Funktionelle lidelser, kort og klart.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionelle lidelser, kort og klart."

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Funktionelle lidelser, kort og klart. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFLs mål, baggrund, dokumentation og helbredelses-resultater FFLsog regionernes mål: FFLs mål ses uden mulighed for misforståelser bl.a. i skrivelse fra Nordjyllands Amt: Afrapportering fra Arbejdsgruppen vedr. rehabilitering nedsat i regi af Nordjysk Rygforum, 2005,side 5, CITAT: "Kommunikationskurser for professionelle Etableringen af undervisningstilbud om somatiserende patienter (Somatiserende = medicinsk uforklarlige symptomer). Kurset er udarbejdet af Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Kurset benævnes TERM-modellen. Kurset har tidligere været en stor succes blandt de læger, som allerede har gennemgået det i Vejle og Århus Amt. Formålet er, at antallet af uhensigtsmæssige henvisninger til ALLE sygehusafdelinger kan reduceres, og det samme menes antallet af viderehenvisninger fra disse at kunne. Dermed kan man nedsætte risikoen for kronificerede patienter, som cykler rundt i systemerne. Det vurderes samtidig, at kurset vil være billigt i forhold til de udgifter til undersøgelser og behandling, som kan spares. Og i TrygFondens Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen, 2011 står der side 26, CITAT: Det andet aspekt drejer sig om at sikre behandling af patienter med funktionel sygdom på det rette niveau i sundhedsvæsenet, og at undgå talrige henvisninger til specialafdelinger. Og på Side 31 i DSAMs Klinisk Vejledning for almen Praksis, Funktionelle Lidelser, 2013, som lige er blevet sendt til samtlige praktiserende læger i Danmark, står der, side 31, CITAT: Undgå udredning, der ikke er indiceret på grundlag af objektive fund eller et veldefineret klinisk sygdomsbillede. FFLvil altså undgå videresendelse af patienter i sundhedssystemet, hvilket regionerne af sparehensyn er enige i. Og pengene man sparer, foreslår FFL, atman bruger på flere kurser, så Term-modellen kan blive udbredt. TrygFondens Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen, DSAMs Klinisk Vejledning for almen Praksis, Funktionelle Lidelser, Baggrund: Psykiaterne på FFL arbejder ud fra Term-modellen, som oprindelig er engelsk. Den danske udgave af Term-modellen er udarbejdet af Per Fink, Marianne Rosendal og Tomas Toft for Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser i Århus.

2 Formålet med Term-modellen Formålet med Term-modellen er at give praktiserende læger en patient-håndterings-model, hvormed de kan håndtere besværlige patienter, patienter som er svære at diagnosticere og svære at hjælpe, og få dem til at deltage i psykiaterne på FFLs behandlingsprogram, som består af: mindfulness, kognitiv terapi, gradueret fysisk træning og evt. psykofarmaka. I Term-modellen, som mange mennesker finder manipulerende og ubehagelig, står der bl.a. (lettere forkortet) side 31 i DSAMs nye Klinisk vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013: Lægen skal undgå udredning, hvis der ikke findes objektive fund eller et veldefineret klinisk sygdomsbillede. Lægen skal sanere patientens medicin. Lægen skal stille diagnosen, f.eks. funktionel lidelse, for det beroliger patientenat få et navn på sin sygdom. Lægen skal overveje antidepressiv medicin. Lægen skal være stoisk overfor eventuelle klager over bivirkninger af medicinen. Lægen skal forsøge at blive patientens eneste læge Lægen skal forsøge at opbygge en alliance med de pårørende. Lægen skal vælge medicin, som kan serummonitoreres. DSAMs Klinisk Vejledning for almen Praksis, Funktionelle Lidelser, Den originale term-model, læs især siderne 51-53: Funktionelle lidelser: Funktionelle lidelser er ikke en WHO-anerkendt diagnose. Diagnosen består, ifølge psykiaterne, af en række fysiske sygdomme (bl.a. fibromyalgi, ME, irritabel tyktarm, whiplash, duft- og kemikalieoverfølsomhed og bækkenløsning) som man har svært ved at helbrede patienter for i det somatiske sundhedsvæsen, hvorfor patienten henvises til psykiatrien, men der findes ingen beviser for at psykiatrien har bedre held med at hjælpe disse patienter. Funktionelle lidelser skal, ifølge psykiaterne på FFL, behandles i almen praksis, hvorimod svær funktionel lidelse, som psykiaterne kalder: Bodily Distress Syndrome, BDS, skal behandles af psykiatere eller i almen praksis med støtte at psykiatere eller psykologer. WHO har i mange år kategoriseret fibromyalgi og ME som fysiske sygdomme, men FFL har længe forsøgt at få disse sygdomme lagt ind under deres diagnose BDS. WHO har imidlertid i februar 2014 oplyst, at dette ikke vil ske. Hvordan får man diagnosen BDS? BDS-diagnosen er psykiaterne på FFLs egen opfindelse, det er den diagnose, som psykiaterne gerne vil huskes for, og den diagnose som de kæmper for at få anerkendt internationalt.

3 Ifølge DSAMs Klinisk vejledning for almen praksis,funktionelle lidelser, 2013 står der på side 12, hvordan diagnosen BDS stilles, citat: Symptommønstret er karakteriseret ved tilstedeværelse af mindst 3 samtidige symptomer fra mindsten af de følgende symptomgrupper. Hjertebanken +trykken/smerter i brystet + forpustethed uden anstrengelse = BDS Mavesmerter + diarré, + oppustethed= BDS Smerter i arme eller ben +ledsmerter + rygsmerter = BDS Koncentrationsbesvær + hukommelsesbesvær+ træthed = BDS Bemærk hvor let alle mennesker kan opfylde disse kriterier i perioder af deres liv, og bemærk også, hvordan disse symptomer kan dække over alvorlige sygdomme, som bør udredes og behandles fysisk. P.S. Borgere med psykiske lidelser indgår ikke i argumentationen i dette dokument. Dette dokument angår udelukkende borgere med fysiske sygdomme, som er i risiko for at få 'konverteret' deres diagnose til en psykiatrisk diagnose. DSAMs Klinisk Vejledning for almen Praksis, Funktionelle Lidelser, FFLs dokumentation : Region Midtjylland har anbefalet FFLs behandlingsmetoder i forbindelse med FFLs nye MEvidencenter. Om dette Videncenter står der i Notat 25, Region Midtjylland , CITAT: "Der findes en solid dokumentation for, at kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk optræning er effektive behandlinger ved CFS (læs ME) og andre Funktionelle lidelser, hvorimod der er mere sparsom dokumentation for andre behandlingsmetoder." Men forespurgt efter denne solide dokumentation melder Region Midtjylland imidlertid efterfølgende ud i mail afd , CITAT: "Der foreligger ingen dokumenter med de ønskede informationer. Hele korrespondancen kan ses her: Ingen solid dokumentation FFL har ikke fremlagt beviser for, at deres behandlinger virker. Deres undersøgelser bygger altid på ganske få personer, som ikke er blevet helt raske, og deres abstracts og undersøgelser er altid fyldt med formuleringer som: Der er noget som tyder på, Der er en stigende dokumentation for, Der er efterhånden evidens for, Behandlingsresultaterne ved funktionelle lidelser synes at være gode, Endvidere har medicinsk behandling muligvis en virkning formuleringer som også forekommer i DSAMs nye vejledning. FFLs vigtigste bevis -undersøgelse kan læses i nedenstående link, og der er ikke meget substans og bevis for at FFLs metoder virker: Cognitive behavioural group treatmentfor a range of functional somaticsyndromes:randomised trial af Andreas Schröder, Emma Rehfeld, Eva Ørnbøl,Michael Sharpe, Rasmus W. Licht and Per Fink.

4 Ingen dokumentation: D blev FFL spurgt om,hvilke sygdomme de havde størst succes med at behandle og helbrede. Og svaret lød, CITAT: Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser behandler udelukkende patienter med funktionelle lidelser og har dermed ikke erfaring med behandling af andre sygdomme til sammenligning. Svaret viser, at psykiaterne på FFL enten ikke har statistikker, eller at de ikke vil ud med de statistikker, de evt. har Om psykiaterne har bedre succes med at afhjælpe den ene eller den anden sygdom, kan de således ikke oplyse. Og dette er vigtig viden for syge borgere, som kommer langvejs fra. Hele brevet kan ses nederst her: Efterlysninger af helbredte borgere I 20 Face-book-grupper for syge borgere er der blevet efterlyst borgere, som har været på FFL, og mange dukkede op, men INGEN har erklæret sig raske, smertefri eller arbejdsmarkedsparate. Jobcentre henviser til FFL/ forskning / forsøg: På trods af manglende beviser på at FFLs behandlinger virker, så sender jobcentre landet over fysisk syge kronikere til psykiaterne på FFL, fordi kommuner og sagsbehandlere mener, at der er behandlingsmuligheder i psykiatrien for dem, som på grund af sygdom ikke kan klare et heldagsjob. Behandlingsmuligheder er netop nøgleordet, hvormed kommunen kan trække en sag ud, for så kan patienten komme på venteliste til FFL, derefter til samtaler, og så til 9 mindfulnesssessioner. Det kan tage op til to år, og i den tid forbliver patienten på kontanthjælp, og kan således ikke komme i fleksjob eller på førtidspension. FFL har fået tilladelse til at lave forsøg med smertepatienter og stoffet imipramin. Per Finks tilladelse til forsøg: TrygFonden og Lundbeck Fonden støtter FFL: TrygFonden har støttet FFL med i hvert fald 100 mil kr. De første rigtig store beløb faldt i , hvor TrygFonden afsatte 48 mil kr. til FFL. Siden er beløb givet til mange formål: forskning, undersøgelser, førtidspensions-oplæg, pjecer, ph.d. afhandlinger, temadage, Dansk Kommunikation og hjemmesider TrygForsikrings-selskaber sparer mange penge på, at syge får psykiatriske diagnoser,fordi psykiatriske diagnoser kun udløser sygeforsikringer eller arbejdsskadeforsikringer i ca. 4-7 % af tilfældene. Lundbeck Fonden støtter også FFL med store beløb og gratis medicin. 48 mil fra TrygFonden til FFL i :

5 Konklusion: Der bør sættes spørgsmålstegn ved de undersøgelser, som FFL bygger på. Der findes ingen dokumentation for at psykiaternes behandlinger virker på patienter med de indlemmede diagnoser. FFLs rådata bag deres undersøgelser bør udleveres. Deres udvælgelseskriterier til undersøgelser bør offentliggøres. Andre forskere bør kunne analysere og efterprøve FFLs data. FFL bør tvinges til at komme med deres behandlingsresultater med separate resultater for hver enkelt af de sygdomme, som de har indlemmet i deres diagnoser funktionelle lidelser og BDS (rimelige forbrugeroplysninger). Diagnosen BDS bør ikke anvendes, da den ikke er anerkendt af WHO. WHO mener ikke at fibromyalgi og ME bør høre under somatoforme sygdomme, men FFL har indlemmet disse diagnoser i deres psykiatriske diagnoser. Dette bør forhindres ad politisk vej. Psykiaterne på FFL har fået ansvaret for ME-behandlingen i DK. Dette bør ændres og MEbehandlingen bør lægges ud til den praktiserende læge og til speciallæger, som det anbefales i Niceguidelines. Med en funktionel-eller en BDS-diagnose stopper udredning, og farlig sygdom kan overses. Term-modellen bør ikke anvendes, da ligeværdighedsprincippet mellem mennesker tilsidesættes i modellen. Læger og speciallæger bør opfordres til at nægte at lade deres diagnoser overrule afffls psykiatriske diagnoser. Læger bør, inden de henviser til FFL, vide, at det er stigmatiserende og sårende at få en psykiatrisk diagnose uden rimelig grund i tilgift til en fysisk sygdom. FFLs økonomi bør kulegraves. Bag TrygFondens 100 mil. støtte ligger der en hensigt, som tjener Trygs forsikringsselskaber og ikke syge borgeres vel. Der bør stilles spørgsmålstegn ved, om TrygFondens midler bruges til almenvældets vel. Politikerne bør overveje, om kommunerne får valuta for pengene ved henvisninger til FFL? Andrea Bjerk A M Savolainen Ann-JeanitaHansen Angela Lassi Anja Fairfaks Jespersen

6 Ann Clausen Anne-GreteHansen Anne-Gro Strøm Anne Larsson Annemarie Thorsen Anne Mette Lian Anne-metteLouw Kristoffersen Anni List Kjærby AnitaLindhard BarbroAndersson Stålhandske Beate M. Waarøe Bente Jarmon Bente Stenfalk Berit Rask Birgit Hansen Birgit Lykke Christiansen Birgitte Baron Birgitte Rodh Birthe Johannessen Birthe Krejberg Andersen Birte Lambjerggaard Betina Ljung Olsen Betina Lykke Bodil Lunding Bodil Rejnholdt Bonnie Kayser Britta Ramshardt Camilla Gaudesen Catharina Holm Carina Dahl Andreasen Charlotte Abildgaard Charlotte Lund Charlotte Jensen Christa Bantz Christian Andersson Christina Bjerre Olsen Christina Louise Waever Christina Oldvej DelennGadgaard Ribes Ditte Michaela Nielsen Dorte Hansen Dorte Snabe Elin Synnes Elise Berg Elsebeth Lindegaard Eva Kramer FlemmingBattling Eriksen Flemming Hansen

7 Grete Karlsen Hailey Barting Hans Prag Hanne Bjerre Hanne Frølund Jess Hanne L. Jensen HanneLomholdt Heidi Mathiesen Helene Larsen Hella Pedersen Helle Florgård Helle Mærsk Thomsen Inge Hansson Inge Møllehave Iris Romerdahl Larsen Jane Heltborg Jane Paaske Jeanette Byriel Jette Hvalsø Jette Malene Schmidt Jette Skovgård Madsen Jette Uhlott Joan Skytte Frederichsen JoyannaUllamai Thomassen Kamma Løndahl Karin Dam Karin Timlen Karin Zwisler Karsten Bækgaard Katarina Hallsten Hultheimer Kathleen Lene Rosendal Kathrine Nielsen Ketty Hansen Kirsten Harwood Kirsten Lønborg Kirsten Wolderslund Kjellfrid MarieMyklebust Kristin Lyslo Pedersen Kristine Espebu Kristine Mikkelsen Kristina Bejer Nordentoft Eversen Kurt A Nissen Laila Heiselberg Theilgaard Laila Kamp Kruse Lasse Felsted Petersen Lene Winther Lilia Masters Linda Moshage

8 Linda Ternsten Haukenæs Lisbeth Bakken Lisbeth Hedegaard Lone Madsen Lone Marquard Jensen Lone Sørensen Lotte Eline Schaal Vejen Lotte Groes Louise Nielsen Marianne Hvid Degnebolig Marianne Jørgensen Marianne Odgaard Marianne Saabye Margrete Juliane Beyer Martin Louw Kristoffersen Merete Fransson Merethe LarsenYtrenes Merete Holck Merete Lindegaard Mette Bylund Mette Holt Mette Sørensen Mie Thorsen Mireille Edgren Monika Søby Morten Thomassen Muhammed Ali Aytac Naja Johanne Krabbe Kristensen Nana S. Krainert NinaChristiansen Nina E. Jensen PatriciaAgnes Aarup Zakrisen Pernille Obbekær Pernille Petersen Per Larholm Pia Hammer Reichenbach Ragnhild Von Harling Lien Rikke Noack Skivild Rikke Skov Rasmussen RitaJørgensen Rya Nina Sørensen Sana Petersen Signe Brønnum Fahham Simone Mogensen Sofie Dybvad Sof Poulsen Sonja Georgi Susan Bregenborg

9 Susse C C Persson Sussie Pultz Synnøve Aldenhamn Søren Fokdal Søren Larsen Søren Tøttrup Søster From Petersen Tina Grimsmo Tina SøsIversen Thomas M. Madsen Trine Jensen Trine JuulJohansen Tom Skov Hansen Ulla Malmberg Søgaard Ulla Thorsen Venke Midtlien Vibeke Farm Vibeke Hartung Nielsen Vivi Porsborg Ása Stefánsdóttir Åse Pedersen

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene

Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene»jeg læser stort set ikke de mails, der kommer ind. Kun hvis jeg er tvunget. Jeg går heller ikke på nettet og læser

Læs mere

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model - Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger P. Fink, M. Rosendal,

Læs mere

dsam@dsam.dk Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro arbejdsmarked@holstebro.dk Beskæftigelsesministeren

dsam@dsam.dk Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro arbejdsmarked@holstebro.dk Beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 317, SOU alm. del Bilag 407, SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Til: GF-forsikring gf@gfforsikring.dk

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer

En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med. Medicinsk Uforklarede Symptomer En undersøgelse af behandleres og patienters erfaringer med Medicinsk Uforklarede Symptomer Anne Moloney Kiropraktisk Klinik, Rødby Rapporten er en del af videnpilotprojekt 2005-2006 udført for Kiropraktisk

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste Nr. 24 april 2009 www.angstforeningen.dk Foto: Noël Zia Lee (flickr/cc) Tema: angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Lær patienten at leve med kronisk smerte

Lær patienten at leve med kronisk smerte Usikker sex er Mozambiques største sundhedsrisiko Tjek dig selv og vind brunch for to Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 1 4. januar 2013 113. årgang Lær patienten at leve med kronisk smerte

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til Indhold - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til fars drenge fiser - Nye muligheder for tidlig diagnosticering af Alzheimers Nr. 3 17. årgang september 2007 Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Læs mere