VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF 2013-2014"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF

2 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF

3 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Set i bakspejlet... 4 Eksamensprojekt i billedkunst kbh Hamborg tur/retur London q i multikulturens højborg Masterclass i ulvetider Overlap Hvad finder man når man farer vild i Budapest? Et CO 2 menius-projekt Det var kattens AT-rejse til Hamborg Om årets musik November blev præget af valg Madkunst Folkedrabsdag Udfordringer til sprogtalenter VHG Indsamlingsshow TAK Vagtskifte på VHG Så var der skolefest Tiltrædelsestale m i Kroatien Flotte sportspræstationer af VHG-elever Varieret fællestimeprogram Spiluniversets muligheder s i Trapani Feltstudie Rusland k i Dublin x i Barcelona a i Wien Det Europæiske Akademi Ötzenhausen Surrealisme i bk Sundhedsprojekt Forårskoncerten 2014 på VHG HEBE Film-galla Grøn profil på VHG Personaleoplysninger Redaktør: Jørgen Jørgensen Fotos: H.C. Harder, Ejlif Holle Jørgensen, Torsten Hansen, Trine Madsbøll, Morten Severin, Mads Ilsøe, Per Fleder, Ralf Leimbeck, Anne Becher, Pernille Olesen, Ulla Silfverberg Andreasen, Jane Kirstine Laustsen, Marie-Jeanne Nuss baum, Anne Myrup Pedersen m.fl. Tegninger: KKK-logo: Oskar Rud Stilgren Bakholm. Eksamensprojekter fra billedkunstholdet på B- niveau: s. 11, 31, 65 og 83. Omslag: Design: Jørgen Jørgensen og Sanne Kvist Nielsen. Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jyllandsgade Aars Tlf Fax Hjemmeside: Tryk & repro: Aars Bogtryk & Offset 2 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

4 Forord I dette årsskrift kan du danne dig et overblik over skoleåret Det var især karakteriseret af nogle markante personskift i skolens administration og ledelse. Først var det skolens pedel gennem mange år, Peter Stenild, der valgte at gå på pension. I stedet fik vi ansat Morten Tøttrup Nielsen, eller Morten Pedel, som han allerede er kommet til at hedde i folkemunde. Senere var det skolens rektor, Kirsten Holmgaard, der annoncerede sin afgang pr. 1. februar. I hendes sted blev Jette Rygaard Poulsen ansat. Året blev således præget af en række afskeds- og velkomstreceptioner, som vi selvfølgelig har dækket i denne publikation. Ved redigeringen af stoffet har fokus flyttet sig lidt i forhold til tidligere. Vi plejer minutiøst at berette om skoleåret måned for måned, men denne gang har vi skåret ned på det stof, der gentager sig hvert år: Introtur til Livø, juleafslutning osv. Med de nye medier dækkes dette langt bedre, og næsten mens det foregår, på vores hjemmeside, og her er der en stor facebook-gruppe, som hele tiden følger med og giver likes og kommentarer. Denne udvikling tillader os i højere grad at anlægge et helikopterperspektiv på skolens liv. VHG er endvidere ved at komme til skelsår og alder. De senere år er der i forbindelse med sommerens dimissionsfest kommet henvendelser fra 50-års jubilarer (både for studentereksamen og realeksamen), der ønsker at se deres gamle skole og deltage i translokationen. Ved den lejlighed går snakken livligt mellem de gamle kammerater, og man mærker en levende interesse for stedet og skolens udvikling. Derfor har jeg i dette årsskrift forsøgt at se lidt tilbage og trække nogle lange linjer. Det er også vigtigt at se fremad. Her kan man f.eks. læse de visioner for skolen, som Jette Rygaard Poulsen formulerede i en tale ved sin velkomstreception, ligesom man kan læse en række læreres programerklæring i forbindelse med, at skolen får det grønne flag og bliver grøn skole. Det har for øvrigt også inspireret os ved udformningen af årsskriftets omslag, hvor vore elevambassadører viser flaget. Derudover har jeg som sædvanligt fået en række elever til at give deres version af skolelivet. Her tænker jeg især på efterårets at-rejser og forårets studierejser, men også forskellige talentforløb, som nogle elever har deltaget i. Endelig har nogle kolleger beredvilligt stillet sig til rådighed med at skrive om f.eks. fællestimer, specielle forløb eller elevernes fantastiske Indsamlingsshow i januar, ligesom skoleinspektør Niels Erik Jensen i Blære for sidste gang har påtaget sig gæsteanmelderrollen ved forårskoncerten. Ud over at illustrere med fotos har vi valgt at bringe nogle spændende eksamensprojekter i billedkunst på B-niveau. Det har således været forholdsvist taknemmeligt at være den gamle redacteur. God læselyst! Jørgen Jørgensen (JJ) Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

5 Set i bakspejlet Asger Ussing-Jepsen, rektor Jacques Piloz rektor Willy Mathiesen, rektor Kirsten Holmgaard rektor Der er Jørgen Jørgensen i midten. Skolens barndom For nu at undgå alle misforståelser: Nej, det var ikke mig, der indmurede den første grundsten i væggen i skolens forhal d. 14. august 1961, selvom mit navn står der. Det var den daværende radikale undervisningsminister, Jørgen Jørgensen. Jeg var på det tidspunkt selv elev på det nybyggede Aalborghus Statsgymnasium, og hvad jeg véd om skolens barndom, har jeg læst mig til i skolens første årsskrifter og et 25-års jubilæumsskrift. Dog kan jeg prale med at være den eneste af de nuværende ansatte, der har tjent under samtlige rektorer til dato, og jeg har været kollega med nogle af lærerne fra skolens pionertid. VHG s første rektor hed Asger Ussing-Jepsen, og han kom fra Viborg Katedralskole. Ussing-Jepsen underviste i fransk, og jeg har dermed været fagkollega med ham. Jeg husker ham som en venlig og velmenende mand, og som nyansat blev man inviteret over i rektorboligen, der lå, hvor musikhuset ALFA nu har parkeringsplads. Her tog rektor og hans kone, Grethe, gæstfrit imod. Der er ingen tvivl om, at de første lærerkollegier har taget opgaven med at indføre vesthimmerlandske unge i Minervas Rige meget seriøst: Studenterne fra Vesthimmerlands Gymnasium skulle bestemt ikke være dårligere end studenter andre steder fra! Der skete således en vis frasortering på det første hold, men støt og roligt begyndte årgangene at vokse. I 1963 dimitteredes 33 studenter, i og i studenter. I de første årsskrifter er elevernes 4 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

6 navne angivet med faderens erhverv og bopæl i parentes, og denne praksis har givet Ussing-Jepsen mulighed for - ved frokosten efter føromtalte grundstensnedlæggelse i 1961 at drage nogle slutninger dog på et spinkelt talmateriale om elevernes geografiske og sociale fordeling: Oprindelig var skolen én lang bygning med tilhørende skolegård. Ved samme lejlighed talte undervisningsminister Jørgen Jørgensen, og han forudsagde, at den af rektor fremførte statistik over elevernes sociale fordeling ville se anderledes ud om tyve år. Han forudså endvidere en stærk stigning af gymnasiefrekvensen, men advarede dog mod helt at tappe vort erhvervsliv for velbegavede børn! I øvrigt kan man se af de første årsskrifter, at rektor Ussing-Jepsen var optaget af at udvikle elevernes ressourcer. I både det første og det andet årsskrift skriver han om magister Niels Jensen, Aars, der var født i Aars i 1603 og døde som rektor ved Viborg Katedralskole i Han karakteriseres som en fremragende pædagog, der var optaget af, at den enkelte elev fik det maksimale ud af sine evner, og Ussing-Jepsen afslutter en artikel i årsskriftet fra 1962 med følgende passus: Er det mon ikke således, at for det sande lærersind vil til enhver tid eleverne være andet og mere end slet og ret undervisningsobjekter, som man kaste til side og kassere, hvis de ikke i samme mål som de mere velbegavede kan tilegne sig den ønskede viden. Uden dette sind bliver i alt fald enhver lærergerning gold. Kulturlivet på VHG før og nu De første årsberetninger udgøres ikke bare af kedelige oversigter over årets faglige arbejde, ordensregler m.m.. Enkelte steder kan man se tegn på, at nogle af de ting, der også i dag præger stedet, også uden for skoletiden, f.eks. Hebe, er i sin vorden. I skriftet fra 1962 kan man læse følgende herom: For mig er der ingen tvivl om, at en af de nye lærere, adjunkt E. Slej, har haft en vigtig finger med i spillet her. Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

7 Set i bakspejlet På sidste skoledag blev lærerne afhentet på deres bopæl af udklædte elever. Senere blev de sat på slaveauktion under afsyngelse af en sang. Vi nøjes med at bringe præsentationen af de to lærere, der er omtalt i artiklen. Samme år har han holdt foredrag i den lokale afdeling af Danmarks Kristelige Gymna si ast be væg else om Modernistisk lyrik hvad er det for noget? og i Konservative Gymnasiaster om Hvad jazz ikke er!, hvor han spillede nogle af sine egne plader. Da jeg selv blev ansat på VHG i 1973, oplevede jeg på nært hold, hvad Slej har betydet for udviklingen af skolens kulturliv. Vi var ret mange nye lærere, der blev ansat det år, og vi blev straks inkorporeret i dette skoleårs skolerevy, Rhapsody in black and red eller Rapseri i rødt og sort. Intet i denne latinlærers fremtoning (jakkesæt, butterfly m.m.) antydede, hvilken kreativitet han rummede, og som en anden general udsendte han hver morgen cigarrygende nye dagsbefalinger op til Teaterkredsens premiere på dette dybt originale stykke. Jeg vil vove at påstå, at hans ånd har præget en lang række elevårgange, og vi er nok også en del lærere, der ikke har været helt uimodtagelige for hans kultursyn. E. Slej. I en del år blev der lavet revy som indledning til den store skolefest. Så gik Teaterkredsen mere og mere over til forskellige teateropsætninger, bl.a. af en række Dario Fostykker, indtil musicalgenren på et tidspunkt tog over. Også når lærerne holdt fest, var det Slejs ånd, der her - 6 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

8 samlingen naturligvis også forsynet med et alfabetisk register. I det hele taget var han lidt af en polyhistor, og der er vist ikke mange humanistiske faggrupper på skolen, der ikke har modtaget registranter over diverse bøger, de med fordel kunne inddrage i undervisningen. I de første årsberetninger kan man også følge logoets tilblivelse. Først fik skolen et smukt signet, udført af kunstsmed Christian Andersen, Aars. Det gengiver Skarpsalling-karret, der blev fundet i slutningen af 1800-tallet i en gravhøj en snes kilometer nord for Aars. Så kom det latinske motto Semper Tiro til. Det betyder som bekendt altid lærling/rekrut, men i Slejs undersættelse blev det til én gang tyr, altid tyr skede. Han havde lavet en samling af diverse latinske drikkeviser og P. Sørensen Fugholm-tekster, som blev afsunget under stor moro. Samlingen havde han kaldt The Razm Spazm Dazm Sangbog. Her kunne vor tids festsangsredaktør, lektor Ole Caspersen, godt blive inspireret. Og da Slej også virkede som skolens bibliotekar, var Med det nye skolebyggeri fulgte en idrætshal, der uden for skoletid også stod til disposition for byens og omegnens idrætsklubber. Med ansættelsen af ægteparret Kirsten og Jørgen Freil løftedes ambitionsniveauet straks for idrætsundervisningen. I afsnittet om sport i årsberetningen fra 1963 slutter Jørgen Freil af med følgende: Så lille som gymnasiet er, gør vi os ingen forhåbninger om at nå de store resultater i kappestrid med andre langt større gymnasi- er, men derfor ønsker vi absolut ikke at afstå fra deltagelse i sportsstævner, når lejlighed byder sig. Det skulle snart vise sig, at vi godt kunne bide skeer med de store gymnasier, især inden for basketball, hvor familien Freil var en institution, og i 1970 kom det første DM i basketball for de yngste drenge i hus, og så vidt jeg véd, eksisterer der stadig en VHG-fraktion inden for Bakken Bears senior-afdeling. Senere i skolens historie var det volley-ball sporten i byen, der fik et løft med ansættelsen af Ulrik Eskildsen, nu Aalborg Katedralskole, som idrætslærer. Og i dag er det svært at sige, i hvilken sportsgren vi udmærker os mest på landsplan. Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

9 Set i bakspejlet Hvad siden fulgte Minderne om Slej har fået mig helt væk fra den planlagte sti: At give et rids over skolens udvikling under de forskellige rektorer. Ved skolens 10-års jubilæum i 1970 beklager Ussing-Jepsen sig i sin beretning over lærermanglen, der især viste sig efter 1965: i visse fag har det været næsten umuligt at få fuldt uddannede folk til de stillinger, der måtte oprettes på grund af skolens hurtige vækst. Vi har måttet fylde hullerne med nogle af egnens præster og med studenter fra Århus. Disse to kategorier har gjort et godt stykke arbejde som timelærere eller årsvikarer, men de hyppige lærerskift er selvsagt højst uheldige for kontinuiteten i arbejdet, ligesom det naturligt nok af og til har skortet på pædagogisk erfaring. Det er her, jeg og min generation af lærere kommer ind, for kommunen tog initiativ til at bygge nogle enfamilieshuse, som kommunen stillede til rådighed på favorable vilkår, og det fremgik af stillingsopslagene. Scener fra skolens første år. Som læseren nok har forstået, kunne man godt som nyansat lærer i 73 (og dem var vi en hel håndfuld af) føle nogle mindreværdskomplekser ved mødet med disse akademikere, man var blevet kollega med. Der var mange retoriske begavelser blandt dem, og det var sin sag at tage ordet på et lærerrådsmøde for at give sit besyv med under de pædagogiske debatter. F.eks. om skolens rejsepolitik, som allerede dengang fyldte meget. Dog husker jeg, at kommunikationen efter en sommerferie blev lettet en del, idet rektor Ussing-Jepsen pludselig foreslog, at vi alle blev dus og på fornavn! Det var nemlig blevet for indviklet for ham at holde styr på, hvem han var dus med og hvem Des. Ussing-Jepsen gik på pension i 1979, og i den forbindelse lavede vi en afskedsrevy for ham. Jeg véd ikke, hvorfor jeg fik den idé at lave en sketch over det dengang populære børneprogram Ingrid og Lillebror, hvor skolens daværende sekretær, Ellen Lindholm, blev fremstillet som Ingrid, der styrede rektor som marionetdukken? Med den nye rektor, Willy Mathiesen, fik omgangstonen en tand mere. Det blev kutyme at sige tingene mere direkte, og nogle af os, der næsten var jævnaldrende med rektor, vejrede morgenluft. Jeg mindes en række debatter om, i hvilken retning skolen skulle udvikle sig, og hver gang var der to næsten lige stærke fløje, der ytrede sig, og sikkert også en del, der helst var fri for denne polarisering. Den fløj, jeg var med i, kom til at hedde De vilde kaniner. Det var vist egentlig min skyld: Gnags var nok den vigtigste musikgruppe for os unge i den periode, og jeg havde et plade-cover til LP en, der var forsynet med fodspor efter nogle kaniner, og de 8 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

10 Kønsopdelte elevgruper under pause i datidens ekskursioner. oplægsholdere: forfatteren Jesper Jensen og debattøren Bente Hansen, musikerne Benny Holst og Arne Würgler, og så sluttede vi af med en fest, hvor selveste Savage Rose spillede! Ellers er perioden præget af skolens ombygning (indvielse d. 19/4 1983) og kunstens tilkomst. Før var skolen én lang gul bygning, der ved første øjekast godt kunne ligne en lade. Jeg mindes da også en lejlighed, hvor rektor Willy Mathiesen karakteriserede os som et stalddørsgymnasium! Hvor der tidligere havde været skolegård, som eleverne var forvist til i frikvartererne, kom der nu tidssvarende undervisningslokaler rundt om det fællesområde, som i dag bliver omtalt som badekarret. Og frem for alt: Der kom kunst til. Allerede i 1965 havde skolens første rektor i forordet til sin beretning givet udtryk for, hvilken betydning kunst har for en skole: Tilbage står den kunstneriske udsmykning af gymnasiet, og det må understreges, at en heldig løsning af denne opgave er af den største betydning. Det er uhyre vigtigt i vor kommercielt prægede, tekniske tidsalder, at god kunst vinder indpas overalt. Et gymnasium må ikke have intellektuel slagside. Det må også tage sig af elevernes fysiske og æstetiske opdragelse, hvis det, som man har kaldet den lærde barbar skal undgås. Her har kunsten særlige muligheder, fordi den taler til følelsen og fantasien og appellerer til de unges skabende evner blev så brugt som signatur på et indlæg i den pædagogiske debat. Jeg er ret sikker på, at hvis man i dag kunne genlæse vore visioner for pædagogikken, var vi nok ikke så vilde endda, men signaturen kom til at virke som en rød klud på nogle kolleger. Der kom også nye undervisningstiltag. F.eks. blev der af og til afholdt studieuger, hvor man nogle dage eller evt. en hel uge arbejdede med et overordnet emne på tværs af klasser og årgange, og hvor lærerne indgik på lige fod med eleverne i de underordnede grupper, som man meldte sig til efter interesser. Jeg husker især en studieuge, hvor 1960 erne blev betragtet fra 80 erne. Her var en række af koryfæerne fra ungdomsoprørets tid inviteret med som Af forskellige årsager var den ventede donation fra Statens Kunstfond trukket i langdrag, men under Willy Mathiesen kom der endelig gang i sagerne. Det kan man læse mere om på skolens hjemmeside. Her skal bare konstateres, at et personligt venskab mellem den kunstinteresserede rektor, billedkunstlærer Palle Rønde Møller og især kunstneren Per Kirkeby, men også Poul Gernes, er baggrunden for skolens flotte kunstneriske udsmykning, som folk kommer langvejs fra for at se. En kvindelig rektor Willy Mathiesen, der en overgang var formand for Rektorforeningen, mens Bertel Haarder var undervisningsminister, havde imidlertid fået smag for politik og administration og fik en større stilling i Viborg Amt. I en overgangsperiode ( ) fungerede en af de ansatte, Jacques Piloz, som rektor, indtil skolen fik sin første kvindelige rektor, Kirsten Holmgaard, i oktober Hun sørgede for at føre kunstudsmykningsopgaven lykkeligt til ende. Hendes Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

11 Set i bakspejlet største bedrift var nok, i samarbejde med kommunen, at få rejst et musikhus på skolens grund, så at vi i dag har fantastiske rammer for musikundervisningen. Hun forfulgte stædigt sagen, fra hun var blevet præsenteret for de første skitser fra Per Kirkebys hånd, til huset endelig stod færdig som en ekstra fløj til skolen. En anden stor opgave, som blev løst i hendes rektortid, var overflytningen af HF i Ranum til VHG og integrationen af de to ungdomsuddannelser på stedet. i Kirstens kolonihavehus Mel.: Mormors kolonihavehus I min introduktion til en sang til Kirsten ved hendes afskedsreception forsøgte jeg i billedsprog at sammenligne hendes virke med en husmors, der sørger for at få fami lien til at fungere på bedste vis og efter en fælles konsensus. Hun klarede også rollen som værtinde ved skolens 50-års jubilæum i fin stil. 1) Det er fredag og vi er sammen. Alt burde ånde fryd og gammen. Vi ku holde en fest en af de store. I stedet går vor rektor nu fra borde* Så ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception 2) Det er en skam, for netop fester hvor hun er vært for mange gæster, dem klarer hun med elegance, og det her var den sidste chance Men ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception 3) På Kirsten har vi kunnet stole. Hun er garant for en dejlig skole, hvor designet er i toppen. Bare ta og se på kaffekoppen! Men ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception 4) Og også god kunst kan hun spotte. Hun har haft blik for Allan Otte, Per Kirkeby og sidst graffiti. I tilgift har hun også været flittig Men ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception * Nyhederne på vores hjemmeside har været fyldt med skibsmetaforer i forbindelse med rektorskiftet. Mon ikke redaktøren, Morten Severin, synger For skibet skal sejle i nat i løbet af receptionen? Jørgen Jørgensen Trappen, inden Kirkebys maleri kom til. 10 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

12 Natasja, 3a, har valgt at arbejde med portrætter frem stillet i forskellige tek nikker. Eksamensprojekt i billedkunst Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

13 SEPTEMBER 2013 Skal vi til København!? Hvad skal vi ellers lave? Vi skal besøge Pia Allerslev og høre om København som bevægelses-by Skal vi ikke i Rundetårn? Er det ikke hende fra Vild med Dans? Hvor lang tid tager det at komme til København? Skal vi selv have sengetøj med? 3.KBH Hvorfor skal vi ikke til La Santa Sport? Spørgsmålene var mange, da 3k fik at vide, hvor 3.g AT-studieturen gik hen. Søndag den 15/ mødtes den halvbistre træner, Bio- Finn og 28 3k-elever på Hobro Banegård. Efter fire timer, mange poser slik og oplevelsen af at se Bio-Finn spille FIFA på playstation, var 3k i København. Værelserne var fordelt hjemmefra intet skulle gå galt på denne søndag. Det var nemlig en helt speciel søndag, især for den halvbistre træner. Klargøringen gik hurtigt i gang, efter at vi var blevet installeret på værelserne, og ikke lang tid efter gik turen mod Brøndby, hvor 3k, ifølge den halvbistre træner, skulle være vidne til fodboldhistorie. Det uofficielle mål med turen var netop: Fodbold på Brøndby Stadion. Brøndby mod OB. Morten havde høje forventninger til Brøndby, og alene i frygt for, at han ikke længere kun ville være den halvbistre træner, men i stedet blive den helbistre træner, havde Bio-Finn og 3k mindst lige så høje forventninger til Brøndby og turde ikke andet end heppe på Brøndby. Var man OB-fan, var man det ikke denne søndag. Til alles held og glæde vandt Brøndby 2-1 Den halvbistres hjemmebane. over OB. Morten var glad, alle var glade. Mandag var stemningen stadig høj, da 3k gik mod Rådhuset og kulturborgmester Pia Allerslev. Vi blev modtaget og vist ind i et lokale med croissanter, frugt der var skåret i stykker, kaffe og the noget der passede 3k rigtig godt. Hjemmefra havde vi forberedt nogle spørgsmål til Pia Allerslev, som omhandlede, hvad de gør i Københavns kommune for at få flere til at være aktive. Finn havde ikke lagt skjul på, at vi skulle lave nogle ordentlige spørgsmål, men han havde intet at være nervøs for. Alle opførte sig pænt, vi fik svar på de spørgsmål, vi havde lavet hjemmefra, og fik en rundvisning på Rådhuset. Vi blev vist helt op i rådhustårnet og så udsigten ud over København, så vi var lidt på forkant til resten af dagen. Efter besøget hos Pia Allerslev var det nemlig tid til skattejagt i København. Det gjaldt om at samle flest point, og der ville blive kåret et vinderhold om aftenen det var altså en konkurrence 3k var klar. Skattejagten, som Morten havde lavet, gik ud på at komme rundt i København og se, hvilke muligheder der er for at være aktiv. Vi skulle en tur ud på Kastellet, i Botanisk Have, ud på Nyhavn og hoppe i trampoliner, ind på Fisketorvet og spise, en tur op i tårnet på Vor Frelsers Kirke for at tage et billede. Den helt store udfordring var at komme rundt i København. Der er tog, s- tog, metro, bus, taxa, lej en cykel og bådbusser. Eller man kan gå, men København er stor. Selvom det var hårdt at 12 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

14 være på skattejagt, var der nogle, der var mere heldige end andre. 4 piger mødte selveste Mor-Ann, 4 andre piger kom til at gå midt inde mellem alle Juventusspillerne på vej i Botanisk have, og nogle drenge var så heldige at se Esben Bjerre på cykel store ting for os fra provinsen. Alle klarede skattejagten, med mere eller mindre snyd, og til aftensmad gik hele 3k og to lærere på kinesisk restaurant. Efter maden blev 1., 2. og 3. pladsen udråbt. De heldige vindere blev August, Mads og Simon hvor meget de havde snydt kom aldrig ud i offentligheden. Efterfølgende gik turen på sportsbar for at se fodbold; bar-ejeren ville dog hellere underholde og gav et nummer på sin harmonika. SEPTEMBER 2013 Tirsdagsudflugten gik til Den Blå Planet. Da Bio-Finn af princip ikke ville tælle os, var der et par stykker, der ikke nåede med i metroen, og nogle, der glemte at stå af. Alle endte dog til sidst ved Den Blå Planet. Efter at have kigget på fisk i et par timer var der nogle, der havde brug for en omgang shopping, andre tog hjem og hvilede fødderne, måske tage en lille lur og spise noget slik på hotellet. Om eftermiddagen mødtes vi alle i DGI-byen, hvor vi skulle i deres Vandkulturcenter. Efter at alle havde været i bad og ventede på at måtte hoppe i spabadet, ville en af de ansatte i vandkulturcenteret gerne tale med os. De fleste tænkte, at hun nok ville fortælle os om, hvilke tilbud de gav folk for at være aktive. Det, hun ville, var dog at fortælle, at vi skulle huske at gå i brusebad, inden vi hoppede i bassinerne Så vidste vi alle sammen dét! Aftenen stod på hygge og at få hvilet ud. Onsdag startede dagen med en tur på Medicinsk Museion. Her fik vi en rundvisning og fik fortalt om, hvordan de behandlede folk, og hvordan man troede det hele hang sammen inden for medicin i gamle dage. Selvom 3k efterhånden var trætte, holdt vi fanen højt, specielt pigerne, der på hele rundvisningen beundrede den ualmindelig flotte, universitetsstuderende rundviser. Da pigernes blodtryk igen var tilbage til det normale, var det tid til at løbe rundt om de famøse københavnske søer. Den halvbistre træner havde arrangeret en konkurrence troede 3k. Sandheden var dog, at alle fik en præmie, da de kom tilbage, uanset 3k på bevægelsestur i Kbh. om de havde løbet én eller seks kilometer og hvad tiden sagde. Morten viste sig som en fairplayspiller og havde købt slik til alle. Også Bio-Finn, som igen viste sig som den sporty biolog over for 3k og dannede bagtrop hele vejen, hele tiden og kom sidst over målstregen. Efter at have travet København rundt op til flere gange, gik turen hjem om torsdagen. Den dejlige stilhed i toget blev kun afbrudt af Bio-Finns halvdårlige jokes og spydige kommentarer (læs: mobning af elever). Den halvbistre træner opdaterede flittigt gymnasiets Facebookside, der i denne uge udelukkende handlede om 3kanons fantastiske AT-tur, hvilket medførte beskyldninger om propaganda fra de resterende 3.g klasser. Disse onde beskyldninger preller do g af på De Røde Djævle, som inderst inde ved, at de er de eneste, der kan bløde den halvbistre træners stenhårde Brøndby-hjerte op. Tak for en god tur! Karina og Sofie, 3k Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

15 SEPTEMBER 2013 Duften af kaffe breder sig som en velduftende tåge i det lille køkken. Jeg kan høre en tikken fra brødristeren, hvori de to skiver toast, der i dag skal spille rollen som min morgenmad, ligger og gør sig dejligt brune og sprøde. Solen er lige stået op, og når jeg kigger ud ad vinduet, kan jeg ikke andet end konstatere, at i dag ser ud til at blive en flot dag uden en sky på himlen. Jeg smiler for mig selv ved tanken. Klokken ringer inde fra stuen. Otte gange tæller jeg og føler en indre stolthed ved at være kommet så tidligt i gang. Pling! Lyden indikerer, at min morgenmad er færdig. Næsten samtidigt laver kaffemaskinen et velkendt klik, der fortæller mig, at kaffen nu også er klar. Perfekt! Jeg sætter mig ved bordet med brødet på en tallerken foran mig og koppen med kaffe i den højre hånd. Jeg tager en dyb indånding. Den blandede aroma af kaffe og ristet brød blander sig med den generelle følelse i luften af morgen og af sommer. Jeg giver mig til at rode i stakken med blade og aviser for at finde noget underholdning til maden. Avisen byder på kedelige overskrifter, min kærestes ugeblade lover ikke andet end slankekure og gode råd til at gøre Hamborg tur/retur sin hud ti år yngre. Se og Hør hvad pokker laver det her!? Jeg smider det igennem rummet med afsky malet i ansigtet. Det rammer en vase, der vælter ned over en stak papirer. Fordømt! Jeg er da også en klovn. Jeg rejser mig hurtigt og spæner hen for at redde, hvad reddes kan af de mange papirer. Reklamerne er færdige, indser jeg og krøller dem sammen til en lille fugtig håndbold og kyler dem i skraldespanden. Nogle få ligegyldige banknotater ryger samme vej. Min hånd hviler på noget, der føles tykkere end resten af papirerne. Det føles som en bog. Jeg trækker den op og ryster vandet af den. Det er VHG s årsskrift fra Det er over en måned siden skolen sluttede. Jeg har fuldstændigt glemt alt om den. Jeg sætter mig tilbage til min morgenmad og åbner bogen. Jeg bliver mødt af billeder af smilende ansigter. Elever og lærere på de forskellige sider har hver deres lille tidsløse verden. Jeg slår op på en side og finder mig selv smilende på et af billederne. På billedet står jeg og kigger ned fra en bro med et fjoget smil på, og en hel bunke grønne trækroner i baggrunden. 14 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

16 Jeg smiler for mig selv, idet minderne kommer tilbage til mig. Billederne er fra AT-rejsen til Hamborg. Omkring tre dage i denne tyske by fyldt med spændende og romantisk historie. I hvert fald hvis man spurgte vores lærere. Vi var afsted med Jonna, vores engelsklærer, og Karen, som var halvdelen af klassens tysklærer. Det var på andendagen af turen, og vejret var intet mindre end fantastisk. Vi tog afsted så tidligt, som det nu kunne lade sig gøre, når så mange mennesker skal være klar på samme tid. Og efter en halv time i tog var vi så fremme. Vi stod af ved perronen og vidste egentligt ikke rigtig, hvad vores to lærere havde tænkt sig at vise os i Hamborg i dag. Småspændte bevægede vi os hen mod vores destination. Langsomt begyndte huse, fortove og vejskilte at forvandle sig til træer, skovstier og buske. Byen var forsvundet, og pludseligt var der æbletræer på begge sider af vejen, hvor vi gik. Frokost havde vi ikke fået endnu, så et par stykker af os hoppede op for at få fat i æblerne, der hang på de nederste grene. Æblerov midt inde i Hamborg by. Æblerne var små, sure og ikke helt modne, men vi var ligeglade det var æbler, de var gratis, og det var midt inde i en storby. Stadig gnaskende på æbleskrog, nåede vi ind i Jenish Park, hvor vi blev mødt af et stort, hvidt og firkantet hus. Huset skulle symbolisere den romantiske byggestil. Eller det vil sige, det tror jeg, at det skulle, da jeg for min død ikke kan huske et ord af, hvad der blev sagt om dette særprægede stykke bygningsværk. Men pænt, det var det da. Da der var blevet taget billeder og plantet nye æbletræer, gik turen videre ind i denne enorme park. Skyerne begyndte nu langsomt at skærme for sollyset. Det, som skyerne ikke kunne dække, begyndte træernes kroner at lukke af for, og til sidst var de blå huller, man kunne se igennem trækronerne, blevet hvide. Henover stien, som vi gik på, løb der en bro. Den havde ingen synlig funktion, da der ikke var andre stier end den, der løb under den. Men der var den altså, og flot så den ud med trætoppe, hullet af den hvide himmel bag sig. Begge ender var lukket af med en lille konstruktion af træ, så man ikke skulle komme ud på broen. Nu var det så bare sådan, at denne trækonstruktion kun var ca. halvanden meter høj så ud på broen det kom vi, som man også kan se på billedet. Jeg kigger rundt på billederne i tidsskriftet. Der er den firkantede bygning, der er billedet fra broen. Der er også et billede fra et drivhus, der også stod i parken. SEPTEMBER 2013 Mathias i godt selskab i Hamborg. 3a i Jenish Park. Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kastrup Lufthavn. Vi står i kø ved Sterlings skranker. Vi nåede det hele også sikkerhedschecket.

Kastrup Lufthavn. Vi står i kø ved Sterlings skranker. Vi nåede det hele også sikkerhedschecket. På Hobro station tager vi bagagen ud af vognmandens trailer og ud på perronen. Kastrup Lufthavn. Vi står i kø ved Sterlings skranker. Vi nåede det hele også sikkerhedschecket. Vi havde en kæmpe madpakke

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet

3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet 3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet 30.09.13 Så er 3b TYF ankommet til Mosbach i Tyskland, hvor dagen er gået med skolebesøg

Læs mere