Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land"

Transkript

1 DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de offentlige finanser og modgå udgiftspresset fra en aldrende befolkning. Men når det kommer til at håndtere vækstudfordringen er Danmark blandt de dårligst stillede i EU. Uden yderligere reformer kan Danmark blive et lavvækst-land i en region, der ellers ikke imponerer ved høj vækst sammenlignet med resten af verden. Den danske vækst får baghjul Væksten i dansk økonomi får baghjul af langt de fleste andre lande i både EU og i OECD det kommende årti, hvis ikke vi gennemfører ambitiøse reformer. Selv inklusive de skønnede effekter af skattereformen og reformen af førtidspension og fleksjob kan Danmark i bedste fald se frem til en placering som nummer 15 blandt de mest velstillede lande i Det er kun en lidt bedre placering end i 2011 og langt fra top ti, som vi ellers var en fast bestanddel af tilbage i 1990 erne. Danmarks velstand og placering på velstandsranglisten i 2020 BNP pr. indbygger i købekraftskorrigerede enheder. DK's placering på ranglisten over hver søjle USD USD Nr. 10 på listen 17 Uden tilbagetrækningsaftale 15 Uden nye tiltag 15 Med regeringens 2020-plan 11 Med DI's 2020-plan Anm.: Forløbet uden nye tiltag er skøn inklusive effekten af skattereformen samt reformen af førtidspension og fleksjob. Kilde: DI-beregninger Sagsnr.:

2 Når den danske velstand er lavere relativt til andre lande betyder det, at hver enkelt dansker ikke har råd til at købe de samme varer og tjenester, som er muligt i andre lande. Og det betyder alt andet lige, at der ikke er råd til at tilbyde samme offentlige service som i disse lande. En lang række lande vil således have mulighed for at tilbyde bedre sundhedsbehandling, undervisning, ældrepleje mv. end Danmark. En bred og ambitiøs reformdagsorden kan få os tilbage i førergruppen Kun ved at anlægge en ambitiøs reformdagsorden kan Danmark igen forventes at kunne blande sig i top ti. Der er behov for en meget bred indsats indeholdende tiltag, der øger arbejdsudbuddet og løfter produktiviteten. Reformplanerne i regeringens 2020-plan er et klart og vigtigt skridt i den rigtige retning. Hvis Danmark for alvor skal tilbage mod top ti, må ambitionsniveauet imidlertid øges, og fokus bør i højere grad drejes over på, hvordan virksomhedernes konkurrenceevne kan forbedres. DI har med vores 2020-plan vist, hvad der skal til. Via 25 konkrete mærkesager løftes den underliggende BNP-vækst med omkring en procentpoint, så Danmark igen kommer op omkring de ti mest velstående samfund. EU: Danmark et lavvækstland i en lavvækstregion Danmark kan blive et lavvækst-land i EU Europa-Kommissionen har i foråret offentliggjort en ny rapport ( The 2012 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States ( ) ), der estimerer, hvor stor en vækst de 27 EU-lande kan forventes at få i de kommende årtier i fravær af yderligere reformer. Rapporten tegner desværre et billede af, at Danmark forventes et blive et lavvækst land i en region, der ellers ikke kan prale af vækstrater i den høje ende sammenlignet med resten af verden. Danmark skønnes således, at den underliggende eller strukturelle vækst i dansk økonomi i perioden blot vil være omkring 1,1 pct. Hertil kommer effekten af Tilbagetrækningsaftalen, skattereformen samt reformen af førtidspension og fleksjob, som ikke er indregnet i Kommissionens rapport. Samlet kan der således ventes en vækst på godt 1,4 pct. Det er den ottende laveste vækst blandt de 27 EU-lande. Danmark bagerst i feltet på alle parametre Kommissionens skøn er lavet på baggrund af den forventede udvikling i blandt andet beskæftigelsen, den gennemsnitlige arbejdstid og totalfaktorproduktiviteten. Danmarks dårlige performance gør sig især gældende for produktivitetsvæksten, men også på de øvrige parametre befinder vi os i den nederste halvdel. Danmarks efterslæb til eksempelvis Storbritannien, Sverige og Frankrig kan stort set alene henføres til lavere pro- 2

3 duktivitetsvækst, mens Spanien rykker forbi på en større beskæftigelsesvækst. Danmark er et lavvækst-land i EU - også med Tilbagetrækningsaftalen Gennemsnitlig årlig vækst i strukturel (potentiel) BNP, Polen Slovenien Luxembourg Slovakiet Tjekkiet Bulgarien UK Malta Estland Irland Rumænien Sverige Østrig Frankrig Spanien Finland Belgien Cypern Holland Danmark Litauen Letland Tyskland Italien Ungarn Portugal Grækenland Effekt af Tilbagetrækningsaftale samt reformer af skat, førtidspension og fleksjob 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Pct. Kilde: Europa-Kommissionen, "Ageing Report 2012", Finansministeriet og DI-beregninger. Mål i DI's 2020-plan Samme billede tegner sig, hvis man vender sig mod den seneste rapport fra OECD (Economic Outlook 91). Heri skønnes Danmark at få den fjerde laveste vækst blandt de 34 OECD-lande i perioden Langt til top ti på velstandsranglisten Danmark har langt op til top ti på velstandsranglisten Danmark var tilbage i midten af 1990 erne det sjette rigeste land. Siden da er vi blevet overhalet af en række andre lande og indtager nu en placering som nummer 17. Og med de dårlige udsigter det kommende årti kan vi i bedste fald rykke to placeringer op, især takket være Tilbagetrækningsaftalen. 3

4 Uden nye reformer fastholdes Danmark langt fra top ti BNP pr. indbygger i købekraftskorrigerede enheder, USD Luxembourg 40,5 1 Luxembourg 80,1 1 Luxembourg 97,5 2 Norge 30,9 2 Singapore 59,7 2 Singapore 84,3 3 USA 27,8 3 Norge 53,5 3 Hong Kong 71,5 4 Schweiz 26,4 4 Hong Kong 49,1 4 Norge 67,2 5 Singapore 25,2 5 USA 48,4 5 USA 64,7 6 Danmark 23,2 6 Schweiz 43,4 6 Taiwan 60,2 7 Holland 23,1 7 Holland 42,2 7 Irland 56,0 8 Østrig 23,0 8 Østrig 41,8 8 Schweiz 55,1 9 Canada 22,8 9 Canada 40,5 9 Australien 54,9 10 Hong Kong 22,7 10 Sverige 40,4 10 Østrig 53,9 11 Japan 22,5 11 Australien 40,2 11 Sverige 53,2 12 Tyskland 22,0 12 Irland 39,6 12 Island 52,4 13 Belgien 21,9 13 Island 38,1 13 Holland 52,3 14 Australien 21,7 14 Tyskland 37,9 14 Canada 51,2 15 Frankrig 21,3 15 Belgien 37,7 15 Danmark 49,4 16 Island 20,7 16 Taiwan 37,7 16 Sydkorea 49,2 17 Sverige 20,6 17 Danmark 37,2 17 Tyskland 48,8 18 Italien 20,6 18 Finland 36,2 18 UK 46,9 19 UK 20,3 19 UK 36,1 19 Finland 46,4 20 Irland 18,6 20 Frankrig 35,2 20 Japan 45,8 Anm: Skønnet for 2020 er inklusive effekten af skattereformen samt reformen af førtidspension og fleksjob. Lande der ikke indgik i den tidligere regerings målsætning er markeret med kursiv. Kilde: IMF, EU-Kommissionen, Consensus Economics, FN, FM og DI-beregninger. DI s skøn for velstandsudviklingen frem mod 2020 bygger på fremskrivninger fra blandt andet IMF, Finansministeriet og Consensus Economics. og vejen er blevet længere De seneste skøn fra disse institutioner (herunder det opdaterede forløb for dansk økonomi i Danmarks Konvergensprogram, 2012) har gjort vejen tilbage til top ti endnu længere. Det skønnes nu at kræve et løft i den gennemsnitlige vækstrate i perioden på godt 1 procentpoint. Det er 0,2 procentpoint mere end skønnet for et halvt år siden. Omvendt letter de seneste reformer af skattesystemet samt førtidspension og fleksjob presset lidt. Krævet merrealvækst i BNP for at komme i top 10 i 2020 Løft i gennemsnitlig årlig vækstrate i perioden , pct. Blandt Blandt Blandt OECD-lande IMF-lande OECD-lande (eksklusive Luxembourg) Nyeste skøn med seneste reformer 1,0 0,7 0,4 Nyeste skøn 1,1 0,7 0,5 Tidligere skøn 0,9 0,8 0,4 Kilde: IMF, Kommissionen, Consensus Economics, FN, FM og DI-beregninger. Reformer kan løfte væksten Regeringen har med sin 2020-plan sat reformer på dagsorden. Det er glædeligt. Men regeringens samlede 2020-plan sikrer reelt kun et løft i væksten på 0,2 procentpoint, og det vel at mærke forudsat, at planen gennemføres fuldt ud. Og med de 4

5 allerede vedtagne reformer af skat, førtidspension og fleksjob er der kun udsigt til et yderligere et løft på godt 0,1 pct. Et sådan løft kan ikke flytte Danmark nævneværdigt opad på velstandsranglisten, og der vil fortsat være lang vej tilbage til top ti. Regeringen er for uambitiøs DI mener, at regeringen med deres 2020-plan anlægger et alt for lavt ambitionsniveau. DI fremlagde d. 26. april med En 2020-plan med ambitioner - fordi Danmark skal vinde vores bud på en løsning. De centrale elementer i planen er en lang række arbejdsmarkedsreformer, lavere skattetryk og omprioriteringer af de offentlige udgifter i en mere vækstvenlig retning. DI har anvist en mere ambitiøs vej De 25 konkrete mærkesager i DI s 2020-plan løfter arbejdsudbuddet mere end dobbelt så meget, som i regeringens plan. Og samtidig løftes produktivitetsvæksten, blandt andet som følge af et lavere skattetryk. Samlet set løfter DI s 2020-plan BNPvæksten med omkring 1 procentpoint frem mod Det er mindst fem gange så meget som i regeringens plan, hvilket betyder, at Danmark igen kommer op omkring de ti mest velstående samfund. Reformer kan løfte væksten Bidrag til løft i gennemsnitlig underliggende realvækst, Pct. 1,2 Pct. 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 Regeringens 2020-plan Reformer der øger arbejdsudbud DI's 2020-plan Reformer der løfter produktivitet Kilde: Regeringens 2020-plan "Danmark i arbejde" og DI's 2020-plan "En 2020-plan med ambitioner - fordi Danmark skal vinde". 0,0 5

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere