El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem"

Transkript

1 El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

2 Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek selv din el-installation 24 Gode råd om sikkerhed 28 Mange designmuligheder 30

3 El-sikkerhed i dit hjem El er helt nødvendigt i dagligdagen. Men hvis el bruges forkert, kan det være farligt for både dig, din familie og jeres ejendele. Sikkerhedsstyrelsen har anslået, at elinstallationer er årsag til omkring 790 brande om året *. Det svarer til to om dagen. Samtidig estimerer styrelsen, at der årligt sker omkring ulykker med el i folks fritid *. Derfor er sikkerheden i el-installationen meget vigtig, og loven stiller skrappe krav både til selve el-materiellet samt til, hvem der må installere det. Er din bolig fra før 1994, så lever den ikke op til de krav, der stilles til en ny el-installation i dag. Den er ikke af den grund nødvendigvis ulovlig. Kravene til el-installationen er blot blevet strammet i takt med den teknologiske udvikling, og det er en god idé, at du gennemgår din elinstallation og ser på sikkerheden med kritiske øjne. Som boligejer er det nemlig dig, der er ansvarlig for el-installationens tilstand. I denne håndbog gennemgår vi en række relevante overvejelser, du kan gøre dig omkring el-sikkerheden i din bolig. Når du har læst håndbogen, vil du have et bedre overblik over din el-installations tilstand, samt over, hvad du kan gøre for at forbedre el-sikkerheden i dit hjem. *Kilde: Sikkerhedsstyrelsen, 3

4

5 Gruppetavlen Gruppetavlen er udgangspunktet for elforsyningen i dit hus. Fra tavlen fordeles strømmen rundt til stikkontakter og lampesteder via kabler. I tavlen sidder der elgrupper, der dækker forskellige områder. Det kan for eksempel være lys, hårde hvidevarer og stikkontakter i forskellige rum. Hver gruppe har sin egen afbryder og sikring. Er din bolig af nyere dato, er der også en HFI/HPFI-afbryder i gruppetavlen. Fejlstrømsafbrydere En el-installation er fuldt ud lovlig, hvis den var lovlig på det tidspunkt, hvor den blev lavet. Det er derfor, der ikke altid er installeret en fejlstrømsafbryder i en bolig af ældre dato. Fejlstrømsafbryderen afbryder straks strømmen, hvis den på grund af en fejl i et apparat eller i installationen bliver ledt til jord, for eksempel via et menneske. Har din bolig ikke allerede en fejlstrømsafbryder, bør du få installeret en. En fejlstrømsafbryder er enten af typen HFI eller HPFI. Har din bolig allerede en HFI-afbryder, kan du med fordel få den skiftet ud med en HPFI-afbryder. Forskellen på en HFI- og en HPFI-afbryder er, at en HPFI-afbryder også reagerer på fejlstrømme, der kan opstå i brugsgenstande, der styres via elektronik. Og det er der flere og flere elektriske apparater, der gør. Loven siger, at fejlstrømsafbrydere er obligatoriske i alle boliger opført efter 1. april I boliger opført før denne dato er der ikke noget krav om en fejlstrømsafbryder. Til gengæld skal der installeres en fejlstrømsafbryder, når der foretages en udvidelse af den eksisterende el-installation med mere end to stikkontakter og ved opsætning af køle- og/eller fryseskab. Fejlstrømsafbryderen beskytter personer og dyr mod farlige fejlstrømme fra elektriske apparater med mere. HPFI-afbryder med prøveknap øverst til venstre. 5

6 Fejlstrømsafbryderen fungerer bedst, hvis den betjenes jævnligt. Hvis afbryderen er mere end 10 år gammel, er der yderligere grund til at teste den ofte. En gruppe består som oftest af et antal stikkontakter, afbrydere og lampeudtag, som sammen er beskyttet mod overbelastning og kortslutning af en sikring. En undersøgelse viser, at hver 8. fejlstrømsafbryder, der er mere end ti år gammel, ikke kobler ud, som den skal. Vi anbefaler, at du afprøver funktionen mindst to gange om året og gerne en gang om måneden ved at trykke på prøveknappen. Hvis en HFI- eller HPFI-afbryder ikke kobler ud med det samme, når du trykker på prøveknappen, skal du straks kontakte en autoriseret el-installatør. Sikringen er med til at gøre din el-installation sikker, deraf navnet. Den springer, hvis el-installationen er overbelastet. Den kan også springe, hvis der sker en kortslutning i et el-apparat. Inde i sikringen sidder en tynd sølvtråd. Den smelter ved kortslutning eller ved en for høj belastning. Når en sikring springer, skal årsagen findes, problemet udbedres og sikringen skiftes. Gruppeafbrydere og automatsikringer Sammen med fejlstrømsafbryderen er gruppeafbryderen det vigtigste element i gruppetavlen. For at finde årsagen kan du slukke for alle de apparater med mere, der sidder på den gruppe, sikringen hører til. Derefter skiftes sikringen, og apparaterne tændes ét for ét. Sikringen vil springe igen, når det defekte apparat tændes. I en almindelig installation i en bolig sidder der 10 eller 13 ampere sikringer foran lys og stikkontakter. Sikringen er det svage led i el-installationen. Den springer, hvis du tilslutter mere, end den kan holde til. Var sikringen der ikke, ville ledningen blive varm ved overbelastning med risiko for brand til følge. Automatsikringer kobler ud ved fejl et sted i gruppen.

7 Hvis fejlstrømsafbryderen kobler ud, kan du lokalisere problemet ved at slukke for alle grupper, tænde på fejlstrømsafbryderen igen og herefter tilslutte grupperne én efter én til du finder den, der er problemer med. Hvis du ikke selv kan løse problemet, så kontakt din el-installatør. Gammeldags sikringer, hvor porcelænsfatningen skrues ud, når sikringen skiftes. Du må ikke sætte større sikring i, end installationen er beregnet til, da sikringen så ikke mere er det svage led og ikke kan fungere som sikkerhedsmekanisme. I dag bruger mange automatsikringer i stedet for de traditionelle sikringer. Fordelen ved en automatsikring er, at den ikke springer. Den slår blot fra, og skal derfor ikke skiftes. Du kan tænde den igen, når du har afhjulpet årsagen til, at den slog fra. Du behøver ikke at have en reservesikring liggende. Fejlfinding foregår på samme måde som ved traditionelle sikringer. Tavlekapacitet Din gruppetavle skal være dimensioneret til husstandens behov. Den skal have den kapacitet, der er behov for, så der ikke opstår overbelastninger. Der skal med andre ord være grupper nok i tavlen til at dække det behov for el, husstanden har. Og de el-forbrugende apparater skal kunne fordeles på de forskellige grupper. Hvis du oplever, at sikringer springer eller automatsikringer kobler ud, når du bruger flere el-apparater ad gangen, har du sikkert ikke kapacitet nok. Du skal have en el-installatør til at sørge for, at din gruppetavle har grupper nok, og at boligens stikkontakter og andre el-udtag er fordelt hensigtsmæssigt på grupperne. 7

8

9 Kabler og ledninger Fra gruppetavlen fordeles strømmen rundt i boligen til stikkontakter og lampesteder via kabler. Strømmen løber gennem installationskabler. Kablerne er oftest ført gennem elektrikerrør, som både kan løbe i væggen, på væggen eller for eksempel i etageadskillelsen. Gamle stofledninger I dag er installationskablers isolering af plast. Tidligere var afdækningen rundt om kobberledningen af stof. De gamle stofledninger mørner og smuldrer med tiden. Derfor er det en god idé at få dem skiftet, især hvis du alligevel skal have en el-installatør til at lave noget for dig. Så er du sikker på, at der ikke er ubehagelige overraskelser bag dine stikkontakter. Gamle installationer har ofte stofledninger, hvis isolering mørner og smuldrer med tiden. Forlængerledninger En af de store kilder til el-problemer er forlængerledninger, der ligger og roder på gulvet eller under et tæppe. De bliver slidte og forbindelserne kan løsne sig. Tænk derfor over, om du har løse ledninger, som kan blive slidt eller klemt. Er der hul eller slid på ledningernes isolering? Er der løse ledninger, som er tilsluttet en kontakt i et andet rum? Eller er ledningerne gamle, mørnede og sidder løst på stikket? Overskydende forlængerledning bør afkortes. 9

10 Du bør samle løse ledninger og fastgøre dem til fodlister/paneler langs gulve eller ved døre. Overskydende ledning bør afkortes. Er der tale om ledning på elapparater, er det dog ikke altid en god idé at afkorte den. Et apparats garanti kan nemlig bortfalde, hvis du har pillet ved det. Her kan du i stedet bruge eksempelvis et LK DECOR ledningsmagasin. Du ruller ledningen op i magasinet, så den ikke ligger på gulvet. Ud over at være mere elsikkert er det en pænere løsning. DECOR findes i forskellige varianter. Du kan få stikdåser med plads til fire stikkontakter med eller uden jord og som EDB, og der findes radio/tv-, telefon- og dataudtag. Stikdåserne findes med to eller fem meter ledning. Overskydende ledning rulles op og skjules i LK DECOR -ledningsmagasinet. LK DECOR stikdåse set nedefra og indeni.

11 LK DECOR er en smukkere måde at bruge stikdåser på. 11

12

13 Stikkontakter Stikkontakter kan være med eller uden jord, og de kan være med eller uden afbryder. Uanset model bruges de flittigt, og derfor skal de være i orden. Belastning på samme stikkontakt Der er rigtig mange el-forbrugende apparater i boligen i dag. Og intet tyder på, at den tendens vender. Men sådan har det ikke altid været. Derfor har mange ældre boliger ikke stikkontakter nok til tidens behov. Det problem løses ofte med flerstikdåser. Og det kan også være i orden. Blot må der ikke tilsluttes apparater med et samlet forbrug på mere end watt til samme stikkontakt. Hvis forbruget er højere, overbelaster du stikkontakten med kortslutningsrisiko og brandfare til følge. Som en tommelfingerregel kan du prøve at kigge på, om der er mere end fire apparater tilsluttet nogle af boligens stikkontakter. Hvis det er tilfældet, skal du få installeret flere stikkontakter eller i det mindste fordele apparaterne rundt på flere forskellige, eksisterende stikkontakter. Ved nye installationer er det i dag et krav, at der er en stikkontakt for hver fire m 2 i et rum. Men i for eksempel et køkken er det ofte ikke en gang nok. Flere kraftige maskiner er sluttet til samme kontakt. Det kan give problemer, når de bruges samtidig. Når du får installeret flere stikkontakter, kan din el-installatør samtidig rådgive dig i forhold til stikkontakternes placering på grupperne i gruppetavlen og sikre, at der også her er kapacitet nok. Løse og slidte stikkontakter Hvis dine stikkontakter er af ældre dato, eller hvis de har været overbelastet og brugt forkert gennem tiden, kan de udgøre en sikkerhedsrisiko Tjek om dine el-apparaters stik kan rokkes fra side til side i stikkontakten, og også om stikkontakter eller stik er varme eller misfarvede. Hvis de er det, skal du have dem skiftet. 13

14 Transformere, som for eksempel sidder på opladere til mobiltelefoner, barbermaskiner og trådløse telefoner, vil dog altid i nogen grad være varme. Det er i øvrigt en god idé at holde igen på selve stikkontakten, når du trækker et stik ud. På den måde undgår du på sigt at trække stikkontakten løs fra væggen. Husk også at holde fast i stikproppen, ikke i ledningen, når du trækker et stik ud. Forsøg i øvrigt ikke at få plads til et rundt stik i en dobbelt stikkontakt uden jord, hvor der allerede er sat et fladt stik i. Du kan måske nok få presset det runde stik ind. Men det kan ikke komme helt på plads i stikkontakten, og der kan ikke skabes fuld forbindelse. Desuden kan en del af de strømførende ben være blottet med risiko for stød til følge. Pillesikringen gør, at børn ikke kan stikke fremmedlegemer i ét af kontaktens huller. Pillesikring Selv om dine stikkontakter umiddelbart er i god stand, er det ikke sikkert, at de er børnesikre. Mange stikkontakter fra før 1980 indeholder nemlig ikke pillesikring. Pillesikring er en mekanisk anordning, som består af to sammenhængende plader med fjedre. Pladerne kan ikke trykkes ind enkeltvis men kun samtidig. Derfor er det umuligt for et barn at stikke et søm, en strikkepind eller lignende ind i ét af hullerne på stikkontakten, og risikoen for at få stød minimeres.

15 Pillesikring blev et lovkrav i 1986, men allerede med lanceringen af LK FUGA serien i 1981 introducerede vi anordningen bredt. Har du moderne Lauritz Knudsen stikkontakter, behøver du ikke at være bekymret for, om fremmedlegemer kan stikkes ind i stikkontakterne. De har nemlig alle pillesikring. Pillesikringen er også standard på Lauritz Knudsens moderne forlængerledninger, stikkontaktdåser og andet løs-el. Ved at kigge grundigt på dine stikkontakter kan du se, om de har pillesikring. Den ses som en spærring i lysegrå bakelit inde i kontaktens huller, helt fremme i hullerne. Hvis der ikke er pillesikring, så kan du se messingbøsningerne inde i kontakten. Pillesikringen ses som en spærring i lysegrå bakelit inde i stikkontaktens to øverste huller. Jord Jordforbindelsen er det tredje ben i stikproppen og giver sammen med en HFI/ HPFI-afbryder en ekstra beskyttelse. Eventuelle fejlstrømme ledes direkte til elinstallationens jord og ikke til for eksempel et menneske. Loven kræver, at der skal være jordforbindelse i nyinstallerede stikkontakter og lampesteder. Pillesikringen er en mekanisk anordning, som findes i alle moderne stikkontakter. Hvis du bruger forlængerledninger, skal du være opmærksom på, at der kun er jordforbindelse, hvis du bruger trebenede stik og ledninger med jordforbindelse hele vejen igennem. Det er altså ikke nok at sætte det trebenede stik fra computeren i stikdåse med tre huller, hvis stikproppen for enden af ledningen kun har to ben. 15

16 Vær også opmærksom på, at mange elapparater produceret i udlandet har såkaldte Schukostikpropper. I stedet for det tredje ben til jord, vi kender i Danmark, har Schukostikpropperne et hul samt en skinne på siden. Hvis en Schukostikprop sættes i en dansk stikkontakt med jord, er der ikke jordforbindelse. For at sikre jordforbindelsen kan du enten skifte Schukostikproppen til en trebenet, dansk stikprop, eller du kan sætte en særlig forsats på. Den kan købes, hvor du handler el-materiel. Forsatsens jordben passer i Schukostikkets jordhul. Jord har været et krav i nye installationer siden Mange ældre boliger har ikke jord. Hvis du skal have etableret jord, vil elinstallatøren typisk slå et to meter langt, galvaniseret jernspyd ned uden for huset og forbinde det til tavlen via et jordkabel. Stikkontakt uden jord. Stikkontakt med jord.

17 Fra jordspydet er kablet ført op ad muren og ind i huset til gruppetavlen. 17

18

19 Regler for gør-det-selv-el I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, der fastsætter, hvilke el-opgaver du, som privat, selv må løse. Det el-arbejde, du selv må udføre, er arbejde, der med en enkel vejledning eller uden vejledning forventes at kunne udføres sikkert af personer uden faglig viden på el-området. Når strømmen er afbrudt, må du, ifølge Sikkerhedsstyrelsen, selv: Udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere (tænd/sluk på en ledning), apparatkontakter (tænd/sluk på et el-apparat) og transportable stikkontakter (forlængerledninger med plads til ét eller flere stik for enden). Reparere el-apparater (for eksempel udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet) og udskifte fatninger. Udskifte indendørs, normaltætte afbrydere og stikkontakter uden jord og dermed med to huller op til 250 V i boligen. Udskifte indendørs, normaltætte stikkontakter med jord - med tre huller - op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens el-installation er beskyttet med en HFI/HPFI-afbryder. Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion og lignende i boligen. Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning, i samlet sæt. Ændre og reparere svagstrømsstyringsog reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, for eksempel omprogrammering af intelligente styringer. IP kapslingsklasse beskriver, hvor tæt de strømførende dele af afbrydere, stikkontakter med videre er kapslet ind. IP kapslingsklassen siger dermed noget om, hvor godt de spændingsførende dele er beskyttet mod berøring, indtrængen af faste legemer og indtrængen af væsker. Bogstaverne IP efterfølges af to tal. IP20 betyder, at materiellet er normaltæt. Indendørs el-materiel i almindelige rum skal være kapslingsklasse IP20. Udendørs el-materiel og el-materiel i særlige indendørs rum for eksempel i selve vådzonen i badeværelser skal være IP44 eller højere. IP20-materiel kræves ikke mærket. Alt materiel med højere kapslingsklasse skal være mærket. Mærkningen findes på selve produktet eller på emballagen. 19

20 rer du, at hele lampens vægt belaster selve ledningens ledere, så de løsnes. Aflastningsbøjler skal altid spændes grundigt, så der ikke er træk på selve lederne. Det el-arbejde, du selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen. Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din el-installation blev etableret. Her er nogle typiske årsager til stød og brand, som du skal undgå, hvis du selv udfører arbejdet: Løse forbindelser. Uisolerede dele i en el-installation. Brug af en forkert type ledning. Defekt el-materiel, eksempelvis en stikprop. En stikprop, der ikke er samlet korrekt. En ledning, som er for langt afisoleret. Manglende dæksel på el-materiel. Søm eller skruer, der går gennem ledninger. Ledninger, som er forbundet forkert. Kobbertråde, der er klippet over ved afisolering. Skruer, der ikke er spændt tilpas eller ikke er efterspændt. Husk altid at slukke for strømmen i tavlen, før du selv foretager el-arbejde. Og er du det mindste i tvivl, så kontakt din el-installatør. Også efter, at du selv er startet. Hellere stoppe og tilkalde hjælp end at løbe nogen form for risiko. Og husk også altid at spænde samlemuffer og aflastningsbøjler, når du arbejder med el. Hvis en samlemuffe ikke er spændt ordentligt, kan der udvikles varme. Og hvis aflastningen på for eksempel en lampefatning ikke er strammet, risike- Samlemuffer skal strammes godt.

21 Det må du blandt andet ikke Nogle ting må du ikke selv give dig i kast med. Eksempelvis skal en autoriseret elinstallatør udføre: Nye installationer i boligen. Opsætning af halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig. Udvidelse af eksisterende el-installationer i boligen, for eksempel sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende. El-arbejde i måler- eller gruppetavle i boligen. Installation eller udskiftning af materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt. Installation eller udskiftning af udendørs afbrydere eller stikkontakter. Hvis du køber el-materiel Loven stiller visse krav til butikker, der sælger el-materiel som for eksempel afbrydere, stikkontakter og udendørs lamper. Udendørs el-materiel skal installeres og udskiftes af en autoriseret el-installatør. Mærkning på produkterne gør det nemt for dig, som privatperson, at se, om du selv må udskifte en bestemt afbryder eller stikkontakt med videre, eller om arbejdet kræver en autoriseret el-installatør. Kig efter disse mærker, når du køber el-materiel: Må kun installeres af en autoriseret el-installatør Må kun installeres af en autoriseret el-installatør Forbrugeren må udskifte allerede installeret materiel Må kun installeres af en autoriseret el-installatør Forbrugeren må udskifte allerede installeret materiel, såfremt installationen er beskyttet med HPFI- eller HFIafbryder 21

22

23 Når du overtager din bolig De tilstandsrapporter, der laves, når en bolig skifter hænder, omfatter ikke el. Selvom rapporten kan indeholde bemærkninger om el-installationen, kan du langt fra være sikker på, at rapporten er udtømmende på el-området. Du skal derfor selv være ekstra opmærksom på el-installationens tilstand, så du ikke uvidende overtager andres fejl og ulovlige installationer. Her er nogle tegn på, at der kan være problemer: Nye eller forsænkede lofter. Tegn på, at vægge er revet ned. Unormalt mange stikkontakter i et rum. Lampeledninger, der kommer ned fra loftet eller ud fra væggen. Tegn på sjusket gør-det-selv arbejde eksempelvis hjemmelavede stik, kontakter og samlinger. Almindelige lampeledninger brugt til udendørs lamper. Selvom din nye bolig ser pæn ud på overfladen, er det en god idé at være opmærksom på el-installationen. Hvis du observerer noget af dette, er det en god idé at få en el-installatør til at tjekke hele installationen i forbindelse med ejerskiftet. Så kan du måske også blive enig med sælger om diverse udbedringer. 23

24

25 Tjek selv din el-installation Her er en test, du kan bruge til selv at gennemgå din el-installation. Testen giver dig et fingerpeg om din el-installations tilstand, samt hvorvidt den af sikkerhedsmæssige årsager trænger til renovering. Når du har besvaret alle spørgsmål, er det nemt at tælle dine svar sammen og se vurderingen af din installation sammen med en anbefaling af, hvad du bør gøre. Svar på spørgsmålene ved at sætte et kryds i skemaet ved ja eller nej ud for hvert spørgsmål. Gruppetavlen På gruppetavlen finder du sikringerne. Sikringerne reagerer, hvis en ledning overbelastes i hjemmet. Ja Nej Er der mere end en sikring? Er sikringerne meget varme? Springer sikringerne ofte? HPFI-afbryderen En HFI/HPFI-afbryder på gruppetavlen afbryder strømmen ved fejlstrømme. Det forebygger brand og farlige stød. Ja Nej Er der en HFI/HPFI-afbryder? Slår den fra, når du trykker på testknappen? Slår den nogen gange fra, uden at du ved, hvad der er galt? 25

26 Stikkontakter Er der for få stikkontakter i et rum, er det fristende at bruge løse flerstikdåser. Det kan dog overbelaste stikkontakterne specielt hvis de er gamle og slidte. Ja Nej Er der flere end én stikkontakt pr. rum? Er der flere end fire apparater sluttet til en stikkontakt? Er der fuglereder eller sammenrullede ledninger? Kan el-apparaternes stik rokkes, når de er stukket i en stikkontakt? Er stikkontakten eller stikkene varme eller misfarvede? Ledninger Isoleringen på en ledning bliver mør med tiden. Ledninger med slidt eller direkte brudt isolering kan gøre skade. Det samme kan ledninger, der er samlet med samlemuffer eller tape. Vær også opmærksom på ledninger, som er skjult under gulvtæpper eller andre steder, hvor slitagen ikke umiddelbart kan ses. Ja Nej Ligger der ledninger på steder, hvor de slides eller klemmes? Er der hul eller slid på isoleringen? Er der fuglereder eller sammenrullede ledninger? Er der køkkenmaskiner, eller andre kraftige maskiner, for enden af tynde ledninger?

27 Lamper Lamper og elektriske apparater kan ofte give signaler om, at der er noget galt med hjemmets el-installation. Vær dog opmærksom på, at problemer også kan skyldes, at lampen eller apparatet i sig selv kan være defekt. Ja Nej Er der lamper, der blinker eller apparater, der fungerer underligt? Overstiger pærens watt-tal det maksimum, der står på fatningen? Har hængelamperne et rigtigt ophæng, så de ikke kun hænger i ledningerne? Beregn scoren for el-installationen Udfyld skemaet efter farven på de felter, du har krydset af. Antal Antallet af grønne besvarelser ganget med én Antallet af gule besvarelser ganget med minus én Antallet af røde besvarelser ganget med minus to I alt Minus ét point og derunder: Din el-installation er utidssvarende og kan være farlig. Du bør snarest kontakte en autoriseret el-installatør, specielt hvis du har én eller flere røde besvarelser. Fra nul til ni points: Du har en del sjuskefejl i din el-installation, der kan være farlige. Du bør snarest kontakte en autoriseret elinstallatør og få rettet fejlene, specielt hvis du har én eller flere røde besvarelser. Fra 10 til 16 points: Din el-installation ser fornuftig ud og har kun få fejl. Du bør ved lejlighed få rettet fejlene, specielt hvis du har én eller flere røde besvarelser. 17 points: Din el-installation ser ud til at være i god stand. Testkilde: Sikkerhedsstyrelsen 27

28

29 Gode råd om sikkerhed Få installeret et HPFI-relæ, hvis ikke du har et. Test jævnligt dit HFI/HPFI-relæ. Fastgør dine ledninger til væggen eller fodpanelet. Få løse ledninger og stik væk fra børnehøjde. Få udskiftet gamle installationskabler, hvor isoleringen er mørnet. Undgå for mange el-apparater på samme stikkontakt. Få udskiftet gamle, løse og slidte stikkontakter til nye med pillesikring. Hold dig fra ulovlige indgreb. Hvis el bruges forkert, kan det være farligt for både mennesker, dyr og ejendele - og økonomisk hæfter du selv. Spørg altid en fagmand, hvis du er i tvivl. Husk røgalarmer i hjemmet. Sørg for at have stikkontakter nok til dit forbrug. 29

30 Mange designmuligheder Er du til det sprælske eller det klassiske, når det kommer til boligindretning? I dag er der flere muligheder end nogensinde for et finde et el-design, der passer til stilen i netop dit hjem. Lauritz Knudsens sortiment giver mange muligheder med hensyn til både former og farver. Du kan for eksempel vælge én designserie til hele boligen, men inden for serien variere farverne på kontakterne fra rum til rum. På den måde sikres individuel tilpasning med respekt for de overordnede linier. Når du forbedrer el-sikkerheden i dit hjem, er der derfor samtidig den sidegevinst, at du får et smukkere og mere tidssvarende design på dine kontakter. LK FUGA Hardline Deco i dybrød.

31 LK FUGA Baseline. 50, 63 eller 68 mm bred. Hvid, lysegrå, hvid/stålmetallic, koksgrå/stålmetallic og koksgrå. LK FUGA Softline. 63 eller 68 mm bred. Hvid, lysegrå, hvid/stålmetallic, koksgrå/stålmetallic og koksgrå. LK FUGA Hardline. 68 mm bred. Hvid, lysegrå, hvid/stålmetallic, koksgrå/stålmetallic og koksgrå. LK FUGA Hardline Deco. 68 mm bred. 2,5 mm tyk front i glasklar, pastelblå eller dybrød akryl samt børstet stål og poleret messing. LK OPUS mm bred. Hvid, lysegrå og koksgrå. LK CLASSIC. 74 mm bred. Riflet eller glat messing med hvid porcelænsbund på hvidt træunderlag. 31

32 Vi har el-designet, der passer til netop din stil. Se alle vores designserier på Lauritz Knudsen Industriparken Ballerup Telefon Lauritz Knudsen

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til Gamle kontakter Hvad kan man skifte til Når du vil skifte fra gammelt til nyt Der er flere fordele ved at udskifte gamle afbrydere og stikkontakter. Du opnår en mere sikker og tidssvarende installation,

Læs mere

ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9.

ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9. ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012 Januar 2012 Layout: Punch Design Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Forord Pas på ikke pylre I Johannes

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Når du står for at skulle bygge

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere