MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området"

Transkript

1 MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

2 Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe. Marts

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Hvorfor en masterplan? 4 Produktion af masterplanen 4 Deltagere i masterplanprocessen 5 Arbejdsgruppe 5 Stakeholdergruppe 5 Vision og mission 6 Vision 6 Mission 6 Fokusområder task forces 13 Alliancens økonomi 13 Aktøranalyse af iværksætteraktører i Sønderborg-området 15 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter (SET) 15 Syddanske Forskerparker (SDF) 16 Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) 16 Forskerpark Syd A/S 17 Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) 17 ifabrikken 17 Skole og uddannelsesinstitutioner 17 Sønderborgs iværksætterindsats før og efter 7 Scenarier for fysisk setup 19 Introduktion til iværksætterfaserne 8 Iværksætterindsatsen i dag 8 Opstartsfsen 8 Modningsfasen 9 Vækstfasen 9 Iværksætterroadmap 10 Organisering 11 Alliancens formål 11 Alliancens indsatsområder 11 Alliancens arbejdsspor 11 Organisationsstruktur 12 Bestyrelse 12 Ledelse og sekretariat 12 Scenarie 1: Sønderborg Kaserne 19 Scenarie 2: Sønderborg Teknikum 19 Scenarie 3: Udviklingspark Syd (UPS) 19 Roadmap for opstart af Sønderborg Iværksætter Alliance 20 Iværksætteri i Danmark et overordnet billede 21 DNA for fremtidens iværksættere 21 Bilag 1. SWOT analyser af iværksætterfaserne i dag (current state) 22 Bilag 2. ifabrikkens iværksætterforløb 24 3

4 Indledning Denne masterplan skal sikre en styrket iværksætter- og vækstindsats, der skaber nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området. Planen beskriver et setup for en fælles indsats med en ny, samlet organisering og koordination på tværs af de eksisterende iværksætteraktører og -aktiviteter, der tiltrækker flere iværksættere til Sønderborg-området og sikrer, at endnu flere nye og eksisterende virksomheder kan tage rejsen fra lokale opstartsiværksættere til stærke vækstvirksomheder. Masterplanen giver en fælles retning for iværksætterindsatsen i Sønderborg-området og indeholder strategiske og operationelle anbefalinger til en enkel organisering og finansiering. Den beskriver effektive rammer for vækstiværksættere i faserne opstart, modning og vækst og indeholder anbefalinger til, hvordan de eksisterende fysiske faciliteter og aktiviteter koordineres, og rådgivningsressourcerne og finansieringsmuligheder for iværksætterne optimeres. Masterplanen beskriver, hvordan iværksætteraktiviteterne samles i én ny organisation med arbejdstitlen Sønderborg Iværksætter Alliance. Alliancen har et overordnet fokus på iværksættere inden for industri, mens Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter målrettes iværksættere inden handel, service og turisme. Hvorfor en masterplan? Sønderborg-området har et solidt fundament for erhvervsaktiviteter, der understøtter iværksætter- og virksomhedsdrift med de eksisterende faciliteter og aktiviteter i Sønderborg Erhvervs- og Turismecenter (SET), Forskerparken Syd, Syd Danske forskerparker, ifabrikken og Mads Clausen Entrepreneur Park. Samarbejdet mellem operatørerne, som det ser ud i dag, lever imidlertid ikke fuldt op til sit potentiale. Masterplanen skal derfor: sikre en enkel organisering af Sønderborg-områdets iværksætteraktiviteter og effektivisere den samlede indsats til gavn for nye og eksisterende iværksættere sikre one point of entry for iværksættere gøre det nemmere for iværksættere at få adgang til de fysiske faciliteter, rådgivning, sparring, mentornetværk og finansiering etablere en enkel og ressourceoptimeret model, der effektiviserer iværksætterindsatsen for alle operatørerne i Sønderborg-området Sønderborg har allerede en velfungerende iværksætterindsats målrette handels-, service- og turismevirksomheder i kraft af SET. ifabrikken har tilsvarende et succesfuldt setup for iværksættere med produkter og koncepter; typisk inden for industrien. Masterplanen tager udgangspunkt i, at ifabrikken bliver en del af alliancen i 2014, og planen beskriver hvordan den fremtidige rollefordeling på iværksætterområdet bedst styres og organiseres i samarbejde mellem SET og Sønderborg Iværksætter Alliance i samarbejde med alle relevante aktører fra kommune, erhverv og uddannelserne m.fl. Produktion af masterplanen Masterplanen er produceret i et forløb, der har involveret over 20 lokale og nationale aktører på iværksætterområdet. Forskerparken Syd påbegyndte arbejdet med masterplan i juni 2013, og i august 2013 blev der gennemført en strategisession, hvor nøgleinteressenter bidrog med konkrete input til masterplanens indhold med beskrivelser af effektive og sammenhængende forløb for iværksættervirksomheder i Sønderborg-området fra opstartsfasen over modningsfasen og til vækstfasen. Efterfølgende har der været afholdt en række møder for en mindre arbejdsgruppe, der har bidraget til at kvalificere masterplanen yderligere. Masterplanen er udviklet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Bindslev A/S. 4

5 Deltagere i masterplanprocessen Arbejdsgruppe Leif Petersen Servodan / ifabrikken Per Lachenmeier Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Dennis Marzec ifabrikken Leif Petersen Servodan / ifabrikken Henry Larsen Syddansk Universitet Dennis Marzec ifabrikken Peter Madsen Syddanske Forskerparker Henry Larsen Syddansk Universitet Helle Thylkær Syddanske Forskerparker Peter Madsen Syddanske Forskerparker Dennis Westergaard Syddansk Teknologisk Innovation Jørgen Eriksen Sønderborg Kommune Claus Schmidt Udviklingsråd Sønderjylland Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd / Danfoss Jørgen Eriksen Sønderborg Kommune Lars Denker Danfoss Kjeld Kückelhahn Bjarne Gråbæk Sørensen Forskerparken Syd / Danfoss Syddansk Universitet Stakeholdergruppe Michael Saxtorph Danfoss Lars Denker Danfoss Aase Nyegaard Sønderborg Kommune Rasmus Banke Banke Søren Bonde Sønderborg Kommune Michael Holst Sønderborg Kommune Peter Mads Clausen Bitten og Mads Clausens Fond Troels H. Petersen Danfoss Per Have Bitten og Mads Clausens Fond Helena Pedersen Lean Energy Cluster CC Nielsen Vækstforum for Region Syddanmark Bjarne Graabech Syddansk Universitet 5

6 Vision og mission Vision Nye virksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området via en forstærket iværksætterindsats, der gør hele Sønderborg-området mere attraktivt for borgere, erhverv, uddannelsesinstitutioner og turister. Mål fra 2014 Min. 25 nye opstartsvirksomheder inden for handel, service og turisme 1. Vision: Nye virksomheder og nye arbejdspladser Mission: Ny, samlet iværksætterindsats Mål fra 2015 Min. 1-2 nye vækstvirksomheder med produktion om året med +50 arbejdspladser og +50 mio. kroner i omsætning. Fysiske faciliteter Mission En ny, samlet iværksætterindsats i Sønderborg-området med ét point of entry for iværksættere. Samt en klar koordinering af Sønderborg-områdets eksisterende fysiske facilite- Mentorordning, rådgivning, sparring Opstart Modning Vækst ter, rådgivningsressourcer og finansieringsmuligheder målrettet alle typer af iværksættere. Finansiering Fundament Eksisterende aktiviteter i Forskerparken Syd, Syd Danske forskerparker, Ifabrikken og Mads Clausen Entrepreneur Park samt Sønderborg Kommune, Syddansk Universitet, EUC Syd og Erhversakademi Sydvest. 1 Tallet er estimeret af SET 6

7 Sønderborgs iværksætterindsats før og efter Sønderborg-området har en række unikke potentialer for at styrke områdets iværksætterindsats og øge grundlaget for ny vækst og nye arbejdspladser. Der er imidlertid også en række udfordringer, som skal håndteres for, at Sønderborg-området kan indfri sine potentialer som vækstområde. Masterplanen skal sikre en overgang fra: Den gamle iværksætterindsats Den nye iværksætterindsats Overordnet organisering Fragmenteret organisation (ifabrikken, FPS, SDFP, MCEP, kommunen, Danfoss, SDU, SET, EUC Syd, UC Syd) Ingen koordination på tværs af aktører Ingen synergi mellem aktørerne Usystematisk rekruttering til iværksætterforløb Enkel organisering med én indgang for iværksættere og tydelig rollefordeling mellem aktørerne inden for iværksætteri Klar ledelse og koordination på tværs af alle aktører - kommunen, virksomheder og uddannelser Øget effekt af ressourcerne via koordineret indsats, der balancerer mellem individuelle og fælles mål. Målrettet kommunikation til potentielle iværksættere i virksomheder og på universiteter Fysiske faciliteter Ledige arealer i alle faciliteter Ingen synergi i SDFP Odense/Sønderborg Set-up omkring MCEP ikke fungerende Optimeret arealanvendelse i alle fysiske faciliteter Koordinerede mål og indsats i hele regionen (evt. andet form for samarbejde med Odense) Alle faciliteter integreret i én samlet plan Mentorordning, rådgivning og sparring Manglende overblik over rådgivningsmuligheder Usystematisk rekruttering af mentorer Struktureret mentor-, rådgiver- og sparringsnetværk med klare kompetencebeskrivelser Målrettet hverveindsats Finansiering Finansieringsmuligheder er spredt blandt mange aktører og svært tilgængelige Én indgang til finansiering og nemt overblik over lokale, nationale og internationale finansieringsmuligheder 7

8 Introduktion til iværksætterfaserne Iværksætterindsatsen i dag Sønderborg-området står i dag som et stærkt og attraktivt erhvervsområde i Danmark med gode fysiske, videns- og finansieringsfaciliteter. I området findes mange seniorerhvervsfolk, der har lyst og evner til at give deres erfaringer videre til nye virksomheder i området og være mentorer for dem i deres udvikling. Sønderborg-området er kendetegnet ved en stærk fællesskabsfølelse på erhvervsområdet og vilje til at hjælpe hinanden med forretningsudvikling. Dette er en del af fundamentet for områdets stærke mentor-, rådgiver- og sparringsnetværk, der er tilkoblet iværksætterindsatsen. Opstartsfasen Mål Ved fasens start (pre) 5-7 projekter med bæredygtige forretningsidéer Ved fasens afslutning (post): 3-5 projekter Det vurderes, at ca. to projekter vil falde fra i opstartsfasen. Syddansk Universitet har via bl.a. Mads Clausen Instituttet og SDU Erhverv gode vidensog forskningsressourcer, der kan styrke iværksætterindsatsen med ny viden samt lade de studerende få et indblik i virksomheds- og produktudvikling. Ligeledes kan de udenlandske studerende, der kommer til Sønderborg, være en ressource i iværksætterindsatsen og bidrage til at skabe internationalt netværk. Mulighederne for at skabe endnu stærkere samarbejde med Syddansk universitet om iværksætterindsatsen vil styrke de studerende, iværksætterne og Sønderborg Kommune. EUC Syd er den uddannelsesinstitution, der uddanner flest iværksættere. Med Danfoss, Linak og andre store produktionsvirksomheder i området er der opbygget et stærkt fokus på teknisk produktion og dertilhørende medarbejderkompetencer. Virksomhedernes produktion og eksport til danske og internationale markeder har internationaliseret Sønderborg-området og sikret et stort lokalt kendskab til afsætning på internationale markeder. Samlet set er mulighederne for at gøre brug af infrastruktur og services fra Danfoss og andre større produktionsvirksomheder et unikt tilbud i Danmark til iværksættervirksomheder; særligt for forretningsudvikling inden for energiteknologier. Samlet set giver det et billede af unikke muligheder for at lave Danmarks bedste iværksætterindsats. Men det kræver en stærk organisering, der kan koordinere og styrke de eksisterende faciliteter. Sikre fokus på overordnede vision og skabe et overblik og en styring, der gør, at faserne opstart, modning og vækst hver for sig og det samlede iværksætterforløb styrkes. I det følgende beskrives alliancens mål og indsats for faserne opstart, modning og vækst (SET s mål og indsats er ikke inkluderet her). Iværksætternes behov og udfordringer Opstarten af iværksættervirksomheder kan i dag ske med rådgivning og sparring fra Sønderborg Erhvervs- og Turisme center og ifabrikken. Virksomheder kan iindtil 2014 gøre brug af ifabrikkens 12-trins program, der dækker essentielle behov i opstartsfasen. ifabrikken tilbyder sparring på daglig basis under 12-trins programmet, der inkluderer assistance til patent- og prototypeudvikling, opbygning af team, udvikling af forretningsplan samt kontakt til potentielle kunder og investorer. Den eksisterende know-how fra iværksættersupport i ifabrikken og SET skal integreres i alliancens fremtidige arbejde. Anbefalinger til alliancen Ressourcetrækket er størst i opstarts- og modningsfasen, så der er her de væsentligste kræfter skal lægges. Fysiske faciliteter skal kunne tilpasses iværksætternes individuelle behov Øget tilgængelighed hos SDU, EUC Syd og bedre udnyttelse af SDU erhverv Bedre screening af iværksættere og tiltrækning af flere iværksættere med potentiale til at blive vækstvirksomheder Der skal foretages en selektion, så det kun er de ambitiøse iværksættere med bæredygtige forretninigsidéer, der køres igennem opstartsfasen Der skal arbejdes for at sikre bæredygtige overgange fra opstartsfasen til modningsfasen hver gang 8

9 Modningsfasen Vækstfasen Mål Ved fasens start (pre) 6-8 projekter Ved fasens afslutning (post): 2-4 projekter Ambitionen forudsætter, at der i modningsfasen kommer tre nye projekter udefra, dvs. projekter, som har gennemført opstartsfasen på egen hånd. Det vurderes, at fire projekter vil falde fra i modningsfasen. Mål Ved fasens start (pre) 3-6 projekter Ved fasens afslutning (post): 2 projekter med +50 medarbejdere og +50 mio. i omsætning Ambitionen forudsætter, at der i vækstfasen kommer en til to nye projekter udefra, dvs. projekter, som har gennemført opstarts- og modningsfaserne på egen hånd. Det vurderes, at to til fire projekter vil falde fra i vækstfasen. Iværksætternes behov og udfordringer I modningsfasen er et grundlæggende mål at gå fra produktide til færdigt produkt, der kan serieproduceres. Når virksomhederne kommer i modningsfasen, har de ofte været igennem IFabrikkens 12-trins program og er derfor testet, om deres produkt kan holde teknisk og kommercielt. I modningsfasen har virksomhederne yderligere behov for markedstest og produktudvikling. Virksomheden og dens patenter skal registreres, og en eventuel produktion etableres. I modningsfasen har man særligt behov for støtte til at sikre kapitaltilførsel, formulere en bæredygtig strategi og konkrete udviklingsplaner samt kunne projektlede og styre økonomi, udvikling, leverandører, fundraising mv. på samme tid for at komme videre til vækstfasen. Anbefalinger til alliancen Ressourcetrækket er størst i opstarts- og modningsfasen, så der er her de væsentligste kræfter skal lægges Styrke fokus på modtagelse af virksomheder fra opstartsfasen Styrke organisering og team omkring modningsfasen Udvikle koncept og trinprogram for modningsfasen i stil med ifabrikkens koncept Screene de nye, ideelle mentorer, der kan tilknyttes modningsfasen Virksomhedernes behov og udfordringer Når iværksættere kommer fra modningsfasen til vækstfasen går de typisk fra at have et færdigt førstegenerationsprodukt til markedet til at skulle serieproducere og sælge produkterne i større mængder. I vækstfasen har man de første ordrer på plads og er i gang med produktionen. Man har overblik over hjemmemarkedet, styr på sine kundesegmenter og sin forretnings- og produktudvikling, og man er typisk i færd med at opskalere produktionen. Måske er man tæt på at kunne eksportere til udlandet. Derfor har virksomheder i vækstfasen typisk brug for at bygge deres virksomhed op med flere medarbejdere og bruge flere kvadratmeter til kontorarealer og/eller produktionsarealer. Mange virksomheder i vækstfasen er selvkørende og har brug for fleksibel og meget individuel support. Mange af vækstvirksomhederne holder i dag til i Mads Clausen Entrepreneur Park. Anbefalinger til alliancen Fleksibel og individuel sparring efter vækstvirksomhedernes behov Screening af bestyrelseskandidater til vækstvirksomheder og sikring af et solidt et netværk Screening af ideelle mentorer, der skal tilknyttes vækstfasen 9

10 Iværksætterroadmap Handel & Service Turisme & Kultur Opstart Modning Vækst 1 point of entry (SET) Screening fra advisory board Produkter/Koncepter (Industri) Firmaer spin-off s ideer Udlejning af lokaler til start-ups ifabrikken Syddanske Forskerparker Udviklingspark Syd Mads Clausen Entrepreneur Park Kompetencenetværk (Rådgivere, mentorer og sparringsnetværk) Samarbejde med: Syddansk Universitet, EUC Syd, Business College Syd, Sygeplejerskolen Potentielt fremtidigt samarbejde: Regionen, Kommuner 10 Udarbejdet af SET & ifabrikken november 2013

11 Organisering Sønderborg Iværksætter Alliance (arbejdstitel) Alliancens formål Sønderborg Iværksætter Alliance har til formål at fremme iværksætteri og øge jobskabelse samt sikre, at der bliver flere bæredygtige virksomheder i Sønderborg-området. Organisationen er ejet af Fonden for Sønderborg Iværksætter Alliance. Fonden er en erhvervsdrivende fond (skal afklares). Sønderborg Iværksætter Alliance samler indsatsen for industriiværksættere i Sønderborg-området på tværs af erhvervslivet, kommunen, uddannelserne og andre organisationer og skal øge effekten af områdets iværksætterressourcer, dvs. fysiske faciliteter, rådgivning og finansieringsressourcer. Alliancen arbejder for accelerere virksomheders iværksætterforløb gennem faserne opstart, modning og vækst. Alliancen skal indtage en ledende position i centrum af iværksætterindsatsen i Sønderborg-området i samarbejde med SET og skabe nye virksomheder og nye arbejdspladser ved at: skabe en fælles iværksætterindsats etablere én indgang til tilbud om fysiske faciliteter, rådgivning og finansiering til iværksættere sikre accelererede vækstforløb og bæredygtige virksomheder tiltrække flere iværksættere til Sønderborg-området Alliancens indsatsområder Sønderborg Iværksætter Alliance arbejder med fokus på at skabe effektive iværksætterforløb gennem faserne opstart, modning og vækst: Opstart Facilitering af 12-trinsprogram for iværksættere Tiltrækning af nye iværksættere Kræver mange ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i opstartsfasen har brug for robust begyndelse Modning Supportere overgang fra produktidé til færdigt produkt, der kan serieproduceres eller opskaleres til markedet Assistance til kapitaltilførsel og udviklingsplaner Kræver mange ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i modningsfasen har behov for at fastholde momentum Vækst Sikre de rette faciliteter og rådgivning til opstart af produktion Udbygning af virksomheden med nye medarbejdere og stigende produktion Kræver færre ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i vækstfasen typisk har fornuftig fremdrift Alliancens arbejdsspor Alliancen koordinerer tre arbejdsspor: 1. Fysiske faciliteter Håndtere fysiske faciliteter, lokaleudlejning etc. i ifabrikken, Syddanske Forskerparker, Forskerpark Syd og Mads Clausen Entrepreneur Park Markedsføre fysiske faciliteter og tiltrække nye lejere Sikre synergi på tværs af lokaler og geografisk placering, så fysiske de faciliteter bedst muligt svarer til virksomhedernes behov 2. Mentorordning, rådgivning og sparring Kortlægning af netværk og kompetencer for mentorer (deltager i kvartalsmæssige udviklingsmøder), rådgivere (advokater, revisorer) og sparringspartnere (erfarne erhvervsfolk) Facilitering af netværket og kontakt til medvirkende Matchmake iværksættere med mentorer, rådgivere og sparringspartnere Rekruttering af nye mentorer og sparringspartnere 11

12 3. Finansiering (til iværksættere) Kortlægning af finansieringsmuligheder lokalt, national og internationalt (EU) Support til ansøgninger og fundraising Organisationsstruktur Sønderborg Iværksætter Alliance organiseres med en bestyrelse og en ledelse bestående af en direktør og et sekretariat med forretnings- og kommunikationskompetencer og styring af alliancens fokusområder. Alliancen er base for Sønderborg-områdets fælles indsats for øget iværksætteri inden for industri. Under ledelsen er der tre task forces tilhørende faserne opstart, modning og vækst med hver en task force leder, som er bindeled til aktiviteterne i faserne. Task forces har en særlig rolle i alliancens opstartsfase og vil medvirke til at tilrettelægge de rigtige indsatser og rammer for faserne. Organisationen skal sikre fremdrift mod den fælles vision: Flere bæredygtige virksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området. Bestyrelse Hvem: Bestyrelsen består som udgangspunkt af fem personer med repræsentanter fra erhvervslivet i Sønderborg-området, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Syddansk Universitet (evt. andre). Hvad: Bestyrelsens hovedopgaver: Har det overordnede ansvar for Sønderborg Iværksætter Alliancens strategi og mål defineret ved en række KPI er inden for hvert af de tre faser. Sikre og tilvejebringe finansiel stabilitet til alliancens drift og aktiviteter inden for perioder af x antal års varighed (afklares). Være nationale ambassadører for iværksætter- og vækstindsatsen i Sønderborg-området Ledelse og sekretariat Hvem: Ledelsen består af en direktør, en kommunikationsansvarlig og 1-3 medarbejdere, der dækker administrationsopgaver og koordination af aktiviteter i faserne. Bestyrelse Hvad: Direktørens hovedopgaver: Øverste ansvarlig og daglig leder Ansvarlig for økonomi og budgetter ledelsen Skal sikre løbende finansiering og evt. yderligere funding af alliancen Ansvarlig for ansættelse af medarbejdere Repræsenterer Sønderborg Iværksætter Alliance udadtil Skal sikre, at alliancen er en stærk koordinerende enhed for alle aktører Task force: Opstart Task force: Modning Task force: Vækst og har en bæredygtig finansiering, drift og projekter Har ansvar for at sikre en effektiv kæde og fremdrift i opstarts-, modnings- og vækstfaserne Organisationsmodel for Sønderborg Iværksætter Alliance 12

13 Sekretariatets arbejdsområder: Administration Håndtering af fysiske faciliteter og lejemål Planlægning og opsamling fra bestyrelsesmøder Planlægning af Sønderborg Iværksætter Alliance møder, aktiviteter og events Sikre videndeling inden for organisationen Sikre synergi og sammenhæng til relaterede iværksætter-, vækst- og uddannelsesaktiviteter i Sønderborg-området Sikre læring og videndeling med andre nationale og internationale iværksætter- og vækstprogrammer Koordinering af opstart, modning og vækst Udformning af iværksætterprogrammer for målrettet udvikling af nye og eksisterende virksomheder: Styring af lokale og nationale tiltrækningskampagner til nye iværksættere i Sønderborg-området Koordinering af mentornetværk og kontakt til potentielle og eksisterende mentorer Support og beskrivelser af finansieringsmuligheder for iværksættere og kontakt til investorer og fundingaktører On-going iværksættersupport (hotline, rådgivning, møder) Fokusområder task forces Hvem: Task force deltagerne rekrutteres af ledelsen og bidrager til en sammen hængende og effektiv kæde fra opstart til vækst. De udgør hurtigt arbejdende grupperne, der supporterer ledelsen i initieringsfasen og bidrager til at udforme konkrete action plans (kommissorier) for hver af alliancens indsatsområder. De kan være repræsentanter fra erhverv, kommune og uddannelser. Hvad: Task force opgaver: Deltage i task force møde i opstartsfasen (efterår 2013) Yde sparring til planlægning og koordinering af indsatsområder og arbejdsspor Alliancens økonomi Sønderborg Iværksætter Alliance er finansieret af investorernes basisbidrag til Fonden for Sønderborg Iværksætter Alliance (afklares). En del af finansieringen til drift af alliancen og udvalgte aktiviteter kan ske via indtægter fra udlejning af fysiske faciliteter. Se i øvrigt alliancens årsbudget. Mulige finansieringsbidrag Kommunikationsopgaver: Lokal, national og international profilering af Sønderborg Iværksætter Alliance National markedsføring af iværksættermuligheder i Sønderborg-område Pressehåndtering Vedligeholdelse af website, nyhedsbreve og aktiviteter på sociale medier Planlægning af iværksætter events Deltagelse på nationale og internationale events og platforme Alliancen er kan finansieres af: 40 % investeringer fra private investorer 30 % investeringer fra kommunal investor 30 % investeringer fra regional investor 13

14 Finansieringsbidrag (eksempel) Antaget business case for Sønderborg Iværksætter Alliance 40% private midler 30% kommunale midler 30% rerionale midler Et eksempel på årligt driftsregnskab vil se ud som følger. Udgiftsposterne er inddelt under overskrifterne aktion, kommunikation og organisation med tilhørende underposter (se detaljeret driftsbudget). Det antages, at der er behov for flest ressourcer i opstarts- og modningsfasen (80 %), mens vækstfasen er mindre krævende (20 %). Forudsætninger for business casen er en samlet årlig investering på seks millioner kroner fra investorkredsen. Poster Estimeret budget for drift af organisationen Udgifter pr. År Aktion Kommunikation Organisation Uforudsete udgifter 10 % Total udgifter Indtægter pr. År Private investorer Kommunal investor Regional investor Regional investor Komunal investor Privat investor Total indtægter TOTAL

15 Aktøranalyse af iværksætteraktører i Sønderborg-området Der er flere aktive aktører inden for iværksætteri inkl. innovation og iværksætterlejemål i Sønderborg-området. Der har hidtil ikke været noget formaliseret samarbejde mellem aktørerne, og som ny virksomhed har man kunnet opstarte uden at være i berøring med nogen af de nævnte aktører og dermed også uden deres support. Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) ifabrikken Skoler og uddannelsesinstitutioner Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Sønderborg Iværksætter Alliance Forskerpark Syd A/S (FS) Syddanske Forskerparker (SDF) Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) De væsentligste aktører er: Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Syddanske Forskerparker (SDF) Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) Forskerpark Syd A/S (FS) Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) ifabrikken Skoler og uddannelsesinstitutioner: EUC Syd, Erhvervsakademi Sydvest, VUC Syd, Syddansk Universitet og BCsyd Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) SET blev stiftet i begyndelsen af 2010 og har til formål at virke på grundlag af visionen for Sønderborgs erhvervsfremmeindsats. SET finansieres som udgangspunkt af kommunale midler, men kan også finansieres af bidrag fra fx EU, den danske stat, regionen, fonde, indtægtsdækket virksomhed og medlemsbetaling på baggrund af driftsaftalen med Sønderborg Kommune. Som virksomhed kan man optages som medlem af SET og opnå en række medlemsfordele. Overordnet fungerer SET som indgang for iværksættere og virksomhedsetableringer i Sønderborg. Iværksættermålgruppen er primært inden for servicefagene (fx mindre butikker, frisører, bagere etc.). SET holder kurser, der hjælper iværksættere med at videreudvikle deres koncept, og gennemfører uddannelsesforløb for innovatører samt events som inspirationskurser og konferencer. SET har samtidig viden om muligheder for finansiering og kapitaltilførsel og viderefører denne viden til iværksætterne. SET har en rolle i at være offensiv over for større etablerede virksomheder for at optimere mulighederne for virksomhedernes spin offs og skal optræde som bindeled til Syddansk Vækstforum og derigennem sikre regionalfondsmidler til erhvervsudvikling i samarbejde med virksomhederne. 15

16 SET skal være garant for, at alle parter laver en koordineret indsats for iværksætteri og vækst, og SET rapporterer resultaterne på iværksætterområdet til kommunen. Alliancens samarbejde med SET SET har rollen som point of entry for alle iværksættere. SET modtager henvendelser fra iværksættere og henviser efterfølgende relevante iværksættere til en kontaktperson hos alliancen. SET er ansvarlig for iværksættere inden for handel, service og turisme, mens alliancen håndterer iværksættere inden for industri med produkter og koncepter. De er afgørende, at SET og alliancen har et tæt samarbejde og løbende koordinerer deres iværksætteraktiviteter. Syddanske Forskerparker (SDF) SDF er etableret i Odense og Sønderborg. SDF er underlagt Fonden Syddanske Forskerparker, der har som formål at fremme forskningssamarbejdet mellem danske og udenlandske universiteter, højere læreanstalter og erhvervsliv. Fonden skal fremme etableringen af nye højteknologiske virksomheder i regionen og fremme den teknologiske udvikling og samarbejdet på virksomhedsniveau i regionen. I Sønderborg har SDF sine faciliteter på Alsion og Ellegårdvej, hvor man tilbyder kontorfaciliteter og mødelokaler. SDF vil sikre effektive og attraktive lejemål for iværksættere og til virksomhedsetableringer, og man faciliterer erfaringsudveksling mellem iværksættere og øvrige relevante lejere samt det lokale erhvervsliv. SDF har et koordineret samarbejde med SET, så iværksættere er orienteret om SDF s tilbud, og SET kender iværksætternes behov og ønsker om uddannelse og arrangementer. Alliancens samarbejde med SDF SDF kan tilbyde lokaler til iværksættere i vækstfasen. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder i SDF. SDF s fysiske faciliteter til iværksættere på Alsion Kontor setup med telefon internet etc. Adgang til Café Alsion Mødelokaler uden beregning Mødelokaler til større konferencer SDF s fysiske faciliteter til iværksættere på Ellegårdvej Kontor setup med telefon, internet etc. Mødelokaler Kantine Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) SDTI investerer i innovative danske forretningsidéer i opstartsfasen og har afdelinger i Sønderborg, Odense og København. SDTI investerer inden for industri og teknik, life science, IKT og energi- og miljøteknik og sikrer risikovillig kapital til lokale og andre relevante iværksættere. SDTI s primære målgruppe er iværksættere, der udspringer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kompetenceklynger, virksomheder eller privatpersoner. SDTI visiterer potentielle iværksættere, gennemfører relevante forundersøgelser og hjælper til at udarbejde en langsigtet investeringsplan, der forelægges alle indgående parter. Desuden arbejder SDTI på at tiltrække virksomheder til Sønderborg med fokus på bl.a. clean tech, energioptimering, velfærdsteknologi og mekatronik. Allianens samarbejde med SDTI SDTI kan koble forretningsidéer og projekter i SDTI-regi til alliancens opstart, modning og vækstforløb. SDTI kan desuden supportere alliancen og hjælpe med at finde kapital til nye produkter og koncepter. 16

17 Forskerpark Syd A/S FS ejer forskerparkbygningerne på Alsion i Sønderborg og har som formål at fremme iværksætteri og forrentning af egenkapitalen. FS skal sikre effektive og omkostningsoptimerede lejemål i egne bygninger og indgår i et samarbejde med Syddanske Forskerparker. FS administrerer over 25 lejemål for iværksættere, etablerede virksomheder organisationer og arbejder for at pleje Syddanske Forskerparkers og iværksætternes interesser inden for Alsions rammer. MCEP s fysiske faciliteter til iværksættere Lokaler og adresse hos Danfoss med adgang til Danfoss lokale indkøbsshop, rabatter på materialer etc. Kontor setup Bygnings- og tekniske faciliteter Produktionsfaciliteter, forsøgsværksteder, håndværkere Adgang til know how om teknik, forskning, teknologi etc. Alliancens samarbejde med Forskerpark Syd Forskerpark Syd kan tilbyde lokaler til iværksættere med behov for kontorarealerog mødelokaler, men ikke produktionsfaciliteter. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder på i Forskerpark Syd. Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) MCEP er placeret i Danfoss Industripark i Nordborg på Als side om side med Danfoss og andre store virksomheder og skal fremme iværksætteri, virksomhedsetableringer og vækst i Sønderborg-området. Danfoss Space Management varetager udlejning og løbende drift af MCEP, der indeholder kontor- og værkstedsfaciliteter samt mødelokaler. Idéen bag MCEP er at tilbyde et dynamisk vækstcenter for iværksættere og udvikle områdets kompetencer inden for bl.a. mekatronics, clean tech heating, cooling og motion controls. Parken henvender sig til nye iværksættere og Danfoss egne entreprenører. MCEP stiller eksperter, der er ansat på Danfoss, til rådighed for Sønderborg-områdets iværksætteraktører. Alliancens samarbejde med MCEP MCEP kan tilbyde lokaler, der er særligt egnede til iværksættere med produktion i vækstfasen. Den nære beliggenhed kan desuden være en fordel for nye virksomheder, der kan gøre brug af øvrige Danfoss-faciliteter. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder på MCEP. ifabrikken ifabrikken er placeret på havnen i Sønderborg og henvender sig primært til iværksættere i opstarts- og modningsfaserne. Formålet med ifabrikken er at hjælpe flest mulige iværksættere til succes, så der opstår arbejdspladser og vækst i regionen. Desuden skal ifabrikken medvirke til at understøtte brobygning mellem iværksættere og investorer, mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt mellem uddannelsesinstitutioner. ifabrikkens iværksættermiljø er skabt af iværksætterne selv, og rammerne afspejler en handlingsorienteret opstartskultur med fokus på at udvikle forretningsidéer, produkter og forretningsplaner. ifabrikkens lokaler omfatter såvel skrivebordspladser som workshoplokaler og værkstedsfaciliteter til at udforme fysiske produktprototyper. ifabrikkens koncept indeholder et etårigt 12-trinsprogram med bl.a. udvikling af strategisk afklaring, forretningsplan, patent- og prototypeudvikling, teamopbygning, investormøder og møder med potentielle kunder. ifabrikken har opbygget et bredt netværk at lokale erfarende erhvervsfolk (+60), der giver gratis sparring med iværksætterne. Iværksættere tilbydes en basispakke, der indeholder arbejdsplads, lokaler, sparring med erfarne erhvervsfolk og mødefaciliteter. 17

18 Alliancens samarbejde med ifabrikken ifabrikkens koncept for opstart, modning og vækst danner udgangspunktet for alliancens metode. ifabrikkens kompetencer og viden om, hvad der virker for iværksættere med produkter og koncepter er et væsentligt omdrejningspunkt for allianens succes, og skal bringes med over til allianens fremtidige indsats. Skoler og uddannelsesinstitutioner I Sønderborg-området og Region Syddanmark findes flere skoler og uddannelsesinstitutioner, der uddanner potentielle iværksættere, ligesom studerende på skolerne og uddannelserne kan udvikle nye forreningskoncepter undervejs på deres uddannelse. Alliancen skal derfor sikre et nært strategiske samarbejde med områdets og regionens skoler og uddannelsesinstitutioner: ifabrikkens fysiske faciliteter til iværksættere Basispakke med: Kontor setup Gratis mødelokaler Produktionssetup Adgang til ifabrikkens sparringsfaciliteter EUC Syd: Sønderjyllands største uddannelsesinstitution med 75 korte og mellemlange uddannelser. Har fokus på samarbejde med områdets industrivirksomheder Erhvervsakademi Sydvest: Regionens største erhvervsakademi med lokaliteter i Sønderborg og Esbjerg. Har over 15 uddannelser fra korte videregående uddannelser til professionsbachelorer. Samarbejder med erhvervslivet om bl.a. innovation og iværksætteri gennem videncenter for innovation. VUC Syd: Placeret i Haderslev. Tilbyder bl.a. efteruddannelse til medarbejdere i erhvervslivet samt diverse HF-pakker. Syddansk Universitet (SDU): Har fem fakulteter, hvoraf de tre er repræsenteret i Sønderborg. Har over studerende, og 20 % er fra udlandet. Fokus for SDU i Sønderborg er ingeniørstudier, business-studier og studier i grænseregionen. BCsyd: Underviser i iværksætteri og er medarrangør af Iværksætter Awarden samt supporterer iværksætteraktiviteter i Sønderborg-området. 18

19 Scenarier for fysisk setup Iværksætterindsatsen i Sønderborg-området er i dag spredt ud over mange aktører og flere fysiske lokaliteter. Der opereres fra både Alsion, SET, ifabrikken og andre steder. I fremtiden skal indsatsen samles og koordineres fra ét sted, Sønderborg Iværksætter Alliance. Der er i dag flere konkrete muligheder for placeringen af Sønderborg Iværksætter Alliance. Nedenfor er beskrevet to mulige scenarier for fysisk placering af Sønderborg Iværksætter Alliance. Begge scenearier kan først implementeres. Scenarie 2: Sønderborg Teknikum Den tidligere Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum er placeret tæt på Sønderborg centrum og kan udgøre et alternativ til Sønderborg Kaserne som hjemsted for Sønderborg Iværksætter Alliance. Overordnet køreplan for etablering i Sønderborg Teknikum Scenarie 1: Sønderborg Kaserne Ved forsvarsforliget er det besluttet, at Sønderborg Kaserne nedlægges, og det betyder, at bygningen skal have et nyt formål. Sønderborg Kaserne er placeret tæt ved Sønderborg centrum og byens havn og kan i kraft af sin placering indgå naturligt i masterplanen for Sønderborg Havn. Værkstedet på kasernen vurderes at være meget velegnet til iværksættere Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance Teknikums iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af Teknikum Kasernen indeholder velfungerende iværksætterfaciliteter i form af: Kontor- og administrationslokaler Kontorhotel Kantine Værkstedsfaciliteter og depot Muligheder for showroom i nuværende gymnastikhal 2015 Poltisk afklaring om brug af Teknikum Fysisk og praktisk etablering af lokaler Scenarie 3: Udviklingspark Syd (UPS), Ellegårdvej Afdelingen på Ellegårdvej af placeret i et af Sønderborgs eksiterende industriområder med flere højteknologiske virksomheder to kilometer fra centrum og Syddanske Universitet. Overordnet køreplan for etablering i Sønderborg Kaserne Overordnet køreplan for etablering i Udviklingspark Syd 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat 2013/14 Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance Afklaring af kasernens potentialer ift. masterplan for Sønderborg havn 2013 Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance 2014 Kasernens iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af kasernen 2014 UPS iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af UPS 2015 Poltisk afklaring om brug af kaserne Fysisk og praktisk etablering af lokaler 2015 Poltisk afklaring om brug af UPS Fysisk og praktisk etablering af lokaler 19

20 Roadmap for opstart af Sønderborg Iværksætter Alliance Sønderborg Iværksætter Alliance etableres i 2013/14. I 2014 initieres alliancens aktiviteter, og der evalueres ved en halvårsstatus før sommerferien sammen med alliancens bestyrelse. Alliancens roadmap for opstart er inddelt i tre spor, der vedrører: Organisation: Praktisk og juridisk etablering af alliancen med ledelse, medarbejdere og fysiske rammer. Kommunikation: Alliancens visuelle identitet og opsætning på digitale platforme samt planer for ekstern profilering og markedsføring. Aktion: Drift af alliancens konkrete iværksætteraktiviteter og afholdelse af samt deltagelse i events. Organisation Kommunikation Q Q Q Etablering af organisation med vedtægter og finansiering Plan for kontor setup Bestyrelse Identifikation af direktør Visuel identitet og logo Website Kommunikationsplan, budskaber og platforme Ansættelse af direktør og medarbejdere i sekretariat Etablering af kontor setup Lancering af website Plan for markedsføring og tiltrækning af iværksættere til Sønderborg-området Halvårs review af alliancens aktiviteter med bestyrelsen Sommerevent med mentornetværk Eksekvering af markedsførings- og tiltrækningsplan Aktion Program for lancering Lanceringsevent primo 2014 for lokale og nationale stakeholdere Initiering og drift af aktiviteter i faserne opstart, modning og vækst Iværksætter events 20

Masterplan for iværksætterindsatsen. 5. december 2013

Masterplan for iværksætterindsatsen. 5. december 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen 5. december 2013 Indhold 1. Mål for masterplanen 2. Hvorfor en masterplan? 3. Hvordan ny iværksætterindsats? 4. Hvem er hovedaktørerne? 5. Hvor skal det etableres? 6.

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 Dette nyhedsbrev er rettet mod områdets iværksættere samt de mange personer og samarbejdspartnere, der er med til at skabe værdi for iværksætterne og for ifabrikken. Takket

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Iværksætter Fabrikken 12 Trin til Succes og Venture Room South

Iværksætter Fabrikken 12 Trin til Succes og Venture Room South Agenda: Info om ifabrikken Behov for kapital Iværksætter Fabrikken 12 Trin til Succes og Venture Room South Dennis Marzec Direktør for Ifabrikken Hvorforen iværksætterfabrik? Behov for et fysisk sted for

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017 FAKTA DXTR TACTILE PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE OMSÆTNING (2016) PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. 8 Venturefinansieret iværksættervirksomhed.

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan Ansøgningsskema til: Etablering af et virtuelt studentervæksthus 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Erhvervsakademiet MINERVA Minervavej 63 8900 Randers Kontaktperson: Udviklingskonsulent

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Cleantech Dag 2010 Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Tema - Hjælp fra en stor virksomhed Introduktion til Danfoss Industripark Ideen bag Industriparken Hvem henvender Industriparken sig til Hvad

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere