Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!"

Transkript

1 Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Maj Årg. Nr. 5. Side 1

2 PROKLAMATION! Henrik Nielsen Taxamotor Strategiens Mester Side 2 Henrik Nielsen fik det til at se ud som om Taxamotor bortødede hele sin egenkapital, medens de i virkeligheden kun gjorde klar til at overtage Codan Taxi. Henrik Nielsen eftersøger dog for øjeblikket personer der har kendskab til, hvor Taxamotor selskabernes egenkapital er blevet af; idet han ikke har været i stand til at finde den siden Endvidere søger Henrik Nielsen en rimeligt godt begavet person der kan fortælle ham, hvorfor han skal sige ja, nej og amen samt smække hælene sammen, når John Lindbom taler!

3 Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? Vi her på redaktionen er kommet for skade, at læse Henrik Nielsens artikel i TaxiDanmark. Og nu kan vi ikke finde ud af, hvorvidt Henrik Nielsen ikke vil forstå det skrevne Danske ord eller om han vitterlig ikke forstår Dansk. Men noget er der galt! Vi her på KAT s redaktion kan godt gætte os til, at det er os han hentyder til, når han taler om eksterne skribenter; for der er jo ikke andre end os (og STFF) der tør tale Henrik Nielsen og John Lindbom midt imod. Og det kan ikke være STFF han hentyder til, for de har ikke så skarp en pen som vores, vi har mange års øvelse. Og netop af ovenstående grund, undrer vi os over, hvem der har kaldt Taxamotors vognmænd for dumme. Vi har tværtimod i vores artikel skrevet, at storvognmændene i Taxamotor ikke var dumme, idet de formodentlig har fået deres bestemmende aktieposter i Taxamotor godt betalt. Og disse aktieposter var næppe det papir værd, de var skrevet på, idet Taxamotorselskabernes regnskaber meget stærkt indikerer at hele deres egenkapital er væk. Og på den baggrund, må de siges at være smarte. Men hvad med de små vognmænd? Hvad med de vogn- Side 3

4 mænd der kun har en enkelt bil eller to og som ikke var storaktionærer, men som blot var tvangstilsluttede. Disse vognmænd havde jo i lige så høj grad som de store passet og plejet og værnet om selskabets kunder. Får disse vogne et års pladslejefri? Eller får de på anden måde noget der svarer til det som de store fik? For de bør da være berettigede til at få på lige fod med de andre! Men denne diskussion vil Henrik Nielsen naturligvis ikke ind på. Så er det lettere at kaste nogle grimme beskyldninger ud i luften, uden at skulle være nødsaget til at argumentere for, hvad man siger og for, hvad der rent faktisk foregår. For vi går ud fra, at Henrik Nielsen rent faktisk ikke kan argumentere for, hvorfor de små vognmænd ikke skal have deres forholdsmæssige andel, når de nu i så mange år har passet og plejet selskabets kunder! Og da tvangstilslutningspligten rent faktisk eksisterer og de små vognmænd ikke får lov til at forlade Taxamotor med øjeblikkelig virkning og de heller ikke får noget for salget af Taxamotor, så kan man roligt sige, at de bliver behandlet som livegne bønder; de blev nemlig heller ikke spurgt! Side 4 Hvis vi havde haft et frit marked med fri tilslutning og fri

5 ret til at drive sin egen forretning og oprette sit eget bestillingskontor, så ville Henrik Nielsen have ret, langt hen ad vejen. Men vi har jo netop ikke et frit marked med fri tilslutning; vi har tvangstilslutningspligten og derfor holder argumentationen heller ikke. Alle andre elendigt ledede forretninger, der har fusioneret med større selskaber, har fået et eller andet for det, et eller andet der var kroner og ører værd. Men vognmændene i Taxamotor får intet. Og dette synes uretfærdigt, på grund af tvangstilslutningspligten. Men hvorfor nævner Henrik Nielsen jøderne og nazisterne? Netop dette kunne tyde på, at han ikke kan læse og forstå Dansk! Bl.a. KAT-bladet har draget sammenligninger imellem en vis herre fra Odense og forholdet imellem jøder og nazister, men dette skyldes denne kedelige personages temmelig (i vores øjne) anstrengte forhold til frihed, demokrati, ytringsfrihed samt den frie presse. Men hvis ikke Henrik Nielsen er gift med, eller på anden måde personligt relateret til, denne herre fra Odense, så kan vi ikke forstå, hvorfor han kommer med disse henvisninger. Med mindre det drejer sig om rendyrket propagandistisk tilsvining, som skal retfærdiggøre hans egne manglende evner over for vognmændene i Taxamotor! Og hvad skal vi sige til resten af det, som Henrik Nielsen skriver? Jo, enhver har lov til at skrive pænt om sig selv og enhver har lov til at skrive noget, som prøver på at sætte vedkommende i et Side 5

6 pænere lys, end han egentlig fortjener. Og det er naturligvis også Henrik Nielsens ret, at forsøge at gøre sig selv klogere og smartere end vi tror han er. Hvordan kan Taxamotor uden egenkapital anses for at være ligeværdig partner med Codan Taxi, hvor John Lindbom har sørget for en god og solid økonomi? Vi tror, at Henrik Nielsen kaster blår i øjnene på sig selv! Og vi tror, at hvis ikke 4x35 passer gevaldigt på, så spiser John Lindbom også dem? Side 6 Ulven CODAN Ulven CODAN

7 De fine mænd fra Taxa(motor) i Århus! Som det vides, så har Taxamotor ikke haft den store succes på det sidste, bl.a. har Taxamotorselskaberne, set under en hat, tabt deres egenkapital og dermed været nødsaget til at sælge deres livsværk til pengestærke Codan Taxi. Men ikke alt er gået så galt i Taxamotor. Bl.a. har Taxamotor været den fremmeste når det gjaldt at stjæle de rabatter som selskabet gav til storkunderne fra chaufførernes løn og deres feriepenge, i strid med en afsagt kendelse. Og da Taxamotor også har haft en filial i Århus, så har de gode Århusianere naturligvis også hørt om denne praksis. Og vi ved alle, at jyder er langt smartere end resten af befolkningen, så i Århus har de naturligvis videreudviklet ideen. Når nu Smarte Lars Christiansen fra TaxiNord og John Lindbom og Henrik Nielsen har kunnet få deres chauffører til at betale størsteparten af den rabat deres selskaber giver til deres kunder, hvad kan et par gæve Århusianere så ikke få deres chauffører til? Som sagt, jyderne er lidt smartere end alle andre. Så da Århus Taxa begyndte at give vognmændene boder Side 7

8 for noget chaufførerne havde gjort, ja, så lå det jo lige for, man sendte regningen videre til de dumme chauffører. Vognmændene vidste jo godt, at chaufførerne ikke var i fagforening og at der ikke fandtes nogen stærke fagforeninger af værdi på området. Så hvad var lettere, end at sende regningen videre til chaufførerne. De dumme paphoveder ville såmænd nok bare betale uden at kny. Og ganske rigtigt. Paphovederne betalte. Og hvorfor? Fordi man havde glemt værdien af en stærk fagforening. Til chaufførernes forsvar skal dog siges, at der ikke findes nogen stærke fagforeninger af værdi. Et af de bedste eksempler herpå er netop, at der ikke er blevet gjort noget som helst for at stoppe den dybt ulovlige praksis med at lade chaufførerne betale størsteparten af rabatten til storkunderne. Havde der været fagforeninger af værdi, så var denne praksis for længst stoppet. En bod vedkommer ikke chaufføren. Vognmanden kan irettesætte chaufføren, han kan give ham en advarsel eller han kan sågar fyre ham, men han kan ikke sende en bod videre til chaufføren. En bod er chaufføren uvedkommende. Vi må desværre konstatere, at der forestår et stort, stort udviklingsarbejde. Og så må vi bare håbe på, at Christiansborg politikerne vil sende noget udviklingsbistand over til Århus; idet der til- Side 8

9 syneladende specielt her forestår et stort stykke udviklingsarbejde inde imellem øregangene på de Århusianske taxichauffører! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Som det er vores læsere bekendt, så har vort mangeårige medlem, Kurt Petersen, bedt Taxa om at få at vide, hvad de har af registreringer om ham. Som man kan læse af de kopierede breve og statistikker, så mener Taxa 4x35 ikke at de kan udlevere alt hvad Kurt har bedt om, idet de mener, at det vil være alt for omfattende. Efter hvad vi kan se af det fremsendte materiale, så ville alt hvad Kurt havde bedt om, formodentlig fylde en lastvogn eller to! Taxa 4x35 har en hel A4 side stående om hver eneste tur der er kørt. Hvorfor registrerer Taxa alle de oplysninger? Hvad skal man bruge alle disse oplysninger til? Man har jo overhovedet ikke brug for alle disse oplysninger, man har kun brug for at registrere kontoture og kreditture, alt andet er overflødigt! Og hvad der er endnu værre, så udleverer Taxa alle registreringer til hvem som helst, bare de ringer og beder om oplysnin- Side 9

10 gerne. Både politiet og Jørgen Kjær kan få alt at vide, selvom almindelig anstændighed tilsiger, at man kun udleverer oplysninger til myndighederne, hvis myndighederne kan stille med en dommerkendelse. En dommerkendelse er trods alt borgernes eneste garanti for, at myndighederne må få de oplysninger som de beder om. Det hører med til historien, at Kurt måtte henvende sig til Datatilsynet for at få udleveret disse oplysninger, uanset at loven siger at man har krav på at få alle oplysninger der er registreret om en! Taxa skriver, at da Kurt blev meldt ind, da fik han at vide, at de ville registrere alt om ham. Men dette er ikke helt korrekt, Kurt fik at vide, i lighed med os andre, at de ville registrere chauffør oplysninger samt konto og kreditture. Ingen fortæller os, at vi bliver registreret hvert tredje minut vi er på arbejde, samt at de udleverer det til alle som de mener er kompetente myndigheder. Man kan endvidere også se af materialet, at Taxas registreringer ikke passer med virkeligheden, idet ingen vel vil tro på, at Kurt har været i stand til at leve af ,-kr. indkørt på et halvår. Godt nok er vi i lavtlønsbranchen, men så lavt ligger vi heller ikke. Og hvis dette er standarden på Taxas registreringer, så får vi aldrig elektroniske kørebøger, det tør myndighederne da ikke! Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Taxa 4x35 s generalforsamling. Som bekendt har taxa 4x35 haft generalforsamling og det var noget der forløb i god ro og orden. Alle var tilsyneladende glade og tilfredse med tingenes tilstand i 4x35. Men det ændrer sig måske, når John Lindbom med sit nye fusionerede selskab løber med alle de offentlige kontrakter når de kommer i licitation. Der var to medlemmer af bestyrelsen der forlod denne og der var to nye der stillede op, så de var valgt på forhånd. Det må siges at være en utrolig stor interesse for arbejdet i Taxa. Man kan lige nøjagtigt få det antal mennesker til at stille op, som der skal bruges. Der stiller ikke så mange op, at der bliver kampvalg. Hvad vil disse mennesker sige, når Codan Taxi løber med al deres faste kørsel, så er det nok for sent at vågne op og interessere sig for sin egen forretning. Bestyrelsen ville i fremtiden arbejde for, at man igen skulle til at forbedre sin økonomi, ved at lægge penge til side til fremtidige investeringer. Man afskrev bl.a. hurtigere på sit anlæg, end man oprindeligt havde forestillet sig. Og for at være helt sikre på at økonomien gik i den rigtige retning, så havde man ansat en nyuddannet jurist, vi skyder på mini- Side 14

15 mum ,-kr/mdr., som skulle gennemlæse alle Taxas juridiske kontrakter med bl.a. kunderne. Det drejer sig naturligvis om de kontrakter, som den jurist der sidder i administrationsrådet, har skrevet. Mon ikke man kunne have fået en jurist ude i byen til meget mindre, ved kun at sende de pågældende kontrakter i udbud. Det synes at være lidt økonomisk ubetænksomt, at ansætte en fastansat til den smule arbejde. Hvis Taxa fortsætter i den bane, så tager det ikke lang tid, inden John Lindbom spiser dem med hud og hår! Side 15

16 Bladet Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Stiftet 17 nov Udkommer 10 gange årligt. Redaktion Ansvh. Red. Mogens Jensen Bladet tilsendes foreningens medlemmer, abbonenter, faglige organisationer samt relevante myndigheder. Abonnement for ikke-medlemmer 100 kr./året. KAT tryk og lay-out. Københavns Aktive Taxiforening Københavns Aktive Taxiforening Kontor: Magnoliavej 2, 2000 Frederiksberg Kontortid: Kontor: Mandag Magnoliavej & Onsdag 12:00 2, kld., :00 Frederiksberg (juli dog kun mandag) Kontortid: Mandag Telefon: & Onsdag : Fax: 13: (juli 7918 dog kun mandag) Telefon: 36 adresse: Fax: Kasser Hjemmeside:www.katbladet.dk Andris Kirsteins træffes onsdag. Som medlemmer kan Kasserer optages Andris Taxivognmænd Kirsteins træffes i Danmark, mandage. samt chauffører med gyldigt Som førerkort. medlemmer Kontingent kan optages udgør Taxivognmænd 375,- kr. kvartalet. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør 375,- kr. kvartalet. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 16

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår!

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår! December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og Side 1 Et godt og lykkebringende nytår! Afladshandel i Danmark anno 2009! Taxa-chauffører blæser på loven. Denne overskrift kunne den 10. november

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

S-Posten. Nr. 3-2010 30. årgang. Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3. Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4

S-Posten. Nr. 3-2010 30. årgang. Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3. Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4 S-Posten Socialdemokraterne - Slagelse partiforening Nr. 3-2010 30. årgang Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3 Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4 Helle har min fulde opbaknng!

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Råd til Livet. Rådgivning giver:

Råd til Livet. Rådgivning giver: Bl.a. i dette nummer: Tør du åbne rudekuverterne? Her er der Råd til Livet Der blev løftet en kæmpe byrde væk fra mine skuldre Jeg føler, jeg gør en forskel Kan man måle socialt arbejde? Støt Mødrehjælpen

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere