RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2013 INDHOLD Leder Risikstyring, risikledelse g mtrcykler Brgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kmmune Risikstyringsnyt - Olieudslip i Næstved Markedsnyt - Vagtcentral viser vejen - Effektive fldeprte 8 9 Freningsnyt Danske Risikrådgiveres Temadag 2013 Opslagstavlen Graffiti mellem hærværk g gadekunst, et DTK seminar

2 LEDER RISIKOSTYRING, RISIKOLEDELSE OG MOTORCYKLER KALENDER 10. ktber 2013 Erfa-møde fr kmmunerne i Regin Sjælland 10. ktber 2013 DTK-seminar: "Graffiti mellem hærværk g gadekunst", København 21. ktber 2013 Erfa-møde fr kmmunerne i Regin Syddanmark 31. ktber 2013 Danske Risikrådgiveres Temadag 2013, Aarhus 11. nvember 2013 Frsikringsakademiet afhlder seminaret "Offentlige myndigheders erstatningsansvar" april 2014 Danske Risikrådgiveres Risikstyringsknference Htel Nybrg Strand Bruger man rdet mtrcykel i et nyhedsmagasin til risikrådgivere, vil det nk naturligt lægge p til, at nu skal der siges nget m, hvr galt man kan kmme af sted ved at køre på en sådan thjulet sag. Og det er da gså meget muligt, at mtrcykler ikke er verdens sikreste transprtmiddel. Men det er nu ikke det, der skal pinteres her. Det, der slår mig, er snarere, hvrdan et citat fra en bg m glæden ved at vedligehlde (g køre) på mtrcykel måske ganske gdt angiver frskellen på risikstyring g risikledelse. Vi har efterhånden i ngle år arbejdet med g diskuteret frskellen mellem begreberne risikstyring g risikledelse. Risikstyring har typisk været set sm den praktiske, peratinelle håndtering af risici. Risikledelse har herverfr været frstået sm det verrdnede, fte strategiske arbejde med risici. Risikledelse er, sm gså rdet angiver, primært et frehavende fr ledere. Her identificeres g vurderes de risici, sm man mener har størst betydning fr, at rganisatinen kan nå sine mål. Risikstyring er generelt placeret længere nede i rganisatinen, g her tager man sig typisk af de meget knkrete risici, sm kan true en række af rganisatinens delmål. Meget mere kan siges m begge tilgange, meget mere. Men på papiret lader tingene sig ngenlunde frnuftigt adskille således. At virkeligheden ngle gange efterlader et mere brget billede, lader vi ligge her g nu. Tilbage til det med mtrcyklen. I den meget mærkelige bg Zen g kunsten at vedligehlde en mtrcykel af Rbert Pirsig, spekulerer frfatteren ver mangt g meget g strt g småt i livet, mens han tilbagelægger en tur fra Minnesta til Califrnien med sin søn på bagsædet. Han tænker blandt andet ver frskellen på videnskab g kunst, g hvad det har med deres mtrcykel at gøre. Det slg mig, at den adskillelse, han fretager mellem videnskab g kunst, på sæt g vis fint angiver frhldet mellem risikstyring g risikledelse uden sammenligning i øvrigt: Styring er ikke videnskab g ledelse ikke kunst. Men låner vi frfatterens indsigt, vil det i frhld til vres verden lyde sådan: Risikstyring handler m at frstå g arbejde systematisk med delene i helheden, idet man frudsætter, at andre har styr på helheden. Risikledelse handler m at arbejde med helheden, idet man frudsætter, at andre har styr på delene. Jeg trr, at det i virkeligheden frhlder sig så enkelt. Dermed kan man se, hvrdan risikstyring g risikledelse frudsætter hinanden g ideelt set tilsammen giver frnuft. Skulle man verveje at købe sig en mtrcykel Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Frmand 1 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

3 BORGMESTERSTAFETTEN CARSTEN RASMUSSEN, BORGMESTER, NÆSTVED Danske Risikrådgivere starter i denne måned Brgmesterstafetten. Vi vil på skift ngle gange hver måned, ngle gange med måneders mellemrum høre hvilke risici brgmestrene i de enkelte kmmuner vurderer deres kmmune står ver fr, g hvrdan disse håndteres. Depechen er i første mgang givet til Næstved Kmmunes brgmester Carsten Rasmussen. - Carsten Rasmussen, hvilke tre væsentlige risici vurderer du, at din kmmune står verfr lige nu? Carsten Rasmussen: Vi står i Næstved Kmmune verfr risici på tre hvedmråder: øknmi, arbejdsmarked g i frhld til klimaændringer. Sagt på listefrm er der tale m følgende risici: I frhld til det øknmiske mråde, kmmer risiciene fra: Lavt indtægts-/skattegrundlag Lav langsigtet likviditet Infrastruktur (udfrdring: adgang til mtrveje, tg/jernbanedrift) Manglende bsætning Kaserne lukket, sygehus i delvis udfasning På arbejdsmarkedet er vi sårbare i frhld til: Meget detailhandel Relativt få prduktinsvirksmheder Stre prduktinsvirksmheder frsvundet Relativt få højtuddannede Relativt mange med kun krterevarende uddannelse Og endelig rammer klimaændringerne j gså s, g her er risiciene: Klakfrsyning g dimensinering Lavtliggende mråder ved å, fjrd m.v. Næstved Kmmunes håndtering af disse risici indebærer blandt andet følgende vervejelser: Risici er et bredt begreb ikke kun kraftige regnfald, versvømmelser, strme m.v. Alle plitiske g administrative initiativer, der øger kmmunens rbusthed, vil samtidig mindske risici g give muligheder i frhld til at investere i frebyggelse g begrænsning af effekter af strme m.v. Kmmunen er i denne sammenhæng både en gegrafisk størrelse g en frmel rganisatin Næstveds verrdnede strategi til sikring af rbusthed hedder Mærk Næstved Strategien mfatter emner sm: Erhverv, Oplevelse, Uddannelse 2 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

4 BORGMESTERSTAFETTEN FORTSAT... Kmmunen kan sætte initiativer i værk, men det kan brgere, freninger, ejerfreninger, landsbyer m.v. gså Det er vigtigt, at der hele tiden arbejdes med lkal resiliens brgeres, freningers m.v. eget beredskab En kmmune har ikke råd til et beredskab, der kan være til stede alle steder på én gang under rkan m.v. I frhld til klakeringer m.v.: ved nyanlæg skal der tænkes langsigtet I frhld til klakeringer m.v.: ved større renveringer skal der tænkes langsigtet I frhld til klakeringer m.v.: Invester ekstra, hvr de største risici findes (priritér!) - Hvad vurderer du bliver de største knkrete fremtidige risici i din kmmune? Jeg vurderer, at de største fremdige risici fr Næstved Kmmune er: Klimafrandringerne er frhld, hvr vi kun har set begyndelsen af effekten Uligheden i velfærd internatinalt er en anden str risik på et sigt af år Glbaliseringen indehlder både et sæt af trusler g et sæt af muligheder Carsten Rasmussen har valgt at give depechen videre til brgmester Winni Grsbøll fra Brnhlms Kmmune. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

5 RISIKOSTYRINGSNYT HURTIG REAKTION VED OLIEUDSLIP Den 31. juli 2013 kl får beredskabsinspektør Thmas Halskv en anmeldelse m lieudslip ved Hlmegaard Mse. Opringningen kmmer fra Hlmegaard Glasværk. Det var nattens skybrud, der var skyld i, at glasværkets lieudskiller var løbet ver, g at det lieinficerede vand var skyllet ud på virksmhedens grund g videre ud i msen. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat fr Danske Risikrådgivere Men hvrdan håndterer man et lieudslip sm dette? Da Thmas Halskv fik pringningen fra Hlmegaard Glasværk, vidste han ikke, hvr strt lieudslippet var. Han får derfr hurtigt alarmeret brandflk med frureningsmateriel, sm kører ud til stedet med udrykning. Inden brandflk g Thmas Halskv ankmmer til frureningsstedet er det lykkes medarbejdere fra Hlmegaard Glasværk at stppe yderligere lie i at løbe ud i msen ved at lave en dæmning af glasgranulater mellem pladsen, hvr lieudskilleren står, g msen. På ulykkesstedet vurderes det at yderligere mandskab g materiel er nødvendigt fr at stppe udbredelsen af den lie, der allerede er løbet ud i msen. Derfr kntaktes Beredskabsstyrelsen, sm ankmmer til stedet g hjælper med at lægge yderligere flydespærrer ud i msen. Det lykkes dem at få stppet udbredelsen, så man kan kncentrere sig m at få suget lien p af msen ved hjælp af pumper g lieskimmere. Thmas råder sine kllegaer i tilfælde af, at de står i en lignende situatin: 1. Få kntakt til miljømyndighederne så hurtigt sm muligt. De er gde sparringspartnere. 2. Sørg fr at have gde versigtskrt g pdaterede klakledningskrt. Det vurderes på stedet, at det er mellem g liter lie, der er løbet ud på pladsen g en del af dette videre ud i msen. Olien har bredt sig ca. 10 meter ud i søen, men det meste af lien kunne pumpes p g udskilles. Fr Thmas Halskv var første priritet msen. Vi var nødt til at kncentrere s m det akutte g få stppet lie i at løbe ud i msen g derefter at få samlet lien p, frtæller beredskabsinspektøren. Kl. 22 samme aften var lien pumpet p af søen. Thmas Halskv var gdt tilfreds med håndteringen af lieudslippet, sm frløb stille g rligt. 4 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

6 MARKEDSNYT NYE EFFEKTIVE FOLDEPORTE TIL DONG ENERGY Nye fldeprte til Avedøreværket g H.C. Ørstedværket skal effektivisere adgangskntrllen g give tidsbesparelser ved højere grad af selvbetjening. Af Heidi Juhl Pedersen Marketing Manager KIBO SYSTEM A/S Kntaktinfrmatiner KIBO SYSTEM A/S Tlf: kib-system.dk Da Kurt Rasmussen, vedligehldelsesmester g ansvarlig fr Facility Management ved Avedøreværket g H.C. Ørstedværket fra DONG Energy, std verfr at skulle mdernisere adgangen ved t værker, faldt valget på fldeprte fra KIBO SYSTEM A/S. Behvet var størst ved Avedøreværket, hvr de nye fldeprte fremver skal spare tid g lette arbejdet både fr prtner g ansatte, der skal ind g ud. Ved Avedøreværket har vi i hvedindgangen tidligere haft en almindelig skydeprt, der med en vandring på 18 meter var meget langsm g fyldte hele vejarealet. Grundet slid g ælde satte den sig smme tider fast, så vi skulle have en gaffeltruck eller lignende til at skubbe den fri. Det er klart, at det ikke er ptimalt, hvis trafikken gennem prten skal flyde, frtæller Kurt Rasmussen. Der er mange biler g lastvgne, der hver dag skal igennem prtene ved Avedøreværket. I hverdagene styrer en prtner adgangen, men da der gså er mange, der har behv fr adgang i weekenderne, har det været væsentligt, at den nye prt-løsning havde en høj grad af selvbetjening. De nye fldeprte betjenes med adgangskrt. Prtene åbner g lukker på kun 8 sekunder enten ved et tryk på en knap fra prtneren eller ved selvbetjening med krt. Desuden kræver prtene et minimum af plads ved åbning. Ved hvedindgangen til Avedøreværket er der nu installeret t fldeprte. En str til indkørsel g en mindre til udkørsel. Begge er udfrmet, så de falder ind i den arkitektniske helhed. Avedøreværket har desuden fået installeret fldeprte ved vestindgangen, hvr en str del af lastbiltrafikken passerer. Også H.C. Ørstedværket har fået installeret en mindre fldeprt. Lukketiden på de gamle prte gjrde, at mange uønskede gæster kunne nå at slippe igennem prtene ved en akut situatin. Det kan ikke lade sig gøre med de nye prte, der lukker meget hurtigt. Frventningen til de nye prte er, at trafikken vil kmme til at flyde meget lettere, g at vi på den måde vil pnå både tidsbesparelser, bedre adgangskntrl g øget sikkerhed, frtæller Kurt Rasmussen. Alle vres frventninger er her tre måneder efter installatinen blevet indfriet. Adgangskntrl såvel sm hastigheden på prtene fungerer upåklageligt, g vres frudsigelser mkring tidsbesparelser var krrekte. Vi er rigtig glade fr løsningen g har faktisk allerede glemt, hvrdan det gamle system fungerede, afslutter Kurt Rasmussen. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

7 MARKEDSNYT KOLDINGS VAGTCENTRAL VISER VEJEN Ilden er løs. Der er brand i en bil, der står ude i det fri tæt på Vamdrup sydvest fr Klding. En brger ringer 112, g lynhurtigt - faktisk mens pkaldet stadig er i gang - sendes beskeden m branden videre til den tpmderne vagtcentral i Klding. En vagtcentral, der er resultatet af et tæt samarbejde mellem Klding Kmmune g IHM, der har specialiseret sig i avancerede kmmunikatinssystemer. Af Steen Skaarup Salgschef IHM P/S Fuldstændig autmatisk ryger alarmen ud til persnsøgerne hs de brandflk, der er på vagt i mrådet, g sm der er brug fr til sådan en begrænset brand. De skynder sig p i brandbilen på brandstatinen i Vamdrup, hvr GPS'en allerede viser, hvr de skal køre hen. Et tryk på en knap på et statuspanel frtæller vagtcentralen, at køretøjet er på vej, g at nyt tryk angiver, at brandflkene er nået frem g begynder brandslukningsarbejdet. Vagtcentralen er et mdrejningspunkt På den døgnbemandede vagtcentral sidder persnalet klar til at mdtage meldinger, hvis der fr eksempel skulle være brug fr ekstra assistance i Vamdrup. Men ellers kan de tage det rligt g blt følge udviklingen på skærmen - g så i øvrigt tage sig af de pgaver, der ellers måtte dukke p. Dem kan der være en del af, fr vagtcentralen er ikke kun i spil ved brand. "Det er mange ting, vi udfører via vagtcentralen. Nu klarer vi det hele fra ét rum. Det er virkelig blevet et mdrejningspunkt," frtæller Finn Hansen, der er risikkrdinatr i Klding Brandvæsen under Klding Kmmune. Han er ansvarlig fr vagtcentralen, der udver at mdtage 112- kald g sende brandflk g køretøjer ud gså tager sig af autmatiske brandalarmer, tyverialarmer, elevatralarmer g ikke mindst tryghedsalarmerne ude ved de ældre. Vagtcentralen blev etableret i 2007 i frbindelse med kmmunesammenlægningen. Opgaven med at mdtage brandalarmer blev sendt i udbud, sm kmmunen selv vandt, g så var udfrdringen at få teknikken til at fungere ptimalt. De mange frskellige systemer skal spille sammen med en meget høj grad af autmatik g gøre arbejdet fr vagtcentralassistenterne så nemt g verskueligt sm verhvedet muligt - selvfølgelig med sikkerheden i højsædet, så hjælpen altid når frem så hurtigt sm muligt. Klding Vagtcentral er et knudepunkt, hvr medarbejderne ikke blt tager sig af brandalarmer, men gså tyverialarmer, elevatralarmer g de ældres tryghedsalarmer. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

8 Mange systemer skal snakke sammen IHM vandt på, at de kunne levere en samlet løsning med både den tekniske del g den tilhørende service, siger Finn Hansen. Og teknik er der nk af, fr der er str frskel på den måde, sm kmmunikatinen til g fra vagtcentralen fungerer. Mdtagelsen af 112-kald g alarmer fra autmatiske brandalarmeringsanlæg kræver den højeste grad af sikkerhed, så her benyttes TDC's særlige Alarmnet. Dette transmissinssystem er ret dyrt i drift, så i 2010 blev kmmunens 298 tyverialarmer, hvr der trds alt ikke er liv på spil, mlagt fra Alarmnet til at sende alarmer via mbilt internet (GPRS/IP). Det betød en enrm besparelse fr kmmunen. Når vagtcentralen mdtager en brandalarm, sendes GPS-krdinaterne øjeblikkeligt ud til køretøjernes GPS-enheder. Kursen er allerede er lagt, når brandflkene kmmer ud i vgnene. Brandflk tilkaldes via en persnsøgertjeneste (pager), g ude i felten bruger de SINE til kmmunikatinen. SINE er et landsdækkende, digitalt radinet, der er fælles fr pliti, brandvæsen g ambulancetjenester, g sm gså bruges, når der sendes statusmeldinger g GPS-data til eller fra køretøjerne. Alarmerne i kmmunens elevatrer g de tryghedsalarmer, sm ældre mennesker kan bruge til at tilkalde hjælp, virker ved et simpelt tryk på en knap, der åbner en almindelig telefnfrbindelse til vagtcentralen. Alle disse frskellige kmmunikatinssystemer - Alarmnet, tyverialarmer, talepkald, persnsøgertjenesten, SINE-kmmunikatin - skal fungere gnidningsfrit, så vagtcentralens kmmunikatin går p i en højere enhed. Det er her, løsningen fra IHM kmmer til sin ret. Klar til nye pgaver Det skræddersyede system er mdulært pbygget, så det løbende kan pgraderes. Det er sket ngle gange siden 2007, ikke mindst i frbindelsen med vergangen til SINE i Her blev brandvæsenets køretøjer gså udstyret med GPS-enheder g statuspaneler, så vagtcentralens persnale kunne få et langt bedre verblik ver køretøjernes psitiner. En kbling til kmmunens gegrafiske infrmatinssystem betød, at persnalet kunne hjælpe brandflkene med praktiske infrmatiner af gegrafisk art - fr eksempel kan en brandinspektør kalde ind på vagtcentralen g få at vide, hvr den nærmeste brandhane er, g hvr meget vand, den kan levere i minuttet. I øjeblikket får vagtcentralen i Klding en videvæg, så vagtcentralassistenterne kan se levende billeder fra kmmunens vervågningskameraer. Næste større udbygning sker til efteråret, hvr SINE-udstyret bliver pgraderet i frbindelse med, at Klding, Odense g Sønderbrg indgår et frnuftsamarbejde. Med det nye udstyr - en ICCS (Integrated Cntrl and Cmmand System) - bliver det blandt andet meget lettere fr kmmunerne at samarbejde g få det frkrmede verblik ved stre begivenheder, sm invlverer mange ressurcer fra flere kmmuner. Generelt peger pilen i retninger af nye sammenlægninger - ikke mellem kmmuner, men mellem deres vagtcentraler. Der snakkes i krgene m et fælles beredskab i Trekantsmrådet. Hvis det er den vej, plitikerne ønsker at gå, er Klding Kmmune g IHM rede til at bane vejen. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

9 FORENINGSNYT DANSKE RISIKORÅDGIVERES TEMADAG 2013 Danske Risikrådgivere inviterer til temadag trsdag den 31. ktber 2013 i Aarhus. TILMELDING Tilmelding skal ske til Lisbeth Buchardt Andersen på senest fredag den 18. ktber 2013 PRIS Prisen fr dette arrangement er kr. ekskl. mms FOR YDERLIGERE INFORMATION Se prgram på danskerisikraadgivere.dk PROGRAM Kl Vi mødes på Radissn Blu Scandinavia Htel, Margrethepladsen 1, Aarhus Kl Kl Kl Kl Velkmst g intrduktin til dagen v/frmand Steen Nedergaard Jensen, Næstved Kmmune Kriminalitetsfrebyggelse i udsatte bligmråder v/leder af blig scial udvikling i Aarhus Kmmune, Jesper Jørgensen Frkst Sikkerhed g håndtering af brande samt lie- g kemikalieudslip fra "farlige" virksmheder på Aarhus havn v/beredskabet i Aarhus Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi spadserer til Aarhus Rådhus Guidet tur på Aarhus Rådhus (der er tegnet af den berømte arkitekt g designer Arne Jacbsen) Afgang med bus til Willis dmicil i Aarhus - beliggende: Blendstrupgårdsvej 13, Aarhus Kaffe Frsikringsmarkedet "her g nu" v/willis Opbygning af systematisk risikstyring g et bud på fremtidens fkusmråder fr sikrings- g skadefrebyggelsestiltag v/willis Bus retur til Aarhus Rådhus Spisning g underhldning på Café Hack 8 Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

10 OPSLAGSTAVLEN GRAFFITI MELLEM HÆRVÆRK OG GADEKUNST Den Trygge Kmmune inviterer til et kørende seminar m graffiti mellem hærværk g gadekunst trsdag den 10. ktber 2013 kl Graffiti deler vandene Graffiti er fr ngle mennesker svineri g tegn på frfald, fr andre er det gadekunst g tegn på liv. Når der ikke er givet tilladelse, er graffiti at betragte sm hærværk. Det er beskadigelse af andre menneskers ejendm g dermed ulvligt. Har man fået tilladelse til at male et sted, er det derimd lvligt. Typisk er der ikke givet tilladelse til graffiti, g derfr er langt det meste graffiti hærværk. Fr mange er graffiti utryghedsskabende. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd viser en rundspørge, at graffiti kmmer ind på en fjerdeplads ver de frhld, der gør beflkningen mest utryg. Generelt handler det ikke m, at graffitimalerne gør flk utrygge, men mere m, at steder med meget graffiti efterlader indtryk af et sted uden psyn g uden msrg fr det, der er fælles. Det vidner fr ngle m et igangværende frfald, hvr anden kriminalitet gså kan indtræffe. DATO 10. ktber 2013 kl MÅLGRUPPE Kmmunale medarbejdere, SSP-medarbejdere, risikkrdinatrer, ejendmsadministratrer, bligsciale medarbejdere, plitiet g andre kriminalpræventivt interesserede, virksmheder m.fl. TILMELDING PROGRAM dentryggekmmune.dk Fr andre er graffiti et udtryk, der hører et mderne g levende bymiljø til. Et tegn på dynamik, ungdm, subkultur g virketrang. Et tegn på en tlerant by med plads til frskelligartede udtryksfrmer. Graffiti ses her sm en alternativ kunstfrm, der udfrdrer den etablerede kunstinstitutin, g indgår derved sm en del af den gadekunst, der kendetegner internatinale byer. Der henvises gså til at graffiti er en årtusind gammel traditin. Hvad enten man nu fretrækker en by med eller uden (så meget) graffiti, er det en kendsgerning, at graffiti medfører utryghed hs ngle mennesker, måske især ældre, g at graffitibekæmpelse hvert år kster kmmuner, virksmheder g brgere milliner af krner. Alene DSB bruger 25 milliner m året på at fjerne graffiti fra tgene. Men hvrdan håndterer man bedst graffiti? Er der nget m, at graffiti er et første tegn på depravering g kriminalisering af et kvarter g derfr bør fjernes straks? Hvrdan frebygger kmmunerne bedst ulvlig graffiti? Hvad gør de på gadeplan? Er der kmmet nye strategier g tiltag i brug? Hvad gør bygherrer ved graffiti i dag? Hvrdan skelner myndighederne verhvedet mellem graffiti sm hærværk g graffiti sm frsøg på at skabe kunst? Hvad er de kmmunale pririteringer, når graffitien skal fjernes? Kan man både fjerne ulvligheden g utrygheden g redde kunsten g den udfrdrende livsfrm? Hvad tænker arkitekter, byplanlæggere g kunstfrmidlere m graffiti? Disse er ngle af de spørgsmål, sm vi vil frsøge at få svar på. I bus fretager Den Trygge Kmmune en rundtur i g mkring København med mulighed fr at høre plæg g bese mråder med eksempler på graffiti. Læs prgrammet på dentryggekmmune.dk, hvr du gså kan finde infrmatin m tilmelding, pris m.v. Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

11 DANSKE RISIKORÅDGIVERE Danske Risikrådgivere er en frening af prfessinelle rådgivere inden fr frsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab g sundhed. Freningen er i stærk vækst g tæller ca. 400 medlemmer ansat i kmmuner, reginer, stat g private virksmheder. Danske Risikrådgivere spiller en central rlle, når det handler m at sikre danskernes daglige virke g velfærd. Det handler både m at frebygge g håndtere arbejdsskader g ulykker g gså m at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefrakmmende risici, der kan påvirke s. Danske Risikrådgiveres ambitin er at blive bedre til det, sm medlemmerne laver, g aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfr satser freningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling g faglige fællesskaber. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE Skt. Gertruds Stræde 5, København K Telefn

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl. 18.00 kl. 18.45 Kl. 18.55 Kl. 19.55 Kl. 20.05 Kl.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage!

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM-Manager Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM g 3D-mdellering er fremtiden i byggeriet. BIM (Building Infrmatin Mdeling) kan være med til at frebygge mange af de tvister g fejl, sm pstår

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere