Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us Oktober-december 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002"

Transkript

1 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us Oktober-december

2

3

4 SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en almindelig hverdag? A.1 Slet ingen tid Gå til spm. 3 Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer Hvor meget af den tid, du ser fjernsyn på en almindelig hverdag, bruger du A.2 på at se nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? ( Politik og aktuelle begivenheder" er emner vedrørende regering og politik og vedrørende de personer, der har forbindelse med disse emner). Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer

5 Hvor lang tid bruger du i alt på at høre på at høre radio på en almindelig A.3 hverdag? Slet ingen tid Gå til spm. 5 Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer Hvor meget af den tid, du hører radio på en almindelig hverdag, bruger du A.4 på at høre nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer

6 Hvor lang tid bruger du i alt på at læse aviser på en almindelig hverdag? A.5 Slet ingen tid Gå til spm. 7 Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer Og hvor meget af denne tid bruger du på at læse om politik og aktuelle emner? A.6 Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer

7 Hvor ofte bruger du internettet, World Wide Web eller til personlig brug, A.7 hjemme eller på arbejde? ("Personlig brug" er privat brug eller fritidsbrug, der har noget at gøre med ens arbejde eller erhverv). Ingen adgang hjemme eller på arbejde Aldrig Mindre end én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag

8 Mener du, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller A.8 kan man være for forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at man kan være for forsigtig, og 10 betyder, at de fleste mennesker er til at stole på. ("At man kan være for forsigtig" vil sige, at man skal være på vagt eller altid i et vist omfang være mistænksom). (KORT 3) Man kan være for forsigtig 00 De fleste mennesker er til at stole på

9 Tror du, at de fleste mennesker ville prøve at udnytte dig, hvis de havde A.9 mulighed for det, eller ville de prøve at være reelle? ( Udnytte": snyde eller bedrage. "Reel": i betydningen at behandle ordentligt og hæderligt). (KORT 4) De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at være reelle

10 Mener du, at andre mennesker for det meste prøver at være hjælpsomme, A.10 eller tænker de for det meste på sig selv? (Der tænkes her på modsætningen mellem egoisme og uselvisk hjælpsomhed). (KORT 5) Folk tænker mest på sig selv 00 Folk prøver mest at være hjælpsomme Tekst 1: Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om politik og regering. 11. Hvor interesseret vil du sige, at du er i politik er du B.1 Meget interesseret... 1 Ret interesseret... 2 Næsten interesseret... 3 Slet interesseret

11 Hvor ofte virker politik så kompliceret, at du rigtig forstår, hvad der foregår? B.2 (Kort 6) Aldrig... 1 Sjældent... 2 Nu og da... 3 Jævnligt... 4 Ofte Tror du, at du ville kunne deltage aktivt i en gruppe, der er engageret i politiske B.3 spørgsmål, hvis du havde lyst? ("Deltage aktivt" i betydningen at deltage i diskussioner/debatter og beslutninger). (KORT 7) Bestemt... 1 Sandsynligvis... 2 Måske måske... 3 Sandsynligvis... 4 Helt srt Hvor svært eller let har du ved at tage stilling i politiske spørgsmål? B.4 (Danne sig en mening). ("Politiske spørgsmål" refererer i denne sammenhæng til politiske debatter, politr, kontroverser etc.). Meget svært... 1 Svært... 2 Hverken let eller svært... 3 Let... 4 Meget let

12 Tror du, at politikere generelt interesserer sig for, hvad folk som du mener? B.5 (Kort 9) Næsten ingen politikere interesserer sig for hvad folk som mig mener... 1 Meget få interesserer sig... 2 Nogle interesserer sig... 3 Mange interesserer sig... 4 De fleste politikere interesserer sig for, hvad folk som mig mener Mener du, at politikere kun er interesseret i at få folks stemmer og i at høre B.6 folks mening? (Kort 10) Næsten alle politikere er kun interesseret i stemmerne... 1 De fleste politikere er kun interesseret i stemmerne... 2 Nogle politikere er kun interesseret i stemmerne, andre er... 3 De fleste politikere er interesseret i folks mening... 4 Næsten alle politikere er interesseret i folks mening Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personlig har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. For det første 17. Folketinget? B.7 Slet ingen tillid Fuld tillid + 9

13 retssystemet? B.8 Slet ingen tillid 19. politiet? B.9 Slet ingen tillid 20. politikere? B.10 Slet ingen tillid 21. Europa-Parlamentet? B.11 Slet ingen tillid 22. FN B.12 Slet ingen tillid 23. I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller den anden grund B.13 stemmer. Stemte du ved det seneste folketingsvalg i november 2001? Fuld tillid Fuld tillid Fuld tillid Fuld tillid Fuld tillid Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm. 25 Var stemmeberettiget... 3 Gå til spm Gå til spm

14 Hvilket parti stemte du på ved dette valg? B.14 Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Ønsker at svare Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? For det første... ("Bidrage til at undgå, at det går galt" i betydningen hjælpe med at forhindre, at der opstår alvorlige problemer). (Ét kryds i hver vandret linie). 25. Kontaktet en politiker eller embedsmand, stat eller B.15 kommune? Fortsætter Ja Nej + 11

15 12 + Fortsat (Ét kryds i hver vandret linie). B Arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe? B Arbejdet i en anden organisation eller forening? B Gået med eller fremvist kampagnebadge/kampagneklistermærker? B Deltaget i en underskriftsindsamling? B Deltaget i en lovlig, offentlig demonstration? B Boykottet bestemte produkter? B Bevidst købt bestemte produkter af politiske, etiske eller miljømæssige grunde? B Givet penge direkte til en politisk organisation eller gruppe? B Deltaget i ulovlige protestaktiviteter? a Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? B.25.a ("Føler sig tættere på" i betydningen det parti, man identificerer sig mest med eller sympatiserer mest med eller er mest knyttet til, uanset hvordan man stemmer). Ja Nej Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm

16 b Hvilket parti? B.25.b Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: 77 Gå til spm. 36 Ønsker at svare Gå til spm c Hvor tæt føler du, at du er på dette parti? Føler du, at du er B.25.c Meget tæt... 1 Ret tæt... 2 Ikke tæt... 3 Slet tæt

17 Er du medlem af et politisk parti? B.26 (Her menes officielt medlemskab eller indmeldelse i et parti). Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm Hvilket parti? B.27 Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Ønsker at svare I politik bruges sommetider betegnelserne "venstre" og "højre". Hvor vil du B.28 placere dig selv på denne skala, hvor 0 betyder venstre, og 10 betyder højre? Venstre Højre 14 +

18 Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så nu med dit liv som helhed? B.29 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (KORT 13) utilfreds tilfreds 40. Hvor tilfreds er du generelt med den nuværende økonomiske situation i Danmark? B.30 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. (KORT 13) utilfreds tilfreds 41. Hvor tilfreds er du med den måde, som regeringen udfører sit arbejde på? B.31 (KORT 13) utilfreds tilfreds 42. Hvor tilfreds er du generelt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? B.32 (Der menes det demokratiske system "i praksis", i modsætning til hvordan demokratiet "burde" fungere). (KORT 13) utilfreds tilfreds 43. Hvad mener du generelt om uddannelsesforholdene i Danmark i dag? B.33 ("Uddannelsesforholdene" omfatter kvalitet, adgang og effektivitet). (KORT 14) dårlige gode + 15

19 Hvad mener du generelt om forholdene i sundhedssektoren i Danmark i dag? B.34 (KORT 14) dårlige gode 45.0 Politiske beslutninger kan træffes på forskellige niveauer. På hvilket niveau, synes du, de følgende politiske beslutninger som hovedregel bør træffes? (KORT 15) Internationalt niveau (Ét kryds i hver vandret linie). Europæisk niveau Nationalt niveau Regionalt/ kommunalt niveau B Miljøbeskyttelse B Bekæmpelse af organiseret kriminalitet B Landbrug B Forsvar B Socialområdet B Ulandshjælp B Indvandring og flygtninge B Rentesatser I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 53. Jo mindre regeringen griber B.43 ind i økonomien, jo bedre for Danmark Fortsætter 16 +

20 + 17 Fortsat Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 54. Regeringen bør tage skridt B.44 til at reducere forskelle i indkomstniveau Arbejdstagere har brug for B.45 stærke faglige organisationer til at sikre deres ar bejdsvilkår og løn Bøsser og lesbiske har ret B.46 til at leve deres eget liv på den måde, de ønsker (Her menes "livsstilsfrihed", "frihed eller ret til at leve som homoseksuelle og lesbiske") Uanset omstændighederne B.47 skal loven altid overholdes ("Skal" i betydningen "har pligt til") Politiske partier, der ønsker B.48 at omstyrte demokratiet, bør forbydes ("Demokrati" i betydningen et helt system eller en væsentlig del af et demokratisk system: regeringen, fri radio og frit tv, domstolene etc.) Økonomisk vækst ender B.49 altid med at skade miljøet Man kan roligt regne med, B.50 at den moderne videnskab løser vores miljøproblemer

21 18 + Tekst 2: Nu kommer der nogle spørgsmål om dig og dit liv. 61. Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, at du er? På en skala C.1 fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles ulykkelig og 10 betyder særdeles lykkelig. ulykkelig lykkelig 62. Hvor ofte mødes du med venner, familie eller kolleger, du bor sammen C.2 med? ("Mødes med" betyder mødes af egen fri vilje frem for på grund af arbejde eller af ren pligt). Aldrig Mindre end én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag Har du nogen, som du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? C.3 ("Intim" betyder f.eks. sex eller familieforhold. "Personlig" kan også omfatte arbejdsog erhvervsrelaterede emner). Ja... 1 Nej

22 Hvor ofte vil du mene, at du deltager i sociale aktiviteter sammenlignet med C.4 andre på din alder? (Sammenkomster/tilfældige møder med andre mennesker af egen fri vilje og for fornøjelsen frem for på grund af arbejde eller af pligt). Langt sjældnere end de fleste... 1 Sjældnere end de fleste... 2 Lige så ofte som andre... 3 Oftere end de fleste... 4 Meget oftere end de fleste Har du eller et medlem af din husstand været udsat for indbrudstyveri eller C.5 overfald inden for de sidste 5 år? Ja... 1 Nej Hvor tryg føler du dig ved at gå alene i dette område efter mørkets frembrud? C.6 Føler du dig (Den interviewedes lokalområde eller nabolag). Meget tryg... 1 Tryg... 2 Utryg... 3 Meget utryg

23 Hvordan er dit helbred generelt? Synes du, at det er C.7 Meget godt... 1 Godt... 2 Rimeligt... 3 Dårligt... 4 Meget dårligt Er du på nogen måde hæmmet i dine daglige aktiviteter på grund af langvarig C.8 sygdom, handicap, svaghed eller psykiske problemer? Ja, meget... 1 Ja, i nogen grad... 2 Nej Betragter du dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? C.9 (Her menes, at man identificerer sig med religionen eller trosretningen, officielt medlemskab). Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm

24 Hvilken? C.10 Romersk-katolsk Protestantisk Græsk-ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam Østlige religioner Andre, kristne religioner Vil svare GÅ DEREFTER TIL SPM Har du nogensinde betragtet dig selv som tilhørende en bestemt religion C.11 eller trosretning? Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm Hvilke? C.12 Romersk-katolsk Protestantisk Græsk-ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam Østlige religioner Fortsætter + 21

25 22 + Fortsat Andre, kristne religioner Vil svare Uanset om du tilhører en bestemt religion eller ej, hvor religiøs vil du sige, C.13 at du er? På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder slet religiøs og 10 betyder meget religiøs. Slet religiøs 00 Meget religiøs

26 Bortset fra ved særlige lejligheder som bryllup og begravelse, hvor ofte deltager C.14 du så i religiøse ceremonier /gudstjenester? Hver dag Mere end én gang om ugen Én gang om ugen Mindst én gang om måneden Kun på særlige helligdage Sjældnere Aldrig Hvor ofte beder du bortset fra, når du er til gudstjeneste / en religiøs ceremoni? C.15 Hver dag Mere end én gang om ugen Én gang om ugen Mindst én gang om måneden Kun på særlige helligdage Sjældnere Aldrig Vil du beskrive dig selv som tilhørende en gruppe, der diskrimineres i Danmark? C.16 Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm

27 Af hvilke grunde diskrimineres den gruppe, du tilhører? Er der flere grunde? C.17 (Gerne flere kryds) a. Farve eller race... 1 b. Nationalitet... 1 c. Religion... 1 d. Sprog... 1 e. Etnisk gruppe... 1 f. Alder... 1 g. Køn... 1 h. Seksualitet... 1 i. Handicap... 1 j. Andet Skriv:... 1 k Er du dansk statsborger? C.18 Ja... 1 Gå til spm. 80 Nej Hvilket statsborgerskab har du? C.19 Skriv:

28 Er du født i Danmark? C.20 Ja... 1 Gå til spm. 83 Nej Gå til spm I hvilket land er du født? C.21 Skriv: Hvor længe er det siden, du første gang flyttede til Danmark? C.22 Inden for det sidste år år år år... 4 Over 20 år Hvilket eller hvilke sprog taler du mest derhjemme? C.23 Skriv højst 2 sprog:

29 Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe i Danmark? C.24 ("Tilhører" betyder her at være tilknyttet eller identificere sig med gruppen). Ja... 1 Nej Er din far født i Danmark? C.25 Ja... 1 Gå til spm. 87 Nej Gå til spm Fra hvilken verdensdel stammer din far? C.26 Europa Afrika Asien Nordamerika Sydamerika eller Caribien Australien Er din mor født i Danmark? C.27 Ja... 1 Gå til tekst 3 Nej Gå til tekst

30 Fra hvilken verdensdel stammer din mor? C.28 Europa Afrika Asien Nordamerika Sydamerika eller Caribien Australien Tekst 3: Folk fra andre lande flytter til Danmark af forskellige grunde. Nogle har danske forfædre. Andre kommer for at få arbejde eller bo sammen med deres familie. Andre kommer, fordi de er truet. Her følger nogle spørgsmål om dette emne. 89. Når du ser på de mennesker, der flytter til Danmark fra andre lande, mener D.1 du så, at de fleste tilhører samme etniske gruppe som flertallet af danskere... 1 de fleste tilhører en anden etnisk gruppe... 2 der er omtrent halvt af hvert... 3 ved

31 Når du ser på de mennesker, der i dag flytter til Danmark fra andre lande i D.2 Europa, mener du så, at de fleste kommer fra rigere lande i Europa... 1 de fleste kommer fra fattigere lande i Europa... 2 det er omtrent halvt af hvert... 3 ved Og hvad med de mennesker, der i dag flytter til Danmark fra andre lande D.3 uden for Europa. Mener du, at de fleste kommer fra rigere lande... 1 de fleste kommer fra fattigere lande... 2 det er omtrent halvt af hvert... 3 ved I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører D.4 samme etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? (Her menes "bør" og "skal"). ("Hertil" = til Danmark i alle disse spørgsmål). (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen

32 Hvad med mennesker, der tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste D.5 danskere? (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker fra de rigere D.6 lande i Europa at flytte hertil? (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen Og hvad med mennesker fra de fattigere lande i Europa? (KORT 24) D.7 Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen

33 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker fra de rigere D.8 lande uden for Europa at flytte hertil? (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen Og hvad med mennesker fra de fattigere lande uden for Europa? Brug det D.9 samme kort. (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen Hvor væsentlige mener du, at hver af disse faktorer er, når det skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. 98. For det første, hvor stor betydning bør det have, at vedkommende D.10 (KORT 25) har gode uddannelsesmæssige kvalifikationer? uvæsentligt væsentligt 30 +

34 har nære familiemedlemmer, der bor her? D.11 uvæsentligt væsentligt 100. kan tale dansk? D.12 uvæsentligt væsentligt 101. kommer fra en kristen baggrund? D.13 uvæsentligt væsentligt 102. er hvid? D.14 uvæsentligt væsentligt 103. er velhavende? D.15 uvæsentligt væsentligt 104. har de jobkvalifikationer, der er brug for i Danmark? D.16 uvæsentligt væsentligt + 31

35 følger dansk levevis? D.17 uvæsentligt væsentligt Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn? For det første... Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 106. Gennemsnitslønnen bliver D.18 generelt trukket ned af de mennesker, der kommer for at bo og arbejde her De mennesker, der kommer D.19 for at bo og arbejde her, skader generelt de fattiges økonomiske muligheder mere end de riges De mennesker, der kommer D.20 for at bo og arbejde her, hjælper med at besætte de stillinger, hvor der er man gel på arbejdskraft Hvis mennesker, der er D.21 kommet for at bo og arbejde her, er arbejdsløse i lang tid, skal de udvises af landet De mennesker, der er kom- D.22 met for at bo her, skal have de samme rettigheder som alle andre Fortsætter 32 +

36 + 33 Fortsat Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 111. Hvis mennesker, der er D.23 kommet for at bo her, begår en alvorlig forbrydelse, skal de udvises af landet Hvis mennesker, der er D.24 kommet for at bo her, begår nogen som helst form for lovovertrædelse, skal de udvises af landet Mener du, at mennesker, der flytter hertil, generelt tager arbejde fra danskere D.25 eller generelt bidrager til at skabe nye job? (KORT 27) Tager job fra danskere Skaber nye job 114. De fleste mennesker, der flytter hertil, arbejder og betaler skat. De bruger D.26 også social- og sundhedssystemet. Tror du, at mennesker, der flytter hertil, alt i alt modtager mere, end de yder, eller yder mere, end de modtager. (KORT 28) Generelt modtager mere Generelt yder mere 115. Mener du, at det generelt er godt eller dårligt for Danmarks økonomi, at D.27 mennesker fra andre lande flytter hertil? (KORT 29) Dårligt for økonomien Godt for økonomien + 33

37 Mener du, at Danmarks kultur generelt undergraves eller beriges af, at men- D.28 nesker fra andre lande flytter hertil? (KORT 30) Kulturen undergraves Kulturen beriges 117. Bliver Danmark et bedre eller dårligere sted at bo af, at mennesker fra andre D.29 ande flytter hertil? (KORT 31) Dårligere sted at bo Bedre sted at bo 118. Bliver Danmarks kriminalitet større eller mindre af, at mennesker fra andre D.30 lande flytter hertil? (KORT 32) Kriminaliteten bliver større Kriminaliteten bliver mindre 119. Når folk forlader deres hjemland for at flytte til Danmark, tror du så, at det D.31 har en dårlig eller god indvirkning på disse lande på længere sigt? (KORT 33) Det er dårligt for disse lande på længere sigt Det er godt for disse lande på længere sigt 34 +

38 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? For det første (Ét kryds i hver vandret linie). Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 120. alle lande vil drage fordel af D.32 det, hvis folk kan flytte til de lande, hvor der er mest brug or deres kvalifikationer rigere lande har en forplig D.33 telse til at modtage mennesker fra fattigere lande ("Modtage" i betydningen give tilladelse til, at de kommer til landet) Hvis du igen tænker på de mennesker, der er flyttet til Danmark fra et andet land, og som tilhører samme etniske gruppe som de fleste danskere hvad ville du så sige til, at en sådan person fik stillingen som din chef? (KORT 35) Brug dette kort til dit svar. D.34 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det giftede sig med en i din nærmeste familie? Brug dette kort igen. D.35 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det + 35

39 Hvis du tænker på de mennesker, der er flyttet til Danmark fra et andet land, og som tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere hvad ville du så sige til, at en sådan person fik stillingen som din chef? (KORT 35) D.36 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det giftede sig med en i din nærmeste familie? (KORT 35) D.37 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det 126. Antag at du skulle vælge et sted at bo, hvilke af de tre typer områder på D.38 dette kort, ville du så ideelt set helst bo i? (KORT 36) Et område, hvor næsten ingen tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 1 Nogle mennesker tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 2 Mange mennesker tilhører en anden etnisk gruppe... 3 Det ville være uden betydning

40 Hvordan vil du beskrive det område, hvor du bor nu? (KORT 37) D.39 Et sted, hvor næsten ingen tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 1 Nogle mennesker tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 2 Mange mennesker tilhører en anden etnisk gruppe Hvor enig eller uenig er du i hvert af disse udsagn? For det første... Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 128. Det er bedst for et land, hvis D.40 næsten alle har de samme sk og traditioner Det er bedst for et land, hvis D.41 der er en blanding af forskellige religioner Det er bedst for et land, hvis D.42 næsten alle kan tale mindst ét fælles sprog Befolkningsgrupper, der er D.43 kommet for at bo her, bør have lov til at uddanne de res børn i deres egne separate skoler, hvis de ønsker det Hvis et land ønsker at ned- D.44 bringe indre spændinger, skal det sætte stop for indvandringen

41 Hvor godt eller dårligt er hver af disse forhold for et land? Brug dette kort. (KORT 39) For det første 133. Hvor godt eller dårligt er det, hvis man har en lov mod diskrimination mod D.45 folk af en bestemt etnisk gruppe på arbejdspladsen. (KORT 39) dårligt godt 134. Hvor godt eller dårligt er det, hvis man har en lov mod at man fremmer race- D.46 og fremmedhad. (KORT 39) dårligt godt 135. Har du nogen venner, der er flyttet til Danmark fra et andet land? D.47 Ja, adskillige... 1 Ja, nogle få... 2 Nej, slet ingen Har du nogen arbejdskolleger, der er flyttet til Danmark fra et andet land? D.48 Ja, adskillige... 1 Ja, nogle få... 2 Nej, slet ingen... 3 Har arbejde for tiden

42 Nogle mennesker kommer hertil og beder om flygtningestatus, fordi de frygter at blive forfulgt i deres eget land. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? For det første... Meget enig (Ét kryds i hver vandret linie). Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 137. Danmark modtager mere D.49 end sin andel af mennesker, der ansøger om flygtninge status Mens folks ansøgning om D.50 flygtningestatus bliver behandlet, bør de have lov til at arbejde i Danmark Regeringen bør være stor- D.51 sindet, når den vurderer folks ansøgning om flygtningestatus Hovedparten af dem, der D.52 søger om flygtningestatus, frygter reelt at blive forfulgt i deres hjemland Mens ansøgningerne bliver D.53 behandlet, skal ansøgerne opholde sig i asylcentre Mens ansøgningerne bliver D.54 behandlet, skal den danske regering yde økonomisk hjælp til ansøgerne Flygtninge, hvis ansøgnin- D.55 ger bliver imødekommet, skal have ret til at få deres allernærmeste familie til Danmark

43 Hvor mange ud af hver 100 mennesker der bor i Danmark, tror du, er født D.56 uden for Danmark? Skriv: ud af Sammenlignet med andre europæiske lande med omtrent samme antal ind- D.57 byggere som Danmark tror du så, at flere eller færre mennesker fra andre lande er flyttet hertil? Der flytter langt flere mennesker til Danmark... 1 Der flytter flere mennesker til Danmark... 2 Der flytter omtrent det sammen antal mennesker til Danmark... 3 Der flytter færre mennesker til Danmark... 4 Der flytter langt færre mennesker til Danmark Hvordan tror du, at antallet af mennesker, der forlader Danmark i dag, er D.58 sammenlignet med antallet, der kommer til Danmark? Der er langt flere, der forlader landet... 1 Der er flere, der forlader landet... 2 Der er omtrent lige mange, der forlader og kommer til landet... 3 Der er flere, der kommer til landet... 4 Der er langt flere, der kommer til landet

44 + 41 Tekst 4: De næste spørgsmål handler om de foreninger og organisationer, som folk er med i For hver af de frivillige organisationer, jeg nu nævner, bedes du bruge dette kort til at angive, om der er noget af dette, der passer på dig nu eller inden for de sidste 12 måneder, og i bekræftende fald hvilket. KORT 43) GÅ TIL b) FOR HVER ORGANISATION, HVIS DER SVARES BEKRÆFTENDE PÅ: Har du personlige venner i denne organisation? Markér alle bekræftende svar for hver organisation a) b) Personlige venner? Ingen Medlem Deltaget Givet penge Frivilligt arbejde Ja Nej 147. En sportsklub E.1 eller en klub for udendørs aktiviteter? En organisation E.2 for kulturelle eller hobbybetonede aktiviteter? En fagforening?.. E Erhvervsorga- E.4 nisation, faglig forening eller landbrugsorganisation En organisation E.5 for forbrugere eller bilejere? Fortsætter + 41

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) 2. runde Skema A - B - C Us. 5599 September-december 2004 0 + + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: Tekst 1: Først nogle spørgsmål

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Frivillighedsundersøgelse

Frivillighedsundersøgelse + 0 IP. nr.: Int. nr.: Frivillighedsundersøgelse Us. 4529 September-December 2012 + 0 + 0 + 0 + 1 Tekst 1: Først vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. 1. Hvor mange

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586)

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) oktober 2002 Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) Kære Interviewere på denne undersøgelse Denne undersøgelse kan ses som en fortsættelse af den europæiske husholdningsundersøgelse (ECHP),

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere