Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger"

Transkript

1 Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network

2 Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud i døgnet. Det fortæller politiets anmeldelsesstatistik. Nogen kan måske fristes til at tro, at man ikke kan stille noget op overfor så ihærdige kriminelle, men det er helt forkert. Selv en forholdsvis begrænset indsats foretaget ud fra fornuftmæssige grunde, kan begrænse antallet af indbrud og anden kriminel indtrængen meget betydeligt. Sandheden er, at blot udskiftning af et par låse, på de strategisk rigtige steder, kan nedsætte faren for indbrud. Over halvdelen af alle indbrud begås af amatører, der som regel ikke har andet værktøj end en skruetrækker med sig. Den type indbrud er nemme at stoppe og det er ikke særlig kostbart. Denne publikation gennemgår en række af de tekniske løsninger, der kan bidrage til at forebygge indbrud, hærværk, brandstiftelse og andre former for kriminalitet, der sker som følge af ulovlig indtrængen. Det er ikke hensigten at bringe en fuldstændig oversigt over de mangfoldige tekniske hjælpemidler. Publikationen handler mere om de enkle typer af løsninger, der kan tages i brug, hvilke teknikker der knytter sig til dem og hvordan man kommer i gang med at bruge dem. Sikringsfilosofi Når vi i det daglige færdes rundt omkring på vores arbejdsplads eller i hjemmet, er det vel de færreste af os, der er opmærksomme på det lille daglige forfald eller de småskader, der gradvis forringer sikkerheden og sikringen omkring os og som gør det indbydende for kriminelle elementer, at gøre et forsøg på at komme ind. Et ødelagt hegn, en rusten lås, en revnet rude, nogle løse skruer, et par nøgler man ikke rigtig ved hvor er, osv. Masser af små tegn på ringe sikring, som vi kan gå lige forbi uden at bemærke dem. Holdningsændring Derfor begynder sikring med øget opmærksomhed. Man kan også sige, at sikring begynder med holdningsændring og holdningspåvirkning. Vi må ændre vores egen afslappede holdning og prøve at påvirke kolleger, medarbejdere og familie til at gøre det samme. I virkeligheden er det jo bare sund fornuft - effektiv sikring er egentlig bare sund fornuft sat i system. Og i den sammenhæng er de menneskelige relationer vigtige. Relationer der kan få alle til at trække på samme hammel og føle et fælles ansvar for, at sikkerheden og sikring er noget man holder øje med i det daglige. En ofte anvendt sikringsfilosofi siger, at netop reduktion i de små hændelser og skader er grundlaget for, at man undgår de store, katastrofale hændelser. Og så er der i øvrigt mange penge at spare. Det er ofte langt det billigste at gennemføre løbende ud- og forbedringer af småting, frem for at skulle i gang med de helt store, omfattende sikringstiltag Denne håndbog er skrevet af European Institute for Risk Management A/S og stillet til rådighed for EIRM Network. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 2

3 Sikringens geografiske områder Når vi ankommer til vores arbejdsplads eller hjem passerer vi ofte en eller anden form for indhegning omkring grunden. En mur, et hegn, et stakit, et levende hegn, en eller anden form for markering af områdets grundareal, der også har til formål at medvirke til sikringen af ejendommen. Den form for sikring kaldes perimetersikring. Når vi ankommer til selve bygningens/bygningernes ydermure med indgangspartier, døre og vinduer står vi ved det der oftest er det vigtigste værn mod kriminelle indtrængere. Her taler man om skalsikring. Man taler om cellesikring når man befinder sig inde i selve bygningen, hvor sikringen omfatter de enkelte rum (celler) eller man vælger at opbygge mindre tyverisikre rum (celler) i eksempelvis lagerlokaler. Og endelig taler man om objektsikring hvor man sikrer de enkelte objekter som pc ere og pengekasser med mere. Teoretisk er det muligt at gøre perimetersikringen så effektiv, at ingen kan trænge ind på grunden. Men normalt er så bombastiske forholdsregler helt udelukket. Vi kan ikke og skal ikke omgive vore livsrum med enorme, uindtagelige mure, eller overhovedet gøre sikringsforanstaltningerne, hverken eksterne eller interne, så omfattende, at de er 100% effektive. På den anden side må vi heller ikke falde i den modsatte grøft og bare lade stå til ud fra den forkerte opfattelse, at det alligevel ikke kan betale sig. Sikring er et spørgsmål om afvejning af omkostningerne ved tabet plus de afledte omkostninger af det der ellers skulle sikres og investeringen i sikringsforanstaltningen samt "besværet" ved det daglige brug af sikringen. Vi har udviklet begrebet Sikrings fem-enighed der beskriver de fem sikringsformer som tilsammen giver den optimale sikring i forhold til de risici institutionen, virksomheden eller private har. Illustration af de 4 geografiske sikringsområder med de vigtigste tjekpunkter Perimetersikring Nærtstående træer/pæle Skalsikring Døre/vinduer Nærtstående træer/pæle Indgangspartier Bagindgange Hegnets højde og styrke Porte og låger Adgangsveje Cellesikring Lokalernes tilstand Døre, vægge og interne vinduer Objektsikring Værdiopbevaringsenheder Sikringkabinetter Sikringsmærkning European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 3

4 Sikringsmodellen giver et unikt billede af, at et optimalt sikringskoncept ikke nødvendigvis er opsætning af et tyverialarmsystem det kan være at man opnår bedre sikring ved at bruge andre sikringsforanstaltninger i en gennemtænkt kombination. Eksempler er der mange af lige fra at skoleelever maler på skolens pc ere til skoleelever der selv fremstiller eller maler stålgitre i spændende mønstre til montage for vinduer til edb-lokalet. Det kan godt være at disse systemer dybest set yder ringere sikring end et professionelt testet produkt men de hjemmelavede systemer har eleverne en positiv holdning til og dermed kan en sådan produktion være direkte kriminalitetsforebyggende. Dog skal man være sikker på at de "hjemmelavede" systemer reelt overholder kravene som ofte stilles af forsikringsselskaberne, og derfor anbefaler vi oftest standardprodukter som efterfølgende "tilpasses" i lokale farver etc. (se "godkendt sikringsudstyr") Et korrekt sammensat sikringssystem bør naturligvis også tage højde for den historik der er for indbrud samt det omgivende miljø som bygningen er placeret i. Eksempelvis bruges der relativt færre penge på fysisk sikring i landkommunerne end i kommunerne omkring vore 5 største byer da kriminalitetsmønstret ganske enkelt er forskelligt. Derfor er det enkle råd - effektiv sikring er egentlig bare sund fornuft sat i system - og til vurdering af dette er sikringens fem-enighed et godt hjælpemiddel. Model for sikringsprocessen til vurdering af sammensætning af det mest hensigtsmæssige sikringskoncept Taktisk Sikring Menneskelig Sikring på stedet Personer der fysisk er eller kommer til stedet i forbindelse med indbrud og præventivt eller effektivt forhindrer indbruddet Sikringssystemer der i stor udstrækning baseres på sund fornuft, eksempelvis at fjerne værdier fra vindueskarme, at huske at låse døren, etc. Aktiv Sikring Systemer der aktivt forhindrer indbrud eksempelvis usynliggøre objekter med tåge, destruere værdier ved forsøg på tyveri og lignende Fysisk Sikring Sikringssystemer der fysisk hindrer eller gør et tyveri mere besværligt Elektronisk Overvågning Sikringssystemer der registrerer et indbrud og transmitterer information om dette til kontrolcentral og/eller til lagringsmedie European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 4

5 Godkendt sikringsudstyr Ved anskaffelse af sikringsudstyr skal man være opmærksom på, at udstyret oftest bør være testet og klassificeret efter den såkaldte standardtyvmetode og Skafor-godkendt. Skafor står for Dansk Forening for Skadeforsikring, der ophørte som selvstændig organisation i 1999, men organisationens aktiviteter videreføres i fuldt omfang af organisationen Forsikring & Pension. Udtrykkene Skaforgodkendt og Skafor-registreret er derfor bevaret og betyder, at udstyret er skadesforsikringsgodkendt. Skafor anvender farveklassificeringer til beskrivelse af udstyrets sikringsniveau i forbindelse med fysisk sikring (se illustrationen). Parallelt med Skafor findes der EN normer som i stigende omfang forventes at blive de standarder man anvender indenfor sikringsområdet. Eksempelvis i forbindelse med værdiopbevaringsenheder markedsføres EN normen af stort set alle leverandører på markedet parallelt med Skafor normen. Skafor standarden Klassifikation der opgøres i farver der henviser til enheders indbrudsmodstandsevne i tid. Der anvendes kun håndværktøjer og batteridrevet elektrisk værktøj til testen der foretages på Teknologisk Institut under ledelse af Forsikring & Pension og betales af producenten, distributøren eller agenten. Der er følgende niveauer: Hovedgruppe 1 Hovedgruppe 2 Gitter/pladeskabe, låse og beslag Penge- og sikkerhedsskabe Gul Hæmmende 3-5 minutter minutter Grøn Hindrende 5-7 minutter minutter Blå Standsende 7-10 minutter minutter Rød Sikker Mere end 10 minutter Mere end 40 minutter Skafor Gul sikringsklasse Er en sikringsenhed, der udviser en vis modstand mod indbrudsforsøg og kan antages at have en hæmmende effekt ved gennembrydnings- og oplukningsforsøg. Skafor Grøn sikringsklasse Er en sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrende ved gennembrydnings- og oplukningsforsøg. Skafor Blå sikringsklasse Er en sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være standsende ved gennembrydnings- og oplukningsforsøg. Skafor Rød sikringsklasse Er en sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker ved gennembrydnings- og indbrudsforsøg. Ny & gammel sikring Medens der i dag findes normer for en lang række indbrudsforebyggende forhold, der skal tages hensyn til ved projektering af nye byggerier, gjorde man ikke så meget ud af det i gamle dage. Og da mange af vore bygninger er fra før Dansk Ingeniørforenings og Ingeniørsammenslutningens norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet (DS 471) trådte i kraft (1991), finder vi i dag en mængde forhold, der ikke lever op til normens krav. Det behøver de sådan set heller ikke at gøre, men normen er en god retningslinie for, hvilke krav man bør stille til sikringen, hvis man alligevel er i gang med at ud- og forbedre den. Vi har baseret den principielle sikringsgennemgang i denne publikation på denne norm, da den i stor udstrækning også anvendes af sikringsbranchen generelt. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 5

6 Perimetersikring Mange bygninger er i dag omgivet af alle variationer af indhegninger lige fra hvidmalede kolonihave-stakitter til høje, solide rødstensmure. Ind imellem kan man finde mange slags levende hegn, raftehegn og plankeværker i vidt forskellige udgaver og tilstande af vedligeholdelse. Forhold der bedre tilfredsstiller kravene til rustik idyl end til sikring. Indhegning af et område kan i mange tilfælde være en god barriere. Indhegninger benyttet som perimeter skal ikke ligge for tæt på det, der ønskes sikret. Træer, materialeoplag og andre objekter, der kan benyttes til at forcere indhegningen, må ikke stå for tæt på indhegningen. I den tilknyttede vejledning står der: En indhegning kan bestå af svært gennemtrængelig beplantning (gerne med tjørne) eller af gitterhegn/plankeværk. Er indhegningen sammenhængende og færdselen begrænset til aflåselige porte, opnås god sikkerhed, hvis følgende forhold opfyldes: Højden af hegnet skal være mindst 2,5 meter, dog under hensyn til hegnslovens bestemmelser om hegn/skel (1,8 meter). Hegnet skal være forsvarligt funderet (ca. 70 cm nedgravet) og med en styrke svarende til mindst 25 mm træ, 10 mm rundjern eller 3 mm masketråd af jern med maskevidde højst 60x60 mm. Hegnet må ikke være konstrueret med tværstænger, gitre med stor maskevidde, fremspring eller andet der muliggør bestigning. Porte/låger i hegnet skal mindst have samme styrke som det øvrige hegn og skal kunne aflåses forsvarligt. Beslag til hængelåse skal være påsvejst, porte/låger skal være hængslet, så de ikke kan åbnes ved afløftning, portstolperne skal være solide og velfunderede og hegnet skal afsluttes nedadtil så man ikke kan forcere sig under det. Rambuktyverier Normen går endnu videre og nævner, at det i nogle tilfælde kan være hensigtsmæssigt at hindre biler i at komme frem til eksempelvis bygningers indgangspartier, store ruder og andre svage dele. Det foreslås at opføre barrierer i form af pullerter, steler, beplantning, autoværn eller grøfter. Det kan lyde voldsomt, men faktisk har vi set netop den slags foranstaltninger blive taget i brug mange steder, hvor der har været gentagne indbrud forårsaget af biler, der er blevet kørt gennem ruder, døre og lignende - ikke mindst i detailhandelen over hele Danmark (kaldet rambuktyverier). Endelig har normen også noget at sige om adgangsveje og stier. Her peges der på, at der ikke bør være nicher og døde vinkler, hvor uvedkommende kan skjule sig. Det påpeges, at man både ved planlægning af trafikale hindringer og anlæggelse af adgangsveje skal være opmærksom på lovens krav om brandveje og fremkommelighed for redningskøretøjer. Normens krav til nybyggerier kan være en god målsætning for udbedring af eksisterende anlæg i ældre byggerier, men alene god vedligeholdelse af de oprindelige stier, beplantning og indhegning er et godt skridt på vej mod bedre sikring. Perimetersikring kan naturligvis, alt efter omstændighederne, omfatte stort set alle de mekaniske og elektroniske sikringssystemer der i øvrigt bruges såvel til skalsikring som til cellesikring. De vil blive omtalt i det følgende. Skalsikring Man skelner mellem mekanisk sikring, der skal gøre det besværligt for tyven at bryde ind og elektronisk overvågning, der kan omfatte alarmsystemer og/ eller TV-overvågningssystemer - systemer der registrerer indbrudet Ved gennemgang af skalsikringen er det naturligt at begynde med døre og indgangspartier. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 6

7 Døre & karme Her skal man sikre sig at alle døre er solide og slutter tæt til karmen. Døre der er decideret svage bør udskiftes med døre der er Skafor-godkendte. Efter omstændigheder og behov kan man vælge døre indenfor alle fire sikringsklasser (Rød, Blå, Grøn og Gul i hovedgruppe 1). Man skal være opmærksom på, at bagdøre og andre sekundære døre, skal være lige så solide som hoveddøren da det ofte er dem der bliver angrebet. Udvendige hængsler må ikke kunne afmonteres eller ødelægges med almindeligt håndværktøj. Er dørene ellers i orden, men måske anbragt i svage karme, eller er der småskader mellem dør og karm, kan man forbedre sikkerheden med anvendelse af såkaldte sikkerhedsslutblik og jernpladeforstærkninger (se illustration). En anden for for sikring af mellemrummet mellem dør og karm er montering af en stålskinne på døren så denne slutter over karmen. På denne måde kan brækjern og lignende ikke klemmes ind mellem dør og karm. Sikkerhedsslutblikket skal monteres med skråtstillede skruer En jernpladeforstærkning bukket i form som karmtræet, er en god forstærkning af svage karme Låse Når man har efterset døre og karme kommer turen til låsene. Mange ældre bygninger har låse, der har siddet i mange år. Det betyder ikke, at de nødvendigvis skal udskiftes, men det kan være et godt supplement at tilføje en lås mere. To låse gør straks tyvens arbejde langt mere besværligt. Suppleringslåsen skal monteres mindst 40 cm. fra hovedlåsen. Arbejdet med montering af nye låse såvel supplerende som udskiftende, bør altid udføres af en fagmand og der bør kræves installationserklæring. Har man låse med tilhørende nøglesystem, skal der naturligvis tages hensyn til det ved montering af nye låse. Suppleringslåse kan dog godt være af en anden type og kodning end hovedlåsen. Også for låsene gælder, at låse i bagdøre og sekundære døre skal være lige så gode og sikre som i hoveddøren. Men hvad forstår man ved en sikker lås? Det er en cylinderlås, der er Skafor-godkendt i mindst sikringsklasse Grøn. Låseriglens/fallens fremspring skal være mindst 20 mm og indgrebet i slutblikket mindst 10 mm. Låsen skal være forsynet med et langskilt der beskytter låsecylinderen, og som skal være monteret indefra, så det ikke kan fjernes ved afskruning af tyven. Låsecylinderen må højst have et fremspring på 2 mm i forhold til cylinderringen. Cylinderlåse findes i to udgaver, som kasselåse og indstikslåse. Kasselåse monteres indefra direkte på døren. Det er hensigtsmæssigt at der ikke er monteret vrider på den indvendige side af døren, da dette forhindrer tyven i at have en nem flugtvej ved indbrud. Ofte ser vi en kombination med to låse. En med vrider der anvendes i åbningstiden (hvis døren skal kunne låses), og en uden vrider der kun anvendes når der med sikkerhed ikke er mennesker i bygningen, hvis døren skal kunne anvendes som brandflugtvej. Denne cylinderlås er en indstikslås Låsen for neden er en tilholderlås, der er indstemt i døren. Fallen/ riglen skal have mindst 10 mm indgreb i karmens slutblik Langskiltet der omgiver håndtag og låsecylinder forhindrer, at låsen kan brækkes ud For oven ses ekstralåsen, der her er en kasselås Hængelås sikret med sikringsbeslag som forhindrer opbrækning eller oversavning Hængelåse Er der døre i pulterrum, udhuse og andre steder, hvor der anvendes hængelåse, skal man sikre sig, at de er solide og i orden. Ellers må de udskiftes. Hængelåse kan fås i udgaver, der er så solide, at selv en fagmand ikke uden videre kan bryde dem op eller save dem igennem. Desuden kan hængelåse sikres yderligere med sikringsbeslag. Det er i princippet kasser, der er åbne forneden, så man kan komme til hængelåsens nøglecylinder, men som gør det næsten umuligt at få fat om låsen med værktøj, der kan brække eller skære den op. (Se illustrationen) European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 7

8 Sikringsbeslag monteres indefra med kraftige bolte eller skruer, der ikke kan fjernes udefra. Men igen skal man være opmærksom på, at selv det sikreste låsetøj ikke hjælper, hvis selve døren er nem at bryde op. Forekommer der terrassedøre eller skydedøre ud mod det fri, er der også her flere muligheder for at sikre sig med gode låse. Det er mere specielle låse som f.eks. svinghagerigellås eller de såkaldte paskvillåse. Sidstnævnte er låse, der på en gang lukker og låser både en hovedlås midt på døren og låse for oven og for neden. Terrassedøre og andre lignende døre ud mod det fri er vigtige at sikre, da de er meget benyttede som adgangsveje for ulovlige indtrængere. Sikring af vinduer Vinduer i kælder- og stueplan hører også til de letteste indbrudsveje. Her er det først og fremmest vigtigt at sikre sig, at vinduerne er i orden, har gode hasper (der er påsat) og helst med låseanordninger eller haspesikringer og at ruderne er hele. Vindue sikret med lås Vinduer i lav sikringsklasse (vinduer der er isat med kit, stifter eller udvendige glaslister) skal have glas der er mindst 2 mm. Vinduer i middel sikringsklasse skal have mindst to lag 4 mm glas, eller et lag polycarbonat-glas. Ruderne må ikke kunne udtages udefra. Vinduer af høj sikringsklasse skal have ruder der lever op til kravene i DS, INSTA eller Skafor normen og være af modstandsklasserne A1 mod hårde stød, B1 mod skarpe stød eller F1 mod tunge stød uden gennembrud af ruden hvis man arbejder med DS/INSTA normen. Hertil kommer en række andre sikringsforanstalt-ninger som kan øge sikringen betydeligt. Ruder af almindeligt glas kan erstattes eller suppleres med ruder af polycarbonat, der kan modstå selv kraftige slag og spark eller de almindelige ruder kan monteres med sikringsfilm der dels vanskeliggør indbrud men også reducerer følgeskaderne fra glassplinter ved indbruddet (hvilket ofte er en væsentlig faktor). Vinduerne kan også sikres med rullejalousier, gitre eller tremmer af rundjern eller fladjern og endelig kan vinduer også sikres med låse med nøgler. Gitre til vinduerne findes i flere sikringsklasser. (se Skafor standarden) Det er vigtigt at eksempelvis gitre monteres i karm og ikke i vinduesrammen, da de dermed sikrer uafhængigt af om selve vinduet åbnes. Man skal som ved døre være opmærksom på om vinduerne skal kunne anvendes som brandflugtvej. Flere leverandører har i dag gitre der kan godkendes ved disse specielle tilfælde. Udvendige glaslister Forekommer der vinduer med glaslister må man sikre sig, at listerne ikke kan skrues af udefra, så en evt. tyv kan løfte ruden ud. Listen kan sikres udefra med envejsskruer, det vil sige skruer hvor kærven er udformet, så skruerne kun kan skrues i og kun meget vanskeligt ud igen. Vinduer med udvendige hængsler, kan ligesom døre sikres med nokker. Ved sikring af vinduer, skal man være opmærksom på, at bygningsreglementet stiller krav om redningsåbninger. Det vil sige, at der skal være adgang til vinduer/døre, der skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle. Lyskasser Ved en del ældre bygninger kan der være lyskasser med overliggende riste. Disse riste må ikke kunne løftes op, så lyskassen giver adgang til vinduerne. Ristene kan sikres nedefra ved påsvejsning af jernstænger, der fastlåses i bunden af lyskassen med kroge eller øskner. (se illustration). Vindue sikret med gitter Flugtvej Sikring af vinduer, døre og lyskasser skal naturligvis ske med fokus på fastholdelse af eventuelle brandflugtveje Risten er sikret nede i selve lyskassen med kroge og øskner European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 8

9 Præventiv belysning Her er der principielt tale om udendørs belysning omfattende indgangspartier, gårde, legepladser, p-pladser, stisystemer og lignende steder. Hensigten er at forhindre, at kriminalitet kan foregå i ly af mørket. Et præventivt belysningsanlæg består af elinstallationer, belysningsarmaturer (lamper) og lyskilder (el-pærer, lysstofrør med videre). Det er ikke nødvendigvis kostbart eller energikrævende, at have gode belysningsforhold sådanne steder. Området behøver ikke ligge badet i lys fra stærke projektører, men det er vigtigt, at placeringen af lyskilder er velovervejet, så de enkelte kilders rækkevidde overlapper hinanden. Det er nok, hvis belysningen kan aftegne en person, der ellers ville være skjult i mørke. Det bør også overvejes, om der er behov for en teknisk installation, der eksempelvis tænder belysning, når en person nærmer sig indgangspartier eller andre steder, der ønskes beskyttet. Sådanne systemer kan have god præventiv effekt. Anden skalsikring Mange ældre bygninger har pyntefremspring, udstikkende karme eller lignende, der kan give adgang til indbrudsveje højere oppe i bygningen. (se illustration). I nogle tilfælde kan den slags pynt fjernes, men hvor det ikke er muligt, må man vælge at sikre de højereliggende vinduer eller andre åbninger lige så godt som i kælder/ stueplanet. Midlerne er de samme som nævnt i det foregående. Man skal også være opmærksom på nærtstående træer, espalierer eller kraftige vildvinsranker der ligeledes kan bruges som adgangsveje. Beskær dem eller fjern dem om nødvendigt helt. Endelig bør der ikke forekomme opstablinger af varer eller materialer tæt ved bygninger. Pynt på murene, nærtstående træer og espalierer kan være adgangsveje for tyve Cellesikring Cellesikring er de former for sikring som kan tages i anvendelse inden døre, og som har til formål at sikre enkelte lokaliteter mod tyveri, hærværk og andre former for kriminalitet. Behovet for cellesikring varierer i nogen grad med effektiviteten af sikringen i perimeteren og skallen. Har man eksempelvis en meget effektiv skalsikring, som det nærmest er umuligt at trænge igennem, behøver man ikke bekymre sig så meget om sikringen inden døre. Men som allerede nævnt, er grundlæggende sikring et spørgsmål om samspil mellem de forskellige sikringstiltag, og fornuftig cellesikring kan medvirke til at gøre det yderligere svært for tyven eller andre kriminelle at nå deres mål. Hertil kommer, at nogle af de sikringstiltag man kan anvende inden døre, faktisk direkte indgår, som en del af skalsikringen. Det gælder f.eks. tyverialarmer, som vi senere vender tilbage til. Cellesikring begynder ligesom skalsikring med at sikre dørene. Man skal efterse om døre og karme er solide, om låsene er i orden og så i øvrigt sikre dem på samme måde som omtalt under skalsikring. Især gælder det naturligvis rum hvor der opbevares særlig kostbare materialer og udstyr som f.eks. dyre kemikalier, metaller, værdifulde samlinger, fortrolige oplysninger på papirer med mere, bøger, elektronisk udstyr som f.eks. tv-udstyr og selvfølgelig edb-udstyr og de evt. følsomme data, som kan ligge i computerne. Det er vigtigt at gennemgå de enkelte rum og vurdere behovet for sikring i hvert af dem. Man skal se tingene med den indtrængendes øjne. Indeholder rummet genstande indenfor de ovennævnte kategorier. Er de tilstrækkeligt sikret i skabe og skuffer? Er rummets døre og vinduer sikre? European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 9

10 Læg også mærke til, om der nogen steder ligger stabler af papirer, aviser og blade eller andet, som kan gøre det nemt for en evt. pyroman at tænde ild. Endelig må man vurdere, om der er behov for særlige sikringstiltag. Cellesikring bruges typisk i forbindelse med sikring af særlige kostbare værdier. Det betyder at man ofte bygger en mindre celle bestående af gitre og rullejalousier op i eksempelvis et lagerlokale. Der fremstilles eksempelvis også færdige celler til sikring af eksempelvis motorcykler. Objektsikring Mærkning af værdifuldt udstyr Mærkning af genstande kan være en god ekstra sikring mod tyveri. Mærkede genstande kan være meget svære for tyven at sælge. De færreste har behov for at mærke alle genstande, men sørg for at mærke f.eks. TV-apparater og Av-udstyr, værktøj og instrumenter, musikinstrumenter samt edb-udstyr m.v. Eksempel på mærkning af edb-udstyr Der findes forskellige typer mærkningssystemer som kan mærke forskellige materialer. Usynligt blæk er egnet til mærkning af gen-stande der vil blive skæmmet af synlig mærkning, f.eks. kunstgenstande, glasgenstande osv. Permanent blæk er synligt og kan ikke uden videre fjernes. Det er velegnet til ting man ikke kan eller vil ridse i eller på anden måde beskadige med andre mærkningsformer. Farvemærkning egner sig til større genstande. Farven påføres gennem en slags skabelon og farven ætser sig ned i materialet. Elektrisk gravørsæt er også velegnet til større ting. Dette værktøj kan bruges til så hårde materialer som stål, keramik og glas. Ridsepenne kan bruges til mindre genstande som småværktøjer, cd`ere m.v. Brændemærkning består af et stempel med kode eller navn. Stemplet opvarmes elektrisk og kan mærke træ, metal, plastic og meget andet. Udstyr til mærkning kan købes i virksomheder der forhandler sikringsudstyr, eller man kan låne det hos det lokale politi. Mærkning af udstyr bør altid følges op med, at man opsætter mærkater eller skilte på synlige steder, f.eks. ved hovedindgang, der fortæller, at udstyret er mærket. Mærkning kan eksempelvis også være når elever maler på PC'ere og lignende. Det er blot vigtigt at være opmærksom på, at disse løsninger skal give et synligt ejer-id. Det gøres ved altid at bruge de samme farver eller ved at tage fotos af de "mærkede" genstande. Sikringsskabe (værdiopbevaringsenheder) Forskellige størrelser og kvaliteter af sikringsskabe kan beskytte mange genstande f.eks. CD`ere, disketter, værdigenstande og kostbart udstyr mod tyveri og i nogle sammenhænge mod brand. Men et godt skab der sikrer mod tyveri er ikke nødvendigvis brandsikkert og omvendt. Skabene findes i de fire Skafor - sikringsklasser (hovedgruppe 2), og det anbefales, at man ikke anskaffer ringere skabe end Blå sikringsklasse. I øvrigt anbefales ekspertbistand ved anskaffelse. Specielt indenfor værdiopbevaringsenheder anvendes EN nor-men parallelt med Skafor standarden. De EN testede skabe er sammenlignelige med Skafor skabene. Er der behov for mere end Skafor Rød sikring bruger man oftest EN-testede skabe fra grade II og op til grade VI. Sikringsskabe findes i mange former og sikringsklasser European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 10

11 Nøglesikring Sjuskeri med nøgler kan sætte al anden sikring ud af kraft. Derfor er det yderst vigtigt, at nøglesikring er et fokusområde. Man skelner mellem hovednøglesystemer og centrallåsesystemer. I et hovednøglesystem indgår der et antal låse, der kan åbnes af hver sin tilhørende nøgle og en hovednøgle, der kan åbne samtlige låse i systemet. Et sådant system kan opbygges som en pyramide med mange niveauer. Men det er vigtigt at holde antallet af niveauer nede, så systemet bliver så overskueligt som muligt. I centrallåsesystemet kan de enkelte låse åbnes med flere forskellige nøgler. Systemet er egnet til åbning af f.eks. hoveddøre, døre til fællesrum og lignende. Et velfungerende samlet låsesystem i en institution kan være en blanding af de ovennævnte systemer. De grundlæggende anbefalinger: Sørg for at kende det nøjagtige antal nøgler der findes til bygningens låse. Udarbejd et klart, enkelt reglement for brug af nøglerne. Før liste over hvem der har nøgler til hvad, og undgå så vidt muligt at udlevere nøgler til personer der ikke har behov for dem. Sørg for at få nøgler tilbage fra personer der ophører med at arbejde/bo på stedet. Opbevar nøgler der ikke er i brug på en for-svarlig måde f.eks. i sikre og klassificerede (Skafor Blå hovedgruppe 2) nøgleskabe. Mærk ikke nøglerne med navn/adresse. Få låsene kodet om, hvis nøgler forsvinder. Fysisk edb-sikring Sikring af edb-systemer er stadigt meget aktuelt og et særdeles vigtigt fokusområde. Det er blandt andet blevet helt klart, at behovet for at sikre de oplysninger der kan ligge i systemerne er større end behovet for sikring af udstyrets værdi. Faktisk er der tre ting man skal sikre sig imod: Tyveri af selve udstyret. Misbrug af de lagrede informationer. Tab af informationerne. Og det har vist sig, at i flere tilfælde har selve tabet af informationer været det største problem. Man kan sikre sig mod tyveri af udstyret på flere måder. Den billigste kaldes kabelsikring. Den består i, at et kabel (stålwirer) forbinder de enkelte enheder til hinanden og/eller til faste genstande. Der findes kabelsikring både til stationære enheder og til bærbare pc-ere, men kabelsikring yder kun begrænset sikring og er ikke Skafor-godkendt. En bedre sikringsmulighed er skinne- og pladesystemer, sikringskabinetter og sikringsbokse. Skinne- og pladesystemer anvendes til at fastgøre pc-ere, faxmaskiner, printere, scannere, AV-udstyr og lignende på eller under borde. De findes i Skafor Gul, Grøn og Blå sikringsklasse hovedgruppe 1. Sikringskabinetter kan ligeledes fås i sikringsklasserne Grøn, Blå og Rød. De anvendes primært og i stort antal til sikring af almindeligt edb-udstyr og giver ofte også mere plads på skrivebordet, bedre ergonomisk arbejdsstilling, nemmere og bedre rengøring, lavere støjniveau, kabeltræk beskyttes bedre og færre mikrorystelser der alt andet lige er væsentligt for arbejdsmiljøet. Sikringsbokse fremstilles normalt i sikringsklasse Blå hovedgruppe 2 og de anvendes til sikring af bærbare pc-ere og andet lignende mindre udstyr i forbindelse med at de skal lægges væk når arbejdspladsen forlades. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 11

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Tippefarlige rullestativer til AV-udstyr

Tippefarlige rullestativer til AV-udstyr Tippefarlige rullestativer til AV-udstyr kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Fjernsyn og lignende AV udstyr opstillet på høje rullestativer er et kendt møblement i undervisningssektoren.

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning 1 Tyvens tjekliste Huset afsides beliggende Tæt bevoksning ved huset Ingen naboer Gode flugtmuligheder Ingen hjemme Tegn på værdier Ingen alarm Ingen hund

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Tågegeneratorer til sikring af værdier

Tågegeneratorer til sikring af værdier Tågegeneratorer til sikring af værdier kopiering tilladt med kildeangivelse Network Hvad er et sikringstågesystem? Meget enkelt kan det vel siges, at det i de fleste tilfælde er en pumpe, der bringer en

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt!

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion De farlige brændere, der jo i virkeligheden er små flammekastere, er hvert år årsag til omkring 100 brande

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Forebyggelse af hærværk på skoler og andre institutioner

Forebyggelse af hærværk på skoler og andre institutioner Forebyggelse af hærværk på skoler og andre institutioner kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Hærværk har gennem mange år været et stort problem. Vi hører om og oplever det både i vores

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm forvandler almindelige ruder til sikkerheds-, sikrings- og solbeskyttede ruder der afhængigt af film kan beskytte mod tyveri, indbrud, hærværk, glasskader, eksplosion, sol, ridser, indsyn og meget meget

Læs mere

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Forebyggelse af kriminalitet i erhvervsområder KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Erhvervsområdet: Baldershøj - Vejleåvej - Industribuen

Læs mere

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 -

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Ordbog over fagudtryk indenfor låse

Ordbog over fagudtryk indenfor låse Ordbog over fagudtryk indenfor låse A-mål er et mål fra låsekassens midte til udvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør. ABDL-anlæg (automatisk branddørlukningsanlæg) har til formål at tillade

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse.

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse. Sikringsniveau Minimumskrav til Mekanisk Skalsikring kalsikring betyder, at alle yderdøre, vinduer, porte og lemme til forsikringsstedet skal være forsvarligt aflåst. Udvendig aflåsning med hængelås skal

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Opbevaring af skydevåben

Opbevaring af skydevåben Opbevaring af skydevåben Udgiver: Det Kriminalpræventive Råd Repro: TBA. Grafisk Tryk: Printdivision A/S 1. oplag: 50.000 eksemplarer december 2000 DKR. nr. 00-531-0299 ISBN. 87-88789-40-3 Indhold: På

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning En dansk virksomhed oplevede gang på gang, at deres elektroniske udstyr brød ned. Det kunne ske op til 6-7 gange om

Læs mere

G4S ACADEMY SIKRINGSANALYSEMODEL MAMUTE

G4S ACADEMY SIKRINGSANALYSEMODEL MAMUTE G4S ACADEMY SIKRINGSANALYSEMODEL MAMUTE VEJLEDNING VERSION 161031 G4S MAMUTE INFORMATION Denne vejledning tager udgangspunkt i de overvejelser, vi som professionelle fagfolk automatisk gør, når vi arbejder

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Montering af låseenhed i dør 2. Montering af kasselåseenheder 3. Fane 50 SIKRINGSLØSNINGER. Forstærkning af dørplade 4

Indhold. Indledning 2. Montering af låseenhed i dør 2. Montering af kasselåseenheder 3. Fane 50 SIKRINGSLØSNINGER. Forstærkning af dørplade 4 Indhold Indledning 2 Montering af låseenhed i dør 2 Montering af kasselåseenheder 3 Forstærkning af dørplade 4 Forstærkning af dørkarm 5 Sikring af udadgående døre 5 Sikring af dobbeltdøre 6 Sikring af

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Sikkerhedsguide. Find vej til den rigtige løsning

Sikkerhedsguide. Find vej til den rigtige løsning Sikkerhedsguide Find vej til den rigtige løsning Der er mange typer, som prøver at få fingre i dine værdier. Vi kender dem og ved hvordan du sikrer dig! Marts 2017 INDHOLDFORTEGNELSE side Sikker opbevaring,

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON www.protectglobal.com Side 3 Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter afgørende. Derfor er den optimale indbrudssikring

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

G4S ACADEMY NY STANDARDTYV

G4S ACADEMY NY STANDARDTYV G4S ACADEMY NY STANDARDTYV VEJLEDNING VERSION 160811 NY STANDARDTYV INFORMATION Denne vejledning er udarbejdet til hjælp for sikringsansvarlige og sikringsrådgivere med henblik på at skabe et større overblik

Læs mere

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden SIKRING Er du helt sikker? - Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden Vi har mere end 25 års erfaring med salg af tyverimærkning og sikring, så vi kender tyvenes teknikker og foretrukne

Læs mere

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt.

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Verisure giver dig meget mere end en almindelig tyverialarm. Du får et opkoblet smart hjem. Slå din alarm fra og til med mobilen via Verisure App. Kontrollér din

Læs mere

GUIDE Køretøjssikring

GUIDE Køretøjssikring GUIDE Køretøjssikring VERSION 140701 HOWENI EUROSAFE GUIDE - KØRETØJSSIKIRNG VERSION 140701 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateringer 1. Introduktion køretøjssikring 2. Sikringsstrategi

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 7 Låseenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

Hvorfor TRYK POLITI?

Hvorfor TRYK POLITI? 1 Hvorfor TRYK POLITI? - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600 og derigennem Øge borgernes opmærksomhed Lette adgangen til at give politiet relevante oplysninger i en politisag Stresse gerningsmændene TRYK

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj?

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Der stjæles årligt tusindvis af biler her i landet. De fleste bliver fundet igen, ofte dog med store skader og ribbet for udstyr. For ejeren

Læs mere

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Omdelt i alle postkasser i A/B Opnæsgård 8. november 2013 Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Bestyrelsen har gennem nogen tid arbejdet på at finde løsninger, der æstetisk,

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde HOVEDKONTO OG FABIK uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

En kedelig dansk topplacering i Europa

En kedelig dansk topplacering i Europa En kedelig dansk topplacering i Europa Over 30.000 indbrud i private boliger hvert år 4 indbrud hver time Flest i de mørke måneder Flest i dagtimerne inden kl. 18 Knap 1 ud af 5 mens beboeren er på ferie

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

Vejledning om aflåsning af porte m.v.

Vejledning om aflåsning af porte m.v. Vejledning om aflåsning af porte m.v. Hovedstadens Beredskab Forebyggelse Brandteknik Bag Rådhuset 3 1550 København V. Tlf.: 33 43 10 00 www.hbr.dk Marts 2017 Revisions nr. (første udgave) Side 1 af 8

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vejrbestandig sikring Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Weather Proof Hængelås Kulde, regn, sne og storme er alt sammen en del af det danske

Læs mere

Lokal viden kan forebygge påsatte brande

Lokal viden kan forebygge påsatte brande Lokal viden kan forebygge påsatte brande kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Natten mellem lørdag den 1. og søndag den 2. september 2001 udbrød der brand i Valdemarsskolen i Ribe.

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

ALLOCK låsebeslag til aflåsning af containere, skurvogne og porte. Forsikringsgodkendt af F&P i kategorien RØD.

ALLOCK låsebeslag til aflåsning af containere, skurvogne og porte. Forsikringsgodkendt af F&P i kategorien RØD. ALLOCK SERIEN ALLOCK låsebeslag til aflåsning af containere, skurvogne og porte. Forsikringsgodkendt af F&P i kategorien RØD. SYSTEMET FINDES I FLERE VARIANTER ALT EFTER HVILKEN LÅS DER ØNSKES BENYTTET

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere