Frivillig i Parasollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig i Parasollen"

Transkript

1 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 14 juni 2011 Indhold Side 1 Frivillig i Parasollen Side 2 SPIF? Side 3 Jeg vil arbejde Side 4 Ledelsens servicecheck af undervisningen Side 6 Arbejdsmarketrettet tilbud Side 8 I Perlomo for menneskerettighederne Side 9 Fodbold for alle Side 10 Turen går til Liverpool Side 12 Fra international kampdag til lokal fødselsdag Frivillig i Parasollen Af Anne Vind Andersen, jobguide Parasollen er cafe og værested i Vejle under KFUM s sociale arbejde i Danmark. Her startede Rana Malan fra Irak i Sprogpraktik som frivillig i efteråret 2010 som en del af Sprogcentrets projekt SPIF, Sprogpraktik i foreninger. Rana har arbejdet en dag om ugen i køkkenet, hvor hun har hjulpet med at lave mad til alle Parasollens gæster, sammen med en gruppe andre frivillige og Meiken Joensen, der er projektansat som køkkenchef og tovholder i køkkenet. Vi er en meget blandet gruppe. Her er alle jo alle de forskellige brugere, og til at betjene dem, har vi frivillige, og folk i aktivering, og Rana i sprogpraktik, fortæller Meiken, som i øvrigt selv kommer fra Færøerne. Det har været rigtig godt at få en som Rana ind i sådan en gruppe. Der kan jo være nogen, der er lidt forbeholdne over for udlændinge, og så er det godt at møde en som Rana, der er både åben, venlig, sjov og nem at snakke med. Rana er med til at nedbryde fordomme og konkretisere udsagnet om, at en fremmed er en ven, du endnu ikke kender.. Irakisk smørrebrød? Nej, smørrebrød er absolut dansk! Det er Meiken og Rana enige om. Vi sidder og snakker om, hvilken mad de laver og serverer i Parasollen. Det er meget traditio-

2 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 2 nel dansk mad, der serveres, og det finder Rana interessant og inspirerende. Noget af det laver jeg til min mand derhjemme men der også noget, jeg ikke kan lide, f.eks. rødkål, fortæller Rana. Selvom hun kommer fra Irak, er Rana ikke muslim, men kristen, så på de dage, hvor der serveres flæskesteg, er der ingen problemer for Rana i at skære stegen ud og være med til at spise den. Tværtimod. I begyndelsen var det til gengæld svært med smørrebrødet. Der er mindst 20 forskellige variationer, men når man ikke kender til dansk smørrebrød, så er det bestemt ikke en selvfølge, at det lige præcis er æg, tomat, rejer og mayonaise, der hører sammen ligesom leverpostej, rødbeder og bacon. Og hvor sidder salatbladet? Der er faktisk en del grundregler men dem kan Rana nu, og så er der masser af tid til at snakke om alt muligt andet, og ifølge både Rana og Meiken, så snakker man godt, mens man smørrer Om sprogpraktik Jeg synes, det er sjovt at komme ud og få nogle kolleger og se, hvordan det er på en arbejdsplads, også selvom det her måske er en lidt anderledes arbejdsplads. Det er godt for mig at prøve at snakke med mange mennesker. Det er noget andet end at snakke med en veninde, selvom vi efterhånden også bliver som venner og veninder her fortæller Rana med et stort smil. Rana holder en pause som frivillig i Parasollen for at gå på barselsorlov, men hun har et stort ønske om at vende tilbage, hvis hun ikke lige finder et arbejde. I mellemtiden er den næste kursist fra Sprogcenter Vejle klar til at tage over, så Parasollen kan fortsætte sin internationale stil i køkkenet. FAKTA SPIF? Sprogcentret har siden januar 2010 kørt projektet Sprogpraktik i Foreninger (SPIF) i samarbejde med Grønt Forum i Vejle, og projektet udløber i juni Projektet var henvendt til alle DU3 kursister på modul 3-5, og målsætningen var, at kursisterne skulle informeres grundigt om foreningslivet i Vejle for at inspirere kursisterne til selv at blive aktive og/eller frivillige i en forening. Foråret 2010 blev brugt til inspirationsmøder på skolen, hvor repræsentanter for en lang række forskellige foreninger kom og præsenterede deres foreninger for kursisterne. Vi fulgte op med interviews med alle kursister på DU3 for at høre om deres muligheder og interesser, så vi kunne vejlede dem i forhold til en eventuel sprogpraktik, eller sætte dem i forbindelse med kontaktpersoner i foreningerne. 53 kursister har været igennem projektet, og vores succeskriterium på aktive kursister i sprogpraktik er for længst overgået. 25 kursister har været aktive på den ene eller anden måde i en forening. Flest i perioden maj december kursister er selv blevet aktive i en forening, heraf 3 i en idrætsforening. 6 er / har været besøgsven på plejehjem. 7 arbejder som frivillige i en genbrugsbutik 2 er tilknyttet et værested i Vejle som frivillige Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Vind Andersen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: personer er / har været frivillige andre steder, blandt andet i Butik Salam, på Ældresagens It-kursus, i Netfor-byg samt i Nørremarkens Beboerhus. Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. 2

3 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 3 Jeg vil arbejde! Tre ugers undervisningsforløb om det danske arbejdsmarked på DU 3 Af Maria Boleman, lærer i dansk som andetsprog Jeg vil arbejde/jeg vil have et arbejde. Dette udsagn hører man gang på gang på alle moduler. Kursisterne på Danskuddannelse 3 er hovedsagelig selvforsørgende, og derfor har de fleste kursister et arbejde, mens de går på sprogcentret og lærer dansk. Arbejdet er ofte et ufaglært job, og kursisterne mener selv, at dette kun er middeltidligt, indtil de opnår et bedre dansk og kan finde et arbejde der svarer til deres kvalifikationer. Men hvad skal man gøre for at få et job, som svarer til ens faglige kvalifikationer? Hvordan finder man arbejde? Hvad tager man med i et CV? Hvordan formulerer man en ansøgning? Hvordan kan man forberede sig til en jobsamtale? Fire moduler på Danskuddannelse 3 prøver at finde svar på disse spørgsmål. Man finder aktuelle jobannoncer, sørger for, at ansøgningen svarer til annoncen, og man tager kun de vigtigste oplysninger med i CV et. Kursisterne knokler og knokler, de skal aflevere en selvvalgt jobannonce, en ansøgning og et CV. Sprogcentrets jobguide (i rollen som personalechef) skal vælge nogle ud til en jobsamtale. Alle ser med forventning frem til dette emne i læseplanen, hvor man lærer noget om arbejde før og nu i Danmark, om arbejderbevægelsen, om indvandrernes danmarkshistorie, om a-kasserne og fagforeninger, om løn, arbejdstid, ferie, skat, pension, dagpenge, kontanthjælp, pligter og rettigheder. Kursisterne aflægger også et besøg på Jobcenter Vejle, hvor de hører om den aktuelle jobsituation i Vejle og om, hvordan de kan bruge jobcentret, hvordan de kan søge job, og de får også nogle gode råd med hensyn til jobsøgningen. Selvfølgelig skal man kunne noget dansk for at forstå de forskellige fagord og fag-udtryk, og derfor er begyndere fritagne for emnet. De skal nok få lov senere. Udslusningskursisterne har allerede været hele processen igennem på et tidligere modul; derfor skal de have et projekt i stedet for de grundlæggende emner. De skal i stedet både skriftligt og mundtligt præsentere en internationalt kendt virksomhed efter eget valg. Men de skal også være med til at skrive en ansøgning, et CV eller være kandidat til en jobsamtale. Så kan de virkelig mærke forskellen på, hvordan det går nu i forhold til før, da de gik på et lavere modul. Sproget prioriteres, dvs. der arbejdes meget med, hvordan man formulerer sig skriftligt i en ansøgning eller udtrykker sig mundtligt ved en jobsamtale. Der lægges specielt vægt på de bløde kvalifikationer, både hvad angår forståelse, over- 3

4 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 4 sættelse, og anvendelsen af dem. Det er som kursist ikke nemt at forstå, hvorfor det er så vigtigt at arbejde så meget med disse udtryk, hvilket da også fremgik af evalueringen. Men det er altid jobsamtalen, som er kulminationen på det tre ugers undervisnings-forløb. Det er ligesom at være meget tæt på det virkelige liv. Kursisterne afleverer deres annonce, CV og ansøgning til jobguide Anne Vind Andersen. De ved ikke, hvem der skal til jobsamtale. Det er Anne, der bestemmer. Alle skal yde deres bedste ved forberedelsen til jobsamtalen. Klasselokalet er lavet om: i midten sidder personalechefen på den ene side af bordet, og på den anden side sidder ansøgeren. Medkursisterne sidder rundt omkring og noterer deres bemærkninger til samtalen. Den udvalgte kursist i denne omgang har søgt job som assistent ved Vejle Bibliotekerne. Samtalen går i gang. Personalechefen stiller et indledende spørgsmål om ansøgerens (en iransk kvinde) baggrund, så hun kan slappe af. Derefter følger en lang række spørgsmål angående ansøgerens personlighed, om hendes fagligt stærke sider, om hendes praktiske baggrund og om hendes fritid. Ansøgeren er fattet og sidder rankt på stolen. Hun kigger personalechefen i øjnene, når hun taler og kigger en gang imellem ned i sin medbragte ansøgning og i sine notater. Hun vrider ikke hænderne og taler roligt. Der er en god atmosfære. Ansøgeren kommer også frem med sine medbragte spørgsmål angående teamarbejde, mentorordning, løn, arbejdstider og faglige kurser. Man kan mærke, at hun virkelig har forberedt sig til samtalen. Ledelsens servicecheck af undervisningen Af Britta Toft, souschef På Sprogcentret får underviserne jævnligt besøg af en ledelsesperson i undervisningen. I gamle dage hed det pædagogisk tilsyn. Formuleringen findes ikke længere i lovgrundlaget som en aktivitet, ledelsen er forpligtet på. Men vi har valgt at holde fast i disse besøg og kalder dem Servicecheck af undervisningen. Det dækker over, at vi gerne vil aflægge besøg i undervisningen og give disse besøg et indhold, der rækker ud over en kontrol af, hvad der foregår i undervisningen. Via den stramme modultestordning, hvor kursisterne inden for et bestemt tidsrum skal opnå bestemte danskkompetencer, er det nemlig ikke længere nødvendigt at bevæge sig ud i klasseværelserne for at kunne kontrollere resultaterne heraf. Udgangspunktet for ledelsens besøg i undervisningen er, at vi gerne vil stille nogle spørgsmål, der er med til at få lærerne til at se på deres undervisning ud fra en udviklings- og læringsmæssig synsvinkel. Er tilrettelæggelsen af undervisningen optimal i forhold til det, der var målet? Vi vil også gerne få lærerne til at tænke videre i forbindelse med deres undervisning: Kan der komme noget andet og mere ud af det, hvis jeg tilrettelægger undervisningen på en anden måde? Så i virkeligheden vil vi meget mere end kontrol, fordi kontrol med mo - dultestordningen er en lille smule overflødig. Vi vil udvikling og læring mere end kontrol. Efter en god halv time er det hele forbi. Alle klapper over den flotte præstation, og medkursisterne kommer med deres observationer og kommentarer. Der går en diskussion i gang, hvor både Anne, ansøgeren og de andre tilskuere analyserer det hørte og sete. - Hvad var det, det gik strygende godt? Hvordan skulle man have gjort det, og hvad kunne man gøre anderledes næste gang? Alle er stolte, og der er en opløftet stemning. Alle er klar over, at dette var en svendeprøve og samtidig et bevis på, at kursisterne nok skal kunne klare en virkelig jobsamtale og få et job efter deres kvalifikationer. Tak for denne gang. Lærings- og sprogsyn Et servicecheck af undervisningen og de spørgsmål, der bliver stillet i den forbindelse, er selvfølgelig afhængig af det lærings- og sprogsyn, vi har på undervisningen. Det er vores udgangspunkt, at læring bedst finder sted, når den tilrettelægges som eksperimenterende, problemløsende aktiviteter, hvor kursisterne individuelt eller i fællesskab arbejder med sproglige (og faglige) problemstillinger. Et helt enkelt udgangspunkt er, at det overvejende er kursisterne, der skal være aktive, og at de helst skulle have mere taletid end underviseren! Nedenstående enkle grafik taler sit simple, men tydelige sprog om, hvilke aktiviteter der giver mest læring: 4

5 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 5 5%Forelæsning 5% 10% Læsning 10% 20% AV-hjælpemidler 20% 30% Forevisning 30% 50% Diskussionsgrupper 50% 75% Øvelser 75% 90% Undervisning af andre 90% LÆRINGSPYRAMIDENLÆRINGSPYRAMIDEN Elisabeth Olsen Kolbjørnsen: Tilpasset opplæring og differensiering. Pedlex 2006 Læringsrum i undervisningen Læringssynet er herefter yderlige bestemmende for, hvilke elementer der observeres på. Jeg ser meget efter, hvilke læringsrum, der bliver etableret i undervisningen: Er det en lærerstyret klasserumsundervisning, med fælles gennemgang, fælles overhøring eller individuel fremlæggelse? En sådan undervisning tjener bedst til kontrol af noget, der allerede er lært. Er det et øve- og træningsrum, hvor der sker en målrettet og varieret gentagelse i sociale praksisfællesskaber / grupper, og hvor det er kursisterne, der er aktive? Og hvilken type aktiviteter / opgaver er det, der tilrettelægges? I hvor høj grad er de bygget op omkring konkrete, billedskabende eksempler, praktiske opgaver, spil, tasks, cases, plancher, film, rollespil m.v. Er det et projektrum, hvor der etableres mulighed for fælles refleksioner, aktive hypotesedannelser og -afprøvninger gennem eksperimenterende og problemløsende opgaver og arbejdsprocesser, og hvor aktiviteterne er lagt ud til kursisterne. 400 års lærerstyret klasserumsundervisning til overvejelse Ligesom kursisterne skal have mulighed for at reflektere over deres læringsproces, skal også lærerne have mulighed for at reflektere over deres tilrettelæggelse af undervisningen. For hvis man skal tilrettelægge undervisningen på en anden måde, end der har været tradition for i over 400 år i den danske lærerstand, nemlig som lærerstyret klasserumsundervisning, der bygger på den opfattelse, at alle kan lære det samme inden for samme tidsrum, hvor formen kommer før indholdet, teori før praksis osv., så er det nødvendigt, at der sættes et bevidst fokus på det - og allerbedst i fællesskab med andre kolleger. Derfor lægger vi stor vægt på samarbejde i form af teamarbejde på Sprogcentret. Det er vores erfaring, at en anderledes tilrettelæggelse af undervisningen ikke sker af sig selv i en ubevidst proces, fordi der kommer nye rammer og krav til undervisningen, eller fordi vi får interaktive tavler eller nye lærebøger, eller fordi der kommer nye lærere eller en anden type kursister. Der skal være et bevidst og målrettet fokus på det. Det er et sådant refleksionsrum, vi gerne vil skabe med vores Servicechek af undervisningen. Efter overværelsen af undervisningen får lærerne tilbudt en samtale, hvor der bliver stillet nogle helt enkle spørgsmål, der gerne skulle give anledning til refleksion: Hvorfor gør du det på den måde? Hvad ville du gerne have, der kom ud af det? Tror du, der kom det ud af det? Hvornår lærte de mest? Hvilke færdigheder træner de, når du tilrettelægger det sådan og sådan? Kunne det også tilrettelægges på en anden måde, og hvad ville der komme ud af det? Vi vil gerne være en lærende organisation. Og det betyder, at det ikke bare er kursisterne, der skal lære. Også lærere og ledelse må hele tiden stille udfordrende spørgsmål til egen praksis - for at blive klogere på det, vi beskæftiger os med. 5

6 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 6 Arbejdsmarkedsrettet tilbud for fuldtidsaktiverede på Sprogcenter Fredericia Af Janni B. Jakobsen, lærer i dansk som andetsprog Teksterne blev samlet i en lille bog med navnet: Historier fra hele verden. Holdet afholdt en lille fernisering for alle skolens I daglig tale kaldet hold 250. Et specialhold, der er oprettet kursister med saftevand og pebernødder (citronmåner var udsolgt). med henblik på at give dagpengemodtagere mulighed for at lære mere dansk, samt øge deres mulighed for at få et nyt job. Holdet har fællestimer mandag og onsdag i 4 lektioner. De øvrige 3 dage deltager alle kursisterne i den almindelige under- afklaring af specielle ord i jobannoncer. Herunder lå også ord- Næste projekt omhandlede jobtyper og -indhold, bl.a. med visning på det danskniveau, som passer til hver især. Hold 250 forklaring til skat og løn, udregning af skat, lønsedler osv. Det er en broget flok kursister, hvad angår modersmål og danskniveau. Kursisterne kommer fra Somalia, Tyrkiet, Eksjugosla- var tungt stof, men alle var meget deltagende. vien, Afghanistan, Vietnam, Pakistan, Polen og Irak. Det fælles udgangspunkt er det danske arbejdsmarked. bansøgninger. Skolens jobguide har været en stor støtte ved Herefter har vi hovedsagelig koncentreret os om at skrive jo- at hjælpe kursisterne med at afdække kompetencer til brug i For at øge kursisternes muligheder på arbejdsmarkedet lægges der vægt på at forbedre kursisternes i små grupper eller individuelt CV og ansøgninger. Kursisterne arbejdede kompetencer med hensyn til samarbejde med at forbedre deres jobsøgningskompetencer. og opgaveløsning. Det har resulteret i, at kursisterne er blevet gode til at Hvis kursisterne skal hjælpe og støtte hinanden. Der er have en chance for at nå en god stemning på holdet, højt skridtet efter jobansøgning fremmøde, og alle bidrager. - en jobsamtale, så skal ansøgningen Så selv om niveauet spænder fra være i orden, samtidig med at den afspejler udvidet begynderundervisning til undervisning på det afsluttende niveau, er klassen en personen, som har skrevet den. Denne vare er midlertidig udsolgt. Må vi i stedet anbefale vores dejlige pebernødder. helhed i de 8 lektioner, vi arbejder med arbejdsmarkedsrettede aktiviteter. som meget stressende at være ledig, og det forsøger vi at be- I sidste del af kurset arbejder vi med stress. Mange oplever det arbejde ved bl.a. at få styr på det praktiske i hverdagen. Vi Der arbejdes også med almindelig viden om arbejdsmarkedet. lægger budget, taler om krav fra fagforeningen og lærer at Vi startede i august 2010 med arbejdslivet før i tiden. Hvordan stresse af ved at meditere/lave afstressningsøvelser og fokusere på at gøre noget godt for sig selv. Målet med det er, at fagforeningen var opstået, løn- og arbejdsforhold omkring århundredskiftet (1900!) osv. Det blev til spændende diskussioner om ligheder og forskelle i forhold til kursisternes hjem- mod og overskud til at fortsætte kampen for at få et job. kursisterne bliver gladere og mere positive, for derved at få lande. Klassen har også besøgt fagforbundet 3F, og vi har haft besøg Sideløbende havde vi et lille projekt med at skrive en individuel af en repræsentant for Industriens Vikar Service i Fredericia og historie om indvandringen til Danmark. Kursisterne skrev af 3 studerende fra Den Sociale Højskole i Odense. om deres viden om Danmark før de kom hertil, samt deres første indtryk af danskerne og Danmark. Det blev et langvarigt på en god fremtid - forhåbentlig med et job, at kursisterne har Når vi slutter til sommer er målet, at kursisterne har fået en tro projekt, idet kursisterne skulle lære eller forbedre deres kompetencer i at bruge IT. Der var stor enighed om, at det er godt bygge et fællesskab med kollegerne på deres nye arbejdes- oplevet et socialt fællesskab, som kan hjælpe dem til at op- at bo og arbejde i Danmark, men at vejret er et problem. plads. 6

7 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 7 DU2-ekskursion til Brabrand Mejeri som kørte rundt på forskellige samlebånd, fornøjede det andet hold sig med at smage på alle de mange forskellige produkter og gå på skattejagt for at løse mejeri-opgaver. Efter rundvisningen på hele mejeriet fortalte Tine Holm os om alle de øvrige ting, Brabrand Mejeri engagerer sig i, fx familiers og skolers besøg på økologiske bondegårde. Til sidst prøvede alle kursisterne at lave deres eget smør, som de fik med hjem. DU2-kursister smager på produkterne. Af Birgit Vium de Lemos og Finn Mumm, lærere i dansk som andetsprog. Den 2. februar besøgte en gruppe kursister og lærere fra Sprogcenter Vejle Brabrand Mejeri ved Århus, også kaldet Arla Foods. Mejeriet er den største producent af syrnede mælkeprodukter i Danmark og har siden 1999 også fremstillet flere økologiske produkter, fx de populære Cultura Shots. Arla Foods har flere mejerier i Danmark, som har specialiseret sig i at producere forskellige slags mælkeprodukter. Brabrand Mejeri er et sådant specialmejeri, som p.t. fremstiller 82 mio. kg syrnede mælkeprodukter om året. I alt er der 40 forskellige basisprodukter med mange forskellige slags frugtblandinger i 250 produktvarianter. Besøget havde dels et fagligt formål, nemlig at se og opleve en stor og moderne arbejdsplads i Danmark, dels et socialt og kulturelt formål, nemlig at snakke og være sammen med hinanden på en anden måde end til daglig på tværs af klasser og kulturer. Ved en efterfølgende evaluering gav alle kursisterne udtryk for, at selve rundvisningen på mejeriet, som blev sluttet af med en kort film om mælkens vej fra jord til bord, havde været rigtig spændende. De havde især hæftet sig ved, hvor rent og sterilt alting var, og at produktionshallerne var så godt som mennesketomme - ja, de havde faktisk kun set én eller måske to personer, som dukkede op, da et samlebånd pludselig stoppede midt under processen, og fejlen selvfølgelig skulle findes. Ellers bemærkede de ingen, da alt foregår maskinelt og styres af computere. Ifølge Tine Holm ansætter Brabrand Mejeri en del udlændinge under voksenlærlinge-ordningen, som gerne vil uddanne sig til mejerister, men det kan godt være et problem for nogle af dem at arbejde i treholdsskift, da Brabrand Mejeri producerer syrnede produkter alle døgnets 24 timer hele ugen igennem. Èn af produktionshallerne Vi blev modtaget af besøgsvært Tine Holm, som er én af de p.t. 155 medarbejdere på meje - riet. Da vi var en stor gruppe, blev vi delt i to hold. Mens det ene hold blev vist rundt i produktionsanlægget og fik en særdeles grundig information om de mange rør og beholdere til forskellige syrnede produkter, samt om kartoner, flasker og bægre, Ali i rollen som mejerist. Kursisterne havde også mange andre kommentarer til besøget, fx: Det var interessant med de mange robotter til at fylde på flasker, sætte etiketter på og skrue låg på; det gik meget hurtigt. Det var en god oplevelse at se en moderne fabrik i Danmark; det var meget forskelligt fra hjemlandet. Det var dejligt at få gratis smagsprøver på forskellige slags jogurter. Det var spændende at være på skattejagt, hvor man skulle svare på mange forskellige spørgsmål om Arla Foods. Det var en god oplevelse at være uden for skolen og være sammen med andre klasser og andre lærere. Det var dejligt, at guiden kunne svare på alle spørgsmålene. 7

8 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 8 I Palermo for menneskerettighederne Af sproglærerne Birger Sørensen og Mike Merrington mod molerne. Men det gamle Palermo er en bydel i forfald. Det ses på rigtig mange ejendomme i den gamle bymidte, at pengene er små, og at mange bor under ret ringe forhold. Overalt er der gademiljøer med små gyder, men kan man se bort fra fattigdommen, så er der faktisk rigtig mange maleriske partier med god siciliansk stemning. Til trods for at man regner med en arbejdsløshed, der tenderer 50%, og at en almindelig månedsløn kun rækker til 3 ugers forbrug, myldrede gaderne og de små hyggelige barer om aftenen med folk, der hyggede sig med en snak, og det gav os en rigtig god og afslappet stemning som afslutning på dagene. Fra tagterrassen på vort hotel midt i byen var der en storslået udsigt over byens mange tage og kirker og videre op mod bjergene. I starten af april repræsenterede vi Sprogcenter Vejle ved det andet transnationale møde i Together for Human Rights, der denne gang fandt sted i Palermo på Sicilien. Mødet udgør en del af et EU-projekt, der drejer sig om undervisning i menneskerettigheder. Dette mødes fokus skulle være at kortlægge og sammenligne vores respektive arbejds- og undrvisningsmetodologier. Her indgår sprogcentret som samarbejdspartner med Vifin, Videnscenter for Integration, der sammen med lærere og projektmedarbejdere fra Slovakiet, Italien, England og Tyskland afvikler projektet. Mødet fandt sted over fire dage i Centro Danilo Dolci, der ligger i centrum af det gamle Palermo. Palermo er kontrasternes by Grundlagt i antikken har byen på skift været under græsk, romersk, normannisk, arabisk, spansk og fransk herredømme. Alle disse skiftende kulturer har efterladt deres spor i byen, såvel sproglige som fysiske. Fra tagterrassen på vort hotel midt i byen var der da også en storslået udsigt over byens mange tage og kirker og videre op mod bjergene med villaer bygget op ad skråningerne. Til den modsatte side sås havnepartiet inde i bugten, hvor bølgerne fra det blå Middelhav rullede ind Siciliens udfordringer Til dagene i Palermo havde vore værter lavet et program, der rummede et bredt spekter fra debatrunder, over filmforevisninger til besøg ude i to sociale institutioner. Mødestedet var Centro Danilo Dolci, der er opkaldt efter Danilo Dolci. I 50- erne og 60-erne ydede han en betydelig indsats for at forbedre særligt landbefolkningens vilkår. Fattigdommen var stor, og mafiaen stod stærkt. I 70-erne stod han for opførelsen af en skole for landsbybørn og udviklede pædagogikken, der skulle baseres på ikke voldelig undervisning, noget der absolut ikke var almindeligt på Sicilien. At komme i land på Sicilien har i mange år været et mål for de tusinder af mennesker, der forsøger at komme fra Nordafrika til Europa. Byrden på det i forvejen økonomisk trængte offentlige system har været enorm, og generelt er der kun få statsfinansierede ressourcer til rådighed. Dette betyder, at arbejdet for det meste er overladt til velgørenhedsorganisationer, hvoraf mange sponseres af den Katolske kirke, og udføres af frivillige. Caritas lokale afdeling En af mødedagene var afsat til besøg i to af disse sociale institutioner, der begge lå i den gamle og noget fattige del af Palermo. Vi besøgte bl.a. Caritas lokale afdeling, et moderne modtagelses- og rådgivningscenter for nyankomne flygtninge, der blev bygget for kirkelige midler på en byggegrund doneret af Palermos bystyre. Projektets fokus var at hjælpe svage unge, der er udsat for at komme ind i kriminelle miljøer, at hjælpe unge i arbejde, ligesom man også gør en stor indsats for at få handlede afrikanske kvinder ud af prostitution. 8

9 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 9 Fodbold for alle, for sjov, for fedt Af Svend Gustavsen, lærer i dansk som andetsprog Sprogcenter Fredericia kom, så - og var med. Som en årligt tilbagevendende begivenhed var alle, der yder en indsats i det frivillige arbejde, inviteret til at deltage i en fodboldturnering. Dermed også Sprogcenter Fredericia. Vi samlede et hold af kursister og lærere med deres familier som fans og mødte spændte op i Fredericia Idrætscenter. Spændte, fordi vi ikke alle er vokset op med kendskab til indendørs fodbold. Viden, som for nogen er selvfølgelig, er det ikke for andre... Det gamle Palermo er en bydel i forfald. Jesuiterordenens købmandsgård Det andet projekt havde til huse i en meget gammelt og ret så ramponeret købmandsgård, som var stillet til rådighed af Jesuiterordenen. Projektet gik også ud på at hjælpe svage grupper, der ellers ikke vil kunne få hjælp af staten. Formålet med projektet var at formidle mad, tøj og en basal undervisning i det italienske sprog til alle indvandrere, der ellers ikke kunne få offentlig hjælp. Projektet udførte et stort socialt arbejde med blandt andet at hjælpe immigranter, herunder dem fra Nordafrika, med at komme ind i samfundet. Medarbejderne var næsten udelukkende frivillige samt praktikanter, der selv betalte deres ophold på projektet. For brugerne var der mulighed for gratis morgenmad og gratis genbrugstøj, ligesom man også havde en læge og en advokat, der henholdsvis gav gratis behandling og gratis juridisk støtte til hovedsagelig opholdstilladelser. Forholdene var ret så primitive, men de frivillige var entusiastiske og gjorde en stor indsats. Kun den frivillige indsats kan gøre en forskel på Sicilien, hvor arbejdsløsheden er meget høj, og skatteindtægterne lave. Det viste sig også at holde stik både med, hvad regler og udstyr angik. Én tog bolden med hænderne, én tacklede, én spillede i fodboldstøvler. Trods vores handicap på det område kunne vi alligevel spille lige op med alle holdene. Men vinde kunne vi ikke. Det blev til en flot 3. plads på banen. Udenfor viste det sig dog at vi var de bedste. Vores børn blev kåret til de bedste roligans, til alles overraskelse og børnenes begejstring. Så nu pryder pokalen så flot lokalerne på Prangervej. Lampadusa Nogle få sømil syd for Sicilien ligger øen Lampadusa, der pt. oversvømmes af flygtninge fra krigen i Libyen. Kommer de i større antal videre til Sicilien, er det svært at se, hvordan systemet vil kunne blive ved med at tage imod dem, endsige skaffe dem arbejde eller bolig. Sprogcenter Fredericias hold af spillere og roligans. 9

10 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 10 Turen går til Liverpool Den maj 2011 var 8 lærere fra Team2 på studierejse til byen Liverpool i Storbritannien. Liverpool velgørenhed og sociale ydelser i historiens lys Liverpool er kendt for at være et af Europas ældste, multikulturelle bysamfund med en lang tradition for både indvandring og pluralisme, der rækker helt tilbage til1800-tallet. Dengang blev Liverpools befolkning udvidet med søfolk fra hele verden, mennesker fra det britiske koloniherredømme og ikke mindste via slaveri. For andre blev byen en ufrivillig endestation, fordi drømmen om at skabe sig et nyt liv i Amerika brast. Mange af datidens indvandrergrupper blev så talstærke, at de kunne danne små samfund inden for byen, og i en tidsalder, hvor økonomisk hjælp hverken var til at få fra det offentlige, opstod der en stærk selvhjælpstradition, også i de religiøse samfund. På denne måde fik Liverpool et hav af kristne kirker, diverse frimenigheder, synagoger, templer og en af Nordeu - ropas første moskeer. De tilbød alle i varierende grad mad m.m. samt social- og sproghjælp til de nyankomne. Med velfærdstaten efter 2. verdenskrig kom den statslige omsorg for indvandrere til at omfatte ikke blot adgang til almene, sociale ydelser, men også et statsstyret sprogundervisningstilbud ESOL, English for Speakers of Other Languages. Dette ligner strukturelt set meget det danske tilbud Dansk som andetsprog. Den dag i dag bærer det britiske socialsystem præg af at være opstået som en slags overbygning på et velgørenhedsbaseret hjælpesystem, hvor det i Danmark er staten og skatten, der står for hovedparten af velfærdsydelserne på bl.a. indvandrerområdet. I Storbritannien er proportionerne næsten omvendte med det resultat, at hjælpens dækningsgrad kan være noget mere ujævn end herhjemme. Formålet for vores besøg var at lave et komparativt feltstudium af, hvordan man i Storbritannien generelt og Liverpool specifikt tackler modtagelsen af og sprogundervisningen blandt nyankomne indvandrere. Vi besøgte tre steder: Liverpool Community College, ESOL- afsnittet, et sprogcenter åbent for alle nyankomne indvandrere, der har en opholdstilladelse. Stedet er meget eftertragtet blandt indvandrere og har pt. en venteliste på over 800 håbefulde. Asylum Link Merseyside, et velgørenhedsfinansieret drop-in center for asylansøgere, der tilbyder gratis social- og sundhedsrådgivning, mad og engelskundervisning. Centret drives næsten udelukkende af frivillig arbejdskraft, og der er volontører mod kun tre fastansatte. Liverpool Arabic Center (LAC), et såkaldte community based modersmåls-undervisningstilbud for arabisktalende børn i folkeskolealderen. Centeret er en ikke-religiøs og ikke-politisk stiftelse, hvis aktiviteter finansieres fortrinsvis af donationer fra Liverpools arabiske samfund, projektmidler fra Tips og Lotto samt statslige puljemidler. Liverpool Community College På sprogskolen undervises der i både ESOL (English for Speakers of Other Languages), ESL (engelsk som andetsprog) og EFL (engelsk som fremmedsprog). Programmet finansieres via fonde, men kursisterne skal også selv betale gebyrer for undervisningen. Kursisterne deles op i Entry I, II og III, hvor Entry I svarer til en 7årigs boglige niveau og Entry III til en 12årigs. De forskellige indgange er delt op i fem moduler, som sluttes af med en eksamen på det respektive niveau. På modulerne er der ikke løbende indtag som hos os, og skolen opererer derfor med ventelister, fx fra jul til september. Søgningen til skolen er dog faldet drastisk, måske pga. finansieringsformen, eller fordi det ikke er obligatorisk at lære engelsk, hvis man ønsker at arbejde i England. De fleste lærere på skolen er kvinder - en del af dem også selv indvandrere. De tidligere 12 ugentlige lektioner er nu reduceret til 8. Der tilbydes også aftenundervisning to gange om ugen. Mange af kursisterne kommer fra Marokko, Congo, Japan, Yemen, Bangladesh, Spanien og Polen - de to sidstnævnte af beskæftigelsesmæssige grunde -, og Liverpool har derfor en helt anden demografi end London, hvor de fleste kursister kommer fra Indien og Pakistan. De fleste kursister er i dag mænd i 20 til 30års-alderen i modsætning til tidligere, hvor 50-60% var kvinder. Vi besøgte bl.a. en Entry II-klasse for begyndere. Læreren var tysk, og undervisningen lærercentreret, men givende og hyggelig. Et andet besøg var i en afgangsklasse på Entry II, hvor læreren var fra et arabisktalende land. Her bestod lektionen i træning af den mundtlige eksamenssituation, dvs. 1) en dialog mellem lærer og kursist, hvor først læreren og derefter kursisten skulle stille spørgsmål til hinanden, 2) et rollespil mellem lærer og kursist, hvor udspillet lå hos læreren og 3) en gruppediskussion mellem kursisterne. Skolen havde også afsat tid til et udvekslingsmøde mellem nogle lærere og os, - meget positivt. Alt i alt et rigtig godt besøg med masser af stof til eftertanke. Asylum Link Merseyside Her blev vi vist rundt af en pensioneret katolsk præst og lærer, som dagligt underviser asylansøgere. I et mindre lokale underviser han gennemsnitligt 20, men helt op til 32 asylansøgere om dagen. Om eftermiddagen hjælper frivillige med læsning. Private har doneret bøger, og penge bliver doneret af velgørende organisationer. 10

11 Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 11 Anfield Road Når vi nu var i Liverpool, var der to af os, som gerne ville se et af Englands mest legendariske stadions, Anfield Road, som danner rammen om fodboldklubben Liverpool. Det er en typisk klub for arbejderklassen, og den integrerer også mange udlændinge. Klubben er bl.a. kendt for sine entusiastiske tilskuere, som med råb og sange støtter holdet. Den ultimative slagsang You ll never walk alone er således også påtrykt spillertrøjerne. Klubbens målsætning er at være de uovervindelige. Man kunne virkelig fornemme denne klub-ånd, da vi stod i spillerudgangen til stadion. Vores værter på Asylum Link. Centerleder Ewan (tv) og frivillig ESOL-lærer, pensioneret katolsk præst Broder Eamon (th). På stedet gælder tre regler: Respekt for kvinder, ingen racisme og varsomhed med religion. Der er også undervisning i computerbrug og forskellige aktiviteter i ugens løb. Pga. nedskæringer er Asylum Link et af de eneste steder, hvor nyankomne kan få adgang til sprogundervisning. De fleste på Asylum Link stammer fra Eritrea, Somalia og Sudan, og mange af dem har ingen status i Storbritannien. Liverpool Arabic Center Nogle konklusioner vedr. vores studierejse til Liverpool Byens multikulturelle særpræg mærkes overalt og fremtræder oftest harmonisk Den særlige liverpoolske - efter deres eget udsagn keltiskirske - mentalitet præget af hjertelighed og ligefremhed fremhæves som en modsætning til Londons arrogance. Man taler ligefrem om the Republic of Liverpool og dyrker sin scouske (efter labskovs) accent Spørgsmålet om, hvad der bedst fremmer integrationen: en stor grad af statsstyring med relativ stabilitet i finansieringen og relativ klientgørelse af den enkelte eller omvendt en høj grad af eget initiativ plus velgørenhed med indbygget survival of the fittest kan ikke besvares entydigt, men nok kun politisk og historisk, nationalstatsligt specifikt. Hvad der virker i England, dur måske ikke i Danmark og vice versa? Et ret identisk undervisningssystem synes i hvert fald at kunne fungere under begge finansierings- eller samfundsmodeller Pga. Liverpools og Storbritanniens, lange indvandringshistorie synes integrationen af nytilkomne at foregå mere gnidningsfrit end hos os Liverpools status af Kulturhovedstad har medført en stærk opslutning omkring den bedst mulige præsentation af byen fx via byens taxachauffører En så koncentreret og relevant studierejse som denne øver og fremmer et godt teamarbejde, og vi siger tak for denne mulighed. Foran LACs kontor. Sproglærerne og LACs formand Tahar. Her ses team2 foran the Arabic Center. Malerierne er udført af børn fra centret i samarbejde med en professionel kunstner i 2008, da Liverpool var Europæisk Kulturby. The Arabic Center driver også en lørdagsskole på en lokal offentlig skole, St. Silas i indvandrerbydelen Toxteth, og lægger vægt på undervisning i det arabiske sprog samt arbejdet med kunst. Grundtanken er, at børn gennem kendskab til egen baggrund, sprog og kultur opnår stolthed og styrke til at åbne sig mod det omgivende engelske samfund, integrere sig og bidrage. Vi oplevede ved vores besøg nogle utroligt engagerede og ressourcestærke mennesker, der som frivillige, men med en yderst professionel tilgang, arbejder med undervisning, kunst og integration i deres lokalområde. When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark. At the end of the storm There's a golden sky And the sweet silver Song of a lark. Walk on through the wind Walk on through the rain Though your dreams Be tossed and blown. Walk on - Walk on With hope in your hearts And you'll never walk alone You'll never walk alone. 11

12 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/ Side 12 Fra international kampdag til lokal fødselsdag Af Karen-Lise Linnet, lærer i dansk som andetsprog Attila åbner døren til Sprogcenter Fredericia med albuen og kanter sig ind i gangen med favnen fuld af blomster. Han stiler målbevidst og med et stort smil på læben mod lærerværelset. Hér er dagens aktiviteter allerede i fuld gang, men lærerne standser undrende op, da Attila begynder at uddele blomsterne til sine kvindelige lærere én efter én. En blomst - til dig, siger han. Det er kvindernes internationale kampdag i dag. Der takkes og smiles, og lærerne glemmer for et øjeblik alt om kopier, modultest og fraværssedler. Blomsterne vækker stor glæde - men også en smule bekymring både hos den allergiplagede og den duftfølsomme gravide. Læreren manøvrerer sig gennem mængden på gangen med taske, mappe, papirer - og den smukke hyacint i hånden. Den skal stå i klassen og sprede glæde - og give anledning til en snak om kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Vi tager snart den interaktive tavle i brug for at finde svar på alle spørgsmål. Men den 8. marts er ikke blot en kampdag. Det er også skolens 1-års fødselsdag. Den 8. marts sidste år flyttede vi fra Depotgården i Lollandsgade til de nye lokaler på Prangervej. De fleste af kursisterne på hold 203 husker, hvordan det var at gå i skole på Depotgården. Jinda fortæller: Det var meget koldt på skolen om vinteren, og bygningen var meget gammel og slidt. Toiletterne var også ulækre, og der var ikke noget kursistrum til os. Der var heller ikke lokaler nok. Når vi skulle snakke med en frivillig, sad vi ude på gangen. Dong fortsætter: Her på Prangervej har vi Glade elever ved det festlige fødselsdagsbord. fået nye, åbne og lyse lokaler. Vi har også interaktive tavler, som vi er meget glade for, og et meget flot studiecenter. Jo, kursisterne har meget at være glade for på Prangervej. Og især de kursister og undervisere, som har oplevet Depotgården, synes, at der er noget at fejre den 8. marts. Hold 203 fik ideen til at fejre skolens fødselsdag, og de planlagde selv, hvordan festen skulle foregå. De skrev indkøbsliste, handlede i Føtex, pyntede op på skolen med flag og dækkede et meget flot fødselsdagsbord. I middagspausen var det hele klar, og kursister og lærere kunne forsyne sig med frugt, kage, hjemmebagte boller og naturligvis flødeboller. Festen var en stor succes. Alle hyggede sig, der blev snakket og grinet og takket mange gange for mad. Således blev dagen på flere måder både en glædens dag og en dato, der er værd at huske på. Den startede nemlig som en kampdag og sluttede som en fødselsdag. VEJLEVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE P BLEGBANKEN KLOSTERGADE DÆMNINGEN CHR. WINTHERS VEJ ENGHAVEVEJ RÅDHUS TORVET KIRKEGADE GÅGADE PRANGERVEJ PRANGERVEJ BUS ANEGÅRDSPLADSEN VESTRE R DVEJEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Indhold Side 1 Som ringe i vandet Side 3 Her hjælper børnene sig selv Side 4 Visitationen Side 6 Partnerskabsmøde i Slovakiet Side 7 Hvorfor

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/10 13.04 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Familier på vej. Din vej til job

Familier på vej. Din vej til job Familier på vej Din vej til job Udarbejdet af Familier på vej - August 2015 2 I forbindelse med Familier på vej tilbyder vi dig hjælp til at forbedre dine chancer for at få et (nyt) job. Vi har tilrettelagt

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere