Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870"

Transkript

1 Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN o BDRGGARD EFTER 1870

2 L-~T-1Z868-L8 NHSI

3 Landbrugsforeningens mangeaarlge, ilnsete Forman<J, ' Rentler Jens. Hansen, Grtindtvigsvej, NykØbing l938

4

5 3 Fra l. april l87o fik jeg atter min gerning i mit fødehjem, og jeg omfattede den med lyst og interesse, og jeg følte vel ikke uden en ringe grad af stolthed, om det kunne lykkes mig, at føre denne ejendom frem til at blive en virkelig god ejendom. Men der manglede jo så meget. Jorden var mager og trængte både til gødning og til mergling, dernæst dræning af alle de mange engdrag med surhed langt op i agrene, der ved hjælp af en hovedgrøft helt fra det nordre skel kunne føre vandet til stranden. Af sten var der store mængder, som skulle brydes op og fjernes. Staldene var umulige, og forskelligt andet trængte på, bl. a. at få indrettet en mælkekælder. ' Det kom altsammen efterhånden, og det første år indrettede jeg mælkekælder, idet vi byggede 2 fag til den vestre ende af stuehuset, og i 1872 byggede vi heste- og kostald. Dertil kom, at der var god hjælp til at passe mælken og føre husholdningen, idet mine søstre Marie og Trine tilligemed min moder besørgede dette arbejde udført. I 1872 blev min søster Marie gift, og det blev derefter ' Trine tilligemed en pige, der særlig tog sig af mejeriet. Det var nu ikke så lige til en sag at få en god besætning. Meget småt så det ud, da jeg kom hjem; 2 køer lå af stivsyge, som vi måtte rej s e et par gange om dagen, og de andre

6 4 køer var også meget magre, men de kunne dog rejse sig selv. Det var en stor forandring for mig, der i de sidste 2 år kun havde set store, velplejede og kraftigt fodrede køer på looo-l2oo pund, allesammen af nordslesvigsk stamme, hvorimod køerne hjemme var meget mindre og af den hjemlige race. Det var ingenlunde let at få oparbejdet en god besætning, de røde fynske eller nordslesvigske køer kendtes så godt som ikke, og vi var derfor nærmest henvist til at benytte eget tillæg. Min søster Trine, der indtil 1878 havde passet mælken, blev det år gift og kom til Rørvig. Jeg måtte nu antage en mandlig mejeribestyrer, der tillige skulle passe og fodre køerne. Den første mejerist, jeg fik, var særdeles dygtig og lavede godt smør, og da der i 1879 var bøtteudstilling af smør i Holbæk, blev der sendt nogle få pund smør i en bøtte dertil, som ved bedømmelsen fik!.præmie. I mange år kærnede vi ved håndkraft, men i 1879 eller l88o blev kærnen sat til hestekraft på den måde, at vi bar kærnen med indhold ned i fodergangen foran hestene, hvor kærningen foregik fra den samme hesteomgang, som blev brugt til hakkelsesskæringen. Efterhånden gik vi fra benyttelse af fade til flødeafsætning over til vandmejeri, hvor flødeafsætningen foregik i blikspande og helst med brug af is, og vi havde til dette formål i to vintre opsamlet is, det ene år i laden og det andet år i tørvejord ude på marken. Det var et betydeligt arbejde, både med at samle og dække isen, og ligeså med at få den frem, når den skulle bruges. Som dækmateriale for isen i laden benyttedes udelukkende halm, og til underlag et ca.l2'' tykt lag tørv. Størstedelen af alle de jordarbejder, der er foretaget på ejendommen, blev udført i ti-året l87o-8o, men der var endnu noget tilbage både af dræning og mergling. I eftersommeren 1873 blev jeg indkaldt til at aftjene min vær-

7 5 nepligt som marinesoldat. Jeg havde om sommeren året forud foretaget en "madposetur", som det kaldtes: Jeg havde ladet mig forhyre med skipper Christoffer Larsen, nakke, og sejlede med ham til København, for et par dage efter at rejse hjem. Alligevel stod jeg som påmønstret med Christoffer Larsen i flere måneder. Ved sessionen mødte jeg med min søfartsbog og blev på den konto udskrevet til marinesoldat, hvilket også var hensigten. Det var på den tid en langt lettere og særlig kortere tjenestetid at komme til søværnet, end til nogen anden våbenart. Min tjenestetid var fra 15.august til midt i april måned. De første 6-7 uger var skoletid, hvorefter de fleste af os kom ombord i fregatten Sjælland, der skulle på togt til Middelhavet. Vi afsejlede fra København 2l.oktober og kom til Piræus i Grækenland nogle dage før jul. På denne rejse havde vi besøgt flere pladser: Cadix og Barcelona i Spanien og Malta. Vi holdt jul i Grækenland, og en dag fik vi anvisning på, at når vi kom i land, skulle vi gå op til jernbanen,hvor der holdt et tog, som ville føre os til Athen og tilbage igen efter nogle timers forløb. Vi havde også landiov en gang til, hvor vi beså havnebyen Piræus. Et par gange var vi i land for at skyde til skive med.rifler. Juleaften var der bal ombord, hvor kun officererne og en del indbudte fra land deltog, deriblandt kong Georg og hans dronning. I midten af januar begyndte vi tilbagesejlingen, men gjorde dog først et besøg i Smyrna og Alexandria, hvor vi begge steder havde landlov. Særlig i Smyrna var det med usle smalle gader og stræder uden brolægning og fortove. Boderne var åbne, så man kunne på gaden gøre sine indkøb. I Alexandria var det en del bedre, og særlig da vi kom op i det, jeg vil kal~ de den europæiske del af byen, var der to- og treetagers huse og lige så smukke som i vore købstæder. Der var mange sæl-

8 6 gere af appelsiner og andre sydfrugter, der var også mange, der ville vise os ud i landet for at se Josefs kornmagasiner, og vi blev tilbudt æsler at ride på. En halv snes stykker tillige med mig tog med fører turen til fods. Og rigtig nok, efter en halv times tid kom vi til et par store kældre, der lå midt på marken langt fra bygninger. Kældrene var opført af kampesten ca.4 alen dybe uden overdække med bjælker tværs over. Da vi senere på dagen blev hentet fra kaj, samlede der sig folk i hundredevis for at se os, så vi havde lidt besvær med at trænge igennem hen til båden. Fra Alexandria gik rejsen til Palermo og derfra til Neapel og videre til Livorno. I alle disse steder havde vi landlov. Det var kønne byer, men man får kun så lidt at se ved så korte ophold. Lasede tiggere og snavsede sælgere ville stadig have fat i os. Videre gik turen hjemad, hvor vi ankrede op i Gibraltar, denne store klippeblok, der ligger lige ud til havet, ja, man måtte have nakken langt tilbage for at se til toppen af denne klippe. På hjemrejsen blev vi en nat, da vi sejlede i spanskesøen, purret ud på ualmindelig måde: Alle mand op! hed det.. og lad køjerne blive! Hvad er der mon på færde, tænkte vi. Alle kom op på dækket, og der lød ingen kommando. Men da vi havde stået der lidt i spændt forventning, strøg et stort skib lige forbi os. Vi forstod da, hvorfor vi var purret ud, et sammenstød havde været nærliggende, thi jeg syntes, at skibet ikke var mere end ca.25 alen fra os. På turen bortefter forefaldt også en begivenhed en nat, da vi sejlede i spanskesøen. Vi blev meget kraftig purret ud til det, der hedder: Klart skib! Det vil sige klart til angreb og forsvar, da fjenden nærmer sig, og at enhver måtte stille på sin post; der blev fart og travlhed, men forinden skulle det konstateres, om vi alle var mødt. Det tog lidt tid,

9 7 inden alle tilmeldingerne var indkommet, thi de manglede en mand. Endelig fandt de ham, han sad på w.c. og græd. Manden var friskolelærer... En anden gang, mens vi på bortrejsen sejlede i spanskesøen, en dag med stille vejr, skulle vi skyde til skive med kanonerne. Der blev sammenlænket B-lo store vandfade, de blev med en dampbåd sejlet ca. 1/2 mil bort fra skibet og lagt en på hver side af skibet, hvorefter vi begyndte på skarptskydning efter disse skiver. På dette togt havde vi en del kanonexersits, og da særlig de, der hørte til batterikanonerne, og da jeg hørte dertil, deltog jeg kun lidt i de sejlmanøvrer, der blev holdt om dagen. Batterimandskabet talte loo mand, der betjente 2o kanoner. Af disse loo mand blev jeg tilligemed lo andre udtaget til på turen at gennemgå overkonstabelskolen, hvor vi havde både læsning og eksersits. Ved afslutning af skolen blev jeg nr.l, vistnok nærmest fordi jeg bedst kunne fortælle, hvad der skulle foretages ved hvert kommandoord. Nogen misundelse var der hos nogle af de andre derover, der syntes, at mine kommandoord lød, som om jeg havde en klump kød i halsen.

10 8 I bog nr.l har jeg givet en lille karakteristik af os søskende og tillige fortalt om vort arbejde i hjemmet under fader og moders ledelse. I det følgende afsnit vil jeg fortælle videre om os søskende, særlig om hvor hver af os kom til at bo samt om slægten videre frem. Min broder Peter blev i 1862 gift med Ellen Hansen, f.l.maj De købte en lille gård i Yderby på ca. 24 tdr.land for 6ooo rigsdaler. De fik 7 børn, 5 sønner og 2 døtre. l. Hans Hansen, f. 14.lo.l862, gift med gårdmand Jens Larsens datter Line fra Overby. De fik et mindre jordbrug i Yderby. 2. Laurits Hansen, f , gift med gårdmand Niels P. Sørensens datter Dina. De havde først et jordbrug på Yderby Lyng, men flyttede senere til København. 3. Ane Hansen, f.l4.lo.l867, gift med gårdmand Jens Larsens søn Karl Jensen fra Overby. De fik et mindre jordbrug i Overby. 4. William Hansen. Han lærte skrædderhåndværket. Han var først et par år i Nykøbing, senere kom han til Kundby, hvor han blev gift og ernærer sig som skrædder. 5. Peter Hansen {tvilling) f Han lærte til kontrolassistent og virkede i den stilling i nogle år. Senere blev han forsikringsagent. Han er ugift. 6. Elise Hansen (tvilling) f , gift med en søn af Niels Henriksen, der i sin tid boede i Yderby.

11 9 Hans søn var smed, og de boede i flere år i Yderby. Han døde efter ca.lo års ægteskab, og hans enke bor nu i Lumbsås. (Tilføjelse af Jens Hansens søn, Peter Hansen Borggård, Nakke: Elise boede de sidste 2 år på Nygård Alderdomshjem og var fuldstændig åndsfrisk til det sidste og døde forholdsvis brat uden nogen forudgående sygdom, 94 år gl Hvilken lykke.) 7. Niels Hansen, f , gift med gårdmand Johan Nielsens datter Kirsten fra Lumbsås. De bor i mandens fødegård i Yderby. Min broder Lars Hansen, f.3o.l blev i 187o gift med gårdmand Lars Madsens datter Stine, f i Nakke. De. fik hendes fødehjem, et boelsted i Nakke. De har 3 børn: l Anna Hansen, f.lo , gift med Rasmus Nielsen fra Frederiksborg amt. De bor i København, og manden arbejder ved sporvognene. 2 Laura Hansen, f.26.ll.l873, ugift og har sit fødested i Nakke. (Tilføjelse ved fætteren Peter Hansen, Borggård: Men solgte senere ejendommen i Nakke og flyttede til Tingtved ved Holbæk) 3 Marie Hansen, f.29.l.l877, gift med værkfører Søren Sørensen der bor i Hillerød. Han har senere anlagt et vulkaniseringsværksted.

12 lo Min søster Ane Hansen, f.ll blev gift med skibsfører Thomas Jensens søn Niels Thomasen i Rørvig, f Han var skibsfører, og de boede en del år i Nakke. Da manden døde, flyttede Ane tilligemed 3 ugifte børn til København. De havde 4 børn: 3 døtre og l søn. l Christence Thomasen, f , ugift. Hun lærte dameskræddersyning og arbejdede med det i nogle år både i Nakke og København. Senere hjalp hun sin søster Petra med pålægsforretningen. 2 Thora Thomasen, f , gift med husmand Lars Nielsens søn Laurits fra Rørvig. De bor i Nykøbing og manden Laurits Nielsen er gårdskarl. 3 Niels Thomasen, f , gift med en dame fra København. Han er skrædder og ernærer sig deraf tillige med, at de har et mælkesalg i Kbh. (Tilføjelse af Peter Hansen, Borggård: Datteren Edith blev gift med viceskoleinspektør Fritz Rudloff, Højheltvej 22, Vanløse, og sønnen Niels Thomasen, bogholder, gift, Tranegårdsvej 35, Hellerup. Begge familier besøgte os d.3. november 1968 efter ikke at have set hinanden i 25 år, meget morsomt. Skrædder Niels Thomasen døde 25.juli 1968 omtrent 9o år gammel.) 4 Petra Thomasen, f.lo , ugift, Hun har en pålægsfor-. retning i Kbh. (død af difteritis)

13 11 Min søster Stine Hansen, f , gift med Jens Henrik Jacobsen fra Yderby, hvor han havde en gård, som de boede i i nogle år, senere fik de en anden ejendom. Da manden døde flyttede Stine til da_tteren Anna, der bor i Allingåbro. Stine og Jens Henrik havde 3 børn: 2 døtre og en søn. l Marie Jacobsen, f gift med malermester Andersen. De bor i Hadsten. (Tilføjelse: sønnen Ejlif er manufakturhandler og Arne er Sparekassekasserer i Randers} 2 Hans Jacobsen, f.l , gift med en datter af en gårdmand i Galten i Jylland. Han lærte smedehåndværket og har som smed boet et par steder i Jylland. 3 Anna Jacobsen f.28.lo.l881, gift med bogtrykker A.L.Petersen i Allingåbro.( de havde en datter bogtrykker Gundhild Jørgensen i Viborg og hendes søn Hen r i k}. Min broder Christian Hansen, f.l , gift med gårdmand Jens Nielsens datter Marie i Rørvig, f.l Han var sømand og skibsfører. De boede først i Rørvig, senere i København. De har 3 børn: l søn og 2 døtre. l Herman Hansen, f , gift med en dame fra København der hedder Verna. Herman er gået kontorvejen og er nu revisor. 2 Agnes Hansen, f , ugift lærerinde i Kbh. (død af hjertekrampe l 3 Ellen Hansen, f.3o , ugift, er kontoruddannet og er prokurist i Kbh.

14 12 l Min søster Marie Hansen, f , gift med en søn af gårdejer Niels Hansen, Rørvig: Lars Nielsen, f. lo.l.l843. De boede i hans fødegård. De havde 5 sønner. Jens Nielsen, f.l , gift med en dame fra Kbh. De havde flere forretninger i Kbh. De er begge døde. 2 Niels Nielsen, f , gift med en dame fra Frederiksborg amt. De bor i en gård i Nørrevang, Rørvig. ( senere i Rørvig som tømrer nær kroen) 3 Hans Nielsen, f Gift med en dame fra Kbh.Hun er født Clausen og søster til broderen Jens' kone. 4 Peter Nielsen, f o, gift med en datterdatter af husmand Niels Larsen, Nørrevang, Rørvig. Hendes far hedder Olsen, og bor i Kbh. 5 Lars Nielsen, f.8.lo.l884, gift med en dame fra Kildehusene. De bor i hans fødegård. Min tvillingsøster Trine Hansen, f , gift med gårdejer Jens Nielsens søn Niels i Rørvig, f.lo De boede i hans fødegård i Rørvig, men har senere boet i Glostrup og er atter tilbage til Rørvig. De havde 2 børn, en søn og l datter. l Anna Jensen, f o, gift med tømrer Christensen i Frederiksværk. Hun.blev So år gammel. 2 Jens Jensen, f gift med lærer Balles datter i Fjenneslev. De bor i Ro s kilde, hvor Jens er forvalter i Danske Landbrugeres Frøforsyning. (Jens døde 1963)

15 13 Jens Hansen, tvilling, f , gift 14.lo.l881 med gårdmand Anders Larsens datter Signe, f i Asmindrup. Vi boede i min fødegård. Hun døde 12.lo.l932. Vi havde 4 børn, 2 døtre og 2 sønner. l Sigrid Margrethe Hansen, f.l Hun er ugift og blev som ung uddannet til husholdningslærer-. inde, og virkede som sådan i to vintre. Den ene vinter på Samsø og den anden vinter på Fyn.Hun døde lo.l ( Broderen Peter Hansen, Borggård har tilføjet: Sigrid var et fint menneske og den mest velbegavede af os børn) 2 Aksel Hansen, f , gift med bogbinder Vejløs datter Asta fra Nakskov. Hun døde Aksel lærte gartneri -og bosatte sig som gartner i Haslev l9o9. De er barnløse.(han giftede sig igen med en sygeplejerske Aksel døde ) 3 Nicoline Hansen, f , gift med en søn af gårdmand Søren Madsen, Sneglerup, Mads Christian. De bor i mandens fødegård. (Nikoline døde , Mads Christian døde o) De har 4 børn, l søn og 3 døtre. l Ejvind Madsen f.l , g.m.inger fra Fyn 2 Johanne Madsen, f (g.m.gdr.christensen Gundsømagle, Roskilde) 3 Gudrun Elisabeth madsen, f.l (gm.evald Sørensen, Hulebæk, Asnæs 4 Esther Madsen f , g.m.svend Nielsen. Møllevej Vig

16 14 4 Peter Hansen, f.l3.ll.l888, gift med Lars Jacobsens datter Sofie fra Ellinge Konge part. (Guldbryllup 1978, en uforglemmelig dag) De har en søn Herman Johannes Hansen f Min kones slægt. Hendes farfader hed Lars Andersen og boede i gården lige øst for Nygården, den samme gård, som både hans søn Anders Larsen og hans sønnesøn Lars Andersen har ejet. Hans kone var fra Svinninge, fra den gård, som nu kaldes Svinningegård, og hun hed Ane Jensen. Hendes broder Peer Jensen fik fødegården. Hun havde også 2 søstre: Sidse, gift med gårdmand Holger Jensen i Frodstrup, og Bodil, gift med gårdmand Anders Pedersen, Kjeldstrup. Karen Larsigne Larsen ~ ~ Anders Larsen og Nicoline Jensdatter f.l8ll \ A=iudrup \ / Lars Andersen + Ane Jensdatter Asmindrup Svinninge '7\ J e ns Madsen og Karen l Sjælsøgaard Mads Jensen gift 3 gange Nygaard

17 15 Lars Andersen havde en broder, der hed Hans Andersen, denne boede i et hus i Asmindrup, han var gift og havde 2 børn, Bodil og Anders. Bodil blev gift med Ole Olsen, kaldet Ole Skræder, han var en gårdmandssøn fra Hønsinge. Anders Hansen fik fødestedet, han blev gift og fik datteren Karen. Denne blev gift med sin halvfætter Anders Andersen og bor i fædrenehjemmet. Holger Jensen og hustru Sidse havde kun een søn, der hed Jens Holgersen og han fik fædrenehjemmet. Denne var gift 2 gange og med 2 søstre, døtre af gårdmand Peer Jensen, Svinninge, de var således fætter og kusine til hinanden. Peer Jensen havde foruden disse en søn, Hans Petersen, der blev gift med gårdmand... Jensens datter i Svinninge, og en datter, der blev gift med Henrik Petersen, murer i Svinninge. Og om Anders Petersen, gift med Peer Jensens Bodil: De havde 2 børn Mads og Stine. Mads fik fædrenegården og Stine blev gift med Ole Nielsen, De fik en parcel af lodden, som de byggede på.. Lars Andersen og hustru havde 5 børn, 2 sønner og 3 døtre nemlig Anders - Jens - Grete - Ane- Bodil Anders Larsen, født 1811 gift med gårdmand Jens Madsens datter Nicoline, født De fik mandens fødehjem og havde to børn : Karen Larsigne, f Lars Andersen f. l.8.186o Jens Larsen, gift og havde en gård i Faurbo. De var barnløse. Ane Larsen, født 1816, gift med Anders Olsen, Ræberne. De havde 4 sønner : Lars, Anders, Jens og Peter

18 16 Grethe Larsen, f.l813, gift med Rasmus Petersen, de fik jord af lodden at bygge på. De var barnløse. Bodil Larsen var den yngste af de søskende. Hun blev gift med Jakob Petersen, broder til Rasmus Petersen, Ryegården. De købte en gård i Prejlerup. De havde S børn: 2 døtre og 3 sønner, nemlig Peter Jacobsen, ugift, døde ung Marie Jacobsen, g.m. Niels Petersen fra Kjeldstrup, de fik en gård i Atterup og 2 sønner Niels Peter+Jacob Laurits Jacobsen blev gift med en pige fra Torrendrup. De fik et lille landbrug i Plejerup. De havde flere børn. Mine Jacobsen døde ugift Carl Jacobsen døde ugift Anders Larsens hustrus slægt. Anders Larsens hustru hed Nicoline Jensen, f l. Hendes farfar, Mads Nielsen boede i Nygård, i den gård, som senere er ejet af Anders Jensen og Viggo Jensen. Han havde været gift 3 gange, og i det sidste kuld var to sønner, Jens Madsen og Thyge Madsen. Thyge Madsen blev gift med en pige fra Grevinge sogn, og~ Madsen blev gift, så vidt jeg ved, med en datter Karen fra den gård, som nu hedder Sjælsøgård i Asmindrup og kom til at bo i den gård. De fik 6 børn og blandt disse Nicoline Jensen, der blev gift med Anders Larsen, nemlig:

19 17 l Stine Jensen, gift med Hans Larsen, Egebjerg Huse. De havde mange børn. 2 Marie Jensen, gift med skomager Dyresen, Nykøbing, senere i København 3 Grethe Jense n, gift med skipper Henrik Larsen, Nakke, fl812 l Jensine Laurine Henriksdatter, f.l843 gift 187o m.niels Petersen 2 Karen Vilhelmine Henriksen, f. l846, senere København 3 Mathilde Nicoline Henriksen, f.l851, g.l876 m. Niels Laurits Pedersen, f.l85o 4 Sofie jensen, gift i København, men døde barnløs 5 Mads Jensen, gift med smed Christian Hansens datter fra Lum~ås. De boede i mandens fødegård og fik 2 døtre Kirstine og Karen 6 Nicoline Jensen, født , gift med Anders Larsen, hvor de boede i hans fødehjem i Asmindrup. De fik som anført foran 2 børn, en datter og en søn. Datteren blev gift med nedskriveren af denne beretning, Jens Hansen, hvis stamtavle er anført i bind l. Deres børn er Sigrid, Aksel, Nicoline og Peter. Sønnen Lars Andersen blev gift med gårdmand i Svinninge Mads Olsens datter Ane. De fik mandens fødegård i Asmindrup. De fik en datter Oline. Hendes moder, Ane, døde, da hun var 3 år, og nogle år efter giftede faderen sig med en datter af husmand Peter Nielsen i Brent, hun hed Marie. De fik 2 døtre: Agnes og Esther. Oline blev født Agnes blev i 193o gift med Jacob Petersen, der var bestyrer af gården, da hendes fader Lars Andersen var død. Esther blev gift med gårdmand Charles Madsen i Holte.

20 18 Denne beretning om min hustrus slægt er kun gjort i korte træk, da jeg var bange for, at en længere udredning snarere kunne være vildledende end vejledende. Note. 2 sider tilbage er nævnt brødrene Rasmus og Jakob Petersen. Muligvis er Rasmus Petersen blevet gift anden gang, for Peter Hansen, Borggård har tilføjet: Rasmus Petersens søn, Peter Rasmussen, Ryegård,Ledstrup, hvis datter er gift med Nicolaj Danielsen i Brenth, er morfar til Ella, der er gift med lærer Jørgen Juulsgaard i Nakke. Optegnelser fra og om hjemmet i Nakke fra Den 14.oktober 1881 holdt min hustru og jeg bryllup og blev viet i Asmindrup kirke. Vi flyttede dagene derefter til nakke, og det er jo rimeligt, at når en ung kone træder ind i et hus, hvor en ældre kone hidtil havde ledet og styret husvæsenet, vil der være en del at ændre og rette på. Der blev også foretaget adskil- _ligt og pyntet lidt op her og der, men nogen gennemgribende forandring blev ikke foretaget. I de første 3-4 år passede min kone mejeriet med dertil hørende ostelavning, og det endda af forskellige sorter: ejdam~ mer- og svejtserost. Og hun havde også megen interesse for det arbejde. Men da vi havde fået vort andet barn, følte hun, at kræfterne svigtede noget, og særlig var det slemt for hende hver morgen i den kolde kælder at skulle stå og foretage skumning og kærning. Omtrent på samme tid var der oprettet et privatmejeri i Rørvig, og vi blev i 1885 enige om, at hun skulle ophøre dette

21 19 arbejde, og mælken blev derefter sendt til mejeriet. I 1883 byggede vi svinehuset og året før den sidste halvdel af østre længe. Endnu havde vi nogle moser, der skulle drænes, ligesom vi kørte mergel, når der levnedes tid dertil, men vi havde langt at køre med det. I 1884 blev jeg valgt til det første offentlige hverv. Jeg blev valgt, eller som det vel hellere må hedde, udpeget af branddirektøren til at være formand for vurdering af bygninger til brandassurance. Snart derefter i efteråret 1885 blev jeg valgt til for mand for Odsherreds landbrugsforening, og samme efterår blev jeg valgt til medlem af Rørvig sogneråd at tiltræde l. januar Ved det første møde blev jeg valgt til formand, og beklædte denne stilling i 6 år. Hidtil havde jeg ikke befattet mig med kommunale sager, og jeg måtte derfor benytte det meste af vinteren til at sætte mig ind i love og anordninger samt, hvad der videre var nødvendigt at vide besked om. Disse 6 år var en fornøjelig tid for mig. Det var gode og behagelige mennesker, jeg var sammen med, og aldrig kom ~i på kant om noget, og jeg fik indblik i adskilligt, som man kun kan få den vej. I de år var det ikke så vanskeligt at styre kommunens sager og først i årene derefter kom både lov om alderdomsunderstøttelse og de nye skattelove. Men formandslønnen var ubetydelig. I de første to år var lønnen 24 kroner årlig og i de sidste 4 år: 33 kr, beregnet efter henholdsvis 8 skilling og 25 0re pr. td. hartkorn i kommu - nen. Aret efter kom en lov, der gav sognerådsformændene en løn af 15 øre pr.indbygger, hvilket med noget over 8oo indbyggere, som der var i kommunen, ville give en del højere løn. I landbrugsforeningen fik jeg mange virkeår, 25 år som formand. Denne forening var stiftet lo år før, altså Det var sær-

22 2o lig landbrugsskoleforstander Iversen, Dragebjerggård, der virkede kraftigt for dens oprettelse. I de første par år var tilslutningen stærk, og mange emner var fremme til diskussion. Men efterhånden sløvedes interessen. Folk havde ikke rigtig forståelsen af alle de nye spørgsmål, der dukkede frem og blev forhandlet. De fleste holdt endnu på de gamle forhold, og den megen teori om forlermidlernes næringsindhold og om kunstgødningens værdi i forhold til dens indhold af de forskellige stoffer, ville kun de færreste befatte sig med. Det så for mange ud, som om den praktis ke mands erfaringer ikke blev regnet for noget. Nogle af os yngre mænd holdt stadig ved foreningen, men selv mange unge mænd gik ind for de ældres syns punkter og vendte ryggen til foreningen. Under sådanne forhold måtte foreningen sygne hen, og dens stifter Iversen, som var formand, tabte også interessen. Foreningen lå stille hen et godt årstid. I 1884 besluttede nogle mænd at gøre et forsøg på at genrejse foreningen, og der blev agiteret en del for at hverve medlemmer, og der blev med megen besvær samlet henved loo medlemmer. Ved generalforsamlingen året~efter blev jeg valgt til formand; det var ikke noget helt lysteligt at overtage den stilling, men jeg følte det som min pligt at arbejde det bedst mulige for sagen. Det gik jævnt godt, men småt. Folk så med nogen mere interesse på spørgsmålet nu end for et par år siden. Vi måtte agitere for tilslutning og holde møder. Der kom foredragsholdere udefra, og emnerne var for det meste kvægavl, hesteavl og mejeribrug, hvilket sidste var meget aktuelt, idet centrifugen netop i disse år arbejdede sig frem til den sejrstilling,. som den indtog få år efter. Foreningen oprettede også fællesi~dkøb af foderstoffer, og det vandt ikke ringe tilslutning. Når jeg holdt denne stilling, ja, og kunne holde den i 25 år, så var grunden nærmest, at j e g havde velvillige og forstående medlemmer at arbejde sammen med.

23 21 Kun een gang rejstes der opposition imod mig for en kritik, jeg havde udtalt mod foderstofvalget. Bølgerne gik højt og bestyrelsen, der holdt sammen, besluttede at indkalde til generalforsamling på spørgsmålet, om hvorvidt jeg havde overtrådt min kompetance med hensyn til mine udtalelser. Efter en hård debat lod jeg foretage en afstemning derom. 17 stemte imod mig og 87 holdt med mig. Hermed var krigen ophørt, og jeg vedblev som formand endnu i 8-9 år, indtil jeg ved det 25. år trak mig tilbage, efter at jeg året forud havde ledet og været formand for dyrskuet i Nykøbing med tilslutning fra alle amtets fire landboforeninger. Disse 25 år gav mig meget arbejde, mange rejser måtte jeg foretage og deltage i møder i vort eget opland, og når dertil føjes et ikke lille kontorarbejde, så vil det forstås, at det var et stort spild af tid, som på ingen måde stod i forhold til lønnen, vistnok loo kr.årlig. Jeg gik af som formand i efteråret 19lo. Men set på anden baggrund var denne stilling udviklende for mig på så mange områder, og jeg kan vel sige, at det var den dør, der for mig var indgangen til de andre stillinger, jeg senere har beklædt. Jeg er glad, fordi jeg overtog dette arbejde og glæder mig over, at jeg fik lov til at gøre et arbejde til nytte for det lille samfund Odsherred, hvortil jeg hører. Ved min afgang som formand blev jeg efter indstilling fra beboerne d.l.januar 1911 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Også dette er jeg glad for. Ved afgangen som formand foranstaltede medlemmerne afholdt en fest for mig på hotel Phønix med meget stor tilslutning. I 1911 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Holbæk Amts Andels Svineslagteri i Holbæk, og ved daværende formand Poul Sams død i 1912 blev jeg valgt til formand. Denne stilling beklædte jeg i lidt over S år. Jeg mærkede snart at det ikke var så let at lede bestyrelsesmøderne i Holbæk som

24 22 dem, jeg havde ledet så mange af i Nykøbing. Jeg havde i alt fald til at begynde med ingen position. Jeg var ukendt og var vel også genstand for nogen misundelse fra nogle af de mest kraftige medlemmer. Et meget stort arbejde forelå, idet perioden fra den første tegning som andelshaver var udløbet, og der skulle derfor foretages opgørelse og afslutning af det gamle selskab med nytegning til et nyt selskab og udarbejdelse af nye love. Slagteriet skulle vurderes og overtages af det nye selskab, og beløbet som det blev vurderet til skulle fordeles til andelshaverne i forhold til den garanti, som hver især havde tegnet. I den anledning måtte jeg rejse om i hvert sogn, hvor der var andelshavere for at finde de oprindelig tegnede eller også deres arvinger. Der var andelshavere i vistnok hvert sogn i amtet, og også nogle i Hornsherred. Det var mange dages rejse, men jeg kom godt igennem det og fandt dem vist nok alle, i alt fald er der aldrig kommet krav eller klage over at nogen er udelukket. Dernæst måtte jeg udregne, hvad hver skulle have og skrive check ud for beløbet. Da jeg blev færdig, synes jeg også, at jeg havde udført et stort arbejde. Min stilling var på den tid dobbelt, idet jeg var formand for begge selskaber, både det der skulle opløses, og det der skulle dannes. Der var af og til ved de møder, der blev holdt nogen kritik over, at jeg ved overdragelsen både var køber og sælger, men denne kritik bundede ikke særlig dybt. Stillingen som formand gav mig mange rejser og særlig til Holbæk, idet direktør Boyer ønskede, jeg skulle komme mindst hver 14.dag. I 1913 foretog nogle af bestyrelsesmedlemmerne tillige med direktør Boyer og jeg en rejse til England sammen med medlemmer fra andre slagterier. Det var selskabet D.B.C. i London, der indbød og betalte turen. Vi rejste over Esbjerg til Lon-

25 23 don, hvor vi boede, men vi foretog hver dag udflugter både i London og i dens omegn, som også længere ture til Manchester og Liverpool. En dag ejlede vi på Themsen, og det var meget morsomt. På denne lange tur blev vi flere gange lukket ind i et rum (bassin) det vil sige skibet, og der blev da åbnet for et stigbor, og i løbet af lo minutter voksede vandet i bassinet vel et par alen, og vi kunne sejle videre. Turen varede, såvidt jeg husker, en ugestid, rejsen indbefattet. En stor højtidelighed var vi vidne til, idet kong Georges kroningsfest blev holdt en af de dage. Der var lejet plads for os danskere på et hustag, hvorfra vi så det altsammen. Der var repræsentanter og processioner i mængde både fra landet selv og Skotland og Irland, og alle de forskellige!aug. Ja, repræsentant i gruppevis både fra Canada og Indien og overalt fra, hvor England har besiddelser. Såvidt jeg husker kom kongen og dronningen allersidst med et forspand af 8 heste. Det hele var pragtfuldt og langsomt gik det. Det begyndte kl.ca.ll og var først forbi noget over kl.~. I 1915 blev jeg valgt ind i de samvirkende andelsslagteriers hovedbestyrelse. Direktør Boyer var en dygtig og forstående mand, der havde det rette tag på at omgås både dem i slagteriet og dem i kontoret, og jeg følte altid tryghed med ham som leder. I 1916 rejste Boyer til københavn og fik egen virksomhed sammen med Jungersen, og Udbye, der hidtil havde været kontorchef blev direktør. Jeg mærkede snart, at Udbye var vaklende i sine dispositioner og så bort fra alle regler og bestemmelser, som vi netop i krigsårene havde så mange af. Han manglede den faste hånd, som særlig havde kendetegnet Boyer. I årene forud var der bygget et andels-svineslagteri i Nykøbing, og jeg tog derfor den beslutning, da jeg næste gang stod for valg, at trække mig tilbage.

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke 30 apr 2006 Side 1 PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun 1891 Egebjerg Kirke 16 maj 1898 Hønsinge Lyng, Vig sogn JENS Larsen (Se side 2) Født 18 aug 1819 #8 Frenderup, Grevinge

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere