TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro"

Transkript

1 TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

2 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt D Hjemmeoplader E USB-kabel F Dokumentationspakke G Cardo scala-rider Bluetooth -headset* * Følger ikke med alle produkter. 2

3 2. Sådan bruger du din TomTom Rider Sådan bruger du din TomTo m Rider Sådan tænder du for enheden Tryk og hold Tænd/Sluk-knappen nede i 2 sekunder, eller indtil TomTom Rider tænder. Første gang du tænder for din TomTom Rider, kan den være op til 20 sekunder om at starte. Sluk for din TomTom Rider ved at trykke og holde Tænd/Sluk-knappen nede i 2 sekunder. Inden du tager din Rider i brug for første gang, er det en god ide at lade den helt op. Batteriet i TomTom Rider-navigationsenheden oplades, når du slutter det til hjemmeopladeren eller til din computer. Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USBhub eller USB-port på tastaturet eller skærmen. Klargøring Først skal du svare på et par spørgsmål for at konfigurere din enhed. Svar på spørgsmålene ved at trykke på skærmen. Den berøringsfølsomme skærm bruges til alt på din TomTom Rider. Registrering af din aktuelle position Din TomTom Rider skal være udendørs for at kunne registrere din aktuelle position. Find et åbent område uden høje bygninger eller træer. Første gang du starter din Rider, kan det tage enheden nogle minutter at finde din aktuelle position. Fremover vil den normalt kun være nogle få sekunder om at finde din position. Rider sender ikke din position videre, så andre kan bruge den til at opspore dig, mens du kører. TomTom Rider bruger en GPS-modtager til at finde din aktuelle position. Montere navigationsenheden Sæt RAM -monteringssættet på din motorcykel som vist på monteringstegningen, og anbring din Rider i holderen. Ved montering af enheden følges nedenstående fremgangsmåde: Hvis du ikke føler dig tryg ved selv at montere enheden, kan du få en fagmand til at gøre det for dig. Hvis du vælger selv at montere enheden, skal du være opmærksom på, at Active Dock har en indbygget sikring. Det betyder, at du ikke selv skal sætte en sikring i, når du slutter enheden til motorcyklens batteri. Placer monteringssættet på en sådan måde, at det ikke er i vejen for motorcyklens bevægelige dele. 3

4 Brug altid det korrekte værktøj. Brug af forkert værktøj kan resultere i beskadigelse eller ødelæggelse af monteringssættet. Spænd ikke møtrikkerne for hårdt. Hvis møtrikkerne spændes for hårdt, risikerer du at ødelægge monteringssættet eller beskadige motorcyklens styr. Ved brug af en U-bolt skal du huske at sætte gummihætterne hen over de åbne gevind. Skader opstået som følge af ændringer, forkert montering, hasarderet kørsel og ulykker er ikke dækket. RAM og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tab eller skader, hverken direkte, indirekte eller resulterende, der måtte opstå som følge af forkert montering eller fejlagtig brug af produktet. Før brug skal brugeren selv finde ud af, om produktet kan anvendes til det ønskede formål. Brugeren påtager sig alle risici og ethvert ansvar i forbindelse med montering. Sådan bruger du et headset Det anbefales at bruge et kompatibelt headset sammen med din TomTom Rider, så du kan lytte til talte instruktioner, foretage og modtage håndfri opkald og høre advarselslyde på din Rider. På den måde kan du køre så sikkert som muligt med din Rider. TomTom anbefaler et Cardo Scala-rider Bluetooth -headset. Du kan finde flere oplysninger og en komplet oversigt over kompatible headsets på tomtom.com/riderheadsets. Visse produkter leveres med et Cardo scala-rider Bluetooth -headset. I vejledningen nedenfor kan du læse, hvordan du gør dette headset klar til brug. Tænd for dit headset ved at trykke og holde Tænd/Sluk-knappen nede i 10 sekunder, indtil kontrollampen blinker blåt 3 gange. Enheden afgiver en alarmtone, der gradvist tager til i styrke. Når dit headset er tændt, blinker kontrollampen blåt hvert 3. sekund. Sluk for dit headset ved at trykke og holde Tænd/Sluk-knappen nede i 3 sekunder, indtil kontrollampen blinker rødt 3 gange. Enheden afgiver en alarmtone, der gradvist aftager i styrke. Hvis der ikke blev oprettet en Bluetooth-forbindelse mellem dit Bluetooth-headset og din TomTom Rider, første gang du tændte for din Rider, kan du altid oprette en forbindelse på et senere tidspunkt. Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen. Tryk let på Tilslut til headset, og følg instruktionerne for at oprette forbindelse. Tilslut dit headset til styrthjelmen som vist øverst i vejledningen. Sørg for at placere mikrofonen rigtigt. Placer ikke mikrofonen lige foran munden; mikrofonen fungerer bedst, hvis den placeres et lille stykke til højre eller venstre for munden. Cardo scala-rider -headset 1. Mikrofon 2. Tænd/Sluk-knap 3. Højttalere 4. Kontrollampe 4

5 5. Lydstyrke ned 6. Lydstyrke op 7. Ladestik Før du kan bruge dit Bluetooth-headset, skal det oplades med den oplader, der fulgte med headsettet. Det tager mellem 2 og 3 timer at lade headsettet helt op. Under opladningen er kontrollampen konstant rød. Når opladningen er færdig, slukker kontrollampen. Når batterierne er ved at løbe tør, lyder der en advarselstone. 5

6 3. Kørselsvisning Kørselsvisning 1. Tryk let på denne knap for at zoome ind og ud. Når du har trykket på den, vises der store knapper med + og -, som er lette at bruge, når du har handsker på. 2. Genvejsmenu. Tip: Når dette symbol vises i vejledningen, betyder det, at du kan føje denne valgmulighed til genvejsmenuen, så du hurtigt kan få adgang til den. Du kan finde flere oplysninger i Genvejsmenu i denne vejledning. 3. Din aktuelle position. 4. Navnet på den næste større vej eller oplysningerne fra det næste vejskilt, hvis det er relevant. 5. Batteriindikator. 6. Din hastighed og den gældende hastighedsgrænse, hvis den er kendt. Tryk let på dette område for at gentage den sidste talte instruktion og for at ændre lydstyrken. Når du har trykket på den, vises der store knapper med + og -, som er lette at bruge, når du har handsker på. 7. Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej. Tryk let på dette panel på statuslinjen, hvis du vil skifte mellem 2D- og 3D-visning i kørselsvisning. 8. Navnet på den gade, du kører på. 9. Oplysninger om din tur: ankomststidspunkt, resterende tid og resterende afstand. Tryk let på dette panel på statuslinjen, hvis du vil se en ruteoversigt. 6

7 4. Hovedmenu Hovedmenu I hovedmenuen kan du planlægge en rute, se på et kort eller ændre enhedens indstillinger. Hvis du vil åbne hovedmenuen fra kørselsvisning, skal du trykke let midt på skærmen. Hvis du vil tilbage til kørselsvisning fra hovedmenuen, skal du trykke let på Udført. Hovedmenuens knapper Følgende knapper vises i hovedmenuen. Planlæg rute Tryk let på denne knap for at planlægge en rute. Denne knap vises, inden du har planlagt en rute. Skift rute Tryk let på denne knap for at ændre den eksisterende rute eller planlægge en ny rute. Denne knap vises, når du har planlagt en rute. Lyd Inspicer kort Tryk let på denne knap for at se kortet. Valg til genvejsmenu! lyd Tryk let på denne knap for at slå lyden fra. 7

8 lyd Tryk let på denne knap for at slå lyden til. Valg valg Tryk let på denne knap for at justere enhedens indstillinger. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet indstillinger. 8

9 5. Genvejsmenu Genvejsmenu Om genvejsmenuen Det er hurtigt og nemt at betjene TomTom Rider via genvejsmenuen. Genvejsmenuen kræver færre lette tryk på skærmen, og dermed bliver det også lettere at betjene enheden, når du har handsker på. Du kan vælge over 20 forskellige funktioner via genvejsmenuen. Du kan vælge at få vist én eller flere afhængigt af, hvilke funktioner du oftest bruger. Tip: Når dette symbol vises i vejledningen, betyder det, at det er en valgmulighed, som kan føjes til genvejsmenuen, så du nemt kan få adgang til den. Vælge indstillinger til genvejsmenuen Benyt følgende fremgangsmåde for at vælge indstillinger til genvejsmenuen: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Valg i hovedmenuen. 3. Tryk let på Indstillinger for genvejsmenu. 4. Marker et eller flere afkrydsningsfelter ud for de muligheder, du vil have vist i genvejsmenuen. 5. Tryk let på Udført. Genvejsmenuen er nu klar til brug. Hvis du vil bruge genvejsmenuen, skal du gå til kørselsvisning og trykke let på denne knap: Bruge genvejsmenuen Eksemplerne nedenfor viser, hvordan du kan bruge genvejsmenuen: Normalt skal du trykke let mellem fem og seks gange, hvis du vil ændre en rute, så den også omfatter en benzinstation, men hvis du bruger genvejsmenuen, kan du nøjes med at trykke let to gange. Når du bruger knappen Ring til i menuen Mobiltelefon, kan du ringe til et hvilket som helst telefonnummer, men det kræver, at du trykker let flere gange. Men knappen Ring til i genvejsmenuen fungerer som hurtigopkaldstast, så du kan ringe til et registreret nummer med nogle få tryk. 9

10 Hvis du vil springe et vejpunkt på din naturskønne rute over, kan du gøre det med to lette tryk i genvejsmenuen: Gå til forrige vejpunkt eller Gå til næste vejpunkt. Det kræver mindst seks lette tryk, hvis du i stedet bruger hovedmenuen. 10

11 6. Ruteplanlægning Ruteplanlægnin g 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute. En adresse kan angives på flere måder, men vi angiver den fulde adresse. 3. Tryk let på Adresse. Tryk derefter let på Gade og husnummer. 4. Begynd at indtaste navnet på den by, hvor turen skal starte, og tryk let på byen, når den vises på listen. Tip: Første gang du planlægger en rute, bliver du bedt om at vælge et land eller en stat. Dit valg gemmes og bruges til alle fremtidige ruter. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke let på flaget og vælge et nyt land eller en ny stat. 5. Skriv gadenavn og husnummer, og tryk derefter let på Udført. Tip: Før du begynder at skrive et gadenavn, vises Bymidte øverst på listen. Dette er nyttigt, hvis du ikke har en adresse, og du kun har brug for generelle kørselsanvisninger. 6. Tryk let på Udført. Ruten planlægges, og der vises en oversigt over ruten. 11

12 7. Tryk let på Udført. Navigationsenheden er klar til at vise dig vej til destinationen. Planlægge en rute med et nyt startpunkt Når du skal planlægge en rute, før du tager af sted, eller hvis du bruger et udgangspunkt, som ikke er din nuværende position, skal du benytte følgende fremgangsmåde: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute. 3. Tryk let på Afrejs fra. En adresse kan angives på flere måder, men vi angiver den fulde adresse. 4. Tryk let på Adresse. Tryk derefter let på Gade og husnummer. Begynd at indtaste navnet på den by, hvor turen skal starte, og tryk let på byen, når den vises på listen. Tip: Første gang du planlægger en rute, bliver du bedt om at vælge et land eller en stat. Dit valg gemmes og bruges til alle fremtidige ruter. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke let på flaget og vælge et nyt land eller en ny stat. 5. Skriv gadenavn og husnummer, og tryk derefter let på Udført. Tip: Før du begynder at skrive et gadenavn, vises Bymidte øverst på listen. Dette er nyttigt, hvis du ikke har en adresse, og du kun har brug for generelle kørselsanvisninger. 6. Angiv destinationsadressen, og vælg derefter Nu, når du bliver bedt om at angive afgangstidspunkt. Tryk derefter let på Udført. Ruten planlægges, og der vises en oversigt over ruten. 7. Tryk let på Udført. 12

13 Navigationsenheden er klar til at vise dig vej til destinationen. 13

14 7. Snoede veje Snoede veje Om snoede veje Funktionen Snoede veje bruges til planlægning af en rute, der undgår unødvendige motorveje og omfatter snoede veje, så turen bliver en sjovere oplevelse. Når du planlægger ruten, forsøger TomTom Rider at få dig ud af byen så hurtigt som muligt. Tænde for enheden snoede veje 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Valg. 3. Tryk let på Planlægnings-indstillinger. Det første skærmbillede med planlægningsindstillinger vises. Planlægningsindstillinger 4. Vælg Spørg mig, hver gang jeg planlægger, eller vælg Planlæg altid snoede veje, hvis du ved, at du altid vil foretrække snoede veje frem for andre ruter. 5. Tryk let på Udført, indtil skærmbilledet Indstillinger for snoede veje vises. Nogle steder i verden er der mange snoede veje, mens der er færre andre steder pga. større befolkningstæthed eller flere byer. Hvis du synes, at de snoede veje, der foreslås i dit område, har for mange eller for få sving, kan du ændre det relative forhold mellem de forskellige vejtyper på ruten. Flyt skyderen for at angive, i hvor høj grad ruten skal omfatte mindre eller større veje. Flyt skyderen mod venstre for at vælge flere snoede veje. Planlægge en rute med snoede veje 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute. 14

15 3. Vælg din destination. 4. Når du bliver bedt om at vælge den type rute, der skal planlægges, skal du trykke let på Snoede veje. 5. Vælg afgangstidspunktet. TomTom Rider planlægger en rute, der er sjovere at køre end enten den hurtigste eller den korteste rute. Tip: Hvis du ikke er tilfreds med den valgte rute, kan du trykke let på Vis en anden i skærmbilledet Ruteoversigt, så du hurtigt kan se en alternativ rute. Snoede veje og rejseplaner Du kan også bruge funktionen Snoede veje i kombination med rejseplanlægning. Du kan kombinere snoede veje med rejseplanlægning på to måder. Hvis du vælger den første metode, nøjes du med at vælge bymidter, hvorefter der planlægges en rute, som går uden om disse byer, men bruger dem som vejledning. F.eks.: 1. Bymidte 1 2. Bymidte 2 3. Bymidte 3 4. Hjemmeadresse Som vist i eksemplet ovenfor, beregnes der efter den første metode en rute fra din nuværende position vha. de tre bymidter som vejledning. Ruten ender på din hjemmeadresse. Hvis du vælger den anden metode, kan du bruge faktiske steder, som du ved, at du gerne vil besøge. Du kan finde flere oplysninger i Rejseplanlægning. 15

16 8. Avancerede vognbaneskift Avancerede vognbaneskift Om vognbaneskift Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkryds eller i alle lande. TomTom Rider forbereder dig på motorvejsfrakørsler og vejkryds ved at vise den rigtige vognbane til den planlagte rute. Når du nærmer dig en frakørsel eller et vejkryds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen. Bruge vognbaneskift Du kan få hjælp til vognbaneskift på to måder: Vognbanebilleder Vejledning på statuslinjen Vognbanebillederne er aktiveret permanent. Tip: Tryk let hvor som helst på skærmen for at vende tilbage til kørselsvisning. Vejledningen til vognbaneskift på statuslinjen kan slås til og fra. 16

17 Hvis du vil slå vejledningen til vognbaneskift på statuslinjen fra, skal du trykke let på Valg i hovedmenuen og derefter trykke let på Indstillinger for statuslinje. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis vognbaneskift. Tip: Hvis der ikke vises vejledning på statuslinjen, og alle vognbaner er fremhævet på vognbanebilledet, betyder det, at du frit kan vælge vognbane. 17

18 9. Rejseplanlægning Rejseplanlægnin g Om Rejseplaner En rejseplan er en plan for en tur, som omfatter flere steder end den endelige destination. En rejseplan kan omfatte følgende: Destination et sted undervejs på din tur, hvor du vil stoppe. Vejpunkt et sted på din tur, som du vil passere uden at stoppe. Destinationer vises med dette symbol. Vejpunkter vises med dette symbol. Gode grunde til at bruge en rejseplan Du kan bruge en rejseplan til ture som: En ferie gennem et land med masser af stop undervejs. En todages køretur med overnatning. En kort køretur forbi interessepunkter. En naturskøn rute fra en ven, som du har hentet via HOME eller fra internettet. I alle disse eksempler kan du trykke let på Naviger til... for hvert sted. Men hvis du har en rejseplan, kan du spare tid ved at planlægge alt på forhånd. 18

19 Oprette en rejseplan 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Valg. 3. Tryk let på Rejseplanlægning. Rejseplanlægning 4. Tryk let på Tilføj, og vælg en position. Skærmbilledet Rejseplanlægning åbnes. Først er der ingen punkter i rejseplanen. Tip: Du kan føje punkter til din rejseplan i vilkårlig rækkefølge og senere ændre rækkefølgen. Følge en rejseplan Når du navigerer vha. en rejseplan, beregnes ruten til den første destination på rejseplanen. TomTom Rider beregner den resterende afstand og tid frem til den første destination og altså ikke for rejseplanen som helhed. Når du begynder at bruge en rejseplan, beregnes ruten automatisk ud fra din nuværende position. Det er altså ikke nødvendigt at angive et afgangssted. Når du har passeret et vejpunkt eller er nået frem til en destination, markeres stedet som besøgt. Vejpunkter er vist på kortet. Rider advarer dig ikke, når du nærmer dig eller kommer til et vejpunkt. Arrangere en rejseplan Tryk let på et punkt i rejseplanen for at åbne en side med knapper til redigering af punktet. Du kan bruge de knapper, der er vist nedenfor. Du kan ændre en destination til et vejpunkt med denne knap. Vælg som vejpunkt Husk på, at vejpunkter er de steder, som du vil passere på din vej til den valgte destination, mens destinationer er de steder, hvor du vil gøre ophold. Denne knap vises kun, hvis det punkt, du har trykket på, er en destination. Du kan ændre et vejpunkt til en destination med denne knap. Vælg som destination Husk på, at destinationer er de steder, hvor du vil gøre ophold, mens vejpunkter er de steder, som du vil passere på din vej til den valgte destination. Denne knap vises kun, hvis det punkt, du har trykket på, er et vejpunkt. 19

20 Tryk let på denne knap for at udelade en del af rejseplanen. Rider ignorerer dette punkt og alle foregående punkter i rejseplanen. Marker 'besøgt' Marker som 'besøges' Den navigerer frem til det næste punkt i rejseplanen. Denne knap vises kun, hvis du stadig mangler at besøge dette sted. Tryk let på denne knap for at gentage en del af rejseplanen. Rider navigerer dig til dette punkt efterfulgt af resten af punkterne i rejseplanen. Denne knap vises kun, hvis du allerede har besøgt dette sted. Tryk let på denne knap for at flytte punktet længere op i rejseplanen. Flyt punkt op Knappen vises ikke, hvis punktet allerede står øverst i rejseplanen. Tryk let på denne knap for at flytte punktet længere ned i rejseplanen. Flyt punkt ned Knappen vises ikke, hvis punktet allerede står nederst i rejseplanen. Tryk let på denne knap for at slette punktet fra rejseplanen. Slet punkt Tryk let på denne knap for at få vist punktets placering på kortet. Vis på kort Sådan kommer du i gang med at bruge en rejseplan Hvis du vil i gang med at bruge en rejseplan eller arbejde videre med den på anden vis, skal du trykke let på Valg og derefter på en af disse knapper: Tryk let på Start navigation for at begynde at bruge en rejseplan. Start navigation Du bliver spurgt, om du vil navigere til den første destination. Hvis du vil oprette en ny rejseplan, skal du trykke let på Ny rejseplan. Ny rejseplan Hvis du allerede har oprettet en rejseplan, bliver du spurgt, om du vil slette den, før du begynder at oprette en ny. Tryk let på Gem rejseplan for at gemme en rejseplan. Gem rejseplan Du bliver bedt om at give rejseplanen et navn, når du gemmer den. Du kan gemme flere rejseplaner. 20

21 Tryk let på Indlæs rejseplan for at indlæse en gemt rejseplan. Indlæs rejseplan Vælg en rejseplan, der skal indlæses fra listen over gemte rejseplaner. Tip: Hvis du bliver bedt om at angive en rutetype, når du har indlæst en naturskøn rute, skal du vælge Korteste rute, så du får vist en fremstilling, der ligger så tæt på den oprindelige rute som muligt. Hvis du vil slette en rejseplan, skal du trykke let på Slet rejseplan. Slet rejseplan Sorter fra min position Vælg den rejseplan, du vil slette, på listen over rejseplaner. Hvis du vil sortere oplysningerne i rejseplanen i rækkefølge med din nuværende position først, skal du trykke let på Sorter fra min position. Det er praktisk, hvis du kører ad en naturskøn rute, som du har hentet via HOME eller fra internettet. Brug denne indstilling, hvis du vil køre direkte til det nærmeste punkt på ruten og følge ruten derfra i stedet for at starte fra rejseplanens officielle startsted. Hvis du vil have vist stederne i den nuværende rejseplan i omvendt rækkefølge, skal du trykke let på Vend rejseplanen. Vend rejseplanen Send/modtag filer Hvis du vil modtage en fil med en rejseplan fra en ven eller sende en rejseplan til din mobiltelefon, skal du trykke let på Send/modtag filer. Oprette en rejseplan med snoede veje Du kan bruge funktionen Snoede veje sammen med Rejseplanlægning. Bemærk: Sørg for, at Snoede veje er aktiveret, før du opretter rejseplanen. 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Valg. 3. Tryk let på Rejseplanlægning. 4. Tryk let på Tilføj, og vælg en position. 21

22 5. Hvis du vælger bymidter, ser rejseplanen sådan ud: Der planlægges en rute, hvor bymidter bruges som udgangspunkt for planlægning ad den snoede vej. Du dirigeres ikke ind til bymidten som en del af ruten. Bemærk: Hvis du vil planlægge en cirkulær rute vha. bymidter, skal der være mindst 30 km imellem bymidterne. 6. Hvis du vælger bestemte positioner i rejseplanen, fører ruten dig til dine vejpunkter og destinationen via snoede veje. 7. Tryk let på Udført. Når du bliver spurgt, om du vil navigere til den første destination nu, skal du vælge Snoede veje som rutetype. 22

23 10. Finde alternative ruter Finde alternative ruter Når du har planlagt en rute, vil du måske gerne ændre noget ved den uden at ændre selve destinationen. Grunde til at ændre en rute Der kan være mange gode grunde til at ændre en planlagt rute: Du får måske øje på en vejspærring eller en kø forude. Du vil måske gerne køre via et bestemt sted, hente en, holde frokostpause eller fylde benzin på. Du vil måske undgå et vanskeligt vejkryds eller en vej, du ikke bryder dig om. Skift rute Tryk let på denne knap i hovedmenuen, hvis du vil ændre den rute, der er planlagt i øjeblikket. Valg til genvejsmenu! Undgå vejspærring Tryk let på denne knap, hvis du får øje på en vejspærring eller kø længere fremme. Dernæst skal du vælge, hvor stor en del af ruten du vil undgå. Vælg mellem de forskellige muligheder. Rider omberegner ruten, så du undgår den del af den, du har angivet. Husk, at når der er udregnet en ny rute, skal du muligvis meget snart dreje væk fra den vej, du kører på. Valg til genvejsmenu! Udregn alternativ Tryk let på denne knap for at udregne et alternativ til den allerede planlagte rute. Rider beregner en anden rute med udgangspunkt i din nuværende position. Bortset fra vejene lige i nærheden af din nuværende position og destinationen, følger den nye rute helt andre veje undervejs til destinationen. Derfor er det let at beregne en helt anden rute på denne måde. 23

24 Rejs via... Tryk let på denne knap for at ændre ruten, så du kommer forbi et bestemt sted og f.eks. kan samle en person op. Når du gør det, vises en markør på kortet, som angiver det sted, du har valgt at køre forbi. Du vælger det sted, du vil passere, på samme måde, som når du vælger en destination. Du kan derfor vælge mellem de samme muligheder, f.eks.: Adresse, Favorit, Interessepunkt og Punkt på kort. Rider beregner en ny rute til destinationen, som passerer det sted, du vælger. I modsætning til rejsemålet, gør din Rider dig ikke opmærksom på, hvornår du passerer dette sted. Du kan kun vælge at rejse via ét sted, når du bruger denne knap. Hvis du vil forbi flere steder, skal du bruge en rejseplan i stedet. Tryk let på denne knap for at planlægge en rute. Når du planlægger en ny rute, slettes den gamle automatisk. Planlæg rute Valg til genvejsmenu! Slet rute Tryk let på denne knap for at slette den aktuelle rute. Valg til genvejsmenu! Skift vejpunkt Tryk let på denne knap for at gå til det næste eller forrige vejpunkt i den viste rejseplan. 24

25 11. Optage ruten Optage ruten Om ruteoptagelse Der kan være mange gode grunde til at optage en rute. Måske er du på dit livs ferie og synes, at ruten er værd at dele med andre motorcyklister, eller måske vil du bare gemme dine yndlingsruter. Når du er færdig med at optage en rute, oprettes der to filer. Den første er en GPX-fil med meget detaljerede oplysninger. Den kan ses i et program som f.eks. Google Earth. Den anden er en ITN-fil, som du kan dele med andre TomTom-brugere. Den kan du bruge, hvis du vil køre ad ruten igen vha. funktionen Rejseplan. Avancerede brugere kan også hente GPX-filer fra internettet og konvertere dem til ITNfiler, som de kan dele med andre eller selv bruge vha. funktionen Rejseplan. Begynde at optage en rute Vigtigt: Du skal have mindst 5 MB ledig plads på Rider, før du kan begynde at optage en rute. Valg til genvejsmenu! Benyt følgende fremgangsmåde for at begynde at optage ruten: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Valg. 3. Tryk let på Start optagelse. Tip: Du kan også vælge Registrer min GPS-positioni Indstillinger for genvejsmenu. Derefter kan du trykke let på Start optagelse i genvejsmenuen i kørselsvisning. Når du kører af sted med TomTom Rider monteret på motorcyklen, registrerer den løbende din position med få sekunders mellemrum. Du kan blive ved med at bruge Rider som du plejer, mens den optager. Du kan slukke og tænde for enheden uden risiko, mens den optager. Om GPX-filer Indhold En meget detaljeret optagelse, som viser, hvor du har været på ruten, inkl. offroad-positioner. Sted 25

26 GPX-mappe på TomTom Rider. Bruge filen Du kan bruge GPX-filen til flere ting: Opret forbindelse mellem Rider og computeren, og se filen ved at bruge et program som f.eks. Google Earth. Bemærk: Når du får vist det, der er optaget, vil du måske lægge mærke til, at de registrerede GPS-positioner ikke altid stemmer overens med vejene. Det kan skyldes flere ting. For det første forsøger enheden at mindske størrelsen på filerne, hvilket i mindre omfang kan gå ud over datanøjagtigheden. For det andet registrerer enheden de faktiske data fra GPS-chippen, så du får en nøjagtig fremstilling af, hvor du har været, hvilket måske ikke altid stemmer helt overens med det, du kan se på skærmen. For det tredje kan det ske, at kortene ikke er justeret korrekt i forhold til hinanden i det program, du bruger, når du får vist den rute, der er optaget. Du kan dele filen med dine venner ved at sende den i en eller via internettet på computeren. Modtage en GPX-fil Hvis du modtager en GPX-fil fra en ven eller henter en fra internettet, kan Rider konvertere den til en rejseplan. Derefter kan du bruge rejseplanen og køre ad ruten med navigationsinstruktioner. Konvertere en GPX-fil til en rejseplan Benyt følgende fremgangsmåde for at konvertere en GPX-fil til en rejseplan: 1. Slut Rider til computeren. 2. Gem GPX-filerne i mappen GPX2ITN på enheden. 3. Fjern enheden fra computeren. 4. Tænd for enheden. Hver enkelt fil konverteres derefter til en ITN-fil. Du kan konvertere op til 50 filer på én gang. 5. Når alle filer er konverteret, kan du indlæse din rejseplan. Tryk let på Rejseplanlægning i hovedmenuen, og tryk derefter på Valg og Indlæs rejseplan. Om ITN-filer Indhold Denne fil indeholder færre detaljer end GPX-filen, men den giver dig samtidig også mulighed for at følge din rute i omvendt rækkefølge ved at bruge funktionen Rejseplan på enheden. ITN-filen kan højst omfatte 48 steder, men det er tilstrækkeligt til, at en rute kan genskabes med stor nøjagtighed. Sted ITN-mappe på TomTom Rider. Bruge filen Du kan bruge en ITN-fil til flere ting: Du kan indlæse en ruteoptagelse på Rider, så du kan køre den samme vej igen og få navigationsinstruktioner. 26

27 Du kan dele filen med andre TomTom-brugere ved at sende den via en Bluetooth-forbindelse. Til dette formål skal du trykke let på Rejseplanlægning i hovedmenuen og derefter på Valg og Send/modtag filer Modtage en ITN-fil Hvis du modtager en ITN-fil, kan du indlæse den ved at bruge Rider. Du kan modtage en ITN-fil fra en ven, der bruger Bluetooth, hente en fra internettet eller modtage en via HOME. Indlæse en ITN-fil Benyt følgende fremgangsmåde for at indlæse en ITN-fil: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Valg. 3. Tryk let på Rejseplanlægning. 4. Tryk let på Valg. 5. Tryk let på Indlæs rejseplan. Tip: Hvis du bliver bedt om at angive en rutetype, når du har indlæst en naturskøn rute, skal du vælge Korteste rute, så du får vist en fremstilling, der ligger så tæt på den oprindelige rute som muligt. 27

28 12. Inspicere kort Inspicere kort Hvis du vil se på kortet på samme måde som på et helt almindeligt landkort, skal du trykke let på Inspicer kort i hovedmenuen. Du kan flytte kortet ved at pege på skærmen med fingeren og trække fingeren let hen over skærmen. 1. Målestok 2. Markør Markørerne viser din aktuelle position, din hjemmeadresse og din destination. Markøren viser afstanden til stedet. Tryk let på en markør for at centrere kortet omkring den pågældende position. 3. Knappen Valg Tryk let på denne knap for at vælge, om der skal vises IP'er, favoritter, navne og koordinater. 4. Markør 5. Knappen Find Tryk let på denne knap for at finde bestemte adresser. 6. Markørknap Tryk let på denne knap for at planlægge en rute til markørens position, oprette en favorit på markørens position eller finde et interessepunkt tæt ved markørens position. 7. Zoomværktøj Zoom ind og ud ved at trykke let på de handskevenlige knapper. 28

29 13. TomTom Map Share TomTo m Map Share Med TomTom Map Share kan du rette fejl på dit kort og dele disse rettelser med andre TomTom Map Share-brugere. Du kan også selv modtage rettelser fra andre. Hvis du finder en gade, som for nyligt er blevet lukket for trafik, men som før var åben, kan du rette dit kort med Map Share og derefter dele rettelsen med andre Map Share-brugere. Via Map Share kan du sende og modtage kortrettelser i løbet af det første år, efter at kortet blev udgivet. Det betyder, at du ét år efter udgivelsesdatoen ikke længere kan sende eller modtage kortrettelser til den version af kortet. Du kan dog stadig rette dit eget kort, som du bruger på enheden. Bemærk: TomTom Map Share kan ikke benyttes i alle områder. Yderligere oplysninger findes på tomtom.com/mapshare. Kortrettelser Der er to typer kortrettelser: Rettelser, der vises på kortet med det samme. Det gælder bl.a. ændringer af kørselsretningen på en gade, afspærring af en gade, nyt gadenavn samt tilføjede eller ændrede interessepunkter. Denne form for ændringer vises med det samme på dit eget kort. Du kan når som helst skjule disse rettelser ved at bruge menuen Indstillinger for Map Share. Rettelser, der rapporteres til TomTom, men som ikke vises med det samme på kortet. Det gælder bl.a. manglende gader, fejl ved tilkørsler og afkørsler til motorveje og manglende rundkørsler. Denne type rettelse undersøges først af TomTom, og når den er godkendt, indgår den i den næste kortversion. Disse rettelser deles derfor ikke med Map Share-brugergruppen. 29

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A C D J F b Forrudeholder B H G E A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor E Nulstillingsknap F Højttaler G Hukommelseskortåbning

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

TomTom START Referencevejledning

TomTom START Referencevejledning TomTom START Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Hvad er det nye i denne udgivelse... 6 Kom i gang 7 Montering i bilen... 7 Placering af enheden... 7 Tænd og sluk...

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

TomTom GO Mobile Referencevejledning

TomTom GO Mobile Referencevejledning TomTom GO Mobile Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Kom i gang 6 Sådan starter du appen... 6 Sprog... 6 Sådan sendes oplysninger til TomTom... 6 Om TomTom-tjenester... 7

Læs mere

TomTom Bridge Referencevejledning

TomTom Bridge Referencevejledning TomTom Bridge Referencevejledning 14600 Indhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Sådan starter du TomTom Bridge 9 Sådan bruges fingerbevægelser 10 Apps på TomTom Bridge 11 Der oprettes forbindelse til TomTom

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

TomTom BRIDGE Referencevejledning

TomTom BRIDGE Referencevejledning TomTom BRIDGE Referencevejledning Indhold Velkommen til TomTom BRIDGE 6 Start af TomTom BRIDGE 8 Apps i TomTom BRIDGE 9 Tilslutning af TomTom BRIDGE 10 Om tilslutning af TomTom BRIDGE...10 Tilslutning

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Nylige videoer... 8 Kom i gang 10 Montering i bilen... 10 Placering af enheden... 10 Tænd

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

TomTom GO Mobile app Referencevejledning

TomTom GO Mobile app Referencevejledning TomTom GO Mobile app Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Nyt i denne version... 6 Kom i gang 7 Sådan starter du appen... 7 Sprog... 7 Sådan sendes oplysninger til

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom XL 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Montering af navigationsenheden 1. Tryk EasyPort -holderen på din TomTom XL godt fast mod forruden i bilen. 1 2. Indstil enheden til den ønskede

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere