Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014"

Transkript

1 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22

2 1. Principper og visioner for skolevæsenet Vision 2020 for Hillerød Kommune Fælles Børn Fælles Ansvar Skolepolitikken Vi vil videre Fælles principper for skole-hjem samarbejdet i Hillerød Kommune Rammer for skolevæsenet Skolestrukturen Skolernes ordning og omfang Klassedannelse børnehaveklasser Frit skolevalg Specialundervisningens organisation Retningslinjer for indskoling Undervisning efter folkeskolelovens 3, stk Skolefritidsordninger (SFO er) Rammer for undervisningens ordning Budgetmodel for tildeling af lærerressourcer Supplerende undervisning Supplerende undervisning i dansk som andetsprog Modtagelsesklassetilbud Modersmålsundervisning Talentidrætsklasser på Frederiksborg Byskole Andre forhold Underbilag A. Skoledistrikter Underbilag B. Retningslinjer for indskoling Underbilag C. Budgetmodel for lærerressource til almenundervisning Underbilag E. Styrelsesvedtægt for 10. klasseskolen Side 2 af 22

3 1. Principper og visioner for skolevæsenet 1.1 Vision 2020 for Hillerød Kommune Vision 2020 s 7 temaer rummer de overordnede visioner for Hillerød Kommune, som også udstikker pejlemærker for skolevæsenet. Temaet om kompetencer er særligt centralt: Hillerød er en ledende læringsby. Institutioner og skoler er et aktivt og trygt miljø, hvor børn og unge udfordres i hverdagen. Hillerød tiltrækker, udvikler og fastholder alle borgere uanset deres udgangspunkt. Tilbuddene kvalificeres i et konstruktivt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, frivillige og kommunen. 1.2 Fælles Børn Fælles Ansvar Fælles Børn Fælles Ansvar er helt centralt for skolernes arbejde med børn, unge og familier, og håndbogen for Fælles Børn Fælles Ansvar udgør den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. Håndbogen og en pixiudgave af håndbogen findes på Hillerød Kommunes hjemmeside Skolepolitikken Vi vil videre Den 22. juni 2011 vedtog Byrådet en skolepolitik for folkeskolerne i Hillerød Kommune med titlen Vi vil videre. Skolepolitikken indeholder pejlemærker for skolerne i Hillerød Skolevæsen. Pejlemærkerne gælder for en årrække og skal udfyldes med konkrete mål og indsatser af både politikere i Byrådet og skolerne. Skolepolitikken findes på Hillerød Kommunes hjemmeside. 1.4 Fælles principper for skole-hjem samarbejdet i Hillerød Kommune I forbindelse med Skolekonventet 16. og 17. september 2005, blev det formuleret, at fremtidens skole-hjem samarbejde skal understøtte den enkelte elevs faglige og sociale udvikling ved at bygge på parternes gensidige respekt for hinandens roller, funktion og faglighed. Alle parter skal indgå i en tydelig dialog, om hvilke forventninger vi har til samarbejdet. Det betyder, at: Eleverne tager medansvar for egen og andres læring og trivsel og respekteres for deres forskellighed. Lærerne og pædagogerne tager i fællesskab ansvar for skole-hjem samarbejdet og stiller deres faglige og menneskelige kompetencer til rådighed for alle skolens parter Side 3 af 22

4 Ledelsen inspirerer og udvikler skole-hjem samarbejdet og sikrer, at det sker på basis af skolens værdier og vedtagne principper. Forældrene engagerer sig aktivt i børnenes dagligdag og klassens sociale liv og er ansvarlige for, at eleverne er parate til at deltage i undervisningen. Kommunen sikrer gode rammer og vilkår for skole-hjem samarbejdet også for familier i vanskeligheder. Rammer og vilkår justeres løbende gennem evaluering. Side 4 af 22

5 2. Rammer for skolevæsenet 2.1. Skolestrukturen Der er ved skolevæsenet følgende skoler (med følgende afdelinger): Frederiksborg Byskole, register nr Grønnevang Skole, register nr Jespervej - Nødebo - Østervang Hanebjerg Skole, register nr Brødeskov - Gørløse - Uvelse Hillerød Vest Skolen, register nr Alsønderup - Ålholm Hillerødsholmskolen, register nr Kornmarkskolen, register nr Lille Lyngby - Skævinge Sophienborgskolen, register nr Klasseskolen, register nr Skolen ved Skoven, register nr Harløse Skole, register nr Harløse Skole og Skolen ved Skoven er begge specialskoler for elever med særlige behov. Skoledistrikterne fremgår af underbilag A. Alle forældre er sikret ret til at sende deres børn i skole på den skole, som er beliggende i deres skoledistrikt. Forældrene kan fremsætte ønske om at få deres barn optaget på én af de øvrige skoler i kommunen. Elever kan optages på en anden skole, indtil der er en gennemsnitlig klassestørrelse på 24 elever. Børne- og Familieudvalget tilstræber - om muligt - at danne klasser med et elevtal på elever, hvilket anses for at være en pædagogisk hensigtsmæssig klassestørrelse. Side 5 af 22

6 Antallet af tilmeldte børn fra skolens eget skoledistrikt danner baggrund for denne beslutning. Såfremt det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en bestemt skole, prioriteres optagelsen efter flg. retningslinjer: 1. Først optages børn, der har ældre søskende på skolen. Såfremt alle børn med søskende på den ønskede skole ikke kan optages, gælder følgende: A. Hvor særlige sociale forhold taler derfor B. Herefter optages nærmestboende børn med søskende på skolen, idet der ved nærmestboende gås ud fra nærmeste anvendelige skolevej for barnet. 2. Såfremt alle børn med søskende på skolen kan optages, sker yderligere optagelse efter afstandskriteriet. Frederiksborg Byskole tilstræbes formet som en 3-4 sporet skole Grønnevang Skole tilstræbes formet som en 5-7 sporet skole Hanebjerg Skole tilstræbes formet som en 4-5 sporet skole Hillerød Vest Skolen tilstræbes formet som en 5-6 sporet skole Hillerødsholmskolen tilstræbes formet som en 3-4 sporet skole Kornmarkskolen tilstræbes formet som en 3-5 sporet skole Sophienborgskolen tilstræbes formet som en 2 sporet skole 2.2 Skolernes ordning og omfang Frederiksborg Byskole: 0. klasse 9. klasse. Grønnevang Skole: 0. klasse 9. klasse. Hanebjerg Skole: 0. klasse 9. klasse. Harløse Skole: 0. klasse 10. klasse. Hillerød Vest Skolen: 0. klasse 9. klasse. Hillerødsholmskolen: 0. klasse 9. klasse. Kornmarkskolen: 0. klasse - 9. klasse. 10. Klasseskolen: 10. klasse. Skolen ved Skoven: 0. klasse 10. klasse. Sophienborgskolen: 0. klasse 9. klasse. Side 6 af 22

7 2.3 Klassedannelse børnehaveklasser Børne- og Familieudvalget fastlægger antallet af børnehaveklasser efter flg. regler: Antallet af klasser på den enkelte skole dannes med baggrund i antallet af elever fra skolens eget skoledistrikt efter følgende standard: Ved 28 elever dannes to klasser. Ved 55 elever dannes 3 klasser. Ved 82 elever dannes 4 klasser. Ved 109 elever dannes 5 klasser. Ved 136 elever dannes 6 klasser. Ved 163 elever dannes 7 klasser. 2.4 Frit skolevalg Såfremt det er muligt at opfylde forældreønsker imødekommes disse, indtil en gennemsnitlig klassestørrelse på 24 elever på det enkelte klassetrin. Opfyldning ud over de 24 elever i en klasse er forbeholdt distriktets egne elever. Indenfor samme store nye skoledistrikt kan forældre til kommende børn i børnehaveklasse ønske, hvilken afdeling de foretrækker. Regler om fortrinsret for søskende og korteste vejafstand anvendes, når alle ønsker ikke kan imødekommes. 2.5 Specialundervisningens organisation I Hillerød Kommune er oprettet følgende specialundervisningstilbud beliggende på distriktsskoler og 10. klasseskolen: Kompetencecenter Grønnevang (beliggende på Grønnevang skole) o Specialklasserække for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder o Tale-læse-sprogklasser o IT-rygsæk-kursus for elever i 5., 7. og (8.) 9. klasse med store læse/stavevanskeligheder, der har brug for kompenserende hjælpemiddel for at følge den almindelige undervisning. Kompetencecenter Vest (beliggende på Kornmarkskolen) 10. klassestilbud for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder (beliggende på 10. klasseskolen) Tale-læse-sprogklasse på 10. klassetrin (beliggende på 10. klasseskolen) Side 7 af 22

8 Specialundervisningstilbuddene og understøttende tiltag fra Familier og Sundhed fremgår af tilbudsviften for specialundervisning og understøttelse af inkluderende læringsmiljøer. Visitationskompetencen er delt imellem Visitationsudvalget for Børn og Unge og distriktsskolelederen. Visitationskompetencens placering blev besluttet af Byrådet i august 2012 og fremgår af håndbog for budget- og visitationsmodel for specialundervisning. 2.6 Retningslinjer for indskoling (Se Underbilag B) Børn, Skoler og Familier har udarbejdet retningslinjer for indskoling i Hillerød Kommune. (Godkendt af Skoleudvalget den 4. december 2001). På afd. Uvelse, Hanebjerg Skole, hvor der er rullende skolestart, er det alene distriktsskolelederen, der afgør om der er plads til optagelse i skolens børnehaveklasse. Vurderingen foretages efter samme retningslinjer, som Børne- og Familieudvalget tager i anvendelse på de øvrige skoler, når det ikke er muligt at opfylde alle ønsker. 2.7 Undervisning efter folkeskolelovens 3, stk. 3 Skolerne kan tilbyde korsang på klassetrin som frivillig undervisning i fritiden. Der kan oprettes andre tilbud efter godkendelse i Børn, Skoler og Familier. 2.8 Skolefritidsordninger (SFO er) Der oprettes SFO er i henhold til folkeskolelovens 3 stk. 4 ved følgende skoler og afdelinger: Frederiksborg Byskole: Frederiksborg Byskoles SFO med afdeling i Bøgelund Grønnevang Skole: Grønnevang SFO Nødebo Fritidscenter Hanebjerg Skole: Afd. Brødeskov: SFO Zik-Zakken Afd. Gørløse: Gørløse SFO Afd. Uvelse: Uvelse SFO Harløse Skole: SFO en er en integreret del af skolen Side 8 af 22

9 Hillerød Vest Skolen: Afd. Alsønderup: Kulminen Afd. Ålholm: Ålerusen med afdeling Solvognen Hillerødsholmskolen: Hillerødsholmskolens SFO med afdeling på Thurahsvej Kornmarkskolen: Skævinge Afd.: SFO 12 eren Lille Lyngby Afd.: SFO 7 eren Skolen ved Skoven: SFO en er en integreret del af skolen Sophienborgskolen: Sophienborg SFO Side 9 af 22

10 3. Rammer for undervisningens ordning 3.1 Budgetmodel for tildeling af lærerressourcer Regi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse af en revideret budgetmodel for almenundervisningen (se sag herom) skal budgetmodellen sættes ind her i bilaget og skal erstatte indholdet i 3.1. (se underbilag C) Timer til valgfag tildeles som led i den almindelige timefordeling, jfr. underbilag C. Skolerne kan samarbejde med hinanden om elevernes undervisning i tilbuds- og valgfag på klassetrin. Undervisningen kan desuden ske i samarbejde med ungdomsskolen. Ungdomsskolen og 10. klasseskolen er geografisk placeret på Hillerød Ungdoms Center (HUC) på Ndr. Banevej Skole. 3.2 Supplerende undervisning Timer til supplerende undervisning 1 tildeles i overensstemmelse med budgetmodellen for almenundervisning på følgende måde: 80 % tildeles efter skolens elevtal, og 20 % tildeles af PPR-lederen og skolechefen på baggrund af antallet af sager. Regi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse af en ny budgetmodel med socioøkonomisk fordeling af midler til supplerende undervisning, skal beskrivelsen heraf erstatte ovenstående 3.4 Supplerende undervisning i dansk som andetsprog Jævnfør bekendtgørelse nr. 31. af 10. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, 3 tildeles skolerne lærerressourcer til dansk som andetsprog. Lærerressource til supplerende undervisning i dansk som andetsprog tildeles skolerne efter samråd med konsulenten for tosprogede elever, og tildelingen sker i medfør af budgetmodellen for almenundervisning. 3.5 Modtagelsesklassetilbud Betegnelsen i daglig tale er modtagelsestilbud, og indeholder basisundervisning i dansk som andetsprog jævnfør bekendtgørelse nr. 31. af 10. januar 2006, 4. 1 Lovændringen om specialpædagogisk bistand indebærer bl.a., at betegnelsen specialundervisning udelukkende anvendes for bistand over 9 klokketimer pr. uge. Forud for lovændringen har betegnelsen for lærerressource til skolerne til fx AKT og faglig specialundervisning været almindelig specialundervisning. Fremadrettet anvendes betegnelsen supplerende undervisning. Side 10 af 22

11 Hillerød Kommune har modtagelsesklassetilbud, der dækker alle klassetrin fra børnehaveklassen til og med 10. klasse. Modtagelsesklassetilbud er for elever, der ved tilflytning til kommunen ikke har dansksproglige forudsætninger til at kunne deltage i den almindelige klasseundervisning med et godt fagligt udbytte. Formålet med modtagelsestilbud er, at eleverne modtager basisundervisning i dansk som andetsprog, og efterfølgende kan udsluses til almindelig klasseundervisning på distriktsskolen. I Hillerød Kommune er følgende modtagelsesklassetilbud: Grønnevang Skole: Modtagelsesbørnehaveklassen til 6 årige tosprogede børn placeret på afdeling Jespervej M1 svarende til klasse (til 7-10-årige tosprogede elever) placeret på afdeling Jespervej M2 svarende til klasse (til årige tosprogede elever) placeret på afdeling Østervang 10. klasseskolen M3 svarende til klasse (til årige tosprogede elever). Fletteklassen: Tilbuddet er til normaltbegavede elever med anden etnisk baggrund end dansk. Eleverne har ikke generelle indlæringsvanskeligheder, men de behersker ikke nødvendigvis sproget dansk i tilstrækkelig grad til at følge undervisningen på FSA eller FS10 niveau. Elever til modtagelsesklassetilbud og fletteklassen visiteres via Skoleafdelingen. 3.6 Modersmålsundervisning Hillerød kommune tilbyder modersmålsundervisning 3 lektioner ugentligt. Tilbuddet gælder børn af statsborgere fra EU og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Færøerne og Grønland. Undervisningen foregår på Frederiksborg Byskole. 3.7 Talentidrætsklasser på Frederiksborg Byskole Hillerød Kommunes talentidrætsklasser omfatter klassetrin og er placeret på Frederiksborg Byskole. Optagelse i i talentidrætsklasserne sker efter ansøgning og på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau. Jfr. 25, stk. 4 Talentidrætsklasserne er oprettet som led i udmøntningen af Hillerød Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark. Side 11 af 22

12 3.8 Andre forhold Skolebiblioteker Der er oprettet skolebiblioteker ved samtlige afdelinger med undtagelse af afd. Gadevang på Hillerødsholmskolen og afd. Nødebo på Grønnevang Skole. Antallet af skoledage Skoleåret begynder den 1. august. Antallet af skoledage er overladt til lokal beslutning i kommunen, og i Hillerød fastholdes 200 skoledage. Specialundervisning uden for kommunen Elever med særlige handicaps kan henvises til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand uden for kommunen. Skolepsykologisk virksomhed Kommunen har egen skolepsykologisk virksomhed (PPR). Indskrivning Indskrivningen og optagelse i folkeskolen finder sted efter de herom gældende regler. Indskrivningen annonceres offentligt af Børn, Skoler og Familier. Personalenormering Børn, Skoler og Familier udarbejder hvert år en normeringsplan på grundlag af byrådets beslutninger om budgetmodel for almenundervisning og centralt fastsatte regler herom. Distriktsskolelederne fastlægger den endelige personalenormering på skolerne. Læseplaner Undervisningsministeriets vejledende læseplaner er gældende i Hillerød Kommune. Skolebestyrelserne kan udarbejde og godkende lokale læseplaner. Side 12 af 22

13 Fælles mål Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, herunder faghæfterne Fælles mål, er gældende i Hillerød Kommune. Skolebestyrelserne kan udarbejde og godkende lokale læseplaner. Lønsumsstyring Alle institutioner i Hillerød Kommune har lønsumsstyring. Styrelsesvedtægt for 10. klasseskolen Styrelsesvedtægten for 10. klasseskolen fremgår af bilag E. Side 13 af 22

14 Underbilag A. Skoledistrikter Et kort over kommunens skoledistrikter. Skoleafdelingen kan oplyse de helt specifikke afgrænsninger af skoledistrikterne. Side 14 af 22

15 Underbilag B. Retningslinjer for indskoling Godkendt af Skoleudvalget den 4. december 2001 Indledning Skoleudvalget har vedtaget nedenstående retningslinjer for indskolingen i Hillerød Kommune i december Retningslinjerne er udarbejdet med baggrund i erfaringer fra igangværende indskolingsforsøg, studiebesøg og indhentet praksiserfaring, ligesom retningslinjerne har været til høring i skolebestyrelserne. Vision: Glade, nysgerrige og engagerede børn. Formål: At møde, fastholde og stimulere det enkelte barns motivation for læring og social udvikling. Der tages udgangspunkt i børnenes viden, fantasi og interesser de personlige, kulturelle og sociale kompetencer. Værdier og indhold afklares i åben dialog med forældrene. Mål: Indskolingen skal give børnene den bedste start på et trygt, udviklende skoleforløb med optimale vilkår for læring og udvikling af mange kompetencer. Det er herunder målet at Alsidige undervisnings- og arbejdsformer anvendes i indskolingen og nye ideer afprøves. Der skabes sammenhængende forløb i undervisningsdele og sikres sammenhæng i overgange mellem undervisningsdele og fritidsdele ud fra et fælles børnesyn og en fælles faglighed. Legen har en central placering i indskolingen, da legen er vigtig for børns udvikling fagligt som socialt. Værdier: Tryghed, trivsel, sammenhæng, udvikling, åbenhed, medbestemmelse, dialog og ansvarlighed. ***** Børn, Skoler og Familier organiserer de formelle rammer omkring annoncering, tidsplan og resurser vedrørende indskrivning til børnehaveklasse. Beslutningen om antallet af børnehaveklasser som oprettes er uddelegeret fra Byrådet til Børne- og Familieudvalget indenfor budgettets rammer. Der er afsat et særskilt budget til sikring af øget voksenkontakt i børnehaveklassen. Når antallet af børnehaveklasser er fastsat, meldes klassepædagogresursen ud til hver klasse eller Side 15 af 22

16 enhed. Klassepædagogresursen tildeles som en procentdel af en fuldtidsstilling i forhold til klassestørrelsen og/eller klassens sociale situation. En del af det samlede budget til sikring af øget voksenkontakt placeres i en central bufferpulje, som udmøntes ved opståede behov. Skolestarten til børnehaveklassen forberedes fra skolens side gennem et samarbejde mellem skolen og daginstitutionerne i skoledistriktet samt konsulenten for tosprogede elever og mellem skole og den pågældende børneårgangs forældre ud fra intentionerne om sammenhænge i barnets udvikling. Skolen er forpligtet til at organisere informationsmøder vedrørende skole- og SFO-start for forældrene forud for den tekniske indskrivning. Der afholdes et introduktionsarrangement for børnene. Hvis der er tosprogede elever, skal informationsmaterialet oversættes ligesom der skal være tolke med til informationsmøderne. Skolens ledelse sikrer, at der i et samarbejde mellem - skolen, - distriktets børnehaver, - PPR, - konsulenten for tosprogede elever og - forældre sker en udveksling af nødvendige og relevante oplysninger af betydning for - det enkelte barns skolestart og - klassedannelsen Samarbejdet tager bl.a. udgangspunkt i Fælles børn fælles ansvar, juni Er der tosprogede elever, følges en særlig procedure. Et udvalg for skole/sfo og daginstitutioner i skoledistriktet fastlægger i fællesskab decentrale principper, planlægningsarbejde, kommunikationsformer, mødeafvikling og konkret dagligt arbejde og problemløsning. Desuden aftales besøgsordninger og erfaringsudveksling. Udvalget formulerer fælles værdier og praktiske normer for skoleparathed ved at opliste forudsætninger og færdigheder som tilstræbes opnået inden skiftet fra daginstitution til skole/sfo. Skolen udarbejder principper for dannelse af børnehaveklasser eller enheder, idet der er mulighed for at etablere aldersintegrerede grupper, hold og sproggrupper. Det er hensigtsmæssigt, at børn fra samme sproggruppe går i samme klasse. Skolen udarbejder mål for aktiviteterne i børnehaveklasser og indskolingsgrupper set i sammenhæng med undervisningen på de første klassetrin. Det tilstræbes, at børnehaveklassen stifter bekendtskab med flere faglærere som inspiration til kommende års undervisning. Skolen drager omsorg for, at forældrenes og skolens krav og forventninger er indbyrdes kendte. Side 16 af 22

17 Skolen udarbejder principper for skole-/hjemsamarbejde. I disse principper beskrives, hvordan forventningsudvekslingen skal foregå på de forskellige niveauer, ligesom de forskellige informations- og kommunikationsformer beskrives. Principperne skal herunder omhandle dialog i forbindelse med implementering af undervisnings- og arbejdsformer. Principperne kan endvidere omhandle konkrete kommunikationsformer mellem skole og hjem som f.eks. elevens logbog, elevprofiler, porte folio og lignende. Det er vigtigt at medtænke oversættelse og tolkning i forbindelse med forældrearbejdet. Skolen udarbejder principper for organiseringen af aktiviteterne i hverdagen i forhold til målfastsættelsen på en måde, så der tages hensyn til familierne, og sådan at børnene møder skoleparate. Inden for den økonomiske ramme gives der tilbud om start i SFO 3 måneder forud for starten i skolen. Denne ordning gælder ikke for Uvelse Skole, da denne skole har en særlig indskolingsordning (rullende skolestart). Der skabes mulighed for at børnene kan få en delt start i skolemiljøet ved, at familien kan søge om at lade deres barn starte tidligere i SFO en end starten i skolen. Der skal decentralt udarbejdes oplæg til et pædagogisk/metodisk samarbejde mellem daginstitution, familie og skole/sfo. Kvalitetsniveau i indskolingen og motivation til at løfte denne opgave sikres og videreudvikles eksempelvis gennem fælles uddannelsesprogrammer for de involverede personalegrupper. Skole og SFO s aktivitetsplanlægning og personalets mødeplaner tilrettelægges så mulighederne for børnehaveklasseledere, lærernes og pædagogernes fælles forberedelse, erfaringsudveksling, kulturformidling og mødevirksomhed fremmes bedst muligt. Side 17 af 22

18 Underbilag C. Budgetmodel for lærerressource til almenundervisning Regi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse af en revideret budgetmodel for almenundervisningen (se sag herom) skal denne sættes ind her i bilaget og erstatte nedenstående tekst. Skolerne tildeles en samlet timeressource, der er beregnet med baggrund i budgetmodellen for almenundervisning godkendt af Hillerød Byråd, senest behandlet den 29. februar Budgetmodellen for almenundervisningen er justeret efter beslutning om visitations- og budgetmodel for specialundervisning. Justeringen indebærer, at ressourcen til kommunale specialklasser ikke længere er indeholdeholdt i budgetmodellen for almenundervisning, idet denne ressource indgår i specialundervisningsressourcen som er udlagt til skolerne. Beskrivelse af budgetmodellen for almenundervisning Budgetmodellen omfatter følgende elementer: 1. Almenundervisning fra klasse med baggrund i antallet af elever 2. Supplerende undervisning (tidligere kaldet almindelig specialundervisning) 3. Supplerende dansk som andet sprog (DSA) 4. Modtagelsesklasser 5. Ledelsesressourcen 6. 1,5 mio kr. til strategiske udviklingsformål på kommuneniveau lærerstillinger, som fordeles med baggrund i antallet af matrikler Skolernes samlede ressource tildeles efter flg. plantal: Elevtallet pr. 1. marts danner baggrund for tildeling af lærerressourcen for klassetrin. 10. klassetrin fastsættes på baggrund af elevtallet efter den samordnede tilmelding i marts måned. Side 18 af 22

19 Underbilag D. Retningslinjer for åben skole og partnerskaberregi-bemærkning: Under forudsætning om Byrådets vedtagelse om regler for, hvor mange partnerskaber om åben skole med eksterne parter skolerne skal indgå, skal disse regler sættes ind her i bilaget. Åben Skole og partnerskaber er beskrevet i sagen om den længere, sammenhængende og varierede skoledag, specifikt under understøttende undervisning. Side 19 af 22

20 Underbilag E. Styrelsesvedtægt for 10. klasseskolen Kapitel 1 - Lovgrundlag klasseskolen etableres med hjemmel i folkeskolelovens 24. stk. 2, der lyder: Undervisningsministeren kan godkende, at en selvstændig skole kun omfatter 10. klassetrin. Undervisningsministerens godkendelse findes som bilag nr. 1 til denne styrelsesvedtægt klasseskolens undervisningstilbud er beskrevet i folkeskolelovens 19 a-i 3. Lærernes uddannelse er beskrevet i folkeskolelovens 28. Kapitel 2 - Skolebestyrelsens sammensætning og valg 1. Stk.1. Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og evt. 1-2 elevrepræsentanter. Stk.2. Elevrepræsentanterne deltager i den del af forhandlingerne, der ikke angår sager vedrørende enkeltpersoner. 2. Stk.1. Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af og blandt de forældre, der har et barn indskrevet i 10. klasseskolen i det pågældende skoleår. Valgperioden er for de menige medlemmer 1 år gældende fra 1. august i det skoleår, de har et barn indskrevet i 10. klasseskolen. For at sikre kontinuitet i arbejdet gælder valgperioden for formandens vedkommende frem til den nye skolebestyrelse har konstitueret sig på det første skolebestyrelsesmøde i det følgende skoleår. Valget finder sted i maj måned forud for valgperiodens start. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Stk.2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, og hvis ansættelsesforhold har en varighed af mindst 1 år, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Medarbejdere med et ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid tillægges 1 stemme pr. person. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. Derefter vælges 2 stedfortrædere efter samme fremgangsmåde. Stk.3. Valg i henhold til stk. 2. finder sted ved skoleårets afslutning med virkning for det kommende skoleår og gælder kun for ét skoleår. Stk.4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet / elevforsamlingen. Stk.5. Valg i henhold til stk. 4 finder sted ved skoleårets start med virkning for det indeværende skoleår og gælder det pågældende skoleår. 3. Såvel forældrerepræsentanterne som medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen har stemmeret. Elevrepræsentanterne tillægges ligeledes stemmeret. 4. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en Side 20 af 22

21 af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. 5. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Stk.2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. 7. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk.2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 8. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk.2. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. Stk.3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 9. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er tilstede. 11. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stk.2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 12. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk.3. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder. 13. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden. Kapitel 3 - Skolebestyrelsens beføjelser 1. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. Side 21 af 22

22 Stk.2. De nærmere bestemmelser om skolebestyrelsens kompetence er fastsat i folkeskoleloven. Hillerød Byråd har vedtaget et sæt spilleregler for økonomisk decentralisering og heraf følger en delegation af kompetence fra Byrådet til skolebestyrelsen og skoleleder til at træffe beslutninger om anvendelse af dele af budgettet. Hillerød Byråd har fastsat en kompetenceplan for ansættelse og afskedigelse i folkeskolen. Herved delegeres dele af Byrådets kompetence til at ansætte visse personalegrupper på skolen til skolelederen. Hillerød Byråd er sindet i praksis at fremme den ny folkeskolelovs princip om pædagogisk selvforvaltning på den enkelte skole. Dette vil komme til udtryk i en række beslutninger om yderligere delegation af kompetence til skolen, herunder til skolebestyrelsen, efter spørgsmålet i det enkelte tilfælde har været til udtagelse hos skolebestyrelsen. Kapitel 4 - Forum for pædagogiske drøftelser På skolen skal være et forum, hvor ledelsen og alle de pædagogiske medarbejdere drøfter pædagogiske forhold. Det er formålet med det pågældende forum at danne ramme for dialog imellem alle pædagogiske medarbejdere og ledelsen. Kapitel 5 - Elevråd 1. Skolens elever har mulighed for at danne et elevråd i henhold til Folkeskolelovens 46 stk. 2. Kapitel 6 - Skolens ledelse 1. Skolelederens opgaver er beskrevet i folkeskolelovens 45. Side 22 af 22

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Styrelsesvedtægt for Svendborg Ungdomsskole Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Ungdomsskolebestyrelsen består af: 1 11 medlemmer 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. 3 repræsentanter

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere