Seminar om Bande- og Ungdomskriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om Bande- og Ungdomskriminalitet"

Transkript

1 September 2015 Seminar om Bande- og Ungdomskriminalitet Grundtvigs Højskole Udviklingsperspektiv på forebyggende arbejde og exit Fra klient til produktiv medborger Viden du kan bruge i praksis Seminar for professionelle Grundtvigs Højskole, Fryshuset Danmark og Fryshuset Sverige indbyder for 7. år i træk til et tredages seminar om bande- og ungdomskriminalitet. På seminaret mødes professionelle, forskere, politikere, frivillige og tidligere kriminelle og deler erfaringer, viden og arbejdsmetoder. Seminaret består af oplæg, paneldebatter og workshops, og der vil være indlæg fra både indog udland. En del af overskuddet går til arbejdet med unge. Målgrupper Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med feltet Bande- og Ungdomskriminalitet. For at kunne imødegå de udfordringer bande- og ungdomskriminaliteten fører med sig, mener vi, at det er vigtigt at vi tænker i en helhed. Det er vigtigt, at vi mødes på tværs af forskellige faglige tilgange og opbygger et kendskab til hinanden, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med unge, præventivt såvel som exitorienteret. Den tværfaglige sparring, deling af erfaringer og viden, tror vi på skaber større indsigt hos den enkelte og bedre muligheder for samarbejde og helhedsorienterede indsatser på området. Seminaret er særligt relevant for politi, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, jobkonsulenter, SSP-medarbejdere, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, kriminalforsorgen, frivillige, embedsmænd og politikere. Indhold Seminaret er sammensat af foredrag, workshops og paneldebatter ved professionelle, forskere og frivillige fra ind- og udland, som arbejder med forebyggelse, bekæmpelse, exit og inddragelse af civilsamfund. Efter alle oplæg og i alle workshops har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde. Sted: Kontakt: grundtvigs Højskole Frederiksværksgade Hillerød Kursusleder, Søren Lerche tlf Grundtvigs Højskole Vi forbeholder os retten til ændringer

2 MANDAG Dagens tema: Analyse af rocker- bandemiljøet i dag Ankomst, indkvartering, kaffe og brød Velkomst og introduktion til seminaret Ved Søren Lerche, Leder af Fryshuset Danmark Rocker- og Bandemiljøet i Danmark anno 2015 Vi ser, at der opstår nye grupperinger indenfor rocker- og bandemiljøet. I dette oplæg gives et indblik i hvordan konfliktscenariet ser ud i Danmark pt., hvilke rekrutteringsmetoder, der bliver anvendt, hvilke kriminalitetsformer, der bliver udøvet og hvilke strategier forgangsmændene har for opstarten af nye grupperinger. Ved Det Nationale Efterforskningscenter (NEC) Racekrig? Racekonflikter i bandemiljøet i Los Angeles Flere af de tidligere lokalgeografiskorienterede bander i Danmark har indhentet inspiration fra USA. Hvordan kan vi forebygge en amerikanisering af bandemiljøet i Danmark? Ved Robert Donald Weide, Assisterende professor i kriminologi, California State University Frokost Traditionelle bander i opløsning Karwan peger på, at tendensen til at ungdommen søger bandemiljøet, måske er faldende, men at unge søger anden kriminalitet: nogle søger specialiserede kriminalitetsformer, mens andre søger det stærke fællesskab i mere ekstremistiske grupper. I Gøteborg oplever man en tendens til at de traditionelle bander opløses, derimod ser man, at 50 unge er rejst til Syrien for at kæmpe. Ved Karwan Shwani Faraj journalist og socialarbejder i Gøteborg Had, hævn, hæder, undergang og oprejsning: Krigen mod Blågårdsplads Vejen ind i rockermiljøet Anonymt tidligere rocker/bandemedlem, som er vokset op på Nørrebro i København, fortæller om hans vej ind i rockermiljøet, om krigen mod Blågårdspladsen og hans vej ud af rockermiljøet igen. Oplægget giver et indefra perspektiv på hvordan vi bør forebygge, at unge søger bandekriminalitet og bandekonflikter. Ved Anonymt tidligere rocker/bandemedlem Pause Breathe SMART bearbejdning af vrede, misbrug og stress I oplægget er der særligt fokus på hvordan Breathe SMART hjælper unge under 25 år og på den eksplorative forandringsproces de unge oplever. Ved Jakob Lund Grundlægger af Breathe SMART, ved Phd Nanna Ahlmark, Syddansk Universitet, ved Tidligere rocker/bandmedlem som har været en del af programmet Workshop Breathe SMART bearbejdning af vrede og stress Du vil i workshoppen prøve Breathe SMART programmet og du vil kunne følge programmet tirsdag og onsdag morgen kl Dette er en unik mulighed for at prøve nogle af de metoder som har en enorm virkning på nogle tidligere bandemedlemmer og misbrugere. Ved Jakob Lund Grundlægger af Breathe Smart og unge der har gennemgået programmet

3 MANDAG fortsat Livsførelseslisten Et tidligere ledende bandemedlem vil fortælle om sit liv i miljøet, og om hvilke kampe han har taget med sig selv og med omverdenen på sin vej ud af miljøet. Han har i samarbejde med forsker Line Lerche Mørck udviklet et redskab, Livsførelseslisten, som kan være med til at overskueliggøre små og store forandringsprocesser i forbindelse med exit. Ved et tidligere rocker/bandemedlem og Line Lerche Mørck, Lektor, Århus Universitet A Humanist Approach to working with Gang Members Robert will provide an interactive workshop discussing appropriate strategies and techniques for dealing with and serving gang involved populations that focus on interacting with gang members on their own terms according to their own social expectations. This humanist approach to working with gang members has the dual advantage of both earning the trust and acceptance of gang members, while not contributing to their continued marginalization and demonization. Ved Robert Donald Weide, Assisterende professor i sociologi, California State University Bandernes stærkeste Pull Faktorer Vi diskuterer hvilke pull faktorer praktikerne er oppe imod når vi forsøger at skabe alternativer til banderne. Formålet med workshoppen er, at klæde praktikere på til at hjælpe unge med at navigere uden om de væsentligste faldgrupper. Ved phd Juliane Ledet Jespersen, PhD Fellow in Gang Crime Aalborg University Forandrings- og tryghedsskabelse i lokalområder På baggrund af konkrete erfaringer fra Nørrebro, Gentofte og Herlev diskuterer vi forskellige strategier, hvor man kan inddrage de utryghedsskabende unge i brobygning og konfliktløsning mellem unge, myndigheder og civilsamfundet. Ved Marc Johansson, kriminalpræventiv medarbejder i Herlev, tidligere lokalbetjent på Nørrebro og tidligere ansat i Folkets Hus på Nørrebro og Søren Lerche, leder af Fryshuset Danmark Aftensmad og Netværk Baren er åben

4 tirsdag Breathe SMART Morgenøvelser, et frivilligt tilbud Her har du en unik mulighed for at kunne deltage gratis i Breathe SMART programmet. For at kunne være med, skal du have tilmeldt dig morgenøvelser ved din tilmelding på seminaret. Ved tilmelding til morgenøvelser, forpligter du dig til at deltage i workshoppen om mandagen (hvor programmet introduceres) og i morgenøvelser tirsdag og onsdag morgen. Ved Jakob Lund og unge fra Breathe SMART Dagens tema: Bryd fødekæden til bande- og rockergrupperingerne Best Practice i kriminalpræventivt arbejde Oplægget giver et overblik over, hvordan Socialstyrelsen arbejder, hvilke kriminalpræventive indsatser de bakker op om og hvordan de ser fremtidens arbejde med forebyggelse af bandekriminalitet. Ved Michael Karlsen, Souschef, Kontoret for Sårbare unge og integration Socialstyrelsen Center for Familier og Unge (CFU) er den enhed, som Odenses familier og enkeltpersoner med store, komplekse problemstillinger, f.eks. kriminalitet, er tilknyttet. Radikalisering, banderelationer, exit mv. er en del af opgaverne. CFU har fokus på hele familien og arbejder efter casemanager-metoden med myndighed på hele børn- unge- og voksenområdet. Nøgleordene er entydighed i kommunikation og beslutninger: Én indgang, én indsats, én koordinering og én casemanager i familien. Ikke kun i forhold til den enkelte familie også i forhold til samarbejdsparterne. Oplægget giver et indblik i CFU s arbejde, formål og organisering. Ved Lars Bo Kjær, chef for Center for Familier og Unge Oplæg kommer Når unge bandemedlemmer anbringes Oplægget omhandler unges hverdag på gaden, kontrasten mellem bande- og institutionsliv, bandekonflikter, tænkepausens virkning, de unges relation til forældre og pædagoger og de unges tanker om fremtiden. Ved ph.d Juliane Ledet Jespersen, PhD studerende i bandekriminalitet ved Aalborg Universitet Frokost Oplæg kommer Civic Engagement I oplægget præsenterer Ben Owens The Cease Fire Comittee Model to Community Empowerment, og giver et indblik i hvordan Cease Fire arbejder med at inddrage civilsamfundet i kriminalitetsforebyggende arbejde. Ved Ben Owens Executive Director of Detours Mentoring Group Inc. a Non-Profit Organization based in the city of Gardena, Ca. Member of the Executive Board of the Southern California Cease Fire Committee Pause

5 tirsdag fortsat Paneldebat: Frivillighed og professionalisme i exitforløb hvordan skal det organiseres? Workshops NGO er som en del af det kommunale exitprogram I udlandet har man mange års succes med at inddrage Ngo er i det forebyggende arbejde og i exitarbejdet. I Danmark har skiftende socialministre udvisket vigtigheden af dette. Folketinget har vedtaget, at Ngo er skal være en del af exitstrategien og Fryshuset i Sverige er blevet set som en model for dette samarbejde. Vi vil i workshoppen fremlægge og diskutere et muligt samarbejde mellem kommune stat, privat sektor og ngo er. Ved Søren Lerche leder af Fryshuset Danmark Erhvervslivet og exitarbejde Strategier og debat om Jobskabelse og opstart af egen virksomhed I workshoppen vil vi diskutere de unges adgang til arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i High Fives erfaringer med årligt at hjælp 200 unge med straffeattest ind på arbejdsmarkedet, samt Comeback Industries nye initiativ om at hjælpe de unge med at starte egen virksomhed. Ved Comeback og High Five Det spirituelle i fængslerne Ross Deuchar er en af de mest anerkendt europæiske bandeforskere. Han har i Danmark forsket i indsattes tendens til søgen efter det spirituelle i fængslerne. I workshoppen vil vi diskutere hvordan vi som praktikere kan arbejde med de unges interesse for religion og spiritualitet. Ved Ross Deuchar Professor ved University of the West of Scotland License to Operate Understanding the street Credentials to work with street gangs. Ved Ben Owens Executive Director of Detours Mentoring Group Inc. a Non-Profit Organization based in the city of Gardena, Ca. Member of the Executive Board of the Southern California Cease Fire Committee En vej ind I projekt En Vej Ind har forskellige faggrupper i Ishøj Kommune i samarbejde med Jobcentret, Uddannelsesvejledningen og Kriminalforsorgen udviklet et intensivt aktivitetsforløb for kriminalitetstruede unge i alderen år. Unge som ellers ikke er klar til noget. Igennem fysisk træning, fast struktur på hverdagen, mentorering, et ART-forløb, medborgerskabsundervisning og sagskoordinering, er det målet, at forløbet skal være den trædesten, som målgruppen mangler i deres vej ind i samfundet: til uddannelse og beskæftigelse, samt de almene kommunale hjælpesystemer. Ved Camilla Sys Møller-Andersen, Exitkoordinator og Faglig leder i Ishøj Kommune, Anna Gregersen Projektleder på En Vej Ind, sagskoordinator Anne-Mette Palm, 2 mentorer Middag og Netværk Baren åbner

6 ONSDAG Breathe SMART Morgenøvelser, et frivilligt tilbud Her har du en unik mulighed for at kunne deltage gratis i Breathe SMART programmet. For at kunne være med, skal du tilmelde dig morgenøvelser ved din tilmelding på seminaret. Ved tilmelding til morgenøvelser, forpligter du dig til at deltage i workshoppen om mandagen (hvor programmet introduceres) og i morgenøvelser tirsdag og onsdag morgen. Ved Jakob Lund og unge fra Breathe SMART Dagens tema: Exit Exit-forløb for rockere og bandemedlemmer Med udgangspunkt i den seneste rapport om myndighedernes exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer, fortæller sociolog Maria Libak Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor om begrundelser for at forlade et rocker/bandemiljø, og om de bekymringer, der kan være forbundet med at gøre det. Maria vil herudover komme ind på, hvad det er, deltagerne i exit-indsatserne ønsker myndighedernes hjælp til. Ved Maria Libak Pedersen, Sociolog, Justitsministeriets Forskningskontor Personlig historie Exit fra bandemiljøet og entre i samfundet Anonymt tidligere rocker/bandemedlem fortæller om hvad der i hans exitforløb har været vigtigt for ham og om hvordan han har kunne fastholde sin proces på trods af store udfordringer i forhold til systemet, privatliv og det kriminelle miljø. Ved tidligere ledende Rocker/bandemedlem Det Nationale Kontaktpunkt for Exit I forbindelse med Bandepakke 2, blev Det Nationale Kontaktpunkt for Exit etableret. Kontaktpunktet er et samarbejde mellem Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og KL. I oplægget præsenteres Kontaktpunktets formål og organisering. Der er mulighed for spørgsmål og debat. Ved Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og KL Farvel og tak

7 Oplægsholdere Kursusleder Søren Lerche har igennem de sidste 7 år været kursusleder af dette seminar, samt af et årligt seminar om ekstremisme og radikalisering. Søren Lerche er leder af Fryshuset Danmark, herunder et mentorprogram for unge med kriminel baggrund, radikaliserede unge og unge flygtninge, samt en række forebyggende projekter. I regi af Fryshuset og Grundtvigs Højskole arrangerer han desuden studieture til udlandet med fokus på forebyggende og exitorienteret arbejde med bandekriminalitet. Søren er medlem af EU Kommissionens Radicalization Awareness Network (RAN) og Eurogang. Forskere Robert Donald Weide er assisterende professor i sociologi på det sociologiske institut, California State University, Los Angeles. Robert har en fortid som tidligere bandemedlem i Los Angeles, hvilket også er baggrunden for hans forskningsmæssige fokus: Bandemiljøet i LA. Aktuelt, forsker han i racekonflikter mellem primært sorte Crip og Blood-tilknyttede bander og mexicanske Sureno-tilknyttede bander I Los Angeles og Californiens fængsler. Ross Deuchar Professor i uddannelse på University of the West of Scotland og forsker på tværs af disciplinerne kriminologi, sociologi og uddannelse. Juliane Ledet Jespersen er cand.scient.soc og ph.d. studerende i bandeudsatte unge, som er anbragt på institution. Hun forsker i bandeudsatte unges hverdag på institutionen og herunder de holdnings ændringer banderelaterede drenge oplever under institutionsophold. Dette gælder: venner, familie, fortiden, fremtiden, samt deres selvopfattelse. Derudover forsker Juliane også i bandeudsattes adfærds ændring under institutionalisering og tager i den forbindelse udgangspunkt i de rammer, regler og relationer den unge indgår i. Line Lerche Mørck er cand.psyk.phd og lektor i pædagogisk psykologi. Line har siden midten af 90 erne forsket i marginaliserede børn, unge og voksnes hverdagsliv, læring og overskridelse af marginalisering indenfor blandt andet folkeskolen, ungdomsuddannelser og sociale projekter med et særligt fokus på forskellige problemkategorier, som fx ADHD og autisme. Line har ligeledes forsket i gadeuroligheder, bandemiljøer, bandeinterventioner og i hvordan tidligere bandemedlemmer skal lære at leve på ny, når de forlader banderne. Maria Libak Pedersen er uddannet sociolog og arbejder på Justitsministeriets Forsknings - kontor, hvor hendes primære fagområde er rocker- bandemedlemmer. Hun har tidligere gennemført interview-, spørgeskema- og registerbaserede undersøgelser. Nanna Ahlmark er cand.mag i religionssociologi og ph.d. ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Nanna har lavet en undersøgelse af den forandringsproces, unge i kriminalitet og misbrug oplever gennem brug af yoga, meditation og åndedrætsteknikker (Breathe SMART). Praktikere Anna Gregersen Projektleder på En Vej Ind i Ishøj kommune. Anne-Mette Palm er sagskoordinator i Ishøj Kommune. Ben Owens, som også er kendt under kælenavnet Taco, er et resultat af en forandring og reformation af karakter. Taco er præst, og administrerende direktør for Detours Mentoring Group Inc. en non-profit organisation med base i byen Gardena, Californien. Han sidder i bestyrelsen af Southern California Cease Fire Committee, hvor han arbejder med både tidligere og nuværende bandemedlemmer, støttegrupper for ofre, religiøse ledere, myndigheder, pædagoger, lærere, samt lokale i en kollektiv indsats for at reducere volden i urbane miljøer. Han er tidligere programkoordinator af Youth and Gang Violence Intervention Specialist Program hos Pat Brown Institute ved California State University i Los Angeles. Han har undervist i interventions-teknikker og strategier i både den private og den offentlige sektor.. Han er nuværende Case Manager for WAGEES, som er en indsats rettet mod unge kriminelle mellem 18 og 24 år, tilbudt via det amerikanske beskæftigelsesministerium. Han er far til 4 børn (3 piger, 1 dreng). Taco er blevet interviewet

8 af adskillige medier, både lokale og nationale. Camilla Sys Møller-Andersen er uddannet cand.pæd.psyk. Til dagligt arbejder hun i Ishøj Kommune, hvor hun varetager alle exit-indsatser, samt er faglig leder i et kriminalitetsforebyggende projekt, En Vej Ind. Camilla har været med til at planlægge og udføre en større reorganisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i en kommune, og ungdomskriminaliteten er herefter faldet med hele 37% over de sidste fire år. Senest er Camilla blevet uddannet træner i Agression Replacement Training. Jakob Lund er grundlægger af organisationen Breathe SMART, hvis mål er at skabe åndedræts- og meditationsteknikker som vej til at skabe positive livsforandringer. Breathe SMART-indsatsen er særligt målrettet marginaliserede, fx kriminelle og misbrugere. Jakob Lund har siden 2003 samarbejdet med kriminalforsorgen. Jakob Lund har ligeledes rejst rundt i verden og startet fængselsprojekter op, samt undervist og holdt foredrag. Marc Johansson blev ansat i Københavns politi i 2003 og var i 2009 med til at starte ordningen Din Betjent op på Nørrebro. Han var lokalbetjent på indre Nørrebro frem til januar 2014, hvor han forlod politiet. Marc var fra februar 2014 og frem til maj 2015 med til at genåbne Folkets Hus og var ansat som driftsansvarlig i samme periode. Sammen med deltagelse i flere seminarer og studieture i udlandet har Marc en del erfaring i arbejdet med marginaliserede unge og bandemedlemmer, samt med at inddrage dem i projekter. Lars Bo Kjær er chef for Center for Familie og Unge (CFU) i Odense Kommune, som løser opgaver ud fra Casemanagement metoden for familier (børn, unge og voksne) og enkeltpersoner med komplekse udfordringer og/eller involvering i kriminalitet. CFU varetager også tryghedsskabende indsatser og gadeplansarbejde. CFU s indsats sker i tæt samarbejde med politiet, skoler, fritidsinstitutioner mv. bl.a. på SSP-platformen. Fra ministerier og myndigheder Michael Karlsen, Souschef ved Kontoret for Sårbare Unge og Integration i Socialstyrelsen. Trine Bruun er forsorgsfuldmægtig i Kriminalforsorgen og har en professionel baggrund som socialrådgiver. Trine Bruun er med i det Nationale Kontaktpunkt for Exit, som er et nyt samarbejde mellem kriminalforsorgen, Kommunernes Landsforening og rigspolitiet. Kommunernes Landsforeninger Repræsentant fra URK Rigspolitiet Repræsentant fra NEC Repræsentant fra URK Tidligere kriminelle 4 tidligere medlemmer fra rocker/ bandemiljøet Poul Kellberg er leder af exitprojektet Comeback, som blev etableret ultimo 2010 og i dag indeholder fire elementer: Comeback Program, Comeback Rehab, Comeback Consult og Comeback Industries. Poul er uddannet Rudolf Steiner lærer, socialpædagog og har en diplomuddannelse i ledelse og en i kriminologi. Ole Hessel er leder af High Five. High Five assisterer landets virksomheder med at etablere job og uddannelse til unge, der er i risiko for marginalisering som følge af kriminalitet. Grundtvigs Højskole i Hillerød Tlf

SEMINAR OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING

SEMINAR OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING 17.-18. SEPTEMBER 2015 SEMINAR OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING Grundtvigs Højskole Viden du kan bruge i praksis Netværk du kan trække på i din hverdag SEMINAR FOR PROFESSIONELLE Grundtvigs Højskole indbyder

Læs mere

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk Rammemodellen Rammemodellen fra 2011 3 myndigheder en indsats på tværs. Talt med mere end 600 og mere end 200 har haft aftaler. Erfaring og behov blev tydelige og bragt videre, bl.a. ind i arbejdet med

Læs mere

Socialstyrelsens indsats på kriminalitets- og bandeområdet. v. Souschef Michael Karlsen, Center for Børn, Unge og Familier

Socialstyrelsens indsats på kriminalitets- og bandeområdet. v. Souschef Michael Karlsen, Center for Børn, Unge og Familier Socialstyrelsens indsats på kriminalitets- og bandeområdet v. Souschef Michael Karlsen, Center for Børn, Unge og Familier Disposition 1. Socialstyrelsens opgaver i bandepakke 2 2. hvad virker og hvem virker?

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Program: Mandag den 23. september 2013 7.25-8.35: København - Stockholm (SAS)

Læs mere

Seminar Als Research

Seminar Als Research Seminar Als Research 2012 1 Als Research Gør dig selv og dine medarbejdere klogere Als Research har siden 2004 arbejdet med opkvalificering af medarbejdere og med evalueringsrådgivnings- og kortlægningsopgaver

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Kredsråd. Den: 20. maj 2015

Kredsråd. Den: 20. maj 2015 Kredsråd Den: 20. maj 2015 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens Hendriksen, politiinspektør Helge Holbek, chefanklager Ida Sørensen, borgmestrene Willy Eliasen (Egedal), Benedikte

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014 Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale strategier Indsatser over for enkeltpersoner Indhold 05 Indledning 06 Forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus 10 Et regionalt netværk

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Sund By Netværksdage 16.-17. marts 2015 2015 Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Velkommen til Sund By Netværksdage 2015 SBN-dagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde FORSA årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde Professionshøjskolen Metropol Socialrådgiveruddannelsen Kronprinsesse Sofies

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Mænd, der udøver vold i familien

Mænd, der udøver vold i familien T E M A D A G København 9/1 2008 Århus 23/1 2008 Mænd, Dialog Mod Vold i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd inviterer til konference. DMV Dialog mod vold T e m a d a g Præsentation af den første

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

EXITSTRATEGIER for unge tiltrukket af kriminelle grupperinger

EXITSTRATEGIER for unge tiltrukket af kriminelle grupperinger BU-Lab havde inviteret til konference i EXITSTRATEGIER for unge tiltrukket af kriminelle grupperinger Kulturhuset Islands Brygge om, hvordan de unge hjælpes ud af kriminelle grupperinger. Deltagerskaren

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger

Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Hvad så med mig? - når jeg er barn og i risiko for at blive misbruger Konference og høring på Christiansborg d. 11. oktober 2012 Hvad ved vi om, hvad der skaber en misbruger? Forskningen er kommet tættere

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Mere fokus på forebyggelse end exit

Mere fokus på forebyggelse end exit Indstik om generalforsamlingerne inde i bladet! Albertslund overvejer dagplejen Mere fokus på forebyggelse end exit - Tema om forebyggelse af bandekriminalitet Pioneruddannelsen er kommet godt fra start

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Rockere og bander 2014

Rockere og bander 2014 Rockere og bander 2014 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Indsatsen og situationen i 2014...3 2.1. Nøgletal fra 2014...4 3. Politiets bekæmpende indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2. Operationsplanen...6

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere