MODEL: RN-300/ RN-200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL: RN-300/ RN-200"

Transkript

1 NICAM H-F STEREO Vdeobåndoptager Dansk Betjenngsvejlednng MODEL: RN-300/ RN-200 R PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet.

2 Forberedelse og feature Informaton Placer dn vdeo, så der kke falder drekte sollys på den. Apparatet bør kke udsættes for unødvendge vbratoner, støv, fugt eller meget høj temperatur. I tordenvejr anbefales det at afmontere såvel antennestk som lysnetstk fra både vdeobåndoptager og TV for at undgå kortslutnngsskader. Lad være at betjene vdeobåndoptageren, hvs den er defekt. Apparatet bør kun servceres af kvalfceret servce personale. Fjern aldrg kabnetdele fra apparatet da spændngsførende komponenter herved blver tlgængelge med rsko for elektrsk stød ved berørng. Hvs apparatet kke vrker efter hensgten, prøv da at løse problemet ud fra afsnttet PROBLEMLØSNING bagerst vejlednngen. Hvs problemet kke løses herved, bør du rette henvendelse tl forhandleren. Kontroller at vdeobåndoptageren placeres sådan, at fr luft kan passere forb apparatet. Apparatet må kke udsættes for dryp eller vandstænk, og der må kke placeres genstande fyldt med vand såsom vaser på apparatet. Apparatet opfylder kravene EEC drektvet 89/336/EEC, 93/68 og 73/23/EEC med hensyn tl nterferens. Nedenstående lste ndeholder eksempler på de mange ndbyggede features: Nem betjenng (ez) (se sde 31) Programmerbar syntheszer tuner med 80 kanaler hukommelsen ACMS (Automatc Channel Memory System)- Automatsk ndstllng af kanalerne ACSS (Automatc Clock Settng System)- Automatsk ndstllng af uret. (RN-300) Automatsk optagelse af 7 programmer ndenfor 1 måned Indbygget ShowVew programmerng (RN-300) PDC/VPS funkton (RN-300) Ind- og afsplnng 16:9 format Long Play nd- og afsplnng Shuttle kontroller Energ spare system Ikon OSD skærmnformaton NTSC afsplnng på PAL TV Logsk- og blledsøgnng Børneskrng Automatsk rensnng af vdeohoveder Automatsk tænd- og afspllefunkton Stll-bllede, stepvs blledfremførng og faste slow-moton funktoner Båndtæller med tdsvsnng Quck start funkton Automatsk trackng funkton NICAM stereo, tosproget og mono lydsystem H-F audo system Optagelse af smulcast lyd (samsendng med rado) 2

3 Velkommen tl RADIONETTE Tak ford De valgte en RADIONETTE vdeobåndoptager model RN-300/RN-200. Beskrvelse 2-5 Forberedelse og feature nformaton 2 Fjernbetjenngen Knapper og funktoner 4 Vdeobåndoptageren - Kontrolknapper og tlslutnnger 5 Tlslutnng og ndstllng 6-15 Tlslutnng tl TV og satelltmodtager 6 Tlslutnng tl H-F anlæg og vdeokamera 7 Indstllng af vdeokanal på fjernsynet 8-9 Hvordan bruges hovedmenuen 10 ACMS Automatsk ndstllng af TV statoner 11 Manuel ndstllng af TV statoner Ændrng af rækkefølgen på TV statonerne 14 Sletnng af TV-statoner 15 Almndelge betjenngsfunktoner Afsplnng af vdeobånd Optagelse af TV programmer Valg af farvesystem 20 Manuel ndstllng af ur manuelt 21 Avancerede funktoner Tmer optagelse h ShowVew programmerng (RN-300) h Tmer optagelse programmerng va skærmmenuer Energ spare system (dvaletlstand) 26 OSD Skærmnformatoner (On Screen Dsplay) 26 Båndtæller memory stop funkton 27 Børneskrng 27 Bredformat TV, 16:9 kompabltet 28 Automatsk memory sluknng 29 Selvdagnostserng 29 H-F stereo lyd systemet 30 Nem betjenng (ez) 31 Nyttge tps Koperng af bånd 32 Specfkatoner 32 Problemløsnng kontrollste 33 Indholdsfortegnelse 3

4 Fjernbetjenngen Knapper og funktoner Installaton af batterer: Fjernbetjenngen strømforsynes af 2 stk. 1,5V batterer type AAA. 1. Fjern låget tl batterrummet. Løft op mens tappen skubbes bagud. 2.Installer 2 batterer batterrummet og kontroller, at de vender korrekt med + og som llustreret. 3. Sæt batterlåget på plads gen. AAA 4 Vdeobåndoptageren er konstrueret så næsten alle funktoner kan betjenes med fjernbetjenngen. Mange funktoner kan også betjenes med knapperne på apparatets front. Fjernbetjenngen skal have "frt" udsyn tl sensoren på vdeobåndoptagerens front. Der "sgtes" en vnkel på op tl 30 tl hver sde fra centrum. Rækkevdden er 7,5 meter. Hvs fjernbetjenngen kke skal benyttes gennem længere td, anbefales det at fjerne battererne og opbevare dem et tørt og kølgt sted. Brug aldrg batterer af forskellg alder og type samtdg fjernbetjenngen Tænder og slukker for apparatet Nulstller tælleren Kalder skærmmenuen frem (pletaster) D, E, F, G Flytter markøren plens retnng på skærmmenuer Kalder OSD skærmnformatoner frem, (se s ) (+/-) Tl justerng af trackng Justerer blledrystelser ved stll-bllede REW Spoler båndet tlbage Hurtg baglæns afsplnng/blledsøgnng STOP Stopper båndet Numbered buttons Tl valg af kanaler Tl ndtastnng af numerske nformatoner på skærmmemuer ez OFF (se sde 31) SHOWVIEW (RN-300) Kalder menuen tl ShowVew programmerng frem på skærmen (se s ) /VIDEO STILLING Vælger ndgangsklde tuner eller AV. REW P/STILL PLAY STOP ez OFF AV FF CM SKIP TV/VCR ez REPEAT C.LOCK Skubber båndet ud af apparatet Tl valg af optagehastghed Starter øjeblkkelg optagelse (se s ) (-/+) Kanalvalg op/ned P/STILL Skfter tl stll-bllede FF Spoler båndet fremad Hurtg afsplnng/blledsøgnng PLAY Starter afsplnng af båndet CM SKIP Hurtgafsplnng af båndet/ blledsøgnng 30 sekunder af optagelsen (se s. 17). TV/VCR VCR; for at se afsplnng eller vdeobåndoptagerens tuner TV; for at se TV-program under afsplnng eller et andet program end det, der optages (se sde 19) ez REPEAT (se sde 31) C.LOCK Aktverer og deaktverer børneskrngen (se sde 27)

5 ENTREE Vdeo IN termnal Hver knap på vdeobåndoptageren har samme funkton som den tlsvarende knap på fjernbetjenngen. (tænd/sluk) Audo IN termnal Netlednng Stop & båndudkast Program vælger EURO AV1 /VIDEO Kassetterum Vdeo dsplay Fjernbetjenngs Sensor EURO AV2 DECODER (øjeblkkelg optagelse) OUT termnaler REW P/STILL PLAY FF AERIAL (tlslut antennen tl denne termnal) Vdeobåndoptagerens Kontrolknapper og tlslutnnger EURO AV2 DECODER ANTENNE SORTIE OUT AERIAL EURO AV1 / VIDEO G D L R SORTIE ANTENNE RF.OUT RF. OUT (Forbnd denne termnal med fjernsynets antennendgang) 5

6 EURO AV2 DECODER EURO AV1 / VIDEO SORTIE OUT G D L R ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT Tlslutnng Tl TV og satelltmodtager Guderne på de næste 2 sder vser de mest almndelge former for tlslutnnger. Det er dog en god de at søge flere oplysnnger betjenngsvejlednngen for de apparater, der skal tlsluttes. Husk før tlslutnng at slukke for både vdeobåndoptageren og de apparater, der skal tlsluttes. Antenne Blled- og lydkvalteten er meget afhængg af antennens placerng, kvaltet og tlstand. Satelltmodtager Den allerførste gang vdeobåndoptageren bruges Følgende menubllede vl ses på skærmen, når apparatet er tlsluttet, og du tænder for apparatet allerførste gang. Gå drekte tl punkt 3-4 afsnttet "ACMS ndstllng af TV-statoner Automatsk" for at ndstlle og lagre statonerne på vdeobåndoptageren (sde 11). ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Vdeobåndoptagerens bagsde Alle tlslutnnger bør ske mens både TV og vdeo er frakoblet lysnettet. TV apparat Antenne tlslutnngskabel (75 ohm) Forsøg kke at sætte antennestkkene med magt, de bør kunne sættes ganske let. 6

7 SYNC UBB LIV HAL K 6.3K REPEAT 1 AL DIS ORD RE RANDOM PROGRA A B OVER HI- DUBB NR SYNC MUTE UBB DSP DISCO LIV HAL HAL K 2.5K 6.3K 16kHz AM PM FLA PO ROC STEREO CLASSI MEMORY SLEEP AUTO KHz MHz EURO AV2 DECODER EURO AV1 / VIDEO G D L R ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT OUT termnalerne på vdeobåndoptagerens bagsde kan tlsluttes et stereoanlæg. Husk at skrue helt ned for anlægget fornden og derefter gradvs skrue op gen for at beskytte højttalerne. H-F VIDEO IN Undgå ødelæggelse af udstyret ved at slukke for alle apparaterne før tlslutnng. For lettere at kunne tlslutte et vdeokamera, er termnalerne VIDEO IN og IN L & R (venstre og højre kanal) placeret på vdeobåndoptagerens front. Vdeobåndoptagerens front IN L R Tlslutnng Tl H-F anlæg og vdeokamera Kabler tl venstre og højre lydkanal Kabel tl venstre og Højre lydkanal Camcorder Vdeobåndoptagerens bagsde Vdeokabel SORTIE OUT Audo out termnaler & phono kabler Audo out termnalerne bag på vdeobåndoptageren er af type "phono". L = venstre lydkanal og R = højre lydkanal. Normalt skal der vælges AUX ndgangen på H-F anlægget for at kunne få lyden gennem fra vdeobåndoptageren. 7

8 Indstllng af Vdeokanal på fjernsynet Vdeobåndoptagerens udgangskanal er fabrksndstllet tl UHF kanal 36. Hvs denne kanal forvejen benyttes dt antenneanlæg, eller hvs der er blledforstyrelser, kan udgangskanalen ændres på vdeobåndoptageren. Punkt 5-8 vser hvordan udgangskanalen kan ændres. Kontroller at apparatet er korrekt tlsluttet som beskrevet tdlgere denne manual. Tryk på knappen på vdeobåndoptageren. Tænd for fjernsynet. TV apparatet modtager sgnalerne fra vdeobåndoptageren som fra en anden TV-staton. Derfor skal der ndstlles en vdeokanal og vælges et programnummer på fjernsynet, som efterfølgende skal vælges, når du vl se vdeo. Hvs apparatet også er tlsluttet med et SCART kabel eller og VIDEO kabler, er denne ndstllng kke umddelbar nødvendg. Så skal der stedet for vælges AV på fjernsynet for at se vdeo. Bemærk ved brug af SCART kabel: Mange TV-apparater skfter automatsk tl AV, når der trykkes på PLAY knappen. Læg et ndspllet vdeobånd apparatet og tryk på PLAY knappen på fjernbetjenngen. REW P/STILL PLAY STOP Vælg det programnummer på fjernsynet, som du vl benytte tl vdeokanal. Bemærk: Har du på dette tdspunkt kke et ndspllet vdeobånd, skal du blot tænde vdeobåndoptageren; fortsæt med punkt 3-4 og ndstl vdeokanalen på fjernsynet ndtl du ser et blåt skærmbllede. FF Indstl kanalen så blledet står skarpt og lyden lyder klar. Hvs der benyttes SCART kabel eller /VIDEO kabler, behøver du kke at ndstlle vdeokanalen. Vælg da AV på fjernsynet hver gang du vl se vdeo. Gem ndstllngen på fjernsynet. Se eventuelt fjernsynets betjenngsvejlednng for at se, hvordan dette skal gøres. 8

9 Punkt 5-8 skal kun udføres, hvs du kke kan få et klart bllede som beskrevet punkt 1-4. Vælg det programnummer på fjernsynet, som skal bruges tl vdeokanal og ndstl det tl et ledgt kanalnummer. Gem ndstllngen på fjernsynet. Tryk på -knappen eller på vdeobåndoptagerens frontpanel mere end 4 sekunder. CH36 ses på vdeodsplayet. Følgende bllede vses på tv-skærmen. Tryk stepvs på PROG eller knappen for at vælge det samme kanalnummer, som det, du valgte på fjernsynet. Du kan vælge enhver kanal mellem 22 og 68. Kontroller, at der vses et blåt skærmbllede. Fnndstl eventuelt vdeokanalen på fjernsynet og gem efterfølgende ndstllngen fjernsynet. Tryk på på vdeobåndoptagerens front, når du er færdg. Kontroller at apparatet er nstalleret korrekt, og at vdeokanalen er korrekt ndstllet på fjernsynet. Hvs kke vl det kke være mulgt at se vdeo på fjernsynet. Sørg for at vdeobåndoptageren står på standby ved at trykke på -knappen på fjernbetjenngen (kun uret ses på dsplayet). RF CHANNEL : 36 9

10 Hvordan bruges Hovedmenuen Vdeobåndoptageren kan nemt programmeres ved hjælp af menuer på skærmen. Menuerne kontrolleres med fjernbetjenngen. Tænd for fjernsynet. Tænd vdeobåndoptageren med et tryk på knappen. Tryk på knappen. Hovedmenuen vses på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge den ønskede menu. Tryk på knappen og på D eller E knappen for at vælge. Den valgte menu vses nederste højre hjørne. Tryk på knappen for at returnere tl TV blledet. RE P R SET f OSD ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD VCR Dr. VALG AF SPROG Der kan vælges mellem sprogene engelsk, tysk, fransk, talensk, spansk og hollandsk tl skærmmenuerne. O - Indstllng af tmeroptagelse (se sde 24 25). O PR SET - Manuel tunerndstllng (se sde 12 13). O ACMS - Automatc Channel Memory System (Automatsk kanalndstllng (se sde 11). O TIME DATE - Indstllng af dato og klokkeslæt (se sde 21). O SYSTEM - Indstllng af farvesystem (se sde 20). O ABC OSD - Ændrng af OSD sprog (se venstre sde). 10 O Dr. - Tl brug ved afhjælpnng af et problem på vdeobåndoptageren (se sde 29). O - Valg af lydudgangskanal (se sde 30). O OSD ON/OFF - Tl- og frakoblng af OSD vsnng af funkton på skærmen (se sde 26). O 16:9/4:3 - Tl valg af størrelsesforhold på TV skærmen (se sde 28). O OPR - Tl forbedrng af blledkvaltet ved afsplnng (se sde 17). O NIC - Tl aktverng eller deaktverng af NICAM lyd (se sde 30).

11 Med ACMS funktonen kan TV statonerne dt lokalområde ndstlles og lagres automatsk apparatets hukommelse. Samtdg kan apparatet på bass af TV statonens Tekst-TV sgnaler automatsk ndstlle uret, samt dentfcere TV statonernes navne og gemme dsse (RN-300). Sker dette kke, kan det skyldes, at antennesgnalet er svagt, og at apparatet derfor kke kan genkende statonsnavnet. I så fald kan dette kodes nd manuelt som beskrevet afsnttet MANUEL TUNING på sde Tænd for fjernsynet og vdeobåndoptageren med et tryk på knappen. Tryk. Hovedmenuen vses på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge ACMS. Tryk. ACMS f OSD ON OFF ACMS 16:9 4:3 VCR 1 2 TIME SYS- C DATE TEM OSD Dr. NIC OPR AB A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS ACMS Tryk F eller G for at vælge landekode. (A: Australen, B: Belgen, CH: Schwez, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrg, I: Italen, N: Norge, NL: Nederlandene, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, andre) Tryk for at starte den automatske lagrng af TV-statoner. 01 C02 00 TV 2 02 C03 00 NRK 03 C04 00 DR TV ACMS S E En tabel, der vser alle de lagrede TV-statoner, dukker frem, når processen er færdg. Mens dette forgår, ndstlles apparatets ur automatsk(rn-300). Er klokkeslættet forkert, kan det stlles manuelt ved at følge afsnttet "Indstllng af ur Manuelt" på sde 21. Tryk for at fjerne menuen fra skærmen. 01 C C C C C C C C09 00 MOVE : DELETE : TV 2 NRK DR TV TVE1 BRTN RTBF1 RTBF2 RAI 1, ACMS Indstllng af TV statoner Automatsk Bemærk, at kun et begrænset antal TVstatoner sender de såkaldte PDC (Programme Delvery Control ) sgnaler, som gør apparatet stand tl at dentfcere statonen og automatsk lagre TVstatonens navn. Hvs apparatet kke kunne dentfcere navnet, kan statonsnavnet lægges nd manuelt ved at følge anvsnngen næste afsnt (RN-300). 11

12 Indstllng af TV statoner Manuelt Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk. I lokalområder kan vsse TV-statoners antennesgnaler være så svage, at den automatske ndstllng kke kan fnde dem og gemme dem automatsk. Her må statonen ndstlles og gemmes manuelt. Tryk på AV for at vælge C for standard statoner eller S for kabel-tv statoner: C02 - C70, S01 - S ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Om nødvendgt kan statonen fnndstlles. PTryk G for at vælge MFT. Tryk på D eller E knappen tl blledet står skarpt. EC/ITR Vælg STATION med et tryk på G for at kunne navngve statonen. Tryk stepvs på D eller E for at opsøge den ønskede staton. Tryk på. fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME SYS- DATE TEM NIC OPR AB C OSD VCR Dr. P R SET Hvs du kender statonens kanalnummer, kan den ndtastes drekte med nummertasterne på fjernbetjenngen. En lste over statonsnavne vses på skærmen. PR CH MFT STATION 01 C PR CH MFT STATION 01 C PR CH MFT STATION 01 C PR CH MFT 01 C02 00 TNT MTV3 NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 CHANNEL/CABLE : AV CHANNEL/CABLE : AV CHANNEL/CABLE : AV 12

13 Tryk på D eller E for at vælge et navn fra lsten. Tryk for at vælge det. Hvs navnet kke fndes på lsten, skal du IKKE trykke men stedet gå vdere tl punkt 6. Statonsnavnet kan ndtastes manuelt stedet for at vælge et af standard navnene. Tryk på G. Vælg navnets tal og bogstaver med D eller E knapperne. Flyt tl det ønskede tal/bogstavs poston med F eller G. Tryk for at bekræfte ndstllngen. Ønsker du at lagre flere statoner, gentages punkt 1 7. Tryk gen på. Statonen er nu lagret apparatets hukommelse. Tryk på. PR CH MFT 01 C02 00 TNT MTV3 NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 PR CH MFT STATION 01 C02 00 MTV3 01 C02 00 MTV MOVE : DELETE :, 13

14 Ændrng af rækkefølgen på TV-statonerne Efter lagrngen af TV-statoner, er det måske ønskelgt at ændre rækkefølgen på statonerne. Instruktonerne nedenstående punkter vser hvordan du meget enkelt kan flytte en staton fra en programplads tl en anden. Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk. Tryk. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes flyttet (for eksempel PR 03). Tryk G. Tryk på D eller E knappen for at vælge den plads, hvor statonen skal flyttes tl (for eksempel PR 05). Tryk. Den valgte staton flyttes tl det nye programnummer. Flyt om på andre statoner efter ønske ved at gentage punkt 1 4. Tryk for at fjerne menuen fra skærmen. R fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR VCR AB SYS- C TEM OSD Dr. NIC 01 C02 00 TV1 02 C03 00 TV2 03 C04 00 SVT 04 C05 00 SVT 1 05 C06 00 SVT 2 06 C07 00 NED1 07 C08 00 NED2 08 C09 00 NED3 MOVE : DELETE :, PR CH MFT STATION 01 C TV1 CHANNEL/CABLE : AV 01 C02 00 TV1 02 C03 00 TV2 03 C04 00 SVT 04 C05 00 SVT 1 05 C06 00 SVT 2 06 C07 00 NED1 07 C08 00 NED2 08 C09 00 NED3 01 C02 00 TV1 02 C03 00 TV2 03 C05 00 SVT 1 04 C06 00 SVT 2 05 C04 00 SVT 06 C07 00 NED1 07 C08 00 NED2 08 C09 00 NED3 01 C02 00 TV1 02 C03 00 TV2 03 C05 00 SVT 1 04 C06 00 SVT 2 05 C04 00 SVT 06 C07 00 NED1 07 C08 00 NED2 08 C09 00 NED3 MOVE : DELETE :, 14

15 Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk. Måske ønskes nogle af de lagrede TV-statoner slettet. Dette gøres ganske let ved at følge nedenstående nstruktoner. Tryk. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes flyttet. Tryk F. I løbet af et øjeblk slettes statonen fra tabellen. De efterfølgende programpladser rykker automatsk en plads op. Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. Ønskes flere statoner slettet, gentages punkt 1 3. Sletnng af TV-statoner Hvordan vælges en af de lagrede TV-statoner? Lagrede statoner kan fndes på to måder: Brug - og + knapperne tl at bladre frem tl den ønskede staton. For hvert tryk bladres en plads fremad henholdsvs tlbage. ITR PR CH MFT STATION 01 C TV1 fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR AB SYS- C TEM OSD NIC VCR Dr. CHANNEL/CABLE : AV 01 C02 00 TV1 02 C03 00 TV2 03 C05 00 SVT 1 04 C06 00 SVT 2 05 C04 00 SVT 06 C07 00 NED1 07 C08 00 NED2 08 C09 00 NED3 MOVE : DELETE :, 01 C02 00 TV1 02 C03 00 TV2 03 C05 00 SVT 1 04 C06 00 SVT 2 05 C04 00 SVT 06 C07 00 NED1 07 C08 00 NED2 08 C09 00 NED3 PLEASE WAIT DELETE :, C02 00 TV1 C03 00 TV2 C06 00 SVT 2 C04 00 SVT C07 00 NED1 C08 00 NED2 C09 00 NED MOVE: DELETE :, Du kan også taste programnummeret drekte med de numerske knapper på fjernbetjenngen CM SKIP TV/VCR

16 Afsplnng af vdeobånd En vdeokassette kan kun lægges og tages ud af masknen, når apparatet er tlsluttet en 200~240V stkkontakt. Apparatet kan også afsplle NTSC vdeokassetter på et almndelgt PAL TV. Sådan får man et bedre bllede Når der ndsættes et bånd og afsplnngen begynder, aktveres den automatske trackng-funkton, som søger automatsk efter det bedste bllede. Hvs kvalteten af optagelsen er dårlg, så tryk gentagne gange på + eller - på fjernbetjenngen for at justere trackng manuelt ndtl forstyrrelserne er væk. Tryk på knappen 0 på fjernbetjenngen for at skfte tlbage tl automatsk trackng. Kontroller at vdeobåndoptageren er korrekt tlsluttet som beskrevet tdlgere vejlednngen. Tænd for fjernsynet. Tryk på for at tænde for vdeobåndoptageren. Læg en vdeokassette apparatet så vnduet vender opad og plen peger nd mod apparatet. Tryk på PLAY knappen for at starte afsplnngen af båndet. REW P/STILL PLAY STOP Hvs skkerhedstappen er fjernet fra kassettens ryg, så båndet kke kan slettes, starter afsplnngen automatsk, når båndet er kørt på plads apparatet. AUTOMATISK TRACKING Apparatet justerer automatsk trackng (sporng) tl bedst mulg blledkvaltet. FF CM SKIP Tryk på P/STILL hvs du ønsker et stll-bllede (pause). Tryk stepvs på P/STILL knappen for føre båndet frem bllede for bllede. REW P/STILL Et stll-bllede kan blve stående op tl 5 mnutter. Herefter går apparatet automatsk STOP stllng for at undgå ødelæggelse af båndet eller båndmekansmen. Er der strber eller uro stll-blledet, kan blledkvalteten forbedres med stepvse tryk på enten + eller - knappen. FF Tryk på PLAY for at fortsætte med normal afsplnng. Blledsøgnng: Under afsplnng kan der trykkes på FF eller REW knappen for hurtgt at opsøge et bestemt sted på båndet (7 gange normal hastghed). Der er blled på skærmen men ngen lyd, mens der søges. Logsk søgnng: Under almndelg spolng af båndet (uden blled på skærmen) kan der trykkes på FF eller REW knappen for se hvor langt båndet er spolet frem eller tlbage. Så længe knappen holdes trykket, gengves bllederne med 7 gange normal hastghed. P/STILL REW PLAY FF STOP 16 P/STILL CM SKIP

17 Slow moton afsplnng, Shuttle Tryk på cursor F eller G knappen under afsplnng eller stll bllede. Følgende afsplnngshastgheder kan vælges: -7xPlay, -3xPlay, -Play, stll, 1/19slow, play, 2xPlay, 7xPlay. Slow moton kan annulleres ved at vælge den ønskede funkton f.eks. afsplnng, søgnng, stll bllede eller stop. Ved slow-og stllblled-gengvelse kan der forekomme støjstrber alt efter båndets tlstand. Er der støjstrber blledet, kan dsse fjernes med + og - knapperne. Tryk på STOP for at stoppe afsplnngen. REW Tryk for at få skubbet kassetten ud af apparatet. PLAY STOP Hvs båndet når tl enden, stopper apparatet automatsk afsplnngen, spoler båndet tlbage, skubber det ud og skfter tl standby stllng. FF CM SKIP CM (Commercal Message) Skp Med denne feature kan du under afsplnng få apparatet tl at sprnge over ndspllede reklamer nogle sekunder eller mnutter, for derefter automatsk at fortsætte afsplnngen. Under afsplnngen trykkes stepvs på CM SKIP knappen for at sprnge over f.eks. en reklame CM SKIP TV/VCR Gentagne tryk på CM SKIP gver: 1 tryk 30 sekunder 2 tryk 60 sekunder 3 tryk 90 sekunder 4 tryk 120 sekunder 5 tryk 150 sekunder 6 tryk 180 sekunder OPR (Optmum Pcture Response): Denne funkton forbedrer blledkvalteten under afsplnng ved automatsk at justere afsplleren nd efter kvalteten på båndet. Tryk på. Tryk på F eller G for at vælge OPR. Tryk. fosd ON OFF OFF 1 2 AB TIME SYS- C ACMSOFT DATE TEM OSD SHARP NIC 16:9 4:3 OPR OPR Vælg grad af forbedrng med D eller E knappen: OFF, SOFT eller SHARP. Bemærk: OPR funktonen må kun vælges under afsplnng! Tryk for at fjerne menuen. VCR Dr. 17

18 Optagelse af TV programmer Optagelse på vdeobåndoptageren kan aktveres på flere enkle måder: ITR (Instant Tmer Recordng) er en måde, hvormed du kan starte optagelsen omgående og lade apparatet stoppe automatsk efter en perode eller når båndet løber ud. Kontroller, at vdeobåndoptageren er korrekt tlsluttet som tdlgere beskrevet denne vejlednng. Tryk på knappen for at tænde vdeobåndoptageren. Læg en vdekassette (som kke er optagebeskyttet) vdeobåndoptageren. Kassetten lægges apparatet så vnduet vender opad og plen peger nd mod apparatet. Vælg det programnummer, der skal optages fra, med - eller + knappen. Skal der optages drekte gennem SCART termnal eller termnalerne, vælges dette med AV knappen. Tryk stepvs på AV knappen, ndtl den ønskede termnal vses. ez OFF AV ez REPEAT Optagebeskyttelse Hvs det ønskes, at ndholdet på et bånd kke ved en fejl slettes, kan dette let skres ved blot at knække beskyttelsestappen på kassettens ryg af med f.eks. en llle skruetrækker. Skulle man senere allgevel få brug for at optage på et optagebeskyttet bånd, dækkes hullet kassettens ryg blot med et stykke tape. P/STILL Programnummeret kan også ndtastes drekte med de numerske knapper på fjernbetjenngen ez OFF AV CM SKIP TV/VCR ez REPEAT C.LOCK SC01: HF-lyd optagelse alene gennem termnalerne på apparatets front. AV 1: Lyd og bllede optages gennem den nederste SCART termnal bag på apparatet. AV 2: Lyd og bllede optages gennem den øverste SCART termnal bag på apparatet. AV 3: Lyd og bllede optages gennem VIDEO IN og IN (L + R) på apparatets front. 18

19 Apparatets ndbyggede funkton (Long Play) gver mulghed for at optage med halv hastghed, så optagetden herved fordobles. For eksempel vl der på en almndelg E180 kassette (E-180 står for 180 mnutter ved normal hastghed) kunne optages 360 mnutter = 6 tmer ved at bruge funktonen. Bemærk dog, at med den lavere hastghed blver blledkvalteten en anelse rngere end ved normal hastghed. Tryk på knappen for at skfte mellem (Long Play) og SP (normal hastghed). SP gver den optmale blled-og lydkvaltet og modsat gve dobbelt så lang splletd på båndet. Det valgte SP eller ndkeres på apparatets dsplay. Tryk på knappen én gang for at starte optagelsen. På skærmen vses meddelelsen ORD kortvargt. Ved to eller flere tryk på knappen aktveres den automatske stop funkton. For hvert tryk ud over det første, lægges der 30 mnutter tl optagetden. Eksempel: Tre tryk alt betyder, at optagelsen stopper automatsk efter 60 mnutter. Funktonen kan højest regstrere en optagetd på 9 tmer. Tryk på P/STILL knappen for at sætte apparatet pause stllng, når der f.eks. er passager programmet, som kke ønskes optaget. Tryk på P/STILL knappen gen for at fortsætte optagelsen. Apparatet kan stå pause stllng op tl 5 mnutter. Imens vses meddelelsen P. Efter 5 mnutter går apparatet automatsk stllng STOP for at undgå ødelæggelse af bånd og mekansme. Tryk på STOP for at stoppe optagelsen. Tryk på for at få kassetten ud. Meddelelsen vses på skærmen. Husk at du godt kan se et program, samtdg med at du optager et andet. Tryk på TV/VCR knappen for at vælge TV stllng og vælg så på fjernsynet det program, du ønsker at se CM SKIP TV/VCR K. PRO P/STILL P/STILL REW PLAY FF REW PLAY FF STOP CM SKIP 19

20 Valg af farvesystem Tryk på. Apparatet er udstyret med 2 farvesystemer, og kan derfor afsplle og optage både PAL og MESECAM. (Alle danske og de fleste europæske lande benytter PAL). Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Ved afsplnng ndstller apparatet sg automatsk tl det farvesystem, der er brugt ved optagelsen. Tryk på F eller G knappen for at vælge SYSTEM. Tryk på. Tryk på D eller E knappen for at vælge det aktuelle farvesystem. AUTO: Automatsk valg af farvesystem. PAL: PAL optagelser MESECAM: MESECAM optagelser. Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR VCR AB SYS- C TEM OSD DR NIC SYS- TEM 1 2 AUTO P R SET TIME PAL ACMS DATE fosd MESECAM ON 16:9 OFF 4:3 OPR SYS- TEM NIC AB C OSD VCR Dr. SYS- TEM 20

21 Uret dette apparat vser både klokkeslæt og dato. For at ShowVew skal kunne vrke korrekt, SKAL ur og dato være ndstllet rgtgt (RN-300). Uret stlles normalt helt automatsk med det ndbyggede ACMS system samtdg med den automatske kanalndstllng. Ved dårlge antenneforhold kan apparatet måske kke detektere sgnalerne, hvorfor det kan blve nødvendgt at ndstlle uret manuelt (RN-300). Tryk på. Tryk på F eller G knappen for at vælge TIME DATE. Tryk. Den automatske ndstllng AUTO ADJUST kan slås fra. Vælg OFF med på D eller E knappen for at ndstlle uret manuelt (RN-300). Tryk. Brug de NUMERISKE knapper på fjernbetjenngen tl at ændre angvelsen af HOURS (tmer), MINUTES (mnutter), DAY (dato), MONTH (måned) og YEAR (år). Bemærk at apparatet benytter 24 tmers vsnng. Ugedagen vses automatsk, når dato, måned og år er ndtastet. Ved fejlndtastnnger flyttes markøren med F eller G knappen tl den poston, der skal rettes. Korrger herefter tallene. TRK ROG. Tryk på. Den nye ndstllng er nu gemt apparatets hukommelse og blver vst på dsplayet. Indstllng af ur Manuelt CM SKIP TV/VCR TIME DATE AUTO ADJUST : ON ez OFF AV ez REPEAT HH MM DD MM YY - - : HH MM DD MM YY 8 : MON 1 2 TIME DATE 1 2 TIME DATE 21

22 ShowVew Programmerng (RN-300) En optagelse kan styres af apparatets ndbyggede ur "TIMER", så den selv starter og stopper på et senere tdspunkt (op tl 1 måned frem). For at gøre dette, skal "tmeren" have oplysnng om udsendelsens start- og stoptdspunkt, dato og hvlken TV-staton der skal optages fra. Med ShowVew funktonen forenkles programmerngen af vdeoens TIMER (ur) tl, at man blot behøver at ndtaste en unk ShowVew-kode, som af TV-statonen er tldelt hvert enkelt program, og som annonceres de fleste dag- og ugeblade. Når apparatets TIMER-kredsløb har modtaget ShowVew koden, dekodes denne automatsk tl nformatoner om start- og stoptdspunkt, dato og TV-staton. Længden på ShowVew koderne kan varere fra 1 9 cfre. Der kan programmeres op tl 7 TIMER-optagelser ad gangen apparatets hukommelse. Tmeren holder selv styr på rækkefølgen, sådan at optagelsen med det tdlgste starttdspunkt starter først. Kontroller at ur og dato er korrekt ndstllet, og at TV statonerne er ndstllet og gemt. Læg en vdeokassette, som der kan optages på, apparatet (kke optagebeskyttet). Tryk på SHOWVIEW ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Tryk på D eller E for at vælge optage type: ONCE: Enkelt optagelse. WEEKLY: Optagelse på samme tdspunkt hver uge. Med de NUMERISKE knapper ndtastes SHOWVIEW-koden for den udsendelse, du vl optage. Kontroller, at nummeret er nøjagtgt, som angvet oversgten. DAILY: Optagelse på samme klokkeslæt hver dag (undtagen lørdag og søndag). Ved fejlndtastnnger slettes bagud med F knappen; ndtast derefter korrekt cffer. CM SKIP TV/VCR ez OFF AV ez REPEAT ONCE SHOWVIEW 0~9, ONCE SHOWVIEW 0~9, ONCE SHOWVIEW 0~9, 22

23 SHOWVIEW er et af Gemstar Development Corporaton regstreret varemærke. SHOWVIEW Systemet fremstlles på lcens af Gemstar Development Corporaton. Tryk på. Hvs PLEASE CHECK vses, betyder det, at der er fejl ndtastnngen. Indtast nummeret korrekt. Hvs "- -" vses på programmerngslnen, skal du ndtaste programpladsnummeret på den staton, der skal optages fra. PR DATE TIME SVT : 11~ 11: 55 SP :- - ~ - -:- - SP Tryk på F eller G knappen for at flytte markøren tl den værd, der eventuelt skal ændres (PR, DATE, TIME, PDC og SP). Tryk på D eller E for at ændre værden. BEMÆRK: Skal der optages fra en TV-staton, som IKKE sender PDC koder, skal PDC ndstllngen sættes OFF poston! ( * symbolet forsvnder fra programmerngslnen på skærmen). PR DATE TIME SVT : 11~ 11: 55 SP :- - ~ - -:- - SP VPS/PDC : OFF Vælg eller SP med D eller E knappen. SP gver den bedste lyd- og blledkvaltet hvormod gver den dobbelte splletd på båndet. Kontroller at detaljerne for tmer-ndstllngen er korrekte. Hvs der skal optages fra en SCART termnal eller fra /VIDEO IN termnalerne på apparatets front, vælges den aktuelle termnal (AV1, AV2 eller AV3) med stepvse tryk på AV knappen. PR DATE TIME SVT : 11~ 11: 55 SP :- - ~ - -:- - SP Ønskes endnu en showvew programmerng udført, gentages punkt 2 7. Tryk to gange på. Hvs PLEASE CHECK vses, betyder det, at der er fejl ndtastnngen. Korrger ndtastnngen. Vgtgt: Når programmerngen er afsluttet, trykkes på for at slukke apparatet (ellers starter optagelsen kke automatsk). På dsplayet vses TIMER ndtl optagelsen begynder. R 23 Vsse TV-statoner sender PDC koder (Programme Delvery Control) tl at styre start og stop af en programmeret optagelse. Herved skres, at hele udsendelsen optages, selvom den måske er forsnket eller har afbrydelser undervejs. Ønskes PDC styrng, vælges PDC ON. Når udendelsen starter, sendes en startkode, som starter optagelsen. Hvs udsendelsen blver afbrudt af f.eks. en nyhedsudsendelse, stopper optagelsen mens og genoptages automatsk, når udsendelsen fortsætter. Ikke alle TV-statoner sender PDC-koder. Hvs den aktuelle staton kke sender PDC koder, vælges PDC OFF. Bemærk: Ved Showvew programmerng bør PDC vælges fra, hvs der på tekst-tv er annonceret et ændret starttdspunkt (farvet starttdspunkt tl venstre for normal starttdspunkt). Ønskes tmeren styret af PDC, bør starttdspunktet manuelt programmeres tl det ændrede starttdspunkt.

24 Tmer optagelse Programmerng va skærmmenuer Hvs Showvew programmerng kke er mulg eller kke ønskes, kan tmeren programmeres manuelt. Der kan programmeres op tl 7 optagelser en måned frem tden. Kontroller først, at apparatets ur og dato er korrekt ndstllet. Kontroller lgeledes, at de TV-statoner, der skal optages fra, alle er lagret apparatet. Læg en vdeokassette, som der må og kan optages på, apparatet. Kassetten skal vende med vnduet opad, og plen pegende nd mod apparatet. Tryk på. Tryk på F eller G for at vælge. Tryk på. fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD VCR Dr. Tryk på for at skfte tl tmer programmerng. TRK Hvs ngen programmerngslner er ledge, flyttes markøren med D eller E knappen tl en lne, som kan slettes. Slet lnen med F knappen. Indtast det aktuelle programnummer med de NUMERISKE knapper ez OFF AV CM SKIP TV/VCR ez REPEAT En-cfrede programnumre og datoer skal ndtastes med "0" foran, f.eks. tastes program 3 som "03". Der kan også "bladres" frem tl nummeret med eller knappen. Tryk herefter på G for at vælge. Hvs der skal optages fra IN/Vdeo IN eller fra en SCART termnal, trykkes stepvs på AV knappen for at vælge den aktuelle klde (AV1, AV2 eller AV3). PR DATE T I M E :- - ~ - -: :- - ~ - -:- - SP SP PR DATE T I M E :- - ~ - -: :- - ~ - -:- - SP SP PR DATE T I M E SVT :- - ~ - -: :- - ~ - -:- - SP SP DELETE:, 24

25 Indtast datoen for udsendelsen med de numerske knapper Hvs du på et senere tdspunkt ønsker at slette eller rette en værd en af programmerngslnerne, kan dette let gøres, uden at hele programmerngen skal gøres om. Kald oversgten over tmerprogrammernger frem på skærmen og vælg med D eller E knappen den lne, som skal slettes eller ændres. Tryk F for at slette hele lnen. Eller Tryk for åbne for ændrng lnen.. Tryk på F eller G knappen for at vælge den poston, som skal ændres (dato, start- og stoptder, PDC og ). Tryk på D eller E knappen for at ændre værden. TV/VCR Hvs der tastes før datoen, kan der vælges en af følgende automatske optagefunktoner. Vælg funkton med F eller G knappen og tryk derefter for at bekræfte. DLY Optager hver dag undtagen lørdag og søndag på samme tdspunkt. Weekly Optager på samme tdspunkt og ugedag hver uge. PR DATE T I M E SVT :- - ~ - -:- - SP :- - ~ - -:- - SP DLY SU MO TU WE TH FR SA Indtast med de numerske knapper starttdspunkt og stoptdspunkt for udsendelsen ez OFF AV CM SKIP TV/VCR ez REPEAT Læg mærke tl at apparatet opererer med et 24 tmers ur. Start- og stoptdspunkterne kan også vælges med eller knappen. PR DATE T I M E SVT : 00 ~ 20: :- - ~ - -:- - SP SP Tryk på D eller E knappen for at vælge PDC tl (ON) eller fra (OFF) (RN-300). Hvs den aktuelle TVstaton kke udsender PDC sgnaler, vælges PDC OFF ( * symbolet forsvnder fra programmerngslnen). Tryk på F eller G og tryk på D eller E for eventuelt at vælge (Long Play). PR DATE T I M E SVT : 00 ~ 20: :- - ~ - -:- - SP SP Kontroller at programmerngslnen er korrekt ndtastet. Tryk to gange på. Hvs PLEASE CHECK vses, betyder det, at der er fejl ndtastnngen. Korrger ndtastnngen. Vgtgt: Tryk på for at sætte apparatet standby (ellers vl optagelsen kke kunne starte automatsk). På dsplayet vses TIMER ndtl optagelsen begynder. Hvs tmer-programmernger overlapper hnanden Kontroller, at start- og stoptderne programmerngerne kke overlapper hnanden. Hvs de gør det, vl det tdlgste program altd have første prortet. Eksempel: Programmerng 1 er sat tl at starte kl. 16:00 og slutte kl. 17:00. Programmerng 2 er sat tl at starte kl. 16:30 og stoppe kl. 17:30. (I dette tlfælde vl programmerng 1 fortsætte optagelsen hele peroden, men kun de sdste 60 mnutter af programmerng 2 vl blve optaget.) Programmerng 1 16:00 17:00 17: :30 Programmerng 2 (Denne del vl kke blve optaget)

26 Energ spare system (dvaletlstand) OSD skærmnformaton på appa- Tryk på ratets front. Apparatet har en ndbygget energ spare funkton som, når den vælges, sætter apparatet dvaletlstand med meget lav strømforbrug, og hvor uret på dsplayet slukker. I dvaletlstand starter programmerede optagelser kke. VCR og uret vses på dsplayet. Tryk gen på og apparatet vl skfte tl dvaletlstand. Alle kontrollamperne vdeobåndoptagerens dsplay slukkes. Tryk gen på og apparatet vl afbryde dvaletlstanden. Tryk på. STOP SP Det er let at vse klokken, båndtæller, den resterende båndmængde, dato, måned, år, ugedag, programnummer, og båndfunkton på skærmen. OSD nformatonerne kommer kke med optagelsen, selv om de er på skærmen, mens der optages. SVT MON 12:00 Tryk stepvs på for at vse båndtælleren. Tryk på gen for at fjerne OSD nformatonerne fra skærmen. Efter 3 sekunder vl OSD nformatonerne undtaget uret forsvnde fra skærmen. 26

27 Tryk stepvs på ndtl tælleren vses på skærmen. Tryk på for at nul-stlle tælleren tl 0:00:00. Tryk på PLAY eller start optagelsen. Båndtælleren vl vse den aktuelle splletd tmer, mnutter og sekunder. REW Båndtælleren kan vses på skærmen stedet for uret ved at rykke på på fjernbetjenngen. Den dgtale båndtæller ndkerer relatve postoner på båndet. P/STILL PLAY STOP FF Tryk på STOP når optagelsen eller afsplnngen er færdg. Tryk på REW. Båndet spoles tlbage og stopper automatsk når tælleren når 0:00:00 gen. REW P/STILL PLAY STOP FF CM SKIP Betjenngsknapperne på apparatets front kan blokeres, så apparatet kun kan betjenes med fjernbetjenngen. Tryk på C.LOCK på fjernbetjenngen for at aktvere børneskrngen. Beskeden SAFE vses på tv-skærmen. Beskeden SAFE blnker vdeobåndoptagerens dsplay nogle sekunder. lngen af knapperne på apparatet vl fungere (undtagen STOP/). Hvs der trykkes på en af knapperne på vdeobåndoptagerens frontpanel begynder SAFE-kontrollampen at blnke dsplayet nogle sekunder. ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Tryk på C.LOCK gen for at annullere børneskrngen. Beskeden SAFE forsvnder fra tv-skærmen. OFF blnker vdeobåndoptagerens dsplay nogle sekunder. Børneskrng Båndtæller Memory stop funkton 27

28 Bredformat TV 16:9 kompabltet Tænd for vdeobåndoptageren. Tryk på. Vælg 16:9/4:3 med F eller G knappen. Tryk på. Apparatet kan optage og gengve 16:9 format (bredformat). For at optage bredformat programmer med succes, skal TV-statonen sende det rgtge bredformat. Tryk stepvs på D eller E knappen for at vælge: AUTO, 4:3 eller 16:9. Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. For at opleve bredformat afsplnnger, skal apparatet være tlsluttet fjernsynet med et SCART kabel. AUTO: Afspller og optager automatsk bredformat udsendelser som bredformat og 4:3 udsendelser som 4:3. 4:3: Kun tl nd- og afsplnng 4:3 format. 16:9: Kun tl nd- og afsplnng bredformat (16:9). fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR AB SYS- C TEM OSD NIC VCR Dr. 16:9 4:3 fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 AB TIME SYS- C DATE AUTOOSD TEM NIC 4:3 OPR16:9 VCR DR 16:9 4:3 28

29 Automatsk memory sluknng Med denne funkton kan man sætte apparatet tl selv at slukke, når et bånd er spolet tlbage. Tryk på mens båndet spoler tlbage. EAR Båndet vl spole tlbage tl starten og derefter automatsk slukke. Tænd for apparatet. Tryk på. Tryk på F eller G knappen for at vælge Dr. Tryk på. Selv-dagnostserng (VIDEO-DTOR) Denne funkton gver meddelelse på skærmen og på dsplayet om fejltlstande vdeobåndoptageren. Tryk på D eller E knappen for at checke et problem. HEAD STATUS (vdeohoved tlstand) O PLEASE CLEAN: Rens vdeohovederne. TAPE STATUS (Bånd tlstand): O NOT ORDABLE: Optagebeskyttet. Læg en kassette, som kke er optagebeskyttet. NO. OF TIMER PROGRAMME O 2 Vser nummeret på tmeroptagelse. NEXT TIMER PROGRAMME O TV :00~11:00 Vser aktuel status for tmer optagelse. Tryk på. Selv-dagnostserng Memory sluk funkton fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 AB TIME SYS- C DATE TEM OSD NIC OPR VCR Dr. VCR Dr. VIDEO DOCTOR HEAD STATUS TAPE STATUS NO. OF TIMER PROGRAMME NEXT TIMER PROGRAMME VCR Dr. 29

30 H-F stereo Lyd system Dette apparat kan ndsplle og afsplle H-F stereo lyd og har desuden ndbygget en dgtal NICAM stereo dekoder. Dette gver en række forskellge mulgheder for nd- og afsplnng af lyd. Vdeobånd, der er ndspllet på denne maskne, vl både have et normalt mono lydspor og to VHS H-F stereo spor. Dette gver mulghed for at lave lydoptagelser stereo H-F eller som to-sproget (blngual) fra enten en TV-staton, et stereoanlæg, en vdeo-dsc eller andet H-F udstyr. Vdeobåndoptagerens dgtale NICAM dekoder gver mulghed for at opleve udsendelser med NICAM stereo lyd, såvel som almndelg stereo, blngual (tosproget)og mono lyd. Den aktuelle lydform ndkeres på skærmen nogle sekunder: STEREO NICAM Lyden optages automatsk på HI-F sporene og på mono sporet på båndet. BIL NICAM Begge lydkanaler vl blve optaget på H-F sporene. Det prmære spor (venstre kanal) vl blve optaget på mono sporet. MONO Lyden optages på HI-F sporene og på mono sporet på båndet uden nogen kanaladskllelse. Tænd for apparatet. Tryk på. Tryk på F eller G knappen for at vælg. Tryk på. fosd ON OFF ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC STEREO 1 2 P SET TIME SYS- R LEFT ACMS DATE fosd NIC RIGHT ON 16:9 OFF MONO 4:3 OPR AB C OSD AB C OSD VCR Dr. VCR Dr. Tryk på eller knappen for at vælge. Vælg enten STEREO, LEFT (venstre kanal), RIGHT (højre kanal) eller MONO. Ved BIL NICAM (tosproget) afsplnng vl prmærsproget gengves venstre kanal samtdg med at sekundær sproget gengves højre kanal når lydndstllngen er sat tl STEREO. Er lydndstllngen sat tl MONO, gengves prmær sproget begge kanaler. Bemærk, at hvs der justeres på trackng kontrollen, kan stereo lyden skfte tl mono lyd. Tryk på. O 30

31 Sådan slukkes nemt Funktonerne " Stop Rewnd Eject Power Off " aktveres automatsk nævnte rækkefølge ved at trykke på knappen ez OFF. Tryk på knappen ez OFF under afsplnng ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Vdeobåndoptageren udfører følgende funktoner: STOP REWIND Nem gentagen afsplnng Tryk på knappen ez REPEAT og hold den nede under afsplnng, så afsplles det valgte automatsk to gange. Tryk under afsplnng på knappen ez REPEAT og hold den nede på det sted, hvor stykket, der ønskes gentaget, slutter. Så begynder vdeobåndoptageren en baglæns søgnng ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Slp knappen ez REPEAT på det sted, hvor den gentagne afsplnng skal begynde. Det valgte stykke afsplles automatsk to gange. Hvs der trykkes på knappen ez REPEAT gen under gentagen afsplnng, vendes tlbage tl normal afsplnng. Nem betjenng (ez) OFF 31

32 EURO AV2 DECODER EURO AV1 / VIDEO SORTIE OUT G D L R ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT Koperng af bånd Specfkatoner Ret tl ændrnger forbeholdes. 32 En ekstra vdeobåndoptager (f.eks. tl koperng af bånd) kan sluttes tl AV termnalerne på apparatets front eller tl en af SCART termnalerne bag på apparatet. Husk at vælge den aktuelle termnal med stepvse tryk på AV knappen på fjernbetjenngen. Bagsden af vdeobåndoptageren. Læg det bånd der skal optages på dette apparat Alle tlslutnnger bør udføres, mens apparaterne er slukkede. Bagsden af vdeoafsplleren Læg det bånd, der skal afsplles fra dette apparat. SCART kabel Hvs apparaterne forbndes med SCART kabler, fås den optmale blledkvaltet og lyden kan opleves stereo, når båndet afsplles. Bemærk lov om ophavsret: Ulovlg koperng af vdeobånd og TV programmer kan medføre straf henhold tl loven om ophavsret. Generelt Strømforsynng V~, 50Hz. Effektforbrug Ca. 14 Watt, ( dvaletlstand 3 Watt) Vdeohovedsystem Dobbelt azmut, 4 hoveder, helcal skannng Båndhastghed 23,39 mm/sek. (SP) 11,69 mm/sek. () Bånd format Båndbredde 12,7mm Maksmal optagetd 4 tmer (SP, E-240) 8 tmer (, E-240) Spoletd Ca. 60(±10) sekunder (E-180) Mål B360 x H94 x D270 mm Vægt 3,4 kg Omgvelsestemperatur 5 o C - 35 o C Luftfugtghed Under 80% Tmer 24 tmers dsplay type Vdeo TV system CCIR standard (625 lner, 50 delblleder) PAL SECAM, farve sgnal Optageformat PAL B/G, SECAM B/G Indgangsnveau VIDEO IN (SCART, RCA) 1Vp-p, 75 ohm ubalanceret Udgangsnveau VIDEO OUT (SCART) 1Vp-p, 75 ohm ubalanceret Sgnal/støj forhold Bedre end 43 dbm RF modulator UHF (justerbar) Audo Indgangsnveau Udgangsnveau Lydspor Frekvensområde Sgnal/støj forhold IN (SCART, RCA) SCART: -6,0dBm, mere end 10 kohm RCA: -6,0dBm, mere end 47 kohm OUT (SCART, RCA) SCART: -6,0dBm, under 1 kohm RCA: -6,0dBm, under 1 kohm Mono og H-F Normal: 100 Hz 10 khz (-6/+3 dbm) H-F: 20 Hz 20 khz (-3/+3 dbm) Normal: Bedre end 43 db (SP), H-F: Bedre end 70 db (SP)

33 Symptom Intet bllede & ngen lyd Intet eller dårlgt afspllebllede TV programmer kan kke optages Rensnng af vdehoveder Snavs, der samler sg på vdeohovedet gennem længere td, kan forårsage, at blledet blver utydelgt eller på anden måde forstyrret. Gode kvaltets bånd gver normalt ngen problemer, hvormod helt bllge eller meget sldte bånd kan aflejre snavs på hovederne. Rens vdeohovederne med et af de vdeorensebånd, der fndes handelen. Mulg løsnng Er apparatet tlsluttet lysnettet og tændt? Er fjernsynet tændt. Prøv en anden kanal. Sgnalet er måske svagt. Check at antennestkket er sat. Check selve antennen, om der er brækket noget af eller den er ødelagt. Er fjernsynet ndstllet på vdeokanalen? Check andre tlslutnngskabler, som f.eks. tl satelltmodtager. Hvs SCART kabel benyttes, kontroller da at den rgtge AV ndgang er valgt. Kontroller kanalndstllngen. Indstl evt. kanalerne gen. Er TV-kanalerne ndstllet korrekt? Prøv en anden vdeokassette. Kan eventuelle støjstrber mnmeres med 0 eller + eller - knappen? Kan der fås bllede på fjernsynet? Er antennekablet mellem vdeobåndoptager og fjernsyn tlsluttet korrekt? Er TV-statonerne ndstllet korrekt? Er båndet optageskret (tappen knækket af kassetten)? Prøv at optage fra en anden staton. Check at antennen er korrekt tlsluttet tl fjernsynet. Symptom deokassetten kan kke føres nd Fjernbetjenn gen vrker kke Øverste del af afsplleblede t flmrer NICAM lyden optages kke Ingen H-F lyd Automatsk afsplnng vrker kke Mulg løsnng Lgger der et andet bånd apparatet? Vender båndet rgtgt? Er apparatet tlsluttet lysnettet og stkkontakten tændt? Er vdeobåndoptageren tændt? Check battererne fjernbetjenngen. Er vdeokassetten ødelagt? Prøv evt. med en anden. Kontroller at det program på fjernsynet, som bruges tl vdeo, også er beregnet tl vdeo (se vejlednngen for fjernsynet). Er der lokale forstyrrelser området? Check antennekabler og tlslutnnger. Check at NICAM er sat tl AUTO på den staton, der optages fra. Sæt tl STEREO lydmenuen. Er tappen knækket af ryggen på kassetten? Automatsk afsplnng vrker kun, hvs den er knækket af. 33 Problemløsnng Kontrollste

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference Indhold Indlednng Indhold...79 Før brug...80-8 Afspllelge dske...80 Fjernbetjenngsafstand...80 Skkerhedsforanstaltnnger...80 Om dske...8 Om symboler...8 Valg af afsplnngsklde...8 Frontpanel og dsplayvndue...8

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Guide til din Waoo! TV-boks

Guide til din Waoo! TV-boks VI GI R DIG Guide til din Waoo! TV-boks Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet AirTies 7410 Sådan betjener du Waoo! TV LED-diode Standby: Sætter TV-boksen på standby. Mellemrumsknap: Når du skal lave mellemrum

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks. Indhold Indlednng Introdukton tl Phlps DVD-vdeo ------------------- 146 Udpaknng------------------------------------------------- 146 Isætnng af batterer fjernbetjenngen -------------- 146 Skkerhedsnformaton

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O 2 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Kom godt i gang med AirTies 7410

Kom godt i gang med AirTies 7410 VI GI R DIG Kom godt i gang med AirTies 7410 Læs, hvordan du tilslutter din TV-boks. Indhold Velkommen...5 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410...7 Når du skal installere TV-boksen...8 Når du skal hente

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED.

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Træd nd premumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Så velbygget kan et TV være. Opdag Loewes verden: Det nye Loewe Xelos tv er den perfekte adgang tl premumklassen nden for Home Entertanment. Desgnet: En ny fortolknng

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

ViTal. Første start et overblik. ViTal bjælken. ViTal Læsebjælken. ViTal Kom godt igang

ViTal. Første start et overblik. ViTal bjælken. ViTal Læsebjælken. ViTal Kom godt igang ViTal Første start et overblik Når ViTal starter første gang med fabriksindstillingerne vises to ting på skærmen: ViTal bjælken Stemmen som er valgt afhænger af hvilke der er tilgængelige på maskinen;

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF 1 1. Samling af golfvognen : Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt, og du vil være parat til at anvende din golfvogn i løbet af få minutter.

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

Android mobil app manual Version 170516

Android mobil app manual Version 170516 Android mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på Google Play... 2 Gå ind på Mobil app en... 3 Indstillinger... 3 Telefonnummer... 4 Favorit udgående id... 4

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Manual til skinnelayoutprogram

Manual til skinnelayoutprogram Manual til skinnelayoutprogram Version 1.1 13. marts 2005 Skinnelayoutmanual af 13. marts 2005, version 1.1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt over startbillede... 3 3 Menulinie... 4

Læs mere

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen.

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen. Betjeningstillæg 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog ikke længere

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

HR-V500E HR-V200E BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

HR-V500E HR-V200E BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V500E HR-V200E LPT0812-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0203-AH-CR-LG SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud Du er blevet opereret for hoftebrud. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du får en

Læs mere

BeoLink Passive. Setting-up Guide

BeoLink Passive. Setting-up Guide BeoLink Passive Setting-up Guide Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. B E O L I N K S Y S T

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et kunstigt

Sådan træner du, når du har fået et kunstigt Sådan træner du, når du har fået et kunstigt hofteled En afgørende forudsætning for et godt resultat efter operationen er den efterfølgende indsats med træningen. Træning er ikke kun, når du træner med

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse 44 Radatortermostaten HR9 er eu.baccertfceret.. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: Radatortermostat med ventlsokkel M x,5. Batterer er vedlagt Dsplayholder Ventladapter

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR

TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR Sådan sikrer du dig, at eleverne både får en sjov dag og noget fagligt med hjem. FØR TUREN Fortæl klassen om den tematur, de skal på. Lad eleverne drøfte de spørgsmål, som

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 1 Næste hjemmeopgave Eventuelt vinduer igen Mapper og filer på USB-stik Vi skal hertil grundet opgave 2 Internet Pause (og det bliver nok

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DAEWOO VCR2104B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning LCT-300 Øretermometer Infrarød Brugervejledning Infrarød øretermometer Om kropstemperatur Kropstemperaturen hos mennesker bliver styret af hypothalamus, som ligger i den forreste del af mellemhjernen.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere