Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-juni 2012/2013 HTX Vibenhus htx Innovation C Gitte Krogh Frederiksen Den benyttede holdbetegnelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Innovation i samfundet Ideudvikling Formål med forretningsplan og metoder til idegenerering Inside-out og outside-in perspektiv på ideudviklingsprocessen Oplevelsesøkonomi Diffusion Team og teamroller Entreprenørskab og forretningsmodel Immaterielle rettigheder Forretningsplanen Forretningsplanen - Markedsføring Forretningsplanen virksomhedsformer, organisering af virksomhed, budgetter Eksamensprojekt Side 1 af 23

2 Titel 1 Introduktion til innovation / innovation i samfundet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Der tages udgangspunkt i en introduktion til faget innovation ved gennemgang af bekendtgørelsen, bilag 18 af 2010 og en gennemgang af klassisk kreativitetsteori. Klassen introduceres til hvorfor innovation er nødvendigt både jf. hovedbekendtgørelsen for HTX samt regeringens 2020-plan. Derefter præsenteres innovation ved definition af Joseph Schumpeter og hans opdeling i radikale og inkrementelle innovationer, den gennemgående definition af innovation: kreativitet + værdi + handling = innovation jf. KIE-modellen, begreberne iværksætteri, entreprenørskab og intraprenørskab. Klassen præsenteres for de forskellige typer af innovation produkt-, service- og procesinnovation. Derefter forklares om lande og branchers innovationsaktiviteter og de deraf følgende positive og negative effekter på baggrund af Erhverves og selskabsstyrelsens fil om bæredygtig innovation. I gennemgangen af de forskellige dele inddrages eleverne i gruppearbejde Undervisningsmateriale: Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation, København, Ny teknisk forlag, s Knudsbo, Nina og Marthinus, Klaus ( ), Innovation, Aarhus, Systime, s Kromann-Andersen, Ebbe og Funch Jensen, Irmelin (2009), KIE-modellen innovativ undervisning i videregående uddannelser, Odense; Erhvervsskolernes Forlag Hammershøj, Lars Geer (2012), Kreativitet et spørgsmål om dannelse, København, Hans Reitzels Forlag Supplerende materiale: Theo Jansen, Kinetec sculpture. Via internettet (9. August 2012) Erhvervs og selskabsstyrelsen, Danmark, bæredygtig innovation del 1. Via internettet (9. August 2012) Erhvervs og selskabsstyrelsen, Danmark, bæredygtig innovation del 1. Via internettet (9. August 2012) (de bono) Side 2 af 23

3 Omfang Uge lektioner á 45 min Faglige mål: redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf Kernestof: innovation i samfundet Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ klassediskussion/ gruppearbejde. Side 3 af 23

4 Titel 2 Ideudvikling Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Eleverne præsenteres for kreativ og systematisk tilgang til ideudvikling, baseret på divergent og konvergent tænkning. Dernæst præsenteres og arbejdes der med Peter F. Druckers 8 kilder til innovation, ved gennemgang af og eksemplificering af samme 8 kilder. Spørgsmålet stilles til klassen: hvor kommer gode ideer fra? Udgangspunktet er Steven Johnsons animation, som leder over i gennemgang af KIE-modellen som innovativ og kreativ proces. Da eleverne allerede har arbejdet intensivt med metoder til ideudvikling i faget Teknologi, repeteres disse metoder: silent brainstorm, omvendt brainstorm, associationskort, 3 for, 3 imod, værdihjul og elevatortale. Eleverne præsenteres for hurtigskrivning og cirkelskrivning som nye metoder. Repetition af mindmap som metode.eleverne introduceres og arbejder i grupper med De Bonos tænkehatte. Forløbet afsluttes med at se og diskutere skuespiller og psykolog John Cleese tilgang til og overvejelser om rammerne for den kreative proces. Anvendt undervisningsmaterialer: Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation, København, Ny teknisk forlag, s (de bono) steven johnson, whwew do good idears come from Den Kreative platform diverse metoder: skuespiller og psykolog John Cleese om kreativitet Omfang Uge 35, lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer 2.2. Kernestof Side 4 af 23

5 Kernestoffet er: grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/eksperimentelt arbejde Side 5 af 23

6 Titel 3 Formålet med forretningsplan og metoder til idégenerering Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Forretningsplanens formål præsenteres, forklares og diskuteres ud fra: Formål med forretningsplan: Et redskab til at vurdere den nuværende og fremtidige situation for en virksomhed og dens omgivelser Et redskab til at beskrive de langsigtede og kortsigtede mål for virksomheden baseret på ovenstående vurdering Et redskab til at fastsætte passende guidelines for handlinger for at nå kort- og langsigtede mål En forretningsplan er et skriftligt dokument, som beskriver entreprenørens eller entreprenørteamets mission og mål. Gennemgang af begreberne mission, vision, mål og handlingsplan. Repetition af diverse metoder til ideudvikling Omfang Uge 36, lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og nonprofit-organisationers etablering og overlevelse redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed 2.2. Kernestof Kernestoffet er: - Forretningsplan - Grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 6 af 23

7 Titel 4 Inside-out og outside-in perspektiv på ideudviklingsprocessen. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Når man får ideer til nye innovationer / produkter kan man anlægge forskellige perspektiver på processen. Eleverne præsenteres for to forskellige tilgange ved ideudvikling af nye produkter: Når innovationer tager udgangspunkt i ny viden eller forskning kalder man det innovationspush-modellen ( kaldes også teknologidreven innovation) og Når kunden og dermed markedsbehov er udgangspunktet for udvikling af innovationer, kalder man det innovationspull-modellen. Brugerdreven innovation diskuteres på baggrund af artikel om Novo fra Ingeniøren. Eleverne påbegynder ideudviklingsarbejde som skal ligge til grund for deres eksamensprojekt, baseret på metoder til idegenerering. Anvendt litteratur: Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Godske, Bjørn (2012), Videoklip, rollespil og skuespillere gav Novo ideer til ny insulinpen. Ingeniøren d. 31. August. Omfang Uge 37, lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer 2.2. Kernestof Kernestoffet er: - Grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 7 af 23

8 Titel 5 Oplevelsesøkonomi Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Med udgangspunkt i Pine og Gilmores teorier, præsenteres og eksemplificeres oplevelsesøkonomi. Forløbet tager desuden udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og der arbejdes med sensogram og oplevelseshjul. Forbrugeren i oplevelsesøkonomien diskuteres og der perspektiveres til innovation. Anvendt litteratur: Halberg Madsen, Jan (2010) Oplevelsesøkonomi. (1. Udg) Aarhus: Systime. Side 10-13, 18-36, 48-54, Omfang Uge 38, lektioner ugentlig 2.2. Kernestof Kernestoffet er: innovation i samfundet Supplerende materiale Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 8 af 23

9 Titel 6 Diffusion Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Med udgangspunkt i: Hvordan en innovation spredes og udbredes i en bestem tidsperiode. Diffusion kan ske hurtigt eller langsomt; dette kaldes adaptionshastigheden. Det giver kun mening at bruge tid, kræfter og penge på at udvikle og producere et produkt, hvis der er kunder som køber produktet. Men blot fordi en innovation er bedre en de eksisterende produkter på markedet, er der ingen garanti for, at kunderne tager den til sig. Arbejdes der med Everet Rodgers 6 årsager til diffusion. Eleverne præsenteres efterfølgende for og arbejder med adaptionskurven og s- kurven. Anvendt litteratur: Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Knudsbo, Nina og Marthinus Klaus ( ), Innovation, Aarhus: Systime. Side Omfang Uge lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: redegøre for diffusion af innovationer Væsentligste arbejdsformer 2.2. Kernestof Kernestoffet er: diffusion Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 9 af 23

10 Titel 7 Team og temaroller Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Med udgangspunkt i: Uanset om en virksomhed startes af en eller flere personer, vil der i de fleste virksomheder hurtigt være en række personer involveret i virksomhedens drift. Viden om teamarbejde er derfor nyttigt for ikke at sige nødvendigt. Et team er en gruppe med et mindre antal gruppemedlemmer, som arbejder sammen om at opnå et fælles mål inden for en fastsat tidsramme. Teamets medlemmer har, samlet set, en række kompetencer, som er nødvendige, men ikke nødvendigvis tilstrækkelige, for at nå et fælles mål. For at få succes med at nå et bestemt mål i et team er det vigtigt, at alle opgaver og roller bliver varetaget også selvom teammedlemmerne måske ikke på forhånd besidder alle de kompetencer, der skal til. Præsenteres eleverne for Belbins 9 teamroller og disse placeres i et innovationsofrløb. Eleverne præsenteres og arbejder efterfølgende med Adizez 4 ledelsesroller. Eleverne tager iværksætter test på hjemmesiden Startvækst. Efterfølgende præsenteres eleverne for og arbejder med konklikt-trappen og konklikt-håndtering herunder jeg-budskaber. Anvendt litteratur: Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Startvækst (2013) Iværksættertest. Via internettet Omfang Uge lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed Kernestof Kernestoffet er: team og teamroller. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 10 af 23

11 Titel 8 Entreprenørskab og Forretningsmodeller Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Entreprenørskab: Med udgangspunkt i at en entreprenør er: En eller flere personer, som starter en virksomhed, og som skaber noget nyt i form af innovation. Innovationen behøver ikke være en radikal innovation kan også være et anderledes produkt eller service til markedet, som er inkrementelt nyt i forhold eksisterende produkter og services. Eleverne præsenteres for entreprenørskab og forskelle entreprenelle typer. Desuden præsenteres og diskuteres entreprenørens forskellige netværk og mulige exitstrategier. Forretningsmodel: Med udgangspunkt i at: En virksomheds forretningsmodel er altså tæt knyttet til virksomhedens strategi = hvordan opnår vi vores mål (mission og vision). Forståelse for forretningsmodellen giver forklaringer på hvad der sker, hvis man ændrer sine forudsætninger, fx sælger produkter og service til andre kundesegmenter, sælger gennem andre distributionskanaler, ændrer i indtægtskilder eller vælger nye samarbejdspartnere. Præsenteres eleverne for Osterwalder og Pigneur,s Canvas-forretningsmodel. Modellen gennemgås og eleverne arbejder med at indsætte egen virksomhed i modellen. Anvendt litteratur: Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Omfang Væsentligste arbejdsformer Uge 49-2, lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og nonprofitorganisationers etablering og overlevelse 2.2. Kernestof Kernestoffet er: entreprenørskab og forretningsmodeller Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 11 af 23

12 Titel 9 Immaterielle rettigheder Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Med udgangspunkt i at: Imitation af konkurrenter er en helt almindelig innovativ aktivitet blandt virksomheder og entreprenører. I 2007 var omfanget af ulovlig kopiering af varer, hvor immaterielle rettigheder/varemærker overtrædes anslået til 250 mia. dollars det er steget markant siden. Hvorfor skal virksomheder innovere, hvis andre virksomheder bare kan imitere innovationen uden at betale en krone for udviklingsomkostninger, investering i opbygning af varemærke og for at påtage sig risikoen? Her spiller immaterielle rettigheder en central rolle. Præsenteres eleverne for de 5 typer af immaterielle rettigheder: Patenter, Brugsmodel, Varemærke, Design, Ophavsret. Patent problematikken eksemplificeres ved Samsung versus Apple. Ophavsret perspektiveres desuden til plagiat. Anvendt litteratur: Omfang Væsentligste arbejdsformer Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Barrow, Colin et al (2012), The Business Plan Workbook, (7. Udg.) Indien: Replika Press. Side Uge 3, lektioner ugentlig Supplerende materiale Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 12 af 23

13 Titel 10 Forretningsplanen Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Forretningsplanens formål præsenteres, forklares og diskuteres ud fra: Formål med forretningsplan: Et redskab til at vurdere den nuværende og fremtidige situation for en virksomhed og dens omgivelser Et redskab til at beskrive de langsigtede og kortsigtede mål for virksomheden baseret på ovenstående vurdering Et redskab til at fastsætte passende guidelines for handlinger for at nå kort- og langsigtede mål En forretningsplan er et skriftligt dokument, som beskriver entreprenørens eller entreprenørteamets mission og mål. Med udgangspunkt i forretningsplanen (valgte forretningsplan fra Startvækst.dk) arbejdes med markedsbeskrivelse, herunder målgruppebestemmelse, konkurrencestrategi, købsadfærd på konsument og producentmarkeder, behovs- og værdifastlæggelse for kunden, stategiske valg (SWOT-analyse) og diffusion. Eleverne påbegynder forretningsplanen for deres eksamensprojekt. Anvendt litteratur: Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Søndergaard Olsen, Hans-Henrik, (2007), Marketinghåndbogen (2. Udg.), Frederiksberg; Forlaget Samfundslitteratur. Side 31-34, Startvækst (2013) Forretningsplanen. Via internettet Barrow, Colin et al (2012), The Business Plan Workbook, (7. Udg.) Indien: Replika Press. Side XII-XX (indledning), 4-10, Birte Ravn Østergaard (2012) Toolbox, 1. udgave. Dele af afsnittet: Købsadfærd på konsumentmarkedet I-bog. Aarhus: Systime. Redigeret og forkortet af Trine Pipi Kræmer Omfang Birte Ravn Østergaard (2012) Toolbox, 1. udgave. Dele af afsnittet: Købsadfærd på producentmarkedet I-bog. Aarhus: Systime. Redigeret og forkortet af Trine Pipi Kræmer Uge 4-6, lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed Side 13 af 23

14 Væsentligste arbejdsformer 2.2. Kernestof Kernestoffet er: forretningsplan Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 23

15 Titel 11 Forretningsplanen - Markedsføring Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Gennemgang af markedsføring og de 4 markedsføringsparametre: product, price, promotion og place. Eleverne arbejder med marketingmix for egen virksomhed. Anvendt litteratur: Frandsen, Kirsten og Ravn Østergaard, Birte (2009), Heureka, (2. Udg), Odense: Erhvervsskolernes Forlag. Side Philipsen, Kristian et al (2012), Innovation C, København, Ny teknisk forlag, s Bregendahl, Mogens et al ( ), Afsætning 1,Aarhus: Systime. Side Omfang Væsentligste arbejdsformer Uge 8-10, lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed 2.2. Kernestof Kernestoffet er: forretningsplan Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 15 af 23

16 Titel 12 Forretningsplan virksomhedsformer, organisering af virksomhed og budgetter Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Eleverne præsenteres for forskellige virksomhedsformer; enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab og aktieselskab og bestemmer sig for virksomhedsform for egen virksomhed. Eleverne præsenteres for og arbejder med organisationsteori: linjeorganisation, funktionel organisation og projektorganisation. Eleverne introduceres til budgetter med udgangspunkt i eget privatbudget. Gennemgang af lønseddel, forskudsregistrering og årsopgørelse. Herefter arbejdes der med etableringsbudget og driftsbudget og forskellige finansieringskilder. Virksomhedsbesøg af filialdirektør fra Sparekassen Danmark, som fortæller om bankens forventninger til forretningsplanen, budgetter og lånemuligheder. Anvendt litteratur: Søndergaard Olsen, Hans-Henrik, (2007), Marketinghåndbogen (2. Udg.), Frederiksberg; Forlaget Samfundslitteratur. Side Søndergaard Olsen, Hans-Henrik, (2007), Marketinghåndbogen (2. Udg.), Frederiksberg; Forlaget Samfundslitteratur. Side Frandsen, Kirsten og Ravn Østergaard, Birte (2009), Heureka, (2. Udg), Odense: Erhvervsskolernes Forlag. Side Startvækst (2013) Etableringsbudget. Via internettet Omfang Startvækst (2013) Driftsbudget. Via internettet Uge 11-12, lektioner ugentlig 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed 2.2. Kernestof Kernestoffet er: Side 16 af 23

17 Væsentligste arbejdsformer forretningsplan Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 17 af 23

18 Titel 13 Eksamensprojekt Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof OPGAVENS FORMÅL OG MÅL Undervisningen tilrettelægges med et længere sammenhængende forløb, hvor eleverne arbejder i grupper med idéskabelse og opstart af egen virksomhed eller etablering af nonprofitorganisation. Eleverne arbejder med væsentlige faglige områder inden for såvel kernestof som supplerende stof. Forløbet afsluttes med udarbejdelse af en forretningsplan, som er prøvegrundlag ved den mundtlige prøve. Mundtlig prøve på grundlag af en forretningsplan. Inden prøven sendes forretningsplanerne til censor til gennemsyn. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af sin gruppes forretningsplan. Præsentationen varer ca. 8 minutter. Herefter stilles uddybende spørgsmål til såvel forretningsplanen som øvrigt relateret stof. Det er alene den mundtlige præstation, der bedømmes. Det fremgår af valgfagsbekendtgørelsen, at der BEDØMMELSE I bedømmelsen indgår, i hvor høj grad eksaminanderne er i stand til at opfylde fagets mål. Eksaminanderne skal herunder kunne: - redegøre for og diskutere innovationsproblemstillinger med anvendelse af fagets terminologi, metoder og modeller i en virkelighedsnær kontekst formulere faglig argumentation - demonstrere faglige færdigheder - udvælge, strukturere og formidle fagligt stof fra forretningsplanen i en præsentation Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. (Kilde: læreplanen for Innovation, HTX- bekendtgørelsen 2010, bilag 18) OPGAVENS INDHOLD Problemstillingen for eksamensopgaven i Innovation C, Forår 2013 vil derfor være: At udvikle et immaterielt produkt baseret på oplevelsesøkonomi. At udarbejde en forretningsplan for det udviklede produkt. I opgaven skal markedsundersøgelse, som skal afdække behov for produkt og kundegruppens størrelse. Omfangsmæssigt skal opgaven svare til ca. 15 sider (á 1300 anslag) pr. gruppe. Side 18 af 23

19 1. Basis oplysninger Følgende oplysninger på gruppens medlemmer: Navn: Adresse: Postnummer: Web: CPR Civilstand: Uddannelse: By: Tlf. nr.: : Børn: Nuværende arbejde: 2. Resumé Resuméet skal give læseren et hurtigt overblik over din virksomhedsidé. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen. Resuméet bør placeres i starten af forretningsplanen, men du bør vente med at skrive det til sidst! Resumeet kan have følgende hovedpunkter: Hvem er jeg/vi? Hvad sælger virksomheden? Hvilke og hvor mange kunder? Omsætning det første år? Overskud det første år? Behov for finansiering? 3. Idégrundlag Idégrundlaget er en beskrivelse af virksomheden, set fra de lidt høje luftlag. Idégrundlaget skal bruges til at give dig og dine rådgivere en præcis beskrivelse af kernen i din virksomhedsidé. Hvad er det din virksomhed giver dine omgivelser værditilskrivelse? (Mere detaljerede kunde-, produkt-, økonomiske beskrivelser o.lign skal du udfylde senere i forretningsplanen). Virksomhedens mission: Virksomhedens vision: Virksomhedens idé/eksistensberettigelse: (Kunne være noget om oplevelsesøkonomi) Virksomhedens forretningsgrundlag hvad tjener den penge på?: Forretningsmodel Side 19 af 23

20 Radikal eller inkrementel innovation? Hvilken innovationstype? Hvilken af Druckers 8 årsager til innovation ligger til grund for vores idé? Hvilke idégenereringsmetoder har vi anvendt under udvikling af vores idé? Hvilken metode har vi anvendt for at strukturere vores udviklingsproces? o ( idéscreening: 3 for, 3 imod, Rodgers 6 årsager til diffusion) Hvilken model til innovationsprocessen har vi anvendt? o Push eller pull 4. Personlige ressourcer og mål Derfor starter vi vores egen virksomhed: Uddannelse og erfaring: Økonomi: Viden om ydelsen/produktet: Mine/ vores stærke sider i forhold til virksomheden: Mine / vores svage sider i forhold til virksomheden: Mine/vores arbejdsfunktioner i virksomheden: 5. Produktet / ydelsen Livsnerven i din virksomhed er din ydelse eller produkt. Det er derfor vigtigt, at du analyserer ydelsen/produktet fra mange vinkler. Virksomheden har følgende produkter/varegrupper/ydelser: o Beskrivelse af produktets væsentligste karateristika Behov hos kunden, der dækkes ved produkter/varegrupper/ydelser: o Hvilket behov opfylder produktet: fx ved hjælp af den tredelte produktmodel De vigtigste konkurrenter: o Eksisterer der allerede firmaer som fremstiller/sælger produkter som ligner jeres? Dette skal undersøges og dokumenteres. Stærke og svage sider ved konkurrenterne: (delvis SWOT-analyse baseret på konkurrenters værdikæde) Købsfrekvens/levetid af produkt: Side 20 af 23

21 o Kunne være Plc-kurve Pris for produkt: o Vores pris: o Markedspris: 6. Markedsbeskrivelse Hvem er jeres målgruppe? o Målgruppeanalyse kvalitativ og/eller kvantitativ undersøgelse o Bestemmelse af konkurrencestrategi: Porters Generiske Strategi Hvorfor køber kunden jeres produkt? o Hvilke værdier forventer kunden/bruger at modtage fx oplevelsesøkonomi o Hvilke af Rodgers 6 årsager til diffusion er jeres produkt afhængig af? Vurdering af virksomhedens muligheder på markedet: ( delvis SWOT-analyse i forhold til konkurrenter) Trusler der kan ødelægge mulighederne: (delvis SWOT-analyse i forhold til konkurrenter) 7. Salg og markedsføring: Du har forhåbentlig været meget konkret i din beskrivelse af markedet. Det vil gøre arbejdet med salg og markedsføring meget nemmere. Hvis du præcis ved, hvem du vil ramme, er det nemmere at vælge, hvilke midler du vil bruge i markedsføringen og salgsaktiviteterne. Markedsføring: o Beskrivelse af de 4xP Distributionsform/salgskanaler for produktet: o Kunne være detail-butikker o Kunne være e-commerce, dvs. hjemmesidebaseret Løbende salgs- og markedsføringsaktiviteter efter start: Internet: o Hvad skal gøres? Hvordan? Hvem? Hvornår? Pris? Side 21 af 23

22 Direct Mail: Kundebesøg: Telefonsalg: Annoncering: Tryksager: Skiltning: Præsentationsmateriale: Messe og udstilling: Anden reklame: (tv-reklame?) Årlige omkostninger til markedsføring: Særlig markedsføringsaktivitet ved åbning: o Pris på denne markedsføring: Public Relation (PR) ved åbning af virksomheden: o Historien til journalisten: 8. Organisering af virksomheden: Selskabsform/virksomhedsform o Hvilken selskabsform skal jeres firma være registreret som, hos Selskabsstyrelsen Virksomhedens ejer(e), titler og arbejdsopgaver Krav til beliggenhed / lokale 9. Virksomhedens udvikling - fremtiden Hvordan kan virksomheden udvikle sig hvad angår produkt(er), kunder, andre mål 10. Budgetter Etableringsbudget Salgsbudget Driftsbudget 11. Bilag Side 22 af 23

23 Omfang Uge 13-20, 2013 Eleverne skal kunne: FAGLIGE MÅL FOR FAG - redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf - redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer - redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og nonprofitorganisationers etablering og overlevelse - anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed - redegøre for diffusion af innovationer - anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed. KERNESTOF FOR FAG Kernestoffet er: innovation i samfundet grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer entreprenørskab og forretningsmodeller forretningsplan diffusion team og teamroller. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 23 af 23

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Science & Technology - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Forslag til lektionsplan for Science & Technology Lektionsplanen er vejledende til 75 lektioner af 60 minutters varighed, og kan tilpasses

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 2 opgaver kapitel 1 Innovationsbegrebet 1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME www.ffe-ye.dk Indhold Undervisningsmateriale for Start Up Programme... 1 Læsevejledning... 2 Undervisningsmaterialet... 4 Fase 1: Den studerende vil gerne

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen, hka@nyttf.dk Omslag: Charlotte Eltang Grafisk tilrettelæggelse og

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere