HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind"

Transkript

1 HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i Transbiologisk Psykoterapi er, at de studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer både fagligt, personligt og etisk indenfor energiterapi. Uddannelsen sikrer, at de færdiguddannede psykoterapeuter fra Heilesen & Mygind kan møde og arbejde med klienter på en etisk og fagligt kvalificeret måde. Uddannede HM psykoterapeuter kan efterfølgende praktisere som psykoterapeuter. De studerende tilmelder sig og forpligter sig for ét år ad gangen i henhold til en gensidigt underskrevet uddannelseskontrakt. Det er først muligt at gå til eksamen, når man enten har deltaget i eller opnået merit for alle moduler på det pågældende år. Ligeledes skal eksamen være bestået på de foregående år, før man kan gå til eksamen efter et efterfølgende undervisningsår. Et fuldt undervisningsår består af dage fordelt på 4-6 moduler. Hertil kommer 10 sessioner med egenterapi samt 20 supervisionslektioner (=12 timers deltagelse i supervisionsworkshops og 8 individuelle supervisionslektioner pr. undervisningsår. Undervisningen foregår primært i dagtimerne i tidsrummet mellem kl og 18.00, men et af modulerne på 3. og 4. undervisningsår vil bestå delvist af et internat og et eksternat. Der kan være mulighed for at opnå merit for enkelte moduler. I tilfælde af ønske om opnåelse af merit, foretager Heilesen & Mygind en individuel meritvurdering. I princippet fortsætter de studerende sammen igennem alle fire uddannelsesår på det hold, de tilknyttes ved studiestart. I praksis kan der dog ske ændringer i holdsammensætningen. Studerende har mulighed for at gå på orlov eller vælge ikke at fortsætte deres uddannelsesforløb efter hvert, ligesom der kan optages nye studerende på holdet i forbindelse med endt orlov eller optagelse på uddannelsen med merit. 1

2 Hovedretningerne i Transbiologisk Psykoterapi er: TFT/EFT (1) METAsundhed (2) Avanceret Traumehealing med Regression (3). Disse hovedretninger kombineres med diverse psykoterapeutiske metoder, teknikker og redskaber samt forståelse af den klassiske psykologi (4). Denne kombination gør de studerende i stand til at arbejde på en måde, hvor det fysiske, kropslige lag bindes sammen med det følelsesmæssige og det mentale (5). Vi mener, at det psykiske ligger i biologien og cellerne. Vi kombinerer det fysiske - det cellebiologiske - med det psykologiske. Bevidstheden om traumer og forståelsen ligger i cellerne. Krop-sind-ånd hænger sammen som en helhed, der ikke kan adskilles. Uddannelsen er opbygget, således at der veksles mellem teori og praksis under uddannelsesforløbet. I uddannelsesforløbet vil de studerendes aktuelle oplevelser eller udfordringer blive inddraget i undervisningen, således at uddannelsen giver størst muligt udviklingsmæssigt udbytte for de studerende. De studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med klienter med lette til middelsvære problematikker, som f.eks. angsttilstande, fobier, depression, stress, udbrændthed, chok, traumer, kriser, tab og sorg samt relations -, selvværds -, identitets - og seksualitetsproblematikker. Gennem undervisningen bliver de studerende i stand til at vurdere psykiske tilstande. Psykopati og psykiatriske dele indgår ikke i uddannelsen. De studerende tilegner sig endvidere indsigt og viden om etik og klinikdrift. 1 Tankefeltterapi - løsninger lige ved hånden Lars Mygind og Hanne Heilesen 2 Din Intelligente Krop Susanne Billander 3 Healing med Hjertet Paula Courteau 4 Litteratur af Carl Rogers 5 The Triune Brain Paul Maclean 2

3 Studieplan for HM Psykoterapeut Transbiologisk Psykoterapi 1. år At de studerende får forståelse for Transbiologisk Psykoterapi samt udviklingen indenfor psykologi og energipsykologi. At de studerende får viden til at arbejde med diagnoser, der er stillet af andre og psykopatologi, så de kan vurdere, hvilke klienter de kan behandle At de studerende får præciseret eller beskrevet indholdet i det terapeutiske rum og de terapeutiske processer og etiske regler i forhold til udøvelse af psykoterapi. At de studerende bliver i stand til at gennemføre en fuld TFT/EFT behandling, hvor klienten bliver rolig, fredfyldt og let - dvs. fri for ubehag. At de studerende har helbredt 6 personer; dvs. disse klienter er kommet på SUD 0 på det ubehag, der er behandlet. 2 gange 3 dage + 6 gange 2 dage + 2 gange 4 dage i alt 26 dage 208 lektioner Udveksling med medkursister: I alt: 258 lektioner At de studerende forstår, hvad projektioner er og er i stand til at identificere egne såvel som andres projektioner. At de studerende selv har oplevet en tilstand af at være rolige, fredfyldte og lette Personlige mål sat af de studerende selv Uddannelsens opbygning: Forventningsafklaring Etiske regler Introduktion opgaveskrivning Tankefeltterapi/EFT (8 dage) ( ) Sundhedspsykologi (4 dage) Psykologi - grundlæggende (10 dage) (3+3+4) Klientkontakt (2 dage) Meridianlære (2 dage) Powerterapi og Energipsykologi Det Terapeutiske Rum Etik og klinikdrift Terapeutkompetencer Klientrollen Observatørrollen Terapeut og klientrelationen Overføring og modoverføring Samtaleteknik, aktiv lytning og kommunikation Tankefeltterapi - løsninger lige ved hånden Tankefeltterapi, præsenteret af Lars Mygind WHO ICD 10 Psykoterapiens Hovedtraditioner Materiale fra Psykolog Eva Gronemann Materiale fra Heilesen & Mygind 3

4 2. år At de studerende får kendskab til sammenhængen mellem krop, følelse, sind og overbevisninger. At de studerende yderligere udvikler deres færdigheder indenfor TFT/EFT og lærer om andre terapeutiske retninger. At de studerende bliver i stand til at gennemføre en fuld METAsundhedsanalyse, der munder ud i en brugbar behandlingsplan for klienten. At de studerende lægger en terapiplan for egen udvikling på år 2 samt efterlever denne plan på alle planens område. At de studerende får ideer og inspiration til opstart af egen virksomhed/klinik. 5 gange 2 dage + 1 gange 3 dage + 3 gange 4 dage i alt 25 dage 200 lektioner Udveksling med medkursister: I alt: 250 lektioner At de studerende kan identificere og eliminere individuelle energitoksiner At de studerende kan rumme egne og andres historier i gruppen Personlige mål sat af de studerende selv METAsundhed 14 dage ( ) Forskellige behandlingsformer 3 dage Positiv psykologi 2 dage Opstart af egen klinik 2 dage TFT (energitoksiner) 4 dage (2+2) METAsundhed, herunder: organ- følelse-, overbevisningsmodellen Terapiplaner på syv niveauer Positiv psykologi i Transbiologisk Psykoterapi Paradoksalterapi Økonomi, markedsføring, regnskab som selvstændig Introduktion til kinesiologi,og hvordan det bruges i samspil med TFT/EFT Din Intelligente Krop, Susanne Billander Materiale fra Psykolog Eva Gronemann Materiale fra Heilesen & Mygind Materiale fra IMMA 4

5 3. år At de studerende får kendskab til, hvordan traumer manifesteres i biologien. At de studerende bliver fortrolige med regression i biologien samt får kendskab til Triune Brain modellen og primærcelle modellen. At de studerende bliver i stand til at identificere kernetraumer samt forløse disse. At de studerende lærer at bruge klientcentreret, empatisk terapi. At de studerende kan bringe sig selv i en rolig, fredfyldt og let tilstand At de studerende viser evnen til i kombination at bruge METAsundhed og TFT og mere avancerede traumehealingsteknikker på rette tid i arbejdet med klienter. 1 gange 3 dage + 4 gange 4 dage + 1 gange 6 dage i alt 25 dage 200 lektioner Udveksling med medkursister: heraf de fleste som workshop I alt: 250 lektioner At de studerende kan regrediere klienter tilbage til tidspunktet, hvor traumet er startet og bruge en passende teknik til healing af det pågældende traume. At de studerende healer mindst et kernetraume i sig selv. Personlige mål sat af de studerende selv. Avanceret traumehealing (litteratur: Healing med hjertet 10 dage (6+4) Kernetraumer 4 dage Personlighedsforstyrrelser 7 dage (4+3) METAsundhed 4 dage Regression i den biologiske udvikling Triune Brain modellen 20 forskellige typer af traumer og deres behandling (De studerende skal kunne beherske alle 20 typer. Eksamen på år 4) Fastlåste overbevisninger, som dominerer ens verdenssyn afdækning og behandling Indføring i Carl Rogers klientcentrede model Primærcellemodellen Materiale fra Psykolog Eva Gronemann Materiale fra Heilesen & Mygind Materiale fra IMMA Healing med Hjertet, Paula Courtau 5

6 4. år At de studerende bliver i stand til at løse en problemstilling, der er defineret ud fra META Sundhedsmodellen. At de studerende ubesværet kan arbejde med Transbiologisk Psykoterapi og trække på relevante værktøjer til rette tid i en session. At de studerende kan føre klienter igennem regression i biologien. At de studerende er trygge i håndteringen af energiterapi At de studerende mestrer grundstenene i HM Psykoterapeut uddannelsen: TFT/EFT, METAsundhed, Avanceret traumehealing, samt formår at bruge hele palletten på passende vis i en terapisession 4 gange 2 dage + 2 gange 3 dage + 1 gange 4 dage + 1 gange 6 dage i alt 24 dage 192 lektioner Udveksling med medkursister heraf 12 i gruppe som workshops I alt: 242 lektioner Personlige mål sat af de studerende selv METAsundhed 3 dage Bedre bevidsthed for terapeuter 4 dage (2+2) Avanceret traumehealing 10 dage (4+6) Færdighedstræning og eksamen 7 dage (2+2+3) META terapi Repetition af hele pensum med henblik på at blive klar til eksamen, der kan bestå af cases Se år 1-3 6

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Bilag 1: INSTITUT FOR GESTALTANALYSE

Bilag 1: INSTITUT FOR GESTALTANALYSE ------------------------------------------------------------ S T U D I E H Å N D B O G E N 2012 ------------------------------------------------------------- Bilag 1: INSTITUT FOR GESTALTANALYSE Institut

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

DANMARKS MASSAGESKOLE

DANMARKS MASSAGESKOLE DANMARKS MASSAGESKOLE NORDLYS MASSAGE Massage Terapeut Uddannelse Triggerpunkt Massage Chakraterapi Selvmassage Berøringsterapi - Barn til Barn Pædagogisk Massage Terapeutisk Berøring Berørings Terapeut

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT www.ditalternativ.com Bedre uddannelse fås ikke! Go for

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret 20.08.2009 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske

Læs mere

Tankefeltterapi & Emotionel Frihedsteknik

Tankefeltterapi & Emotionel Frihedsteknik Tankefeltterapi & Emotionel Frihedsteknik TRAUMER, FOBIER, ANGST, STRESS, PRÆSTATIONS ANGST, DEPRESSION, FYSISK SYGDOM, SMERTER, AFHÆNGIGHED OG MEGET MERE... TFT/EFT KOMBINERER ØSTENS VIDEN OM KROPPENS

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere