FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%"

Transkript

1 Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

2 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 36% svaret Meget tilfreds, andre 36% har svaret Tilfreds, 14% Hverken eller, 10% Utilfreds og 5% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. På grund af afrundinger kan det samlede procentpointsum afvige fra 100%. Forældretilfredshed 2014 Gentofte Kommune Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes kommunens aktuelle resultater med landsnormen. Spørgsmål markeret med * er lokale spørgsmål, og indgår ikke i de beregnede indeks. RESULTATER OPDELT PÅ 15 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Gns. - + Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,9 0% 25% 50% 75% 100% Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 3,9. Den højeste score er 5 og den laveste score er 1. Landsgennemsnittet er 3,7, mens den gennemsnitlige score i eksemplet er 3,9. Derfor viser grafen en positiv afvigelse på. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0.

3 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Til højre for figuren sammenlignes resultatet med landsnormen. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Gns. - + Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats ,3 Samarbejdet med personalet ,2 0,3 Børnene imellem ,1 0,0 De fysiske rammer ,1 0% 25% 50% 75% 100% Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

4 SAMLET TILFREDSHED OPDELT PÅ 03 DAGTILBUDSTYPE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Dagplejen 4,5 Vuggestue 4,5 Børnehave 4,2 Integr. institution

5 DE HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 04 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. At dit barn viser begejstring og livsglæde* 4,5 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,4 Aktiviteterne i dagligdagen Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling At dit barn lærer at vise hensyn, vente på tur og lytte til andre i daginstitutionen/dagplejen* 4,0 Kommunikationen (fx via møder, samtaler og mails) fra daginstitutionen/dagplejen til forældre* 3,9 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 3,9 At dit barn lærer at håndtere konflikter i daginstitutionen/dagplejen* 3,8 Lydmiljøet (ro/støj) i daginstitutionen/dagplejen* 3,

6 STØRSTE FORSKELLE IFT. BENCHMARK 05 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til landsnormen. Aktiviteterne i dagligdagen 0,3 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 0,3 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling

7 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 06 Gns. - + Den pædagogiske indsats ,3 Aktiviteterne i dagligdagen ,3 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling ,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling ,3 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,4 0,1 Personalets omsorg for dit barn ,1 0% 25% 50% 75% 100% Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

8 SAMARBEJDET MED PERSONALET 07 Gns. - + Samarbejdet med personalet ,2 0,3 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet ,2 0,1 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter ,2 Kommunikationen (fx via møder, samtaler og mails) fra daginstitutionen/dagplejen til forældre* ,9 0% 25% 50% 75% 100% Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

9 BØRNENE IMELLEM 08 Gns. - + Børnene imellem ,1 0,0 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene ,1 0,0 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn ,1 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

10 DE FYSISKE RAMMER 09 Gns. - + De fysiske rammer ,1 Åbningstiderne De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) ,0 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) ,2 Rengøringsstandarden ,0 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) ,9 Lydmiljøet (ro/støj) i daginstitutionen/dagplejen* ,8 0% 25% 50% 75% 100% Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

11 LOKALE SPØRGSMÅL (1) 10 Dit barns trivsel At dit barn er glad for og trygt ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* Gns. At dit barn har venner i daginstitutionen/dagplejen* ,2 At der er plads til forskellighed i daginstitutionen/dagplejen* ,2 At dit barn indgår aktivt i sociale fællesskaber (fx i situationer med aktivitet/leg og kontakt med andre børn) i daginstitutionen/dagplejen* At dit barn viser begejstring og livsglæde* ,5 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

12 LOKALE SPØRGSMÅL (2) 11 Dit barns personlige kompetencer og mestring At dit barn udvikler en større robusthed ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* Gns. 4,1 At dit barn bliver mere selvhjulpet ved at være i daginstitutionen/dagplejen* ,1 At dit barn lærer at håndtere konflikter i daginstitutionen/dagplejen* ,8 At dit barn lærer at vise hensyn, vente på tur og lytte til andre i daginstitutionen/dagplejen* ,0 At dit barn kan trøstes eller hjælpes til at falde til ro, når han/hun er ked af det eller ophidset* ,1 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

13 RESULTATER OPDELT PÅ 12 BAGGRUNDSOPLYSNINGER På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på baggrundsspørgsmål. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 besvarelser. Kategorier med under 5 besvarelser samles i en gruppe, "Øvrige". Barnets alder 0-11 mrd mrd mrd. 2-3 år 4-5 år 6 år og derover Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,5 4,6 4,1 4,1 Den pædagogiske indsats 4,4 4,5 4,5 4,1 4,1 Aktiviteterne i dagligdagen 4,4 4,4 4,2 4,2 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 4,5 4,5 4,6 4,1 4,1 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,4 4,4 4,2 4,0 4,1 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,2 4,4 4,5 4,1 4,0 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,7 4,7 4,7 4,4 4,2 4,2 4,4 Personalets omsorg for dit barn 4,6 4,7 4,7 4,4 4,1 Samarbejdet med personalet 4,5 4,5 4,5 4,2 4,0 4,4 4,2 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,4 4,5 4,5 4,2 4,0 4,4 4,2 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,5 4,4 4,4 4,2 4,0 4,4 4,2 Børnene imellem 4,4 4,4 4,4 4,2 3,9 4,0 4,1 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,4 4,2 3,9 3,9 4,1 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,4 4,4 4,4 4,2 3,9 4,1 4,1 De fysiske rammer 4,1 4,0 4,0 4,1 Åbningstiderne 4,0 4,2 4,4 4,4 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,0 3,9 4,0 4,0 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 4,1 4,2 Rengøringsstandarden 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 4,0 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 4,2 4,0 3,7 3,7 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

14 RESULTATER OPDELT PÅ 13 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Barnets alder 0-11 mrd mrd mrd. 2-3 år 4-5 år 6 år og derover Total Kommunikationen (fx via møder, samtaler og mails) fra daginstitutionen/dagplejen til forældre* 4,2 4,2 4,2 4,0 3,8 4,1 3,9 Lydmiljøet (ro/støj) i daginstitutionen/dagplejen* 4,4 3,9 3,5 3,8 3,8 At dit barn er glad for og trygt ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* 4,5 4,6 4,6 4,2 3,9 At dit barn har venner i daginstitutionen/dagplejen* 4,1 4,2 4,2 4,2 3,8 4,2 At der er plads til forskellighed i daginstitutionen/dagplejen* 4,4 4,4 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 At dit barn indgår aktivt i sociale fællesskaber (fx i situationer med aktivitet/leg og kontakt med andre børn) i daginstitutionen/dagplejen* 4,2 4,4 4,5 4,2 4,0 At dit barn viser begejstring og livsglæde* 4,5 4,6 4,7 4,5 4,4 4,1 4,5 At dit barn udvikler en større robusthed ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* 4,2 4,1 3,9 3,7 4,1 At dit barn bliver mere selvhjulpet ved at være i daginstitutionen/dagplejen* 4,2 4,2 4,0 3,7 4,1 At dit barn lærer at håndtere konflikter i daginstitutionen/dagplejen* 4,0 4,1 3,9 3,6 3,4 3,8 At dit barn lærer at vise hensyn, vente på tur og lytte til andre i daginstitutionen/dagplejen* 4,1 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 4,0 At dit barn kan trøstes eller hjælpes til at falde til ro, når han/hun er ked af det eller ophidset* 4,4 4,5 4,2 4,0 3,9 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

15 RESULTATER OPDELT PÅ 14 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Barnets køn Dreng Pige Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,2 Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i dagligdagen 4,2 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,1 4,2 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,2 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,4 4,4 Personalets omsorg for dit barn 4,4 Samarbejdet med personalet 4,1 4,2 4,2 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,1 4,2 4,2 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,1 4,2 4,2 Børnene imellem 4,1 4,1 4,1 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,1 4,1 4,1 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,1 4,2 4,1 De fysiske rammer 4,1 4,1 4,1 Åbningstiderne De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,1 4,0 4,0 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 4,2 4,2 4,2 Rengøringsstandarden 4,0 4,0 4,0 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 3,9 4,0 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

16 RESULTATER OPDELT PÅ 15 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Barnets køn Dreng Pige Total Kommunikationen (fx via møder, samtaler og mails) fra daginstitutionen/dagplejen til forældre* 3,9 3,9 3,9 Lydmiljøet (ro/støj) i daginstitutionen/dagplejen* 3,8 3,9 3,8 At dit barn er glad for og trygt ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* 4,4 At dit barn har venner i daginstitutionen/dagplejen* 4,1 4,2 At der er plads til forskellighed i daginstitutionen/dagplejen* 4,2 4,2 4,2 At dit barn indgår aktivt i sociale fællesskaber (fx i situationer med aktivitet/leg og kontakt med andre børn) i daginstitutionen/dagplejen* 4,2 At dit barn viser begejstring og livsglæde* 4,5 4,5 4,5 At dit barn udvikler en større robusthed ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* 4,1 4,1 4,1 At dit barn bliver mere selvhjulpet ved at være i daginstitutionen/dagplejen* 4,1 4,1 4,1 At dit barn lærer at håndtere konflikter i daginstitutionen/dagplejen* 3,8 3,8 3,8 At dit barn lærer at vise hensyn, vente på tur og lytte til andre i daginstitutionen/dagplejen* 4,0 4,1 4,0 At dit barn kan trøstes eller hjælpes til at falde til ro, når han/hun er ked af det eller ophidset* 4,1 4,2 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER OPDELT PÅ 16 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Dansk Andet sprog Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,2 Den pædagogiske indsats 4,2 Aktiviteterne i dagligdagen 4,2 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,2 4,2 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,2 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,4 4,4 Personalets omsorg for dit barn 4,2 Samarbejdet med personalet 4,2 4,2 4,2 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,2 4,2 4,2 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,2 4,2 4,2 Børnene imellem 4,1 4,2 4,1 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,1 4,1 4,1 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,1 4,2 4,1 De fysiske rammer 4,1 4,1 4,1 Åbningstiderne De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,0 4,1 4,0 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 4,2 4,2 4,2 Rengøringsstandarden 4,0 4,0 4,0 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 3,9 4,0 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER OPDELT PÅ 17 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Dansk Andet sprog Total Kommunikationen (fx via møder, samtaler og mails) fra daginstitutionen/dagplejen til forældre* 3,9 4,1 3,9 Lydmiljøet (ro/støj) i daginstitutionen/dagplejen* 3,8 4,1 3,8 At dit barn er glad for og trygt ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* At dit barn har venner i daginstitutionen/dagplejen* 4,2 4,1 4,2 At der er plads til forskellighed i daginstitutionen/dagplejen* 4,2 4,2 At dit barn indgår aktivt i sociale fællesskaber (fx i situationer med aktivitet/leg og kontakt med andre børn) i daginstitutionen/dagplejen* At dit barn viser begejstring og livsglæde* 4,5 4,4 4,5 At dit barn udvikler en større robusthed ved at gå i daginstitutionen/dagplejen* 4,1 4,2 4,1 At dit barn bliver mere selvhjulpet ved at være i daginstitutionen/dagplejen* 4,1 4,2 4,1 At dit barn lærer at håndtere konflikter i daginstitutionen/dagplejen* 3,8 3,9 3,8 At dit barn lærer at vise hensyn, vente på tur og lytte til andre i daginstitutionen/dagplejen* 4,0 4,1 4,0 At dit barn kan trøstes eller hjælpes til at falde til ro, når han/hun er ked af det eller ophidset* 4,1 4,1 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2% beelser: 385 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 77,2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 614 Skole Svarprocent: 85% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Skole Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 502 Svarprocent: 84% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Viborgvej Antal besvarelser: Svarprocent: 75.9% FORÆLDRETILFREDSHED 2011 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Skanderborgvej beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% Vejle Kommune Antal besvarelser: 639 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 81,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 81,6% Vejle Kommune Antal besvarelser: 4.633 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 81,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet November 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg boerneogungeomraedet@frederiksberg.dk 2012/0005170 Forsidefoto : Børne-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere