HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int Bygget Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast."

Transkript

1 ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int Bygget arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde: 60" 3 Stk. dobbeltendede Kedler hver med 6 riflede Kanaler. Risteflade 297 Kvadratfod. edeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk og Spardæk, k Master. Luger. Bak k6 Fod. Brodæk 112 Fod. Poop 51 Fod. Ag er B r o 2o Fod, 7 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 77^ Tons Forpeaktank 56 Ågterpeaktank kk - 4oo,7 x k5,2 x 28,0 Fod. 428 / dw brutto netto. Som ss "Lancashire" bygget til: Bibby Line, Liverpool, og ifølge Anmeldelse N r. 17/19o6 dat. 3/1 19o6 indkøbt af: A/S. Det Østasiatiske Kompagni, København, og omdøbt til "Kina" (1). Indregistreret 19/1 19o6. Ifølge Anmeldelse Nr. 4o3/19o7 dat. 5/7 19o7 er Skibet solgt til: Det Russiske Østasiatiske Kompagni, St. Petersborg, for Rubler og omdøbt til "Lituania". Udslettet af Register 5/7 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr * 1913 solgt til: Shosho Kisen Kabushiki Kaisha, Tokio, og omdøbt til "Daiten Maru". Findes ikke registreret efter 1919* vend,

2 17/1 19o7 <2a Skibet Kl. 5 Fm. befandt sig ca. loo Sømil fra Askold, observeredes Nødssignaler fra et Skib 4 Streger om Bagbord 6-7 Sømil boe. Der holdtes ned mod Skibet, der viste sig at være ss "Nedshed" af Wladiwostock og som var minesprængt og havde Forlasten fuld af Vand. Da Skoddet til Last II truede med at give efter, toges Besætningen ombord i "Kina", som derefter sendte Folk ombord i "Nedshed" for at foretage Afstivning af Skoddet. Kl. 11,3o Fm. var Arbejdet gjo og man begyndte straks at slæbe Skibet til Wladiwostock. Dette var meget besværligt og maatte foregaa med største Forsigtighed, da "Nedshed" laa paa Næsen og med Skrue og Ror delvis ude af Vandet. Alt gik imidleid godt, og Kl. lo Fm. den 18/1 ankrede Skibene i Askold Bugten.

3 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina Cl) ex Lancashire. N P L V. V - 1. Billeder: 0. K Pag. 99- Negativer: Litteratur: Sea Breezes Januar 1949 Pag 22-23* CBibby Line) Sea Breezes Maj 1964 Pag. 362 (Endeligt)

4 AKDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina- NRQ/OYPC. '"r'^iu! WMSUrG

5 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss KJna. NRQ. / 0 Y P C. In t, _ 1# Bygget Swan, unter & Wigham Richardson, Ltd., Newcastle. 1 S f k. 491 NK oo IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " S x aglængde: 48" 4 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade 24o Kvadratfod. edeflade 8.8lo Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk og Shelterdæk. 2 Master. 3 Samsonposter. 5 Luger. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 9o3 Tons Forpeaktank ,0 x 53,3 x 31,9 Fod. 77o / 7.95o dw brutto 3.oo4 netto. Ifølge Anmeldelse N r. 314/1911 dat. I5/ er Skibet bygget til: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København. Indregistreret 19/ Ifølge Anmeldelse N r. 32/1916 dat. 15/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Orient, Aktieselskab, København, Registreret 17/ Ifølge Anmeldelse dat. 11/ er Skibet solgt til Ophugning hos: ughes Bolchow, Ltd., Blyth, for 3*75o Pund Sterling. Udslettet af Register ll/l Udslettelsesprotokol N r. 6 - II - Registreringsprotokol Nr

6 ^ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. Bilag I -! B. & W. Brochure: Resultater opnaaede med ss "Kina" og nis "Siam", begge tilhørende Det Østasiatiske Kompagni«ss "Kina" er et Enkeltskrue-Skib af følgende Dimensioner: Længde mellem P. P 385'o" Bredde 53'o " Dybde - moulded 26'lo " Cubicf. - Bales 435.W D. W 8,72o Tons Bunkers (Kul) 77o - "Kina" er bygget af Swan, unter & Wigham Richardson i Aaret 1911 og udstyret med Tregangsmaskine. Sammen med Søsterskibet "Arabien" er det det mest økonomiske Dampskib af hele 0. K.s Flaade. ms "Siam" er et Dobbeltskrue-Motorskib bygget paa vo Værft paa Refshaleøen og forsynet med et Sæt af vore 3«000 K. Dieselmotorer«Skibets Dimensioner er: Længde mellem P. P Bredde 4lo*o" 55'o" Dybde - moulded 30*6" cubicf. - Bales 5ol*o5o D. W. 9»5oo Tons Bunkers (Brændselsolie) 1.25o - Med disse Skibe er opnaaet Resultater, der let kan sammenlignes, idet de har udfø omtrent samme Rejser: Rute: Europa - Østasien - Europa«ss "Kina" 1. Rejse fra 16/ til 25/ : Newcastle-Noh Shields: Tons Kul (Bunkers) København Gøteborg Nørresundby Antverpen Rest I.062, modtaget loo, ialt Tons Po Said - 3^ Sabang - 4oo Singapore ongkong Shanghai - 15o Yokohama Kobe Moji Dalny ankow Woosung

7 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. ' Bilag 1-2. Sabang Rest 132, modtaget 8oo, ialt 932 Tons Po Said Cardiff Glasgow København. Rest 748 Tons Kul. Fuld udgaaende Last i Antverpen 8.72o Tons Tons Kul = 7.55S Tons Last. I Fuld hjemgaaende Last fra Sabang 8.72o Tons Tons Kul = Tons Last. Middel Last = Tons. ms "Siam 1. Rejse fra 9/ til 4/lo 1913: København Nørresundby Gøteborg Brændselsolie 537?6 Tons Antverpen Rest Po Said Singapore - l8,22 - modtaget 3oo Tons. ongkong Shanghai Yokohama Kobe Moji ankow Tarakan. Rest Brændselsolie 386,6 Tons, modtaget 782,1 Tons, derefter ialt 1.168,6 Tons. Suez St. Nazaire Ayr via Glasgow Fuld Last og fuld Brændselsoliebeholdning. Ayr - København. Rest Brændselsolie 699,5 Tons. Fuld udgaaende Last i Antverpen 9*5 o Tons Tons Olie = 9.oo7 Tons. Fuld hjemgaaende Last i ankow Olie =s Tons Last. Middellast Tons. 9"5oo Tons Tons Af Maskinrappoen for de 2 Skibe for samme Rejser endvidere følgende Tal af Interesse:

8 AMDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. Bilag I ss Kina. ms Siam. Rgjsens Varighed 163 Dage 182 Dage Tid undervejs (Maskinen i Gang) lo9 - lo7,5 - Tid i avn 3k - 74,5 ~ Udløben Distance Sml. 27.8l8 Sml. Antal Timer med jævn Fremdrivning Manøvrer 92 Timer 82 Timer Kulforbrug pr. Sømil Middel Omdrejninger Stb pr. Time - Bb. 123,3-69,9 pt. Time 123,5 - Middel astighed pr. Time 11,o 11,14 Antal Timer Stb. jælpemotor i Gang 2.127,5 - - Bb. jælpemotor i Gang 1.666,5 Brændselsolieforbrug pr. Sømil Smøreolieforbrug pr. IK- 17^,5 kg. 4o,25 kg. Time - ialt o,2o6 Gram 1,64 Gram Brændstof til Opfyring 49,6 Tons o Tons bakkede Fyr 31,6 - o - Fuld Damp uden Fremdrivning 7,8 - o - Jævn Fremdrivning Tons 1.061,98 Tons Manøvrer 71,9-14,74 - Elektrisk Lys 59,6-19,o4 - Varmeledning lo,7-0,6 - Spil og Pumper 179,6-23,84 - Kul/Olie til ovedmask ,3 Tons I.076,72 Tons andet Brug 282,3-43,48 - Samme pr. Procent 94,2%-5,8% 98,15^-3,9% Samlet Brændselsforbrug k,858^6 Tons l.l2o,2 Tons. Sammenligning mellem Resultater: Nyttig Last Tons Tons Udsejlet Distance Sml. 27.8l8 Sml. Kul/Olie ialt 4.858,6 Tons 1.12o,2 Tons l.ooo Tons Last er transpoeret 1 Sml. med en Fa af ca. 11 Knob for en Kul/Olie Mængde af 22,8 kg 4,65 kg. Kul/Olie Pris 22 sh.= 2o Kr. 35 sh.s 32 Kr. l.ooo Tons Last er transpoeret 1 Sml. med ca. 11 Knobs Fa for en Udgift til Kul/olie paa 45,6 Øre 14,9 Øre Besparelse i Udgift til Brændstof for Motorskib = 67%

9 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ. /OYPC. ;Bilag 1-4, ss Kina. ms Siam. En nyttig Last paa Tons vil altsaa koste i Brændselsudgifter for at blive transpoeret fra København til Østasien og tilbage igen (27.8l8 Sømil) med en Fa af ca. 11 Knob I Kr. 35*2oo Kr, Besparelsen i Brændselsudgift paa denne Tur vil for Motorskibet være 72.4oo - Af Interesse er endvidere: Maskinmestre 3 4 Maskinassistenter 2 5 Fyrbødere 14 o Smørere 0 4 Maskinbesætning ialt ss "Kina" har indtaget Kul lo Gange paa Rejsen, ms "Siam" indtaget Brændselsolie 2 Gange paa Rejsen, sidste Gang saa meget, at det ved den næste Rejse ad samme Vej kun behøvede at tage Olie i Gang.

10 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON30RG ss Kina. NRQ. /OYPC. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

11 'ANDELS- OG SØFARTSMUSEET. 111 ms Kina. Y K Y. Berlingske lidende andag Morgen 14. Juni 1954: En dansk Sømand 5 der har været forsvundet siden j den 5. Juni? er nu fundet som Lig. Sømanden? Jens s Sivsø Mogensen, Christianehøj 114, Søborg, var for ; hyret med østasiatisk Kompagnis Motorskib "Kina" og vendte ikke tilbage til Skibet efter en Landlov i Rotterdam, i Et Reuter-Telegram meddeler? at Rotterdams Flodpo-I liti i Lørdags har fundet Søamanden druknet, Dex var j ingen Papirer paa den druknede, men han blev identi- : ficeret ved jælp af det indgraverede Navn paa en Vi-i elsesring. JeS S. Mogensen? der var Bager om Bord paa "Kina"? blev 25 Aar. i

12 l v > >v N3 *^ ^.^^.4, ^. ^jfc ^

13 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET Y r/z '** &**4r w^^a*«*^ '-& -*--, s&* yv/qg, éfcioo fs&*s*il& kr&*x&b t. &L y &*-7$^s<2 1 T^^-'X^jy^-^^' y^tr^q y y ~<~"-*f&*'i^8<~z^i : f&* *' y X 7fa*&&+iy«M, f. iu '<Mvc<*v /&-&;,' -X 5 ffj^s. fi iijæ-oivj;«>l#*«i^, - p,'&y~g*. J / y + # x 7 /tfi-vf / & /? J^t. '4*&- &-&t fxj^y e:^^^l<^t/ * i^~^,<f&sy*?-^ -ys-c-^y / V "y é&&-zs^ ( åz-r&n y r x.. ^,s-~-r y.j i-<-^y &/ &, XP&ZYS.* y$y~-e-«^f/y~r - /y-*^?y i <$&*** y ^X^y/^y.'X^,^^ p y r f<, y, uy.y. /Æ-^/T?y%(/^^it*&^y / / / r X "\ IXG<.-!*^,%. w y^^y&^yss^j - i ~v^<.«?zx> --r~ ^,4A,M-S' ^ /Vis,-^ - /&,?s '{* "g fi /7 'T^fY^py (7 Y a» Å--.7 7^>xYx^^ fi y " é<^l r^<^~m,^<^ - / 2As~~^&-%-&<;

14 ss King Edward. N P S F. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET

15 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Edward. N P S F. Int Bygget 19o6 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 S t k. 15? NK. - 7oo IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-i--3o-49 n Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Risteflade 61 Kvadratfod. edeflade 2.52o Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 8o Pund Arbejdstryk. Kedel og Maskine fra Richardsons, Westgah & Co., Ltd, Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 24 Fod. Brodæk 9 Pod. alvdæk 124 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 313 Ions Forpeaktank 39 - Agterpeaktank?8-235,3 x 33,9 x 17,9 Fod. 141 / dw brutto 817 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 284/l9o6 dat. 28/5 19o6 er Skibet bygget til: A/S. Alfred Christensen, Aktieselskab, København. Indregistreret 28/5 19o6. Ifølge Anmeldelse N r. 335/1915 dat. 19/ er Skibet solgt til:, Kragerø, for Kr og omdøbt til "Eika II". Udslettet af Register 19/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr Som ss "Eika II" tilhørende A/S. Eika II (. araldsen), Skien, sank Skibåt den 19/8 191? 11 Sømil vest for Utvaar efter Torpedering, paa Rejse fra Drammen med Træ til Grimsby. 1 Mand omkom, Resten af Besætningen blev optasret af Eskoeskibene. vend,

16 /7 19o6 strandet paa Bjørnegrunden ved Sodervalm. Læk. /I 19o7 grundstødt ved Masnedsund. 24/3 19o9 paa R e jse fra England til København med Kul grundstødt ved Skaplerup Klit. Flot ved egen jælp. /I 191o paa Rejse fra København til England mistede Skibet Skruen, da det befandt sig i Nordsøen og blev slæbt ind til Kristianssand af ss "Fennismore" af Leith.

17 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Edward. N P S F. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur.

18 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Erik. N R M W. Int Bygget Cochrane & Cooper, Ltd., Selby. 1 Stk. 55 NK. - IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 12-2o-33" Slaglængde: 24" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 33 Kvadratfod. edeflade I.060 Kvadratfod. Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: C. D. olmes Se Co., ull. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Bak 2o Fod. alvdæk 47 Fod. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: ll4,o x 21,6 x 12,0 Fod. dw. 226 brutto 84 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 149/1911 dat. 28/ er Skibet købt fra:, Grimsby. Intet Navneskifte, af: Ekspoør Gustav Emil Forum, Esbjerg. Indregistreret 28/ Ifølge Anmeldelse Nr. 121/1915 dat. 25/ er Skibet solgt til: Skibsreder Frank Barrett, Grimsby. Intet Navneskifte. Udslettet af Register 25/

19 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King arald. (Damptrawler). N R V L. Int. - 1, Bygget Cochrane & Cooper, Ltd., Selby. 1 Stk. 64 NK. - 4oo IK. Tregangamaskine. Cylinderdiameter: 12-2o-32 n Slaglængde: 24" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 33 Kvadratfod. edeflade i.060 Kvadratfod. Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme. Kedel og Maskine fra Amos & Smith, Kuli. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Welldæk. Bak 2o Fod. alvdæk 47 Fod. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: 114,o x 21m, 6 x 12,o Fod. dw. 227 brutto 86 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 125/1912 dat. 28/ T 1912 er Skibet indkøbt fra:,grimsby, a : Ekspoør Gustav Emil Forum, Esbjerg. Indregistreret 28/ Ifølge Anmeldelse Nr. 122/1915 dat. 25/ er Skibet solgt til: Frank Barrett, G imsbv. Udslettet af Register 25/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II.

20 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. NCGT. /OTQO. h // // i- * t i.r - \ \

21 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. N G G T. / 0 Y Q C 1,

22 BDR. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). N C G T. / 0 Y Q C. Int Bygget Odense Stålskibsværft. Byggenummer 3. Gudmoder 15/9 192o: Fru Anna Møller. 1 Stk. 179 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2oi-33i-55 1/8" Slaglængde: 35 3/8" Fabrikat: Christiansen & Meyer, arburg. 2 Stk. skotske 2-Fyrs Kedler. Risteflade 137 Kvadratfod. edeflade3.66o Kvadratfod. Fabrikat: A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Overbygning midtskibs 72 Fod. ^oop 19 Pod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / dw. 2.4lo brutto netto. Bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr. 2.o31.99o.- 2/lo 1947 anmeldt solgt til: J. A. Zachariason & Co., Nystad, for l4o.ooo Pund Sterling og omdøbt til "Finnborg". 12/ sunken efter Kollision med ss "Southpo" af Savannah, brutto, 2o Miles N. V. af Cherbourgh. Mandskabet reddet. 23/ søgt ind til St. Johns paa R e jse fra New Foundland til London, for at faa repareret Boven, der havde taget Skade af Sejlads i Is.

23 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (i). N C G T. / 0 Y Q C. ' Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 3. Gudmoder 15/9 192o: Fru Anna Møller. 1 Stk. 179 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2o^~33x~55 1/8" Slaglængde: 35 3/S" Fabrikat: Christiansen & Meyer, amburg-arburg. 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 Kanaler. Risteflade 137 Kvadratfod. edeflade Kvadratfod. Fabrikat: A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Brodæk 72 Fod. Poop 19 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / dw. 2.4lo brutto netto. Ifølge Anmeldelse ^r. 54/1921 dat. 3/ er Skibet bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København, for Kr. 2.o31.99o.- og med jemsted i Svendborg. Indregistreret 3/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 2/1 o 1947 er Skibet solf J. A. Zachariason & Co., Nystad, for l4o.ooo Pund Sterling og omdøbt til "Finnborg". Udslettet af Register 2/lo Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr / sunken efter Kollision med ss "Southpo" af Savannah, 8l45 brutto, 2o miles NV. af Cherborough. Mandskabet reddet. 23/ søgt ind til St. Johns paa Rejse fra New Foundland til London, for at reparere Boven, der havde taget Skade af Sejlads i Is.

24 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. NCGT/OYQC. III Berlingske bidende 26. September 1947: Skibsreder A. P. Møllers Damper "Kirsten Mærsk", er solgt til det finske Rederi J. A. Zachariasen & Co., Nystad. Prisen for "Kirsten Mærsk", der er bygget i Odense 1921 og paa 3.94o dw. s har været l4o.ooo Pund Sterling, eller ca. 2.75o.ooo Kr.

25 ANOhLS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. I C C-I. / 0 I Q C, forbruget af Kul - Maskin- og Cylinderolie - Petroleum og Tvist ifl. Maskinrappoeme. x e = større forbrug end andre samme Størrelse Skibe eller Maskiner. xx. = forøget Forbrug i forhold til tidligere Aar. Maskinrappo Nr.: 1-5. Fø: 31/ / Seglet Kvamil: Sejlet Timer: 3*515* Sejlet Døgn: 146,45. Fa i Knob: 7,91. Kul: 363 Dage* Forbrugt under Fa: 1755?46 Tons. n pr. Døgn: 11,97 2ons. n pr. Kvamil: 141,34 Ibs. Opfyring og Ventetid: ? 75 Timer. 59?81 Tons. Konstant: 0,12-0,07. Manøvrer: 164,25 limer. 76,94 Tons. Konstant: 0,45» Balcfyr: 607 Timer. 62,67 Tons. Konstant: 0,103.x.xx. Ladning og Losning: ovedkedler: 3712 Timer 207*74 Tons. Konstant: 0,056. Spilkedler: 0. Styremaskine: 3677,25 Timer. 36,80 Tons. Konstant: Dynamomaskine: 89 Timer. 0,90 Tons* Konstant: 0,01. Kabys og Ovne: 59,4 Tons. z. xx e Begyndelsesbeholdning: 126,39 2ons. Købt: ons Forbrugt: 2257,72 Tons. Restbeholdnings 192 Tons. Maskinolie. Forbrugt: 1256 kg. Til Dæk: 229 kg. Til Stævnrør: 0 kg. Til Maskinerne: 1027 kg«pr. Døgni 7,01 kg* Oylinderolie: 260 kg. Pr. Døgn: 1,78 kg. Lampeolie-Yaclite: 161 kg. Pr. Døgn: 0,44 kg. Petroleum: 1630 kg* Pr. Døgnt 4? 49 kg* Tvists 182 kg. x*xxpr. Døgni 0,5 kg. x.xx

26 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG - 2. ss Kirsten Mærsk. NCGT. /OYQC Forbrug af almindeligt Maskinstores ifl. Maskinrappoer Soda: Krystal: 75 kg. Calsineret: 535 kg. x.-ooc. Kedelstensmiddel: o kg.. T. Pakning - Metalindlæg: Damp: o,45 kg. Vand: 1 kg, Asbestpakning: 1,5 kg. Bomulds- og Sejldugspakning: 11 kg. Kedeldørspakning: lo,7 kg. ampepakning: 9?3 kg. Vandstandspakning: 4 Stk. Flangepakning: 25*24 kg. x.-xx. Gummipakning og Klapper: l,o2 kg. Asbestplade: o kg. Gummi plade: 1,5 kg. Fiberpakning og Klapper: o kg. Dampkit: 14,49 kg. Graphit: 4,2 kg. Fyrriste: ovedkedler: 93 Stk. Spilkedler: o Stk. Kedelzink: 51 Stk. 431 kg. x.-xx. vidtmetal: o,5 kg. Blypiade: o kg. Flettet Asbest: lo,19 kg. Messing: i Soer: kg. i Plade: 21,64 kg. Jern: i Soer: 74 kg. i Plade: 37 kg. Værktøjsstaal: 43,65 kg. Sæbe: l42 s 5 kg. s, Malerolie: 68 kg. Lak - Tørrelse og Terpentin: 22 kg. Rusthindrende Maling: 4o kg. Bly og Zinkhvidt: 95 kg. Betumastik: o kg. Andre Soer Maling: 17,6 kg.

27 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). NCGT. /OTQC Maskinrappo Nr fra: 12/ o/ / / /12 28 til 3o/ / / / /12 29 Dage Sejlet: Sømil 4o.5oo 4?.6l4 4l.lo Timer 5.l8li 5-9o * Døgn 215,89 246,11 217,77 2o2,l4 228,46 Fa i Knob: lastet 7,67 7,93 7,62 7,60 7,67 tom 8,09 8,36 8,59 8,31 8,38 Beregnet Dybgang 14,o l4 5 o l4,o l4,o l4,o Kulforbrug: i Fa - Tons 2.326, , , ,o2 3-o36,2o pr Døgn - lo,78 11,53 11,86 12,ol 13,29 - Sømil - Ibs. 128,68 133,47 l4o,76 144,41 157,55 Total - Tons 2.731, , , , ,29

28 ms Kirsten Mærsk. 0 W 0 S. "ANDELS- OG SØFARTSMUSEET!IU - Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. Juli 1954: En svensk og to danske Sømænd blev i Dag i ongkong idømt to Maaneders Strafarbejde, fordi de havde ladet sig agterudsejle af det danske Skib "Ktrsten Mærsk", da det sejlede fra ongkong i Mandags. Den 24-aarige Dansker Kaj Moensen blev arresteret paa et otel, og den 25-aarige Kaj Christiansen meldte sig til en Kystpatrulje i Gaar, Den svenske Sømand Kalle Viklxind blev arresteret i Morges om Bord paa et andet åansk Skib "Jeppesen Mærsk" i ongkongs avn. Efter at have afsonet deres Straf vil de tre Sømænd blive tilbageholdt, indtil de kan sendes hjem. Moensen og Viklund indrømmede i Retten, at de havde været berusede, da Skibet sejlede. Christiansen fastholdt, at han havde været hos en læge.

29 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). N C G T. / 0 T Q C. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

30 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Kirsten Mærsk. (II). 0 W 0 S..WiK»-'jhF^T^"-* f* -* -fefflénmb5k~

31 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET Kirsten Mærsk. ms. (II). 0 M 0 S. Int Bygget 195o - Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tamano. Byggenummer 554. Gudmoder lo/l 195o: Prinsesse Takamatzu. 1 Stk. 7-cyl. 2 Takts, enkeltvirkende Dieselmotor. Cylinderdiameter: 24 7/16" Slaglængde: 45 " 79o NK oo IK. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedel og Motor fra Mitsui Zosen K. K., Tamano. Bygget af Staal. Skroget delvis svejst. 1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 6 Lademaster. Bak 79 Fod. Poop 17 Fod. 7 vandtætte Skodder. Bandballast: Dobbeltbundtanke l.l8l Tons Tank ved Tunnel Midtskibstank 32o - Forpeaktank Agterpeaktank ,0 x 52,0 x 31 s o Fod. Dybgang paa Last 21,81 Fod. 5.97o dw brutto 3.27o netto 23/3 195o anmeldt bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S«, København. Indregistreret 4/4 195o. Ifølge Anmeldelse dat. 16/ solgt til Columbine Transpo Corporation, Monrovia s og omdøbt til "Columbine". Udslettet af dansk Register 16/ o solgt til det græske Rederi: Elto Compania Navigazione S. A., og omdøbt til "Epxinos".

32 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET kt',,y r S Xf/iyf^e r ±±r=ryt^ Ow c& : c. fyrrf ^Z l '<'7~/ zy/ r <(/ /y<.k fy YrU, fyy - ** - ^% - t/jt-fxc ^/ M t t i ^ i ^/to - iy^»^y. "kjlc^. Lt^-^i^J ;Lvk Ct^^,i^ &k <<y<i. Y*^ **~~^7Lyy (ry<~*-*j - Y<U 'fc-«:-«i Q A i-e i^.

33 ,-J V s 5 J A^ i 3 3 *J tf ^ Å f^ f- S 7^ & &> $ g? ^ * ^ i t i N Al M ^ V ^ > $ o,? o o Sx ^ ^ ^ ^S- ti ^ < i A V ^14»i j vi^ij4\mv ^ -v *.-. ^ I > ^A v2 A vj^l^ ' ' ' ^j ' ' ' ' lf IC^ i #J;f > J#

34 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET 79/f ti i 4«7é-^^iXy^é^c^-^j Ls$s ftjx-^o /Æ>s«w- ' f'k r ^>*3 7<&~«*!^c.^ /<* Xx^-^^^^y >&ov&: 77^--<rs^;yéx sficcg^y b CZ- & &** /<& 19 éu^t pr^é^a. fi-i i^s&u^, iyn, sh- i y ty ysifi.- y-,. f /,_ L t(&.. y

35 vil *4 ^ -4? y F^. SS I '3A3 -(y <%=4 \* -C ^ t» S.-5

36 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Kirsten Mærsk. (II). 0 0 S. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

37 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KR0N30RG ss Kirsten Skou. O X T U. SBwfa Æ % 1 uws&*?*ah«-

38 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Skou. O X T U. III - 1. Berlingske Tidende 5. Juni 1946: Skibsreder Ove Skou har i disse Dage købt Nybygning Nr. lo5 paa Odense Staalskibsværft. Det drejer sig om en ansa-damper paa ca. 5.2oo Tons dw. Det har tidligere været meddelt, at alle ansa-baadene var solgt, denne skal imidleid være den allersidste. Skibet ventes at kunne afleveres til Efteraaret. Prisen for Skibet paa dets nuværende Byggestadium har været Kr. 1.2oo.ooo.- eil kommer det Beløb, Værftet skal have for at bygge det færdigt. Prisen for de tidligere solgte Skibe af denne Type har som bekendt ligget omkring 5 Millioner Kr., og Slutsummen vil vel i dette Tilfælde blive en lignende. Berlingske Tidende 9- Juli 194?: Der var stor Sammenstimlen af Mennesker paa Langelinie i Aftes for at beundre Rederiet Ove Skous nye Dampskib "Kirsten Skou", der efter endte Prøveture i Aftes lagde ind til den populære Kaj, inden Skibet i Dag til Morgen gaar ud paa sin Jomfrurejse, først til Nordsverrig for at hente Papirmasse og derefter til Middelhavet. "Kirsten Skou", der er opkalåt efter Rederens yndige lille seksaarige Datter, hvis Billede er ophængt i Skibets fine Rygesalon, er bygget ved Odense Staalskibsværft. Det blev paabegyndt under Besættelsen efter det tyske ansa-program, men efter at Rederiet Ove Skou for godt et Aar siden havde købt Skibet af den danske Stat, blev alt udfø Arbejde, udover Skroget, fjernet, og hele det Indre er nu udfø efter Rederiets egne Tegninger. "Kirsten Skou" er en "Special Cargo Liner" paa godt 5»3oo Tons dw. Det er et oliefyret Dampskib, hvis Fremdrivning sker ved en Lentz-Maskine paa ca. 2.ooo K., der vil give Skibet en Fa paa 13 Knob. Det er udstyret med alle moderne jælpemidler, og det har Plads til 7 Passagerer, der kommer til at rejse under de mest komfoable Forhold. Kahytterne er udfø med brede Senge, Toilet- og Skriveborde samt Skabe i Mahogni og Palisander. Til hver enkelt af de meget rummelige og luftige Kahytter hører separate Soiletværelser med Badekar. Berlingske Tidende 3o. November 194?: Skibsreder Ove Skous Damper "Kirsten Skou", der Fredag Aften maatte sættes paa Grund ved Indsejlingen til umberfloden efter en Kollision med den engelske Damper "Kaupo", kom ved øjvande i Gaar Morges flot ved egen jælp. Kollisionsskaden, der er i Et-Lasten, er midleidig tætnet, og "Kirsten Skou" kunde for egen Kraft gaa op til ull, hvor Skibet i Dag vil komme i Dok for at blive nærmere undersøgt. "Kirsten Skou" var, da Kollisionen skete, i Ballast paa Rejse fra London til ull for at laste til Middelhavet.

39 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET ss Kirsten Skou. 0 X T U. III Berlingske Tidende 3o. December 1947: Skibsreder Ove Skous Damper "Kirsten Skou" har som omtalt paa umber haft en Kollision med en engelsk Damper "Kaupo". Føreren af den danske Damper, Kaptajn Th. ansen, har i Sø- og andelsretten forklaret: - "Kirsten Skou" var paa Rejse fra London til ull, og Kollisionen skete den 23- November Kl. godt 17 5 efter j at umber Fyrskib var passeret ca. 1 Time forinden. Det var "Kaupo", der med stor Fa paasejlede "Kirsten Skou", der blev ramt ved Nr. 2-Lugen i Bagbords Side og fik saa - betydelig Skade, at der var Fare for at Skibet skulde synke, hvorfor Baadene blev gjo klar. Det lykkedes dog i at faa Skibet sat paa Grund paa lav Vandstand ved Kysten, hvor det stod tø ved Lavvande. er kunde man imidleid tætte de ret betydelige Lækager, og da Ellermann's Wilson Linien skaffede Værftsplads, fik man det huigt bragt flot og ind tml Dokken i ull. Som Grund til Kollisionen anføe Kaptajnen, at "Kaupo" ikke havde overholdt Søvejsreglerne og navnlig ikke manøvreret i Overensstemmelse med sine egne Signaler med Dampfløjten. Dansk Søfas Tidende 16. December 1949: D/S. Ove Skou, København, har solgt ss "Kirsten Skou", et ansaskib bygget i Odense 19?7, 5.25o Tons dw. til franske Købere. Prisen var ca. 5 Millioner Kroner. Berlingske Tidende 9. Maj 1951: Grosserer enrik Nielsen sluttede i Juni 1948 Rederiet Ove Skous Damper "Kirsten Skou" til at sejle en Ladning Mahogni fra Afrika tilen nordeuropæisk avn. Da det senere viste sig, at en stor Del af Ladningen bestod af en anden Slags Træ, der var meget lettere end Mahogni, og at Indladningen ved forskellige Pladser i Afrika tog længere Tid end forudsat, anlagde Rederiet Ove Skou ved Sø- og andelsretten Sag mod Grosserer Nielsen og krævede ham dømt til at betale ialt 31.8o3 Dollars i Erstatning for Dødfragt og for Overliggedage. Grosserer Nielsen fremsatte Modkrav paa ialt Dollars i Erstatning dels for Værdien af Træ, der efter at være fø hen paa Siden af Damperen og foøjet her, var drevet bo, dels for tabt Fojeneste paa dette og endelig ogsaa Erstatning, fordi Damperen ikke havde medtaget alt det Træ, den skulde have med, fordi det var lettere end Mahogni. Sø- og andelsretten frifandt hegge Faer for de mod dem mod hinanden rejste Krav, men Rederiet Ove Skou dømtes dog til at betale Grosserer Nielsen 3*ooo Kr. i Sagsomkostninger

40

41 UJ m V) r> < o u. cfl *a ^ w o; O y o. "I < Q. < LU Q 2: =!! <.1 A V" *i 4 QO v? V r-. 3 \ «^ Q^ ^ \4 ^ ^ y $ I % M,. v s * ^~ *"> r* \ N o ^ v.p (S^ \&C* (^ ^ O A^ K: VA" A

42 ^ *V I ^ t-, VS?. 4, Cx; \i Y V\.r * i.w*^. < o U, CQ w o 0 V.< CO (X -J UJ IC \N V=/ t> '.Is \\,A v S.,Y YY J 4 1 fx^3 s > 1 <u > ks t i ^z. i \ <$ v. w AT"-* JL*0 ^ ^"KN ti. i i v 1^ V i i i ' i t ^AT %> V vv^ > l A ^ '*. y* v., *> ve ^ ^V '" v. ^^ ^AA) A--

43 Vjg-, ^ <^ ^ "Æ ^ fa^ ^ o 4A ( ^».t A> ^1 l l i 3 N? ' v V^F f < ^AA (X-"<f ^ ^5 ^ 4C" fv

44 sf UJ UJ <p S < O U. (li S! ^ CO O A co * UJ D 1 A ) V vi 4 vs CA,f ^ ^ S ^ v^ '» V? V ^-s o ^ t:.v > ^ $./V y *g v, JF >?o <^^^r^^ ***? ^ ^ ^ ^

45 "4 ^-A3 V^. ^ X-,.,,>-.0 ^ -^ ^r s: /v A\ 4N <4» ^ A. f * ^P js? ^ ^ % JS= ^ UJ CO :D (2 o cc < o LL. 0 <a ^ CO o, CC 5 cos J UJ D -z. < X ^ J! - "v ^ ^ %^ M^ ^5 ^5 v\4 Af ^ 4 r 1 ' VAI" u ^ x^i ^- I \ r s 14 y 1 i i 1 l I \ I ^ i ' 1 <C 1>

46 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KROMBORG s /±Y>r$fx-e!o!~f. - -/ p f Y ~"~~}~f\~~~ - - e-<yy Kl/T j c yy\ ^ \r osf?iee. & (y)

47 ms Kirstine Toft. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG "Vikingen" r : Paa Kiclouers "Værft i Bremerhaven søsattes for nylig et ^ragtmotorskib paa ca Ions Dødvægt til D/S. "Jutlandia" A/S., København. Skibet fik Navnet "Kirstine Toft" og har følgende oveddimensioner: længde 115,8 m., Bredde 15,8 m., Sidehøjde 9,5 m. og Dybtgaaende 6,4 m. Skibet faar installeret en Dieselmotor paa g., som giver det en J?a af ca. 14 Knob. Die Seekiste Nr : ms "Kirstine Toft" (Baumrmrner 264), da bei der Eickmers-Werft in Bremerhaven von der dånischen Eeederei Jutlandia Å/S. in Auftrag gegeben war, ging in den Besitz der Dansk-Franske D/S in Kopenhagen tlber und erhielt den Namen "Angola". Dass Schiff hat eine Grosse von BET und eine Tragfahigkeit von 5."" t.

48 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG Z istx&sy'zvo IO(YL- _.., ri x x y y ^ y y <uæ.[&yy jxisri >yz-c i^^^y^ M^yy:'^^'' ^?SlCe~!' Lfr,--z. f * t> y <? yyy.r~'x?, A J - h-^o*x, ^ >~?-^- y. y y 'iy<s h * /i^^pxy7ålf<*><^.

49 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMSORG "TY^-y^-xyr r-rytyy x/, -y.#?yt^y J, LAURITZEN LINES COPENAGEN

50 Outline Paiculars Length p. p 185' o" Breadth moulded... 36' 9" Max. draft as a passenger vessel 15' Z l /y Corresp. DW abt tons Draft as closed shelterdeck 18' 1" Corresp. DW abt... 1,200 tons (see below) old capacity, gram.. abt. 57,000 cub.ft., old capacity, bales.. abt. 52,000 cub.ft. Speed abt. 12 knots The ship is specially designed for East Greenland tråde, and so is ice strengthened to an unusual extent. Stem and shellplating have been increased all over. There are intermediate frames on every frame from fore to aft, extending from tanktop to upper deck. Sternpost, rudder, steering engine, propeller, and shaft have been correspondingly increased. The shell-plating forward, for example, is one inch thick, and the frame distance throughout the length of the ship is 12 inches. As will be seen from the drawing, there is a special "ice knife" aft, to protect the rudder when going astern. Three heavy fins are arranged on each side of the underwater-hull aft to protect the propeller from ice damage. This extensive ice-strengthening is much in excess of the demands for the Finnish iceclass I A, which in turn is much stronger than Lloyd's "strengthened for navigation in ice". The ship is built to Lloyd's >$< 100 A I, strengthened for navigation in ice, and owing to the above-mentioned strengthening has been classed as a full scantling vessel with a resultant draft of 19' 7". {1,447 tons d.w.). Fuhermore, the 'tweendeck is approximately at sea-level when the ship is fully loaded, besides which an extra ice-stringer is fitted in the lower hold, an arrangement which makes the ship resistant to the pressure of heavy ice. The number of passengers that can be behed is 24. In order to comply with the international convention for safetv of life at sea, the draft as a passenger vessel is limited to 15' 8/2", though of course the normal number of 12 passengers can be carried even at the maximum draft of 19'- 7". In order to get a fully seawohy ship, a maximum draft of 18' 1" will probably be advisable when on service in the Noh Atlantic or corresponding waters. This draft corresponds to a deadweight all told of about 1,200 tons. The two holds of the ship each have a 'tweendeck (height about 7' 6") and the weatherdeck hatches are equipped with strong wateight steel hatch-covers, which make tarpaulins unnecessary. 'Tweendecks as well as holds are served by large hatches of the sizes: No. 1 = 24' o" X 14' 6" No. 2 = 26'- o" X 14 6" The deck machinery consists of four 3-ton electric winches serving four 5-ton derricks and one r5-ton heavyweight derrick. The navigation equipment includes the most modern types of radar, gyro compass, Decca, echo sounder, loud hailer, direction finder and wireless set. The foremast has a big, closed crow's nest for two persons from which the ship can be navigated as it is equipped with steering control, rudder indicator, gyro repeater and manoeuvring device for revolutions and pitch for the variable-pitch propeller. The main engine is a direct-reversible, single-acting, two-stroke, six-cylinder dieselmotor of Burmeister & Wain type. Cylinder diameter: 350 mm. Stroke: 620 mm. Normal output: 1,200 i.h.p. at 245 revs/min. In connection with the machinery output it is woh mentioning that, because of the variable-pitch propeller, the ice-breaking power of the ship can for a limited period be increased by about 30 per cent. over that of a ship equipped with ordinary fixed-blade propeller. As mentioned above, the propeller is of the variable-pitch type with electric manoeuvring transmission from bridge and crow's nest. The bunker capacity is about 215 tons; consumption for main engine is about 4,8 tons per 24 hours. Range of action is about 14,500 miles.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Nordsøen og Den Engelske Kanal var trafikeret. Jan og 40 fods 3M Innovation hjemme igen ud for Helsingør. Foto: Per Heegaard.

Nordsøen og Den Engelske Kanal var trafikeret. Jan og 40 fods 3M Innovation hjemme igen ud for Helsingør. Foto: Per Heegaard. Jan Møllers syn på verdenshavene Efter 169 dage på verdenshavene giver den første dansker Jorden rundt nonstop, karakterer efter hvordan de er at sejle på. Vi talte med den 39- årige singlehand- sejler

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1935 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART MAJ 1936 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1946 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1948 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBKNHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere