BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier."

Transkript

1 fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet Nyborg Tlf Fax Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale Dagpleje. Udarbejdet af souschef Helle Tornhøj Hansen, April Dagplejen i Nyborg skal være et sted, hvor man udvikler et godt barneliv. Vi ønsker, i et hjemligt, åbent og stimulerende miljø, at udvikle barnets selvstændighed, selvværd og fantasi. Vi vil skabe trygge børn samt respektere barnets individualitet og lære det sociale færdigheder. Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. Vores værdigrundlag danner fælles front for videre udarbejdelse af både virksomhedsplan, pædagogiske læreplaner og nu også børnemiljøvurderingen. Kortlægning af børnemiljøet: FASE 1: Sådan greb vi kortlægningen an: Vi valgte at udtage 30 dagplejere efter lodtrækningsmetoden for, at give det mest nuancerede indblik i hverdagen i et dagplejehjem i Nyborg Kommune. Desuden valgte vi, at gennemføre 3 legestuevurderinger. Vi har pt. 156 dagplejehjem og 5 grupper i heldagslegestue. De udvalgte dagplejere fik brev om udvælgelsen mv. Derudover fik de af vide, at de ville blive ringet op af deres dagplejepædagog, som ville udføre vurderingen og at det ville erstatte et tilsynsbesøg. Tidshorisonten var 8 mdr. indtil udarbejdelsen skulle være færdig. Spørgeskemaerne skulle være klar til bearbejdning af fase 2, den 1. januar 2010.

2 Vores anvendte datamateriale er DCUMs spørgeskema: Hvordan står det til med børnemiljøet i dagplejen? og Hvordan står det til med børnemiljøet i legestuen? Derudover havde vi selv udarbejdet et skema med spørgsmål om årets fokuspunkter i form af 7 spørgsmål om henholdsvis Udeliv og Motorisk udvikling. Disse er vedlagt som en del af børnemiljøvurderingen. FASE 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen: Da vi som beskreven i Dagplejens fælles værdigrundlag, vil skabe trygge børn samt respektere barnets individualitet og lære det sociale færdigheder, har vi i analysen af børnemiljøet sat stort fokus på Den anerkendende pædagogik og Hygiejnen. De anvendte skemaer tastede vi ind på børnemiljøtermometeret og brugte resultatvisningen i procent, som rettesnor. Pædagoggruppen deltog i kortlægningen af resultaterne. Resultaterne viste os, at leg og aktiviteter havde højst score i positiv retning. Vi ser leg og aktiviteter som grundlæggende for børns udvikling og trivsel, hvorfor det altid vægtes højt i dagplejen. Ligeledes understreger vi, at der skal være tid og ro til fordybelse i legen i løbet af dagen. Dette vil vi understøtte som en blivende faktor ved, at arrangere en naturvejleder til vores temaaften i maj Han vil undervise alle 170 ansatte i, udendørs leg og læring for 0-3 årige. Skemaerne viste os, at det var kommunikationen og hygiejnen, der gjorde de største negative udslag i forhold til udviklingen af børnemiljøet. Vi noterede os ved analysen af skemaerne, at hygiejnen skal opprioriteres. Børnene skal have mulighed for håndvask under rindende vand og flere gange dagligt. Rengøringen af legetøj skal forbedres. Vi blev overrasket, da vi så resultatvisningen for hygiejnen, da vi mente, at vi havde arbejdet en del med det emne. Og i den forbindelse kunne vi have problemer med, at gennemskue årsagen til, at hygiejnen ikke var forbedret yderligere. Der har været en tendens til begrænsning af vilde lege indendørs.

3 Ligeledes har der været en tendens til at dagplejeren ikke kan lide, at hun ikke kan se børnene hele tiden. Især når børnene leger i haven. FASE 3: Handlingsplan til forbedring af børnemiljøet: Vi vil her i handlingsplanen angive, hvilken løsninger vi vil iværksætte, rækkefølgen samt tidsrammen for løsningerne. Da det iflg. analysen viste sig, at kommunikationen var mest udslagsgivende, besluttede vi at alle vores dagplejere deltager i et 5 dages kommunikationskursus. Der var et stort udslag i spørgsmålet: Er dagplejeren anerkendende i sin væremåde overfor børnene? Det håber vi, at kunne forbedre ved, at dagplejerne deltager på kurset. Kurset betyder, at dagplejens fokus på den anerkendende pædagogik, set ud fra barneperspektivet, kommer børnene til gode. Kurset vil være således opbygget, at det deles op i 3 moduler og varigheden strækker sig over 1,5 år. Dagplejeleder Tine Helleskov og souschef Helle Tornhøj Hansen er ansvarlige for, at alle dagplejerne har gennemført dette 5 dags kommunikationskursus, medio Vi vil øge dagplejernes fokus på de vilde lege ved, at opfordrer dem til at komme mere udendørs og på tilsynene, at snakke med dem om vigtigheden af børnenes mulighed for, at bruge deres grovmotorik og give dem rammerne for at lege vilde lege. Dertil vil vi holde en temaaften for alle ansatte i dagplejen, hvor vi inviterer Mads Brodersen fra Vends natur- og motorikskole. Vi vil ligeledes udlevere pjecen Tju hej ud i naturen. Helle Tornhøj Hansen er primæransvarlig i forhold til temaaftenen. Der er deadline på ovenstående den 1. juli Vi vil sætte fokus på forbedring af hygiejnen gennem vores kostpolitik, som udgives medio 2010 samt via udsendelse af grunde til bedre kemi fra miljøstyrelsen. Ligeledes går vi altid i dialog på vores tilsynsbesøg, hvis hygiejnen ikke er optimal eller legetøjet trænger til rengøring. Vi har i år 2010 valgt at lave engangsinvestering i Apotekets Alcogel til hånddesinfektion. Vi håber, det vil motivere til en fremadrettet forebyggelse.

4 Vores mål er, at alle børn såvel som voksne, vasker hænder med sæbe under rindende vand, før berøring med mad og efter toiletbesøg. Vi startede den 1. januar 2010 og tiltaget revideres 1. juli Alle ansatte i dagplejen er ansvarlige. FASE 4: Retningslinier for opfølgning på handlingsplanen: Opfølgningen af handlingsplanen vil være således, at souschef Helle Tornhøj Hansen er ansvarlig for en revidering senest den 1. juli Det vil hun gøre via rundbordssamtale med dagplejepædagoger med henblik på hygiejnen og vilde lege. Med henblik på kommunikationskurset, vil vi sende et evalueringsskema ud til dagplejerne og derfra vil vi analysere det, senest medio Denne børnemiljøvurdering har skabt et godt fundament som der kan tages udgangspunkt i, når den igen skal revideres. I løbet af foråret 2011, vil vi revidere handlingsplanen første gang og fremover, gør vi det hvert 3 år, medmindre der er behov for andet. Opfølgning på handleplanen: FASE 5: Vi har via rundbordssamtale evalueret på handleplanen med fokus på hygiejne og vilde lege. Når vi er på tilsyn hos dagplejerne, har vi gennem dialog med den enkelte dagplejer fokus på, om der er plads til vilde lege. Vi taler sammen om kvaliteten af den vilde leg, som børn har. Børn har brug for, at bevæge sig og de er ofte i bevægelse, imens de er i gang med en god leg. Det er også der, vi ofte hører at der er høj lyd på børnene. Vi er opmærksomme på, at de fysiske rammer er forskellige i de enkelte dagplejehjem. Bl.a. derfor er det vigtigt, at bruge ude arealer, hver eneste dag. I foråret 2010 havde vi en temaaften for alle ansatte i dagplejen. Mads Brodersen fra Vends natur- og motorikskole stod for arrangementet. Først fik vi et teoretisk oplæg, omkring børns leg og motorik. Dernæst var vi alle aktive i forskellige lege.

5 Alle oplevede, at støjniveauet steg, da vi selv var i bevægelse. Det blev synligt for alle, at lyd og bevægelse ofte hænger sammen. Alle fik udleveret pjecen Tju Hej ud i naturen. Ligeledes har vi på tilsynene fokus på hygiejnen. I efteråret 2010 købte vi alcogel til hånddesinfektion som en engangsinvestering til alle dagplejere. Vi oplevede at dagplejerne tog godt i mod alcogelen, og vi ser at mange dagplejere fortsat køber alcogel. De har den med på legeplads, har den stående i vindueskarmen derhjemme mm. Vi ser bl.a. at den bliver brugt hver gang, der er blevet tørret en næse. Samtidig har vi fået spritholdere sat op i vores heldagslegestuer. Gennem dialog arbejder vi fortsat bevidst på, at alle børn som voksne, vasker hænder med sæbe under rindende vand, før berøring med mad og efter toiletbesøg. Der er sket en forbedring på området, men det er fortsat ikke alle børn, der får vasket hænder inden formiddagsmaden. Sidste sommer udgav vi en kostpolitik, den tages der ligeledes udgangspunkt i på tilsynene. Gennem dialog taler vi både om kosten, sunde vaner og vigtigheden af en god håndhygiejne. På vores temaaften i 2011, havde vi klinisk diætist Anna Munkesø til at fortælle om kost og sunde vaner herunder en god håndhygiejne. Mht. rengøring af legetøj oplever vi, at hygiejnen er ok. Efter vores evaluering har vi i pædagoggruppen talt om, hvordan vi sikre, at vi når vores mål om, at alle børn og voksne får vasket hænder med sæbe under rindende vand inden berøring af mad? Vi har besluttet, at tage kontakt til vores sundhedsplejersker, da de er i gang med en kampagne vedrørende hygiejne i institutionerne og på skolerne. De har en maskine, der kan synliggøre evt. bakterier efter vask af hænder. Vi har aftalt med sundhedsplejen, at de kommer ud i heldagslegestuen, så vi får synliggjort og får sat fokus på vigtigheden af god håndhygiejne. Dette påbegyndes til oktober Mht. evaluering af det fem dages Kommunikationskursus alle ansatte i dagplejen har været på, har vi brugt Midtvejsevaluering januar 2011, som er udarbejdet af Argo. Interviewpersonerne udtaler, at de har fået en ny viden og erkendelse om kommunikation, som er brugbar i forhold til forældre og kollegaer. De er blevet bedre til, at sige både til og fra på en god måde. Det har givet en større forståelse af, hvorfor kommunikation er, som den er, eller bliver, som den bliver. De tænker mere over, hvordan de kommunikere i konkrete situationer og om at kunne anerkende andre gennem kommunikation, samtidig med at turde sige til og fra.

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

At se og høre børn for alvor

At se og høre børn for alvor Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor Evaluering

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan 2014-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE... 4 2.1. OM DAGPLEJEN... 4 2.2 DAGPLEJEPÆDAGOGERNE... 4

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere