BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med"

Transkript

1 BESKYT DIN VIRKSOMHED Tænk sikkerheden med 1

2 Kan din virksomhed klare en krise? Hvordan håndterer du tyveri af værdifuld viden og know-how? Har du styr på, om din virksomheds produkter kopieres eller misbruges til kriminelle formål? BESKYT DIN VIRKSOMHED tænk sikkerheden med Danske virksomheder er i stadig højere grad eksponerede for flere og nye typer trusler, både på ude- og hjemmemarkeder. Industrispionage, elektroniske angreb, tyveri, overfald på medarbejdere, kidnapning, naturkatastrofer eller terror er nu en del af virksomhedernes trusselsbillede. For en sund og robust virksomhed handler det, ud over omsætning, indtjening og vækst, også om hvordan man sikrer virksomheden og dens ansatte. Der er meget, du kan gøre for at minimere din virksomheds sårbarhed. Det behøver hverken at være besværligt eller koste en formue. Mindre investeringer i sikkerhedsløsninger og træning af virksomhedens ansatte kan gøre en forskel, når uheldet er ude, så I kan fortsætte business as usual. Sikkerhed handler om i god tid at definere, hvor og hvordan din virksomhed er sårbar, og hvilke risici I kan møde. Derefter kan du udforme de nødvendige planer for, hvordan I skal reagere på forskellige trusler, når der skal handles hurtigt. Men sikkerhed handler også om at skabe og fastholde en sikkerhedskultur i virksomheden. Og at have it-sikkerheden på plads med passwords og krypterede pc ere, at medarbejderne rejser sikkert, og at underleverandører har deres sikkerhed i orden. Denne publikation er et resultat af et samarbejde mellem DI og Politiets Efterretningstjeneste (PET). 25 danske virksomheder er blevet interviewet om sikkerhed, sårbarhed og trusler mod deres forretning. Interviewene viser, at mange tror, at sikkerhed er dyrt og kompliceret. Men de viser også, at det kan svare sig for virksomhederne at styrke opmærksomheden omkring sikkerhed som en naturlig del af virksomhedens strategi og fremtidige udvikling. 3

3 Trusler mod danske virksomheder De danske virksomheder fra DI og PET s virksomhedsstudie ser ikke alle typer trusler som lige sandsynlige. De rangordner dem sådan her: > > Svind, tyveri og kriminalitet > > Industrispionage, tyveri eller misbrug af informationer, risiko for kopiering af varer, produkter og viden > > Overfald, kidnapning og røveri under rejser > > Terrorangreb på virksomheden eller virksomhedens ansatte Virksomhederne nævner også andre typer af risici såsom leverancesikkerhed, produktions- og markedsforhold, politisk uro, korruption og misbrug af virksomhedens navn. Terrortruslen er blevet en del af virksomhedens hverdag. Der er en frygt for, at en bombe skal springe, når man er udstationeret, eller man bliver taget som gidsel af en al-qaida gruppe. Men tyveri, overfald eller voldelige røverier er i virkeligheden de oftest forekommende trusler mod vores medarbejdere. Alligevel er vi nødt til at være klar, hvis det utænkelige sker. 4 Sikkerhedschef i større dansk virksomhed 5

4 FORVENT DET UVENTEDE Du bør overveje de værst tænkelige scenarier i din sikkerhedsplanlægning, uanset hvor lidt sandsynlige de kan virke her og nu. Selv om risikoen for et terrorangreb mod din virksomhed er lille, kan konsekvenserne være katastrofale. Fordi noget ikke sker ofte, betyder det ikke, at det aldrig kan ske. Især i højrisiko-områder rundt om i verden, er danske virksomheder og ansatte betydeligt mere eksponerede end tidligere. Stil derfor dig selv følgende spørgsmål : > > Hvor er min virksomhed sårbar? > > Udspringer min virksomheds sårbarhed fra andre (kunder, leverandører, naboer, samarbejdspartnere)? Hvis ja, hvordan? > > Hvor sandsynligt er det, at identificerede trusler mod min virksomhed resulterer i situationer, der kan skade forretningen? > > Hvad er konsekvensen for min forretning på kort og på lang sigt? Et godt beredskab skabes gennem ansvarlig ledelse og kommunikation til de ansatte. En velfungerende sikkerhedskultur er dit stærkeste og mest effektive værn mod trusler. fysisk sikring af bygninger terror styr på underleverandører korruption pengeafpresning organiseret kriminalitet personsikkerhed kidnapning cyber terror denial of service brand hæleri sårbarhed attentat kryptering forbruger boykot konkurrence evne røveri hacker angreb dual use persontrusler tab af image spionage politisk ustabilitet korruption misbrug af information eksportkontrol tyveri af identiteter hærværk trusler misbrug af forskningsresultater klimaforandringer selvmordsbombere radikalisering virus ekstremistisk aktivisme svigtende markeder graffiti krig sikkerhed på rejsen kidnapning informationssikkerhed indbrud videregivelse af fortrolige data ATM-kidnapning brud på konkurrenceklausuler svind personfølsomme oplysninger elektroniske angreb 6 7

5 STOP OG TÆNK Selv om du ikke kan fjerne trusler mod din virksomhed, kan du reducere sårbarheden. Du skal afgøre, hvad der bedst kan betale sig for jer. Her er tre spor, du kan følge : 1 Du kan selv tage sikkerhedsmæssige skridt for at minimere din virksomheds sårbarhed Enhver virksomhed bør nøje overveje håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler. Du har måske allerede en sikkerhedspolitik og et beredskab, der kan håndtere kriser i din virksomhed og reducere dens sårbarhed? Hvis ikke, er det en god idé at få det på plads. 2 Du kan forsikre dig mod økonomiske tab som følge af uheld Ved at overføre din virksomheds sårbarhed til et forsikringsselskab, får I økonomisk kompensation, hvis uheldet er ude. Men forsikringer kan ikke nødvendigvis opveje tabet af information, usikkerhed hos medarbejdere, et ødelagt omdømme eller mistet tid. Det er bedst at overveje forsikringer for bestemte typer af sårbarheder i tillæg til virksomhedens egne og almene forholdsregler. Det er udansk at have kontrol og adgangsbegrænsninger. I stedet gør vi meget for at skabe en kultur, hvor de ansatte tænker sikkerheden med. Sikkerhedschef i en mellemstor dansk virksomhed Trusler Sårbarhed Gør du nok? Negativ konsekvens for virksomheden Persontrusler Overfald på medarbejdere under udstationering eller arbejdsrejser i udlandet Industrispionage Tyveri og misbrug af virksomhedens viden, know-how og produkter. Sensitiv viden stjæles og gives videre til konkurrenter Fysiske skader Tyveri af materialer, brand, hærværk eller terrorangreb mod virksomhedens bygninger IT Kriminalitet Computer virus, hacker angreb, tyveri, misbrug eller distribution af fortrolig information Er rejsesikkerhed og politikker i orden i din virksomhed? Undersøger du, om dine medarbejdere er rustet til at rejse sikkert? Undersøger du i tilstrækkelig grad nyansattes eller samarbejdspartneres referencer? Har du en politik for hvilke informationer, der skal beskyttes og hvordan? Og kender medarbejderne den? Har du sikret din virksomhed mod uautoriseret adgang? Og holder I øje med mistænkelig adfærd i området? Opdaterer din virksomhed jævnligt sit antivirus software? Er virksomhedens pc ere og andet udstyr krypteret? Utrygge medarbejdere der ikke ønsker at rejse. Virksomheden kan miste tid eller værdifuld viden Din virksomhed forhindres i lancering af et nyt produkt eller mister markedsandele Skader på både inventar, bygning og ansatte. Tid og penge eller fortrolig know-how bliver tabt. Du risikerer at beskadige virksomhedens brand og omdømme 3 Du kan gøre ingenting Hvis du ikke gør noget, er din virksomhed eksponeret. Det er op til dig, om du vil løbe risikoen for tab. Korrupte leverandører Afbrydelser i leverandørkæden, tvivlsomme forretningsmetoder hos underleverandører eller partnere, videresalg af dine produkter til 3. part, som din virksomhed ikke kan tåle at blive associeret med Kontrollerer du om dine kritiske leverandører lever op til jeres etiske forventninger? Eller hvem de handler med og hvordan? Du taber tid og mister omsætning og omdømme 8 9

6 SIKKERHEDSHJULET 1 Trusler og sårbarheder 2 Konsekvens for virksomheden 3 Mest sikkerhed for pengene For at du kan identificere trusler, vurdere sårbarheder og planlægge et beredskab, kan dette sikkerhedshjul være en hjælp. Følg pilene rundt og tænk over, hvordan sikkerhedskulturen ser ud i din virksomhed. 5 regelmæssig evaluering og justering 4 Implementér sikkerhedsforanstaltninger 3 Mest sikkerhed for pengene 1 Trusler og sårbarheder 2 Konsekvens for virksomheden Trusler kan komme mange steder fra. Ved at bruge tid på at overveje, hvilke trusler din virksomhed er sårbar overfor, får du overblik over, hvordan du bedst beskytter din virksomhed : > > Tal med andre virksomheder i området, i din branche eller med erhvervsorganisationer, der repræsenterer dine interesser. Hør dem om, hvordan de ser og håndterer mulige trusler og risici. > > Spørg virksomhedens medarbejdere, samarbejdsudvalget eller medarbejderudvalg om, hvor de ser virksomhedens sårbarheder. > > Brug den offentligt tilgængelige information om trusler mod Danmark og danske interesser. Information om trusselsbilledet finder du hos Politiets Efterretningstjeneste (PET): pet.dk Rejsevejledninger finder du på Udenrigsministeriets hjemmeside : um.dk > > Del erfaringer med virksomheder, der ligner din. Du kan også kontakte det lokale politi og spørge dem om, hvilke typer kriminalitet der findes i det område, hvor din virksomhed er placeret. Når du har identificeret de mulige trusler, bør du overveje, om de kan have konsekvenser for din virksomhed. Det kan være, du skal kigge nærmere på virksomhedens image, information og videndeling i virksomheden, de ansattes sikkerhed, virksomhedens lokalitet og styring eller screening af leverandører, kunder eller personale. Det er sandsynligt, at de kritiske værdier for din virksomhed er de samme som de områder, der skal sikres bedre : > > Det er vigtigt, at sikkerhedsprocedurerne er i stand til at beskytte virksomhedens værdier, og at de bakker op om virksomhedens dag-til-dag aktiviteter. > > Sørg for at sikkerhedsprocedurerne beskytter de kritiske dele af forretningen. > > Involvér den/de ansvarlige for sikkerheden i virksomheden i ledelsens prioriteringer, så der er enighed om, hvad der skal beskyttes, hvad det skal koste, og hvordan det kan gøres som led i den eksisterende forretningsstrategi. Når du har identificeret truslerne, og de konsekvenser de kan have for din virksomhed, bør du overveje, hvordan du får mest sikkerhed for pengene. Det kan være svært at sætte pris på tabte værdier såsom en mistet kundebase eller tab af troværdighed. Men disse værdier kan have betydelige konsekvenser for din forretning : > > Estimér det potentielle tab. > > Beskyt de mest værdifulde værdier i virksomheden. > > Vurdér, hvordan du får mest sikkerhed for pengene

7 Vi besluttede at få ID-låse på dørene mellem etager og afdelinger, efter at en person gentagne gange havde sneget sig med ind i virksomheden, når de ansatte gik til frokost. Han stjal punge, mobiltelefoner og andet af værdi. Det gjorde vores medarbejdere utrygge, og de fik mistillid til hinanden. Det kan vi ikke bygge en forretning på. 4 Implementér sikkerhedsforanstaltninger Implementering af virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger kræver : > > Opbakning fra øverste ledelse > > Opmærksomhed fra medarbejderne om deres rolle og medvirken i at gøre virksomhedens sikkerhedskultur levende > > Organisering af sikkerhedsberedskabet internt med rapportering til ledelsen fra den sikkerhedsansvarlige 5 Regelmæssig evaluering og justering 1 Trusler og sårbarheder 5 Regelmæssig evaluering og justering Det er vigtigt at gennemse virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger jævnligt for at sikre, at de bliver ved med at være rettet ind efter virksomhedens behov, ændringer i markedet eller det aktuelle trusselsbillede. Nye trusler opstår og sårbarheder ændrer karakter. Virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger bør reflektere disse ændringer. Vurdér derfor, hvor effektiv dit sikkerhedsberedskab er : > > Efter en hændelse i din virksomhed > > Efter en hændelse i virksomhedens nærområde > > Efter en hændelse i branchen > > Når der er ændringer i trusselsbilledet Sikkerhedschef i mellemstor dansk virksomhed 4 Implementér sikkerhedsforanstaltninger 2 Konsekvens for virksomheden 12 3 Mest sikkerhed for pengene 13

8 BRUG DE RESSOURCER, DU HAR Sikkerhed behøver ikke koste en formue. Brug de ressourcer, der allerede er i virksomheden. > > Har du overvejet, at dine 50 ansatte tilsammen har 100 øjne? Det er mange overvågningskameraer. Træn dine medarbejdere i at være opmærksomme på mistænkelige forhold, og at rapportere dem til virksomheden, relevante myndigheder eller nærmeste politi. > > Informér medarbejderne om, hvad de må tage med sig ud af virksomheden. > > Informér dem om, hvor de kan rapportere om lækager, kriminel eller uhensigtsmæssig adfærd. > > Brug virksomhedens interne medier til at informere ansatte om sikkerhed og til at opretholde en levende sikkerhedskultur. > > Tag kontakt til samarbejdspartnere som leverandører og kunder, og tal med dem om trusler, sårbarheder og sikkerhedsforanstaltninger. > > afhold interne workshops hvor aktuelle og relevante risici-scenarier fra virksomhedens hverdag spilles igennem, og hvor de forskellige ansvarsområder internt i virksomheden udfordres. Når alt kommer til alt, er det den enkelte rejsende, der er det vigtigste led, når vi taler sikkerhed. Hvis personen ikke opfører sig efter forholdene, hjælper et rejseberedskab ikke meget. Træning i sikkerhed under rejser bliver derfor en god øjenåbner for mange. Rejseansvarlig i mellemstor virksomhed 5-MINUTTERS CHECKLISTE Har du udført en risikovurdering, hvor du sammenholder trusler og sårbarheder i din virksomhed? Har din virksomhed en sikkerhedspolitik eller anden dokumentation, der viser hvordan sikkerhedsprocedurer bør fungere i virksomheden? Og kender de ansatte den? Er sikkerhedspolitikken eller dokumentationen regelmæssigt revideret? Og om nødvendigt, opdateret sammen med en risikovurdering? Har I en ledende person, der har ansvaret for sikkerhed i din virksomhed og som tænker informationssikkerhed, fysisk sikring og personlig- og rejsesikkerhed sammen? Mødes ledelsen og ansatte jævnligt for at tale om sikkerhed og sikkerhedsudfordringer? Bliver ansatte opfordret til at komme med overvejelser og bekymringer vedrørende sikkerheden og rapportere om hændelser? Er I med i nabo-, branchetiltag eller lignende, hvor I kan udveksle erfaringer med andre virksomheder, og hvor I let kan få hjælp eller rådgivning? Har I kontakt til det lokale politi og kender de virksomheden, dens sårbarheder og udfordringer? Taler I med jeres lokale samarbejdspartnere om sikkerhed og kriminalitet, dér, hvor I er tilstede i udlandet eller har udsendte medarbejdere? Har I overblik over, om jeres leverandører har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, og om de samarbejder med grupper/parter, I ikke kan tåle at blive associeret med? Du kan aldrig fjerne alle trusler mod din virksomhed. Men du kan minimere virksomhedens sårbarheder ved at gøre sikkerhedshensyn til en naturlig del af den daglige forretning og en fast integreret del af kulturen på arbejdspladsen.

9 HVOR KAN DU FÅ MERE VIDEN? DI På DI s hjemmeside kan du finde vejledning om, hvordan din virksomhed kan forberede sig inden uheldet er ude, og hvordan man bedst ruster sig til mødet med et ustabilt marked: di.dk Politiets Efterretningstjeneste (PET) Hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) finder du den aktuelle trusselsvurdering mod Danmark og danske interesser på hjemmesiden : pet.dk DI 1787 København V Tlf di.dk Politiets Efterretningstjeneste Klausdalsbrovej Søborg Tlf pet.dk 16 Udenrigsministeriet På Udenrigsministeriets hjemmeside findes aktuelle og opdaterede rejsevejledninger : um.dk Beredskabsstyrelsen Du kan læse om beredskabsplaner på Beredskabsstyrelsens hjemmeside : beredskabsstyrelsen.dk DI og PET har i tillæg til denne publikation også udgivet pjecen : Undgå kidnapning som kan findes på di.dk og pet.dk ISBN Tryk: Kailow Graphic

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Tør du stole på dit IT-miljø?

Tør du stole på dit IT-miljø? Tør du stole på dit IT-miljø? Om Symantec Symantec er verdens førende leverandør af løsninger, som er designet til at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at garantere sikkerhed, tilgængelighed og

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsikkerhedschef hos Saab: Et sikkerhedscenter giver Saab kortere søgetid og forbedret sikkerhed SYMANTEC MOBILE CENTER OF

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere