Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S"

Transkript

1 DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg Kommune. EF har ca. 60 medarbejdere, hovedsagligt placeret på Ravnevej i Esbjerg. Hertil kommer tre mindre enhedersamt et antal mobile medarbejdere. Opgaven er en outsourcingsopgave, hvor tilbudsgiver skal hjemtage og drive EF s it-systemer og decentraldesktopplatform for brugere, bortset fra overordnede applikationer, hvor der allerede i dag foreligger aftaler omservice med øvrige leverandører. Udbuddet omfatter:. Etablering af ny infrastruktur. Der skal etableres serverkapacitet til passende at drive EF s basissystemer for kontorautomation, ESDH,økonomi, GIS, CAD samt øvrige systemer. 2. Migrering af systemer, data og brugere fra Esbjerg Kommune. Der skal ydes assistance ved genetablering og transition af systemer, data og brugere samt test af disseforud for idriftsættelse. Eksisterende platform skal således koeksistere med forbindelse til kommende løsning itransitionsperioden. 3. Etablering af decentralt hostet desktopplatform. EF s medarbejdere skal have mulighed for at anvende it-systemer/brugerapplikationer på en decentral platformfra internetopkoblede enheder, såsom pc er, tynde terminaler, tablets, og mobile enheder, alt efter relevanteopgaver og medarbejderes behov. 4. Lokale brugerenheder. EF har en velfungerende hardware platform for brugere og ønsker selv at vedligeholde denne. 5. Software. EF ejer licenser eller brugerrettigheder til al anvendt desktopsoftware samt applikationer på servere, men ikke basal serversoftware. 6. Support, drift og vedligehold. Den samlede infrastruktur skal overvåges 24x365, være beskyttet mod virus og spam ligesom der skaletableres backup/restore. Der skal være central support og helpdesk. Udbudsmaterialet vil indeholde en detaljeret specifikation af det nuværende og fremtidige systemlandskab samt hvilke systemer, data og brugerfunktioner der skal hjemtages. CPV: , , , ,

2 DK-Holstebro: Energimålere VESTFORSYNING ERHVERV A/S Montage af fjernaflæste forbrugsmålere. Udskiftning af el-, vand- og varmemålere. CPV: Intego A/S Hedelundvej Esbjerg Ø Eltel Networks A/S Sadelmagervej Vejle Agerkilde A/S Gartnerivej Holstebro Plus El A/S Mads Bjerresvej Holstebro

3 DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed AABENRAA KOMMUNE Projektkonkurrence, Ny indskoling på Tinglev Skole. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny indskoling på Tinglev Skole. Totalrådgivningen omfatter akitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning under projektering, udbud og gennemførelse. Det forventes at opgaven udbydes i hovedentreprise eller fagentrepriser. Byggeriet omfatter nedrivning af eksisterende pavillioner, hvor indskolingen idag er placeret, og etablering af nye bygninger og udearealer hvor indskoling og SFO kan samles. Det samlede lokale- og arealbehov er vurderet til ca. 500m2. CPV: ,

4 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af chassis til dagrenovation for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. Opbygning af chassis til dagrenovation for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. CPV: 34445, Stiholt Hydraulic Tarmvej Aalborg Ø

5 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af chassis til vippe-molok for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. Opbygning af chassis til vippe-molok for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. CPV: 34445, Stiholt Hydraulic Tarmvej Aalborg Ø

6 DK-Haderslev: System- og supporttjenester HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/SDK Provas IT Infrastruktur etablering og drift. I forbindelse med etablering af selvstændig IT platform hos Provas Haderslev Forsyning ønsker Provas at prækvalificere leverandører til gennemførelse af transitionsprojekt samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. Projektet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse vil ske i tæt samarbejde med Provas interne IT funktion. Platformen vil indeholde elementer som hostes på kundens egne lokationer og elementer som skal driftes fra et eksternt datacenter. Transitionsprojektet indeholder følgende hovedelementer: Etablering af selvstændig IT infrastruktur (primært serverplatform) uafhængig af Haderslev Kommunes IT afdeling. (UDCIT). Opgradering af desktop infrastruktur (Windows 7 og Office 200 med tilhørende støtteapplikationer), Konvertering af brugere, data og systemer, Etablering af backup/restore samt disaster/recovery, Etablering af overvågning og driftsberedskab. Den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesaftale indeholder blandt andet følgende hovedelementer: Hosting og drift af dele af infrastrukturen, 24x7x365 overvågning af den samlede infrastruktur (central og decentral), 24-times driftsberedskab på kritiske systemer (on-site indenfor 4 timer), Proaktiv og reaktiv vedligeholdelse af platformen, Helpdesk/Servicedesk. Platformen forventes at indeholde følgende teknologier: Microsoft server platform, SQL Server, Exchange Server, Citrix/Terminal Server, Webservere, Windows baseret desktop platform. Herudover anvendes en række specielsystemer (SRO, CAD mv.) hvor leverandøren vil have driftsansvaret sammen med de respektive leverandører af specielsystemet. CPV: , , Datatech A/S Hedelandsvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

7 DK-Hjørring: Kakao; chokolade- og sukkervarer FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE, HANDELSSEKTIONEN Rammeaftale om indkøb af varme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder., Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), udbyder rammeaftale om indkøb afvarme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder. Indkøbene vil hovedsagligt ske iforbindelse med FBE drift af 38 kantiner, der dagligt servicerer ca medarbejdere. Kantinernes størrelservarierer, og der vil typisk skulle ske flere leverancer af varme drikkevarer til større etablissementer og færretil mindre etablissementer. Leveringsfrekvensen afhænger imidlertid af det enkelte etablissements kapacitetog vareforbrug. Det skal endvidere oplyses, at Forsvaret for øjeblikket tilbyder medarbejderne en kaffeogteordning, der indebærer, at medarbejderne i dagligdagen har adgang til fri/gratis kaffe og te. Denne ordning eret af de 66 tiltag under "Operation Bedre Hverdag". FBE forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancernes omfang, såfremt FBE af en for denneoverordnet myndighed underlægges direktiv, der eksempelvis afstedkommer ændret kundegrundlag, funktion,afskaffelse af den gratis kaffe- og teordning m.v. Det bemærkes, at Forsvarskommandoen (FKO) har udbudt Facility Management, herunder kantinedriften påsjælland og Bornholm. Dette er FKO's udbudsstrategi der tillige vil omfatte et udbud af Facility Managementi Jylland og på Fyn. Dette kan bevirke, at en række af Forsvarets kantiner bliver udliciterert i rammeaftalensløbetid. Som yderligere oplysning kan det tilføjes, at Forsvaret har fokus på - og baserer - sine indkøb på e-handel. CPV: , BKI foods a/s Axel Kiersvej Højbjerg Telefon:

8 DK-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder HORSENS KOMMUNE Horsens Kommune - Det nye Vesterled. Opgaven omfatter projektering og udførelse af følgende typer boliger med tilhørende fællesarealer til ældre socialt udsatte og/eller alkoholiserede borgere: 36 stk. ældrevenlige almene boliger, 8 stk. alternative almene plejeboliger, 4 stk. kommunale afrusnings- og stabiliseringspladser, 4 stk. kommunale stoffrie døgnpladser, 4 stk. almene udslusningsboliger. Dertil kommer en sundhedsklinik samt kontorfaciliteter til centerledelse og administration. Det samlede etageareal bliver m². Eksisterende bygninger med at samlet areal på ca m² skal nedrives. CPV: NCC Construction Danmark A/S Sommervej 3 C 820 Århus V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 DK-København: Bank- og investeringstjenesteydelser BOLIGFORENINGEN AAB, AFD. 45 Finansiering af byggelån og realkreditlån. Oprettelse af byggelån og efterfølgende realkreditlån til gennemførelse af renovering i AAB afd CPV: Nordea Bank Danmark/ BRF Kredit Erhvervsafdelingen Vesterbrogade 8 Postboks København C

10 DK-København: Rekrutteringstjenester UDENRIGSMINISTERIET Kontrakt om rekruttering og administration af forbindelsesofficerer til det danske EU-formandskab 202. Kontrakt om rekruttering og administration af forbindelsesofficerer i forbindelse med de uformelle ministermøder o.lign. afholdt på konferencestederne i København og Horsens. Rekrutteringsbureauet skal stå for udvælgelse, midlertidig ansættelse samt al administration. CPV: Moment A/S Gothersgade 9 23 København K Mailadresse: Telefon:

11 DK-Næstved: Affaldsgenvinding I/S AFFALDPLUS Indsamling og behandling af gips. Indsamling og behandling af gips. CPV: Gips Recycling A/S Egebækvej Nærum

12 DK-Næstved: Transport af affald I/S AFFALDPLUS Kørsel af forbrændingsegnet affald. Kørsel af forbrændingsegnet affald. CPV: HCS A/S Hvissingevej Glostrup

13 DK-Randers: Indsamling af affald RANDERS KOMMUNE Indsamling af storskrald i Randers Kommune. Indsamling af storskrald i Randers Kommune. CPV: , Marius Pedersen A/S

14 DK-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION NORDJYLLAND Udbud - Udsåningsmaskine. Udsåningsmaskine til Klinisk Mikrobiologisk afdeling. CPV: BD Diagnostics Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon:

15 DK-Assens: Snerydning ASSENS KOMMUNE - VEJ- OG TRAFIK Udførelse af vintertjeneste på kommuneveje i Assens Kommune. Sne- og glatførebekæmpelse på kommuneveje i Assens Kommune med anvendelse af lastbiler og traktorer. Vintertjenesten foregår i perioden fra 5. oktober til 5. april. CPV: Ebberup Vognmandsforretning Kirkebakken Ebberup Glatførebekæmpelse og snerydning i Assens Kommune Snavevej Snave Arne Nielsen Brylle ApS Industrivej Tommerup Torben Møller Christensen Industrivej Vissenbjerg Vognmand Kai Andersens Eftf. Vesterlaugsvej Verninge Ebberup Maskinstation Tinggyden Ebberup Kærsminde Maskinstation Kærsmindevej 560 Aborg Assensbølle Maskinstation A/S Lille Roldvej Vissenbjerg Vagn Christensen A/S Syrenvej Brenderup

16 Tanderup Vognmandsforretning I/S Tanderupvej Gelsted 2

17 DK-Hinnerup: Finansielle tjenester og forsikringstjenester FAVRSKOV KOMMUNE EU-udbud på levering af daglige bankforretninger til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune udbyder de finansielle tjenesteydelser vedrørende kommunens daglige bankforretninger. Ydelsen omfatter kontoføring af kommunens forretningskonti med tilhørende seperatkonti samt tilknyttede tjenesteydelser. CPV: Danske Bank Åboulevarden Aarhus C

18 DK-Nykøbing Falster: Programpakke til biblioteksstyring GULDBORGSUND KOMMUNE Biblioteksautomation og Åbent bibliotek til fokebibliotekerne i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund-bibliotekerne ønsker at udbyde levering, installation og vedligeholdelse af RFID-baseret selvbetjeningssystem og Åbent bibliotek til folkebibliotekerne i Guldborgsund Kommune Udbuddet vedrører levering, installation og vedligeholdelse af RFID-baseret selvbetjeningssystem til Hovedbiblioteket (Nykøbing F.), Nørre Alslev Bibliotek, Stubbekøbing Bibliotek, Væggerløse Bibliotek, Sakskøbing Bibliotek, Nysted Bibliotek samt Åbent bibliotek til Nørre Alslev Bibliotek, Stubbekøbing Bibliotek, Væggerløse Bibliotek, Sakskøbing Bibliotek, Nysted Bibliotek. Tilbudsgivere kan kun byde på Guldborgsund-bibliotekerne samlet og ikke på enkelte biblioteker. CPV: TagVision A/S

19 DK-Skanderborg: Belysningsudstyr og elektriske lamper SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Udbuddet vedrører levering af Lyskilder, Batterier og El-artikler til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet vedrører levering af Lyskilder, Batterier og El-artikler til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov Kommune. Haderslev Kommune. Mariagerfjord Kommune. Skive Kommune. Viborg Kommune. Syddjurs Kommune. Rebild Kommune. Skanderborg Kommune, For nedenstående kommuner gælder indtræden i kontrakten pr Favrskov Kommune. Haderslev Kommune. Mariagerfjord Kommune. Skive Kommune. Viborg Kommune.. CPV: , , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Telefon:

20 DK-Vejle: Specialnæringsmidler REGION SYD Indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier. Indkøb af ernæringsdrikke, sondeernæring, ernæringssæt og sonder til samtlige regionens sygehusenheder/institutioner, samt service og uddannelse. CPV: , 33464, Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Fresenius Kabi Islands Brygge København S Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S

21 Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Fresenius Kabi Islands Brygge København S Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Fresenius Kabi Islands Brygge København S Unomedical A/S A ConvaTec Company Birkerød Kongevej Birkerød Covidien Danmark A/s Langebrogade 6E. 3 4 København K Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Covidien Danmark A/s Langebrogade 6E København K Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød 2

22 DK-Vejle: Specialnæringsmidler REGION SYD Indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier Delaftale 8: Dobbeltløbet nasogastriske sonder u/guidewire. Indkøb af ernæringsdrikke, sondeernæring, ernæringssæt og sonder til samtlige regionens sygehusenheder/institutioner, samt service og uddannelse. CPV: , 33464, Delaftale 8: Dobbeltløbet nasogastriske sonder u/guidewire Langebrogade 6E. 3 4 København K

23 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Novartis Healthcare A/S Consumer Lyngbyvej København Ø

24 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Novartis Healthcare A/S Consumer Lyngbyvej København Ø

25 DK-Skanderborg: Pc'er SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Levering af stationære pc er, bærbare pc er og skærme til Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Favrskov Kommune. Udbuddet vedrører levering af stationære pc er, bærbare pc er og skærme til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Favrskov Kommune. CPV: , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

26 DK-Fredericia: Vejtransport DONG ENERGY A/S Bortskaffelse af Røggasprodukter. Bortskaffelse af Røggasprodukter. CPV:

27 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup

28 DK-Aarhus: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme RY ANDELSBOLIGFORENING V/ØSTJYSK BOLIGADMINISTRATION Totalentreprisekontrakt - Kildebjerg, Ry. Totalentreprisen omfatter alle nødvendige ydelser for den fuldstændige projektering og udførelse af opførelse af 53 boliger beliggende Kildebjerg, Rugaardskovvej 3 og. Rugaarden 300 i Ry som fastlagt i kontraktgrundlaget, pkt. 3 nedenfor. CPV: kaj Ove Madsen, Århus A/S Læsøvej Hinnerup

29 DK-København: Trafikovervågningstjenester VEJDIREKTORATET Trafikregistreringer. Tjenesteydelsen omfatter udførelse af trafiktællinger samt hertil knyttede ydelser. Trafiktællinger omfatter maskinelle tællinger, manuelle tællinger og specialtællinger. Udover trafiktællinger omfatter tjenesteydelsen detailplanlægning af tællinger, afrapportering af tællinger og skemamæssig afrapportering vedrørende trafikforhold / tekniske problemer i forbindelse med tællinger samt administration af tjenesteydelsen. Til udførelsen af opgaven anvendes specialindrettede biler og tælleudstyr, som stilles til rådighed af Vejdirektoratet (VD). Tjenesteydelsen udføres i dag delvist af en kontraktholder, som vandt et tilsvarende udbud i 2007, og delvist af VD. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse for de 6 faste medarbejder hos nuværende kontraktholder, som har udført tjenesteydelsen i kontraktperioden. Førnævnte lov finder også anvendelse for de 2 medarbejdere, som p.t. udfører trafiktællinger i regi VD. Mængden af trafiktællinger, som skal gennemføres er ujævnt fordelt henover året. Tællinger foregår i dagtimerne, om natten samt i weekends. Tilbudsgivere skal kunne allokere op til 4 ad hoc ansatte medarbejdere til udførelse af specialtællinger udover de 8 faste medarbejdere, som forventes virksomhedsoverdraget. CPV: , ATKI Transportbuen Næstved Mailadresse: Telefon:

30 DK-Odense: Kortfremstilling GRUNDKORT FYN A/S CPV: , , , Kortfremstilling. Digital kortlægning. Kortlægning fra luften. Fotogrammetritjenester. Blominfo A/S Masnedøgade København Ø

31 DK-Pandrup: Snerydning JAMMERBUGT KOMMUNE Vintertjeneste Vintertjeneste på kørebaner - glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil samt snerydning med traktor. CPV: , Vognmand og entreprenørforretning Brdr. Sand Lærkevej Brønderslev LL Transport Tranekærvej Pandrup LL Transport Tranekærvej Pandrup LL Transport Tranekærvej Pandrup Ryaa Vognmandsforretning Ulvehusvej Aabybro HedeDanmark A/S - Grøn Service Jellingvej Svenstrup J Hune Vognmandsforretning Vesterhavsvej Blokhus Vognmand Leif Knudsen Sulstedvej Vadum Knud Korsbæk & Sønner Attrup ApS Kokkedalsvej Brovst

32 Knud Korsbæk & Sønner Attrup ApS Kokkedalsvej Brovst Harald Pedersen Kærupvej Frøstrup Flemming Larsen-Ledet ApS Sneppevej Aabybro Mogens Larsen Granvej Pandrup Mogens Larsen Granvej Pandrup Nielsens service - Anders Nielsen Kjellerupsvej Aabybro Nielsens service - Anders Nielsen Kjellerupsvej Aabybro Fristrup Maskinstation Søndergårdsvej Aabybro Fristrup Maskinstation Søndergårdsvej Aabybro NH Service Klausholmvej Brovst HedeDanmark A/S - Grøn Service Jellingvej Svenstrup J Flemming Larsen-Ledet ApS Sneppevej Aabybro 2

33 DK-Ringkøbing: Tryksager og beslægtede produkter RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Annoncer i trykte ugeaviser og dagblade. Udbud af Annoncer i trykte ugeaviser og dagblade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udbuddet omfatter alle enheder, som hører under Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunens forbrug i 200 på annoncer i trykte ugeaviser og dagblade var ca SEK. Udbuddet opdeles i to delaftaler: Det vil være muligt for konsortier at byde på opgaven. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , Midtjyske Medier Midtjyske Medier og JydskeVestkysten

34 DK-Roskilde: Elektriske husholdningsapparater BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Udbud hårde hvidevarer. Kontrakten omhandler indgåelse af rammeaftale for indkøbs og servicering af hårde hvidevarer til boligselskabets kunder, beboerne i vores lejemål. Kontrakten omhndler desuden levering og montering af hvidevarerne, samt nedtagning og bortskaffelse af gamle hvidevarer. Endvidere omhandler kontrakten levering af reservedele til hårde hvidevarer. CPV: , 39700, 3970, 39720, 39723, 39730, , 39736, , , , , , Punkt EILAND Hvidevareland A/S, Byg & Erhvervssalg Stenhusvej Holbæk Telefon: Fax:

35 DK-Sorø: Industrimaskiner REGION SJÆLLAND Udbud af rammeaftale på levering af EKG apparatur til Region Sjælland. Region Sjælland ønsker at indgå en flerårig rammeaftale om levering af EKG apparatur i hele regionen med én enkelt leverandør. Der skal gives tilbud på to til tre typer EKG apparater, jf. kravspecifikationen: standard EKG, defineret som: almindelig EKG på vogn som bl.a. består af indbygget printer der printer på A4; skærm der kan vise 2 afledninger og tolkningsalgoritme; på samme skærm; barcode scanner; arm til ledninger monteret på vogn; fastforsyning og batteridrevet; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger; fuldt tastatur - se også kravspecifiaktionen, mindre EKG/mobilt og/eller PC-baseret EKG, defineret som hhv.: mindre skærm; ingen printer i A4, dog på strimmel; mulig at bære i taske eller lign; færre indtastningsmuligheder; batteridrevet; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger; tastatur og Software og hardware til windowsbaseret Region Sjælland standard PC; skal kunne se 2 afledninger og tolkningsalgoritme - helst på samme skærm; mulighed for udskrivning; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger. CPV: GE Healthcare Danmark, CVR Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax:

36 DK-Sorø: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning REGION SJÆLLAND Genudbud af lukket blodprøvetagning. Indkøb af kanyler, sommerfugle, sikkerhedssommerfugle, holdere, sikkerhedsholdere, rørtyper, propper samt staseslanger. CPV: Terumo Danmark, filial af Terumo Sweden AB, CVR: Nya Varvet Byggnad 90 Sven Källfelts gata 8 SE Västra Frölunda SVERIGE Telefon: Fax: Terumo Danmark, filial af Terumo Sweden AB, CVR: Nya Varvet Byggnad 90 Sven Källfelts gata 8 SE Västra Frölunda SVERIGE Telefon: Fax: Becton Dickinson A/S, CVR: Park Allé Brøndby Telefon: Fax:

37 DK-Viborg: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger VIBORG KOMMUNE, INDKØBSAFDELINGEN Udbud af prisaftale på fodpleje iht. lov om social service. Levering af fodpleje til pensionister i Viborg Kommune. CPV: Midtjyllands Fodplejeklinik Bøgedal 35, Kongensbro 8843 Ans

38 DK-Vodskov: Drift af elektriske anlæg VATTENFALL A/S Fødepumpedrev indeholdende transformer, frekvensomformer og motor. Køb af fødepumpedrev til udskiftning i revision 202. CPV: Siemens A/S Borupvang 2750 Ballerup

39 DK-Vojens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 26 Vojens Andels-Boligforening afdeling 26 - Nybyggeri 30 almene familieboliger -. etape. Fagentreprisekontrakter vedrørende opførelse af nybygggeri af 30 stk, almene familieboliger bestående af 4 punkthuse på 2 og 3 etager, Det samlede areal udgør 3 00 m2, herudover etableres birum i form af skur. CPV: Peter S. Nielsen ApS Landevejen 6, Dørstrup 6780 Skærbæk Chr. Johansen Eftf. A/S Risbrigvej Padborg Bo MIchelsen A/S Ribelandevej Tønder HM Byg Tømrer- og Snedkerforretning A/S Tjørnevænget Christiansfeld Hustømrerne A/S Kometvej Rødekro Svane Køkkenet, JKM KOlding A/S Albuen 9 A 6000 Kolding Roberts Malerservice ApS Lejrvejen Padborg Carl W. Reis A/S Malervej Esbjerg V Kirkebjerg A/S Niels Bohrs Vej 8

40 6000 Kolding Skrydstrup El-Service ApS Fabriksvej 6500 Vojens ThyssenKrupp Elevator A/S Satellitvej Horsens Svane Køkkenet, JKM Kolding A/S Albuen 9A 6000 Kolding 2

41 DK-Vojens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 26 Vojens Andels-Boligforening afdeling 26 - Nybyggeri 30 almene familieboliger -. etape. Fagentreprisekontrakter vedrørende opførelse af nybygggeri af 30 stk, almene familieboliger bestående af 4 punkthuse på 2 og 3 etager, Det samlede areal udgør 3 00 m2, herudover etableres birum i form af skur. CPV: Contiga Tinglev A/S Mads Clausens Vej Tinglev Sønderjyllands Tagdækning ApS Langagervej Rødding

42 DK-Vordingborg: Forsikringstjenester VORDINGBORG BOLIGSELSKAB Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjer, Maskinkasko og Edb-forsikring. CPV: Tryg Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Mailadresse: Telefon:

43 DK-Ballerup: Sættevogne FORSVARETS MATERIELTJENESTE Anskaffelse af tanksættevogne til det danske forsvar. Anskaffelse af 6 stk L tanksættevogne. CPV: HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg Øst HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg Øst

44 DK-Esbjerg: Varmevekslere MAERSK OLIE OG GAS A/S PO Shell & Tube Heat Exchangers. CPV:

45 DK-Haderslev: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed DOMEA S.M.B.A Digital flyttesyn. Køber ønsker ved en fuld it-understøttelse af processerne omkring flyttesyn og afregning at opnå en række forbedringer på såvel det økonomiske som det administrative felt. Digitalisering giver afdelingsbestyrelsen mulighed for at få meget detaljeret overblik over fordelingen af flytteomkostninger, andre istandsættelsesarbejder samt en række andre driftsforhold, som med et slag kan præsenteres i en langt mere tilgængelig form. Endelig øger digitaliseringen mulighederne for hele tiden at genforhandle gunstige leverandøraftaler omkring istandsættelsesarbejder mv. fordi man hele tiden har et totalt opdateret (og segmenterbart) datagrundlag baseret på historik. Vel og mærke uden at der skal laves særlige manuelle analyser. CPV: , , , , Årstiderne Arkitekter Papirfabrikken Silkeborg Telefon:

46 DK-Haderslev: Hovedvandledninger PROVAS, HADERSLEV FORSYNINGSSEVICE A/S Rør og komponenter til vandforsyning. : PE trykrør 2: Stuk- og elsvejsefittings 3: Anboringsbøjler og bandagemuffer 4: Ventiler og ventiltilbehør 5: Kompressionsfittings og mekaniske samlinger 6: Afregningsmålere CPV: , ,

47 DK-Kongens Lyngby: Indsamling af husholdningsaffald LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Indsamling af haveaffald og storskrald i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ydelsen omfatter husstandsindsamling af haveaffald og storskrald i Lyngby-Taarbæk Kommune fra enfamiliehuse og etageejendomme. CPV: RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

48 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Udbygning og ombygning af åbne og lukkede afsnit m.m. ved Psykiatrisk Center Hvidovre. Region Hovedstadens Psykiatri har indgået totalentreprisekontrakt om projektering og udførelse af 6 stk. nybygninger og renovering af 6 stk. eksisterende bygninger samt landskabsbehandling af hele arealet. Nybygninger omfatter ca m² og eksisterende bygninger, der skal renoveres udgør ca m². Friarealer der skal renoveres omfatter ca. 5,9 ha. Totalentreprisen indeholder projektering, myndighedsbehandling og projekteringsledelse for etape -4 samt byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning og udførelse af etape -3, som omfatter nybygningerne og renovering af eksisterende bygninger. Udførelse af etape 4 er udbudt som en obligatorisk option, og indgår også som dette i totalentreprisekontrakten. CPV: , B. Nygaard Sørensen A/S Stationsalleen Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

49 DK-København: Statistiske tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Konsulentbistand til brugerundersøgelser på sundheds- og ældreområdet. Konsulentbistand til brugerundersøgelser på sundheds- og ældreområdet, ca. 6 undersøgelser årligt. CPV: , , Epinion A/S Ruesgade 3F 2200 København N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: epinion.dk

50 DK-København: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 04.50, herunder kun delaftale - aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage. Rammeaftalen omfatter forbrugsartikler med forpligtende tilslutning og er opdelt i følgende 2 delaftaler: Delaftale : Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage. Delaftale 2: Rengøringsrekvisitter og kemi. Der vælges én leverandør pr. delaftale. Denne bekendtgørelse vedrører kun delaftale. CPV: , , , , , Multiline A/S Kirkebjergvej Sorø Mailadresse: Internetadresse:

51 DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater AARHUS UNIVERSITY CPV: Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater. Dandiag A/S Mårkærvej Tåstrup DFA A/S Produktionsvej Glostrup Fisher Scientific A/S Industrivej Slangerup A/S Ninlab Værkstedsvej 24 C 4600 Køge VWR - Bie & Berntsen A/S Transformervej Herlev

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, 445000, 42652000.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere