RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2013 INDHOLD Leder Risikstyring, risikledelse g mtrcykler Brgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kmmune Risikstyringsnyt - Olieudslip i Næstved Markedsnyt - Vagtcentral viser vejen - Effektive fldeprte 8 9 Freningsnyt Danske Risikrådgiveres Temadag 2013 Opslagstavlen Graffiti mellem hærværk g gadekunst, et DTK seminar

2 LEDER RISIKOSTYRING, RISIKOLEDELSE OG MOTORCYKLER KALENDER 10. ktber 2013 Erfa-møde fr kmmunerne i Regin Sjælland 10. ktber 2013 DTK-seminar: "Graffiti mellem hærværk g gadekunst", København 21. ktber 2013 Erfa-møde fr kmmunerne i Regin Syddanmark 31. ktber 2013 Danske Risikrådgiveres Temadag 2013, Aarhus 11. nvember 2013 Frsikringsakademiet afhlder seminaret "Offentlige myndigheders erstatningsansvar" april 2014 Danske Risikrådgiveres Risikstyringsknference Htel Nybrg Strand Bruger man rdet mtrcykel i et nyhedsmagasin til risikrådgivere, vil det nk naturligt lægge p til, at nu skal der siges nget m, hvr galt man kan kmme af sted ved at køre på en sådan thjulet sag. Og det er da gså meget muligt, at mtrcykler ikke er verdens sikreste transprtmiddel. Men det er nu ikke det, der skal pinteres her. Det, der slår mig, er snarere, hvrdan et citat fra en bg m glæden ved at vedligehlde (g køre) på mtrcykel måske ganske gdt angiver frskellen på risikstyring g risikledelse. Vi har efterhånden i ngle år arbejdet med g diskuteret frskellen mellem begreberne risikstyring g risikledelse. Risikstyring har typisk været set sm den praktiske, peratinelle håndtering af risici. Risikledelse har herverfr været frstået sm det verrdnede, fte strategiske arbejde med risici. Risikledelse er, sm gså rdet angiver, primært et frehavende fr ledere. Her identificeres g vurderes de risici, sm man mener har størst betydning fr, at rganisatinen kan nå sine mål. Risikstyring er generelt placeret længere nede i rganisatinen, g her tager man sig typisk af de meget knkrete risici, sm kan true en række af rganisatinens delmål. Meget mere kan siges m begge tilgange, meget mere. Men på papiret lader tingene sig ngenlunde frnuftigt adskille således. At virkeligheden ngle gange efterlader et mere brget billede, lader vi ligge her g nu. Tilbage til det med mtrcyklen. I den meget mærkelige bg Zen g kunsten at vedligehlde en mtrcykel af Rbert Pirsig, spekulerer frfatteren ver mangt g meget g strt g småt i livet, mens han tilbagelægger en tur fra Minnesta til Califrnien med sin søn på bagsædet. Han tænker blandt andet ver frskellen på videnskab g kunst, g hvad det har med deres mtrcykel at gøre. Det slg mig, at den adskillelse, han fretager mellem videnskab g kunst, på sæt g vis fint angiver frhldet mellem risikstyring g risikledelse uden sammenligning i øvrigt: Styring er ikke videnskab g ledelse ikke kunst. Men låner vi frfatterens indsigt, vil det i frhld til vres verden lyde sådan: Risikstyring handler m at frstå g arbejde systematisk med delene i helheden, idet man frudsætter, at andre har styr på helheden. Risikledelse handler m at arbejde med helheden, idet man frudsætter, at andre har styr på delene. Jeg trr, at det i virkeligheden frhlder sig så enkelt. Dermed kan man se, hvrdan risikstyring g risikledelse frudsætter hinanden g ideelt set tilsammen giver frnuft. Skulle man verveje at købe sig en mtrcykel Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Frmand 1 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

3 BORGMESTERSTAFETTEN CARSTEN RASMUSSEN, BORGMESTER, NÆSTVED Danske Risikrådgivere starter i denne måned Brgmesterstafetten. Vi vil på skift ngle gange hver måned, ngle gange med måneders mellemrum høre hvilke risici brgmestrene i de enkelte kmmuner vurderer deres kmmune står ver fr, g hvrdan disse håndteres. Depechen er i første mgang givet til Næstved Kmmunes brgmester Carsten Rasmussen. - Carsten Rasmussen, hvilke tre væsentlige risici vurderer du, at din kmmune står verfr lige nu? Carsten Rasmussen: Vi står i Næstved Kmmune verfr risici på tre hvedmråder: øknmi, arbejdsmarked g i frhld til klimaændringer. Sagt på listefrm er der tale m følgende risici: I frhld til det øknmiske mråde, kmmer risiciene fra: Lavt indtægts-/skattegrundlag Lav langsigtet likviditet Infrastruktur (udfrdring: adgang til mtrveje, tg/jernbanedrift) Manglende bsætning Kaserne lukket, sygehus i delvis udfasning På arbejdsmarkedet er vi sårbare i frhld til: Meget detailhandel Relativt få prduktinsvirksmheder Stre prduktinsvirksmheder frsvundet Relativt få højtuddannede Relativt mange med kun krterevarende uddannelse Og endelig rammer klimaændringerne j gså s, g her er risiciene: Klakfrsyning g dimensinering Lavtliggende mråder ved å, fjrd m.v. Næstved Kmmunes håndtering af disse risici indebærer blandt andet følgende vervejelser: Risici er et bredt begreb ikke kun kraftige regnfald, versvømmelser, strme m.v. Alle plitiske g administrative initiativer, der øger kmmunens rbusthed, vil samtidig mindske risici g give muligheder i frhld til at investere i frebyggelse g begrænsning af effekter af strme m.v. Kmmunen er i denne sammenhæng både en gegrafisk størrelse g en frmel rganisatin Næstveds verrdnede strategi til sikring af rbusthed hedder Mærk Næstved Strategien mfatter emner sm: Erhverv, Oplevelse, Uddannelse 2 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

4 BORGMESTERSTAFETTEN FORTSAT... Kmmunen kan sætte initiativer i værk, men det kan brgere, freninger, ejerfreninger, landsbyer m.v. gså Det er vigtigt, at der hele tiden arbejdes med lkal resiliens brgeres, freningers m.v. eget beredskab En kmmune har ikke råd til et beredskab, der kan være til stede alle steder på én gang under rkan m.v. I frhld til klakeringer m.v.: ved nyanlæg skal der tænkes langsigtet I frhld til klakeringer m.v.: ved større renveringer skal der tænkes langsigtet I frhld til klakeringer m.v.: Invester ekstra, hvr de største risici findes (priritér!) - Hvad vurderer du bliver de største knkrete fremtidige risici i din kmmune? Jeg vurderer, at de største fremdige risici fr Næstved Kmmune er: Klimafrandringerne er frhld, hvr vi kun har set begyndelsen af effekten Uligheden i velfærd internatinalt er en anden str risik på et sigt af år Glbaliseringen indehlder både et sæt af trusler g et sæt af muligheder Carsten Rasmussen har valgt at give depechen videre til brgmester Winni Grsbøll fra Brnhlms Kmmune. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

5 RISIKOSTYRINGSNYT HURTIG REAKTION VED OLIEUDSLIP Den 31. juli 2013 kl får beredskabsinspektør Thmas Halskv en anmeldelse m lieudslip ved Hlmegaard Mse. Opringningen kmmer fra Hlmegaard Glasværk. Det var nattens skybrud, der var skyld i, at glasværkets lieudskiller var løbet ver, g at det lieinficerede vand var skyllet ud på virksmhedens grund g videre ud i msen. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat fr Danske Risikrådgivere Men hvrdan håndterer man et lieudslip sm dette? Da Thmas Halskv fik pringningen fra Hlmegaard Glasværk, vidste han ikke, hvr strt lieudslippet var. Han får derfr hurtigt alarmeret brandflk med frureningsmateriel, sm kører ud til stedet med udrykning. Inden brandflk g Thmas Halskv ankmmer til frureningsstedet er det lykkes medarbejdere fra Hlmegaard Glasværk at stppe yderligere lie i at løbe ud i msen ved at lave en dæmning af glasgranulater mellem pladsen, hvr lieudskilleren står, g msen. På ulykkesstedet vurderes det at yderligere mandskab g materiel er nødvendigt fr at stppe udbredelsen af den lie, der allerede er løbet ud i msen. Derfr kntaktes Beredskabsstyrelsen, sm ankmmer til stedet g hjælper med at lægge yderligere flydespærrer ud i msen. Det lykkes dem at få stppet udbredelsen, så man kan kncentrere sig m at få suget lien p af msen ved hjælp af pumper g lieskimmere. Thmas råder sine kllegaer i tilfælde af, at de står i en lignende situatin: 1. Få kntakt til miljømyndighederne så hurtigt sm muligt. De er gde sparringspartnere. 2. Sørg fr at have gde versigtskrt g pdaterede klakledningskrt. Det vurderes på stedet, at det er mellem g liter lie, der er løbet ud på pladsen g en del af dette videre ud i msen. Olien har bredt sig ca. 10 meter ud i søen, men det meste af lien kunne pumpes p g udskilles. Fr Thmas Halskv var første priritet msen. Vi var nødt til at kncentrere s m det akutte g få stppet lie i at løbe ud i msen g derefter at få samlet lien p, frtæller beredskabsinspektøren. Kl. 22 samme aften var lien pumpet p af søen. Thmas Halskv var gdt tilfreds med håndteringen af lieudslippet, sm frløb stille g rligt. 4 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

6 MARKEDSNYT NYE EFFEKTIVE FOLDEPORTE TIL DONG ENERGY Nye fldeprte til Avedøreværket g H.C. Ørstedværket skal effektivisere adgangskntrllen g give tidsbesparelser ved højere grad af selvbetjening. Af Heidi Juhl Pedersen Marketing Manager KIBO SYSTEM A/S Kntaktinfrmatiner KIBO SYSTEM A/S Tlf: kib-system.dk Da Kurt Rasmussen, vedligehldelsesmester g ansvarlig fr Facility Management ved Avedøreværket g H.C. Ørstedværket fra DONG Energy, std verfr at skulle mdernisere adgangen ved t værker, faldt valget på fldeprte fra KIBO SYSTEM A/S. Behvet var størst ved Avedøreværket, hvr de nye fldeprte fremver skal spare tid g lette arbejdet både fr prtner g ansatte, der skal ind g ud. Ved Avedøreværket har vi i hvedindgangen tidligere haft en almindelig skydeprt, der med en vandring på 18 meter var meget langsm g fyldte hele vejarealet. Grundet slid g ælde satte den sig smme tider fast, så vi skulle have en gaffeltruck eller lignende til at skubbe den fri. Det er klart, at det ikke er ptimalt, hvis trafikken gennem prten skal flyde, frtæller Kurt Rasmussen. Der er mange biler g lastvgne, der hver dag skal igennem prtene ved Avedøreværket. I hverdagene styrer en prtner adgangen, men da der gså er mange, der har behv fr adgang i weekenderne, har det været væsentligt, at den nye prt-løsning havde en høj grad af selvbetjening. De nye fldeprte betjenes med adgangskrt. Prtene åbner g lukker på kun 8 sekunder enten ved et tryk på en knap fra prtneren eller ved selvbetjening med krt. Desuden kræver prtene et minimum af plads ved åbning. Ved hvedindgangen til Avedøreværket er der nu installeret t fldeprte. En str til indkørsel g en mindre til udkørsel. Begge er udfrmet, så de falder ind i den arkitektniske helhed. Avedøreværket har desuden fået installeret fldeprte ved vestindgangen, hvr en str del af lastbiltrafikken passerer. Også H.C. Ørstedværket har fået installeret en mindre fldeprt. Lukketiden på de gamle prte gjrde, at mange uønskede gæster kunne nå at slippe igennem prtene ved en akut situatin. Det kan ikke lade sig gøre med de nye prte, der lukker meget hurtigt. Frventningen til de nye prte er, at trafikken vil kmme til at flyde meget lettere, g at vi på den måde vil pnå både tidsbesparelser, bedre adgangskntrl g øget sikkerhed, frtæller Kurt Rasmussen. Alle vres frventninger er her tre måneder efter installatinen blevet indfriet. Adgangskntrl såvel sm hastigheden på prtene fungerer upåklageligt, g vres frudsigelser mkring tidsbesparelser var krrekte. Vi er rigtig glade fr løsningen g har faktisk allerede glemt, hvrdan det gamle system fungerede, afslutter Kurt Rasmussen. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

7 MARKEDSNYT KOLDINGS VAGTCENTRAL VISER VEJEN Ilden er løs. Der er brand i en bil, der står ude i det fri tæt på Vamdrup sydvest fr Klding. En brger ringer 112, g lynhurtigt - faktisk mens pkaldet stadig er i gang - sendes beskeden m branden videre til den tpmderne vagtcentral i Klding. En vagtcentral, der er resultatet af et tæt samarbejde mellem Klding Kmmune g IHM, der har specialiseret sig i avancerede kmmunikatinssystemer. Af Steen Skaarup Salgschef IHM P/S Fuldstændig autmatisk ryger alarmen ud til persnsøgerne hs de brandflk, der er på vagt i mrådet, g sm der er brug fr til sådan en begrænset brand. De skynder sig p i brandbilen på brandstatinen i Vamdrup, hvr GPS'en allerede viser, hvr de skal køre hen. Et tryk på en knap på et statuspanel frtæller vagtcentralen, at køretøjet er på vej, g at nyt tryk angiver, at brandflkene er nået frem g begynder brandslukningsarbejdet. Vagtcentralen er et mdrejningspunkt På den døgnbemandede vagtcentral sidder persnalet klar til at mdtage meldinger, hvis der fr eksempel skulle være brug fr ekstra assistance i Vamdrup. Men ellers kan de tage det rligt g blt følge udviklingen på skærmen - g så i øvrigt tage sig af de pgaver, der ellers måtte dukke p. Dem kan der være en del af, fr vagtcentralen er ikke kun i spil ved brand. "Det er mange ting, vi udfører via vagtcentralen. Nu klarer vi det hele fra ét rum. Det er virkelig blevet et mdrejningspunkt," frtæller Finn Hansen, der er risikkrdinatr i Klding Brandvæsen under Klding Kmmune. Han er ansvarlig fr vagtcentralen, der udver at mdtage 112- kald g sende brandflk g køretøjer ud gså tager sig af autmatiske brandalarmer, tyverialarmer, elevatralarmer g ikke mindst tryghedsalarmerne ude ved de ældre. Vagtcentralen blev etableret i 2007 i frbindelse med kmmunesammenlægningen. Opgaven med at mdtage brandalarmer blev sendt i udbud, sm kmmunen selv vandt, g så var udfrdringen at få teknikken til at fungere ptimalt. De mange frskellige systemer skal spille sammen med en meget høj grad af autmatik g gøre arbejdet fr vagtcentralassistenterne så nemt g verskueligt sm verhvedet muligt - selvfølgelig med sikkerheden i højsædet, så hjælpen altid når frem så hurtigt sm muligt. Klding Vagtcentral er et knudepunkt, hvr medarbejderne ikke blt tager sig af brandalarmer, men gså tyverialarmer, elevatralarmer g de ældres tryghedsalarmer. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

8 Mange systemer skal snakke sammen IHM vandt på, at de kunne levere en samlet løsning med både den tekniske del g den tilhørende service, siger Finn Hansen. Og teknik er der nk af, fr der er str frskel på den måde, sm kmmunikatinen til g fra vagtcentralen fungerer. Mdtagelsen af 112-kald g alarmer fra autmatiske brandalarmeringsanlæg kræver den højeste grad af sikkerhed, så her benyttes TDC's særlige Alarmnet. Dette transmissinssystem er ret dyrt i drift, så i 2010 blev kmmunens 298 tyverialarmer, hvr der trds alt ikke er liv på spil, mlagt fra Alarmnet til at sende alarmer via mbilt internet (GPRS/IP). Det betød en enrm besparelse fr kmmunen. Når vagtcentralen mdtager en brandalarm, sendes GPS-krdinaterne øjeblikkeligt ud til køretøjernes GPS-enheder. Kursen er allerede er lagt, når brandflkene kmmer ud i vgnene. Brandflk tilkaldes via en persnsøgertjeneste (pager), g ude i felten bruger de SINE til kmmunikatinen. SINE er et landsdækkende, digitalt radinet, der er fælles fr pliti, brandvæsen g ambulancetjenester, g sm gså bruges, når der sendes statusmeldinger g GPS-data til eller fra køretøjerne. Alarmerne i kmmunens elevatrer g de tryghedsalarmer, sm ældre mennesker kan bruge til at tilkalde hjælp, virker ved et simpelt tryk på en knap, der åbner en almindelig telefnfrbindelse til vagtcentralen. Alle disse frskellige kmmunikatinssystemer - Alarmnet, tyverialarmer, talepkald, persnsøgertjenesten, SINE-kmmunikatin - skal fungere gnidningsfrit, så vagtcentralens kmmunikatin går p i en højere enhed. Det er her, løsningen fra IHM kmmer til sin ret. Klar til nye pgaver Det skræddersyede system er mdulært pbygget, så det løbende kan pgraderes. Det er sket ngle gange siden 2007, ikke mindst i frbindelsen med vergangen til SINE i Her blev brandvæsenets køretøjer gså udstyret med GPS-enheder g statuspaneler, så vagtcentralens persnale kunne få et langt bedre verblik ver køretøjernes psitiner. En kbling til kmmunens gegrafiske infrmatinssystem betød, at persnalet kunne hjælpe brandflkene med praktiske infrmatiner af gegrafisk art - fr eksempel kan en brandinspektør kalde ind på vagtcentralen g få at vide, hvr den nærmeste brandhane er, g hvr meget vand, den kan levere i minuttet. I øjeblikket får vagtcentralen i Klding en videvæg, så vagtcentralassistenterne kan se levende billeder fra kmmunens vervågningskameraer. Næste større udbygning sker til efteråret, hvr SINE-udstyret bliver pgraderet i frbindelse med, at Klding, Odense g Sønderbrg indgår et frnuftsamarbejde. Med det nye udstyr - en ICCS (Integrated Cntrl and Cmmand System) - bliver det blandt andet meget lettere fr kmmunerne at samarbejde g få det frkrmede verblik ved stre begivenheder, sm invlverer mange ressurcer fra flere kmmuner. Generelt peger pilen i retninger af nye sammenlægninger - ikke mellem kmmuner, men mellem deres vagtcentraler. Der snakkes i krgene m et fælles beredskab i Trekantsmrådet. Hvis det er den vej, plitikerne ønsker at gå, er Klding Kmmune g IHM rede til at bane vejen. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

9 FORENINGSNYT DANSKE RISIKORÅDGIVERES TEMADAG 2013 Danske Risikrådgivere inviterer til temadag trsdag den 31. ktber 2013 i Aarhus. TILMELDING Tilmelding skal ske til Lisbeth Buchardt Andersen på senest fredag den 18. ktber 2013 PRIS Prisen fr dette arrangement er kr. ekskl. mms FOR YDERLIGERE INFORMATION Se prgram på danskerisikraadgivere.dk PROGRAM Kl Vi mødes på Radissn Blu Scandinavia Htel, Margrethepladsen 1, Aarhus Kl Kl Kl Kl Velkmst g intrduktin til dagen v/frmand Steen Nedergaard Jensen, Næstved Kmmune Kriminalitetsfrebyggelse i udsatte bligmråder v/leder af blig scial udvikling i Aarhus Kmmune, Jesper Jørgensen Frkst Sikkerhed g håndtering af brande samt lie- g kemikalieudslip fra "farlige" virksmheder på Aarhus havn v/beredskabet i Aarhus Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi spadserer til Aarhus Rådhus Guidet tur på Aarhus Rådhus (der er tegnet af den berømte arkitekt g designer Arne Jacbsen) Afgang med bus til Willis dmicil i Aarhus - beliggende: Blendstrupgårdsvej 13, Aarhus Kaffe Frsikringsmarkedet "her g nu" v/willis Opbygning af systematisk risikstyring g et bud på fremtidens fkusmråder fr sikrings- g skadefrebyggelsestiltag v/willis Bus retur til Aarhus Rådhus Spisning g underhldning på Café Hack 8 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

10 OPSLAGSTAVLEN GRAFFITI MELLEM HÆRVÆRK OG GADEKUNST Den Trygge Kmmune inviterer til et kørende seminar m graffiti mellem hærværk g gadekunst trsdag den 10. ktber 2013 kl Graffiti deler vandene Graffiti er fr ngle mennesker svineri g tegn på frfald, fr andre er det gadekunst g tegn på liv. Når der ikke er givet tilladelse, er graffiti at betragte sm hærværk. Det er beskadigelse af andre menneskers ejendm g dermed ulvligt. Har man fået tilladelse til at male et sted, er det derimd lvligt. Typisk er der ikke givet tilladelse til graffiti, g derfr er langt det meste graffiti hærværk. Fr mange er graffiti utryghedsskabende. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd viser en rundspørge, at graffiti kmmer ind på en fjerdeplads ver de frhld, der gør beflkningen mest utryg. Generelt handler det ikke m, at graffitimalerne gør flk utrygge, men mere m, at steder med meget graffiti efterlader indtryk af et sted uden psyn g uden msrg fr det, der er fælles. Det vidner fr ngle m et igangværende frfald, hvr anden kriminalitet gså kan indtræffe. DATO 10. ktber 2013 kl MÅLGRUPPE Kmmunale medarbejdere, SSP-medarbejdere, risikkrdinatrer, ejendmsadministratrer, bligsciale medarbejdere, plitiet g andre kriminalpræventivt interesserede, virksmheder m.fl. TILMELDING PROGRAM dentryggekmmune.dk Fr andre er graffiti et udtryk, der hører et mderne g levende bymiljø til. Et tegn på dynamik, ungdm, subkultur g virketrang. Et tegn på en tlerant by med plads til frskelligartede udtryksfrmer. Graffiti ses her sm en alternativ kunstfrm, der udfrdrer den etablerede kunstinstitutin, g indgår derved sm en del af den gadekunst, der kendetegner internatinale byer. Der henvises gså til at graffiti er en årtusind gammel traditin. Hvad enten man nu fretrækker en by med eller uden (så meget) graffiti, er det en kendsgerning, at graffiti medfører utryghed hs ngle mennesker, måske især ældre, g at graffitibekæmpelse hvert år kster kmmuner, virksmheder g brgere milliner af krner. Alene DSB bruger 25 milliner m året på at fjerne graffiti fra tgene. Men hvrdan håndterer man bedst graffiti? Er der nget m, at graffiti er et første tegn på depravering g kriminalisering af et kvarter g derfr bør fjernes straks? Hvrdan frebygger kmmunerne bedst ulvlig graffiti? Hvad gør de på gadeplan? Er der kmmet nye strategier g tiltag i brug? Hvad gør bygherrer ved graffiti i dag? Hvrdan skelner myndighederne verhvedet mellem graffiti sm hærværk g graffiti sm frsøg på at skabe kunst? Hvad er de kmmunale pririteringer, når graffitien skal fjernes? Kan man både fjerne ulvligheden g utrygheden g redde kunsten g den udfrdrende livsfrm? Hvad tænker arkitekter, byplanlæggere g kunstfrmidlere m graffiti? Disse er ngle af de spørgsmål, sm vi vil frsøge at få svar på. I bus fretager Den Trygge Kmmune en rundtur i g mkring København med mulighed fr at høre plæg g bese mråder med eksempler på graffiti. Læs prgrammet på dentryggekmmune.dk, hvr du gså kan finde infrmatin m tilmelding, pris m.v. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

11 DANSKE RISIKORÅDGIVERE Danske Risikrådgivere er en frening af prfessinelle rådgivere inden fr frsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab g sundhed. Freningen er i stærk vækst g tæller ca. 400 medlemmer ansat i kmmuner, reginer, stat g private virksmheder. Danske Risikrådgivere spiller en central rlle, når det handler m at sikre danskernes daglige virke g velfærd. Det handler både m at frebygge g håndtere arbejdsskader g ulykker g gså m at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefrakmmende risici, der kan påvirke s. Danske Risikrådgiveres ambitin er at blive bedre til det, sm medlemmerne laver, g aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfr satser freningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling g faglige fællesskaber. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Fra Syrien til Samsø

Fra Syrien til Samsø Fra Syrien til Samsø - Alternativets svar på flygtningesituatinen g den glbale ubalance Vres verden er i disse år i en histrisk ubalance. Krige, katastrfer g klimafrandringer har tvunget mere end 60 milliner

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk - Et bud på en energivenlig kmmune ENERGIBYEN T RY K S A G N R. 541-618 ENERGIBYEN ENERGIBY Krav til Energiby s. 4-5 Skive Kmmune - fficiel energiby Mål g visiner s. 6-7 Resultater til dat s. 8-9 Energibyen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V. Rune Gamby Københavns Kmmune Scialfrvaltningen Mål- g rammekntret fr udsatte grupper, misbrug g blig Bernstrffsgade 17, 5. sal vær. 552 1592 København V KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse Referat FTF Regin Sjælland Nykbbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afhldtes hs BUPL, Nykbbelvej 1, 4200 Slagelse Punkt t Bilag Til stede: Bertha Langhff (BUPL),

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD Kntrets åbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Mandag: kl. 10.00-15.00 Tirsdag: kl. 10.00-15.00 Onsdag: kl. 10.00-15.00 Trsdag: kl. 10.00-17.00 Fredag: kl.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere