!!!!!! "#$%&'()#'*%'+!%!,'!-)%.,$%*!/!,$!.$0*%,!%!12#'%,'.!()0+!#3! '#$%&'()#'*%'+!4,*!0*+#'+.20'-$!%!-#42#+','!56!",,*!12#%'5!" name="description"> !!!!!! "#$%&'()#'*%'+!%!,'!-)%.,$%*!/!,$!.$0*%,!%!12#'%,'.!()0+!#3! '#$%&'()#'*%'+!4,*!0*+#'+.20'-$!%!-#42#+','!56!",,*!12#%'5!"> !! - PDF">

!! "#$%&%#'#()#$%*&$+!,-.$!/)0&1'.((-0!"&02).*'!,&*)#3+-! /.4-$)#+-$!531&$-11!67)..*8!9#:!;<=>!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! "#$%&%#'#()#$%*&$+!,-.$!/)0&1'.((-0!"&02).*'!,&*)#3+-! /.4-$)#+-$!531&$-11!67)..*8!9#:!;<=>!!"
!!.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 !! "#$%&%#'#()#$%*&$+!,-.$!/)0&1'.((-0!"&02).*'!,&*)#3+-! /.4-$)#+-$!531&$-11!67)..*8!9#:!;<=>!!!!!! "#$%&'()#'*%'+!%!,'!-)%.,$%*!/!,$!.$0*%,!%!12#'%,'.!()0+!#3! '#$%&'()#'*%'+!4,*!0*+#'+.20'-$!%!-#42#+','!56!",,*!12#%'5!

2 Leon Christoffer Kirkholt Lilhauge Vejleder: Carsten Jacob Humlebæk Department of International Business Communication (IBC) Cand.ling.merc. Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Spansk og Amerikanske Studier Maj 2013 Copenhagen Business School Antal sider: 79 Typeenheder: Antal omregnet normalsider: 67,87 2

3 Abstract Nation branding in a time of crisis a study of Spain s use of nation branding through the campaign I Need Spain We are living in a time where globalisation is affecting us all. Employment opportunities are moving, and developing countries have taken over large parts of global production through cheap labour and efficiency gains. The world has become an enormous market place. Nation states not only compete on price and quality but also on the ability to profile themselves as attractive destinations to students, foreign investors, mega- events and in particular tourists. Since the dawn of mass- tourism in the 1960s, Spain has been one of the world s leading tourist destinations and tourism plays an important social and financial role in contemporary Spain. Traditionally, Spain marketed itself as a value- for- money destination with all- inclusive packages. However, from the mid- 90s onwards, the Spanish tourism agency Turespaña has branded Spain as more than a sun and sand destination. In their most recent campaign, I Need Spain, Turespaña focus on Spain s culture and experiential offerings. The purpose of this thesis is to investigate how Turespaña is nation branding Spain. Particular focus is given to the incorporation of Spain s successes in sports across the last 15 years. The thesis employs a hermeneutic approach to broadly interpret Turespaña s campaign and strategy. It subsequently explains and discusses the outcomes of the campaign in the context of Spanish and international society, globalisation and the profound financial crisis that Spain is currently facing. The thesis builds on Simon Anholt s theory of nation branding, which is comprehensively discussed throughout. The outcome of the research is predominantly positive. The analysis proves that Turespaña has produced a professional and contemporary campaign. Among other things, the campaign has been adapted to appear appropriate in various cultures and successfully utilises a range of media platforms. Turespaña is acting according to their own strategies and has been 3

4 particularly successful with its sports marketing strategy. Furthermore, Turespaña s strategies are aligned with Simon Anholt s guide on successful nation branding. Keywords: Spain, Branding, Nationbranding, Tourism, Tourist campaining, Sport 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Læsevejledning Terminologi 9 2. Metode Teori Nationbranding Nation Branding Index (NBI) Kritik af Anholt Spanien som turistnation Spanien som turistorganisation Officielle stakeholders Ministeriet for Industri, Energi og Turisme Udenrigsministeriet Uofficielle stakeholders Private og kommercielle stakeholders Regioner og byer Omverdenen Spanien som sportsnation Analyse Turespañas turismestrategi Turespañas logo Kampagnen I Need Spain Baggrund Promovering Målsætning Virkemidler TV- kampagne Grafisk kampagne Online- kampagne og sociale medier Sportsmarketingsstrategi 39 5

6 7.3.1 Sponsorater Sportsambassadører Måling / resultater Diskussion af kampagne og strategi Diskussion af turismestrategien Diskussion af I Need Spain - kampagnen Diskussion af online- strategien og de sociale medier Diskussion af sportsmarketingsstrategien Konklusion Perspektivering 81 Litteraturliste 86 Bilag 1: Antallet af internationale turister i Spanien i 2012 Bilag 2: Udvalgte spanske sportsresultater Bilag 3: Spaniens placering på Anholts Nation Branding Index CD-rom: 8 videofilm fra Youtube 6

7 1. Indledning Spanien er med 57,7 millioner besøgende internationale turister i 2012 blandt den absolutte verdenselite, hvad angår turistdestinationer. Spanien er kun overgået af USA i antallet af årlige besøgende og må derfor anses som en af verdens mest populære turistmål. Det er derfor også klart, at turismen spiller en betydelig rolle for det spanske samfund og ikke mindst den spanske økonomi, der lider hårdt under den globale økonomiske krise, der har delt Euro- zonen i to. I Sydeuropa kæmper lande som Spanien, Italien, Portugal, Grækenland og Cypern med skrantende økonomi og gældskriser, og i nord forsøger landene, anført af Tyskland, at redde unionen med økonomiske hjælpepakker. Spanien kæmper blandt andet med et kollapset boligmarked, en negativ vækst og en ekstrem arbejdsløshed, hvor landet kvartal efter kvartal har sat nye bundrekorder. Arbejdsløsheden udgør over 27% af arbejdsstyrken, hvilket vil sige, at over seks millioner spaniere er arbejdsløse, og heraf er 57% unge under 35 år (Gómes, 2013). Skiftende spanske regeringer har med en række reformer forsøgt at trække Spanien tilbage på sporet, men indtil videre uden den ønskede virkning. Turismen i Spanien har stor indflydelse på spansk økonomi, hvor den udgør hele 10% af BNP et og står for 11% af den samlede arbejdsstyrke. Fra officiel side anses turismen også som et vigtigt område, der skaber arbejdspladser og økonomisk dynamik, og har stor afsmitning på andre brancher. Det spanske turistministerium og herunder det spanske turistbureau Turespaña har derfor stor fokus på og interesse i at forblive en sværvægter og blandt de førende turistdestinationer i verden. Og med globaliseringens indtog og nye lande, der træder ud af fattigdom, har konkurrencen om turisternes gunst aldrig været større end i dag. Spanien oplever ikke kun succes på turismefronten. Også indenfor sportsverdenen høster Spanien massive internationale anerkendelser og ikke mindst medaljer og store pokaler. I en lang række store sportsgrene har spanske idrætsudøvere ikke ligget på den lade side, og Spanien har især de seneste 15 år været en enestående magtfaktor. Eksempelvis husker fodboldfans Spaniens magiske kombinationsspil, det såkaldte tiki-taka, der først satte en fed 7

8 pind i den ellers velsmurte tyske fodboldmaskine og siden satte Holland til vægs med en 1-0 sejr i finalen, hvormed Spanien endelig kunne kalde sig verdensmester i fodbold i Det er derfor fair at sige, at Spanien lever et paradoks. På den ene side kører man med klatten som førende turistdestination og som succesfuld sportsnation, men uden for grønsværen og verdens sportsarenaer er landet ved at falde sammen med ekstrem arbejdsløshed, underskud på budgetterne og negativ vækst. Hvordan reagerer Spanien på krisen som en af verdens førende turistdestinationer, og hvad gør man for ikke at synke yderligere? Midt i krisen lancerede Turespaña branding- og turistkampagnen I Need Spain i Med kampagnen forsøger Turespaña at brande Spanien, som andet end blot en turistdestination, der forbindes med de lidt stive stereotyper siesta, vino og sol y playa og samtidig gøre op med fordommene og vise et andet af Spaniens mange skønne ansigter. 1.1 Problemformulering Med ovenstående paradoks som motivation ønsker jeg at undersøge: Hvordan Spanien benytter nationbranding, herunder den massive sportssucces, til at profilere sig som turistdestination, og undersøge om nationbrandingen fremstår troværdigt og virker efter hensigten samt i overensstemmelse med teorien for vellykket nationbranding? 1.2 Læsevejledning For læsevenlighedens skyld beskriver jeg her kort, hvorledes specialet er struktureret. Vi har ovenfor allerede stiftet bekendtskab med specialets problemformulering, og i de følgende afsnit giver jeg læseren indblik i den videnskabelige metode og teorien for nationbranding. 8

9 Herefter og før analysen, er det nødvendigt med at par indledende øvelser. Jeg giver derfor læseren et historisk indblik i Spanien som turistnation og turistdestination og et indsigt i organisationen fra ministerium til landekontorer. Dernæst beskriver jeg kort Spanien som succesfuld sportsnation, hvor jeg hovedsagligt beskæftiger mig med de seneste 15 års resultater. Med metode og teori som ballast samt de indledende introducerende afsnit, følger selve analysen og diskussionen, som samtidig er det afsnit, der har størst vægt i specialet. Til slut konkluderer jeg og samler op på specialets resultater og slutter af med en perspektivering. Kilder er enten nævnt i teksten i en parentes eller som fodnoter. Bilagshenvisninger er markeret med Bilag X, og bilagene er placeres bagerst i opgaven. Øvrige oplysninger findes i litteraturlisten. Bagerst i opgaven har jeg vedlagt en dvd med otte videoer, som jeg enten refererer til eller som indgår som del af Turespañas kampagnemateriale i specialet. 1.3 Terminologi Jeg benytter igennem hele specialet begrebet nationbranding og hverken country branding eller place branding, som også er anerkendte begreber for det samme felt. Simon Anholts Nation Branding Index vil efter første omtale primært blive forkortet til NBI. Jeg har igennem hele specialet valgt at bruge danske termer som eksempelvis det spanske udenrigsministerium frem for Ministerio de Asuntos Exteriores. Et andet eksempel er det spanske turistministerium, som jeg benytter i stedet for det officielle, lange og meget tunge navn Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En undtagelse er det spanske turistbureau, som jeg kalder ved dets oprindelige navn Turespaña. 9

10 2. Metode Teori nation- branding Kampagne- materiale Turespañas (sports- ) marktingsstrategi Figur 1: Metode Jeg har valgt en hermeneutisk tilgang til dette speciale, hvor jeg i bred forstand fortolker mit analyseobjekt, der hovedsagligt er Turespañas kampagne I Need Spain. Kampagnen fungerer som min empiri, som teksten, der kommer til udtryk i form af de forskellige kampagnematerialer. Jeg har som målsætning, at opnå forståelse af meningen og hensigten af Turespañas handlinger og dernæst forklare og diskutere disse handlinger i en større samfundsmæssig og historisk kontekst. Jeg bevæger mig konstant i cirkelbevægelser (se figur 1) mellem del og helhed, hvor teksten i bred forstand (del) skal forstås i en større kontekst (helhed). Jeg vil med andre ord først undersøge delen: Hvad vil man (Turespañas strategi)? hvad gør man ( I Need Spain -kampagnen)? hvordan stemmer den overens med teorien (Anholts nationbranding-teori)? Og dernæst forklare og diskutere resultaterne i en helhed (kontekst) bestående af det spanske samfund, det internationale samfund, globaliseringen, den økonomiske krise etc. 10

11 Jeg forholder mig efter bedste evne neutral, men kan ikke undgå at benytte min forhåndsviden og kendskab til det spanske samfund og dets historie. Jeg er samtidig bevidst om, at analysen og diskussionen bæger præg af mit kulturelle beredskab og den måde, jeg forstår og opfatter verden på. Målet er, at jeg via analysen og diskussionen opnår en ny og ikke forudindtaget viden, der til slut bliver sat sammen til en ny helhed. Dette betyder også, at resultaterne af dette speciale ikke er endegyldige og derfor kan fortolkes anderledes. Min fortolkning er ikke nødvendigvis den absolutte sandhed, men netop den fortolkning, der i mit tilfælde giver den mest meningsfulde (nye) forståelse på baggrund af min undersøgelse. 3. Teori Jeg introducerer i dette afsnit teoretikeren Simon Anholt, hans teorier og det såkaldte Nation Branding Index. Jeg benytter Anholt som hovedteoretiker indenfor nationbranding og forholder mig kritisk til hans teori løbende i min analyse og diskussion (Afsnit 7), men giver her en mere samlet introduktion og kritik. 3.1 Nationbranding Det er næsten umuligt at tale om nationbranding (også kendt som country branding og place branding) uden at nævne Simon Anholt. Teorier om nationbranding er relativt nye, og Simon Anholt er om nogen manden, der associeres med feltet. Anholt var en af de første, der begyndte at skrive om nationbranding tilbage i 1996, og grundideen er, at et lands omdømme kan sammenlignes med en virksomheds eller et produkts image/brand. Et givent lands brand, altså nationbrand, kan på samme måde som et produktbrand, f.eks. Coca- cola, styres og tilrettelægges i forhold til de mål, man har opsat for brandet. Anholt giver som sådan ikke nogen komplet løsning på, hvordan man skaber succesfuld nationbranding, og der eksisterer ikke en standardformel eller facitliste, da man er nødt til at se på den specifikke kontekst, et land befinder sig i. Hvert land, f.eks. Spanien, har sin egen kultur, sit eget sprog og sine egne styrker/svagheder i forhold til de lande, landet konkurrerer 11

12 med. Ifølge Anholt handler det i høj grad om processer, og man er som det første nødt til at finde ud af, hvordan man som nation bliver opfattet af andre, og hvordan man opfatter sig selv, inden man strategisk kan begynde at brande sig som nation (Anholt, 2007: 30-31). Til forskel for nationbranding, ser Anholt branding som noget, der er stærkt relateret til shopping og forbrug, og i klassisk branding- teori handler det ofte om, hvordan man bedst og hurtigst sælger et givent produkt og skaber størst profit. I forlængelse af dette er det store spørgsmål, hvordan dælen man sælger noget så abstrakt som en kultur, livsfilosofi, følelse eller en national identitet? Nogle områder er mere uhåndgribelige og abstrakte end andre, og det er her Anholt forsøger at sætte formel på tingene med sin nationbranding- teori. Anholts heksagon Ifølge Anholts teori kommunikerer de fleste nationer med resten af verden igennem seks naturlige kanaler: 1) turisme, 2) eksport, 3) regeringsførelse, 4) investeringer/immigration, 5) kultur/arv, og 6) befolkningen. Nationbrandet er altså omgivet af ovenstående seks kanaler, og det er via disse kanaler, at en nation skaber sit image og omdømme i resten af verden. Kort fortalt handler det for en nation om at få alle seks kanaler til at spille sammen, og hvis det lykkes, har man stor sandsynlighed for at få succes med sin nationbranding og i sidste ende skabe plus på bundlinjen (Anholt, 2007: 25ff). Anholt skriver, at man skal forstille sig sit heksagon som et rumskib med seks motorer, hvor det kræver fast styring, kommunikation og kalibrering at få rumskibet i fremdrift (Anholt, 2007: 87ff). Et ønskescenarie er, at fremdriften sker pr. automatik, men realiteten er en anden, og de fleste stakeholders arbejder individuelt, for egne interesser og udenfor rammerne af en eventuel national strategi. Ifølge Anholt er strategien derfor at få skabt en national holdånd, hvor størsteparten af de mange stakeholders (eksempelvis regering, virksomheder, organisationer og befolkning) arbejder sammen og videreformidler adfærd og handlinger i en fælles retning, som er positiv og produktiv for et lands omdømme (Anholt, 2007: 30). Anholt understregner flere gange, at man ikke kan brande og markedsføre sig til noget, man ikke er, og skriver, at en nations brand ændrer sig mest markant, når befolkningen er og lever forandringerne og er påvirket af stedet (nationen) (Anholt, 2007: 48). Landets brand bør være en del af identiteten og ikke en disciplin i sig selv, og hvis nationbranding opfattes som en disciplin i sig selv og f.eks. omsat til en kampagne eller promovering af Spanien som turistdestination, er der lille 12

13 chance for succes (Anholt, 2007: 33). Anholt skriver, at det derimod handler om at få skabt et image, der bliver selvforstærkende via det internationale omdømme, der igen smitter af via medier og skaber national stolthed (Anholt, 2007: 33). Et godt eksempel på sidstnævnte var da Spanien vandt VM fodbold i 2010, og de ellers meget regionalt- stolte catalanere kunne vifte med det spanske flag i Barcelonas gader. Figur 2: Simon Anholts Nationbrand heksagon Anholt omtaler turisme som den oftest vigtigste kanal og den kanal med de største budgetter og den største stemme indenfor nationbrandingen. Og hvis vi skal blive i billedsproget med raketten, fungerer turisme som den største og stærkeste jetmotor, og den motor, der trækker den største og mest åbenlyse del af brandingen af en nation. Grunden til, at de fleste regeringer poster mange penge i turisme, skyldes at turisme fungerer som en legitim repræsentant for en nations nationbrand (Anholt, 2007: 88). Jeg vil i dette speciale lige netop have størst fokus på turismekanalen, men det er umuligt ikke også at inddrage de andre kanaler, da alle seks er i tæt sammenspil. Som eksempel beskæftiger jeg mig også med den femte kanal, kultur, hvor jeg inddrager det spanske fodboldlandshold, og i den sjette kanal, befolkningen (som kulturbærer), diskuterer jeg også 13

14 visse elementer. Under sidstnævnte punkt inkluderer jeg sportsstjerner, hvilket igen falder i fin tråd med dette speciale. Nationbranding er kommet for at blive Nationbranding er i dag blevet et anerkendt felt med personer, der både beskæftiger sig med begrebet på kommercielt og akademisk plan. Som eksempel afholdes der i dag store konferencer i nationbranding, udgives tunge teoribøger, forskes på området, ligesom der er skabt adskillige arbejdspladser hos konsulentvirksomheder og analyseinstitutter. Regeringer, ministerier, turistorganisation, bystyrer og regioner benytter sig mere og mere af eksperter i nationbranding, og verden er blevet en stor markedsplads, hvor nationer konkurrerer indbyrdes om alt fra turister, studerende, investorer og forbrugere til mere diffuse områder som events (eksempelvis VM i fodbold, de Olympiske Lege, politiske topmøder til Melodi Grand Prix). Det handler om at positionere sig i en verden med øget konkurrence, og det er ikke skævt at påstå, at der er opstået en helt ny industri med opblomstringen af begrebet nationbranding. Simon Anholt er ikke den eneste teoretiker, der beskæftiger sig med nationbranding. Navne som Fiona Gilmore og Keith Dinnie går ofte igen i litteraturen for nationbranding og sidstnævnte anses også som den anden store teoretiker. Dette speciale har ikke til formål at sammenligne eller stille de forskellige teorier op i mod hinanden. 3.2 Nation Branding Index (NBI) Simon Anholt er også manden bag det såkaldte Nation Branding Index (også kendt som NBI ). Indekset kom til verden i 2005 og blev i de første leveår udgivet hele fire gange årligt i samarbejde med analysebureauet Global Market Insite (Anholt, 2007: 43). Sidenhen har Anholts NBI fået en blåstempling, da det siden 2008 udarbejdes og publiceres af analysevirksomheden GfK. Denne tyske mastodont er blandt verdens største analysevirksomheder og opererer i over 100 lande verden over og må absolut anses som en virksomhed, der er rustet til at lave troværdige analyser i forbindelse med udgivelsen af Anholts NBI. 14

15 Nation Branding Indekset måler og rangerer 50 landes omdømme indenfor de seks emner i heksagonen og bliver lavet på baggrund af svar fra et panel bestående af ca respondenter (over 18 år) fra 20 lande (Anholt 2009). Der er tale om en kvalitativ undersøgelse, og resultatet er en slags rang- eller hitliste, hvor nationer er listet hierarkisk efter brandværdi. Anholts har sidenhen udvidet med et City Brand Index, hvor alverdens større byer på samme møde rangeres efter omdømme. 3.3 Kritik af Anholt Nationbranding- feltet er stadig relativt nyt i den akademiske verden, og Anholts NBI har ikke engang ti år på bagen. Det er alligevel vigtigt, at dvæle ved de punkter, hvor Anholt har mødt kritik. Et af de vigtigste spørgsmål og kritikpunkter går på om nationbranding overhovedet virker? Udover Anholts eget NBI findes der ikke andre redskaber til at måle effekten af nationbranding, hvilket naturligvis er uholdbart. Anholts NBI kommer nemt til at stå alene og som en absolut sandhed, da der ikke findes andre systematiske målinger. Man må antage, at nationbranding- kampagner er ikke billige, så en vigtig diskussion er, om det er forsvarligt at bruge borgernes skattekroner på noget, man ikke kender virkningen af? Som eksempel brugte den danske regering 600 millioner kroner i et forsøg på at redde det ødelagte danske nationbrand efter Muhammed- krisen. Målet med brandingkampagnen var, at nå en top- ti placering i Anholts NBI inden 2015, men tre år efter lanceringen lå Danmark fortsat nummer 14 og var 600 millioner skattekroner fattigere (Højsgaard & Schwarz- Nielsen, 2012). Sidenhen har en evalueringsrapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet anbefalet, at Danmark ligefrem opgiver at bruge Anholts NBI som målepunkt, og at ministeriet selv opstiller effektmål i forhold planens initiativer (Fjelle- Petersen et. al., 2012: 170). En umulig opgave? Et essentielt spørgsmål er, om det overhovedet er muligt at brande noget så abstrakt som en nation? Nationer er komplekse størrelser, så hvordan bliver man enige om en fælles strategi, 15

16 når man f.eks. ikke engang kan blive enige om hvad danskhed (eller spanskhed) er? Som et tænkt eksempel ser en national strategi nok forskellig ud, afhængigt af om den er lavet af Dansk Folkeparti, Dansk Industri eller virksomheder som Lego og Mærsk. Det må anses som meget tvivlsomt om man kan nå frem til et fælles værdigrundlag for en nationbranding- strategi. Tænkt blot på Muhammed- krisen, hvor der ikke just var national enighed om, hvordan man skulle håndtere sagen, og om det var ok at have fornærmet en hel religion, blot fordi man kunne. En kritisk stemme i den sammenhæng er professor i historie Uffe Østergaard fra CBS, der også anses som en af de førende eksperter i nationbranding i Danmark. Østergaard er kritisk i forhold til, hvem der eksempelvis skal have lov til at definere, hvordan Danmark er, og han spørger, om vi overhovedet kan blive enige? Det er komplekst og svært at definere, hvem vi er, og det kan sjældent undgås at blive stereotypt. Østergaard siger yderligere, at nationbranding ofte kommer til at sætte fokus på interne kampe og uenigheder, hvilket kan have en helt anden effekt, positiv som negativ. Han mener, at branding- kampagner især virker indad i landet, fordi det er os selv, der kommer til at diskutere, hvad der er dansk og godt. Og hvis vi kan få en samtale i gang om, hvad der er dansk, er pengene ifølge Østergaard godt givet ud, men det er en helt anden diskussion (Asbjørn, 2008). Med ovenstående kritik in mente kan vi atter vende blikket mod Spanien og stille spørgsmålet om man kan brande en så stor nation med så differentierede industrielle, kulturelle og politiske krydsfelter, som vi ser i Spaniens tilfælde. Spanien er geografisk stort og langt mindre homogent end f.eks. Danmark, og jeg tillader mig at tvivle på og forholde mig kritisk til, om det overhovedet er muligt at samle denne kompleksitet i ét og samme spanske nationale brand. Meler egen kage Et sidste kritikpunkt går på Simon Anholt som person. Simon Anholt lever af sit eget stof, er fantastisk dygtig til at brande sig selv, og der er ikke overladt meget til fantasien, når Anholt præsenterer sig selv: Simon Anholt is recognized as the world s leading authority on nation image and identity. (Anholt 2009). Og på sin egen hjemmeside lister han mere end 40 lander, 16

17 som han har arbejdet for, hvor mindst et par stykker ikke just er kendt for demokrati 1. Simon Anholt må have en naturlig interesse i, at hans NBI får maksimal eksponering, da han netop bliver hyret på baggrund af selv samme indeks. Som eksempel kom Danmark pludselig med i indekset efter Muhammed- krisen, hvilket kan virke meget lidt tilfældigt og ret så kærkomment (for Anholt), da det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium bestilte mere uddybende rapporter om krisens indflydelse på det danske nationbrand hos selvsamme Anholt (Løndal de Lichtenberg, 2008 og Merkelsen, 2009). Simon Anholt opfattes af mange som en slags nationbranding- guru, og et problem er, at hans ord ofte kommer til at stå alene og uden modstykke. Simon Anholt har ofte fri bane og kan mere eller mindre køre med klatten uden, at der bliver stillet større spørgsmålstegn ved hans udsagn og udregninger, der nemt bliver slugt som absolutte sandheder. Et eksempel er fra vores egen lille andedam, hvor man i 2011 i de danske medier kunne læse at kronprinsesse Mary var 12 milliarder værd for Danmark. Det var først da DR s program Detektor gravede lidt dybere i Anholts beregninger, at han måtte sluge et par kameler og anerkende, at hans udregning ikke var videnskabelige, men var udregnet på bagsiden af en konvolut (Lützhøft, 2011). I den forbindelse kan man så spørge, om medierne har gjort sit arbejde godt nok, når der skal et fakta- tjek- program, som Detektor til at redde trådene ud? At Anholt driver forretning på baggrund af egen teori og vise ord er overgangen af Anholts NBI til GfK et bevis for. Analysevirksomheden GfK er verdens fjerde- største målt på omsætning og en virksomhed, der i høj grad lever af det marked, de leverer indekset til. Efter samarbejdet med GfK har indekset fået en mere kommercielt funktion, da man nu skal betale penge for at få fat i statistikker og data, og det ikke længere er muligt selv at sammenligne data, som det var tidligere hos Global Market Insite. Simon Anholts NBI er, som skrevet, blevet udvidet til også at inkludere et City Brand Index og man fristes til at få mistanken, at han forsøger at fiske kunder i byer, der har svært ved at komme på verdenskortet. Anholt har også skrevet en bog målrettet udviklingslande, hvor han argumenterer for, at man via nation- og produktbranding kan hjælpe fattige lande ud af fattigdom i en Brand new practice. 1 about- simon- anholt.aspx 17

18 4. Spanien som turistnation 2 Spanien er et af de bedst kendte eksempler på, hvordan turisme kan føre til økonomisk vækst. Fra 1960 og frem til i dag er Spanien gået fra at være et udviklingsland til en af Europas førende økonomier. Godt nok oplever Spanien pt. den værste økonomiske krise i nyere historie, og krisen er så alvorlig, at den har skabt stor bekymring hos IMF og i værste fald kan udgøre en reel trussel for hele EU- samarbejdet 3. Spansk turisme har stor indflydelse på andre sektorer som landbrugssektoren, byggebranchen og transportsektoren, så i kriseår med recession bliver ikke bare turismesektoren ramt, men også mange andre erhverv, hvilket gør Spanien til en meget sårbar økonomi. Men lad os for en stund krise være krise og se på, hvordan Spanien blev en af verdens førende turistdestinationer. Professor i turisme, Julio Aramberri fra Drexel University i USA har forsket i turisme og Spanien, og ifølge ham blev Spanien en turistdestination ved en tilfældighed og uden nogen særlig form for planlægning. Siden Romantikken og især i løbet af det tallet fik Spanien et tiltrækkende image hos eventyrere, der kom til landet for at opleve tyrefægtning, kærlighedspassion hos smukke mørklødede kvinder eller som deltagere i den spanske borgerkrig. Spanien fik et romantisk omdømme i den kollektive bevidsthed udenfor Spaniens grænser, og myterne blev udødeliggjort i bøger af forfattere som Ernest Hemmingway. Men på trods af et tiltrækkende omdømme nåede Spanien aldrig at tiltrække store masser af turister før 1960 erne, og man stod blandt andet i skyggen af byerne på den italienske riviera og Côte de Azur i Frankrig. Op igennem det tallet slog det fleste forsøg på at få gang i den spanske økonomi fejl og landet måtte erkende af fortidens oversøiske imperium nu mest hørte til i historiebøgerne (Aramberri, 2009: 134). Catalonien og Baskerlandet i det nordlige Spanien oplevede en vis økonomisk fremgang i starten af de 20. århundrede mens befolkningen i resten af landets regioner hovedsagligt var fattige og beskæftiget i landbruget, der var præget af en meget uretfærdig jordfordelingspolitik. Spanien led i høj grad af autarki at være en lukket og selvforsynende økonomi frem til sidste halvdel af 1950 erne, hvor man introducerede en økonomisk stabiliseringspakke og åbnede 2 Nedenstående afsnit bygger hovedsagligt på Julio Aramberris kapitel Branding Spain s tourist miracle ( ), kapitel 10, side i bogen Bridging Tourism Theory and practice, advarer- om- langvarig- spansk- nedtur 18

19 markedet op mod resten af Europa i kølvandet på etableringen af det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Kun overgået af Japan blev Spanien det OECD- land, der havde den største og mest stabile vækst fra 1961 til 1973 med en årlig værksrate på 7,5%, hvilket i stor grad kan tilskrives strømmen af udenlandske turister (Aramberri, 2009: 136). Spanien oplevede for alvor en øget turisme i trit med at købekraftens steg i de gode tider efter 2. verdenskrig. Det blev langsomt mere normalt at tage på betalt ferie i udlandet i takt med velfærdsstaternes opblomstring i Vesteuropa. Man oplevede en social udvikling, hvor ferie ikke længere var noget, der var forbeholdt aristokratiet, og med flere penge på lommen, mere frihed og planlagt (i bedste fald betalt) ferie fra arbejdsgiveren, blev det for millioner af europæere nu muligt at rejse til udlandet. I nogle lande var det, ifølge Aramberri, sågar billigere at holde ferie i udlandet end i hjemlandet, og her var Spanien et sted, man fik mere for pengene, samtidig med at landet lå tilpas langt fra det berygtede jerntæppe, der delte Europa i øst og vest (Aramberri, 2009: 134). Forgængeren for Verdensbanken, den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, rådede Spanien til at satse på landets primære komparative fordel, turismen, da man allerede opfattede turisme som en blomstrende økonomisk sektor. Hvis strategien holdt vand, ville det via turismen strømme ind med udenlandsk kapital, der ville sætte skub i en strøm af nye jobs, der så ville forbedre den samlede økonomi. Fra det officielle Spanien fulgte man rådene fra Verdensbanken, idet den daværende minister for Turisme og Information, Manuel Fraga Iribarne, mere eller mindre kopierede og implementerede Verdensbankens anbefalinger. Heldigvis for Spanien blev Verdensbankens profeti til virkelighed, og antallet af turister, der besøgte Spanien, blev femdoblet i årene 1961 til 1973, hvilket er grunden til at man med god grund taler om det spanske turismemirakel (Aramberri, 2009: 138). Turisme som vigtig del af økonomien Turisme som fænomen blev først for alvor sat i system fra 1960 ern i takt med at man fik øjnene op for de store indtægter, et land kunne tjene ind. I dag bruger de fleste regeringer med respekt for sig selv store summer på at brande sig som nation og turistdestination, og her Spanien er ingen undtagelse. Turismen indbringer rigtig mange penge i den spanske statskasse og ifølge det spanske turistministerium udgør indtægterne fra turisme mere end 19

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Global forbindelse, international dialog.

Global forbindelse, international dialog. Global forbindelse, international dialog. Et hurtigt overblik over Catalonien STØRRELSE Barcelona Catalonien 32.107 km 2 Belgien 30.510 km 2 Schweiz 41.290 km 2 INDBYGGERTAL Schweiz: 8.327.126 Catalonien:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere