MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området"

Transkript

1 MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

2 Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe. Marts

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Hvorfor en masterplan? 4 Produktion af masterplanen 4 Deltagere i masterplanprocessen 5 Arbejdsgruppe 5 Stakeholdergruppe 5 Vision og mission 6 Vision 6 Mission 6 Fokusområder task forces 13 Alliancens økonomi 13 Aktøranalyse af iværksætteraktører i Sønderborg-området 15 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter (SET) 15 Syddanske Forskerparker (SDF) 16 Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) 16 Forskerpark Syd A/S 17 Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) 17 ifabrikken 17 Skole og uddannelsesinstitutioner 17 Sønderborgs iværksætterindsats før og efter 7 Scenarier for fysisk setup 19 Introduktion til iværksætterfaserne 8 Iværksætterindsatsen i dag 8 Opstartsfsen 8 Modningsfasen 9 Vækstfasen 9 Iværksætterroadmap 10 Organisering 11 Alliancens formål 11 Alliancens indsatsområder 11 Alliancens arbejdsspor 11 Organisationsstruktur 12 Bestyrelse 12 Ledelse og sekretariat 12 Scenarie 1: Sønderborg Kaserne 19 Scenarie 2: Sønderborg Teknikum 19 Scenarie 3: Udviklingspark Syd (UPS) 19 Roadmap for opstart af Sønderborg Iværksætter Alliance 20 Iværksætteri i Danmark et overordnet billede 21 DNA for fremtidens iværksættere 21 Bilag 1. SWOT analyser af iværksætterfaserne i dag (current state) 22 Bilag 2. ifabrikkens iværksætterforløb 24 3

4 Indledning Denne masterplan skal sikre en styrket iværksætter- og vækstindsats, der skaber nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området. Planen beskriver et setup for en fælles indsats med en ny, samlet organisering og koordination på tværs af de eksisterende iværksætteraktører og -aktiviteter, der tiltrækker flere iværksættere til Sønderborg-området og sikrer, at endnu flere nye og eksisterende virksomheder kan tage rejsen fra lokale opstartsiværksættere til stærke vækstvirksomheder. Masterplanen giver en fælles retning for iværksætterindsatsen i Sønderborg-området og indeholder strategiske og operationelle anbefalinger til en enkel organisering og finansiering. Den beskriver effektive rammer for vækstiværksættere i faserne opstart, modning og vækst og indeholder anbefalinger til, hvordan de eksisterende fysiske faciliteter og aktiviteter koordineres, og rådgivningsressourcerne og finansieringsmuligheder for iværksætterne optimeres. Masterplanen beskriver, hvordan iværksætteraktiviteterne samles i én ny organisation med arbejdstitlen Sønderborg Iværksætter Alliance. Alliancen har et overordnet fokus på iværksættere inden for industri, mens Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter målrettes iværksættere inden handel, service og turisme. Hvorfor en masterplan? Sønderborg-området har et solidt fundament for erhvervsaktiviteter, der understøtter iværksætter- og virksomhedsdrift med de eksisterende faciliteter og aktiviteter i Sønderborg Erhvervs- og Turismecenter (SET), Forskerparken Syd, Syd Danske forskerparker, ifabrikken og Mads Clausen Entrepreneur Park. Samarbejdet mellem operatørerne, som det ser ud i dag, lever imidlertid ikke fuldt op til sit potentiale. Masterplanen skal derfor: sikre en enkel organisering af Sønderborg-områdets iværksætteraktiviteter og effektivisere den samlede indsats til gavn for nye og eksisterende iværksættere sikre one point of entry for iværksættere gøre det nemmere for iværksættere at få adgang til de fysiske faciliteter, rådgivning, sparring, mentornetværk og finansiering etablere en enkel og ressourceoptimeret model, der effektiviserer iværksætterindsatsen for alle operatørerne i Sønderborg-området Sønderborg har allerede en velfungerende iværksætterindsats målrette handels-, service- og turismevirksomheder i kraft af SET. ifabrikken har tilsvarende et succesfuldt setup for iværksættere med produkter og koncepter; typisk inden for industrien. Masterplanen tager udgangspunkt i, at ifabrikken bliver en del af alliancen i 2014, og planen beskriver hvordan den fremtidige rollefordeling på iværksætterområdet bedst styres og organiseres i samarbejde mellem SET og Sønderborg Iværksætter Alliance i samarbejde med alle relevante aktører fra kommune, erhverv og uddannelserne m.fl. Produktion af masterplanen Masterplanen er produceret i et forløb, der har involveret over 20 lokale og nationale aktører på iværksætterområdet. Forskerparken Syd påbegyndte arbejdet med masterplan i juni 2013, og i august 2013 blev der gennemført en strategisession, hvor nøgleinteressenter bidrog med konkrete input til masterplanens indhold med beskrivelser af effektive og sammenhængende forløb for iværksættervirksomheder i Sønderborg-området fra opstartsfasen over modningsfasen og til vækstfasen. Efterfølgende har der været afholdt en række møder for en mindre arbejdsgruppe, der har bidraget til at kvalificere masterplanen yderligere. Masterplanen er udviklet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Bindslev A/S. 4

5 Deltagere i masterplanprocessen Arbejdsgruppe Leif Petersen Servodan / ifabrikken Per Lachenmeier Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Dennis Marzec ifabrikken Leif Petersen Servodan / ifabrikken Henry Larsen Syddansk Universitet Dennis Marzec ifabrikken Peter Madsen Syddanske Forskerparker Henry Larsen Syddansk Universitet Helle Thylkær Syddanske Forskerparker Peter Madsen Syddanske Forskerparker Dennis Westergaard Syddansk Teknologisk Innovation Jørgen Eriksen Sønderborg Kommune Claus Schmidt Udviklingsråd Sønderjylland Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd / Danfoss Jørgen Eriksen Sønderborg Kommune Lars Denker Danfoss Kjeld Kückelhahn Bjarne Gråbæk Sørensen Forskerparken Syd / Danfoss Syddansk Universitet Stakeholdergruppe Michael Saxtorph Danfoss Lars Denker Danfoss Aase Nyegaard Sønderborg Kommune Rasmus Banke Banke Søren Bonde Sønderborg Kommune Michael Holst Sønderborg Kommune Peter Mads Clausen Bitten og Mads Clausens Fond Troels H. Petersen Danfoss Per Have Bitten og Mads Clausens Fond Helena Pedersen Lean Energy Cluster CC Nielsen Vækstforum for Region Syddanmark Bjarne Graabech Syddansk Universitet 5

6 Vision og mission Vision Nye virksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området via en forstærket iværksætterindsats, der gør hele Sønderborg-området mere attraktivt for borgere, erhverv, uddannelsesinstitutioner og turister. Mål fra 2014 Min. 25 nye opstartsvirksomheder inden for handel, service og turisme 1. Vision: Nye virksomheder og nye arbejdspladser Mission: Ny, samlet iværksætterindsats Mål fra 2015 Min. 1-2 nye vækstvirksomheder med produktion om året med +50 arbejdspladser og +50 mio. kroner i omsætning. Fysiske faciliteter Mission En ny, samlet iværksætterindsats i Sønderborg-området med ét point of entry for iværksættere. Samt en klar koordinering af Sønderborg-områdets eksisterende fysiske facilite- Mentorordning, rådgivning, sparring Opstart Modning Vækst ter, rådgivningsressourcer og finansieringsmuligheder målrettet alle typer af iværksættere. Finansiering Fundament Eksisterende aktiviteter i Forskerparken Syd, Syd Danske forskerparker, Ifabrikken og Mads Clausen Entrepreneur Park samt Sønderborg Kommune, Syddansk Universitet, EUC Syd og Erhversakademi Sydvest. 1 Tallet er estimeret af SET 6

7 Sønderborgs iværksætterindsats før og efter Sønderborg-området har en række unikke potentialer for at styrke områdets iværksætterindsats og øge grundlaget for ny vækst og nye arbejdspladser. Der er imidlertid også en række udfordringer, som skal håndteres for, at Sønderborg-området kan indfri sine potentialer som vækstområde. Masterplanen skal sikre en overgang fra: Den gamle iværksætterindsats Den nye iværksætterindsats Overordnet organisering Fragmenteret organisation (ifabrikken, FPS, SDFP, MCEP, kommunen, Danfoss, SDU, SET, EUC Syd, UC Syd) Ingen koordination på tværs af aktører Ingen synergi mellem aktørerne Usystematisk rekruttering til iværksætterforløb Enkel organisering med én indgang for iværksættere og tydelig rollefordeling mellem aktørerne inden for iværksætteri Klar ledelse og koordination på tværs af alle aktører - kommunen, virksomheder og uddannelser Øget effekt af ressourcerne via koordineret indsats, der balancerer mellem individuelle og fælles mål. Målrettet kommunikation til potentielle iværksættere i virksomheder og på universiteter Fysiske faciliteter Ledige arealer i alle faciliteter Ingen synergi i SDFP Odense/Sønderborg Set-up omkring MCEP ikke fungerende Optimeret arealanvendelse i alle fysiske faciliteter Koordinerede mål og indsats i hele regionen (evt. andet form for samarbejde med Odense) Alle faciliteter integreret i én samlet plan Mentorordning, rådgivning og sparring Manglende overblik over rådgivningsmuligheder Usystematisk rekruttering af mentorer Struktureret mentor-, rådgiver- og sparringsnetværk med klare kompetencebeskrivelser Målrettet hverveindsats Finansiering Finansieringsmuligheder er spredt blandt mange aktører og svært tilgængelige Én indgang til finansiering og nemt overblik over lokale, nationale og internationale finansieringsmuligheder 7

8 Introduktion til iværksætterfaserne Iværksætterindsatsen i dag Sønderborg-området står i dag som et stærkt og attraktivt erhvervsområde i Danmark med gode fysiske, videns- og finansieringsfaciliteter. I området findes mange seniorerhvervsfolk, der har lyst og evner til at give deres erfaringer videre til nye virksomheder i området og være mentorer for dem i deres udvikling. Sønderborg-området er kendetegnet ved en stærk fællesskabsfølelse på erhvervsområdet og vilje til at hjælpe hinanden med forretningsudvikling. Dette er en del af fundamentet for områdets stærke mentor-, rådgiver- og sparringsnetværk, der er tilkoblet iværksætterindsatsen. Opstartsfasen Mål Ved fasens start (pre) 5-7 projekter med bæredygtige forretningsidéer Ved fasens afslutning (post): 3-5 projekter Det vurderes, at ca. to projekter vil falde fra i opstartsfasen. Syddansk Universitet har via bl.a. Mads Clausen Instituttet og SDU Erhverv gode vidensog forskningsressourcer, der kan styrke iværksætterindsatsen med ny viden samt lade de studerende få et indblik i virksomheds- og produktudvikling. Ligeledes kan de udenlandske studerende, der kommer til Sønderborg, være en ressource i iværksætterindsatsen og bidrage til at skabe internationalt netværk. Mulighederne for at skabe endnu stærkere samarbejde med Syddansk universitet om iværksætterindsatsen vil styrke de studerende, iværksætterne og Sønderborg Kommune. EUC Syd er den uddannelsesinstitution, der uddanner flest iværksættere. Med Danfoss, Linak og andre store produktionsvirksomheder i området er der opbygget et stærkt fokus på teknisk produktion og dertilhørende medarbejderkompetencer. Virksomhedernes produktion og eksport til danske og internationale markeder har internationaliseret Sønderborg-området og sikret et stort lokalt kendskab til afsætning på internationale markeder. Samlet set er mulighederne for at gøre brug af infrastruktur og services fra Danfoss og andre større produktionsvirksomheder et unikt tilbud i Danmark til iværksættervirksomheder; særligt for forretningsudvikling inden for energiteknologier. Samlet set giver det et billede af unikke muligheder for at lave Danmarks bedste iværksætterindsats. Men det kræver en stærk organisering, der kan koordinere og styrke de eksisterende faciliteter. Sikre fokus på overordnede vision og skabe et overblik og en styring, der gør, at faserne opstart, modning og vækst hver for sig og det samlede iværksætterforløb styrkes. I det følgende beskrives alliancens mål og indsats for faserne opstart, modning og vækst (SET s mål og indsats er ikke inkluderet her). Iværksætternes behov og udfordringer Opstarten af iværksættervirksomheder kan i dag ske med rådgivning og sparring fra Sønderborg Erhvervs- og Turisme center og ifabrikken. Virksomheder kan iindtil 2014 gøre brug af ifabrikkens 12-trins program, der dækker essentielle behov i opstartsfasen. ifabrikken tilbyder sparring på daglig basis under 12-trins programmet, der inkluderer assistance til patent- og prototypeudvikling, opbygning af team, udvikling af forretningsplan samt kontakt til potentielle kunder og investorer. Den eksisterende know-how fra iværksættersupport i ifabrikken og SET skal integreres i alliancens fremtidige arbejde. Anbefalinger til alliancen Ressourcetrækket er størst i opstarts- og modningsfasen, så der er her de væsentligste kræfter skal lægges. Fysiske faciliteter skal kunne tilpasses iværksætternes individuelle behov Øget tilgængelighed hos SDU, EUC Syd og bedre udnyttelse af SDU erhverv Bedre screening af iværksættere og tiltrækning af flere iværksættere med potentiale til at blive vækstvirksomheder Der skal foretages en selektion, så det kun er de ambitiøse iværksættere med bæredygtige forretninigsidéer, der køres igennem opstartsfasen Der skal arbejdes for at sikre bæredygtige overgange fra opstartsfasen til modningsfasen hver gang 8

9 Modningsfasen Vækstfasen Mål Ved fasens start (pre) 6-8 projekter Ved fasens afslutning (post): 2-4 projekter Ambitionen forudsætter, at der i modningsfasen kommer tre nye projekter udefra, dvs. projekter, som har gennemført opstartsfasen på egen hånd. Det vurderes, at fire projekter vil falde fra i modningsfasen. Mål Ved fasens start (pre) 3-6 projekter Ved fasens afslutning (post): 2 projekter med +50 medarbejdere og +50 mio. i omsætning Ambitionen forudsætter, at der i vækstfasen kommer en til to nye projekter udefra, dvs. projekter, som har gennemført opstarts- og modningsfaserne på egen hånd. Det vurderes, at to til fire projekter vil falde fra i vækstfasen. Iværksætternes behov og udfordringer I modningsfasen er et grundlæggende mål at gå fra produktide til færdigt produkt, der kan serieproduceres. Når virksomhederne kommer i modningsfasen, har de ofte været igennem IFabrikkens 12-trins program og er derfor testet, om deres produkt kan holde teknisk og kommercielt. I modningsfasen har virksomhederne yderligere behov for markedstest og produktudvikling. Virksomheden og dens patenter skal registreres, og en eventuel produktion etableres. I modningsfasen har man særligt behov for støtte til at sikre kapitaltilførsel, formulere en bæredygtig strategi og konkrete udviklingsplaner samt kunne projektlede og styre økonomi, udvikling, leverandører, fundraising mv. på samme tid for at komme videre til vækstfasen. Anbefalinger til alliancen Ressourcetrækket er størst i opstarts- og modningsfasen, så der er her de væsentligste kræfter skal lægges Styrke fokus på modtagelse af virksomheder fra opstartsfasen Styrke organisering og team omkring modningsfasen Udvikle koncept og trinprogram for modningsfasen i stil med ifabrikkens koncept Screene de nye, ideelle mentorer, der kan tilknyttes modningsfasen Virksomhedernes behov og udfordringer Når iværksættere kommer fra modningsfasen til vækstfasen går de typisk fra at have et færdigt førstegenerationsprodukt til markedet til at skulle serieproducere og sælge produkterne i større mængder. I vækstfasen har man de første ordrer på plads og er i gang med produktionen. Man har overblik over hjemmemarkedet, styr på sine kundesegmenter og sin forretnings- og produktudvikling, og man er typisk i færd med at opskalere produktionen. Måske er man tæt på at kunne eksportere til udlandet. Derfor har virksomheder i vækstfasen typisk brug for at bygge deres virksomhed op med flere medarbejdere og bruge flere kvadratmeter til kontorarealer og/eller produktionsarealer. Mange virksomheder i vækstfasen er selvkørende og har brug for fleksibel og meget individuel support. Mange af vækstvirksomhederne holder i dag til i Mads Clausen Entrepreneur Park. Anbefalinger til alliancen Fleksibel og individuel sparring efter vækstvirksomhedernes behov Screening af bestyrelseskandidater til vækstvirksomheder og sikring af et solidt et netværk Screening af ideelle mentorer, der skal tilknyttes vækstfasen 9

10 Iværksætterroadmap Handel & Service Turisme & Kultur Opstart Modning Vækst 1 point of entry (SET) Screening fra advisory board Produkter/Koncepter (Industri) Firmaer spin-off s ideer Udlejning af lokaler til start-ups ifabrikken Syddanske Forskerparker Udviklingspark Syd Mads Clausen Entrepreneur Park Kompetencenetværk (Rådgivere, mentorer og sparringsnetværk) Samarbejde med: Syddansk Universitet, EUC Syd, Business College Syd, Sygeplejerskolen Potentielt fremtidigt samarbejde: Regionen, Kommuner 10 Udarbejdet af SET & ifabrikken november 2013

11 Organisering Sønderborg Iværksætter Alliance (arbejdstitel) Alliancens formål Sønderborg Iværksætter Alliance har til formål at fremme iværksætteri og øge jobskabelse samt sikre, at der bliver flere bæredygtige virksomheder i Sønderborg-området. Organisationen er ejet af Fonden for Sønderborg Iværksætter Alliance. Fonden er en erhvervsdrivende fond (skal afklares). Sønderborg Iværksætter Alliance samler indsatsen for industriiværksættere i Sønderborg-området på tværs af erhvervslivet, kommunen, uddannelserne og andre organisationer og skal øge effekten af områdets iværksætterressourcer, dvs. fysiske faciliteter, rådgivning og finansieringsressourcer. Alliancen arbejder for accelerere virksomheders iværksætterforløb gennem faserne opstart, modning og vækst. Alliancen skal indtage en ledende position i centrum af iværksætterindsatsen i Sønderborg-området i samarbejde med SET og skabe nye virksomheder og nye arbejdspladser ved at: skabe en fælles iværksætterindsats etablere én indgang til tilbud om fysiske faciliteter, rådgivning og finansiering til iværksættere sikre accelererede vækstforløb og bæredygtige virksomheder tiltrække flere iværksættere til Sønderborg-området Alliancens indsatsområder Sønderborg Iværksætter Alliance arbejder med fokus på at skabe effektive iværksætterforløb gennem faserne opstart, modning og vækst: Opstart Facilitering af 12-trinsprogram for iværksættere Tiltrækning af nye iværksættere Kræver mange ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i opstartsfasen har brug for robust begyndelse Modning Supportere overgang fra produktidé til færdigt produkt, der kan serieproduceres eller opskaleres til markedet Assistance til kapitaltilførsel og udviklingsplaner Kræver mange ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i modningsfasen har behov for at fastholde momentum Vækst Sikre de rette faciliteter og rådgivning til opstart af produktion Udbygning af virksomheden med nye medarbejdere og stigende produktion Kræver færre ressourcer af alliancen til iværksætterne, som i vækstfasen typisk har fornuftig fremdrift Alliancens arbejdsspor Alliancen koordinerer tre arbejdsspor: 1. Fysiske faciliteter Håndtere fysiske faciliteter, lokaleudlejning etc. i ifabrikken, Syddanske Forskerparker, Forskerpark Syd og Mads Clausen Entrepreneur Park Markedsføre fysiske faciliteter og tiltrække nye lejere Sikre synergi på tværs af lokaler og geografisk placering, så fysiske de faciliteter bedst muligt svarer til virksomhedernes behov 2. Mentorordning, rådgivning og sparring Kortlægning af netværk og kompetencer for mentorer (deltager i kvartalsmæssige udviklingsmøder), rådgivere (advokater, revisorer) og sparringspartnere (erfarne erhvervsfolk) Facilitering af netværket og kontakt til medvirkende Matchmake iværksættere med mentorer, rådgivere og sparringspartnere Rekruttering af nye mentorer og sparringspartnere 11

12 3. Finansiering (til iværksættere) Kortlægning af finansieringsmuligheder lokalt, national og internationalt (EU) Support til ansøgninger og fundraising Organisationsstruktur Sønderborg Iværksætter Alliance organiseres med en bestyrelse og en ledelse bestående af en direktør og et sekretariat med forretnings- og kommunikationskompetencer og styring af alliancens fokusområder. Alliancen er base for Sønderborg-områdets fælles indsats for øget iværksætteri inden for industri. Under ledelsen er der tre task forces tilhørende faserne opstart, modning og vækst med hver en task force leder, som er bindeled til aktiviteterne i faserne. Task forces har en særlig rolle i alliancens opstartsfase og vil medvirke til at tilrettelægge de rigtige indsatser og rammer for faserne. Organisationen skal sikre fremdrift mod den fælles vision: Flere bæredygtige virksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området. Bestyrelse Hvem: Bestyrelsen består som udgangspunkt af fem personer med repræsentanter fra erhvervslivet i Sønderborg-området, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Syddansk Universitet (evt. andre). Hvad: Bestyrelsens hovedopgaver: Har det overordnede ansvar for Sønderborg Iværksætter Alliancens strategi og mål defineret ved en række KPI er inden for hvert af de tre faser. Sikre og tilvejebringe finansiel stabilitet til alliancens drift og aktiviteter inden for perioder af x antal års varighed (afklares). Være nationale ambassadører for iværksætter- og vækstindsatsen i Sønderborg-området Ledelse og sekretariat Hvem: Ledelsen består af en direktør, en kommunikationsansvarlig og 1-3 medarbejdere, der dækker administrationsopgaver og koordination af aktiviteter i faserne. Bestyrelse Hvad: Direktørens hovedopgaver: Øverste ansvarlig og daglig leder Ansvarlig for økonomi og budgetter ledelsen Skal sikre løbende finansiering og evt. yderligere funding af alliancen Ansvarlig for ansættelse af medarbejdere Repræsenterer Sønderborg Iværksætter Alliance udadtil Skal sikre, at alliancen er en stærk koordinerende enhed for alle aktører Task force: Opstart Task force: Modning Task force: Vækst og har en bæredygtig finansiering, drift og projekter Har ansvar for at sikre en effektiv kæde og fremdrift i opstarts-, modnings- og vækstfaserne Organisationsmodel for Sønderborg Iværksætter Alliance 12

13 Sekretariatets arbejdsområder: Administration Håndtering af fysiske faciliteter og lejemål Planlægning og opsamling fra bestyrelsesmøder Planlægning af Sønderborg Iværksætter Alliance møder, aktiviteter og events Sikre videndeling inden for organisationen Sikre synergi og sammenhæng til relaterede iværksætter-, vækst- og uddannelsesaktiviteter i Sønderborg-området Sikre læring og videndeling med andre nationale og internationale iværksætter- og vækstprogrammer Koordinering af opstart, modning og vækst Udformning af iværksætterprogrammer for målrettet udvikling af nye og eksisterende virksomheder: Styring af lokale og nationale tiltrækningskampagner til nye iværksættere i Sønderborg-området Koordinering af mentornetværk og kontakt til potentielle og eksisterende mentorer Support og beskrivelser af finansieringsmuligheder for iværksættere og kontakt til investorer og fundingaktører On-going iværksættersupport (hotline, rådgivning, møder) Fokusområder task forces Hvem: Task force deltagerne rekrutteres af ledelsen og bidrager til en sammen hængende og effektiv kæde fra opstart til vækst. De udgør hurtigt arbejdende grupperne, der supporterer ledelsen i initieringsfasen og bidrager til at udforme konkrete action plans (kommissorier) for hver af alliancens indsatsområder. De kan være repræsentanter fra erhverv, kommune og uddannelser. Hvad: Task force opgaver: Deltage i task force møde i opstartsfasen (efterår 2013) Yde sparring til planlægning og koordinering af indsatsområder og arbejdsspor Alliancens økonomi Sønderborg Iværksætter Alliance er finansieret af investorernes basisbidrag til Fonden for Sønderborg Iværksætter Alliance (afklares). En del af finansieringen til drift af alliancen og udvalgte aktiviteter kan ske via indtægter fra udlejning af fysiske faciliteter. Se i øvrigt alliancens årsbudget. Mulige finansieringsbidrag Kommunikationsopgaver: Lokal, national og international profilering af Sønderborg Iværksætter Alliance National markedsføring af iværksættermuligheder i Sønderborg-område Pressehåndtering Vedligeholdelse af website, nyhedsbreve og aktiviteter på sociale medier Planlægning af iværksætter events Deltagelse på nationale og internationale events og platforme Alliancen er kan finansieres af: 40 % investeringer fra private investorer 30 % investeringer fra kommunal investor 30 % investeringer fra regional investor 13

14 Finansieringsbidrag (eksempel) Antaget business case for Sønderborg Iværksætter Alliance 40% private midler 30% kommunale midler 30% rerionale midler Et eksempel på årligt driftsregnskab vil se ud som følger. Udgiftsposterne er inddelt under overskrifterne aktion, kommunikation og organisation med tilhørende underposter (se detaljeret driftsbudget). Det antages, at der er behov for flest ressourcer i opstarts- og modningsfasen (80 %), mens vækstfasen er mindre krævende (20 %). Forudsætninger for business casen er en samlet årlig investering på seks millioner kroner fra investorkredsen. Poster Estimeret budget for drift af organisationen Udgifter pr. År Aktion Kommunikation Organisation Uforudsete udgifter 10 % Total udgifter Indtægter pr. År Private investorer Kommunal investor Regional investor Regional investor Komunal investor Privat investor Total indtægter TOTAL

15 Aktøranalyse af iværksætteraktører i Sønderborg-området Der er flere aktive aktører inden for iværksætteri inkl. innovation og iværksætterlejemål i Sønderborg-området. Der har hidtil ikke været noget formaliseret samarbejde mellem aktørerne, og som ny virksomhed har man kunnet opstarte uden at være i berøring med nogen af de nævnte aktører og dermed også uden deres support. Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) ifabrikken Skoler og uddannelsesinstitutioner Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Sønderborg Iværksætter Alliance Forskerpark Syd A/S (FS) Syddanske Forskerparker (SDF) Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) De væsentligste aktører er: Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) Syddanske Forskerparker (SDF) Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) Forskerpark Syd A/S (FS) Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) ifabrikken Skoler og uddannelsesinstitutioner: EUC Syd, Erhvervsakademi Sydvest, VUC Syd, Syddansk Universitet og BCsyd Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) SET blev stiftet i begyndelsen af 2010 og har til formål at virke på grundlag af visionen for Sønderborgs erhvervsfremmeindsats. SET finansieres som udgangspunkt af kommunale midler, men kan også finansieres af bidrag fra fx EU, den danske stat, regionen, fonde, indtægtsdækket virksomhed og medlemsbetaling på baggrund af driftsaftalen med Sønderborg Kommune. Som virksomhed kan man optages som medlem af SET og opnå en række medlemsfordele. Overordnet fungerer SET som indgang for iværksættere og virksomhedsetableringer i Sønderborg. Iværksættermålgruppen er primært inden for servicefagene (fx mindre butikker, frisører, bagere etc.). SET holder kurser, der hjælper iværksættere med at videreudvikle deres koncept, og gennemfører uddannelsesforløb for innovatører samt events som inspirationskurser og konferencer. SET har samtidig viden om muligheder for finansiering og kapitaltilførsel og viderefører denne viden til iværksætterne. SET har en rolle i at være offensiv over for større etablerede virksomheder for at optimere mulighederne for virksomhedernes spin offs og skal optræde som bindeled til Syddansk Vækstforum og derigennem sikre regionalfondsmidler til erhvervsudvikling i samarbejde med virksomhederne. 15

16 SET skal være garant for, at alle parter laver en koordineret indsats for iværksætteri og vækst, og SET rapporterer resultaterne på iværksætterområdet til kommunen. Alliancens samarbejde med SET SET har rollen som point of entry for alle iværksættere. SET modtager henvendelser fra iværksættere og henviser efterfølgende relevante iværksættere til en kontaktperson hos alliancen. SET er ansvarlig for iværksættere inden for handel, service og turisme, mens alliancen håndterer iværksættere inden for industri med produkter og koncepter. De er afgørende, at SET og alliancen har et tæt samarbejde og løbende koordinerer deres iværksætteraktiviteter. Syddanske Forskerparker (SDF) SDF er etableret i Odense og Sønderborg. SDF er underlagt Fonden Syddanske Forskerparker, der har som formål at fremme forskningssamarbejdet mellem danske og udenlandske universiteter, højere læreanstalter og erhvervsliv. Fonden skal fremme etableringen af nye højteknologiske virksomheder i regionen og fremme den teknologiske udvikling og samarbejdet på virksomhedsniveau i regionen. I Sønderborg har SDF sine faciliteter på Alsion og Ellegårdvej, hvor man tilbyder kontorfaciliteter og mødelokaler. SDF vil sikre effektive og attraktive lejemål for iværksættere og til virksomhedsetableringer, og man faciliterer erfaringsudveksling mellem iværksættere og øvrige relevante lejere samt det lokale erhvervsliv. SDF har et koordineret samarbejde med SET, så iværksættere er orienteret om SDF s tilbud, og SET kender iværksætternes behov og ønsker om uddannelse og arrangementer. Alliancens samarbejde med SDF SDF kan tilbyde lokaler til iværksættere i vækstfasen. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder i SDF. SDF s fysiske faciliteter til iværksættere på Alsion Kontor setup med telefon internet etc. Adgang til Café Alsion Mødelokaler uden beregning Mødelokaler til større konferencer SDF s fysiske faciliteter til iværksættere på Ellegårdvej Kontor setup med telefon, internet etc. Mødelokaler Kantine Syddansk Teknologisk Innovation (SDTI) SDTI investerer i innovative danske forretningsidéer i opstartsfasen og har afdelinger i Sønderborg, Odense og København. SDTI investerer inden for industri og teknik, life science, IKT og energi- og miljøteknik og sikrer risikovillig kapital til lokale og andre relevante iværksættere. SDTI s primære målgruppe er iværksættere, der udspringer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kompetenceklynger, virksomheder eller privatpersoner. SDTI visiterer potentielle iværksættere, gennemfører relevante forundersøgelser og hjælper til at udarbejde en langsigtet investeringsplan, der forelægges alle indgående parter. Desuden arbejder SDTI på at tiltrække virksomheder til Sønderborg med fokus på bl.a. clean tech, energioptimering, velfærdsteknologi og mekatronik. Allianens samarbejde med SDTI SDTI kan koble forretningsidéer og projekter i SDTI-regi til alliancens opstart, modning og vækstforløb. SDTI kan desuden supportere alliancen og hjælpe med at finde kapital til nye produkter og koncepter. 16

17 Forskerpark Syd A/S FS ejer forskerparkbygningerne på Alsion i Sønderborg og har som formål at fremme iværksætteri og forrentning af egenkapitalen. FS skal sikre effektive og omkostningsoptimerede lejemål i egne bygninger og indgår i et samarbejde med Syddanske Forskerparker. FS administrerer over 25 lejemål for iværksættere, etablerede virksomheder organisationer og arbejder for at pleje Syddanske Forskerparkers og iværksætternes interesser inden for Alsions rammer. MCEP s fysiske faciliteter til iværksættere Lokaler og adresse hos Danfoss med adgang til Danfoss lokale indkøbsshop, rabatter på materialer etc. Kontor setup Bygnings- og tekniske faciliteter Produktionsfaciliteter, forsøgsværksteder, håndværkere Adgang til know how om teknik, forskning, teknologi etc. Alliancens samarbejde med Forskerpark Syd Forskerpark Syd kan tilbyde lokaler til iværksættere med behov for kontorarealerog mødelokaler, men ikke produktionsfaciliteter. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder på i Forskerpark Syd. Mads Clausen Entrepreneur Park (MCEP) MCEP er placeret i Danfoss Industripark i Nordborg på Als side om side med Danfoss og andre store virksomheder og skal fremme iværksætteri, virksomhedsetableringer og vækst i Sønderborg-området. Danfoss Space Management varetager udlejning og løbende drift af MCEP, der indeholder kontor- og værkstedsfaciliteter samt mødelokaler. Idéen bag MCEP er at tilbyde et dynamisk vækstcenter for iværksættere og udvikle områdets kompetencer inden for bl.a. mekatronics, clean tech heating, cooling og motion controls. Parken henvender sig til nye iværksættere og Danfoss egne entreprenører. MCEP stiller eksperter, der er ansat på Danfoss, til rådighed for Sønderborg-områdets iværksætteraktører. Alliancens samarbejde med MCEP MCEP kan tilbyde lokaler, der er særligt egnede til iværksættere med produktion i vækstfasen. Den nære beliggenhed kan desuden være en fordel for nye virksomheder, der kan gøre brug af øvrige Danfoss-faciliteter. Alliancen informerer iværksættere om faciliteter og muligheder på MCEP. ifabrikken ifabrikken er placeret på havnen i Sønderborg og henvender sig primært til iværksættere i opstarts- og modningsfaserne. Formålet med ifabrikken er at hjælpe flest mulige iværksættere til succes, så der opstår arbejdspladser og vækst i regionen. Desuden skal ifabrikken medvirke til at understøtte brobygning mellem iværksættere og investorer, mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt mellem uddannelsesinstitutioner. ifabrikkens iværksættermiljø er skabt af iværksætterne selv, og rammerne afspejler en handlingsorienteret opstartskultur med fokus på at udvikle forretningsidéer, produkter og forretningsplaner. ifabrikkens lokaler omfatter såvel skrivebordspladser som workshoplokaler og værkstedsfaciliteter til at udforme fysiske produktprototyper. ifabrikkens koncept indeholder et etårigt 12-trinsprogram med bl.a. udvikling af strategisk afklaring, forretningsplan, patent- og prototypeudvikling, teamopbygning, investormøder og møder med potentielle kunder. ifabrikken har opbygget et bredt netværk at lokale erfarende erhvervsfolk (+60), der giver gratis sparring med iværksætterne. Iværksættere tilbydes en basispakke, der indeholder arbejdsplads, lokaler, sparring med erfarne erhvervsfolk og mødefaciliteter. 17

18 Alliancens samarbejde med ifabrikken ifabrikkens koncept for opstart, modning og vækst danner udgangspunktet for alliancens metode. ifabrikkens kompetencer og viden om, hvad der virker for iværksættere med produkter og koncepter er et væsentligt omdrejningspunkt for allianens succes, og skal bringes med over til allianens fremtidige indsats. Skoler og uddannelsesinstitutioner I Sønderborg-området og Region Syddanmark findes flere skoler og uddannelsesinstitutioner, der uddanner potentielle iværksættere, ligesom studerende på skolerne og uddannelserne kan udvikle nye forreningskoncepter undervejs på deres uddannelse. Alliancen skal derfor sikre et nært strategiske samarbejde med områdets og regionens skoler og uddannelsesinstitutioner: ifabrikkens fysiske faciliteter til iværksættere Basispakke med: Kontor setup Gratis mødelokaler Produktionssetup Adgang til ifabrikkens sparringsfaciliteter EUC Syd: Sønderjyllands største uddannelsesinstitution med 75 korte og mellemlange uddannelser. Har fokus på samarbejde med områdets industrivirksomheder Erhvervsakademi Sydvest: Regionens største erhvervsakademi med lokaliteter i Sønderborg og Esbjerg. Har over 15 uddannelser fra korte videregående uddannelser til professionsbachelorer. Samarbejder med erhvervslivet om bl.a. innovation og iværksætteri gennem videncenter for innovation. VUC Syd: Placeret i Haderslev. Tilbyder bl.a. efteruddannelse til medarbejdere i erhvervslivet samt diverse HF-pakker. Syddansk Universitet (SDU): Har fem fakulteter, hvoraf de tre er repræsenteret i Sønderborg. Har over studerende, og 20 % er fra udlandet. Fokus for SDU i Sønderborg er ingeniørstudier, business-studier og studier i grænseregionen. BCsyd: Underviser i iværksætteri og er medarrangør af Iværksætter Awarden samt supporterer iværksætteraktiviteter i Sønderborg-området. 18

19 Scenarier for fysisk setup Iværksætterindsatsen i Sønderborg-området er i dag spredt ud over mange aktører og flere fysiske lokaliteter. Der opereres fra både Alsion, SET, ifabrikken og andre steder. I fremtiden skal indsatsen samles og koordineres fra ét sted, Sønderborg Iværksætter Alliance. Der er i dag flere konkrete muligheder for placeringen af Sønderborg Iværksætter Alliance. Nedenfor er beskrevet to mulige scenarier for fysisk placering af Sønderborg Iværksætter Alliance. Begge scenearier kan først implementeres. Scenarie 2: Sønderborg Teknikum Den tidligere Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum er placeret tæt på Sønderborg centrum og kan udgøre et alternativ til Sønderborg Kaserne som hjemsted for Sønderborg Iværksætter Alliance. Overordnet køreplan for etablering i Sønderborg Teknikum Scenarie 1: Sønderborg Kaserne Ved forsvarsforliget er det besluttet, at Sønderborg Kaserne nedlægges, og det betyder, at bygningen skal have et nyt formål. Sønderborg Kaserne er placeret tæt ved Sønderborg centrum og byens havn og kan i kraft af sin placering indgå naturligt i masterplanen for Sønderborg Havn. Værkstedet på kasernen vurderes at være meget velegnet til iværksættere Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance Teknikums iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af Teknikum Kasernen indeholder velfungerende iværksætterfaciliteter i form af: Kontor- og administrationslokaler Kontorhotel Kantine Værkstedsfaciliteter og depot Muligheder for showroom i nuværende gymnastikhal 2015 Poltisk afklaring om brug af Teknikum Fysisk og praktisk etablering af lokaler Scenarie 3: Udviklingspark Syd (UPS), Ellegårdvej Afdelingen på Ellegårdvej af placeret i et af Sønderborgs eksiterende industriområder med flere højteknologiske virksomheder to kilometer fra centrum og Syddanske Universitet. Overordnet køreplan for etablering i Sønderborg Kaserne Overordnet køreplan for etablering i Udviklingspark Syd 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat 2013 Masterplan for iværksætterindsatsen i Sønderborg Strategisk afklaring om organisering og praktisk setup for sekretariat 2013/14 Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance Afklaring af kasernens potentialer ift. masterplan for Sønderborg havn 2013 Formel etablering af Sønderborg Iværksætter Alliance 2014 Kasernens iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af kasernen 2014 UPS iværksættermuligheder præsenteres for kommune og region Politisk afklaring om brug af UPS 2015 Poltisk afklaring om brug af kaserne Fysisk og praktisk etablering af lokaler 2015 Poltisk afklaring om brug af UPS Fysisk og praktisk etablering af lokaler 19

20 Roadmap for opstart af Sønderborg Iværksætter Alliance Sønderborg Iværksætter Alliance etableres i 2013/14. I 2014 initieres alliancens aktiviteter, og der evalueres ved en halvårsstatus før sommerferien sammen med alliancens bestyrelse. Alliancens roadmap for opstart er inddelt i tre spor, der vedrører: Organisation: Praktisk og juridisk etablering af alliancen med ledelse, medarbejdere og fysiske rammer. Kommunikation: Alliancens visuelle identitet og opsætning på digitale platforme samt planer for ekstern profilering og markedsføring. Aktion: Drift af alliancens konkrete iværksætteraktiviteter og afholdelse af samt deltagelse i events. Organisation Kommunikation Q Q Q Etablering af organisation med vedtægter og finansiering Plan for kontor setup Bestyrelse Identifikation af direktør Visuel identitet og logo Website Kommunikationsplan, budskaber og platforme Ansættelse af direktør og medarbejdere i sekretariat Etablering af kontor setup Lancering af website Plan for markedsføring og tiltrækning af iværksættere til Sønderborg-området Halvårs review af alliancens aktiviteter med bestyrelsen Sommerevent med mentornetværk Eksekvering af markedsførings- og tiltrækningsplan Aktion Program for lancering Lanceringsevent primo 2014 for lokale og nationale stakeholdere Initiering og drift af aktiviteter i faserne opstart, modning og vækst Iværksætter events 20

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 Dette nyhedsbrev er rettet mod områdets iværksættere samt de mange personer og samarbejdspartnere, der er med til at skabe værdi for iværksætterne og for ifabrikken. Takket

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Cleantech Dag 2010 Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Tema - Hjælp fra en stor virksomhed Introduktion til Danfoss Industripark Ideen bag Industriparken Hvem henvender Industriparken sig til Hvad

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere