DEN SAMVIRKENDE SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SAMVIRKENDE SKOLE"

Transkript

1 DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S

2 Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed, der leverer indsigt i brugerbehov og organiserer brugercentrerede innovationsprocesser. Vi er en blanding af humanistiske akademikere og innovationspraktikere, som bl.a. reflekterer, analyserer og stimulerer forandringer, der kan forbedre de måder, hvorpå vi tilvejebringer velfærd..com

3 SKOLEBRANDEN ER ET SYMPTOM Udfordring: Omfattende hærværk og skolebrande er symptomatiske, symbolske reaktioner på mistrivsel. Skolen har svært ved at løse sin opgave i vidensamfundet. Det truer Danmarks evne til at generere vækst og velfærd i en global verden. 150 Indsats: Mange initiativer til forbedring af folkeskolen. Langt de fleste sigter mod udvikling af folkeskolen indefra. Problemet kan blive, at de mange initiativer afføder behov for en finansiering som kan være vanskelig at tilvejebringe Hvordan kan man angribe problemstillingen som en anledning til velfærdsinnovation? COM

4 STRATEGIER FOR VELFÆRDSINNOVATION 1. Identifikation og udvikling af nye markeder der kompenserer de offentlige services 2. Public service redesign efterspørgsel efter nye leverancer til den offentlige sektor Q Q Expected quality Delivered quality Nye markeder for velfærd time Public service redesign 3. Udvikling af nye relationer mellem offentlige, private og civile aktører time Social innovation.com

5 NYE MULIGHEDER FOR SAMSPIL Den samvirkende skole ønsker at undersøge muligheder for at skabe nye former for samspil mellem skolen og de omgivende civile og private aktører?.com

6 RAMMEN OM SKOLEN Skolebrande og vandalisering fremhæver skolens bygningsmæssige rammer som udviklingspotentiale. Skolen er også bygning, lokalitet, arealer og faciliteter. At ændre rammen kan åbne nye muligheder for at supplere de mange interne svar på folkeskolens udvikling. Forandring af rammerne kan forløse potentialet i et forpligtigende samspil mellem skolen, virksomheder og lokalsamfund og ved at øge ejerskab medvirke til øget kvalitet og effektivitet i folkeskolen herunder reducerede omkostninger til drift, vedligehold og genopbygning..com

7 ET SOCIALØKOLOGISK SYSTEM En samvirkende skole bør indgå i det flow af viden, læringsprocesser og interaktioner mellem mennesker, som kendetegner et moderne samfund. Privat virksomhed Hvad sker der, hvis vi betragter skolen som en del af et socialøkonomisk og socialøkologisk system, med hvilket den har et aktivt stofskifte? Hvis skolebygningen ikke anskues som en specialiseret og isoleret bygning, men som et lokalt knudepunkt for en flerhed af aktiviteter døgnet rundt, året rundt? Offentlig service Skolen Civile initiativer.com

8 ET GLIMT AF MULIGHEDER? To 8. klasser fungerer i deres valgfag 1 dag om ugen i et ½ år som medudviklere for to virksomheder: CPH Gaming School: Gaming & drama; udvikling af nye spilscenarier i Spore. KOMPAN: Physical Gaming; udvikling af bevægelsesrum med inspiration fra parkour. Klassernes lærere blev suppleret af ekspertundervisere..com

9 UUDNYTTET POTENTIALE FOR UDVEKSLING Overordnet udviklingsmålsætning: Gensidig udveksling og bedre udnyttelse af de to områders forskelligartede kulturelle, sociale, teknologiske og erhvervsøkonomiske muligheder og ressourcer. IT, web & gaming virksomheder Unge i Urbanplanen Social integration i byen.com

10 SPOR 1: GAMING & DRAMA.COM

11 SPOR 2: PHYSICAL GAMING.COM

12 Eleverne har fået undervisning i den virkelige verden. Det har flyttet dem rigtig meget og dannet dem. Det har været rigtig succesfuldt. De har fået en anden oplevelse af dem selv som aktører i samfundet, og jeg ser, at det her projekt har fået fat i den lidt svagere elevgruppe. (Skoleleder, Dyvekeskolen) En jeg var på hold med vidste faktisk ikke, hvad hun ville være, og efter UI har hun fundet ud af, at hun gerne vil være ITingeniør, så det har faktisk hjulpet hende meget, og hun er fast besluttet på, at hun godt vil være noget med IT nu, og det tror jeg også, der er mange andre, der godt vil. De så den der spændende side bag IT. (Elev, Dyvekeskolen).COM

13 Eleverne har fået selvtillid ved at bevæge sig ud i andre fremmede miljøer. De kan begå sig i miljøer som ikke er skolen eller Urbanplanen, men som er et ITfirma, et universitet, en kantine, hvor man har en række uskrevne regler for opførsel. De har fået en oplevelse af, at sådan her begår man sig i andre miljøer. Det har været en rigtig god ting. Samtidig har de lært at stå ved deres ting, en tillid til at man kan nogle ting omkring et eller andet, og hvor det ikke er nogen lærere, men nogle helt andre faggrupper fra den virkelige verden som har lært dem noget og forklaret dem, hvad der kræves af dem. (Skoleleder, Dyvekeskolen).COM

14 Jeg tror nok, vi har lært det der med at kommunikere med andre mennesker. Normalt er det bare sådan noget med at råbe hinanden ind i ansigtet, typisk os 8. klasser. Jeg tror, vi har lært at respektere hinanden på den måde, at vi kan tale ordentlig til hinanden i stedet for: hey ræk mig den der, ellers så slår jeg dig. Jeg tror, der er mere respekt iblandt os nu. Det kan man godt mærke. (Elev, Dyvekeskolen).COM

15 VÆRDISKABENDE SAMSPIL: BEHOV FOR NYE LØSNINGER Erfaringerne indikerer, at man godt kan nytænke skolens fysiske ramme, anvendelse og betydning, og derved realisere et konkret og værdiskabende samspil imellem skolen, civile og private aktører. men også, at det kræver vilje til at se skolen som en del af en større helhed. Et sådant samspil forudsætter dels løsninger, der kan skabe reelle incitamentsstrukturer mellem de lokale aktører, skoleledelse, lærere og elever og dels løsninger, der understøtter samspillet og skaber kvalitet og effektivitet i folkeskolen. Den samvirkende skole foreslår udvikling af en sammenhængende løsning, der rummer tre hovedkomponenter med tilhørende potentialer for vækst og velfærd: 1. CSRdrevet samspil 2. Samspil om fysiske rammer 3. Designprincipper for samspil.com

16 CSRDREVET SAMSPIL Et bæredygtigt, ressourcefyldt CSRdrevet samspil kræver: klar forståelse af, hvilke muligheder lovgivning og undervisningspraksis reelt giver for samspil indsigt i, hvordan virksomheder konkret kan udmønte et samfundsansvar, som rækker længere end sodavandsbesøg. CSR er én af danske virksomheders store styrker, og spørgsmålet er: Hvordan repræsenterer skolen en mulighed som lokal CSR partner? Potentiale: Gensidigt værdiskabende lokale samarbejder, baseret på forretningsdrevet CSR, som øger undervisningens kvalitet specielt for elever, der ikke har maksimalt udbytte af de klassiske undervisningsformer..com

17 SAMSPIL OM FYSISKE RAMMER Et samspil mellem skolen og lokale aktørers kerneaktiviteter kan baseres på et fællesskab om faciliteter og fysiske rammer og åbne for nye undervisningsrum. Kan et sådant fællesskab organiseres, så det får positiv betydning for lokale aktører, undervisningens kvalitet, og gør lokalsamfundets forskellighed til en nærværende del af elevernes hverdag? Kan skolens rammer huse nye aktiviteter, og kan skolens undervisning foregå hos lokale aktører? fx lokale kunstnere? Hvilke krav vil fællesskaber om faciliteter og fysiske rammer stille til skolens driftsorganisation? Potentiale: Dynamisk skole med mangfoldige aktiviteter, som stimulerer elevers orientering mod egne evner & muligheder og øger deres sociale kompetencer. Nye driftsmodeller, som rummer gensidig økonomisk gevinst for kommune og lokale aktører..com

18 DESIGNPRINCIPPER FOR SAMSPIL Nye designprincipper og ændret beslutningspraksis er forudsætning for, at skolebyggerier ikke blot ubevidst reproducerer eksisterende løsninger. Hvilke barrierer og muligheder er der for at skabe et design og en proces, der kan udvide perspektiverne for skolens anvendelse ude og inde? Potentiel gevinst: Nye design & disponeringsprincipper, som understøtter samspil og resulterer i højere udnyttelsesgrad af kommunale m 2 samt reducerede drifts og vedligeholdelsesomkostninger..com

19 PERSPEKTIVER PÅ SKOLEBRAND Ejerskab og motivation igennem en tro på egne fremtidsmuligheder Forpligtethed i de nære relationer Tryghed ved at føle sig hjemmevant i flere miljøer Mindske risiko for brand og vandalisme i lokalområdet som følge af engagement og ejerskab.com

20 HELHEDSSYN & NYE SAMSPIL Udviklingen af nye kommercielle services og forretningsmodeller, der kan understøtte et nyt dynamisk samspil mellem skole og lokalsamfund kræver: At ambitionen konkretiseres, og de gældende vilkår og aktører identificeres Et bredt sammensat konsortium med forpligtende og dedikeret deltagelse fra kommune (på tværs af forvaltninger), skole, facility management, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og strategirådgivere Indtil videre har vi været i dialog med: KHR Arkitekter A/S.COM

21 INVITATION Vi vil gerne invitere alle interesserede til dialog om potentialet i den samvirkende skole..com

22 FOR YDERLIGERE INFORMATION MIE BJERRE Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere