Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn"

Transkript

1 Bundhugget Nummer 3 oktober årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

2 2

3 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Nummer 3 oktober årgang Redaktion: Flemming Tronbak Bladet udkommer i gange: Marts, juli, oktober og december Redaktionen slutter ca. 4 uger før bladets udgivelse Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte materialer og forbeholder sig ret til at forkorte indlæg og breve, hvis det skønnes påkrævet. Debatskabende indlæg står for den skrivendes egen holdning, og er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens holdning. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af bladet er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Redaktionsadresse: Flemming Tronbak Midgårdsvej Frederikshavn Mobil Sats og tryk : Lyngs Bogtrykkeri Oplag: 550 stk. Forsidebilledet: Tegnet og stillet til rådighed af Svend Saabye Sommeren er nu overstået, mange af vores medlemmer har været en tur i Norge for at lade batterierne op gennem laksefiskeriet. Isak Walton skrev, at de timer og dage man bruger på lystfiskeriet, bliver lagt oven i ens levetid. Hvis det er rigtigt er vi nogle fra foreningen der bliver meget gamle. For os betyder det at vi får visket tavlen ren en gang om året, til glæde for familie, kollegaer, venner og ikke mindst for os selv. Det er stort set ingen opgaver, der ikke kan løses efter en uges fiskeri i Norge. Det er også gerne i Norge hvor de store tanker og spekulationer bliver vendt og drejet, da det her er meget højt til loftet. For mit eget vedkommende, er der på årets Norges tur gået mange tanker til lystfiskerforeningen der gennem hele mit liv har været en stor passion var året jeg blev meldt ind i foreningen. Det er nu 33 år siden jeg kom ind i foreningsarbejdet hvor min første post var i juniorudvalget, derefter bestyrelsen vandplejeudvalget bladudvalget - fiskeriopsynsmand og nu som formand. Det var min mening, at jeg ville til at trappe ned med foreningsarbejdet efter forårets generalforsamling, da mit civile arbejde samt børnebørnene fylder en hel del af min fritid. Men jeg kunne ikke holde tanken ud om at vi kunne risikere at nedlægge foreningen, hvis vi ikke fandt en formand, så derfor tog jeg beslutningen med mange opfordringer fra de gamle medlemmer om at stille op til formandsposten. 3

4 Som jeg ser det, er det også en særdeles stærk bestyrelse der blev valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen har tilsammen langt over hundrede års erfaring inden for foreningslivet. Der er ingen tvivl om at foreningen står over for store udfordringer i fremtiden, derfor ser jeg at vi skal have en bred og åben ledelse af foreningen. Det vil sige at uddelegere, de forskellige opgaver, til de forskellige udvalg som har spidskompetencen inden for diverse. områder, og heldigvis har vi en bred skare af medlemmer der frivilligt stiller op til udvalgsarbejde. Så det ikke bare er Tordenskjolds soldater, der skal trække læsset hele tiden. Hvis du er interesseret i at deltage i foreningsarbejde, så kontakt de forskellige udvalgsformænd. Der er altid plads til en til. Det vil også gøre arbejdsopgaverne sjovere og måske vil give mere fisketid. Nogle af mine tanker fra Norge har været, hvordan ser foreningen ud nu og hvordan kommer den til at se ud i fremtiden også medlemsmæssigt hvis en ny Sæby forening bliver en realitet. En ide kan være at afholde et forenings seminar til foråret, hvor vi gerne skal finde ud af en eventuelt ny forenings strategi. Som for eksempel på hvilke områder vi skal bruge vores kræfter? Er vi ikke i bund og grund lystfiskere som vil ud og fiske i stedet for bureaukrati og papirnusseri? Dermed ikke være sagt at, vi skal slukke helt for blusset angående vigtige vandløbs / miljø sager. Skal vi hellere bruge kræfterne på at få etableret gode lystfisker venlige fiskevande, hvor der skabes gode opvækst og skjulesteder for vores ferskvandsfisk? Der er mange ideer og opgaver at kaste sig ud i. De følgende måneder vil der være fuld aktivitet for os lystfiskere. Den første eller sidste havørred skal fanges inden fredningen, der skal elfiskes moderfisk, der er gang i klubhuset med kreering af nye fluer til kommende sæson. Jeg tror ikke på at hver dag bringer solskin. Der vil også være dage med omskifteligt vejr og nogle gange storm, men er omslaget i vejret ikke også det, der er med til at gøre en forskel i hverdagen? Det er den hverdag, som jeg glæder mig til, og hvor jeg sammen med jer kan arbejde for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. Knæk og Bræk. Jens P. Vejen Formand. 4

5 Indhold I dette blad: Lederen 3 Bestyrelsen orienterer 6 Sæby vandmølle 7 Senioraftener 9 Havørred på 6 kg. 10 Info vedrørende Sæby å 10 Gæstekort til andre vandløb / foreninger 11 Fisketrappen ved Møllehuset 12 Havørred på 6,5 kg. 14 Junior program Uddrag fra ny udsætningsplan 16 Efterlyser sportsfiskerfangster 17 Hold dig opdateret med sidste nyt på: 5

6 Bestyrelsen informerer: Klubhuset Ole Haderup har lavet en ny trappe ved terrassen og Helge Hansen vil rette op på fliserne ved indgangen. Tak for det. Gæstekort til andre vandløb Vi er blevet inspireret af foreningen i Brønderslev. Her har man gæstekort til nogle andre vandløb / foreninger. Vi vil forsøge at lave noget lignende. Du hører nærmere. Seminar Hvad vil vi med vores fiskevand, vores forening, vores klubhus, vores hjemmeside? Bestyrelsen påtænker at lave et seminar inden for det næste års tid. Ny udsætningsplan Som det fremgår andetsteds i dette blad er der nu en ny udsætningsplan. Den findes i papirform i klubhuset til gennemlæsning. Kratluskerne har igen været på spil! Det vil være lettere for el-fiskeriet senere på året, og det vil også være meget lettere at fiske, når bevoksningen på brinkene langs åen er klippet, så derfor skal vi have klippet brinker på nordsiden af Skærum Å vest for Sysselhaven Teglværk op til Nygårds Mølle. Der er ingen træer, som skal klippes, så det er derfor kun brug for folk til at køre med buskryddere med klinge ikke snor.. Er der nogen af jer, der har en buskrydder? Eller måske kan låne en. Vi mangler i dag endnu et par tilladelser til klipning, men det går sikkert i orden i løbet af denne weekend. Derfor kan vi godt starte fra begge ender. Vil du give et nap med ved klipningen? Jeg forestiller mig at vi på skift kører med buskrydderne, så vi får klippet mest muligt på kortest mulig tid. Hvis vi er tilstrækkelig mange, kan vi få klippet hele strækningen på få timer. Tak til alle der mødte op lørdag den 8. sept. 6

7 SÆBY VANDMØLLE Center for Teknik og Miljø har den 12. april modtaget et gennemarbejdet detailprojekt fra den valgte rådgiver der har foretaget en geoteknisk undersøgelse og lavet en vurdering af stemmeværkets stand forud for projekteringen. Detailprojektet er udformet efter principperne i det valgte løsningsforslag. Men der er efter aftale foretaget tilpasninger grundet en faglig høring hos fiskeribiologerne hos DTU-Aqua. Projektet fremtræder nu med en løsning, der med langt større sikkerhed garanterer faunapassage for alle væsentlige fiskearter. Det er opnået ved at gøre faldet over stryget en del mindre. Stryget etableres i sydsiden af Møllesøen og løber fra stemmeværket 240 meter op i åen, hvor skitseprojektet foreslog 160 meter. På de sidste 90 meter udvides stryget tragtformet til den fulde vandløbsbredde på 16 meter. Bredden i strygets nedre del udvides fra 5 til 6 meter, og stemmeværket udvides med 2 meter i bredden. De geotekniske undersøgelser har afsløret, at der ned til 5 meter under terræn findes sætningsgivende tørve- og gytjelag lag og sandede lag med finsand og silt, hvorfor rådgiver anbefaler en spunsløsning. Spunsene skal vibreres eller presses 9-12 meter ned i undergrunden, for at have den fornødne styrke til at optage de kræfter, der er i spil under kritiske forhold på stedet. Der etableres en spunsvæg ind mod søen og en spunsvæg mod land på sydsiden. Bag denne lægges et omvendt dræn, der skal sikre grundvandsspejlet holdes konstant under de gamle huse, så der ikke sker sætningsskader. Over spunsvæggene, der afsluttes med en hammer i beton etableres adskilte terrasser ud for hver af ejendommene i Pindborggade, bortset fra nr. 9, der kan benytte en arbejdsplatform ud for kommunens vandværksgrund, hvor stryget skal serviceres fra.. Stryget beklædes på indersiden med hårdtræ. Der er behov for at udskifte gangbroen over stemmet og bundstokken i stemmeværket og reparere dele af betonen. Detailprojektet opgør anlægsomkostningerne til 16,8 mio. kr., hvor skitseprojektet anslog omkostninger til 4,3 mio. kr. - Årsagen til de stærkt forøgede udgifter er behovet for at spunse dybt og over en længere strækning end forudsat i skitseprojektet. Et andet forhold er, at de gamle bygninger tæt på vil kræve særlige teknikker for vibrering eller nedpresning af spunsvæg, samt at det skal ske fra vandsiden. Det indgår også, at anlægsarbejdet skal foregå på et vanskeligt tilgængeligt sted for maskiner. I prisen indgår ikke en slamoprensning i resten af møllesøen (1100 m 3 ), men kun i selve stryglejet (500 m 3 ), Udgiften til de 500 m 3 er vurderet til kr. Det er Center for Teknik og Miljø s vurdering, at en oprensning af resten af møllesøen er stærkt tiltrængt, hvis den karakteristiske søflade skal bevares 7

8 som del af det kulturhistoriske billede. Det er også et ofte fremført ønske fra lodsejerne. Erstatninger er heller ikke prissat, ligesom udarbejdelse af et udbudsmateriale heller ikke indgår i prisen Dette arbejde var i rådgiverens tilbud sat som selvstændig leverance til kr., Midler til erstatninger og udlicitering af opgaven kan indgå i ansøgning om anlægsbevilling. Det er efter den nu vedtagne Vandplan Staten, der skal finansiere fjernelse af spærringer, mens kommunerne laver og gennemfører projekterne. For at kunne lave en dækkende ansøgning til en anlægsbevilling fra den nye ordning, der ventes endeligt på plads inden årets udgang, skal disse ting være afklaret. Dette referat er fra Plan og Miljøudvalgets møde den 16. August 2012, hvor man orienterer udvalget om den nye faunapassage ved Sæby Vandmølle. 8

9 Seniorprogram Alle arrangementer har en kontaktperson eller flere. Har du spørgsmål til arrangementet henvender du dig til den / disse. Senioraftener er på torsdage fra 1. oktober 30. april 20. oktober 2012 Indkøbstur til Korsholm i Skjern. Samkøring i private biler. Afgang fra klubhuset kl Forventet hjemkomst ved tiden. Kontaktperson: Henning / Keld Tilmelding 5. december 2012 Mini julefrokost. Du får 2 slags sild, lidt andet og 1 snaps (eller 2..) Øl / vand medbringer du selv. Snyd ikke dig selv for denne oplevelse det plejer at være rigtig hyggeligt. Pris 60 kr. Kontaktperson: Henning / Kenneth Tilmelding 20. december 2012 Juleafslutning for seniorer. Gløgg og æbleskiver. Denne aften skal vi også stemme om årets foto. Tilmelding ikke nødvendig. Kontaktperson: Henrik Kofod / René Carlsen. 12. Januar 2013 Fluebindingslørdag. Vi starter kl 8.00 med kaffe og rundstykker. Vi binder fluer. Får lidt frokost, som man selv betaler. Binder fluer igen og slutter ved 16-tiden. Kontaktperson: Erik / Kenneth. Tilmelding -hilsen Seniorudvalget Henning Jakobsen (formand) Kenneth Boesen Keld Christiansen Henrik Hansen Henrik Kofod Erik Munch Christensen René Carlsen

10 Havørred på 6 kg. Havørred fangede om morgen den i Elling Å bag kirken af Carl Jørn Jensen Elling, 6kg og 75 cm. Info vedrørende Sæby å Der er ikke så meget at skrive andet end, at der pt. er tilmeldt lige godt 60 folk, som vil være medlem af den nye Sæby Sportsfisker Klub. Dato for stiftende generalforsamling kommer snarest, men er endnu ikke fastsat. Der er store forventninger til foreningen, som jeg vil anslå, når 100 medlemmer, når der startes op til sæsonen 2013 Pt. undersøges der muligheder for evt. klub lokaler, men dette har ikke første prioritet, da det er mere vigtigt at få de rigtige folk valgt ind.. Hilsen Jesper 10

11 Gæstekort til andre vandløb / foreninger Som tidligere meddelt vil vi arbejde på en sådan ordning, og Nordjysk Lystfiskerforening (Lindenborg Å) har allerede sagt ja. Det fungerer på flg. Måde: Du bestiller gæstekortet hos Henning Jakobsen, O. Ottosensvej 19, 9900 Frederikshavn ( ) og aftaler samtidig tid for afhentning. Du kan tidligst bestille en uge før Du afhenter gæstekortet (100 kr. kontant i depositum aftalte penge) Du fisker Du aflever gæstekortet inden 3 dage og får dit depositum tilbage. Er der ingen hjemme afleveres gæstekortet i postkassen sammen med en seddel med dine konto-oplysninger. Dit depositum bliver så indsat på din konto i løbet af et par dage. Bemærk at det kun er medlemmer der kan nyde godt af denne service. Du kan ikke købe dagkort og dermed få adgang til gæstekort. Og du kan ikke medtage gæster. Udover det obligatoriske fisketegn skal du medbringer gyldigt medlemskort til vores egen forening Når du afhenter gæstekortet og når du tager på fiskeri. Pbv. René Henning 11

12 Fisketrappen ved Møllehuset De fleste fisk har meget svært ved at springe, og derfor bør spærringerne i vandløb fjernes. På steder, hvor det ikke er muligt at fjerne opstemningerne, bør fiskepassager udformes som naturlignende stryg eller omløb (egentlige vandløb) uden styrt og med strømlæ ved bunden, så alle fiskearter- og størrelser (samt invertebrater) kan passere uden at springe. Faldet bør ligne det naturlige fald for vandløbet, og vandhastighederne skal være tilpas lave. Samtidig skal fiskepassagerne umiddelbart kunne findes af de fisk og smådyr, der er på vandring (der skal være en god lokkevirkning til passagens ind- og udløb). Passagerne skal overalt i forløbet have et varieret forløb med mange strømlæ og hvilepladser, hvor de dårlige svømmere og fiskeynglen kan finde opholdsområder og vandhastigheder under ½ m/s. I Bangsbo Å ved Møllehuset vil det blive uhyre vanskelligt og omkostningsfuldt at føre åen tilbage til sit oprindelige forløb som det har set ud før møllens anlæggelse i 1700-tallet. Det skyldes for en stor del de tilkomne tekniske anlæg i form af bygninger, broer og støbte skråningssikringer. En tilbageføring ville således involvere sikring af Understedvej, udgravning og sikring af det nye vandløbsforløb opstrøms Understedvej. Udgravning og sikring af nyt dybt nedskåret vandløbsforløb gennem parken nedstrøms Understedvej. Dertil kommer at området i sin nuværende tilstand også rummer værdifulde kulturhistoriske som rekreative værdier. På den baggrund er der valgt en løsningsmodel, som kan sikre faunapassage uden at påvirke de omkringligge arealer nævneværdigt. På baggrund af en besigtigelse af lokaliteten den 7. juni med efterfølgende afklarende møde med Teknisk Forvaltning, myndighed i Sæby, baseres skitseforslaget på en principiel løsning, hvor det nuværende stemmeværks overkant sænkes i størrelsesordenen cm og Bangsbo Å hæves ca. 50 cm ved Skovalleen. Størstedelen af Bangsbo å s vandføring ledes gennem et nyt slynget strygforløb på det lavtliggende areal syd for den nuværende å mellem stemmeværk og Skovalleen. De nordligste tre kamre i kammertrappen samt åens nuværende forløb langs restauranten bevares i vid udstrækning med enkelte tilretninger. Den eksisterende bassintrappe erstattes delvist af et stryg som opbygges i området begrænset af broen/ bundtærsklen mod vest, af skråningen ved restauranten mod nord, af broen ved Skovalleen mod øst og af grusvejen mellem det lave og det højere terræn mod syd. Strygets forløb er vist på Bilag 1.1. Strygets beliggenhed i terrænet fremgår af de to snit, bilag 2.1 og 2.2. Stryget opbygges ved anvendelse af dele af den eksisterende bassintrappe som dels indløbsbygværk og dels som hvilebassin. Den nederste del af stryget indbygges i det nuværende nordlige åløb, og såvel den karakteristiske ø 12

13 mellem de to nuværende åløb som flest mulige af de store solitære træer bevares som elementer i det fremtidige landskab. Strygindløbet sker i st ved en 2,0 m bred og 0,50 m dyb udskæring i den sydlige side af den nuværende bundbjælke samt en 2 m bred og 0,2 m dyb udskæring i betonpladen under gangbroen (Bilag 3.1 og 4.3). Herved sænkes vandspejlet ca. 100 m opstrøms hvilket giver mulighed for at etablere gydebanker på denne strækning. Fra strygindløbet udnyttes det første bassin i den eksisterende bassintrappe som et indløbskammer til stryget, samt til aflastning af vandføringer større end medianmaksimum direkte til strygets nedre del via de nordlige kamre i den eksisterende og bibeholdte fisketrappe (Bilag 3.2 og 4.2). Fra strygindløbet etableres et 287m langt stryg, der opbygges med 9 pools/ hvilebassiner og 10 delstrækninger hvis længde varierer fra 15 m til 40m. Stryget slutter i st ved indløbet til broen under Skovalleen, hvor bunden hæves med ca. 0,35 m. Herved skabes der mulighed for at etablere gydebanker under broen såvel som på den nedstrøms broen liggende åstrækning. Strygindløbet udformes som anført med en 0,50 *2,0 m stor udskæring i den sydlige del af bundbjælken/ bunden af broen. Denne udformning er valgt således at vandføringer op til medianmaksimum overvejende afledes via det udskårne profil til strygets øvre del. 13

14 Havørred på 6,5 kg. Ole Haderup med en havørred på 80cm. 6,5kg fra Elling å Junior program 2012 Tirsdag den 23. oktober Junioraften starter i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl Gennemgang af hvad vi vil lave på vores junioraftener. Vores foreningsformand vil komme og fortælle om Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. Du vil møde foreningens bestyrelse samt hele juniorudvalget. Har du kammerater eller andre venner som ikke er medlem af foreningen er du velkommen til at tage dem med. Der vil være kage og sodavand samt kaffe. Tag bare dine forældre med så de kan se hvad du har lyst til, de vil blive budt på kaffe. Der vil være hyggeligt samvær med andre lystfiskere og vi vil binde de første fluer. Tirsdag den 30. oktober Junioraften i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, lave din egen wobbler og støbe din egen 14

15 blink. Denne aften skal vi også bestille fiskestænger og klinger til alle der vil bygge sin egen fiskestang. Tirsdag den 6. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink og fremstilling af woblere. Nu skulle materialerne til stang og kniv fremstilling gerne være kommet, så vi kan komme i gang med at bygge stænger og lave knive Tirsdag den 13. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 20. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 27. november Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink. Samt lave stænger og knive. Tirsdag den 4. december Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl Tirsdag den 11. december Juleafslutning med spil og julehygge Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl

16 Uddrag fra ny udsætningsplan Desværre er tallene ikke opløftende, det generelle billede er at der er færre fisk på stationerne både ½ års og større fisk. Der er færre fisk pr 100 m2 og den beregnede smoltproduktion er under 1/3 del i forhold til 2003 for Elling å i 2003 var tallet 5551 og er i 2011 beregnet til 1661 stk. For bangsbo å er den naturlige smoltproduktion heldigvis gået frem fra 786 i 2003 til 1717 i 2011, og er mere end fordoblet. Dog er tallene for Bangsboå også gået ned på mange punkter, og af 17 befiskede stationer er der kun på 7 fundet ½ års fisk. Lerbæk er fisket på 3 stationer, og derfor er procentdelen af stationer med ½ års gået meget frem. Men desværre er 3 stationer ikke meget at udlede noget på. I 2003 og 2011 er den gennemsnitlige tæthed af ½ års fisk meget stabil med ca 20 stk/100 m2. Selvom der er færre stationer med yngel er gået tilbage. For Elling å er tallene desværre mere trist læsning, her er tallet gået fra ca 48 stk/100m2 og helt ned til ca 12 stk/100m2. I rapporten er nævnt at der mangler opgangsfisk, dette kan dels skyldes problemet med at komme forbi trappen ved Mariendal, og den store sandvandring. Derudover nævnes at dette giver en dårligere kvalitet af gydeområderne. Vi kan kun håbe på at den nye udsætningsplan og de nye store projekter for at skabe nemmere vandringsmuligheder til fiskene, vil give en større tæthed af fisk i vores vandløb. Der er i planen mange gode forslag til ændringer og steder der kan smides grus i vandløbene. Og hvordan mindre projekter kan give bedre muligheder for fiskene for naturlig yngel. Der vil blive arbejdet hårdt på at finde ud af om forenings medlemmer selv kan hjælpe med nogle projekter, så vi kan få mere smolt i vores vandløb. De omtalte tabeller kan ses først i udsætningsplanen her %20Plan%20for%20fiskepleje%20i%20Bangsbo%20%C3%85,%20Lerb%C3 %A6k%20og%20Elling%20%C3%85%20-% pdf 16

17 EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer alle kyst- og havfiskere til at hjælpe med at samle oplysninger ind til det nye FiskeAtlas om danske saltvandsfisk. Alle kan deltage i indsamlingen af oplysninger om saltvandsfiskenes udbredelse, og man kan deltage på flere måder. Fangster kan indberettes direkte på atlas-telefonen på Du kan ringe, hvis du står med fisken i hånden og har brug for hjælp med artsbestemmelsen. Du kan også sende fangstoplysningerne på eller gå ind Når du indrapporterer din fangst er de vigtigste oplysninger: Art kan undlades, hvis du medsender fisken eller et foto Sted hvor blev fisken fanget eller observeret Dato gerne så præcist som muligt Metode hvordan blev fisken fanget eller observeret Dokumentation indsend foto eller selve fisken. Dokumentation er ikke obligatorisk, men mange fiskearter er forbavsende svære at artsbestemme selv for eksperter. Kontaktoplysninger navn, adresse, telefonnummer og mail. Oplysningerne betragtes som fortrolige og bliver ikke videregivet. Har du lyst til at deltage med større mængder af oplysninger kan du downloade et skema (excel), som du kan udfylde i hånden eller på computeren. Download skema her a_saltvand.xls/ 17

18 18

19 19

20 Afsender: Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Charlottevej Frederiksavn PP Danmark B 20

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Aktivitetskalender Dec. 2010- april. 2011

Aktivitetskalender Dec. 2010- april. 2011 Aktivitetskalender Dec. 2010- april. 2011 Tirsdag den 30. november 2010. Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl. 1900 2100. Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer,

Læs mere

Sæby Vandmølle projekt

Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle Sæby Vandmølle ligger ved Sæby Å, ca. 700 m opstrøms udløb til Kattegat. Sæby Vandmølle udgør et anlæg med fisketrappen, stemmeværket og en møllesø. Stemmeværket til

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 2 Juli. 2011 35. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk Nummer

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 3 Oktober. 2011 35. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 2 juli. 2012 36. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk Nummer

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen,

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen, »IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder Af Kasper Rasmussen, kara@alectia.com » Disposition Hvad er det gode projekt? Vandløbsprojekter anno 2013 Interessenter/projektdeltagere

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 1 Matrs. 2012 36. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen Formandspost Bliver det kampvalg eller:??? BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31 Orientering 2014 [Indsæt dato] Bestyrelsen 2015 Formand: Jan Snejbjerg Jensen Asgårdvej 33, 7800 Skive - Tlf. 40 90 39 49 Mail: jan.snejbjerg@gmail.com Næstformand: Thyge Andersen Ulkærvej 34, 7840 Højslev

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 3 Oktober. 2009 33. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk Nummer

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub Danish open DM i trolling 2015 Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6 Arrangør: Fyns Trolling Klub TEAM konkurrence dvs. at der kan indvejes 3 fisk af hver art pr. båd, samlet over weekenden. Dvs.

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015

45. årgang - nr.2 April 2015 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

NOTAT. Projektforslag. Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro

NOTAT. Projektforslag. Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro NOTAT Projektforslag Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro Siden den store oversvømmelse i marts 1970, hvor mange huse blev oversvømmet i Holstebro, har der været tænkt

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Niels-Otto

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR Formand: Kim Andersen Søparken 77 6230 Rødekro Mobil: 28 94 04 75 Mail: kim-salmo@mail.dk Næstformand: Carl Petersen Hedeløkke 12, Bodum Mobil: 51 21 00 05 Mail: djcdp@petersen.mail.dk Kasserer: Dieter

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Referat ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Referat ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Referat ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 DAGSORDEN / REFERAT. Formanden bød velkommen og gav en ekstra velkomst til æresmedlemmerne 1:

Læs mere

TÅNING SOGNS JAGTFORENING

TÅNING SOGNS JAGTFORENING TÅNING SOGNS JAGTFORENING APRIL 2010 www.taaningjagtforening.dk Bestyrelsen: Formand: Charles Zacho Tlf.: 27261556 Næstformand: Kim Hansen Tlf.: 86538082 Kasserer: Kristian Aarslev Tlf.: 86521580/24276277

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere