Børne- og undervisningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og undervisningsudvalget"

Transkript

1 Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten Sundhedspleje Børn og unge Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Serviceniveau Serviceniveau konsekvenser (årsværk) 1 Konsekvenser (årsværk) 2 Konsekvenser (årsværk) 3 1,67 1,46 1,3 0,82 0,81 0,81-1,68-1,46-1,3 Siden primo 2010 har Sundhedstjenesten justeret serviceniveauet med henblik på at afdrage på et underskud. Der er lavet en genopretningsplan som betyder at gælden er betalt i Underskuddet er opstået på baggrund af 3 faktorer: A. Ufinansieret drift af IT og elektroniske journaler i Sundhedstjenesten B. Manglende lønfremskrivning efter overenskomst 2008, idet budgettet blev fremskrevet med 8,43 % i årene 08-10, mens sundhedsplejerskerne ved de centrale overenskomster fik en lønstigning på 11,44 %. Differencen er altså godt 3 %. C. Oprydning efter Kommunalreform i den takstfinansierede sundhedspleje til specialskolerne (se bilag 1) Forslaget her går ud på, at tilføre Sundhedstjenesten ressourcer til enten at vende tilbage til serviceniveauet som det var i januar 2010 (niveau 1), eller at fastholde det serviceniveau der er nu (niveau 2), frem for at serviceniveauet vil falde som følge af den nævnte genopretningsplan (niveau 3). Genopretningsplanen betyder overordnet set et fald i ugentlige sundhedsplejersketímer på 59 T/U. fra primo 2010 (366 t./uge, niveau 1) til 2014 (307 t./uge, niveau 3). Der er selvsagt store forskelle mellem de tre niveauer. Fremhæves skal særligt, at uden tilførsel af ressourcer: Vil der ikke længere være mulighed for at sundhedsplejen er synlig i skolebørnenes liv og udvikling og i det tværfaglige samarbejde omkring skolebørn. Dette kan f.eks. medføre stigning i henvisninger til samtaler i UPPR og hos egen læge, Vil der ikke længere være mulighed for at oprette samtalegrupper for f.eks. børn i sorg og i børn i alkoholfamilier, Vil der kun være mulighed for at arbejde intensivt med relationen mellem mor og 1

2 barn i særlig svære tilfælde Vil tilbuddet sjov motion til overvægtige børn, i samarbejde med Ringsted Gymnastikklub, bortfalde. Faglig vurdering Det er sundhedsplejens faglige vurdering, at servicereduktionen må ramme de store børn i skolerne mest. Skolebørnene er dagligt omgivet af voksne, der sammen med deres forældre vil kunne reagere hvis barnets sundhed eller trivsel er truet. Det vurderes at være centralt, at bibeholde resurser til det 0-1 årige barn, da sundhedsplejen er eneste faggruppe der møder barn og familie, og møder dem i eget hjem. Hermed er der mulighed for en tidlig forebyggende indsats og inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere. Ingen fravælger i dag besøg af sundhedsplejersken, og det gør at sundhedsplejen kan betragtes som et stykke strukturel forebyggelse, en unik mulighed for at arbejde forebyggende og med alle familier. Konsekvenser Med genopretningsplanens slutniveau, (niveau 3) vil det ikke være muligt at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. F.eks. kan det være nødvendigt at gå fra 5 til 4 besøg inden for det første leveår (Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 5 besøg) eller det kan være nødvendigt at have tilbud om færre samtaler med børn i skolealderen, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. En anden konsekvens er forholdet mellem tilbud til normalområdet og de specialiserede skoletilbud. Med takstforslaget er der i tilbuddet til de specialiserede skoletilbud påtænkt en årlig kontakt mellem Sundhedstjenesten og barnet. Dette i kontrast til at skolebarnet i normalområdet under niveau 3, vil møde sundhedstjenesten ved start i børnehaveklasse og slut i 8.klasse (se også bilag 1). Serviceniveauet i Sundhedstjenesten har indflydelse på hvorvidt Ringsted Kommune kan sikre følgende politikker og kvalitetskontrakter: 1. Sundhedsaftalerne med Region Sjælland er sundhedsplejen forpligtet til at efterleve, dog er Ringsted som alle andre havnet i den tvist som p.t. er sendt til Sundhedsministeren af KL og Regionerne. De nyfødte udskrives efter få timer og kommunerne har ikke fået resurser til at rykke ud i to tidlige besøg i barnets første leve uge, sådan som der står i Svangreomsorgen. Dette er problematisk, da Sundhedsplejen ikke længere har ressourcer til et hurtigt besøg inden for første uge. Megen god amning og forældre- barn relation lider under disse forhold. 2. Børn og unge politikken/mithras: En fremtidig skolesundhedspleje på niveau 3 vil gøre det vanskeligt at bringe den sundhedsfaglige vinkel ind i det tværfaglige samarbejde omkring skolebørnene. At deltage i tværfagligt samarbejde kræver at man møder og kender det barn der indbydes til tværfagligt samarbejde omkring. Derfor vil reduktionen i skolearbejdet betyde fravær af den sundhedsfaglige vinkel på mange koordineringskonferencer og familiemøder. 3. Sundhedsprofil for Ringsted Kommune, der gør opmærksom på en række risikofaktorer i de hjem, børn og unge i Ringsted vokser op i. Med en reduktion i tilbuddet til skolebørn kan Sundhedstjenesten ikke bidrage til at forebygge skolebarnets sundheds og trivsel. 2

3 Samlet budget for området: kr. Bilag 1: Takster på sundhedspleje til SPT-tilbud INDLEDNING: Betaling og tildeling af sundhedspleje på Asgårdsskolen og Centerklasserne på Sdr. Parkskolen er efter kommunalreformen fortsat efter den model, der var aftalt med Vestsjællands Amt. Modellen er 3

4 ikke tidssvarende og der ønskes med dette oplæg en oprydning og justering af pris og ydelse, mundende ud i en ny model der giver lige vilkår for alle SPT-tilbud. Modellen betyder et indtægtstab til Sundhedstjenesten på BEKRIVELSE AF SAGEN: Historik: Den 24. oktober 1995 indgik Vestsjællands Amt og Ringsted Kommune aftale om sundhedspleje til de 2 Amtsinstitutioner - Asgaardsskolen og De døve børn i Centerklasser på Sdr. Park skolen. Jvnf 6 Udgifter stk. 3 : Udgifter til skolelæge og skolesundhedsplejerske for centerklasserne refunderes af Vest sjællands Amt til Ringsted Kommune. ved den forholdsmæssige fordeling af udgifterne til ordningen svarer 1 centerelev til fem distriktsklasseelever. Udredningen af udgiften sker på baggrund af budgettallet for det sidst vedtagne budget, og det i december før skoleåret af Amtet udmeldte antal elever i centerklasserne. Justering af udgiften sker pr. 1.august. Den økonomiske side af aftalen har Sundhedsplejen først kendskab til fra ca. år 2002, hvor det udskilles af vores budget, og figurerer som en indtægt vi skal opkræve fra de to skoler på baggrund af takstberegning foretaget af økonomisk afdeling. Efter Kommunalreformen fortsatte denne praksis : De to skole får i deres budget tildelt penge til sundhedspleje. Sundhedstjenesten fremsender regning på tilsvarende beløb. Den høje indtægt er brugt til at betale de timer som sundhedstjenesten samtidig har ydet til de andre specialiserede skoler Ådal Nebs Møllegård Autist klasse i Vigersted - Væverhuset Søgården Sct, Bendt Børnehave. Disse institutioner har fået ydelsen gratis jf. Sundhedsloven 24 stk 2: Børn og unge der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal tilbydes ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste i den kommune hvor skolen ligger. Efter Kommunalreformen, hvor det var vilkårligt hvilke kommuner der overtog Amtsinstitutionerne argumenteres der for, at den Kommune der har forpligtigelsen også kan skrive den leverede ydelse på taksten, altså at alle de nævnte SPT institutioner kan skrive sundhedsplejeydelsen på deres takst. Hermed kan der ryddes op forstået på den måde at den sum der tilskrives Asgård og Centerklassernes budget fordeles ud på alle institutioner så alle får tildelt midler til efterfølgende at købe kommunal sundhedspleje for. ØKONOMI: Status i dag: Asgård har budget kr, Centerklasserne på Sdr. Park; , i alt kr. som tilgår Sundhedsplejens budget efter fremsendt regning. Forslag til fremtid: Ved en oprydning og fair fordeling i fremtiden er det nødvendigt at indregne den faktor, at der på alle SPT skoler går børn fra Ringsted Kommune (RK) og børn fra andre kommuner (AK ). Et tillæg på taksten, på de institutioner der hidtil har fået ydelsen gratis, vil selvsagt også ramme os selv (Ringsted Kommune) og være en forøget udgift, i særdeleshed da de to institutioner, der betaler nu, har mange børn fra andre kommuner. Ny tildelingsmodel for sundhedspleje til specialiserede institutioner: Faktor Pris ny Pris nu Asgårdsskolen ,- kr ,- kr. 4

5 Ådalskolen ,- kr. 0,- kr. Sdr. Parkskolen, center 2* 770,- kr ,- kr. Nebs Møllegård 2 770,- kr. 0,- kr. Sct. Bendts Børnehave 2 770,- kr. 0,- kr. Vigersted, autist kl ,- kr. 0,- kr. * Kraftig reduktion i tid til de døve børn, idet ørelæge Poul Olsen ikke længere skal assisteres ved undersøgelse af børnene. Undersøgelse foregår fremover på audiologisk afdeling. En beregning efter denne tildeling med udgifter fordelt på Ringsted børn og Børn fra andre kommuner betyder en merudgift på kr Sundhedstjenestens eneste mulighed for at kompensere for dette er ved at reducere i løntimer, der udgør 96,7 % af budgettet - og dermed i serviceniveauet. 5

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2010

N O TAT. Finanslov for 2010 N O TAT Finanslov for 2010 Regeringen og Dansk Folkeparti har den 11. november indgået en samlet aftale om finansloven for 2010. Der blev forinden indgået en række delforlig, hvor flere partier står bag

Læs mere

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted

Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted Evalueringsrapport af messen Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted Plads til alle en messe, hvor du kan møde alle de specialiserede tilbud i Ringsted. Vi har institutioner og tilbud for børn,

Læs mere