I IT-Foranalyse Indledning... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3"

Transkript

1 Indhold I IT-Foranalyse Indledning Awesome Consulting Om Awesome Consulting Mission og vision Mission Vision Organisationsstruktur Organisationsdiagram Lederkarakteristik Danica Sikring A/S Aktivitetsbeskrivelse SWOT-analyse Kommentar til SWOT-analyse Ansoffs vækstmatrice Mulige strategier

2 Del I IT-Foranalyse 2

3 3 0.1 Indledning IT-forundersøgelsen vil blive delt ind i to dele af praktiske hensyn. Den virksomhed vi arbejder sammen med, Danica Sikring A/S, er et enkeltmandsfirma, og det giver derfor ikke megen mening at analysere organisationsstruktur osv. Vi har derfor valgt at oprette et fiktivt firma, Awesome Consulting A/S, som vi kan foretage analyser på. Man skal forestille sig at Danica Sikring er kunde ved Awesome Consulting. Derfor er it-forundersøgelsen delt op i første del, der analyserer Awesome Consultings organisations-struktur osv. Anden del vedrører Danica Sikring.

4 Kapitel 1 Awesome Consulting 1.1 Om Awesome Consulting Awesome consulting er et it-konsulentfirma der blev grundlagt vinteren 2010 af 4 studerende ved UCN Aalborg. Firmaet specialiserer sig i at udarbejde skræddersyede it-løsninger til mindre firmaer i og omkring Aalborg. Firmaet fokuserer på udvikling i java hvor de også bruger databaser. Det er planen med tiden, at firmaet skal udvide forretningsområdet til også at omfatte webudvikling. I den forbindelse kan det blive nødvendigt med en omstrukturering af firmaet, men det er blevet besluttet at udskyde beslutninger den retning til når det bliver aktuelt. I de seneste år har firmaet 1.2 Mission og vision Mission At give kunder en god oplevelse ved, at: Levere optimale løsninger, der gør de daglige rutiner så problemfri som muligt. Overgå kundernes forventninger gennem optimale salg, projekt og serviceydelser. Tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente medarbejdere. 4

5 KAPITEL 1. AWESOME CONSULTING Vision At være et af de mest betroede firmaer inden for sikringsløsninger til sikring af liv og værdier. 1.3 Organisationsstruktur Firma I det daglige er der en meget flad organisationsstruktur. Alle større beslutninger træffes i fællesskab og generelt hersker der udbredt demokrati i firmaet. Den fysiske indretning betyder at medarbejderne sidder overfor hinanden, og lægger op til at medarbejderne fungerer som sparringspartnere to og to, samtidig med, at alle er inden for hørevidde af hinanden. 1.4 Organisationsdiagram Der er ikke tale om vertikal arbejdsdeling, da der kun er et enkelt lag. Det kan ses at alle deltager på lige hånd, og alle deler ansvaret for firmaet. Det kan ses af den horisontale arbejdsdeling, at gruppen er fælles om at løse opgaverne. Kontrolspændet for organisationen er nul og organisationen kan derved betegnes som usædvanligt flad. Der er i firmaet ikke noget egentligt hierarki. Alle er, som tidligere nævnt, jævnbyrdige deltagere, og alle større beslutninger foretages i fællesskab. I det daglige arbejde deles alle om opgaverne, men af administrative hensyn, er der udnævnt en chefudvikler, økonomiansvarlig, en driftsansvarlig og en kommunikationsansvarlig. Hvad angår koordinering i gruppen, lider gruppen til tider under, at der ikke er nogen der har det overordnede overblik. Dette ses i, at udviklingen til tider antager karakter af cowboykodning hvor der ikke er en klar proces. Myndighed og ansvar er ligeligt fordelt i firmaet. I firmaet arbejdes efter funktionsprincippet.

6 KAPITEL 1. AWESOME CONSULTING 6 Skulle man foreslå en anden organisationsstruktur, kunne en matrixorganisation være en mulighed. Her kunne man arbejde sammen 2 og 2, så den nuværende uformelle ordning med sparringspartnere blev formaliseret. 1.5 Lederkarakteristik Den demokratiske organisationskultur i organisationen betyder, at der ikke er brug for nogen egentlige ledere. De fælles mål gør, at alle er klar over hvad der skal laves, og i fællesskab tilrettelægger gruppen det egentlige arbejde. På grund af den lille organisation, betyder det at det er svært at fordele egentlige lederroller. De der kan fordeles er f.eks. talsperson der varetages af Gregers Boye-Jacobsen i dennes kapacitet som komm. ansvarlig. Udover det kan der ikke sættes nogen lederroller på nogen bestemt person, idet gruppens dynamik betyder, at rollerne skifter fra dag til dag, hvis ikke fra time til time. De roller der konkret er i spil, er leder, ressource allokatør og forhandler. Kigger man på organisationens medlemmer individuelt og skal fordele Bobos ledelsesstile, vil Kasper blive karakteriseret som den analytiske, idet han gennem sit arbejde som økonomiansvarlig, er nødt til at forholde sig til konkrete tal. Morten ville blive sat i bås som den autokratiske, og fungerer oftere end de andre, som den der skærer i gennem, når arbejdet bliver lidt for useriøst. Ser man på Nicholas ledelsesstil, vil man se, at han ofte optræder som aktivisten, han optræder gerne som den der har det store overblik over projektet. Gregers er den tilbagelænede, han kan have en særdeles afslappet tilgang til tingene, og arbejder ikke godt uden at være under pres. I firmaets ledergruppe, er det fremherskende menneskesyn, hvad McGregor vil kalde et y-syn. Det antages at medarbejderne trives under frihed, og selv føler tilfredsstillelse ved veludført arbjde. Adizes Lederroller Morten: Morten er udpræget resultatorienteret, og det er også derfor han har rollen som chefudvikler Kasper: som økonomiansvarlig er Kasper en udpræget E, han vurderer markedet og styrer med hård hånd indkøb. Nicholas: Som chefudvikler er det Nicholas der tager teten når det kommer til udviklerdelen af opgaven, han er derfor bedst hjemme som store A, dvs. administratorrollen.

7 KAPITEL 1. AWESOME CONSULTING 7 Gregers: Udover at varetage kommunikationen udadtil, varetager Gregers også kommunikationen indbyrdes, han fungerer som mægler når der en sjælden gang opstår strid, og befinder sig derfor også bedst i integratorrollen.

8 Kapitel 2 Danica Sikring A/S 2.1 Aktivitetsbeskrivelse Danica sikring A/S er et enkeltmandsfirma der beskæftiger sig med alle aspekter af sikring, og adgangskontrol for større virksomheder og offentlige organisationer. Forløbet for en kunde er først at kunden kontakter firmaet, herefter afdækkes kundens konkrete behov og et tilbud afgives, der dækker kundens behov. Når tilbuddet er accepteret eller ændret ift. kundens ønsker, indkøbes materialer og systemet monteres. Herefter udføres almindelig vedligeholdende service på systemet. 8

9 KAPITEL 2. DANICA SIKRING A/S SWOT-analyse Strengths Godt renomme Godt overblik Stort kendskab til branchen Store samarbejdspartnere (leverandører osv.) Stabilitet i firmaet. Opportunities Ekspansion til det private marked Udvide staben Nye samarbejdspartnere Optimering af leverandører Nyt it-system Weaknesses Enkeltmandsfirma Utilstrækkeligt it-system Lav kapital Threats Skarp konkurrence på markedet Finanskrise Kommentar til SWOT-analyse Danica sikring har gennem en årrække opbygget et godt renomme i branchen, dette er opnået gennem overblik og grundigt branchekendskab. De mange års virke inden for branchen har også betydet at Flemming har opnået en bred vifte af samarbejdspartnere hvorigennem mange attraktive tilbud kan opnås. Danica sikring a/s er et enkeltmandsfirma, og det har betydning i den daglige drift. F.eks. har firmaet en lille egenkapital, samtidig er det begrænset hvor meget virksomheden kan ekspandere, da det er Flemming der står for salg, administration og montage helt selv. Da firmaet er ganske lille har der ikke været fokus på it, og derfor er it-systemet som det er nu, utilstrækkeligt. Det er udelukkende erhvervsmarkedet Danica sikring henvender sig til pt. en åbenlys mulighed for firmaet ville derfor være at udvide til det private marked. Samtidig kan firmaet drage nytte af at ansætte endnu en medarbejder for at kunne betjene en større kundekreds. En anden mulighed er at søge nye samarbejdspartnere der kan tilbyde endnu mere attraktive muligheder. En mindre drastisk og tidskrævende mulighed er, at optimere de eksisterende leverandører - altså at opnå endnu bedre aftaler. Af trusler for Danica er den mest åbenbare konkurrencen på markedet. Der er indtil flere store spillere indenfor branchen, som eksempel kan nævnes G4S og Falck Securitas og mere lokalt er Mariendal Electrics. Udover konkurrence på markedet, er den aktuelle finanskrise også en væsentlig faktor, idet mange kunder vælger at udskyde opdatering af sikkerhedssystemer.

10 KAPITEL 2. DANICA SIKRING A/S Ansoffs vækstmatrice Nuværende Produkter Nye Nuværende markeder Markedspenetrering Produkctudvikling Ny Markeder Markedsudvikling Diversifikation Set i forhold til den udarbejdede SWOT-analyse, samt Ansoffs vækstmatrice er vi kommet frem til at det vil være mest profitabelt for Danica Sikring A/S at satse på at penetrere det nuværende marked, erhvervsmarkedet. Dette set i forhold til de stærkt begrænsede muligheder der er for produktudvikling indenfor sikringsbranchen på nuværende tidspunkt. Ekspansion til nye markeder er blevet fravalgt på det grundlag at virksomhedens ekspertise og erfaring ligger inden for det nuværende marked. Det vil derfor betyde at der skal skaffes nye kontakter samt nye leverandører for at skulle kunne begå sig på et andet marked. Det vil derfor i forhold den forholdsvis lave kapital der er i virksomheden være problematisk at skulle trænge igennem på et nyt marked. Derfor er vi også kommet frem til den konklusion at det ikke vil være holdbart at skulle satse både på nye markeder og nye produkter. Markedet i dag er et meget lukket marked. Det kræver stor erfaring og ekspertise at kunne komme frem idet mange store firmaer sidder på magten i sikringsbranchen. Danica Sikring A/S bør derfor satse på at den ekspertise der besiddes, er nok til at kunne konkurrere om kunderne og dermed bevare pladsen på markedet. 2.4 Mulige strategier Som nævnt er markedspenetration den mest profitable strategi. Markedspenetreringsstrategien udgøres af de 7 P er, og af de 7 p er virker Pris (herunder bundtning af produkter eller prisdifferentiering) som den der har det største potentiale. Fra SWOT-analysen er det klart at virksomheden har et veletableret netværk blandt leverandører, og har således mange favorable aftaler der betyder at Danica kan konkurrere på prisen ift. andre store spillere på markedet.

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

X.X. Ole Lynggaard A/S: Meget mere end dansk design i absolut verdensklasse

X.X. Ole Lynggaard A/S: Meget mere end dansk design i absolut verdensklasse X.X. Ole Lynggaard A/S: Meget mere end dansk design i absolut verdensklasse Da vi startede strategiprocessen i 2005, stod vi med et guldæg. Men manglede de interne kompetencer i vores organisation for

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere