Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S"

Transkript

1 DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg Kommune. EF har ca. 60 medarbejdere, hovedsagligt placeret på Ravnevej i Esbjerg. Hertil kommer tre mindre enhedersamt et antal mobile medarbejdere. Opgaven er en outsourcingsopgave, hvor tilbudsgiver skal hjemtage og drive EF s it-systemer og decentraldesktopplatform for brugere, bortset fra overordnede applikationer, hvor der allerede i dag foreligger aftaler omservice med øvrige leverandører. Udbuddet omfatter:. Etablering af ny infrastruktur. Der skal etableres serverkapacitet til passende at drive EF s basissystemer for kontorautomation, ESDH,økonomi, GIS, CAD samt øvrige systemer. 2. Migrering af systemer, data og brugere fra Esbjerg Kommune. Der skal ydes assistance ved genetablering og transition af systemer, data og brugere samt test af disseforud for idriftsættelse. Eksisterende platform skal således koeksistere med forbindelse til kommende løsning itransitionsperioden. 3. Etablering af decentralt hostet desktopplatform. EF s medarbejdere skal have mulighed for at anvende it-systemer/brugerapplikationer på en decentral platformfra internetopkoblede enheder, såsom pc er, tynde terminaler, tablets, og mobile enheder, alt efter relevanteopgaver og medarbejderes behov. 4. Lokale brugerenheder. EF har en velfungerende hardware platform for brugere og ønsker selv at vedligeholde denne. 5. Software. EF ejer licenser eller brugerrettigheder til al anvendt desktopsoftware samt applikationer på servere, men ikke basal serversoftware. 6. Support, drift og vedligehold. Den samlede infrastruktur skal overvåges 24x365, være beskyttet mod virus og spam ligesom der skaletableres backup/restore. Der skal være central support og helpdesk. Udbudsmaterialet vil indeholde en detaljeret specifikation af det nuværende og fremtidige systemlandskab samt hvilke systemer, data og brugerfunktioner der skal hjemtages. CPV: , , , ,

2 DK-Holstebro: Energimålere VESTFORSYNING ERHVERV A/S Montage af fjernaflæste forbrugsmålere. Udskiftning af el-, vand- og varmemålere. CPV: Intego A/S Hedelundvej Esbjerg Ø Eltel Networks A/S Sadelmagervej Vejle Agerkilde A/S Gartnerivej Holstebro Plus El A/S Mads Bjerresvej Holstebro

3 DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed AABENRAA KOMMUNE Projektkonkurrence, Ny indskoling på Tinglev Skole. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny indskoling på Tinglev Skole. Totalrådgivningen omfatter akitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning under projektering, udbud og gennemførelse. Det forventes at opgaven udbydes i hovedentreprise eller fagentrepriser. Byggeriet omfatter nedrivning af eksisterende pavillioner, hvor indskolingen idag er placeret, og etablering af nye bygninger og udearealer hvor indskoling og SFO kan samles. Det samlede lokale- og arealbehov er vurderet til ca. 500m2. CPV: ,

4 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af chassis til dagrenovation for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. Opbygning af chassis til dagrenovation for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. CPV: 34445, Stiholt Hydraulic Tarmvej Aalborg Ø

5 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af chassis til vippe-molok for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. Opbygning af chassis til vippe-molok for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. CPV: 34445, Stiholt Hydraulic Tarmvej Aalborg Ø

6 DK-Haderslev: System- og supporttjenester HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/SDK Provas IT Infrastruktur etablering og drift. I forbindelse med etablering af selvstændig IT platform hos Provas Haderslev Forsyning ønsker Provas at prækvalificere leverandører til gennemførelse af transitionsprojekt samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. Projektet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse vil ske i tæt samarbejde med Provas interne IT funktion. Platformen vil indeholde elementer som hostes på kundens egne lokationer og elementer som skal driftes fra et eksternt datacenter. Transitionsprojektet indeholder følgende hovedelementer: Etablering af selvstændig IT infrastruktur (primært serverplatform) uafhængig af Haderslev Kommunes IT afdeling. (UDCIT). Opgradering af desktop infrastruktur (Windows 7 og Office 200 med tilhørende støtteapplikationer), Konvertering af brugere, data og systemer, Etablering af backup/restore samt disaster/recovery, Etablering af overvågning og driftsberedskab. Den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesaftale indeholder blandt andet følgende hovedelementer: Hosting og drift af dele af infrastrukturen, 24x7x365 overvågning af den samlede infrastruktur (central og decentral), 24-times driftsberedskab på kritiske systemer (on-site indenfor 4 timer), Proaktiv og reaktiv vedligeholdelse af platformen, Helpdesk/Servicedesk. Platformen forventes at indeholde følgende teknologier: Microsoft server platform, SQL Server, Exchange Server, Citrix/Terminal Server, Webservere, Windows baseret desktop platform. Herudover anvendes en række specielsystemer (SRO, CAD mv.) hvor leverandøren vil have driftsansvaret sammen med de respektive leverandører af specielsystemet. CPV: , , Datatech A/S Hedelandsvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

7 DK-Hjørring: Kakao; chokolade- og sukkervarer FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE, HANDELSSEKTIONEN Rammeaftale om indkøb af varme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder., Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), udbyder rammeaftale om indkøb afvarme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder. Indkøbene vil hovedsagligt ske iforbindelse med FBE drift af 38 kantiner, der dagligt servicerer ca medarbejdere. Kantinernes størrelservarierer, og der vil typisk skulle ske flere leverancer af varme drikkevarer til større etablissementer og færretil mindre etablissementer. Leveringsfrekvensen afhænger imidlertid af det enkelte etablissements kapacitetog vareforbrug. Det skal endvidere oplyses, at Forsvaret for øjeblikket tilbyder medarbejderne en kaffeogteordning, der indebærer, at medarbejderne i dagligdagen har adgang til fri/gratis kaffe og te. Denne ordning eret af de 66 tiltag under "Operation Bedre Hverdag". FBE forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancernes omfang, såfremt FBE af en for denneoverordnet myndighed underlægges direktiv, der eksempelvis afstedkommer ændret kundegrundlag, funktion,afskaffelse af den gratis kaffe- og teordning m.v. Det bemærkes, at Forsvarskommandoen (FKO) har udbudt Facility Management, herunder kantinedriften påsjælland og Bornholm. Dette er FKO's udbudsstrategi der tillige vil omfatte et udbud af Facility Managementi Jylland og på Fyn. Dette kan bevirke, at en række af Forsvarets kantiner bliver udliciterert i rammeaftalensløbetid. Som yderligere oplysning kan det tilføjes, at Forsvaret har fokus på - og baserer - sine indkøb på e-handel. CPV: , BKI foods a/s Axel Kiersvej Højbjerg Telefon:

8 DK-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder HORSENS KOMMUNE Horsens Kommune - Det nye Vesterled. Opgaven omfatter projektering og udførelse af følgende typer boliger med tilhørende fællesarealer til ældre socialt udsatte og/eller alkoholiserede borgere: 36 stk. ældrevenlige almene boliger, 8 stk. alternative almene plejeboliger, 4 stk. kommunale afrusnings- og stabiliseringspladser, 4 stk. kommunale stoffrie døgnpladser, 4 stk. almene udslusningsboliger. Dertil kommer en sundhedsklinik samt kontorfaciliteter til centerledelse og administration. Det samlede etageareal bliver m². Eksisterende bygninger med at samlet areal på ca m² skal nedrives. CPV: NCC Construction Danmark A/S Sommervej 3 C 820 Århus V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 DK-København: Bank- og investeringstjenesteydelser BOLIGFORENINGEN AAB, AFD. 45 Finansiering af byggelån og realkreditlån. Oprettelse af byggelån og efterfølgende realkreditlån til gennemførelse af renovering i AAB afd CPV: Nordea Bank Danmark/ BRF Kredit Erhvervsafdelingen Vesterbrogade 8 Postboks København C

10 DK-København: Rekrutteringstjenester UDENRIGSMINISTERIET Kontrakt om rekruttering og administration af forbindelsesofficerer til det danske EU-formandskab 202. Kontrakt om rekruttering og administration af forbindelsesofficerer i forbindelse med de uformelle ministermøder o.lign. afholdt på konferencestederne i København og Horsens. Rekrutteringsbureauet skal stå for udvælgelse, midlertidig ansættelse samt al administration. CPV: Moment A/S Gothersgade 9 23 København K Mailadresse: Telefon:

11 DK-Næstved: Affaldsgenvinding I/S AFFALDPLUS Indsamling og behandling af gips. Indsamling og behandling af gips. CPV: Gips Recycling A/S Egebækvej Nærum

12 DK-Næstved: Transport af affald I/S AFFALDPLUS Kørsel af forbrændingsegnet affald. Kørsel af forbrændingsegnet affald. CPV: HCS A/S Hvissingevej Glostrup

13 DK-Randers: Indsamling af affald RANDERS KOMMUNE Indsamling af storskrald i Randers Kommune. Indsamling af storskrald i Randers Kommune. CPV: , Marius Pedersen A/S

14 DK-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION NORDJYLLAND Udbud - Udsåningsmaskine. Udsåningsmaskine til Klinisk Mikrobiologisk afdeling. CPV: BD Diagnostics Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon:

15 DK-Assens: Snerydning ASSENS KOMMUNE - VEJ- OG TRAFIK Udførelse af vintertjeneste på kommuneveje i Assens Kommune. Sne- og glatførebekæmpelse på kommuneveje i Assens Kommune med anvendelse af lastbiler og traktorer. Vintertjenesten foregår i perioden fra 5. oktober til 5. april. CPV: Ebberup Vognmandsforretning Kirkebakken Ebberup Glatførebekæmpelse og snerydning i Assens Kommune Snavevej Snave Arne Nielsen Brylle ApS Industrivej Tommerup Torben Møller Christensen Industrivej Vissenbjerg Vognmand Kai Andersens Eftf. Vesterlaugsvej Verninge Ebberup Maskinstation Tinggyden Ebberup Kærsminde Maskinstation Kærsmindevej 560 Aborg Assensbølle Maskinstation A/S Lille Roldvej Vissenbjerg Vagn Christensen A/S Syrenvej Brenderup

16 Tanderup Vognmandsforretning I/S Tanderupvej Gelsted 2

17 DK-Hinnerup: Finansielle tjenester og forsikringstjenester FAVRSKOV KOMMUNE EU-udbud på levering af daglige bankforretninger til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune udbyder de finansielle tjenesteydelser vedrørende kommunens daglige bankforretninger. Ydelsen omfatter kontoføring af kommunens forretningskonti med tilhørende seperatkonti samt tilknyttede tjenesteydelser. CPV: Danske Bank Åboulevarden Aarhus C

18 DK-Nykøbing Falster: Programpakke til biblioteksstyring GULDBORGSUND KOMMUNE Biblioteksautomation og Åbent bibliotek til fokebibliotekerne i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund-bibliotekerne ønsker at udbyde levering, installation og vedligeholdelse af RFID-baseret selvbetjeningssystem og Åbent bibliotek til folkebibliotekerne i Guldborgsund Kommune Udbuddet vedrører levering, installation og vedligeholdelse af RFID-baseret selvbetjeningssystem til Hovedbiblioteket (Nykøbing F.), Nørre Alslev Bibliotek, Stubbekøbing Bibliotek, Væggerløse Bibliotek, Sakskøbing Bibliotek, Nysted Bibliotek samt Åbent bibliotek til Nørre Alslev Bibliotek, Stubbekøbing Bibliotek, Væggerløse Bibliotek, Sakskøbing Bibliotek, Nysted Bibliotek. Tilbudsgivere kan kun byde på Guldborgsund-bibliotekerne samlet og ikke på enkelte biblioteker. CPV: TagVision A/S

19 DK-Skanderborg: Belysningsudstyr og elektriske lamper SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Udbuddet vedrører levering af Lyskilder, Batterier og El-artikler til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet vedrører levering af Lyskilder, Batterier og El-artikler til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov Kommune. Haderslev Kommune. Mariagerfjord Kommune. Skive Kommune. Viborg Kommune. Syddjurs Kommune. Rebild Kommune. Skanderborg Kommune, For nedenstående kommuner gælder indtræden i kontrakten pr Favrskov Kommune. Haderslev Kommune. Mariagerfjord Kommune. Skive Kommune. Viborg Kommune.. CPV: , , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Telefon:

20 DK-Vejle: Specialnæringsmidler REGION SYD Indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier. Indkøb af ernæringsdrikke, sondeernæring, ernæringssæt og sonder til samtlige regionens sygehusenheder/institutioner, samt service og uddannelse. CPV: , 33464, Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Fresenius Kabi Islands Brygge København S Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S

21 Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Fresenius Kabi Islands Brygge København S Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Fresenius Kabi Islands Brygge København S Unomedical A/S A ConvaTec Company Birkerød Kongevej Birkerød Covidien Danmark A/s Langebrogade 6E. 3 4 København K Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Covidien Danmark A/s Langebrogade 6E København K Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød 2

22 DK-Vejle: Specialnæringsmidler REGION SYD Indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier Delaftale 8: Dobbeltløbet nasogastriske sonder u/guidewire. Indkøb af ernæringsdrikke, sondeernæring, ernæringssæt og sonder til samtlige regionens sygehusenheder/institutioner, samt service og uddannelse. CPV: , 33464, Delaftale 8: Dobbeltløbet nasogastriske sonder u/guidewire Langebrogade 6E. 3 4 København K

23 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Novartis Healthcare A/S Consumer Lyngbyvej København Ø

24 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Novartis Healthcare A/S Consumer Lyngbyvej København Ø

25 DK-Skanderborg: Pc'er SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Levering af stationære pc er, bærbare pc er og skærme til Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Favrskov Kommune. Udbuddet vedrører levering af stationære pc er, bærbare pc er og skærme til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Favrskov Kommune. CPV: , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

26 DK-Fredericia: Vejtransport DONG ENERGY A/S Bortskaffelse af Røggasprodukter. Bortskaffelse af Røggasprodukter. CPV:

27 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup

28 DK-Aarhus: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme RY ANDELSBOLIGFORENING V/ØSTJYSK BOLIGADMINISTRATION Totalentreprisekontrakt - Kildebjerg, Ry. Totalentreprisen omfatter alle nødvendige ydelser for den fuldstændige projektering og udførelse af opførelse af 53 boliger beliggende Kildebjerg, Rugaardskovvej 3 og. Rugaarden 300 i Ry som fastlagt i kontraktgrundlaget, pkt. 3 nedenfor. CPV: kaj Ove Madsen, Århus A/S Læsøvej Hinnerup

29 DK-København: Trafikovervågningstjenester VEJDIREKTORATET Trafikregistreringer. Tjenesteydelsen omfatter udførelse af trafiktællinger samt hertil knyttede ydelser. Trafiktællinger omfatter maskinelle tællinger, manuelle tællinger og specialtællinger. Udover trafiktællinger omfatter tjenesteydelsen detailplanlægning af tællinger, afrapportering af tællinger og skemamæssig afrapportering vedrørende trafikforhold / tekniske problemer i forbindelse med tællinger samt administration af tjenesteydelsen. Til udførelsen af opgaven anvendes specialindrettede biler og tælleudstyr, som stilles til rådighed af Vejdirektoratet (VD). Tjenesteydelsen udføres i dag delvist af en kontraktholder, som vandt et tilsvarende udbud i 2007, og delvist af VD. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse for de 6 faste medarbejder hos nuværende kontraktholder, som har udført tjenesteydelsen i kontraktperioden. Førnævnte lov finder også anvendelse for de 2 medarbejdere, som p.t. udfører trafiktællinger i regi VD. Mængden af trafiktællinger, som skal gennemføres er ujævnt fordelt henover året. Tællinger foregår i dagtimerne, om natten samt i weekends. Tilbudsgivere skal kunne allokere op til 4 ad hoc ansatte medarbejdere til udførelse af specialtællinger udover de 8 faste medarbejdere, som forventes virksomhedsoverdraget. CPV: , ATKI Transportbuen Næstved Mailadresse: Telefon:

30 DK-Odense: Kortfremstilling GRUNDKORT FYN A/S CPV: , , , Kortfremstilling. Digital kortlægning. Kortlægning fra luften. Fotogrammetritjenester. Blominfo A/S Masnedøgade København Ø

31 DK-Pandrup: Snerydning JAMMERBUGT KOMMUNE Vintertjeneste Vintertjeneste på kørebaner - glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil samt snerydning med traktor. CPV: , Vognmand og entreprenørforretning Brdr. Sand Lærkevej Brønderslev LL Transport Tranekærvej Pandrup LL Transport Tranekærvej Pandrup LL Transport Tranekærvej Pandrup Ryaa Vognmandsforretning Ulvehusvej Aabybro HedeDanmark A/S - Grøn Service Jellingvej Svenstrup J Hune Vognmandsforretning Vesterhavsvej Blokhus Vognmand Leif Knudsen Sulstedvej Vadum Knud Korsbæk & Sønner Attrup ApS Kokkedalsvej Brovst

32 Knud Korsbæk & Sønner Attrup ApS Kokkedalsvej Brovst Harald Pedersen Kærupvej Frøstrup Flemming Larsen-Ledet ApS Sneppevej Aabybro Mogens Larsen Granvej Pandrup Mogens Larsen Granvej Pandrup Nielsens service - Anders Nielsen Kjellerupsvej Aabybro Nielsens service - Anders Nielsen Kjellerupsvej Aabybro Fristrup Maskinstation Søndergårdsvej Aabybro Fristrup Maskinstation Søndergårdsvej Aabybro NH Service Klausholmvej Brovst HedeDanmark A/S - Grøn Service Jellingvej Svenstrup J Flemming Larsen-Ledet ApS Sneppevej Aabybro 2

33 DK-Ringkøbing: Tryksager og beslægtede produkter RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Annoncer i trykte ugeaviser og dagblade. Udbud af Annoncer i trykte ugeaviser og dagblade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udbuddet omfatter alle enheder, som hører under Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunens forbrug i 200 på annoncer i trykte ugeaviser og dagblade var ca SEK. Udbuddet opdeles i to delaftaler: Det vil være muligt for konsortier at byde på opgaven. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , Midtjyske Medier Midtjyske Medier og JydskeVestkysten

34 DK-Roskilde: Elektriske husholdningsapparater BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Udbud hårde hvidevarer. Kontrakten omhandler indgåelse af rammeaftale for indkøbs og servicering af hårde hvidevarer til boligselskabets kunder, beboerne i vores lejemål. Kontrakten omhndler desuden levering og montering af hvidevarerne, samt nedtagning og bortskaffelse af gamle hvidevarer. Endvidere omhandler kontrakten levering af reservedele til hårde hvidevarer. CPV: , 39700, 3970, 39720, 39723, 39730, , 39736, , , , , , Punkt EILAND Hvidevareland A/S, Byg & Erhvervssalg Stenhusvej Holbæk Telefon: Fax:

35 DK-Sorø: Industrimaskiner REGION SJÆLLAND Udbud af rammeaftale på levering af EKG apparatur til Region Sjælland. Region Sjælland ønsker at indgå en flerårig rammeaftale om levering af EKG apparatur i hele regionen med én enkelt leverandør. Der skal gives tilbud på to til tre typer EKG apparater, jf. kravspecifikationen: standard EKG, defineret som: almindelig EKG på vogn som bl.a. består af indbygget printer der printer på A4; skærm der kan vise 2 afledninger og tolkningsalgoritme; på samme skærm; barcode scanner; arm til ledninger monteret på vogn; fastforsyning og batteridrevet; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger; fuldt tastatur - se også kravspecifiaktionen, mindre EKG/mobilt og/eller PC-baseret EKG, defineret som hhv.: mindre skærm; ingen printer i A4, dog på strimmel; mulig at bære i taske eller lign; færre indtastningsmuligheder; batteridrevet; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger; tastatur og Software og hardware til windowsbaseret Region Sjælland standard PC; skal kunne se 2 afledninger og tolkningsalgoritme - helst på samme skærm; mulighed for udskrivning; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger. CPV: GE Healthcare Danmark, CVR Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax:

36 DK-Sorø: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning REGION SJÆLLAND Genudbud af lukket blodprøvetagning. Indkøb af kanyler, sommerfugle, sikkerhedssommerfugle, holdere, sikkerhedsholdere, rørtyper, propper samt staseslanger. CPV: Terumo Danmark, filial af Terumo Sweden AB, CVR: Nya Varvet Byggnad 90 Sven Källfelts gata 8 SE Västra Frölunda SVERIGE Telefon: Fax: Terumo Danmark, filial af Terumo Sweden AB, CVR: Nya Varvet Byggnad 90 Sven Källfelts gata 8 SE Västra Frölunda SVERIGE Telefon: Fax: Becton Dickinson A/S, CVR: Park Allé Brøndby Telefon: Fax:

37 DK-Viborg: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger VIBORG KOMMUNE, INDKØBSAFDELINGEN Udbud af prisaftale på fodpleje iht. lov om social service. Levering af fodpleje til pensionister i Viborg Kommune. CPV: Midtjyllands Fodplejeklinik Bøgedal 35, Kongensbro 8843 Ans

38 DK-Vodskov: Drift af elektriske anlæg VATTENFALL A/S Fødepumpedrev indeholdende transformer, frekvensomformer og motor. Køb af fødepumpedrev til udskiftning i revision 202. CPV: Siemens A/S Borupvang 2750 Ballerup

39 DK-Vojens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 26 Vojens Andels-Boligforening afdeling 26 - Nybyggeri 30 almene familieboliger -. etape. Fagentreprisekontrakter vedrørende opførelse af nybygggeri af 30 stk, almene familieboliger bestående af 4 punkthuse på 2 og 3 etager, Det samlede areal udgør 3 00 m2, herudover etableres birum i form af skur. CPV: Peter S. Nielsen ApS Landevejen 6, Dørstrup 6780 Skærbæk Chr. Johansen Eftf. A/S Risbrigvej Padborg Bo MIchelsen A/S Ribelandevej Tønder HM Byg Tømrer- og Snedkerforretning A/S Tjørnevænget Christiansfeld Hustømrerne A/S Kometvej Rødekro Svane Køkkenet, JKM KOlding A/S Albuen 9 A 6000 Kolding Roberts Malerservice ApS Lejrvejen Padborg Carl W. Reis A/S Malervej Esbjerg V Kirkebjerg A/S Niels Bohrs Vej 8

40 6000 Kolding Skrydstrup El-Service ApS Fabriksvej 6500 Vojens ThyssenKrupp Elevator A/S Satellitvej Horsens Svane Køkkenet, JKM Kolding A/S Albuen 9A 6000 Kolding 2

41 DK-Vojens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 26 Vojens Andels-Boligforening afdeling 26 - Nybyggeri 30 almene familieboliger -. etape. Fagentreprisekontrakter vedrørende opførelse af nybygggeri af 30 stk, almene familieboliger bestående af 4 punkthuse på 2 og 3 etager, Det samlede areal udgør 3 00 m2, herudover etableres birum i form af skur. CPV: Contiga Tinglev A/S Mads Clausens Vej Tinglev Sønderjyllands Tagdækning ApS Langagervej Rødding

42 DK-Vordingborg: Forsikringstjenester VORDINGBORG BOLIGSELSKAB Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjer, Maskinkasko og Edb-forsikring. CPV: Tryg Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Mailadresse: Telefon:

43 DK-Ballerup: Sættevogne FORSVARETS MATERIELTJENESTE Anskaffelse af tanksættevogne til det danske forsvar. Anskaffelse af 6 stk L tanksættevogne. CPV: HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg Øst HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg Øst

44 DK-Esbjerg: Varmevekslere MAERSK OLIE OG GAS A/S PO Shell & Tube Heat Exchangers. CPV:

45 DK-Haderslev: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed DOMEA S.M.B.A Digital flyttesyn. Køber ønsker ved en fuld it-understøttelse af processerne omkring flyttesyn og afregning at opnå en række forbedringer på såvel det økonomiske som det administrative felt. Digitalisering giver afdelingsbestyrelsen mulighed for at få meget detaljeret overblik over fordelingen af flytteomkostninger, andre istandsættelsesarbejder samt en række andre driftsforhold, som med et slag kan præsenteres i en langt mere tilgængelig form. Endelig øger digitaliseringen mulighederne for hele tiden at genforhandle gunstige leverandøraftaler omkring istandsættelsesarbejder mv. fordi man hele tiden har et totalt opdateret (og segmenterbart) datagrundlag baseret på historik. Vel og mærke uden at der skal laves særlige manuelle analyser. CPV: , , , , Årstiderne Arkitekter Papirfabrikken Silkeborg Telefon:

46 DK-Haderslev: Hovedvandledninger PROVAS, HADERSLEV FORSYNINGSSEVICE A/S Rør og komponenter til vandforsyning. : PE trykrør 2: Stuk- og elsvejsefittings 3: Anboringsbøjler og bandagemuffer 4: Ventiler og ventiltilbehør 5: Kompressionsfittings og mekaniske samlinger 6: Afregningsmålere CPV: , ,

47 DK-Kongens Lyngby: Indsamling af husholdningsaffald LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Indsamling af haveaffald og storskrald i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ydelsen omfatter husstandsindsamling af haveaffald og storskrald i Lyngby-Taarbæk Kommune fra enfamiliehuse og etageejendomme. CPV: RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

48 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Udbygning og ombygning af åbne og lukkede afsnit m.m. ved Psykiatrisk Center Hvidovre. Region Hovedstadens Psykiatri har indgået totalentreprisekontrakt om projektering og udførelse af 6 stk. nybygninger og renovering af 6 stk. eksisterende bygninger samt landskabsbehandling af hele arealet. Nybygninger omfatter ca m² og eksisterende bygninger, der skal renoveres udgør ca m². Friarealer der skal renoveres omfatter ca. 5,9 ha. Totalentreprisen indeholder projektering, myndighedsbehandling og projekteringsledelse for etape -4 samt byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning og udførelse af etape -3, som omfatter nybygningerne og renovering af eksisterende bygninger. Udførelse af etape 4 er udbudt som en obligatorisk option, og indgår også som dette i totalentreprisekontrakten. CPV: , B. Nygaard Sørensen A/S Stationsalleen Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

49 DK-København: Statistiske tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Konsulentbistand til brugerundersøgelser på sundheds- og ældreområdet. Konsulentbistand til brugerundersøgelser på sundheds- og ældreområdet, ca. 6 undersøgelser årligt. CPV: , , Epinion A/S Ruesgade 3F 2200 København N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: epinion.dk

50 DK-København: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 04.50, herunder kun delaftale - aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage. Rammeaftalen omfatter forbrugsartikler med forpligtende tilslutning og er opdelt i følgende 2 delaftaler: Delaftale : Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage. Delaftale 2: Rengøringsrekvisitter og kemi. Der vælges én leverandør pr. delaftale. Denne bekendtgørelse vedrører kun delaftale. CPV: , , , , , Multiline A/S Kirkebjergvej Sorø Mailadresse: Internetadresse:

51 DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater AARHUS UNIVERSITY CPV: Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater. Dandiag A/S Mårkærvej Tåstrup DFA A/S Produktionsvej Glostrup Fisher Scientific A/S Industrivej Slangerup A/S Ninlab Værkstedsvej 24 C 4600 Køge VWR - Bie & Berntsen A/S Transformervej Herlev

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund:

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund: NOTAT Baggrund: Flere og flere danske kommuner vælger at vise alle kommunalbestyrelsesmøderne via webcast. Dette betyder, at ved at montere et par kameraer og noget bagvedliggende teknologi kan borgere,

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK INDHOLD 1. BAGGRUND 2. AMBITION 3. MÅLGRUPPER 4. OM OS 5. LØSNINGEN 6. PRISER 7. PROCES 8. KONTAKT BAGGRUND Københavns 17 år gamle bycykel skulle udskiftes med udgangen

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere