Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den 11. 15. oktober 2010"

Transkript

1 Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool Den oktober

2 Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion til Liverpool... 4 Liverpool City Council Tema: Kulturhovedstad... 5 Introduktion til Liverpool Impacts Tema: Kultur... 9 National Museums Liverpool... 9 Tate Liverpool Liverpool Biennial International 10: Touched LARC Metal at Edge Hill Tema: Idræt Merseyside Sports Partnership Greenbank Sports Academy Tema: Borgerservice og Biblioteker Biblioteksbesøg på Toxteth og Garston Biblioteker Program:

3 Indledning Kulturudvalget har været på studietur i Liverpool i periode fra den 11. til den 15. oktober Formålet med studieturen var at lære om Liverpools erfaringer fra 2008, hvor byen blev udvalgt til europæisk kulturhovedstad, og at dele viden inden for områderne kultur, bibliotek, borgerservice og idræt. Studieturens program omfattede en række besøg inden for de ovennævnte områder. Hermed præsenteres rapporten fra studieturen. Rapporten er struktureret efter emner, ikke efter besøgernes rækkefølge. Dette er valgt med henblik på at gøre rapporten mere brugervenlig. Rapporten indeholder også studieturens program, som redegør for hver dags aktiviteter samt regnskab for turen. 3

4 1. Introduktion til Liverpool Liverpool City Council Møde med Wendy Simon, Liverpool Cabinet Member for Culture and Tourism, som gav en introduktion til det politiske system og de aktuelle økonomiske udfordringer i landet. Det politiske system i Liverpool Liverpool City består af 30 såkaldte wards (geografiske områder, valgkredse), som hver vælger 3 medlemmer til City Council (Byrådet). Valgperioden er fire år, men der er valg i forskellige wards til byrådet hvert år. Byrådet, der altså består af 90 medlemmer, udpeger (efter politisk flertal) et cabinet et slags forretningsudvalg, der minder om vores magistrat. Det består af en formand og 9 councillors. Der er tilknyttet et udvalg med specielt tværgående ansvar til hvert af kabinetsmedlemmerne. Wendy Simon er i maj 2010 blevet ansvarshavende kabinetsmedlem for kultur og turisme. Kabinettet er det mest magtfulde organ her træffes de mest økonomisk vidtgående beslutninger. Formanden er udpeget af det største politiske parti, Labour. Ved siden af kabinetsformanden er Lord Mayor (borgmesteren), som er udpeget af det næststørste parti. Lord Mayor har stort set udelukkende repræsentative og ceremonielle forpligtelser for byen. Den aktuelle politiske fordeling i byrådet i Liverpool er Labour: 48, Liberal Democrats: 37, Liberal: 3, Greens: 2. Aktuelle økonomiske udfordringer Den nyvalgte nationale koalitionsregering mellem Konservative og Liberale demokrater har meldt ud, at de offentlige budgetter skal reduceres med ca. 25 pct. i de kommende år. Det betyder at Liverpools lokalregering får et stort ansvar for at udpege de sektorer, hvor der skal spares. I Liverpool har man en stor andel af offentligt ansatte, så besparelserne kommer også til at kunne mærkes på beskæftigelsen. Kultur og idræt har separate budgetter men står overfor store udfordringer pga. besparelserne. Eksempelvis har man allerede reduceret budgettet til et samarbejdsprojekt mellem Liverpool FC og sundheds- og idrætssektoren med 55 pct., selv om det er et spændende og velfungerende projekt. Der skal for alvor tænkes i samarbejder og effektiv ressourceudnyttelse i den kommende tid. Kulturhovedstad 2008 Wendy Simon blev bedt om at kommentere på Kulturhovedstadsåret. Udnævnelsen som skete tilbage i 2003 gav en stor stolthed i byen over at blive valgt. Fra politisk side har man lagt stor vægt på kultursektorens betydning for genopbygning og udvikling af byen. Kulturhovedstadsåret med et tilsvarende fokus var en naturlig forlængelse af den længerevarende satsning. Der var en bred politisk opbakning til satsningen på at blive kulturhovedstad og i hele perioden frem til og med 2008, blev den brede opbakning bevaret. Mark Haig fra Liverpool Football Academy bekræftede opbakningen til kulturhovedstadssatsningen. Enhver by og enhver region må ønske sig at blive Europæisk Kulturhovedstad. 4

5 2. Tema: Kulturhovedstad Introduktion til Liverpool 08 Møde med Neil Peterson fra Culture Liverpool, Liverpool City Council. Udvalget fik en introduktion til Liverpool 08 og Liverpools aktuelle deltagelse i Englands bud på værtskabet for VM i fodbold Baggrund for ansøgningen til kulturhovedstadstitlen Liverpools historiske arv er centreret om havnen. På sit højdepunkt som arbejdsplads arbejdede mennesker i dokkerne. Udviklingen overflødiggjorde det gamle dokområde, der nåede sit lavpunkt i 1981: Forsømte og øde bygninger i et sumpet område. Liverpool valgte at satse på kulturudvikling med renovering af dokområdet og etablering af flere museer og kulturinstitutioner på området med Liverpool Regeneration. Store bidrag fra EU og nationalregeringen muliggjorde satsningen. Tate Liverpool og National Museums Liverpool er blandt museerne. Liverpool 08 var en naturlig forlængelse af satsningen blev et fokuspunkt, der var med til at sætte tempoet op. Titlen var dog ikke på nogen måde givet. 11 byer kæmpede om at blive Storbritanniens kulturhovedstad i Newcastle var af mange udråbt til favoritten. Det kom derfor som en glædelig overraskelse for Liverpool at blive udvalgt. Og udnævnelsen udløste stor stolthed. Kort om indholdet i Liverpool 08 Buddet på Kulturhovedstad 2008 havde fire hovedoverskrifter: Participation (deltagelse) Repositioning (repositionering) Regeneration (genopbygning) Sustainability (bæredygtighed) Hovedpunkterne i programmet blev lanceret i slutningen af Kulturhovedstadsåret blev indledt med en stor folkelig åbning med deltagere (i januar med et tåleligt vejr). I programmet var der en del store populære arrangementer. I april kom der for alvor aktivitet med fire store arrangementer i samme uge. De lokale kulturinstitutioner spillede en aktiv rolle som arrangører og optrådte med fornyet selvtillid. Programmet indeholdt også projekter, hvor frivillige og lokal deltagelse var i højsædet. Eksempelvis blev 125 Superlambanana figurer adopteret og dekoreret af organisationer og virksomheder, hvorefter det blev opstillet forskellige steder i byrummet. Figurerne fik stor opmærksomhed og blev nærmest folkeeje. 5

6 Organiseringen af Liverpool 08 Oprindeligt var Liverpool 08 organiseret relativt traditionelt med en selvstændig fondskonstruktion og en kunstnerisk leder. I 2006 opstod konflikt mellem det politiske niveau og lederen, hvilket endte ud med, at lederen valgte at forlade projektet. Der blev herefter ikke udnævnt nogen ny kunstnerisk leder og organisationen fik en tættere tilknytning til City Council og kulturforvaltningen end oprindeligt tiltænkt. Neil Peterson gav udtryk for at man havde gennemlevet den organisatoriske krise og faktisk havde oplevet, at den nye organisering var til fordel for projektet. Gode råd til Århus: Skab synlighed om flere styrker i byen Arbejd for at styrke borgernes stolthed af byen Sørg for en blanding af store populærere arrangementer og det mere smalle Tænk på evaluering med det samme Udnyt kriser undervejs til noget positivt Husk at gøre taxachaufførerne til ambassadører Bud på VM i fodbold 2018 England har budt på værtskabet for VM i fodbold i FIFA træffer beslutning om tildeling af værtskabet i december Det er derfor endnu ikke afgjort, om man får succes med buddet. Internt i England skulle byerne kæmpe om at blive en del af buddet. Liverpool havde et godt udgangspunkt, fordi få kunne forestille sig et VM i England uden kampe i Liverpool, selv om man på facilitetssiden ikke er blandt de bedst stillede byer. Helt konkret har Liverpool udnyttet eventerfaringer og billeder af folkelig deltagelse i forbindelse med buddet på at blive en af værtsbyerne. Liverpool vil blive en af værtsbyerne, hvis England bliver vært for VM. Impacts08 Møde med Martin Thompson, leder af Impacts08 evalueringen siden foråret 2010 (den oprindelige leder Beatriz Garzia er på barselsorlov) og Prof. John Belchem, University of Liverpool. Martin Thompson holdt oplæg om Impacts08 og deltog sammen med John Belchem i dialog med udvalget om resultaterne af kulturhovedstadssatsningen Liverpool 08. Nedenstående beskrivelse suppleres af den vedlagte præsentation fra mødet. 6

7 Baggrunden for forskningsprojektet Impacts08 Siden 2003, hvor Liverpool blev udnævnt til kulturhovedstad har der været et stigende fokus på kulturens potentiale for samfundsudvikling og et ønske om at få mere viden om resultaterne kulturelle satsninger. På tidspunktet for buddet var der meget lidt tilgængelig viden om effekterne af at være kulturhovedstad. Liverpool 08 blev set som en relevant case for at teste koncepter og metoder for måling af effekter. Evalueringen er forskningsbaseret og gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem University of Liverpool og Liverpool John Moores University (handelshøjskole). Liverpool City Council, universiteterne og eksterne parter finansierer evalueringen. Evalueringen er uafhængig af kulturhovedstadsorganisationen. Der har været tre fuldtidsansatte på evalueringsprojektet, som samarbejdede med 20 andre deltagere. Den endelige evalueringsrapport udkom i marts Metode Evalueringen blev besluttet i god tid før 2008 og der trækkes på data tilbage fra 2000 for at skabe grundlag for vurdering af resultaterne. Der er dog også udfordringer i evalueringen: Hvad tæller med i Liverpool 08, og hvordan defineres en event? Det kan derfor være vanskeligt at isolere effekterne af kulturhovedstadssatsningen fra den generelle udvikling i byen. Man har haft hjælp i de nationale indikatorer som opgøres på en lang række områder. Angående de nationale indikatorer har den nye konservative/liberale regering ændret praksis. Fremadrettet bliver det frivilligt at indsamle data. Selv om der har været enighed om, at auditørerne var gået for langt i dataindsamling og måling, så går man måske for meget i den anden grøft ved at gøre det hele frivilligt. Resultaterne Udpluk af de kvantitative resultater: 50 pct. stigning i antallet af gæster i de syv største attraktioner siden 2004 med højdepunkt i 2008 på 5,5 mio. gæster 9,7 mio. besøgende i Liverpool kom pga. kulturhovedstaden, svarende til 35 pct. af alle besøg i ,7 mio. besøgende i alt svarende til en stigning på 34 pct. i forhold til året før. Dette var en langt højere stigning end andre byer opnåede 2,6 mio. europæiske og globale besøgende, hvoraf 97 pct. var førstegangs besøg 1,14 mio. ekstra overnatninger på hoteller i Liverpool Økonomisk effekt på ekstra 754 mio. pund Udpluk af de kvalitative resultater: Kultursektoren finder, at kulturhovedstadsåret havde succes med at højne byens profil og kulturtilbuddet samt forøge den lokale deltagelse Den har erstattet noget negativ mediedækning af sociale problemer med positive historier om kulturtilbud og økonomisk forandring Målinger viser at Liverpool har fået bedre image i England generelt og besøgende er blevet positivt overraskede over byens tilbud. Der er bred enighed om at kulturhovedstadssatsningen har tilført værdi til eksisterende byudviklingsprogrammer 7

8 Goder råd til Århus: Anvend konkurrencen til udvikling Newcastle har anvendt buddet til at løfte samarbejdet mellem de lokale kulturinstitutioner, selv om man ikke blev kulturhovedstad Byg på eksisterende institutioner Hav fokus på de sociale effekter Overdriv ikke det forventede antal nye jobs Find en passende blanding mellem store populære begivenheder i centrum og lokalsamfundsprojekter Lav en webside hvor opsamling kan findes efterfølgende Hvad kunne have været bedre? Udvalget spurgte hvad Liverpool mangler eller kunne have gjort bedre i kulturhovedstadsprojektet. Martin Thompson gav følgende svar: Der er investeret mange midler i kulturinstitutionernes bygninger, men der mangler et vedvarende byggeri/fysisk repræsentation som billedlig gør satsningen Projektets egen webside kunne have været bedre. Liverpool 08 fik dog en stor plads på brugerdrevne sociale medier som flickr, You Tube og Facebook Der kunne være arbejdet mere for at synliggøre at aktiviteter var en del af programmet eksempelvis var der skoleprojekter, hvor deltagerne ikke var bevidste om tilknytningen til kulturhovedstadsprogrammet. Man kan dog vælge at lægge vægt på selve deltagelsen frem for bevidstheden om tilknytningen til kulturhovedstadsprogrammet Der er ikke for alvor ændret på byens selvopfattelse Beatles og fodbold er stadig vigtigst i byens selvopfattelse Billedet er fra september 2008, hvor den gigantiske mekaniske edderkop, La Princesse, vandrede rundt i Liverpools centrum. 8

9 3. Tema: Kultur National Museums Liverpool Møde med Chrissy Partheni og Francoise McClafferty fra National Museums Liverpool Partnership team. Chrissy Partheni og Francoise McClafferty gav en generel introduktion til National Museums Liverpool og deltog i dialog med udvalget om betydningen af kulturhovedstadåret. Om National Museums Liverpool National Museums Liverpool består af 8 museer: World Museum Liverpool (naturhistorie, etnologi, planetarium) Walker Art Gallery (billedkunst, skulptur og kunsthåndværk fra 1300-tallet og fremefter) Sudley House (originalt hjem efter en victoriansk handelsmand) Merseyside Maritime Museum (maritimt museum med udgangspunkt i havnebyen Liverpools betydning) National Conservation Centre (udstillinger om konservatorteknik) International Slavery Museum (historisk og moderne udstilling om slaveri) The Museum of Liverpool (nyt museum tegnet af 3xnielsen åbner i 2011 med en moderne interaktive udstillingsrum med fokus på Liverpools sociale historie) Museerne ligger dels i dok-området, dels i det centrale Liverpool. Museerne har meget forskellige kollektioner og har også hvert sit kernepublikum. Turister udgør pct. at de besøgende med størst andel på Maritime Museum. Der er i alt ca. 600 ansatte. Besøgstallet var i 2009 på 2,3 mio., hvoraf ca var skolebørn. Siden 1999 har det været nationalt finansierede museer, hvilket også betyder at publikum har gratis adgang som på øvrige nationale museer. Sponsorindtægter har et ret begrænset omfang og dækker typisk projekter. Anlægsinvesteringen til det nye Museum of Liverpool stammer fra det nationale lotteri. Selv om museerne er meget forskellige er der reelt tale om én organisation med fælles ledelse og fællesfunktioner i form af én marketing afdeling, én fundraiser afdeling mv. Der var også fælles ledelse før museerne blev nationale. Formidling og uddannelse National Museums of Liverpool ser sig i høj grad som en uddannelsesinstitution. Der er skoleprogrammer og undervisningsmateriale tilpasse skolernes pensum. Der arbejdes også på at uddanne lærere, så de selv kan anvende udstillingerne i undervisningen uden guide assistance. Museerne i Kulturhovedstadsåret 2008 I årene fra 2004 og frem mod kulturhovedstadsåret var der hvert år et fælles tema i byen, som museerne aktivt deltog i. Denne tradition er fortsat efter kulturhovedstadsåret. I 2008 havde museerne fire store udstillinger og man opnåede meget høje besøgstal. Besøgstallet i 2009 var lavere, men stadig over 2007 niveauet. Fordelingen af besøgende mellem de to forskellige museumsområder har ændret sig med åbningen af shoppingområdet Liverpool 9

10 One, da det har åbnet dok-området mod centrum. Til gengæld har der været færre besøgende i de museer, som ligger i det gamle kulturcentrum. I øjeblikket fornemmes også en afsmittende effekt af, at Hovedbiblioteket er lukket for renovering, hvilket giver færre besøgende i den del af byen fungerede som katalysator for satsningen på det nye Museum of Liverpool. Når museum åbner i 2011 forventes det at tiltrække besøgende. Det bliver en selvstændig udfordring at fastholde et højt besøgstal når nyhedens interesse har lagt sig. Tate Liverpool Udvalget besøgte Tate Liverpool, hvor der var lejlighed til at se den aktuelle udstilling, som er en del af Biennalen, International 10: Touched. Lindsey Fryer og Sue Grindrod introducerede, og besvarede spørgsmål rundt på udstillingen. Efterfølgende var der et kort møde hvor udvalget fik en orientering om Tate Liverpool og samarbejdet i LARC (se nedenfor). Om Tate Liverpool Tate Liverpool åbnede i 1998 og er en del af Tate museerne, hvoraf Tate London er størst. Museet har til huse i ombyggede pakhuse og viser moderne kunst/nutidskunst fra Tate samlingen og særudstillinger, bl.a. i forbindelse med biennalen. Der samarbejdes ofte med kunstnere om kuratering og opsætning af de skiftende udstillinger, som indeholder værker fra Tates store samling. Tate Liverpool gør en stor indsats for kunstformidling med uddannelsesprogrammer og særarrangementer for mange forskellige målgrupper. Man forsøger aktivt at få kontakt med befolkningsgrupper, som ikke sædvanligvis opsøger kunstmuseer. I kulturhovedstadsåret havde man en stor og meget populær Gustav Klimt udstilling som det væsentligste bidrag til Liverpool 08. Liverpool Biennial International 10: Touched Møde med Lewis Biggs, kunstnerisk leder af Biennalen. Efterfølgende rundvisning i en af udstillingerne under Biennalen, som vises i lokaler der tidligere har huset en stor butik, som tidligere har huset et nu lukket byggemarked. Den aktuelle biennale i 2010 er den sjette i række. Biennalen finder sted hvert andet år og varer godt to måneder. I 2008 var biennalen naturligvis en del af kulturhovedstadsprogrammet. 10

11 Biennalen har hentet sin primære inspiration i Venedigs biennale, som er godt 100 år gammel. Sigtet er internationalt med invitation af mange internationale kunstnere til at udstille. Biennalen samarbejder med alle de store kunstmuseer og gallerier i byen og har desuden tradition for at en del af udstillingerne findes i midlertidige rammer, som eksempelvis det tomme byggemarked. Biennalen arbejder i et spændingsfelt, hvor man skal balancere mellem at være museum og en festival og mellem kontrol/kuratering og mangfoldighed uden kontrol. En af måderne denne balance håndteres på er ved at have et officielt program med kontrol og et uofficielt program, som er åbent for alle. Biennalen er stor 350 kunstnere er involveret i det officielle program og yderligere 500 kunstnere indgår i det uofficielle program. Programmet bindes sammen af et tema og en fælles markedsføring af udstillingerne i programmet. LARC LARC (Liverpool Arts Regeneration Consortium) er en sammenslutning af Liverpools otte store kulturinstitutioner, hvoraf udvalget besøgte National Museums of Liverpool, Tate Liverpool og Liverpool Biennial. De øvrige deltagere i samarbejdet er Royal Liverpool Philharmonic, FACT (art cinema mv.), Bluecoat (kulturcenter), Liverpool Everyman and Playhouse (teater) og Unity Theatre. Grundtankerne bag LARC er en tro på, at kultur har stor samfundsmæssig betydning og besidder en forandringskraft for lokalsamfundet. Dette er helt i tråd med Liverpools tradition for at foretage investeringer i kultursektoren som et led i byens langsigtede udviklingsstrategi. Sammenslutningen arbejder med koordinering og udvikling af aktiviteterne samt fælles markedsføring. LARC blev til dels dannet som en reaktion på manglende inddragelse i planlægningen af kulturhovedstadsprogrammet. Man udøvede på den måde lobbyvirksomhed overfor lokalregeringen. Lederen af Biennalen gav udtryk for, at det LARC var en af grundene til, at man kunne undvære en artistisk direktør i kulturhovedstadsorganisationen, da den først udpegede på posten valgte at forlade organisationen. Efter 2008 fortsætter LARC med at spille en væsentlig rolle for kulturinstitutionernes indbyrdes samarbejde og for samarbejde med øvrige sektorer i regionen. I regi af LARC er der og- 11

12 så igangsat en række konkrete udviklingsprojekter eksempelvis vedr. talentudvikling og publikumsudvikling. I den nationale kontekst er LARC blevet en samarbejdsmodel, som man ønsker at etablere i andre byer. Metal at Edge Hill Rundvisning på Edge Hill Stadion og møde med lederen Ian Brownbill, som orienterede om Metals arbejde på Edge Hill Station og på forskellige projekter. Om Metal og Edge Hill Station Metal fungerer som udstillingssted, teater og mødested for de kreative kræfter. Metal arbejder med en del forskellige kunstneriske projekter og skaffer et miljø, hvor kunstnere af forskellig art kan udveksle ideer og skabe den nye kunst. Metal er også et opholdssted, hvor kunstnere kan bo og arbejde i en kortere tid (artists in residence). Indtil videre har 250 kunstnere været tilknyttet projekter af forskellig art. Metal arbejder også med projekter i lokalområdet. Eksempelvis har man haft et projekt hvor lokale skolebørn tegnede dyr. Tre af tegningerne blev omsat til neonlys skulpturer, som blev placeret på bygninger i byen. En af Metals lokaliteter i Liverpool er Edge Hill Station. Edge Hill Station er verdens ældste jernbanestation, og der har netop været en udstilling der fejrer 180 års jubilæum. Stationen er stadig stoppested for togforbindelser og ejes af jernbaneselskabet Northern Rail, som er forpligtet til at bevare bygningen pga. den historiske værdi. Metal har for nylig gennemført et stort renoveringsarbejde på Edge Hill Station med indflytning i Renoveringen blev finansieret af byfornyelsesmidler og bidrag fra forskellige jernbaneselskaber/fonde. Edge Hill Station rummer udstillingslokaler, mødelokaler og et kunstnervæksted. En del af bygningen er kontor for Metal og flere andre små kulturelle organisationer. Metal har årligt ca besøgende og finansieres primært af ARTS council England og private fonde. 12

13 Indtrykket af Metal Edge Hill Station er et eksempel på hvordan en historisk bygning, kan få en bæredygtig fremtid i Liverpool i det 21. århundrede. Renoveringen er vellykket med et moderne udtryk og kreativ anvendelse af den historiske ramme. Den aktuelle kunstudstilling var spændende med et kunstnerisk afsæt i den gamle jernbanestation. Et værk bestod eksempelvis af et meget stort antal togbilletter, som var bemalet og sammensat til et stort værk (billedet) 4. Tema: Idræt Merseyside Sports Partnership Møde med direktør Jean Stephens og formand John Bell. Jean Stepens og John Bell orienterede om resultaterne af Merseyside Sports Partnerships indsats og havde en dialog med udvalget om aktuelle projekter og udfordringer. Om Merseyside Sports Partnership Merseyside Sports Partnership er en regional organisation, som blev grundlagt i 1992 med det formål at organisere en sportsevent for unge i regionen. Siden har organisationen udviklet sig til at være det regionale samarbejde på idrætsområdet, som koordinerer, udvikler og markedsfører idrætsindsatsen i regionen og varetager en række konkrete udviklingsprogrammer. Finansieringen hentes primært fra centralregeringen Sports England, men der anvendes også lokale midler og hentes sponsorindtægter. Merseyside Sports Partnership er organiseret med en bredt sammensat bestyrelse bestående af repræsentanter fra idræts-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Alle deltagerne i bestyrelsen er frivillige. Bestyrelsen arbejder i henhold til en 5-årig strategiplan. Der er ca. 14 ansatte i organisationen, som formelt er ansat under Liverpool City Council. Ca. 90 pct. af idrætsanlæggene er offentligt ejede. Undtagelserne er private tennis-, rugbyog fodboldanlæg, dvs. anlæg der primært huser professionel sport. Sportsklubber kan få økonomisk støtte, hvis de lever op til en række krav. Umiddelbart vurderet er der større tradition for at stille krav til de frivillige foreninger end de krav, som danske foreninger skal leve op til for at få støtte i medfør af folkeoplysningsloven. Merseyside Sports Partnership udgiver en årlig rapport om resultaterne, som orienteringen tog udgangspunkt i. Markedsanalyse Der arbejdes med markedsanalyse med det formål at opnå en større udnyttelse af faciliteterne. Traditionelt har man bygget faciliteter og så forventer man at brugerne kommer. Ved at udnytte national indsamling af data om idrætsaktiviteter, arbejder man for at målrette investeringer i faciliteter, styrke markedsføringen af aktiviteter og præge idrætsklubbernes udbud, så ressourcerne udnyttes bedre. Datagrundlaget for indsatsen er bl.a. telefonsurveys 13

14 med 1000 borgere pr. lokalområde. Fremadrettet vil der komme udfordringer for denne indsats, da den nye regering har meldt ud, at den nationale dataindsamling vil blive mindsket. Udvalget spurgte til hvilke midler Merseyside Sports Partnership har i forhold til at få sportsklubber og frivillige foreninger til at arbejde i den ønskede retning. JS og JB fortalte, at der arbejdes på forskellige fronter. For det første er der behov for at overtale sportsklubberne med gode argumenter. Bl.a. anvendes også metoder fra sundhedssektoren med fokusgrupper, der giver bedre viden om, hvad borgerne ønsker. De gode argumenter skal overbevise klubberne om, hvilken vej man skal gå. For det andet er der en klar forståelse af, at der skal samarbejdes og findes nye smartere metoder, fordi der er økonomiske budgetproblemer i Storbritannien med deraf følgende forventede budgetreduktioner på pct. Samarbejde med sundheds- og socialsektoren Markedsanalysen anvendes også til at kombinere sports- og sundhedsdata. Det giver mulighed for fokus på enkeltområder, hvor sundhedsniveauet er lavt, og der er behov for en bredspektret indsats både mht. motion, kost og rygning. Man arbejder for at fjerne barrierer for motion og der er ligeledes tradition for at give motion på recept. Støtte til sportsklubber og projekter Merseyside Sports Partnership støtter 46 sportsgrene direkte økonomisk. Klubber for de resterende små sportsgrene kan ikke få direkte støtte, men bliver hjulpet på andre måder. Der har i en periode kørt et succesfuldt projekt om træneruddannelse. I projektet har man arbejdet med at sikre udviklingsmuligheder, så man kan gå fra frivillig til træner til betalt træner og endelig til sportsofficer, der har idræt som fuldtidsbeskæftigelse. Der er indbygget uddannelse pædagogik, fysiologi mv. I projektet er der skabt 50 fuldtidsjobs, som er blevet anvendt i såvel sportsklubber som skoler. På nuværende tidspunkt er projektet dog under pres, da midlertidig finansiering bortfalder. Der satses også på at højne motionsdeltagelsen for teenagere. Der er bl.a. et program, hvor man forsøger at få teenagere til at genoptage de idrætsgrene, som de tidligere har dyrket, men hvor man af en eller anden årsag har stoppet aktiviteten. I ét lokalområde forsøger man at anvende alle kræfter og støtte til målgruppen af unge over 14 år. Generelt lægges der også mange kræfter i skoleidræt. Idræt i kulturhovedstadsåret 2008 Kulturhovedstadsåret var byen Liverpools projekt, men hele regionen havde gavn af investeringen i form af profil og events. Som et led i kulturhovedstadssatsningen blev en stor idrætsarena udbygget til en multihal. Resultatet har faktisk været flere sportevents end da 14

15 arenaen alene var målrettet idrætsformål. Sport burde dog have været mere integreret i programmet. I praksis fik det mere karakter af en eftertanke. OL 2012 Sport er i fokus i England pga. OL i Lokalt i Merseyside arbejder man for at udnytte profil, brand og inspiration. Da der er langt til London kræver det en selvstændig og fokuseret indsats for at finde ud af, hvad det betyder for lokalområdet. Bl.a. arbejdes der med talentarbejde. Fremadrettet skal der også skabes lokal interesse for fortsat investering i de fysiske strukturer på idrætsområdet. Liverpool Football Academy Møde med lederen John Owens og Mark Haig. Efter mødet fik udvalget en rundvisning på anlægget. 15

16 Det fysiske anlæg Liverpool Football Academy er 13 år gammelt og var det første i England, hvor der blev opført et dedikeret anlæg til formålet. Akademiet er placeret i Kirkby, som ligger ca. ½ times kørsel udenfor Liverpools centrum. De fysiske rammer er en bygning med faciliteter til omklædning, ophold, bespisning, møder og undervisning. Der er en opvisningsbane, en udendørs kunstgræsbane, en hal med en mindre kunstgræsbane og fitnessudstyr samt en række græs træningsbaner af forskellig størrelse. John Owens fortalte, at man ønsker udbygning med bedre omklædningsfaciliteter og café/opholdsområde for forældre i forbindelse med fodboldhallen. Dette projekt afhænger dog af, hvordan klubbens økonomi udvikler sig fremadrettet. Liverpool FC har i en periode haft økonomiske problemer. Mens udvalget var på besøg i Liverpool bortfaldt juridiske forhindringer for et salg til en amerikansk koncern, som skal sikre den nødvendige kapital for klubben. Liverpools Premier League hold træner ikke i Kirkby, men holder til på et træningsanlæg i Melwood. Hjemmekampene spilles på Anfield Road. På turen tilbage til Liverpool centrum gjorde vi ophold ved indgangen til stadion og så memorial monumentet for de 96 dræbte fans ved katastrofen på Hillsborough Stadion i Idegrundlaget for de engelske fodboldakademier og Liverpools satsning For 15 år siden var det engelske ungdomsarbejde i fodbold præget af at de dygtigste spillere blev udvalgt til flere forskellige hold. Resultatet var mange kampe og deraf følgende skader, pga. den hårde fysiske belastning i en periode, hvor drengene vokser. Ideen om akademier for kontrolleret talentarbejde udspringer heraf. 40 engelske klubber har i dag investeret i et akademi. Turneringsvirksomhed foregår sådan, at spillerne alene spiller for akademiet og de forskellige akademier møder hinanden i turneringen. Dvs. at der maksimalt spilles 40 kampe om året. Missionen for Liverpool Football Academy er at skabe spillere til førsteholdet. John Owens lagde ikke skjul på, at denne målsætning er under pres, da udviklingen i klubberne og internationaliseringen af spillermarkedet har gjort opfyldelsen af missionen mere vanskelig. Karrieremæssigt er der også en del spillere, som Akademiet hjælper videre til et collegeophold i USA med scholarship eller til en plads på holdet i en anden klub i en lidt lavere række end Premier League. 16

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 Deltagerliste Thomas Medom Alderman Social Affairs and Employment +45 27 51 79 61 Hans Halvorsen Chairman +45 21 66 81 03 Hüseyin Arac Vice Chairman +45 22 90 62 90

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Byens Netværk 05.10.11 Tekst: Signe Gregers Johansen Foto: Christina Bennetzen Vi starter kl. 9.00 med afgang fra hotellet. Ken Allinson, arkitekt

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl. 12.00.

Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl. 12.00. Dato 14-07-2015 Dok.nr. 97778/15 Sagsnr. 14/10045 Ref. Pkha Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Vi startede

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 152 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Hermed omdeles program samt

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. oktober 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Garderhøjfortet Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Program for Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 NB: Punkter der er markeret med fed er for hele udvalget, punkter markeret

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street.

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street. London 24. 26. april 2012 Tirsdag d. 24. april 2012 Kl. 6.50 Kl. 7.50 Kl. 9.00 Check-in i Københavns Lufthavn terminal 3 skal være overstået. Afrejse Københavns Lufthavn med British Airways BA 811 til

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og kunsthåndværk i Toscana. Turen vil gå til Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge!

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! STATUSRAPPORT 212-213 Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! www.aonbhd.dk INDHOLD Indledning Voksende berøringsflade Børnehjælpsdagens aktiviteter Aon United Dagen Aon Football

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere