VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts RoSy EFTER 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007"

Transkript

1 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver billigere at få det fulde system, hvis man har noget i forvejen Vi har endnu ikke helt bestemt, hvordan vi vil skrue vores rabatsystem sammen. Detaljerne vil vi sikkert forhandle med hver enkelt kommune om. Men principperne ligger fast: Jo mere man har i forvejen, jo større rabat får man! Så der er ikke noget forgjort i at anskaffe sig RoSy eller dele af systemet allerede nu. Det slog salgskonsulent Rita Kjeldsen fra Carl Bro Vejmanagement fast, da hun på RoSy-brugerseminaret skitserede mulighederne med RoSy før, under og efter strukturreformen. Carl Bro Gruppen ønsker fortsat at satse på at udvikle og forbedre systemet, og midlerne til det vil efter 1. januar 2007 komme fra færre kommuner. Klækkelig rabat Men hvis tre kommuner, der i forvejen alle anvender RoSy, slår sig sammen, bliver det ikke tre gange så dyrt for den nye kommune. Slet ikke. Der bliver tale om en klækkelig rabat. Og samtidig vil den nye kommune få et system, som indeholder meget mere end det nuværende, lovede Rita Kjeldsen. Rabatten for den nye storkommune vokser med antallet af moduler, kommunerne har tilsammen i forvejen. Og derfor er det - også for økonomien - en god idé at anskaffe sig systemet nu. At det så også vil være en stor fordel at have alle vejene registreret i et fælles vejmanagementsystem inden sammenlægningen er bare yderligere et argument for ikke at vente. Standard i det nye RoSy-system bliver blandt andet en lang række tillægsvinduer, RoSy Memo og RoSy DIG samt moduler til at lave fremtidens regnskab, Asset Management, hvor værdien af veje og sideanlæg kan beregnes mange år ud i fremtiden. RoSy EFTER 1. januar 2007 Ny RoSy-grundmodul BASE DIG MEMO Tillægsvinduer Budget Asset Management Separate RoSy-moduler PLAN DIG WEB MAP Drift RoSy udvides den 1. januar 2007, så Memo, DIG, Budget og Asset Management bliver standard, mens PLAN, MAP, DIG WEB og Drift er separate RoSy-moduler ligesom før. INDE I BLADET SIDE 2-3: "Det vigtigste er at lære at arbejde sammen om et fælles projekt. Alt det andet er bare knofedt. Hans Ole Schou, Hedensted kommune om strukturreformen SIDE 7: "Mange kommuner har ikke overblik over, hvor vejvisningsskiltene er placeret. Hvordan kan de så lede trafikken den rigtige vej?" Kim Schwartzlose, Carl Bro Gruppen om vejvisningsplaner SIDE 6: "Vi ved fra tilsvarende fusionsprocesser, at den store hurdle er at få opbygget den nye organisation og få forenet forskellige kulturer." Michael Aakjer Nielsen, Carl Bro Gruppen om samarbejde med andre konsulenter SIDE 8: "Belægningen skal for eksempel via indbyggede forhøjninger og knopper advare svagtseende om krydsende trafik og andre forhindringer." Karl Erik Skovgaard Jensen, leder af Carl Bro Gruppens vejafdeling om åbne pladser 160 medarbejdere fra tekniske forvaltninger i kommuner og amter trodsede snestormen og var til Carl Bro Gruppens brugerseminarer i Køge, Rold Skov, Silkeborg og Hindsgavl Slot, Middelfart. Emnet var RoSy og kommunesammenlægningen, og deltagerne fik gode råd, som kan gøre overgangen til de nye storkommuner lettere. Vi fortæller om seminarerne på side 1, 4 og 5.

2 2 Lær hinanden at kende Mere end systemer Årets RoSy-brugerseminarer handlede mindre om RoSy og mere om strukturreform. Og alligevel ikke! Målene med strukturreformen er at skabe forenkling, flere valgmuligheder, bæredygtighed, effektivisering og besparelser i den offentlige sektor. Og for at nå i mål må medarbejderne i de nuværende amter og kommuner klare en række udfordringer, der handler om at organisere sig, fordele opgaver og opbygge ny kultur. Men også om systemer og nye måder at yde service over for borgerne på. Der er en intern side, som drejer sig om, hvordan medarbejderne i de nye kommuner arbejder sammen. Og så er der en ekstern side, som er det, borgerne får ud af arbejdet. Som ingeniørvirksomhed har Carl Bro Gruppen traditionelt taget sig af det udførende. Projekter og systemer til vedligeholdelse og drift er et af vores kerneområder. Men tingene hænger mere og mere sammen. Uden en organisation, der fungerer, kan man ikke udføre arbejdet, så borgerne bliver tilfredse med servicen. Og omvendt - uden systemer, planer og projekter kan man ikke få sin organisation til at fungere. Derfor har Carl Bro Gruppen kigget ud over egen navle og har indledt et samarbejde med Muusmann Research & Consulting, som har stor erfaring i at rådgive offentlige og private virksomheder om medarbejderrekruttering og organisering i forbindelse med fusioner. Og derfor har vi denne gang på brugerseminarerne fokuseret nok så meget på de menneskelige og interne forhold i forbindelse med den nye struktur som på nye systemer og moduler. Du kan læse mere om både det ene og det andet her i bladet. God fornøjelse. Venlig hilsen Carl Bro Vejmanagement Jørn R. Kristiansen Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde kommuner startede på strukturreformen i længe før begrebet var opfundet Nogle borgere i Hedensted kigger mod syd til Vejle, andre til Horsens i nord, men politisk har der aldrig været tvivl. De tre landkommuner Tørring- Uldum, Hedensted og Juelsminde hører sammen. De ligner hinanden, og de kender hinanden. De har nemlig samarbejdet de sidste syv år i et pilotprojekt, kaldet den nye digitale kommune, hvor IT-afdeling, lønadministration og skatteforvaltning er fælles. På vejområdet har de tre kommuner holdt fælles asfaltlicitationer. Det giver os en kæmpe fordel inden kommunesammenlægningen, siger Hans Ole Schou, der er ingeniør i vejafdelingen i Hedensted kommune. Tag amterne med Ifølge Hans Ole Schou er det hverken systemer eller vejplaner, der bliver det sværeste i 2007, når de nye grænser ikke bare er streger på danmarkskortet, men skal virke i praksis. Udfordringen bliver at finde de nye roller i den nye storkommune - at lære at arbejde sammen om et fælles projekt. Alt det andet er bare knofedt, påpeger Hans Ole Schou og råder andre kommuner til at komme i gang snarest muligt med at snakke sammen - gerne også sammen med amterne og de folk, som kommer ud i kommunerne for at varetage de store vejes tarv. Det er vigtigt, at vi får tilført den viden, som amternes vejingeniører besidder. Amtsvejene er jo deres hjerteblod, og derfor skal amternes folk med til møderne - også selv om det måske ikke bliver præcis de personer, som flytter til den tid, siger Hans Ole Schou og tilføjer, at de tre kommuner tilsammen vil overtage 118 km af de 700 km veje, der nu varetages af Vejle amt. 26 arbejdsgrupper Vi har nedsat et midlertidigt sammenlægningssekretariat, og der bliver arbejdsgrupper, heraf ni inden for teknisk udvalgs arbejdsområde, fortæller Hans Ole Schou, der ikke er bange for, at man kommer til at mødes for meget - for der er rigeligt med uløste opgaver at tage fat på. Både hos amter og kommuner er der lavet en checkliste over de punkter, man skal afklare de næste godt halvandet år. I Hedensted, Tørring- Uldum og Juelsminde kommuner har embedsmændene netop afleveret deres forslag til en køreplan for det fortsatte arbejde til politikerne. Huskeliste Og det er en omfattende dosmerseddel, de kommunale folk skal igennem inden nytårsaften Arbejdsgruppen vedrørende veje skal blandt andet igennem følgende punkter: Organisering Økonomi Serviceniveau Kvalitetsstandard IT Udviklingsområder Fysiske rammer Kontrakter m.v. Sikkerhedsservice Vi har et stort arbejde foran os, og mange af punkterne skal jo fungere fra dag ét. For eksempel alt vedrørende sikkerhed. Det kan ikke nytte, at vores vintertjeneste ikke fungerer i januar Den skal ikke bare fungere på de gamle veje i vores tre kommuner og på de amtsveje, vi har overtaget. Det hele skal også være koordineret med vores nye naboer, så snerydningen ikke stopper ved kommunegrænserne. Og planerne for vintersæsonen 2006/2007 skal jo være klar allerede før efteråret 2006, påpeger Hans Ole Schou. Alle har RoSy Det er en fordel, at vi alle har det samme vejadministrationssystem, nemlig RoSy fra Carl Bro Gruppen. Det hjælper os, når vi skal lave kortlægning af vejenes tilstand og vedligeholdelsesbehov. Men der vil alligevel komme problemer. Alene fordi der er forskel på, hvordan vi håndterer sådan noget som vintertjeneste, trafikplanlægning og administration - fx af materialeforsyning. Og der er stadig et stort arbejde i at klassificere alle veje -inklusive de nye amtsveje, påpeger Hans Ole Schou, der dog glæder sig over, at man ikke også skal til at lære at bruge nye IT-systemer.

3 3 Bidrager med en tredjedel hver De tre kommuner bidrager med næsten lige store andele - både hvad angår antallet af indbyggere og veje. Den nye Hedensted kommune vil få et befolkningstal på ca og skal vedligeholde og drive ca. 920 km veje, heraf ca. 120 km tidligere amtsveje. Læs mere på og Stationsby igen. Carl Bro Gruppen er rådgiver på Hedensteds nye station. Hans Ole Schou glæder sig til, der igen fløjtes til afgang fra januar I de tre kommuner er der ca. 35 vejfolk ansat ude i marken, og det administrative arbejde svarer til 6-7 fuldtidsstillinger i alt. Dertil kommer et ukendt antal medarbejdere, som flytter med vejene fra Vejle amt. Selv om tre kommuner bliver til én, er vi stadig en landkommune, og vi har fortsat brug for generalister, som ved lidt om det hele, i den nye kommune. En af udfordringerne bliver at finde det rette kompromis mellem generalister og folk, som har specialviden inden for et bestemt område. Det vil jo ofte være den sidste form for viden, medarbejderne fra amtet besidder, siger Hans Ole Schou. Stor men ikke uoverskuelig Kommunalpolitikere fra de tre kommuner holdt den 22. februar i år et fælles møde, hvor de diskuterede visionen for den nye Hedensted kommune, som navnet vil være. Visionen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt de tre kommuners politikere. Nøgleordene er vækst, men alligevel bevarelse af den overskuelighed og nærhed, som kendetegner en landkommune. Kommunen skal bosætningsmæssigt være et alternativ til de større byer, dvs. først og fremmest Vejle og Horsens. Nu har vi så målet i sigte, og jeg tror, de fleste glæder sig til arbejdet. Det bliver en spændende proces, vi skal igennem, siger Hans Ole Schou. På det trafikale område er der mindst én vigtig forbedring: Hedensted bliver om et år igen en stationsby. Togene mellem Vejle og Horsens vil stoppe i byen, og arbejdet med den nye station, som Carl Bro Gruppen i øvrigt er totalrådgiver på, går i gang i foråret.

4 4 Fremtiden er her I gamle dage foregik vejforvaltning ved, at man kaldte på vejformanden og pegede på et hul i vejen. Vedligeholdelse og drift afhang af vejret og af, hvordan man plejede at gøre. Så kom der mere styr på det. Forvaltning blev til management, og vedligeholdelsesplaner, trafikplaner, udbygningsplaner m.v. blev en del af dagligdagen. Men nu er vi allerede godt på vej ind i næste fase. Vejmanagement foregår i et samspil med borgere og brugere - næsten ligesom i gamle dage. Nu har vi bare taget teknikken til hjælp. Når fru Jensen ringer for at klage over en ulovlig indkørsel, kan vi straks på en videofilm se stedet og vurdere klagen. Når entreprenør Hansen skal grave, kan han se stedet og selv checke via Internettet, om der er kabler eller andet, han skal tage hensyn til. Vi kan checke vejret og se, om sneploven har været der, og det er sikkert at køre ud. Vejmanagementsystemer er blevet mere omfattende og anvendelige til et væld af formål, men samtidigt lettere at bruge - for forvaltning såvel som for borger. Det var hovedbudskabet på årets brugerseminarer. Fremtiden er her allerede. Det går stærkt nu Carl Bro Vejmanagement vil følge strukturreformen til dørs og udgive et elektronisk nyhedsbrev med korte aktuelle nyheder fra afdelingen og udviklingen på vejområdet. Hvis du vil være sikker på at modtage informationerne, kan du sende en mail til Så får du vores elektroniske nyhedsbrev. Du kan også holde dig orienteret på vores hjemmeside Myter og rygter den største hurdle Information, information og atter information. Sådan formulerede en af gæstetalerne på Carl Bro Gruppens brugerseminar de tre vigtigste råd om arbejdet op til strukturreformen. Åbenhed er det vigtigste. I skal informere hinanden, så myter og rygtedannelse undgås. Og find en undskyldning for at holde et møde eller komme på jobtræning i amtet eller hos hinanden. Eller få nogen af amtets folk til at komme til jer, sagde afdelingsleder Erik Christensen fra Trundholm kommune. Kommunerne i Vestsjællands amt er kommet hurtigt ud af starthullerne - næsten hurtigere end politikerne og de højeste direktører tillader. Men det er nødvendigt, mente afdelingslederen fra kommunen på spidsen af Sjællands Odde. amterne tydeligt frem. Nogle steder er man langt fremme; andre er knapt nok begyndt at tænke på, at arbejdsopgaver inden for miljø og veje skal varetages af kommuner eller stat om mindre end to år. Men én ting kan vi i hvert fald være sikre på i kommunerne: Vi får ikke de ressourcer, vi har behov for. Kommunerne skal overtage ca. 80 procent af amtsvejene, og så skulle man tro, at vi fik 80 procent af medarbejderne. Men tallet forskubber sig hele tiden. Nu hedder det 70, og mon ikke vi ender på 65, tror Erik Christensen. Stor forskel på amterne På de fire brugerseminarer, som Carl Bro Vejmanagement holdt, trådte forskellene mellem

5 5 Danmarks Bermuda-trekanter Vi ved ikke, hvad der sker, men bilerne synes at få vinger og forsvinde op i den blå luft, når de passerer en kommunegrænse Danmark er fyldt med små Bermuda-trekanter. Her sker mystiske ting. Biler forsvinder. Sneplove vender om, og asfaltarbejdere holder pause hele dagen Det var i hvert fald det indtryk, man ville få, hvis man kun hørte glimtvis på indlæggene ved Carl Bro Gruppens RoSy-brugerseminarer. Men selvfølgelig er der en forklaring - akkurat som der er med den rigtige Bermuda-trekant, hvor skibe og fly hævdes af forsvinde. Det er statistikken, det er galt med. I begge tilfælde. Kommuner tolker vej- og trafikdata forskelligt, og den samme vej kan sagtens have én trafikmængde og én vejklasse i én kommune og helt andre data i en anden. Det kan vi se, når vi sammenholder oplysningerne, fortalte systemudvikler Poul Jessen fra Carl Bro Vejmanagement. Nemt at rette Trafiktal er ofte skønnede tal, for man kan jo ikke måle alle vegne. Derfor opstår forskellene. Men problemet vil blive meget tydeligt, når to kommuner med hver sin måde at opgøre tallene på slås sammen. Man er jo nødt til at sørge for, at alle de sammenbragte børn i hvert fald får ens behandling. Og her er RoSy Map et godt værktøj, som kan løse problemet, hvis man har forskellige vejklasser og vejvedligeholdelsesstandarder på den samme vej, når man bliver slået sammen, oplyste Poul Jessen. Vejen skifter farve - og det betyder, at trafikken bliver mindre tæt, når kommunegrænsen - den røde streg - passeres. Hvor bliver bilerne af? Problemer med modsat stationerede veje eller veje, som bliver skåret over, når de lægges sammen på tværs af de nuværende kommunegrænser, klares meget enkelt. Ved hjælp af få klik er det muligt at vende retningen på en vej, at slå to veje sammen eller splitte dem op. Og så kan man i hvert fald sikre sig, at der ikke sker mystiske ting med arbejdssedler og vedligeholdelse efter sammenlægningen. Åbent system gør det lettere Overblik. Samspil mellem forskellige vejforvaltningssystemer. Systemer til at vokse med. Kommende vejstandardiseringer Der er nok af stikord, som kan få de bekymrede miner frem hos sammenlægningsramte vejfolk i denne tid. Men på disse områder er der faktisk ingen grund til bekymring. I hvert fald ikke, hvis man bruger RoSy som vejmanagementsystem, lød det beroligende fra salgschef Jørn R. Kristiansen, Carl Bro Vejmanagement på brugerseminaret. Forklaringen er, at RoSy er et åbent system. Åbenheden gælder datastruktur og databaseopbygning, som er baseret på gængse teknologier. Herunder bl.a. også OpenGIS-teknologien, der fuldt ud understøtter fremmede kortsystemer på lige fod med det kortsystem, der er integreret i RoSy. Desuden har RoSy et synkroniseringsmodul, som gør, at stort set alle databaser kan bruges som datakilde. Data er tilgængelige for andre systemer og kan nemt importeres til RoSy. Distrikter i en overgang Det nemmeste er selvfølgelig, hvis alle kommuner har RoSy inden sammenlægningen. Så er det omkostningsfrit at slå dataene sammen, og det kan gøres sådan her, sagde Jørn Kristiansen og illustrerede med et fingerknips, hvad han mente. Det er heller ikke vanskeligt at importere data fra eksempelvis Vejman eller VIS og Belman (amternes foretrukne system), og dermed kan man forholdsvis let få informationerne fra de forskellige vejforvaltningssystemer til at spille sammen. Men hvordan sikrer man, at udbud bliver korrekte, og at man tager hensyn til eksisterende langtidskontrakter, hvis ikke man har fået lavet en fæl- les målsætning og strategi og ikke holder fælles asfaltudbud inden sammenlægningen? spurgte Jørn Kristiansen. Også på dette spørgsmål har RoSy et svar: Distriktsopdeling. Hvis man kører videre med de gamle kommuner som selvstændige distrikter, kan man selv bestemme hvilke parametre, der skal gælde i hvert distrikt, påpegede salgschefen.

6 6 Vi passer butikken under fusionen Carl Bro Gruppen har indgået en samarbejdsaftale med rådgivningsvirksomheden Muusmann Research & Consulting, og dermed kan vi hjælpe med hele forløbet før, under og efter strukturændringen Kommunerne står over for en række udfordringer med at opbygge ny organisation, koordinere systemer og arbejdsgange, forene forskellige kulturer og ændre eller prioritere opgaverne på en ny måde. Samtidig skal de daglige opgaver med at imødekomme henvendelser fra borgerne, vedligeholde og udføre anlægsopgaver køre videre. Vi ved fra vores arbejde med tilsvarende fusionsprocesser i andre lande og i større koncerner, at den store hurdle er at få opbygget den nye organisation og få forenet forskellige kulturer. Det er den slags processer, Muusmann har ekspertisen i. Og da Carl Bro Gruppen samtidig har erfaring med alle de mere tekniske aspekter af fusionsforløbet, mener vi, at makkerskabet er ideelt for kommuner, der skal forenes til januar 2007, påpeger Michael Aakjer Nielsen, som er konsulent hos Carl Bro Anlæg i Århus. Medarbejderne skal inddrages Muusmann Research & Consulting har erfaringer med en række fusionsprocesser i det private erhvervsliv. Endda gode erfaringer. For der er meget, som kan gå galt i processen, hvis ikke man gør det rigtigt. Der er behov for at opbygge en organisation, som fungerer både før, under og efter sammenlægningen. Allerede tidligt i processen bør man diskutere, hvad det er for en kommune, der skal opstå den 1. januar Stærke og svage sider skal belyses, og målsætninger skal opstilles. For infrastrukturen er det for eksempel målsætninger om, hvilken vejstandard, trafikstruktur og service, man ønsker. Hvis ikke ønskerne er klarlagte, så går de i hvert fald ikke i opfyldelse. Hvordan skal man organisere sig? Hvordan skal nye ledere rekrutteres? Det er den slags spørgsmål, som Muusmann har erfaring i at hjælpe med at besvare. Og det skal ske ved at inddrage medarbejderne i processen, fordi de sidder inde med en stor faglig viden. Hvis man får mulighed for at få indflydelse på sin egen hverdag, vil man arbejde for processen i stedet for at modarbejde den, siger Michael Aakjer Nielsen. Nye regnskaber og samarbejdsformer Nye regnskabsprincipper og nye samarbejdsformer er på vej med stormskridt. Vedligeholdelse og anlæg ses ikke mere som en udgift, men som aktiviteter, der skaber eller bevarer værdier for borgerne. Timeløn til kommunens fastansatte, værditab og afskrivninger skal indregnes. Under processen bliver der måske i endnu højere grad end nu brug for den viden og tekniske knowhow, som Carl Bro Gruppen besidder, siger Michael Aakjer Nielsen. Det gælder naturligvis ekspertisen om Asset Management, tilstandsregistrering, systemer og projektering, men også viden om og erfaring med nye samarbejdsformer og udbud. Partnering, funktionsudbud, OPP og andre nye måder at arbejde sammen på vil blive mere almindelige, og den tendens stopper ikke, mens kommunerne arbejder på at slutte sig sammen. Tre niveauer Dagligdagen skal fortsat fungere, mens processen står på. Veje, broer og anden infrastruktur skal forsat vedligeholdes, nyanlæg skal projekteres, og der skal løbende samarbejdes med entreprenører, myndigheder, nabokommuner og amter. Ud over de overordnede problemstillinger i forbindelse med sammenlægningen og den rådgivning, vi traditionelt står for i Carl Bro Gruppen, kan vi også lette processen på et tredje og mere jordnært niveau - nemlig den daglige drift, foreslår Michael Aakjer Nielsen. Vi har den tekniske ekspertise og viden til eksempelvis at svare på borgerhenvendelser. Vi kan projektere og administrere veje og byggerier og kan således aflaste kommunerne på en lang række områder - mens forvaltningen arbejder med sammenlægningsprocessen. Møder og planlægning bliver der i høj grad brug for. Især fordi resultatet bliver bedre, jo mere medarbejderne taler sammen og deltager i processen, påpeger han.

7 7 Hellere vise vej end vise væk Løser flere problemer Der er mange muligheder for, at det kan gå galt, når man sætter vejvisningsskilte op uden en plan. De mest almindelige problemer er: at der er for mange skilte, så det bliver uoverskueligt for trafikanterne at skiltene kommer for sent, så man ikke kan skifte kørebane at skiltene er irrelevante - henviser til noget, som kun lokalkendte har brug for at skiltene er skjult bag beplantning, er dårligt vedligeholdte eller ulæselige af andre grunde at skiltene ikke er opdaterede med korrekte vejnumre eller ruter - eller henviser til noget, som ikke mere eksisterer. Før: Forvirring. Efter: Dét skilt, der er brug for. Om få måneder kommer turisterne til din by. Men kan de også finde attraktionerne, eller bliver de så forvirrede over alle de skilte, at de kører igen? Carl Bro Gruppens vejvisningsplan leder på rette vej De fleste har prøvet at komme til en fremmed by og blive mødt med en skov af skilte, der byder sig til. Ofte finder man for sent ud af, at man skulle være drejet af, og inden man ved af det, har man brugt en halv time på at finde tilbage til udgangspunktet - ikke just det bedste ferieminde fra stedet. Problemet er ofte, at der er for mange vejvisningsskilte, og man ser dem for sent, påpeger projektleder fra Carl Bro Gruppens Trafik og Transportafdeling, Kim Schwartzlose, der kender problemstillingerne fra de kommuner, der har arbejdet bevidst med vejvisningsplaner som planlægningsredskab. Registrering og planlægning Det er naturligvis ikke af ond vilje, at mange kommuner ofte lader ikke-stedkendte gæster i stikken. Tværtimod er de fleste skilte kommet op, fordi man har et oprigtigt ønske om at vise vej. Man vil gerne fortælle de nyankomne om det hele, men resultatet er, at man i stedet for mere information får mindre. Mange kommuner har ikke overblik over, hvor vejvisningsskiltene er placeret. Og de har derfor heller ingen plan over, hvordan de ved hjælp af skiltene kan lede trafikken den rigtige vej. Det er nemlig formålet med det hele. Vejvisningsplaner er en væsentlig brik i trafikplanlægningen, oplyser Kim Schwartzlose. Processen består af flere trin. Først registrering, så opstilling af mål, planlægning og simulering af trafik med nye vejvisningsskilte og endelig udførelse. Når planen er lavet, har vejmyndigheden et godt værktøj til fremtidens trafik- og vejvisningsplanlægning. Nyeste teknologi Carl Bro Gruppen bruger den nyeste teknologi. Alle eksisterende vejvisningsskilte kan registreres i GISsystemet ved hjælp af håndholdte computere. Det betyder, at man kan simulere forskellige løsninger på computer og derfor kende konsekvenserne for trafikken, inden skiltene bliver sat op. Vi har både mange turister og mange tunge transporter, som kommer fra udlandet. Når vi får de nye vejvisningsskilte og informationstavler op, vil vi kunne lede begge slags trafik de rigtige steder hen, fortæller vejingeniør Kaj E. Jensen fra Brønderslev kommune. Byrådet har i februar godkendt en ny vejvisningsplan, der er udarbejdet af Carl Bro Gruppen og kommunen i fællesskab. Planen betyder blandt andet, at trafikken ledes rundt om byen ad nye ringruter, og at industriområder får nye, korte navne, som også kan forstås af italienske lastbilchauffører: Syd 1, Syd 2 og Syd 3. Tidligere var det nemt at sige ja til borgeres eller virksomheders ønske om at få et skilt op, og resultatet er, at vi mange steder har en hel skov af skilte, siger Kaj Jensen. Der bliver i alt ca. 70 skilte færre i Brønderslev kommune, men de fleste eksisterende skal fornyes, og planen koster i alt kr. at gennemføre.

8 B Returneres ved varig adresseændring til Carl Bro Gruppen, Kokbjerg 5, DK-6000 Kolding Virkeliggør visionerne Arkitekter har ofte visionære tanker om byernes åbne pladser. Carl Bro Gruppens ekspertise sørger for, at visionerne kan virkeliggøres - og for at pladserne kan anvendes af alle i mange år De åbne byrum har stor bevågenhed i denne tid. Det er på torve og pladser, at byen får sjæl og karakter. Således gik sidste års vejpris til Grenaa kommune for et projekt, der for en stor dels vedkommende består af forskellige belægninger i samspil med nye og gamle bygninger. Ombygningen af stationsområdet i Grenaa er et led i en samlet strategi for bymidten, og dermed har kommunen formået at fastholde en kvalitetspræget strategi og skabe et helstøbt bymiljø ved at vælge de samme materialer og hovedtemaer gennem en årrække, som det hedder i Vejdirektoratets begrundelse for prisen. Realiseringen af projektet er sket gennem et langvarigt samarbejde mellem Arkitema og Carl Bro Gruppen. Blik for detaljen Det tætte samarbejde mellem kreative arkitekter og Carl Bro Gruppens ingeniører er snarere reglen end undtagelsen, når det gælder den praktiske udformning af åbne pladser. Vores årelange erfaring er nødvendig for, at tankerne kan udmøntes i praksis, siger lederen af Carl Bros vejafdeling i Århus, Karl Erik Skovgaard Jensen. bil belægning trods fejemaskiner og sneskovle, bliver arkitekternes sindrige brostensmønstre hurtigt forvandlet til et månelandskab. Og tilgængeligheden er også vigtig. Belægningen skal for eksempel via indbyggede forhøjninger og knopper advare svagtseende om krydsende trafik og andre forhindringer. Samtidig skal belægningen være jævn nok til, at bevægelseshæmmede kan komme rundt uden problemer, påpeger Karl Erik S. Jensen blot som et eksempel på den krævede specialviden. Vejlederen er udgivet af Carl Bro Gruppen, Pavement Consultants, Kokbjerg 5, 6000 Kolding Ansvarshavende redaktør: Jørn R. Kristiansen tlf , mail Tekst: Gordon Vahle, Mediegruppen Horisont Foto/ illustrationer: Lars Aarøe, Hedensted Avis, Horisont Grafisk, Jens Balsby Nielsen Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening Layout: Horisont Grafisk Tryk: one2one Bæreevne i Sydafrika Carl Bro Gruppen skal udføre bæreevnemålinger på Sydafrikas km overordnede veje. En kvart million målinger skal foretages de næste fire år. Gang i renovering Carl Bro Gruppen har i 2004 stået for projektering og renovering af byrum for blandt andre Grenaa, Ballerup, Odense, Kerteminde og Arden kommuner. Alene at finde ud af, hvad der skal være imellem belægningsstenene er en videnskab for sig. Hvis ikke man vælger materialer, der sikrer en sta- Sikker og sjov leg En række tragiske ulykker har ført til skærpede krav til legepladser. Men hvordan laver man sikre legepladser, der ikke bliver så kedelige, at børnene flygter - til steder, der er sjovere, men ikke just sikre? Sterile og sikre legepladser, der ligger øde hen, kendes mange steder. Carl Bro Gruppen har ekspertise i at designe legepladser, der både tilgodeser sikkerheden og børnenes behov for udfordrende og spændende leg. Kontakt Carl Bro Facilities Management på mail for oplysninger og rådgivning.

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij 24. årgang, nr. 2 Danmark November 2011 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Foto: Flemming Grontmij Jeppesen, Carl Bro Fokus En plan i hånden Én plan i hånden er bedre end tusind meninger på taget. Sådan

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Copyright, Grontmij A/S Visualiser ring: BIG Bjar rke Ingels Group RoSy Service - Ruter Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Feje- og græsslåningsruter I vil

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012 Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Forudsætninger for udbuddet Driftsstrategianalyse i 2009: Kvalitetsniveauer - Sikkerhed, 100% -

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte INDHOLD FORMÅL OG RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF BYGGEPLADSSKILTE... 3 BYGGEPLADSSKILTETS PLACERING OG STØRRELSE... 4 BYGGEPLADSSKILTETS UDFØRELSE

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune Hotelprojekt Thyborøn Lemvig Kommune Jour.# > V 110 Dato > 05. 11.2013 Ref. > JA H O T E L P R O J E K T T H Y B O R Ø N FORSLAG SENDT TIL: Lemvig Kommune Udviklingschef Anders Holm Rådhusgade 1 7620 Lemvig

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere