Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den 11. 15. oktober 2010"

Transkript

1 Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool Den oktober

2 Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion til Liverpool... 4 Liverpool City Council Tema: Kulturhovedstad... 5 Introduktion til Liverpool Impacts Tema: Kultur... 9 National Museums Liverpool... 9 Tate Liverpool Liverpool Biennial International 10: Touched LARC Metal at Edge Hill Tema: Idræt Merseyside Sports Partnership Greenbank Sports Academy Tema: Borgerservice og Biblioteker Biblioteksbesøg på Toxteth og Garston Biblioteker Program:

3 Indledning Kulturudvalget har været på studietur i Liverpool i periode fra den 11. til den 15. oktober Formålet med studieturen var at lære om Liverpools erfaringer fra 2008, hvor byen blev udvalgt til europæisk kulturhovedstad, og at dele viden inden for områderne kultur, bibliotek, borgerservice og idræt. Studieturens program omfattede en række besøg inden for de ovennævnte områder. Hermed præsenteres rapporten fra studieturen. Rapporten er struktureret efter emner, ikke efter besøgernes rækkefølge. Dette er valgt med henblik på at gøre rapporten mere brugervenlig. Rapporten indeholder også studieturens program, som redegør for hver dags aktiviteter samt regnskab for turen. 3

4 1. Introduktion til Liverpool Liverpool City Council Møde med Wendy Simon, Liverpool Cabinet Member for Culture and Tourism, som gav en introduktion til det politiske system og de aktuelle økonomiske udfordringer i landet. Det politiske system i Liverpool Liverpool City består af 30 såkaldte wards (geografiske områder, valgkredse), som hver vælger 3 medlemmer til City Council (Byrådet). Valgperioden er fire år, men der er valg i forskellige wards til byrådet hvert år. Byrådet, der altså består af 90 medlemmer, udpeger (efter politisk flertal) et cabinet et slags forretningsudvalg, der minder om vores magistrat. Det består af en formand og 9 councillors. Der er tilknyttet et udvalg med specielt tværgående ansvar til hvert af kabinetsmedlemmerne. Wendy Simon er i maj 2010 blevet ansvarshavende kabinetsmedlem for kultur og turisme. Kabinettet er det mest magtfulde organ her træffes de mest økonomisk vidtgående beslutninger. Formanden er udpeget af det største politiske parti, Labour. Ved siden af kabinetsformanden er Lord Mayor (borgmesteren), som er udpeget af det næststørste parti. Lord Mayor har stort set udelukkende repræsentative og ceremonielle forpligtelser for byen. Den aktuelle politiske fordeling i byrådet i Liverpool er Labour: 48, Liberal Democrats: 37, Liberal: 3, Greens: 2. Aktuelle økonomiske udfordringer Den nyvalgte nationale koalitionsregering mellem Konservative og Liberale demokrater har meldt ud, at de offentlige budgetter skal reduceres med ca. 25 pct. i de kommende år. Det betyder at Liverpools lokalregering får et stort ansvar for at udpege de sektorer, hvor der skal spares. I Liverpool har man en stor andel af offentligt ansatte, så besparelserne kommer også til at kunne mærkes på beskæftigelsen. Kultur og idræt har separate budgetter men står overfor store udfordringer pga. besparelserne. Eksempelvis har man allerede reduceret budgettet til et samarbejdsprojekt mellem Liverpool FC og sundheds- og idrætssektoren med 55 pct., selv om det er et spændende og velfungerende projekt. Der skal for alvor tænkes i samarbejder og effektiv ressourceudnyttelse i den kommende tid. Kulturhovedstad 2008 Wendy Simon blev bedt om at kommentere på Kulturhovedstadsåret. Udnævnelsen som skete tilbage i 2003 gav en stor stolthed i byen over at blive valgt. Fra politisk side har man lagt stor vægt på kultursektorens betydning for genopbygning og udvikling af byen. Kulturhovedstadsåret med et tilsvarende fokus var en naturlig forlængelse af den længerevarende satsning. Der var en bred politisk opbakning til satsningen på at blive kulturhovedstad og i hele perioden frem til og med 2008, blev den brede opbakning bevaret. Mark Haig fra Liverpool Football Academy bekræftede opbakningen til kulturhovedstadssatsningen. Enhver by og enhver region må ønske sig at blive Europæisk Kulturhovedstad. 4

5 2. Tema: Kulturhovedstad Introduktion til Liverpool 08 Møde med Neil Peterson fra Culture Liverpool, Liverpool City Council. Udvalget fik en introduktion til Liverpool 08 og Liverpools aktuelle deltagelse i Englands bud på værtskabet for VM i fodbold Baggrund for ansøgningen til kulturhovedstadstitlen Liverpools historiske arv er centreret om havnen. På sit højdepunkt som arbejdsplads arbejdede mennesker i dokkerne. Udviklingen overflødiggjorde det gamle dokområde, der nåede sit lavpunkt i 1981: Forsømte og øde bygninger i et sumpet område. Liverpool valgte at satse på kulturudvikling med renovering af dokområdet og etablering af flere museer og kulturinstitutioner på området med Liverpool Regeneration. Store bidrag fra EU og nationalregeringen muliggjorde satsningen. Tate Liverpool og National Museums Liverpool er blandt museerne. Liverpool 08 var en naturlig forlængelse af satsningen blev et fokuspunkt, der var med til at sætte tempoet op. Titlen var dog ikke på nogen måde givet. 11 byer kæmpede om at blive Storbritanniens kulturhovedstad i Newcastle var af mange udråbt til favoritten. Det kom derfor som en glædelig overraskelse for Liverpool at blive udvalgt. Og udnævnelsen udløste stor stolthed. Kort om indholdet i Liverpool 08 Buddet på Kulturhovedstad 2008 havde fire hovedoverskrifter: Participation (deltagelse) Repositioning (repositionering) Regeneration (genopbygning) Sustainability (bæredygtighed) Hovedpunkterne i programmet blev lanceret i slutningen af Kulturhovedstadsåret blev indledt med en stor folkelig åbning med deltagere (i januar med et tåleligt vejr). I programmet var der en del store populære arrangementer. I april kom der for alvor aktivitet med fire store arrangementer i samme uge. De lokale kulturinstitutioner spillede en aktiv rolle som arrangører og optrådte med fornyet selvtillid. Programmet indeholdt også projekter, hvor frivillige og lokal deltagelse var i højsædet. Eksempelvis blev 125 Superlambanana figurer adopteret og dekoreret af organisationer og virksomheder, hvorefter det blev opstillet forskellige steder i byrummet. Figurerne fik stor opmærksomhed og blev nærmest folkeeje. 5

6 Organiseringen af Liverpool 08 Oprindeligt var Liverpool 08 organiseret relativt traditionelt med en selvstændig fondskonstruktion og en kunstnerisk leder. I 2006 opstod konflikt mellem det politiske niveau og lederen, hvilket endte ud med, at lederen valgte at forlade projektet. Der blev herefter ikke udnævnt nogen ny kunstnerisk leder og organisationen fik en tættere tilknytning til City Council og kulturforvaltningen end oprindeligt tiltænkt. Neil Peterson gav udtryk for at man havde gennemlevet den organisatoriske krise og faktisk havde oplevet, at den nye organisering var til fordel for projektet. Gode råd til Århus: Skab synlighed om flere styrker i byen Arbejd for at styrke borgernes stolthed af byen Sørg for en blanding af store populærere arrangementer og det mere smalle Tænk på evaluering med det samme Udnyt kriser undervejs til noget positivt Husk at gøre taxachaufførerne til ambassadører Bud på VM i fodbold 2018 England har budt på værtskabet for VM i fodbold i FIFA træffer beslutning om tildeling af værtskabet i december Det er derfor endnu ikke afgjort, om man får succes med buddet. Internt i England skulle byerne kæmpe om at blive en del af buddet. Liverpool havde et godt udgangspunkt, fordi få kunne forestille sig et VM i England uden kampe i Liverpool, selv om man på facilitetssiden ikke er blandt de bedst stillede byer. Helt konkret har Liverpool udnyttet eventerfaringer og billeder af folkelig deltagelse i forbindelse med buddet på at blive en af værtsbyerne. Liverpool vil blive en af værtsbyerne, hvis England bliver vært for VM. Impacts08 Møde med Martin Thompson, leder af Impacts08 evalueringen siden foråret 2010 (den oprindelige leder Beatriz Garzia er på barselsorlov) og Prof. John Belchem, University of Liverpool. Martin Thompson holdt oplæg om Impacts08 og deltog sammen med John Belchem i dialog med udvalget om resultaterne af kulturhovedstadssatsningen Liverpool 08. Nedenstående beskrivelse suppleres af den vedlagte præsentation fra mødet. 6

7 Baggrunden for forskningsprojektet Impacts08 Siden 2003, hvor Liverpool blev udnævnt til kulturhovedstad har der været et stigende fokus på kulturens potentiale for samfundsudvikling og et ønske om at få mere viden om resultaterne kulturelle satsninger. På tidspunktet for buddet var der meget lidt tilgængelig viden om effekterne af at være kulturhovedstad. Liverpool 08 blev set som en relevant case for at teste koncepter og metoder for måling af effekter. Evalueringen er forskningsbaseret og gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem University of Liverpool og Liverpool John Moores University (handelshøjskole). Liverpool City Council, universiteterne og eksterne parter finansierer evalueringen. Evalueringen er uafhængig af kulturhovedstadsorganisationen. Der har været tre fuldtidsansatte på evalueringsprojektet, som samarbejdede med 20 andre deltagere. Den endelige evalueringsrapport udkom i marts Metode Evalueringen blev besluttet i god tid før 2008 og der trækkes på data tilbage fra 2000 for at skabe grundlag for vurdering af resultaterne. Der er dog også udfordringer i evalueringen: Hvad tæller med i Liverpool 08, og hvordan defineres en event? Det kan derfor være vanskeligt at isolere effekterne af kulturhovedstadssatsningen fra den generelle udvikling i byen. Man har haft hjælp i de nationale indikatorer som opgøres på en lang række områder. Angående de nationale indikatorer har den nye konservative/liberale regering ændret praksis. Fremadrettet bliver det frivilligt at indsamle data. Selv om der har været enighed om, at auditørerne var gået for langt i dataindsamling og måling, så går man måske for meget i den anden grøft ved at gøre det hele frivilligt. Resultaterne Udpluk af de kvantitative resultater: 50 pct. stigning i antallet af gæster i de syv største attraktioner siden 2004 med højdepunkt i 2008 på 5,5 mio. gæster 9,7 mio. besøgende i Liverpool kom pga. kulturhovedstaden, svarende til 35 pct. af alle besøg i ,7 mio. besøgende i alt svarende til en stigning på 34 pct. i forhold til året før. Dette var en langt højere stigning end andre byer opnåede 2,6 mio. europæiske og globale besøgende, hvoraf 97 pct. var førstegangs besøg 1,14 mio. ekstra overnatninger på hoteller i Liverpool Økonomisk effekt på ekstra 754 mio. pund Udpluk af de kvalitative resultater: Kultursektoren finder, at kulturhovedstadsåret havde succes med at højne byens profil og kulturtilbuddet samt forøge den lokale deltagelse Den har erstattet noget negativ mediedækning af sociale problemer med positive historier om kulturtilbud og økonomisk forandring Målinger viser at Liverpool har fået bedre image i England generelt og besøgende er blevet positivt overraskede over byens tilbud. Der er bred enighed om at kulturhovedstadssatsningen har tilført værdi til eksisterende byudviklingsprogrammer 7

8 Goder råd til Århus: Anvend konkurrencen til udvikling Newcastle har anvendt buddet til at løfte samarbejdet mellem de lokale kulturinstitutioner, selv om man ikke blev kulturhovedstad Byg på eksisterende institutioner Hav fokus på de sociale effekter Overdriv ikke det forventede antal nye jobs Find en passende blanding mellem store populære begivenheder i centrum og lokalsamfundsprojekter Lav en webside hvor opsamling kan findes efterfølgende Hvad kunne have været bedre? Udvalget spurgte hvad Liverpool mangler eller kunne have gjort bedre i kulturhovedstadsprojektet. Martin Thompson gav følgende svar: Der er investeret mange midler i kulturinstitutionernes bygninger, men der mangler et vedvarende byggeri/fysisk repræsentation som billedlig gør satsningen Projektets egen webside kunne have været bedre. Liverpool 08 fik dog en stor plads på brugerdrevne sociale medier som flickr, You Tube og Facebook Der kunne være arbejdet mere for at synliggøre at aktiviteter var en del af programmet eksempelvis var der skoleprojekter, hvor deltagerne ikke var bevidste om tilknytningen til kulturhovedstadsprogrammet. Man kan dog vælge at lægge vægt på selve deltagelsen frem for bevidstheden om tilknytningen til kulturhovedstadsprogrammet Der er ikke for alvor ændret på byens selvopfattelse Beatles og fodbold er stadig vigtigst i byens selvopfattelse Billedet er fra september 2008, hvor den gigantiske mekaniske edderkop, La Princesse, vandrede rundt i Liverpools centrum. 8

9 3. Tema: Kultur National Museums Liverpool Møde med Chrissy Partheni og Francoise McClafferty fra National Museums Liverpool Partnership team. Chrissy Partheni og Francoise McClafferty gav en generel introduktion til National Museums Liverpool og deltog i dialog med udvalget om betydningen af kulturhovedstadåret. Om National Museums Liverpool National Museums Liverpool består af 8 museer: World Museum Liverpool (naturhistorie, etnologi, planetarium) Walker Art Gallery (billedkunst, skulptur og kunsthåndværk fra 1300-tallet og fremefter) Sudley House (originalt hjem efter en victoriansk handelsmand) Merseyside Maritime Museum (maritimt museum med udgangspunkt i havnebyen Liverpools betydning) National Conservation Centre (udstillinger om konservatorteknik) International Slavery Museum (historisk og moderne udstilling om slaveri) The Museum of Liverpool (nyt museum tegnet af 3xnielsen åbner i 2011 med en moderne interaktive udstillingsrum med fokus på Liverpools sociale historie) Museerne ligger dels i dok-området, dels i det centrale Liverpool. Museerne har meget forskellige kollektioner og har også hvert sit kernepublikum. Turister udgør pct. at de besøgende med størst andel på Maritime Museum. Der er i alt ca. 600 ansatte. Besøgstallet var i 2009 på 2,3 mio., hvoraf ca var skolebørn. Siden 1999 har det været nationalt finansierede museer, hvilket også betyder at publikum har gratis adgang som på øvrige nationale museer. Sponsorindtægter har et ret begrænset omfang og dækker typisk projekter. Anlægsinvesteringen til det nye Museum of Liverpool stammer fra det nationale lotteri. Selv om museerne er meget forskellige er der reelt tale om én organisation med fælles ledelse og fællesfunktioner i form af én marketing afdeling, én fundraiser afdeling mv. Der var også fælles ledelse før museerne blev nationale. Formidling og uddannelse National Museums of Liverpool ser sig i høj grad som en uddannelsesinstitution. Der er skoleprogrammer og undervisningsmateriale tilpasse skolernes pensum. Der arbejdes også på at uddanne lærere, så de selv kan anvende udstillingerne i undervisningen uden guide assistance. Museerne i Kulturhovedstadsåret 2008 I årene fra 2004 og frem mod kulturhovedstadsåret var der hvert år et fælles tema i byen, som museerne aktivt deltog i. Denne tradition er fortsat efter kulturhovedstadsåret. I 2008 havde museerne fire store udstillinger og man opnåede meget høje besøgstal. Besøgstallet i 2009 var lavere, men stadig over 2007 niveauet. Fordelingen af besøgende mellem de to forskellige museumsområder har ændret sig med åbningen af shoppingområdet Liverpool 9

10 One, da det har åbnet dok-området mod centrum. Til gengæld har der været færre besøgende i de museer, som ligger i det gamle kulturcentrum. I øjeblikket fornemmes også en afsmittende effekt af, at Hovedbiblioteket er lukket for renovering, hvilket giver færre besøgende i den del af byen fungerede som katalysator for satsningen på det nye Museum of Liverpool. Når museum åbner i 2011 forventes det at tiltrække besøgende. Det bliver en selvstændig udfordring at fastholde et højt besøgstal når nyhedens interesse har lagt sig. Tate Liverpool Udvalget besøgte Tate Liverpool, hvor der var lejlighed til at se den aktuelle udstilling, som er en del af Biennalen, International 10: Touched. Lindsey Fryer og Sue Grindrod introducerede, og besvarede spørgsmål rundt på udstillingen. Efterfølgende var der et kort møde hvor udvalget fik en orientering om Tate Liverpool og samarbejdet i LARC (se nedenfor). Om Tate Liverpool Tate Liverpool åbnede i 1998 og er en del af Tate museerne, hvoraf Tate London er størst. Museet har til huse i ombyggede pakhuse og viser moderne kunst/nutidskunst fra Tate samlingen og særudstillinger, bl.a. i forbindelse med biennalen. Der samarbejdes ofte med kunstnere om kuratering og opsætning af de skiftende udstillinger, som indeholder værker fra Tates store samling. Tate Liverpool gør en stor indsats for kunstformidling med uddannelsesprogrammer og særarrangementer for mange forskellige målgrupper. Man forsøger aktivt at få kontakt med befolkningsgrupper, som ikke sædvanligvis opsøger kunstmuseer. I kulturhovedstadsåret havde man en stor og meget populær Gustav Klimt udstilling som det væsentligste bidrag til Liverpool 08. Liverpool Biennial International 10: Touched Møde med Lewis Biggs, kunstnerisk leder af Biennalen. Efterfølgende rundvisning i en af udstillingerne under Biennalen, som vises i lokaler der tidligere har huset en stor butik, som tidligere har huset et nu lukket byggemarked. Den aktuelle biennale i 2010 er den sjette i række. Biennalen finder sted hvert andet år og varer godt to måneder. I 2008 var biennalen naturligvis en del af kulturhovedstadsprogrammet. 10

11 Biennalen har hentet sin primære inspiration i Venedigs biennale, som er godt 100 år gammel. Sigtet er internationalt med invitation af mange internationale kunstnere til at udstille. Biennalen samarbejder med alle de store kunstmuseer og gallerier i byen og har desuden tradition for at en del af udstillingerne findes i midlertidige rammer, som eksempelvis det tomme byggemarked. Biennalen arbejder i et spændingsfelt, hvor man skal balancere mellem at være museum og en festival og mellem kontrol/kuratering og mangfoldighed uden kontrol. En af måderne denne balance håndteres på er ved at have et officielt program med kontrol og et uofficielt program, som er åbent for alle. Biennalen er stor 350 kunstnere er involveret i det officielle program og yderligere 500 kunstnere indgår i det uofficielle program. Programmet bindes sammen af et tema og en fælles markedsføring af udstillingerne i programmet. LARC LARC (Liverpool Arts Regeneration Consortium) er en sammenslutning af Liverpools otte store kulturinstitutioner, hvoraf udvalget besøgte National Museums of Liverpool, Tate Liverpool og Liverpool Biennial. De øvrige deltagere i samarbejdet er Royal Liverpool Philharmonic, FACT (art cinema mv.), Bluecoat (kulturcenter), Liverpool Everyman and Playhouse (teater) og Unity Theatre. Grundtankerne bag LARC er en tro på, at kultur har stor samfundsmæssig betydning og besidder en forandringskraft for lokalsamfundet. Dette er helt i tråd med Liverpools tradition for at foretage investeringer i kultursektoren som et led i byens langsigtede udviklingsstrategi. Sammenslutningen arbejder med koordinering og udvikling af aktiviteterne samt fælles markedsføring. LARC blev til dels dannet som en reaktion på manglende inddragelse i planlægningen af kulturhovedstadsprogrammet. Man udøvede på den måde lobbyvirksomhed overfor lokalregeringen. Lederen af Biennalen gav udtryk for, at det LARC var en af grundene til, at man kunne undvære en artistisk direktør i kulturhovedstadsorganisationen, da den først udpegede på posten valgte at forlade organisationen. Efter 2008 fortsætter LARC med at spille en væsentlig rolle for kulturinstitutionernes indbyrdes samarbejde og for samarbejde med øvrige sektorer i regionen. I regi af LARC er der og- 11

12 så igangsat en række konkrete udviklingsprojekter eksempelvis vedr. talentudvikling og publikumsudvikling. I den nationale kontekst er LARC blevet en samarbejdsmodel, som man ønsker at etablere i andre byer. Metal at Edge Hill Rundvisning på Edge Hill Stadion og møde med lederen Ian Brownbill, som orienterede om Metals arbejde på Edge Hill Station og på forskellige projekter. Om Metal og Edge Hill Station Metal fungerer som udstillingssted, teater og mødested for de kreative kræfter. Metal arbejder med en del forskellige kunstneriske projekter og skaffer et miljø, hvor kunstnere af forskellig art kan udveksle ideer og skabe den nye kunst. Metal er også et opholdssted, hvor kunstnere kan bo og arbejde i en kortere tid (artists in residence). Indtil videre har 250 kunstnere været tilknyttet projekter af forskellig art. Metal arbejder også med projekter i lokalområdet. Eksempelvis har man haft et projekt hvor lokale skolebørn tegnede dyr. Tre af tegningerne blev omsat til neonlys skulpturer, som blev placeret på bygninger i byen. En af Metals lokaliteter i Liverpool er Edge Hill Station. Edge Hill Station er verdens ældste jernbanestation, og der har netop været en udstilling der fejrer 180 års jubilæum. Stationen er stadig stoppested for togforbindelser og ejes af jernbaneselskabet Northern Rail, som er forpligtet til at bevare bygningen pga. den historiske værdi. Metal har for nylig gennemført et stort renoveringsarbejde på Edge Hill Station med indflytning i Renoveringen blev finansieret af byfornyelsesmidler og bidrag fra forskellige jernbaneselskaber/fonde. Edge Hill Station rummer udstillingslokaler, mødelokaler og et kunstnervæksted. En del af bygningen er kontor for Metal og flere andre små kulturelle organisationer. Metal har årligt ca besøgende og finansieres primært af ARTS council England og private fonde. 12

13 Indtrykket af Metal Edge Hill Station er et eksempel på hvordan en historisk bygning, kan få en bæredygtig fremtid i Liverpool i det 21. århundrede. Renoveringen er vellykket med et moderne udtryk og kreativ anvendelse af den historiske ramme. Den aktuelle kunstudstilling var spændende med et kunstnerisk afsæt i den gamle jernbanestation. Et værk bestod eksempelvis af et meget stort antal togbilletter, som var bemalet og sammensat til et stort værk (billedet) 4. Tema: Idræt Merseyside Sports Partnership Møde med direktør Jean Stephens og formand John Bell. Jean Stepens og John Bell orienterede om resultaterne af Merseyside Sports Partnerships indsats og havde en dialog med udvalget om aktuelle projekter og udfordringer. Om Merseyside Sports Partnership Merseyside Sports Partnership er en regional organisation, som blev grundlagt i 1992 med det formål at organisere en sportsevent for unge i regionen. Siden har organisationen udviklet sig til at være det regionale samarbejde på idrætsområdet, som koordinerer, udvikler og markedsfører idrætsindsatsen i regionen og varetager en række konkrete udviklingsprogrammer. Finansieringen hentes primært fra centralregeringen Sports England, men der anvendes også lokale midler og hentes sponsorindtægter. Merseyside Sports Partnership er organiseret med en bredt sammensat bestyrelse bestående af repræsentanter fra idræts-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Alle deltagerne i bestyrelsen er frivillige. Bestyrelsen arbejder i henhold til en 5-årig strategiplan. Der er ca. 14 ansatte i organisationen, som formelt er ansat under Liverpool City Council. Ca. 90 pct. af idrætsanlæggene er offentligt ejede. Undtagelserne er private tennis-, rugbyog fodboldanlæg, dvs. anlæg der primært huser professionel sport. Sportsklubber kan få økonomisk støtte, hvis de lever op til en række krav. Umiddelbart vurderet er der større tradition for at stille krav til de frivillige foreninger end de krav, som danske foreninger skal leve op til for at få støtte i medfør af folkeoplysningsloven. Merseyside Sports Partnership udgiver en årlig rapport om resultaterne, som orienteringen tog udgangspunkt i. Markedsanalyse Der arbejdes med markedsanalyse med det formål at opnå en større udnyttelse af faciliteterne. Traditionelt har man bygget faciliteter og så forventer man at brugerne kommer. Ved at udnytte national indsamling af data om idrætsaktiviteter, arbejder man for at målrette investeringer i faciliteter, styrke markedsføringen af aktiviteter og præge idrætsklubbernes udbud, så ressourcerne udnyttes bedre. Datagrundlaget for indsatsen er bl.a. telefonsurveys 13

14 med 1000 borgere pr. lokalområde. Fremadrettet vil der komme udfordringer for denne indsats, da den nye regering har meldt ud, at den nationale dataindsamling vil blive mindsket. Udvalget spurgte til hvilke midler Merseyside Sports Partnership har i forhold til at få sportsklubber og frivillige foreninger til at arbejde i den ønskede retning. JS og JB fortalte, at der arbejdes på forskellige fronter. For det første er der behov for at overtale sportsklubberne med gode argumenter. Bl.a. anvendes også metoder fra sundhedssektoren med fokusgrupper, der giver bedre viden om, hvad borgerne ønsker. De gode argumenter skal overbevise klubberne om, hvilken vej man skal gå. For det andet er der en klar forståelse af, at der skal samarbejdes og findes nye smartere metoder, fordi der er økonomiske budgetproblemer i Storbritannien med deraf følgende forventede budgetreduktioner på pct. Samarbejde med sundheds- og socialsektoren Markedsanalysen anvendes også til at kombinere sports- og sundhedsdata. Det giver mulighed for fokus på enkeltområder, hvor sundhedsniveauet er lavt, og der er behov for en bredspektret indsats både mht. motion, kost og rygning. Man arbejder for at fjerne barrierer for motion og der er ligeledes tradition for at give motion på recept. Støtte til sportsklubber og projekter Merseyside Sports Partnership støtter 46 sportsgrene direkte økonomisk. Klubber for de resterende små sportsgrene kan ikke få direkte støtte, men bliver hjulpet på andre måder. Der har i en periode kørt et succesfuldt projekt om træneruddannelse. I projektet har man arbejdet med at sikre udviklingsmuligheder, så man kan gå fra frivillig til træner til betalt træner og endelig til sportsofficer, der har idræt som fuldtidsbeskæftigelse. Der er indbygget uddannelse pædagogik, fysiologi mv. I projektet er der skabt 50 fuldtidsjobs, som er blevet anvendt i såvel sportsklubber som skoler. På nuværende tidspunkt er projektet dog under pres, da midlertidig finansiering bortfalder. Der satses også på at højne motionsdeltagelsen for teenagere. Der er bl.a. et program, hvor man forsøger at få teenagere til at genoptage de idrætsgrene, som de tidligere har dyrket, men hvor man af en eller anden årsag har stoppet aktiviteten. I ét lokalområde forsøger man at anvende alle kræfter og støtte til målgruppen af unge over 14 år. Generelt lægges der også mange kræfter i skoleidræt. Idræt i kulturhovedstadsåret 2008 Kulturhovedstadsåret var byen Liverpools projekt, men hele regionen havde gavn af investeringen i form af profil og events. Som et led i kulturhovedstadssatsningen blev en stor idrætsarena udbygget til en multihal. Resultatet har faktisk været flere sportevents end da 14

15 arenaen alene var målrettet idrætsformål. Sport burde dog have været mere integreret i programmet. I praksis fik det mere karakter af en eftertanke. OL 2012 Sport er i fokus i England pga. OL i Lokalt i Merseyside arbejder man for at udnytte profil, brand og inspiration. Da der er langt til London kræver det en selvstændig og fokuseret indsats for at finde ud af, hvad det betyder for lokalområdet. Bl.a. arbejdes der med talentarbejde. Fremadrettet skal der også skabes lokal interesse for fortsat investering i de fysiske strukturer på idrætsområdet. Liverpool Football Academy Møde med lederen John Owens og Mark Haig. Efter mødet fik udvalget en rundvisning på anlægget. 15

16 Det fysiske anlæg Liverpool Football Academy er 13 år gammelt og var det første i England, hvor der blev opført et dedikeret anlæg til formålet. Akademiet er placeret i Kirkby, som ligger ca. ½ times kørsel udenfor Liverpools centrum. De fysiske rammer er en bygning med faciliteter til omklædning, ophold, bespisning, møder og undervisning. Der er en opvisningsbane, en udendørs kunstgræsbane, en hal med en mindre kunstgræsbane og fitnessudstyr samt en række græs træningsbaner af forskellig størrelse. John Owens fortalte, at man ønsker udbygning med bedre omklædningsfaciliteter og café/opholdsområde for forældre i forbindelse med fodboldhallen. Dette projekt afhænger dog af, hvordan klubbens økonomi udvikler sig fremadrettet. Liverpool FC har i en periode haft økonomiske problemer. Mens udvalget var på besøg i Liverpool bortfaldt juridiske forhindringer for et salg til en amerikansk koncern, som skal sikre den nødvendige kapital for klubben. Liverpools Premier League hold træner ikke i Kirkby, men holder til på et træningsanlæg i Melwood. Hjemmekampene spilles på Anfield Road. På turen tilbage til Liverpool centrum gjorde vi ophold ved indgangen til stadion og så memorial monumentet for de 96 dræbte fans ved katastrofen på Hillsborough Stadion i Idegrundlaget for de engelske fodboldakademier og Liverpools satsning For 15 år siden var det engelske ungdomsarbejde i fodbold præget af at de dygtigste spillere blev udvalgt til flere forskellige hold. Resultatet var mange kampe og deraf følgende skader, pga. den hårde fysiske belastning i en periode, hvor drengene vokser. Ideen om akademier for kontrolleret talentarbejde udspringer heraf. 40 engelske klubber har i dag investeret i et akademi. Turneringsvirksomhed foregår sådan, at spillerne alene spiller for akademiet og de forskellige akademier møder hinanden i turneringen. Dvs. at der maksimalt spilles 40 kampe om året. Missionen for Liverpool Football Academy er at skabe spillere til førsteholdet. John Owens lagde ikke skjul på, at denne målsætning er under pres, da udviklingen i klubberne og internationaliseringen af spillermarkedet har gjort opfyldelsen af missionen mere vanskelig. Karrieremæssigt er der også en del spillere, som Akademiet hjælper videre til et collegeophold i USA med scholarship eller til en plads på holdet i en anden klub i en lidt lavere række end Premier League. 16

Kulturudvalgets studietur til Barcelona

Kulturudvalgets studietur til Barcelona Kulturudvalgets studietur til Barcelona 24. 28. februar 2009 Kulturudvalgets studietur til Barcelona Tirsdag den 24. februar Guided byrundtur i Barcelona med bus Britta Guldmann guidede os rundt i byen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2012 17. 23. november New York Studietur for Socialudvalget og Børn og Unge udvalget (tvangsforanstaltninger) Deltagerliste Claus Thomasbjerg Formand for Socialudvalget Kate Runge Medlem af Socialudvalget

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN August 2012 Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig kandidatur FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN COUNTRYSIDE METROPOLIS Hvad kan kulturhovedstaden føre til? side 5 Vi skal mødes, udvikle vores verden og os selv, side

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 360 Offentligt. Socialudvalgets studietur til USA og Canada 4.-10. marts 2007. Rejserapport

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 360 Offentligt. Socialudvalgets studietur til USA og Canada 4.-10. marts 2007. Rejserapport Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 360 Offentligt Socialudvalgets studietur til USA og Canada 4.-10. marts 2007 Rejserapport Program for Socialudvalgets studietur til New York den 4.-7. marts 2007 Søndag,

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere