12-12 CB ledermøde. Deltagere: Program: Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-12 CB ledermøde. Deltagere: Program: Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015"

Transkript

1 12-12 CB ledermøde Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015 Deltagere: Carsten Nicolaisen og Hanne M. Sørensen, Biblioteket Sønderborg Ole Bisbjerg, Billund Bibliotekerne Anni Søndergaard og Jens Henriksen, Dansk Centralbibliotek for Sydslevig Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg Kommunes Biblioteker Jytte Bræmer og Michael Anker, Fredericia Bibliotek Lars Dürr Thomassen og Sonja Nielsen, Haderslev Bibliotekerne Pia H. Friis og Bethine Gregersen, Kolding Bibliotekerne Charlotte C. Pedersen, Middelfart Bibliotek Lotte Leth-Sørensen, Tønder Kommunes Biblioteker Karsten Rimmer Larsen, Varde Bibliotek Peter Holland, Vejen Bibliotek Morten Fogh, Aabenraa Bibliotekerne Lone Knakkergaard, Lilli Mortensen og Judith Benz Therkelsen (referent), Vejle Bibliotekerne Program: Kl Ankomst/Frokost Kl Velkomst og dagens program Kl Strategiske pejlemærker i bibliotekerne hvorfor/hvordan v. Jan Nørgaard, Cairos Consulting Kl Kulturstyrelsens strategiarbejde v. Tine Vind Kl Kaffe Kl DDBs strategi ved Jytte Bræmer Kl Lokale overvejelser om strategier v. Lotte Leth-Sørensen, Tønder og Karsten Rimmer Larsen, Varde. Kl Diskussion i plenum og opsamling - faciliteret af Jan Nørgaard Kl Slut for i dag Kl Middag Kl Forankring af DDB lokalt formidlingsdelen, brugerskabte data, BPI, Litteratursiden v. Michael Anker Kl. 10 Kaffepause Kl Div. informationspunkter Statsbibliotekets digitale arikelservice - pris, rabat og brugerstatistik Efterårets studietur til England E-læringsforløb om børne apps Samarbejdet mellem centralbibliotekerne og Kulturstyrelsen

2 EU-udbud på materialeindkøb Nyt fælles bibliotekssystem: Cicero Overdrive Nyt fra området Kl Biblioteksvagten Kl Frokost og afrejse Strategiske pejlemærker i bibliotekerne hvorfor, hvad og hvordan? v. Jan Nørgaard, Cairos Consulting Se Jans slides i gruppen på centralbibliotek.dk: Stikord fra den efterfølgende diskussion: Pas på ikke at blande styring sammen med strategi (Jan) En strategi skal først og fremmest være funderet i det kommunale niveau (Annette) Når fagautonomien er meget stor er en organisation svær at bevæge (Carsten) Involvering (set, hørt og forstået) er grundlæggende for at en strategi kommer til at virke (Jan) Flere og flere biblioteker vælger at udvikle sig op imod det lokale (Morten). Ikke nødvendigvis fordi vi vælger det selv, men er pressede til det (Jytte) Snak igennem derhjemme hvorfor vi er her? Om kernen: Hvad er det der er større end os selv, hvad gør os stolte, hvad brænder vi for? Vores grundforståelse: kompetencer, omdømme og daglig praksis. (Jan) Det politiske miljø lytter mere og mere til bibliotekernes demokratiske projekt (Carsten). Hjælp jeres politikere med at forstå (Jan). Politikere synes også om en økonomisk undersøgelse som Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (Karsten). Kulturstyrelsens strategiarbejde v. Tine Vind, Kulturstyrelsen Se Tines slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Organiseringen i kommunerne er meget forandret de senere år det gør bibliotekerne forskellige. Der har været en drastisk nedgang i de kommunale budgetter. Kulturministeren har haft fokus på børn og unge i sine strategier. Tine efterspørger ønsker til emner på workshop på årsmødet den 9. oktober 2015: Tilknytningen til KL. Hvem ejer bibliotekerne? (Annette) Ny fremtidssikring/tolkning af den nuværende bibliotekslov (Lone) Spille ind i forhold til et nyt regeringsgrundlag (Jens) Den demokratiske samtale på alle niveauer i bibliotekerne (Jytte) Bibliotekernes sociale opgave i de fysiske rum (Jytte) Danmark Læser var en unik kampagne følg op på det strategisk (Ole) Megatendenser som aktivt medborgerskab, frivillighed hvordan gør man?(ole) Strategisk beredskab i forhold til ikke ønskede aktiviteter i kommunen (Karsten) Hold fokus på at biblioteket er for borgerne (Pia)

3 Mere fokus på IT-svage borgere, så de kan deltage i demokratiet, skabe læring/færdigheder (Lars) Biblioteksfaglighed: italesætte viden om litteratursøgning / informationssøgning / informationsstyring / databasesøgning (Annette) vi skal værne om den! Vi samarbejder med læringsinstitutioner gennem samarbejdet om nyt bibliotekssystem hvad kan vi bruge det samarbejde til derudover? (Karsten) Bedre udnyttelse af digitale ressourcer (Michael) Spille mere sammen med museer og arkiver (Charlotte) Partnerskaber med ungdomsuddannelserne et samarbejde mellem bibliotekerne (Lotte) Kommentarer til Tines oplæg: Godt ved Folkebibliotekerne i vidensamfundet at det var pejlemærker/ideer/inspiration, så man selv kan lave en lokal tolkning ud fra lokale interesser (Lone) Vi skal være bedre til videndeling, skaffe evidensbaseret viden om bibliotekernes effekt (Morten) DDBs strategi ved Jytte Bræmer Se Jyttes slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Er inspireret af Kurt Klaudi Klausens nye bog: Strategisk ledelse i det offentlige : fremskrive, forudse, forestille. Det handler mere om at have et strategisk beredskab i stedet for at have en strategi og at gribe efter de gode muligheder (windows of opportunities). Kommentarer til Jyttes oplæg: Man kan måske sige, at DDB s strategi er beskrevet allerede i FOLKEBIBLIOTEKERNE I VIDENSSAMFUNDET. Derfor har det ikke været nødvendigt at formulere den en gang mere (Annette) Der er nogle udfordringer omkring ejerskabet af DDB (Charlotte) Helt naturligt med frustrationer omkring leverancer. Det er sjældent at man undgår det i store IT udviklingsprojekter (Annette) Fortsæt konsolideringen i stedet for at blive ved at finde på nyt (Morten) Vi har fået nye kilder i basen, gode indkøbere (Jytte) Skal vi være bedre til at stille tidskrav til udvikling?(tine). Milepæle kunne have hjulpet (Lone). Det er det DDB kalder leverenceplan (Jytte) Hvem har opgaverne med at lave tingene færdige? F.eks. at validere koder? (Carsten) Det har DBC (Jytte) Der er et stort sammenfald mellem DBC og DDB (Lone) En forpligtende strategiproces for DDB i fællesskab kunne måske have minimeret de frustrationer der er i dag (Charlotte) Men vi har ikke været enige nok til at lave det arbejde(jytte) Vi skulle have gjort mere ud af hvad DDB indeholder indkøb, infrastruktur og formidling (Annette) Det er en alvidende opfattelse at alt skal forhandles gennem DDB og der er ikke klarhed på mandatet (Carsten). Ligger der nogle hurdler som skal på plads? (Jan) Det er ny situation for DBC at være leverendør (Jytte). DDB s rolle som opdragsgiver og leverandør til bibliotekerne er også ny (Tine).

4 Der opleves en stor enighed og en stor villighed til at få gjort ting færdige og vente lidt med udviklingen (Lone). Det er svært at eksekvere på en fluffy opgave. Governance strukturdiskussionen stod i vejen for at komme i gang med det egentlige arbejde (Jytte) Strategi og identitet v. Lotte Leth-Sørensen, Tønder Se Lottes slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Vi skal vide hvem vi er, for at lave en strategi starter derfor med identiteten. Strategien ligger i DNAen som afspejles i logoet. Alle byttede fysisk plads på kontorerne. Har skabt synlighed ved at fortælle historien på en ny måde. Oplever en meget stærk og snæver identitet. Forandringsparatheden skal udfordres og skabe større smidighed. Strategiproces med teamledere og nøgle medarbejdere er aftalt: Alle bibliotekets produkter skal genovervejes og derefter skal målgrupperne rettes til. Desuden skal der være plads til fleksibilitet og til nye opgaver. Jans kommentar: Substantiel ledelse at smide en håndgranat og starte forfra. På vej mod en strategi for Varde Bibliotek v. Karsten Rimmer Larsen, Varde Se Karstens slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Har brugt en blanding af en klassisk, fortolkende, relationel og emergerende tilgang til strategi. Bruger tidsregistrering til at skabe overblik over opgaver både hos medarbejdere og ledelse, og til derved at forbedre APVen. Jans kommenater: Modigt at satse på følgeskab og troværdighed. Buttom up når folk selv må definere arbejdsopgaver. Diskussion i plenum og opsamling - faciliteret af Jan Nørgaard Der er/har været meget selvledelse / ikke-ledelse i bibliotekerne fordi der ikke har været stillet krav. Det er befriende at spørge medarbejderne: vil I det her eller det her? (Pia). Hjælp medarbejderne med at komme væk fra deres ængstelighed, så det ikke bremser udviklingen. (Annette). Man kan skabe en relationskontrakt med medarbejderne ved fx MUS samtalerne og flytte opgaver fra individniveau til organisationsniveau (Jan). Der er stor forskel på at anerkende og at værdsætte (Charlotte). Jan foreslår at ledergruppen kan bruge hinanden til netværk om biblioteksledelse. Gruppen har et stort potentiale! Lars foreslår at lederne får samme tilbud som mellemlederne om et netværk. Pia fortæller at

5 der allerede er mange netværksmuligheder i egen kommune og i øvrigt rig mulighed for at bruge hinanden allerede nu uden netværk. Jytte og Lone fremhæver at man desuden kunne sætte ledelse mere på dagsordenen på CB-ledermøderne. Lotte har selv har stor glæde af være i netværk og foreslår at hver biblioteksleder selv tager kontakt om forskellige emner. Forankring af DDB lokalt formidlingsdelen v. Michael Anker Se Michaels slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Kommentarer til Michaels oplæg: De digitale tilbud skal ud på hylderne, hvor folk søger efter materialer (Charlotte). Vi skal ikke reklamere for pakken ex Zinio hellere for et enkelt tidsskrift og derigennem de andre titler (Jytte). Der er en kedelig servering på flere af bibliotekshjemmesider ex. Filmstriben (Lotte). God inspiration via Fredericias formidlingsplan, der sidestiller det digitale og det fysiske (Lone). Vigtigt med viden om hvad folk leder efter hvor eksempelvis på de sociale medier og lære af dem (Lotte). Der er meget trafik på bibliotekernes sider om lånerstatus brug den side til formidling (Michael). Brug af BPI der ligger masser af godt materiale (Michael). Vi kan gøre som DR bruge en kanal til at vise videre til en anden kanal (Jytte). Vi skal huske at gå den anden vej fra det digitale til de fysiske materialer (Lars). Diskussion: Har vi de digitale kompetencer? Lone foreslår at lave et netværk om digitalt indhold Det er vigtigt at vi understøtter arbejdet ledelsesmæssigt og tager det alvorligt (Morten). Der skal bygges bro mellem den tekniske udfordring og den kompetencemæssige udfordring(annette). Vigtigt med en overordnet interesse, en analytisk tilgang til det digitale (Jytte). Bibliotekarne søger i bibliotekssystemet, ikke på hjemmesiden og slår ikke de digitale kilder til i VIPbasen som der er mulighed for (Michael). Alle skal forpligtes på at være digital formidler (Bethine). Hvad hvis man kun brugte hjemmesiden at søge i i en måned? så kunne vi vide mere om hvad brugerne ser (Jytte) Søg på term.type=* og se hvilke kilder dit bibliotek har slået til i VIPbasen og som vises i brønden. Rul ned til facetten Kilder, så kan du se hvad der er slået til. De fleste kilder er oprettet som selvstændige facetter, men ikke alle. Du kan se hvad biblioteket abonnerer på centralbibliotek.dk Diskussion: Hvad kan vi gøre? Vi kan hjælpe folk med deres søgninger på hjemmesiden især deres emnesøgninger - ved at se på hvad folk søger på og lave driftsudvikling kan laves i fællesskab (Michael). Vi kan i højere grad gå sammen om fikse småting via netværk og skrive indhold til siderne (Michael).

6 Karsten foreslår at Vejle CB laver et oplæg til et samarbejde. Målet må være mere trafik på hjemmesiderne. Lone mener at vi skal starte et netværk om digitalt indhold og lære af hinanden i første omgang. Det vil skabe udviklingsønsker. Derved kan vi skabe et forpligtende indholdssamarbejde. Jens foreslår at vi laver et samarbejde om et fælles brush up for bibliotekarer. Kan kombineres med noget om forståelsen for IT generelt (Lotte). Lone efterlyser gode erfaringer fra området send dem til Judith. Alle medarbejdere skal være digitale formidlere (Pia). Der er en ledelsesmæssig udfordring i at gøre alle digitale (Charlotte). Div. informationspunkter Statsbibliotekets digitale artikelservice - pris, rabat og brugerstatistik/jytte Man kan ikke se hvilke tss det handler om. Hvor meget bliver det brugt? Ikke muligt at få statistik på brugen. Der er ikke adgang til artiklerne direkte via bibliotekernes databaser. Kun fra bibliotek.dk. Det er kun artikler der ikke er online i forvejen. DBC har en liste over hvilke tss der er gratis på nettet den kunne man linke til fra vore baser. Jyttes personale er meget glade for muligheden. 12 biblioteker i DK er ikke med. Sønderborg abonnerer ikke på servicen fordi det kun er tiden man sparer der er adgang til det samme. Middelfart abonnerer heller ikke. Burde det ikke finansieres via Statsbibliotekets overbygningsbevilling? Lone skriver til Flemming Munch at vi ønsker en liste over titlerne, tal for brugen og oplysninger om hvad betaler de til ophavsretsindehaverne. Efterårets studietur til England/Lone Lige nu ligger prisen på ca kr. for fly, tog, bus, hotel i Manchester, Liverpool og Birmingham. Uge 47 ( november). Nye ideer: Idea Stores i London, en fodboldkamp. Pernille fra Herning fortæller at Manchesters bibliotek er ikke så spændende, hellere bo i Liverpool. Måske kunne man starte i London og se en Idea store. Der er nyt og spændende bymuseum i Liverpool. Gerne afgang om søndagen. E-læringsforløb om børne apps Vejle har netop udsendt mail til Har du husket din licens -tovholderne om at årets emne er børneapps. Sammen med børnebibliotekarnetværket har de fået en invitation til at være med til at lave moduler opstartsmøde 24. september (tilmelding: Forventet afvikling fra januar Vejle håber på god opbakning. LÆR AMOK kan også bruges til at formidle og træne de digitale muligheder på hjemmesiden (Charlotte). Rammeaftale for Der arbejdes i øjeblikket på en strategi for Vejle Bibliotekernes varetagelse af CB-opgaven. Med afsæt i formålsparagraffen og den nationale vision, skal vi definere, hvilken strategi vi vil følge for at opfylde visionen sammen med bibliotekerne i vores område og hvilke overordnede mål vi mener der skal nås i den kommende 4-årige periode. Strategien skal afleveres d. 23. juni. Den færdige rammeaftale vil blive underskrevet i efteråret. Økonomien i hvert centralbibliotek vil være den samme som i år +/- ½ mio. Næste skridt vil være at fastlægge den konkrete handlingsplan for 2016 i efteråret. Kom gerne med ønsker hertil, f.eks. vedr. netværk og kompetenceudvikling.

7 Resultatrapport for 2014 Rapporten skulle udarbejdes efter en ny model, der bl.a. inddrog de mange stikprøveundersøgelser vi gennemførte i 2014 og som vi delvist også skal gennemføre i Det var et stort arbejde, men vi mener, at vi har skabeloner og arbejdsbeskrivelser så vi næste år nemmere vil kunne udarbejde rapporten. Vi holder overdragelsesmøde i næste uge og vil også drøfte evt. yderligere tiltag, der kan lette afrapportering, bl.a. løbende opfølgning på aktiviteterne. Rapporten kan se på: EU-udbud på materialeindkøb Tidsskrifter. Rammeaftalen er underskrevet med Bierman. Kontraktstart ifølge tidsplan Biblioteksmaterialer. Leverandørvalg sker inden for den næste uge ifølge SKI. Der afholdes netværksmøde i Vejle den 22. juni omkring de nye aftaler. Der er en implementeringsperiode på 3 måneder fra kontraktunderskrivelsen. Vejle foreslår at forlænge de nuværende aftaler indtil 1. oktober. Lilli henvender sig til Imusic og Biblioteksmedier, og forsøger at forlænge aftalerne. Nyt fælles bibliotekssystem: Cicero Vedtægter og forretningsorden samt vilkår for institutioner behandles i styregruppen inden sommerferien. Kommunale institutioner er med i kontrakten, så der skal ikke betales ekstra for disse. Ikke-kommunale institutioner, som havde kontrakt med kommunen pr , er med, hvis de ønsker det. Vi regner med en pris på kr. årligt pr. matrikel kr. årligt pr. matrikel, hvis man bor på to eller flere matrikler. Der afholdes valg til ny styregruppe i efteråret Overdrive ereolen Global udenlandske ebøger og netlydbøger er klar til lancering pr. 17. juni Servicen er udviklet i et samarbejde mellem DDB, CB erne og ereolen. CB-erne afholder udgiften det første år, så det koster ikke noget for det enkelte folkebibliotek at tilbyde servicen. De 2500 titler kommer i brønden snart. Brug Lonely Planet til test, dem har vi ubegrænset adgang til. De andre titler udlånes successivt, så lånene skal gerne være tilgængelige for brugerne. Besøgsrunde til alle biblioteker i sensommeren Planen er lagt og et oversigtsskema blev uddelt. Nyt fra området Ole foreslår at musikbibliotekarer i området ser på som er meget god licens til klassisk musik. Vejle taler med egne musikfolk og sender forslaget videre til DDB, hvis der er stemning for det. Biblioteksvagten v. Pernille Schaltz, Herning Bibliotekerne

8 Se Pernilles slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Både Biblioteksvagtens widget og muligheden for at indlejre ekurser.nu på hjemmesiden kommer med i DDB CMS til efteråret.

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Oplæg ved May Britt Deichmann, Varde som har siddet i styregruppen for undersøgelsen

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Oplæg ved May Britt Deichmann, Varde som har siddet i styregruppen for undersøgelsen CB ledermøde 26. marts 2015 på Vejle Bibliotek Deltagere Bente F Mortensen, Aabenraa Bibliotek Per Eilif Månson, Haderslev Bibliotekerne Jytte Bræmer, Fredericia Bibliotek Charlotte C. Pedersen, Middelfart

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 22. september 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 9. september 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

6. Nyt fra Lær mere om it. V. Nina von Staffeldt / Sofie Schaumburg-Mûller

6. Nyt fra Lær mere om it. V. Nina von Staffeldt / Sofie Schaumburg-Mûller MØDEREFERAT 1. september 2010 Sagsnr: 2007-003410 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Tredje møde 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. 5. maj 2015 IT-faggruppen

FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. 5. maj 2015 IT-faggruppen FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM 5. j 2015 IT-faggruppen Dagsorden 1. Scope og historik 2. Udvikling 1. Løsningen 2. Integratier 3. Udrulning 1. Kvertering 2. Fra fælles projekt til lokale projekt 3. Lokale projekter

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund og sammenfatning DDB-sekretariatet gennemførte primo januar 2016 en tilfredshedsundersøgelse blandt landets bibliotekschefer. I alt har 67%

Læs mere

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB).

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB). Referat 4. januar 2017 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 6. december, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster Bibliotekernes krise -situationen for Rudersdal bibliotek Ole Münster Baggrund Øverste administrative chef i Det Etiske Råd, Dansk Psykologforening, Dyrenes Beskyttelse, Haveselskabet Medstifter FrivilligDanmark

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN

Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN Workshop Digitalt medborgerskab. VELKOMMEN Program. Workshop Digitalt medborgerskab. 9.30 Velkomst v. Per Krogh Hansen, SDU & Michel Steen-Hansen, DB 10.00 Om projektet v. Hanne Marie Knudsen, 10.15 Historier

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Referat Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Møde den 11. juni 2014, kl. 15.00-18.00 i KL Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S, Mødelokale S-01+02 Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Hvad er DDB Infrastruktur for digitale objekter Integration af services ERMS (Electronic Resource Management System) CULR (Core User Library Registry)

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. april 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 30. marts, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Helle Kolind Mikkelsen (KL),

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Netværksmøde om jobrotation 21. november 2012

Netværksmøde om jobrotation 21. november 2012 Netværksmøde om jobrotation 21. november 2012 Hanne Heebøll og Kurt Lehmann, Dagens program 8.30-9.00 Ankomst og morgenkaffe 9.00-9.15 Velkomst. Status på jobrotation i Syddanmark og nyt fra beskæftigelsesregionen

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

UDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTILBUD OPLÆG TIL HANDLINGER OG INITIATIVER. Ved DDB s musikudvalg

UDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTILBUD OPLÆG TIL HANDLINGER OG INITIATIVER. Ved DDB s musikudvalg UDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTILBUD OPLÆG TIL HANDLINGER OG INITIATIVER Ved DDB s musikudvalg 1 Indhold 1. Baggrund for udvalgets arbejde og resultater 2. Centrale problemstillinger for udviklingen

Læs mere

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter!

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! 1 Dogmeregler for mit oplæg: Maks. 22 slides. Ikke nævne DDB. Kortene på bordet. Mere refleksion end konklusion. 2 Min faglige DNA: Uddannet bibliotekar. Kommunikationschef

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

BIBLIOTEKERNES ONLINE PERFORMANCE

BIBLIOTEKERNES ONLINE PERFORMANCE BIBLIOTEKERNES ONLINE PERFORMANCE NOVEMBER 2016 Generelle tendenser for november 2016 Gennemsnitligt går folkebibliotekernes online performance målt i besøg pr. 1.000 indbyggere tilbage med 4% i november

Læs mere

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne / Jakob Heide Petersen Københavns biblioteker 28. november 2016 Indhold Baggrund Biblioteksloven Medieudviklingen Formålet med musikindsatsen Baggrund for

Læs mere

Det gode liv i landområderne. Udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. Udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne Udvikling af mobile biblioteker 1 Program: Projekt det gode liv i landområderne Film Kan man måle en relation?! v/ Louise Krogsgård Projektet i Vordingborg v/ Eva Themsen Projektet

Læs mere

Biblioteksledermøde. CB-område Midtjylland. Viborg, 28.04.2015

Biblioteksledermøde. CB-område Midtjylland. Viborg, 28.04.2015 Biblioteksledermøde CB-område Midtjylland Viborg, 28.04.2015 Program 9.00 Velkommen til og introduktion til dagens tema Læring på bibliotek sk ved bibliotekschef Pernille Schaltz 9.20 Tjek ind fælles refleksion

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13 Interessentanalyse - de væsentligste konklusioner København 07.03.13 Interessentsondering Der er gennemført en mindre interessentsondering for at blive klogere på, hvilke fremtidsscenarier, som Tænketanken

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Afrapportering fra DDB s musikudvalg

Afrapportering fra DDB s musikudvalg Afrapportering fra DDB s musikudvalg juni 2015 2. juni 2015 DDB Sekretariatet NOTAT Sammenfatning DDB s musikudvalg er enigt med DDB s koordinationsgruppe i, at det er vigtigt at påbegynde diskussionen

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

DDB ÅRSBERETNING 2015

DDB ÅRSBERETNING 2015 DDB ÅRSBERETNING 2015 INDLEDNING Der er sket meget positivt i 2015 - Bibliotekschef, DDB s tilfredshedsundersøgelse januar 2016 Vi kigger tilbage på et 2015, hvor vi blandt andet gennem en god debat på

Læs mere

Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Udviklingsforløb for bibliotekschefer og ledere i CB-område Midtjylland Vinter 2015

Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Udviklingsforløb for bibliotekschefer og ledere i CB-område Midtjylland Vinter 2015 Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Udviklingsforløb for bibliotekschefer og ledere i CB-område Midtjylland Vinter 2015 Baggrund Udviklingsforløbet udspringer af en besøgsrunde på bibliotekerne

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København E-bøger og library bypass Oplæg på temadag om e-bøger Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010 Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København Dagens ret Projektet: Deltagere Mål Arbejdet Fem

Læs mere

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her.

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her. Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen 7. september 2017 billedtekst placeres her. Dagens program 10.00-10:30 Ankomst og morgenmad 10:30-10:45 Velkomst og præsentation

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Bogstartseminar 2012. - de tre formidlingsrum

Bogstartseminar 2012. - de tre formidlingsrum Bogstartseminar 2012 - de tre formidlingsrum Hvem er vi? Maja Vestbirk, Cand. soc i Socialvidenskab og Pædagogik & Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet Børns rettigheder og børnekultur, Stockholm Universitet

Læs mere

Jakob Heide Petersen orienterede om, at BCF s bestyrelse har afholdt dialogmøder med centrale aktører i sektoren.

Jakob Heide Petersen orienterede om, at BCF s bestyrelse har afholdt dialogmøder med centrale aktører i sektoren. Referat 08. november 2017 DDB Sekretariatet MØDE I DDB S KOORDINATIONSGRUPPE Møde den 1. november 2017, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Kristoffersen (Brønderslev), Erik Hofmeister

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 09. november 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 25. oktober, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

MØDEREFERAT. Referat 3. møde i kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Referat 3. møde i kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT 21. december 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Referat 3. møde i kontaktudvalget for den digitale borger Til stede: Christer

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

BIBLIOTEKERNES ONLINE PERFORMANCE

BIBLIOTEKERNES ONLINE PERFORMANCE BIBLIOTEKERNES ONLINE PERFORMANCE JUNI 2016 Generelle tendenser for juni 2016 Gennemsnitligt går folkebibliotekernes online performance målt i besøg pr. 1.000 indbyggere tilbage med 2% i juni 2016 sammenlignet

Læs mere