Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi"

Transkript

1 Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus Rovsing Kristiansen, Head of Analysis DATO: 13. maj 2013

2 Indhold 1. Hovedstaden er udfordret på talent Vækstudfordringen Potentialet i internationale talenter Fra dødvande til vækst En talentstrategi vil løfte regionen Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

3 1. Hovedstaden er udfordret på talent Hovedstadsregionen tiltrækker langt færre internationale talenter end hovedparten af de metropolregioner, som vi gerne vil sammenligne os med. Stockholm, Hamborg, Wien og Dublin er eksempler på regioner, der alle har langt flere internationale talenter end København Samtidig oplever de alle en højere vækst i tilstrømningen af internationale talenter. Hovedstadsregionen hører med andre ord til blandt den tunge tredjedel af de europæiske storbyer de metropoler, der er dårligst til at tiltrække de kloge hoveder. Finanskrisen og den økonomiske afmatning i Europa har bidraget til, at ledigheden i Danmark de seneste år har været stigende. Men i et historisk perspektiv er en ledighed på under 5 pct. moderat. Det er også en udbredt holdning blandt økonomer, at øges arbejdsudbuddet i Danmark, vil beskæftigelsen også vokse, når arbejdsmarkedet fungerer fleksibelt. Det er også baggrunden for de arbejdsmarkedsreformer, der er blevet gennemført i de senere år (fx dagpenge- og tilbagetrækningsreform). Dertil kommer, at på trods af at der er flere ledige nu, oplever Danmark, på linje med mange andre lande, et såkaldt talent paradoks, hvor virksomhedernes konkurrence om de bedste medarbejdere med præcist de rette kompetencer bliver mere global og intensiveret. 1 Hovedstadsregionen er sammen med resten af Danmark udfordret på væksten. Krisen har gjort sit, men også langsigtede, strukturelle skift i verdensøkonomiens tyngdepunkter og den øgede globalisering bidrager til vores vanskeligheder. Nye både billige og dygtige konkurrenter kommer til fra fjerne hjørner af verden. Da det samtidig er på nogle af disse markeder fremtidens vækstmuligheder gemmer sig, er globaliseringens udfordringer rykket helt tæt på. Den aktuelle økonomiske situation må ikke rykke ved erkendelsen af, at vi er udfordret: At vi er ikke gode nok til at udnytte den verden af talent, der eksisterer uden for Danmark. Der findes ikke ét simpelt vækstmiddel. En række små og store beslutninger skal træffes hvis væksten skal øges herhjemme. Én række af beslutninger handler om at blive bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i globaliseringen. Og én særligt oplagt mulighed er at udnytte, at arbejdsmarkedet bliver mere mobilt og at internationalt talent i stigende omfang søger karrieremuligheder og oplevelser, hvor de findes. Heriblandt i Danmark og i Hovedstadsregionen. 3 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

4 Det er dokumenteret, at internationale talenter bidrager til væksten, der hvor de slår sig ned. Derfor skal vi gøre alt for, at så mange af dem som muligt bliver bevidste om de muligheder, der findes i Hovedstadsregionen, og at der er så få hindringer som muligt for at de slår sig ned netop her. De fleste af de største danske virksomheder har opdaget og udnytter allerede styrken i internationalt talent. Og de har musklerne til at håndtere de praktiske udfordringer. Men vi mangler at få den store bredde i erhvervslivet med. Under 10 % af de højtuddannede internationale talenter arbejder således i en virksomhed med 0-49 ansatte. 2 Mange er ikke opmærksomme på mulighederne og ofte er forsøgene på at ansætte udlændinge præget af tilfældigheder. Hvis myndigheder og offentlige tilbud samtidig ikke er indrettet efter udlændingenes behov, er der næsten garanti for, at det er regioner og virksomheder i andre lande, der vinder kapløbet om de internationale talenter. Den nationale virksomhed Den sporadisk internationale virksomhed Den systematisk internationale virksomhed Den globale virksomhed Der er derfor behov for at udvikle en samlet strategi for, hvordan Hovedstadsregionen flytter sig til den bedste halvdel af europæiske storbyer, når det gælder tiltrækning af internationale talenter. Det kræver, at virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og myndigheder går hånd i hånd. At der udvikles strategier og nye muligheder, der giver mening for alle grupper og ikke mindst sætter det enkelte udenlandske talent i centrum. 4 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

5 2. Vækstudfordringen Den grundlæggende globale udfordring for tidligt udviklede økonomier som den danske er at skabe de rette betingelser for at sikre en økonomisk vækst også i fremtiden. Konkurrencen er hård fra de nye lande, der har en langt større sult efter velstand og som vil kæmpe hårdt for at opnå, hvad vi allerede har opnået og mere til. At andre bliver rigere, gør ikke os fattigere. Men bliver væksten for lav, kan vi ikke opretholde den velstand og den velfærd, som næsten hele det politiske landskab grundlæggende er enige om at ønske. Danmark står overfor en klar vækstudfordring. En udfordring, der ikke kan løses med ét enkelt greb, men kræver at der bliver truffet en række beslutninger. Beslutninger der skal ruste Danmark til at omdanne de udfordringer, som skabes ved at være en lille åben økonomi i en globaliseret verden, til at være muligheder vi udnytter fuldt ud. Én af de udfordringer, der skal vendes til en mulighed, er tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. 3 Udfordringen er særligt vigtig for Hovedstadsregionen. For det er metropolerne og deres virksomheder, der fungerer som magneter for internationalt talent. Flere end 60 % af de internatonale talenter i Danmark er trukket til regionen og befinder sig netop her. 4 Region Hovedstaden er derfor afgørende i arbejdet for at øge og forbedre den samlede tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent i Danmark. I 2009 gjorde OECD det klart, at Hovedstadsregionen er bagud på point og i høj grad udfordret af andre regioner, som vi normalt sammenligner os med, i forhold til tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. Det fremhæves ydermere som én af Hovedstadsregionens større udfordringer, når det kommer til vækstskabelse. 5 Udfordringens størrelse og omfang bliver tydelig, når vi ser på metropolregioner tæt på Danmark. Måler man andelen af udenlandske videnarbejdere som andel af det samlede antal videnarbejdere i en region, placerer København sig på en 22. plads ud af 32 mulige langt overgået fx Stockholm, Dublin, Berlin og Amsterdam. 6 Se figur 1. 5 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

6 Figur 1. Andel udenlandske videnarbejdere Kilde: Copenhagen Capacity pba REG LAB, 2012 I en verden, hvor virksomheder i højere grad flytter deres aktiviteter derhen, hvor de bedste vilkår findes, er det altafgørende at øge virksomhedernes adgang til internationale talenter. På nuværende tidspunkt er Danmark og Hovedstadsregionen ramt af et Globaliseringsgab. Gabet består i forskellen mellem, hvor højt erhvervslivet prioriterer tiltrækningen af talent og vurderingen af den faktiske tiltrækning og fastholdelse. Danmark er sammenlignet med andre europæiske lande, som Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Irland og Nederlandene, det land med det største globaliseringsgab. Figur 2. Globaliseringsgabet Kilde: Copenhagen Capacity pba. IMD Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

7 Når virksomhederne prioriterer tiltrækningen af internationalt talent så højt, er det, fordi de rette kompetencer er altafgørende for deres konkurrenceevne. I en rundspørge blandt danske HR-ansvarlige, svarer ca. 50 % at deres virksomhed i stigende omfang har behov for medarbejdere med kendskab til udenlandske markeder og globale konkurrenceforhold. Endvidere er disse kompetencer, ifølge virksomhederne, ikke let tilgængelige, hvorfor ca. 25 % svarer, at de i nogen udstrækning har svært ved at finde medarbejdere med de efterspurgte kompetencer. 7 Ca. 20 % angiver, at de i stigende grad rekrutterer medarbejdere fra udlandet for at få dækket deres kompetencebehov. 7 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

8 3. Potentialet i internationale talenter Kendskabet til internationale markeder, et internationalt netværk, kulturforståelse og sprogkundskaber er nogle af de positive egenskaber, som virksomhederne ser ved at have internationale talenter ansat i deres virksomhed. Det er egenskaber, som er afgørende for at en virksomhed kan drive forretning på internationale markeder, både hvad angår import og eksport. I analysen Copenhagen Talent Bridge Analyse af internationale talenter i Region Hovedstaden udarbejdet af DAMVAD for Tænketanken DEA og Copenhagen Capacity i regi af projektet Copenhagen Talent Bridge, er en række virksomheder blevet spurgt, hvilke potentialer de oplever ved at have international arbejdskraft ansat. Hele 49 % angiver, at det giver en større mangfoldighed. 85 % angiver at mangfoldighed skaber innovation Den øgede mangfoldighed i virksomheder har i stigende grad fået opmærksomhed, da flere undersøgelser viser, at virksomheder og teams, der har en øget mangfoldighed, også øger deres evne til at skabe innovation. Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes gennemførte i 2011 en undersøgelse blandt 300 virksomhedsledere i hele verden. Undersøgelsen blev fulgt op af en række interview. Resultaterne af undersøgelsen viste, at 85 % af virksomhedslederne var enige i, at mangfoldighed var en forudsætning for at skabe ideer og innovation. 8 En række forskellige økonomiske analyser, der refereres neden for, har endvidere undersøgt de økonomiske bidrag fra en øget tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. De dynamiske jobeffekter eller merbeskæftigelsen ved en stigning i internationale videnarbejdere viser fx, at når én udenlandsk videnarbejder kommer ind på det danske arbejdsmarked, skaber det yderligere to jobs i supportfunktioner. 9 15% Produktivitetsplus på internalt talent De internationale talenters produktivitetsbidrag er også blevet undersøgt, og det er industrien, der med 15 % plus, opnår den største produktivitetsgevinst ved ansættelse af international talent. 10 Der er økonomiske gevinster forbundet med tiltrækning af næsten alle typer af internationale talenter. Det glæder både de internationale studerende, de almindelige højtuddannede, og de på forskerordningen. Internationale studerende bliver i stigende grad set som en vigtig ressource til at øge antallet af internationale talenter på arbejdsmarkedet, og flere og flere regioner øger deres fokus på denne målgruppe. De målretter projekter og initiativer for at gøre sig attraktive overfor de internationale studerende. 8 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

9 Beregninger fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser understreger, hvorfor der er denne stigende interesse. Hvis man øger antallet af studerende fra andre vestlige lande, der bliver indskrevet på en masteruddannelse i Danmark med personer årligt, bidrager det varigt med ca. 750 millioner kr. om året til den danske statskasse. 11 Den almindelige gennemsnitlige højtuddannede udlænding, har et meget lavt brug af offentlige tilbud og kommer efter at have færdiggjort sin uddannelse, hvilket skaber et positivt bidrag på ca kr. over 6 år. 12 De talenter, der har tilstrækkeligt høje lønninger til at kvalificere sig til forskerordningen med skatterabat, er ligeledes en god forretning for Danmark, når man holder bidrag og omkostninger op mod hinanden. Udover den viden og de kompetencer, som medarbejderen tilfører den virksomhed han eller hun er ansat i, bidrager en person på forskerordningen med over kr. netto i de 3 år, som de gennemsnitligt er i Danmark. 13 Bidraget er endnu højere, hvis de indirekte produktivitetseffekter medregnes hvilket økonomer anser for rimeligt. 14 Figur 3. De positive effekter ved international talent Øget innovation Bidrag til de offenlige financer Øget eksport Internationalt talent Skabelse af nye jobs Øget produktivitet Kilde: Copenhagen Capacity, Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

10 4. Fra dødvande til vækst Som overstående viser kan øget tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter bidrage til at få Danmark og Hovedstadsregionen ud af det vækstmæssige dødvande. Det er imidlertid nemmere sagt end gjort, da en række faktorer besværliggør dette. Nogle kan ændres og forbedres mens andre faktorer er udenfor vores direkte påvirkning. Derfor er det desto vigtige, at vi handler, hvor vi kan. Nogle af de ting, vi kan gøre er bl.a.: - At sikre en smidig, effektiv og intelligent lovgivning, der gør det muligt for virksomheder, når du har fundet den ekspert, som de behøver og har søgt lang tid efter, at få vedkommende til landet uden større forhindringer. - At forbedre modtagelsen i Danmark af eksperter, forskere og studerende samt evt. medfølgende familier, så disse hurtigt og let kan komme på plads og falde til i deres nye hjemland. - At forbedre integrationen af de internationale talenter og deres evt. medfølgende familier, så disse vælger at blive i Danmark i længere tid end først planlagt. - At øge virksomhedernes blik for gevinsterne ved at ansætte udenlandske medarbejdere, så efterspørgslen herpå stiger, og så vi på sigt opnår et bæredygtigt, vækstgenererende flow af internationale talenter ind og ud af landet. Hvad angår lovgivningens betydning, findes der vurderinger fra erhvervslivet, der går helt tilbage til IMD beder hvert år om en vurdering af, hvorvidt lovgivningen ikke stiller sig hindrende i vejen for at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Som det fremgår af figur 4, var dansk erhvervslivs vurdering ganske positiv tilbage i midten af 90 erne mere positiv end i fx Sverige. Siden er det gået jævnt tilbage i Danmark, mens Sverige i de senere år har oplevet fremgang og overhalet Danmark. 10 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

11 Figur 4. Lovgivning hindrer ikke muligheden for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft =Ingen hindring Denmark Sweden Kilde: Copenhagen Capacity pba IMD 2013 Spørgsmål: Immigration laws do not prevent your company from employing foreign labor Udvider vi antallet af lande og ser på et bredere udsnit af lande vi normalt sammenligner os med, scorer Danmark meget lavt. Se figur 5. Figur 5. Sammenligning af i hvilken udstrækning lovgivning ikke er en barriere for at ansætte udenlandsk arbejdskraft Danmark og de nærmeste konkurrenter, =Ingen hindring ,3 5,7 6,1 6,2 6,8 7,3 7,3 7,4 7, Kilde: Copenhagen Capacity pba IMD 2013 Spørgsmål: Immigration laws do not prevent your company from employing foreign labor 11 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

12 Samtidig med, at vi tilsyneladende opstiller hindringer for vækst gennem ansættelse af internationale talenter, tiltager konkurrencen om netop at tiltrække og fastholde eksperterne, forskerne og de studerende. Der er intet, der indikerer, at konkurrencen vil blive mindre hård fremover snarere tværtimod. Danmark er et lille land, der nemt bliver overset, hvis ikke der bliver arbejdet hårdt og målrettet for at gøre opmærksomhed på de positive egenskaber, Danmark besidder. Det er en stor udfordring at vinde talentet når fx en biokemisk specialist fra Heidelberg i Tyskland frit kan vælge mellem Paris, San Francisco, København eller et helt fjerde sted. Eller at overbevise den internationale student, der kan vælge mellem at studere i Boston, London eller Singapore, om, at hun skal vælge netop København. Denne hårde konkurrence har medført, at noget nær alle de regioner, der er Hovedstadsregionens nærmeste konkurrenter fx Stockholm, Dublin og München arbejder strategisk med tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter. Strategierne danner udgangspunkt for igangsættelsen af flere større og mindre initiativer og projekter, der skal øge udbredelsen og anvendelsen af international talent i netop deres region. 15 Udover dette eksempel er der en lang række faktorer, der påvirker tiltrækningen og fastholdelsen af internationale talenter. En række analyser, heriblandt The Expat Study 2010, har vist, at flere mere eller mindre lavpraktiske ting, som fx det at lære dansk, øger tilfredsheden med at opholde sig i Danmark. 16 Derudover har tilstrækkelig adgang til internationale skoler og pasningstilbud og muligheden for at være del af både internationale og danske netværk en stor betydning for muligheden for at fastholde de internationale talenter i Danmark. Det er vigtigt, at vi bestræber os på at udvikle fortsat flere og bedre modtagelsesog integrationstilbud i Hovedstadsregionen og i Danmark, så vi forlænger den periode, som internationale talenter i gennemsnit opholder sig i Danmark. Det vil på den lange bane gøre det billigere for at virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner at rekruttere internationale talenter. Desuden vil det alt andet lige også stimulere flere små- og mellemstore virksomheder til international rekruttering. Indførelsen af gratis danskundervisning for ressource stærke indvandrere i 2010, åbningen af International Citizen Service i 2011 og udviklingen af hjemmesiden der indeholder engelske oversættelser af dele af indholdet på er alle eksempler på skridt, som vi inden for de seneste år har taget mod en bedre modtagelse og integration af internationale talenter. Projektet Copenhagen Talent Bridge, som Copenhagen Capacity har initieret og driver i samarbejde med 14 offentlige og private aktører i Region Hovedstaden, lægger sig i kølvandet på disse forbedringer med et utal af services til expats og medfølgende familier inden for bl.a. danskundervisning, ægtefælleprogrammer og undervisning i entreprenørskab frem mod udgangen af Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

13 Vi kan og bør fortsætte denne udvikling. Særligt bør vi lægge os i selen for, at internationale talenter i vid udstrækning kan ankomme digitalt i Danmark. Det bør være målet, at de blot én gang skal oplyse deres stamdata og at de kan følge behandlingen af deres ankomst, fra én myndighed til en anden, uafhængigt af tid og sted. En sidste faktor er den danske erhvervsstruktur, der er kendetegnet ved færre store internationale koncerner sammenlignet med fx Stockholm eller Amsterdam. De rigtig mange små- og mellemstore virksomheder har i mange tilfælde ikke erfaringer med at ansætte højtuddannede og slet ikke udenlandske højtuddannede. Den danske erhvervsstruktur ændres ikke fra den ene dag til den anden, hvorfor det er yderst nødvendigt, at de rette tilbud eksisterer og de små og mellemstore virksomheder i højere grad gøres opmærksomme på de mange positive effekter af at have højtuddannede udenlandske medarbejdere ansat. 13 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

14 5. En talentstrategi vil løfte regionen Som denne analyse viser, er potentialet i at tiltrække udenlandsk talent stort og fordelene mange. Hvad er så løsningen for København, hovedstadsregionen og Danmark? 80 % af danskerne mener at højtuddannede udenlandske medarbejdere er en gevinst for Danmark Erhvervslivet har sagt ja til at få øget adgang til de højtuddannede udenlandske talenter og en undersøgelse foretaget af Webpol for Copenhagen Capacity blandt danskere, viser at 80 % af danskerne mener, at højtuddannede udenlandske medarbejdere, der vælger at komme til Danmark, er en gevinst for samfundet. 17 Der er de seneste år kommet et stigende fokus på talentdagsorden, hvilket har forbedret forholdene på flere områder. Det afgørende for om de gode intentioner og initiativer skal give fuldt udbytte er, at alle parter i Hovedstadsregionen trækker i samme retning og udnytter de styrker, som de enkelte organisationer besidder. At optimere de synergieffekter, der endnu er uforløste, er altafgørende for, at Hovedstadsregionen vinder terræn i det internationale talentkapløb. En pointe, som både OECD og flere andre har fremhævet, som helt afgørende for Københavns evne og mulighed for at øge antallet af internationale talenter. 18 For at få det til at lykkes vil Copenhagen Capacity igangsætte og drive udviklingen af en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter i regi af projektet Copenhagen Talent Bridge. Strategien skal lægge de udfordringer ned, der i dag gør, at hovedstadsregionen hører til i den tunge tredjedel blandt de europæiske hovedstæder. Det kræver en aktiv involvering og deltagelse fra alle parter: regionens virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og kommuner samt øvrige myndigheder. Hovedstadsregionen skal op i den bedste halvdel af talentfeltet, hvor byen og regionen hører til og øge tiltrækningen og fastholdelsen af internationale talenter til gavn for væksten i regionen og hele Danmark. Med afsæt i en ny regional talentstrategi kan vi tage et afgørende skridt, der gør det muligt at flere internationale talenter kan hjælpe med at løse regionens og Danmarks kort- og langsigtede vækstudfordringer. 14 Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

15 1 Talent edge 2020 Surveying the Talent Paradox from the Employee Perspective, Deloitte, The Expat Study 2010, Oxford Research and Copenhagen Post, Internationalt talent er defineret, som international studerende og højtuddannede udlændinge. 4 Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen, Copenhagen Economics for REG LAB, OECD Territorial Reviews: Copenhagen, Denmark 2009, OECD, Videnarbejdere er her defineret som personer med en uddannelse på ICED 5 og 6 niveau. 7 Skærpet global kamp om skarpe hjerner, Mandag Morgen, 5. april Global diversity and inclusion Fostering Innovation Through a Diverse Workforce, Forbes, Arbejdspapir om beskæftigelses- og indkomsteffekterne ved ansættelse af udenlandske videnarbejdere, FORA, Malchow-Møller mfl. Do Foreign Experts Increase the Productivity of Domestic Firms?, Discussion Paper, NORFACE MIGRATION, Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande og ikke-vestlige lande, DREAM på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR, Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR, Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen, Copenhagen Economics for REG LAB, Se fx A Tale of Ten Cities: Attracting and Retaining Talent, arbejdspapir udarbejdet af Michael Luis & Associates for International Regions Benchmarking Consortium, 2009 samt Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada, SFI, The Expat Study 2010, Oxford Research and Copenhagen Post, Globaliseringssurvey, Webpol for Copenhagen Capacity, OECD Territorial Reviews: Copenhagen, Denmark 2009, OECD, Søges: Talentstrategi Copenhagen Capacity

16

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER November 2016 DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER Seks ud af ti unge fra udlandet har en positiv opfattelse af Danmark. Alligevel er det de færreste, der har lyst til at bo og arbejde

Læs mere

Er der problemer med dansk konkurrencekraft?

Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Jan Rose Skaksen Centre for Economic and Business Research, CBS 8. September 2009 Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Det kommer an på, hvad man mener

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Nikolaj Lubanski Ph.d., mag.art. Director - Talent Department Email: nl@copcap.com Direct:0045

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere