Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S"

Transkript

1 DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg Kommune. EF har ca. 60 medarbejdere, hovedsagligt placeret på Ravnevej i Esbjerg. Hertil kommer tre mindre enhedersamt et antal mobile medarbejdere. Opgaven er en outsourcingsopgave, hvor tilbudsgiver skal hjemtage og drive EF s it-systemer og decentraldesktopplatform for brugere, bortset fra overordnede applikationer, hvor der allerede i dag foreligger aftaler omservice med øvrige leverandører. Udbuddet omfatter:. Etablering af ny infrastruktur. Der skal etableres serverkapacitet til passende at drive EF s basissystemer for kontorautomation, ESDH,økonomi, GIS, CAD samt øvrige systemer. 2. Migrering af systemer, data og brugere fra Esbjerg Kommune. Der skal ydes assistance ved genetablering og transition af systemer, data og brugere samt test af disseforud for idriftsættelse. Eksisterende platform skal således koeksistere med forbindelse til kommende løsning itransitionsperioden. 3. Etablering af decentralt hostet desktopplatform. EF s medarbejdere skal have mulighed for at anvende it-systemer/brugerapplikationer på en decentral platformfra internetopkoblede enheder, såsom pc er, tynde terminaler, tablets, og mobile enheder, alt efter relevanteopgaver og medarbejderes behov. 4. Lokale brugerenheder. EF har en velfungerende hardware platform for brugere og ønsker selv at vedligeholde denne. 5. Software. EF ejer licenser eller brugerrettigheder til al anvendt desktopsoftware samt applikationer på servere, men ikke basal serversoftware. 6. Support, drift og vedligehold. Den samlede infrastruktur skal overvåges 24x365, være beskyttet mod virus og spam ligesom der skaletableres backup/restore. Der skal være central support og helpdesk. Udbudsmaterialet vil indeholde en detaljeret specifikation af det nuværende og fremtidige systemlandskab samt hvilke systemer, data og brugerfunktioner der skal hjemtages. CPV: , , , ,

2 DK-Holstebro: Energimålere VESTFORSYNING ERHVERV A/S Montage af fjernaflæste forbrugsmålere. Udskiftning af el-, vand- og varmemålere. CPV: Intego A/S Hedelundvej Esbjerg Ø Eltel Networks A/S Sadelmagervej Vejle Agerkilde A/S Gartnerivej Holstebro Plus El A/S Mads Bjerresvej Holstebro

3 DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed AABENRAA KOMMUNE Projektkonkurrence, Ny indskoling på Tinglev Skole. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny indskoling på Tinglev Skole. Totalrådgivningen omfatter akitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning under projektering, udbud og gennemførelse. Det forventes at opgaven udbydes i hovedentreprise eller fagentrepriser. Byggeriet omfatter nedrivning af eksisterende pavillioner, hvor indskolingen idag er placeret, og etablering af nye bygninger og udearealer hvor indskoling og SFO kan samles. Det samlede lokale- og arealbehov er vurderet til ca. 500m2. CPV: ,

4 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af chassis til dagrenovation for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. Opbygning af chassis til dagrenovation for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. CPV: 34445, Stiholt Hydraulic Tarmvej Aalborg Ø

5 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af chassis til vippe-molok for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. Opbygning af chassis til vippe-molok for Aalborg Kommunes Renovationsvæsen. CPV: 34445, Stiholt Hydraulic Tarmvej Aalborg Ø

6 DK-Haderslev: System- og supporttjenester HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/SDK Provas IT Infrastruktur etablering og drift. I forbindelse med etablering af selvstændig IT platform hos Provas Haderslev Forsyning ønsker Provas at prækvalificere leverandører til gennemførelse af transitionsprojekt samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. Projektet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse vil ske i tæt samarbejde med Provas interne IT funktion. Platformen vil indeholde elementer som hostes på kundens egne lokationer og elementer som skal driftes fra et eksternt datacenter. Transitionsprojektet indeholder følgende hovedelementer: Etablering af selvstændig IT infrastruktur (primært serverplatform) uafhængig af Haderslev Kommunes IT afdeling. (UDCIT). Opgradering af desktop infrastruktur (Windows 7 og Office 200 med tilhørende støtteapplikationer), Konvertering af brugere, data og systemer, Etablering af backup/restore samt disaster/recovery, Etablering af overvågning og driftsberedskab. Den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesaftale indeholder blandt andet følgende hovedelementer: Hosting og drift af dele af infrastrukturen, 24x7x365 overvågning af den samlede infrastruktur (central og decentral), 24-times driftsberedskab på kritiske systemer (on-site indenfor 4 timer), Proaktiv og reaktiv vedligeholdelse af platformen, Helpdesk/Servicedesk. Platformen forventes at indeholde følgende teknologier: Microsoft server platform, SQL Server, Exchange Server, Citrix/Terminal Server, Webservere, Windows baseret desktop platform. Herudover anvendes en række specielsystemer (SRO, CAD mv.) hvor leverandøren vil have driftsansvaret sammen med de respektive leverandører af specielsystemet. CPV: , , Datatech A/S Hedelandsvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

7 DK-Hjørring: Kakao; chokolade- og sukkervarer FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE, HANDELSSEKTIONEN Rammeaftale om indkøb af varme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder., Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), udbyder rammeaftale om indkøb afvarme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder. Indkøbene vil hovedsagligt ske iforbindelse med FBE drift af 38 kantiner, der dagligt servicerer ca medarbejdere. Kantinernes størrelservarierer, og der vil typisk skulle ske flere leverancer af varme drikkevarer til større etablissementer og færretil mindre etablissementer. Leveringsfrekvensen afhænger imidlertid af det enkelte etablissements kapacitetog vareforbrug. Det skal endvidere oplyses, at Forsvaret for øjeblikket tilbyder medarbejderne en kaffeogteordning, der indebærer, at medarbejderne i dagligdagen har adgang til fri/gratis kaffe og te. Denne ordning eret af de 66 tiltag under "Operation Bedre Hverdag". FBE forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancernes omfang, såfremt FBE af en for denneoverordnet myndighed underlægges direktiv, der eksempelvis afstedkommer ændret kundegrundlag, funktion,afskaffelse af den gratis kaffe- og teordning m.v. Det bemærkes, at Forsvarskommandoen (FKO) har udbudt Facility Management, herunder kantinedriften påsjælland og Bornholm. Dette er FKO's udbudsstrategi der tillige vil omfatte et udbud af Facility Managementi Jylland og på Fyn. Dette kan bevirke, at en række af Forsvarets kantiner bliver udliciterert i rammeaftalensløbetid. Som yderligere oplysning kan det tilføjes, at Forsvaret har fokus på - og baserer - sine indkøb på e-handel. CPV: , BKI foods a/s Axel Kiersvej Højbjerg Telefon:

8 DK-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder HORSENS KOMMUNE Horsens Kommune - Det nye Vesterled. Opgaven omfatter projektering og udførelse af følgende typer boliger med tilhørende fællesarealer til ældre socialt udsatte og/eller alkoholiserede borgere: 36 stk. ældrevenlige almene boliger, 8 stk. alternative almene plejeboliger, 4 stk. kommunale afrusnings- og stabiliseringspladser, 4 stk. kommunale stoffrie døgnpladser, 4 stk. almene udslusningsboliger. Dertil kommer en sundhedsklinik samt kontorfaciliteter til centerledelse og administration. Det samlede etageareal bliver m². Eksisterende bygninger med at samlet areal på ca m² skal nedrives. CPV: NCC Construction Danmark A/S Sommervej 3 C 820 Århus V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 DK-København: Bank- og investeringstjenesteydelser BOLIGFORENINGEN AAB, AFD. 45 Finansiering af byggelån og realkreditlån. Oprettelse af byggelån og efterfølgende realkreditlån til gennemførelse af renovering i AAB afd CPV: Nordea Bank Danmark/ BRF Kredit Erhvervsafdelingen Vesterbrogade 8 Postboks København C

10 DK-København: Rekrutteringstjenester UDENRIGSMINISTERIET Kontrakt om rekruttering og administration af forbindelsesofficerer til det danske EU-formandskab 202. Kontrakt om rekruttering og administration af forbindelsesofficerer i forbindelse med de uformelle ministermøder o.lign. afholdt på konferencestederne i København og Horsens. Rekrutteringsbureauet skal stå for udvælgelse, midlertidig ansættelse samt al administration. CPV: Moment A/S Gothersgade 9 23 København K Mailadresse: Telefon:

11 DK-Næstved: Affaldsgenvinding I/S AFFALDPLUS Indsamling og behandling af gips. Indsamling og behandling af gips. CPV: Gips Recycling A/S Egebækvej Nærum

12 DK-Næstved: Transport af affald I/S AFFALDPLUS Kørsel af forbrændingsegnet affald. Kørsel af forbrændingsegnet affald. CPV: HCS A/S Hvissingevej Glostrup

13 DK-Randers: Indsamling af affald RANDERS KOMMUNE Indsamling af storskrald i Randers Kommune. Indsamling af storskrald i Randers Kommune. CPV: , Marius Pedersen A/S

14 DK-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION NORDJYLLAND Udbud - Udsåningsmaskine. Udsåningsmaskine til Klinisk Mikrobiologisk afdeling. CPV: BD Diagnostics Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon:

15 DK-Assens: Snerydning ASSENS KOMMUNE - VEJ- OG TRAFIK Udførelse af vintertjeneste på kommuneveje i Assens Kommune. Sne- og glatførebekæmpelse på kommuneveje i Assens Kommune med anvendelse af lastbiler og traktorer. Vintertjenesten foregår i perioden fra 5. oktober til 5. april. CPV: Ebberup Vognmandsforretning Kirkebakken Ebberup Glatførebekæmpelse og snerydning i Assens Kommune Snavevej Snave Arne Nielsen Brylle ApS Industrivej Tommerup Torben Møller Christensen Industrivej Vissenbjerg Vognmand Kai Andersens Eftf. Vesterlaugsvej Verninge Ebberup Maskinstation Tinggyden Ebberup Kærsminde Maskinstation Kærsmindevej 560 Aborg Assensbølle Maskinstation A/S Lille Roldvej Vissenbjerg Vagn Christensen A/S Syrenvej Brenderup

16 Tanderup Vognmandsforretning I/S Tanderupvej Gelsted 2

17 DK-Hinnerup: Finansielle tjenester og forsikringstjenester FAVRSKOV KOMMUNE EU-udbud på levering af daglige bankforretninger til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune udbyder de finansielle tjenesteydelser vedrørende kommunens daglige bankforretninger. Ydelsen omfatter kontoføring af kommunens forretningskonti med tilhørende seperatkonti samt tilknyttede tjenesteydelser. CPV: Danske Bank Åboulevarden Aarhus C

18 DK-Nykøbing Falster: Programpakke til biblioteksstyring GULDBORGSUND KOMMUNE Biblioteksautomation og Åbent bibliotek til fokebibliotekerne i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund-bibliotekerne ønsker at udbyde levering, installation og vedligeholdelse af RFID-baseret selvbetjeningssystem og Åbent bibliotek til folkebibliotekerne i Guldborgsund Kommune Udbuddet vedrører levering, installation og vedligeholdelse af RFID-baseret selvbetjeningssystem til Hovedbiblioteket (Nykøbing F.), Nørre Alslev Bibliotek, Stubbekøbing Bibliotek, Væggerløse Bibliotek, Sakskøbing Bibliotek, Nysted Bibliotek samt Åbent bibliotek til Nørre Alslev Bibliotek, Stubbekøbing Bibliotek, Væggerløse Bibliotek, Sakskøbing Bibliotek, Nysted Bibliotek. Tilbudsgivere kan kun byde på Guldborgsund-bibliotekerne samlet og ikke på enkelte biblioteker. CPV: TagVision A/S

19 DK-Skanderborg: Belysningsudstyr og elektriske lamper SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Udbuddet vedrører levering af Lyskilder, Batterier og El-artikler til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet vedrører levering af Lyskilder, Batterier og El-artikler til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov Kommune. Haderslev Kommune. Mariagerfjord Kommune. Skive Kommune. Viborg Kommune. Syddjurs Kommune. Rebild Kommune. Skanderborg Kommune, For nedenstående kommuner gælder indtræden i kontrakten pr Favrskov Kommune. Haderslev Kommune. Mariagerfjord Kommune. Skive Kommune. Viborg Kommune.. CPV: , , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Telefon:

20 DK-Vejle: Specialnæringsmidler REGION SYD Indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier. Indkøb af ernæringsdrikke, sondeernæring, ernæringssæt og sonder til samtlige regionens sygehusenheder/institutioner, samt service og uddannelse. CPV: , 33464, Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Fresenius Kabi Islands Brygge København S Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S

21 Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nestlé Danmark A/S Dampfærgevej København Ø Fresenius Kabi Islands Brygge København S Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Fresenius Kabi Islands Brygge København S Unomedical A/S A ConvaTec Company Birkerød Kongevej Birkerød Covidien Danmark A/s Langebrogade 6E. 3 4 København K Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Covidien Danmark A/s Langebrogade 6E København K Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød 2

22 DK-Vejle: Specialnæringsmidler REGION SYD Indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier Delaftale 8: Dobbeltløbet nasogastriske sonder u/guidewire. Indkøb af ernæringsdrikke, sondeernæring, ernæringssæt og sonder til samtlige regionens sygehusenheder/institutioner, samt service og uddannelse. CPV: , 33464, Delaftale 8: Dobbeltløbet nasogastriske sonder u/guidewire Langebrogade 6E. 3 4 København K

23 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Novartis Healthcare A/S Consumer Lyngbyvej København Ø

24 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Novartis Healthcare A/S Consumer Lyngbyvej København Ø

25 DK-Skanderborg: Pc'er SKANDERBORG KOMMUNE, INDKØBSTEAMET Levering af stationære pc er, bærbare pc er og skærme til Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Favrskov Kommune. Udbuddet vedrører levering af stationære pc er, bærbare pc er og skærme til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Favrskov Kommune. CPV: , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

26 DK-Fredericia: Vejtransport DONG ENERGY A/S Bortskaffelse af Røggasprodukter. Bortskaffelse af Røggasprodukter. CPV:

27 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup

28 DK-Aarhus: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme RY ANDELSBOLIGFORENING V/ØSTJYSK BOLIGADMINISTRATION Totalentreprisekontrakt - Kildebjerg, Ry. Totalentreprisen omfatter alle nødvendige ydelser for den fuldstændige projektering og udførelse af opførelse af 53 boliger beliggende Kildebjerg, Rugaardskovvej 3 og. Rugaarden 300 i Ry som fastlagt i kontraktgrundlaget, pkt. 3 nedenfor. CPV: kaj Ove Madsen, Århus A/S Læsøvej Hinnerup

29 DK-København: Trafikovervågningstjenester VEJDIREKTORATET Trafikregistreringer. Tjenesteydelsen omfatter udførelse af trafiktællinger samt hertil knyttede ydelser. Trafiktællinger omfatter maskinelle tællinger, manuelle tællinger og specialtællinger. Udover trafiktællinger omfatter tjenesteydelsen detailplanlægning af tællinger, afrapportering af tællinger og skemamæssig afrapportering vedrørende trafikforhold / tekniske problemer i forbindelse med tællinger samt administration af tjenesteydelsen. Til udførelsen af opgaven anvendes specialindrettede biler og tælleudstyr, som stilles til rådighed af Vejdirektoratet (VD). Tjenesteydelsen udføres i dag delvist af en kontraktholder, som vandt et tilsvarende udbud i 2007, og delvist af VD. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse for de 6 faste medarbejder hos nuværende kontraktholder, som har udført tjenesteydelsen i kontraktperioden. Førnævnte lov finder også anvendelse for de 2 medarbejdere, som p.t. udfører trafiktællinger i regi VD. Mængden af trafiktællinger, som skal gennemføres er ujævnt fordelt henover året. Tællinger foregår i dagtimerne, om natten samt i weekends. Tilbudsgivere skal kunne allokere op til 4 ad hoc ansatte medarbejdere til udførelse af specialtællinger udover de 8 faste medarbejdere, som forventes virksomhedsoverdraget. CPV: , ATKI Transportbuen Næstved Mailadresse: Telefon:

30 DK-Odense: Kortfremstilling GRUNDKORT FYN A/S CPV: , , , Kortfremstilling. Digital kortlægning. Kortlægning fra luften. Fotogrammetritjenester. Blominfo A/S Masnedøgade København Ø

31 DK-Pandrup: Snerydning JAMMERBUGT KOMMUNE Vintertjeneste Vintertjeneste på kørebaner - glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil samt snerydning med traktor. CPV: , Vognmand og entreprenørforretning Brdr. Sand Lærkevej Brønderslev LL Transport Tranekærvej Pandrup LL Transport Tranekærvej Pandrup LL Transport Tranekærvej Pandrup Ryaa Vognmandsforretning Ulvehusvej Aabybro HedeDanmark A/S - Grøn Service Jellingvej Svenstrup J Hune Vognmandsforretning Vesterhavsvej Blokhus Vognmand Leif Knudsen Sulstedvej Vadum Knud Korsbæk & Sønner Attrup ApS Kokkedalsvej Brovst

32 Knud Korsbæk & Sønner Attrup ApS Kokkedalsvej Brovst Harald Pedersen Kærupvej Frøstrup Flemming Larsen-Ledet ApS Sneppevej Aabybro Mogens Larsen Granvej Pandrup Mogens Larsen Granvej Pandrup Nielsens service - Anders Nielsen Kjellerupsvej Aabybro Nielsens service - Anders Nielsen Kjellerupsvej Aabybro Fristrup Maskinstation Søndergårdsvej Aabybro Fristrup Maskinstation Søndergårdsvej Aabybro NH Service Klausholmvej Brovst HedeDanmark A/S - Grøn Service Jellingvej Svenstrup J Flemming Larsen-Ledet ApS Sneppevej Aabybro 2

33 DK-Ringkøbing: Tryksager og beslægtede produkter RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Annoncer i trykte ugeaviser og dagblade. Udbud af Annoncer i trykte ugeaviser og dagblade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udbuddet omfatter alle enheder, som hører under Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunens forbrug i 200 på annoncer i trykte ugeaviser og dagblade var ca SEK. Udbuddet opdeles i to delaftaler: Det vil være muligt for konsortier at byde på opgaven. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , Midtjyske Medier Midtjyske Medier og JydskeVestkysten

34 DK-Roskilde: Elektriske husholdningsapparater BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Udbud hårde hvidevarer. Kontrakten omhandler indgåelse af rammeaftale for indkøbs og servicering af hårde hvidevarer til boligselskabets kunder, beboerne i vores lejemål. Kontrakten omhndler desuden levering og montering af hvidevarerne, samt nedtagning og bortskaffelse af gamle hvidevarer. Endvidere omhandler kontrakten levering af reservedele til hårde hvidevarer. CPV: , 39700, 3970, 39720, 39723, 39730, , 39736, , , , , , Punkt EILAND Hvidevareland A/S, Byg & Erhvervssalg Stenhusvej Holbæk Telefon: Fax:

35 DK-Sorø: Industrimaskiner REGION SJÆLLAND Udbud af rammeaftale på levering af EKG apparatur til Region Sjælland. Region Sjælland ønsker at indgå en flerårig rammeaftale om levering af EKG apparatur i hele regionen med én enkelt leverandør. Der skal gives tilbud på to til tre typer EKG apparater, jf. kravspecifikationen: standard EKG, defineret som: almindelig EKG på vogn som bl.a. består af indbygget printer der printer på A4; skærm der kan vise 2 afledninger og tolkningsalgoritme; på samme skærm; barcode scanner; arm til ledninger monteret på vogn; fastforsyning og batteridrevet; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger; fuldt tastatur - se også kravspecifiaktionen, mindre EKG/mobilt og/eller PC-baseret EKG, defineret som hhv.: mindre skærm; ingen printer i A4, dog på strimmel; mulig at bære i taske eller lign; færre indtastningsmuligheder; batteridrevet; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger; tastatur og Software og hardware til windowsbaseret Region Sjælland standard PC; skal kunne se 2 afledninger og tolkningsalgoritme - helst på samme skærm; mulighed for udskrivning; skal kunne overføre til MUSE; mulighed for indtastning af bruger. CPV: GE Healthcare Danmark, CVR Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax:

36 DK-Sorø: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning REGION SJÆLLAND Genudbud af lukket blodprøvetagning. Indkøb af kanyler, sommerfugle, sikkerhedssommerfugle, holdere, sikkerhedsholdere, rørtyper, propper samt staseslanger. CPV: Terumo Danmark, filial af Terumo Sweden AB, CVR: Nya Varvet Byggnad 90 Sven Källfelts gata 8 SE Västra Frölunda SVERIGE Telefon: Fax: Terumo Danmark, filial af Terumo Sweden AB, CVR: Nya Varvet Byggnad 90 Sven Källfelts gata 8 SE Västra Frölunda SVERIGE Telefon: Fax: Becton Dickinson A/S, CVR: Park Allé Brøndby Telefon: Fax:

37 DK-Viborg: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger VIBORG KOMMUNE, INDKØBSAFDELINGEN Udbud af prisaftale på fodpleje iht. lov om social service. Levering af fodpleje til pensionister i Viborg Kommune. CPV: Midtjyllands Fodplejeklinik Bøgedal 35, Kongensbro 8843 Ans

38 DK-Vodskov: Drift af elektriske anlæg VATTENFALL A/S Fødepumpedrev indeholdende transformer, frekvensomformer og motor. Køb af fødepumpedrev til udskiftning i revision 202. CPV: Siemens A/S Borupvang 2750 Ballerup

39 DK-Vojens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 26 Vojens Andels-Boligforening afdeling 26 - Nybyggeri 30 almene familieboliger -. etape. Fagentreprisekontrakter vedrørende opførelse af nybygggeri af 30 stk, almene familieboliger bestående af 4 punkthuse på 2 og 3 etager, Det samlede areal udgør 3 00 m2, herudover etableres birum i form af skur. CPV: Peter S. Nielsen ApS Landevejen 6, Dørstrup 6780 Skærbæk Chr. Johansen Eftf. A/S Risbrigvej Padborg Bo MIchelsen A/S Ribelandevej Tønder HM Byg Tømrer- og Snedkerforretning A/S Tjørnevænget Christiansfeld Hustømrerne A/S Kometvej Rødekro Svane Køkkenet, JKM KOlding A/S Albuen 9 A 6000 Kolding Roberts Malerservice ApS Lejrvejen Padborg Carl W. Reis A/S Malervej Esbjerg V Kirkebjerg A/S Niels Bohrs Vej 8

40 6000 Kolding Skrydstrup El-Service ApS Fabriksvej 6500 Vojens ThyssenKrupp Elevator A/S Satellitvej Horsens Svane Køkkenet, JKM Kolding A/S Albuen 9A 6000 Kolding 2

41 DK-Vojens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 26 Vojens Andels-Boligforening afdeling 26 - Nybyggeri 30 almene familieboliger -. etape. Fagentreprisekontrakter vedrørende opførelse af nybygggeri af 30 stk, almene familieboliger bestående af 4 punkthuse på 2 og 3 etager, Det samlede areal udgør 3 00 m2, herudover etableres birum i form af skur. CPV: Contiga Tinglev A/S Mads Clausens Vej Tinglev Sønderjyllands Tagdækning ApS Langagervej Rødding

42 DK-Vordingborg: Forsikringstjenester VORDINGBORG BOLIGSELSKAB Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjer, Maskinkasko og Edb-forsikring. CPV: Tryg Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Mailadresse: Telefon:

43 DK-Ballerup: Sættevogne FORSVARETS MATERIELTJENESTE Anskaffelse af tanksættevogne til det danske forsvar. Anskaffelse af 6 stk L tanksættevogne. CPV: HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg Øst HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg HMK Bilcon A/S Hadsundvej Aalborg Øst

44 DK-Esbjerg: Varmevekslere MAERSK OLIE OG GAS A/S PO Shell & Tube Heat Exchangers. CPV:

45 DK-Haderslev: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed DOMEA S.M.B.A Digital flyttesyn. Køber ønsker ved en fuld it-understøttelse af processerne omkring flyttesyn og afregning at opnå en række forbedringer på såvel det økonomiske som det administrative felt. Digitalisering giver afdelingsbestyrelsen mulighed for at få meget detaljeret overblik over fordelingen af flytteomkostninger, andre istandsættelsesarbejder samt en række andre driftsforhold, som med et slag kan præsenteres i en langt mere tilgængelig form. Endelig øger digitaliseringen mulighederne for hele tiden at genforhandle gunstige leverandøraftaler omkring istandsættelsesarbejder mv. fordi man hele tiden har et totalt opdateret (og segmenterbart) datagrundlag baseret på historik. Vel og mærke uden at der skal laves særlige manuelle analyser. CPV: , , , , Årstiderne Arkitekter Papirfabrikken Silkeborg Telefon:

46 DK-Haderslev: Hovedvandledninger PROVAS, HADERSLEV FORSYNINGSSEVICE A/S Rør og komponenter til vandforsyning. : PE trykrør 2: Stuk- og elsvejsefittings 3: Anboringsbøjler og bandagemuffer 4: Ventiler og ventiltilbehør 5: Kompressionsfittings og mekaniske samlinger 6: Afregningsmålere CPV: , ,

47 DK-Kongens Lyngby: Indsamling af husholdningsaffald LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Indsamling af haveaffald og storskrald i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ydelsen omfatter husstandsindsamling af haveaffald og storskrald i Lyngby-Taarbæk Kommune fra enfamiliehuse og etageejendomme. CPV: RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

48 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Udbygning og ombygning af åbne og lukkede afsnit m.m. ved Psykiatrisk Center Hvidovre. Region Hovedstadens Psykiatri har indgået totalentreprisekontrakt om projektering og udførelse af 6 stk. nybygninger og renovering af 6 stk. eksisterende bygninger samt landskabsbehandling af hele arealet. Nybygninger omfatter ca m² og eksisterende bygninger, der skal renoveres udgør ca m². Friarealer der skal renoveres omfatter ca. 5,9 ha. Totalentreprisen indeholder projektering, myndighedsbehandling og projekteringsledelse for etape -4 samt byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning og udførelse af etape -3, som omfatter nybygningerne og renovering af eksisterende bygninger. Udførelse af etape 4 er udbudt som en obligatorisk option, og indgår også som dette i totalentreprisekontrakten. CPV: , B. Nygaard Sørensen A/S Stationsalleen Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

49 DK-København: Statistiske tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Konsulentbistand til brugerundersøgelser på sundheds- og ældreområdet. Konsulentbistand til brugerundersøgelser på sundheds- og ældreområdet, ca. 6 undersøgelser årligt. CPV: , , Epinion A/S Ruesgade 3F 2200 København N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: epinion.dk

50 DK-København: Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 04.50, herunder kun delaftale - aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage. Rammeaftalen omfatter forbrugsartikler med forpligtende tilslutning og er opdelt i følgende 2 delaftaler: Delaftale : Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage. Delaftale 2: Rengøringsrekvisitter og kemi. Der vælges én leverandør pr. delaftale. Denne bekendtgørelse vedrører kun delaftale. CPV: , , , , , Multiline A/S Kirkebjergvej Sorø Mailadresse: Internetadresse:

51 DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater AARHUS UNIVERSITY CPV: Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater. Dandiag A/S Mårkærvej Tåstrup DFA A/S Produktionsvej Glostrup Fisher Scientific A/S Industrivej Slangerup A/S Ninlab Værkstedsvej 24 C 4600 Køge VWR - Bie & Berntsen A/S Transformervej Herlev

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009 1 Ref. alm Den 30. januar 2009 Den økonomiske krise trækker Danmark skævt Ordrebøgerne har gennem noget tid set stadig tyndere ud, og virksomhedernes behov for at ansætte ny arbejdskraft er derfor styrtdykket.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere