HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int Bygget Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast."

Transkript

1 ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int Bygget arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde: 60" 3 Stk. dobbeltendede Kedler hver med 6 riflede Kanaler. Risteflade 297 Kvadratfod. edeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk og Spardæk, k Master. Luger. Bak k6 Fod. Brodæk 112 Fod. Poop 51 Fod. Ag er B r o 2o Fod, 7 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 77^ Tons Forpeaktank 56 Ågterpeaktank kk - 4oo,7 x k5,2 x 28,0 Fod. 428 / dw brutto netto. Som ss "Lancashire" bygget til: Bibby Line, Liverpool, og ifølge Anmeldelse N r. 17/19o6 dat. 3/1 19o6 indkøbt af: A/S. Det Østasiatiske Kompagni, København, og omdøbt til "Kina" (1). Indregistreret 19/1 19o6. Ifølge Anmeldelse Nr. 4o3/19o7 dat. 5/7 19o7 er Skibet solgt til: Det Russiske Østasiatiske Kompagni, St. Petersborg, for Rubler og omdøbt til "Lituania". Udslettet af Register 5/7 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr * 1913 solgt til: Shosho Kisen Kabushiki Kaisha, Tokio, og omdøbt til "Daiten Maru". Findes ikke registreret efter 1919* vend,

2 17/1 19o7 <2a Skibet Kl. 5 Fm. befandt sig ca. loo Sømil fra Askold, observeredes Nødssignaler fra et Skib 4 Streger om Bagbord 6-7 Sømil boe. Der holdtes ned mod Skibet, der viste sig at være ss "Nedshed" af Wladiwostock og som var minesprængt og havde Forlasten fuld af Vand. Da Skoddet til Last II truede med at give efter, toges Besætningen ombord i "Kina", som derefter sendte Folk ombord i "Nedshed" for at foretage Afstivning af Skoddet. Kl. 11,3o Fm. var Arbejdet gjo og man begyndte straks at slæbe Skibet til Wladiwostock. Dette var meget besværligt og maatte foregaa med største Forsigtighed, da "Nedshed" laa paa Næsen og med Skrue og Ror delvis ude af Vandet. Alt gik imidleid godt, og Kl. lo Fm. den 18/1 ankrede Skibene i Askold Bugten.

3 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina Cl) ex Lancashire. N P L V. V - 1. Billeder: 0. K Pag. 99- Negativer: Litteratur: Sea Breezes Januar 1949 Pag 22-23* CBibby Line) Sea Breezes Maj 1964 Pag. 362 (Endeligt)

4 AKDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina- NRQ/OYPC. '"r'^iu! WMSUrG

5 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss KJna. NRQ. / 0 Y P C. In t, _ 1# Bygget Swan, unter & Wigham Richardson, Ltd., Newcastle. 1 S f k. 491 NK oo IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " S x aglængde: 48" 4 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler. Risteflade 24o Kvadratfod. edeflade 8.8lo Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk og Shelterdæk. 2 Master. 3 Samsonposter. 5 Luger. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 9o3 Tons Forpeaktank ,0 x 53,3 x 31,9 Fod. 77o / 7.95o dw brutto 3.oo4 netto. Ifølge Anmeldelse N r. 314/1911 dat. I5/ er Skibet bygget til: A/S Det Østasiatiske Kompagni, København. Indregistreret 19/ Ifølge Anmeldelse N r. 32/1916 dat. 15/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Orient, Aktieselskab, København, Registreret 17/ Ifølge Anmeldelse dat. 11/ er Skibet solgt til Ophugning hos: ughes Bolchow, Ltd., Blyth, for 3*75o Pund Sterling. Udslettet af Register ll/l Udslettelsesprotokol N r. 6 - II - Registreringsprotokol Nr

6 ^ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. Bilag I -! B. & W. Brochure: Resultater opnaaede med ss "Kina" og nis "Siam", begge tilhørende Det Østasiatiske Kompagni«ss "Kina" er et Enkeltskrue-Skib af følgende Dimensioner: Længde mellem P. P 385'o" Bredde 53'o " Dybde - moulded 26'lo " Cubicf. - Bales 435.W D. W 8,72o Tons Bunkers (Kul) 77o - "Kina" er bygget af Swan, unter & Wigham Richardson i Aaret 1911 og udstyret med Tregangsmaskine. Sammen med Søsterskibet "Arabien" er det det mest økonomiske Dampskib af hele 0. K.s Flaade. ms "Siam" er et Dobbeltskrue-Motorskib bygget paa vo Værft paa Refshaleøen og forsynet med et Sæt af vore 3«000 K. Dieselmotorer«Skibets Dimensioner er: Længde mellem P. P Bredde 4lo*o" 55'o" Dybde - moulded 30*6" cubicf. - Bales 5ol*o5o D. W. 9»5oo Tons Bunkers (Brændselsolie) 1.25o - Med disse Skibe er opnaaet Resultater, der let kan sammenlignes, idet de har udfø omtrent samme Rejser: Rute: Europa - Østasien - Europa«ss "Kina" 1. Rejse fra 16/ til 25/ : Newcastle-Noh Shields: Tons Kul (Bunkers) København Gøteborg Nørresundby Antverpen Rest I.062, modtaget loo, ialt Tons Po Said - 3^ Sabang - 4oo Singapore ongkong Shanghai - 15o Yokohama Kobe Moji Dalny ankow Woosung

7 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. ' Bilag 1-2. Sabang Rest 132, modtaget 8oo, ialt 932 Tons Po Said Cardiff Glasgow København. Rest 748 Tons Kul. Fuld udgaaende Last i Antverpen 8.72o Tons Tons Kul = 7.55S Tons Last. I Fuld hjemgaaende Last fra Sabang 8.72o Tons Tons Kul = Tons Last. Middel Last = Tons. ms "Siam 1. Rejse fra 9/ til 4/lo 1913: København Nørresundby Gøteborg Brændselsolie 537?6 Tons Antverpen Rest Po Said Singapore - l8,22 - modtaget 3oo Tons. ongkong Shanghai Yokohama Kobe Moji ankow Tarakan. Rest Brændselsolie 386,6 Tons, modtaget 782,1 Tons, derefter ialt 1.168,6 Tons. Suez St. Nazaire Ayr via Glasgow Fuld Last og fuld Brændselsoliebeholdning. Ayr - København. Rest Brændselsolie 699,5 Tons. Fuld udgaaende Last i Antverpen 9*5 o Tons Tons Olie = 9.oo7 Tons. Fuld hjemgaaende Last i ankow Olie =s Tons Last. Middellast Tons. 9"5oo Tons Tons Af Maskinrappoen for de 2 Skibe for samme Rejser endvidere følgende Tal af Interesse:

8 AMDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ/OYPC. Bilag I ss Kina. ms Siam. Rgjsens Varighed 163 Dage 182 Dage Tid undervejs (Maskinen i Gang) lo9 - lo7,5 - Tid i avn 3k - 74,5 ~ Udløben Distance Sml. 27.8l8 Sml. Antal Timer med jævn Fremdrivning Manøvrer 92 Timer 82 Timer Kulforbrug pr. Sømil Middel Omdrejninger Stb pr. Time - Bb. 123,3-69,9 pt. Time 123,5 - Middel astighed pr. Time 11,o 11,14 Antal Timer Stb. jælpemotor i Gang 2.127,5 - - Bb. jælpemotor i Gang 1.666,5 Brændselsolieforbrug pr. Sømil Smøreolieforbrug pr. IK- 17^,5 kg. 4o,25 kg. Time - ialt o,2o6 Gram 1,64 Gram Brændstof til Opfyring 49,6 Tons o Tons bakkede Fyr 31,6 - o - Fuld Damp uden Fremdrivning 7,8 - o - Jævn Fremdrivning Tons 1.061,98 Tons Manøvrer 71,9-14,74 - Elektrisk Lys 59,6-19,o4 - Varmeledning lo,7-0,6 - Spil og Pumper 179,6-23,84 - Kul/Olie til ovedmask ,3 Tons I.076,72 Tons andet Brug 282,3-43,48 - Samme pr. Procent 94,2%-5,8% 98,15^-3,9% Samlet Brændselsforbrug k,858^6 Tons l.l2o,2 Tons. Sammenligning mellem Resultater: Nyttig Last Tons Tons Udsejlet Distance Sml. 27.8l8 Sml. Kul/Olie ialt 4.858,6 Tons 1.12o,2 Tons l.ooo Tons Last er transpoeret 1 Sml. med en Fa af ca. 11 Knob for en Kul/Olie Mængde af 22,8 kg 4,65 kg. Kul/Olie Pris 22 sh.= 2o Kr. 35 sh.s 32 Kr. l.ooo Tons Last er transpoeret 1 Sml. med ca. 11 Knobs Fa for en Udgift til Kul/olie paa 45,6 Øre 14,9 Øre Besparelse i Udgift til Brændstof for Motorskib = 67%

9 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kina. NRQ. /OYPC. ;Bilag 1-4, ss Kina. ms Siam. En nyttig Last paa Tons vil altsaa koste i Brændselsudgifter for at blive transpoeret fra København til Østasien og tilbage igen (27.8l8 Sømil) med en Fa af ca. 11 Knob I Kr. 35*2oo Kr, Besparelsen i Brændselsudgift paa denne Tur vil for Motorskibet være 72.4oo - Af Interesse er endvidere: Maskinmestre 3 4 Maskinassistenter 2 5 Fyrbødere 14 o Smørere 0 4 Maskinbesætning ialt ss "Kina" har indtaget Kul lo Gange paa Rejsen, ms "Siam" indtaget Brændselsolie 2 Gange paa Rejsen, sidste Gang saa meget, at det ved den næste Rejse ad samme Vej kun behøvede at tage Olie i Gang.

10 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON30RG ss Kina. NRQ. /OYPC. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

11 'ANDELS- OG SØFARTSMUSEET. 111 ms Kina. Y K Y. Berlingske lidende andag Morgen 14. Juni 1954: En dansk Sømand 5 der har været forsvundet siden j den 5. Juni? er nu fundet som Lig. Sømanden? Jens s Sivsø Mogensen, Christianehøj 114, Søborg, var for ; hyret med østasiatisk Kompagnis Motorskib "Kina" og vendte ikke tilbage til Skibet efter en Landlov i Rotterdam, i Et Reuter-Telegram meddeler? at Rotterdams Flodpo-I liti i Lørdags har fundet Søamanden druknet, Dex var j ingen Papirer paa den druknede, men han blev identi- : ficeret ved jælp af det indgraverede Navn paa en Vi-i elsesring. JeS S. Mogensen? der var Bager om Bord paa "Kina"? blev 25 Aar. i

12 l v > >v N3 *^ ^.^^.4, ^. ^jfc ^

13 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET Y r/z '** &**4r w^^a*«*^ '-& -*--, s&* yv/qg, éfcioo fs&*s*il& kr&*x&b t. &L y &*-7$^s<2 1 T^^-'X^jy^-^^' y^tr^q y y ~<~"-*f&*'i^8<~z^i : f&* *' y X 7fa*&&+iy«M, f. iu '<Mvc<*v /&-&;,' -X 5 ffj^s. fi iijæ-oivj;«>l#*«i^, - p,'&y~g*. J / y + # x 7 /tfi-vf / & /? J^t. '4*&- &-&t fxj^y e:^^^l<^t/ * i^~^,<f&sy*?-^ -ys-c-^y / V "y é&&-zs^ ( åz-r&n y r x.. ^,s-~-r y.j i-<-^y &/ &, XP&ZYS.* y$y~-e-«^f/y~r - /y-*^?y i <$&*** y ^X^y/^y.'X^,^^ p y r f<, y, uy.y. /Æ-^/T?y%(/^^it*&^y / / / r X "\ IXG<.-!*^,%. w y^^y&^yss^j - i ~v^<.«?zx> --r~ ^,4A,M-S' ^ /Vis,-^ - /&,?s '{* "g fi /7 'T^fY^py (7 Y a» Å--.7 7^>xYx^^ fi y " é<^l r^<^~m,^<^ - / 2As~~^&-%-&<;

14 ss King Edward. N P S F. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET

15 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Edward. N P S F. Int Bygget 19o6 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 S t k. 15? NK. - 7oo IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l8-i--3o-49 n Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Risteflade 61 Kvadratfod. edeflade 2.52o Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 8o Pund Arbejdstryk. Kedel og Maskine fra Richardsons, Westgah & Co., Ltd, Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 24 Fod. Brodæk 9 Pod. alvdæk 124 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 313 Ions Forpeaktank 39 - Agterpeaktank?8-235,3 x 33,9 x 17,9 Fod. 141 / dw brutto 817 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 284/l9o6 dat. 28/5 19o6 er Skibet bygget til: A/S. Alfred Christensen, Aktieselskab, København. Indregistreret 28/5 19o6. Ifølge Anmeldelse N r. 335/1915 dat. 19/ er Skibet solgt til:, Kragerø, for Kr og omdøbt til "Eika II". Udslettet af Register 19/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr Som ss "Eika II" tilhørende A/S. Eika II (. araldsen), Skien, sank Skibåt den 19/8 191? 11 Sømil vest for Utvaar efter Torpedering, paa Rejse fra Drammen med Træ til Grimsby. 1 Mand omkom, Resten af Besætningen blev optasret af Eskoeskibene. vend,

16 /7 19o6 strandet paa Bjørnegrunden ved Sodervalm. Læk. /I 19o7 grundstødt ved Masnedsund. 24/3 19o9 paa R e jse fra England til København med Kul grundstødt ved Skaplerup Klit. Flot ved egen jælp. /I 191o paa Rejse fra København til England mistede Skibet Skruen, da det befandt sig i Nordsøen og blev slæbt ind til Kristianssand af ss "Fennismore" af Leith.

17 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Edward. N P S F. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur.

18 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King Erik. N R M W. Int Bygget Cochrane & Cooper, Ltd., Selby. 1 Stk. 55 NK. - IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 12-2o-33" Slaglængde: 24" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 33 Kvadratfod. edeflade I.060 Kvadratfod. Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: C. D. olmes Se Co., ull. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Bak 2o Fod. alvdæk 47 Fod. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: ll4,o x 21,6 x 12,0 Fod. dw. 226 brutto 84 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 149/1911 dat. 28/ er Skibet købt fra:, Grimsby. Intet Navneskifte, af: Ekspoør Gustav Emil Forum, Esbjerg. Indregistreret 28/ Ifølge Anmeldelse Nr. 121/1915 dat. 25/ er Skibet solgt til: Skibsreder Frank Barrett, Grimsby. Intet Navneskifte. Udslettet af Register 25/

19 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss King arald. (Damptrawler). N R V L. Int. - 1, Bygget Cochrane & Cooper, Ltd., Selby. 1 Stk. 64 NK. - 4oo IK. Tregangamaskine. Cylinderdiameter: 12-2o-32 n Slaglængde: 24" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 33 Kvadratfod. edeflade i.060 Kvadratfod. Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme. Kedel og Maskine fra Amos & Smith, Kuli. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Welldæk. Bak 2o Fod. alvdæk 47 Fod. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: 114,o x 21m, 6 x 12,o Fod. dw. 227 brutto 86 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 125/1912 dat. 28/ T 1912 er Skibet indkøbt fra:,grimsby, a : Ekspoør Gustav Emil Forum, Esbjerg. Indregistreret 28/ Ifølge Anmeldelse Nr. 122/1915 dat. 25/ er Skibet solgt til: Frank Barrett, G imsbv. Udslettet af Register 25/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II.

20 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. NCGT. /OTQO. h // // i- * t i.r - \ \

21 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. N G G T. / 0 Y Q C 1,

22 BDR. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). N C G T. / 0 Y Q C. Int Bygget Odense Stålskibsværft. Byggenummer 3. Gudmoder 15/9 192o: Fru Anna Møller. 1 Stk. 179 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2oi-33i-55 1/8" Slaglængde: 35 3/8" Fabrikat: Christiansen & Meyer, arburg. 2 Stk. skotske 2-Fyrs Kedler. Risteflade 137 Kvadratfod. edeflade3.66o Kvadratfod. Fabrikat: A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Overbygning midtskibs 72 Fod. ^oop 19 Pod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / dw. 2.4lo brutto netto. Bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr. 2.o31.99o.- 2/lo 1947 anmeldt solgt til: J. A. Zachariason & Co., Nystad, for l4o.ooo Pund Sterling og omdøbt til "Finnborg". 12/ sunken efter Kollision med ss "Southpo" af Savannah, brutto, 2o Miles N. V. af Cherbourgh. Mandskabet reddet. 23/ søgt ind til St. Johns paa R e jse fra New Foundland til London, for at faa repareret Boven, der havde taget Skade af Sejlads i Is.

23 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (i). N C G T. / 0 Y Q C. ' Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 3. Gudmoder 15/9 192o: Fru Anna Møller. 1 Stk. 179 NK IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2o^~33x~55 1/8" Slaglængde: 35 3/S" Fabrikat: Christiansen & Meyer, amburg-arburg. 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 Kanaler. Risteflade 137 Kvadratfod. edeflade Kvadratfod. Fabrikat: A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 3o Fod. Brodæk 72 Fod. Poop 19 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / dw. 2.4lo brutto netto. Ifølge Anmeldelse ^r. 54/1921 dat. 3/ er Skibet bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København, for Kr. 2.o31.99o.- og med jemsted i Svendborg. Indregistreret 3/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 2/1 o 1947 er Skibet solf J. A. Zachariason & Co., Nystad, for l4o.ooo Pund Sterling og omdøbt til "Finnborg". Udslettet af Register 2/lo Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr / sunken efter Kollision med ss "Southpo" af Savannah, 8l45 brutto, 2o miles NV. af Cherborough. Mandskabet reddet. 23/ søgt ind til St. Johns paa Rejse fra New Foundland til London, for at reparere Boven, der havde taget Skade af Sejlads i Is.

24 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. NCGT/OYQC. III Berlingske bidende 26. September 1947: Skibsreder A. P. Møllers Damper "Kirsten Mærsk", er solgt til det finske Rederi J. A. Zachariasen & Co., Nystad. Prisen for "Kirsten Mærsk", der er bygget i Odense 1921 og paa 3.94o dw. s har været l4o.ooo Pund Sterling, eller ca. 2.75o.ooo Kr.

25 ANOhLS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. I C C-I. / 0 I Q C, forbruget af Kul - Maskin- og Cylinderolie - Petroleum og Tvist ifl. Maskinrappoeme. x e = større forbrug end andre samme Størrelse Skibe eller Maskiner. xx. = forøget Forbrug i forhold til tidligere Aar. Maskinrappo Nr.: 1-5. Fø: 31/ / Seglet Kvamil: Sejlet Timer: 3*515* Sejlet Døgn: 146,45. Fa i Knob: 7,91. Kul: 363 Dage* Forbrugt under Fa: 1755?46 Tons. n pr. Døgn: 11,97 2ons. n pr. Kvamil: 141,34 Ibs. Opfyring og Ventetid: ? 75 Timer. 59?81 Tons. Konstant: 0,12-0,07. Manøvrer: 164,25 limer. 76,94 Tons. Konstant: 0,45» Balcfyr: 607 Timer. 62,67 Tons. Konstant: 0,103.x.xx. Ladning og Losning: ovedkedler: 3712 Timer 207*74 Tons. Konstant: 0,056. Spilkedler: 0. Styremaskine: 3677,25 Timer. 36,80 Tons. Konstant: Dynamomaskine: 89 Timer. 0,90 Tons* Konstant: 0,01. Kabys og Ovne: 59,4 Tons. z. xx e Begyndelsesbeholdning: 126,39 2ons. Købt: ons Forbrugt: 2257,72 Tons. Restbeholdnings 192 Tons. Maskinolie. Forbrugt: 1256 kg. Til Dæk: 229 kg. Til Stævnrør: 0 kg. Til Maskinerne: 1027 kg«pr. Døgni 7,01 kg* Oylinderolie: 260 kg. Pr. Døgn: 1,78 kg. Lampeolie-Yaclite: 161 kg. Pr. Døgn: 0,44 kg. Petroleum: 1630 kg* Pr. Døgnt 4? 49 kg* Tvists 182 kg. x*xxpr. Døgni 0,5 kg. x.xx

26 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG - 2. ss Kirsten Mærsk. NCGT. /OYQC Forbrug af almindeligt Maskinstores ifl. Maskinrappoer Soda: Krystal: 75 kg. Calsineret: 535 kg. x.-ooc. Kedelstensmiddel: o kg.. T. Pakning - Metalindlæg: Damp: o,45 kg. Vand: 1 kg, Asbestpakning: 1,5 kg. Bomulds- og Sejldugspakning: 11 kg. Kedeldørspakning: lo,7 kg. ampepakning: 9?3 kg. Vandstandspakning: 4 Stk. Flangepakning: 25*24 kg. x.-xx. Gummipakning og Klapper: l,o2 kg. Asbestplade: o kg. Gummi plade: 1,5 kg. Fiberpakning og Klapper: o kg. Dampkit: 14,49 kg. Graphit: 4,2 kg. Fyrriste: ovedkedler: 93 Stk. Spilkedler: o Stk. Kedelzink: 51 Stk. 431 kg. x.-xx. vidtmetal: o,5 kg. Blypiade: o kg. Flettet Asbest: lo,19 kg. Messing: i Soer: kg. i Plade: 21,64 kg. Jern: i Soer: 74 kg. i Plade: 37 kg. Værktøjsstaal: 43,65 kg. Sæbe: l42 s 5 kg. s, Malerolie: 68 kg. Lak - Tørrelse og Terpentin: 22 kg. Rusthindrende Maling: 4o kg. Bly og Zinkhvidt: 95 kg. Betumastik: o kg. Andre Soer Maling: 17,6 kg.

27 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). NCGT. /OTQC Maskinrappo Nr fra: 12/ o/ / / /12 28 til 3o/ / / / /12 29 Dage Sejlet: Sømil 4o.5oo 4?.6l4 4l.lo Timer 5.l8li 5-9o * Døgn 215,89 246,11 217,77 2o2,l4 228,46 Fa i Knob: lastet 7,67 7,93 7,62 7,60 7,67 tom 8,09 8,36 8,59 8,31 8,38 Beregnet Dybgang 14,o l4 5 o l4,o l4,o l4,o Kulforbrug: i Fa - Tons 2.326, , , ,o2 3-o36,2o pr Døgn - lo,78 11,53 11,86 12,ol 13,29 - Sømil - Ibs. 128,68 133,47 l4o,76 144,41 157,55 Total - Tons 2.731, , , , ,29

28 ms Kirsten Mærsk. 0 W 0 S. "ANDELS- OG SØFARTSMUSEET!IU - Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. Juli 1954: En svensk og to danske Sømænd blev i Dag i ongkong idømt to Maaneders Strafarbejde, fordi de havde ladet sig agterudsejle af det danske Skib "Ktrsten Mærsk", da det sejlede fra ongkong i Mandags. Den 24-aarige Dansker Kaj Moensen blev arresteret paa et otel, og den 25-aarige Kaj Christiansen meldte sig til en Kystpatrulje i Gaar, Den svenske Sømand Kalle Viklxind blev arresteret i Morges om Bord paa et andet åansk Skib "Jeppesen Mærsk" i ongkongs avn. Efter at have afsonet deres Straf vil de tre Sømænd blive tilbageholdt, indtil de kan sendes hjem. Moensen og Viklund indrømmede i Retten, at de havde været berusede, da Skibet sejlede. Christiansen fastholdt, at han havde været hos en læge.

29 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Mærsk. (I). N C G T. / 0 T Q C. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

30 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Kirsten Mærsk. (II). 0 W 0 S..WiK»-'jhF^T^"-* f* -* -fefflénmb5k~

31 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET Kirsten Mærsk. ms. (II). 0 M 0 S. Int Bygget 195o - Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tamano. Byggenummer 554. Gudmoder lo/l 195o: Prinsesse Takamatzu. 1 Stk. 7-cyl. 2 Takts, enkeltvirkende Dieselmotor. Cylinderdiameter: 24 7/16" Slaglængde: 45 " 79o NK oo IK. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedel og Motor fra Mitsui Zosen K. K., Tamano. Bygget af Staal. Skroget delvis svejst. 1 Dæk og Shelter Deck. 2 Master. 6 Lademaster. Bak 79 Fod. Poop 17 Fod. 7 vandtætte Skodder. Bandballast: Dobbeltbundtanke l.l8l Tons Tank ved Tunnel Midtskibstank 32o - Forpeaktank Agterpeaktank ,0 x 52,0 x 31 s o Fod. Dybgang paa Last 21,81 Fod. 5.97o dw brutto 3.27o netto 23/3 195o anmeldt bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S«, København. Indregistreret 4/4 195o. Ifølge Anmeldelse dat. 16/ solgt til Columbine Transpo Corporation, Monrovia s og omdøbt til "Columbine". Udslettet af dansk Register 16/ o solgt til det græske Rederi: Elto Compania Navigazione S. A., og omdøbt til "Epxinos".

32 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET kt',,y r S Xf/iyf^e r ±±r=ryt^ Ow c& : c. fyrrf ^Z l '<'7~/ zy/ r <(/ /y<.k fy YrU, fyy - ** - ^% - t/jt-fxc ^/ M t t i ^ i ^/to - iy^»^y. "kjlc^. Lt^-^i^J ;Lvk Ct^^,i^ &k <<y<i. Y*^ **~~^7Lyy (ry<~*-*j - Y<U 'fc-«:-«i Q A i-e i^.

33 ,-J V s 5 J A^ i 3 3 *J tf ^ Å f^ f- S 7^ & &> $ g? ^ * ^ i t i N Al M ^ V ^ > $ o,? o o Sx ^ ^ ^ ^S- ti ^ < i A V ^14»i j vi^ij4\mv ^ -v *.-. ^ I > ^A v2 A vj^l^ ' ' ' ^j ' ' ' ' lf IC^ i #J;f > J#

34 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET 79/f ti i 4«7é-^^iXy^é^c^-^j Ls$s ftjx-^o /Æ>s«w- ' f'k r ^>*3 7<&~«*!^c.^ /<* Xx^-^^^^y >&ov&: 77^--<rs^;yéx sficcg^y b CZ- & &** /<& 19 éu^t pr^é^a. fi-i i^s&u^, iyn, sh- i y ty ysifi.- y-,. f /,_ L t(&.. y

35 vil *4 ^ -4? y F^. SS I '3A3 -(y <%=4 \* -C ^ t» S.-5

36 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Kirsten Mærsk. (II). 0 0 S. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

37 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KR0N30RG ss Kirsten Skou. O X T U. SBwfa Æ % 1 uws&*?*ah«-

38 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kirsten Skou. O X T U. III - 1. Berlingske Tidende 5. Juni 1946: Skibsreder Ove Skou har i disse Dage købt Nybygning Nr. lo5 paa Odense Staalskibsværft. Det drejer sig om en ansa-damper paa ca. 5.2oo Tons dw. Det har tidligere været meddelt, at alle ansa-baadene var solgt, denne skal imidleid være den allersidste. Skibet ventes at kunne afleveres til Efteraaret. Prisen for Skibet paa dets nuværende Byggestadium har været Kr. 1.2oo.ooo.- eil kommer det Beløb, Værftet skal have for at bygge det færdigt. Prisen for de tidligere solgte Skibe af denne Type har som bekendt ligget omkring 5 Millioner Kr., og Slutsummen vil vel i dette Tilfælde blive en lignende. Berlingske Tidende 9- Juli 194?: Der var stor Sammenstimlen af Mennesker paa Langelinie i Aftes for at beundre Rederiet Ove Skous nye Dampskib "Kirsten Skou", der efter endte Prøveture i Aftes lagde ind til den populære Kaj, inden Skibet i Dag til Morgen gaar ud paa sin Jomfrurejse, først til Nordsverrig for at hente Papirmasse og derefter til Middelhavet. "Kirsten Skou", der er opkalåt efter Rederens yndige lille seksaarige Datter, hvis Billede er ophængt i Skibets fine Rygesalon, er bygget ved Odense Staalskibsværft. Det blev paabegyndt under Besættelsen efter det tyske ansa-program, men efter at Rederiet Ove Skou for godt et Aar siden havde købt Skibet af den danske Stat, blev alt udfø Arbejde, udover Skroget, fjernet, og hele det Indre er nu udfø efter Rederiets egne Tegninger. "Kirsten Skou" er en "Special Cargo Liner" paa godt 5»3oo Tons dw. Det er et oliefyret Dampskib, hvis Fremdrivning sker ved en Lentz-Maskine paa ca. 2.ooo K., der vil give Skibet en Fa paa 13 Knob. Det er udstyret med alle moderne jælpemidler, og det har Plads til 7 Passagerer, der kommer til at rejse under de mest komfoable Forhold. Kahytterne er udfø med brede Senge, Toilet- og Skriveborde samt Skabe i Mahogni og Palisander. Til hver enkelt af de meget rummelige og luftige Kahytter hører separate Soiletværelser med Badekar. Berlingske Tidende 3o. November 194?: Skibsreder Ove Skous Damper "Kirsten Skou", der Fredag Aften maatte sættes paa Grund ved Indsejlingen til umberfloden efter en Kollision med den engelske Damper "Kaupo", kom ved øjvande i Gaar Morges flot ved egen jælp. Kollisionsskaden, der er i Et-Lasten, er midleidig tætnet, og "Kirsten Skou" kunde for egen Kraft gaa op til ull, hvor Skibet i Dag vil komme i Dok for at blive nærmere undersøgt. "Kirsten Skou" var, da Kollisionen skete, i Ballast paa Rejse fra London til ull for at laste til Middelhavet.

39 ANDELS- OG" SØFARTSMUSEET ss Kirsten Skou. 0 X T U. III Berlingske Tidende 3o. December 1947: Skibsreder Ove Skous Damper "Kirsten Skou" har som omtalt paa umber haft en Kollision med en engelsk Damper "Kaupo". Føreren af den danske Damper, Kaptajn Th. ansen, har i Sø- og andelsretten forklaret: - "Kirsten Skou" var paa Rejse fra London til ull, og Kollisionen skete den 23- November Kl. godt 17 5 efter j at umber Fyrskib var passeret ca. 1 Time forinden. Det var "Kaupo", der med stor Fa paasejlede "Kirsten Skou", der blev ramt ved Nr. 2-Lugen i Bagbords Side og fik saa - betydelig Skade, at der var Fare for at Skibet skulde synke, hvorfor Baadene blev gjo klar. Det lykkedes dog i at faa Skibet sat paa Grund paa lav Vandstand ved Kysten, hvor det stod tø ved Lavvande. er kunde man imidleid tætte de ret betydelige Lækager, og da Ellermann's Wilson Linien skaffede Værftsplads, fik man det huigt bragt flot og ind tml Dokken i ull. Som Grund til Kollisionen anføe Kaptajnen, at "Kaupo" ikke havde overholdt Søvejsreglerne og navnlig ikke manøvreret i Overensstemmelse med sine egne Signaler med Dampfløjten. Dansk Søfas Tidende 16. December 1949: D/S. Ove Skou, København, har solgt ss "Kirsten Skou", et ansaskib bygget i Odense 19?7, 5.25o Tons dw. til franske Købere. Prisen var ca. 5 Millioner Kroner. Berlingske Tidende 9. Maj 1951: Grosserer enrik Nielsen sluttede i Juni 1948 Rederiet Ove Skous Damper "Kirsten Skou" til at sejle en Ladning Mahogni fra Afrika tilen nordeuropæisk avn. Da det senere viste sig, at en stor Del af Ladningen bestod af en anden Slags Træ, der var meget lettere end Mahogni, og at Indladningen ved forskellige Pladser i Afrika tog længere Tid end forudsat, anlagde Rederiet Ove Skou ved Sø- og andelsretten Sag mod Grosserer Nielsen og krævede ham dømt til at betale ialt 31.8o3 Dollars i Erstatning for Dødfragt og for Overliggedage. Grosserer Nielsen fremsatte Modkrav paa ialt Dollars i Erstatning dels for Værdien af Træ, der efter at være fø hen paa Siden af Damperen og foøjet her, var drevet bo, dels for tabt Fojeneste paa dette og endelig ogsaa Erstatning, fordi Damperen ikke havde medtaget alt det Træ, den skulde have med, fordi det var lettere end Mahogni. Sø- og andelsretten frifandt hegge Faer for de mod dem mod hinanden rejste Krav, men Rederiet Ove Skou dømtes dog til at betale Grosserer Nielsen 3*ooo Kr. i Sagsomkostninger

40

41 UJ m V) r> < o u. cfl *a ^ w o; O y o. "I < Q. < LU Q 2: =!! <.1 A V" *i 4 QO v? V r-. 3 \ «^ Q^ ^ \4 ^ ^ y $ I % M,. v s * ^~ *"> r* \ N o ^ v.p (S^ \&C* (^ ^ O A^ K: VA" A

42 ^ *V I ^ t-, VS?. 4, Cx; \i Y V\.r * i.w*^. < o U, CQ w o 0 V.< CO (X -J UJ IC \N V=/ t> '.Is \\,A v S.,Y YY J 4 1 fx^3 s > 1 <u > ks t i ^z. i \ <$ v. w AT"-* JL*0 ^ ^"KN ti. i i v 1^ V i i i ' i t ^AT %> V vv^ > l A ^ '*. y* v., *> ve ^ ^V '" v. ^^ ^AA) A--

43 Vjg-, ^ <^ ^ "Æ ^ fa^ ^ o 4A ( ^».t A> ^1 l l i 3 N? ' v V^F f < ^AA (X-"<f ^ ^5 ^ 4C" fv

44 sf UJ UJ <p S < O U. (li S! ^ CO O A co * UJ D 1 A ) V vi 4 vs CA,f ^ ^ S ^ v^ '» V? V ^-s o ^ t:.v > ^ $./V y *g v, JF >?o <^^^r^^ ***? ^ ^ ^ ^

45 "4 ^-A3 V^. ^ X-,.,,>-.0 ^ -^ ^r s: /v A\ 4N <4» ^ A. f * ^P js? ^ ^ % JS= ^ UJ CO :D (2 o cc < o LL. 0 <a ^ CO o, CC 5 cos J UJ D -z. < X ^ J! - "v ^ ^ %^ M^ ^5 ^5 v\4 Af ^ 4 r 1 ' VAI" u ^ x^i ^- I \ r s 14 y 1 i i 1 l I \ I ^ i ' 1 <C 1>

46 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KROMBORG s /±Y>r$fx-e!o!~f. - -/ p f Y ~"~~}~f\~~~ - - e-<yy Kl/T j c yy\ ^ \r osf?iee. & (y)

47 ms Kirstine Toft. ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG "Vikingen" r : Paa Kiclouers "Værft i Bremerhaven søsattes for nylig et ^ragtmotorskib paa ca Ions Dødvægt til D/S. "Jutlandia" A/S., København. Skibet fik Navnet "Kirstine Toft" og har følgende oveddimensioner: længde 115,8 m., Bredde 15,8 m., Sidehøjde 9,5 m. og Dybtgaaende 6,4 m. Skibet faar installeret en Dieselmotor paa g., som giver det en J?a af ca. 14 Knob. Die Seekiste Nr : ms "Kirstine Toft" (Baumrmrner 264), da bei der Eickmers-Werft in Bremerhaven von der dånischen Eeederei Jutlandia Å/S. in Auftrag gegeben war, ging in den Besitz der Dansk-Franske D/S in Kopenhagen tlber und erhielt den Namen "Angola". Dass Schiff hat eine Grosse von BET und eine Tragfahigkeit von 5."" t.

48 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG Z istx&sy'zvo IO(YL- _.., ri x x y y ^ y y <uæ.[&yy jxisri >yz-c i^^^y^ M^yy:'^^'' ^?SlCe~!' Lfr,--z. f * t> y <? yyy.r~'x?, A J - h-^o*x, ^ >~?-^- y. y y 'iy<s h * /i^^pxy7ålf<*><^.

49 ANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMSORG "TY^-y^-xyr r-rytyy x/, -y.#?yt^y J, LAURITZEN LINES COPENAGEN

50 Outline Paiculars Length p. p 185' o" Breadth moulded... 36' 9" Max. draft as a passenger vessel 15' Z l /y Corresp. DW abt tons Draft as closed shelterdeck 18' 1" Corresp. DW abt... 1,200 tons (see below) old capacity, gram.. abt. 57,000 cub.ft., old capacity, bales.. abt. 52,000 cub.ft. Speed abt. 12 knots The ship is specially designed for East Greenland tråde, and so is ice strengthened to an unusual extent. Stem and shellplating have been increased all over. There are intermediate frames on every frame from fore to aft, extending from tanktop to upper deck. Sternpost, rudder, steering engine, propeller, and shaft have been correspondingly increased. The shell-plating forward, for example, is one inch thick, and the frame distance throughout the length of the ship is 12 inches. As will be seen from the drawing, there is a special "ice knife" aft, to protect the rudder when going astern. Three heavy fins are arranged on each side of the underwater-hull aft to protect the propeller from ice damage. This extensive ice-strengthening is much in excess of the demands for the Finnish iceclass I A, which in turn is much stronger than Lloyd's "strengthened for navigation in ice". The ship is built to Lloyd's >$< 100 A I, strengthened for navigation in ice, and owing to the above-mentioned strengthening has been classed as a full scantling vessel with a resultant draft of 19' 7". {1,447 tons d.w.). Fuhermore, the 'tweendeck is approximately at sea-level when the ship is fully loaded, besides which an extra ice-stringer is fitted in the lower hold, an arrangement which makes the ship resistant to the pressure of heavy ice. The number of passengers that can be behed is 24. In order to comply with the international convention for safetv of life at sea, the draft as a passenger vessel is limited to 15' 8/2", though of course the normal number of 12 passengers can be carried even at the maximum draft of 19'- 7". In order to get a fully seawohy ship, a maximum draft of 18' 1" will probably be advisable when on service in the Noh Atlantic or corresponding waters. This draft corresponds to a deadweight all told of about 1,200 tons. The two holds of the ship each have a 'tweendeck (height about 7' 6") and the weatherdeck hatches are equipped with strong wateight steel hatch-covers, which make tarpaulins unnecessary. 'Tweendecks as well as holds are served by large hatches of the sizes: No. 1 = 24' o" X 14' 6" No. 2 = 26'- o" X 14 6" The deck machinery consists of four 3-ton electric winches serving four 5-ton derricks and one r5-ton heavyweight derrick. The navigation equipment includes the most modern types of radar, gyro compass, Decca, echo sounder, loud hailer, direction finder and wireless set. The foremast has a big, closed crow's nest for two persons from which the ship can be navigated as it is equipped with steering control, rudder indicator, gyro repeater and manoeuvring device for revolutions and pitch for the variable-pitch propeller. The main engine is a direct-reversible, single-acting, two-stroke, six-cylinder dieselmotor of Burmeister & Wain type. Cylinder diameter: 350 mm. Stroke: 620 mm. Normal output: 1,200 i.h.p. at 245 revs/min. In connection with the machinery output it is woh mentioning that, because of the variable-pitch propeller, the ice-breaking power of the ship can for a limited period be increased by about 30 per cent. over that of a ship equipped with ordinary fixed-blade propeller. As mentioned above, the propeller is of the variable-pitch type with electric manoeuvring transmission from bridge and crow's nest. The bunker capacity is about 215 tons; consumption for main engine is about 4,8 tons per 24 hours. Range of action is about 14,500 miles.

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free SELANDIA 1972 I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free Sådan sang Rod Steward i 1972, i det samme år som Østasiatisk Kompagnis store

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions M/S SEAWORKER Support, Transport, Diving and Work Vessel Supply, crew support, towing, crane and survey functions The Vessel is designed to work to both fixed structures, platforms and floating units.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt,

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt, Strandinger Efter godt og vel to år på kysten indsender Heering en ansøgning om orlov, da det er ham»magtpaaliggende i Familieanliggende at foretage en Rejse til Fyn.«124 Emilie er gravid igen og er rejst

Læs mere

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. 101 Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. ØRESUNDS TOLDKAMMER Denne smukke Bygning rejstes i 1740 som Administrationslokale for Øresundstolden. Den blev opført af Murermester Niels Basse og laa

Læs mere

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927.

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Uddrag af bogen: Det Nørrejydske Redningsvæsen Dets tilblivelse, organisation og historie. Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Der foreligger

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Med postadresse på Nordpolen

Med postadresse på Nordpolen Side 1 af 6 Newton 07.09.2014 kl. 03:00 Med postadresse på Nordpolen AF Lars From To forskere fra Norge er netop blevet sat af på en isflage ikke langt fra Nordpolen. Til næste forår får de om alt går

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

21 strandinger i samme storm!

21 strandinger i samme storm! 21 strandinger i samme storm! S/S ARCTIC. En unavngiven gårdmand fra Harboøre har nedskrevet den følgende beretning om denne måske kraftigste storm i det forrige århundrede: Onsdag den 3. oktober omtrent

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014. Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014. Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00 AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014 Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 12. august 2014 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER 1941 Vinteren har været lang, kold og mørk endnu engang, uden Smil og uden Sang, uden Bægerklang. Ingen Sko og

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere