Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og"

Transkript

1 Gjrof fen No 11, febrtw 7999, +. Redn*,fir?La'sPrcg? Vore kolleger i Norge har sogt Sosialog Helsedepartementet om at godkende den danske perfusionist uddannelse og give perfusionisterne autorisation. I det sidste 6r har Norsects autorisationskomit6 ventet pa, at regeringen skulle fremlagge lovforslaget om den nye "Helsepersonell-lov". Den 13/1 1 '98 blev lovforslaget behandlet og godkendt i StatsrAdet. I dette lovforslag under del 4 om "Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning" om grupper, som bor autoriseres, foreslar departementet og regeringen, at perfusionisterne, som grup-pe, autoriseres. Dermed har autorisetionskomit6en opniet sit m6l!! Det videre forlob for lovforslaget er som folger: Odesltingsproposisjonen vil nu blive sendt til Sosialkomit6en i Stortinget som vil fremme sin indstilling til Odelstinget, der vil behandle sagen og vedtage loven. Vedtaget vil sa blive sendt til kongen i statsr6det. N6r kongen har underskrevet lowedtaget, og statsministeren medunderskrevet, er loven godkendt. I sa fald vil departementet eta-blere en autorisationsordning for perfusionisterne. Det er autorisationskomit6ens plan fremover at skrive til Sosialkomit6en og tilde respektive partiers sundhedspolitiske ridgivere. Der er ogs6 planer om at lave en informationsvideo om perfusionisterne for at illustrere arbejdssituationer og fagindhold. Det er ogs6 muligt at rejse til Oslo og tale med politikkerne. OvenstAende er et uddrag af det brev der er sendt ud til norske perfusionister af Else Nygreen. Jeg synes det er spandende ar hsre hvad der videre sker i sagen og onsker held og lykke med sagen. Muligvis kan det sa lykkes for os her i Danmark bagefter!ll Desuden takker jeg meget for, at Giroffen bliver brugt, og forhabentlig er der andre der f6r lyst til at forsoge. PRoV DETIII Islond OgsA islanderne horer med til den nordiske broderflok. Folkeslaget udgores af mennesker, maske mere, m6ske mindre, men meget galt er det nu ikke. lsland er oprindelig en o midt i Atlanterhavet. Der er langt til alle naboer, sa de fleste har en hest at

2 ride pa. Den hedder det samme som menneskene og ligner mest en krydsning mellem to asler. Den er uundvarlig, for den er den eneste ling, der kan komme frem p6 den stejle o. Det halder slemt de fleste steder, og det skyldes ikke mindst de mange vulkaner. Her kan man rigtig bruge det gamle ordsprog: verden er af lava. I nerheden af oens midte skulle der ligge en vulkan, der lyder navnet Hekla. Den fremstar som en 3000 meter hsj haj med et hul i midten, si lavaen kan slipe op. Hist og her er der ogsa kogende springvand, og hver gang s6- dan en gyser begynder at sprutte, gar der panik i befolkningen, og mange gir i b6dene. Klimaet er b6de koldt og v6dt og morkt, da vinternatten varer fire mineder; dagen er sa tilsvarende kortere. Ellers er det sddan pa lsland, at solen star op om sommeren og 96r ned om vinteren. Nast efter hesten er firet del foretrukne kaledyr. De er kladt i uld, og nar de bliver lsdl, er de lam; senere, n6r de bliver gamle, hedder de vaddere. To gange om Aret klippes garnet af med en stor saks. Om vinteren, n6r havet fryser til is, ta'r islanderne til Norge for at salge deres hud og skind, og til gengald far de kartofler og brandevin. GArdene pi oen er mest bondegdrde, men der dyrkes ikke sa meget s6dan et sted, sa de lever mest af klipfisk, som de kan fange helt inde ved klipperne. En af forskellene pi Danmark og lsland er, at mens de fleste islandere er fiskere, sa er der kun omkring 30 i Horsens. De lever af fisk og far, mens vi lever af fabrikker og polserog sadan noget. Forat begd sig s6dan et sted ma man vare lidt af en altmuligmand eller altingsmand, som det hedder pi islandsk. Om aftenen, og nir det regner, sidder de i deres huse af tra og fortaller islandske sagaer til hinanden. Det er nogle gamle faldefardige historier om dod og ulykke, og det det er varre. Da de ikke er skrevet ned nogen steder, er de nodt til at sidde og fortalle dem hele tiden, for at de ikke skal glemme dem. lmens gar strikkepindene livligt, og det er p6 den m6de, vi fir vores islandske fa,rctajet. Mange islandere vil nok sige, at de ikke kunne leve andre steder ens p6 lsland, men havde de forst provet fernsyn og koleskabe, og hvad vi ellers har her i Danmark, ville de nok komme pa andre tanker. Dette er ikke redaktorens opfattelse af oen langt ude i Atlanterhavet, men "stjilet" fra "Du er ogsa min ssn, Brutus" af Niels Vogel. Jeg synes det kunne bruges som forord til det indlag der er kommet fra en af vore kolleger lratar omtalte o. News from Icelond: Happy new year to all of you Danish perfusionists (perfunddrer). Another year has passed by in my life as a perfusionist. Next summer it will be 5 years since I joined the division of Cardiothoracic Surgery. Amazing. I guess that I am reaching the name'old timer" sooner than I thought. Anyway, in 1998 ule only did 200 CPB, including pediatrics, which is the lowest number since I started. The main reasons for this are h,\o. Almost all of the nurses at the lntensive Care Unit resigned. Like many other healthcare employees, they rarere not happy with their salary and the hospital authorities v\ould not do

3 anything about it. Some of the nurses returned to \ ork at the lcu, but many of them did not come back so the ICU u re not able to run full action for a long time. Then there was also the annual summer "slow down" and during that time rare mostly did acute patients. I cpuld use the summer concentrating on hiking tours and football, but my home-football{eam got all the titles this year, so this was a happy football summer for me. My hometown, Westmann lslands also had a new residence, the movie-star-whale Keiko, sponsored by the free Willy Keiko foundation USA. I could do with a sponsor, I whigh lwas a movie-star!!! From autumn vre had almost full action at the Cardiac Surgery again and that was a nice change. We even started some new things such as laser operations. More off pump cases seems to be the future in cardiac surgery, but u,e did some mini's op. as urell. We also had all kind of other actions in lceland While you u re building a bridge, \ \ ere making the longest and deepest tunnel in lceland, 5,5 km long and 165 m below sea level, under a deep bay, Hvalfidrdur. lt feels like a roller coaster driving through. I can only recall one unusual case this year and that was rupture ofvena cava in mediastinoscope due to cancer. We \ nt acute on bypass and the ACT level was over 500 sec then suddenly ure got high pressure in the orygenator, the reason was small tumors, draining with the venous blood, looking like small snou/ralls building up in the reservoir and oxygenator. We did the only thing to be done, changed the oxygenator, but the same thing happened with the new one. We never got off bypass. Last but not leasl here from our unusual country ue had a volcanic eruption again in the glacier Vatnajdkull. The last eruption there was t\,\d years ago, shortly after the SCANSECT meeting in lceland. Fortunately this time the melting glacier did not burst and the bridge they had just recently rebuild is still there. The south side of lceland has actually been shaking the wtrole year. lt is amazing what people can get used to, even being a perfusionist in lceland. Liney Simonard6ttir. Tur til Hommcnsmith Hospitol Perfusion Workshop dccctnbcr "CPB in is it os god os it gets?" CPB in pediotric & neonotol cardioc surgery v/ Mortin Elliott Cons.C/T Surgeon, G.O.S.H, London. M. E. indledte med at prasentere sig som for en sjalden og uddoende race, idet juristeme har f6et oje pa bornehjertekirurgerne. Under overskriften Evidence Practice for children gennemgik M.E. med lynets hast i hovedtrak al den litteratur, der findes vedrsrende bornehjertekirurgi (og i den sammenhang CPB) siden dens start. M.E. fremdrog ogs6 egne synspunkter p6 forskelligt. Der er vide granser og nederste granse for hypothermi (tp C) og hamodilution (hclo/o) reprasenteres at

4 Loma Linda i Califomien med 5" Celcius og 5 % som det ene yderpunkt samt Marie L, Paris med 30' Celcius og30% Selv mener M.E., at man ideelt set ikke bor gi under 28 for begges vedkommende, (altsa tp. og hct% ) Spec. de neurologiske skader har faet mere opmarksomhed de senere ar, en simpel m6de at p6vise hvor, og hvornar, der sker skade, mangler man endnu at udvikle. Efter Martin Elliotts mening er DHCA = death slo\ /ed down og han er fortaler for, at man om muligt bestraber sig pi altid at kore low flow i stedet for. I ovrigt mener han, at CPB is a 'fatal disease" og SIR en normal, beskyttende foranstaltning mod denne sygdom. Som altid forfagter M.E. en af sine 'k pheste" : "keep it safe and keep it simple' og i ovrigt mener han at med kontinuerl i g intern venesaturationsmaling i vena jugularis kontinuerlig hamatokritm6ling kommer man langt inden for monitorering under CPB hos bsrn. Retrogrode cerebrol perfusion v/ Robert Bonser,Cons.Cord.Surgeon, Queen Elizobeth Hosp., Birninghon. PA grundlag af et ret omfattende patient materiale med thoracale aortaaneurysmer godtgjorde ovennavnte hjertekirurg, at antegrad cerebralperfusion altid vil vaere at foretrakke frem for retrograd cerebralperfusion via svc. En del pt. har kompetente jugularisklapper. Birmingham harfor tiden gang i et prospektivt studium vedrorende cerebralperfusion, som forventes prasenteret naste Ar en gang. Retrogrode cerebrol perfusion ( experimenfol opprocch to broin oedemo) v/ Tokoo Wotonobe, Visiting Prof ( Cordioc Surgery, Jopon) to l'hmmersmith Imperiol College. Watanabe redegjorde p6 et omtrent uforst6eligt sprog for de tekniske vanskeligheder, opbygningen af en anvendelig eksperimentel model med grise afstedkommer, nar man skal tage hojde for de hjerneperfusionsmassige forskelle, der er pa svinet som firbenet og mennesket som tobenet opretstaende. Dog havde man fundet frem til, at antegrad cerebralperfusion gav mindre hjerneodem end DHCA (15' C) kombineret med retrograd hjerneperfusion, der gav mindre hjerneodem end DHCA. Si trangte vi godt nok til kaffe. Biomoteriols in OB v/ Jim &urtney, Prof., BioenEeneering Unit,Univ. of Strothclyde, 6los9ow. Et utrolig interessant foredrag om biocompatibilitet, om alle de idealkrav der stilles til materialerne inden for vort speciale, og om hvor svart det er at vagte de forskellige materialers egenskaber, nar de b6de skal vare og ogs6 opfylde de krav brugerne stiller m.h.t eksempelvis permeabilitet, eftergivelighed etc. Det biomembranmimetiske materiale er "det store dyr'' som genstand for fremtidig og hidtidig sogen, men fundet af det neppe lige om hjornet. 5IR5 lrlechonisms v/ Ge.orge Asimakolpoulos, BHF Res. Fellow, NHLI, Imperiol Coll.ot I'lommersmith Hosp. Endnu en gennemgang afdet systemiske immun response system med for-

5 habninger om, at vi snart vil lare at modificere SIR p6 flere niveauer af det. Godt foredrag - meget spandende - svart at referere fra. Efter frokost tog vi fat p6: CPB tor less invosive procedures v/ John Toomosion, Stcf f perf usionist, Stonford Univ. [led. Center, Colifornio, USA. Gennemgang alle mulige og umulige mider at optimere det venose return via venekateterudformning og vacuumhjalp, evt. biomedicuspumpeassisteret venereturn, med de risici dette indebar: eksempelvis undertryk eller overtryk i venereservoir. Jeg fik det indtryk, at de omkostninger pati nterne blev sk6net for p6 den ene side (minithoraxinscision kontra sternumsplit) betalte de for i henseende til operationslangdeog foroget luft embolirisiko??? Biventriculor microoxiol pumps permit complete cordioc orrest for safe coronory surgery vl Bort Meyns, Prof. Gosthuisberg Univ. Hospitol, Belgium. En meget omkostningstung approach til minimering af de invasive procedurer ved CPB. Udelukkende ve.sidig minipumpe tillader ikke, at man nar de laterale dele af hjertet, her kraves biventricular pumpeanbringelse. Om end denne form for minimering af det kir. indgreb kan skabe muligheder for safe coronary surgery, garanterer metoden ingen stabilisering af hjertet. P6 trods af de tekniske vanskeligheder og de store udgifter vil man fortsatte med micro-axial-pumpen som alternativ til konventionel ECC ved visse CABG procedurer pa dette center. ECMO v/ Richord Firmin, Cons. Cord. Surgeon, Glenfield General Hospitol, Le,icesler. Neonatal ECMO har varet standard praksis i UK siden 1990 med stor succes for patientudkommet "Proven beyond doubt". R.F. har det hab, at ECMO skal blive det samme med voksne og anforer, at med det erfaringsgrundlag, man har oparbejdet og den rette udvalgelse af patienter, der tilbydes behandlingen, er denne et tilbud til alle aldersgrupper. Der m6 ikke vare nogen kontraindikationer mod HEPARIN indgift! Patienten skal vare reversibel - dette er det meget kritiske punkt i udvalgelsen. Som vi ved, skal man vare realistisk i sin udvalgelse. Ovre tidsgranse for resp.beh.< 5 dogn hos voksne (born< 7 og neonatale < 10 dogn) ECMO-specialisten er kernepersonen. I alle centre i UK er det perfusionister, der satter systemet op og tilkaldes til evt. skift af komponenter, men det er sygeplejerskespecialister pa afdelingen, der klarer den daglige pasning og acutte situationer i forlsbet. Folgende vardier tilstrabes: ACT sek. Thrombycyttal > / ml. PaO26-8kPa PaCO2 < 6 kpa og iovrigt fred og ro til lungerne diuretika, idet pt. ifolge R.F.i det acutte forlob,inden ECMO institueres, simpelthen loades og overlaodes med krystalloider pi skadestuer og ICU 'er. O.verskud p6 mange liter er ikke ualmindeligt pa fe timer, sa selv normale unge nyrer ikke kan folge med. Selv med realistisk patientudvalgelse er mortaliteten o/o

6 Arterio - venous CO? removal vl Joseph Zwischenbr,rEer, Prof. Of Surgery- UT,l B, Old John Seoly Hosp. Texos, USA. J.Z. gennemgik en fareeksperimentel model, hvor et antal f6r havde indandet brandrog henhv. 24, 36 og 48 gange samtidig med at de var pttor gradsforbrandinger. (Der var skrakkelige billeder af det). FArene med 24 inhalationer af rog kom sig spontant, dem med 48 inhalationer dode uanset, hvilken behandling de fik. Den resterende gruppe med 36 inhalationer kom pa ECMO og kom ud af det med med omtrent samme mortalitet, som man har p6 voksen ECMO. Jeg synes det var uetisk, men foredragsholderen var meget begejstret. Introvoscu lor Membrcne Oxygenotor vl Brock l-httler, Prof. of Surgery, Univ. of Pittsburg, USA. P6 baggrund af, at der stort set ikke har varet paviselig bedring af overlevelsen hos pt. med ARDS siden ECMO behandlingens start, og at mange pt., som lungemassigt kommer igennem, pa sigt dor af komplikationer, deres organisme er pifort via belastningen fra selve ECMO forlobet, har B.H. valgt at arbejde videre med IVOXkonceptet. Bortset fra visse udformningsmassige detaljer og stadig store vanskeligheder med at anlagge et kateher pa 13 mm, via en femoralvene uden at flakke denne, samt nar devicen endelig er anbragt, problemet med at fa stsrre mangder blod i kontakt med fibrene, si det f6r den tilsigtede effekt p6 blodgasseme, var der ikke s6 meget nyt i det. Og det erjo ikke noget nyt SA vidt jeg forstod skete en del af denne research pa patienter, der alligevel var uden for terapeutisk rakkevidde med hensyn til ECMO. Folgende citat sluttede dagen, desvarre fik jeg ikke fat i ophavsmanden til det.: You can call yourself a scientist having shown something r,rorking once, an engineer has to figure out to make a device function for long time beyond warranty period. Det var en god dag. Den sociole side of turen til London.- Jeg satte mig i lyntoget i Skanderborg kl. 6,42 og ankom med samme tog til Kastrup Lufthavn kl.9,42, det er nemt. Elevator til jordniveau direke til afgangshal, hvor jeg modte Sverre og Jacob, der netop havde checket ind. Jeg stillede mig i ko for det samme, og sa kom Helle Dogel, Odense, vi havde naturligvis med samme tog. Vi kom af med kufferten og begav os p6 indkob i den Taxfree - man kan hurtigt give formuen ben at 96 pa, hvis man ikke behersker sig. Ombord iflyet, nu skulle det blive godt at fa noget at spise, men det lod vente pa sig, uvant som jeg er med at flyve i det hele taget og discount i sardeleshed vidste jeg ikke, at der ikke var servering ombord, si vi n6ede nasten at lande, inden jeg fik lejlighed til at kobe mig en typical English sandwich med tun. Kedelig! Sandwichen alts5. Vi landede planmassigt i Stansted, tog hurtigtog til London Liverpool Street Station og sa gik det derudad med the Tube, indtil vi kom til vort bestemmelsessted Queensway Station, hvor jeg fik anbragt den forkerte billet (den fra

7 hurtigtoget) i billetautomaten og straks var hjemfalden til en bode pa mindst 1 0 pund, mens jeg under meget unedige blikke fra en lille opblast billetkontrollor rodede mine lommer igennem mange gange, inden jeg endelig fandt den rigtige billet og blev "losladt" under opgivende blikke fra rejseselskabet, der tydeligvis hvordan mon det skal ga med 4 dage i London, nar det allerede gar galt p6 udrejsen. Efter en lille spadseretur fandt vi vort hotel pi Bayswater Road, et rigtig dejligrt hotel overfor Hyde Park i Kensington Gardens enden. Torsdag aften skulle vi pa lndisk restaurant, jeg var skeptisk positivt indstillet ( efter en oplevelse med indisk mad i Holland engang). Vi indledte aftenen med et besog pa Matt Davis' stampub, The Swan og begav os derefter til en herlig indisk restaurant, hvor vi fik rigtig lakker veltillavet mad. Matt Davis og et par perfusionister fra RH, Thomas og Gert kom til lidt senere, og det var tydeligt, at M.D. ikke blot havde pubben, men ogsa restauranten som sit "stam sted". Han bestilte efter hukommelsen diverse interessante retter. Retur til the Swan og for mit vedkommende hjem i seng. Vi skulle jo relativt tidligt op for at begive os pa rejsen til Hammersmith, det var myldretid, men bortset fra en enkelt gang, hvor to grupper af selskabet gik i hver sin retning kom vi frem til tiden i samlet trop. Som det vil fremgi af mit referat havde jeg en god og spandende dag. Om aftenen havde Henrik Lasthein inviteret pe italiensk restaurant, vi modtes til aftalt tid pa Henriks Hotel og begav os afsted mod en pub, som viste sig at vare sardeles kendt for os. Henrik troede sine egne oren, da vi fortalte han, at vi havde varet p6 the Swan x 2 den foreg6ende dag. Den italienske restaurant drives af en flok brodre i rs alderen, utrolig hyggelig atmosfare og rigtig lakker mad, og hvor var vinen god. Lordag var til egen disposition, og vi begav os ud i det myldrende storbyliv. Ditte, RH, Helle, Odense og jeg fulgtes med Karin, Hamlet, som har boet i London for 6r tilbage. Det var spandende at folges med en lokalkendt, vi var bl.a. inde i Liberty's og hos Fortnum and Mason. Selve Oxford Street og de andre forretningsgader var et myldrende menneskehav, vi gik skulder ved skulder, temperaturen var grader, det var herligt. Kl. 13 modtes vi pa Trafalger Square pa National Gallery's trappe med udsigt til Nelson og det norske juletra. Tank at sti nasten i skjortearmer d. 13. december og se pa juletre pi Trafalger Square, med kulden hjemme i tankerne. Det var sidste dag for en kunstudstilling 'MIRROR IMAGE'p6 National Gallery, den s6 vi. Det var en spandende udstilling udelukkende med malerier, hvor motivet eller dele af motivet blev gengivet som refleksioner i spejle, vinduer eller andre blanke ting. En spandende m6de at se tingene pa og reflektere over dem. Byen var s6 fuld af folk, at det var helt utroligt, det var samand svart at afg6re, om der var mest trangsel i the Tube eller pa forretningsgadeniveau., men hjem kom vi dog sidst pa dagen. Vi skulle jo vare klar til at ga pi restaurant i China Town om aftenen. Vi tog en taxa, d.v.s. den taxa, vi kom

8 med var ikke a London Cab, snarere en bekendt afconciergen i en bedaget Ford. Chatrfforen var ikke bekendt med at Lislestreet var en del af China Town, men det var vi, og bad om at blive sat af og ga det sidste stykke, vi havde nemlig studeret kortet inden vi tog hjemmefra. Vi fik en masse lakker fremmedartet mad pi Kinesenestauranten, 6 retter i alt og en masse snak. Ved hjemrejsen til hotellet var der om muligt endnu flere folk i gaderne end i forretningstiden, og atter smittede det af pi mylderet i the Tube. Elevatoren i vor lokale subwaystation var ude af funktion, sa nu m6tte man valge mellem at sta af en station tidligere og ga, sti af pa sadvanlig station, hvis toget i det hele taget stoppede og tage trappen 175 trin op, eller risikere at ksre en station forbi og sa ga i modsat retning. Jeg valgte det forste, resten af selskabet delte sig mellem de forste to muligheder og var hjemme nasten samtidig. Hjemrejsedagen oprandt, og vi tog atter via Liverpool Street Station til Stansted Airport, kom iflyet uden problemer men folte, at det var "booked to capacit/,det "baskede svart med vingerne" for overhovedet at komme i luften, men op kom vi da. Og landede planmassigt igod behold i l(obenhavn med en lille times forsinkelse. Efter min mening en rigtig god tur sdvel fagligt som socialt. Mange tak til den glade giver POLYSTAN. Der er jo herligt at vare redaktor ndr det valter ind med indlag, s6 det hele bare skal redigeres. Endnu en gang mange tak herfra. Jeg hiber det er en trend der er pa vej. Det er nu ogsa blevet nemmere da Dansect har inversteret i en '6irof- PCer". Tokl Der sker jo af og til noget nyt indenfor hjertekirurgien i Danmark, men det er dog ikke altid at det citeres rigtigt i dagspressen. Her er en UPS'er fra Jyllands Posten: Om det fsrste mekaniske hjerte i Danmark: "Det vil forbedre dodeligheden p6 ventelisterne til hjertetransplantation." Emmy Ditlevsen. Skejby.

9 Afd. R KAS Gentofte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Ttf.: Perfusionsafsnit, 9. sal Aalborg Sygehus Syd Hobrovej Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: , lok e<nail : l.com T-Perfusion Skejby Sygehus BrenstnrpgArdsvej DK Arhus N Tlf.: e+nail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevard 29 DK - 5fit0 Odense C Tlf.: e+nail : H.dk Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Kobenhavn O Tlf.: e+nail: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvej 35 DK Varde Ttf.: e*nail: Perfusionsafd. Privathospitalet Hamlet A/S H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: e+nail: Giroffen Pia Sprogoe T-Perfusion Skejby Sygehus BrendstrupgArdsvej DK Arhus N Ttf.: e+nail :

10 Firmoliste3 3M Henrik Lasthein Gambro Susanne illariegaard Susanne. bro.com Sorin Biomedica Flemming Aaberg Vingmed Tom Ghristensen l0

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Trafikdage 23. august 2016 Gunvor Riber Larsen Center for Mobilities and Urban Studies, AAU Indhold: Undersøgelsesformål og design Resultater Støttet af: Vækstforum,

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF - Are you searching for Et godt glas vin Books? Now, you will be happy that at this time Et godt glas vin PDF is available

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB Det gode V Æ R T S KA B Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 1 2 VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB 3UDVIKLE 1 1 VÆRTSKAB Hvorfor værtskab? Fra produkt til at opfylde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere