VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF 2013-2014"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF

2 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM & HF

3 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Set i bakspejlet... 4 Eksamensprojekt i billedkunst kbh Hamborg tur/retur London q i multikulturens højborg Masterclass i ulvetider Overlap Hvad finder man når man farer vild i Budapest? Et CO 2 menius-projekt Det var kattens AT-rejse til Hamborg Om årets musik November blev præget af valg Madkunst Folkedrabsdag Udfordringer til sprogtalenter VHG Indsamlingsshow TAK Vagtskifte på VHG Så var der skolefest Tiltrædelsestale m i Kroatien Flotte sportspræstationer af VHG-elever Varieret fællestimeprogram Spiluniversets muligheder s i Trapani Feltstudie Rusland k i Dublin x i Barcelona a i Wien Det Europæiske Akademi Ötzenhausen Surrealisme i bk Sundhedsprojekt Forårskoncerten 2014 på VHG HEBE Film-galla Grøn profil på VHG Personaleoplysninger Redaktør: Jørgen Jørgensen Fotos: H.C. Harder, Ejlif Holle Jørgensen, Torsten Hansen, Trine Madsbøll, Morten Severin, Mads Ilsøe, Per Fleder, Ralf Leimbeck, Anne Becher, Pernille Olesen, Ulla Silfverberg Andreasen, Jane Kirstine Laustsen, Marie-Jeanne Nuss baum, Anne Myrup Pedersen m.fl. Tegninger: KKK-logo: Oskar Rud Stilgren Bakholm. Eksamensprojekter fra billedkunstholdet på B- niveau: s. 11, 31, 65 og 83. Omslag: Design: Jørgen Jørgensen og Sanne Kvist Nielsen. Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jyllandsgade Aars Tlf Fax Hjemmeside: Tryk & repro: Aars Bogtryk & Offset 2 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

4 Forord I dette årsskrift kan du danne dig et overblik over skoleåret Det var især karakteriseret af nogle markante personskift i skolens administration og ledelse. Først var det skolens pedel gennem mange år, Peter Stenild, der valgte at gå på pension. I stedet fik vi ansat Morten Tøttrup Nielsen, eller Morten Pedel, som han allerede er kommet til at hedde i folkemunde. Senere var det skolens rektor, Kirsten Holmgaard, der annoncerede sin afgang pr. 1. februar. I hendes sted blev Jette Rygaard Poulsen ansat. Året blev således præget af en række afskeds- og velkomstreceptioner, som vi selvfølgelig har dækket i denne publikation. Ved redigeringen af stoffet har fokus flyttet sig lidt i forhold til tidligere. Vi plejer minutiøst at berette om skoleåret måned for måned, men denne gang har vi skåret ned på det stof, der gentager sig hvert år: Introtur til Livø, juleafslutning osv. Med de nye medier dækkes dette langt bedre, og næsten mens det foregår, på vores hjemmeside, og her er der en stor facebook-gruppe, som hele tiden følger med og giver likes og kommentarer. Denne udvikling tillader os i højere grad at anlægge et helikopterperspektiv på skolens liv. VHG er endvidere ved at komme til skelsår og alder. De senere år er der i forbindelse med sommerens dimissionsfest kommet henvendelser fra 50-års jubilarer (både for studentereksamen og realeksamen), der ønsker at se deres gamle skole og deltage i translokationen. Ved den lejlighed går snakken livligt mellem de gamle kammerater, og man mærker en levende interesse for stedet og skolens udvikling. Derfor har jeg i dette årsskrift forsøgt at se lidt tilbage og trække nogle lange linjer. Det er også vigtigt at se fremad. Her kan man f.eks. læse de visioner for skolen, som Jette Rygaard Poulsen formulerede i en tale ved sin velkomstreception, ligesom man kan læse en række læreres programerklæring i forbindelse med, at skolen får det grønne flag og bliver grøn skole. Det har for øvrigt også inspireret os ved udformningen af årsskriftets omslag, hvor vore elevambassadører viser flaget. Derudover har jeg som sædvanligt fået en række elever til at give deres version af skolelivet. Her tænker jeg især på efterårets at-rejser og forårets studierejser, men også forskellige talentforløb, som nogle elever har deltaget i. Endelig har nogle kolleger beredvilligt stillet sig til rådighed med at skrive om f.eks. fællestimer, specielle forløb eller elevernes fantastiske Indsamlingsshow i januar, ligesom skoleinspektør Niels Erik Jensen i Blære for sidste gang har påtaget sig gæsteanmelderrollen ved forårskoncerten. Ud over at illustrere med fotos har vi valgt at bringe nogle spændende eksamensprojekter i billedkunst på B-niveau. Det har således været forholdsvist taknemmeligt at være den gamle redacteur. God læselyst! Jørgen Jørgensen (JJ) Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

5 Set i bakspejlet Asger Ussing-Jepsen, rektor Jacques Piloz rektor Willy Mathiesen, rektor Kirsten Holmgaard rektor Der er Jørgen Jørgensen i midten. Skolens barndom For nu at undgå alle misforståelser: Nej, det var ikke mig, der indmurede den første grundsten i væggen i skolens forhal d. 14. august 1961, selvom mit navn står der. Det var den daværende radikale undervisningsminister, Jørgen Jørgensen. Jeg var på det tidspunkt selv elev på det nybyggede Aalborghus Statsgymnasium, og hvad jeg véd om skolens barndom, har jeg læst mig til i skolens første årsskrifter og et 25-års jubilæumsskrift. Dog kan jeg prale med at være den eneste af de nuværende ansatte, der har tjent under samtlige rektorer til dato, og jeg har været kollega med nogle af lærerne fra skolens pionertid. VHG s første rektor hed Asger Ussing-Jepsen, og han kom fra Viborg Katedralskole. Ussing-Jepsen underviste i fransk, og jeg har dermed været fagkollega med ham. Jeg husker ham som en venlig og velmenende mand, og som nyansat blev man inviteret over i rektorboligen, der lå, hvor musikhuset ALFA nu har parkeringsplads. Her tog rektor og hans kone, Grethe, gæstfrit imod. Der er ingen tvivl om, at de første lærerkollegier har taget opgaven med at indføre vesthimmerlandske unge i Minervas Rige meget seriøst: Studenterne fra Vesthimmerlands Gymnasium skulle bestemt ikke være dårligere end studenter andre steder fra! Der skete således en vis frasortering på det første hold, men støt og roligt begyndte årgangene at vokse. I 1963 dimitteredes 33 studenter, i og i studenter. I de første årsskrifter er elevernes 4 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

6 navne angivet med faderens erhverv og bopæl i parentes, og denne praksis har givet Ussing-Jepsen mulighed for - ved frokosten efter føromtalte grundstensnedlæggelse i 1961 at drage nogle slutninger dog på et spinkelt talmateriale om elevernes geografiske og sociale fordeling: Oprindelig var skolen én lang bygning med tilhørende skolegård. Ved samme lejlighed talte undervisningsminister Jørgen Jørgensen, og han forudsagde, at den af rektor fremførte statistik over elevernes sociale fordeling ville se anderledes ud om tyve år. Han forudså endvidere en stærk stigning af gymnasiefrekvensen, men advarede dog mod helt at tappe vort erhvervsliv for velbegavede børn! I øvrigt kan man se af de første årsskrifter, at rektor Ussing-Jepsen var optaget af at udvikle elevernes ressourcer. I både det første og det andet årsskrift skriver han om magister Niels Jensen, Aars, der var født i Aars i 1603 og døde som rektor ved Viborg Katedralskole i Han karakteriseres som en fremragende pædagog, der var optaget af, at den enkelte elev fik det maksimale ud af sine evner, og Ussing-Jepsen afslutter en artikel i årsskriftet fra 1962 med følgende passus: Er det mon ikke således, at for det sande lærersind vil til enhver tid eleverne være andet og mere end slet og ret undervisningsobjekter, som man kaste til side og kassere, hvis de ikke i samme mål som de mere velbegavede kan tilegne sig den ønskede viden. Uden dette sind bliver i alt fald enhver lærergerning gold. Kulturlivet på VHG før og nu De første årsberetninger udgøres ikke bare af kedelige oversigter over årets faglige arbejde, ordensregler m.m.. Enkelte steder kan man se tegn på, at nogle af de ting, der også i dag præger stedet, også uden for skoletiden, f.eks. Hebe, er i sin vorden. I skriftet fra 1962 kan man læse følgende herom: For mig er der ingen tvivl om, at en af de nye lærere, adjunkt E. Slej, har haft en vigtig finger med i spillet her. Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

7 Set i bakspejlet På sidste skoledag blev lærerne afhentet på deres bopæl af udklædte elever. Senere blev de sat på slaveauktion under afsyngelse af en sang. Vi nøjes med at bringe præsentationen af de to lærere, der er omtalt i artiklen. Samme år har han holdt foredrag i den lokale afdeling af Danmarks Kristelige Gymna si ast be væg else om Modernistisk lyrik hvad er det for noget? og i Konservative Gymnasiaster om Hvad jazz ikke er!, hvor han spillede nogle af sine egne plader. Da jeg selv blev ansat på VHG i 1973, oplevede jeg på nært hold, hvad Slej har betydet for udviklingen af skolens kulturliv. Vi var ret mange nye lærere, der blev ansat det år, og vi blev straks inkorporeret i dette skoleårs skolerevy, Rhapsody in black and red eller Rapseri i rødt og sort. Intet i denne latinlærers fremtoning (jakkesæt, butterfly m.m.) antydede, hvilken kreativitet han rummede, og som en anden general udsendte han hver morgen cigarrygende nye dagsbefalinger op til Teaterkredsens premiere på dette dybt originale stykke. Jeg vil vove at påstå, at hans ånd har præget en lang række elevårgange, og vi er nok også en del lærere, der ikke har været helt uimodtagelige for hans kultursyn. E. Slej. I en del år blev der lavet revy som indledning til den store skolefest. Så gik Teaterkredsen mere og mere over til forskellige teateropsætninger, bl.a. af en række Dario Fostykker, indtil musicalgenren på et tidspunkt tog over. Også når lærerne holdt fest, var det Slejs ånd, der her - 6 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

8 samlingen naturligvis også forsynet med et alfabetisk register. I det hele taget var han lidt af en polyhistor, og der er vist ikke mange humanistiske faggrupper på skolen, der ikke har modtaget registranter over diverse bøger, de med fordel kunne inddrage i undervisningen. I de første årsberetninger kan man også følge logoets tilblivelse. Først fik skolen et smukt signet, udført af kunstsmed Christian Andersen, Aars. Det gengiver Skarpsalling-karret, der blev fundet i slutningen af 1800-tallet i en gravhøj en snes kilometer nord for Aars. Så kom det latinske motto Semper Tiro til. Det betyder som bekendt altid lærling/rekrut, men i Slejs undersættelse blev det til én gang tyr, altid tyr skede. Han havde lavet en samling af diverse latinske drikkeviser og P. Sørensen Fugholm-tekster, som blev afsunget under stor moro. Samlingen havde han kaldt The Razm Spazm Dazm Sangbog. Her kunne vor tids festsangsredaktør, lektor Ole Caspersen, godt blive inspireret. Og da Slej også virkede som skolens bibliotekar, var Med det nye skolebyggeri fulgte en idrætshal, der uden for skoletid også stod til disposition for byens og omegnens idrætsklubber. Med ansættelsen af ægteparret Kirsten og Jørgen Freil løftedes ambitionsniveauet straks for idrætsundervisningen. I afsnittet om sport i årsberetningen fra 1963 slutter Jørgen Freil af med følgende: Så lille som gymnasiet er, gør vi os ingen forhåbninger om at nå de store resultater i kappestrid med andre langt større gymnasi- er, men derfor ønsker vi absolut ikke at afstå fra deltagelse i sportsstævner, når lejlighed byder sig. Det skulle snart vise sig, at vi godt kunne bide skeer med de store gymnasier, især inden for basketball, hvor familien Freil var en institution, og i 1970 kom det første DM i basketball for de yngste drenge i hus, og så vidt jeg véd, eksisterer der stadig en VHG-fraktion inden for Bakken Bears senior-afdeling. Senere i skolens historie var det volley-ball sporten i byen, der fik et løft med ansættelsen af Ulrik Eskildsen, nu Aalborg Katedralskole, som idrætslærer. Og i dag er det svært at sige, i hvilken sportsgren vi udmærker os mest på landsplan. Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

9 Set i bakspejlet Hvad siden fulgte Minderne om Slej har fået mig helt væk fra den planlagte sti: At give et rids over skolens udvikling under de forskellige rektorer. Ved skolens 10-års jubilæum i 1970 beklager Ussing-Jepsen sig i sin beretning over lærermanglen, der især viste sig efter 1965: i visse fag har det været næsten umuligt at få fuldt uddannede folk til de stillinger, der måtte oprettes på grund af skolens hurtige vækst. Vi har måttet fylde hullerne med nogle af egnens præster og med studenter fra Århus. Disse to kategorier har gjort et godt stykke arbejde som timelærere eller årsvikarer, men de hyppige lærerskift er selvsagt højst uheldige for kontinuiteten i arbejdet, ligesom det naturligt nok af og til har skortet på pædagogisk erfaring. Det er her, jeg og min generation af lærere kommer ind, for kommunen tog initiativ til at bygge nogle enfamilieshuse, som kommunen stillede til rådighed på favorable vilkår, og det fremgik af stillingsopslagene. Scener fra skolens første år. Som læseren nok har forstået, kunne man godt som nyansat lærer i 73 (og dem var vi en hel håndfuld af) føle nogle mindreværdskomplekser ved mødet med disse akademikere, man var blevet kollega med. Der var mange retoriske begavelser blandt dem, og det var sin sag at tage ordet på et lærerrådsmøde for at give sit besyv med under de pædagogiske debatter. F.eks. om skolens rejsepolitik, som allerede dengang fyldte meget. Dog husker jeg, at kommunikationen efter en sommerferie blev lettet en del, idet rektor Ussing-Jepsen pludselig foreslog, at vi alle blev dus og på fornavn! Det var nemlig blevet for indviklet for ham at holde styr på, hvem han var dus med og hvem Des. Ussing-Jepsen gik på pension i 1979, og i den forbindelse lavede vi en afskedsrevy for ham. Jeg véd ikke, hvorfor jeg fik den idé at lave en sketch over det dengang populære børneprogram Ingrid og Lillebror, hvor skolens daværende sekretær, Ellen Lindholm, blev fremstillet som Ingrid, der styrede rektor som marionetdukken? Med den nye rektor, Willy Mathiesen, fik omgangstonen en tand mere. Det blev kutyme at sige tingene mere direkte, og nogle af os, der næsten var jævnaldrende med rektor, vejrede morgenluft. Jeg mindes en række debatter om, i hvilken retning skolen skulle udvikle sig, og hver gang var der to næsten lige stærke fløje, der ytrede sig, og sikkert også en del, der helst var fri for denne polarisering. Den fløj, jeg var med i, kom til at hedde De vilde kaniner. Det var vist egentlig min skyld: Gnags var nok den vigtigste musikgruppe for os unge i den periode, og jeg havde et plade-cover til LP en, der var forsynet med fodspor efter nogle kaniner, og de 8 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

10 Kønsopdelte elevgruper under pause i datidens ekskursioner. oplægsholdere: forfatteren Jesper Jensen og debattøren Bente Hansen, musikerne Benny Holst og Arne Würgler, og så sluttede vi af med en fest, hvor selveste Savage Rose spillede! Ellers er perioden præget af skolens ombygning (indvielse d. 19/4 1983) og kunstens tilkomst. Før var skolen én lang gul bygning, der ved første øjekast godt kunne ligne en lade. Jeg mindes da også en lejlighed, hvor rektor Willy Mathiesen karakteriserede os som et stalddørsgymnasium! Hvor der tidligere havde været skolegård, som eleverne var forvist til i frikvartererne, kom der nu tidssvarende undervisningslokaler rundt om det fællesområde, som i dag bliver omtalt som badekarret. Og frem for alt: Der kom kunst til. Allerede i 1965 havde skolens første rektor i forordet til sin beretning givet udtryk for, hvilken betydning kunst har for en skole: Tilbage står den kunstneriske udsmykning af gymnasiet, og det må understreges, at en heldig løsning af denne opgave er af den største betydning. Det er uhyre vigtigt i vor kommercielt prægede, tekniske tidsalder, at god kunst vinder indpas overalt. Et gymnasium må ikke have intellektuel slagside. Det må også tage sig af elevernes fysiske og æstetiske opdragelse, hvis det, som man har kaldet den lærde barbar skal undgås. Her har kunsten særlige muligheder, fordi den taler til følelsen og fantasien og appellerer til de unges skabende evner blev så brugt som signatur på et indlæg i den pædagogiske debat. Jeg er ret sikker på, at hvis man i dag kunne genlæse vore visioner for pædagogikken, var vi nok ikke så vilde endda, men signaturen kom til at virke som en rød klud på nogle kolleger. Der kom også nye undervisningstiltag. F.eks. blev der af og til afholdt studieuger, hvor man nogle dage eller evt. en hel uge arbejdede med et overordnet emne på tværs af klasser og årgange, og hvor lærerne indgik på lige fod med eleverne i de underordnede grupper, som man meldte sig til efter interesser. Jeg husker især en studieuge, hvor 1960 erne blev betragtet fra 80 erne. Her var en række af koryfæerne fra ungdomsoprørets tid inviteret med som Af forskellige årsager var den ventede donation fra Statens Kunstfond trukket i langdrag, men under Willy Mathiesen kom der endelig gang i sagerne. Det kan man læse mere om på skolens hjemmeside. Her skal bare konstateres, at et personligt venskab mellem den kunstinteresserede rektor, billedkunstlærer Palle Rønde Møller og især kunstneren Per Kirkeby, men også Poul Gernes, er baggrunden for skolens flotte kunstneriske udsmykning, som folk kommer langvejs fra for at se. En kvindelig rektor Willy Mathiesen, der en overgang var formand for Rektorforeningen, mens Bertel Haarder var undervisningsminister, havde imidlertid fået smag for politik og administration og fik en større stilling i Viborg Amt. I en overgangsperiode ( ) fungerede en af de ansatte, Jacques Piloz, som rektor, indtil skolen fik sin første kvindelige rektor, Kirsten Holmgaard, i oktober Hun sørgede for at føre kunstudsmykningsopgaven lykkeligt til ende. Hendes Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

11 Set i bakspejlet største bedrift var nok, i samarbejde med kommunen, at få rejst et musikhus på skolens grund, så at vi i dag har fantastiske rammer for musikundervisningen. Hun forfulgte stædigt sagen, fra hun var blevet præsenteret for de første skitser fra Per Kirkebys hånd, til huset endelig stod færdig som en ekstra fløj til skolen. En anden stor opgave, som blev løst i hendes rektortid, var overflytningen af HF i Ranum til VHG og integrationen af de to ungdomsuddannelser på stedet. i Kirstens kolonihavehus Mel.: Mormors kolonihavehus I min introduktion til en sang til Kirsten ved hendes afskedsreception forsøgte jeg i billedsprog at sammenligne hendes virke med en husmors, der sørger for at få fami lien til at fungere på bedste vis og efter en fælles konsensus. Hun klarede også rollen som værtinde ved skolens 50-års jubilæum i fin stil. 1) Det er fredag og vi er sammen. Alt burde ånde fryd og gammen. Vi ku holde en fest en af de store. I stedet går vor rektor nu fra borde* Så ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception 2) Det er en skam, for netop fester hvor hun er vært for mange gæster, dem klarer hun med elegance, og det her var den sidste chance Men ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception 3) På Kirsten har vi kunnet stole. Hun er garant for en dejlig skole, hvor designet er i toppen. Bare ta og se på kaffekoppen! Men ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception 4) Og også god kunst kan hun spotte. Hun har haft blik for Allan Otte, Per Kirkeby og sidst graffiti. I tilgift har hun også været flittig Men ingen fest i sus og dus i Kirstens kolonihavehus! I stedet en afskedsreception * Nyhederne på vores hjemmeside har været fyldt med skibsmetaforer i forbindelse med rektorskiftet. Mon ikke redaktøren, Morten Severin, synger For skibet skal sejle i nat i løbet af receptionen? Jørgen Jørgensen Trappen, inden Kirkebys maleri kom til. 10 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

12 Natasja, 3a, har valgt at arbejde med portrætter frem stillet i forskellige tek nikker. Eksamensprojekt i billedkunst Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

13 SEPTEMBER 2013 Skal vi til København!? Hvad skal vi ellers lave? Vi skal besøge Pia Allerslev og høre om København som bevægelses-by Skal vi ikke i Rundetårn? Er det ikke hende fra Vild med Dans? Hvor lang tid tager det at komme til København? Skal vi selv have sengetøj med? 3.KBH Hvorfor skal vi ikke til La Santa Sport? Spørgsmålene var mange, da 3k fik at vide, hvor 3.g AT-studieturen gik hen. Søndag den 15/ mødtes den halvbistre træner, Bio- Finn og 28 3k-elever på Hobro Banegård. Efter fire timer, mange poser slik og oplevelsen af at se Bio-Finn spille FIFA på playstation, var 3k i København. Værelserne var fordelt hjemmefra intet skulle gå galt på denne søndag. Det var nemlig en helt speciel søndag, især for den halvbistre træner. Klargøringen gik hurtigt i gang, efter at vi var blevet installeret på værelserne, og ikke lang tid efter gik turen mod Brøndby, hvor 3k, ifølge den halvbistre træner, skulle være vidne til fodboldhistorie. Det uofficielle mål med turen var netop: Fodbold på Brøndby Stadion. Brøndby mod OB. Morten havde høje forventninger til Brøndby, og alene i frygt for, at han ikke længere kun ville være den halvbistre træner, men i stedet blive den helbistre træner, havde Bio-Finn og 3k mindst lige så høje forventninger til Brøndby og turde ikke andet end heppe på Brøndby. Var man OB-fan, var man det ikke denne søndag. Til alles held og glæde vandt Brøndby 2-1 Den halvbistres hjemmebane. over OB. Morten var glad, alle var glade. Mandag var stemningen stadig høj, da 3k gik mod Rådhuset og kulturborgmester Pia Allerslev. Vi blev modtaget og vist ind i et lokale med croissanter, frugt der var skåret i stykker, kaffe og the noget der passede 3k rigtig godt. Hjemmefra havde vi forberedt nogle spørgsmål til Pia Allerslev, som omhandlede, hvad de gør i Københavns kommune for at få flere til at være aktive. Finn havde ikke lagt skjul på, at vi skulle lave nogle ordentlige spørgsmål, men han havde intet at være nervøs for. Alle opførte sig pænt, vi fik svar på de spørgsmål, vi havde lavet hjemmefra, og fik en rundvisning på Rådhuset. Vi blev vist helt op i rådhustårnet og så udsigten ud over København, så vi var lidt på forkant til resten af dagen. Efter besøget hos Pia Allerslev var det nemlig tid til skattejagt i København. Det gjaldt om at samle flest point, og der ville blive kåret et vinderhold om aftenen det var altså en konkurrence 3k var klar. Skattejagten, som Morten havde lavet, gik ud på at komme rundt i København og se, hvilke muligheder der er for at være aktiv. Vi skulle en tur ud på Kastellet, i Botanisk Have, ud på Nyhavn og hoppe i trampoliner, ind på Fisketorvet og spise, en tur op i tårnet på Vor Frelsers Kirke for at tage et billede. Den helt store udfordring var at komme rundt i København. Der er tog, s- tog, metro, bus, taxa, lej en cykel og bådbusser. Eller man kan gå, men København er stor. Selvom det var hårdt at 12 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

14 være på skattejagt, var der nogle, der var mere heldige end andre. 4 piger mødte selveste Mor-Ann, 4 andre piger kom til at gå midt inde mellem alle Juventusspillerne på vej i Botanisk have, og nogle drenge var så heldige at se Esben Bjerre på cykel store ting for os fra provinsen. Alle klarede skattejagten, med mere eller mindre snyd, og til aftensmad gik hele 3k og to lærere på kinesisk restaurant. Efter maden blev 1., 2. og 3. pladsen udråbt. De heldige vindere blev August, Mads og Simon hvor meget de havde snydt kom aldrig ud i offentligheden. Efterfølgende gik turen på sportsbar for at se fodbold; bar-ejeren ville dog hellere underholde og gav et nummer på sin harmonika. SEPTEMBER 2013 Tirsdagsudflugten gik til Den Blå Planet. Da Bio-Finn af princip ikke ville tælle os, var der et par stykker, der ikke nåede med i metroen, og nogle, der glemte at stå af. Alle endte dog til sidst ved Den Blå Planet. Efter at have kigget på fisk i et par timer var der nogle, der havde brug for en omgang shopping, andre tog hjem og hvilede fødderne, måske tage en lille lur og spise noget slik på hotellet. Om eftermiddagen mødtes vi alle i DGI-byen, hvor vi skulle i deres Vandkulturcenter. Efter at alle havde været i bad og ventede på at måtte hoppe i spabadet, ville en af de ansatte i vandkulturcenteret gerne tale med os. De fleste tænkte, at hun nok ville fortælle os om, hvilke tilbud de gav folk for at være aktive. Det, hun ville, var dog at fortælle, at vi skulle huske at gå i brusebad, inden vi hoppede i bassinerne Så vidste vi alle sammen dét! Aftenen stod på hygge og at få hvilet ud. Onsdag startede dagen med en tur på Medicinsk Museion. Her fik vi en rundvisning og fik fortalt om, hvordan de behandlede folk, og hvordan man troede det hele hang sammen inden for medicin i gamle dage. Selvom 3k efterhånden var trætte, holdt vi fanen højt, specielt pigerne, der på hele rundvisningen beundrede den ualmindelig flotte, universitetsstuderende rundviser. Da pigernes blodtryk igen var tilbage til det normale, var det tid til at løbe rundt om de famøse københavnske søer. Den halvbistre træner havde arrangeret en konkurrence troede 3k. Sandheden var dog, at alle fik en præmie, da de kom tilbage, uanset 3k på bevægelsestur i Kbh. om de havde løbet én eller seks kilometer og hvad tiden sagde. Morten viste sig som en fairplayspiller og havde købt slik til alle. Også Bio-Finn, som igen viste sig som den sporty biolog over for 3k og dannede bagtrop hele vejen, hele tiden og kom sidst over målstregen. Efter at have travet København rundt op til flere gange, gik turen hjem om torsdagen. Den dejlige stilhed i toget blev kun afbrudt af Bio-Finns halvdårlige jokes og spydige kommentarer (læs: mobning af elever). Den halvbistre træner opdaterede flittigt gymnasiets Facebookside, der i denne uge udelukkende handlede om 3kanons fantastiske AT-tur, hvilket medførte beskyldninger om propaganda fra de resterende 3.g klasser. Disse onde beskyldninger preller do g af på De Røde Djævle, som inderst inde ved, at de er de eneste, der kan bløde den halvbistre træners stenhårde Brøndby-hjerte op. Tak for en god tur! Karina og Sofie, 3k Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

15 SEPTEMBER 2013 Duften af kaffe breder sig som en velduftende tåge i det lille køkken. Jeg kan høre en tikken fra brødristeren, hvori de to skiver toast, der i dag skal spille rollen som min morgenmad, ligger og gør sig dejligt brune og sprøde. Solen er lige stået op, og når jeg kigger ud ad vinduet, kan jeg ikke andet end konstatere, at i dag ser ud til at blive en flot dag uden en sky på himlen. Jeg smiler for mig selv ved tanken. Klokken ringer inde fra stuen. Otte gange tæller jeg og føler en indre stolthed ved at være kommet så tidligt i gang. Pling! Lyden indikerer, at min morgenmad er færdig. Næsten samtidigt laver kaffemaskinen et velkendt klik, der fortæller mig, at kaffen nu også er klar. Perfekt! Jeg sætter mig ved bordet med brødet på en tallerken foran mig og koppen med kaffe i den højre hånd. Jeg tager en dyb indånding. Den blandede aroma af kaffe og ristet brød blander sig med den generelle følelse i luften af morgen og af sommer. Jeg giver mig til at rode i stakken med blade og aviser for at finde noget underholdning til maden. Avisen byder på kedelige overskrifter, min kærestes ugeblade lover ikke andet end slankekure og gode råd til at gøre Hamborg tur/retur sin hud ti år yngre. Se og Hør hvad pokker laver det her!? Jeg smider det igennem rummet med afsky malet i ansigtet. Det rammer en vase, der vælter ned over en stak papirer. Fordømt! Jeg er da også en klovn. Jeg rejser mig hurtigt og spæner hen for at redde, hvad reddes kan af de mange papirer. Reklamerne er færdige, indser jeg og krøller dem sammen til en lille fugtig håndbold og kyler dem i skraldespanden. Nogle få ligegyldige banknotater ryger samme vej. Min hånd hviler på noget, der føles tykkere end resten af papirerne. Det føles som en bog. Jeg trækker den op og ryster vandet af den. Det er VHG s årsskrift fra Det er over en måned siden skolen sluttede. Jeg har fuldstændigt glemt alt om den. Jeg sætter mig tilbage til min morgenmad og åbner bogen. Jeg bliver mødt af billeder af smilende ansigter. Elever og lærere på de forskellige sider har hver deres lille tidsløse verden. Jeg slår op på en side og finder mig selv smilende på et af billederne. På billedet står jeg og kigger ned fra en bro med et fjoget smil på, og en hel bunke grønne trækroner i baggrunden. 14 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

16 Jeg smiler for mig selv, idet minderne kommer tilbage til mig. Billederne er fra AT-rejsen til Hamborg. Omkring tre dage i denne tyske by fyldt med spændende og romantisk historie. I hvert fald hvis man spurgte vores lærere. Vi var afsted med Jonna, vores engelsklærer, og Karen, som var halvdelen af klassens tysklærer. Det var på andendagen af turen, og vejret var intet mindre end fantastisk. Vi tog afsted så tidligt, som det nu kunne lade sig gøre, når så mange mennesker skal være klar på samme tid. Og efter en halv time i tog var vi så fremme. Vi stod af ved perronen og vidste egentligt ikke rigtig, hvad vores to lærere havde tænkt sig at vise os i Hamborg i dag. Småspændte bevægede vi os hen mod vores destination. Langsomt begyndte huse, fortove og vejskilte at forvandle sig til træer, skovstier og buske. Byen var forsvundet, og pludseligt var der æbletræer på begge sider af vejen, hvor vi gik. Frokost havde vi ikke fået endnu, så et par stykker af os hoppede op for at få fat i æblerne, der hang på de nederste grene. Æblerov midt inde i Hamborg by. Æblerne var små, sure og ikke helt modne, men vi var ligeglade det var æbler, de var gratis, og det var midt inde i en storby. Stadig gnaskende på æbleskrog, nåede vi ind i Jenish Park, hvor vi blev mødt af et stort, hvidt og firkantet hus. Huset skulle symbolisere den romantiske byggestil. Eller det vil sige, det tror jeg, at det skulle, da jeg for min død ikke kan huske et ord af, hvad der blev sagt om dette særprægede stykke bygningsværk. Men pænt, det var det da. Da der var blevet taget billeder og plantet nye æbletræer, gik turen videre ind i denne enorme park. Skyerne begyndte nu langsomt at skærme for sollyset. Det, som skyerne ikke kunne dække, begyndte træernes kroner at lukke af for, og til sidst var de blå huller, man kunne se igennem trækronerne, blevet hvide. Henover stien, som vi gik på, løb der en bro. Den havde ingen synlig funktion, da der ikke var andre stier end den, der løb under den. Men der var den altså, og flot så den ud med trætoppe, hullet af den hvide himmel bag sig. Begge ender var lukket af med en lille konstruktion af træ, så man ikke skulle komme ud på broen. Nu var det så bare sådan, at denne trækonstruktion kun var ca. halvanden meter høj så ud på broen det kom vi, som man også kan se på billedet. Jeg kigger rundt på billederne i tidsskriftet. Der er den firkantede bygning, der er billedet fra broen. Der er også et billede fra et drivhus, der også stod i parken. SEPTEMBER 2013 Mathias i godt selskab i Hamborg. 3a i Jenish Park. Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet,

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, 65 Realeksamen: Kammeraternes drillerier og udfrysningen af mig voksede i takt med at vi blev ældre. Kammeraterne mente der var noget galt med mig jeg var nok tosset.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere