HÅNDBOG SECURITY. Terrorsikring. Offshore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG SECURITY. Terrorsikring. Offshore"

Transkript

1 HÅNDBOG SECURITY Offshore Terrorsikring

2

3 Offshore Terrorsikring Håndbog April 2009

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning 2.1 Formål Målgruppen Passiv sikring Er der nogen reel trussel? Hvordan opstår terrorisme? 3.1 Terrorisme gennem tiderne Findes den typiske terrorist? Terrororganisationens svagheder Myndighedernes rolle 4.1 Politiets overvågning Den internationale terrorisme Aktiviteter før en terrorhandling Det åbne samfund Hvis man bliver udsat for terrorisme 6.1 Gidseltagning Bombetrussel Krisehjælp 7.1 Krisehjælp generelt Reaktion efter et terrorangreb Umiddelbar afhjælpning Kontakt til de pårørende Sikringsplan 8.1 Vurdering af sikkerhedsrisikoen Sikringsplanen Reaktions- eller Nødplan Krav til terrorsikring for mindre leverandører 9.1 Leverancer til og fra en virksomhed Eksempel på sikring af leverancer til en borerig Hvordan forebygger vi terrorisme? 5.1 Risikoanalyse Fysiske foranstaltninger Den menneskelige faktor...16 Bilag Tillæg vedrørende krisehjælp af Thomas Koester og Nikolaj Hyll, Force Technology.

6

7 1Forord Nærværende,, Offshore Terrorsikring Håndbog udgiver resultatet af udviklingsprojektet,, Offshore Terrorsikring, der blev gennemført af Offshore Center Danmark i perioden november 2007 til marts Håndbogen giver et overblik over love, regler og kotumer, der er i kraft indenfor terrorsikring af offshoreinstallationer. Dernæst behandler håndbogen de,, bløde og menneskelige aspekter ved forebyggelse af terrorisme, herunder hvad virksomhederne kan og bør gøre i denne sammenhæng. Endelig ønsker håndbogen at beskrive de udfordringer, som små- og mellemstore danske virksomheder ( SMV ) står overfor i forhold til terrorisme, hvis de ønsker at blive underleverandører til den danske offshore olie- og gas industri. Udviklingsprojektet blev defineret og løbende udviklet af Offshore Center Danmark i samarbejde med en række virksomheder, der senere indgik i projektgruppen og som har fulgt projektet til dørs. Virksomhederne, der har deltaget i udviklingsprojektet er Blue Water Shipping Carr Consulting Dancopter Erhvervs Akademi Vest Esbjerg Havn Esbjerg Safety Consult Force Technology MacArtney Mærsk Drilling Niels Winter & Co. Projektet er venligst blevet økonomisk støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknik og Udvikling. Offshore Center Danmark vil hermed takke ovennævnte virksomheder for et godt samarbejde i et til tider vanskeligt projektforløb. Samtidigt skal der lyde en særlig tak for en engageret indsats med udarbejdelsen af håndbogen til Hans Koch ( Esbjerg Safety Consult ), Carsten Aagaard Rasmussen ( Carr Consulting ) samt Thomas Koester ( Force Technology ). Projektgruppen håber, at håndbogen kan blive en hjælp til virksomheder, der påtænker at blive underleverandører til den danske og udenlandske offshore olie/gas branche. Samtidig håber projektgruppen, at håndbogen vil give alle, der interesserer sig for terrorisme et godt overblik over området. Håndbogen er ikke en facitliste med svar på alt, men udgives til inspiration med henblik på yderligere selvstudier. Offshore Center Danmark Marts 2009 Offshore Center Danmark 7

8 2 Indledning I Nigeria får en lagermand øje på en pakke, der samme dag skal sejles ud til en olieproduktionsplatform. Den er pakket ind i papir, der er lidt mørkere end de andre pakker fra samme leverandør. Han åbner den, og den indeholder en radioaktiveret bombe fra den lokale oprørsbevægelse. I Venezuela opdager et besætningsmedlem på et forsyningsskib, at låsen på en tank med drikkevand til en borerig er brudt op. Vandet viser sig at være blevet kraftigt forurenet. 2.1 Formål Formålet med denne sikringshåndbog er at give underleverandører til olie - og gasindustrien et værktøj, der i det daglige kan hjælpe dem til at gennemføre tiltag, der kan gøre det vanskeligt at forvolde skade på anlæg og / eller personer beskæftiget med udvinding og produktion af olie og gas. Kan andre brancher også få inspiration og udbytte af håndbogens generelle beskrivelser og mere specifikke anbefalinger, vil det kun være en yderligere fordel, for det vil bidrage til det overordnede mål: at gøre livet så besværligt for potentielle terrorister, at de i tide opgiver deres forehavende. Efterhånden som Nordsøen er godt dækket af firmaer med faste kontrakter på arbejde, ses det, at flere og flere virksomheder søger arbejde i fjernere og mere ustabile dele af verden. Her kan kendskab til rettidig og afbalanceret sikring imod terroraktiviteter ofte medvirke til at bevare egne værdier og yderligere være en positiv parameter, når de fremmede olieselskaber skal udvælge de underleverandører, de vil give kontrakter til. Håndbogen er ikke udarbejdet som en oversigt over mulige terroraktiviteter og detaljerede forslag til imødegåelsen af dem, men den giver anvisninger på, hvilke forholdsregler de enkelte virksomheder bør overveje, om de bør lade indgå i deres sikringsplan. Håndbogen giver ligeledes en række eksempler på enkle og ukomplicerede beskyttelsestiltag, der kan sættes i værk i forbindelse med arbejdet, og derved kan den danne grundlag for en slags checkliste, der kan bruges som bevis for underleverandørens sikkerhedsbevidsthed og evne til at imødegå mulige terroraktiviteter. 2.2 Målgruppen Den primære målgruppe for håndbogen vil derfor ikke kun være underleverandører til aktiviteterne i Nordsøen, men i højere grad de mange underleverandører, der har opnået eller ønsker at opnå kontrakter med olieselskaber eller andre typer af virksomheder i fjerne og forholdsvis ustabile områder af verden. Målgruppen er således firmaer, der i forvejen forventes at have opvejet mulige risici med fordelene ved at indgå kontrakter om arbejde i ustabile områder, men hvis denne håndbog kan supplere de råd og vejledninger, der kan indhentes hos myndighederne, med praktiske anvisninger på, hvordan man selv kan begrænse sin eksponering over for terror mest muligt, vil det være til gavn for såvel de selskaber, der søger efter underleverandører, som underleverandøren selv. 2.3 Passiv sikring Håndbogen er baseret på passiv sikring, da det ikke anses som realistisk, at underleverandørerne selv vil oprette beskyttelseskorps ud over det vagtmandskab, der ansættes lokalt for at sikre, at ens beholdning af lagervarer og udstyr ikke utilsigtet formindskes. Passiv sikring omfatter således de tiltag, den enkelte underleverandør rutinemæssigt kan sætte i værk for at forhindre eller vanskeliggøre en mulig terroraktivitet mod en installation eller en arbejdsplads. De vigtigste aktører på det sikkerhedsmæssige område er nemlig her ikke nødvendigvis arbejdspladsens / installationens ejer eller operatør, men i højere grad de underleverandører, der arbejder på pladsen eller har personel og udstyr, der skal transporteres ud til installationerne. Gennem en øget opmærksomhed på de dagligdags tildragelser og de logistiske forhold kombineret med en effektiv kontrol med det såvel interne som eksterne personel, der har adgang til installationerne og faciliteterne i land, indsnævres potentielle terroristers handlefrihed og,,aktivitetsvindue således til kun at kunne omfatte begrænsede og meget spektakulære tiltag påsejling, sprængning, væbnede overfald o. lign. - der ofte kan opdages og imødegås, inden de når at gøre omfattende skade. 2.4 Er der nogen reel trussel? Klanmedlemmer har bortført en udenlandsk og to lokale ingeniører, der arbejder for et gasselskab i landet, oplyser en talsmand for selskabet. Det sker med jævne mellemrum, at klaner i området bortfører udlændinge for at få løsepenge Trusselsbilledet varierer fra område til område og fra tidspunkt til tidspunkt, og her vil Udenrigsministeriets Borgerservice kunne yde en effektiv rådgivning i forbindelse med såvel den generelle situation som en pludseligt opstået krise. Virksomheder, der skal etablere sig i et mindre kendt område, vil primært være interesseret i det mere generelle sikkerhedsbillede, og her bør man vurdere, om der er nogen reel trussel, der kan give grund 8 Offshore Center Danmark

9 til, at man iværksætter særlige sikringsforanstaltninger eller måske helt undlader at opholde sig i området i en periode, indtil truslen er drevet over. Det er jo let at være bagklog, for hvilken underleverandør kunne have forudsagt virkningerne af Muhammed - krisen og dens senere genopblussen? Eller de mange andre terroraktiviteter, der finder sted rundt omkring i verden? Olieindustrien er dog i høj grad koncentreret om områder, hvor der hersker en vis politisk ustabilitet, og hvor man ofte arbejder i et miljø, der generelt må siges at være uvenligt, så her har man bedre mulighed for at vurdere den latente risiko for terroraktiviteter mod personel og udstyr. Har man således ansatte, der arbejder på kontrakt i dele af Vestafrika, vil de være mere udsatte, end hvis de arbejder i Nordsøen, og i landene omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav kan der hurtigt blusse terroraktiviteter op rettet mod de virksomheder, der opfattes som støtter for det lokale regime. Også mediedækningen er af stor betydning for terrortruslen. Uden mediedækning mister terroren det meste af sin virkning og dermed sit formål. Hvis ikke medierne kan komme til stede umiddelbart efter en terroraktion og berette om den til omverdenen, tjener den ikke sit formål, og derved bliver den reelle risiko for terroraktioner reduceret. Nordsøen har af forskellige grunde været forskånet for terroraktiviteter, men flytter man sine aktiviteter til fjernere himmelstrøg, vil terrortruslen være et reelt problem, man må være forberedt på at skulle se i øjnene og reagere på. De fleste af de gange, hvor der har fundet en terrorhandling sted, har man bagefter kunnet foretage en bitter selvransagelse, når der er blevet peget på indsatsområder, hvor man kunne have forpurret terroristernes ugerninger, hvis man havde været mere opmærksom. Derfor er det vigtigt, at man med jævne mellemrum foretager en realistisk trusselsvurdering på baggrund af alle tilgængelige oplysninger, og selv om man inderst inde godt ved, at terrorister ofte vil slå til på de steder, hvor man mindst af alt venter det, kan man med få midler gøre livet så vanskeligt for dem, at de opgiver deres forehavende. Det er det, denne bog gerne vil bidrage til. Offshore Center Danmark 9

10 3 Hvordan opstår terrorisme? 3.1 Terrorisme gennem tiderne En mand stod og tog fotografier af en banegård. Da der tilfældigvis kom en politibetjent forbi, reagerede han panikslagent og gav sig til at skjule kameraet. Afhøringen af ham førte til afsløringen af en hidtil ukendt terrorcelle. Da terroristerne bag 11. september tog flyveruddannelse i USA, talte instruktørerne indbyrdes om, at det var underligt, de ikke var spor interesserede i, hvordan man landede med en flyvemaskine. Man opdagede senere årsagen Der kræves ingen større evner eller specielle våben for, at en terrorist kan få held med sin ugerning. Det er forholdsvis let at udføre terror, hvis man er tilstrækkeligt beslutsom, men terrorhandlingen kan risikere at få helt uoverskuelige og ganske uforholdsmæssige følger. Da den østrig - ungarske ærkehertug blev skudt af en terrorist i Sarajevo i 1914, resulterede det i, at hele det veletablerede, europæiske samfundssystem styrtede i grus, millioner af mennesker mistede livet, og nogle af verdens mest grusomme og undertrykkende diktaturstater fik for en kortere eller længere periode af det tyvende århundrede lov til at hærge Europa og Fjernøsten. Da al - Quedas terrorister gennemførte angrebet på World Trade Center den 11. september, førte det til,, krigen mod terror, fordrivelsen af Afghanistans taleban-regime og en opblomstring af højt profilerede terrorangreb og planlægning af angreb fra optændte og inspirerede terrorgrupper rundt omkring i verden selv i vort lille, fredfyldte Danmark. Brugen af terror er ikke nogen ny foreteelse og ikke noget, islamistiske fundamentalister har opfundet. Allerede på Jesu tid sneg religionsfanatikere sig rundt i Jerusalems skumle gyder og jog en kniv i ryggen på soldaterne fra den romerske besættelsesmagt for at tvinge dem ud af landet, forhindre dem i at besudle de hellige steder og for at oprette et strengt religiøst regime baseret på jødisk lov! Den moderne, politiske vold i form af terrorisme optræder ikke på nogen afgrænset slagmark, og den følger ikke nogen ridderlige love eller de internationale konventioner, som dens ofre er tvunget til at efterleve. Den er i stedet baseret på nøje planlagt, spektakulær vold for at opnå et politisk mål ved at dræbe og lemlæste så mange mennesker som muligt for på den måde at skræmme en befolkning til at tvinge deres politikere til at handle på en bestemt måde. Men hvorfor har terrorismen som politisk middel opnået så stor en udbredelse i vor moderne verden? Der er adskillige grunde, som alene eller kombineret giver den enkelte, fanatiske terrorist et våben i hænde, hvis virkninger langt overtrumfer noget, man tidligere end ikke har turdet drømme om. Internettets udbredelse har øget kendskabet til en række primitive, men særdeles effektive midler, der giver dramatisk øgede muligheder for at dræbe, lemlæste og sprede rædsel blandt store befolkningsgrupper. Udledningen af en forholdsvis simpel type giftgas i Tokyos undergrundsbane dræbte kun et begrænset antal mennesker, men den spredte uforholdsmæssigt stor rædsel blandt millionbyens befolkning, fordi de demonstrerede, hvad man var i stand til at gøre, hvis man ønskede at lægge øget pres på samfundet. Også på det mere dagligdags og mindre dramatiske niveau kan der være grupper af fanatikere, der benytter tilsvarende principper for at gennemtvinge deres ønsker. Man kan eksempelvis lægge pres på politikere og de store olieselskaber ved at ødelægge eller forhindre produktionen eller transporten af olie og gas, da det ofte vil give økonomiske dønninger, der rækker langt ud i samfundet, og får befolkningen til at reagere imod regimet. En anden årsag til terrorens udbredelse er de moderne massemedier, der er blevet en så konkurrencepræget industri, at den fjernsynsstation, der kan skaffe sig flest seere, overlever på bekostning af sine mere tilbageholdende kolleger. Samtidig har moderne kommunikationsteknologi gjort verden mindre, så man i løbet af få timer kan skaffe sig dramatiske billeder fra selv de fjerneste katastrofesteder. Det er næsten en selvmodsigende kendsgerning, at fandtes der ikke nogen fri, kommerciel presse der jo er hele grundlaget for vor demokratiske livsform og eksisterede der ikke en moderne, konkurrerende massemedie industri, ville terrorismen næppe have fået tilstrækkelig grobund til nogensinde at have kunnet udvikle sig til vore dages globale trussel. Dette forhold giver sig tydeligt udtryk, når man ser, hvordan holdningen til selve terrorhandlingen har ændret sig i takt med de moderne mediers udvikling. For hundrede år siden var fanatikerne udelukkende koncentreret om at dræbe deres udvalgte offer præsidenten, politikeren eller ærkehertugen, og de undlod at udføre udåden, hvis uskyldige kunne komme til skade ved attentatet. I vore dage udnytter terroristerne mediernes sensationskrav ved at søge at dræbe og lemlæste så mange mennesker som muligt, for netop drabene på uskyldige og billederne af de sørgende pårørende giver terroristen sikkerhed for verdensomspændende omtale. Terrorismen er således ikke et nyt begreb, men den har ændret karakter fra at være angreb på den enkelte repræsentant for det undertrykkende eller foragtede system til at være blevet et massedrab på tilfældige mennesker for via medieværdien at gøre opmærksom på et forhold, man ønsker ændret. Terrorismen er således ikke et nyt begreb, men den har ændret karakter fra at være angreb på den enkelte repræsentant for det undertrykkende eller foragtede system til at være blevet et massedrab på tilfældige mennesker for via medie værdien at gøre opmærksom på et forhold, man ønsker ændret. 10 Offshore Center Danmark

11 3.2 Findes den typiske terrorist?,,terrorgruppens medlemmer bestod tilsyneladende af veltilpassede, unge mennesker, der passede deres arbejde og på ingen måde tiltrak sig naboernes opmærksomhed 3.3 Terrororganisationens svagheder,,gruppen blev afsløret, da et par af medlemmerne på egen hånd forsøgte at udføre en terroraktion, fordi de følte, at ledelsen ikke var aktiv nok Fordums tiders terrorist, der var iført kappe og havde vildtvoksende fuldskæg, glødende, fanatiske øjne og en primitiv bombe i hånden, har næppe meget med vore dages ofte veluddannede, velintegrerede terrorist at gøre. Der findes naturligvis stadigvæk selvmordsbombere i skikkelse af letpåvirkelige mænd og kvinder, der opildnes til deres handlinger af fanatiske prædikanter og veltalende folk med et forskruet politisk budskab, men de adskiller sig efterhånden i mindre og mindre grad fra mængden, for i de områder, hvor de opererer, er man blevet så opmærksom på folk med et påfaldende udseende, at det er vanskeligt for en terrorist at udføre sin forbrydelse, hvis han eller hun falder uden for normal - billedet. Den gruppe, der giver de største problemer i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, er den tilsyneladende veltilpassede og velintegrerede borger, der på overfladen lever et helt normalt familieliv, men dybt nede i sin sjæls afkroge nærer et glødende had til et eller andet land, en organisation eller måske et helt samfundssystem - der efter hans opfattelse har forurettet ham. Formentlig det eneste fælles træk, der karakteriserer terrorister, er den dybtliggende følelse af ægte eller fremdyrket forurettelse, der driver ham eller hende til at udføre sin udåd uden hensyn til konsekvenserne for omgivelserne. Drivkraften hos en terrorist er nemlig forurettelsen. Følelsen af, at man har en,, retfærdig sag, som omgivelserne nægter at anerkende eller godtage. Terroristerne repræsenterer den retfærdige og rigtige sag, og deraf følger, at alle, der ikke føler som dem, repræsenterer alt, hvad der er uretfærdigt og forkert, og som man derfor ikke behøver føle skyld overfor, når man tager dem som gidsler eller slår dem ihjel ved en bombesprængning på en markedsplads. Samtidig styrker denne følelse af fælles forurettelse samhørigheden i gruppen, så man i højere og højere grad lever og ånder for kampen mod omgivelsen og gør den til hele sit livsindhold. Hermed er der ikke langt fra de psykopatiske træk, der får terroristen til at leve i en kunstig verden, hvor vold i,,sagens Tjeneste bliver en helt acceptabel ting, så efter de første spæde protester mod,,fjenden er glidebanen gjort klar til en gidseltagning eller de helt store terroraktioner med masser af ofre. Hvis terroristen ikke er i stand til at spille den vanskelige komedie, der er nødvendig for at opretholde den ydre skal af dagligdags, velintegreret liv, der får ham eller hende til at falde sammen med omgivelserne, opstår der en situation, hvor en afvigende optræden afslører det virkelige menneske bag facaden. En typisk blottelse kan også opstå, når terrorgruppens ledelse skal holde sammen på gruppen og bevare dens høje moral. Ligesom et bål skal medlemmerne fodres med brænde for at bevare troen på, at de arbejder for,, Sagen, så derfor vil de enkelte medlemmer ofte blive sat på mindre opgaver, der reelt er risikofrie, men som omgærdes af en vis aura af fare for at få medlemmet til at føle sig som en betydningsfuld del af gruppen. Der kan eksempelvis være tale om overvågning af et bestemt hus og en registrering af beboernes kommen og gåen angiveligt med henblik på at gennemføre en kidnapning eller anden form for terroraktion. Der opstår imidlertid med tiden et problem i denne forbindelse, idet man er nødt til at foretage en løbende optrapning af aktivitetsniveauet, hvis man skal bevare sine folks motivation. Hvis en vordende terrorist har overvåget et hus i et helt år, uden der gennemføres en eller anden form for,, retfærdig aktion mod dets beboere, mister han eller hun efterhånden gejsten, og så optræder der den splittelse i gruppen eller den,, metaltræthed, der ofte kan være med til at afsløre en terrororganisation. Også de ledende terrorister tillægger sig med tiden en slags paranoid adfærd, der kan give den opmærksomme iagttager anledning til en vis undren og vække mistanke om, at ikke alt er, som det synes. Granskning af terroristers væremåde i tiden op til deres udåd har vist, at selv om gruppens enkelte medlemmer måske ikke umiddelbart har udvist en påfaldende adfærd, har den samlede optræden været atypisk sammenlignet med andre grupper i kvarteret. Unge mænd har boet sammen i længere periode uden at feste eller opføre sig, som unge mennesker ellers gør, men har i stedet været påfaldende religiøst eller politisk aktive, holdt sig strengt for sig selv, optrådt menneskesky eller på andre måder udskilt sig fra omgivelserne. Problemet er dog, at det ofte først er bagefter, man gransker gruppens adfærd nøjere, og her er det som regel bagklogskabens klare lys, der afslører de ting, man ikke tillagde nogen større betydning, mens de stod på. Offshore Center Danmark 11

12 4 Myndighedernes rolle,,politiet har her til morgen anholdt tre personer, der sigtes for at have planlagt en terroraktion et sted i 4.1 Politiets overvågning Her i Danmark er det Politiets Efterretningstjeneste ( PET ), som har ansvaret for terror bekæmpelsen samt forebyggelse og varsling af forestående terrorhandlinger. For at kunne løse denne opgave har PET et tæt samarbejde med såvel nationale som internationale myndigheder. Af de nationale myndigheder, som PET samarbejder med, kan eksempelvis nævnes: Forsvarets Efterretningstjeneste ( FE ) andre af politiet instanser og tekniske afdelinger. personer og organisationer som befinder sig i og omkring de miljøer, som kan tænkes at kunne fostre potentielle terrorister eller sympatisører. samt andre statslige myndigheder, herunder Forsvaret. Af internationale myndigheder og organer som PET samarbej der med kan eksempelvis nævnes: INTERPOL. andre søsterorganisationer til PET rundt omkring i verden. Indenfor de seneste år er flere danske statsborgere blevet arresteret mistænkt for at ville gennemføre terrorhandlinger enten herhjemme eller i udlandet. Arrestationerne er blevet foretaget såvel i Danmark som i udlandet, idet nogle af de arresterede har opnået dobbelt statsborgerskab, så de har kunnet drive ulovlig politisk aktivitet i udlandet samtidig med, at de nød den beskyttelse, den danske stat lovmæssigt skal give sine borgere. Indtil videre har arrestationerne her i Danmark været forebyggende, men det vil sige, at de personer, som er blevet arresteret, har haft konkrete planer om at ville gennemføre en terrorhandling mod Danmark eller danske interesser / statsborgere, men ikke har nået at gennemføre den, fordi de er blevet stoppet i tide. De arrestationer, som har fundet sted i henhold til terrorloven, har ikke kun omfattet én person, men altid flere, og som oftest kommer disse personer ikke nødvendigvis fra de samme miljøer. I henhold til offentligt tilgængelige oplysninger fra PET er der forud for arrestationerne foregået et intenst forarbejde, der har omfattet overvågning, telefonaflytning, anvendelse af agenter samt ofte samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartner. Dette forarbejde har ofte foregået i flere måneder eller år for at skaffe sig bedst mulig indsigt i miljøet og terrornetværket, før selve arrestationen har fundet sted. Indtil videre har PETs arbejde med at forebygge og bekæmpe terroranslag mod Danmark været særdeles vellykket, idet der ikke indenfor de sidste 25 år har været gennemført nogen konkrete terrorhandlinger her i landet. ( Den sidste terrorhandling med bombesprængninger i Danmark blev gennemført i København af PLO i slutningen af halvfjerdserne mod et israelsk flyselskab og den jødiske synagoge ). Dette positive resultat af forebyggelse mod terror skal dog ikke foranledige os til at tage mere afslappet på denne trussel, for der er al mulig grund til at formode, at den stadig eksisterer. Netop PETs effektivitet her i landet kan i værste fald fungere som en sovepude, hvis man skal udføre arbejde eller udstationere folk i fjerne lande, for selv om de pågældende landes sikkerhedstjenester utvivlsomt også er effektive, vil terrortruslen i mange tilfælde være væsentligt større end herhjemme, og det kan ofte være en realitet, der er svært at sætte sig ind i, når man kommer fra et tilsyneladende fredfyldt land. 4.2 Den internationale terrorisme,,gruppen menes at stå i ledtog med den internationale terrororganisation, al- Queda, og et af medlemmerne oplyste, at han var blevet uddannet i terror i forskellige træningslejre i Mellemøsten Det internationale samarbejde om bekæmpelse af terror er igennem de senere år blevet styrket betydeligt på grund af, at terrorisme har udviklet sig til at blive et, bogstavelig forstand, grænseoverskridende problem. Årsagerne hertil er mange, men intet civiliseret lands magthavere rig eller fattig kan tillade, at terrorisme udvikles og eksporteres fra deres lande, da det kan medføre en række sanktioner fra det internationale samfund, der i værste fald kan resultere i, at magthaverne selv mister magten, som det eksempelvis skete i Afghanistan, da talibanregimet blev fordrevet. Samarbejdet har konkret medført, at den internationale luft- og skibsfart er blevet pålagt en række foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for terroraktiviteter. Blandt de mest kendte kan nævnes: sikkerhedskontrol af samtlige flypassagerer inden afgang. forbud mod at medbringe ikke korrekt emballerede væsker i fly. havnesikring af samtlige havne, der anløbes af den internationale skibstrafik overfaldsalarm i handelsskibe af en vis størrelse. Såfremt en lufthavn eller en havn ikke lever op til bl.a. de tre førstnævnte forpligtelser, vil de få forbud mod at modtage internationale fly og skibe. 12 Offshore Center Danmark

13 Det må på tilsvarende måde anses for en realistisk mulighed, at firmaer, som ønsker at oprette filialer i udlandet, af det pågældende lands myndigheder kan blive pålagt at udarbejde og iværksætte en form for sikringsplan mod terror. På trods af de forskellige forebyggende tiltag, må man dog stedse være opmærksom på, at efterhånden som terroristerne bliver mere og mere,, opfindsomme og kyniske, kan alle mulige og umulige scenarier tænkes, især hvor der er mulighed for at kvæste / dræbe så mange personer som muligt kombineret med påførelse af store materielle skader. For at kunne imødegå sådanne handlinger er det nødvendigt, at de ansvarlige myndigheder i de enkelte lande opdyrker et tæt samarbejde med den civile del af samfundet og det omfatter således også private virksomheder, der arbejder i det pågældende land for i videst mulige omfang at kunne forebygge og bekæmpe eventuelle terroraktiviteter. Her er det dog vigtigt, at en virksomhed før udstationering af sine medarbejdere gennemtænker de eventuelle risici ved de forskellige former for samarbejde. En lidt for tæt eller åbenlys kontakt til et lands sikkerhedstjeneste kan give indtryk af, at man optræder som det pågældende lands sikkerhedstjenestes forlængede arm eller informationskilde, og derved kan ens personlige risiko øges ganske væsentligt, idet terrororganisationen nu vil inddrage en i kredsen af dem, man betragter som sine fjender og dermed,, legitime mål. Det er altså vigtigt, at en virksomhed på en klar og utvetydig måde fastlægger balancen mellem loyaliteten over for det land, den arbejder i, kontaktformen til eventuelle sikkerhedsmyndigheder i et risikoområde og de udstationeredes personlige sikkerhed. 4.3 Aktiviteter før en terrorhandling,,på de anholdtes bopæl fandt politiet minutiøse optegnelser af tegnerens færden og daglige rutiner Al efterforskning viser, at det som hovedregel ikke er enkeltpersoner, som planlægger og udfører en terroraktion, men så godt som altid en gruppe eller måske flere grupper ( celler ) inden for samme terrororganisation, der gennemfører de enkeltaktiviteter, der fører til den samlede terroraktion. Terrorhandlinger er nemlig som regel så komplicerede at gennemføre, at det kræver en omfattende planlægning og væsentlige ressourcer at få dem til at lykkes. Er der tale om flere celler, vil de ofte af sikkerhedsmæssige grunde ikke have nogen umiddelbar tilknytning eller kommunikation til hinanden, men modtage deres ordrer via en fælles mellemmand, så organisationen er opbygget som en konstruktion af pyramider stablet oven på hinanden. Denne organisationsform gør det i praksis så godt som umuligt at trevle organisationen op, hvis det lykkedes sikkerhedstjenesten at få fingre i et enkelt,, menigt medlem. En,, effektiv terrorhandling bliver ikke planlagt fra den ene dag til den anden. Planlægningen af en,, effektiv terrorhandling tager tid, og den kræver såvel en planlægningsdygtig, operativ organisation som en forholdsvis ressourcestærk logistikfunktion. Før en terrorhandling kan iværksættes, skal der havde været brugt en del tid på at foretage en grundig og meget detaljeret rekognoscering af området i og omkring det udsete mål. Det kan være uoverkommeligt på forhånd at fastlægge hvilke områder og bygninger, der kan være udset som mål af terrorrister, for mulighederne er mangfoldige og afhængige af hvilken form for terror og terrorister, man står overfor. Eksempelvis synes terrorhistoriens belæg at vise, at islamisk terror koncentrerer sig om at dræbe og lemlæste så mange som muligt ( bilbomber, selvmordsbomber, massedrab på tilfældige personer ), medens terror udført af ETA i Spanien ofte er rettet mod enkelte offentlighedspersoner ( politi og lokalpolitiker ). Denne håndbogs målgruppe og dens arbejdspladser kan dog som hovedregel være ret sikker på at indgå i den gruppe, der må betegnes som attraktive terroristmål. En anden form for kriminelle handlinger, som rent faktisk kan siges at have en slags relation til terror, selv om der reelt er tale om berigelsesforbrydelser, er de piratoverfald, som i 2008 for alvor hærgede i farvandet ud for Somalias kyst og i Adenbugten. Aktionerne i disse områder havde ikke som direkte formål at udsprede terror, men i kraft af deres omfang og den økonomiske trussel, de udgjorde mod en af de vigtigste af verdens internationale skibsruter, kunne de tvinge politikere og internationale organisationer til at træffe beslutninger, de ikke ville have truffet, hvis piratoverfaldene ikke efterhånden havde udviklet sig til noget, der mindede om en terrorbølge. Andre steder i verden, hvor der gennem mange år har hersket en udbredt piratvirksomhed, er i Malaccastrædet og ud for Nigerias kyst, men her har medieovervågningen været mere begrænset, og her har bekæmpelsen af piraterne ikke været hæmmet af de internationale konventioner, de fleste lande har indgået uden at gennemtænke konsekvenserne af dem. Uanset hvilken form for terror, der skal gennemføres, kræves der grundig planlægning, hvor man må foretage en omfattende indhentning af oplysninger om det udsete mål (virksomhed, rørledning, raffinaderi, lufthavn, jernbanestation m. v. ). Offshore Center Danmark 13

14 Nogle af de typiske aktiviteter, som ofte vil indgå i en planlægningsfase, og som man derfor bør være ekstra opmærksom på, hvis nogen viser dem usædvanligt stor opmærksomhed, kunne være: Systematisk rekognoscering af nærområdet udenfor det udsete mål. Systematisk overvågning af adgangsvejene til udsete mål. Kendskab til målets sikring ( alarmer, vagter, inspektionsrutiner ) Mulighed for adgang til det udsete mål for at indhente oplysninger om dets indretning, bemanding, sikringsanordninger m.v. Bekræftelse af indhentede oplysninger ved samtaler med evt. ansatte. Rekognoscering af evt. flugtruter. Mulighed for afledningsmanøvrer inden et egentlig angreb ( eks. en fingeret nødsituation, sprængning af mindre bomber m. v. ) Indhentningen af oplysninger som disse kræver en eller flere personer, som enten kan komme udefra ( fremmede ), ansatte eller en, der har sin daglige gang på det udsete mål og derfor betragtes som,, inventar, der ikke frembyder nogen sikkerhedsrisiko. I forbindelse med forpurringen af terroristernes mulighed for at få dækket deres behov for at indhente oplysninger før gennemførelsen af en terroraktion er det vigtigt ikke at glemme de lavtrangerende medarbejdere i virksomheden, der ofte betragtes som forholdsvis betydningsløst,, inventar, men som i virkeligheden sidder inde med en sådan mængde oplysninger om virksomheden og dens daglige rutiner, at de udgør en sand skattekiste for terroristernes planlægningsfolk. Terroristerne er nemlig ikke interesserede i de fabrikationshemmeligheder, der ligger i direktørens pengeboks. Det er fejemandens viden om, hvor hovedafbryderen til strømforsyningen sidder, og hvad man skal sige som kodeord til alarmcentralen, hvis man kommer til at aktivere alarmsystemet ved en fejltagelse, der for alvor har interesse. En anden latent sikkerhedsrisiko er den gamle, trofaste medarbejder, der på en eller anden måde kommer i et afhængighedsforhold til et medlem af terrororganisationen enten personligt, eller fordi organisationen kan lægge pres på et af den pågældendes familiemedlemmer. Denne person begår ikke nødvendigvis selv nogen form for terror, men kan være med til at hjælpe terroristerne på forholdsvis uskyldige måder såsom: at,, glemme at låse en port. at,, komme til at slå alarmen fra. 14 Offshore Center Danmark

15 4.4 Det åbne samfund,, Terroristerne benytter sig af, at det i dag er muligt frit at rejse mellem de af EU-landene, der er medlemmer af SCHENGEN-aftalen, uden at vise pas Igennem de sidste to årtier er der sket en kraftig udvidelse af globaliseringen, det vil sige at så godt som hele verden står åben for den enkelte. Dette har medført, at alle kan have deres virke over hele kloden, oprette virksomheder / filialer af virksomheder i stort set alle lande, samt vi har mulighed for at holde ferie under fjerne himmelstrøg. Globaliseringen har især taget fart efter kommunismens sammenbrud og Berlinmurens fald. Hvis vi tager de romantiske briller på, har udviklingen som nævnt bevirket, at verden er blevet mindre, og alle lever i den såkaldte,, globale landsby, hvor alle har muligheder for at skabe sig en mere eller mindre attraktiv tilværelse. Afstanden fra den enkeltes bopæl og til den fjerneste afkrog af verden kan i langt de fleste tilfælde tilbagelægges på under et døgn. Kommunikation kan på grund af it - teknologiens udvikling foregå direkte og uden forsinkelse mellem to eller flere personer uanset afstanden mellem dem og tidspunkt på døgnet. Globaliseringen har imidlertid også en skyggeside, som i stigende grad har medført sammenstød mellem kulturer, religioner og politiske styreformer. Disse konflikter har medført bl.a. flygtningestrømme og fremelskelse af radikale kræfter, der ofte har sit udspring i tolkningen af den ene eller den anden religion. Endvidere har globaliseringen medført, at alle lande er blevet mere eller mindre afhængige af hinanden, især indenfor samhandel og økonomi. Som et negativt eksempel på denne afhængighed kan nævnes den finanskrise, der næsten eksploderede i 2008 og gav voldsomme dønninger verden over. Den globalisering, der har bevirket, at verdenssamfundet generelt er blevet meget åbent, har imidlertid også betydet, at det er blevet nemmere at rejse fra sted til sted og krydse de enkelte landes grænser. I denne forbindelse skal der nævnes SCHENGEN - landene ( hovedparten af disse lande, men ikke England, er medlemmer af EU ), hvor grænsekontrollen er ophævet, så enhver frit kan rejse mellem dem. Denne frie bevægelighed har en række fordele, men den har også den bagside, at det nu er blevet langt nemmere for kriminelle, terrorister, illegale flygtninge, hooligans og andre lyssky og forbryderiske elementer at krydse landegrænserne. Disse potentielle risiko-elementer er svære at bemærke på overfladen af et grænsekrydsende,, folkehav, idet de falder sammen med omgivelserne, for opførelse, påklædning, sprog m. v. svarer som regel til det omgivende samfunds normer, og ofte udnytter de yderligere demokratiets svage sider ved at påberåbe sig menneskerettighederne eller på anden måde udnytte forskellige konventioner, der er indgået på et tidspunkt, hvor ingen havde fantasi til at forestille sig de problemer, der kunne opstå i,, den globale landsby. Denne vanskelige situation bevirker, at lyssky personer som har gjort deres,, hjemme-arbejde grundig eller fået kontakt til de rette hjælpere kan have forholdsvis let spil i et så åbent samfund som det, der er opstået i mange lande på grund af globaliseringen. En lang række eksempler fra den nye historie viser, at en forholdsvis lille gruppe lokale eller tilrejsende terrorister kan forrette store ødelæggelser med mange ofre indenfor forholdsvis kort tid. Et eksempel herpå er terroranslaget i 2008 i Bombay, hvor en halv snes velbevæbnede og godt trænede terrorister uden varsel kunne sprede død og ødelæggelse i 2 døgn, inden det lykkedes at nedkæmpe dem. Den eneste terrorist, der blev taget til fange efter aktionen, kunne i øvrigt berette, at før aktionen var der blevet foretaget den nødvendige, grundige rekognoscering af området, der måske kunne have givet årvågne sikkerhedsfolk en form for rettidigt varsel, så denne terrorhandling muligvis kunne være blevet forpurret. På denne baggrund bør især virksomheder i et område med risiko for terroraktiviteter udvise en form for skærpet agtpågivenhed over for de ting, der foregår i det omkringliggende nabolag. Denne agtpågivenhed kunne således rent konkret være rettet mod: Uvedkommende personer i nærheden af eller på virksomhedens område. Personer, der fotograferer bygninger eller indgangspartier. Fremmede køretøjer i nærheden af virksomheden. Personer, som overvåger området på afstand. Fremmede, der stiller spørgsmål om virksomhedens indretning, sikkerhedsudstyr og -procedurer. Det åbne samfund har utvivlsomt givet os en lang række fordele, men man får ikke noget foræret. Med de mange fordele er også fulgt en række ulemper, bl. a. øgede muligheder for at forbryderiske elementer kan udføre deres terroraktiviteter. Uden at det åbne, globale samfund bør føre til, at vi bliver skeptiske og ser en terrorist i alle fremmedartede befolkningsislæt, viser erfaringerne dog, at en skærpet agtpågivenhed over for usædvanlige tildragelser og fremmede, der udviser en mere end almindelig interesse for arbejdspladsens, virksomhedens eller hotellets sikkerhedsmæssige detaljer ofte vil være på sin plads. Af gode grunde ved ingen jo, i hvor mange tilfælde en sådan årvågenhed har fået potentielle terrorister til at opgive en aktion, der ellers kunne have kostet menneskeliv og forårsaget store ødelæggelser. Offshore Center Danmark 15

16 5 Hvordan forebygger vi terrorisme?,, forbindelse med anholdelsen af terroristerne oplyste myndighederne, at man i løbet af de seneste 2 år havde forebygget eller forpurret omkring 20 terroranslag mod virksomhederne i området og det anlagte transportsystem af rørledninger 5.1 Risikoanalyse For at kunne imødegå et terroranslag mod en virksomhed er det vigtig, at man har en sikringsplan. I forbindelse med udfærdigelse af denne plan bør der have været foretaget en gennemgribende sikkerhedsanalyse af virksomheden: En sådan analyse bør bl. a. indeholde: Vurdering af evt. trusler mod virksomheden. Analyse af det omkringliggende terræn og virksomhedens bygninger. Vurdering af hvilke materialer, der skal anvendes for at imødegå truslerne. Vurderinger af, om der skal anvendes sikkerhedspersonel. Vurderinger af, om der bør indføres forbud og begrænsninger for færdsel på og i umiddelbar i nærheden af virksomheden. Behov for overvågnings- / adgangskontrolforanstaltninger af virksomheden. Vurdering af, om der skal udarbejdes en destruktionsplan for visse komponenter i virksomheden. Vurdering af, om der skal stilles særlige sikkerhedsmæssige krav til underleverandører. Vurdering af IT - og kommunikationssikkerhed. Udarbejdelse af en sikringsplan samt en reaktions- eller nødplan. Udarbejdelse af sikkerhedsinstrukser. I kapitel 8 er sikringsplanen samt reaktions- eller nødplanen nærmere beskrevet. I forbindelse med udarbejdelsen af analyser bør virksomheden tage i betragtning, at truslen også kan komme fra personer som er ansat i firmaet, postforsendelser, underleverandører, reparatører, rengøringspersonaler m. fl. 5.2 Fysiske foranstaltninger Følgende begrænsninger og fysiske foranstaltninger kan i de fleste tilfælde indføres inden for virksomhedens område, uden at de lokale myndigheder behøver give deres tilladelse: Forbud mod færdsel og fotografering i bestemte områder. Forbud mod at der medbringes bestemte ting (eksempelvis fotografiapparater, mobiltelefoner m. v. ). Forskellige former for forbudsskiltning Fysiske barrierer / forhindringer (eksempelvis hegn, betonklodser ) Overvågning ( eksempelvis videoovervågning, adgangskontrol, gennemlysning af forsendelser m. v. ). Intervention ( eksempelvis stoppe og tilbageholde en person, en forsendelse, lukke for aktiviteter, som er sårbare ) Gøre sikkerhedsrutinerne uforudsigelige. 5.3 Den menneskelige faktor Risikoen for, at ansatte lækker informationer om virksomhedens sikkerhedsstruktur, herunder giver oplysninger om hvordan sikkerhedskontrollen omgås, og alarmer og videoovervågningskameraer afbrydes, er altid nærværende. Disse informationer kan den ansatte lække mod betaling eller under trusler enten rettet direkte mod den pågældende eller indirekte mod hans / hendes familiemedlemmer eller pårørende. Det personel, som især kan være udsat for ydre pres, er personer, som har tilknytning til virksomhedens sikkerhedsorganisation ( eksempelvis portvagten, receptionspersonel m. v. ) Det skal understreges, at alle ansatte i en virksomhed kan udgøre en menneskelig risiko for at blive fristet eller truet til at lække informationer om sikkerhedsstrukturen til fremmede, derfor er det vigtig, at virksomhedsledelsen i såvel høj - som lavrisikoperioder har sin opmærksomhed rettet mod forhold som afviger fra,, normalbilledet omkring de enkelte ansatte. 16 Offshore Center Danmark

17 6 Hvis man bliver udsat for terrorisme? 6.1 Gidseltagning,,Hvis ikke soldaterne trækker sig tilbage og giver os frit lejde ud af byen, dræber vi et gidsel hver halve time. Vi begynder klokken 13! Inden man begiver sig til et område, hvor der kan forventes at herske en vis risiko for at blive taget som gidsel af en eller anden organisation, er det klogt at henvende sig til myndigheder som eksempelvis Udenrigsministeriets Borgerservice for at drøfte forholdene og blive orienteret om eventuelle forholdsregler, der kan begrænse risikoen, eller som kan bidrage til at sikre, at en gidseltagning udvikler sig så lidt voldeligt som muligt. Gidseltagning af enkeltpersoner hører måske ikke direkte ind under begrebet terrorisme, men udgør alligevel en betydelig risiko for personale, der er udstationeret i områder med en vis politisk ustabilitet eller begrænset politimæssig beskyttelse af borgerne. Generelt kan man imidlertid gøre det vanskeligere at gennemføre den slags tiltag ved bl.a. at: Undgå faste rutiner i forbindelse med bl.a. transportveje til arbejde og fritidsaktiviteter. Være yderst opmærksom på sine omgivelser og folk, der optræder påfaldende diskret. Generelt undgå at færdes i områder, hvor man kan forestille sig, at et overfald og en efterfølgende bortførelse kan finde sted. Der findes yderligere en række tiltag, man selv kan sætte i værk for at øge sin sikkerhed og mulighed for at blive frigivet eller befriet, men her bør man søge råd og vejledning hos firmaer, der har specialiseret sig i den form for levering af sikkerhed. Gidseltagning af et større antal personer i forbindelse med terror opstår imidlertid ofte i de tilfælde, hvor en terroraktion slår fejl, eller terroristerne ikke kan slippe væk. I den slags situationer kan de finde på at tage gidsler, som de truer med at dræbe, hvis de ikke får opfyldt deres krav om frit lejde bort fra området. Gidseltagning af et større antal personer, der skal bruges som pressionsmiddel, er ikke længere så almindelig, for de fleste lande har fået adgang til specialstyrker, der er trænet i befrielse af gidsler, og gidselaktioner ender ofte med, at gidseltagerne bliver dræbt. Det altafgørende, hvis man bliver taget som gidsel, er at vinde tid. Det er vigtigt af to grunde: Man skal vinde tid, så forhandlerne og / eller specialstyrkerne kan nå frem til området, og man skal vinde tid, så man når at skabe en såkaldt,, Clark Olafson effekt, der gør det vanskeligt for gidseltagerne at gøre alvor af truslen om at dræbe gidslerne. Det er ikke let for gidslerne at gøre noget aktivt for at vinde tid, for terroristerne vil ofte forhindre dem i at tale, og de vil sædvanligvis blive behandlet på en truende måde for at imødegå enhver tanke om modstand og presse dem til at forholde sig i ro. Man skal også være opmærksom på, at ud over at terrorister har oparbejdet en psyke, der gør brug af vold acceptabel for dem, befinder de sig også i en tilstand af meget højt stress, der gør dem så uligevægtige, at de kan reagere meget voldsomt på selv ganske små og tilsyneladende betydningsløse ting eller udtalelser. Derfor drejer det sig under den første fase af gidseltagningen om at undgå enhver form for optræden, der kan fremprovokere en voldshandling, for en sådan handling kan vanskeliggøre den senere forhandlingssituation eller direkte føre til, at myndighederne må gribe ind med magt for at forhindre volden i at eskalere, endnu før de har fået planlagt, hvordan de skal befri gidslerne. Det kan være vanskeligt at forholde sig i ro og affinde sig med situationen under den første og altid dramatiske fase af en gidseltagning, men det er nødvendigt, for i denne periode har gidseltagerne det absolutte overtag, og de er så optændte og dermed psykisk ustabile, at de vil bruge dette overtag til med magt at bevare herredømmet over situationen. Derfor er det klogest at forholde sig roligt grænsende til det underkastende og affinde sig med den behandling, man bliver udsat for, dels fordi man ikke kan foretage sig andet, og dels fordi hver time, der er vundet, giver myndighederne mulighed for at forhandle sig frem til en befrielse eller løse problemet på anden vis. Den anden grund til, at det er vigtigt at vinde tid er, at i en stresssituation opstår der erfaringsmæssigt lidt efter lidt den såkaldte,, Clark Olafson effekt eller,, Stockholm Syndrom. Denne effekt, der har fået navn efter en svensk bankrøver, fører til, at der på grund af det fælles stress ganske langsomt begynder at vokse en form for sympati frem mellem voldsmand og offer, så det efter nogen tids forløb er svært for voldsmanden at gøre skade på sit offer. Det skal dog erindres, at i visse terrororganisationer specielt blandt sunnimuslimer er denne effekt aldrig blevet konstateret. De halshugger uden videre deres gidsler efter en lang periode med indespærring, optager henrettelsen på video og viser den på internettet eller via visse fjernsynsstationer i Mellemøsten. Når den første højspændte fase af gidseltagningen er dæmpet lidt ned, drejer det sig om at komme i snak med gidseltagerne. Det er vigtigt kun at drøfte ganske neutrale og dagligdags emner, da man jo står over for en uligevægtig person, men lidt efter lidt kan man måske trænge ind bag mennesket bag facaden, og hvis det lykkes, Offshore Center Danmark 17

18 bortvejres noget af den anspændte situation, og derved kan der vokse et forhold frem, hvor gidseltagerne dels slækker på opmærksomheden og dels får svært ved at gøre alvor af deres trusler om at dræbe gidsler. Erfaringer fra tidligere gidseltagninger viser, at hvis der kan skaffes tilstrækkelig med tid, og hvis gidseltagerne ikke er alt for rabiate, vil det ofte føre til en fredelig afvikling af situationen. Det, man under alle tilfælde skal holde sig fra, er at forsøge at spille helt. Husk, at der er professionelle forhandlere på vej, så hvis man kan trække tiden ud, øges mulighederne for, at alle gidslerne slipper helskindet fra gidseltagningen 6.2 Bombetrussel,, Vi har anbragt en bombe i bygningen. Hvis ikke Mahmoud al Rashid er blevet løsladt inden 3 timer, vil den blive bragt til sprængning! I nogen grad burde dette afsnit måske placeres i kapitel 8 under Reaktions - eller Nødplan, da det ikke dækker forebyggelse af en situation, men hvorledes man kan handle, hvis den har udviklet sig. Det vurderes alligevel hensigtsmæssigt at bringe den i dette kapitel. Hvis man modtager en trussel om, at der er anbragt en bombe i bygningen eller et andet sted, drejer det sig først og fremmest om at bevare roen og vinde så megen tid som muligt, så nogen kan komme én til hjælp. I mange tilfælde er det personen ved omstillingsbordet, der modtaget opringningen om en bombetrussel, og han / hun sidder som regel i en situation, hvor det kan være vanskeligt at tilkalde hjælp, uden at det virker mistænkeligt for den, der ringer truslen ind. Både derfor og også for at hun / han kan tilkalde hjælp, hvis uvedkommende trænger ind i firmaets bygning er det hensigtsmæssigt at montere en kontakt under receptionsdisken, så man kan ringe efter hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Selve ringeklokken bør anbringes et sådant sted, at den indtrængende eller personen i telefonen ikke kan høre, at der bliver slået alarm, og alarmen bør gå til et sted i nærheden, der altid er bemandet, når omstillingen er bemandet. Der bør aftales en kode, så f.eks. en række lange ring betyder,, Indtrængen i bygningen og en række korte ring,, Indtelefonering af bombetrussel eller lignende. Glem ikke at lave øvelser, hvor en medarbejder ringer og optræder som terrorist, men sørg for, at omstillingsdamen med det samme får at vide, at det kun er en øvelse. 18 Offshore Center Danmark

19 Forsøg at få personen til at svare på disse spørgsmål: Dato: Tidspunkt: Udfyldt af: Hvem vil du gerne tale med? Hvor har I anbragt bomben? Er det en brandbombe eller hvad? Hvor stor er sådan en sprængladning/brandladning? Hvorfor vil I sprænge den? Hvad for en organisation eller gruppe er I medlemmer af? Hvor mange er I i gruppen? Er du klar over, at nogle af folkene i bygningen kan komme til skade? Hvad kan vi gøre for, at de ikke kommer til skade? Kender du nogen af vores ansatte? Hvor ringer du fra? Jeg fik ikke lige fat i navnet hvad var det, du hed? Eller hvor var det nu, du kom fra? Nej, nu regner det igen hvordan er vejret der, hvor du står? Eller noget tilsvarende og ret intetsigende, der kan trække tiden ud. Bliv ved med at stille spørgsmål. Gør alt, hvad du kan for at vinde tid, så politiet kan spore samtalen. Oplysninger om den, der ringer: Køn? Alder? Stemmen: høj dyb vred lavmælt venlig rolig krævende læspende tydelig blød forvrænget? Dialekt: lokal accent valg af ord sprog fremmed accent? Specielle ord: gammeldags udtryk slang fraser politiske standardudtryk? Humør: afslappet nervøs ophidset fnisende beslutsom tøvende? Baggrundsstøj: trafikstøj stemmer stilhed musik (hvilken?) radio telefoner hjemlige lyde børnelarm? Virkede det som om, personen kendte til vores firma? Offshore Center Danmark 19

20 Følgende gode råd gælder i forbindelse med indtelefonering af en bombetrussel: Bevar roen, vær venlig og samarbejdsvillig. Lad være med at afbryde den, der ringer op. Forsøg at forklare, at telefonen til Ledelsen er optaget. Slå alarm, og prøv at få en eller anden til at tilkalde politiet. Hold samtalen i gang ved at stille alle de spørgsmål, du kan finde på. Spil chokeret og gentag bombetruslen langsomt og ord for ord for at vinde tid. Prøv at tage notater og udfylde skemaet, der er vist nedenfor. Prøv at indsamle så mange oplysninger, som det overhovedet kan lade sig gøre. Prøv at virke forvirret og bange, og bed om at få tingene gentaget. Gør alt, hvad du kan for at vinde tid spørg om vejret eller noget andet:,, Du taler med en sjov accent, er du fra? Nej, det fik jeg ikke fat i, det må du lige gentage. Hvis der er blevet telefoneret om, at der er anbragt en bombe i bygningen, gælder det om at evakuere den så hurtigt og diskret som muligt. Det er højst sandsynligt, at terroristerne holder øje med den, og da de kan være interesserede i den maksimale medieomtale, de får ved, at der er mange dræbte og tilskadekomne, kan man risikere, at de bringer bomben til eksplosion, hvis de ser, at folk forlader bygningen. Man bør ikke selv prøve at finde bomben, for den er sandsynligvis skjult godt, og hvis man endelig skulle finde den, skal man holde fingrene væk. Selv primitive bomber har en anordning, der bringer dem til eksplosion, hvis man forsøger at flytte dem. Myndighederne i det land, man befinder sig i, må formodes at have specialister, der ved, hvordan man uskadeliggør en bombe, så overlad trygt den del af arbejdet til dem, og se at få folk væk fra bygningen i en fart. En praktisk foranstaltning i områder, hvor der pludselig kan opstå fare for større ødelæggelser, er at have en plasticpose i nederste skrivebordsskuffe. Man lagrer de fleste af sine vigtige papirer på en computer med backup, men små praktiske ting som visitkort, notater, billeder og andet er sjældent lagret, så her bør man i tide gøre sig nogle tanker om, hvad man vil tage med. Det skal ikke være mere, end man kan have i sin plastikpose, men det er som regel også nok til, at man kan fortsætte arbejdet uden alt for lange afbrydelser, hvis ens kontor skulle blive ødelagt. Bevar roen! Det altafgørende er, at man først og fremmest bevarer roen. Kan man holde hovedet koldt, vil man i mange tilfælde kunne indsamle så mange oplysninger, at myndighederne får væsentligt lettere ved at finde frem til forbryderne, mens der kan opstå uoprettelige skader, hvis man går i panik og lader denne panik brede sig til resten af bygningens medarbejdere. Husk: der er intet så smitsomt som panik. 20 Offshore Center Danmark

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirataktiviteten ved Afrikas Horn er fortsat på et meget lavt

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Velkommen Dagsorden 1. Velkomst v/ Allan Christensen, Offshore Center Danmark 2. Præsentation af Offshore Terrorsikring Håndbog v/ Hans Koch, Esbjerg

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Godstransport og Terrorsikring. Torsdag d. 27 Januar 2005

Godstransport og Terrorsikring. Torsdag d. 27 Januar 2005 Godstransport og Terrorsikring Torsdag d. 27 Januar 2005 Baggrund Hvad er terrorisme? Terrorisme er, med anvendelse af magt eller vold mod personer eller ejendom, at påvirke en regering, den civile befolkning

Læs mere

Sikkerhed under OL i Athen 2004

Sikkerhed under OL i Athen 2004 Sikkerhed under OL i Athen 2004 www.pet.dk Sikkerhed under OL i Athen 2004 Politiets Efterretningstjenestes sikkerhedskoordinatorer. For at give de danske idrætsudøvere og tilrejsende gæster trygge rammer

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 31. marts 2009 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold FE vurderer på baggrund af den nuværende tendens

Læs mere

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland,

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, Oprøret ved Kalø et rollespil om magt i middelalderen I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, bekymrede for deres fremtid og den straf, der er pålagt

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Er der tale om stalking?

Er der tale om stalking? Er der tale om stalking? Dansk Stalking Center 2016 Ansvarhavende Redaktør: Lise Linn Larsen Tekster: Dansk Stalking Center Koncept og layout: elcorazon.dk Fotografi: Steen Gyldendal Din viden gør en forskel

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan Terroristers brug af stormangreb 14. april 2012 Sammenfatning Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er kombinationsangreb, hvor en eller typisk flere personer stormer,

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Prædiken til s.s. i kirkeåret kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til s.s. i kirkeåret kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til s.s. i kirkeåret kl. 10.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - Svensk folkevise 332 - På Jerusalem, det ny 335 - Flammerne er mange 403 - Denne er dagen 439 - O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

TEMA: Maritim sikring af havne Adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystemer

TEMA: Maritim sikring af havne Adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystemer TEMA: Maritim sikring af havne Adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystemer Med grundlæggende udspring i terrorangrebene i USA i september 2001, har FNs Internationale Søfartsorganisation (IMO) med

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere