Nr Om at samle Jernbanemærker Side 24. Når et frimærkemotiv. Ny litteratur Side 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 2008. Om at samle Jernbanemærker Side 24. Når et frimærkemotiv. Ny litteratur Side 30"

Transkript

1 Nr OKTOBER 69. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Når et frimærkemotiv genbruges Side 10 Ny litteratur Side 30 Om at samle Jernbanemærker Side 24 Udkast til danske frimærker 1986 Side 37 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund

2 POST Greenland I FRIMÆRKE-FORUM 2008 FREDERICIA NOVEMBER På POST Greenland stand præsenterer vi i år en udstilling af grønlandske fossiler i samarbejde med Geologisk Museum. Årsagen er, at POST Greenland i maj måned udgav tre frimærker om dette emne. I den anledning vil der lørdag 8. november kl.11:30 og kl.14:30 på POST Greenlands stand også være et foredrag af PhD MSc, Bent Lindow om fossiler i Grønland - beviserne for nogle af de vigtigste begivenheder i livets udvikling på jorden. Derudover viser vi spændende rammer om den finske opdagelsesrejsende Adolf Erik Nordenskiöld, som var på flere ekspeditioner i Grønland A.E. Nordenskiöld er netop temaet for den første fællesudgivelse mellem Grønland og Finland, som også kan erhverves på nye frimærker på vores stand. Frimærkerne udkommer i helark og miniark, og fås desuden i en fælles souvenirmappe. Desuden medbringer POST Greenland masser af årsmapper 2008 samt alle de nyeste frimærker fra udgivelsen 20. oktober Traditionen tro vil du også kunne møde nogle af vores dygtige grønlandske frimærkekunstnere, i år Ina Rosing og Linda Riber, og få dine førstedagskuverter signeret. VIND EN REJSE TIL GRØNLAND FOR TO PERSONER På POST Greenlands stand vil du kunne hente en lille konkurrencefolder. I den kan du teste din viden om grønlandske frimærker og derved deltage i lodtrækningen om en rejse for to personer til Ilulissat (Jakobshavn). Ilulissat betyder isbjerg på grønlandsk og ligger 250 km nord for polarcirklen. Masser af kæmpestore isbjerge er netop, hvad man vil opleve i Ilulissat, da byen ligger ved mundingen af verdens mest produktive isbræ. Her produceres hele 20 millioner tons ismasse i døgnet. Rejsen har en værdi af kr. og vinderen af denne uforglemmelige grønlandske oplevelse bliver fundet på messens sidste dag, søndag 9. november, lige inden lukketid, hvor vi trækker lod blandt alle afleverede svarkuponer, som du finder i konkurrencefolderen. POST Greenland Filatelia Postboks 121, 3913 Tasiilaq, Grønland. Tlf (kun dansk landstakst). Fax: Eller direkte på vores hjemmeside: 2

3 LEDER Hjemmesidepremiere! Danmarks Filatelist Forbunds nye hjemmeside havde premiere 1. oktober. Det er vi rigtigt glade for, og det håber jeg også, at alle DFFs medlemsklubber og medlemmer er. Det har været en lang og sej proces med rigtigt mange forhindringer undervejs. Jeg vil gerne takke alle bidragyderne for et stort arbejde, især Søren Chr. Jensen og Jens Munk, henholdsvis webredaktør og webdesigner. Hjemmesiden er ikke traditionel, og det skal den heller ikke være. Mange andre frimærkeforbunds hjemmesider har som hovedformål at organisere en masse forbundsstof, så man let kan finde det og iøvrigt videreformidle en lang række oplysninger om aktiviteter, udstillinger, store og små nyheder fra forbundets hovedkvarter. Det skal vores hjemmeside også, og hvis det blot havde været dette, der var formålet, havde opgaven været let nok. Men formålet har også været at lave et vindue ud til den almindelige ikke-organiserede samler, til den brede offentlighed, som ikke ved ret meget om frimærkesamleriet. Et vindue, som på en spændende og indbydende måde giver uindviede en forsmag på frimærkehobbyen store glæder, og som giver lyst til at give sig i kast med frimærker. Den åbne del Hjemmesiden er derfor bygget op i to hoveddele: en åben side rettet mod den brede offentlighed, hvor man kan finde basale oplysninger, hvor man kan finde DFFs medlemsklubber, hvor man kan melde sig ind i DFF som abonnent på DFT eller som medlem af en af forbundets mange klubber. I hjemmesidens korte levetid har jeg allerede modtaget adskillige indmeldelser, så det har altså allerede nu vist sig at være en rigtig måde at gøre det på. Den lukkede del Den anden del af hjemmesiden er en lukket del, som kræver, at man har en adgangskode for at få adgang til den. Denne lukkede del er i sin opbygningsfase og vil være det i lang tid, ja måske altid. Den skal så for det første indeholde alle de nødvendige basisinformationer, som skal være tilgængelige på en forbundshjemmeside: vedtægter, mødereferater, og alt sådant lidt tørt stof, som det imidlertid for foreningsdemokratiets skyld er vigtigt, at det er tilgængeligt for medlemmer og klubbestyrelser. Der er også oversigter over diasserier, foredragsholdere, udstillingsvejledninger, udstillingsreglementer osv. Det er områder, som en hjemmeside skal indeholde, og hvor netop en hjemmeside er det perfekte sted at vedligeholde sådanne oplysninger. Men det er også planen, at den lukkede side skal give adgang til en række direkte medlemsaktiviteter. F.eks. en biblioteketfortegnelse. Måske også med tiden - det kræver en stor indsats - en fortegnelse over artikler i DFT fra tidernes morgen (dvs. 1934). Meget hurtigt vil siden give adgang til at se de nyeste DFTer direkte på skærmen. Måske vil vi også kunne få en afdeling for udstillingssamlinger, hvor man kan i ro og mag hjemme ved PCen kan studere enkeltsamlinger i detaljer. Motivsamlerne og posthistorikerne er allerede startet, som vi fortalte om i forrige DFT. Der vil være en lille netboghandel, som måske med tiden kan vokse sig større, det afhænger af, om den bliver brugt. Men den lukkede del vil også meget hurtigt have et område med sin egen net-frimærkeklub. Alle DFFs forbundsmedlemmer er fødte og gratis medlemmer af denne netklub. Det eneste, der kræves er, at man har en adgangskode. Man kan bygge sådant et adgangssystem meget kompliceret op eller vælge et let. Vi har valgt at gøre det sidste, men det kan så også misbruges. Password Vi har valgt at kopiere det tyske forbunds system, hvor man hver måned opgiver en ny adgangskode i det tyske forbundsblad til den tyske hjemmeside. I hvert nummer af DFT vil der derfor være optrykt en adgangskode, som er gyldig indtil næste DFT kommer på gaden. Det siger sig selv, at det kan misbruges. Man skal jo blot kunne læse/låne et nummer af DFT for at få adgang. Jeg vil derfor opfordre medlemmerne til ikke bare at lade alle og enhver få fri adgang, men måske fortælle folk, at hvis de ikke kan undvære DFT og DFFs hjemmeside, så var det måske på tide at melde sig under fanerne og få et medlemskab, enten som enkeltabonnent eller som medlem af en DFF-klub. Det koster at lave DFT, og det koster at lave en ny hjemmeside, men jo flere vi er om at trække læsset, jo mindre bliver omkostningerne for den enkelte. Krarup Brugernavn: dff Kode: 4rbs1851 3

4 FRA FORBUNDET Bestyrelsens beretning Indledning Hermed følger Danmarks Filatelist Forbunds bestyrelses beretning for de seneste 2 år. Beretningen kan, hvis dette ønskes, uddybes på Repræsentantskabsmødet d. 22. november I forbindelse med forrige repræsentantskabsmøde i november 2006 viste det sig meget svært at finde frivillige, der ville stille op til Forbundets bestyrelse. Det resulterede i, at de sidste kandidater først blev fundet under mødet. Det siger sig selv, at det ikke er en optimal løsning. Den mellemliggende periode har ikke været mindre svær. Der har været flere udskiftninger i bestyrelsen, hvilket har gået ud over kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Kort tid ind i perioden resulterede sygdom i, at Torben Mehl Jørgensen måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet. 1. suppleant Mogens Bach Andersen indtrådte i stedet. I juni 2007 meddelte Forbundets daværende formand, Erik Vermeij, at han desværre grundet stigende arbejdspres også så sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen. 2. suppleant Ole Johansen indtrådte i bestyrelsen og næstformand Jan L. Drejer overtog formandsposten. Desværre gjorde Ole Johansens arbejdssituation, at han også efter kort tid meddelte, at der ikke kunne findes tid til bestyrelsesarbejdet. For at gøre ondt værre var 3. suppleanten ramt af sygdom og kunne ikke indtræde i bestyrelsen. Forbundets vedtægter gør, at bestyrelsen har mulighed for bede personer om at deltage i bestyrelsesarbejdet. Derfor blev Steffen Madsen, Fredericia bedt om at indtræde. På trods af en stor arbejdsindsats fra bestyrelsen siger det sig selv, at så mange udskiftninger på relativ kort tid går ud over det arbejde og de opgaver, der skal udføres. Vi må også konstatere, at det i dagens Danmark kan være overordentligt svært at have fuldtidsarbejde og også deltage i bestyrelsesarbejde. Og det er vel et problem, som også mange klubber kan nikke genkende til. Alligevel kan vi se tilbage på en periode, hvor der trods ovennævnte problemer er kommet gang i forskellige aktiviteter. Der har været opgaver nok at tage fat på, og der følger nu en gennemgang af de forskellige aktiviteter. Ungdomsarbejdet Efter valget på sidste repræsentantskabsmøde gik bestyrelsen i gang med overvejelser angående ungdomsarbejdet. Vi har fået oprettet et juniorudvalg bestående af: Benny Andresen, Charlotte Stryhn, Helmer Buch og med Nelly Kristensen som formand. Udvalget har efter bedste evne forsøgt at få organiseret ungdomsarbejdet. Vi har forsøgt med arrangementer, men har desværre ikke haft den største opbakning af deltagere. Til gengæld har vi haft den glæde, at der er kommet en ny børnefrimærkeklub (børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse) i Hylke. Desuden ved vi at der i Ølstykke vil være SFO arbejde som en Frimærkeklub, dog ikke direkte tilknyttet DFF, men det arbejdes der på. I skrivende stund har vi ca. 150 juniormedlemmer fordelt i Hylke, Vordingborg, Børnefrimærkeklubben samt små afdelinger tilknyttet 18 klubber fordelt over hele landet, undtagen Fyn og Bornholm. For at støtte dannelsen af ungdomsklubber har DFFs bestyrelse vedtaget, at alle juniorer under 18 år er kontingentfrie til DFF. Det skal understreges, at alle juniorer modtager DFT på linje med voksne medlemmer. Vi har haft et fint samarbejde med Post Danmark Frimærker især omkring Frimærker i Forum, som jo i fremtiden hedder Frimærkeforum. Vores tiltag lige nu er rettet mod regionen vest for broerne, dvs. Jylland, vores plan er dernæst at pleje dette, og så langsomt men sikkert rykke mod øst. Vi håber på velvilje fra de eksisterende klubber. Vi vil forsøge at lægge et program, så vi kan komme rundt og besøge messer og byttedage, gerne fordelt fra Skagen til Gedser. Udvalgets mål er, at vi gerne vil besøge alle juniorklubber i Danmark, for ad denne vej måske bedre at kunne lave arrangementer, der kan tiltrække det enkelte medlem. Det mål er desværre ikke nået endnu, men det arbejdes der på. Kontaktpersoner Hvad angår DFFs kontaktpersoner rundt omkring i landets regioner, er der sket en positiv udvikling siden sidste repræsentantskabsmøde. For 2 år siden var der lagt op til, at der skulle laves en ny struktur for kontaktpersonerne, men rokeringer i forbundets bestyrelse gjorde, at der ikke rigtig kom gang i reformen ligeledes måtte sidste års forårsmøde aflyses på grund af mange afbud. Til gengæld kom der skred i arbejdet efter fællesmødet i Odense i september 2007, hvor vi efter et indlæg af Erik Vermeij besluttede, at det gamle regelsæt for kontaktpersoner stort set indeholdt de ele- 4

5 menter, der skulle tages fat på. Efter dette møde gik kontaktpersonerne hjem til deres respektive regioner og fik afviklet møder, hvor der blev samlet op på de hængepartier, der var. Bl.a. valg og nyvalg af kontaktpersoner. Den første store opgave for kontaktpersonerne blev at være bindeled mellem klubberne og forbundskontoret i forbindelse med etableringen af de regionale hjemmesider. På regionale møder, hvor DFFs bestyrelse har været repræsenteret på alle møderne, har indtrykket været, at der er vilje til og ønske om at fortsætte den positive udvikling i samarbejdet mellem kontaktpersonerne og forbundets bestyrelse og kontorets daglige ledelse. Næste store opgave for kontaktpersonerne bliver at arrangere de nye bestyrelsesseminarer i nær fremtid. Regionale hjemmesider De danske frimærkeklubber har haft en meget uens tilstedeværelse på internettet. Nogle har meget flotte hjemmesider, andre mere ydmyge, mens ca. 50 % af DFFs medlemsklubber slet ikke er til stede på nettet. Da det er en meget væsentlig forudsætning for tilgang af yngre frimærkesamlere, at klubberne er synlige på internettet, besluttede bestyrelsen at udvikle regionale hjemmesider for alle landets regioner i samarbejde med de enkelte kontaktfolk. Inspirationskilden var den glimrende hjemmeside for klubberne i Nordjylland dk. På nuværende tidspunkt er hjemmesiderne for Fyn (www. sfpf.dk), Østjylland (www.sfoj. dk), Syd- og Sønderjylland (www. sfsj.dk), Lolland-Falster (www. sfplf.dk) og Nordsjælland (www. sfns.dk) på plads samt naturligvis Nordjylland der jo i mange år har haft mønsterhjemmesiden, som i øvrigt har tjent som model for de øvrige. Jens Munk har med stor entusiasme fremstillet hjemmesiderne. De resterende hjemmesider forventes snart også at være på plads. Det er muligt via hjemmesiderne at melde sig ind i de enkelte klubber. Der meldes allerede om pæn succes med tilgang af nye medlemmer ad denne kanal. DFFs Bibliotek DFFs bibliotek er som nævnt i DFT 4/2008 færdigopstillet og klar til udlån. Biblioteket omfatter en større bogsamling og en endnu større samling filatelistiske tidsskrifter. Der er hensigten hele tiden at udvide bibliotekets beholdninger både med nyudgivelser og ældre værker med tyngde. Donationer modtages meget gerne! Tidsskriftsbiblioteket vil blive suppleret, så det er så komplet som muligt hvad angår skandinaviske filatelistiske tidsskrifter. De 3 bibliotekarer Erik Arvedsen, Jørgen Kluge og Svend Åge Larsen vil i sæsonen holde åben 1 gang om ugen torsdage Bestyrelsen vil gerne takke de tre for det uegennyttige og frivillige arbejde, de har ydet i bibliotekets tjeneste. Verden på mærkerne Projektet Verden på mærkerne, som markedsføres sammen med Post Danmark Frimærker fortsætter nu på sjette år. Hvert år stifter ca nye børn kendskab til frimærkesamleriet i en undervisningssituation. Projektet har international opmærksomhed og misundes os i mange lande. Der er ingen tvivl om, at Verden på mærkerne på sigt skaber mange nye frimærkesamlere. Materialet bliver markedsført ved direct mail hvert år til samtlige skoler i Danmark, og vi har sammen med medarbejdere fra Post Danmark Frimærker deltaget i to skolebogsmesser i henholdsvis Århus og Roskilde, hvor materialet fik en meget positiv modtagelse. Nelly Kristensen, Mogens Børresen og Ejnar Christiansen sørger utrætteligt for, at materialet pakkes og sendes ud til skolerne. Og vi er meget glade for at Birgit Jørgensen har påtaget sig den store opgave det er at pakke de mange, mange hundreder poser med opgavebestemte frimærker. Projektet er så stor en succes, at vi i øjeblikket når ca. 10 % af skoleårgangene i klasse. Det er på niveau med mange sportsorganisationer. Projektets formål er at lade børn stifte bekendtskab med frimærkehobbyen, således at de på et eller andet tidspunkt måske får lyst til at tage hobbyen op. Dette formål nås til fulde. Derimod resulterer arbejdet ikke umiddelbart i dannelsen af nye børnefrimærkeklubber. Successen med Verden på mærkerne viser, at børn i Danmark i dag er interesseret i frimærker. Aldersgruppen er 8-12 år. Hvis interessen skal plejes ud over den ene uge, hvor skolen sørger for underholdningen, er recepten at oprette børnefrimærkeklubber i tilknytning til skoler, biblioteker eller skolefritidsordninger med møder om eftermiddagen. Det eneste, der mangler, er de lokale ildsjæle, som vil stå for klubarbejdet. DFFs ungdomsgruppe står parat med støtte og vejledning! Børnefrimærkeklubberne i Vordingborg og Hylke har vist vejen. Hjemmeside På sidste repræsentantskabsmøde fremlagde Søren Chr. Jensen detaljerede planer for udviklingen af DFFs hjemmeside. Desværre har det været svært at omsætte visionerne i praksis. Vi baserede hjemmesideløsningen på et standardprogram, som ikke i detaljer opfyldte vores kvalitetskrav. Vi ville basere hjemmesiden på en standardløsning, netop for ikke at være afhængig af ekspertbistand. Vi måtte erkende, at det ikke var muligt at nå et tilfredsstillende resultat af den vej. En ny hjemmeside er netop udviklet i samarbejde med Jens Munk, og siden har haft premiere. Siden er bygget op med en åben del tilgængelig for alle og en lukket del, som kun er tilgængelig for DFFs medlemmer. Et password, som kan findes i DFT, 5

6 er nødvendigt for at logge på denne del af hjemmeside. Der er mange planer for den lukkede del. Det nyeste skud på stammen er, at de seneste udgaver af DFT bliver præsenteret, så man kan bladre i bladet, lave søgninger og forstørre enkeltillustrationer direkte på skærmen. Men mange flere faciliteter er på tegnebrættet. Sitet vil blive udviklet løbende. Administration Forbundets kontor på Jagtvej 74 i København er nu på plads. Opgaverne er mange: regnskab, medlemsregistrering, eftersendelse af DFTer, kontakt til bestyrelse, kontaktfolk, klubrepræsentanter og enkeltmedlemmer med alle mulige og umulige ekspeditioner. Utallige er også de henvendelser, hvor forretningsføreren må svare på spørgsmål fra menigmand og dagspresse om frimærkerelaterede spørgsmål. Indimellem kan det derfor desværre være svært at komme igennem på telefonen i den begrænsede telefontid. Den mest sikre kommunikationsform er i dag e- mailen, hvor forretningsføreren er på nærmest døgnet rundt. Over 80 % af alle henvendelser til kontoret i dag sker pr. mail. Heldigvis er der trofaste hjælpere til de mere praktiske gøremål. Ellers ville det være meget svært at få alle ender til at mødes. Dommerkollegiet Dommerstyrelsens opgave er at uddanne nye dommere og vedligeholde dommernes uddannelse. Det sker ved 2 årlige weekendmøder i Odense. Her drøftes også nye tiltag rundt om i FIP og FEPA. I tidsrummet der er gået siden sidste repræsentantskabsmøde, er der blevet optaget nye dommerelever og enkelte dommere er trådt ud. Der sker altså et løbende generationsskifte. Vi har den glæde, at der er blevet oplært nye internationale dommere: Lars Engelbrecht, Lars Peter Svendsen samt Henrik Mouritsen. Christian Jantzen er blevet uddannet som klubdommer. Et af de problemer vi står med er Åben klasse, der har stået i stampe mellem 2 stole: mellem det gamle danske reglement og det nye nordiske. Det har givet mange frustrerede udstillingssamlere, når man udstiller i de nordiske lande. Dette vil blive taget op her ved næste samling i dommerstyrelsen. Vi har i 2007 og 2008 måttet afholde lukkede nationale udstillinger, da der ingen klubber havde meldt sig, og der var samlere, der gerne ville opnå merit til at udstille i udlandet. Peter Bech, som er bestyrelsens repræsentant i dommerstyrelsen, deltog i begge som forbundets kontrollant. Et af problemerne i dansk udstillingsfilateli er, at vi mangler danske udstillinger. Derfor kniber det med at få dommerelever ud i praktik. Det kniber også med at få nye udstillere og nye udstillingssamlinger på vej. Udstillinger Perioden har desværre været præget af meget lav udstillingsaktivitet i Danmark. Der har været en del propagandaudstillinger, og mange klubber har i forbindelse med jubilæer valgt mindre arrangementer frem for klubudstillinger med bedømmelse. Som nævnt ovenfor var der i 2007 og 2008 ikke nationale frimærkeudstillinger i Danmark, og der måtte derfor som nødløsning afholdes en såkaldt lukket bedømmelse. Det er ikke nogen god udvikling. Der er dog med succes afholdt 2 klubudstillinger Guldborgsund 2007 på Nordfalster og Forår 2008 i Hornslet. I november 2008 afholdes klubudstilling i Ålborg. Men det er så også alt! Der er udstillinger på vej, således nationale udstillinger i 2009 i Odder, 2010 i Hillerød og 2011 i Horsens og ikke at forglemme Nordisk udstilling i 2012 i København. Der er også klubudstillinger på vej i Fåborg, Motivsamlerne og Vejle. På det internationale plan har der været talrige udstillinger, både FIP Verdensudstillinger og FEPA Europæiske udstillinger. Danske udstillere har klaret sig rigtig godt i det internationale selskab. Økonomi DFFs bestyrelse har med tilfredshed konstateret, at de overordnede budgetrammer for regnskabsårene 2006/07 og 2007/08 stort set er overholdt. På indtægtssiden kan man se, at de stagnerede medlemstal i medlemsklubberne bevirker en mindre indtægt end budgetteret trods forhøjelsen i kontingentsatserne ved sidste repæsentantskabsmøde. Fondstilskuddet fra DFFs fond samt tilskuddet fra tipsmidlerne er meget vigtige elementer for at opretholde balance i regnskabet. De to store poster på udgiftssiden er administrationsomkostningerne samt udgiften til fremstilling og distribution af DFT. Bestyrelsen har overvåget udgifterne nøje, der har været kvartalsvis budgetrapportering, og der har været udfoldet stor energi for at holde udgifterne i ro. Aktiviteten: Verden på mærkerne har kostet mere end budgetlagt. Det har især været større indkøb af materialer samt omkostninger til pakning og distribution. Her er prisen for undervisningsmateriale for nyligt blevet forhøjet med ca. 20% for at dække nogle af omkostninger. Flere budgetposter er ikke blevet udnyttet, en af undtagelserne er dog den forøgede satsning på hjemmesideudvikling, som har været højere end budgetteret, men der er også tale om udvikling af rigtigt mange nye internetsider. Samlet set bevirkede regnskabsåret 2006/07 et overskud på kr før kursreguleringer og regnskabsåret 2007/08 et overskud på kr før kursreguleringer. Der kan dog opstå mindre reguleringer på det seneste årsregnskab, fordi det ikke er færdigrevideret fra revisors side. De såkaldte ikke-realiserede kursgevinster på obligationsbeholdningen forrykker dette re- 6

7 sultat, således at der samlet for de to regnskabsår er et underskud på kr. Men disse ikke-realiserede kursgevinster er for det første udenfor bestyrelsens kontrol. For det andet er de netop ikke realiserede. Bestyrelsen har altid udfoldet en forsigtig investeringspolitik: der bliver kun investeret i korte eller lange obligationer. Der bliver altid købt til under pari. Dvs. der bliver aldrig investeret i aktier og andre mere risikable papirer. Der er derfor en sikker forrentning og en lav risiko. Når obligationerne udløber eller udtrækkes sker det til parikurs, altså over den kurs obligationerne oprindeligt er købt til. Kursudsvingene i mellemtiden er vi dog ikke herrer over. Bestyrelsen har besluttet ved fremtidige afrapporteringer ikke at medtage disse ikke-realiserede kursudsving i driftsresultatet, men alene at lade dem fremgå af statusregnskabet. Nordisk og internationalt samarbejde Der holdes fortsat tæt kontakt til de øvrige nordiske forbund. Der udveksles erfaring ligesom fælles strategier i forhold til større sammenhæng diskuteres. Der afholdes så vidt muligt 2 årlige formandsmøder, der går på skift ligesom specielt mails bruges til udveksling af fælles anliggender. På internationalt niveau i henholdsvis FEPA og FIP har disse organisationer fortsat præg af overvejende at dreje sig om udstillinger, deres afvikling, udstillernes vilkår samt reglementer. Bestyrelsesseminarer Der har i perioden ikke været afholdt bestyrelsesseminarer. Men det er planen, at et nyt sæt bestyrelsesseminarer vil blive afholdt i næste periode landet over. DFT I 2006 blev der gennemført en gennemgribende omlægning af DFTs produktion. Torben Lethraborg blev ansat som medredaktør og sammen med Ib Krarup Rasmussen står begge redaktører nu for fremstillingen af al redaktionelt og layoutmæssigt arbejde forbundet med bladets produktion. Det har givet væsentlige arbejdsbesparelser, øget kreativitet og samtidigt har det også medvirket til betydelige økonomiske besparelser. Omkostningerne til forsendelse af DFT stiger dog fortsat støt og spiser hurtigt af de besparelser, der indhentes andre steder. Derfor blev det besluttet af bestyrelsen at ændre udgivelsesterminerne fra 9 årlige til 7 årlige numre fra Det samlede årlige sideantal er dog blevet forøget, fordi hver udgave af DFT nu har 64 sider. På den måde har det været muligt at holde omkostningerne til DFT indenfor budgetrammen og samtidigt sikre læserne reelt mere læsestof. I begyndelsen af 2008 gennemførtes en læserundersøgelse med stor opbakning, hvor op imod 10% af læserne deltog. Undersøgelsen viste en meget stor tilfredshed med bladets indhold, men pegede også på en lang række områder, hvor bladet kunne udvikle sig. Et særligt positivt resultat af undersøgelse var, at ca. 110 læsere oplyste, at de gerne ville bidrage med et eller flere indlæg i DFT. Bestyrelsens arbejdspapir: Hvilke opgaver løser DFFs forretningsfører og bestyrelse? Siden sidste repræsentantskabsmøde har bestyrelsen udarbejdet et særligt arbejdsgrundlag for sit og forretningsførerens arbejde. Arbejdsgrundlaget tjener som oversigt over aktuelle samt fremtidige arbejdsopgaver. Formålet med papiret er at skabe sig et overblik over arbejdsopgaverne, undgå at opgaver falder til jorden, men også at opsamle gode ideer, så de ikke bliver glemt. Det er opbygget efter formålsparagraffen i DFFs vedtægter med en særlig tilføjelse af DFFs administration. De fem hovedpunkter er: - at udbrede kendskabet til og interessen for filateli - at virke koordinerende for DFFs medlemsklubber - at medvirke til organisering af filatelistiske aktiviteter - at varetage filateliens interesser overfor myndigheder - at repræsentere dansk filateli i det internationale arbejde Som særligt punkt er tilføjet: administration Arbejdspapiret er de facto en analyse af DFFs formål og opgaver til mindste detalje. Det vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet og kan tjene til en nærmere diskussion af, hvilken struktur DFF skal have i fremtiden, og hvilke opgaver der skal løses. Fremtiden På trods af de i indledningen nævnte problemer med udskiftninger i bestyrelsen og dermed manglende kontinuitet har samarbejdet i bestyrelsen og med forretningsføreren været præget af positivitet og det har også været konstruktivt i den udstrækning, det har været muligt. Hvad kan vi og hvad skal vi forvente af fremtiden? Det er glædeligt, at de fleste i bestyrelsen har givet håndslag på at tage en tørn til. Vi skal faktisk kun tage afsked med et enkelt bestyrelsesmedlem, nemlig Ken S. Jørgensen, som til gengæld også gennem mange år har ydet en stor indsats for DFF. Det er glædeligt, at det lykkedes bestyrelsen at finde kandidater til den ledige plads samt til suppleantposterne. Det skal dog ikke afholde landets klubber fra at indstille andre kandidater. Det vil kun være positivt med flere kandidater. Alle har et ansvar for fremtiden Forbund, funktionsfolk, klubbestyrelser og menige medlemmer. Kun ved en fælles indsats kan vi sikre dansk filateli. Vi har i den forgangne periode inddraget vore funktionsfolk endnu mere i arbejdet, og i den kommende tid, vil vi forsøge at få uddelegeret flere opgaver i udvalg. 7

8 REGNSKAB OG BUDGET Budgettal Regnskab 2006/07 Budget 2006/07 Regnskab 2007/08 Budget 2007/08 Budget 2008/09 Budget 2009/10 Budget 2010/11 Indtægter Kontingenter Annoncesalg Andre indtægter Verden på mærkerne Renteindtægter Tilskud Tilskud tipsmidler Indtægter i alt Udgifter Administration Bestyrelsens budgetramme DFT udgivelse Webudgifter Dommerkollegiet Udenlandske relationer Diverse møder mm Aktiviteter Verden på mærkerne Udstillinger Tombola Repræsentantskabsmøde Ungdomsarbejde Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før kursreguleringer Kursreguleringer af værdipapirer Årets resultat Regnskabet for 2007/08 er ikke færdigrevideret af revisor ved redaktionens slutning. Der kan således blive foretaget mindre korrektioner. 8

9 Samleren Samleren Specialbutik med Europas største udvalg af samlertilbehør Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Besøg vores stand på Frimærker 2008 i Forum 31. okt-2. nov. og FrimærkeForum 08 Fredericia Messecenter nov. Udvalg af kilovarer på standen De nye kataloger på lager Stender NYHED Blankoblade med lommer Pr. pk. Kr. 69,- Vario album system Indstiksblade kun kr. 25,- pr. pk. 50 Blankoblade 102 og Globe ringbind Tilbud Kun kr. 229,- Alt SAFE på lager Se Signoscope og Perfotronic på standen

10 Når et frimærkemotiv genbruges S.S. Adriatic på frimærke i USA og på portomærke i Peru Af Janus Clausen Fløng Hedehusene Frimærkeklub Faktisk giver det ikke den store mening, at bruge en hel artikel på et frimærke man ikke selv har, eller for den sags skyld et portomærke man ikke har på brev. Men nogen gange kan man ikke lade være med, at skulle undersøge noget nærmere og nogen gange er historien så pudsig, at man ikke kan lade være med, at skulle fortælle historien alligevel. Det er udgangspunktet for denne artikel. Da jeg for nogle år siden rejste i Peru og Ecuador sammen med min kæreste, fik jeg fingrene i nogle bøger om Perus posthistorie i slutningen af 1800-tallet. Jeg forstod egentlig ikke et klap af hvad der stod i de bøger (de var på spansk ) og jeg kiggede kun billeder da jeg bladrede bøgerne igennem tilbage i Danmark. En enkelt illustration af et frimærke fik mig til at studse over, hvad den dog lavede i en bog om Perus frimærker. Frimærket er fra USA, og viser et skib med to skorstene og to master. Ud fra bogens tekst kunne jeg tyde, at skibet hed S.S. Adriatic [Ill. 1]. S.S. Adriatic kom på frimærke i USA i 1869, værdien var 12 cent og formålet med mærket var primært, at betale for breve af 2. vægtklasse til Storbritannien [ill. 2] For så vidt er der jo ikke noget i galt i, at trykke et dampskib på frimærke og valget af S.S. Adriatic er vel heller ikke helt tilfældigt. Om S.S. Adriatic Skibet tilhørte firmaet The New York & Liverpool United States Mail Steamship Company (også kendt som The Collins Line ) og skibet sejlede på sin jomfrurejse i 1857 fra New York til Liverpool på ti dage og i 1861 på bare seks dage! Det 351 fod lange og tons tunge skib, var altså et af de hurtige skibe i sin samtid, men led desværre under firmaets dårlige økonomi, (i takt med, at den amerikanske stats tilskud blev mindre, blev underskuddet større), og nåede derfor kun at sejle en enkelt tur til Liverpool da Collins Line gik fallit. I Liverpool blev det solgt til The Royal Atlantic Steam Navigation Company som ejede skibet indtil 1868 hvor det blev solgt til Bates & Co. fra Liverpool. Hvis et skib havde følelser havde Adriatic nok været ked af denne handel det betød nem- Ill. 1: Det amerikanske 12 cents frimærke med S.S. Adriatic som motiv. Tilhører Poul Larsen. Ill. 2: Brev sendt fra New York den 24. november 1869 til London. Portoen 12 cents var dækkende breve på en ½ ounce på ruten gældende fra 1. januar 1869 til 1. januar Brevet her er til salg på internettet for $ 775,-! html?category_id=40&item_id=607 10

11 Ill. 3: Specimen til 10 dollar pengesedel til brug i banken Citizens Bank of Louisiana. Tilhører Chuck Wooster, USA. lig, at skibet blev gjort til sejlskib i stedet for dampskib! I 1885 blev Adriatic ophugget efter, at have sejlet nogen tid i Vestafrika. Om det amerikanske frimærke Ved sin skabelse var S.S. Adriatic altså et mindre vidunder på Atlanten, men blev degraderet til sejlskib det samme år, som det blev motiv på et amerikansk frimærke! Mærket har Scott nr. 117, er takket 12, trykt i stålstik i grøn farve, har grill i første oplaget ikke i andet oplaget fra 1875 (Scott 128) og er trykt i et oplag på frimærker hos firmaet National Bank Note Company (herefter NBNCo) som i perioden 1861 til 1872 trykte samtlige amerikanske frimærker. Selve motivet blev graveret af James Smillie i 1860 og blev først skabt som motiv til en 10 dollar seddel, som skulle bruges i Louisiana. [ill. 3 og 4]. Det blev den dog aldrig. Rammen var graveret af George E. Thurber der graverede de fleste rammer til amerikanske frimærker i denne periode [ill. 5 og 6]. S.S. Adriatic og Peru Hvorom alting er, så kan det vel godt forsvares, at trykke et amerikansk produceret vidunder skib på frimærke i USA det på trods af sammenfaldet med Ill. 4: Vignette aftryk af det oprindelige gravure, udført til pengesedlen fra Louisiana. En mindre vision af vignetten blev i 1869 brugt til frimærke i USA, og i 1874 til portomærke i Peru. Tilhører Chuck Wooster, USA. udgivelse og omlægning til sejlskib og det faktum, at skibet for længst var blevet engelsk. Men grunden til frimærket var trykt i en bog om Perus posthistorie er på engang mystisk og simpel. Simpel fordi, at centrumet (motivstykket) i det amerikanske frimærke, er fuldstændig ens med det ene af to motiver (det andet er en lama) på Perus portomærker der første gang udkom i 1874 [ill. 7] og som blev trykt og udgivet i flere udgaver helt frem til 1908 [ill. 8]! Mystisk fordi S.S. Adriatic aldrig havde været i nærheden af Peru, ligesom de firmaer det tilhørte ikke havde sejlet til eller fra Peru Ill. 5+6: Udkast til frimærker i værdien 2 og 3 cents udsendt i Rammerne på mærkerne er tegnet af George E. Thurber hos NBNCo. Fundet på internettet. 11

12 Ill. 7: Perus første serie af portomærker. Forfatterens egne mærker. S.S. Adriatic på portomærker i Peru NBNCo havde til huse i New York, byen som S.S. Adriatic forlod på sin jomfrufærd. Firmaet var i 1873 blev bedt om, at skabe en serie portomærker til, at betale strafporto og til, at forudbetale breve. Mærkerne blev taget i brug i maj 1874 [ill. 9]. Det primære formål for mærkerne som almindelige porto var, at betale for indenrigsportoen i Peru, for udenlandske breve der primært ankom med dampskib til Peru [ill. 8]! De største havnebyer i Peru på dette tidspunkt var Callao (tæt på hovedstaden Lima), Paita (nord for Lima), Arica tæt på grænsen til Bolivia (i dag ligger byen i Chile) og Tumbes tæt på grænsen til Ecuador. Formentlig har planen været, at mærkerne også kunne bruges på breve til udlandet, dækkende portoen lokalt i Peru, men det blev aldrig effektueret. Hvor dampskibet skulle symbolisere ankomsten af breve fra udlandet, så symboliserede lamaen transporten af posten i Peru. Lamaen er i dag såvel som dengang et dyr der bruges til transport og nationalt peruviansk symbol. Det findes derfor på et utal af frimærker og også i landets våbenskjold [ill. 11]. Desværre ejer jeg ikke selv et brev med det peruvianske portomærke, hvorfor illustrationerne her lånt fra Internettet. I dag findes der med sikkerhed under breve med disse portomærker, og de er derfor utroligt eftertragtede desværre! Afslutning Det peruvianske portomærke var det ottende af sin slags i verden og det første uden for Europa! Hvor de fleste andre lande brugte tydelige tal til, at vise hvad der skulle betales i strafporto, så valgte Peru, at vise bl.a. et dampskib for, at symboliserer brugen af mærket. At det så blev S.S. Adriatic der skulle få Ill. 8: Eksempler på overtryk på portomærkerne trykt hos NBNCo. Forfatterens egne mærker. 12

13 Ill. 9: Brev sendt fra Huari til Trujillo via hovedstaden Lima. Fra slut-august 1876 til start-marts 1877 var der i Peru mangel frimærker med værdien 10 centavos, hvorfor det var tilladt, at klippe 20 centavos frimærker over på skrå. Brevet her er sendt i juni 1877 og er ved transit 1. juli sat i porto i Lima: dobbeltporto af den korrekte pris = 20 centavos. Tilhører Chuck Wooster, USA. pladsen øverst på portomærket, er måske mere en tilfældighed end fornuftigt. I hvert fald er der ikke umiddelbart andre forklaringer på, hvorfor S.S. Adriatic findes på et portomærke fra Peru, andet end at man havde en kliche hos NBNCo som passede ind i den type mærke man gerne ville have i Peru. Af samme grund har Peru som det eneste land uden for USA frimærker med Grill også på portomærker!! Litteratur: Carlos Nicoletti Gonzales: El Servicio Postal Y Filatélico en del Perú, Tomo II, Lima, Peru Philatelic Study Circle: www. peru-philatelic-study-circle.com. Smithsonian, National Postal Museum: Artikel i Maritime Motiver, nr. 43, april, Ukendt forfatter. Ill. 11: Perus første takkede frimærke trykt af American Bank Note Company, New York. Forfatterens eget mærke. 13

14 Ill. 10: Brev sendt fra New York den 31. januar 1877 til Lima. Fra juli 1875 var porto til Peru 17 cents, brevet her er frankeret med 34 cents for dobbelt porto. I Lima er et 20 centavos portomærke påsat som porto, dækkende for lokal porto i Peru. Tilhører Chuck Wooster, USA. 50 ÅR I FIOLSTRÆDE Forlang gratis jubilæums-prislisten i farver tilsendt med tilbud i frimærker fra Skandinavien Europa m.m. A æg forretningen et besøg se brevkasserne med Skandinavien, Europa, Oversø, helsager, censurpost m.m. Gl. postkort. Stort udvalg i danske stempler: stjernestempler, kontorstempler, nr.-stempler m.m. ILETA FRIMÆRKEHANDEL Fiolstræde 20, 1171 København K. Telefon: Åben hverdage Fredag Lørdag

15 Mød Bruun Rasmussen på FrimærkeForum 08 Stand Kom og få en uforpligtende vurdering af fri mærker, posthistorie og postkort. Desuden er der eftersyn på frimærker (dog kun enkeltmærker) til den kommende online-auktion, som afvikles søndag den 9. november. (De her viste effekter sælges på denne auktion). Vi søger indleveringer til kommende auktioner For yderligere oplysninger, ring eller se Bredgade København K Tel

16 POSTKORT DEL 4 Konseilspræsident Jens Christian Christensen Af Steffen Riis Fortsat fra DFT nr J.C. Christensen og ræven I april 1909 var tegneren Alfred Schmidt som sædvanlig i gang med at lave nogle tegninger til det stærk satiriske blad Klods Hans. Alfred Schmidt havde i årevis tegnet karikaturer af J.C. Christensen og talrige andre politikere, men netop i april 1909 havde han bemærket, hvordan de seneste voldsomme begivenheder havde sat sine spor på J.C. Christensens ansigt. Det blide engleagtige ydre og den lyse hårtop havde forandret sig. J.C. Christensen virkede klogere og endnu mere snu end tidligere, hvilket Alfred Schmidt tydeliggjorde ved at tegne en lille ræv i lommen på J.C. Christensen. Den lille ræv blev uhyre populær, og J.C. Christensens lille følgesvend blev en sand landeplage. Folk købte Klods Hans alene for at se, hvor Alfred Schmidt nu havde anbragt ræven. Den første ræv blev tegnet den og den afsluttede Alfred Schmidt historien med, at ræven udtalte: Farvel Jens Christian, nu lusker jeg af, men du ved, hvor jeg bor, og kender begge mine Udgange baade den til Venstre og den til Højre. Optakten til valget 1906 Rigsdagssamlingen sluttede i begyndelsen af april 1906, da der skulle afholdes valg til Folketinget den 28. maj. Den 1. april skrev J.C. Christensen i sin dagbog: Valgene bliver ikke lette at klare denne Gang, thi alle grupper uden for Venstrereformpartiet staa imod dette og imod Ministeriet; der maa derfor arbejdes ihærdigt. Det bliver for en stor Del Ministrene og ikke mindst mig, der skal holde valgmøderne, da der ikke er saa mange af Partiet, der er dygtige og villige dertil. J.C. Christensen holdt sit første valgmøde i Skelskør den 7. april, og i de følgende uger deltog han i valgmøder i en lang række provinsbyer og afsluttede i Ringkøbing de sidste dage op til valgdagen. For at kunne blive valgt til Folketinget skulle J.C. Christensen lade sig opstille i sin valgkreds (Ringkøbing), og han skulle desuden anbefales af mindst Postkort ca Ræven fandt også vej til adskillige postkort, og flere andre tegnere brugte Alfred Schmidts ræv i deres karikaturer. Dette kort er udgivet af forlaget N. Kirk, Aarhus, men hvem der har tegnet det vides ikke. Postkort 1906 med satirisk tegning af Carl Røgind, der forestiller sig hvordan J.C. Christensen har taget sine ministre i skole op til valget. J.C. Christensen sidder på katederet med riset, og Alberti er allerede sat i skammekrogen. Vilhelm Lassen har fingeren oppe, Raben-Levetzau keder sig bravt, og Enevold Sørensen lytter andægtigt. 16

17 tal i Folketinget. J.C. Christensen forsøgte at indgå en alliance med De Moderates leder Klaus Berntsen, men regeringen måtte forsætte som mindretalsregering og forhandle lovgivningen fra sag til sag. Postkort 1915 med billede af en af J.C. Christensens stillere. Det er smeden fra Staby, der er stilleren, og han har udgivet et postkort med billede af sig selv og sine soldaterkammerater, samt et skilt med en tegning af J.C. og ræven samt teksten Smeden fra Staby. J.C. Christensens Stiller. Postkortet er ikke fra 1906, idet ræven først dukkede op i J.C. Christensen privat og reformarbejdet I januar 1905 havde J.C. Christensen indlogeret sig i en lejlighed på Cort Adelers Gade 12, på hjørnet af Havnegade. Der boede han nærmere ved både Rigsdagen i Fredericiagade og Ministerialbygningen i Slotsholmsgade. Hans tjenestepige Emilie beskyttede ham, mod de mange der opsøgte ham for at få hans hjælp til alle mulige problemer eller blot for at tigge. J.C. Christensen begravede sig 15 af kredsens vælgere såkaldte stillere. J.C. Christensen skriver herom i sin dagbog den : Naa, i Morgen er det saa valgdag. Jeg har 19 Stillere, og jeg har bedt dem og Valgbestyrelsen, tilsammen mellem 40 og 50 Personer til en lille Smørrebrødsfrokost på Hotellet, naar Valget er forbi. Jeg plejer at have en saadan lille sammenkomst ved denne Lejlighed. Det nævnte hotel er Hotel Ringkøbing. Valget 1906 Op til Folketingsvalget i 1906 havde oppositionen Højre, Moderate, Radikale og Socialister et fælles mål, nemlig at vælte regeringen. J.C. Christensen var hjemme i Ringkøbing, hvor han en uges tid gav audiens for sine vælgere på Ringkøbing Hotel. Ved valget den fik J.C. Christensen igen ca. 90% af stemmerne i Ringkøbing kredsen, men på landsplan mistede Venstrepartiet sit absolutte fler- Postkort 1913 med tegnet billede af J.C. Christensen og Klaus Berntsen. Kortet er næppe samtidigt med valget i 1906, men hentyder sandsynligvis til en af de mange senere politiske begivenheder mellem de to politikere. Postkort ca med billede af Havnegade i København. J.C. Christensen lejede i 1905 en lejlighed i Cort Adeler Gade 12 på hjørnet af Havnegade. Lejligheden lå på 3. sal i huset til højre med det runde hjørne. 17

18 Postkort 1908 med tegning af Carl Røgind. Her er gang i ministeriets gryder. Fra højre mod venstre: Finansminister Vilhelm Lassen arbejder med Toldloven, justitsminister Peter A. Alberti koger Valgsuppe, indenrigsminister Sigurd Berg er klar med en gang Valgflæsk, og konseilspræsident J.C. Christensen rører i Gamle standpunkter. i arbejdet og i sin dagbog skrev han: Der ligger mange opgaver foran os. Toldlov, jernbanelov, kirkelove, kommunale love, retsreform og humane love og endelig lovgivning om forsvarsvæsnet. Om alt dette vil der stå strid, men man skal igennem det. Jeg kan næppe forstille mig, hvorledes man ser ud, når man er kommet igennem. Måske falder man under arbejdet. Men jeg vil helst hvile lidt ovenpå. Justitsminister Peter Adler Alberti Forholdet mellem J.C. Christensen og Alberti var godt, og J.C. satte stor pris på Albertis betydelige intelligens, arbejdsomhed og handlekraft. Men rygterne om Albertis dårlige økonomi, tvivlsomme forretninger og problemer med Den Sjællandske Bondestands Sparekasses regnskab var ikke til at stoppe. Alberti havde ved systemskiftet forsikret J.C. Christensen om, at han var solvent, og at rygterne ikke havde hold i virkeligheden. J.C. Christensen skrev jævnligt i sin dagbog om Alberti, og det var formentlig Albertis gode sider, der fik J.C. Christensen til at se gennem fingrene med de mange beskyldninger mod hans justitsminister. De boede begge to alene i København og mødtes ofte privat og spiste sammen på Industricafeen på Rådhuspladsen. Chresten Berg ( ) En komite af Venstrefolk med sagfører og landstingsmand Jens Laurits Hansen, Kolding i spidsen havde taget initiativ til at rejse en statue af Venstres første fører Chresten Berg. Statuen blev udført af Rasmus Andersen, og den blev opstillet i Kolding i På statuens sokkel står inskriptionen Gaa aldrig paa akkord med uretten, som var Chresten Bergs mest berømte udsagn. Den uret, der var tale om, var det faktum, at kongen Christian 9. uanset Venstres Postkort 1912 med billede af Industrikafeen på Rådhuspladsen hvor J.C. Christensen og Peter Alberti, efter regeringsdannelsen i 1905, mødtes og tilbragte adskillige aftener sammen. Postkort 1906 hvor Carl Røgind har tegnet 3 af komiteens førende medlemmer, der fejrer, at Chresten Berg statuen netop er blevet rejst. På ryggen af kultusminister Enevold Sørensen ses sagfører Jens Laurits Hansen, Kolding og til højre indenrigsminister Sigurd Berg (Chresten Bergs søn). 18

19 Postkort 1906 med billede af konseilspræsident J.C. Christensen på talerstolen på Banegårdspladsen i Kolding den , da statuen af Chresten Berg blev afsløret. Kongerejsen til Island 1907 I sommeren 1907 var Frederik 8. og regeringen på en rejse til Island. Det var en lang og udmattende rejse, der startede den 21. juli 1907 og varede en hel måned. Rejsen var kommet i stand efter, at en delegation fra Island flertal i Folketinget, udpegede Højreregeringer i 1880 erne og 90 erne. Landstingsmand Kolding-Hansen I sommeren 1907 havde den kongevalgte landstingsmand Jens Laurits Hansen, Kolding påkaldt sig pressens opmærksomhed i forbindelse med en gammel lånesag, hvor skyldneren måtte betale åger renter på 30 40%. Sagen belastede regeringen og J.C. Christensen opfordrede Kolding-Hansen til at trække sig fra Landstinget. Men pressen forfulgte også den afløser på posten som J.C. Christensen havde udpeget., og han måtte hurtigt nedlægge sit mandat. Postkort 1907 med tegning af ØK skibet Birma på vej til Island. Flere af karikaturerne er let genkendelige. Tredje fra venstre Vilhelm Lassen (finansminister), ved skorstenen landstingsmand Kolding- Hansen, derefter Frederik 8., J.C. Christensen og sidst landbrugsminister Ole Hansen. Postkort 1907 tegnet af Carl Røgind. Det er sagfører Kolding-Hansen, der trøster kultusminister Enevold Sørensen, men i 1907 var det Kolding-Hansen, der havde behov for trøst. Enevold Sørensen var nemlig blevet gift den og havde holdt en stor fest på Langelinie Pavillonen. J.C. Christensen skrev om festen i sin dagbog: Det var skrækkeligt kedeligt. i sommeren 1906 havde været på besøg i Danmark. Islændingene havde et stærkt ønske om højere grad af selvstændighed, som J.C. Christensen følte måtte imødekommes bl.a. for at vise Tyskland, at den danske regering hyldede nationalitetsprincippet et sprog, et land. Frederik 8., der blev ledsaget af J.C. Christensen og en delegation af rigsdagsmænd. Rejsen foregik med dampskibene M/S Birma og M/S Atlanta, som ØK havde stillet til rådighed. J.C. Christensen medbragte en resolution om nedsættelse af en kongelig kommission, der skulle forberede en ny lov om Islands forfatningsmæssige stilling. Skibene ankom til Reykjavik den 29. juli 1907 og J.C. Christensen blev 19

20 Postkort 1907 med billede af deltagerne ved kongebesøget ved Gullfoss. Kongen ses midt i billedet med admiralsuniform og J.C. Christensen siddende til venstre for kongen. Christiansborg Slot I 1907 var det 20 år siden, de første udkast til genopførelsen af Christiansborg Slot var blevet fremlagt. Loven om det tredje Christiansborg var blevet vedtaget under regeringen Deuntzer i 1904, og året efter blev arkitekt Thorvald Jørgensens projekt valgt som vinder af en konkurrence om opførelse af et nyt slot, der skulle huse både Rigsdagen og kongefamilien. indkvarteret i islandsminister Hannes Hafsteins villa. På vejen gennem byen bemærkede J.C. Christensen at der på flere huse var hejst et blåt flag med hvidt kors rebelflaget som symbol på Islands selvstændighed. Turen rundt på Island foregik på hesteryg, og J.C. Christensen fik reddet 200 kilometer. Man besøgte bl.a. det storslåede vandfald Guldfoss, hvor der blev taget et billede af alle deltagerne, der blev udgivet som postkort. Man forlod Island og sejlede nordpå, hvor skibene den 14. august 1907 passerede polarcirklen. Derpå gik turen hjem via Norge, og den 21. august 1907 lagde skibene til ved Toldboden i København. Justitsminister Peter Adler Alberti 1908 Det nye år startede med, at Alberti gav en overdådig frokost, men angrebene og rygterne om Postkort ca der viser det færdige slot, som arkitekten Thorvald Jørgensen havde tænkt, det skulle se ud, når det var færdigbygget. Men i løbet af byggeperioden blev der fra politisk side gennemtrumfet adskillige ændringer. Bl.a. blev søjlepartierne ud mod slotspladsen ændret til de buede sidepartier, vi kender i dag. De kongelige og Rigsdagen fik hver sin indgang til slottet. Kongens indgang blev i Prins Jørgens Gård og politikernes i modsatte side i Rigsdagsgården. Men da indretningen af slottet var godt i gang i 1920, meddelte kongen, at han ikke ønskede at bo på slottet. De kongelige gemakker anvendes i vore dage udelukkende til repræsentation. Postkort 1907 der viser grundstensnedlæggelsen den til det 3. Christiansborg Slot. J.C. Christensen ses i nederste venstre hjørne, med løftet arm, sikkert udbringende et leve for det nye slot. I 1918 flyttede Rigsdagen fra Fredericiagade til Christiansborg, hvor det første møde i Folketinget blev afholdt i april måned. 20

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

Hotel Kongen af Danmark. Nr. 1 2011. Side 4. U.P.U. specimen frimærkerne, del 1 Side 14. Det Glücksborgske Hus på frimærker, del 4 Side 48

Hotel Kongen af Danmark. Nr. 1 2011. Side 4. U.P.U. specimen frimærkerne, del 1 Side 14. Det Glücksborgske Hus på frimærker, del 4 Side 48 Nr. 1 2011 JANUAR 72. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 U.P.U. specimen frimærkerne, del 1 Side 14 Det Glücksborgske Hus på frimærker, del 4 Side 48 Spørgekassen: Frankeringsmærker Side 40 og 42 Hotel Kongen af

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5 ISSN 0905-4391 November 2011 46. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen -lidt tidligt, men alligevel... Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Letland En kort historie

Letland En kort historie 2014 NR. 3 JUNI 75. ÅRGANG LØSSALG KR. 60,00 Letland En kort historie Side 12 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk Køb eller sælg på dff-netsalg.dk

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Her går det godt. Vi Lejere. Lille og aktiv beboerrepræsentation: www.lejerneslo.dk

Her går det godt. Vi Lejere. Lille og aktiv beboerrepræsentation: www.lejerneslo.dk n r. 2 m a j 2 0 1 0 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Tvangsbøder til bolighaj i Aalborg 1,1 mio. kr. tilbage til lejere på Frederiksberg LLO s formand: begrav fiaskoen med salg af

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 4 F E B R U A R 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere