MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området"

Transkript

1 MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

2 Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe. Marts

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Hvorfor en masterplan? 4 Produktion af masterplanen 4 Deltagere i masterplanprocessen 5 Arbejdsgruppe 5 Stakeholdergruppe 5 Vision og mission 6 Vision 6 Mission 6 Fokusområder task forces 13 Alliancens økonomi 13 Aktøranalyse af iværksætteraktører i Sønderborg-området 15 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter (SET) 15 Syddanske Forskerparker (SDF) 16 Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) 16 Forskerpark Syd A/S 17 Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) 17 ifabrikken 17 Skole og uddannelsesinstitutioner 17 Sønderborgs iværksætterindsats før og efter 7 Scenarier for fysisk setup 19 Introduktion til iværksætterfaserne 8 Iværksætterindsatsen i dag 8 Opstartsfsen 8 Modningsfasen 9 Vækstfasen 9 Iværksætterroadmap 10 Organisering 11 Alliancens formål 11 Alliancens indsatsområder 11 Alliancens arbejdsspor 11 Organisationsstruktur 12 Bestyrelse 12 Ledelse og sekretariat 12 Scenarie 1: Sønderborg Kaserne 19 Scenarie 2: Sønderborg Teknikum 19 Scenarie 3: Udviklingspark Syd (UPS) 19 Roadmap for opstart af Sønderborg Iværksætter Alliance 20 Iværksætteri i Danmark et overordnet billede 21 DNA for fremtidens iværksættere 21 Bilag 1. SWOT analyser af iværksætterfaserne i dag (current state) 22 Bilag 2. ifabrikkens iværksætterforløb 24 3

4 Indledning Denne masterplan skal sikre en styrket iværksætter- og vækstindsats, der skaber nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området. Planen beskriver et setup for en fælles indsats med en ny, samlet organisering og koordination på tværs af de eksisterende iværksætteraktører og -aktiviteter, der tiltrækker flere iværksættere til Sønderborg-området og sikrer, at endnu flere nye og eksisterende virksomheder kan tage rejsen fra lokale opstartsiværksættere til stærke vækstvirksomheder. Masterplanen giver en fælles retning for iværksætterindsatsen i Sønderborg-området og indeholder strategiske og operationelle anbefalinger til en enkel organisering og finansiering. Den beskriver effektive rammer for vækstiværksættere i faserne opstart, modning og vækst og indeholder anbefalinger til, hvordan de eksisterende fysiske faciliteter og aktiviteter koordineres, og rådgivningsressourcerne og finansieringsmuligheder for iværksætterne optimeres. Masterplanen beskriver, hvordan iværksætteraktiviteterne samles i én ny organisation med arbejdstitlen Sønderborg Iværksætter Alliance. Alliancen har et overordnet fokus på iværksættere inden for industri, mens Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter målrettes iværksættere inden handel, service og turisme. Hvorfor en masterplan? Sønderborg-området har et solidt fundament for erhvervsaktiviteter, der understøtter iværksætter- og virksomhedsdrift med de eksisterende faciliteter og aktiviteter i Sønderborg Erhvervs- og Turismecenter (SET), Forskerparken Syd, Syd Danske forskerparker, ifabrikken og Mads Clausen Entrepreneur Park. Samarbejdet mellem operatørerne, som det ser ud i dag, lever imidlertid ikke fuldt op til sit potentiale. Masterplanen skal derfor: sikre en enkel organisering af Sønderborg-områdets iværksætteraktiviteter og effektivisere den samlede indsats til gavn for nye og eksisterende iværksættere sikre one point of entry for iværksættere gøre det nemmere for iværksættere at få adgang til de fysiske faciliteter, rådgivning, sparring, mentornetværk og finansiering etablere en enkel og ressourceoptimeret model, der effektiviserer iværksætterindsatsen for alle operatørerne i Sønderborg-området Sønderborg har allerede en velfungerende iværksætterindsats målrette handels-, service- og turismevirksomheder i kraft af SET. ifabrikken har tilsvarende et succesfuldt setup for iværksættere med produkter og koncepter; typisk inden for industrien. Masterplanen tager udgangspunkt i, at ifabrikken bliver en del af alliancen i 2014, og planen beskriver hvordan den fremtidige rollefordeling på iværksætterområdet bedst styres og organiseres i samarbejde mellem SET og Sønderborg Iværksætter Alliance i samarbejde med alle relevante aktører fra kommune, erhverv og uddannelserne m.fl. Produktion af masterplanen Masterplanen er produceret i et forløb, der har involveret over 20 lokale og nationale aktører på iværksætterområdet. Forskerparken Syd påbegyndte arbejdet med masterplan i juni 2013, og i august 2013 blev der gennemført en strategisession, hvor nøgleinteressenter bidrog med konkrete input til masterplanens indhold med beskrivelser af effektive og sammenhængende forløb for iværksættervirksomheder i Sønderborg-området fra opstartsfasen over modningsfasen og til vækstfasen. Efterfølgende har der været afholdt en række møder for en mindre arbejdsgruppe, der har bidraget til at kvalificere masterplanen yderligere. Masterplanen er udviklet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Bindslev A/S. 4

5 Deltagere i masterplanprocessen Arbejdsgruppe Leif Petersen Servodan / ifabrikken Per Lachenmeier Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Dennis Marzec ifabrikken Leif Petersen Servodan / ifabrikken Henry Larsen Syddansk Universitet Dennis Marzec ifabrikken Peter Madsen Syddanske Forskerparker Henry Larsen Syddansk Universitet Helle Thylkær Syddanske Forskerparker Peter Madsen Syddanske Forskerparker Dennis Westergaard Syddansk Teknologisk Innovation Jørgen Eriksen Sønderborg Kommune Claus Schmidt Udviklingsråd Sønderjylland Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd / Danfoss Jørgen Eriksen Sønderborg Kommune Lars Denker Danfoss Kjeld Kückelhahn Bjarne Gråbæk Sørensen Forskerparken Syd / Danfoss Syddansk Universitet Stakeholdergruppe Michael Saxtorph Danfoss Lars Denker Danfoss Aase Nyegaard Sønderborg Kommune Rasmus Banke Banke Søren Bonde Sønderborg Kommune Michael Holst Sønderborg Kommune Peter Mads Clausen Bitten og Mads Clausens Fond Troels H. Petersen Danfoss Per Have Bitten og Mads Clausens Fond Helena Pedersen Lean Energy Cluster CC Nielsen Vækstforum for Region Syddanmark Bjarne Graabech Syddansk Universitet 5

6 Vision og mission Vision Nye virksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området via en forstærket iværksætterindsats, der gør hele Sønderborg-området mere attraktivt for borgere, erhverv, uddannelsesinstitutioner og turister. Mål fra 2014 Min. 25 nye opstartsvirksomheder inden for handel, service og turisme 1. Vision: Nye virksomheder og nye arbejdspladser Mission: Ny, samlet iværksætterindsats Mål fra 2015 Min. 1-2 nye vækstvirksomheder med produktion om året med +50 arbejdspladser og +50 mio. kroner i omsætning. Fysiske faciliteter Mission En ny, samlet iværksætterindsats i Sønderborg-området med ét point of entry for iværksættere. Samt en klar koordinering af Sønderborg-områdets eksisterende fysiske facilite- Mentorordning, rådgivning, sparring Opstart Modning Vækst ter, rådgivningsressourcer og finansieringsmuligheder målrettet alle typer af iværksættere. Finansiering Fundament Eksisterende aktiviteter i Forskerparken Syd, Syd Danske forskerparker, Ifabrikken og Mads Clausen Entrepreneur Park samt Sønderborg Kommune, Syddansk Universitet, EUC Syd og Erhversakademi Sydvest. 1 Tallet er estimeret af SET 6

7 Sønderborgs iværksætterindsats før og efter Sønderborg-området har en række unikke potentialer for at styrke områdets iværksætterindsats og øge grundlaget for ny vækst og nye arbejdspladser. Der er imidlertid også en række udfordringer, som skal håndteres for, at Sønderborg-området kan indfri sine potentialer som vækstområde. Masterplanen skal sikre en overgang fra: Den gamle iværksætterindsats Den nye iværksætterindsats Overordnet organisering Fragmenteret organisation (ifabrikken, FPS, SDFP, MCEP, kommunen, Danfoss, SDU, SET, EUC Syd, UC Syd) Ingen koordination på tværs af aktører Ingen synergi mellem aktørerne Usystematisk rekruttering til iværksætterforløb Enkel organisering med én indgang for iværksættere og tydelig rollefordeling mellem aktørerne inden for iværksætteri Klar ledelse og koordination på tværs af alle aktører - kommunen, virksomheder og uddannelser Øget effekt af ressourcerne via koordineret indsats, der balancerer mellem individuelle og fælles mål. Målrettet kommunikation til potentielle iværksættere i virksomheder og på universiteter Fysiske faciliteter Ledige arealer i alle faciliteter Ingen synergi i SDFP Odense/Sønderborg Set-up omkring MCEP ikke fungerende Optimeret arealanvendelse i alle fysiske faciliteter Koordinerede mål og indsats i hele regionen (evt. andet form for samarbejde med Odense) Alle faciliteter integreret i én samlet plan Mentorordning, rådgivning og sparring Manglende overblik over rådgivningsmuligheder Usystematisk rekruttering af mentorer Struktureret mentor-, rådgiver- og sparringsnetværk med klare kompetencebeskrivelser Målrettet hverveindsats Finansiering Finansieringsmuligheder er spredt blandt mange aktører og svært tilgængelige Én indgang til finansiering og nemt overblik over lokale, nationale og internationale finansieringsmuligheder 7

8 Introduktion til iværksætterfaserne Iværksætterindsatsen i dag Sønderborg-området står i dag som et stærkt og attraktivt erhvervsområde i Danmark med gode fysiske, videns- og finansieringsfaciliteter. I området findes mange seniorerhvervsfolk, der har lyst og evner til at give deres erfaringer videre til nye virksomheder i området og være mentorer for dem i deres udvikling. Sønderborg-området er kendetegnet ved en stærk fællesskabsfølelse på erhvervsområdet og vilje til at hjælpe hinanden med forretningsudvikling. Dette er en del af fundamentet for områdets stærke mentor-, rådgiver- og sparringsnetværk, der er tilkoblet iværksætterindsatsen. Opstartsfasen Mål Ved fasens start (pre) 5-7 projekter med bæredygtige forretningsidéer Ved fasens afslutning (post): 3-5 projekter Det vurderes, at ca. to projekter vil falde fra i opstartsfasen. Syddansk Universitet har via bl.a. Mads Clausen Instituttet og SDU Erhverv gode vidensog forskningsressourcer, der kan styrke iværksætterindsatsen med ny viden samt lade de studerende få et indblik i virksomheds- og produktudvikling. Ligeledes kan de udenlandske studerende, der kommer til Sønderborg, være en ressource i iværksætterindsatsen og bidrage til at skabe internationalt netværk. Mulighederne for at skabe endnu stærkere samarbejde med Syddansk universitet om iværksætterindsatsen vil styrke de studerende, iværksætterne og Sønderborg Kommune. EUC Syd er den uddannelsesinstitution, der uddanner flest iværksættere. Med Danfoss, Linak og andre store produktionsvirksomheder i området er der opbygget et stærkt fokus på teknisk produktion og dertilhørende medarbejderkompetencer. Virksomhedernes produktion og eksport til danske og internationale markeder har internationaliseret Sønderborg-området og sikret et stort lokalt kendskab til afsætning på internationale markeder. Samlet set er mulighederne for at gøre brug af infrastruktur og services fra Danfoss og andre større produktionsvirksomheder et unikt tilbud i Danmark til iværksættervirksomheder; særligt for forretningsudvikling inden for energiteknologier. Samlet set giver det et billede af unikke muligheder for at lave Danmarks bedste iværksætterindsats. Men det kræver en stærk organisering, der kan koordinere og styrke de eksisterende faciliteter. Sikre fokus på overordnede vision og skabe et overblik og en styring, der gør, at faserne opstart, modning og vækst hver for sig og det samlede iværksætterforløb styrkes. I det følgende beskrives alliancens mål og indsats for faserne opstart, modning og vækst (SET s mål og indsats er ikke inkluderet her). Iværksætternes behov og udfordringer Opstarten af iværksættervirksomheder kan i dag ske med rådgivning og sparring fra Sønderborg Erhvervs- og Turisme center og ifabrikken. Virksomheder kan iindtil 2014 gøre brug af ifabrikkens 12-trins program, der dækker essentielle behov i opstartsfasen. ifabrikken tilbyder sparring på daglig basis under 12-trins programmet, der inkluderer assistance til patent- og prototypeudvikling, opbygning af team, udvikling af forretningsplan samt kontakt til potentielle kunder og investorer. Den eksisterende know-how fra iværksættersupport i ifabrikken og SET skal integreres i alliancens fremtidige arbejde. Anbefalinger til alliancen Ressourcetrækket er størst i opstarts- og modningsfasen, så der er her de væsentligste kræfter skal lægges. Fysiske faciliteter skal kunne tilpasses iværksætternes individuelle behov Øget tilgængelighed hos SDU, EUC Syd og bedre udnyttelse af SDU erhverv Bedre screening af iværksættere og tiltrækning af flere iværksættere med potentiale til at blive vækstvirksomheder Der skal foretages en selektion, så det kun er de ambitiøse iværksættere med bæredygtige forretninigsidéer, der køres igennem opstartsfasen Der skal arbejdes for at sikre bæredygtige overgange fra opstartsfasen til modningsfasen hver gang 8

9 Modningsfasen Vækstfasen Mål Ved fasens start (pre) 6-8 projekter Ved fasens afslutning (post): 2-4 projekter Ambitionen forudsætter, at der i modningsfasen kommer tre nye projekter udefra, dvs. projekter, som har gennemført opstartsfasen på egen hånd. Det vurderes, at fire projekter vil falde fra i modningsfasen. Mål Ved fasens start (pre) 3-6 projekter Ved fasens afslutning (post): 2 projekter med +50 medarbejdere og +50 mio. i omsætning Ambitionen forudsætter, at der i vækstfasen kommer en til to nye projekter udefra, dvs. projekter, som har gennemført opstarts- og modningsfaserne på egen hånd. Det vurderes, at to til fire projekter vil falde fra i vækstfasen. Iværksætternes behov og udfordringer I modningsfasen er et grundlæggende mål at gå fra produktide til færdigt produkt, der kan serieproduceres. Når virksomhederne kommer i modningsfasen, har de ofte været igennem IFabrikkens 12-trins program og er derfor testet, om deres produkt kan holde teknisk og kommercielt. I modningsfasen har virksomhederne yderligere behov for markedstest og produktudvikling. Virksomheden og dens patenter skal registreres, og en eventuel produktion etableres. I modningsfasen har man særligt behov for støtte til at sikre kapitaltilførsel, formulere en bæredygtig strategi og konkrete udviklingsplaner samt kunne projektlede og styre økonomi, udvikling, leverandører, fundraising mv. på samme tid for at komme videre til vækstfasen. Anbefalinger til alliancen Ressourcetrækket er størst i opstarts- og modningsfasen, så der er her de væsentligste kræfter skal lægges Styrke fokus på modtagelse af virksomheder fra opstartsfasen Styrke organisering og team omkring modningsfasen Udvikle koncept og trinprogram for modningsfasen i stil med ifabrikkens koncept Screene de nye, ideelle mentorer, der kan tilknyttes modningsfasen Virksomhedernes behov og udfordringer Når iværksættere kommer fra modningsfasen til vækstfasen går de typisk fra at have et færdigt førstegenerationsprodukt til markedet til at skulle serieproducere og sælge produkterne i større mængder. I vækstfasen har man de første ordrer på plads og er i gang med produktionen. Man har overblik over hjemmemarkedet, styr på sine kundesegmenter og sin forretnings- og produktudvikling, og man er typisk i færd med at opskalere produktionen. Måske er man tæt på at kunne eksportere til udlandet. Derfor har virksomheder i vækstfasen typisk brug for at bygge deres virksomhed op med flere medarbejdere og bruge flere kvadratmeter til kontorarealer og/eller produktionsarealer. Mange virksomheder i vækstfasen er selvkørende og har brug for fleksibel og meget individuel support. Mange af vækstvirksomhederne holder i dag til i Mads Clausen Entrepreneur Park. Anbefalinger til alliancen Fleksibel og individuel sparring efter vækstvirksomhedernes behov Screening af bestyrelseskandidater til vækstvirksomheder og sikring af et solidt et netværk Screening af ideelle mentorer, der skal tilknyttes vækstfasen 9

10 Iværksætterroadmap Handel & Service Turisme & Kultur Opstart Modning Vækst 1 point of entry (SET) Screening fra advisory board Produkter/Koncepter (Industri) Firmaer spin-off s ideer Udlejning af lokaler til start-ups ifabrikken Syddanske Forskerparker Udviklingspark Syd Mads Clausen Entrepreneur Park Kompetencenetværk (Rådgivere, mentorer og sparringsnetværk) Samarbejde med: Syddansk Universitet, EUC Syd, Business College Syd, Sygeplejerskolen Potentielt fremtidigt samarbejde: Regionen, Kommuner 10 Udarbejdet af SET & ifabrikken november 2013

11 Organisering Sønderborg Iværksætter Alliance (arbejdstitel) Alliancens formål Sønderborg Iværksætter Alliance har til formål at fremme iværksætteri og øge jobskabelse samt sikre, at der bliver flere bæredygtige virksomheder i Sønderborg-området. Organisationen er ejet af Fonden for Sønderborg Iværksætter Alliance. Fonden er en erhvervsdrivende fond (skal afklares). Sønderborg Iværksætter Alliance samler indsatsen for industriiværksættere i Sønderborg-området på tværs af erhvervslivet, kommunen, uddannelserne og andre organisationer og skal øge effekten af områdets iværksætterressourcer, dvs. fysiske faciliteter, rådgivning og finansieringsressourcer. Alliancen arbejder for accelerere virksomheders iværksætterforløb gennem faserne opstart, modning og vækst. Alliancen skal indtage en ledende position i centrum af iværksætterindsatsen i Sønderborg-området i samarbejde med SET og skabe nye virksomheder og nye arbejdspladser ved at: skabe en fælles iværksætterindsats etablere én indgang til tilbud om fysiske faciliteter, rådgivning og finansiering til iværksættere sikre accelererede vækstforløb og bæredygtige virksomheder tiltrække flere iværksættere til Sønderborg-området Alliancens indsatsområder Sønderborg Iværksætter Alliance arbejder med fokus på at skabe effektive iværksætterforløb gennem faserne opstart, modning og vækst: Opstart Facilitering af 12-trinsprogram for iværksættere Tiltrækning af nye iværksættere Kræver mange ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i opstartsfasen har brug for robust begyndelse Modning Supportere overgang fra produktidé til færdigt produkt, der kan serieproduceres eller opskaleres til markedet Assistance til kapitaltilførsel og udviklingsplaner Kræver mange ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i modningsfasen har behov for at fastholde momentum Vækst Sikre de rette faciliteter og rådgivning til opstart af produktion Udbygning af virksomheden med nye medarbejdere og stigende produktion Kræver færre ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i vækstfasen typisk har fornuftig fremdrift Alliancens arbejdsspor Alliancen koordinerer tre arbejdsspor: 1. Fysiske faciliteter Håndtere fysiske faciliteter, lokaleudlejning etc. i ifabrikken, Syddanske Forskerparker, Forskerpark Syd og Mads Clausen Entrepreneur Park Markedsføre fysiske faciliteter og tiltrække nye lejere Sikre synergi på tværs af lokaler og geografisk placering, så fysiske de faciliteter bedst muligt svarer til virksomhedernes behov 2. Mentorordning, rådgivning og sparring Kortlægning af netværk og kompetencer for mentorer (deltager i kvartalsmæssige udviklingsmøder), rådgivere (advokater, revisorer) og sparringspartnere (erfarne erhvervsfolk) Facilitering af netværket og kontakt til medvirkende Matchmake iværksættere med mentorer, rådgivere og sparringspartnere Rekruttering af nye mentorer og sparringspartnere 11

12 3. Finansiering (til iværksættere) Kortlægning af finansieringsmuligheder lokalt, national og internationalt (EU) Support til ansøgninger og fundraising Organisationsstruktur Sønderborg Iværksætter Alliance organiseres med en bestyrelse og en ledelse bestående af en direktør og et sekretariat med forretnings- og kommunikationskompetencer og styring af alliancens fokusområder. Alliancen er base for Sønderborg-områdets fælles indsats for øget iværksætteri inden for industri. Under ledelsen er der tre task forces tilhørende faserne opstart, modning og vækst med hver en task force leder, som er bindeled til aktiviteterne i faserne. Task forces har en særlig rolle i alliancens opstartsfase og vil medvirke til at tilrettelægge de rigtige indsatser og rammer for faserne. Organisationen skal sikre fremdrift mod den fælles vision: Flere bæredygtige virksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området. Bestyrelse Hvem: Bestyrelsen består som udgangspunkt af fem personer med repræsentanter fra erhvervslivet i Sønderborg-området, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Syddansk Universitet (evt. andre). Hvad: Bestyrelsens hovedopgaver: Har det overordnede ansvar for Sønderborg Iværksætter Alliancens strategi og mål defineret ved en række KPI er inden for hvert af de tre faser. Sikre og tilvejebringe finansiel stabilitet til alliancens drift og aktiviteter inden for perioder af x antal års varighed (afklares). Være nationale ambassadører for iværksætter- og vækstindsatsen i Sønderborg-området Ledelse og sekretariat Hvem: Ledelsen består af en direktør, en kommunikationsansvarlig og 1-3 medarbejdere, der dækker administrationsopgaver og koordination af aktiviteter i faserne. Bestyrelse Hvad: Direktørens hovedopgaver: Øverste ansvarlig og daglig leder Ansvarlig for økonomi og budgetter ledelsen Skal sikre løbende finansiering og evt. yderligere funding af alliancen Ansvarlig for ansættelse af medarbejdere Repræsenterer Sønderborg Iværksætter Alliance udadtil Skal sikre, at alliancen er en stærk koordinerende enhed for alle aktører Task force: Opstart Task force: Modning Task force: Vækst og har en bæredygtig finansiering, drift og projekter Har ansvar for at sikre en effektiv kæde og fremdrift i opstarts-, modnings- og vækstfaserne Organisationsmodel for Sønderborg Iværksætter Alliance 12

13 Sekretariatets arbejdsområder: Administration Håndtering af fysiske faciliteter og lejemål Planlægning og opsamling fra bestyrelsesmøder Planlægning af Sønderborg Iværksætter Alliance møder, aktiviteter og events Sikre videndeling inden for organisationen Sikre synergi og sammenhæng til relaterede iværksætter-, vækst- og uddannelsesaktiviteter i Sønderborg-området Sikre læring og videndeling med andre nationale og internationale iværksætter- og vækstprogrammer Koordinering af opstart, modning og vækst Udformning af iværksætterprogrammer for målrettet udvikling af nye og eksisterende virksomheder: Styring af lokale og nationale tiltrækningskampagner til nye iværksættere i Sønderborg-området Koordinering af mentornetværk og kontakt til potentielle og eksisterende mentorer Support og beskrivelser af finansieringsmuligheder for iværksættere og kontakt til investorer og fundingaktører On-going iværksættersupport (hotline, rådgivning, møder) Fokusområder task forces Hvem: Task force deltagerne rekrutteres af ledelsen og bidrager til en sammen hængende og effektiv kæde fra opstart til vækst. De udgør hurtigt arbejdende grupperne, der supporterer ledelsen i initieringsfasen og bidrager til at udforme konkrete action plans (kommissorier) for hver af alliancens indsatsområder. De kan være repræsentanter fra erhverv, kommune og uddannelser. Hvad: Task force opgaver: Deltage i task force møde i opstartsfasen (efterår 2013) Yde sparring til planlægning og koordinering af indsatsområder og arbejdsspor Alliancens økonomi Sønderborg Iværksætter Alliance er finansieret af investorernes basisbidrag til Fonden for Sønderborg Iværksætter Alliance (afklares). En del af finansieringen til drift af alliancen og udvalgte aktiviteter kan ske via indtægter fra udlejning af fysiske faciliteter. Se i øvrigt alliancens årsbudget. Mulige finansieringsbidrag Kommunikationsopgaver: Lokal, national og international profilering af Sønderborg Iværksætter Alliance National markedsføring af iværksættermuligheder i Sønderborg-område Pressehåndtering Vedligeholdelse af website, nyhedsbreve og aktiviteter på sociale medier Planlægning af iværksætter events Deltagelse på nationale og internationale events og platforme Alliancen er kan finansieres af: 40 % investeringer fra private investorer 30 % investeringer fra kommunal investor 30 % investeringer fra regional investor 13

14 Finansieringsbidrag (eksempel) Antaget business case for Sønderborg Iværksætter Alliance 40% private midler 30% kommunale midler 30% rerionale midler Et eksempel på årligt driftsregnskab vil se ud som følger. Udgiftsposterne er inddelt under overskrifterne aktion, kommunikation og organisation med tilhørende underposter (se detaljeret driftsbudget). Det antages, at der er behov for flest ressourcer i opstarts- og modningsfasen (80 %), mens vækstfasen er mindre krævende (20 %). Forudsætninger for business casen er en samlet årlig investering på seks millioner kroner fra investorkredsen. Poster Estimeret budget for drift af organisationen Udgifter pr. År Aktion Kommunikation Organisation Uforudsete udgifter 10 % Total udgifter Indtægter pr. År Private investorer Kommunal investor Regional investor Regional investor Komunal investor Privat investor Total indtægter TOTAL

15 Aktøranalyse af iværksætteraktører i Sønderborg-området Der er flere aktive aktører inden for iværksætteri inkl. innovation og iværksætterlejemål i Sønderborg-området. Der har hidtil ikke været noget formaliseret samarbejde mellem aktørerne, og som ny virksomhed har man kunnet opstarte uden at være i berøring med nogen af de nævnte aktører og dermed også uden deres support. Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) ifabrikken Skoler og uddannelsesinstitutioner Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Sønderborg Iværksætter Alliance Forskerpark Syd A/S (FS) Syddanske Forskerparker (SDF) Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) De væsentligste aktører er: Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Syddanske Forskerparker (SDF) Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) Forskerpark Syd A/S (FS) Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) ifabrikken Skoler og uddannelsesinstitutioner: EUC Syd, Erhvervsakademi Sydvest, VUC Syd, Syddansk Universitet og BCsyd Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) SET blev stiftet i begyndelsen af 2010 og har til formål at virke på grundlag af visionen for Sønderborgs erhvervsfremmeindsats. SET finansieres som udgangspunkt af kommunale midler, men kan også finansieres af bidrag fra fx EU, den danske stat, regionen, fonde, indtægtsdækket virksomhed og medlemsbetaling på baggrund af driftsaftalen med Sønderborg Kommune. Som virksomhed kan man optages som medlem af SET og opnå en række medlemsfordele. Overordnet fungerer SET som indgang for iværksættere og virksomhedsetableringer i Sønderborg. Iværksættermålgruppen er primært inden for servicefagene (fx mindre butikker, frisører, bagere etc.). SET holder kurser, der hjælper iværksættere med at videreudvikle deres koncept, og gennemfører uddannelsesforløb for innovatører samt events som inspirationskurser og konferencer. SET har samtidig viden om muligheder for finansiering og kapitaltilførsel og viderefører denne viden til iværksætterne. SET har en rolle i at være offensiv over for større etablerede virksomheder for at optimere mulighederne for virksomhedernes spin offs og skal optræde som bindeled til Syddansk Vækstforum og derigennem sikre regionalfondsmidler til erhvervsudvikling i samarbejde med virksomhederne. 15

16 SET skal være garant for, at alle parter laver en koordineret indsats for iværksætteri og vækst, og SET rapporterer resultaterne på iværksætterområdet til kommunen. Alliancens samarbejde med SET SET har rollen som point of entry for alle iværksættere. SET modtager henvendelser fra iværksættere og henviser efterfølgende relevante iværksættere til en kontaktperson hos alliancen. SET er ansvarlig for iværksættere inden for handel, service og turisme, mens alliancen håndterer iværksættere inden for industri med produkter og koncepter. De er afgørende, at SET og alliancen har et tæt samarbejde og løbende koordinerer deres iværksætteraktiviteter. Syddanske Forskerparker (SDF) SDF er etableret i Odense og Sønderborg. SDF er underlagt Fonden Syddanske Forskerparker, der har som formål at fremme forskningssamarbejdet mellem danske og udenlandske universiteter, højere læreanstalter og erhvervsliv. Fonden skal fremme etableringen af nye højteknologiske virksomheder i regionen og fremme den teknologiske udvikling og samarbejdet på virksomhedsniveau i regionen. I Sønderborg har SDF sine faciliteter på Alsion og Ellegårdvej, hvor man tilbyder kontorfaciliteter og mødelokaler. SDF vil sikre effektive og attraktive lejemål for iværksættere og til virksomhedsetableringer, og man faciliterer erfaringsudveksling mellem iværksættere og øvrige relevante lejere samt det lokale erhvervsliv. SDF har et koordineret samarbejde med SET, så iværksættere er orienteret om SDF s tilbud, og SET kender iværksætternes behov og ønsker om uddannelse og arrangementer. Alliancens samarbejde med SDF SDF kan tilbyde lokaler til iværksættere i vækstfasen. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder i SDF. SDF s fysiske faciliteter til iværksættere på Alsion Kontor setup med telefon internet etc. Adgang til Café Alsion Mødelokaler uden beregning Mødelokaler til større konferencer SDF s fysiske faciliteter til iværksættere på Ellegårdvej Kontor setup med telefon, internet etc. Mødelokaler Kantine Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) SDTI investerer i innovative danske forretningsidéer i opstartsfasen og har afdelinger i Sønderborg, Odense og København. SDTI investerer inden for industri og teknik, life science, IKT og energi- og miljøteknik og sikrer risikovillig kapital til lokale og andre relevante iværksættere. SDTI s primære målgruppe er iværksættere, der udspringer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kompetenceklynger, virksomheder eller privatpersoner. SDTI visiterer potentielle iværksættere, gennemfører relevante forundersøgelser og hjælper til at udarbejde en langsigtet investeringsplan, der forelægges alle indgående parter. Desuden arbejder SDTI på at tiltrække virksomheder til Sønderborg med fokus på bl.a. clean tech, energioptimering, velfærdsteknologi og mekatronik. Allianens samarbejde med SDTI SDTI kan koble forretningsidéer og projekter i SDTI-regi til alliancens opstart, modning og vækstforløb. SDTI kan desuden supportere alliancen og hjælpe med at finde kapital til nye produkter og koncepter. 16

17 Forskerpark Syd A/S FS ejer forskerparkbygningerne på Alsion i Sønderborg og har som formål at fremme iværksætteri og forrentning af egenkapitalen. FS skal sikre effektive og omkostningsoptimerede lejemål i egne bygninger og indgår i et samarbejde med Syddanske Forskerparker. FS administrerer over 25 lejemål for iværksættere, etablerede virksomheder organisationer og arbejder for at pleje Syddanske Forskerparkers og iværksætternes interesser inden for Alsions rammer. MCEP s fysiske faciliteter til iværksættere Lokaler og adresse hos Danfoss med adgang til Danfoss lokale indkøbsshop, rabatter på materialer etc. Kontor setup Bygnings- og tekniske faciliteter Produktionsfaciliteter, forsøgsværksteder, håndværkere Adgang til know how om teknik, forskning, teknologi etc. Alliancens samarbejde med Forskerpark Syd Forskerpark Syd kan tilbyde lokaler til iværksættere med behov for kontorarealerog mødelokaler, men ikke produktionsfaciliteter. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder på i Forskerpark Syd. Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) MCEP er placeret i Danfoss Industripark i Nordborg på Als side om side med Danfoss og andre store virksomheder og skal fremme iværksætteri, virksomhedsetableringer og vækst i Sønderborg-området. Danfoss Space Management varetager udlejning og løbende drift af MCEP, der indeholder kontor- og værkstedsfaciliteter samt mødelokaler. Idéen bag MCEP er at tilbyde et dynamisk vækstcenter for iværksættere og udvikle områdets kompetencer inden for bl.a. mekatronics, clean tech heating, cooling og motion controls. Parken henvender sig til nye iværksættere og Danfoss egne entreprenører. MCEP stiller eksperter, der er ansat på Danfoss, til rådighed for Sønderborg-områdets iværksætteraktører. Alliancens samarbejde med MCEP MCEP kan tilbyde lokaler, der er særligt egnede til iværksættere med produktion i vækstfasen. Den nære beliggenhed kan desuden være en fordel for nye virksomheder, der kan gøre brug af øvrige Danfoss-faciliteter. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder på MCEP. ifabrikken ifabrikken er placeret på havnen i Sønderborg og henvender sig primært til iværksættere i opstarts- og modningsfaserne. Formålet med ifabrikken er at hjælpe flest mulige iværksættere til succes, så der opstår arbejdspladser og vækst i regionen. Desuden skal ifabrikken medvirke til at understøtte brobygning mellem iværksættere og investorer, mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt mellem uddannelsesinstitutioner. ifabrikkens iværksættermiljø er skabt af iværksætterne selv, og rammerne afspejler en handlingsorienteret opstartskultur med fokus på at udvikle forretningsidéer, produkter og forretningsplaner. ifabrikkens lokaler omfatter såvel skrivebordspladser som workshoplokaler og værkstedsfaciliteter til at udforme fysiske produktprototyper. ifabrikkens koncept indeholder et etårigt 12-trinsprogram med bl.a. udvikling af strategisk afklaring, forretningsplan, patent- og prototypeudvikling, teamopbygning, investormøder og møder med potentielle kunder. ifabrikken har opbygget et bredt netværk at lokale erfarende erhvervsfolk (+60), der giver gratis sparring med iværksætterne. Iværksættere tilbydes en basispakke, der indeholder arbejdsplads, lokaler, sparring med erfarne erhvervsfolk og mødefaciliteter. 17

18 Alliancens samarbejde med ifabrikken ifabrikkens koncept for opstart, modning og vækst danner udgangspunktet for alliancens metode. ifabrikkens kompetencer og viden om, hvad der virker for iværksættere med produkter og koncepter er et væsentligt omdrejningspunkt for allianens succes, og skal bringes med over til allianens fremtidige indsats. Skoler og uddannelsesinstitutioner I Sønderborg-området og Region Syddanmark findes flere skoler og uddannelsesinstitutioner, der uddanner potentielle iværksættere, ligesom studerende på skolerne og uddannelserne kan udvikle nye forreningskoncepter undervejs på deres uddannelse. Alliancen skal derfor sikre et nært strategiske samarbejde med områdets og regionens skoler og uddannelsesinstitutioner: ifabrikkens fysiske faciliteter til iværksættere Basispakke med: Kontor setup Gratis mødelokaler Produktionssetup Adgang til ifabrikkens sparringsfaciliteter EUC Syd: Sønderjyllands største uddannelsesinstitution med 75 korte og mellemlange uddannelser. Har fokus på samarbejde med områdets industrivirksomheder Erhvervsakademi Sydvest: Regionens største erhvervsakademi med lokaliteter i Sønderborg og Esbjerg. Har over 15 uddannelser fra korte videregående uddannelser til professionsbachelorer. Samarbejder med erhvervslivet om bl.a. innovation og iværksætteri gennem videncenter for innovation. VUC Syd: Placeret i Haderslev. Tilbyder bl.a. efteruddannelse til medarbejdere i erhvervslivet samt diverse HF-pakker. Syddansk Universitet (SDU): Har fem fakulteter, hvoraf de tre er repræsenteret i Sønderborg. Har over studerende, og 20 % er fra udlandet. Fokus for SDU i Sønderborg er ingeniørstudier, business-studier og studier i grænseregionen. BCsyd: Underviser i iværksætteri og er medarrangør af Iværksætter Awarden samt supporterer iværksætteraktiviteter i Sønderborg-området. 18

19 Scenarier for fysisk setup Iværksætterindsatsen i Sønderborg-området er i dag spredt ud over mange aktører og flere fysiske lokaliteter. Der opereres fra både Alsion, SET, ifabrikken og andre steder. I fremtiden skal indsatsen samles og koordineres fra ét sted, Sønderborg Iværksætter Alliance. Der er i dag flere konkrete muligheder for placeringen af Sønderborg Iværksætter Alliance. Nedenfor er beskrevet to mulige scenarier for fysisk placering af Sønderborg Iværksætter Alliance. Begge scenearier kan først implementeres. Scenarie 2: Sønderborg Teknikum Den tidligere Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum er placeret tæt på Sønderborg centrum og kan udgøre et alternativ til Sønderborg Kaserne som hjemsted for Sønderborg Iværksætter Alliance. Overordnet køreplan for etablering i Sønderborg Teknikum Scenarie 1: Sønderborg Kaserne Ved forsvarsforliget er det besluttet, at Sønderborg Kaserne nedlægges, og det betyder, at bygningen skal have et nyt formål. Sønderborg Kaserne er placeret tæt ved Sønderborg centrum og byens havn og kan i kraft af sin placering indgå naturligt i masterplanen for Sønderborg Havn. Værkstedet på kasernen vurderes at være meget velegnet til iværksættere Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance Teknikums iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af Teknikum Kasernen indeholder velfungerende iværksætterfaciliteter i form af: Kontor- og administrationslokaler Kontorhotel Kantine Værkstedsfaciliteter og depot Muligheder for showroom i nuværende gymnastikhal 2015 Poltisk afklaring om brug af Teknikum Fysisk og praktisk etablering af lokaler Scenarie 3: Udviklingspark Syd (UPS), Ellegårdvej Afdelingen på Ellegårdvej af placeret i et af Sønderborgs eksiterende industriområder med flere højteknologiske virksomheder to kilometer fra centrum og Syddanske Universitet. Overordnet køreplan for etablering i Sønderborg Kaserne Overordnet køreplan for etablering i Udviklingspark Syd 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat 2013/14 Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance Afklaring af kasernens potentialer ift. masterplan for Sønderborg havn 2013 Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance 2014 Kasernens iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af kasernen 2014 UPS iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af UPS 2015 Poltisk afklaring om brug af kaserne Fysisk og praktisk etablering af lokaler 2015 Poltisk afklaring om brug af UPS Fysisk og praktisk etablering af lokaler 19

20 Roadmap for opstart af Sønderborg Iværksætter Alliance Sønderborg Iværksætter Alliance etableres i 2013/14. I 2014 initieres alliancens aktiviteter, og der evalueres ved en halvårsstatus før sommerferien sammen med alliancens bestyrelse. Alliancens roadmap for opstart er inddelt i tre spor, der vedrører: Organisation: Praktisk og juridisk etablering af alliancen med ledelse, medarbejdere og fysiske rammer. Kommunikation: Alliancens visuelle identitet og opsætning på digitale platforme samt planer for ekstern profilering og markedsføring. Aktion: Drift af alliancens konkrete iværksætteraktiviteter og afholdelse af samt deltagelse i events. Organisation Kommunikation Q Q Q Etablering af organisation med vedtægter og finansiering Plan for kontor setup Bestyrelse Identifikation af direktør Visuel identitet og logo Website Kommunikationsplan, budskaber og platforme Ansættelse af direktør og medarbejdere i sekretariat Etablering af kontor setup Lancering af website Plan for markedsføring og tiltrækning af iværksættere til Sønderborg-området Halvårs review af alliancens aktiviteter med bestyrelsen Sommerevent med mentornetværk Eksekvering af markedsførings- og tiltrækningsplan Aktion Program for lancering Lanceringsevent primo 2014 for lokale og nationale stakeholdere Initiering og drift af aktiviteter i faserne opstart, modning og vækst Iværksætter events 20

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

BLÅ-, GRØN- OG HVIDBOG. Aktionsplan for vækst (udkast)

BLÅ-, GRØN- OG HVIDBOG. Aktionsplan for vækst (udkast) Aktionsplan for vækst (udkast) Udkast til aktionsplan for vækst i Sønderborg Udarbejdet på baggrund af input fra deltagere på Vækstworkshop 4. marts 2014 2 Indholdsfortegnelse Deltagere på vækstworkshop

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 Indhold 1 INTRO... 3 1.1 Opgaveforståelse... 3 1.2 Fra idé til grundkoncept... 3 1.3 Konsortiets handlekraft og outreach... 3 2 UDFOLDELSE

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere