Seminar om Bande- og Ungdomskriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om Bande- og Ungdomskriminalitet"

Transkript

1 September 2015 Seminar om Bande- og Ungdomskriminalitet Grundtvigs Højskole Udviklingsperspektiv på forebyggende arbejde og exit Fra klient til produktiv medborger Viden du kan bruge i praksis Seminar for professionelle Grundtvigs Højskole, Fryshuset Danmark og Fryshuset Sverige indbyder for 7. år i træk til et tredages seminar om bande- og ungdomskriminalitet. På seminaret mødes professionelle, forskere, politikere, frivillige og tidligere kriminelle og deler erfaringer, viden og arbejdsmetoder. Seminaret består af oplæg, paneldebatter og workshops, og der vil være indlæg fra både indog udland. En del af overskuddet går til arbejdet med unge. Målgrupper Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med feltet Bande- og Ungdomskriminalitet. For at kunne imødegå de udfordringer bande- og ungdomskriminaliteten fører med sig, mener vi, at det er vigtigt at vi tænker i en helhed. Det er vigtigt, at vi mødes på tværs af forskellige faglige tilgange og opbygger et kendskab til hinanden, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med unge, præventivt såvel som exitorienteret. Den tværfaglige sparring, deling af erfaringer og viden, tror vi på skaber større indsigt hos den enkelte og bedre muligheder for samarbejde og helhedsorienterede indsatser på området. Seminaret er særligt relevant for politi, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, jobkonsulenter, SSP-medarbejdere, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, kriminalforsorgen, frivillige, embedsmænd og politikere. Indhold Seminaret er sammensat af foredrag, workshops og paneldebatter ved professionelle, forskere og frivillige fra ind- og udland, som arbejder med forebyggelse, bekæmpelse, exit og inddragelse af civilsamfund. Efter alle oplæg og i alle workshops har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde. Sted: Kontakt: grundtvigs Højskole Frederiksværksgade Hillerød Kursusleder, Søren Lerche tlf Grundtvigs Højskole Vi forbeholder os retten til ændringer

2 MANDAG Dagens tema: Analyse af rocker- bandemiljøet i dag Ankomst, indkvartering, kaffe og brød Velkomst og introduktion til seminaret Ved Søren Lerche, Leder af Fryshuset Danmark Rocker- og Bandemiljøet i Danmark anno 2015 Vi ser, at der opstår nye grupperinger indenfor rocker- og bandemiljøet. I dette oplæg gives et indblik i hvordan konfliktscenariet ser ud i Danmark pt., hvilke rekrutteringsmetoder, der bliver anvendt, hvilke kriminalitetsformer, der bliver udøvet og hvilke strategier forgangsmændene har for opstarten af nye grupperinger. Ved Det Nationale Efterforskningscenter (NEC) Racekrig? Racekonflikter i bandemiljøet i Los Angeles Flere af de tidligere lokalgeografiskorienterede bander i Danmark har indhentet inspiration fra USA. Hvordan kan vi forebygge en amerikanisering af bandemiljøet i Danmark? Ved Robert Donald Weide, Assisterende professor i kriminologi, California State University Frokost Traditionelle bander i opløsning Karwan peger på, at tendensen til at ungdommen søger bandemiljøet, måske er faldende, men at unge søger anden kriminalitet: nogle søger specialiserede kriminalitetsformer, mens andre søger det stærke fællesskab i mere ekstremistiske grupper. I Gøteborg oplever man en tendens til at de traditionelle bander opløses, derimod ser man, at 50 unge er rejst til Syrien for at kæmpe. Ved Karwan Shwani Faraj journalist og socialarbejder i Gøteborg Had, hævn, hæder, undergang og oprejsning: Krigen mod Blågårdsplads Vejen ind i rockermiljøet Anonymt tidligere rocker/bandemedlem, som er vokset op på Nørrebro i København, fortæller om hans vej ind i rockermiljøet, om krigen mod Blågårdspladsen og hans vej ud af rockermiljøet igen. Oplægget giver et indefra perspektiv på hvordan vi bør forebygge, at unge søger bandekriminalitet og bandekonflikter. Ved Anonymt tidligere rocker/bandemedlem Pause Breathe SMART bearbejdning af vrede, misbrug og stress I oplægget er der særligt fokus på hvordan Breathe SMART hjælper unge under 25 år og på den eksplorative forandringsproces de unge oplever. Ved Jakob Lund Grundlægger af Breathe SMART, ved Phd Nanna Ahlmark, Syddansk Universitet, ved Tidligere rocker/bandmedlem som har været en del af programmet Workshop Breathe SMART bearbejdning af vrede og stress Du vil i workshoppen prøve Breathe SMART programmet og du vil kunne følge programmet tirsdag og onsdag morgen kl Dette er en unik mulighed for at prøve nogle af de metoder som har en enorm virkning på nogle tidligere bandemedlemmer og misbrugere. Ved Jakob Lund Grundlægger af Breathe Smart og unge der har gennemgået programmet

3 MANDAG fortsat Livsførelseslisten Et tidligere ledende bandemedlem vil fortælle om sit liv i miljøet, og om hvilke kampe han har taget med sig selv og med omverdenen på sin vej ud af miljøet. Han har i samarbejde med forsker Line Lerche Mørck udviklet et redskab, Livsførelseslisten, som kan være med til at overskueliggøre små og store forandringsprocesser i forbindelse med exit. Ved et tidligere rocker/bandemedlem og Line Lerche Mørck, Lektor, Århus Universitet A Humanist Approach to working with Gang Members Robert will provide an interactive workshop discussing appropriate strategies and techniques for dealing with and serving gang involved populations that focus on interacting with gang members on their own terms according to their own social expectations. This humanist approach to working with gang members has the dual advantage of both earning the trust and acceptance of gang members, while not contributing to their continued marginalization and demonization. Ved Robert Donald Weide, Assisterende professor i sociologi, California State University Bandernes stærkeste Pull Faktorer Vi diskuterer hvilke pull faktorer praktikerne er oppe imod når vi forsøger at skabe alternativer til banderne. Formålet med workshoppen er, at klæde praktikere på til at hjælpe unge med at navigere uden om de væsentligste faldgrupper. Ved phd Juliane Ledet Jespersen, PhD Fellow in Gang Crime Aalborg University Forandrings- og tryghedsskabelse i lokalområder På baggrund af konkrete erfaringer fra Nørrebro, Gentofte og Herlev diskuterer vi forskellige strategier, hvor man kan inddrage de utryghedsskabende unge i brobygning og konfliktløsning mellem unge, myndigheder og civilsamfundet. Ved Marc Johansson, kriminalpræventiv medarbejder i Herlev, tidligere lokalbetjent på Nørrebro og tidligere ansat i Folkets Hus på Nørrebro og Søren Lerche, leder af Fryshuset Danmark Aftensmad og Netværk Baren er åben

4 tirsdag Breathe SMART Morgenøvelser, et frivilligt tilbud Her har du en unik mulighed for at kunne deltage gratis i Breathe SMART programmet. For at kunne være med, skal du have tilmeldt dig morgenøvelser ved din tilmelding på seminaret. Ved tilmelding til morgenøvelser, forpligter du dig til at deltage i workshoppen om mandagen (hvor programmet introduceres) og i morgenøvelser tirsdag og onsdag morgen. Ved Jakob Lund og unge fra Breathe SMART Dagens tema: Bryd fødekæden til bande- og rockergrupperingerne Best Practice i kriminalpræventivt arbejde Oplægget giver et overblik over, hvordan Socialstyrelsen arbejder, hvilke kriminalpræventive indsatser de bakker op om og hvordan de ser fremtidens arbejde med forebyggelse af bandekriminalitet. Ved Michael Karlsen, Souschef, Kontoret for Sårbare unge og integration Socialstyrelsen Center for Familier og Unge (CFU) er den enhed, som Odenses familier og enkeltpersoner med store, komplekse problemstillinger, f.eks. kriminalitet, er tilknyttet. Radikalisering, banderelationer, exit mv. er en del af opgaverne. CFU har fokus på hele familien og arbejder efter casemanager-metoden med myndighed på hele børn- unge- og voksenområdet. Nøgleordene er entydighed i kommunikation og beslutninger: Én indgang, én indsats, én koordinering og én casemanager i familien. Ikke kun i forhold til den enkelte familie også i forhold til samarbejdsparterne. Oplægget giver et indblik i CFU s arbejde, formål og organisering. Ved Lars Bo Kjær, chef for Center for Familier og Unge Oplæg kommer Når unge bandemedlemmer anbringes Oplægget omhandler unges hverdag på gaden, kontrasten mellem bande- og institutionsliv, bandekonflikter, tænkepausens virkning, de unges relation til forældre og pædagoger og de unges tanker om fremtiden. Ved ph.d Juliane Ledet Jespersen, PhD studerende i bandekriminalitet ved Aalborg Universitet Frokost Oplæg kommer Civic Engagement I oplægget præsenterer Ben Owens The Cease Fire Comittee Model to Community Empowerment, og giver et indblik i hvordan Cease Fire arbejder med at inddrage civilsamfundet i kriminalitetsforebyggende arbejde. Ved Ben Owens Executive Director of Detours Mentoring Group Inc. a Non-Profit Organization based in the city of Gardena, Ca. Member of the Executive Board of the Southern California Cease Fire Committee Pause

5 tirsdag fortsat Paneldebat: Frivillighed og professionalisme i exitforløb hvordan skal det organiseres? Workshops NGO er som en del af det kommunale exitprogram I udlandet har man mange års succes med at inddrage Ngo er i det forebyggende arbejde og i exitarbejdet. I Danmark har skiftende socialministre udvisket vigtigheden af dette. Folketinget har vedtaget, at Ngo er skal være en del af exitstrategien og Fryshuset i Sverige er blevet set som en model for dette samarbejde. Vi vil i workshoppen fremlægge og diskutere et muligt samarbejde mellem kommune stat, privat sektor og ngo er. Ved Søren Lerche leder af Fryshuset Danmark Erhvervslivet og exitarbejde Strategier og debat om Jobskabelse og opstart af egen virksomhed I workshoppen vil vi diskutere de unges adgang til arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i High Fives erfaringer med årligt at hjælp 200 unge med straffeattest ind på arbejdsmarkedet, samt Comeback Industries nye initiativ om at hjælpe de unge med at starte egen virksomhed. Ved Comeback og High Five Det spirituelle i fængslerne Ross Deuchar er en af de mest anerkendt europæiske bandeforskere. Han har i Danmark forsket i indsattes tendens til søgen efter det spirituelle i fængslerne. I workshoppen vil vi diskutere hvordan vi som praktikere kan arbejde med de unges interesse for religion og spiritualitet. Ved Ross Deuchar Professor ved University of the West of Scotland License to Operate Understanding the street Credentials to work with street gangs. Ved Ben Owens Executive Director of Detours Mentoring Group Inc. a Non-Profit Organization based in the city of Gardena, Ca. Member of the Executive Board of the Southern California Cease Fire Committee En vej ind I projekt En Vej Ind har forskellige faggrupper i Ishøj Kommune i samarbejde med Jobcentret, Uddannelsesvejledningen og Kriminalforsorgen udviklet et intensivt aktivitetsforløb for kriminalitetstruede unge i alderen år. Unge som ellers ikke er klar til noget. Igennem fysisk træning, fast struktur på hverdagen, mentorering, et ART-forløb, medborgerskabsundervisning og sagskoordinering, er det målet, at forløbet skal være den trædesten, som målgruppen mangler i deres vej ind i samfundet: til uddannelse og beskæftigelse, samt de almene kommunale hjælpesystemer. Ved Camilla Sys Møller-Andersen, Exitkoordinator og Faglig leder i Ishøj Kommune, Anna Gregersen Projektleder på En Vej Ind, sagskoordinator Anne-Mette Palm, 2 mentorer Middag og Netværk Baren åbner

6 ONSDAG Breathe SMART Morgenøvelser, et frivilligt tilbud Her har du en unik mulighed for at kunne deltage gratis i Breathe SMART programmet. For at kunne være med, skal du tilmelde dig morgenøvelser ved din tilmelding på seminaret. Ved tilmelding til morgenøvelser, forpligter du dig til at deltage i workshoppen om mandagen (hvor programmet introduceres) og i morgenøvelser tirsdag og onsdag morgen. Ved Jakob Lund og unge fra Breathe SMART Dagens tema: Exit Exit-forløb for rockere og bandemedlemmer Med udgangspunkt i den seneste rapport om myndighedernes exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer, fortæller sociolog Maria Libak Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor om begrundelser for at forlade et rocker/bandemiljø, og om de bekymringer, der kan være forbundet med at gøre det. Maria vil herudover komme ind på, hvad det er, deltagerne i exit-indsatserne ønsker myndighedernes hjælp til. Ved Maria Libak Pedersen, Sociolog, Justitsministeriets Forskningskontor Personlig historie Exit fra bandemiljøet og entre i samfundet Anonymt tidligere rocker/bandemedlem fortæller om hvad der i hans exitforløb har været vigtigt for ham og om hvordan han har kunne fastholde sin proces på trods af store udfordringer i forhold til systemet, privatliv og det kriminelle miljø. Ved tidligere ledende Rocker/bandemedlem Det Nationale Kontaktpunkt for Exit I forbindelse med Bandepakke 2, blev Det Nationale Kontaktpunkt for Exit etableret. Kontaktpunktet er et samarbejde mellem Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og KL. I oplægget præsenteres Kontaktpunktets formål og organisering. Der er mulighed for spørgsmål og debat. Ved Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og KL Farvel og tak

7 Oplægsholdere Kursusleder Søren Lerche har igennem de sidste 7 år været kursusleder af dette seminar, samt af et årligt seminar om ekstremisme og radikalisering. Søren Lerche er leder af Fryshuset Danmark, herunder et mentorprogram for unge med kriminel baggrund, radikaliserede unge og unge flygtninge, samt en række forebyggende projekter. I regi af Fryshuset og Grundtvigs Højskole arrangerer han desuden studieture til udlandet med fokus på forebyggende og exitorienteret arbejde med bandekriminalitet. Søren er medlem af EU Kommissionens Radicalization Awareness Network (RAN) og Eurogang. Forskere Robert Donald Weide er assisterende professor i sociologi på det sociologiske institut, California State University, Los Angeles. Robert har en fortid som tidligere bandemedlem i Los Angeles, hvilket også er baggrunden for hans forskningsmæssige fokus: Bandemiljøet i LA. Aktuelt, forsker han i racekonflikter mellem primært sorte Crip og Blood-tilknyttede bander og mexicanske Sureno-tilknyttede bander I Los Angeles og Californiens fængsler. Ross Deuchar Professor i uddannelse på University of the West of Scotland og forsker på tværs af disciplinerne kriminologi, sociologi og uddannelse. Juliane Ledet Jespersen er cand.scient.soc og ph.d. studerende i bandeudsatte unge, som er anbragt på institution. Hun forsker i bandeudsatte unges hverdag på institutionen og herunder de holdnings ændringer banderelaterede drenge oplever under institutionsophold. Dette gælder: venner, familie, fortiden, fremtiden, samt deres selvopfattelse. Derudover forsker Juliane også i bandeudsattes adfærds ændring under institutionalisering og tager i den forbindelse udgangspunkt i de rammer, regler og relationer den unge indgår i. Line Lerche Mørck er cand.psyk.phd og lektor i pædagogisk psykologi. Line har siden midten af 90 erne forsket i marginaliserede børn, unge og voksnes hverdagsliv, læring og overskridelse af marginalisering indenfor blandt andet folkeskolen, ungdomsuddannelser og sociale projekter med et særligt fokus på forskellige problemkategorier, som fx ADHD og autisme. Line har ligeledes forsket i gadeuroligheder, bandemiljøer, bandeinterventioner og i hvordan tidligere bandemedlemmer skal lære at leve på ny, når de forlader banderne. Maria Libak Pedersen er uddannet sociolog og arbejder på Justitsministeriets Forsknings - kontor, hvor hendes primære fagområde er rocker- bandemedlemmer. Hun har tidligere gennemført interview-, spørgeskema- og registerbaserede undersøgelser. Nanna Ahlmark er cand.mag i religionssociologi og ph.d. ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Nanna har lavet en undersøgelse af den forandringsproces, unge i kriminalitet og misbrug oplever gennem brug af yoga, meditation og åndedrætsteknikker (Breathe SMART). Praktikere Anna Gregersen Projektleder på En Vej Ind i Ishøj kommune. Anne-Mette Palm er sagskoordinator i Ishøj Kommune. Ben Owens, som også er kendt under kælenavnet Taco, er et resultat af en forandring og reformation af karakter. Taco er præst, og administrerende direktør for Detours Mentoring Group Inc. en non-profit organisation med base i byen Gardena, Californien. Han sidder i bestyrelsen af Southern California Cease Fire Committee, hvor han arbejder med både tidligere og nuværende bandemedlemmer, støttegrupper for ofre, religiøse ledere, myndigheder, pædagoger, lærere, samt lokale i en kollektiv indsats for at reducere volden i urbane miljøer. Han er tidligere programkoordinator af Youth and Gang Violence Intervention Specialist Program hos Pat Brown Institute ved California State University i Los Angeles. Han har undervist i interventions-teknikker og strategier i både den private og den offentlige sektor.. Han er nuværende Case Manager for WAGEES, som er en indsats rettet mod unge kriminelle mellem 18 og 24 år, tilbudt via det amerikanske beskæftigelsesministerium. Han er far til 4 børn (3 piger, 1 dreng). Taco er blevet interviewet

8 af adskillige medier, både lokale og nationale. Camilla Sys Møller-Andersen er uddannet cand.pæd.psyk. Til dagligt arbejder hun i Ishøj Kommune, hvor hun varetager alle exit-indsatser, samt er faglig leder i et kriminalitetsforebyggende projekt, En Vej Ind. Camilla har været med til at planlægge og udføre en større reorganisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i en kommune, og ungdomskriminaliteten er herefter faldet med hele 37% over de sidste fire år. Senest er Camilla blevet uddannet træner i Agression Replacement Training. Jakob Lund er grundlægger af organisationen Breathe SMART, hvis mål er at skabe åndedræts- og meditationsteknikker som vej til at skabe positive livsforandringer. Breathe SMART-indsatsen er særligt målrettet marginaliserede, fx kriminelle og misbrugere. Jakob Lund har siden 2003 samarbejdet med kriminalforsorgen. Jakob Lund har ligeledes rejst rundt i verden og startet fængselsprojekter op, samt undervist og holdt foredrag. Marc Johansson blev ansat i Københavns politi i 2003 og var i 2009 med til at starte ordningen Din Betjent op på Nørrebro. Han var lokalbetjent på indre Nørrebro frem til januar 2014, hvor han forlod politiet. Marc var fra februar 2014 og frem til maj 2015 med til at genåbne Folkets Hus og var ansat som driftsansvarlig i samme periode. Sammen med deltagelse i flere seminarer og studieture i udlandet har Marc en del erfaring i arbejdet med marginaliserede unge og bandemedlemmer, samt med at inddrage dem i projekter. Lars Bo Kjær er chef for Center for Familie og Unge (CFU) i Odense Kommune, som løser opgaver ud fra Casemanagement metoden for familier (børn, unge og voksne) og enkeltpersoner med komplekse udfordringer og/eller involvering i kriminalitet. CFU varetager også tryghedsskabende indsatser og gadeplansarbejde. CFU s indsats sker i tæt samarbejde med politiet, skoler, fritidsinstitutioner mv. bl.a. på SSP-platformen. Fra ministerier og myndigheder Michael Karlsen, Souschef ved Kontoret for Sårbare Unge og Integration i Socialstyrelsen. Trine Bruun er forsorgsfuldmægtig i Kriminalforsorgen og har en professionel baggrund som socialrådgiver. Trine Bruun er med i det Nationale Kontaktpunkt for Exit, som er et nyt samarbejde mellem kriminalforsorgen, Kommunernes Landsforening og rigspolitiet. Kommunernes Landsforeninger Repræsentant fra URK Rigspolitiet Repræsentant fra NEC Repræsentant fra URK Tidligere kriminelle 4 tidligere medlemmer fra rocker/ bandemiljøet Poul Kellberg er leder af exitprojektet Comeback, som blev etableret ultimo 2010 og i dag indeholder fire elementer: Comeback Program, Comeback Rehab, Comeback Consult og Comeback Industries. Poul er uddannet Rudolf Steiner lærer, socialpædagog og har en diplomuddannelse i ledelse og en i kriminologi. Ole Hessel er leder af High Five. High Five assisterer landets virksomheder med at etablere job og uddannelse til unge, der er i risiko for marginalisering som følge af kriminalitet. Grundtvigs Højskole i Hillerød Tlf

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EXITSTRATEGIER for unge tiltrukket af kriminelle grupperinger

EXITSTRATEGIER for unge tiltrukket af kriminelle grupperinger BU-Lab havde inviteret til konference i EXITSTRATEGIER for unge tiltrukket af kriminelle grupperinger Kulturhuset Islands Brygge om, hvordan de unge hjælpes ud af kriminelle grupperinger. Deltagerskaren

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 3 Marts 2011 Om CLIPS Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector. CLIPS er et stort forskningsprojekt, hvor målet er at kortlægge

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser Udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud Ungdomsskolen og radikaliseringen - indbydelse til forårskonference midt i bladet # MARTS 2015 [ ] EGU forandrer de unge 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere