12-12 CB ledermøde. Deltagere: Program: Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-12 CB ledermøde. Deltagere: Program: Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015"

Transkript

1 12-12 CB ledermøde Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015 Deltagere: Carsten Nicolaisen og Hanne M. Sørensen, Biblioteket Sønderborg Ole Bisbjerg, Billund Bibliotekerne Anni Søndergaard og Jens Henriksen, Dansk Centralbibliotek for Sydslevig Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg Kommunes Biblioteker Jytte Bræmer og Michael Anker, Fredericia Bibliotek Lars Dürr Thomassen og Sonja Nielsen, Haderslev Bibliotekerne Pia H. Friis og Bethine Gregersen, Kolding Bibliotekerne Charlotte C. Pedersen, Middelfart Bibliotek Lotte Leth-Sørensen, Tønder Kommunes Biblioteker Karsten Rimmer Larsen, Varde Bibliotek Peter Holland, Vejen Bibliotek Morten Fogh, Aabenraa Bibliotekerne Lone Knakkergaard, Lilli Mortensen og Judith Benz Therkelsen (referent), Vejle Bibliotekerne Program: Kl Ankomst/Frokost Kl Velkomst og dagens program Kl Strategiske pejlemærker i bibliotekerne hvorfor/hvordan v. Jan Nørgaard, Cairos Consulting Kl Kulturstyrelsens strategiarbejde v. Tine Vind Kl Kaffe Kl DDBs strategi ved Jytte Bræmer Kl Lokale overvejelser om strategier v. Lotte Leth-Sørensen, Tønder og Karsten Rimmer Larsen, Varde. Kl Diskussion i plenum og opsamling - faciliteret af Jan Nørgaard Kl Slut for i dag Kl Middag Kl Forankring af DDB lokalt formidlingsdelen, brugerskabte data, BPI, Litteratursiden v. Michael Anker Kl. 10 Kaffepause Kl Div. informationspunkter Statsbibliotekets digitale arikelservice - pris, rabat og brugerstatistik Efterårets studietur til England E-læringsforløb om børne apps Samarbejdet mellem centralbibliotekerne og Kulturstyrelsen

2 EU-udbud på materialeindkøb Nyt fælles bibliotekssystem: Cicero Overdrive Nyt fra området Kl Biblioteksvagten Kl Frokost og afrejse Strategiske pejlemærker i bibliotekerne hvorfor, hvad og hvordan? v. Jan Nørgaard, Cairos Consulting Se Jans slides i gruppen på centralbibliotek.dk: Stikord fra den efterfølgende diskussion: Pas på ikke at blande styring sammen med strategi (Jan) En strategi skal først og fremmest være funderet i det kommunale niveau (Annette) Når fagautonomien er meget stor er en organisation svær at bevæge (Carsten) Involvering (set, hørt og forstået) er grundlæggende for at en strategi kommer til at virke (Jan) Flere og flere biblioteker vælger at udvikle sig op imod det lokale (Morten). Ikke nødvendigvis fordi vi vælger det selv, men er pressede til det (Jytte) Snak igennem derhjemme hvorfor vi er her? Om kernen: Hvad er det der er større end os selv, hvad gør os stolte, hvad brænder vi for? Vores grundforståelse: kompetencer, omdømme og daglig praksis. (Jan) Det politiske miljø lytter mere og mere til bibliotekernes demokratiske projekt (Carsten). Hjælp jeres politikere med at forstå (Jan). Politikere synes også om en økonomisk undersøgelse som Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (Karsten). Kulturstyrelsens strategiarbejde v. Tine Vind, Kulturstyrelsen Se Tines slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Organiseringen i kommunerne er meget forandret de senere år det gør bibliotekerne forskellige. Der har været en drastisk nedgang i de kommunale budgetter. Kulturministeren har haft fokus på børn og unge i sine strategier. Tine efterspørger ønsker til emner på workshop på årsmødet den 9. oktober 2015: Tilknytningen til KL. Hvem ejer bibliotekerne? (Annette) Ny fremtidssikring/tolkning af den nuværende bibliotekslov (Lone) Spille ind i forhold til et nyt regeringsgrundlag (Jens) Den demokratiske samtale på alle niveauer i bibliotekerne (Jytte) Bibliotekernes sociale opgave i de fysiske rum (Jytte) Danmark Læser var en unik kampagne følg op på det strategisk (Ole) Megatendenser som aktivt medborgerskab, frivillighed hvordan gør man?(ole) Strategisk beredskab i forhold til ikke ønskede aktiviteter i kommunen (Karsten) Hold fokus på at biblioteket er for borgerne (Pia)

3 Mere fokus på IT-svage borgere, så de kan deltage i demokratiet, skabe læring/færdigheder (Lars) Biblioteksfaglighed: italesætte viden om litteratursøgning / informationssøgning / informationsstyring / databasesøgning (Annette) vi skal værne om den! Vi samarbejder med læringsinstitutioner gennem samarbejdet om nyt bibliotekssystem hvad kan vi bruge det samarbejde til derudover? (Karsten) Bedre udnyttelse af digitale ressourcer (Michael) Spille mere sammen med museer og arkiver (Charlotte) Partnerskaber med ungdomsuddannelserne et samarbejde mellem bibliotekerne (Lotte) Kommentarer til Tines oplæg: Godt ved Folkebibliotekerne i vidensamfundet at det var pejlemærker/ideer/inspiration, så man selv kan lave en lokal tolkning ud fra lokale interesser (Lone) Vi skal være bedre til videndeling, skaffe evidensbaseret viden om bibliotekernes effekt (Morten) DDBs strategi ved Jytte Bræmer Se Jyttes slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Er inspireret af Kurt Klaudi Klausens nye bog: Strategisk ledelse i det offentlige : fremskrive, forudse, forestille. Det handler mere om at have et strategisk beredskab i stedet for at have en strategi og at gribe efter de gode muligheder (windows of opportunities). Kommentarer til Jyttes oplæg: Man kan måske sige, at DDB s strategi er beskrevet allerede i FOLKEBIBLIOTEKERNE I VIDENSSAMFUNDET. Derfor har det ikke været nødvendigt at formulere den en gang mere (Annette) Der er nogle udfordringer omkring ejerskabet af DDB (Charlotte) Helt naturligt med frustrationer omkring leverancer. Det er sjældent at man undgår det i store IT udviklingsprojekter (Annette) Fortsæt konsolideringen i stedet for at blive ved at finde på nyt (Morten) Vi har fået nye kilder i basen, gode indkøbere (Jytte) Skal vi være bedre til at stille tidskrav til udvikling?(tine). Milepæle kunne have hjulpet (Lone). Det er det DDB kalder leverenceplan (Jytte) Hvem har opgaverne med at lave tingene færdige? F.eks. at validere koder? (Carsten) Det har DBC (Jytte) Der er et stort sammenfald mellem DBC og DDB (Lone) En forpligtende strategiproces for DDB i fællesskab kunne måske have minimeret de frustrationer der er i dag (Charlotte) Men vi har ikke været enige nok til at lave det arbejde(jytte) Vi skulle have gjort mere ud af hvad DDB indeholder indkøb, infrastruktur og formidling (Annette) Det er en alvidende opfattelse at alt skal forhandles gennem DDB og der er ikke klarhed på mandatet (Carsten). Ligger der nogle hurdler som skal på plads? (Jan) Det er ny situation for DBC at være leverendør (Jytte). DDB s rolle som opdragsgiver og leverandør til bibliotekerne er også ny (Tine).

4 Der opleves en stor enighed og en stor villighed til at få gjort ting færdige og vente lidt med udviklingen (Lone). Det er svært at eksekvere på en fluffy opgave. Governance strukturdiskussionen stod i vejen for at komme i gang med det egentlige arbejde (Jytte) Strategi og identitet v. Lotte Leth-Sørensen, Tønder Se Lottes slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Vi skal vide hvem vi er, for at lave en strategi starter derfor med identiteten. Strategien ligger i DNAen som afspejles i logoet. Alle byttede fysisk plads på kontorerne. Har skabt synlighed ved at fortælle historien på en ny måde. Oplever en meget stærk og snæver identitet. Forandringsparatheden skal udfordres og skabe større smidighed. Strategiproces med teamledere og nøgle medarbejdere er aftalt: Alle bibliotekets produkter skal genovervejes og derefter skal målgrupperne rettes til. Desuden skal der være plads til fleksibilitet og til nye opgaver. Jans kommentar: Substantiel ledelse at smide en håndgranat og starte forfra. På vej mod en strategi for Varde Bibliotek v. Karsten Rimmer Larsen, Varde Se Karstens slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Har brugt en blanding af en klassisk, fortolkende, relationel og emergerende tilgang til strategi. Bruger tidsregistrering til at skabe overblik over opgaver både hos medarbejdere og ledelse, og til derved at forbedre APVen. Jans kommenater: Modigt at satse på følgeskab og troværdighed. Buttom up når folk selv må definere arbejdsopgaver. Diskussion i plenum og opsamling - faciliteret af Jan Nørgaard Der er/har været meget selvledelse / ikke-ledelse i bibliotekerne fordi der ikke har været stillet krav. Det er befriende at spørge medarbejderne: vil I det her eller det her? (Pia). Hjælp medarbejderne med at komme væk fra deres ængstelighed, så det ikke bremser udviklingen. (Annette). Man kan skabe en relationskontrakt med medarbejderne ved fx MUS samtalerne og flytte opgaver fra individniveau til organisationsniveau (Jan). Der er stor forskel på at anerkende og at værdsætte (Charlotte). Jan foreslår at ledergruppen kan bruge hinanden til netværk om biblioteksledelse. Gruppen har et stort potentiale! Lars foreslår at lederne får samme tilbud som mellemlederne om et netværk. Pia fortæller at

5 der allerede er mange netværksmuligheder i egen kommune og i øvrigt rig mulighed for at bruge hinanden allerede nu uden netværk. Jytte og Lone fremhæver at man desuden kunne sætte ledelse mere på dagsordenen på CB-ledermøderne. Lotte har selv har stor glæde af være i netværk og foreslår at hver biblioteksleder selv tager kontakt om forskellige emner. Forankring af DDB lokalt formidlingsdelen v. Michael Anker Se Michaels slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Kommentarer til Michaels oplæg: De digitale tilbud skal ud på hylderne, hvor folk søger efter materialer (Charlotte). Vi skal ikke reklamere for pakken ex Zinio hellere for et enkelt tidsskrift og derigennem de andre titler (Jytte). Der er en kedelig servering på flere af bibliotekshjemmesider ex. Filmstriben (Lotte). God inspiration via Fredericias formidlingsplan, der sidestiller det digitale og det fysiske (Lone). Vigtigt med viden om hvad folk leder efter hvor eksempelvis på de sociale medier og lære af dem (Lotte). Der er meget trafik på bibliotekernes sider om lånerstatus brug den side til formidling (Michael). Brug af BPI der ligger masser af godt materiale (Michael). Vi kan gøre som DR bruge en kanal til at vise videre til en anden kanal (Jytte). Vi skal huske at gå den anden vej fra det digitale til de fysiske materialer (Lars). Diskussion: Har vi de digitale kompetencer? Lone foreslår at lave et netværk om digitalt indhold Det er vigtigt at vi understøtter arbejdet ledelsesmæssigt og tager det alvorligt (Morten). Der skal bygges bro mellem den tekniske udfordring og den kompetencemæssige udfordring(annette). Vigtigt med en overordnet interesse, en analytisk tilgang til det digitale (Jytte). Bibliotekarne søger i bibliotekssystemet, ikke på hjemmesiden og slår ikke de digitale kilder til i VIPbasen som der er mulighed for (Michael). Alle skal forpligtes på at være digital formidler (Bethine). Hvad hvis man kun brugte hjemmesiden at søge i i en måned? så kunne vi vide mere om hvad brugerne ser (Jytte) Søg på term.type=* og se hvilke kilder dit bibliotek har slået til i VIPbasen og som vises i brønden. Rul ned til facetten Kilder, så kan du se hvad der er slået til. De fleste kilder er oprettet som selvstændige facetter, men ikke alle. Du kan se hvad biblioteket abonnerer på centralbibliotek.dk Diskussion: Hvad kan vi gøre? Vi kan hjælpe folk med deres søgninger på hjemmesiden især deres emnesøgninger - ved at se på hvad folk søger på og lave driftsudvikling kan laves i fællesskab (Michael). Vi kan i højere grad gå sammen om fikse småting via netværk og skrive indhold til siderne (Michael).

6 Karsten foreslår at Vejle CB laver et oplæg til et samarbejde. Målet må være mere trafik på hjemmesiderne. Lone mener at vi skal starte et netværk om digitalt indhold og lære af hinanden i første omgang. Det vil skabe udviklingsønsker. Derved kan vi skabe et forpligtende indholdssamarbejde. Jens foreslår at vi laver et samarbejde om et fælles brush up for bibliotekarer. Kan kombineres med noget om forståelsen for IT generelt (Lotte). Lone efterlyser gode erfaringer fra området send dem til Judith. Alle medarbejdere skal være digitale formidlere (Pia). Der er en ledelsesmæssig udfordring i at gøre alle digitale (Charlotte). Div. informationspunkter Statsbibliotekets digitale artikelservice - pris, rabat og brugerstatistik/jytte Man kan ikke se hvilke tss det handler om. Hvor meget bliver det brugt? Ikke muligt at få statistik på brugen. Der er ikke adgang til artiklerne direkte via bibliotekernes databaser. Kun fra bibliotek.dk. Det er kun artikler der ikke er online i forvejen. DBC har en liste over hvilke tss der er gratis på nettet den kunne man linke til fra vore baser. Jyttes personale er meget glade for muligheden. 12 biblioteker i DK er ikke med. Sønderborg abonnerer ikke på servicen fordi det kun er tiden man sparer der er adgang til det samme. Middelfart abonnerer heller ikke. Burde det ikke finansieres via Statsbibliotekets overbygningsbevilling? Lone skriver til Flemming Munch at vi ønsker en liste over titlerne, tal for brugen og oplysninger om hvad betaler de til ophavsretsindehaverne. Efterårets studietur til England/Lone Lige nu ligger prisen på ca kr. for fly, tog, bus, hotel i Manchester, Liverpool og Birmingham. Uge 47 ( november). Nye ideer: Idea Stores i London, en fodboldkamp. Pernille fra Herning fortæller at Manchesters bibliotek er ikke så spændende, hellere bo i Liverpool. Måske kunne man starte i London og se en Idea store. Der er nyt og spændende bymuseum i Liverpool. Gerne afgang om søndagen. E-læringsforløb om børne apps Vejle har netop udsendt mail til Har du husket din licens -tovholderne om at årets emne er børneapps. Sammen med børnebibliotekarnetværket har de fået en invitation til at være med til at lave moduler opstartsmøde 24. september (tilmelding: Forventet afvikling fra januar Vejle håber på god opbakning. LÆR AMOK kan også bruges til at formidle og træne de digitale muligheder på hjemmesiden (Charlotte). Rammeaftale for Der arbejdes i øjeblikket på en strategi for Vejle Bibliotekernes varetagelse af CB-opgaven. Med afsæt i formålsparagraffen og den nationale vision, skal vi definere, hvilken strategi vi vil følge for at opfylde visionen sammen med bibliotekerne i vores område og hvilke overordnede mål vi mener der skal nås i den kommende 4-årige periode. Strategien skal afleveres d. 23. juni. Den færdige rammeaftale vil blive underskrevet i efteråret. Økonomien i hvert centralbibliotek vil være den samme som i år +/- ½ mio. Næste skridt vil være at fastlægge den konkrete handlingsplan for 2016 i efteråret. Kom gerne med ønsker hertil, f.eks. vedr. netværk og kompetenceudvikling.

7 Resultatrapport for 2014 Rapporten skulle udarbejdes efter en ny model, der bl.a. inddrog de mange stikprøveundersøgelser vi gennemførte i 2014 og som vi delvist også skal gennemføre i Det var et stort arbejde, men vi mener, at vi har skabeloner og arbejdsbeskrivelser så vi næste år nemmere vil kunne udarbejde rapporten. Vi holder overdragelsesmøde i næste uge og vil også drøfte evt. yderligere tiltag, der kan lette afrapportering, bl.a. løbende opfølgning på aktiviteterne. Rapporten kan se på: EU-udbud på materialeindkøb Tidsskrifter. Rammeaftalen er underskrevet med Bierman. Kontraktstart ifølge tidsplan Biblioteksmaterialer. Leverandørvalg sker inden for den næste uge ifølge SKI. Der afholdes netværksmøde i Vejle den 22. juni omkring de nye aftaler. Der er en implementeringsperiode på 3 måneder fra kontraktunderskrivelsen. Vejle foreslår at forlænge de nuværende aftaler indtil 1. oktober. Lilli henvender sig til Imusic og Biblioteksmedier, og forsøger at forlænge aftalerne. Nyt fælles bibliotekssystem: Cicero Vedtægter og forretningsorden samt vilkår for institutioner behandles i styregruppen inden sommerferien. Kommunale institutioner er med i kontrakten, så der skal ikke betales ekstra for disse. Ikke-kommunale institutioner, som havde kontrakt med kommunen pr , er med, hvis de ønsker det. Vi regner med en pris på kr. årligt pr. matrikel kr. årligt pr. matrikel, hvis man bor på to eller flere matrikler. Der afholdes valg til ny styregruppe i efteråret Overdrive ereolen Global udenlandske ebøger og netlydbøger er klar til lancering pr. 17. juni Servicen er udviklet i et samarbejde mellem DDB, CB erne og ereolen. CB-erne afholder udgiften det første år, så det koster ikke noget for det enkelte folkebibliotek at tilbyde servicen. De 2500 titler kommer i brønden snart. Brug Lonely Planet til test, dem har vi ubegrænset adgang til. De andre titler udlånes successivt, så lånene skal gerne være tilgængelige for brugerne. Besøgsrunde til alle biblioteker i sensommeren Planen er lagt og et oversigtsskema blev uddelt. Nyt fra området Ole foreslår at musikbibliotekarer i området ser på som er meget god licens til klassisk musik. Vejle taler med egne musikfolk og sender forslaget videre til DDB, hvis der er stemning for det. Biblioteksvagten v. Pernille Schaltz, Herning Bibliotekerne

8 Se Pernilles slides i gruppen på centralbibliotek.dk. Både Biblioteksvagtens widget og muligheden for at indlejre ekurser.nu på hjemmesiden kommer med i DDB CMS til efteråret.

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bib forum F O R B I B L I OT E K E R N E I R E G I O N H OV E D S TA D E N Et drivhus for morgendagens ledere Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bogbidder

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2014 Få det bedste ud af forandringer Synspunkt: POSITIV HOLDNING TIL FRIVILLIGE EFTERLYSES 06 Tema SØREN KLØJGAARD OM SAMARBEJDS- PLANER MED DANSK MAGIS- TERFORENING

Læs mere

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MAJ 2014 Tema Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket 05 IVA en uddannelse på to ben Lone Frank: Vi mister evnen til at koncentrere os Læs også: Lev

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Behold+ på tidsskrifter lige om hjørnet. Introduktion til bogsæsonen 2014 i nye klæder. Automatiske statusmeddelelser fjerner rykkerbesvær

Behold+ på tidsskrifter lige om hjørnet. Introduktion til bogsæsonen 2014 i nye klæder. Automatiske statusmeddelelser fjerner rykkerbesvær l.a: Nyt fra Biblioteksmedier - juni 2014 Behold+ på tidsskrifter lige om hjørnet Introduktion til bogsæsonen 2014 i nye klæder Automatiske statusmeddelelser fjerner rykkerbesvær 02 LEDER Biblioteksmedier

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 15. årgang Nr. 2 december 2014 Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Læs side 4 Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 Brugerbetaling for WAYF - en

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere