Brugen af personoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugen af personoplysninger"

Transkript

1 Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006

2 Gode råd om Brugen af personoplysninger Læs i denne pjece om: 1. Hvilke oplysninger er omfattet af persondataloven? 2. Betingelser for behandling af oplysninger 3. Konkrete eksempler 4. Grundlæggende principper, der altid skal overholdes 5. Anmeldelse og tilladelse fra Datatilsynet Som arbejdsgiver er man altid i besiddelse af forskellige personlige oplysninger om de ansatte. Der kan være tale om helbredsoplysninger, lønoplysninger, referencer, uddannelse, advarsler osv. Håndteringen af disse oplysninger er først og fremmest reguleret i persondataloven. Formålet med denne pjece er at give et overblik over de vigtigste regler, der gælder, når man som arbejdsgiver håndterer personlige oplysninger. Pjecen er vejledende og kan ikke erstatte konkret rådgivning. 1. Hvilke oplysninger er omfattet af persondataloven? Alle personlige oplysninger er omfattet af persondataloven, uanset om de findes i en , et word-dokument eller i en fysisk personalesag. Opdeling af personlige oplysninger Når man skal behandle personlige oplysninger, er det vigtigt at gøre sig klart, om der er tale om en almindelig oplysning, en semi-følsom oplysning eller en følsom oplysning. I det efterfølgende skema kan du se, om en oplysning kan betegnes som almindelig, semi-følsom eller følsom. 2

3 Følsomme oplysninger Race, religion, helbred, sex, politik, fagforening Semi-følsomme oplysninger Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold som fx registreret partner, bortvisning fra jobbet, personlighedstest mv. CPR-nummer Almindelige oplysninger Økonomi, skat, gæld, antal sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger som navn, adresse og fødselsdato 2. Betingelser for behandling af personlige oplysninger En behandling kan kun ske, hvis den har et sagligt formål og opfylder en af nedenstående betingelser. Almindelige oplysninger Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren uden videre kan registrere almindelige oplysninger, fordi han normalt har en berettiget interesse deri. Semi-følsomme oplysninger Semi-følsomme oplysninger kan registreres, hvis arbejdsgiver har en berettiget interesse, der klart overstiger hensynet til den ansatte, eller hvis den ansatte har givet samtykke. Desuden kan semi-følsomme oplysninger registreres, hvis det er nødvendigt for at forsvare et retskrav. For eksempel kan arbejdsgiveren opbevare oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med en bortvisningssag eller politianmeldelse og helbredsoplysninger i forbindelse med en sygedagpengesag, arbejdsskade el. lign. Tilsvarende kan advarsler også opbevares uden samtykke også selvom de indeholder semi-følsomme eller følsomme oplysninger. 3

4 Følsomme oplysninger Følsomme oplysninger kan registreres, hvis den ansatte har givet samtykke, eller hvis det er nødvendigt for at forsvare et retskrav, jf. eksemplerne ovenfor. Desuden kan oplysninger om medlemskab af en fagforening registreres, hvis det er nødvendigt for at overholde en overenskomst. Samtykke Når man beder en ansat om at give samtykke til en registrering, skal arbejdsgiveren gøre det klart, hvad der konkret gives samtykke til. Hvis den ansatte selv har givet virksomheden en oplysning, anses den ansatte for at have givet samtykke til, at oplysningen bliver anvendt til forventelige formål. For eksempel at en indhentet straffeattest opbevares i personalesagen. Et samtykke kan til enhver tid kaldes tilbage af den ansatte. 3. Konkrete eksempler Særligt vedr. CPR-nr. Arbejdsgiveren må altid registrere de ansattes personnumre, fordi det er nødvendigt for at kunne foretage indberetning til skattemyndighederne, barselsfond osv. Internet og Registrering og gennemgang af medarbejdernes hjemmesidebesøg og er omfattet af persondataloven. Denne kontrol kræver derfor et sagligt formål, og at medarbejderen er blevet gjort opmærksom på, at færden på internet og bliver registreret og kontrolleret. Et sagligt formål kan være driftsmæssige hensyn, sikkerhedsmæssige hensyn, kontrol med overholdelsen af virksomhedens internet og politik osv. Derfor bør arbejdsgiveren udarbejde en internet- og politik, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt. På kan du hente udkast til formuleringer til både en internet- og en politik. Virksomhedens hjemmeside Arbejdsgiveren kan uden samtykke offentliggøre medarbejdernes navn, stilling, arbejdstelefonnummer og mailadresse på hjemmesiden. Billede, privatadresse og privat telefonnummer kræver udtrykkeligt samtykke fra den ansatte. 4

5 Kreditoplysninger Datatilsynet har udtalt, at der kun kan indhentes kreditoplysninger hos eksempelvis RKI ved særligt betroede stillinger. Ifølge Datatilsynet er for eksempel en almindelig kassemedarbejder ikke at betragte som særligt betroet. Straffeattester Arbejdsgiveren må kræve en straffeattest, hvis der er et sagligt formål med det. Det er for eksempel sagligt at kræve en straffeattest fra medarbejdere, der har adgang til likvide midler. Telefonopkald Der kan som udgangspunkt ikke foretages registrering af medarbejderens udgående telefonopkald. Det er kun tilladt at registrere telefonnumrene, hvis de to sidste cifre af det opkaldte nummer udelades. Har virksomheden et konkret behov for at foretage registrering af udgående telefonopkald, kan Datatilsynet give tilladelse til det. Jobansøgninger og fratrådte medarbejdere Arbejdsgiveren kan opbevare oplysninger om ansøgere, der ikke bliver ansat, samt om fratrådte medarbejdere, så længe det har et sagligt formål. Oplysninger om ansøgere, der bliver anset for ukvalificerede, skal derfor slettes hurtigst muligt, mens oplysninger om kvalificerede ansøgere må opbevares i længere tid, hvis jobansøgeren har givet samtykke til det. Arbejdsgiveren vil sandsynligvis også uden samtykke kunne opbevare oplysningerne i en kortere periode. Det gælder dog ikke følsomme og semi-følsomme oplysninger, for eksempel resultater af en personlighedstest. Oplysninger om fratrådte medarbejdere kan opbevares, så længe der er behov for det. Datatilsynet har oplyst, at i praksis accepteres typisk en opbevaring på fem år og muligvis også længere. Helbredsoplysninger Ved ansættelsen kan arbejdsgiveren kræve oplysninger om sygdomme, der vil have væsentlig betydning for ansættelsesforholdet. I det løbende ansættelsesforhold kan arbejdsgiveren desuden registrere helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af lovkrav. For eksempel hvis der er indgået en 56-aftale (tidligere en 28-aftale) med en kronisk syg. 5

6 Tv-overvågning Her henviser vi til vores pjece Gode råd om tv-overvågning, der kan hentes på 4. Grundlæggende principper, der altid skal overholdes Nedenstående betingelser skal altid være opfyldt før en oplysning kan registreres, uanset om der er givet samtykke: Man skal overholde god databehandlingsskik Registreringen skal altid have et sagligt formål Kun relevante og nødvendige oplysninger må registreres Oplysningerne skal være ajourført. Urigtige og vildledende oplysninger skal slettes eller rettes Oplysningerne må ikke opbevares i længere tid end nødvendigt Oplysningerne skal opbevares sikkert og må ikke kunne komme uvedkommende til kundskab. Den ansattes rettigheder Den ansatte har visse rettigheder, når arbejdsgiveren behandler personlige oplysninger om vedkommende. Der gælder blandt andet en oplysningspligt, en indsigtsret og en indsigelsesret. Oplysningspligten og indsigtsretten gælder dog kun ved elektronisk databehandling og manuelle registre. Det vil sige, at oplysningspligten og indsigtsretten ikke gælder, hvis oplysningerne findes i en samling af manuelle sager, for eksempel hængemapper eller omslag, der ikke er arrangeret efter særlige kriterier, for eksempel alfabetisk. Her gælder altså kun indsigelsesretten. Oplysningspligt Når oplysningerne stammer fra den ansatte selv, er der ingen oplysningspligt, når den ansatte allerede ved, at oplysningerne indsamles og kender formålet med det. Når dette ikke er tilfældet, for eksempel hvis den registrerede oplysning er indhentet hos tredjemand, skal arbejdsgiveren oplyse den ansatte om: hvilken type oplysninger, der registreres formålet med registreringen andre oplysninger, der er nødvendige for, at den ansatte kan varetage sine interesser, for eksempel hvem der modtager oplysningerne, og at den ansatte har indsigtsret. 6

7 Indsigtsret Den ansatte kan kræve at få oplyst: hvilke oplysninger, der behandles om den ansatte behandlingens formål hvem der modtager oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer. Den ansatte har således ikke krav på at få udleveret selve dokumentet eller en kopi deraf. Arbejdsgiveren skal så vidt muligt svare den ansatte inden fire uger. Hvis det ikke er muligt, skal arbejdsgiveren underrette den ansatte om grunden dertil samt om, hvornår den ansatte kan forvente et svar. Den ansatte kan tidligst kræve indsigtsret igen, når der er gået seks måneder, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Indsigelsesret Den ansatte kan kræve, at en oplysning slettes, hvis registreringen er ulovlig, eller hvis den ansatte i øvrigt har vægtige grunde. 5. Anmeldelse og tilladelse fra Datatilsynet Arbejdsgiveren skal søge om tilladelse samt foretage anmeldelse hos Datatilsynet, hvis han/hun registrerer følsomme eller semi-følsomme oplysninger, medmindre dette kun sker undtagelsesvist. Der er ikke krav om anmeldelse, hvis der er tale om helbredsoplysninger, der er nødvendige for at opfylde lovgivningen eller oplysninger, der er nødvendige som følge af kollektive overenskomster. Det kræver Datatilsynets tilladelse at oprette et bortvisningsregister. Anmeldelse til Datatilsynet kan ske via Kontakt Hvis du ønsker yderlige information, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Handel & Service Hotline på

8 Spørg os Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Telefon Telefax

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009.

Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009. Klip fra bogens s. 13-19 2.b Lighedsprincippet Lighedsprincippet er så grundlæggende en værdi i det danske samfund og den danske forvaltning, at vi næsten ikke tænker over det i det daglige. Først hvis

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN Indhold Kapitel 1 ARBEJDSRET OG PERSONDATARET 2 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 LANDKORT OVER LOVGIVNINGEN 3 Om persondataloven og de beslægtede

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug

INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug INTERNETTET billeder - oplysninger - fysiske personer Persondataretten Ytringsfrihed Kunst og journalistik Privat brug Foreningen for Medieret & Entertainment OneWebDay 22.9.2009 Advokat Janne Glæsel jgl@gorrissenfederspiel.com

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere