K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis"

Transkript

1 Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013

2 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) Kirsten Nielsen Inge Pedersen Svend Erik Poulsen Deadline for indlæg til næste nummer er den 25. januar Indlæg sendes på mail til eller afleveres i Caféen på Koltgården. Koltnyt nr. 1 årgang 2 udkommer i februar Gudstjeneste på Koltgården i Den Blå Café Torsdag den 5. december kl Med Lucia optog. Fredag den 20. december Julegudstjeneste kl Torsdag den 9. januar kl Torsdag den 6. februar kl Efter gudstjenesten er der kaffe. Alle er velkomne Side 2 Koltnyt

3 Koltnyt Så er vi på banen med Koltnyt nr. 4, det sidste nummer i år. Og vi må nok sige, at I har taget godt imod bladet. Tanken med bladet var ikke kun, at det skulle kunne købes på Koltgården og i plejeboligerne, men også at man skulle kunne få det i lokalområdet. De, der kommer her jævnligt, er jo ret godt orienteret om, hvad der sker. Hvorimod de, der aldrig kommer på Koltgården og alle de nye tilflyttere måske også gerne ville se, hvad der sker. Især nu hvor der fra Byrådets side er åbnet op for at alle kan bruge det lokale center. Og hvad er der så sket? Vi har søgt og fået penge til at lave KOLTNYT, så det nu bliver gratis, så kan vi komme langt rundt i vort store område. Det er Koltgårdens Venner og Kolt-Hasselager Fællesråd, der har sponsoreret bladet, og en stor Tak til dem. Glædeligt er det også, at der er så mange, der vil bidrage til bladet, både om hvad der er sket, men også om hvad der sker fremover. Det er ikke sikkert at vi kan finde plads til alle bidrag, men vi vil gøre, hvad vi kan. Nyt fra Brugerrådet Der har været travlhed omkring valget, og heldigvis lykkedes det jo endnu en gang at få alle 9 pladser besat. Det var godt, da der er mange opgaver at tage fat på. Tirsdagsåben gør et stort arbejde med at få nogle gode foredrag og musik til alle arrangementerne, og dejligt at de er så godt besøgte, så er der noget ved at arrangere det. Nu hvor året går på held, vil vi gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. Kirsten Hedegaard Brugerrådsformand Koltnyt Side 3

4 Fremtidens lokalcenter et hus for alle, uanset alder! I direktionen i Område Syd arbejder vi med udgangspunkt i Sundhed og Omsorgs strategi De 5 ledetråde. En af ledetrådene er Al magt til borgerne. Denne ledetråd er vi i direktionen (direktionen består af en områdechef og to viceområdechefer) særligt optaget af, og vi har på forskellig vis arbejdet med den gennem et længere stykke tid. Senest har vi fortalt om vores tanker og drøftet disse sammen med formænd og næstformænd for de 6 brugerråd i Område Syd. Men vi vil også gerne endnu længere ud med vores tanker, ideer og planer, så vi kommer i kontakt med den brede befolkning i vores område. Vi tager det nemlig meget alvorligt, når der står Al magt til BORGERNE og ikke Al magt til BRUGERNE. Det vil sige, at vi er optaget af, at give magten til borgerne i lokalområdet og ikke udelukkende til de nuværende brugere af lokalcentret. Vi vil gerne arbejde med de oprindelige tanker omkring lokalcentrene, nemlig at det skal være lokale medborgerhuse. Vi ønsker, at vores lokalcentre er huse, der er til alle og for alle, uanset alder! Vi ønsker at sætte fokus på berigende samvær på tværs af generationer, bl.a. fordi vi tror på, at det kan hjælpe os til at modarbejde de tre unødvendige omsorgslidelser, som vi ved plager mange ældre mennesker, nemlig ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Byrådet har netop givet os en hjælpende hånd, idet de har besluttet, at der ikke længere er en aldersbegrænsning på hvem der må bruge vores cafeer. Vi kan nu reelt byde alle i lokalsamfundet indenfor på lokalcentret, og det skal vi benytte os af. Side 4 Koltnyt

5 En af sætningerne i Sundhed og Omsorgs strategi er: Vi vil optimal borgerinddragelse og brugerstyring af områderne. På Lokalcenter Koltgården er vi allerede langt. Vi har rigtig godt samarbejde med et fantastisk konstruktivt og velfungerende brugerråd, og dermed er vi et godt skridt på vejen mod brugerstyring. Men vi er også så privilegeret, at vi har foreningen Koltgårdens Venner, der ligeledes yder en fantastisk indsats i lokalområdet. Samtidig har vi en masse engagerede frivillige, der virkelig gør en positiv forskel. Men kan vi åbne endnu mere op og byde yngre generationer indenfor i fællesskabet, til gavn for både de ældre og de yngre? Det tror vi på, at vi godt kan! Det er ikke udelukkende en helt fantastisk vej at gå, der er også sten på vejen og sten i skoen det ved vi godt. Men det skal ikke forhindre os i at gå denne vej, og vi opfordrer hermed jer alle til at gå ud af denne vej sammen med os. En vej som vi bygger, mens vi går, for ingen af os ved præcist, hvilket terræn vi kommer ud i. Men en ting ved vi helt sikkert, VI KAN KUN LYKKES I FÆLLESSKAB! Morten Ilsøe Områdechef Koltnyt Side 5

6 Indsamling til Bussen - Bogsalg Det er dejligt at der er så godt gang i bogsalget. Indtil nu er der solgt bøger for ca. kr ,00 meget flot. M E N de der er så venlige at komme med bøger, vil I ikke godt sætte dem ned i Datastuen i kælderen ved bogreolerne, så fylder vi op efterhånden, og kan holde orden ovenpå tak J. I alt står der nu kr på buskontoen imponerende, især da vi jo ikke rigtig har annonceret det endnu, men nu er der da til en lille reparation eller et syn. Koltgårdens Venner Bestyrelsen for Koltgaardens Venner bestræber sig på at lave arrangementer, som tilgodeser alle vore medlemmer. Derfor vil nogle arrangementer alene være for beboerne på Koltgaarden og Plejeboligerne og andre for de selvhjulpne medlemmer. Derfor arrangerede vi i juli måned en bustur for beboerne på Koltgaarden gennem det østjydske landskab med mål på Alrø, nemlig Café Alrø. Her havde vi bestilt megatarteletter til alle. Og jeg skal da love for, at de var megastore, een tartelet var mere end rigelig for de fleste. Vejret var ikke så godt, men vi skulle jo ikke ud at gå, men blot nyde de korngule marker fra vores pladser i bussen. Både bestyrelsen og de deltagende beboere nød denne eftermiddag. Medio august arrangerede vi grillfest på Koltgaarden for samtlige beboere (nogle fra Plejeboligerne havde ledsagere med). Vi hyggede os med grill- Side 6 Koltnyt

7 mad og drikkevarer. Vi fik da også sunget lidt med musikledsagelse af Lis Just. Begge arrangementer var gratis. I bestyrelsen arbejder vi på højtryk med at anbringe størstedelen af vores arv på en betryggende og ansvarlig måde. I skrivende stund er ca. 1/3 anbragt med et rimeligt renteafkast. Vi satser på at anbringe i 3 forskellige pengeinstitutter, så vi er garanteret hjælp fra Staten, hvis banken krakker. Vi har forkastet flere tilbud fra banker, dels fordi vi synes, renteafkastet var for lille og dels fordi, vi var usikre på bankens stabilitet. For at gå med både livrem og seler har vi kontaktet bl.a. Banktilsynet for at få oplysninger om givne banker, men dette tilsyn må/kan ikke give os oplysninger om bankernes stabilitet, så vi er helt overladt til os selv, men vi arbejder videre, og synes egentlig, det er en spændende opgave. Af arrangementer i den nærmeste fremtid kan vi nævne, at vi den jo har arrangeret en bustur til Tivoli i København med spisning undervejs (madpakker) og aftensmad i Restaurant Påfuglen i Tivoli. Den inviterer vi samtlige beboere til fælles julehygge med spisning, små julegaver og fællessang af vore dejlige julesange. Lørdag den afvikler vi så vores julebanko med rigtig fine gevinster så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Den sidste søndag i januar 2014 vil vi traditionen tro indbyde til fælles frokostkomsammen med underholdning. Vi arbejder også så småt på at arrangere nogle søndagseftermiddagskaffearrangementer med underholdning her i løbet af foråret, men foreløbig er der intet konkret endnu. Selv om det er lidt i god tid vil vi fra bestyrelsen ønske alle vore medlemmer og beboere en rigtig glædelig jul og på gensyn i 2014." Ruth Iversen Koltnyt Side 7

8 Nyt fra frivilligkoordinatoren Koltnyt Fællesskab og nye vinde Mens efterårsorkanen raser, og vejret fortsat er mildt, står roserne endnu i fuldt flor, græsplænen skal fortsat klippes og ukrudtet gror. Mon sommeren varer lige til jul? I frivilligområdet har vi ikke brug for orkaner eller andre vejrlige forhold for at hjælpe hinanden. Her står frivillige sammen om det, der nytter, spreder glæde og fællesskaber, og de støtter de, der kan have det svært og have brug for opmuntring og støtte. Her hjælper og bidrager mennesker med det, de har lyst til og det, der giver dem mening, og byder gerne ind med alternative forslag og ideer, som vi kan udvikle. Alle andre, der ikke er frivillige, kan måske undre sig over, hvorfor mennesker bruger tid på noget, som de ikke honoreres for. De fleste mennesker har brug for at gøre en forskel på en eller anden måde, og den glæde frivillige udtrykker, når de ser andre mennesker får indhold i tilværelsen, er den forskel, som fylder frivillige med glæde og tilfredshed. I 2013 har frivillige alene og sammen med Brugerråd understøttet og udviklet det frivillige virke i mange nye sammenhæng, som bl.a. betyder at cafeen, Netcafeen, netværksgrupper er udviklet på lokalcentret. I plejeboligerne og på lokalcentret er frivillige med til at skabe liv med sang og mange forskellige arrangementer, som giver liv og glade dage. Nem ID, Facebook, Spisevenner, Selvtrænerforeninger og Selvtræner-vennerne er nye tiltag, som vi nu arbejder med i det frivillige virke. Frivillige lærer førstehjælp, og i pårørendesammenhænge arbejdes der ihærdigt på at udvikle og forbedre forholdene for familier til slægtninge, der har det svært. Frivillige etablerer sig i fællesskaber, danser, spiser, synger og tager på oplevelser og ferie sammen og trækker andre med i fællesskaber. Side 8 Koltnyt

9 Nye tider står for døren, og vi skal i det frivillige indstille os til det nye, som bl.a. er, hvordan borgere endnu mere kan tage del i livet på vore lokalcentre. Vi vil gerne spille sammen med lokalsamfundet og med alle generationer. Vi kan allerede nu glæde os ved, at dagpleje og børneinstitutioner med små skridt, tager del i hverdagslivet i plejeboligerne. Men måske kunne vi også tænke samspil med skole, kultur, sport og fritidsområderne og drage gensidig nytte af hinandens ressourcer på kryds og tværs til gensidig glæde. Vi vil gerne spille sammen med Fællesråd og Lokalråd, og håber på at kunne åbne vort lokalcenter først og fremmest gennem cafeerne til vores lokalområder bl.a. med fællesspisninger men også gerne i mange andre sammenhæng. Vi er mange frivillige men aldrig mange nok og efterlyser helt konkret frivillige til vore netværksgrupper og Netcafé, samt datastuen og frivillige SPISEVENNER. Men har du, kære læser, en god ide, er vi meget åbne for at tænke med i nye initiativer sammen med dig. Interesserede kan henvende sig til undertegnede, Inga Klode. Til sidst vil jeg takke alle frivillige og brugere af Lokalcenter Koltgården for den store imødekommenhed alle udviser i samspillet om det frivillige fællesskab på lokalcenter og i plejeboligerne. Og selvom roserne blomstrer, og der endnu er en måned til jul vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul med et glædelig på gensyn i 2014, hvor vi vil styrke fællesskaber på kryds og tværs til gensidig glæde i vores lokalområde. Mange hilsner fra Inga Klode Frivilligkoordinator Tlf mail: Koltnyt Side 9

10 De forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg er et årligt lovpligtigt tilbud til alle ældre over 75 år. Dog undtages borgere der modtager både pleje og praktisk hjælp eller bor i en plejebolig. Hvad er et forebyggende hjemmebesøg? Et forebyggende hjemmebesøg former sig som en uformel samtale med udgangspunkt i din aktuelle hverdag. Du bestemmer indholdet, men det kan f.eks. være glæder og vanskeligheder ved at blive ældre, interesser eller emner der har betydning for din sundhed og trivsel. Den forebyggende medarbejder har tavshedspligt og kan ikke bevilge ydelser som f.eks. hjemmehjælp og hjælpemidler men henvise til rette instans. Hvad kan du bruge besøget til? Du kan få støtte til at bevare og styrke dine ressourcer, få inspiration til at gøre dagligdagen lettere og til at opsøge nye fællesskaber. Du kan også få viden om de mangeartede tilbud, der er i kommunen, og om hvor du kan henvende dig, hvis du får brug for hjælp. Kontakt Forebyggelseskonsulent/sygeplejerske Gitte Sand. Besøgsmedarbejder/fysioterapeut Didde Erlang Madsen. Mandag til torsdag på tlf.: eller læg en besked hos lokalcentrets kontor, tlf.: , så bliver du kontaktet. Det er også muligt at sende en mail til: Side 10 Koltnyt

11 Høstfest på Koltgården Så oplevede vi det endnu engang et brag af en høstfest. Arrangeret af Lions Club Kolt-Hasselager og Brugerrådet på Koltgården. Lørdag den 28. september 2013 tog de glade og veloplagte Løver og medlemmer af Brugerrådet imod, da 97 gæster mødte op på Koltgården og tog plads ved de smukt dækkede borde. Der var feststemning helt fra starten, og den steg hurtigt i takt med det hyggelige samvær og den lækre 3-retters menu vi fik serveret med tilhørende hvidvin og rødvin. Menuen bestod af laks og rejer med grøn salat som forret. Hovedretten var langtidsstegt svinekam med sovs, kartofler og en dejlig rødkåls-salat. Desserten var en dejlig islagkage. Der var musikalsk underholdning hele eftermiddagen. Det var et glædeligt gensyn og genhør med Emil, som vi kender fra tidligere fester. Han er vist medlem at den store Løvefamilie. Det var hans store repertoire af kendte sange og melodier, som fik folk til at synge og nynne med, og som under og efter kaffen lokkede nogle ud på dansegulvet. Det blev en dejlig eftermiddag. Stor var også gensynsglæden hos os gamle garvede brugere af Koltgården, at vi mødte Joan, der tidligere var økonoma og leder af køkkenet på Koltgården. Hun var trofast mødt op i køkkenet, som vi kender hende med forklædet på. Der blev jo til slut sagt tak til alle, som havde bidraget til at gøre dagen festlig, og det skal der også siges herfra. En stor tak til Lions og til Brugerrådet og alle som har haft en finger med i festen. Den første Lions fest var en forårsfest i år 2000 med et stort telt, med 150 mennesker. Så har der været fest hvert år siden, og til næste år kan Lions i Kolt-Hasselager fejre 25-års jubilæum. Det er godt, der er nogen, der holder fast i de gode traditioner. Det har vi brug for. Koltnyt Side 11

12 Højskoledage Vitaminer til hjernen Højskoledage på Lokalcenter Koltgården oktober. Igen i år kunne planlægningsgruppen præsentere et godt program for Daghøjskolen. Det blev også taget godt imod, idet 91 deltagere mødte op. Højskolestemningen mærkede vi lige fra morgenstunden den første dag, og hver dag begyndte jo dejligt med morgensang akkompagneret af Jenny Andersen på klaver. Uden mad og drikke, dur det ikke, så køkkenet var på mærkerne og klarede flot morgenkaffe, middagsmad, og eftermiddags-kaffe til den store forsamling. Efter morgenkaffen den første dag, var emnet: Goddag, det er hjemmesygeplejersken. Det var tidligere hjemmesygeplejerske Sonja Ølgaard, som fortalte om sit liv som hjemmesygeplejerske, og om, hvordan det var at komme fra uddannelse og arbejde på hospitaler i København i 1950 erne, og fra en ledende stilling på Sct. Hans hospital til at arbejde som hjemmesygeplejerske langt ude på landet, hvor hun sammen med sin mand havde købt en landejendom. Det blev til 25 år på den post, hvor der var mange uventede ting, hun måtte tage stilling til. Vi fik også et indblik i hjemmesygeplejerskernes job dengang. Det har sikkert ændret sig, selvom de nok kommer ud for lidt af hvert også i dag. Eftermiddagen bød på underholdning med skuespiller Ejnar Hans Jensen og pianist Pia Hessner. Emnet var: Spørg stumtjeneren. Det var en udmærket ide til en teatercabaret, hvor publikum kunne vælge rekvisitter fra stumtjeneren, og så optrådte Ejnar Hans Jensen med historier, som knyttede sig til hver enkelt rekvisit og kostume, der relaterede til hans liv på scenen. Pia Hessner akkompagnerede og gav sit besyv med i nogle af historierne. Derefter sluttede den første dag, hvor jeg følte mig godt oplyst og underholdt. Senere har jeg erfaret, at der var delte meninger om dagen. Det bekræftede mig i, at der er en vis sandhed i den vending vi af og til bruger: Side 12 Koltnyt

13 Det afhænger af øjnene, der ser og ørene, der hører. Da jeg har stærkt nedsat syn, så har jeg ikke mulighed for at iagttage kropssprog og mimik, men jeg må koncentrere mig om at lytte, så derfor kan tingene opfattes forskelligt. Den næste dag var jeg desværre forhindret i at deltage, men senere viste det sig, at det blev en dag med megen humor. Formiddagens emne var: Hvordan kommer man gennem livet? Det var pensioneret kriminalassistent Hugo Mortensen. Han har en fortid inden for ordenspolitiet og politiets efterretningstjeneste. Men hvordan han nåede dertil på trods af indlæringsvanskeligheder, usportslig kropsbygning, manglende kvindetække, en mislykket militærkarriere og job som tørvegraver/tipvognslokomotivfører i Store Vildmose. Ja, det fik Daghøjskolens deltagere en munter forklaring på. Eftermiddagens emne var: Sort humor, så englene synger. Det var sognepræst ved Helligåndskirken Henrik Oest, som tog sig af det emne. Sort humor finder man inden for forskellige grupper, hvor det fungerer fint, og mange elsker det. Men det skal i visse tilfælde bruges med omtanke. Henrik Oest fik det belyst med eksempler fra nogle af humorens mestre, Gustav Wied, Storm P og Mark Twain. Fredag var sidste dag, og da var emnet: Humor og livsmod ved filosof John Engelbrecht. Det var Humorens Robin Hood, som stjæler fra de vittige og giver til de kedelige. Det var som sædvanlig en formiddag, hvor vi fik lattermusklerne rørt. Hvis man nu bare kunne huske de anekdoter, John Engelbrecht ryster ud af ærmet, men det er umuligt, så det er bare om at nyde øjeblikket. Så nærmede afslutningen sig med en lækker festmiddag, kaffe, småkager og chokolade. Samtidig nød vi et dejligt samvær og fællesskab med sang og en masse snak. Mange tak til planlægningsgruppen for et stort arbejde. Tak fordi I holder ud trods trange tider. Tak til køkkenet for lækker mad og et kæmpe arbejde, og dernæst en tak til alle for stor hjælpsomhed. Frida Nielsen Koltnyt Side 13

14 Program for Tirsdagsåben kl november Mortensbanko Pris for kaffe m/brød kr. 20, november Kl kl. ca Tøjsalg, smykker m.m. Gratis kaffe og småkager 19. november Underholdning af Vejlbykoret Pris for kaffe m/brød kr. 20, november Juletraditioner og sange Fortalt af Christian Foged Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 Salg af billetter til julefrokost den 10. december december Kl kl Julemarked (se side 19) 3. december Julebanko Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 Salg af billetter til julefrokost den 10. december december Julefrokost Se opslag Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, tak for jeres store deltagelse i Side 14 Koltnyt

15 Program for Tirsdagsåben 2014 kl januar Banko Pris for kaffe m/brød kr. 20, januar Fra vintersne til midnatssol i Grønland Uforglemmelige rejser bringer os fra Kap Farvel i syd til Ilulissat i Nord. Lysbillede- og rejseforedrag v/britta og John Malm. Pris for kaffe m/brød kr. 20, Januar Fra kl til kl , Bemærk det ÆNDREDE TIDSPUNKT! Mød os på Cassiopeia Pris kr. 50,00 (se side 23) Billetsalg 7/1 og 14/1 2014, fra kl til kl januar Charmekursus for mænd Kommunikationskursus med Gunhild Weisbjerg. Skal livet opfattes som det store tag selv bord, hvor vi bestemmer, hvilke retter vi vil have? Gunhild Weisbjerg sætter spotlight på forholdet mellem de to køn, om mænd og kvinders forskellige brug af sproget, en del af forklaringen på, at kvinder efter få år bliver sure hysteriske madammer, og at mænd udvikler konedøvhed og bliver så lukkede at de skal åbnes med en dåseåbner. Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 4. februar Banko Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 Koltnyt Side 15

16 Læserbrev: Fra Frida Nielsen, Pilegårdsvej 54 D. Mange tak for jeres initiativ til bladet Koltnyt. Jeg har lige fået augustnummeret. Det er dejligt, at følge med og se, hvad der er sket, og hvad der skal ske. 1. Men så vil jeg lige hæve pegefingeren en lille bitte smule. Tænk på, at vi er gamle og for nogen kniber det at læse. Jeg hører fra jævnaldrende, (omkring år) at det er svært at læse bladet, og så mister man lysten til at tage det med, når det er udkommet. Brug en anden skriftstørrelse, evt. en anden skrifttype. Jeg er så heldig, at jeg på grund af stærkt nedsat syn, er berettiget til et CCTV, (en skærm som forstørrer tekst) så jeg kan godt læse det, men det vil knibe for mange andre. 2. Så i nyttige telefonnumre er Inga Klodes nr ; men i hendes indlæg skriver hun tlf Endelig skal jeg gøre opmærksom på gudstjenesten på Koltgården, som I skriver er den 5. september. Men jeg har lige set i kirkebladet, at det er den 12. september. For at undgå misforståelser, må I hellere undersøge, hvad der er den rigtige dato og så sætte en seddel på døren ind til salen med den rigtige dato. I august blev der lidt misforståelse, men heldigvis kom der rigtig mange til gudstjenesten den 8. august. Det er nogle dejlige eftermiddage, så der skal jo helst ikke gå kuk i det. Venlig hilsen Frida Nielsen Svar: Kære Frida Tak for din mail, den blev jeg meget glad for, det er dejligt når der er lidt tilbagemelding på det man laver, også når man får lidt kritik. Side 16 Koltnyt

17 1. Den lille tekst da jeg fik Koltnyt fra trykkeren ringede jeg omgående og brokkede mig, fordi de havde lavet en mindre tekst end den de havde fået fra mig. De beklagede meget og lovede at det ikke ville gentage sig. Jeg synes også den er for lille, det er svært at læse, og det var netop meningen med den større skrift, at alle skulle kunne læse det. 2. Telefonnummer på Inga Klode jeg har først nu set at de har taget telefonlisten fra Koltnyt nr. 1 med og ikke den jeg har sendt med Koltnyt nr. 3. Jeg tager fat i synderen med det samme. (Trykkeriet har beklaget meget). 3. Gudstjeneste jeg havde fået en liste over gudstjenester for hele året fra præsten. Det var så bare uheldigt, at de flyttede en af dagene, uden at jeg fik noget at vide. Så jeg vil lige følge op på at de datoer jeg har tilbage, at de også holder. Med venlig hilsen Kirsten Hedegaard Redaktør Brugerrådsvalg 2013 Brugerrådet Til opstillingsmødet i september var der 9 kandidater, der meldte sig til brugerrådet, det betyder at der er fredsvalg og de 9 er valgt for en 2-årig periode. De tiltræder den 1. januar Svend Erik Poulsen ønskede ikke at genopstille, men vi vil gerne sige tak til Svend Erik for en aktiv og inspirerende indsats. Det nye Brugerråd kommer til at bestå af følgende: Erla Hovvang, Anders Kjær Jensen, Agnes Nielsen, Kirsten V. Nielsen, Inge Pedersen, Jens Pedersen, Grethe Poulsen, Lis G. Thomassen og Kirsten Hedegaard. Koltnyt Side 17

18 Markedsdagen 2013 Endnu engang blev det et flot arrangement og godt besøgt, vejret var næsten med os. Det startede med øsende regn, men solen kom hurtigt frem. Der var mange boder udenfor, der solgte næsten alt muligt, hestevogn og lirekassemand. Der var også lotteri både med små og store gevinster. Desværre er patchwork-tæppet, som blev vundet på rød serie A nr. 165 ikke afhentet endnu. Indendørs var der kagekonkurrence, hvor nedenstående fik første pladsen og harmonikaspilleren gav det en ekstra stemning. Vi fik også besøg af Senior tv, som efterfølgende har vist vores markedsdag mange gange på deres kanal. Tak til alle de frivillige som var med til at få dagen til at forløbe planmæssigt, uden dem var det ikke muligt at lave et så stort arrangement. Jytte Rasmussens opskrift på vinderkagen til Kagekonkurrencen ved Markedet 2013: Gulerodsroulade med smørcreme, 2 roulader = 40 personer. Rouladebunde 5 æg 100 g sukker 100 g. mel 1 tsk. stødt kanel 25 g. smør 100 g. gulerod 1 spsk. sukker Smørcreme 300 g. smør 2 dl. flormelis 4 æggeblommer 1½ dl. gulerodssaft ½ dl. citronsaft Tilbehør: Pynt; gulerodsspåner evt. gulerodssaft. Fremgangsmåde: Rouladen bages 7-8 min. Smør cremen på - og rul rouladen fast - pak den stramt med bagepapir - lad rouladen sætte sig mindst en time i køleskab - pynt og servér. God appetit. Side 18 Koltnyt

19 Løvfaldstur Ja, nu er det slut med den dejlige sommer 2013, som jeg tror, vi alle har nydt, med den sluttede vi af med en dejlig tur den 15. oktober med tirsdagsåben til Himmelbjerget, hvor vi sikkert alle har været flere gange. Med den skønne natur og de skønne farver skoven har for tiden, var det som et eventyr at stå på toppen af Himmelbjerget (147 m) og kigge ud over det smukke landskab. (Jeg måtte for mig selv synge, der er et yndigt land). Vi havde god tid til at gå rundt og nyde det, vi havde en flink chauffør, der fortalte os rigtig meget om hele turen og hvad vi så. Vi kørte fra Himmelbjerget igennem de smukke Silkeborg skove til Knudhule Badehotel, hvor vi fik dejlig kaffe med lun hjemmebagt kringle, lækker lagkage og hjemmebagte småkager, der smeltede på tungen. Der var god tid bagefter til at gå ud og nyde solen på terrassen eller gå en tur til vandet. Tak for en rigtig dejlig eftermiddag J Rita K. Julemarked på Koltgården Søndag den 1. december 2013, kl kl Her kan man købe julegaver eller måske forkæle sig selv lidt. Derudover er der mulighed for at få noget at spise og drikke i cafeen. Alle er velkommen til at kigge forbi. Ønsker du selv at have en bod kan du kontakte: Lone Ø. Kristensen, tlf eller mail: Koltnyt Side 19

20 Juletræsfest på Koltgården Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager Alle, store som små i Hasselager-Koltområdet, indbydes til en gammeldags traditionel juletræsfest; søndag den 15. december 2013, kl kl Kom og syng med på de gamle julesange, dans om juletræet, leg med alle nisserne og spis pebernødder. I Den Blå Cafe kan man købe kaffe, gløgg og æbleskiver m.m. Så kære børn, tag far og mor, bedstemor og bedstefar, oldemor og oldefar under armen og tag dem med til en dejlig hyggelig eftermiddag. Måske vil tante og onkel også med, alle er velkomne. Alle børn fra 0 15 år vil få en godtepose med hjem. Pris kr. 25,00 pr. voksen person. Børn 0-15 år gratis. Tilmelding til nedenstående senest den 7. december 2013 efter først til mølle princip. Brugerrådet, Kirsten Hedegaard, tlf , mail eller frivilligkoordinator Inga klode, tlf , mail: Side 20 Koltnyt

21 Nyheder Aarhus Kommune indbyder til rigtig mange spændende foredrag for frivillige og pårørende og andre interesserede, gå ind på og se det store udbud. EDB: På Koltgården er der en Netcafé, som alle kan komme og bruge, den er åben fra kl til kl hver dag. Ønsker man hjælp, kan Rita kontaktes på tlf eller mail: I Datastuen i kælderen er der undervisning i mange programmer, se opslag på Koltgården eller ring til Kirsten Hedegaard tlf , og hør om der er noget for dig. Det er vigtigt, at så mange som muligt, prøver at komme ind i den digitale verden, da Folketinget har bestemt at pr. 1. november 2014 får man ikke længere post fra det offentlige i postkassen ved huset men i den digitale E-boks på nettet. Facebook kursus den 21. november 2013, kl på Koltgården. Tilmelding til Inga Klode, tlf Husk også: Linedans tirsdag kl Krolf mandag og fredag fra kl Der sker meget mere se aktivitetstilbuddene der hænger på opslagstavlen. Spisevenneraften på Folkestedet den 21. november 2013, kl Der serveres varm suppe, det er gratis men husk tilmelding. Kom og hør om dette projekt, som der stadig kan søges penge fra. Tilmelding er først til mølle: Senest den 11/ til: Koltnyt Side 21

22 Caféen På Lokalcenter Koltgården serveres den 21. november 2013 en dejlig buffet. Kom julefrokosten i forkøbet og kom i førjulestemning. Maden vil have et strejf af jul over sig og serveres kl Side 22 Menu: Sild med karrysalat. Medister med julekål. Frikadeller med rødkål og rugbrød. Sirupslagkage og kaffe. Pris: kr. 60,00. Tilmelding er ikke nødvendigt, men vil være dejligt enten personligt i caféen, på tlf.: eller på mail: Vi håber at se dig. Hilsen Caféudvalget BEMÆRK Alle er velkommen til at spise i Den Blå Cafe, både store og små, unge som gamle. Cafeen har åbent hverdage fra kl til kl Her kan købes varm mad, smørrebrød, salatbar m.m. I weekend er det frivillige, der serveres middagsmaden, her er der åben fra kl til kl Så kig forbi og oplev den gode stemning og det sociale samvær i Caféen. Koltnyt

23 Mød Os på Cassiopeia Den 21. januar 2014 kl på Koltgården Oplev Michelle Elmhøj og Nicolaj Cornelius i en hyldestforestilling til dansk teater, film og operettes største komponist Kai Normann Andersen. Akkompagneret af pianist Mathias Grove synger, fortæller og fremfører de nogle af de sange, som tidligere blev sunget af bl.a. Liva Weel, Bodil Kjer og Marguerite Viby, som f.eks.: Glemmer du, Musens sang og Jeg har elsket dig, så længe jeg kan mindes. Elegant og musikalsk bliver De taget med på en rejse gennem Kai Normann Andersens liv og de kunstnere, som han omgav sig med. Historien bag Mød mig på Cassiopeia Det er nu snart 100 år siden, at en ung bankmand debuterede som komponist på Nørrebros Teater. Karrieren fortsatte med lynets hastighed og Kai Normann Andersens navn og evner blev med ét slået fast i dansk teater. I mange generationer efter har vi danskere sunget den ene Kai Normann-sang efter den anden og stadig formår denne vidunderlige musik at glæde og bevæge os. Publikum kan derfor se frem til en forestilling, hvor livsglæden er i højsædet og hvor denne fortryllende musik vil bringe minderne frem. Forestillingen blev oprindelig skrevet til Revymuseet i 2010 og opsat på selve Kai Normann Andersens 110 års fødselsdag. Pris kr. 50,00. Koltnyt Side 23

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Svend Erik Poulsen e-mail: g.s.poulsen@it.dk

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 3/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 3/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

H E L E E Nr 1 - januar 2015

H E L E E Nr 1 - januar 2015 H E L E E Nr 1 - januar 2015 HELENENYT Nr. 1 (januar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Tre måder at holde jul på Holmgaard i Skødstrup

Tre måder at holde jul på Holmgaard i Skødstrup Tre måder at holde jul på Holmgaard i Skødstrup In Provencalsk julebuffet på Holmgaard Gourmetmad med introduktion til vine fra Champagne og Bourgogne. Kokkeskole og hygge DET FRANSKE HJØRNE HOLMGAARD-

Læs mere

December 2013. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

December 2013. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 December 2013 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Den 2. december 2013 bliver Virksomhedsprisen 2013 uddelt af borgmesteren

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år.

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Storstrømmen Nr. 4 Oktober 2015 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Så kørte vi til Bakken Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Ulla fra De Grønne Busser måtte tidligt

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6.

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Hasseris Boligselskab Dette nyhedsbrev, som er udarbejdet af De Boligsociale Medarbejdere, vil give dig et aktuelt indblik i, hvad Den Boligsociale

Læs mere

Fredagscaféer. oktober - november 2013. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. oktober - november 2013. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer oktober - november 2013 Svendborgvej 319 Højby Bakkegården 1988-2013 altså 25 år Fra cafemedarbejderne og fra Bakkegårdens bestyrelse skal der lyde et velkommen til efterårssæson 2013 i Cafe

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere