Jernbanens udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernbanens udfordringer"

Transkript

1 Jernbanens udfordringer 19. juni 2013 Kristian Madsen Teknisk Chef Jernbane A/S Storebælt

2 CV -Teknisk Chef Jernbane Storebælt 2005 A/S Storebælt - ansvar for baneteknisk vedligehold og reinvesteringer på Storebælts jernbanestrækning 2002 COWI - projektering af banetekniske vedligeholdelsesog fornyelsesopgaver 1982 DSB/Banestyrelsen - projektering, vedligeholdelse, fornyelse, forvaltning og kontrahering 1978 TARCO - projektleder anlægs- og asfaltentrepriser 1976 Geodætisk Institut - opmåling og geometrisk beregninger 1975 Teknikumingeniør Horsens Teknikum

3 Storebælts jernbane 25 km dobbelt spor 25 kv køreledningsanlæg Fuldelektronisk sikringsanlæg Ebilock 950 R4 Fuldautomatisk vekselblok DSB 82 Automatisk togkontrol ATC Togfølgestationer Korsør og Nyborg med 325 m perronanlæg Overhalingsstation Sprogø Passagerinformationssystemer på stationerne i Korsør og Nyborg Teknisk overvågning af jernbanen 24/7 365 dage Toghastighed 180 km/t i begge retninger

4 Sund & Bælts infrastukturanlæg vej og jernbane Storebælt, Øresund og Femern Sweden Denmark Øresund Storebælt Germany Fehmarnbelt 4

5 Jernbanens rammebetingelser (EU)

6 TEN jernbanenet i Danmark

7 Interoperabilitet åbningen af jernbanen

8 Nye rammebetingeler Rammebetingelser) Danske stat Danske tekniske banenormer og standarder EU regulations CSM RA TSI er EU EN-normer, jernbaneapplikationer National love Bekendtgørelse af lov om jernbane Forskrifter som implementerer EU-direktiver

9 EU-forordningen CSM RA

10 Common Safety Method CSM RA Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Risk management according to RA

11 Delsystemer jernbane

12 Jernbanens delsystemer

13 Systemdefinitions som fundament

14 RAMS RAMS er en internationalt anvendt forkortelse for: R = Reliability Pålidelighed A = Availability Tilgængelighed M = Maintainability Vedligeholdelse S = Safety Jernbanesikkerhed Reliability, Availability, Maintainability og Safety er parametre for at kunne måle og vise præstation af infrastrukturen og dens systemer. Disse parametre kan være kvantitative eller kvalitative indikatorer. Jernbane-RAMS er en af flere egenskaber for jernbanesystemer, som påvirker kvaliteten af vores produkt (jernbanetrafikken). Målsætninger RAMS Delmængde af EN At skabe en forståelse af hensigt, målsætninger, krav, processer, og dokumentation knyttet til EN

15 RAMS Management RAMS Management Infrastructure level - Train delay - Service reliability - Number of cancellations of normal speed - Track, ETCS, Cantinery restrictions System level Component level - Mean time between failures (MBTF) - Mean time to repair (MTTR) - System availability - Mean time between service (MTBS) - Affecting failures - Failure probabilities based on failure modes - Safety related failure probalities June 2013

16 TSI er som er relevante i Danmark

17 Jernbane drift og vedligeholdelse Enkel vision Sund & Bælt vil gøre det nemmere at være rejsende Storebælt vedligeholdelsesstrategi med outsourcing af ressourcer til vedligeholdelse Vedligeholdelsesudbud er Facility Management kontrakter Storebælt har eget materiel, udstyr og materialer Optimering af vedligeholdelse - Medvirker til skabe udvikling Drift og vedligeholdelse skal ske ordentlig med rettidig omhu Overførelse af driftserfaringer til det kommende Femern projekt Udbud af vedligeholdelse jernbane Storebælt: Sporanlæg og logistik Aarsleff Rail Kørelednings- og sikringsanlæg Banedanmark Produktion Sporvedligeholdelse STRABAG Jernbanekøretøjer Rail Service Udbud af rådgivning: Sporanlæg COWI Kørelednings- og sikringsanlæg - Rambøll

18 Rettidighed på jernbanen januar-juni 2013 Samlet antal påvirkede tog til dato 287 tog = 41 % af årets mål på 700 tog

19 Storebælts togstatistik

20 Storebælts passagerstatistik

21 Samlet togpassage Storebælt

22 Storebælts design Østbro og Vestbro

23 Tunnellinjeføring The Great Belt Link Tunnel alignment Sweden Denmark Germany 23

24 Storebælt - Tunnel

25 Main Tværtunneler and cross tunnels Sweden Denmark 25

26 Portalbygning building and og Cut Cut && Cover Cover tunnel tunnel PORTAL BUILDING WITH ELECTRICAL, MECHANICAL AND COMPUTER INSTALLATIONS Sweden CROSS SECTION IN RAMP TERRAIN ACCESS ROAD Denmark TUNNEL PORTAL PUMPING STATION SERVICE ROAD 2 KM TO TRAIN STATION 26

27 Main Hovedtunneler Sweden 225 M SIDEWALKS Denmark EACH TUBE CONSISTS OF ROUGHLY 5000 BORED TUNNEL CUT & COVER TUNNEL RINGS FIRE EXTINGUISHING UNITS PR. 125 M NORTH TUNNEL SOUTH TUNNEL MAX. GRADIENT 15.5 M PR M JET FANS PR. 125 M CROSS TUNNELS WITH EQUIPMENT PR. 250 M 27

28 Main Tunnelelement tunnel opbygning Sweden Denmark 28

29 Main Hovedtunnel opbygning Ballasted track af spor og afvanding Sweden Denmark Rail fastening : Vossloh System W 14 with tension clamp Skl 15 29

30 Main Hovedtunnel Slab Track track at og the pumpesump nadir i dybdepunkt Sweden Denmark 30

31 Main Hovedtunnel med ballasted ballasteret track spor Sweden Denmark 31

32 Hovedtunnel Main Slab Track track I at dybdepunkt the nadir Sweden Rail fastening before replacement: Severe corrosion attack with broken tension clamps Denmark Rail fastening : Vossloh System DFF 300 With tension clamp Skl 15 32

33 Mounting Hovedtunnel of sealant montering in joints af gummilister and grout holes Sweden Denmark 33

34 Injection Hovedtunnel of acrylic acryl resin injecering Injection of a 2 component acrylic resin in cracks in concrete Injected under high pressure Injection material expands in contact with water Hardening process is accelerated during heat application 34

35 Tunnel Hovedtunnel washing vask machine af tunnel med BVK 423 Sweden 35

36 Sikringsanlæg - Ebilock 950 R4 Datamat

37 Sikringsanlæg Ebilock 950 R4 Betjeningsplads

38 Køreledningsafspændingsanlæg i tunnel Nyt afspændingssystem B /K Gammel afspændingsanordning Sweden Denmark Køreledningsophæng Vinterbillede

39 25 kv køreledningsanlæg på station

40 Nødudkobling af 25 kv køreledningsanlæg i tunnel

41 Styring af vedligehold på Storebælt i MAXIMO Vedligeholdsnormer mm Tekniske procedurer og instruktioner (TP/TI) Vedligeholdsmanualer Vedligeholdsstrategi Fejlmeldinger Investeringsopg Ad-hoc opgaver Forebyggende Vedligeholdsplan (FV-plan) Interval/frekvens Lokation Kontonummer Ansvarlig Entreprenør Logistikinfo Jobplan / Kontrolskema Jobbeskrivelse/kontrolpunkter Slæk Evt. fastpris på job Manuel oprettelse af arbejdsordre MAXIMO Arbejdsordre Arbejdsordre Arbejdsordre Start- & slutdato Lokation Kontonummer Statusflow Ansvarlig Entreprenør Logistikinfo Jobbeskrivelse Kontrolskema Timeregistrering Vedligeholdsplan MAXPLAN MS Project-baseret oversigt Arbejdsordre info Gantt-diagram (planlægning) Faktureringsgrundlag Statistik KPI

42 Planlægning og logistik Årsplan for sporspærringer Bestilling af sporspærringer (10 uger før) Detaljeret planlægning (mandskab og materiel) (14 dage før) Sporspærring

43 Planlægning og logistik 1x2 PERS. BEMANDING AF TROLJE DAG 1x2 PERS. TEKNISK OG BEREDSKABSVAGT DETAIL PLANLÆGNING KBB+STR+SPOR (+AD HOC ENTRP.) 2x2 PERS. BEMANDING AF TROLJE NAT 1x2 PERS. BEMANDING AF BVK VASK (PERIODISK) Koordinerende sikkerhedsplan Jernbanesikkerhedsplan PRIORITERET PLANLÆGNING JB+LTH & BW FSA+SGJ & IGA EW & NMNI +SHB & MIKJ REGISTRERET PLANLÆGNING (MAXIMO) Driftsledere + STR + KBB FORV AO er + sporspærringer + KA er+ rullende materiel

44 Teknisk overvågning Storebælt Jernbanestrækning

45 Redning og evakuering Rescuering and Evacuation Nøddøre pr. 75 m med forbindelse til nødspor på vej Nødovergange ved nøddøre Skilte med visning af nærmeste nødudgang Detektering af togstop I forhold til nøddøre CCTV detektering af portalmundinger TETRA serviceradioer Nødtelefoner Trykknap brandalamering pr. 50 m Påsætningsanlæg ved tunnelmunding

46 KST Korsør Station

47 Beredskab (1. indsats Sprogø)

48 Transportlinje to tilskadekomne i tunnel (2. indsats)

49 Materielgård Vest og Øst og Sporhal Materielgård Vest: ISS Vindmøllemontører BTA-montører 17 pers. 2 pers. 5 pers. Materielgård Øst: SB-T 25 pers. Aarsleff Rail 15 pers Banedanmark Produktion 10 pers.

50 Produktionslinjer Smede- og sporproduktionslinje Sporlinje Smedelinje Sakselift til vedligehold af signal- og køreledningsanlæg

51 BVK Vaskemaskine

52 Aktiviteter Storebælt Udvidelse af medarbejderstab med KDL og CBL grundet Øresundsbanen Overtagelse af Øresundsbanen 1. september 2013 Trafikstyrelsens bekendtgørelse 985 Licens til lokomotivfører, litrakendskab, betjeningsvejledning for jernbanekøretøjer Fokus på udnyttelse af sporspærringer - år til dato 86 % Opfølgning på driftsstatistik antal forsinkede tog (PVT) Erfaring med Aarsleff Rail som sporentreprenør for vedligehold ja-kultur Erfaring med Banedanmark Produktion til vedligehold af sikrings- og køreledningsanlæg det videre arbejde med ja-kultur Erfaring med Rail Service som vedligeholder af jernbanekøretøjer Ny kontrakt med fa. Strabag for sporjustering på Storebælt og Øresundsbanen Erfaring med Banedanmark It og Tele med vedligehold af telefoncentraler radioanlæg og trafikinformation Opfølgning på krav til risikoanalyser Implementering af tablets til brug ved eftersyn af sporskifter, isolerstød, linjesyn, tunnellogistik mv. Opfølgning på vestbroøvelse den 16. juni helhedsorienteret beredskab

53 Investeringsaktiviteter Storebælt Opgradering af Ebilock 850 til 950 R4 fase 1.6 sept. 13 fase 2.0 marts 2014 Opfølgning på kobling af 25 kv kørestrøm og samarbejde mellem OCK-KC og TO Drift af nyt beredskabsradiosystem SINE Erfaring med SINE-radiosystemet som serviceradio Udskiftning af serviceradioer Status på nyt signalsystem ERTMS med Alstom som leverandør Status på Onboard-system til jernbanekøretøjer med Alstom som leverandør Erfaring med ny interoperabel neutralsektion på Sprogø Indbygning af afspænding Tensorex i Køreledningsanlæg i tunnel Udskiftning af træsveller til betonsveller i indsporingskonstruktioner ved tunnelmundinger Udskiftning af træsveller til betonsveller i skinneudtræk på vestbroen Svelleudveksling af ca. 600 m betonsveller (monoblok til to blok) i Nyborg Status på udskiftning af vognkontrolanlæg Status på nedlægning af afsporingsanlæg Status ombygning af IV-lift fra godsvogn til trolje 419 Opgradering af hastighed til 200 km/t Ringsted - Odense

54 Tak for opmærksomheden Kristian Madsen

København, London og Madrid Metro

København, London og Madrid Metro Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 1 marts 2010 GreenSpeed 500 Jernbaneingeniører søges - Uddannelse inden for jernbane Signalprogrammet Malmø C: Skandinaviens største stationsombygning

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

August 2008 Nr. 4. Udgivet af Dansk Jernbane-Klub. Løssalgspris kr. 75,-

August 2008 Nr. 4. Udgivet af Dansk Jernbane-Klub. Løssalgspris kr. 75,- August 2008 Nr. 4 Udgivet af Dansk Jernbane-Klub Løssalgspris kr. 75,- 2 4/2008 Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN 0107-3702 IC4 på rette spor? Jernbanen er medlemsblad for Dansk Jernbane-Klub. Bladet

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

DAU AUTOMATIONSSTRATEGIER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP

DAU AUTOMATIONSSTRATEGIER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP DAU - AUTOMATIONSSTRATEGIER AGENDA 01 Trends i markedet 02 Hvad er en automationsstrategi 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

The Signalling Programme, Modern integrated signalling systems for the Railway

The Signalling Programme, Modern integrated signalling systems for the Railway The Signalling Programme, Modern integrated signalling systems for the Railway 09.10.2009 Presented to TØF by Jens Holst Møller & Claus Nymark Signalprogrammet i Banedanmark Udskiftning af alle Signalanlæg

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Generel information. Femern A/S. Side 2/14

Generel information. Femern A/S. Side 2/14 11. november 2014, senest opdateret d. 24. februar 2015 Vejledning til underleverandører på den faste forbindelse under Femern Bælt inden for: Elektriske og mekaniske installationer (TEM) Strømforsyning/transformerstation

Læs mere

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Fagnotat, Fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375512003 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET MES, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN?

VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN? VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER AGENDA 01 02 Trends i markedet Gennemførelse af opgraderingen 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke

Læs mere

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD 2013 GIBO Plast A/S Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD Forfatters navn: Studienummer: Forsideillustration: Claus Kvist F10131 http://images.colourbox.com/thumb_colourbox3776943.jpg http://images.colourbox.com/thumb_colourbox6923181.jpg

Læs mere

Klyngemøde om Femern

Klyngemøde om Femern Fredag den 31. oktober 2014 fra 09:00 til 12:00: Forskerparken 10, 5230 Odense. Centerbygningen lokale "Konferencen Klyngemøde om Femern 09:35-10:00: Præsentation af Fehmern Bælt forbindelsen. 10:15-10:45:

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. 3 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation..

Læs mere

DFM Konferencen 2010. Sourcing af FM i TDC. 28.-29. jan. 2010. DFM Konferencen 2010

DFM Konferencen 2010. Sourcing af FM i TDC. 28.-29. jan. 2010. DFM Konferencen 2010 Sourcing af FM i TDC 1 Indhold Erfaringer ved outsourcing TDC Facility Service ydelser til ISS i 2005. Next step efter aftalen udløber 2011 Resultat og erfaringer fra outsourcing projekt i 2008 omfattende

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE!

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! FIRMAPROFIL VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! Lindpro har mange års ekspertise inden for el-installationsbranchen men vi er meget andet og mere end en installationsvirksomhed. Vi møder

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere