HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int Bygget Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast."

Transkript

1 ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int Bygget arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde: 60" 3 Stk. dobbeltendede Kedler hver med 6 riflede Kanaler. Risteflade 297 Kvadratfod. edeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk og Spardæk, k Master. Luger. Bak k6 Fod. Brodæk 112 Fod. Poop 51 Fod. Ag er B r o 2o Fod, 7 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 77^ Tons Forpeaktank 56 Ågterpeaktank kk - 4oo,7 x k5,2 x 28,0 Fod. 428 / dw brutto netto. Som ss "Lancashire" bygget til: Bibby Line, Liverpool, og ifølge Anmeldelse N r. 17/19o6 dat. 3/1 19o6 indkøbt af: A/S. Det Østasiatiske Kompagni, København, og omdøbt til "Kina" (1). Indregistreret 19/1 19o6. Ifølge Anmeldelse Nr. 4o3/19o7 dat. 5/7 19o7 er Skibet solgt til: Det Russiske Østasiatiske Kompagni, St. Petersborg, for Rubler og omdøbt til "Lituania". Udslettet af Register 5/7 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr * 1913 solgt til: Shosho Kisen Kabushiki Kaisha, Tokio, og omdøbt til "Daiten Maru". Findes ikke registreret efter 1919* vend,

2 17/1 19o7 <2a Skibet Kl. 5 Fm. befandt sig ca. loo Sømil fra Askold, observeredes Nødssignaler fra et Skib 4 Streger om Bagbord 6-7 Sømil boe. Der holdtes ned mod Skibet, der viste sig at være ss "Nedshed" af Wladiwostock og som var minesprængt og havde Forlasten fuld af Vand. Da Skoddet til Last II truede med at give efter, toges Besætningen ombord i "Kina", som derefter sendte Folk ombord i "Nedshed" for at foretage Afstivning af Skoddet. Kl. 11,3o Fm. var Arbejdet gjo og man begyndte straks at slæbe Skibet til Wladiwostock. Dette var meget besværligt og maatte foregaa med største Forsigtighed, da "Nedshed" laa paa Næsen og med Skrue og Ror delvis ude af Vandet. Alt gik imidleid godt, og Kl. lo Fm. den 18/1 ankrede Skibene i Askold Bugten.

3 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina Cl) ex Lancashire. N P L V. V - 1. Billeder: 0. K Pag. 99- Negativer: Litteratur: Sea Breezes Januar 1949 Pag 22-23* CBibby Line) Sea Breezes Maj 1964 Pag. 362 (Endeligt)

4 AKDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina- NRQ/OYPC. '"r'^iu! WMSUrG

5 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss KJna. NRQ. / 0 Y P C. In t, _ 1# Bygget Swan, unter & Wigham Richardson, Ltd., Newcastle. 1 S f k. 491 NK oo IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " S x aglængde: 48" 4 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade 24o Kvadratfod. edeflade 8.8lo Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk og Shelterdæk. 2 Master. 3 Samsonposter. 5 Luger. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 9o3 Tons Forpeaktank ,0 x 53,3 x 31,9 Fod. 77o / 7.95o dw brutto 3.oo4 netto. Ifølge Anmeldelse N r. 314/1911 dat. I5/ er Skibet bygget til: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København. Indregistreret 19/ Ifølge Anmeldelse N r. 32/1916 dat. 15/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Orient, Aktieselskab, København, Registreret 17/ Ifølge Anmeldelse dat. 11/ er Skibet solgt til Ophugning hos: ughes Bolchow, Ltd., Blyth, for 3*75o Pund Sterling. Udslettet af Register ll/l Udslettelsesprotokol N r. 6 - II - Registreringsprotokol Nr

6 ^ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. Bilag I -! B. & W. Brochure: Resultater opnaaede med ss "Kina" og nis "Siam", begge tilhørende Det Østasiatiske Kompagni«ss "Kina" er et Enkeltskrue-Skib af følgende Dimensioner: Længde mellem P. P 385'o" Bredde 53'o " Dybde - moulded 26'lo " Cubicf. - Bales 435.W D. W 8,72o Tons Bunkers (Kul) 77o - "Kina" er bygget af Swan, unter & Wigham Richardson i Aaret 1911 og udstyret med Tregangsmaskine. Sammen med Søsterskibet "Arabien" er det det mest økonomiske Dampskib af hele 0. K.s Flaade. ms "Siam" er et Dobbeltskrue-Motorskib bygget paa vo Værft paa Refshaleøen og forsynet med et Sæt af vore 3«000 K. Dieselmotorer«Skibets Dimensioner er: Længde mellem P. P Bredde 4lo*o" 55'o" Dybde - moulded 30*6" cubicf. - Bales 5ol*o5o D. W. 9»5oo Tons Bunkers (Brændselsolie) 1.25o - Med disse Skibe er opnaaet Resultater, der let kan sammenlignes, idet de har udfø omtrent samme Rejser: Rute: Europa - Østasien - Europa«ss "Kina" 1. Rejse fra 16/ til 25/ : Newcastle-Noh Shields: Tons Kul (Bunkers) København Gøteborg Nørresundby Antverpen Rest I.062, modtaget loo, ialt Tons Po Said - 3^ Sabang - 4oo Singapore ongkong Shanghai - 15o Yokohama Kobe Moji Dalny ankow Woosung

7 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. ' Bilag 1-2. Sabang Rest 132, modtaget 8oo, ialt 932 Tons Po Said Cardiff Glasgow København. Rest 748 Tons Kul. Fuld udgaaende Last i Antverpen 8.72o Tons Tons Kul = 7.55S Tons Last. I Fuld hjemgaaende Last fra Sabang 8.72o Tons Tons Kul = Tons Last. Middel Last = Tons. ms "Siam 1. Rejse fra 9/ til 4/lo 1913: København Nørresundby Gøteborg Brændselsolie 537?6 Tons Antverpen Rest Po Said Singapore - l8,22 - modtaget 3oo Tons. ongkong Shanghai Yokohama Kobe Moji ankow Tarakan. Rest Brændselsolie 386,6 Tons, modtaget 782,1 Tons, derefter ialt 1.168,6 Tons. Suez St. Nazaire Ayr via Glasgow Fuld Last og fuld Brændselsoliebeholdning. Ayr - København. Rest Brændselsolie 699,5 Tons. Fuld udgaaende Last i Antverpen 9*5 o Tons Tons Olie = 9.oo7 Tons. Fuld hjemgaaende Last i ankow Olie =s Tons Last. Middellast Tons. 9"5oo Tons Tons Af Maskinrappoen for de 2 Skibe for samme Rejser endvidere følgende Tal af Interesse:

8 AMDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. Bilag I ss Kina. ms Siam. Rgjsens Varighed 163 Dage 182 Dage Tid undervejs (Maskinen i Gang) lo9 - lo7,5 - Tid i avn 3k - 74,5 ~ Udløben Distance Sml. 27.8l8 Sml. Antal Timer med jævn Fremdrivning Manøvrer 92 Timer 82 Timer Kulforbrug pr. Sømil Middel Omdrejninger Stb pr. Time - Bb. 123,3-69,9 pt. Time 123,5 - Middel astighed pr. Time 11,o 11,14 Antal Timer Stb. jælpemotor i Gang 2.127,5 - - Bb. jælpemotor i Gang 1.666,5 Brændselsolieforbrug pr. Sømil Smøreolieforbrug pr. IK- 17^,5 kg. 4o,25 kg. Time - ialt o,2o6 Gram 1,64 Gram Brændstof til Opfyring 49,6 Tons o Tons bakkede Fyr 31,6 - o - Fuld Damp uden Fremdrivning 7,8 - o - Jævn Fremdrivning Tons 1.061,98 Tons Manøvrer 71,9-14,74 - Elektrisk Lys 59,6-19,o4 - Varmeledning lo,7-0,6 - Spil og Pumper 179,6-23,84 - Kul/Olie til ovedmask ,3 Tons I.076,72 Tons andet Brug 282,3-43,48 - Samme pr. Procent 94,2%-5,8% 98,15^-3,9% Samlet Brændselsforbrug k,858^6 Tons l.l2o,2 Tons. Sammenligning mellem Resultater: Nyttig Last Tons Tons Udsejlet Distance Sml. 27.8l8 Sml. Kul/Olie ialt 4.858,6 Tons 1.12o,2 Tons l.ooo Tons Last er transpoeret 1 Sml. med en Fa af ca. 11 Knob for en Kul/Olie Mængde af 22,8 kg 4,65 kg. Kul/Olie Pris 22 sh.= 2o Kr. 35 sh.s 32 Kr. l.ooo Tons Last er transpoeret 1 Sml. med ca. 11 Knobs Fa for en Udgift til Kul/olie paa 45,6 Øre 14,9 Øre Besparelse i Udgift til Brændstof for Motorskib = 67%

9 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ. /OYPC. ;Bilag 1-4, ss Kina. ms Siam. En nyttig Last paa Tons vil altsaa koste i Brændselsudgifter for at blive transpoeret fra København til Østasien og tilbage igen (27.8l8 Sømil) med en Fa af ca. 11 Knob I Kr. 35*2oo Kr, Besparelsen i Brændselsudgift paa denne Tur vil for Motorskibet være 72.4oo - Af Interesse er endvidere: Maskinmestre 3 4 Maskinassistenter 2 5 Fyrbødere 14 o Smørere 0 4 Maskinbesætning ialt ss "Kina" har indtaget Kul lo Gange paa Rejsen, ms "Siam" indtaget Brændselsolie 2 Gange paa Rejsen, sidste Gang saa meget, at det ved den næste Rejse ad samme Vej kun behøvede at tage Olie i Gang.

10 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON30RG ss Kina. NRQ. /OYPC. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

11 'ANDELS- OG SØFARTSMUSEET. 111 ms Kina. Y K Y. Berlingske lidende andag Morgen 14. Juni 1954: En dansk Sømand 5 der har været forsvundet siden j den 5. Juni? er nu fundet som Lig. Sømanden? Jens s Sivsø Mogensen, Christianehøj 114, Søborg, var for ; hyret med østasiatisk Kompagnis Motorskib "Kina" og vendte ikke tilbage til Skibet efter en Landlov i Rotterdam, i Et Reuter-Telegram meddeler? at Rotterdams Flodpo-I liti i Lørdags har fundet Søamanden druknet, Dex var j ingen Papirer paa den druknede, men han blev identi- : ficeret ved jælp af det indgraverede Navn paa en Vi-i elsesring. JeS S. Mogensen? der var Bager om Bord paa "Kina"? blev 25 Aar. i

12 l v > >v N3 *^ ^.^^.4, ^. ^jfc ^

13 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET Y r/z '** &**4r w^^a*«*^ '-& -*--, s&* yv/qg, éfcioo fs&*s*il& kr&*x&b t. &L y &*-7$^s<2 1 T^^-'X^jy^-^^' y^tr^q y y ~<~"-*f&*'i^8<~z^i : f&* *' y X 7fa*&&+iy«M, f. iu '<Mvc<*v /&-&;,' -X 5 ffj^s. fi iijæ-oivj;«>l#*«i^, - p,'&y~g*. J / y + # x 7 /tfi-vf / & /? J^t. '4*&- &-&t fxj^y e:^^^l<^t/ * i^~^,<f&sy*?-^ -ys-c-^y / V "y é&&-zs^ ( åz-r&n y r x.. ^,s-~-r y.j i-<-^y &/ &, XP&ZYS.* y$y~-e-«^f/y~r - /y-*^?y i <$&*** y ^X^y/^y.'X^,^^ p y r f<, y, uy.y. /Æ-^/T?y%(/^^it*&^y / / / r X "\ IXG<.-!*^,%. w y^^y&^yss^j - i ~v^<.«?zx> --r~ ^,4A,M-S' ^ /Vis,-^ - /&,?s '{* "g fi /7 'T^fY^py (7 Y a» Å--.7 7^>xYx^^ fi y " é<^l r^<^~m,^<^ - / 2As~~^&-%-&<;

14 ss King Edward. N P S F. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET

15 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Edward. N P S F. Int Bygget 19o6 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 S t k. 15? NK. - 7oo IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-i--3o-49 n Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Risteflade 61 Kvadratfod. edeflade 2.52o Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 8o Pund Arbejdstryk. Kedel og Maskine fra Richardsons, Westgah & Co., Ltd, Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 24 Fod. Brodæk 9 Pod. alvdæk 124 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 313 Ions Forpeaktank 39 - Agterpeaktank?8-235,3 x 33,9 x 17,9 Fod. 141 / dw brutto 817 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 284/l9o6 dat. 28/5 19o6 er Skibet bygget til: A/S. Alfred Christensen, Aktieselskab, København. Indregistreret 28/5 19o6. Ifølge Anmeldelse N r. 335/1915 dat. 19/ er Skibet solgt til:, Kragerø, for Kr og omdøbt til "Eika II". Udslettet af Register 19/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr Som ss "Eika II" tilhørende A/S. Eika II (. araldsen), Skien, sank Skibåt den 19/8 191? 11 Sømil vest for Utvaar efter Torpedering, paa Rejse fra Drammen med Træ til Grimsby. 1 Mand omkom, Resten af Besætningen blev optasret af Eskoeskibene. vend,

16 /7 19o6 strandet paa Bjørnegrunden ved Sodervalm. Læk. /I 19o7 grundstødt ved Masnedsund. 24/3 19o9 paa R e jse fra England til København med Kul grundstødt ved Skaplerup Klit. Flot ved egen jælp. /I 191o paa Rejse fra København til England mistede Skibet Skruen, da det befandt sig i Nordsøen og blev slæbt ind til Kristianssand af ss "Fennismore" af Leith.

17 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Edward. N P S F. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur.

18 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Erik. N R M W. Int Bygget Cochrane & Cooper, Ltd., Selby. 1 Stk. 55 NK. - IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 12-2o-33" Slaglængde: 24" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 33 Kvadratfod. edeflade I.060 Kvadratfod. Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: C. D. olmes Se Co., ull. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Bak 2o Fod. alvdæk 47 Fod. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: ll4,o x 21,6 x 12,0 Fod. dw. 226 brutto 84 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 149/1911 dat. 28/ er Skibet købt fra:, Grimsby. Intet Navneskifte, af: Ekspoør Gustav Emil Forum, Esbjerg. Indregistreret 28/ Ifølge Anmeldelse Nr. 121/1915 dat. 25/ er Skibet solgt til: Skibsreder Frank Barrett, Grimsby. Intet Navneskifte. Udslettet af Register 25/

19 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King arald. (Damptrawler). N R V L. Int. - 1, Bygget Cochrane & Cooper, Ltd., Selby. 1 Stk. 64 NK. - 4oo IK. Tregangamaskine. Cylinderdiameter: 12-2o-32 n Slaglængde: 24" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 33 Kvadratfod. edeflade i.060 Kvadratfod. Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme. Kedel og Maskine fra Amos & Smith, Kuli. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Welldæk. Bak 2o Fod. alvdæk 47 Fod. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: 114,o x 21m, 6 x 12,o Fod. dw. 227 brutto 86 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 125/1912 dat. 28/ T 1912 er Skibet indkøbt fra:,grimsby, a : Ekspoør Gustav Emil Forum, Esbjerg. Indregistreret 28/ Ifølge Anmeldelse Nr. 122/1915 dat. 25/ er Skibet solgt til: Frank Barrett, G imsbv. Udslettet af Register 25/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II.

20 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. NCGT. /OTQO. h // // i- * t i.r - \ \

21 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. N G G T. / 0 Y Q C 1,

22 BDR. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). N C G T. / 0 Y Q C. Int Bygget Odense Stålskibsværft. Byggenummer 3. Gudmoder 15/9 192o: Fru Anna Møller. 1 Stk. 179 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2oi-33i-55 1/8" Slaglængde: 35 3/8" Fabrikat: Christiansen & Meyer, arburg. 2 Stk. skotske 2-Fyrs Kedler. Risteflade 137 Kvadratfod. edeflade3.66o Kvadratfod. Fabrikat: A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Overbygning midtskibs 72 Fod. ^oop 19 Pod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / dw. 2.4lo brutto netto. Bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr. 2.o31.99o.- 2/lo 1947 anmeldt solgt til: J. A. Zachariason & Co., Nystad, for l4o.ooo Pund Sterling og omdøbt til "Finnborg". 12/ sunken efter Kollision med ss "Southpo" af Savannah, brutto, 2o Miles N. V. af Cherbourgh. Mandskabet reddet. 23/ søgt ind til St. Johns paa R e jse fra New Foundland til London, for at faa repareret Boven, der havde taget Skade af Sejlads i Is.

23 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (i). N C G T. / 0 Y Q C. ' Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 3. Gudmoder 15/9 192o: Fru Anna Møller. 1 Stk. 179 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2o^~33x~55 1/8" Slaglængde: 35 3/S" Fabrikat: Christiansen & Meyer, amburg-arburg. 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 Kanaler. Risteflade 137 Kvadratfod. edeflade Kvadratfod. Fabrikat: A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Brodæk 72 Fod. Poop 19 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / dw. 2.4lo brutto netto. Ifølge Anmeldelse ^r. 54/1921 dat. 3/ er Skibet bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København, for Kr. 2.o31.99o.- og med jemsted i Svendborg. Indregistreret 3/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 2/1 o 1947 er Skibet solf J. A. Zachariason & Co., Nystad, for l4o.ooo Pund Sterling og omdøbt til "Finnborg". Udslettet af Register 2/lo Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr / sunken efter Kollision med ss "Southpo" af Savannah, 8l45 brutto, 2o miles NV. af Cherborough. Mandskabet reddet. 23/ søgt ind til St. Johns paa Rejse fra New Foundland til London, for at reparere Boven, der havde taget Skade af Sejlads i Is.

24 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. NCGT/OYQC. III Berlingske bidende 26. September 1947: Skibsreder A. P. Møllers Damper "Kirsten Mærsk", er solgt til det finske Rederi J. A. Zachariasen & Co., Nystad. Prisen for "Kirsten Mærsk", der er bygget i Odense 1921 og paa 3.94o dw. s har været l4o.ooo Pund Sterling, eller ca. 2.75o.ooo Kr.

25 ANOhLS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. I C C-I. / 0 I Q C, forbruget af Kul - Maskin- og Cylinderolie - Petroleum og Tvist ifl. Maskinrappoeme. x e = større forbrug end andre samme Størrelse Skibe eller Maskiner. xx. = forøget Forbrug i forhold til tidligere Aar. Maskinrappo Nr.: 1-5. Fø: 31/ / Seglet Kvamil: Sejlet Timer: 3*515* Sejlet Døgn: 146,45. Fa i Knob: 7,91. Kul: 363 Dage* Forbrugt under Fa: 1755?46 Tons. n pr. Døgn: 11,97 2ons. n pr. Kvamil: 141,34 Ibs. Opfyring og Ventetid: ? 75 Timer. 59?81 Tons. Konstant: 0,12-0,07. Manøvrer: 164,25 limer. 76,94 Tons. Konstant: 0,45» Balcfyr: 607 Timer. 62,67 Tons. Konstant: 0,103.x.xx. Ladning og Losning: ovedkedler: 3712 Timer 207*74 Tons. Konstant: 0,056. Spilkedler: 0. Styremaskine: 3677,25 Timer. 36,80 Tons. Konstant: Dynamomaskine: 89 Timer. 0,90 Tons* Konstant: 0,01. Kabys og Ovne: 59,4 Tons. z. xx e Begyndelsesbeholdning: 126,39 2ons. Købt: ons Forbrugt: 2257,72 Tons. Restbeholdnings 192 Tons. Maskinolie. Forbrugt: 1256 kg. Til Dæk: 229 kg. Til Stævnrør: 0 kg. Til Maskinerne: 1027 kg«pr. Døgni 7,01 kg* Oylinderolie: 260 kg. Pr. Døgn: 1,78 kg. Lampeolie-Yaclite: 161 kg. Pr. Døgn: 0,44 kg. Petroleum: 1630 kg* Pr. Døgnt 4? 49 kg* Tvists 182 kg. x*xxpr. Døgni 0,5 kg. x.xx

26 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG - 2. ss Kirsten Mærsk. NCGT. /OYQC Forbrug af almindeligt Maskinstores ifl. Maskinrappoer Soda: Krystal: 75 kg. Calsineret: 535 kg. x.-ooc. Kedelstensmiddel: o kg.. T. Pakning - Metalindlæg: Damp: o,45 kg. Vand: 1 kg, Asbestpakning: 1,5 kg. Bomulds- og Sejldugspakning: 11 kg. Kedeldørspakning: lo,7 kg. ampepakning: 9?3 kg. Vandstandspakning: 4 Stk. Flangepakning: 25*24 kg. x.-xx. Gummipakning og Klapper: l,o2 kg. Asbestplade: o kg. Gummi plade: 1,5 kg. Fiberpakning og Klapper: o kg. Dampkit: 14,49 kg. Graphit: 4,2 kg. Fyrriste: ovedkedler: 93 Stk. Spilkedler: o Stk. Kedelzink: 51 Stk. 431 kg. x.-xx. vidtmetal: o,5 kg. Blypiade: o kg. Flettet Asbest: lo,19 kg. Messing: i Soer: kg. i Plade: 21,64 kg. Jern: i Soer: 74 kg. i Plade: 37 kg. Værktøjsstaal: 43,65 kg. Sæbe: l42 s 5 kg. s, Malerolie: 68 kg. Lak - Tørrelse og Terpentin: 22 kg. Rusthindrende Maling: 4o kg. Bly og Zinkhvidt: 95 kg. Betumastik: o kg. Andre Soer Maling: 17,6 kg.

27 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). NCGT. /OTQC Maskinrappo Nr fra: 12/ o/ / / /12 28 til 3o/ / / / /12 29 Dage Sejlet: Sømil 4o.5oo 4?.6l4 4l.lo Timer 5.l8li 5-9o * Døgn 215,89 246,11 217,77 2o2,l4 228,46 Fa i Knob: lastet 7,67 7,93 7,62 7,60 7,67 tom 8,09 8,36 8,59 8,31 8,38 Beregnet Dybgang 14,o l4 5 o l4,o l4,o l4,o Kulforbrug: i Fa - Tons 2.326, , , ,o2 3-o36,2o pr Døgn - lo,78 11,53 11,86 12,ol 13,29 - Sømil - Ibs. 128,68 133,47 l4o,76 144,41 157,55 Total - Tons 2.731, , , , ,29

28 ms Kirsten Mærsk. 0 W 0 S. "ANDELS- OG SØFARTSMUSEET!IU - Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. Juli 1954: En svensk og to danske Sømænd blev i Dag i ongkong idømt to Maaneders Strafarbejde, fordi de havde ladet sig agterudsejle af det danske Skib "Ktrsten Mærsk", da det sejlede fra ongkong i Mandags. Den 24-aarige Dansker Kaj Moensen blev arresteret paa et otel, og den 25-aarige Kaj Christiansen meldte sig til en Kystpatrulje i Gaar, Den svenske Sømand Kalle Viklxind blev arresteret i Morges om Bord paa et andet åansk Skib "Jeppesen Mærsk" i ongkongs avn. Efter at have afsonet deres Straf vil de tre Sømænd blive tilbageholdt, indtil de kan sendes hjem. Moensen og Viklund indrømmede i Retten, at de havde været berusede, da Skibet sejlede. Christiansen fastholdt, at han havde været hos en læge.

29 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). N C G T. / 0 T Q C. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

30 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Kirsten Mærsk. (II). 0 W 0 S..WiK»-'jhF^T^"-* f* -* -fefflénmb5k~

31 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET Kirsten Mærsk. ms. (II). 0 M 0 S. Int Bygget 195o - Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tamano. Byggenummer 554. Gudmoder lo/l 195o: Prinsesse Takamatzu. 1 Stk. 7-cyl. 2 Takts, enkeltvirkende Dieselmotor. Cylinderdiameter: 24 7/16" Slaglængde: 45 " 79o NK oo IK. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedel og Motor fra Mitsui Zosen K. K., Tamano. Bygget af Staal. Skroget delvis svejst. 1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 6 Lademaster. Bak 79 Fod. Poop 17 Fod. 7 vandtætte Skodder. Bandballast: Dobbeltbundtanke l.l8l Tons Tank ved Tunnel Midtskibstank 32o - Forpeaktank Agterpeaktank ,0 x 52,0 x 31 s o Fod. Dybgang paa Last 21,81 Fod. 5.97o dw brutto 3.27o netto 23/3 195o anmeldt bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S«, København. Indregistreret 4/4 195o. Ifølge Anmeldelse dat. 16/ solgt til Columbine Transpo Corporation, Monrovia s og omdøbt til "Columbine". Udslettet af dansk Register 16/ o solgt til det græske Rederi: Elto Compania Navigazione S. A., og omdøbt til "Epxinos".

32 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET kt',,y r S Xf/iyf^e r ±±r=ryt^ Ow c& : c. fyrrf ^Z l '<'7~/ zy/ r <(/ /y<.k fy YrU, fyy - ** - ^% - t/jt-fxc ^/ M t t i ^ i ^/to - iy^»^y. "kjlc^. Lt^-^i^J ;Lvk Ct^^,i^ &k <<y<i. Y*^ **~~^7Lyy (ry<~*-*j - Y<U 'fc-«:-«i Q A i-e i^.

33 ,-J V s 5 J A^ i 3 3 *J tf ^ Å f^ f- S 7^ & &> $ g? ^ * ^ i t i N Al M ^ V ^ > $ o,? o o Sx ^ ^ ^ ^S- ti ^ < i A V ^14»i j vi^ij4\mv ^ -v *.-. ^ I > ^A v2 A vj^l^ ' ' ' ^j ' ' ' ' lf IC^ i #J;f > J#

34 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET 79/f ti i 4«7é-^^iXy^é^c^-^j Ls$s ftjx-^o /Æ>s«w- ' f'k r ^>*3 7<&~«*!^c.^ /<* Xx^-^^^^y >&ov&: 77^--<rs^;yéx sficcg^y b CZ- & &** /<& 19 éu^t pr^é^a. fi-i i^s&u^, iyn, sh- i y ty ysifi.- y-,. f /,_ L t(&.. y

35 vil *4 ^ -4? y F^. SS I '3A3 -(y <%=4 \* -C ^ t» S.-5

36 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Kirsten Mærsk. (II). 0 0 S. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

37 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KR0N30RG ss Kirsten Skou. O X T U. SBwfa Æ % 1 uws&*?*ah«-

38 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Skou. O X T U. III - 1. Berlingske Tidende 5. Juni 1946: Skibsreder Ove Skou har i disse Dage købt Nybygning Nr. lo5 paa Odense Staalskibsværft. Det drejer sig om en ansa-damper paa ca. 5.2oo Tons dw. Det har tidligere været meddelt, at alle ansa-baadene var solgt, denne skal imidleid være den allersidste. Skibet ventes at kunne afleveres til Efteraaret. Prisen for Skibet paa dets nuværende Byggestadium har været Kr. 1.2oo.ooo.- eil kommer det Beløb, Værftet skal have for at bygge det færdigt. Prisen for de tidligere solgte Skibe af denne Type har som bekendt ligget omkring 5 Millioner Kr., og Slutsummen vil vel i dette Tilfælde blive en lignende. Berlingske Tidende 9- Juli 194?: Der var stor Sammenstimlen af Mennesker paa Langelinie i Aftes for at beundre Rederiet Ove Skous nye Dampskib "Kirsten Skou", der efter endte Prøveture i Aftes lagde ind til den populære Kaj, inden Skibet i Dag til Morgen gaar ud paa sin Jomfrurejse, først til Nordsverrig for at hente Papirmasse og derefter til Middelhavet. "Kirsten Skou", der er opkalåt efter Rederens yndige lille seksaarige Datter, hvis Billede er ophængt i Skibets fine Rygesalon, er bygget ved Odense Staalskibsværft. Det blev paabegyndt under Besættelsen efter det tyske ansa-program, men efter at Rederiet Ove Skou for godt et Aar siden havde købt Skibet af den danske Stat, blev alt udfø Arbejde, udover Skroget, fjernet, og hele det Indre er nu udfø efter Rederiets egne Tegninger. "Kirsten Skou" er en "Special Cargo Liner" paa godt 5»3oo Tons dw. Det er et oliefyret Dampskib, hvis Fremdrivning sker ved en Lentz-Maskine paa ca. 2.ooo K., der vil give Skibet en Fa paa 13 Knob. Det er udstyret med alle moderne jælpemidler, og det har Plads til 7 Passagerer, der kommer til at rejse under de mest komfoable Forhold. Kahytterne er udfø med brede Senge, Toilet- og Skriveborde samt Skabe i Mahogni og Palisander. Til hver enkelt af de meget rummelige og luftige Kahytter hører separate Soiletværelser med Badekar. Berlingske Tidende 3o. November 194?: Skibsreder Ove Skous Damper "Kirsten Skou", der Fredag Aften maatte sættes paa Grund ved Indsejlingen til umberfloden efter en Kollision med den engelske Damper "Kaupo", kom ved øjvande i Gaar Morges flot ved egen jælp. Kollisionsskaden, der er i Et-Lasten, er midleidig tætnet, og "Kirsten Skou" kunde for egen Kraft gaa op til ull, hvor Skibet i Dag vil komme i Dok for at blive nærmere undersøgt. "Kirsten Skou" var, da Kollisionen skete, i Ballast paa Rejse fra London til ull for at laste til Middelhavet.

39 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET ss Kirsten Skou. 0 X T U. III Berlingske Tidende 3o. December 1947: Skibsreder Ove Skous Damper "Kirsten Skou" har som omtalt paa umber haft en Kollision med en engelsk Damper "Kaupo". Føreren af den danske Damper, Kaptajn Th. ansen, har i Sø- og andelsretten forklaret: - "Kirsten Skou" var paa Rejse fra London til ull, og Kollisionen skete den 23- November Kl. godt 17 5 efter j at umber Fyrskib var passeret ca. 1 Time forinden. Det var "Kaupo", der med stor Fa paasejlede "Kirsten Skou", der blev ramt ved Nr. 2-Lugen i Bagbords Side og fik saa - betydelig Skade, at der var Fare for at Skibet skulde synke, hvorfor Baadene blev gjo klar. Det lykkedes dog i at faa Skibet sat paa Grund paa lav Vandstand ved Kysten, hvor det stod tø ved Lavvande. er kunde man imidleid tætte de ret betydelige Lækager, og da Ellermann's Wilson Linien skaffede Værftsplads, fik man det huigt bragt flot og ind tml Dokken i ull. Som Grund til Kollisionen anføe Kaptajnen, at "Kaupo" ikke havde overholdt Søvejsreglerne og navnlig ikke manøvreret i Overensstemmelse med sine egne Signaler med Dampfløjten. Dansk Søfas Tidende 16. December 1949: D/S. Ove Skou, København, har solgt ss "Kirsten Skou", et ansaskib bygget i Odense 19?7, 5.25o Tons dw. til franske Købere. Prisen var ca. 5 Millioner Kroner. Berlingske Tidende 9. Maj 1951: Grosserer enrik Nielsen sluttede i Juni 1948 Rederiet Ove Skous Damper "Kirsten Skou" til at sejle en Ladning Mahogni fra Afrika tilen nordeuropæisk avn. Da det senere viste sig, at en stor Del af Ladningen bestod af en anden Slags Træ, der var meget lettere end Mahogni, og at Indladningen ved forskellige Pladser i Afrika tog længere Tid end forudsat, anlagde Rederiet Ove Skou ved Sø- og andelsretten Sag mod Grosserer Nielsen og krævede ham dømt til at betale ialt 31.8o3 Dollars i Erstatning for Dødfragt og for Overliggedage. Grosserer Nielsen fremsatte Modkrav paa ialt Dollars i Erstatning dels for Værdien af Træ, der efter at være fø hen paa Siden af Damperen og foøjet her, var drevet bo, dels for tabt Fojeneste paa dette og endelig ogsaa Erstatning, fordi Damperen ikke havde medtaget alt det Træ, den skulde have med, fordi det var lettere end Mahogni. Sø- og andelsretten frifandt hegge Faer for de mod dem mod hinanden rejste Krav, men Rederiet Ove Skou dømtes dog til at betale Grosserer Nielsen 3*ooo Kr. i Sagsomkostninger

40

41 UJ m V) r> < o u. cfl *a ^ w o; O y o. "I < Q. < LU Q 2: =!! <.1 A V" *i 4 QO v? V r-. 3 \ «^ Q^ ^ \4 ^ ^ y $ I % M,. v s * ^~ *"> r* \ N o ^ v.p (S^ \&C* (^ ^ O A^ K: VA" A

42 ^ *V I ^ t-, VS?. 4, Cx; \i Y V\.r * i.w*^. < o U, CQ w o 0 V.< CO (X -J UJ IC \N V=/ t> '.Is \\,A v S.,Y YY J 4 1 fx^3 s > 1 <u > ks t i ^z. i \ <$ v. w AT"-* JL*0 ^ ^"KN ti. i i v 1^ V i i i ' i t ^AT %> V vv^ > l A ^ '*. y* v., *> ve ^ ^V '" v. ^^ ^AA) A--

43 Vjg-, ^ <^ ^ "Æ ^ fa^ ^ o 4A ( ^».t A> ^1 l l i 3 N? ' v V^F f < ^AA (X-"<f ^ ^5 ^ 4C" fv

44 sf UJ UJ <p S < O U. (li S! ^ CO O A co * UJ D 1 A ) V vi 4 vs CA,f ^ ^ S ^ v^ '» V? V ^-s o ^ t:.v > ^ $./V y *g v, JF >?o <^^^r^^ ***? ^ ^ ^ ^

45 "4 ^-A3 V^. ^ X-,.,,>-.0 ^ -^ ^r s: /v A\ 4N <4» ^ A. f * ^P js? ^ ^ % JS= ^ UJ CO :D (2 o cc < o LL. 0 <a ^ CO o, CC 5 cos J UJ D -z. < X ^ J! - "v ^ ^ %^ M^ ^5 ^5 v\4 Af ^ 4 r 1 ' VAI" u ^ x^i ^- I \ r s 14 y 1 i i 1 l I \ I ^ i ' 1 <C 1>

46 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KROMBORG s /±Y>r$fx-e!o!~f. - -/ p f Y ~"~~}~f\~~~ - - e-<yy Kl/T j c yy\ ^ \r osf?iee. & (y)

47 ms Kirstine Toft. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG "Vikingen" r : Paa Kiclouers "Værft i Bremerhaven søsattes for nylig et ^ragtmotorskib paa ca Ions Dødvægt til D/S. "Jutlandia" A/S., København. Skibet fik Navnet "Kirstine Toft" og har følgende oveddimensioner: længde 115,8 m., Bredde 15,8 m., Sidehøjde 9,5 m. og Dybtgaaende 6,4 m. Skibet faar installeret en Dieselmotor paa g., som giver det en J?a af ca. 14 Knob. Die Seekiste Nr : ms "Kirstine Toft" (Baumrmrner 264), da bei der Eickmers-Werft in Bremerhaven von der dånischen Eeederei Jutlandia Å/S. in Auftrag gegeben war, ging in den Besitz der Dansk-Franske D/S in Kopenhagen tlber und erhielt den Namen "Angola". Dass Schiff hat eine Grosse von BET und eine Tragfahigkeit von 5."" t.

48 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG Z istx&sy'zvo IO(YL- _.., ri x x y y ^ y y <uæ.[&yy jxisri >yz-c i^^^y^ M^yy:'^^'' ^?SlCe~!' Lfr,--z. f * t> y <? yyy.r~'x?, A J - h-^o*x, ^ >~?-^- y. y y 'iy<s h * /i^^pxy7ålf<*><^.

49 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMSORG "TY^-y^-xyr r-rytyy x/, -y.#?yt^y J, LAURITZEN LINES COPENAGEN

50 Outline Paiculars Length p. p 185' o" Breadth moulded... 36' 9" Max. draft as a passenger vessel 15' Z l /y Corresp. DW abt tons Draft as closed shelterdeck 18' 1" Corresp. DW abt... 1,200 tons (see below) old capacity, gram.. abt. 57,000 cub.ft., old capacity, bales.. abt. 52,000 cub.ft. Speed abt. 12 knots The ship is specially designed for East Greenland tråde, and so is ice strengthened to an unusual extent. Stem and shellplating have been increased all over. There are intermediate frames on every frame from fore to aft, extending from tanktop to upper deck. Sternpost, rudder, steering engine, propeller, and shaft have been correspondingly increased. The shell-plating forward, for example, is one inch thick, and the frame distance throughout the length of the ship is 12 inches. As will be seen from the drawing, there is a special "ice knife" aft, to protect the rudder when going astern. Three heavy fins are arranged on each side of the underwater-hull aft to protect the propeller from ice damage. This extensive ice-strengthening is much in excess of the demands for the Finnish iceclass I A, which in turn is much stronger than Lloyd's "strengthened for navigation in ice". The ship is built to Lloyd's >$< 100 A I, strengthened for navigation in ice, and owing to the above-mentioned strengthening has been classed as a full scantling vessel with a resultant draft of 19' 7". {1,447 tons d.w.). Fuhermore, the 'tweendeck is approximately at sea-level when the ship is fully loaded, besides which an extra ice-stringer is fitted in the lower hold, an arrangement which makes the ship resistant to the pressure of heavy ice. The number of passengers that can be behed is 24. In order to comply with the international convention for safetv of life at sea, the draft as a passenger vessel is limited to 15' 8/2", though of course the normal number of 12 passengers can be carried even at the maximum draft of 19'- 7". In order to get a fully seawohy ship, a maximum draft of 18' 1" will probably be advisable when on service in the Noh Atlantic or corresponding waters. This draft corresponds to a deadweight all told of about 1,200 tons. The two holds of the ship each have a 'tweendeck (height about 7' 6") and the weatherdeck hatches are equipped with strong wateight steel hatch-covers, which make tarpaulins unnecessary. 'Tweendecks as well as holds are served by large hatches of the sizes: No. 1 = 24' o" X 14' 6" No. 2 = 26'- o" X 14 6" The deck machinery consists of four 3-ton electric winches serving four 5-ton derricks and one r5-ton heavyweight derrick. The navigation equipment includes the most modern types of radar, gyro compass, Decca, echo sounder, loud hailer, direction finder and wireless set. The foremast has a big, closed crow's nest for two persons from which the ship can be navigated as it is equipped with steering control, rudder indicator, gyro repeater and manoeuvring device for revolutions and pitch for the variable-pitch propeller. The main engine is a direct-reversible, single-acting, two-stroke, six-cylinder dieselmotor of Burmeister & Wain type. Cylinder diameter: 350 mm. Stroke: 620 mm. Normal output: 1,200 i.h.p. at 245 revs/min. In connection with the machinery output it is woh mentioning that, because of the variable-pitch propeller, the ice-breaking power of the ship can for a limited period be increased by about 30 per cent. over that of a ship equipped with ordinary fixed-blade propeller. As mentioned above, the propeller is of the variable-pitch type with electric manoeuvring transmission from bridge and crow's nest. The bunker capacity is about 215 tons; consumption for main engine is about 4,8 tons per 24 hours. Range of action is about 14,500 miles.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 Af HANNE POULSEN Om et værft, der har været i virksomhed i hundrede år, kan skrives bøger om arbejdslivet, de tekniske fremskridt og om produktet. Når det gælder en så alsidig

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

MARSTAL SØFARTSMUSEUM MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2001 Søfartsmuseet har nu mere end 1100 medlemmer. Anbefal medlemsskab til dine bekendte! KONTINGENT FOR 2002 der kan indbetales på museet eller på posthus, er på 75 kr. dog 45 kr.

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2009 19. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater Et Sømandsliv Coastersømand 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater En beretning om et langt liv som coastersømand, i storm og stille, på godt og ondt AF Poul Erik Larsen 1 Forord Efter

Læs mere

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter RESTORER, foråret 1948 Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948 Billedet taget i februar 1948 umiddelbart efter at det danske flag var hejst på "Restorer". I det danske søværn blev skibet navngivet "Vitus

Læs mere

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948.

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948. 1 Daneborg 1947-48. Jeg blev født i København den 5. Januar 1927 og voksede op i en lejlighed på Østerbro. Min far havde mange interesser, blandt andre, Radioteknik og Arktiske Ekspeditioner. Da Dansk

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester af Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester Copyright Ib Christensen 2011 Skrevet på Microsoft Works Tekst Publiceret af Ib Christensen Birkebakken

Læs mere

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Den 1. november 1965, rejste jeg til København med natbåden fra Ålborg. Jeg skulle mønstre ombord i havundersøgelsesskibet Dana, for anden gang dette år. Dana var som

Læs mere

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin TIL SØS I 1890'ERNE Af THORVALD NIELSEN Den g4-årige fhv. havnefoged i Hobro har på opfordring af Handels- og Søfartsmuseet skrevet sine erindringer fra sejlskibstiden på danske skibe i sine unge år i

Læs mere

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+' / slew GUINEA OPLEVELSER AF R. VON HOLSTEIN-RATHLOU PREMIERLIEUTENANT ^ C> f+' V* «KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/newguineaopleveloohols

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære

MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære HOVEDLINIER 1 FYRVÆSENETS HISTORIE fra 1830 til ig45 Af JOHN NIELSEN MELLEM den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære navnet den løvenørnske", og det tidsafsnit, der har fået navn efter fyringeniør

Læs mere

Photo Lise Astrup Frandsen

Photo Lise Astrup Frandsen Bjergningsoperation, september 2007. Skibet kæntrede for få måneder siden, mens det lastede biler. Bjergerne konstruerede et særligt træksystem for at få skibet på ret køl i det snævre havnebassin. Træksystemet

Læs mere

Maritime Oplevelser 2010

Maritime Oplevelser 2010 Maritime Oplevelser 2010 Including summarised English content Oplev Svendborg og øerne fra søsiden Tag på sejltur i Det sydfynske Øhav To stolte stålskibe Kongeskibet Dannebrog og coasteren Caroline S

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

fik indtryk af at han var en flink mand. Han var umådelig lettet over at han ikke skulle holde tale og bare kunne slappe af.

fik indtryk af at han var en flink mand. Han var umådelig lettet over at han ikke skulle holde tale og bare kunne slappe af. 1 Radiotelegrafisten Som radiotelegrafist til søs i omkring 11 år kan man ikke undgå at opleve en masse. Det er i dag mange år siden jeg stod til søs, og det kan derfor være svært at få det hele med, men

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG Af JOHN NIELSEN e danske Farvande hører til den Kategori, Geologer og Oceanografer kalder Fladsø". Større Dybder findes slet ikke, heller Ikke 1 Nordsøen undtagen langs

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere