VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts RoSy EFTER 1. januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007"

Transkript

1 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver billigere at få det fulde system, hvis man har noget i forvejen Vi har endnu ikke helt bestemt, hvordan vi vil skrue vores rabatsystem sammen. Detaljerne vil vi sikkert forhandle med hver enkelt kommune om. Men principperne ligger fast: Jo mere man har i forvejen, jo større rabat får man! Så der er ikke noget forgjort i at anskaffe sig RoSy eller dele af systemet allerede nu. Det slog salgskonsulent Rita Kjeldsen fra Carl Bro Vejmanagement fast, da hun på RoSy-brugerseminaret skitserede mulighederne med RoSy før, under og efter strukturreformen. Carl Bro Gruppen ønsker fortsat at satse på at udvikle og forbedre systemet, og midlerne til det vil efter 1. januar 2007 komme fra færre kommuner. Klækkelig rabat Men hvis tre kommuner, der i forvejen alle anvender RoSy, slår sig sammen, bliver det ikke tre gange så dyrt for den nye kommune. Slet ikke. Der bliver tale om en klækkelig rabat. Og samtidig vil den nye kommune få et system, som indeholder meget mere end det nuværende, lovede Rita Kjeldsen. Rabatten for den nye storkommune vokser med antallet af moduler, kommunerne har tilsammen i forvejen. Og derfor er det - også for økonomien - en god idé at anskaffe sig systemet nu. At det så også vil være en stor fordel at have alle vejene registreret i et fælles vejmanagementsystem inden sammenlægningen er bare yderligere et argument for ikke at vente. Standard i det nye RoSy-system bliver blandt andet en lang række tillægsvinduer, RoSy Memo og RoSy DIG samt moduler til at lave fremtidens regnskab, Asset Management, hvor værdien af veje og sideanlæg kan beregnes mange år ud i fremtiden. RoSy EFTER 1. januar 2007 Ny RoSy-grundmodul BASE DIG MEMO Tillægsvinduer Budget Asset Management Separate RoSy-moduler PLAN DIG WEB MAP Drift RoSy udvides den 1. januar 2007, så Memo, DIG, Budget og Asset Management bliver standard, mens PLAN, MAP, DIG WEB og Drift er separate RoSy-moduler ligesom før. INDE I BLADET SIDE 2-3: "Det vigtigste er at lære at arbejde sammen om et fælles projekt. Alt det andet er bare knofedt. Hans Ole Schou, Hedensted kommune om strukturreformen SIDE 7: "Mange kommuner har ikke overblik over, hvor vejvisningsskiltene er placeret. Hvordan kan de så lede trafikken den rigtige vej?" Kim Schwartzlose, Carl Bro Gruppen om vejvisningsplaner SIDE 6: "Vi ved fra tilsvarende fusionsprocesser, at den store hurdle er at få opbygget den nye organisation og få forenet forskellige kulturer." Michael Aakjer Nielsen, Carl Bro Gruppen om samarbejde med andre konsulenter SIDE 8: "Belægningen skal for eksempel via indbyggede forhøjninger og knopper advare svagtseende om krydsende trafik og andre forhindringer." Karl Erik Skovgaard Jensen, leder af Carl Bro Gruppens vejafdeling om åbne pladser 160 medarbejdere fra tekniske forvaltninger i kommuner og amter trodsede snestormen og var til Carl Bro Gruppens brugerseminarer i Køge, Rold Skov, Silkeborg og Hindsgavl Slot, Middelfart. Emnet var RoSy og kommunesammenlægningen, og deltagerne fik gode råd, som kan gøre overgangen til de nye storkommuner lettere. Vi fortæller om seminarerne på side 1, 4 og 5.

2 2 Lær hinanden at kende Mere end systemer Årets RoSy-brugerseminarer handlede mindre om RoSy og mere om strukturreform. Og alligevel ikke! Målene med strukturreformen er at skabe forenkling, flere valgmuligheder, bæredygtighed, effektivisering og besparelser i den offentlige sektor. Og for at nå i mål må medarbejderne i de nuværende amter og kommuner klare en række udfordringer, der handler om at organisere sig, fordele opgaver og opbygge ny kultur. Men også om systemer og nye måder at yde service over for borgerne på. Der er en intern side, som drejer sig om, hvordan medarbejderne i de nye kommuner arbejder sammen. Og så er der en ekstern side, som er det, borgerne får ud af arbejdet. Som ingeniørvirksomhed har Carl Bro Gruppen traditionelt taget sig af det udførende. Projekter og systemer til vedligeholdelse og drift er et af vores kerneområder. Men tingene hænger mere og mere sammen. Uden en organisation, der fungerer, kan man ikke udføre arbejdet, så borgerne bliver tilfredse med servicen. Og omvendt - uden systemer, planer og projekter kan man ikke få sin organisation til at fungere. Derfor har Carl Bro Gruppen kigget ud over egen navle og har indledt et samarbejde med Muusmann Research & Consulting, som har stor erfaring i at rådgive offentlige og private virksomheder om medarbejderrekruttering og organisering i forbindelse med fusioner. Og derfor har vi denne gang på brugerseminarerne fokuseret nok så meget på de menneskelige og interne forhold i forbindelse med den nye struktur som på nye systemer og moduler. Du kan læse mere om både det ene og det andet her i bladet. God fornøjelse. Venlig hilsen Carl Bro Vejmanagement Jørn R. Kristiansen Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde kommuner startede på strukturreformen i længe før begrebet var opfundet Nogle borgere i Hedensted kigger mod syd til Vejle, andre til Horsens i nord, men politisk har der aldrig været tvivl. De tre landkommuner Tørring- Uldum, Hedensted og Juelsminde hører sammen. De ligner hinanden, og de kender hinanden. De har nemlig samarbejdet de sidste syv år i et pilotprojekt, kaldet den nye digitale kommune, hvor IT-afdeling, lønadministration og skatteforvaltning er fælles. På vejområdet har de tre kommuner holdt fælles asfaltlicitationer. Det giver os en kæmpe fordel inden kommunesammenlægningen, siger Hans Ole Schou, der er ingeniør i vejafdelingen i Hedensted kommune. Tag amterne med Ifølge Hans Ole Schou er det hverken systemer eller vejplaner, der bliver det sværeste i 2007, når de nye grænser ikke bare er streger på danmarkskortet, men skal virke i praksis. Udfordringen bliver at finde de nye roller i den nye storkommune - at lære at arbejde sammen om et fælles projekt. Alt det andet er bare knofedt, påpeger Hans Ole Schou og råder andre kommuner til at komme i gang snarest muligt med at snakke sammen - gerne også sammen med amterne og de folk, som kommer ud i kommunerne for at varetage de store vejes tarv. Det er vigtigt, at vi får tilført den viden, som amternes vejingeniører besidder. Amtsvejene er jo deres hjerteblod, og derfor skal amternes folk med til møderne - også selv om det måske ikke bliver præcis de personer, som flytter til den tid, siger Hans Ole Schou og tilføjer, at de tre kommuner tilsammen vil overtage 118 km af de 700 km veje, der nu varetages af Vejle amt. 26 arbejdsgrupper Vi har nedsat et midlertidigt sammenlægningssekretariat, og der bliver arbejdsgrupper, heraf ni inden for teknisk udvalgs arbejdsområde, fortæller Hans Ole Schou, der ikke er bange for, at man kommer til at mødes for meget - for der er rigeligt med uløste opgaver at tage fat på. Både hos amter og kommuner er der lavet en checkliste over de punkter, man skal afklare de næste godt halvandet år. I Hedensted, Tørring- Uldum og Juelsminde kommuner har embedsmændene netop afleveret deres forslag til en køreplan for det fortsatte arbejde til politikerne. Huskeliste Og det er en omfattende dosmerseddel, de kommunale folk skal igennem inden nytårsaften Arbejdsgruppen vedrørende veje skal blandt andet igennem følgende punkter: Organisering Økonomi Serviceniveau Kvalitetsstandard IT Udviklingsområder Fysiske rammer Kontrakter m.v. Sikkerhedsservice Vi har et stort arbejde foran os, og mange af punkterne skal jo fungere fra dag ét. For eksempel alt vedrørende sikkerhed. Det kan ikke nytte, at vores vintertjeneste ikke fungerer i januar Den skal ikke bare fungere på de gamle veje i vores tre kommuner og på de amtsveje, vi har overtaget. Det hele skal også være koordineret med vores nye naboer, så snerydningen ikke stopper ved kommunegrænserne. Og planerne for vintersæsonen 2006/2007 skal jo være klar allerede før efteråret 2006, påpeger Hans Ole Schou. Alle har RoSy Det er en fordel, at vi alle har det samme vejadministrationssystem, nemlig RoSy fra Carl Bro Gruppen. Det hjælper os, når vi skal lave kortlægning af vejenes tilstand og vedligeholdelsesbehov. Men der vil alligevel komme problemer. Alene fordi der er forskel på, hvordan vi håndterer sådan noget som vintertjeneste, trafikplanlægning og administration - fx af materialeforsyning. Og der er stadig et stort arbejde i at klassificere alle veje -inklusive de nye amtsveje, påpeger Hans Ole Schou, der dog glæder sig over, at man ikke også skal til at lære at bruge nye IT-systemer.

3 3 Bidrager med en tredjedel hver De tre kommuner bidrager med næsten lige store andele - både hvad angår antallet af indbyggere og veje. Den nye Hedensted kommune vil få et befolkningstal på ca og skal vedligeholde og drive ca. 920 km veje, heraf ca. 120 km tidligere amtsveje. Læs mere på og Stationsby igen. Carl Bro Gruppen er rådgiver på Hedensteds nye station. Hans Ole Schou glæder sig til, der igen fløjtes til afgang fra januar I de tre kommuner er der ca. 35 vejfolk ansat ude i marken, og det administrative arbejde svarer til 6-7 fuldtidsstillinger i alt. Dertil kommer et ukendt antal medarbejdere, som flytter med vejene fra Vejle amt. Selv om tre kommuner bliver til én, er vi stadig en landkommune, og vi har fortsat brug for generalister, som ved lidt om det hele, i den nye kommune. En af udfordringerne bliver at finde det rette kompromis mellem generalister og folk, som har specialviden inden for et bestemt område. Det vil jo ofte være den sidste form for viden, medarbejderne fra amtet besidder, siger Hans Ole Schou. Stor men ikke uoverskuelig Kommunalpolitikere fra de tre kommuner holdt den 22. februar i år et fælles møde, hvor de diskuterede visionen for den nye Hedensted kommune, som navnet vil være. Visionen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt de tre kommuners politikere. Nøgleordene er vækst, men alligevel bevarelse af den overskuelighed og nærhed, som kendetegner en landkommune. Kommunen skal bosætningsmæssigt være et alternativ til de større byer, dvs. først og fremmest Vejle og Horsens. Nu har vi så målet i sigte, og jeg tror, de fleste glæder sig til arbejdet. Det bliver en spændende proces, vi skal igennem, siger Hans Ole Schou. På det trafikale område er der mindst én vigtig forbedring: Hedensted bliver om et år igen en stationsby. Togene mellem Vejle og Horsens vil stoppe i byen, og arbejdet med den nye station, som Carl Bro Gruppen i øvrigt er totalrådgiver på, går i gang i foråret.

4 4 Fremtiden er her I gamle dage foregik vejforvaltning ved, at man kaldte på vejformanden og pegede på et hul i vejen. Vedligeholdelse og drift afhang af vejret og af, hvordan man plejede at gøre. Så kom der mere styr på det. Forvaltning blev til management, og vedligeholdelsesplaner, trafikplaner, udbygningsplaner m.v. blev en del af dagligdagen. Men nu er vi allerede godt på vej ind i næste fase. Vejmanagement foregår i et samspil med borgere og brugere - næsten ligesom i gamle dage. Nu har vi bare taget teknikken til hjælp. Når fru Jensen ringer for at klage over en ulovlig indkørsel, kan vi straks på en videofilm se stedet og vurdere klagen. Når entreprenør Hansen skal grave, kan han se stedet og selv checke via Internettet, om der er kabler eller andet, han skal tage hensyn til. Vi kan checke vejret og se, om sneploven har været der, og det er sikkert at køre ud. Vejmanagementsystemer er blevet mere omfattende og anvendelige til et væld af formål, men samtidigt lettere at bruge - for forvaltning såvel som for borger. Det var hovedbudskabet på årets brugerseminarer. Fremtiden er her allerede. Det går stærkt nu Carl Bro Vejmanagement vil følge strukturreformen til dørs og udgive et elektronisk nyhedsbrev med korte aktuelle nyheder fra afdelingen og udviklingen på vejområdet. Hvis du vil være sikker på at modtage informationerne, kan du sende en mail til Så får du vores elektroniske nyhedsbrev. Du kan også holde dig orienteret på vores hjemmeside Myter og rygter den største hurdle Information, information og atter information. Sådan formulerede en af gæstetalerne på Carl Bro Gruppens brugerseminar de tre vigtigste råd om arbejdet op til strukturreformen. Åbenhed er det vigtigste. I skal informere hinanden, så myter og rygtedannelse undgås. Og find en undskyldning for at holde et møde eller komme på jobtræning i amtet eller hos hinanden. Eller få nogen af amtets folk til at komme til jer, sagde afdelingsleder Erik Christensen fra Trundholm kommune. Kommunerne i Vestsjællands amt er kommet hurtigt ud af starthullerne - næsten hurtigere end politikerne og de højeste direktører tillader. Men det er nødvendigt, mente afdelingslederen fra kommunen på spidsen af Sjællands Odde. amterne tydeligt frem. Nogle steder er man langt fremme; andre er knapt nok begyndt at tænke på, at arbejdsopgaver inden for miljø og veje skal varetages af kommuner eller stat om mindre end to år. Men én ting kan vi i hvert fald være sikre på i kommunerne: Vi får ikke de ressourcer, vi har behov for. Kommunerne skal overtage ca. 80 procent af amtsvejene, og så skulle man tro, at vi fik 80 procent af medarbejderne. Men tallet forskubber sig hele tiden. Nu hedder det 70, og mon ikke vi ender på 65, tror Erik Christensen. Stor forskel på amterne På de fire brugerseminarer, som Carl Bro Vejmanagement holdt, trådte forskellene mellem

5 5 Danmarks Bermuda-trekanter Vi ved ikke, hvad der sker, men bilerne synes at få vinger og forsvinde op i den blå luft, når de passerer en kommunegrænse Danmark er fyldt med små Bermuda-trekanter. Her sker mystiske ting. Biler forsvinder. Sneplove vender om, og asfaltarbejdere holder pause hele dagen Det var i hvert fald det indtryk, man ville få, hvis man kun hørte glimtvis på indlæggene ved Carl Bro Gruppens RoSy-brugerseminarer. Men selvfølgelig er der en forklaring - akkurat som der er med den rigtige Bermuda-trekant, hvor skibe og fly hævdes af forsvinde. Det er statistikken, det er galt med. I begge tilfælde. Kommuner tolker vej- og trafikdata forskelligt, og den samme vej kan sagtens have én trafikmængde og én vejklasse i én kommune og helt andre data i en anden. Det kan vi se, når vi sammenholder oplysningerne, fortalte systemudvikler Poul Jessen fra Carl Bro Vejmanagement. Nemt at rette Trafiktal er ofte skønnede tal, for man kan jo ikke måle alle vegne. Derfor opstår forskellene. Men problemet vil blive meget tydeligt, når to kommuner med hver sin måde at opgøre tallene på slås sammen. Man er jo nødt til at sørge for, at alle de sammenbragte børn i hvert fald får ens behandling. Og her er RoSy Map et godt værktøj, som kan løse problemet, hvis man har forskellige vejklasser og vejvedligeholdelsesstandarder på den samme vej, når man bliver slået sammen, oplyste Poul Jessen. Vejen skifter farve - og det betyder, at trafikken bliver mindre tæt, når kommunegrænsen - den røde streg - passeres. Hvor bliver bilerne af? Problemer med modsat stationerede veje eller veje, som bliver skåret over, når de lægges sammen på tværs af de nuværende kommunegrænser, klares meget enkelt. Ved hjælp af få klik er det muligt at vende retningen på en vej, at slå to veje sammen eller splitte dem op. Og så kan man i hvert fald sikre sig, at der ikke sker mystiske ting med arbejdssedler og vedligeholdelse efter sammenlægningen. Åbent system gør det lettere Overblik. Samspil mellem forskellige vejforvaltningssystemer. Systemer til at vokse med. Kommende vejstandardiseringer Der er nok af stikord, som kan få de bekymrede miner frem hos sammenlægningsramte vejfolk i denne tid. Men på disse områder er der faktisk ingen grund til bekymring. I hvert fald ikke, hvis man bruger RoSy som vejmanagementsystem, lød det beroligende fra salgschef Jørn R. Kristiansen, Carl Bro Vejmanagement på brugerseminaret. Forklaringen er, at RoSy er et åbent system. Åbenheden gælder datastruktur og databaseopbygning, som er baseret på gængse teknologier. Herunder bl.a. også OpenGIS-teknologien, der fuldt ud understøtter fremmede kortsystemer på lige fod med det kortsystem, der er integreret i RoSy. Desuden har RoSy et synkroniseringsmodul, som gør, at stort set alle databaser kan bruges som datakilde. Data er tilgængelige for andre systemer og kan nemt importeres til RoSy. Distrikter i en overgang Det nemmeste er selvfølgelig, hvis alle kommuner har RoSy inden sammenlægningen. Så er det omkostningsfrit at slå dataene sammen, og det kan gøres sådan her, sagde Jørn Kristiansen og illustrerede med et fingerknips, hvad han mente. Det er heller ikke vanskeligt at importere data fra eksempelvis Vejman eller VIS og Belman (amternes foretrukne system), og dermed kan man forholdsvis let få informationerne fra de forskellige vejforvaltningssystemer til at spille sammen. Men hvordan sikrer man, at udbud bliver korrekte, og at man tager hensyn til eksisterende langtidskontrakter, hvis ikke man har fået lavet en fæl- les målsætning og strategi og ikke holder fælles asfaltudbud inden sammenlægningen? spurgte Jørn Kristiansen. Også på dette spørgsmål har RoSy et svar: Distriktsopdeling. Hvis man kører videre med de gamle kommuner som selvstændige distrikter, kan man selv bestemme hvilke parametre, der skal gælde i hvert distrikt, påpegede salgschefen.

6 6 Vi passer butikken under fusionen Carl Bro Gruppen har indgået en samarbejdsaftale med rådgivningsvirksomheden Muusmann Research & Consulting, og dermed kan vi hjælpe med hele forløbet før, under og efter strukturændringen Kommunerne står over for en række udfordringer med at opbygge ny organisation, koordinere systemer og arbejdsgange, forene forskellige kulturer og ændre eller prioritere opgaverne på en ny måde. Samtidig skal de daglige opgaver med at imødekomme henvendelser fra borgerne, vedligeholde og udføre anlægsopgaver køre videre. Vi ved fra vores arbejde med tilsvarende fusionsprocesser i andre lande og i større koncerner, at den store hurdle er at få opbygget den nye organisation og få forenet forskellige kulturer. Det er den slags processer, Muusmann har ekspertisen i. Og da Carl Bro Gruppen samtidig har erfaring med alle de mere tekniske aspekter af fusionsforløbet, mener vi, at makkerskabet er ideelt for kommuner, der skal forenes til januar 2007, påpeger Michael Aakjer Nielsen, som er konsulent hos Carl Bro Anlæg i Århus. Medarbejderne skal inddrages Muusmann Research & Consulting har erfaringer med en række fusionsprocesser i det private erhvervsliv. Endda gode erfaringer. For der er meget, som kan gå galt i processen, hvis ikke man gør det rigtigt. Der er behov for at opbygge en organisation, som fungerer både før, under og efter sammenlægningen. Allerede tidligt i processen bør man diskutere, hvad det er for en kommune, der skal opstå den 1. januar Stærke og svage sider skal belyses, og målsætninger skal opstilles. For infrastrukturen er det for eksempel målsætninger om, hvilken vejstandard, trafikstruktur og service, man ønsker. Hvis ikke ønskerne er klarlagte, så går de i hvert fald ikke i opfyldelse. Hvordan skal man organisere sig? Hvordan skal nye ledere rekrutteres? Det er den slags spørgsmål, som Muusmann har erfaring i at hjælpe med at besvare. Og det skal ske ved at inddrage medarbejderne i processen, fordi de sidder inde med en stor faglig viden. Hvis man får mulighed for at få indflydelse på sin egen hverdag, vil man arbejde for processen i stedet for at modarbejde den, siger Michael Aakjer Nielsen. Nye regnskaber og samarbejdsformer Nye regnskabsprincipper og nye samarbejdsformer er på vej med stormskridt. Vedligeholdelse og anlæg ses ikke mere som en udgift, men som aktiviteter, der skaber eller bevarer værdier for borgerne. Timeløn til kommunens fastansatte, værditab og afskrivninger skal indregnes. Under processen bliver der måske i endnu højere grad end nu brug for den viden og tekniske knowhow, som Carl Bro Gruppen besidder, siger Michael Aakjer Nielsen. Det gælder naturligvis ekspertisen om Asset Management, tilstandsregistrering, systemer og projektering, men også viden om og erfaring med nye samarbejdsformer og udbud. Partnering, funktionsudbud, OPP og andre nye måder at arbejde sammen på vil blive mere almindelige, og den tendens stopper ikke, mens kommunerne arbejder på at slutte sig sammen. Tre niveauer Dagligdagen skal fortsat fungere, mens processen står på. Veje, broer og anden infrastruktur skal forsat vedligeholdes, nyanlæg skal projekteres, og der skal løbende samarbejdes med entreprenører, myndigheder, nabokommuner og amter. Ud over de overordnede problemstillinger i forbindelse med sammenlægningen og den rådgivning, vi traditionelt står for i Carl Bro Gruppen, kan vi også lette processen på et tredje og mere jordnært niveau - nemlig den daglige drift, foreslår Michael Aakjer Nielsen. Vi har den tekniske ekspertise og viden til eksempelvis at svare på borgerhenvendelser. Vi kan projektere og administrere veje og byggerier og kan således aflaste kommunerne på en lang række områder - mens forvaltningen arbejder med sammenlægningsprocessen. Møder og planlægning bliver der i høj grad brug for. Især fordi resultatet bliver bedre, jo mere medarbejderne taler sammen og deltager i processen, påpeger han.

7 7 Hellere vise vej end vise væk Løser flere problemer Der er mange muligheder for, at det kan gå galt, når man sætter vejvisningsskilte op uden en plan. De mest almindelige problemer er: at der er for mange skilte, så det bliver uoverskueligt for trafikanterne at skiltene kommer for sent, så man ikke kan skifte kørebane at skiltene er irrelevante - henviser til noget, som kun lokalkendte har brug for at skiltene er skjult bag beplantning, er dårligt vedligeholdte eller ulæselige af andre grunde at skiltene ikke er opdaterede med korrekte vejnumre eller ruter - eller henviser til noget, som ikke mere eksisterer. Før: Forvirring. Efter: Dét skilt, der er brug for. Om få måneder kommer turisterne til din by. Men kan de også finde attraktionerne, eller bliver de så forvirrede over alle de skilte, at de kører igen? Carl Bro Gruppens vejvisningsplan leder på rette vej De fleste har prøvet at komme til en fremmed by og blive mødt med en skov af skilte, der byder sig til. Ofte finder man for sent ud af, at man skulle være drejet af, og inden man ved af det, har man brugt en halv time på at finde tilbage til udgangspunktet - ikke just det bedste ferieminde fra stedet. Problemet er ofte, at der er for mange vejvisningsskilte, og man ser dem for sent, påpeger projektleder fra Carl Bro Gruppens Trafik og Transportafdeling, Kim Schwartzlose, der kender problemstillingerne fra de kommuner, der har arbejdet bevidst med vejvisningsplaner som planlægningsredskab. Registrering og planlægning Det er naturligvis ikke af ond vilje, at mange kommuner ofte lader ikke-stedkendte gæster i stikken. Tværtimod er de fleste skilte kommet op, fordi man har et oprigtigt ønske om at vise vej. Man vil gerne fortælle de nyankomne om det hele, men resultatet er, at man i stedet for mere information får mindre. Mange kommuner har ikke overblik over, hvor vejvisningsskiltene er placeret. Og de har derfor heller ingen plan over, hvordan de ved hjælp af skiltene kan lede trafikken den rigtige vej. Det er nemlig formålet med det hele. Vejvisningsplaner er en væsentlig brik i trafikplanlægningen, oplyser Kim Schwartzlose. Processen består af flere trin. Først registrering, så opstilling af mål, planlægning og simulering af trafik med nye vejvisningsskilte og endelig udførelse. Når planen er lavet, har vejmyndigheden et godt værktøj til fremtidens trafik- og vejvisningsplanlægning. Nyeste teknologi Carl Bro Gruppen bruger den nyeste teknologi. Alle eksisterende vejvisningsskilte kan registreres i GISsystemet ved hjælp af håndholdte computere. Det betyder, at man kan simulere forskellige løsninger på computer og derfor kende konsekvenserne for trafikken, inden skiltene bliver sat op. Vi har både mange turister og mange tunge transporter, som kommer fra udlandet. Når vi får de nye vejvisningsskilte og informationstavler op, vil vi kunne lede begge slags trafik de rigtige steder hen, fortæller vejingeniør Kaj E. Jensen fra Brønderslev kommune. Byrådet har i februar godkendt en ny vejvisningsplan, der er udarbejdet af Carl Bro Gruppen og kommunen i fællesskab. Planen betyder blandt andet, at trafikken ledes rundt om byen ad nye ringruter, og at industriområder får nye, korte navne, som også kan forstås af italienske lastbilchauffører: Syd 1, Syd 2 og Syd 3. Tidligere var det nemt at sige ja til borgeres eller virksomheders ønske om at få et skilt op, og resultatet er, at vi mange steder har en hel skov af skilte, siger Kaj Jensen. Der bliver i alt ca. 70 skilte færre i Brønderslev kommune, men de fleste eksisterende skal fornyes, og planen koster i alt kr. at gennemføre.

8 B Returneres ved varig adresseændring til Carl Bro Gruppen, Kokbjerg 5, DK-6000 Kolding Virkeliggør visionerne Arkitekter har ofte visionære tanker om byernes åbne pladser. Carl Bro Gruppens ekspertise sørger for, at visionerne kan virkeliggøres - og for at pladserne kan anvendes af alle i mange år De åbne byrum har stor bevågenhed i denne tid. Det er på torve og pladser, at byen får sjæl og karakter. Således gik sidste års vejpris til Grenaa kommune for et projekt, der for en stor dels vedkommende består af forskellige belægninger i samspil med nye og gamle bygninger. Ombygningen af stationsområdet i Grenaa er et led i en samlet strategi for bymidten, og dermed har kommunen formået at fastholde en kvalitetspræget strategi og skabe et helstøbt bymiljø ved at vælge de samme materialer og hovedtemaer gennem en årrække, som det hedder i Vejdirektoratets begrundelse for prisen. Realiseringen af projektet er sket gennem et langvarigt samarbejde mellem Arkitema og Carl Bro Gruppen. Blik for detaljen Det tætte samarbejde mellem kreative arkitekter og Carl Bro Gruppens ingeniører er snarere reglen end undtagelsen, når det gælder den praktiske udformning af åbne pladser. Vores årelange erfaring er nødvendig for, at tankerne kan udmøntes i praksis, siger lederen af Carl Bros vejafdeling i Århus, Karl Erik Skovgaard Jensen. bil belægning trods fejemaskiner og sneskovle, bliver arkitekternes sindrige brostensmønstre hurtigt forvandlet til et månelandskab. Og tilgængeligheden er også vigtig. Belægningen skal for eksempel via indbyggede forhøjninger og knopper advare svagtseende om krydsende trafik og andre forhindringer. Samtidig skal belægningen være jævn nok til, at bevægelseshæmmede kan komme rundt uden problemer, påpeger Karl Erik S. Jensen blot som et eksempel på den krævede specialviden. Vejlederen er udgivet af Carl Bro Gruppen, Pavement Consultants, Kokbjerg 5, 6000 Kolding Ansvarshavende redaktør: Jørn R. Kristiansen tlf , mail Tekst: Gordon Vahle, Mediegruppen Horisont Foto/ illustrationer: Lars Aarøe, Hedensted Avis, Horisont Grafisk, Jens Balsby Nielsen Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening Layout: Horisont Grafisk Tryk: one2one Bæreevne i Sydafrika Carl Bro Gruppen skal udføre bæreevnemålinger på Sydafrikas km overordnede veje. En kvart million målinger skal foretages de næste fire år. Gang i renovering Carl Bro Gruppen har i 2004 stået for projektering og renovering af byrum for blandt andre Grenaa, Ballerup, Odense, Kerteminde og Arden kommuner. Alene at finde ud af, hvad der skal være imellem belægningsstenene er en videnskab for sig. Hvis ikke man vælger materialer, der sikrer en sta- Sikker og sjov leg En række tragiske ulykker har ført til skærpede krav til legepladser. Men hvordan laver man sikre legepladser, der ikke bliver så kedelige, at børnene flygter - til steder, der er sjovere, men ikke just sikre? Sterile og sikre legepladser, der ligger øde hen, kendes mange steder. Carl Bro Gruppen har ekspertise i at designe legepladser, der både tilgodeser sikkerheden og børnenes behov for udfordrende og spændende leg. Kontakt Carl Bro Facilities Management på mail for oplysninger og rådgivning.

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

for en halv milliard INDE I BLADET

for en halv milliard INDE I BLADET VEJlederen 18. årgang nr. 2 Carl Bro Gruppen Oktober 2005 Jørn R. Kristiansen fra Carl Bro Vejmamagement kunne fortælle teknisk udvalg i Sæby kommune, at vejene er lige så meget værd som bygningerne.»det

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Omkostningsregistrering af veje i kommunerne SAMKOM-workshop på Vejforum 2004

Omkostningsregistrering af veje i kommunerne SAMKOM-workshop på Vejforum 2004 Kommunalteknisk Chefforening MDM/06.01.2005 Omkostningsregistrering af veje i kommunerne SAMKOM-workshop på Vejforum 2004 Knud Erik Andersen, Vejdirektoratet indledte med at byde velkommen til workshoppen.

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Carl Bro Newsletter Vejlederen

Carl Bro Newsletter Vejlederen SIDE 1 JANUAR 2006 Carl Bro Newsletter Vejlederen 19. ÅRGANG, 1. UDGAVE JANUAR 2006 FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO, FOKUS Alle forvaltningssystemer skal kunne snakke sammen Kommunernes Landsforening ønsker et

Læs mere

Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet jkl@vd.dk Indledning Som led i arbejdet med gennemførelsen af kommunalreformen

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4 1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 ARBEJDSOPGAVER... 1 2.3 DELTAGERE I ARBEJDSGRUPPEN... 1 2.4 ARBEJDSGRUPPENS MØDER... 2 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 4.1 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune 1 Tilgængelighedsstrategi for Mariagerfjord Kommune 2017 Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Det gælder naturligvis

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Copyright, Grontmij A/S Visualiser ring: BIG Bjar rke Ingels Group RoSy Service - Ruter Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Feje- og græsslåningsruter I vil

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet

5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet 5 spørgsmål/svar vedrørende ny struktur på vejområdet Spørgsmål: 1) Hvorfor vil modellen ikke betyde øget centralisering og mere bureaukrati? 2) Hvorfor har regeringen valgt ikke at overføre veje til de

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Underdirektør Hanne Schou, DI Dagsorden 1. Värför började DI med Erhvervsklima-mätning? 2. Vad har ni för erfarenheter med det? 2 1. Värför började DI

Læs mere

Indledning. Privatiseringsprocessen

Indledning. Privatiseringsprocessen Indledning Selvom jeg kun har været med i bestyrelsen og formand i et år, vil jeg gøre et forsøg på at tegne billedet af hele processen fra privatiseringen startede til i dag. Da jeg selv kom ind i bestyrelsen

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012 Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Forudsætninger for udbuddet Driftsstrategianalyse i 2009: Kvalitetsniveauer - Sikkerhed, 100% -

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. december 2013 Susanne Baltzer sub@vd.dk KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere