Kursuskatalog Efterår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog Efterår 2013"

Transkript

1 Kursuskatalog Efterår 2013

2 Forord Kære DFM er Jeg er meget glad for, for første gang at kunne præsenterer dig for et egentlig kursuskatalog fra DFM netværk. Kataloget er et resultat af kursusudvalgets arbejde med svarene fra den medlemsundersøgelse om FM-erens kompetencegab, som vi gennemførte i slutningen af Vi glæder os meget til at byde dig velkommen til efteruddannelse hos DFM netværk. Både fordi det er vigtigt, til stadighed at lære nyt, men også fordi det er vigtigt for os at være sammen med andre FM-ere, så vi kan styrke og udbygge vores netværk samtidig med, at vi lader os inspirere til at udvikle vores praksis. Vi har sammensat en buket af relevante kurser, som fokuserer på FM-erens arbejde med strategi og håber, at du finder, at kataloget tilbyder udvikling af kompetencer, som også du kan have glæde af at styrke. Rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Karen Dilling, formand for DFM netværks uddannelsesudvalg INTROduktion Den organisatoriske spændvidde i DFM netværks medlemskreds stor. FM-afdelingerne beskæftiger personer både på strategisk-, taktisk- og operationelt niveau. DFM netværk forsøger at afspejle denne bredde i sit kursusudbud, og i dette kursuskatalog retter kurserne sig mod det strategiske og taktiske niveau. Vi har samlet en buket af kurser som understøtter de emner, der optager virksomhedens ledelseslag og som behandler FM på strategisk og taktisk niveau. Vi har udvalgt fire hovedemner, som FM-eren skal have fokus på, for at understøtte kerneforretningen. De fire kurser afsluttes med et kommunikationskursus, hvor deltagerne får værktøjer og metoder til at kommunikere FM-emner med topledelsen, sådan at FM-eren får den tilstrækkelige gennemslagskraft til at søge opbakning til de initiativer, de øvrige kurser har givet ham viden om. Kurserne er sammensat som et samlet forløb, men det er naturligvis også muligt, at tage kurserne enkeltvis. Prisen for det samlede forløb er kr. ekskl. moms for medlemmer (normalpris kr.) og kr. ekskl. moms for øvrige deltagere (normalpris kr.).* Strategisk Taktisk operationelt Operationelt: Den daglige drift af ejendomme og supportfunktioner med henblik på bedst mulig opfyldelse af virksomhedens behov i henhold til aftalt serviceniveau. Taktisk: Planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen og supportfunktioner, dels med henblik på at tilgodese virksomhedens langsigtede policies og strategier, dels med henblik på tilpasning til andre ændringer i virksomheden. Strategisk: Langsigtede opgaver vedrørende policies og strategier for udvikling af ejendomsporteføljen og supportfunktioner i forhold til virksomhedens overordnede strategier og målsætninger og strukturelle ændringer i omverdenen. * Rabatten gives ved samtidig tilmelding til alle kurser og kan ikke kombineres med Early bird.

3 Kampagner om grøn adfærd Understøttelse af grøn strategi Lavere energiforbrug Branding af FM-funktionen På kurset får du kendskab til strategi, værktøj, metoder og virkemidler. Du bliver introduceret til, hvordan du kan kommunikere mål og resultater for kampagnen både opad og nedad i organisationen, og du får værktøjer til at vurdere, planlægge og gennemføre adfærdskampagner. Introduktion til arbejdet med energi og adfærd Strategiske overvejelser Taktisk-samarbejde Operationel kampagne Målgruppen for kurset er personer som er beskæftiget med ledelse, strategi og planlægning af FM-arbejdet. Deltageren er typisk leder, mellemleder eller projektleder. Præsentation af indhold, deltagere og underviser Begrebsafklaring Overordnet introduktion af elementer i en adfærdskampagne Helhedstænkning og businesscase Valg af omfang og metode Interessent- og SWOT-analyse Afgrænsning Interessenter og roller Kommunikation og ledelsesopbakning Trin for trin Praktiske værktøjer Lavt-hængende frugter Eksempel på et projektforløb Åben drøftelse af teknologi, adfærd og klima Energieffektivitet og overordnede strategier Afslutning Tekniske energioptimeringer - porteføljestrategi Investeringer drift, anlæg og ejendomme Forankret og anvendt viden Underviser: thomas Nissen, Post Danmark Den 17. september 2013, kl til i Storkøbenhavn Medlemmer af DFM netværk kr. ekskl. moms. andre kr. ekskl. moms. Ved tilmelding inden den 17. august 2013 gives 10 % i rabat. Sidste frist for tilmelding:

4 Spacemanagement Optimeringspotentiale Arbejdsmetoder, samarbejder og plads Coorporate performance, human performance og facility performance Som FM-er står du ofte overfor krav om optimering og besparelse. Dette kursus giver dig værktøjerne til at se på strategier for optimering af virksomhedens arealer, sådan at du kan identificere og frigøre potentialerne. Introduktion til spacemanagement Hvordan påvirkes performance af de fysiske rammer Mentale ombygninger Rum som strategisk redskab til bedre performance håndtering af proces Afslutning Målgruppen for kurset er personer, som er beskæftiget med ledelse eller projektledelse i FM-organisationen. Præsentation af indhold, deltagere og underviser Analyse, beslutning og proces Sted ctr. aktivitet Arbejdsmetoder, samarbejde og plads Indretning og kommunikation Flydende arbejdspladser Hvor langt kan man komme alene ved adfærd Hvordan kan vi skabe nye velfærdstilbud med mentale ombygninger? Optimeringspotentialer Fra projektledelse til procesledelse Fra fokus på bygningers performance til fokus på menneskers performance Samtænkning af coorporate performance, human performance og facility performance Forankret og anvendt viden Underviser: gitte Andersen, Signal Arkitekter Den 1. oktober 2013, kl til i Storkøbenhavn Medlemmer af DFM netværk kr. kr. ekskl. moms andre kr. ekskl. moms Ved tilmelding inden den 1. september 2013 gives 10 % i rabat. Sidste frist for tilmelding:

5 Implementering af nøgletal Nøgletallenes betydning for virksomhedens FM-arbejde Værdi og indsigt Opnå forståelse for den værdi og indsigt, systematisk anvendelse af nøgletal kan tilføre praksis. På kurset får du værktøjer til selv at definere de væsentligste nøgletal for egen organisation og få forståelse for implementeringsprocessen. Du lærer hvordan nøgletallene valideres, får eksempler på hvem du kan sammenligne dig med og hvordan nøgletallene anvendes som bidrag til strategiske beslutninger. Introduktion til nøgletal Planlægning af nøgletal Målgruppen for kurset er personer, som er beskæftiget med budgettering, optimering, dokumentation og lignende enten i FM-afdelingen eller i afdelinger, som samarbejder med FM-afdelingen. Præsentation af indhold, deltagere og underviser Eksempler på anvendelsen af nøgletal for udvalgte dele af FM Definition, identifikation og afgrænsning Validering og benchmarking Øvelse Implementering af nøgletal Interessenter, bidragsydere Kommunikation, Ledelsesopbakning Strategisk brug af nøgletal Åben drøftelse af nøgletals værdi Kort orientering om totaløkonomi og OPP Systemer til håndtering af nøgletal og benchmarking Afslutning Forankret og anvendt viden Undervisere: Per Anker Jensen, CFM DTU Flemming Wulff Hansen, DFM benchmarking og DATEA Den 22. oktober 2013, kl til i Storkøbenhavn Medlemmer af DFM netværk kr. kr. ekskl. moms andre kr. ekskl. moms Ved tilmelding inden den 22. september 2013 gives 10 % i rabat. Sidste frist for tilmelding:

6 Propertymanagement Due diligence analyser og performance Ændret anvendelse Leje, købe eller bygge? Du har ansvar for omtanke. Få kendskab til, hvordan du som FM-er vurderer, planlægger og gennemføre analyser og projekter vedrørende property management. Og hvordan du bedst kommunikere mål og resultater for projektet både internt og eksternt. Introduktion til property management Teknisk due diligence Nationale/globale Office Design strategier Konvertering af bygninger til anden brug Nøgletal, det nye sort Kunderne efterspørger? Leje/købe/bygge? Afslutning Underviser: Personer, som er beskæftiget med ledelse, strategi og planlægning af FM-arbejdet. Deltageren er typisk leder eller mellemleder. Præsentation af indhold, deltagere og undervisere Begreb Overordnet introduktion af elementer Hvordan vurderes og udvælges fokusområder Kan man spå om fremtiden? Hvad er fokus i analyserne og hvordan sikres optimal performance Hvilke analyser skal en teknisk due diligence indeholde, for at sikre organisationens fokus på værdiskabelse Fra nye behov til nye rum change management processen Hvordan sikres både optimering af m² og etablering af attraktive arbejdspladser Konkrete benefits ved Office Design strategier Kort gennemgang af bygninger der får nyt liv i andre segmenter Kort gennemgang af nøgletals bank Hvad samler vi nøgletal for og hvad kan organisationer bruge det til? En analyse af aktuelle lejerådgivninger de sidste 5 år Hvad er lejerne fælles om at efterspørge, og hvor er de forskellige? Sorteret efter LNC/SMV/små innovative virksomheder mm. Hvilke analyser skal gennemføres Udarbejdelse af business case Forankret og anvendt viden gitte Andersen, Signal Arkitekter Den 29. oktober 2013, kl til i Storkøbenhavn Medlemmer af DFM netværk kr. kr. ekskl. moms andre kr. ekskl. moms Ved tilmelding inden den 29. september 2013 gives 10 % i rabat. Sidste frist for tilmelding:

7 Kommunikation for Facilities Managers Taletid på direktionsgangen Bring FM i spil Hvad, hvornår og hvordan Du bringer FM i spil via din kommunikation opadtil i organisationen. Men har du de rigtige værktøjer? Lær om ledelseskommunikation med særlig fokus på kommunikation om FM, sådan at du strategisk kan vælge hvad, der bør kommunikeres til ledelsesniveauet i organisationen og hvordan. DAG 1 Introduktion til kommunikation Strategisk kommunikation Virksomhedens over ordnede strategi DAG 2 Kommunikative virkemidler Individuel forberedelse af ledelseskommunikation Personer der på leder- eller mellemlederniveau har ansvaret for strategisk og/eller taktisk FM. Præsentation af indhold, deltagere og undervisere Kommunikationens grundregler: Hvad er kommunikation målgruppeanalyse Kommunikative problemstillinger ift FM - timing og budskaber Planlægning af mundtlig og skriftlig kommunikation succeskriterier Hvordan understøtter du bedst din kommunikation Ledelseskommunikation hvad er vigtigst (brug af brændende platforme) Situationsbestemt kommunikation FM kommunikation med ledelse og medarbejdere Krisekommunikation kritiske emner. Gode og dårlige eksempler Forstå din organisation, forretningsstrategi og de forretningsmæssige prioriteter FMs rolle i forhold til den overordnede forretningsstrategi Fra passiv til aktivsiden Kommunikationsstrategiske overvejelser Hvordan understøtter du de værdiskabende processer? Sproglig stil, personlig stil, gennemslagskraft Nonverbal kommunikation Æggende, dækkende og vækkende Gode og dårlige eksempler Omsæt lærlingen til praksis Hvad vil du gøre i din organisation Præsenter dine ideer og få konstruktiv feedback Undervisere: elizabeth Pratt, COWI Kommunikation Daniel la Cour, COWIs træningsafdeling Ledelsesrepræsentanter fra DFM netværk deltager ved præsentationer og i forbindelse med feedback Den 11. november 2013 kl til den 12. november 2013 kl i Storkøbenhavn. Kurset er et internatskursus og deltagene forventes at overnatte. Medlemmer af DFM netværk kr. ekskl. moms. andre kr. ekskl. moms Ved tilmelding inden den 11. oktober 2013 gives 10 % i rabat. Sidste frist for tilmelding:

8 Kurser 2014 I foråret 2014 startes endnu en kursusrække denne gang med fokus på den taktiske FM-funktion. Også denne kursusrække afsluttes med et kommunikationskursus men med fokus på kommunikation med interessenter, ildsjæle og samarbejdspartnere i og uden for egen organisation. Der tilbydes kurser i: Samarbejde, proces- og projektledelse for FM-ere Kontraktstyring, indkøb og sourcing Fra byggeproces til drift Kommunikation interessentkommunikation og organisatorisk kommunikation Kurserne fra dette katalog gentages i efteråret Se datoer m.v. på dfm-net.dk Udvid din horisont I en af DFM netværks Faciliterede grupper FM Ledere FM Talent FM Softservice FM Projekt ENDNU MERE NETVÆRK MED DFM DFM netværks medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværksgruppen giver dit et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag. Det får du nu mulighed for via vores forskellige faciliterede grupper. DFM netværk klarer det praktiske, så du kan koncentrere dig om udbyttet uden at bliver besværet af logistikken. Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne, der finder sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. Læs mere om de enkelte grupper på dfm-net.dk Borgergade København K T

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 62 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 62 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 62 kurser og forløb 3 Velkommen til viden og værktøjer Kursuskalender 2014 Juni August September Oktober November Værtskab på kinesisk 2.0 26 Jobrelateret engelsk, basis Værtskab

Læs mere