Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012"

Transkript

1 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet November 2012

2 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2012/ Forsidefoto : Børne- og Ungeområdet November

3 Indhold Indhold... 2 Læsevejledning... 4 Brugertilfredshed i dagtilbud... 5 Samlet tilfredshed med dagtilbud... 5 Samlet tilfredshed med det enkelte dagtilbud (A-G)... 6 Samlet tilfredshed med det enkelte dagtilbud (H-N)... 7 Samlet tilfredshed med det enkelte dagtilbud (P-Æ)... 8 Tilfredshed med det enkelte dagtilbud (A-G)... 9 Tilfredshed med det enkelte dagtilbud (H-N) Tilfredshed med det enkelte dagtilbud (P-Æ) Samlet tilfredshed med dagtilbud fordelt på institutionsstørrelse Samlet tilfredshed med dagtilbud fordelt på driftsform Samlet tilfredshed med dagtilbud fordelt på paraplyorganisation Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe barnet/den unge har været indskrevet i dagtilbud Tilfredshed med den pædagogiske indsats Tilfredshed med samarbejdet med personalet Børnene imellem De fysiske rammer Kendskab til institutionens mad- og måltidspolitik Tilfredshed med efterlevelse af mad- og måltidspolitik og samlet tilfredshed med frokostmåltid Fleksibilitet og valgmuligheder Valg af institutionsplads Tilfredshed med afstand, information og forældrebetaling Forældre der overvejer flytning i forhold til flytteønske Svarprocent for det enkelte dagtilbud Brugertilfredshed i skolen Samlet tilfredshed med skolen Samlet tilfredshed med den enkelte skole Tilfredshed med den enkelte skole Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe eleven har været indskrevet i skolen Tilfredshed med undervisningen Tilfredshed med den pædagogiske indsats Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejledningen Samarbejdet med skolen Tilfredshed med dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre fordelt på skoler Tilfredshed med skolens ledelse fordelt på skoler Tilfredshed skolens evne til at klargøre og formidle sine forventninger til dig som forældre fordelt på skoler Tilfredshed med skolens brug af IT Tilfredshed med skolens IT (f.eks. adgang til netværk og netværkets hastighed, antal computere og deres alder, adgangen til IT m.v.) fordelt på skoler Tilfredshed med skolens brug af IT i undervisningen fordelt på skoler Svarprocent for den enkelte skole Brugertilfredshed i skolefritidsordningerne Samlet tilfredshed med skolefritidsordningen Samlet tilfredshed med den enkelte skolefritidsordning

4 Tilfredshed med den enkelte skolefritidsordning Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe barnet/den unge har været indskrevet i skolefritidsordning Den pædagogiske indsats i skolefritidsordningen Samarbejdet mellem SFO og hjem Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO'en Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO'en og dig/jer som forældre SFO'ens fysiske rammer SFO'ens fysiske rammer indendørs (Lokaler, inventar, plads m.v.) SFO'ens udendørs faciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner m.v.) Trafiksikkerheden mellem skole og SFO'en Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO Generelt om kommunens SFO'er Svarprocent for den enkelte skolefritidsordning Brugertilfredshed i klubberne Samlet tilfredshed med klubberne Samlet tilfredshed med den enkelte klub Tilfredshed med den enkelte klub Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe barnet/den unge har været indskrevet i klub Hvor tit kommer dit barn normalt i klubben? Tilfredshed med aktiviteterne i klubben Tilfredshed med de voksne i klubben Kammeratskab og mobning i barnet/den unges klub Klubbens indendørs og udendørs områder Sikkerheden i trafikken mellem klubben og dit hjemmet Klubbens udeområder (Legeplads, boldbaner m.v.) Klubbens lokaler, møbler, plads m.v. (De fysiske rammer) Forældrenes vurdering af barnet/den unges tilfredshed med klubben Svarprocent for den enkelte klub

5 Læsevejledning Børne- og Ungeområdets brugertilfredshedsundersøgelse 2012 er gennemført på grundlag af Kommunernes Landsforenings nationale spørgeramme. Brugertilfredsheden måles på en 6 trins skala: 1. tilfreds 2. Tilfreds 3. Hverken tilfreds/ 4. Utilfreds Ved ikke/ikke relevant Tilfredse Andre I nogle oversigtstabeller samles tilfreds og Tilfreds under betegnelsen Tilfredse og tilfredse og alle øvrige svarkategorier under betegnelsen Øvrige for at synliggøre den samlede andel Tilfredse og dermed lette overblikket for læseren. Den anvendte skala kan omsættes til et vægtet indeks, svarende til Borgerundersøgelsen , med følgende vægte: 100 = tilfreds 75 = Tilfreds 50 = Hverken tilfreds eller 25 = Utilfreds 0 = Hvor indeksværdien 100 angiver maksimal tilfredshed og indeksværdien 0 angiver maksimal hed. Der indgår samlet besvarelser i dagtilbudsanalysen, besvarelser i skoleanalysen, besvarelser i SFO-analysen og besvarelser i klub-analyse. Institutioner med under fem besvarelser indgår af diskretionshensyn ikke i analysen. 1 Borgernes syn på Frederiksberg Kommune 2012, Promonitor, 16. oktober 2012, side 6 4

6 Brugertilfredshed i dagtilbud Samlet tilfredshed med dagtilbud Dalgas Boulevard 5

7 Samlet tilfredshed med det enkelte dagtilbud (A-G) Dagtilbud grupperet alfabetisk (A-G) 6

8 Samlet tilfredshed med det enkelte dagtilbud (H-N) Dagtilbud grupperet alfabetisk (H-N) 7

9 Samlet tilfredshed med det enkelte dagtilbud (P-Æ) Dagtilbud grupperet alfabetisk (P-Æ) 8

10 Tilfredshed med det enkelte dagtilbud (A-G) Dagtilbud grupperet alfabetisk (A-G) 9

11 Tilfredshed med det enkelte dagtilbud (H-N) Dagtilbud grupperet alfabetisk (H-N) 10

12 Tilfredshed med det enkelte dagtilbud (P-Æ) Dagtilbud grupperet alfabetisk (P-Æ) 11

13 Samlet tilfredshed med dagtilbud fordelt på institutionsstørrelse Samlet tilfredshed med dagtilbud fordelt på driftsform 12

14 Samlet tilfredshed med dagtilbud fordelt på paraplyorganisation Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn 13

15 Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe barnet/den unge har været indskrevet i dagtilbud 14

16 Tilfredshed med den pædagogiske indsats Forældrenes tilfredshed med institutionens pædagogiske indsats belyses på 15 dimensioner. 15

17 Tilfredshed med samarbejdet med personalet Forældrenes vurdering af samarbejdet med institutionens personale belyses på 7 dimensioner. Børnene imellem Forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at skabe gode relationer børnene imellem belyses i fire dimensioner. 16

18 De fysiske rammer Forældrenes vurdering af de fysiske rammer belyses i 5 dimensioner Kendskab til institutionens mad- og måltidspolitik Tilfredshed med efterlevelse af mad- og måltidspolitik og samlet tilfredshed med frokostmåltid 17

19 Fleksibilitet og valgmuligheder For forældre der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbud, belyses tilfredsheden med med valgmuligheder og fleksibilitet. Valg af institutionsplads Forældrenes tilfredshed med grundlaget for valg af institution og eventuelle overvejelser omkring flytning m.v. belyses. 18

20 Tilfredshed med afstand, information og forældrebetaling Forældre der overvejer flytning i forhold til flytteønske 19

21 Svarprocent for det enkelte dagtilbud

22 Brugertilfredshed i skolen Samlet tilfredshed med skolen Samlet tilfredshed med den enkelte skole 21

23 Tilfredshed med den enkelte skole Tilfredsheden specificeret på de seks svarkategorier. 22

24 Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe eleven har været indskrevet i skolen 23

25 Tilfredshed med undervisningen Falkoner Allé 24

26 Tilfredshed med den pædagogiske indsats 25

27 Uddannelsesvejledning Forældrenes tilfredshed med uddannelsesvejledningen, for unge i 7. til 10. klasse belyses. Uddannelsesvejledningen 26

28 Samarbejdet med skolen 27

29 Tilfredshed med dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre fordelt på skoler 28

30 Tilfredshed med skolens ledelse fordelt på skoler 29

31 Tilfredshed skolens evne til at klargøre og formidle sine forventninger til dig som forældre fordelt på skoler 30

32 Tilfredshed med skolens brug af IT Nordre Fasanvej 31

33 Tilfredshed med skolens IT (f.eks. adgang til netværk og netværkets hastighed, antal computere og deres alder, adgangen til IT m.v.) fordelt på skoler 32

34 Tilfredshed med skolens brug af IT i undervisningen fordelt på skoler 33

35 Svarprocent for den enkelte skole Den samlede svarprocent for skolerne under ét blev 45,7%. 34

36 Brugertilfredshed i skolefritidsordningerne Samlet tilfredshed med skolefritidsordningen Forældrenes samlede tilfredshed med barnet/den unges skolefritidsordning Samlet tilfredshed med den enkelte skolefritidsordning Svarkategorien tilfredse og Tilfredse er slået sammen for at lette sammenligningen. Tilfredshed med den enkelte skolefritidsordning Tilfredsheden specificeret på de seks svarkategorier 35

37 Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn 36

38 Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe barnet/den unge har været indskrevet i skolefritidsordning 37

39 Den pædagogiske indsats i skolefritidsordningen Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats i SFO'en belyst på 12 dimensioner. 38

40 Samarbejdet mellem SFO og hjem Forældrenes vurdering af samarbejdet mellem SFO'en og hjemmet belyst på tre dimensioner. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO'en Forældrenes vurdering af samarbejdet mellem skole og skolefritidsordning. 39

41 40

42 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO'en og dig/jer som forældre 41

43 SFO'ens fysiske rammer Forældrenes vurdering af SFO'ens fysiske rammer belyst på fire dimensioner 42

44 SFO'ens fysiske rammer indendørs (Lokaler, inventar, plads m.v.) 43

45 SFO'ens udendørs faciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner m.v.) 44

46 Trafiksikkerheden mellem skole og SFO'en 45

47 Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO Generelt om kommunens SFO'er 46

48 Svarprocent for den enkelte skolefritidsordning Den samlede svarprocent for skolefritidsordningerne under et blev 46,9%. 47

49 Brugertilfredshed i klubberne Samlet tilfredshed med klubberne Samlet tilfredshed med den enkelte klub Svarkategorien tilfredse og Tilfredse er slået sammen for at lette sammenligningen. 48

50 Tilfredshed med den enkelte klub Tilfredsheden specificeret på de seks svarkategorier. 49

51 Samlet tilfredshed sammenholdt med respondentens køn Samlet tilfredshed sammenholdt med hvor længe barnet/den unge har været indskrevet i klub 50

52 Hvor tit kommer dit barn normalt i klubben? 51

53 Tilfredshed med aktiviteterne i klubben Forældrenes tilfredshed med aktiviteterne i klubben. Gammel Kongevej 52

54 Tilfredshed med de voksne i klubben Forældrenes tilfredshed med de voksne i klubben. 53

55 Kammeratskab og mobning i barnet/den unges klub Forældrenes vurdering af kammeratskabet i barnet/den unges klub. Klubbens indendørs og udendørs områder Forældrenes vurdering af klubbens indendørs- og udendørsområder. 54

56 Sikkerheden i trafikken mellem klubben og dit hjemmet 55

57 Klubbens udeområder (Legeplads, boldbaner m.v.) Forældrenes vurdering af klubbens udeområder. 56

58 Klubbens lokaler, møbler, plads m.v. (De fysiske rammer) Forældrenes vurdering af klubbens lokaler. Forældrenes vurdering af barnet/den unges tilfredshed med klubben 57

59 Svarprocent for den enkelte klub Den samlede svarprocent for klubberne under ét blev 57,1%. 58

60 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Okt SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2, 5, 7-12, 14-18, 19, 22, 23-27, 28-31, 33-39, 40-43, og 48. 1

61 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I XXX KOMMUNE Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår anonymt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dagtilbuddet. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. For børn i særlige dagtilbud kan det være, at ikke alle spørgsmål opleves relevante fx spørgsmål om valg af tilbud. Du er sikret anonymitet! Undersøgelsen er fortrolig. Ingen i dit barns dagtilbud vil få dine svar at se. [Surveyleverandør eller X kommune] sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad netop du har svaret. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen XXX Kommune 2

62 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 1. Aktiviteterne i dagligdagen 2. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 6. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 7. Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 8. Den tid, personalet har til dit barn 9. Personalets engagement i hverdagen 10. Personalets omsorg for dit barn 11. Personalets faglige niveau 12. Personalet pædagogiske indsats i forhold til dit barn Samarbejdet med personalet De følgende spørgsmål handler om din tilfredshed med samarbejdet med personalet. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 13. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 14. Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 15. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 16. Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 17. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 18. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 3

63 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Børnene imellem I denne del spørger vi til din tilfredshed med relationerne mellem børnene og personalets indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 19. Dit barns forhold til de andre børn 20. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 21. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 22. [Hvis barnet er +3 år/børnehave] Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv De fysiske rammer De følgende spørgsmål omhandler de fysiske rammer i dagtilbuddet. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 23. Åbningstiderne 24. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 25. De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 26. Rengøringsstandarden 27. Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) Eventuel frokostmåltid 28. Tilbydes der et frokostmåltid i daginstitutionen eller dagplejen? Sæt ét kryds Ja Gå til spørgsmål 29 Nej Gå til spørgsmål 32 HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 29. Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? 4

64 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Kun relevant for daginstitutioner 30. Er frokostmåltidet arrangeret af kommunen eller af forældrebestyrelsen? Sæt ét kryds Kommunen Forældrebestyrelsen Ved ikke 31. Er frokostmåltidet leveret udefra eller tilberedt i institutionen? Sæt ét kryds Leveret udefra Tilberedt i institutionen Ved ikke Din samlede tilfredshed Det næste spørgsmål handler om din samlede tilfredshed med dagtilbuddet. HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 32. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Fleksibilitet og valgmuligheder De følgende spørgsmål omhandler fleksibiliteten og valgmulighederne i kommunen. 33. Har du inden for det seneste år skullet vælge dagtilbudsplads til dit barn, [BARNETS NAVN]? fx i forbindelse med at barnet er startet i institution eller har skiftet institution? Ja Gå til spørgsmål 34 Nej Gå til spørgsmål 37 5

65 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Nedenstående spørgsmål besvares kun af forældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 34. Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) 35. Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 36. Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 37. Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 38. Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 39. Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Valg af institutionsplads I denne del spørger vi ind til valget af dagtilbud. 40. Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? Sæt ét kryds Den var 1. prioritet Den var 2. prioritet Den var 3. prioritet Havde ingen særlige ønsker Pladsen var uønsket Det er ikke muligt at prioritere i kommunen. 41. I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller naturlige skift pga. overgang til fx børnehave eller skole. Sæt ét kryds I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 6

66 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 42. Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte dagtilbudsplads. Sæt ét kryds Dagpleje Vuggestue Aldersintegreret institution Børnehave 43. Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte dagtilbudsplads. Sæt eventuelt flere krydser Manglende trivsel Adfærdsproblemer Den pædagogiske indsats Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud Niveauet for forældrebetaling Den etniske/sociale sammensætning Ideologiske/religiøse årsager Andre årsager Om dig og dit barn Her i den sidste del af spørgeskemaet er der en række spørgsmål om dig og dit barn. 44. Hvad er barnets alder? Notér venligst alder pr. dags dato år måneder 45. Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primære husstand, (inklusiv [BARNETS NAVN])? Sæt ét kryds eller derover 7

67 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 46. I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand (inklusive [BARNETS NAVN])? Sæt ét eller flere krydser 0 2 år 3 5 år 6 9 år år år 18 og derover 47. Hvad er dit barns køn Sæt ét kryds Dreng Pige 48. Hvad er dit køn? Sæt ét kryds Mand Kvinde Ønsker ikke at oplyse 49. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse 50. Hvor længe har dit barn været indskrevet i dagtilbuddet? Sæt ét kryds 6 måneder eller kortere tid 7-11 måneder 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7 år eller længere tid 8

68 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen 51. Hvad er din civilstand Sæt ét kryds Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse 52. Hvad er din alder? Notér venligst alder pr. dags dato år 53. Hvad er din højest fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds Skole klasse Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX) (2-3årig ungdomsuddannelse) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social og sundhedsassistent) Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (fx, økonoma, maskintekniker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (fx folkeskolelærer, teknikumingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (universitetsuddannede, fx læge, gymnasielærer, jurist, ingeniør, forsker (ph.d.)) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Tak for hjælpen 9

69 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Okt SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-3, 5, 10-11, 13-16, 18, 19-21, og

70 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED SKOLERNE I XXX KOMMUNE Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår anonymt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dit barns skole. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. Du er sikret anonymitet! Undersøgelsen er fortrolig. Ingen i dit barns skole vil få dine svar at se. [Surveyleverandør eller X kommune] sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad netop du har svaret. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen XXX Kommune 2

71 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Undervisningen De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med undervisningen. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 1. Dit barns faglige udbytte af undervisningen 2. Den faglige kvalitet af undervisningen 3. Det generelle faglige niveau blandt de lærere, der er tilknyttet dit barn 4. Undervisningsmaterialets kvalitet (dvs. relevans, aktualitet og stand af fx bøger, kort og computere) Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 5. Skolens indsats for at udfordre dit barn 6. Skolens indsats for at udvikle dit barns alsidige personlige kompetencer (fx nysgerrighed, evne til at sætte sig mål, handle og tænke kreativt og selvstændigt) 7. Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 8. Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 9. Skolens indsats for at begrænse mobning 10. Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen, fx udflugter i skoven eller til museer 11. Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen 12. Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen 13. Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 14. Lærernes indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 15. Antallet af lærere i forhold til antallet af elever i klassen 16. Udskiftningen blandt lærerne tilknyttet dit barns klasse 3

72 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Samarbejdet mellem skole og hjem De næste spørgsmål handler om samarbejdet mellem skole og hjem. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 17. Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/ jer som forældre 18. Skolens ledelse Skolens fysiske rammer De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med skolens fysiske rammer. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 19. Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 20. Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner, mv.) 21. Trafiksikkerheden mellem skole og hjem Eventuel madordning 22. Er der madordning på dit barns skole? Sæt ét kryds Ja Gå til spørgsmål 23 Nej Gå til spørgsmål 24 HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 23. Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen? 4

73 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen Din samlede tilfredshed Det næste spørgsmål handler om din samlede tilfredshed med dit barns skole. HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 24. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? Om dig og dit barn Den sidste del af spørgeskemaet handler om dig og dit barn. 25. Hvilket klassetrin går dit barn i? Sæt ét kryds 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 26. Hvad er barnets alder? (Notér venligst alder pr. dags dato) år 27. Hvad er dit barns køn? Sæt ét kryds Dreng Pige 5

74 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen 28. Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primære husstand (inklusiv [BARNETS NAVN])? Sæt ét kryds eller derover 29. I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand (inklusive [BARNETS NAVN])? Sæt ét eller flere krydser 0 2 år 3 5 år 6 9 år år år 18 og derover 30. Hvad er dit køn? Sæt ét kryds Mand Kvinde Ønsker ikke at oplyse 31. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse 32. Hvad er din civilstand? Sæt ét kryds Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse 6

75 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med skolerne i kommunen 33. Hvad er din alder? Notér venligst alder pr. dags dato år 34. Hvad er din højest fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds Skole klasse Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX) (2-3årig ungdomsuddannelse) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social og sundhedsassistent) Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (fx, økonoma, maskintekniker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (fx folkeskolelærer, teknikumingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (universitetsuddannede, fx læge, gymnasielærer, jurist, ingeniør, forsker (ph.d.)) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Tak for hjælpen 7

76 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen Dec SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-12, 13, 15-21, og

77 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED SFO/FRITIDSHJEM I XXX KOMMUNE Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår anonymt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dit barns SFO/fritidshjem. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. Du er sikret anonymitet! Undersøgelsen er fortrolig. Ingen i dit barns SFO/fritidshjem vil få dine svar at se. [Surveyleverandør eller X kommune] sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad netop du har svaret. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen XXX Kommune 2

78 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 1. Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 2. Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem 3. Det generelle faglige niveau blandt det personale, der er tilknyttet dit barn 4. Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 5. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 6. SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 7. SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning 8. Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene 9. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 10. Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 11. Personalets engagement i hverdagen 12. Antallet af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/ fritidshjem Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem De næste spørgsmål handler om samarbejdet mellem dit barns SFO/fritidshjem og hjem. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 13. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 14. Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 15. Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem 3

79 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen SFO/fritidshjemmets fysiske rammer De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med SFO ens/fritidshjemmets fysiske rammer. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 16. SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 17. SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner mv. 18. Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem? (Hvis SFO/ fritidshjem og skolen ligger samme sted, skal du sætte kryds i Ved ikke/ikke relevant ) 19. Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO/fritidshjem Eventuel madordning 20. Er der madordning på dit barns SFO/fritidshjem? Sæt ét kryds Ja Gå til spørgsmål 21 Nej Gå til spørgsmål 22 HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 21. Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen? Din samlede tilfredshed Det næste spørgsmål handler om din overordnede tilfredshed med dit barns SFO/fritidshjem. HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 22. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO/fritidshjem? 4

80 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen Om valgmuligheder De næste spørgsmål handler om din tilfredshed med kommunens udbud af SFO er/fritidshjem, herunder dine valgmuligheder. Måske oplever du ikke, at du har reelle muligheder for at vælge mellem forskellige SFO er/ fritidshjem. Alligevel vil vi gerne høre din tilfredshed med de muligheder, kommunen udbyder. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 23. Kommunens udbud af SFO er/ fritidshjem/ fritidsklubber 24. Ventetiden på en plads i SFO/fritidshjem 25. Størrelsen af forældrebetaling i SFO/fritidshjem 26. SFO ens/ fritidshjemmets åbningstider Om dig og dit barn Den sidste del af spørgeskemaet handler om dig og dit barn. 27. Hvilket klassetrin går dit barn i? Sæt ét kryds 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 28. Hvad er barnets alder? (Notér venligst alder pr. dags dato) år 29. Hvad er dit barns køn? Sæt ét kryds Dreng Pige 5

81 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen 30. Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primære husstand (inklusiv [BARNETS NAVN])? Sæt ét kryds eller derover 31. I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand (inklusive [BARNETS NAVN])? Sæt ét eller flere krydser 0 2 år 3 5 år 6 9 år år år 18 og derover 32. Hvad er dit køn? Sæt ét kryds Mand Kvinde Ønsker ikke at oplyse 33. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse 34. Hvad er din civilstand Sæt ét kryds Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse 6

82 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med SFO / fritidshjem i kommunen 35. Hvad er din alder? (Notér venligst alder pr. dags dato) år 36. Hvad er din højest fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds Skole klasse Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX) (2-3årig ungdomsuddannelse) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social og sundhedsassistent) Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (fx, økonoma, maskintekniker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (fx folkeskolelærer, teknikumingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (universitetsuddannede, fx læge, gymnasielærer, jurist, ingeniør, forsker (ph.d.)) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Tak for hjælpen 7

83 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med klubberne i kommunen Okt SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 3-4, 8-9, og

84 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med klubberne i kommunen VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED KLUBBERNE I XXX KOMMUNE Vejledning Du kan vælge blandt x sprog: Spørgeskemaet kan besvares på dansk, xxx, xxx, xxx eller xxx. Du vælger sprog ved at klikke på flagene nederst på denne side. Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af pilene nederst på hver side. Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos [Surveyleverandør eller X kommune], hvor den indgår anonymt i en samlet database med alle besvarelser. Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dit barns klub. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra dine egne erfaringer og holdninger, og at du besvarer spørgeskemaet ud fra det barn, som står angivet i skemaet. Du er sikret anonymitet! Undersøgelsen er fortrolig. Ingen i dit barns klub vil få dine svar at se. [Surveyleverandør eller X kommune] sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad netop du har svaret. Når du har besvaret alle spørgsmål, har du mulighed for at udskrive din besvarelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til xxx. Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Med venlig hilsen XXX Kommune 2

85 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med klubberne i kommunen Om dit barns brug af klubben 1. Hvor tit kommer dit barn normalt i klubben? Sæt ét kryds 3-5 gange om ugen eller mere 1-2 gang om ugen En gang imellem, men ikke hver uge Aldrig Hvis Aldrig afsluttes besvarelsen. Din tilfredshed med aktiviteterne i klubben De følgende spørgsmål handler om din tilfredshed med aktiviteterne i klubben. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 2. Aktiviteterne i klubben (spil, legeredskaber mv.) 3. Dit barns mulighed for at bevæge dig i klubben fx i form af leg, sport og løb 4. Dit barns mulighed for at vælge mellem forskellige klubber Din tilfredshed med de voksne i klubben De næste spørgsmål handler om din tilfredshed med de voksne i klubben. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 5. De voksnes evne til at hjælpe dit barn til at være en god ven og have det godt sammen med andre 6. De voksnes evne til at få dit barn til at føle dig tryg og glad 7. De voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier 8. Den tid, de voksne har til dit barn 9. Antallet af voksne, der er på arbejde, når dit barn er i klubben 10. De voksnes evne til at lytte til de forslag, dit barn kommer med 3

86 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med klubberne i kommunen Din tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder Her følger spørgsmål om din tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder. HVOR TILFREDS ER DU MED: Sæt ét kryds i hver række tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 11. Klubbens lokaler, møbler, plads mv. (de fysiske rammer) 12. Klubbens udendørsområder (legeplads, boldbaner mv.) 13. Sikkerheden i trafikken mellem klubben og dit hjem Din samlede tilfredshed Det næste spørgsmål handler om din samlede tilfredshed med klubben. HVOR TILFREDS ER DU: Sæt ét kryds tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ Utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 14. Hvor tilfreds er du samlet set med den klub, dit barn går i? Om dig og dit barn Den sidste del af spørgeskemaet handler om dig og dit barn. 15. Hvilket klassetrin går dit barn i? Sæt ét kryds 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 16. Hvad er dit barns alder? (Notér venligst alder pr. dags dato) år 17. Hvad er dit barns køn Sæt ét kryds Dreng Pige 4

87 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med klubberne i kommunen 18. Hvor mange hjemmeboende børn er der i barnets primære husstand (inklusiv [BARNETS NAVN])? Sæt ét kryds eller derover 19. I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der hjemmeboende børn i barnets primære husstand (inklusive [BARNETS NAVN])? Sæt ét eller flere krydser 0 2 år 3 5 år 6 9 år år år 18 og derover 20. Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds Dansk Andet sprog Ønsker ikke at oplyse 21. Hvad er din civilstand Sæt ét kryds Samboende/gift Enlig Ønsker ikke at oplyse 22. Hvad er din alder? (Notér venligst alder pr. dags dato) år 5

88 Undersøgelse af forældres brugertilfredshed med klubberne i kommunen 23. Hvad er din højest fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds Skole klasse Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) Studentereksamen, HF, Højere Handelseksamen (HH/HHX) (2-3årig ungdomsuddannelse) Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social og sundhedsassistent) Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed (fx, økonoma, maskintekniker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed (fx folkeskolelærer, teknikumingeniør, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere (universitetsuddannede, fx læge, gymnasielærer, jurist, ingeniør, forsker (ph.d.)) Anden uddannelse Ønsker ikke at oplyse Tak for hjælpen 6

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE, DER GÅR I KLUB Til kommunen: Dette spørgeskema er udarbejdet på baggrund af pilotprojektet i 2009-10, men omfattet af anbefalingen i økonomiaftalen for

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 614 Skole Svarprocent: 85% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Skole Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 502 Svarprocent: 84% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2% beelser: 385 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 77,2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet?

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? 0% 0% 100% 1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? Dagplejen Bagperronen Dagplejen Myretuen Dagplejen Nordstjernen Børnehaven Bybjerget Børneinstitutionen Broparken Vuggestuen Bybjerget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Viborgvej Antal besvarelser: Svarprocent: 75.9% FORÆLDRETILFREDSHED 2011 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Skanderborgvej beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere