Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem"

Transkript

1 Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015

2 Udgivet i Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, som kilde. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 2 Udgivet i 2015

3 Indhold Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem 4 3

4 Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 4 Udgivet i 2015

5 Jp 27/11 38[1] Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem! Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem AF SOGNEPRÆST KAJ MUNK SIDEN mit aabne Brev i Jyllandsposten af 17. ds. er det strømmet ind til mig med lukkede, saa jeg har kunnet være en lille Smule paa Vej til at føle mig som et lille Stykke af en Chamberlain. Ak ja, som en Chamberlain. Efter Sigende Manden, hvem Titusinde takkede, fordi han ikke udrettede noget. Naa, det har nu ikke været Tak altsammen. Mange hjertelige Haandtryk har naaet mig og har styrket min Tro paa, at her blev der rørt ved en Sag, der brændte i Sindene. Og jeg kan ikke andet end sige Tak for alle disse Haandtryk. Det er stundom styrkende at staa alene, men der kan ogsaa være Kræfter i at have Venner i Følge. Men som sagt, jeg har ogsaa faaet andet end Venkabsbeviser. Især fra Norge har de været flinke til at sende mig deres fnysende Foragt med et 15 Øres Frimærke, ofte med et Billede paa af Næstekærlighedsapostlen og Menneskeforstaaeren Nansen. Det, der har opbragt Godtfolk saa glødende, er, at jeg vil henvende gode Ord til en Mand med saa blodbesudlede Hænder som Abessinier-Slagteren. Jeg tilstaar med et Smil, at jeg hører til de Stormagter, der endnu ikke har anerkendt Abessiniens Erobring. Men maaske maa jeg lige gøre opmærksom paa, at i disse Dage har England gjort det. Maaske jeg ogsaa maa minde om, at intet Land ejer Kolonier uden at have dræbt og uden stadig at maatte dræbe. Tag saa Konsekvensen og afbryd enhver Forbindelse med enhver Kolonimagt, mine ærede Damer af begge Køn. Var England, var Frankrig rede til at tilbyde Italien en eneste af sine egne Kolonier for at redde Ætioperens Trone? Var de da rede til for Fredens, for Retfærdighedens Skyld at gaa i Krig mod Fredsforstyrreren, da det virkelig gjaldt? Meldte De Dem selv som Frivillige under de ætiopiske Faner, mine Damer? Naa ikke, jamen lad os saa gaa varsomt med Dørene, alle vi, der svigtede! Men hertil kommer, at Jødernes Stilling er i Øjeblikket saa fortvivlet, at naar der i Gadens Mørke dukker en kraftigt udseende Herre op, uden at have Tid eller Raad til forinden at spørge ham ud om Navn og Stilling og afæske ham eventuel Vandelsattest. Det kunde jo dog være, han vilde hjælpe. Ja, om han saa var Indbrudstyv af Profession og paa Vej hjem fra et Rovmord, kunde det være, han vilde hjælpe. Intet Middel uforsøgt, intet Middel uforsøgt, saadan maa det hedde i denne Nødens Stund. * Der er naturligvis ogsaa Brevskrivere, der gør sig Ulejlighed med at forklare mig, at Jøderne har det saamænd ikke saa slemt, eller at de ligger saamænd kun, som de har redet. Nogen beviser endda ud fra Skriften, at Israels Folk er jo under Guds Forbandelse, og der skal vi kønt lade det blive, hvis vi da vil være gode kristne Mennesker. Med saadanne forvildede Sind er der næppe andet at stille op end med hin jødiske Yngling at bede: Fader, Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 5 Udgivet i 2015

6 forlad dem, for de vide ikke, hvad de sige! - Der er ogsaa en enkelt jødisk Brevskriverske, der er yderlig ophidset over, at jeg kan tænke mig den Mulighed at ville have anvist Jøderne et Land; nej, de vil blive boende, hvor de bor og have det rart. Ak, det var ikke blot de franske Emigranter, der intet fik lært og intet glemt. - Og der er et Brev fra en gammel Mand, der baade har glemt og især lært, lært af Livet og set sig om i Alverden; hold Dem fra det Spørgsmaal, skriver han, egentlig saa kønt, det har for dybe Rødder og er altfor indfiltret, det er skæbnebestemt, Mennesker løser det ikke. En skummel Sjæl spørger mig, om jeg er klar over, at Aksen Vedersø -Rom gaar over Sønderjylland, og at de danske Sønderjyder kommer til at undgælde for min Forfængeligheds Skyld. Det er smaat tænkt om Hitler, det er fejgt tænkt, og det er beskidt tænkt om mig. En tidligere Minister hvæser, om maa jeg raabe om Hjælp til ham ingen Sag er mig for hellig til at bringe som Offer for at faa Lov til at se mit eget Navn paa Tryk. Jajaja, i Vorherres store zoologiske Have maa der naturligvis ogsaa være Lamaer. * Og endelig er der jo Tilraabene fra den udstrakte Fagforening, der hedder Hændernei-Skødet. Tilraab lige fra det kolossalt vittige naa, hvad har han saa svaret? til det skuldertræksopgivende: Han har jo taget sit Standpunkt, og det skal der mer end en vestjydsk Præst til at rokke ved. Jeg ved ikke, hvormeget der skal til for at rokke en Diktator. Men jeg ved, at Sandheden skal siges. Og jeg ved, at Sandheden i sig selv har Kræfter, ganske uafhængigt af, hvem der saa bærer den frem. Om det saa kun er mig. Hvorfor for Resten kun? Det vilde jo være hyklerisk Beskedenhed at nægte, at for Tiden er - med Rette eller Urette - jeg en af dem her i Landet, hvis Ord man lægger Mærke til. Om rundt omkring i Landene de Mænd og Kvinder, hvis Ord har Vægt og som føler menneskeligt i denne Sag, tiltalte il Duce paa samme Vis, var vi trods Kanonernes Fraværelse dog en ogsaa synlig Magt. Ringe er Magten i det Bly, der blev til Kugler, over for Magten i det Bly, der blev til Skrift, fyndsprogede Georg Brandes engang, og selv ikke disse Aar har formaaet at gøre den Tanke til bar Løgn. Netop vi, der er dogmeuhildede nok til at se en Mening i Autoritasprincippet, har Ret til og yderlig Pligt til at protestere mod, at det mister sin Mening, profaneres og saares dødeligt af Lidenskaber, der intet har med det at gøre. At Liberalisterne, der alle Dage har smædet Mussolini, nu smæder ham ogsaa for dette, kan intet Indtryk ventes at gøre paa ham. Det er de Folk rundt i Landene, der har forstaaet ham og fulgt ham, som med største Vægt kan sige til ham: Her er der ved at ske noget, hvor Kongen forraader Kongedømmets Ide. Alt dette er saa selvfølgeligt, at det er ufatteligt, der behøves Kommentarer. Og hvad skal det betyde, at man næsten medlidende siger vestjydsk Præst? Der eksisterer ingen Præst i nogen Afkrog af de 5 Verdensdele, uden at han ved, at det var en Tømrersvend fra Herregud et eller andet Rødby, der slog det romerske Verdensrige over Ende. Hvorledes bar han sig ad? Han spurgte ikke efter Magt eller Logik eller Kunst eller noget af alt det andet, der brammes med i Realiteternes Verden. Han handlede blot ud af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 6 Udgivet i 2015

7 det skjulte og betvivlbare, der hedder Tro. Den Tro, der tvinger enhver, som har den, til at handle, uden først at spørge efter, hvordan det Uger sig ud, og Muligheden for Resultater, og er det ikke klogest at holde sig tilbage osv. - Og hvorfor tale haansk om vestjydsk? Vestjydsk d. v. s. dansk. Saalænge Danmark er et Rige, Danskerne et Folk, har vi et Ansigt, og ve os, om vi gør os selv for smaa til at turde vise det! Derfor er det, jeg siger: Det jødiske Spørgsmaal er blevet et af Tidens allermest brændende. For Guds Skyld, for den hvide Races Æres Skyld, i Menneskeværdighedens og Næstekærlighedens Navn, vi maa gøre vor Indsats for at hidføre en Løsning, enhver, fra Diktatoren til Skolepigen, fra Kanonerne til Toøren. Kaj Munk. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 7 Udgivet i 2015

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

BRIEF. 0041209 i. 'mm

BRIEF. 0041209 i. 'mm BRIEF 0041209 i la 'mm ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere