Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us Oktober-december 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002"

Transkript

1 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us Oktober-december

2

3

4 SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en almindelig hverdag? A.1 Slet ingen tid Gå til spm. 3 Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer Hvor meget af den tid, du ser fjernsyn på en almindelig hverdag, bruger du A.2 på at se nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? ( Politik og aktuelle begivenheder" er emner vedrørende regering og politik og vedrørende de personer, der har forbindelse med disse emner). Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer

5 Hvor lang tid bruger du i alt på at høre på at høre radio på en almindelig A.3 hverdag? Slet ingen tid Gå til spm. 5 Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer Hvor meget af den tid, du hører radio på en almindelig hverdag, bruger du A.4 på at høre nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer

6 Hvor lang tid bruger du i alt på at læse aviser på en almindelig hverdag? A.5 Slet ingen tid Gå til spm. 7 Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer Og hvor meget af denne tid bruger du på at læse om politik og aktuelle emner? A.6 Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer

7 Hvor ofte bruger du internettet, World Wide Web eller til personlig brug, A.7 hjemme eller på arbejde? ("Personlig brug" er privat brug eller fritidsbrug, der har noget at gøre med ens arbejde eller erhverv). Ingen adgang hjemme eller på arbejde Aldrig Mindre end én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag

8 Mener du, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller A.8 kan man være for forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at man kan være for forsigtig, og 10 betyder, at de fleste mennesker er til at stole på. ("At man kan være for forsigtig" vil sige, at man skal være på vagt eller altid i et vist omfang være mistænksom). (KORT 3) Man kan være for forsigtig 00 De fleste mennesker er til at stole på

9 Tror du, at de fleste mennesker ville prøve at udnytte dig, hvis de havde A.9 mulighed for det, eller ville de prøve at være reelle? ( Udnytte": snyde eller bedrage. "Reel": i betydningen at behandle ordentligt og hæderligt). (KORT 4) De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at være reelle

10 Mener du, at andre mennesker for det meste prøver at være hjælpsomme, A.10 eller tænker de for det meste på sig selv? (Der tænkes her på modsætningen mellem egoisme og uselvisk hjælpsomhed). (KORT 5) Folk tænker mest på sig selv 00 Folk prøver mest at være hjælpsomme Tekst 1: Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om politik og regering. 11. Hvor interesseret vil du sige, at du er i politik er du B.1 Meget interesseret... 1 Ret interesseret... 2 Næsten interesseret... 3 Slet interesseret

11 Hvor ofte virker politik så kompliceret, at du rigtig forstår, hvad der foregår? B.2 (Kort 6) Aldrig... 1 Sjældent... 2 Nu og da... 3 Jævnligt... 4 Ofte Tror du, at du ville kunne deltage aktivt i en gruppe, der er engageret i politiske B.3 spørgsmål, hvis du havde lyst? ("Deltage aktivt" i betydningen at deltage i diskussioner/debatter og beslutninger). (KORT 7) Bestemt... 1 Sandsynligvis... 2 Måske måske... 3 Sandsynligvis... 4 Helt srt Hvor svært eller let har du ved at tage stilling i politiske spørgsmål? B.4 (Danne sig en mening). ("Politiske spørgsmål" refererer i denne sammenhæng til politiske debatter, politr, kontroverser etc.). Meget svært... 1 Svært... 2 Hverken let eller svært... 3 Let... 4 Meget let

12 Tror du, at politikere generelt interesserer sig for, hvad folk som du mener? B.5 (Kort 9) Næsten ingen politikere interesserer sig for hvad folk som mig mener... 1 Meget få interesserer sig... 2 Nogle interesserer sig... 3 Mange interesserer sig... 4 De fleste politikere interesserer sig for, hvad folk som mig mener Mener du, at politikere kun er interesseret i at få folks stemmer og i at høre B.6 folks mening? (Kort 10) Næsten alle politikere er kun interesseret i stemmerne... 1 De fleste politikere er kun interesseret i stemmerne... 2 Nogle politikere er kun interesseret i stemmerne, andre er... 3 De fleste politikere er interesseret i folks mening... 4 Næsten alle politikere er interesseret i folks mening Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personlig har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. For det første 17. Folketinget? B.7 Slet ingen tillid Fuld tillid + 9

13 retssystemet? B.8 Slet ingen tillid 19. politiet? B.9 Slet ingen tillid 20. politikere? B.10 Slet ingen tillid 21. Europa-Parlamentet? B.11 Slet ingen tillid 22. FN B.12 Slet ingen tillid 23. I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller den anden grund B.13 stemmer. Stemte du ved det seneste folketingsvalg i november 2001? Fuld tillid Fuld tillid Fuld tillid Fuld tillid Fuld tillid Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm. 25 Var stemmeberettiget... 3 Gå til spm Gå til spm

14 Hvilket parti stemte du på ved dette valg? B.14 Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Ønsker at svare Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? For det første... ("Bidrage til at undgå, at det går galt" i betydningen hjælpe med at forhindre, at der opstår alvorlige problemer). (Ét kryds i hver vandret linie). 25. Kontaktet en politiker eller embedsmand, stat eller B.15 kommune? Fortsætter Ja Nej + 11

15 12 + Fortsat (Ét kryds i hver vandret linie). B Arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe? B Arbejdet i en anden organisation eller forening? B Gået med eller fremvist kampagnebadge/kampagneklistermærker? B Deltaget i en underskriftsindsamling? B Deltaget i en lovlig, offentlig demonstration? B Boykottet bestemte produkter? B Bevidst købt bestemte produkter af politiske, etiske eller miljømæssige grunde? B Givet penge direkte til en politisk organisation eller gruppe? B Deltaget i ulovlige protestaktiviteter? a Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? B.25.a ("Føler sig tættere på" i betydningen det parti, man identificerer sig mest med eller sympatiserer mest med eller er mest knyttet til, uanset hvordan man stemmer). Ja Nej Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm

16 b Hvilket parti? B.25.b Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: 77 Gå til spm. 36 Ønsker at svare Gå til spm c Hvor tæt føler du, at du er på dette parti? Føler du, at du er B.25.c Meget tæt... 1 Ret tæt... 2 Ikke tæt... 3 Slet tæt

17 Er du medlem af et politisk parti? B.26 (Her menes officielt medlemskab eller indmeldelse i et parti). Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm Hvilket parti? B.27 Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Ønsker at svare I politik bruges sommetider betegnelserne "venstre" og "højre". Hvor vil du B.28 placere dig selv på denne skala, hvor 0 betyder venstre, og 10 betyder højre? Venstre Højre 14 +

18 Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så nu med dit liv som helhed? B.29 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (KORT 13) utilfreds tilfreds 40. Hvor tilfreds er du generelt med den nuværende økonomiske situation i Danmark? B.30 På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. (KORT 13) utilfreds tilfreds 41. Hvor tilfreds er du med den måde, som regeringen udfører sit arbejde på? B.31 (KORT 13) utilfreds tilfreds 42. Hvor tilfreds er du generelt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? B.32 (Der menes det demokratiske system "i praksis", i modsætning til hvordan demokratiet "burde" fungere). (KORT 13) utilfreds tilfreds 43. Hvad mener du generelt om uddannelsesforholdene i Danmark i dag? B.33 ("Uddannelsesforholdene" omfatter kvalitet, adgang og effektivitet). (KORT 14) dårlige gode + 15

19 Hvad mener du generelt om forholdene i sundhedssektoren i Danmark i dag? B.34 (KORT 14) dårlige gode 45.0 Politiske beslutninger kan træffes på forskellige niveauer. På hvilket niveau, synes du, de følgende politiske beslutninger som hovedregel bør træffes? (KORT 15) Internationalt niveau (Ét kryds i hver vandret linie). Europæisk niveau Nationalt niveau Regionalt/ kommunalt niveau B Miljøbeskyttelse B Bekæmpelse af organiseret kriminalitet B Landbrug B Forsvar B Socialområdet B Ulandshjælp B Indvandring og flygtninge B Rentesatser I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 53. Jo mindre regeringen griber B.43 ind i økonomien, jo bedre for Danmark Fortsætter 16 +

20 + 17 Fortsat Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 54. Regeringen bør tage skridt B.44 til at reducere forskelle i indkomstniveau Arbejdstagere har brug for B.45 stærke faglige organisationer til at sikre deres ar bejdsvilkår og løn Bøsser og lesbiske har ret B.46 til at leve deres eget liv på den måde, de ønsker (Her menes "livsstilsfrihed", "frihed eller ret til at leve som homoseksuelle og lesbiske") Uanset omstændighederne B.47 skal loven altid overholdes ("Skal" i betydningen "har pligt til") Politiske partier, der ønsker B.48 at omstyrte demokratiet, bør forbydes ("Demokrati" i betydningen et helt system eller en væsentlig del af et demokratisk system: regeringen, fri radio og frit tv, domstolene etc.) Økonomisk vækst ender B.49 altid med at skade miljøet Man kan roligt regne med, B.50 at den moderne videnskab løser vores miljøproblemer

21 18 + Tekst 2: Nu kommer der nogle spørgsmål om dig og dit liv. 61. Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, at du er? På en skala C.1 fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles ulykkelig og 10 betyder særdeles lykkelig. ulykkelig lykkelig 62. Hvor ofte mødes du med venner, familie eller kolleger, du bor sammen C.2 med? ("Mødes med" betyder mødes af egen fri vilje frem for på grund af arbejde eller af ren pligt). Aldrig Mindre end én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag Har du nogen, som du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? C.3 ("Intim" betyder f.eks. sex eller familieforhold. "Personlig" kan også omfatte arbejdsog erhvervsrelaterede emner). Ja... 1 Nej

22 Hvor ofte vil du mene, at du deltager i sociale aktiviteter sammenlignet med C.4 andre på din alder? (Sammenkomster/tilfældige møder med andre mennesker af egen fri vilje og for fornøjelsen frem for på grund af arbejde eller af pligt). Langt sjældnere end de fleste... 1 Sjældnere end de fleste... 2 Lige så ofte som andre... 3 Oftere end de fleste... 4 Meget oftere end de fleste Har du eller et medlem af din husstand været udsat for indbrudstyveri eller C.5 overfald inden for de sidste 5 år? Ja... 1 Nej Hvor tryg føler du dig ved at gå alene i dette område efter mørkets frembrud? C.6 Føler du dig (Den interviewedes lokalområde eller nabolag). Meget tryg... 1 Tryg... 2 Utryg... 3 Meget utryg

23 Hvordan er dit helbred generelt? Synes du, at det er C.7 Meget godt... 1 Godt... 2 Rimeligt... 3 Dårligt... 4 Meget dårligt Er du på nogen måde hæmmet i dine daglige aktiviteter på grund af langvarig C.8 sygdom, handicap, svaghed eller psykiske problemer? Ja, meget... 1 Ja, i nogen grad... 2 Nej Betragter du dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? C.9 (Her menes, at man identificerer sig med religionen eller trosretningen, officielt medlemskab). Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm

24 Hvilken? C.10 Romersk-katolsk Protestantisk Græsk-ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam Østlige religioner Andre, kristne religioner Vil svare GÅ DEREFTER TIL SPM Har du nogensinde betragtet dig selv som tilhørende en bestemt religion C.11 eller trosretning? Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm Hvilke? C.12 Romersk-katolsk Protestantisk Græsk-ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam Østlige religioner Fortsætter + 21

25 22 + Fortsat Andre, kristne religioner Vil svare Uanset om du tilhører en bestemt religion eller ej, hvor religiøs vil du sige, C.13 at du er? På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder slet religiøs og 10 betyder meget religiøs. Slet religiøs 00 Meget religiøs

26 Bortset fra ved særlige lejligheder som bryllup og begravelse, hvor ofte deltager C.14 du så i religiøse ceremonier /gudstjenester? Hver dag Mere end én gang om ugen Én gang om ugen Mindst én gang om måneden Kun på særlige helligdage Sjældnere Aldrig Hvor ofte beder du bortset fra, når du er til gudstjeneste / en religiøs ceremoni? C.15 Hver dag Mere end én gang om ugen Én gang om ugen Mindst én gang om måneden Kun på særlige helligdage Sjældnere Aldrig Vil du beskrive dig selv som tilhørende en gruppe, der diskrimineres i Danmark? C.16 Ja... 1 Nej... 2 Gå til spm Gå til spm

27 Af hvilke grunde diskrimineres den gruppe, du tilhører? Er der flere grunde? C.17 (Gerne flere kryds) a. Farve eller race... 1 b. Nationalitet... 1 c. Religion... 1 d. Sprog... 1 e. Etnisk gruppe... 1 f. Alder... 1 g. Køn... 1 h. Seksualitet... 1 i. Handicap... 1 j. Andet Skriv:... 1 k Er du dansk statsborger? C.18 Ja... 1 Gå til spm. 80 Nej Hvilket statsborgerskab har du? C.19 Skriv:

28 Er du født i Danmark? C.20 Ja... 1 Gå til spm. 83 Nej Gå til spm I hvilket land er du født? C.21 Skriv: Hvor længe er det siden, du første gang flyttede til Danmark? C.22 Inden for det sidste år år år år... 4 Over 20 år Hvilket eller hvilke sprog taler du mest derhjemme? C.23 Skriv højst 2 sprog:

29 Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe i Danmark? C.24 ("Tilhører" betyder her at være tilknyttet eller identificere sig med gruppen). Ja... 1 Nej Er din far født i Danmark? C.25 Ja... 1 Gå til spm. 87 Nej Gå til spm Fra hvilken verdensdel stammer din far? C.26 Europa Afrika Asien Nordamerika Sydamerika eller Caribien Australien Er din mor født i Danmark? C.27 Ja... 1 Gå til tekst 3 Nej Gå til tekst

30 Fra hvilken verdensdel stammer din mor? C.28 Europa Afrika Asien Nordamerika Sydamerika eller Caribien Australien Tekst 3: Folk fra andre lande flytter til Danmark af forskellige grunde. Nogle har danske forfædre. Andre kommer for at få arbejde eller bo sammen med deres familie. Andre kommer, fordi de er truet. Her følger nogle spørgsmål om dette emne. 89. Når du ser på de mennesker, der flytter til Danmark fra andre lande, mener D.1 du så, at de fleste tilhører samme etniske gruppe som flertallet af danskere... 1 de fleste tilhører en anden etnisk gruppe... 2 der er omtrent halvt af hvert... 3 ved

31 Når du ser på de mennesker, der i dag flytter til Danmark fra andre lande i D.2 Europa, mener du så, at de fleste kommer fra rigere lande i Europa... 1 de fleste kommer fra fattigere lande i Europa... 2 det er omtrent halvt af hvert... 3 ved Og hvad med de mennesker, der i dag flytter til Danmark fra andre lande D.3 uden for Europa. Mener du, at de fleste kommer fra rigere lande... 1 de fleste kommer fra fattigere lande... 2 det er omtrent halvt af hvert... 3 ved I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører D.4 samme etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? (Her menes "bør" og "skal"). ("Hertil" = til Danmark i alle disse spørgsmål). (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen

32 Hvad med mennesker, der tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste D.5 danskere? (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker fra de rigere D.6 lande i Europa at flytte hertil? (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen Og hvad med mennesker fra de fattigere lande i Europa? (KORT 24) D.7 Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen

33 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker fra de rigere D.8 lande uden for Europa at flytte hertil? (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen Og hvad med mennesker fra de fattigere lande uden for Europa? Brug det D.9 samme kort. (KORT 24) Vi bør tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen Hvor væsentlige mener du, at hver af disse faktorer er, når det skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. 98. For det første, hvor stor betydning bør det have, at vedkommende D.10 (KORT 25) har gode uddannelsesmæssige kvalifikationer? uvæsentligt væsentligt 30 +

34 har nære familiemedlemmer, der bor her? D.11 uvæsentligt væsentligt 100. kan tale dansk? D.12 uvæsentligt væsentligt 101. kommer fra en kristen baggrund? D.13 uvæsentligt væsentligt 102. er hvid? D.14 uvæsentligt væsentligt 103. er velhavende? D.15 uvæsentligt væsentligt 104. har de jobkvalifikationer, der er brug for i Danmark? D.16 uvæsentligt væsentligt + 31

35 følger dansk levevis? D.17 uvæsentligt væsentligt Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn? For det første... Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 106. Gennemsnitslønnen bliver D.18 generelt trukket ned af de mennesker, der kommer for at bo og arbejde her De mennesker, der kommer D.19 for at bo og arbejde her, skader generelt de fattiges økonomiske muligheder mere end de riges De mennesker, der kommer D.20 for at bo og arbejde her, hjælper med at besætte de stillinger, hvor der er man gel på arbejdskraft Hvis mennesker, der er D.21 kommet for at bo og arbejde her, er arbejdsløse i lang tid, skal de udvises af landet De mennesker, der er kom- D.22 met for at bo her, skal have de samme rettigheder som alle andre Fortsætter 32 +

36 + 33 Fortsat Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 111. Hvis mennesker, der er D.23 kommet for at bo her, begår en alvorlig forbrydelse, skal de udvises af landet Hvis mennesker, der er D.24 kommet for at bo her, begår nogen som helst form for lovovertrædelse, skal de udvises af landet Mener du, at mennesker, der flytter hertil, generelt tager arbejde fra danskere D.25 eller generelt bidrager til at skabe nye job? (KORT 27) Tager job fra danskere Skaber nye job 114. De fleste mennesker, der flytter hertil, arbejder og betaler skat. De bruger D.26 også social- og sundhedssystemet. Tror du, at mennesker, der flytter hertil, alt i alt modtager mere, end de yder, eller yder mere, end de modtager. (KORT 28) Generelt modtager mere Generelt yder mere 115. Mener du, at det generelt er godt eller dårligt for Danmarks økonomi, at D.27 mennesker fra andre lande flytter hertil? (KORT 29) Dårligt for økonomien Godt for økonomien + 33

37 Mener du, at Danmarks kultur generelt undergraves eller beriges af, at men- D.28 nesker fra andre lande flytter hertil? (KORT 30) Kulturen undergraves Kulturen beriges 117. Bliver Danmark et bedre eller dårligere sted at bo af, at mennesker fra andre D.29 ande flytter hertil? (KORT 31) Dårligere sted at bo Bedre sted at bo 118. Bliver Danmarks kriminalitet større eller mindre af, at mennesker fra andre D.30 lande flytter hertil? (KORT 32) Kriminaliteten bliver større Kriminaliteten bliver mindre 119. Når folk forlader deres hjemland for at flytte til Danmark, tror du så, at det D.31 har en dårlig eller god indvirkning på disse lande på længere sigt? (KORT 33) Det er dårligt for disse lande på længere sigt Det er godt for disse lande på længere sigt 34 +

38 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? For det første (Ét kryds i hver vandret linie). Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 120. alle lande vil drage fordel af D.32 det, hvis folk kan flytte til de lande, hvor der er mest brug or deres kvalifikationer rigere lande har en forplig D.33 telse til at modtage mennesker fra fattigere lande ("Modtage" i betydningen give tilladelse til, at de kommer til landet) Hvis du igen tænker på de mennesker, der er flyttet til Danmark fra et andet land, og som tilhører samme etniske gruppe som de fleste danskere hvad ville du så sige til, at en sådan person fik stillingen som din chef? (KORT 35) Brug dette kort til dit svar. D.34 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det giftede sig med en i din nærmeste familie? Brug dette kort igen. D.35 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det + 35

39 Hvis du tænker på de mennesker, der er flyttet til Danmark fra et andet land, og som tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere hvad ville du så sige til, at en sådan person fik stillingen som din chef? (KORT 35) D.36 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det giftede sig med en i din nærmeste familie? (KORT 35) D.37 Ville slet have noget imod det Ville have meget imod det 126. Antag at du skulle vælge et sted at bo, hvilke af de tre typer områder på D.38 dette kort, ville du så ideelt set helst bo i? (KORT 36) Et område, hvor næsten ingen tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 1 Nogle mennesker tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 2 Mange mennesker tilhører en anden etnisk gruppe... 3 Det ville være uden betydning

40 Hvordan vil du beskrive det område, hvor du bor nu? (KORT 37) D.39 Et sted, hvor næsten ingen tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 1 Nogle mennesker tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere... 2 Mange mennesker tilhører en anden etnisk gruppe Hvor enig eller uenig er du i hvert af disse udsagn? For det første... Meget enig Enig (Ét kryds i hver vandret linie). Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 128. Det er bedst for et land, hvis D.40 næsten alle har de samme sk og traditioner Det er bedst for et land, hvis D.41 der er en blanding af forskellige religioner Det er bedst for et land, hvis D.42 næsten alle kan tale mindst ét fælles sprog Befolkningsgrupper, der er D.43 kommet for at bo her, bør have lov til at uddanne de res børn i deres egne separate skoler, hvis de ønsker det Hvis et land ønsker at ned- D.44 bringe indre spændinger, skal det sætte stop for indvandringen

41 Hvor godt eller dårligt er hver af disse forhold for et land? Brug dette kort. (KORT 39) For det første 133. Hvor godt eller dårligt er det, hvis man har en lov mod diskrimination mod D.45 folk af en bestemt etnisk gruppe på arbejdspladsen. (KORT 39) dårligt godt 134. Hvor godt eller dårligt er det, hvis man har en lov mod at man fremmer race- D.46 og fremmedhad. (KORT 39) dårligt godt 135. Har du nogen venner, der er flyttet til Danmark fra et andet land? D.47 Ja, adskillige... 1 Ja, nogle få... 2 Nej, slet ingen Har du nogen arbejdskolleger, der er flyttet til Danmark fra et andet land? D.48 Ja, adskillige... 1 Ja, nogle få... 2 Nej, slet ingen... 3 Har arbejde for tiden

42 Nogle mennesker kommer hertil og beder om flygtningestatus, fordi de frygter at blive forfulgt i deres eget land. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? For det første... Meget enig (Ét kryds i hver vandret linie). Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 137. Danmark modtager mere D.49 end sin andel af mennesker, der ansøger om flygtninge status Mens folks ansøgning om D.50 flygtningestatus bliver behandlet, bør de have lov til at arbejde i Danmark Regeringen bør være stor- D.51 sindet, når den vurderer folks ansøgning om flygtningestatus Hovedparten af dem, der D.52 søger om flygtningestatus, frygter reelt at blive forfulgt i deres hjemland Mens ansøgningerne bliver D.53 behandlet, skal ansøgerne opholde sig i asylcentre Mens ansøgningerne bliver D.54 behandlet, skal den danske regering yde økonomisk hjælp til ansøgerne Flygtninge, hvis ansøgnin- D.55 ger bliver imødekommet, skal have ret til at få deres allernærmeste familie til Danmark

43 Hvor mange ud af hver 100 mennesker der bor i Danmark, tror du, er født D.56 uden for Danmark? Skriv: ud af Sammenlignet med andre europæiske lande med omtrent samme antal ind- D.57 byggere som Danmark tror du så, at flere eller færre mennesker fra andre lande er flyttet hertil? Der flytter langt flere mennesker til Danmark... 1 Der flytter flere mennesker til Danmark... 2 Der flytter omtrent det sammen antal mennesker til Danmark... 3 Der flytter færre mennesker til Danmark... 4 Der flytter langt færre mennesker til Danmark Hvordan tror du, at antallet af mennesker, der forlader Danmark i dag, er D.58 sammenlignet med antallet, der kommer til Danmark? Der er langt flere, der forlader landet... 1 Der er flere, der forlader landet... 2 Der er omtrent lige mange, der forlader og kommer til landet... 3 Der er flere, der kommer til landet... 4 Der er langt flere, der kommer til landet

44 + 41 Tekst 4: De næste spørgsmål handler om de foreninger og organisationer, som folk er med i For hver af de frivillige organisationer, jeg nu nævner, bedes du bruge dette kort til at angive, om der er noget af dette, der passer på dig nu eller inden for de sidste 12 måneder, og i bekræftende fald hvilket. KORT 43) GÅ TIL b) FOR HVER ORGANISATION, HVIS DER SVARES BEKRÆFTENDE PÅ: Har du personlige venner i denne organisation? Markér alle bekræftende svar for hver organisation a) b) Personlige venner? Ingen Medlem Deltaget Givet penge Frivilligt arbejde Ja Nej 147. En sportsklub E.1 eller en klub for udendørs aktiviteter? En organisation E.2 for kulturelle eller hobbybetonede aktiviteter? En fagforening?.. E Erhvervsorga- E.4 nisation, faglig forening eller landbrugsorganisation En organisation E.5 for forbrugere eller bilejere? Fortsætter + 41

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Det meningsfulde medlemskab

Det meningsfulde medlemskab Det meningsfulde medlemskab - en kulturanalyse af unge på de merkantile ungdomsuddannelser og deres forhold til fagforeninger Af Henriette Tolstrup Holmegaard og Anne Kofod Center for Ungdomsforskning

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere