TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog"

Transkript

1 TravelMate 530-serien Brugerhåndbog

2 Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. Al korrespondance vedrørende computeren bør omfatte serienummeret, modelnummeret og oplysninger om anskaffelse. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Notebook-computer i TravelMate 530-serien Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugerhåndbog til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

3 iii Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-computere som din mobile computer. Vi håber, at du får lige så meget fornøjelse af at bruge den, som vi har haft af at fremstille den. Vejledninger Der er flere forskellige vejledninger til brugen af TravelMatecomputeren: Først og fremmest bogen Just for Starters... (Sådan kommer du i gang...), som hjælper dig med opsætning af computeren. Denne Brugerhåndbog giver introduktion til computerens mange muligheder. Vejledningen indeholder letforståelige og kortfattede oplysninger om computeren. Du bør derfor læse den grundigt. Hvis du vil udskrive en kopi, findes brugervejledningen også i PDF-format (Portable Document Format). Følg nedenstående fremgangsmåde: 1 Klik på Start, Programmer, TravelMate. 2 Klik på TravelMate User s guide. Bemærk! For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen Help. Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted (global.acer.com).

4 iv Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren Tænde og slukke for computeren. Hvis du vil tænde for computeren, skal du trykke på afbryderknappen øverst til venstre på TravelMate. Placeringen af afbryderknappen vises under side 3. Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren... i Windows Windows 2000 og Windows Me: Klik på Start, Luk computeren..., og vælg Luk computeren. Klik derefter på OK. - eller - Windows XP: Klik på Start, Sluk for computeren. Klik derefter på Sluk computeren. Med afbryderknappen Bemærk: Du kan også bruge afbryderknappen til at anvende strømstyringsfunktioner. Du finder yderligere oplysninger i Hjælp i Windows. Ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner til strømstyring Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand, (Fn-F4). Yderligere oplysninger finder du i online-manualen. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

5 v Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC (122ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter. Udsæt ikke computeren for regn eller fugt. Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren, da det kan beskadige den. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag. Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens amperedimensionering. Desuden må den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

6 vi Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1 Sluk for computeren, og fjern batteriet. 2 Tag netadapteren ud af computeren. 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Brug ikke flydende rensemidler eller spraymidler. 4 Hvis du vil rengøre skærmen, skal du bruge et LCD-rengøringssæt. Hvis én af følgende situationer opstår: Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget. Hvis der er spildt væske i computeren. Hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under "Fejlfinding på computeren" på side 47.

7 Generelle oplysninger iii Vejledninger iii Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren iv 1 Lær TravelMate at kende 1 Gennemgang af TravelMate 3 Computeren set forfra 3 Computeren set fra venstre 4 Set fra højre 5 Computeren set bagfra 7 Computeren set nedefra 8 Funktioner 10 Lysdioder 12 Brug af tastaturet 13 Specialtaster 13 Pegefelt 21 Introduktion til pegefelt 21 Lager 23 Harddisk 23 Optical drive 23 Brug af software 24 Lyd 25 Justering af lydstyrken 26 Strømstyring 26 Tag din TravelMate med 27 Fjern tilslutninger 27 Flyt computeren 27 Tag computeren med hjem 28 Rejs med computeren 30 Tag computeren med til udlandet 31 Sikring af computeren 32 Sådan bruges en computersikkerhedslås 32 Brug af adgangskoder 33 indhold 2 Tilpasning af computeren 35 Udvide med ekstraudstyr 37 Tilslutningsmuligheder 37 Tilslutning til Acer EasyPort-replikator 41 Opgradering 42 Brug af systemprogrammer 44 Notebook Manager 44

8 viii Launch Manager 44 BIOS Utility 46 3 Fejlfinding på computeren 47 Ofte stillede spørgsmål 49 Anmodning om service 53 ITW (International Traveler s Warranty) 53 Inden du ringer 54 Appendiks A Specifikationer 55 Appendiks B Bemærkninger 61 Indeks 69

9 1 Lær TravelMate at kende

10 I TravelMate-computeren er høj ydeevne, alsidighed, funktioner til strømstyring og multimediemuligheder kombineret med et flot og ergonomisk design. Du får en partner, der giver dig hidtil uset produktivitet og pålidelighed.

11 3 Gennemgang af TravelMate Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen Just for Starters... (Sådan kommer du i gang...), vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan. Computeren set forfra Nr. Enhed Beskrivelse 1 Skærm Også kaldet LCD (Liquid Crystal Display). Viser data. 2 Starttaster Specialtaster til start af internet-browser, program og hyppigt anvendte programmer. Yderligere oplysninger finder du under Starttaster på side Afbryderknap Tænder for computeren. 4 Pegefelt Pegeredskab, som reagerer på berøring. Fungerer ligesom en computermus.

12 4 1 Lær TravelMate at kende Nr. Enhed Beskrivelse 5 Trykknapper (til venstre, i midten og til højre) 6 Diskettedrev (eller kortlæser, hvis den er installeret) Knapperne til venstre og højre fungere på samme måde som venstre og højre museknapper. Knappen i midten fungerer som en 4-vejs rulleknap. læser/skriver data fra/til medie. 7 Udløser knap til diskettedrev 8 Højttalere Sender lyd ud. Skubber diskette ud. (Ikke tilgængelig med kortlæser installeret) 9 Ergonomisk håndstøtte Behageligt område, hvor du kan hvile hænderne, når du bruger computeren. 10 Tastatur Indlæser data til computeren. 11 Lysdioder LED-er (light-emitting diode), der tændes og slukkes for at vise status for computeren, funktionerne og komponenterne. 12 Smæklås Låsemekanisme sikrer låget, når computeren ikke anvendes. Computeren set fra venstre Nr. Enhed Beskrivelse 1 Optisk drev Her sidder et optisk drevmodul (CD-ROM, DVD-ROM eller DVD/CD-RW combo-drev).

13 5 Nr. Enhed Beskrivelse 2 Optisk drevs lysdiode Lyser, når det optiske drev er aktivt. 3 Udløserknap Udløser drevskuffen. 4 Nødudløserstik Udløser drevskuffen, når computeren er slukket. Yderligere oplysninger finder du under side 51. Bemærk: Placeringen af det optiske drevs lysdiode, udløserknap og nødudløserhul kan variere, afhængig af hvilket optisk drev der er installeret. Set fra højre Nr. Enhed Beskrivelse 1 Stik til mikrofon/ indgående linje Benyttes til indgående lydenheder, f.eks. mikrofon, cd-afspiller eller stereo-walkman.

14 6 1 Lær TravelMate at kende Nr. Enhed Beskrivelse 2 Stik til hovedtelefon/ højttaler/udgående linje Tilslutning til eksterne lydenheder, f.eks. højttalere eller hovedtelefoner. 3 Udløserknap til PC Card Skubber PC Card ud af stikket. 4 Stik til PC Card Her tilsluttes en type III eller to type II PC Card. 5 Modemstik Tilslutning til telefonlinje. 6 IEEE 1394-port Tilslutning til IEEE 1394-enheder. 7 Infrarød port Grænseflade til infrarøde enheder (f.eks. infrarød printer, IR-forberedt computer).

15 7 Computeren set bagfra Nr. Enhed Beskrivelse 1 Sikkerhedslås Tilslutning til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. 2 Strømstik Tilslutning til en netadapter. 3 Eksternt skærmstik Tilslutning til en visningsenhed, f.eks. ekstern skærm eller LCD-projektor. 4 Udvidelsesport Tilsluttes I/O-portreplikator eller udvidelsesenhed (f.eks. Acer EasyPort). 5 Parallel-port Tilslutning til en parallel enhed, f.eks. parallel printer. 6 Netværksstik Tilslutning til et Ethernet 10/100-baseret netværk. 7 S-video Tilslutning til et fjernsyn eller en skærmenhed med S-videoinput.

16 8 1 Lær TravelMate at kende Nr. Enhed Beskrivelse 8 USB-port Tilslutning til USB-enheder (Universal Serial Bus - f.eks. USB-mus, USB-kamera). Computeren set nedefra Nr. Enhed Beskrivelse 1 Kølevifte Hjælper med til at holde computeren kold. Bemærk: Undlad at tildække eller spærre åbningen til viften. 2 Batterirum Indeholder computerens batteri. 3 Udløserknap til batteri Frigør batteriet, så du kan fjerne det. 4 Harddiskens rum Indeholder computerens harddisk (fastgjort med skrue).

17 9 Nr. Enhed Beskrivelse 5 Hukommelsesrum Her sidder computerens centrale hukommelse.

18 10 1 Lær TravelMate at kende Funktioner Nedenstående er en kort oversigt over computerens mange funktioner: Ydeevne Mobile Intel Pentium 4 Processor-M med 512 KB niveau 2-cache med den nye Enhanced Intel SpeedStep -teknologi eller Mobile Intel Celeron -processer med 256 KB niveau 2-cache Standard 256 MB DDR-266 SDRAM, kan opgraderes til 1 GB på dual sodimm-sokler Integreret 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM eller 24/10/8/24x DVD/CD- RW-kombinationsdrev Ultra DMA-100-harddisk med 20/30/40 GB eller højere kapacitet Litium-ion-batteri Strømstyringssystem med ACPI (Advanced Configuration Power Interface) 2.0, som understøtter strømbesparelsestilstandene Standby- og Dvale Display TFT (Thin-Film Transistor) LCD-skærm (liquid crystal display), der viser 32-bit ægte farver ved en opløsning på op til 1024 x 786 XGA (extended Graphics Array) på 14,1"/15"-skærme 3D-effekter Understøttelse af simultan LCD- og CRT-visning S-videoutput til et fjernsyn eller en skærmenhed, der understøtter S-videoinput Funktion til "automatisk LCD-nedtoning", der automatisk afgør, hvilke indstillinger der er bedst for din skærm og sparer strøm. Understøttelse af to skærme Multimedier 16-bit hi-fi AC 97 stereolydkort To indbyggede højttalere Indbygget mikrofon Højhastigheds optisk drev

19 11 Tilslutningsmuligheder Højhastighedsmodemport til fax og data Ethernet/Fast Ethernet port USB-porte (Universal Serial Bus) IEEE 1394-port Hurtig infrarød (FIR) port Dockingport til portreplikator Valgfrit Invilink trådløst LAN-modul Valgfrit integreret Bluetooth-modul Brugervenlig og ergonomisk udformning 5 starttaster, inklusive internetbrowser og samt tre programmerbare taster Internet 4-vejs rulleknap Elegant, strømlinet og smart design Tastatur i fuld størrelse Pegefelt ergonomisk rigtigt placeret i midten Udvidelse To type II eller et type III CardBus-stik Opgraderbar hukommelse

20 12 1 Lær TravelMate at kende Lysdioder Computeren har syv letaflæselige statusikoner placeret under skærmen. Ikon Funktion Beskrivelse Strøm Medieaktivitet Lyser grønt, når computeren er tændt og lyser orange, når computeren er i standby-tilstand. Lyser, når harddisken er aktiv. Batteriopladning Trådløs kommunikation (kun tilgængeligt, når Wireless LAN eller Bluetooth er installeret) Caps Lock Lyser grønt, når batteriet oplades. Lyser orange, når batteriets ladningsniveau er lavt, og det oplades. Lyser orange, når den trådløse LANfunktion er aktiveret. Lyser blåt, når Bluetooth-funktionen er aktiveret. Lyser, når Caps Lock er aktiveret. Num Lock Lyser, når Num Lock er aktiveret. Scroll lock Lyser, når Scroll Lock er aktiveret.

21 13 Brug af tastaturet Tastaturet har taster i fuld størrelse, et integreret numerisk tastatur, separate piletaster, to Windows-taster og tolv funktionstaster. Specialtaster Lock-taster Tastaturet har tre lock-taster, som kan slås til og fra. Lock-tast Caps Lock Num Lock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Beskrivelse Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort. Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. Når Scroll Lock er slået til, flytter skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på piletasterne op eller ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke.

22 14 1 Lær TravelMate at kende Integreret numerisk tastatur Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det angives med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er piletastsymbolerne udeladt. Adgang til Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur Piletaster på det integrerede numeriske tastatur Hovedtastatur Num Lock slået til Skriv tallene på sædvanlig vis. Hold Skift nede, mens du bruger piletasterne. Hold Fn nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur. Num Lock slået fra Hold Fn nede, mens du bruger piletasterne. Skriv bogstaverne på sædvanlig vis.

23 15 Windows-taster Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner. Tast Tast med Windows-logo Beskrivelse Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastkombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler: + Tab (aktiverer næste knap på værktøjslinjen) + E (åbner Stifinder for Denne computer) + F (søger efter dokument) + M (minimerer alle) Skift + + M (fortryder funktionen Minimer alle) + R (åbner dialogboksen Kør i Windows) Programtast Åbner en genvejsmenu (det samme som at højreklikke).

24 16 1 Lær TravelMate at kende Hurtigtaster Computeren har hurtigtaster eller tastkombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen og lydstyrke. Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen. Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn-F1 Hjælp til hurtigtaster Viser hjælp til hurtigtaster. Fn-F2 Installation Start Notebook Manager Fn-F3 Skift mellem strømstyringsskemaer Skifter mellem de strømstyringsskemaer, der bruges af computeren (funktionen er tilgængelig, hvis den understøttes af operativsystemet). Se under Strømstyring på side 26. Fn-F4 Sleep Sætter computeren i Sleep-tilstand. Se under Strømstyring på side 26.

25 17 Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn-F5 Display Toggle Skifter mellem skærmvisning fra computerens egen skærm, en ekstern skærm (hvis en sådan er tilsluttet) og både intern og ekstern skærm. Fn-F6 Blank skærm Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte. Fn-F7 Pegefelt til/fra Slår det interne pegefelt til og fra. Fn-F8 Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne. Fn- Højttalerstyrke op Forøger højttalerens lydstyrke. Fn- Højttalerstyrke ned Reducerer højttalerens lydstyrke. Fn- Lysstyrke op-ikon Forøger skærmens lysstyrke. Fn- Lysstyrke ned Formindsker skærmens lysstyrke.

26 18 1 Lær TravelMate at kende Eurotegnet Du kan bruge eurotegnet, hvis tastatursproget er angivet til US-international eller UK, eller et europæisk format. Til brugere af US-tastatur: Tastatur-layoutet angives under installationen af Windows. Eurotegnet virker kun, hvis indstillingen for tastatur-layout er angivet til Amerikansk (international). Hvis du vil angive tastaturtype i Windows 2000, skal du følge trinene herunder: 1 Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Tastatur. 3 Klik på fanen Sprog. 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En English (United States)", er angivet til Amerikansk (international). Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på Egenskaber, vælge Amerikansk (international) og derefter klikke på OK. 5 Klik på OK. Hvis du vil angive tastaturtype i Windows XP, skal du følge trinene herunder: 1 Klik på Start, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Regional- og sprogindstillinger. 3 Klik på fanen Sprog, og klik på Detaljer. 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En English (United States)", er angivet til Amerikansk (international).

27 19 Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på TILFØJ, vælge Amerikansk (International) og derefter klikke på OK. 5 Klik på OK. Sådan skrives eurotegnet: 1 Find eurotegnet på tastaturet. 2 Åbn et tekstredigerings- eller tekstbehandlingsprogram. 3 Hold Alt Gr nede, og tryk på tasten med eurotegnet. Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger om emnet finder du på Internet-adressen Starttaster Øverst på tastaturet findes fem taster. Disse taster kaldes starttaster. De er angivet som P1, P2, P3, og Web-browser. Trådløs kommunikationsknap Til venstre for disse fem starttaster er den trådløse kommunikationsknap. Denne knap virker kun til modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

28 20 1 Lær TravelMate at kende Knappen skifter mellem Wireless LAN og Bluetooth, hvis begge er installeret. Starttast P1 P2 P3 Standardprogram Programmerbar Programmerbar Multimedieprogram Mail Webbrowser -program. Lysdioden for postknappen blinker, når brugeren har indkommende . Browserprogram Kontroller for Klik på den højre knap på Launch Manager-ikonet på proceslinjen, og klik på Detection (Kontroller for ). I denne dialogboks har du mulighed for at aktivere/deaktivere kontrol for , indstille tidsintervallet for kontrol for osv. Hvis du allerede har en e- mailkonto, kan du udfylde felterne User Name (Brugernavn), Password (Adgangskode) og POP3 Server (POP3-server) i dialogboksen. POP3- serveren er den postserver, hvor du henter . Ud over -kontrolfunktionen er der også en -knap, som bruges til at starte -programmet. Den findes over tastaturet lige under LCD-skærmen. -knappens lysdiode blinker, når en bruger har modtaget en indgående .

29 21 Pegefelt Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte. Bemærk: Når du bruger en ekstern USB eller seriel mus, kan du trykke på Fn-F7 for at deaktivere pegefeltet. Introduktion til pegefelt Sådan bruger du pegefeltet: Bevæg fingeren hen over pegefeltet for at flytte markøren.

30 22 1 Lær TravelMate at kende Tryk på højre (3) og venstre (1) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt opnås ved at banke let på pegefeltet. Brug 4-vejsrulleknappen (2) (top/bund/venstre og højre) til at rulle en side op, ned, til venstre eller til højre. Denne knaps funktion svarer til et museklik på de lodrette og vandrette rullepaneler i Windows-programmer. Funktion Udfør Venstre knap Klik hurtigt to gange Højre knap Centerknapper Let banken Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap) Marker Klik en gang Bank let en gang Trække Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren. Åbne genvejsmenuen Klik en gang Rulle Klik, og hold knappen i den ønskede retning (op/ ned/venstre/ højre)

31 23 Lager Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt. Denne computer har følgende lagerenheder: E-IDE-harddisk (Enhanced-IDE) med høj kapacitet Optisk drev Harddisk Denne harddisk opfylder selv de store behov for lagerkapacitet. Det er her, dine programmer og data lagres. Optical drive Det optiske drevmodul gør det muligt at bruge en lang række mediedrev sammen med computeren. Dette valgfrie udstyr omfatter: Cd-rom-drev Dvd-rom-drev Dvd/cd-rw combo-drev

32 24 1 Lær TravelMate at kende Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen. Når computeren er slukket, kan du åbne skuffen ved hjælp af det særlige hul, der rummer en nødudløserknap. Se under side 51. Brug af software Afspilning af dvd-film Når et DVD-ROM- eller DVD/CD-RW-kombinationsdrevmodul installeres i det optiske drevrum. 1 Skub dvd-skuffen ud, indsæt en dvd, og luk derefter dvd-skuffen. Vigtigt! Første gang du kører dvd-afspilleren, beder programmet dig om at angive områdenummer. Dvd-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et dvddrev, der er konfigureret til et bestemt områdenummer, kan ikke afspille dvd'er fra et andet område. Du kan kun angive et nyt områdenummer fem gange (inklusive den første gang), hvorefter det sidst angivne områdenummer bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, områdenummeret er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om dvd-regionskoder finder du i tabellen herunder.

33 25 2 Dvd-filmen starter automatisk efter et par sekunder. Regionskode Land eller region 1 USA, Canada 2 Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan 3 Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea 4 Latinamerika, Australien, New Zealand 5 Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien 6 Folkerepublikken Kina Bemærk: For at ændre områdenummeret skal du sætte en dvdfilm fra et andet område i dvd-rom-drevet. Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen. Lyd Computeren leveres med et 16-bit hi-fi AC 97 stereolydkort og indeholder en indbygget følsom mikrofon og to stereohøjttalere.

34 26 1 Lær TravelMate at kende Der er lydporte i computerens højre side. Se Set fra højre på side 5 hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilslutning af eksterne lydenheder. Justering af lydstyrken Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se Hurtigtaster på side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke. Strømstyring Computeren har indbygget en strømstyringsenhed, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, floppydrev, harddisk, eller enhver tilsluttet ydre enhed. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode (kaldet timeout for inaktivitet), stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen. Denne computer anvender en strømstyringsfunktionen, der understøtter ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), der gør det muligt for computeren at spare optimalt på strømmen og samtidig yde mest muligt. Windows varetager alle strømbesparende funktioner på computeren.

35 27 Tag din TravelMate med Dette afsnit indeholder tip og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med. Fjern tilslutninger Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør: 1 Gem evt. igangværende arbejde. 2 Fjern alle medier, disketter og cd er fra drevene. 3 Luk computeren ned. 4 Luk skærmlåget. 5 Fjern ledningen til netadapteren. 6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder. 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en. Flyt computeren "når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet." Klargøring af computeren Inden du flytter computeren skal du lukke og sikre skærmlåget for at sætte den i sleep-tilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Når du åbner låget, aktiveres computeren automatisk fra standby-tilstand. Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren: 1 Klik på Start, Sluk computeren (Windows XP). 2 Klik på Sluk (Windows XP). - eller - du kan sætte computeren i Sleep-tilstand ved at trykke på Fn-F4. Du kan nu lukke og sikre skærmen.

36 28 1 Lær TravelMate at kende Når du igen skal bruge computeren, afsikrer og åbner du skærmen og trykker på afbryderknappen, flytter den til side og slipper den. Bemærk: Hvis lysdioden for sleep-tilstand er slukket, er computeren gået i dvaletilstand og slået fra. Hvis lysdioden for strøm er slukket men lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren gået i sleep-tilstand. I begge tilfælde skal du trykke på afbryderknappen og slippe den igen for at tænde computeren igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i sleep-tilstand i en tidsperiode. Hvad du skal have med til korte møder Med et fuldt opladet batteri kan du i de fleste tilfælde bruge computeren i ca. 3 timer. Hvis mødet ikke varer længere, behøver du sandsynligvis ikke at tage andet end computeren med. Hvad du skal have med til lange møder Hvis mødet kommer til at vare over 4 timer, eller hvis batteriet ikke er fuldt opladet, bør du medbringe netadapteren, så du kan tilslutte computeren i mødelokalet. Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i sleep-tilstand. Tryk på Fn-F4, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. For at aktivere systemet skal du åbne skærmen (hvis den er lukket) og dernæst trykke på afbryderknappen og slippe den igen. Tag computeren med hjem "når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen" Klargøring af computeren Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem: Kontroller, om du har fjernet alle medier, disketter og cd'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget. Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød.

37 29 Advarsel: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme: Netadapter og ledning Brugerhåndbogen Særlige forhold Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde: Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger. Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødig varme. Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10 C, skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen. Oprettelse af et hjemmekontor Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang. Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus.

38 30 1 Lær TravelMate at kende Rejs med computeren "når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt" Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Ekstra, fuldt opladede batterier Særlige forhold Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen: Tag altid computeren med om bord som håndbagage. Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor. Lad ikke disketter komme i kontakt med håndholdte metaldetektorer.

39 31 Tag computeren med til udlandet "når du rejser til udlandet" Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til Ekstra, fuldt opladede batterier AcerMedia-drevmoduler Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden International Traveler's Warranty-pas Særlige forhold Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet: Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren. Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.

40 32 1 Lær TravelMate at kende Sikring af computeren Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren. Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware- og softwarelåse, et sikkerhedsindhak og adgangskoder. Sådan bruges en computersikkerhedslås Et sikkerhedsindhak i computerens venstre side gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

41 33 Brug af adgangskoder Adgangskoder beskytter computeren mod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveuer i computeren: En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret adgang til BIOS Utility. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS Utility. Yderligere oplysninger finder du under BIOS Utility på side 46 og i online-vejledningen. En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand. Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand. Harddiskadgangskoden beskytter dine data, idet man skal indtaste den, når man vil have adgang til harddisken. Selv når harddisken fjernes fra din computer og sættes i en anden computer, kan man kun få adgang til dataene på harddisken, hvis man kender adgangskoden. Vigtigt! Du må endelig ikke glemme administrator- og harddiskadgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

42 34 1 Lær TravelMate at kende Angivelse af adgangskoder Når først du har defineret en adgangskode, bliver du fremover bedt om at angive adgangskoden i venstre side af skærmen. Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse, når du trykker på F2 for at få adgang til BIOS Utility under startproceduren. Skriv opsætningsadgangskoden, og tryk på Enter for at åbne BIOS Utility. Hvis du angiver forkert adgangskode, vises der en advarselsmeddelelse. Prøv igen, og tryk derefter på Enter. Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren Password on boot er aktiveret, vises følgende meddelelse under startproceduren. Skriv brugeradgangskoden, og tryk på Enter for at bruge computeren Hvis du angiver forkert adgangskode, vises der en advarselsmeddelelse. Prøv igen, og tryk derefter på Enter. Når du har angivet en harddiskadgangskode, vises følgende meddelelse under startproceduren. Skriv harddiskens adgangskode, og tryk på Enter for at bruge computeren Hvis du angiver forkert adgangskode, vises der en advarselsmeddelelse. Prøv igen, og tryk derefter på Enter. Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen. Hvis det ikke lykkes dig at indtaste den korrekte adgangskode til harddisken, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Angivelse af en adgangskode Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS-hjælpeprogrammet.

43 2 Tilpasning af computeren

44 Når du har lært de grundlæggende ting om TravelMate-computeren, skal du stifte bekendtskab med computerens avancerede funktioner. I dette kapitel lærer du, hvordan ekstraudstyr tilsluttes, centrale komponenter opgraderes for at opnå højere ydeevne, og hvordan computeren tilpasses.

45 37 Udvide med ekstraudstyr TravelMate er den ultimative bærbare computer. Tilslutningsmuligheder Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Modem til fax og data Computeren har et indbygget V kbit AC 97 Link fax-/datamodem. Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje. Hvis du vil bruge modemporten til fax og data, skal du slutte modemporten til telefonstikket med et telefonkabel. Start dit kommunikationsprogram. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kommunikationsprogrammet.

46 38 2 Tilpasning af computeren Indbygget netværksfunktion Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret (10/100 Mbps) netværk. Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du slutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket bag på computeren til et netværksstik eller en hub på netværket. USB (Universal Serial Bus) USB-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer. Computeren har tre porte.

47 39 IEEE 1394-port Computerens IEEE 1394-port gør det muligt at oprette forbindelse til en IEEE 1394-understøttet enhed f.eks. et videokamera eller et digitalt kamera. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til videoen eller det digitale kamera. Stik til PC Card I stikket til CardBus PC Card af type II, der findes på computerens højre side, kan du sætte kort i kreditkortstørrelse. Herved øges computerens anvendelses- og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et PC Card-logo. PC Cards (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. De mest populære type IIIkort er flash-hukommelses-, SRAM-, fax-/datamodem-, LAN- og SCSIkort. CardBus forbedrer 16-bit pc-kortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit.

48 40 2 Tilpasning af computeren Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet. Isætning af et PC Card Sæt kortet i det nederste stik, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. tilslutning af et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet. Udtagning af et PC Card Før et PC Card tages ud, skal du udføre følgende trin: 1 Afslut det program, der bruger kortet. 2 Klik på ikonet for PC Card på proceslinjen, og stop kortprocessen.

49 41 3 Tryk på udløserknappen (a) på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen (a) igen for at skubbe PC Card ud (b). Tilslutning til Acer EasyPort-replikator Computerens 100-pin-konnektor til portreplikator giver dig mulighed for at tilslutte en Acer EasyPort-replikator (valgfrit). Bemærk: Bemærk! Systemet understøtter op til seks USBenheder. Tre porte er placeret på bagpanelet, to interne porte er

50 42 2 Tilpasning af computeren reserveret af systemet til valgfri kortlæser og Bluetooth. Selvom Acer EasyPort har to USB-porte, fungerer kun den ene (på grund af begrænsninger i systemets chipset). USB-porten tættest på den parallelle port på EasyPort understøtter USB1.1. Opgradering Dette er en kraftig computer med høj ydeevne. Det kan dog hænde, at nogle brugere og de programmer, de anvender, har brug for endnu større kapacitet. Computerens centrale komponenter kan opgraderes, når du får brug for højere ydeevne. Bemærk: Kontakt en autoriseret forhandler, hvis du vil opgradere en af de centrale komponenter. Opgradering af hukommelse Hukommelsen kan opgraderes til 1 GB med 128, 256 eller 512 MB sodimm-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules). Computeren understøtter DDR (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). Computeren har to hukommelsesstik. Det ene stik rummer det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren. Du kan opgradere hukommelsen ved at installere et yderligere hukommelsesmodul i det ledige stik eller udskifte det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren, med et større modul. Installation af hukommelsesmoduler Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren: 1 Sluk for computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om for at få adgang til dens bund.

51 43 2 Fjern skruerne til hukommelsesdækslet (a), og løft derefter hukommelsesdækslet af (b). 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket (a), og tryk derefter forsigtigt ned (b), indtil modulet kommer på plads med et klik. 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen. 5 Indsæt batteriet igen, og sæt strømstikket til igen. 6 Tænd for computeren. Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk.

52 44 2 Tilpasning af computeren Brug af systemprogrammer Notebook Manager Computeren har et indbygget program til systemopsætning, som hedder Notebook Manager. Den Windows-baseret Notebook Manager giver dig mulighed for at angive adgangskoder, startsekvensen for drev og indstillinger for strømstyring. Den viser også de aktuelle hardwarekonfigurationer. Du kan starte Notebook Manager ved at trykke på Fn-F2 eller følge denne procedure: 1 Klik på Start, Programmer og Notebook Manager. 2 Vælg ikonet Notebook Manager for at køre programmet. Klik på Hjælp for at få flere oplysninger. Launch Manager Med Launch Manager kan du indstille fem starttaster, der er placeret over tastaturet. Se Starttaster på side 19 hvis du vil se placeringen af starttasten.

53 45 Du kan starte Launch Manager ved at klikke på Start, Programmer og derefter på Launch Manager for at starte programmet. Du kan manuelt slukke for trådløst LAN ved at trykke på knappen.

TravelMate 540-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 540-serien. Brugerhåndbog TravelMate 540-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 540-serien Først udgivet: Juli 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TravelMate 370 series. Brugervejledning

TravelMate 370 series. Brugervejledning TravelMate 370 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 370 series Brugervejledning Oprindelig udgave: Oktober 2003 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 290 series. Brugervejledning

TravelMate 290 series. Brugervejledning TravelMate 290 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 290 series Brugervejledning Oprindelig udgave: Juli 2003 Der kan foretages ændringer i

Læs mere

TravelMate 380 series. Brugervejledning

TravelMate 380 series. Brugervejledning TravelMate 380 series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 380 series Brugervejledning Oprindelig udgave: august 2004 Der kan foretages ændringer

Læs mere

emachines D620 Seriens Hurtig-guide

emachines D620 Seriens Hurtig-guide emachines D620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 09/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning TravelMate 2350 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 2350 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: November 2004 Der

Læs mere

emachines E620 Seriens Hurtig-guide

emachines E620 Seriens Hurtig-guide emachines E620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 660 series. Brugervejledning

TravelMate 660 series. Brugervejledning TravelMate 660 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 660 series Brugervejledning Oprindelig udgave: maj 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2004 Der kan foretages

Læs mere

TravelMate 4050 Series. Brugervejledning

TravelMate 4050 Series. Brugervejledning TravelMate 4050 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 4050 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: Oktober 2004 Der

Læs mere

emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide

emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

TravelMate 430-serien. Brugervejledning

TravelMate 430-serien. Brugervejledning TravelMate 430-serien Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 430-Serie Notebook-computer Original udgave: januar 2003 Der kan forekomme

Læs mere

emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide

emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning

TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan foretages

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens. Hurtig-guide

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens. Hurtig-guide Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 07/2008 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brugervejledning TravelMate 2300/4000/4500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2300/4000/4500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan

Læs mere

Acer Ferrari 3000. Brugervejledning

Acer Ferrari 3000. Brugervejledning Acer Ferrari 3000 Brugervejledning Copyright 2003 Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til Acer Ferrari 3000 computer 1. udgave, September 2003 Der kan forekomme periodiske ændringer til oplysningerne

Læs mere

emachines E625 Seriens Hurtig-guide

emachines E625 Seriens Hurtig-guide emachines E625 Seriens Hurtig-guide Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E625 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 02/2009 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

TravelMate 610-serien. Brugervejledning

TravelMate 610-serien. Brugervejledning TravelMate 610-serien Brugervejledning Copyright 2001. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 610-serien Først udgivet: Marts 2001 Der kan foretages ændringer

Læs mere

emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide

emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

TravelMate 4400 Series. Brugervejledning

TravelMate 4400 Series. Brugervejledning TravelMate 4400 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 4400 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 4010 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4010 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4010 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4010 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juni 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Ferrari 3400. Brugervejledning

Ferrari 3400. Brugervejledning Ferrari 3400 Brugervejledning Copyright 2003 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Ferrari 3400 Notebookcomputer Oprindelig Udgave: September 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer til

Læs mere

TravelMate 4020 Series. Brugervejledning

TravelMate 4020 Series. Brugervejledning TravelMate 4020 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4020 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Extensa 2900 Series. Brugervejledning

Extensa 2900 Series. Brugervejledning Extensa 2900 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes Brugervejledning til Extensa 2900 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: April 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

TravelMate 2200/2700 Series. Brugervejledning

TravelMate 2200/2700 Series. Brugervejledning TravelMate 2200/2700 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 2200/2700 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan forekomme

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1620 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1620 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: Marts 2004 Der kan forekomme periodiske

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan

Læs mere

Udpakning. Indledning

Udpakning. Indledning 2 Tillykke med denne notebook den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne helt nye, raffinerede notebook-pc vil give dig dejlige og professionelle oplevelser ved brugen af den. Vi er stolte over at kunne

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Når du bruger din GIGABYTE bærbar pc for første gang

Når du bruger din GIGABYTE bærbar pc for første gang Tillykke med købet af din nye GIGABYTE bærbar pc P252.Denne brugervejledning hjælper dig godt på vej med opsætningen af din bærbar pc. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se vores hjemmeside

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Aspire 9100 Series. Brugervejledning

Aspire 9100 Series. Brugervejledning Aspire 9100 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 9100 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: februar 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Acer Aspire 2010 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 2010 Series. Brugervejledning Acer Aspire 2010 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes Brugervejledning til Acer Aspire 2010 Series Notebookcomputer 1. Udgave, Marts 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

TravelMate C310 Series. Brugervejledning

TravelMate C310 Series. Brugervejledning TravelMate C310 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate C310 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: April 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Ferrari 4000 Series. Brugervejledning

Ferrari 4000 Series. Brugervejledning Ferrari 4000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Ferrari 4000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Maj 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Dokumentets bestillingsnr.: 389194-082 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) 2 Sprog i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 393498-081 Oktober 2005 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for IDE-drev 3 Harddisk

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Acer Aspire 1510 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1510 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1510 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1510 Series Notebookcomputer 1. Udgave, Marts 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere