Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den 11. 15. oktober 2010"

Transkript

1 Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool Den oktober

2 Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion til Liverpool... 4 Liverpool City Council Tema: Kulturhovedstad... 5 Introduktion til Liverpool Impacts Tema: Kultur... 9 National Museums Liverpool... 9 Tate Liverpool Liverpool Biennial International 10: Touched LARC Metal at Edge Hill Tema: Idræt Merseyside Sports Partnership Greenbank Sports Academy Tema: Borgerservice og Biblioteker Biblioteksbesøg på Toxteth og Garston Biblioteker Program:

3 Indledning Kulturudvalget har været på studietur i Liverpool i periode fra den 11. til den 15. oktober Formålet med studieturen var at lære om Liverpools erfaringer fra 2008, hvor byen blev udvalgt til europæisk kulturhovedstad, og at dele viden inden for områderne kultur, bibliotek, borgerservice og idræt. Studieturens program omfattede en række besøg inden for de ovennævnte områder. Hermed præsenteres rapporten fra studieturen. Rapporten er struktureret efter emner, ikke efter besøgernes rækkefølge. Dette er valgt med henblik på at gøre rapporten mere brugervenlig. Rapporten indeholder også studieturens program, som redegør for hver dags aktiviteter samt regnskab for turen. 3

4 1. Introduktion til Liverpool Liverpool City Council Møde med Wendy Simon, Liverpool Cabinet Member for Culture and Tourism, som gav en introduktion til det politiske system og de aktuelle økonomiske udfordringer i landet. Det politiske system i Liverpool Liverpool City består af 30 såkaldte wards (geografiske områder, valgkredse), som hver vælger 3 medlemmer til City Council (Byrådet). Valgperioden er fire år, men der er valg i forskellige wards til byrådet hvert år. Byrådet, der altså består af 90 medlemmer, udpeger (efter politisk flertal) et cabinet et slags forretningsudvalg, der minder om vores magistrat. Det består af en formand og 9 councillors. Der er tilknyttet et udvalg med specielt tværgående ansvar til hvert af kabinetsmedlemmerne. Wendy Simon er i maj 2010 blevet ansvarshavende kabinetsmedlem for kultur og turisme. Kabinettet er det mest magtfulde organ her træffes de mest økonomisk vidtgående beslutninger. Formanden er udpeget af det største politiske parti, Labour. Ved siden af kabinetsformanden er Lord Mayor (borgmesteren), som er udpeget af det næststørste parti. Lord Mayor har stort set udelukkende repræsentative og ceremonielle forpligtelser for byen. Den aktuelle politiske fordeling i byrådet i Liverpool er Labour: 48, Liberal Democrats: 37, Liberal: 3, Greens: 2. Aktuelle økonomiske udfordringer Den nyvalgte nationale koalitionsregering mellem Konservative og Liberale demokrater har meldt ud, at de offentlige budgetter skal reduceres med ca. 25 pct. i de kommende år. Det betyder at Liverpools lokalregering får et stort ansvar for at udpege de sektorer, hvor der skal spares. I Liverpool har man en stor andel af offentligt ansatte, så besparelserne kommer også til at kunne mærkes på beskæftigelsen. Kultur og idræt har separate budgetter men står overfor store udfordringer pga. besparelserne. Eksempelvis har man allerede reduceret budgettet til et samarbejdsprojekt mellem Liverpool FC og sundheds- og idrætssektoren med 55 pct., selv om det er et spændende og velfungerende projekt. Der skal for alvor tænkes i samarbejder og effektiv ressourceudnyttelse i den kommende tid. Kulturhovedstad 2008 Wendy Simon blev bedt om at kommentere på Kulturhovedstadsåret. Udnævnelsen som skete tilbage i 2003 gav en stor stolthed i byen over at blive valgt. Fra politisk side har man lagt stor vægt på kultursektorens betydning for genopbygning og udvikling af byen. Kulturhovedstadsåret med et tilsvarende fokus var en naturlig forlængelse af den længerevarende satsning. Der var en bred politisk opbakning til satsningen på at blive kulturhovedstad og i hele perioden frem til og med 2008, blev den brede opbakning bevaret. Mark Haig fra Liverpool Football Academy bekræftede opbakningen til kulturhovedstadssatsningen. Enhver by og enhver region må ønske sig at blive Europæisk Kulturhovedstad. 4

5 2. Tema: Kulturhovedstad Introduktion til Liverpool 08 Møde med Neil Peterson fra Culture Liverpool, Liverpool City Council. Udvalget fik en introduktion til Liverpool 08 og Liverpools aktuelle deltagelse i Englands bud på værtskabet for VM i fodbold Baggrund for ansøgningen til kulturhovedstadstitlen Liverpools historiske arv er centreret om havnen. På sit højdepunkt som arbejdsplads arbejdede mennesker i dokkerne. Udviklingen overflødiggjorde det gamle dokområde, der nåede sit lavpunkt i 1981: Forsømte og øde bygninger i et sumpet område. Liverpool valgte at satse på kulturudvikling med renovering af dokområdet og etablering af flere museer og kulturinstitutioner på området med Liverpool Regeneration. Store bidrag fra EU og nationalregeringen muliggjorde satsningen. Tate Liverpool og National Museums Liverpool er blandt museerne. Liverpool 08 var en naturlig forlængelse af satsningen blev et fokuspunkt, der var med til at sætte tempoet op. Titlen var dog ikke på nogen måde givet. 11 byer kæmpede om at blive Storbritanniens kulturhovedstad i Newcastle var af mange udråbt til favoritten. Det kom derfor som en glædelig overraskelse for Liverpool at blive udvalgt. Og udnævnelsen udløste stor stolthed. Kort om indholdet i Liverpool 08 Buddet på Kulturhovedstad 2008 havde fire hovedoverskrifter: Participation (deltagelse) Repositioning (repositionering) Regeneration (genopbygning) Sustainability (bæredygtighed) Hovedpunkterne i programmet blev lanceret i slutningen af Kulturhovedstadsåret blev indledt med en stor folkelig åbning med deltagere (i januar med et tåleligt vejr). I programmet var der en del store populære arrangementer. I april kom der for alvor aktivitet med fire store arrangementer i samme uge. De lokale kulturinstitutioner spillede en aktiv rolle som arrangører og optrådte med fornyet selvtillid. Programmet indeholdt også projekter, hvor frivillige og lokal deltagelse var i højsædet. Eksempelvis blev 125 Superlambanana figurer adopteret og dekoreret af organisationer og virksomheder, hvorefter det blev opstillet forskellige steder i byrummet. Figurerne fik stor opmærksomhed og blev nærmest folkeeje. 5

6 Organiseringen af Liverpool 08 Oprindeligt var Liverpool 08 organiseret relativt traditionelt med en selvstændig fondskonstruktion og en kunstnerisk leder. I 2006 opstod konflikt mellem det politiske niveau og lederen, hvilket endte ud med, at lederen valgte at forlade projektet. Der blev herefter ikke udnævnt nogen ny kunstnerisk leder og organisationen fik en tættere tilknytning til City Council og kulturforvaltningen end oprindeligt tiltænkt. Neil Peterson gav udtryk for at man havde gennemlevet den organisatoriske krise og faktisk havde oplevet, at den nye organisering var til fordel for projektet. Gode råd til Århus: Skab synlighed om flere styrker i byen Arbejd for at styrke borgernes stolthed af byen Sørg for en blanding af store populærere arrangementer og det mere smalle Tænk på evaluering med det samme Udnyt kriser undervejs til noget positivt Husk at gøre taxachaufførerne til ambassadører Bud på VM i fodbold 2018 England har budt på værtskabet for VM i fodbold i FIFA træffer beslutning om tildeling af værtskabet i december Det er derfor endnu ikke afgjort, om man får succes med buddet. Internt i England skulle byerne kæmpe om at blive en del af buddet. Liverpool havde et godt udgangspunkt, fordi få kunne forestille sig et VM i England uden kampe i Liverpool, selv om man på facilitetssiden ikke er blandt de bedst stillede byer. Helt konkret har Liverpool udnyttet eventerfaringer og billeder af folkelig deltagelse i forbindelse med buddet på at blive en af værtsbyerne. Liverpool vil blive en af værtsbyerne, hvis England bliver vært for VM. Impacts08 Møde med Martin Thompson, leder af Impacts08 evalueringen siden foråret 2010 (den oprindelige leder Beatriz Garzia er på barselsorlov) og Prof. John Belchem, University of Liverpool. Martin Thompson holdt oplæg om Impacts08 og deltog sammen med John Belchem i dialog med udvalget om resultaterne af kulturhovedstadssatsningen Liverpool 08. Nedenstående beskrivelse suppleres af den vedlagte præsentation fra mødet. 6

7 Baggrunden for forskningsprojektet Impacts08 Siden 2003, hvor Liverpool blev udnævnt til kulturhovedstad har der været et stigende fokus på kulturens potentiale for samfundsudvikling og et ønske om at få mere viden om resultaterne kulturelle satsninger. På tidspunktet for buddet var der meget lidt tilgængelig viden om effekterne af at være kulturhovedstad. Liverpool 08 blev set som en relevant case for at teste koncepter og metoder for måling af effekter. Evalueringen er forskningsbaseret og gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem University of Liverpool og Liverpool John Moores University (handelshøjskole). Liverpool City Council, universiteterne og eksterne parter finansierer evalueringen. Evalueringen er uafhængig af kulturhovedstadsorganisationen. Der har været tre fuldtidsansatte på evalueringsprojektet, som samarbejdede med 20 andre deltagere. Den endelige evalueringsrapport udkom i marts Metode Evalueringen blev besluttet i god tid før 2008 og der trækkes på data tilbage fra 2000 for at skabe grundlag for vurdering af resultaterne. Der er dog også udfordringer i evalueringen: Hvad tæller med i Liverpool 08, og hvordan defineres en event? Det kan derfor være vanskeligt at isolere effekterne af kulturhovedstadssatsningen fra den generelle udvikling i byen. Man har haft hjælp i de nationale indikatorer som opgøres på en lang række områder. Angående de nationale indikatorer har den nye konservative/liberale regering ændret praksis. Fremadrettet bliver det frivilligt at indsamle data. Selv om der har været enighed om, at auditørerne var gået for langt i dataindsamling og måling, så går man måske for meget i den anden grøft ved at gøre det hele frivilligt. Resultaterne Udpluk af de kvantitative resultater: 50 pct. stigning i antallet af gæster i de syv største attraktioner siden 2004 med højdepunkt i 2008 på 5,5 mio. gæster 9,7 mio. besøgende i Liverpool kom pga. kulturhovedstaden, svarende til 35 pct. af alle besøg i ,7 mio. besøgende i alt svarende til en stigning på 34 pct. i forhold til året før. Dette var en langt højere stigning end andre byer opnåede 2,6 mio. europæiske og globale besøgende, hvoraf 97 pct. var førstegangs besøg 1,14 mio. ekstra overnatninger på hoteller i Liverpool Økonomisk effekt på ekstra 754 mio. pund Udpluk af de kvalitative resultater: Kultursektoren finder, at kulturhovedstadsåret havde succes med at højne byens profil og kulturtilbuddet samt forøge den lokale deltagelse Den har erstattet noget negativ mediedækning af sociale problemer med positive historier om kulturtilbud og økonomisk forandring Målinger viser at Liverpool har fået bedre image i England generelt og besøgende er blevet positivt overraskede over byens tilbud. Der er bred enighed om at kulturhovedstadssatsningen har tilført værdi til eksisterende byudviklingsprogrammer 7

8 Goder råd til Århus: Anvend konkurrencen til udvikling Newcastle har anvendt buddet til at løfte samarbejdet mellem de lokale kulturinstitutioner, selv om man ikke blev kulturhovedstad Byg på eksisterende institutioner Hav fokus på de sociale effekter Overdriv ikke det forventede antal nye jobs Find en passende blanding mellem store populære begivenheder i centrum og lokalsamfundsprojekter Lav en webside hvor opsamling kan findes efterfølgende Hvad kunne have været bedre? Udvalget spurgte hvad Liverpool mangler eller kunne have gjort bedre i kulturhovedstadsprojektet. Martin Thompson gav følgende svar: Der er investeret mange midler i kulturinstitutionernes bygninger, men der mangler et vedvarende byggeri/fysisk repræsentation som billedlig gør satsningen Projektets egen webside kunne have været bedre. Liverpool 08 fik dog en stor plads på brugerdrevne sociale medier som flickr, You Tube og Facebook Der kunne være arbejdet mere for at synliggøre at aktiviteter var en del af programmet eksempelvis var der skoleprojekter, hvor deltagerne ikke var bevidste om tilknytningen til kulturhovedstadsprogrammet. Man kan dog vælge at lægge vægt på selve deltagelsen frem for bevidstheden om tilknytningen til kulturhovedstadsprogrammet Der er ikke for alvor ændret på byens selvopfattelse Beatles og fodbold er stadig vigtigst i byens selvopfattelse Billedet er fra september 2008, hvor den gigantiske mekaniske edderkop, La Princesse, vandrede rundt i Liverpools centrum. 8

9 3. Tema: Kultur National Museums Liverpool Møde med Chrissy Partheni og Francoise McClafferty fra National Museums Liverpool Partnership team. Chrissy Partheni og Francoise McClafferty gav en generel introduktion til National Museums Liverpool og deltog i dialog med udvalget om betydningen af kulturhovedstadåret. Om National Museums Liverpool National Museums Liverpool består af 8 museer: World Museum Liverpool (naturhistorie, etnologi, planetarium) Walker Art Gallery (billedkunst, skulptur og kunsthåndværk fra 1300-tallet og fremefter) Sudley House (originalt hjem efter en victoriansk handelsmand) Merseyside Maritime Museum (maritimt museum med udgangspunkt i havnebyen Liverpools betydning) National Conservation Centre (udstillinger om konservatorteknik) International Slavery Museum (historisk og moderne udstilling om slaveri) The Museum of Liverpool (nyt museum tegnet af 3xnielsen åbner i 2011 med en moderne interaktive udstillingsrum med fokus på Liverpools sociale historie) Museerne ligger dels i dok-området, dels i det centrale Liverpool. Museerne har meget forskellige kollektioner og har også hvert sit kernepublikum. Turister udgør pct. at de besøgende med størst andel på Maritime Museum. Der er i alt ca. 600 ansatte. Besøgstallet var i 2009 på 2,3 mio., hvoraf ca var skolebørn. Siden 1999 har det været nationalt finansierede museer, hvilket også betyder at publikum har gratis adgang som på øvrige nationale museer. Sponsorindtægter har et ret begrænset omfang og dækker typisk projekter. Anlægsinvesteringen til det nye Museum of Liverpool stammer fra det nationale lotteri. Selv om museerne er meget forskellige er der reelt tale om én organisation med fælles ledelse og fællesfunktioner i form af én marketing afdeling, én fundraiser afdeling mv. Der var også fælles ledelse før museerne blev nationale. Formidling og uddannelse National Museums of Liverpool ser sig i høj grad som en uddannelsesinstitution. Der er skoleprogrammer og undervisningsmateriale tilpasse skolernes pensum. Der arbejdes også på at uddanne lærere, så de selv kan anvende udstillingerne i undervisningen uden guide assistance. Museerne i Kulturhovedstadsåret 2008 I årene fra 2004 og frem mod kulturhovedstadsåret var der hvert år et fælles tema i byen, som museerne aktivt deltog i. Denne tradition er fortsat efter kulturhovedstadsåret. I 2008 havde museerne fire store udstillinger og man opnåede meget høje besøgstal. Besøgstallet i 2009 var lavere, men stadig over 2007 niveauet. Fordelingen af besøgende mellem de to forskellige museumsområder har ændret sig med åbningen af shoppingområdet Liverpool 9

10 One, da det har åbnet dok-området mod centrum. Til gengæld har der været færre besøgende i de museer, som ligger i det gamle kulturcentrum. I øjeblikket fornemmes også en afsmittende effekt af, at Hovedbiblioteket er lukket for renovering, hvilket giver færre besøgende i den del af byen fungerede som katalysator for satsningen på det nye Museum of Liverpool. Når museum åbner i 2011 forventes det at tiltrække besøgende. Det bliver en selvstændig udfordring at fastholde et højt besøgstal når nyhedens interesse har lagt sig. Tate Liverpool Udvalget besøgte Tate Liverpool, hvor der var lejlighed til at se den aktuelle udstilling, som er en del af Biennalen, International 10: Touched. Lindsey Fryer og Sue Grindrod introducerede, og besvarede spørgsmål rundt på udstillingen. Efterfølgende var der et kort møde hvor udvalget fik en orientering om Tate Liverpool og samarbejdet i LARC (se nedenfor). Om Tate Liverpool Tate Liverpool åbnede i 1998 og er en del af Tate museerne, hvoraf Tate London er størst. Museet har til huse i ombyggede pakhuse og viser moderne kunst/nutidskunst fra Tate samlingen og særudstillinger, bl.a. i forbindelse med biennalen. Der samarbejdes ofte med kunstnere om kuratering og opsætning af de skiftende udstillinger, som indeholder værker fra Tates store samling. Tate Liverpool gør en stor indsats for kunstformidling med uddannelsesprogrammer og særarrangementer for mange forskellige målgrupper. Man forsøger aktivt at få kontakt med befolkningsgrupper, som ikke sædvanligvis opsøger kunstmuseer. I kulturhovedstadsåret havde man en stor og meget populær Gustav Klimt udstilling som det væsentligste bidrag til Liverpool 08. Liverpool Biennial International 10: Touched Møde med Lewis Biggs, kunstnerisk leder af Biennalen. Efterfølgende rundvisning i en af udstillingerne under Biennalen, som vises i lokaler der tidligere har huset en stor butik, som tidligere har huset et nu lukket byggemarked. Den aktuelle biennale i 2010 er den sjette i række. Biennalen finder sted hvert andet år og varer godt to måneder. I 2008 var biennalen naturligvis en del af kulturhovedstadsprogrammet. 10

11 Biennalen har hentet sin primære inspiration i Venedigs biennale, som er godt 100 år gammel. Sigtet er internationalt med invitation af mange internationale kunstnere til at udstille. Biennalen samarbejder med alle de store kunstmuseer og gallerier i byen og har desuden tradition for at en del af udstillingerne findes i midlertidige rammer, som eksempelvis det tomme byggemarked. Biennalen arbejder i et spændingsfelt, hvor man skal balancere mellem at være museum og en festival og mellem kontrol/kuratering og mangfoldighed uden kontrol. En af måderne denne balance håndteres på er ved at have et officielt program med kontrol og et uofficielt program, som er åbent for alle. Biennalen er stor 350 kunstnere er involveret i det officielle program og yderligere 500 kunstnere indgår i det uofficielle program. Programmet bindes sammen af et tema og en fælles markedsføring af udstillingerne i programmet. LARC LARC (Liverpool Arts Regeneration Consortium) er en sammenslutning af Liverpools otte store kulturinstitutioner, hvoraf udvalget besøgte National Museums of Liverpool, Tate Liverpool og Liverpool Biennial. De øvrige deltagere i samarbejdet er Royal Liverpool Philharmonic, FACT (art cinema mv.), Bluecoat (kulturcenter), Liverpool Everyman and Playhouse (teater) og Unity Theatre. Grundtankerne bag LARC er en tro på, at kultur har stor samfundsmæssig betydning og besidder en forandringskraft for lokalsamfundet. Dette er helt i tråd med Liverpools tradition for at foretage investeringer i kultursektoren som et led i byens langsigtede udviklingsstrategi. Sammenslutningen arbejder med koordinering og udvikling af aktiviteterne samt fælles markedsføring. LARC blev til dels dannet som en reaktion på manglende inddragelse i planlægningen af kulturhovedstadsprogrammet. Man udøvede på den måde lobbyvirksomhed overfor lokalregeringen. Lederen af Biennalen gav udtryk for, at det LARC var en af grundene til, at man kunne undvære en artistisk direktør i kulturhovedstadsorganisationen, da den først udpegede på posten valgte at forlade organisationen. Efter 2008 fortsætter LARC med at spille en væsentlig rolle for kulturinstitutionernes indbyrdes samarbejde og for samarbejde med øvrige sektorer i regionen. I regi af LARC er der og- 11

12 så igangsat en række konkrete udviklingsprojekter eksempelvis vedr. talentudvikling og publikumsudvikling. I den nationale kontekst er LARC blevet en samarbejdsmodel, som man ønsker at etablere i andre byer. Metal at Edge Hill Rundvisning på Edge Hill Stadion og møde med lederen Ian Brownbill, som orienterede om Metals arbejde på Edge Hill Station og på forskellige projekter. Om Metal og Edge Hill Station Metal fungerer som udstillingssted, teater og mødested for de kreative kræfter. Metal arbejder med en del forskellige kunstneriske projekter og skaffer et miljø, hvor kunstnere af forskellig art kan udveksle ideer og skabe den nye kunst. Metal er også et opholdssted, hvor kunstnere kan bo og arbejde i en kortere tid (artists in residence). Indtil videre har 250 kunstnere været tilknyttet projekter af forskellig art. Metal arbejder også med projekter i lokalområdet. Eksempelvis har man haft et projekt hvor lokale skolebørn tegnede dyr. Tre af tegningerne blev omsat til neonlys skulpturer, som blev placeret på bygninger i byen. En af Metals lokaliteter i Liverpool er Edge Hill Station. Edge Hill Station er verdens ældste jernbanestation, og der har netop været en udstilling der fejrer 180 års jubilæum. Stationen er stadig stoppested for togforbindelser og ejes af jernbaneselskabet Northern Rail, som er forpligtet til at bevare bygningen pga. den historiske værdi. Metal har for nylig gennemført et stort renoveringsarbejde på Edge Hill Station med indflytning i Renoveringen blev finansieret af byfornyelsesmidler og bidrag fra forskellige jernbaneselskaber/fonde. Edge Hill Station rummer udstillingslokaler, mødelokaler og et kunstnervæksted. En del af bygningen er kontor for Metal og flere andre små kulturelle organisationer. Metal har årligt ca besøgende og finansieres primært af ARTS council England og private fonde. 12

13 Indtrykket af Metal Edge Hill Station er et eksempel på hvordan en historisk bygning, kan få en bæredygtig fremtid i Liverpool i det 21. århundrede. Renoveringen er vellykket med et moderne udtryk og kreativ anvendelse af den historiske ramme. Den aktuelle kunstudstilling var spændende med et kunstnerisk afsæt i den gamle jernbanestation. Et værk bestod eksempelvis af et meget stort antal togbilletter, som var bemalet og sammensat til et stort værk (billedet) 4. Tema: Idræt Merseyside Sports Partnership Møde med direktør Jean Stephens og formand John Bell. Jean Stepens og John Bell orienterede om resultaterne af Merseyside Sports Partnerships indsats og havde en dialog med udvalget om aktuelle projekter og udfordringer. Om Merseyside Sports Partnership Merseyside Sports Partnership er en regional organisation, som blev grundlagt i 1992 med det formål at organisere en sportsevent for unge i regionen. Siden har organisationen udviklet sig til at være det regionale samarbejde på idrætsområdet, som koordinerer, udvikler og markedsfører idrætsindsatsen i regionen og varetager en række konkrete udviklingsprogrammer. Finansieringen hentes primært fra centralregeringen Sports England, men der anvendes også lokale midler og hentes sponsorindtægter. Merseyside Sports Partnership er organiseret med en bredt sammensat bestyrelse bestående af repræsentanter fra idræts-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Alle deltagerne i bestyrelsen er frivillige. Bestyrelsen arbejder i henhold til en 5-årig strategiplan. Der er ca. 14 ansatte i organisationen, som formelt er ansat under Liverpool City Council. Ca. 90 pct. af idrætsanlæggene er offentligt ejede. Undtagelserne er private tennis-, rugbyog fodboldanlæg, dvs. anlæg der primært huser professionel sport. Sportsklubber kan få økonomisk støtte, hvis de lever op til en række krav. Umiddelbart vurderet er der større tradition for at stille krav til de frivillige foreninger end de krav, som danske foreninger skal leve op til for at få støtte i medfør af folkeoplysningsloven. Merseyside Sports Partnership udgiver en årlig rapport om resultaterne, som orienteringen tog udgangspunkt i. Markedsanalyse Der arbejdes med markedsanalyse med det formål at opnå en større udnyttelse af faciliteterne. Traditionelt har man bygget faciliteter og så forventer man at brugerne kommer. Ved at udnytte national indsamling af data om idrætsaktiviteter, arbejder man for at målrette investeringer i faciliteter, styrke markedsføringen af aktiviteter og præge idrætsklubbernes udbud, så ressourcerne udnyttes bedre. Datagrundlaget for indsatsen er bl.a. telefonsurveys 13

14 med 1000 borgere pr. lokalområde. Fremadrettet vil der komme udfordringer for denne indsats, da den nye regering har meldt ud, at den nationale dataindsamling vil blive mindsket. Udvalget spurgte til hvilke midler Merseyside Sports Partnership har i forhold til at få sportsklubber og frivillige foreninger til at arbejde i den ønskede retning. JS og JB fortalte, at der arbejdes på forskellige fronter. For det første er der behov for at overtale sportsklubberne med gode argumenter. Bl.a. anvendes også metoder fra sundhedssektoren med fokusgrupper, der giver bedre viden om, hvad borgerne ønsker. De gode argumenter skal overbevise klubberne om, hvilken vej man skal gå. For det andet er der en klar forståelse af, at der skal samarbejdes og findes nye smartere metoder, fordi der er økonomiske budgetproblemer i Storbritannien med deraf følgende forventede budgetreduktioner på pct. Samarbejde med sundheds- og socialsektoren Markedsanalysen anvendes også til at kombinere sports- og sundhedsdata. Det giver mulighed for fokus på enkeltområder, hvor sundhedsniveauet er lavt, og der er behov for en bredspektret indsats både mht. motion, kost og rygning. Man arbejder for at fjerne barrierer for motion og der er ligeledes tradition for at give motion på recept. Støtte til sportsklubber og projekter Merseyside Sports Partnership støtter 46 sportsgrene direkte økonomisk. Klubber for de resterende små sportsgrene kan ikke få direkte støtte, men bliver hjulpet på andre måder. Der har i en periode kørt et succesfuldt projekt om træneruddannelse. I projektet har man arbejdet med at sikre udviklingsmuligheder, så man kan gå fra frivillig til træner til betalt træner og endelig til sportsofficer, der har idræt som fuldtidsbeskæftigelse. Der er indbygget uddannelse pædagogik, fysiologi mv. I projektet er der skabt 50 fuldtidsjobs, som er blevet anvendt i såvel sportsklubber som skoler. På nuværende tidspunkt er projektet dog under pres, da midlertidig finansiering bortfalder. Der satses også på at højne motionsdeltagelsen for teenagere. Der er bl.a. et program, hvor man forsøger at få teenagere til at genoptage de idrætsgrene, som de tidligere har dyrket, men hvor man af en eller anden årsag har stoppet aktiviteten. I ét lokalområde forsøger man at anvende alle kræfter og støtte til målgruppen af unge over 14 år. Generelt lægges der også mange kræfter i skoleidræt. Idræt i kulturhovedstadsåret 2008 Kulturhovedstadsåret var byen Liverpools projekt, men hele regionen havde gavn af investeringen i form af profil og events. Som et led i kulturhovedstadssatsningen blev en stor idrætsarena udbygget til en multihal. Resultatet har faktisk været flere sportevents end da 14

15 arenaen alene var målrettet idrætsformål. Sport burde dog have været mere integreret i programmet. I praksis fik det mere karakter af en eftertanke. OL 2012 Sport er i fokus i England pga. OL i Lokalt i Merseyside arbejder man for at udnytte profil, brand og inspiration. Da der er langt til London kræver det en selvstændig og fokuseret indsats for at finde ud af, hvad det betyder for lokalområdet. Bl.a. arbejdes der med talentarbejde. Fremadrettet skal der også skabes lokal interesse for fortsat investering i de fysiske strukturer på idrætsområdet. Liverpool Football Academy Møde med lederen John Owens og Mark Haig. Efter mødet fik udvalget en rundvisning på anlægget. 15

16 Det fysiske anlæg Liverpool Football Academy er 13 år gammelt og var det første i England, hvor der blev opført et dedikeret anlæg til formålet. Akademiet er placeret i Kirkby, som ligger ca. ½ times kørsel udenfor Liverpools centrum. De fysiske rammer er en bygning med faciliteter til omklædning, ophold, bespisning, møder og undervisning. Der er en opvisningsbane, en udendørs kunstgræsbane, en hal med en mindre kunstgræsbane og fitnessudstyr samt en række græs træningsbaner af forskellig størrelse. John Owens fortalte, at man ønsker udbygning med bedre omklædningsfaciliteter og café/opholdsområde for forældre i forbindelse med fodboldhallen. Dette projekt afhænger dog af, hvordan klubbens økonomi udvikler sig fremadrettet. Liverpool FC har i en periode haft økonomiske problemer. Mens udvalget var på besøg i Liverpool bortfaldt juridiske forhindringer for et salg til en amerikansk koncern, som skal sikre den nødvendige kapital for klubben. Liverpools Premier League hold træner ikke i Kirkby, men holder til på et træningsanlæg i Melwood. Hjemmekampene spilles på Anfield Road. På turen tilbage til Liverpool centrum gjorde vi ophold ved indgangen til stadion og så memorial monumentet for de 96 dræbte fans ved katastrofen på Hillsborough Stadion i Idegrundlaget for de engelske fodboldakademier og Liverpools satsning For 15 år siden var det engelske ungdomsarbejde i fodbold præget af at de dygtigste spillere blev udvalgt til flere forskellige hold. Resultatet var mange kampe og deraf følgende skader, pga. den hårde fysiske belastning i en periode, hvor drengene vokser. Ideen om akademier for kontrolleret talentarbejde udspringer heraf. 40 engelske klubber har i dag investeret i et akademi. Turneringsvirksomhed foregår sådan, at spillerne alene spiller for akademiet og de forskellige akademier møder hinanden i turneringen. Dvs. at der maksimalt spilles 40 kampe om året. Missionen for Liverpool Football Academy er at skabe spillere til førsteholdet. John Owens lagde ikke skjul på, at denne målsætning er under pres, da udviklingen i klubberne og internationaliseringen af spillermarkedet har gjort opfyldelsen af missionen mere vanskelig. Karrieremæssigt er der også en del spillere, som Akademiet hjælper videre til et collegeophold i USA med scholarship eller til en plads på holdet i en anden klub i en lidt lavere række end Premier League. 16

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 12-01-2016 Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 2. maj Manchester Kl. 10.30 Forventet ankomst

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 Deltagerliste Thomas Medom Alderman Social Affairs and Employment +45 27 51 79 61 Hans Halvorsen Chairman +45 21 66 81 03 Hüseyin Arac Vice Chairman +45 22 90 62 90

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017 FORTÆLLER SOM 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF EVALUERING AF 2017. Strategisk partnerskab mellem Fonde Aarhus 2017 og Aarhus Universitet samt Aarhus Kommune og Region Midtjylland I 2013-2018 2013-2018:

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13.1.2011 Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne Aarhus Kommune

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013 Indstilling Til Magistraten Den 31. oktober 2013 Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr 2017 ønsker at indlede en proces med at hverve Spejdernes Lejr 2017. Aarhus Kommune 1. Resume ønsker at indlede en

Læs mere

Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019

Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019 Indstilling Til Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 19. oktober 2015 Ships Races 2019 Aarhus Events indstiller, at der indledes hvervningsproces om tildeling af værtskab af The Tall (TSR19). 1.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

DET SAMLEDE KURSUSPROGRAM.

DET SAMLEDE KURSUSPROGRAM. DET SAMLEDE KURSUSPROGRAM. PSYKIATRI I BEVÆGELSE, INSPIRATION & AKTIVITETSKURSUS CLUB LA SANTA 17.-24.1. 2014 01.01.214 Nedenstående 5 markeringer benyttes i det samlede kursusprogram. *// = Aktivitet

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Kulturelle Samråd i Danmark. byder velkommen til Kulturkonference september 2017 i Aarhus Kommune.

Kulturelle Samråd i Danmark. byder velkommen til Kulturkonference september 2017 i Aarhus Kommune. Kulturelle Samråd i Danmark byder velkommen til Kulturkonference 22. 24. september 2017 i Aarhus Kommune. Velkommen til Aarhus Kommune, og Kulturhovedstad 2017! Velkommen fra Samrådet for amatørkulturen

Læs mere

Elite Fodbold. Personlig udvikling Glæde og fornøjelse Tolerance Konkurrence

Elite Fodbold. Personlig udvikling Glæde og fornøjelse Tolerance Konkurrence Elite Fodbold FC Skanderborg 2020 What - hvad er målet? FC Skanderborg skal være Østjyllands førende videnscenter indenfor Fodbold (Drenge/Piger) - hvor vi igennem Personlig udvikling, Glæde og fornøjelse,

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere