Majkonferencer i 15 år. Husker I?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Majkonferencer i 15 år. Husker I?"

Transkript

1 Majkonferencer i 15 år Husker I?

2 1999 Skoleplanlægning

3 2000 Grøn plejeplan

4 2001 Den første gang (med FOT)

5 2002 Kommunernes brug af GIS på internettet Er der bevidste valg/tanker om udformningen af GIS på hjemmesiden?

6 2003 ESDH GIS-integration

7 2004 System 2000

8 2005 Dagrenovation

9 2006 3D-bymodeller

10 2007 Støjkortlægning

11 2008 Miljøportalen

12 2009 Digital byggesagsbehandling

13 2010 Program for Maj-konference 2010 GIS-konference Geodatasamarbejde i beredskabet Afholdes den 20. maj 2010 på DTU Kaffe Ordstyrer Velkomst By- og Miljødirektør Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Brugen af geodata er i rivende udvikling. Samarbejder på tværs af sektorer omkring både fremskaffelse og brug af geodata er også i vækst. Der er potentialer for at nå endnu mere. Det kan ske ved at udnytte de eksisterende samarbejdsaftaler, ved at udvikle samarbejderne, og ved at etablere nye samarbejder, hvor der kan ses behov og hvor der er mulighed for at understøtte forvaltning og planlægning. Vicedirektør Kåre Clemmesen, Kort & Matrikelstyrelsen Kommuneaftalen og videreudviklingen af Kortforsyningen Hvordan arbejdes der med Kortforsyningen i maskinrummet? Hvilke projekter er i gang? Hvordan er prioriteringen? Hvad er web-cache, et swichboard, INSPIRE kompatibel eller andre frække dele i Kortforsyningen? Geodata-samarbejde i beredskabet Giver det mening at beredskabsaktører samarbejder med udgangspunkt i geodata? Hvordan sikrer vi, at de nødvendige geodata er til stede når beredskabet har brug for dem? Den fælles GIS kriseportal har den en fremtid? Souschef Dorthe Holme og Enhedsleder Jørgen Larsen de Martino, Kort & Matrikelstyrelsen Nyt BBR samme behov? Nyt BBR er i drift, hvad betyder det for adresserne - og for kommunerne? Hvad er de bærende principper i Nyt BBR og hvilke muligheder giver de? Hvordan har adresselovgivningen udviklet sig? Hvad betyder det for kommunernes rolle som adressemyndighed? Hvor er flaskehalsene og udfordringerne? Frokost Henrik Steen Andersen, Kort & Matrikelstyrelsen Kaffe Specialkonsulent Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen Kommunalbestyrelsen har pligt til at vedligeholde adresserne, men hvem sætter de til det? Betyder det noget for systemet, der skal understøtte arbejdsgangene. Hvor ligger masterdata? Hvad skal der til for at kommunerne får det, de ønsker sig? Vice kontorchef Pia Færch, Kommunernes Landsforening Klima og GIS i Albertslund Kommune Albertslund Kommune har i årevis profileret sig som grøn kommune. Tidligere benyttede man udelukkende traditionelle analysemetoder med tabeller og grafer til illustrationer, men nu har vi taget hul på mulighederne med GIS og geodata til at understøtte og dokumentere kommunens arbejde på klima- og miljøområdet. Vi vil præsentere hvorledes vi på flere fronter arbejder på at understøtte og dokumentere klima- og miljøarbejdet vha. samling, strukturering og publicering af bl.a. kommunale ejendomsdata til brug for bæredygtigt geografisk facilities management, geografisk visualisering af energiforbrug, opstilling af scenarier for renovering af boligområder mv Digital Offentlig Byggesagsbehandling GIS-koordinator Susanne Dalby og GIS-medarbejder Rune Eliasson, Albertslund Kommune Ansøgningsmodulet er nu offentligt tilgængelig med digital signatur, hvordan har de første erfaringer været med at modtage ansøgninger via modulet. Hvad er status og forløbet i den resterende del af projektet. Afdelingschef Erik Scheldon, Gladsaxe Kommune Geodataimplementeringsprojektet 37 danske kommuner deltager i projektet Implementering af et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag (OGF). Hvad er hovedkonklusionerne på benchmark analysen? Én datamodel for alle væsentlige kommunale geodata, ét fælles billede af OGF og det realistiske perspektiv i fælles driftsløsninger i forbindelse med de kommunale udviklingsplaner? Jens Ole Bach, Kommunernes Landsforening og Lennart Christoffersen, HRKS Kaffe FOT i en kommunal hverdag Kommunale forventninger, bestyrelsens beslutninger og tekniske udfordringer mødes i FOT. Hvad er de basale behov for at den kommunale hverdag fungerer? Kan den det nu? Hvis ikke, hvornår kan den så? Hvor er de tekniske begrænsninger - og hvor er de økonomiske/beslutningsmæssige? Introduktion: By- og Miljødirektør Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Paneldeltagere: Ole Perch Nielsen, Holbæk Kommune Stine Stuhr Jakosen, Egedal Kommune Brian Pileman Olsen, kort- og Matrikelstyrelsen Kåre Clemmensen, FOT danmark Afslutning By- og Miljødirektør Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune

14 Hvad er CEDI og hvorfor er CEDI interesseret i anvendelsen af geodata? I begyndelsen af 2011 gennemførte CEDI en spørgeskemaundersøgelse om strategisk anvendelse af geodata - hvad blev resultatet af undersøgelsen? Hvor er offentlige myndigheder og særligt kommunerne strategiske i anvendelsen af geodata? Kunne der kostateres mulige potentialer eller eventuelt barrierer? Senioranalytiker Kristoffer Nilaus Olsen, Center for Digital Forvaltning Brug af geodata i digitale løsninger hvordan og hvornår kommer KOMBIT på banen? Kan geodatanørderne gøre deres tanker og ideer så generelle, at andre forvaltningsnørder bliver interesserede? Projektleder Tommy Mostrup, KOMBIT Kommunernes strategiske brug af geodata potentialer og barrierer Fælles udbud af web-gis til sagsbehandling Det fælles rammeudbud kører i regi af FKG (Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde), men hvor langt er arbejdet med projektet og de andre FKG initiativer kommet? Hvad kendetegner de kommende systemer, hvilke kommuner er med og hvornår kan vi forvente at se de første resultater? Souschef Bo Runge-Dalager, Holbæk Kommune Kommunal- og fællesoffentlig digitaliseringsstrategi konflikt eller to sider af samme sag? Den kommunale digitaliseringsstrategi er vedtaget og en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er på vej. Bringer de forandring med sig til den offentlige sektor? Hvad de vigtigste initiativer? Hvordan implementeres de? Hvad er perspektivet? Centerchef Jakob Harder, Kommunernes Landsforening Afslutning By- og Miljødirektør Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Når KOMBIT kommer på banen Kaffe Tirsdag d. 10. maj på Ingeniørhøjskolen i Ballerup Maj-konference Sundheds-GIS Kaffe Ordstyrer By- og Miljødirektør Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet KMS nye strategiske grundlag peger på målsætninger om tværoffentlige samarbejder. Men hvordan sikrer vi udviklingen af de forskellige samarbejdsfora? Hvordan håndterer vi de mangeartede interessenter? Hvordan understøttes øget brug af geodata i forvaltningerne? Vicedirektør Kåre Clemmesen, Kort & Matrikelstyrelsen Vi har talt om det i mindst 10 år anvendelse af GIS udenfor det tekniske område. Er der overhovedet sket en udvikling? Projektkoordinator Lennart Christoffersen, HRKS Screening, kommunal GIS-anvendelse - også udenfor Teknisk Forvaltning? Hvad er en ruteoptimering? Hvordan foregår en ruteberegning? Hvad er kravene til geografiske data, software og arbejdsbeskrivelser? Hvor kan ruteoptimering være nyttig? Landinspektør Nikolaj Nielsen, Kloi Møller Kaffe Skoledistrikter og valgdistrikter, hvordan så de ud før, og hvordan ser de ud nu? Kan skoleelever geokodes? Kan valgdistrikter flyttes? Kan der spares ressourcer? Landinspektør Ole Dittmer Andersen, Guldborgsund Kommune Sundhed og GIS kan det give en gevinst indenfor forebyggelse og planlægning? Hvad ligger der gemt? Hvad er perspektivet? Hvordan implementeres det? Overlæge Charlotte Glümer, ansvarlig for de komm. sundhedsprofiler i hovedstaden Cykelstier på din iphone Sidste skrig i Apps til Apple og Android mobil telefoner. Du har den alligevel altid ved hånden, nu kan du også bruge den til at finde vej på cykelstierne i og udenfor Albertlund Kommune. GIS koordinator Susanne Dalby, Albertslund Kommune Idekatalog Hvad kan vi gøre for at komme videre? Projektkoordinator Lennart Christoffersen, HRKS Frokost

15 Hvordan oplever seks fagligt passionerede talere forskellige sider af nye alternativer (til de proprietære GIS-miljøer, det være sig database, desktop eller webapplikationer - og med en sløjfe til FKG-udbuddet) Præsenteret i en I gnite-session. Derpå indledes en debat med salen, faciliteret af Hans Ravnkjær. Der lægges ud med et kort op læg om: FKG og afledte relationer v. Michael David Knudsen (Hvidovre kommune) QuantumGIS - desktop v. Hasse Hauch (Frederiksberg kommune) PostGIS database v. Christian Helring Andersen (Rødovre kommune) MapGuide Forms webgis, OpenSource, organisering og betalingsmodel v. Erling Kristensen (Helsingør Kommune) MapGuide Forms webgis, teknisk løsning, eksempler, mobil og App v. Anette Rosengård Poulsen (Frederikssund Kommune) Den første runde med road-show i regionerne o g deres styregrupper er gennemført og hvad så nu? Hvilke konkrete opgaver skal kommunerne løse for fællesskabet - og for sig selv? Kan alle gå i gang med det samme, eller hvem bestemmer rækkefølgen? FKG udbuddene set indefra, v/ Per Boesen, Høje Tåstrup Kommune og Carsten Andersen, Halsnæs Kommune Hvordan har en deltagerkommune oplevet det fælles udbudsprojekt? Hvilke fordele er der ved at gennemføre udbud i fællesskab? Hvilke udfordringer har været de største undervejs? Hvordan er deltagerkommunernes forventninger til det, der bliver leveret? Hvilke gode råd har deltagerkommunerne til de andre ko mmuner - både dem der ønsker at gå i gang med det samme og dem, der hellere vil vente lidt? Opsamling og afrundning v/ Philip Hartmann (Gladsaxe kommune) De nye alternativer set fra en brugervinkel v. Hans Ravnk jær (cheche) Fælles kommunal datamodel, v/ In ge Flensted, (KL) Kaffe og kage Geodata ud over rampen: Varedeklarationer v/ Lars Dalgaard, (Ballerup kommune) Bred anvendelse af geodata kræver metadata metadata på mange nive auer, til forskellige målgrupper og dem vi ikke kender (endnu). Hvordan skaffer vi dem? Hvorfor er det nødvendigt at også geodata skal have en varedeklaration? indenrigsministeriet) Hvordan kan den offentlige sektor, communities og private virksomheder skabe nye løsninger sammen? Hvad kan den offentlige sektor lære a f Wikipedia? Hvorfor er community, samfund og det offentlige ikke det samme? (Grontmij) Hvordan kan vi blive inspireret af hin andens GIS-løsninger? Hvis jeg giver noget, får jeg så noge t? Hvad kan brugstedet.dk bruges til? Konkrete og aktuelle eksempler på hvordan geografisk information skaber værdi for virksomheder, privatpersoner og offentlige myndigheder Er crowd sourcing kommet for at blive? v/ Janus Sandsgaard, (Økonomi og brugstedet.dk genbrug gode ideer og løsninger v/ Niels Bo Wille-Jørgensen Hvad består en god klimaplan af? Hvilke bindinger skal kommunerne være særligt opmærksomme på? Hvilke valgmuligheder kan kommunerne arbejde med? Hvilke geografiske in formationer forventes en klimaplan at indeholde? Hvordan støtter kommunernes GIS folk klimaf olket og kommuneplanlæggerne? GIS på tværs af kommuner som organisationer v/ Brian Hansen Damsgaard (Faaborg Midtfyn kommune) Er der overhovedet store rationaler ved at lægge flere kommuners GIS-funktioner sammen? Kan kommunerne/organisationen klare sig uden en lokal GIS-medarbejder? Hvordan kommer vi fra drift til udvikling, kan en "Fælles GIS-funktion" gøre en forskel? FÆLLESSKAB OG MANGE NYE INDIVIDUELLE MULIGHEDER Klimarejseholdet kommer og hjælper v/ Mai Haskell Andersen Velkomst og indledning v. Philip Hartmann (Gladsaxe kommune) Klimaplaner i Hørsholm kommune v/ (Hørsholm kommune) Nyt fra KMS v. Kåre Clemmensen (Kort & Matrikelstyrelsen) Frokost der serveres sandwich Kaffe og brød sig hej til en kollega Afventer endelig tekst Pause 2012 Metadata

16 2013 Frie grunddata

17 2014 Og her er vi så i dag

18

19 Opsamling [Præsentation af resultatet fra plancherne..] Skal vi tage 15 år til?

20 Opsamling [Præsentation af resultatet fra plancherne..] Skal vi tage 15 år til?

21 Opsamling [Præsentation af resultatet fra plancherne..] Skal vi tage 15 år til?

22 Opsamling [Præsentation af resultatet fra plancherne..] Skal vi tage 15 år til?

23 Opsamling Skal vi tage 15 år til?

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Århus den 1. - 2. april. Stigende modenhed fælles løsninger. IT-arkitekturkonferencen 2009 1

Århus den 1. - 2. april. Stigende modenhed fælles løsninger. IT-arkitekturkonferencen 2009 1 Århus den 1. - 2. april IT-arkitekturkonferencen 2009 Stigende modenhed fælles løsninger IT-arkitekturkonferencen 2009 1 Indhold 3 4 6 7 8 12 16 18 20 Forord Oversigt over program oversigt Plenum Dag 1

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

40 år med KORTDAGE. Konferencekatalog. Aalborg 19. - 21. november 2014 GEOFORUM KORTDAGE 2014

40 år med KORTDAGE. Konferencekatalog. Aalborg 19. - 21. november 2014 GEOFORUM KORTDAGE 2014 40 år med KORTDAGE Konferencekatalog Aalborg 19. - 21. november 2014 KORTDAGE 2014 GEOFORUM Stueplan Aalborg Kongres & Kultur Center - Lokaleoversigt 1. Geoforums arrangørkontor 2. Forhallen/lounge 3.

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kolding 4.-6. november 2013 GEOFORUM

Kolding 4.-6. november 2013 GEOFORUM Konferencekatalog KORTDAGE 2013 Geoforum samler traditionen tro hele den danske geodatabranche til konferencen Kortdage 2013. Kortdage sætter i år fokus på forskellige temaer, der omgiver og påvirker den

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere