikke også skal til at lære at bruge nye IT-systemer.

3 3 Bidrager med en tredjedel hver De tre kommuner bidrager med næsten lige store andele - både hvad angår antallet af indbyggere og veje. Den nye Hedensted kommune vil få et befolkningstal på ca og skal vedligeholde og drive ca. 920 km veje, heraf ca. 120 km tidligere amtsveje. Læs mere på og Stationsby igen. Carl Bro Gruppen er rådgiver på Hedensteds nye station. Hans Ole Schou glæder sig til, der igen fløjtes til afgang fra januar I de tre kommuner er der ca. 35 vejfolk ansat ude i marken, og det administrative arbejde svarer til 6-7 fuldtidsstillinger i alt. Dertil kommer et ukendt antal medarbejdere, som flytter med vejene fra Vejle amt. Selv om tre kommuner bliver til én, er vi stadig en landkommune, og vi har fortsat brug for generalister, som ved lidt om det hele, i den nye kommune. En af udfordringerne bliver at finde det rette kompromis mellem generalister og folk, som har specialviden inden for et bestemt område. Det vil jo ofte være den sidste form for viden, medarbejderne fra amtet besidder, siger Hans Ole Schou. Stor men ikke uoverskuelig Kommunalpolitikere fra de tre kommuner holdt den 22. februar i år et fælles møde, hvor de diskuterede visionen for den nye Hedensted kommune, som navnet vil være. Visionen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt de tre kommuners politikere. Nøgleordene er vækst, men alligevel bevarelse af den overskuelighed og nærhed, som kendetegner en landkommune. Kommunen skal bosætningsmæssigt være et alternativ til de større byer, dvs. først og fremmest Vejle og Horsens. Nu har vi så målet i sigte, og jeg tror, de fleste glæder sig til arbejdet. Det bliver en spændende proces, vi skal igennem, siger Hans Ole Schou. På det trafikale område er der mindst én vigtig forbedring: Hedensted bliver om et år igen en stationsby. Togene mellem Vejle og Horsens vil stoppe i byen, og arbejdet med den nye station, som Carl Bro Gruppen i øvrigt er totalrådgiver på, går i gang i foråret.

4 4 Fremtiden er her I gamle dage foregik vejforvaltning ved, at man kaldte på vejformanden og pegede på et hul i vejen. Vedligeholdelse og drift afhang af vejret og af, hvordan man plejede at gøre. Så kom der mere styr på det. Forvaltning blev til management, og vedligeholdelsesplaner, trafikplaner, udbygningsplaner m.v. blev en del af dagligdagen. Men nu er vi allerede godt på vej ind i næste fase. Vejmanagement foregår i et samspil med borgere og brugere - næsten ligesom i gamle dage. Nu har vi bare taget teknikken til hjælp. Når fru Jensen ringer for at klage over en ulovlig indkørsel, kan vi straks på en videofilm se stedet og vurdere klagen. Når entreprenør Hansen skal grave, kan han se stedet og selv checke via Internettet, om der er kabler eller andet, han skal tage hensyn til. Vi kan checke vejret og se, om sneploven har været der, og det er sikkert at køre ud. Vejmanagementsystemer er blevet mere omfattende og anvendelige til et væld af formål, men samtidigt lettere at bruge - for forvaltning såvel som for borger. Det var hovedbudskabet på årets brugerseminarer. Fremtiden er her allerede. Det går stærkt nu Carl Bro Vejmanagement vil følge strukturreformen til dørs og udgive et elektronisk nyhedsbrev med korte aktuelle nyheder fra afdelingen og udviklingen på vejområdet. Hvis du vil være sikker på at modtage informationerne, kan du sende en mail til Så får du vores elektroniske nyhedsbrev. Du kan også holde dig orienteret på vores hjemmeside Myter og rygter den største hurdle Information, information og atter information. Sådan formulerede en af gæstetalerne på Carl Bro Gruppens brugerseminar de tre vigtigste råd om arbejdet op til strukturreformen. Åbenhed er det vigtigste. I skal informere hinanden, så myter og rygtedannelse undgås. Og find en undskyldning for at holde et møde eller komme på jobtræning i amtet eller hos hinanden. Eller få nogen af amtets folk til at komme til jer, sagde afdelingsleder Erik Christensen fra Trundholm kommune. Kommunerne i Vestsjællands amt er kommet hurtigt ud af starthullerne - næsten hurtigere end politikerne og de højeste direktører tillader. Men det er nødvendigt, mente afdelingslederen fra kommunen på spidsen af Sjællands Odde. amterne tydeligt frem. Nogle steder er man langt fremme; andre er knapt nok begyndt at tænke på, at arbejdsopgaver inden for miljø og veje skal varetages af kommuner eller stat om mindre end to år. Men én ting kan vi i hvert fald være sikre på i kommunerne: Vi får ikke de ressourcer, vi har behov for. Kommunerne skal overtage ca. 80 procent af amtsvejene, og så skulle man tro, at vi fik 80 procent af medarbejderne. Men tallet forskubber sig hele tiden. Nu hedder det 70, og mon ikke vi ender på 65, tror Erik Christensen. Stor forskel på amterne På de fire brugerseminarer, som Carl Bro Vejmanagement holdt, trådte forskellene mellem

5 5 Danmarks Bermuda-trekanter Vi ved ikke, hvad der sker, men bilerne synes at få vinger og forsvinde op i den blå luft, når de passerer en kommunegrænse Danmark er fyldt med små Bermuda-trekanter. Her sker mystiske ting. Biler forsvinder. Sneplove vender om, og asfaltarbejdere holder pause hele dagen Det var i hvert fald det indtryk, man ville få, hvis man kun hørte glimtvis på indlæggene ved Carl Bro Gruppens RoSy-brugerseminarer. Men selvfølgelig er der en forklaring - akkurat som der er med den rigtige Bermuda-trekant, hvor skibe og fly hævdes af forsvinde. Det er statistikken, det er galt med. I begge tilfælde. Kommuner tolker vej- og trafikdata forskelligt, og den samme vej kan sagtens have én trafikmængde og én vejklasse i én kommune og helt andre data i en anden. Det kan vi se, når vi sammenholder oplysningerne, fortalte systemudvikler Poul Jessen fra Carl Bro Vejmanagement. Nemt at rette Trafiktal er ofte skønnede tal, for man kan jo ikke måle alle vegne. Derfor opstår forskellene. Men problemet vil blive meget tydeligt, når to kommuner med hver sin måde at opgøre tallene på slås sammen. Man er jo nødt til at sørge for, at alle de sammenbragte børn i hvert fald får ens behandling. Og her er RoSy Map et godt værktøj, som kan løse problemet, hvis man har forskellige vejklasser og vejvedligeholdelsesstandarder på den samme vej, når man bliver slået sammen, oplyste Poul Jessen. Vejen skifter farve - og det betyder, at trafikken bliver mindre tæt, når kommunegrænsen - den røde streg - passeres. Hvor bliver bilerne af? Problemer med modsat stationerede veje eller veje, som bliver skåret over, når de lægges sammen på tværs af de nuværende kommunegrænser, klares meget enkelt. Ved hjælp af få klik er det muligt at vende retningen på en vej, at slå to veje sammen eller splitte dem op. Og så kan man i hvert fald sikre sig, at der ikke sker mystiske ting med arbejdssedler og vedligeholdelse efter sammenlægningen. Åbent system gør det lettere Overblik. Samspil mellem forskellige vejforvaltningssystemer. Systemer til at vokse med. Kommende vejstandardiseringer Der er nok af stikord, som kan få de bekymrede miner frem hos sammenlægningsramte vejfolk i denne tid. Men på disse områder er der faktisk ingen grund til bekymring. I hvert fald ikke, hvis man bruger RoSy som vejmanagementsystem, lød det beroligende fra salgschef Jørn R. Kristiansen, Carl Bro Vejmanagement på brugerseminaret. Forklaringen er, at RoSy er et åbent system. Åbenheden gælder datastruktur og databaseopbygning, som er baseret på gængse teknologier. Herunder bl.a. også OpenGIS-teknologien, der fuldt ud understøtter fremmede kortsystemer på lige fod med det kortsystem, der er integreret i RoSy. Desuden har RoSy et synkroniseringsmodul, som gør, at stort set alle databaser kan bruges som datakilde. Data er tilgængelige for andre systemer og kan nemt importeres til RoSy. Distrikter i en overgang Det nemmeste er selvfølgelig, hvis alle kommuner har RoSy inden sammenlægningen. Så er det omkostningsfrit at slå dataene sammen, og det kan gøres sådan her, sagde Jørn Kristiansen og illustrerede med et fingerknips, hvad han mente. Det er heller ikke vanskeligt at importere data fra eksempelvis Vejman eller VIS og Belman (amternes foretrukne system), og dermed kan man forholdsvis let få informationerne fra de forskellige vejforvaltningssystemer til at spille sammen. Men hvordan sikrer man, at udbud bliver korrekte, og at man tager hensyn til eksisterende langtidskontrakter, hvis ikke man har fået lavet en fæl- les målsætning og strategi og ikke holder fælles asfaltudbud inden sammenlægningen? spurgte Jørn Kristiansen. Også på dette spørgsmål har RoSy et svar: Distriktsopdeling. Hvis man kører videre med de gamle kommuner som selvstændige distrikter, kan man selv bestemme hvilke parametre, der skal gælde i hvert distrikt, påpegede salgschefen.

6 6 Vi passer butikken under fusionen Carl Bro Gruppen har indgået en samarbejdsaftale med rådgivningsvirksomheden Muusmann Research & Consulting, og dermed kan vi hjælpe med hele forløbet før, under og efter strukturændringen Kommunerne står over for en række udfordringer med at opbygge ny organisation, koordinere systemer og arbejdsgange, forene forskellige kulturer og ændre eller prioritere opgaverne på en ny måde. Samtidig skal de daglige opgaver med at imødekomme henvendelser fra borgerne, vedligeholde og udføre anlægsopgaver køre videre. Vi ved fra vores arbejde med tilsvarende fusionsprocesser i andre lande og i større koncerner, at den store hurdle er at få opbygget den nye organisation og få forenet forskellige kulturer. Det er den slags processer, Muusmann har ekspertisen i. Og da Carl Bro Gruppen samtidig har erfaring med alle de mere tekniske aspekter af fusionsforløbet, mener vi, at makkerskabet er ideelt for kommuner, der skal forenes til januar 2007, påpeger Michael Aakjer Nielsen, som er konsulent hos Carl Bro Anlæg i Århus. Medarbejderne skal inddrages Muusmann Research & Consulting har erfaringer med en række fusionsprocesser i det private erhvervsliv. Endda gode erfaringer. For der er meget, som kan gå galt i processen, hvis ikke man gør det rigtigt. Der er behov for at opbygge en organisation, som fungerer både før, under og efter sammenlægningen. Allerede tidligt i processen bør man diskutere, hvad det er for en kommune, der skal opstå den 1. januar Stærke og svage sider skal belyses, og målsætninger skal opstilles. For infrastrukturen er det for eksempel målsætninger om, hvilken vejstandard, trafikstruktur og service, man ønsker. Hvis ikke ønskerne er klarlagte, så går de i hvert fald ikke i opfyldelse. Hvordan skal man organisere sig? Hvordan skal nye ledere rekrutteres? Det er den slags spørgsmål, som Muusmann har erfaring i at hjælpe med at besvare. Og det skal ske ved at inddrage medarbejderne i processen, fordi de sidder inde med en stor faglig viden. Hvis man får mulighed for at få indflydelse på sin egen hverdag, vil man arbejde for processen i stedet for at modarbejde den, siger Michael Aakjer Nielsen. Nye regnskaber og samarbejdsformer Nye regnskabsprincipper og nye samarbejdsformer er på vej med stormskridt. Vedligeholdelse og anlæg ses ikke mere som en udgift, men som aktiviteter, der skaber eller bevarer værdier for borgerne. Timeløn til kommunens fastansatte, værditab og afskrivninger skal indregnes. Under processen bliver der måske i endnu højere grad end nu brug for den viden og tekniske knowhow, som Carl Bro Gruppen besidder, siger Michael Aakjer Nielsen. Det gælder naturligvis ekspertisen om Asset Management, tilstandsregistrering, systemer og projektering, men også viden om og erfaring med nye samarbejdsformer og udbud. Partnering, funktionsudbud, OPP og andre nye måder at arbejde sammen på vil blive mere almindelige, og den tendens stopper ikke, mens kommunerne arbejder på at slutte sig sammen. Tre niveauer Dagligdagen skal fortsat fungere, mens processen står på. Veje, broer og anden infrastruktur skal forsat vedligeholdes, nyanlæg skal projekteres, og der skal løbende samarbejdes med entreprenører, myndigheder, nabokommuner og amter. Ud over de overordnede problemstillinger i forbindelse med sammenlægningen og den rådgivning, vi traditionelt står for i Carl Bro Gruppen, kan vi også lette processen på et tredje og mere jordnært niveau - nemlig den daglige drift, foreslår Michael Aakjer Nielsen. Vi har den tekniske ekspertise og viden til eksempelvis at svare på borgerhenvendelser. Vi kan projektere og administrere veje og byggerier og kan således aflaste kommunerne på en lang række områder - mens forvaltningen arbejder med sammenlægningsprocessen. Møder og planlægning bliver der i høj grad brug for. Især fordi resultatet bliver bedre, jo mere medarbejderne taler sammen og deltager i processen, påpeger han.

7 7 Hellere vise vej end vise væk Løser flere problemer Der er mange muligheder for, at det kan gå galt, når man sætter vejvisningsskilte op uden en plan. De mest almindelige problemer er: at der er for mange skilte, så det bliver uoverskueligt for trafikanterne at skiltene kommer for sent, så man ikke kan skifte kørebane at skiltene er irrelevante - henviser til noget, som kun lokalkendte har brug for at skiltene er skjult bag beplantning, er dårligt vedligeholdte eller ulæselige af andre grunde at skiltene ikke er opdaterede med korrekte vejnumre eller ruter - eller henviser til noget, som ikke mere eksisterer. Før: Forvirring. Efter: Dét skilt, der er brug for. Om få måneder kommer turisterne til din by. Men kan de også finde attraktionerne, eller bliver de så forvirrede over alle de skilte, at de kører igen? Carl Bro Gruppens vejvisningsplan leder på rette vej De fleste har prøvet at komme til en fremmed by og blive mødt med en skov af skilte, der byder sig til. Ofte finder man for sent ud af, at man skulle være drejet af, og inden man ved af det, har man brugt en halv time på at finde tilbage til udgangspunktet - ikke just det bedste ferieminde fra stedet. Problemet er ofte, at der er for mange vejvisningsskilte, og man ser dem for sent, påpeger projektleder fra Carl Bro Gruppens Trafik og Transportafdeling, Kim Schwartzlose, der kender problemstillingerne fra de kommuner, der har arbejdet bevidst med vejvisningsplaner som planlægningsredskab. Registrering og planlægning Det er naturligvis ikke af ond vilje, at mange kommuner ofte lader ikke-stedkendte gæster i stikken. Tværtimod er de fleste skilte kommet op, fordi man har et oprigtigt ønske om at vise vej. Man vil gerne fortælle de nyankomne om det hele, men resultatet er, at man i stedet for mere information får mindre. Mange kommuner har ikke overblik over, hvor vejvisningsskiltene er placeret. Og de har derfor heller ingen plan over, hvordan de ved hjælp af skiltene kan lede trafikken den rigtige vej. Det er nemlig formålet med det hele. Vejvisningsplaner er en væsentlig brik i trafikplanlægningen, oplyser Kim Schwartzlose. Processen består af flere trin. Først registrering, så opstilling af mål, planlægning og simulering af trafik med nye vejvisningsskilte og endelig udførelse. Når planen er lavet, har vejmyndigheden et godt værktøj til fremtidens trafik- og vejvisningsplanlægning. Nyeste teknologi Carl Bro Gruppen bruger den nyeste teknologi. Alle eksisterende vejvisningsskilte kan registreres i GISsystemet ved hjælp af håndholdte computere. Det betyder, at man kan simulere forskellige løsninger på computer og derfor kende konsekvenserne for trafikken, inden skiltene bliver sat op. Vi har både mange turister og mange tunge transporter, som kommer fra udlandet. Når vi får de nye vejvisningsskilte og informationstavler op, vil vi kunne lede begge slags trafik de rigtige steder hen, fortæller vejingeniør Kaj E. Jensen fra Brønderslev kommune. Byrådet har i februar godkendt en ny vejvisningsplan, der er udarbejdet af Carl Bro Gruppen og kommunen i fællesskab. Planen betyder blandt andet, at trafikken ledes rundt om byen ad nye ringruter, og at industriområder får nye, korte navne, som også kan forstås af italienske lastbilchauffører: Syd 1, Syd 2 og Syd 3. Tidligere var det nemt at sige ja til borgeres eller virksomheders ønske om at få et skilt op, og resultatet er, at vi mange steder har en hel skov af skilte, siger Kaj Jensen. Der bliver i alt ca. 70 skilte færre i Brønderslev kommune, men de fleste eksisterende skal fornyes, og planen koster i alt kr. at gennemføre.

8 B Returneres ved varig adresseændring til Carl Bro Gruppen, Kokbjerg 5, DK-6000 Kolding Virkeliggør visionerne Arkitekter har ofte visionære tanker om byernes åbne pladser. Carl Bro Gruppens ekspertise sørger for, at visionerne kan virkeliggøres - og for at pladserne kan anvendes af alle i mange år De åbne byrum har stor bevågenhed i denne tid. Det er på torve og pladser, at byen får sjæl og karakter. Således gik sidste års vejpris til Grenaa kommune for et projekt, der for en stor dels vedkommende består af forskellige belægninger i samspil med nye og gamle bygninger. Ombygningen af stationsområdet i Grenaa er et led i en samlet strategi for bymidten, og dermed har kommunen formået at fastholde en kvalitetspræget strategi og skabe et helstøbt bymiljø ved at vælge de samme materialer og hovedtemaer gennem en årrække, som det hedder i Vejdirektoratets begrundelse for prisen. Realiseringen af projektet er sket gennem et langvarigt samarbejde mellem Arkitema og Carl Bro Gruppen. Blik for detaljen Det tætte samarbejde mellem kreative arkitekter og Carl Bro Gruppens ingeniører er snarere reglen end undtagelsen, når det gælder den praktiske udformning af åbne pladser. Vores årelange erfaring er nødvendig for, at tankerne kan udmøntes i praksis, siger lederen af Carl Bros vejafdeling i Århus, Karl Erik Skovgaard Jensen. bil belægning trods fejemaskiner og sneskovle, bliver arkitekternes sindrige brostensmønstre hurtigt forvandlet til et månelandskab. Og tilgængeligheden er også vigtig. Belægningen skal for eksempel via indbyggede forhøjninger og knopper advare svagtseende om krydsende trafik og andre forhindringer. Samtidig skal belægningen være jævn nok til, at bevægelseshæmmede kan komme rundt uden problemer, påpeger Karl Erik S. Jensen blot som et eksempel på den krævede specialviden. Vejlederen er udgivet af Carl Bro Gruppen, Pavement Consultants, Kokbjerg 5, 6000 Kolding Ansvarshavende redaktør: Jørn R. Kristiansen tlf , mail Tekst: Gordon Vahle, Mediegruppen Horisont Foto/ illustrationer: Lars Aarøe, Hedensted Avis, Horisont Grafisk, Jens Balsby Nielsen Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening Layout: Horisont Grafisk Tryk: one2one Bæreevne i Sydafrika Carl Bro Gruppen skal udføre bæreevnemålinger på Sydafrikas km overordnede veje. En kvart million målinger skal foretages de næste fire år. Gang i renovering Carl Bro Gruppen har i 2004 stået for projektering og renovering af byrum for blandt andre Grenaa, Ballerup, Odense, Kerteminde og Arden kommuner. Alene at finde ud af, hvad der skal være imellem belægningsstenene er en videnskab for sig. Hvis ikke man vælger materialer, der sikrer en sta- Sikker og sjov leg En række tragiske ulykker har ført til skærpede krav til legepladser. Men hvordan laver man sikre legepladser, der ikke bliver så kedelige, at børnene flygter - til steder, der er sjovere, men ikke just sikre? Sterile og sikre legepladser, der ligger øde hen, kendes mange steder. Carl Bro Gruppen har ekspertise i at designe legepladser, der både tilgodeser sikkerheden og børnenes behov for udfordrende og spændende leg. Kontakt Carl Bro Facilities Management på mail for oplysninger og rådgivning.

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

- i en reformtid. Nyhedsbrev fra KTO & KL

- i en reformtid. Nyhedsbrev fra KTO & KL K O M P E T E N C E U D V I K L I N G - i en reformtid Nyhedsbrev fra KTO & KL NR. 01 AUGUST 2006 INDHOLD KOMPETENCEUDVIKLING NR. 01 AUGUST 2006 Udgiver KL og KTO Tine Weber Lars Daugaard Redaktion & tekst

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere