Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!"

Transkript

1 Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang!

2 Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene Familiespejd Ledelse... 5 Økonomi... 6 Registrering af medlemmer i medlemssystemet... 6 Forsikring... 6 Pædofiliattester... 6 Tag en formel beslutning... 7 Familiespejderkoordinatoren... 7 Hvervning... 8 Inden det første møde... 8 Eksempel på møde i familiespejderenheden Haletudserne :... 9 Praktisk:... 9

3 Familie-spejd I det følgende er samlet mange af de ting man skal vide, når man godt vil i gang med familiespejderenheden. Der er også meget god information, hvis man bare vil vide mere om hvordan vi I KFUM-Spejderne tænker familiespejderenheden ind. Hvorfor gør vi det? Tag en snak i gruppen, inden I starter enheden op. Hvorfor gør vi det? Her er nogle udtaleser fra grupper der har haft debatten, men find jeres egne gode grunde og gør det på jeres måde! - Familiespejderenheden leverer medlemmer til bæverenheden. Har man ikke en bæverenhed, bør man overveje, om det overhovedet er en god ide at starte familiespejder op, for hvor gør man af børnene, når de bliver for gamle til familiespejderenheden? - Forældre, der har været vant til at yde lidt, er ofte nemme at overtale til at deltage i grupperådsarbejdet - eller måske de er begyndt at holde så meget af spejderarbejdet, at de vil hjælpe hos bæverne og ulvene, når deres børn rykker videre op gennem systemet. - Flere medlemmer. - Fastholdelse af ledere, der har fået børn, og ikke kan overskue at være leder i en anden enhed pt. Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang April 2011, side 3

4 Familie spejd - enhedens opbygning Enheden består af 3 dele: - Familiespejderkoordinatoren Når man kigger efter emner til denne opgave, er det en god ide, at i hvert fald den, der starter enheden op, har kendskab til gruppen, spejderideen og spejdermetoden. Posten som familiespejderkoordinator kan også deles mellem f.eks. 2 forældrepar. - Familiespejderådet Skal opfattes som et tropråd. Det er i familiespejderrådet at ideer til nye aktiviteter og oplevelser skabes og fordeles. Familiespejderrådet er ikke et grupperåd. Familiespejderenheden har stadig gruppens grupperåd som øverste myndighed i.f.t. økonomi, udnævnelse af koordinater, kontingentstørrelse osv. - Børnene mellem 3 og 6 år som deltager sammen med deres forældre. For at gruppen får det optimale udbytte af at have familiespejderenheden, skal gruppen knytte enheden tæt til sig. Ellers bliver det svært at se, hvem de nye grupperådsmedlemmer eller enhedsledere er. Børnene synes også det er spændende at se, hvad de store spejdere laver. Familiespejder-koordinatoren bør altså deltage på lige fod med andre enhedsledere i ledermøder og grupperådsmøder. Tænk børnene og deres forældre med, når der er gruppeweekend, gruppesommerlejr, fastelavn og andre arrangementer, I er fælles om i gruppen. Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang April 2011, side 4

5 Lovene I KFUM-Spejdernes love er familiespejderenheden omtalt i paragraf 16 og Familiespejd 1. Familiespejd er en enhed bestående af familier (børn og voksne) i gruppen. Målgruppen vil være familier bestående af voksne med børn mellem 3 6 år. 2. Arbejdet i familiespejd-enheden drives efter grundprincipperne for familiespejderarbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer. 3. Familiespejd-enheden kan inddeles i kuld, når familiespejderkoordinatoren finder det gavnligt for familiespejderarbejdet. Kuldene kan f.eks. inddeles efter børnenes alder eller efter interesser. 4. Familiespejderrådet består af alle voksne i familiespejd-enheden. Familiespejderrådet udpeger en familiespejderkoordinator. 17. Ledelse 1. Familiespejd-enhedens leder er familiespejderkoordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejdenheden under ansvar over for gruppelederen og grupperådet. Familiespejderkoordinatoren vælges blandt forældrene i familiespejderenheden. Familiespejderkoordinatoren godkendes af grupperådet. 2. Familiespejderkoordinatoren har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål: At sikre, at der afholdes familiespejderråd med jævne mellemrum At koordinere det daglige arbejde i enheden, således at dette bliver afvekslende og interessant. Føle ansvar for medlemmernes helbred ved altid at tage forholdsregler til sikring heraf, når enheden er samlet, og ved aldrig at stille større krav til ydeevnen end rimeligt er. 3. Familiespejderrådet har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål: At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed. Familiespejderrådet søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og i kirkens gudstjenester og ved at samarbejde med sognets præster. At virke for fornyelse i enheden gennem stadig tilgang. At virke for samarbejde mellem alle gruppens enheder 4. Familiespejderarbejdet tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Naturen kan bruges som aktivitetsramme. Der lægges vægt på fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre. 5. En familiespejderkoordinator skal være medlem af korpset og bør selv have et barn i enheden. Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang April 2011, side 5

6 Økonomi Der ydes tilskud under folkeoplysningsloven til aktiviteter for alle personer under 25 år (Aktivitetstilskud) KFUM-Spejderne i Danmark modtager desuden tilskud for alle under 30 år under tipsloven. Registrering af medlemmer i medlemssystemet Det er kun børnene, og familiespejderkoordinatoren der skal registreres i medlemssystemet som medlemmer, men det er en god ide også at registrere forældrene, da de er den primære kontakt i det daglige. Forældrene kan enten oprettes som medlemmer eller som tilknyttes børnene som kontaktpersoner. De børn, som er registeret, bliver opkrævet korpsafgift og kontingent til distriktet på linje med andre medlemmer i gruppen. Overvej om kontingent pr. familie er det bedste. Søskende i andre enheder kan så blive en del af en søskende rabatordning. Bemærk at alle medlemmer skal betale et årligt kontingent til gruppen på mindst 75 kr. jf. Bestemmelse nr. 9, stk. 10. Forsikring KFUM-Spejderens ulykkesforsikring dækker alle registrerede medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark. Ulykkesforsikringen dækker indenfor det der kaldes farlig sport. Denne forsikring er kun at betragte som et supplement til ens egen ulykkesforsikring som de flest har og i langt de fleste tilfælde vil dække de skader der kan opstå i forbindelse med spejderaktiviteter. KFUM-spejdernes ansvars forsikring dækker alle børn, voksne og frivillige som deltager i aktiviteter arrangeret af eller gennem KFUM-Spejderne i Danmark. Læs mere om forsikring på: spejdernet.dk/ledere/korpset/gg/forsikringer Pædofiliattester I denne sammenhæng regnes familiespejderkoordinatoren som en leder på lige fod med de andre enhedsledere og skal derfor aflevere samtykke til indhentelse af straffeattest Lovkravet gælder ikke de deltagende forældre, men tag en snak i grupperådet om, hvordan I vil håndtere det, når forældre optræder så tæt på andres jævnaldrende børn og eventuelt på gruppens ulve på gruppesommerlejren. Læs om indhentelse af pædofiliattester, samværsregler og forebyggelse på: spejdernet.dk/pædofili Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang April 2011, side 6

7 Tag en formel beslutning Beslutningen om at starte familiespejderenheden op bør diskuteres grundigt i ledergruppen og Grupperådet. I sidste ende er det Grupperådet, der træffer beslutningen om at starte enheden op. Når Grupperådet har truffet beslutningen, skal de praktiske detaljer fastlægges: o Hvor tit og hvornår er der familiespejdermøde? Nogle grupper mødes hver uge, nogle hver 14. dag og endelig er der nogle, der mødes en gang om måneden. Ofte er en formiddag i weekenden en god ide, da familierne i forvejen er vågne og måske alligevel skal en tur i skoven for at være sammen. o Hvor skal I mødes? o Kontingentets størrelse? o Uniformskrav, tørklæde eller f.eks. en T-shirt? o Hvordan skal enheden indgå i gruppens øvrige arbejde (gruppeweekender, gruppesommerlejr, oprykningsmøder?) o Hvad er budgettet for et møde? o Hvilket inspirationsmateriale og øvrige materialer skal indkøbes? Når Grupperådet har truffet sin beslutning, er det en god ide at sammensætte en lille projektgruppe på 2-3 personer, der får løst alle de opgaver, der skal løses for at komme i gang. Det er en fordel, at den kommende familiespejderkoordinator er med i projektgruppen, men det er ingen betingelse. Når arbejdet er i gang, kan projektgruppen nedlægge sig selv igen. Familiespejderkoordinatoren Herefter skal man finde en koordinator. I den forbindelse er det som altid vigtigt at få beskrevet, hvad I forventer af koordinatoren, og endeligt skal I også lave en liste med emner i kan spørge? Det er en fordel, at i hvert fald den første koordinator kender gruppen, spejderideen og spejdermetoden. Senere hen kan man rekruttere blandt forældrene. Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang April 2011, side 7

8 Hvervning Som ved alle andre enheder, skal der hverves børn. De oplagte steder at forsøge er: o Små søskende o Lederbørn o Børnehaver o Kirkernes rytmikhold o Osv. Læg en PR plan Hor er børnene? Hvem laver sedler, der kan hænges op? Hvem hænger dem op? Osv.) Ved de første familiespejdermøder sørger I for, der bliver taget billeder, så I efterfølgende kan lægge dem op på jeres hjemme side eller bringe dem i gruppebladet. I kan også sende et billede og en artikel til lokalvisen. Husk at få forældrenes tilladelse til brug af billederne. Inden det første møde Når I har enheden, koordinatoren og børnene, skal koordinatoren på banen: o Få samlet forældrenes adresser ind og lav enten en mailingliste eller en Googlegroup. o Send datoerne for møderne ud med halvårsprogram med opfordring til, at forældrene melder sig til at stå for et møde. Inkluder gerne link til aktivitetsdatabasen på spejdernet: spejdernet.dk/aktiviteter. Familiespejderkoordinatoren skal være opmærksom på, at nye forældre lige får lov at kigge lidt på, hvad de andre gør, inden man selv skal planlægge og hjælp evt. første gang, eller lad dem stå for et møde sammen med en anden familie. o Indkøb inspirationsmateriale, hvis I ikke har det i hytten. Det kunne være en lille rygsæk med: De små leger Puslerier med Findus Ting du kan lave Supersjove ferielege og aktiviteter Året Rundt med Peter Plys Insekternes Verden Sigurd fortæller bibelhistorier eller mange andre.. Den, der så står for mødet næste gang, tager rygsækken med hjem og lader sig inspirere. o o Beslut om I skal have en fantasiramme for enheden, fast start- og slutsang mv. Et møde kan typisk køre på følgende måde: En sang Aktiviteter Frokost (hvis I kører week-endmøder) Afslutning med en sang Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang April 2011, side 8

9 Eksempel på møde i familiespejderenheden Haletudserne : Mødes hver anden lørdag Begynder kl. 10 eller lidt over, når alle er der, varer til 12 Først og sidst synges haletudsesangen: Bim bam busse, jeg er en haletudse Der er planlagt program med lidt luft imellem, så børnene kan lege og løbe rundt ind imellem samlingspunkterne Gerne bål som samlingspunkt men ikke nødvendigvis hver gang Der er nogle aktiviteter for de 4-5-årige, som f. eks. Lave fuglemad, sætte efterårsblade på en planche, plante frø i potter, lave Sankt Hans heks hvor de mindre også kan hænge på Der er også minimum et par mindre programpunkter, f. eks. sang, finde ting i skoven, lege gemmeleg., hvor de 3. årige også kan være med. Materialer (f. eks. maling) skal være giftfri og afvaskelige Fra kl er der plads til at spise medbragt mad. Måske medbringer arrangøren eller en anden en kande te og kaffe samt juice og en rulle kiks til børnene Praktisk: Er der behov for materialer til et møde for under 100 kr., køber den ansvarlige for mødet blot ind og tager bilaget med. Skriv navn og konto nummer på bagsiden og haletudsemøde d. xx og aflever bilaget til koordinatoren. Er det større beløb, aftales det med koordinatoren, inden man køber. Planlæg altid 2 møder frem. Planlægningen kan f.eks. ske under frokosten. Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang April 2011, side 9

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark INDSAMLINGSMANUAL Landsindsamling 2014 søndag den 1. juni i samarbejde med foreningsdanmark Noah på 5 år fik konstateret type 1- diabetes i 2013. Han skal stikkes op til 12 gange i døgnet dag og nat for

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere