. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere"

Transkript

1 25.april Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for den fremtidige ydelse samt fuld gavn af de lave renter, bør lånetypen appellere til boligejere, der vakler mellem fast rente og traditionelle FlexLån Redaktion Sonia Khan De danske realkreditrenter er på et rekordlavt niveau det er der ingen nyhed i. Det store spørgsmål, mange låntagere stiller sig selv, er, hvordan man bedst muligt udnytter de lave renter. Skal man fremtidssikre sin økonomi ved at vælge et lån med fast rente, der sikrer en lav ydelse i hele lånets løbetid. Eller skal man ligge i FlexLån, hvor det ekstremt lave renteniveau lokker, og indebærer, at man i hvert fald på den korte bane kan afdrage mere på gælden. Det er bestemt ikke et enkelt valg for låntager. Men der er et alternativ, hvor man kan få det bedste af to verdener. FlexLån T blev i 2010 kåret som det perfekte realkreditlån af Penge & Privatøkonomi. Selvom produktet er lidt overset i forhold til traditionelle FlexLån og lån med fast rente, så er det fortsat et særdeles attraktivt produkt for netop de kunder, der på den ene side efterspørger en høj grad af ydelsessikkerhed på realkreditlånet, men som samtidig ønsker fuld effekt af de lave renter til at afvikle gæld. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 FlexLån T adskiller sig fra et traditionelt FlexLån ved, at det er løbetiden og ikke ydelsen, der ændrer sig, når renten ændrer sig. Med FlexLån T kan man afdrage hurtigere på sit lån ved at betale en højere ydelse end på et almindeligt FlexLån. På den måde kan man udnytte den lave rente på FlexLån med mindre bekymring om udsving i den månedlige ydelse. Ved at vælge samme ydelse efter skat på FlexLån T med 5 år til rentetilpasning som på et fastforrentet lån vil løbetiden på FlexLån F5T være 26 år. Over de første 5 år vil man afdrage kroner mere på FlexLån F5T end på det fastforrentede lån ved et lån på 1 mio. kroner. Ved næste rentetilpasning om 5 år må renten stige med op til 2,6 %-point, før løbetiden på FlexLån F5T rammer 30 år. Såfremt renten stiger mere og den samlede løbetid ikke kan rummes indenfor de maksimalt tilladte 30 år, vil ydelsen på FlexLån F5T blive reguleret. Jo højere en ydelse man vælger på sit FlexLån T, des hurtigere vil man i sagens natur afdrage på sit lån. Og jo mere kan renten stige frem mod næste rentetilpasning, uden at ydelsen på lånet ændres. Hvorvidt FlexLån T på langt sigt er billigere end et lån med fast rente eller et traditionelt FlexLån afhænger af udviklingen i renten i hele lånets løbetid.

2 Sådan fungerer FlexLån T FlexLån T fungerer på mange punkter som et almindeligt FlexLån og er dermed karakteriseret ved, at renten fastsættes flere gange over lånets løbetid. Hvor ofte renten fastsættes, bestemmer man selv, og der kan vælges mellem hvert år og op til hvert 10. år. Vi anbefaler, at man vælger 3 eller 5 år mellem rentetilpasningerne for at få glæde af de lave renter i længere tid. FlexLån T adskiller sig derimod fra et almindeligt FlexLån ved, at det er løbetiden og ikke ydelsen, der ændrer sig, når renten ændrer sig. Konkret betyder det, at når renten stiger, så forlænges løbetiden på lånet, og når renten falder, så forkortes løbetiden. I praksis betyder det, at jo længere tid, renten er lav, jo hurtigere afvikler man sin gæld. Årsagen er, at afdraget stiger, når renten falder, fordi ydelsen er konstant. Med andre ord afdrager man meget på sin gæld, når renten er lav, og mindre, når renten er høj. Herved kan man opnå både en relativ høj sikkerhed for sin månedlige ydelse, samtidig med at man udnytter den korte lave rente til at blive hurtigere gældfri. Med FlexLån T kender man dermed som udgangspunkt den månedlige ydelse i hele lånets løbetid, men man ved ikke hvor lang tid, det tager, at afdrage lånet. Kun i de tilfælde, hvor renten stiger så meget, at en forlængelse af løbetiden ikke kan rummes indenfor de maksimalt tilladte 30 år fra optagelsestidspunktet, vil den månedlige ydelse stige. Ovenstående betyder også, at jo længere tid der går, før renten stiger, des mere kan renten efterfølgende stige, før ydelsen også stiger. Figur 1: Afvikling af restgæld ved forskellige låntyper, når F5T og 2 % har samme ydelse Afvikling af restgæld: F5T-lån og 2 % lån har samme ydelse efter skat F5-lån F5T-lån 2 % lån Størrelsen på den månedlige ydelse bestemmer man også selv. Det eneste krav er, at lånet ved optagelsen kan afvikles indenfor 27 år. Generelt anbefaler vi dog, at man ved lånets optagelse beslutter sig for at betale omtrent det samme, som man skal betale, hvis man vælger et 30-årigt fastforrentet lån. Så skal der nemlig forholdsvist store rentestigninger til, før løbetiden ikke kan rummes indenfor 30 år, og ydelsen derfor stiger. For det er jo meningen med produktet at kombinere den lave korte rente med en fast månedlig ydelse. Skulle man på et senere tidspunkt fortryde størrelsen på den månedlige ydelse, så har man ved hver rentetilpasning mulighed for at ændre ydelsen i både op- og nedadgående retning; igen blot under forudsætning af, at løbetiden på de 30 år overholdes. 2

3 Det er en forudsætning, at man ønsker at afdrage på sin gæld, hvis man vælger FlexLån T, da hele fidusen ved at vælge lånet er at udnytte de lave renter til at afdrage hurtigere på sit lån og derved også spare mange penge i form af rente- og bidragsbetalinger end hvis man havde valgt et lån med 30 års løbetid. Afdrag hurtigere på gælden Optager man i dag et realkreditlån med 1 mio. kroner i provenu som FlexLån T med 5 år mellem rentetilpasningerne (et såkaldt FlexLån F5T) til en rente på 0,3 % og vælger en ydelse efter skat på kroner svarende til ydelsen efter skat på et 30-årigt fastforrentet 2 % lån, vil løbetiden på lånet være 26 år. Ved næste rentetilpasning om 5 år må renten stige med 2,6 %-point til 2,9 %, før ydelsen på lånet ændrer sig som følge af, at løbetiden rammer de maksimalt tilladte 30 år. Kommer rentestigningen i mindre ryk og spredt over længere tid, er der plads til, at renten samlet set kan stige meget mere end 2,6 %-point, før at den samlede løbetid rammer 30 år, og ydelsen må ændres. I figur 2 illustreres det, hvordan løbetiden på F5T-lånet kun ændres fra 26 år til 26,5 år på trods af, at F5-renten stiger med 0,5 %-point ved hver rentetilpasning dvs. samlet set stiger den med 2,5 %-point over lånenes løbetid. Dermed er der plads til en rentestigning, der er langt højere end de førnævnte 2,6 %-point, såfremt rentestigningen kommer spredt over flere år frem for på én gang ved første rentetilpasning. Figur 2: Afvikling af restgæld ved forskellige låntyper Afvikling af restgæld - renten stiger 0,5 %-point hvert 5. år F5-lån F5T-lån 2 % lån Antager vi, at renten stiger med 1,25 %-point ved hver rentetilpasning frem mod lånets løbetid dvs. samlet set med 6,25 %-point vil man med F5T-lånet, som har en ydelse efter skat svarende til et fastforrentet 2 % lån, opspare en buffer i form af højere afdragsbetalinger de første 15 år af lånets løbetid, hvis vi sammenligner med et almindeligt F5-lån, jf. figur 3 nedenfor. Først herefter vil man gøre brug af den opsparede buffer, dvs. den månedlige afdragsbetaling vil være mindre på F5T-lånet end på F5-lånet. Frem mod år 2040 vil man kunne benytte sig af de opsparede afdrag, hvorefter løbetiden på F5T-lånet rammer 30 år, og man er nødsaget til at hæve den månedlige ydelse. Det sker vel at mærke først, når renten samlet set er steget med 6,25 % fordelt jævnt over lånets løbetid. 3

4 Figur 3: Opsparing og forbrug af buffer ved valg af F5T-lån frem for F5-lån Det er klart, at forventer man, at renten vil stige betydeligt over de kommende år, skal man vælge et fastforrentet lån med sikkerhed for renten og mulighed for restgældsreduktion ved rentestigninger. Ønsker man imidlertid ikke et fastforrentet lån, og har fokus på at afdrage hurtigst muligt på sin gæld, giver F5T-lånet god mening. Over den 5-årige periode vil man på FlexLån F5T afdrage kroner mere sammenlignet med et fastforrentet 2 % lån og det endda med samme ydelse efter skat. Har man råd til at betale en højere ydelse end ydelsen svarende til et fastforrentet lån og dermed afdrage endnu hurtigere på sit lån vil der i sagens natur være plads til en endnu større rentestigning ved næste rentetilpasning uden at ydelsen på F5T-lånet ændres. Vælger man eksempelvis en månedlig ydelse efter skat på kroner altså 400 kroner højere end på et fastforrentet lån - vil løbetiden på FlexLån F5T være 23 år. Samtidig kan renten ved næste rentetilpasning stige med op til 2,9 %-point, dvs. til 3,2 %, uden at ydelsen på lånet ændres. Tabel 1: Ydelser, løbetid og afdrag ved valg af låntype Månedlig Månedlig ydelse Løbetid Afdrag ydelse før skat efter skat efter 5 år FlexLån F år Fastforrentet 2 % år FlexLån F5T år Det bør bemærkes, at det i udgangspunktet er den månedlige ydelse før skat, som lægges fast. Det betyder, at ydelsen efter skat som på alle andre lån vil ændre sig over tid. Årsagen er, at renteudgifterne kan svinge over tid. Når renten eksempelvis falder, er der færre renteudgifter at trække fra i skat, og det får den månedlige ydelse efter skat til at stige. 4

5 Hvem skal vælge FlexLån T? FlexLån T er interessant for de, der ønsker at betale afdrag på deres lån og gerne vil sætte turbo på afvikling af gælden. Samtidig kan man leve med, at ydelsen kan stige, hvis renterne stiger tilstrækkelig meget. Med FlexLån T udnytter man den lave korte rente og får samtidig mere sikkerhed end med et traditionelt FlexLån. Desuden er det vigtigt, at man i udgangspunktet er villig til at betale en højere ydelse på sit lån end ydelsen på et traditionelt FlexLån. Bidragssatsen på FlexLån T er lavere end bidragssatsen på et almindeligt FlexLån. Jo højere en månedlig ydelse, man vælger på FlexLån T, jo bedre beskyttet er man mod, at fremtidige rentestigninger medfører stigninger i ydelsen. Vi opfordrer til, at man mindst vælger en ydelse svarende til ydelsen på et fastforrentet lån for derved at have en god buffer i løbetiden til fremtidige rentestigninger Man kan således sige, at man med FlexLån T får det bedste fra to verdener. FlexLån T har nemlig en højere sikkerhed end et almindeligt FlexLån - men samme lav rente. Vi anbefaler, at man vælger FlexLån T med 3 eller 5 år mellem rentetilpasningerne. Derved får man en billig forsikring mod fremtidige rentestigninger. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 5

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere