K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis"

Transkript

1 Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013

2 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) Kirsten Nielsen Inge Pedersen Svend Erik Poulsen Deadline for indlæg til næste nummer er den 25. januar Indlæg sendes på mail til eller afleveres i Caféen på Koltgården. Koltnyt nr. 1 årgang 2 udkommer i februar Gudstjeneste på Koltgården i Den Blå Café Torsdag den 5. december kl Med Lucia optog. Fredag den 20. december Julegudstjeneste kl Torsdag den 9. januar kl Torsdag den 6. februar kl Efter gudstjenesten er der kaffe. Alle er velkomne Side 2 Koltnyt

3 Koltnyt Så er vi på banen med Koltnyt nr. 4, det sidste nummer i år. Og vi må nok sige, at I har taget godt imod bladet. Tanken med bladet var ikke kun, at det skulle kunne købes på Koltgården og i plejeboligerne, men også at man skulle kunne få det i lokalområdet. De, der kommer her jævnligt, er jo ret godt orienteret om, hvad der sker. Hvorimod de, der aldrig kommer på Koltgården og alle de nye tilflyttere måske også gerne ville se, hvad der sker. Især nu hvor der fra Byrådets side er åbnet op for at alle kan bruge det lokale center. Og hvad er der så sket? Vi har søgt og fået penge til at lave KOLTNYT, så det nu bliver gratis, så kan vi komme langt rundt i vort store område. Det er Koltgårdens Venner og Kolt-Hasselager Fællesråd, der har sponsoreret bladet, og en stor Tak til dem. Glædeligt er det også, at der er så mange, der vil bidrage til bladet, både om hvad der er sket, men også om hvad der sker fremover. Det er ikke sikkert at vi kan finde plads til alle bidrag, men vi vil gøre, hvad vi kan. Nyt fra Brugerrådet Der har været travlhed omkring valget, og heldigvis lykkedes det jo endnu en gang at få alle 9 pladser besat. Det var godt, da der er mange opgaver at tage fat på. Tirsdagsåben gør et stort arbejde med at få nogle gode foredrag og musik til alle arrangementerne, og dejligt at de er så godt besøgte, så er der noget ved at arrangere det. Nu hvor året går på held, vil vi gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. Kirsten Hedegaard Brugerrådsformand Koltnyt Side 3

4 Fremtidens lokalcenter et hus for alle, uanset alder! I direktionen i Område Syd arbejder vi med udgangspunkt i Sundhed og Omsorgs strategi De 5 ledetråde. En af ledetrådene er Al magt til borgerne. Denne ledetråd er vi i direktionen (direktionen består af en områdechef og to viceområdechefer) særligt optaget af, og vi har på forskellig vis arbejdet med den gennem et længere stykke tid. Senest har vi fortalt om vores tanker og drøftet disse sammen med formænd og næstformænd for de 6 brugerråd i Område Syd. Men vi vil også gerne endnu længere ud med vores tanker, ideer og planer, så vi kommer i kontakt med den brede befolkning i vores område. Vi tager det nemlig meget alvorligt, når der står Al magt til BORGERNE og ikke Al magt til BRUGERNE. Det vil sige, at vi er optaget af, at give magten til borgerne i lokalområdet og ikke udelukkende til de nuværende brugere af lokalcentret. Vi vil gerne arbejde med de oprindelige tanker omkring lokalcentrene, nemlig at det skal være lokale medborgerhuse. Vi ønsker, at vores lokalcentre er huse, der er til alle og for alle, uanset alder! Vi ønsker at sætte fokus på berigende samvær på tværs af generationer, bl.a. fordi vi tror på, at det kan hjælpe os til at modarbejde de tre unødvendige omsorgslidelser, som vi ved plager mange ældre mennesker, nemlig ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Byrådet har netop givet os en hjælpende hånd, idet de har besluttet, at der ikke længere er en aldersbegrænsning på hvem der må bruge vores cafeer. Vi kan nu reelt byde alle i lokalsamfundet indenfor på lokalcentret, og det skal vi benytte os af. Side 4 Koltnyt

5 En af sætningerne i Sundhed og Omsorgs strategi er: Vi vil optimal borgerinddragelse og brugerstyring af områderne. På Lokalcenter Koltgården er vi allerede langt. Vi har rigtig godt samarbejde med et fantastisk konstruktivt og velfungerende brugerråd, og dermed er vi et godt skridt på vejen mod brugerstyring. Men vi er også så privilegeret, at vi har foreningen Koltgårdens Venner, der ligeledes yder en fantastisk indsats i lokalområdet. Samtidig har vi en masse engagerede frivillige, der virkelig gør en positiv forskel. Men kan vi åbne endnu mere op og byde yngre generationer indenfor i fællesskabet, til gavn for både de ældre og de yngre? Det tror vi på, at vi godt kan! Det er ikke udelukkende en helt fantastisk vej at gå, der er også sten på vejen og sten i skoen det ved vi godt. Men det skal ikke forhindre os i at gå denne vej, og vi opfordrer hermed jer alle til at gå ud af denne vej sammen med os. En vej som vi bygger, mens vi går, for ingen af os ved præcist, hvilket terræn vi kommer ud i. Men en ting ved vi helt sikkert, VI KAN KUN LYKKES I FÆLLESSKAB! Morten Ilsøe Områdechef Koltnyt Side 5

6 Indsamling til Bussen - Bogsalg Det er dejligt at der er så godt gang i bogsalget. Indtil nu er der solgt bøger for ca. kr ,00 meget flot. M E N de der er så venlige at komme med bøger, vil I ikke godt sætte dem ned i Datastuen i kælderen ved bogreolerne, så fylder vi op efterhånden, og kan holde orden ovenpå tak J. I alt står der nu kr på buskontoen imponerende, især da vi jo ikke rigtig har annonceret det endnu, men nu er der da til en lille reparation eller et syn. Koltgårdens Venner Bestyrelsen for Koltgaardens Venner bestræber sig på at lave arrangementer, som tilgodeser alle vore medlemmer. Derfor vil nogle arrangementer alene være for beboerne på Koltgaarden og Plejeboligerne og andre for de selvhjulpne medlemmer. Derfor arrangerede vi i juli måned en bustur for beboerne på Koltgaarden gennem det østjydske landskab med mål på Alrø, nemlig Café Alrø. Her havde vi bestilt megatarteletter til alle. Og jeg skal da love for, at de var megastore, een tartelet var mere end rigelig for de fleste. Vejret var ikke så godt, men vi skulle jo ikke ud at gå, men blot nyde de korngule marker fra vores pladser i bussen. Både bestyrelsen og de deltagende beboere nød denne eftermiddag. Medio august arrangerede vi grillfest på Koltgaarden for samtlige beboere (nogle fra Plejeboligerne havde ledsagere med). Vi hyggede os med grill- Side 6 Koltnyt

7 mad og drikkevarer. Vi fik da også sunget lidt med musikledsagelse af Lis Just. Begge arrangementer var gratis. I bestyrelsen arbejder vi på højtryk med at anbringe størstedelen af vores arv på en betryggende og ansvarlig måde. I skrivende stund er ca. 1/3 anbragt med et rimeligt renteafkast. Vi satser på at anbringe i 3 forskellige pengeinstitutter, så vi er garanteret hjælp fra Staten, hvis banken krakker. Vi har forkastet flere tilbud fra banker, dels fordi vi synes, renteafkastet var for lille og dels fordi, vi var usikre på bankens stabilitet. For at gå med både livrem og seler har vi kontaktet bl.a. Banktilsynet for at få oplysninger om givne banker, men dette tilsyn må/kan ikke give os oplysninger om bankernes stabilitet, så vi er helt overladt til os selv, men vi arbejder videre, og synes egentlig, det er en spændende opgave. Af arrangementer i den nærmeste fremtid kan vi nævne, at vi den jo har arrangeret en bustur til Tivoli i København med spisning undervejs (madpakker) og aftensmad i Restaurant Påfuglen i Tivoli. Den inviterer vi samtlige beboere til fælles julehygge med spisning, små julegaver og fællessang af vore dejlige julesange. Lørdag den afvikler vi så vores julebanko med rigtig fine gevinster så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Den sidste søndag i januar 2014 vil vi traditionen tro indbyde til fælles frokostkomsammen med underholdning. Vi arbejder også så småt på at arrangere nogle søndagseftermiddagskaffearrangementer med underholdning her i løbet af foråret, men foreløbig er der intet konkret endnu. Selv om det er lidt i god tid vil vi fra bestyrelsen ønske alle vore medlemmer og beboere en rigtig glædelig jul og på gensyn i 2014." Ruth Iversen Koltnyt Side 7

8 Nyt fra frivilligkoordinatoren Koltnyt Fællesskab og nye vinde Mens efterårsorkanen raser, og vejret fortsat er mildt, står roserne endnu i fuldt flor, græsplænen skal fortsat klippes og ukrudtet gror. Mon sommeren varer lige til jul? I frivilligområdet har vi ikke brug for orkaner eller andre vejrlige forhold for at hjælpe hinanden. Her står frivillige sammen om det, der nytter, spreder glæde og fællesskaber, og de støtter de, der kan have det svært og have brug for opmuntring og støtte. Her hjælper og bidrager mennesker med det, de har lyst til og det, der giver dem mening, og byder gerne ind med alternative forslag og ideer, som vi kan udvikle. Alle andre, der ikke er frivillige, kan måske undre sig over, hvorfor mennesker bruger tid på noget, som de ikke honoreres for. De fleste mennesker har brug for at gøre en forskel på en eller anden måde, og den glæde frivillige udtrykker, når de ser andre mennesker får indhold i tilværelsen, er den forskel, som fylder frivillige med glæde og tilfredshed. I 2013 har frivillige alene og sammen med Brugerråd understøttet og udviklet det frivillige virke i mange nye sammenhæng, som bl.a. betyder at cafeen, Netcafeen, netværksgrupper er udviklet på lokalcentret. I plejeboligerne og på lokalcentret er frivillige med til at skabe liv med sang og mange forskellige arrangementer, som giver liv og glade dage. Nem ID, Facebook, Spisevenner, Selvtrænerforeninger og Selvtræner-vennerne er nye tiltag, som vi nu arbejder med i det frivillige virke. Frivillige lærer førstehjælp, og i pårørendesammenhænge arbejdes der ihærdigt på at udvikle og forbedre forholdene for familier til slægtninge, der har det svært. Frivillige etablerer sig i fællesskaber, danser, spiser, synger og tager på oplevelser og ferie sammen og trækker andre med i fællesskaber. Side 8 Koltnyt

9 Nye tider står for døren, og vi skal i det frivillige indstille os til det nye, som bl.a. er, hvordan borgere endnu mere kan tage del i livet på vore lokalcentre. Vi vil gerne spille sammen med lokalsamfundet og med alle generationer. Vi kan allerede nu glæde os ved, at dagpleje og børneinstitutioner med små skridt, tager del i hverdagslivet i plejeboligerne. Men måske kunne vi også tænke samspil med skole, kultur, sport og fritidsområderne og drage gensidig nytte af hinandens ressourcer på kryds og tværs til gensidig glæde. Vi vil gerne spille sammen med Fællesråd og Lokalråd, og håber på at kunne åbne vort lokalcenter først og fremmest gennem cafeerne til vores lokalområder bl.a. med fællesspisninger men også gerne i mange andre sammenhæng. Vi er mange frivillige men aldrig mange nok og efterlyser helt konkret frivillige til vore netværksgrupper og Netcafé, samt datastuen og frivillige SPISEVENNER. Men har du, kære læser, en god ide, er vi meget åbne for at tænke med i nye initiativer sammen med dig. Interesserede kan henvende sig til undertegnede, Inga Klode. Til sidst vil jeg takke alle frivillige og brugere af Lokalcenter Koltgården for den store imødekommenhed alle udviser i samspillet om det frivillige fællesskab på lokalcenter og i plejeboligerne. Og selvom roserne blomstrer, og der endnu er en måned til jul vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul med et glædelig på gensyn i 2014, hvor vi vil styrke fællesskaber på kryds og tværs til gensidig glæde i vores lokalområde. Mange hilsner fra Inga Klode Frivilligkoordinator Tlf mail: Koltnyt Side 9

10 De forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg er et årligt lovpligtigt tilbud til alle ældre over 75 år. Dog undtages borgere der modtager både pleje og praktisk hjælp eller bor i en plejebolig. Hvad er et forebyggende hjemmebesøg? Et forebyggende hjemmebesøg former sig som en uformel samtale med udgangspunkt i din aktuelle hverdag. Du bestemmer indholdet, men det kan f.eks. være glæder og vanskeligheder ved at blive ældre, interesser eller emner der har betydning for din sundhed og trivsel. Den forebyggende medarbejder har tavshedspligt og kan ikke bevilge ydelser som f.eks. hjemmehjælp og hjælpemidler men henvise til rette instans. Hvad kan du bruge besøget til? Du kan få støtte til at bevare og styrke dine ressourcer, få inspiration til at gøre dagligdagen lettere og til at opsøge nye fællesskaber. Du kan også få viden om de mangeartede tilbud, der er i kommunen, og om hvor du kan henvende dig, hvis du får brug for hjælp. Kontakt Forebyggelseskonsulent/sygeplejerske Gitte Sand. Besøgsmedarbejder/fysioterapeut Didde Erlang Madsen. Mandag til torsdag på tlf.: eller læg en besked hos lokalcentrets kontor, tlf.: , så bliver du kontaktet. Det er også muligt at sende en mail til: Side 10 Koltnyt

11 Høstfest på Koltgården Så oplevede vi det endnu engang et brag af en høstfest. Arrangeret af Lions Club Kolt-Hasselager og Brugerrådet på Koltgården. Lørdag den 28. september 2013 tog de glade og veloplagte Løver og medlemmer af Brugerrådet imod, da 97 gæster mødte op på Koltgården og tog plads ved de smukt dækkede borde. Der var feststemning helt fra starten, og den steg hurtigt i takt med det hyggelige samvær og den lækre 3-retters menu vi fik serveret med tilhørende hvidvin og rødvin. Menuen bestod af laks og rejer med grøn salat som forret. Hovedretten var langtidsstegt svinekam med sovs, kartofler og en dejlig rødkåls-salat. Desserten var en dejlig islagkage. Der var musikalsk underholdning hele eftermiddagen. Det var et glædeligt gensyn og genhør med Emil, som vi kender fra tidligere fester. Han er vist medlem at den store Løvefamilie. Det var hans store repertoire af kendte sange og melodier, som fik folk til at synge og nynne med, og som under og efter kaffen lokkede nogle ud på dansegulvet. Det blev en dejlig eftermiddag. Stor var også gensynsglæden hos os gamle garvede brugere af Koltgården, at vi mødte Joan, der tidligere var økonoma og leder af køkkenet på Koltgården. Hun var trofast mødt op i køkkenet, som vi kender hende med forklædet på. Der blev jo til slut sagt tak til alle, som havde bidraget til at gøre dagen festlig, og det skal der også siges herfra. En stor tak til Lions og til Brugerrådet og alle som har haft en finger med i festen. Den første Lions fest var en forårsfest i år 2000 med et stort telt, med 150 mennesker. Så har der været fest hvert år siden, og til næste år kan Lions i Kolt-Hasselager fejre 25-års jubilæum. Det er godt, der er nogen, der holder fast i de gode traditioner. Det har vi brug for. Koltnyt Side 11

12 Højskoledage Vitaminer til hjernen Højskoledage på Lokalcenter Koltgården oktober. Igen i år kunne planlægningsgruppen præsentere et godt program for Daghøjskolen. Det blev også taget godt imod, idet 91 deltagere mødte op. Højskolestemningen mærkede vi lige fra morgenstunden den første dag, og hver dag begyndte jo dejligt med morgensang akkompagneret af Jenny Andersen på klaver. Uden mad og drikke, dur det ikke, så køkkenet var på mærkerne og klarede flot morgenkaffe, middagsmad, og eftermiddags-kaffe til den store forsamling. Efter morgenkaffen den første dag, var emnet: Goddag, det er hjemmesygeplejersken. Det var tidligere hjemmesygeplejerske Sonja Ølgaard, som fortalte om sit liv som hjemmesygeplejerske, og om, hvordan det var at komme fra uddannelse og arbejde på hospitaler i København i 1950 erne, og fra en ledende stilling på Sct. Hans hospital til at arbejde som hjemmesygeplejerske langt ude på landet, hvor hun sammen med sin mand havde købt en landejendom. Det blev til 25 år på den post, hvor der var mange uventede ting, hun måtte tage stilling til. Vi fik også et indblik i hjemmesygeplejerskernes job dengang. Det har sikkert ændret sig, selvom de nok kommer ud for lidt af hvert også i dag. Eftermiddagen bød på underholdning med skuespiller Ejnar Hans Jensen og pianist Pia Hessner. Emnet var: Spørg stumtjeneren. Det var en udmærket ide til en teatercabaret, hvor publikum kunne vælge rekvisitter fra stumtjeneren, og så optrådte Ejnar Hans Jensen med historier, som knyttede sig til hver enkelt rekvisit og kostume, der relaterede til hans liv på scenen. Pia Hessner akkompagnerede og gav sit besyv med i nogle af historierne. Derefter sluttede den første dag, hvor jeg følte mig godt oplyst og underholdt. Senere har jeg erfaret, at der var delte meninger om dagen. Det bekræftede mig i, at der er en vis sandhed i den vending vi af og til bruger: Side 12 Koltnyt

13 Det afhænger af øjnene, der ser og ørene, der hører. Da jeg har stærkt nedsat syn, så har jeg ikke mulighed for at iagttage kropssprog og mimik, men jeg må koncentrere mig om at lytte, så derfor kan tingene opfattes forskelligt. Den næste dag var jeg desværre forhindret i at deltage, men senere viste det sig, at det blev en dag med megen humor. Formiddagens emne var: Hvordan kommer man gennem livet? Det var pensioneret kriminalassistent Hugo Mortensen. Han har en fortid inden for ordenspolitiet og politiets efterretningstjeneste. Men hvordan han nåede dertil på trods af indlæringsvanskeligheder, usportslig kropsbygning, manglende kvindetække, en mislykket militærkarriere og job som tørvegraver/tipvognslokomotivfører i Store Vildmose. Ja, det fik Daghøjskolens deltagere en munter forklaring på. Eftermiddagens emne var: Sort humor, så englene synger. Det var sognepræst ved Helligåndskirken Henrik Oest, som tog sig af det emne. Sort humor finder man inden for forskellige grupper, hvor det fungerer fint, og mange elsker det. Men det skal i visse tilfælde bruges med omtanke. Henrik Oest fik det belyst med eksempler fra nogle af humorens mestre, Gustav Wied, Storm P og Mark Twain. Fredag var sidste dag, og da var emnet: Humor og livsmod ved filosof John Engelbrecht. Det var Humorens Robin Hood, som stjæler fra de vittige og giver til de kedelige. Det var som sædvanlig en formiddag, hvor vi fik lattermusklerne rørt. Hvis man nu bare kunne huske de anekdoter, John Engelbrecht ryster ud af ærmet, men det er umuligt, så det er bare om at nyde øjeblikket. Så nærmede afslutningen sig med en lækker festmiddag, kaffe, småkager og chokolade. Samtidig nød vi et dejligt samvær og fællesskab med sang og en masse snak. Mange tak til planlægningsgruppen for et stort arbejde. Tak fordi I holder ud trods trange tider. Tak til køkkenet for lækker mad og et kæmpe arbejde, og dernæst en tak til alle for stor hjælpsomhed. Frida Nielsen Koltnyt Side 13

14 Program for Tirsdagsåben kl november Mortensbanko Pris for kaffe m/brød kr. 20, november Kl kl. ca Tøjsalg, smykker m.m. Gratis kaffe og småkager 19. november Underholdning af Vejlbykoret Pris for kaffe m/brød kr. 20, november Juletraditioner og sange Fortalt af Christian Foged Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 Salg af billetter til julefrokost den 10. december december Kl kl Julemarked (se side 19) 3. december Julebanko Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 Salg af billetter til julefrokost den 10. december december Julefrokost Se opslag Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, tak for jeres store deltagelse i Side 14 Koltnyt

15 Program for Tirsdagsåben 2014 kl januar Banko Pris for kaffe m/brød kr. 20, januar Fra vintersne til midnatssol i Grønland Uforglemmelige rejser bringer os fra Kap Farvel i syd til Ilulissat i Nord. Lysbillede- og rejseforedrag v/britta og John Malm. Pris for kaffe m/brød kr. 20, Januar Fra kl til kl , Bemærk det ÆNDREDE TIDSPUNKT! Mød os på Cassiopeia Pris kr. 50,00 (se side 23) Billetsalg 7/1 og 14/1 2014, fra kl til kl januar Charmekursus for mænd Kommunikationskursus med Gunhild Weisbjerg. Skal livet opfattes som det store tag selv bord, hvor vi bestemmer, hvilke retter vi vil have? Gunhild Weisbjerg sætter spotlight på forholdet mellem de to køn, om mænd og kvinders forskellige brug af sproget, en del af forklaringen på, at kvinder efter få år bliver sure hysteriske madammer, og at mænd udvikler konedøvhed og bliver så lukkede at de skal åbnes med en dåseåbner. Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 4. februar Banko Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 Koltnyt Side 15

16 Læserbrev: Fra Frida Nielsen, Pilegårdsvej 54 D. Mange tak for jeres initiativ til bladet Koltnyt. Jeg har lige fået augustnummeret. Det er dejligt, at følge med og se, hvad der er sket, og hvad der skal ske. 1. Men så vil jeg lige hæve pegefingeren en lille bitte smule. Tænk på, at vi er gamle og for nogen kniber det at læse. Jeg hører fra jævnaldrende, (omkring år) at det er svært at læse bladet, og så mister man lysten til at tage det med, når det er udkommet. Brug en anden skriftstørrelse, evt. en anden skrifttype. Jeg er så heldig, at jeg på grund af stærkt nedsat syn, er berettiget til et CCTV, (en skærm som forstørrer tekst) så jeg kan godt læse det, men det vil knibe for mange andre. 2. Så i nyttige telefonnumre er Inga Klodes nr ; men i hendes indlæg skriver hun tlf Endelig skal jeg gøre opmærksom på gudstjenesten på Koltgården, som I skriver er den 5. september. Men jeg har lige set i kirkebladet, at det er den 12. september. For at undgå misforståelser, må I hellere undersøge, hvad der er den rigtige dato og så sætte en seddel på døren ind til salen med den rigtige dato. I august blev der lidt misforståelse, men heldigvis kom der rigtig mange til gudstjenesten den 8. august. Det er nogle dejlige eftermiddage, så der skal jo helst ikke gå kuk i det. Venlig hilsen Frida Nielsen Svar: Kære Frida Tak for din mail, den blev jeg meget glad for, det er dejligt når der er lidt tilbagemelding på det man laver, også når man får lidt kritik. Side 16 Koltnyt

17 1. Den lille tekst da jeg fik Koltnyt fra trykkeren ringede jeg omgående og brokkede mig, fordi de havde lavet en mindre tekst end den de havde fået fra mig. De beklagede meget og lovede at det ikke ville gentage sig. Jeg synes også den er for lille, det er svært at læse, og det var netop meningen med den større skrift, at alle skulle kunne læse det. 2. Telefonnummer på Inga Klode jeg har først nu set at de har taget telefonlisten fra Koltnyt nr. 1 med og ikke den jeg har sendt med Koltnyt nr. 3. Jeg tager fat i synderen med det samme. (Trykkeriet har beklaget meget). 3. Gudstjeneste jeg havde fået en liste over gudstjenester for hele året fra præsten. Det var så bare uheldigt, at de flyttede en af dagene, uden at jeg fik noget at vide. Så jeg vil lige følge op på at de datoer jeg har tilbage, at de også holder. Med venlig hilsen Kirsten Hedegaard Redaktør Brugerrådsvalg 2013 Brugerrådet Til opstillingsmødet i september var der 9 kandidater, der meldte sig til brugerrådet, det betyder at der er fredsvalg og de 9 er valgt for en 2-årig periode. De tiltræder den 1. januar Svend Erik Poulsen ønskede ikke at genopstille, men vi vil gerne sige tak til Svend Erik for en aktiv og inspirerende indsats. Det nye Brugerråd kommer til at bestå af følgende: Erla Hovvang, Anders Kjær Jensen, Agnes Nielsen, Kirsten V. Nielsen, Inge Pedersen, Jens Pedersen, Grethe Poulsen, Lis G. Thomassen og Kirsten Hedegaard. Koltnyt Side 17

18 Markedsdagen 2013 Endnu engang blev det et flot arrangement og godt besøgt, vejret var næsten med os. Det startede med øsende regn, men solen kom hurtigt frem. Der var mange boder udenfor, der solgte næsten alt muligt, hestevogn og lirekassemand. Der var også lotteri både med små og store gevinster. Desværre er patchwork-tæppet, som blev vundet på rød serie A nr. 165 ikke afhentet endnu. Indendørs var der kagekonkurrence, hvor nedenstående fik første pladsen og harmonikaspilleren gav det en ekstra stemning. Vi fik også besøg af Senior tv, som efterfølgende har vist vores markedsdag mange gange på deres kanal. Tak til alle de frivillige som var med til at få dagen til at forløbe planmæssigt, uden dem var det ikke muligt at lave et så stort arrangement. Jytte Rasmussens opskrift på vinderkagen til Kagekonkurrencen ved Markedet 2013: Gulerodsroulade med smørcreme, 2 roulader = 40 personer. Rouladebunde 5 æg 100 g sukker 100 g. mel 1 tsk. stødt kanel 25 g. smør 100 g. gulerod 1 spsk. sukker Smørcreme 300 g. smør 2 dl. flormelis 4 æggeblommer 1½ dl. gulerodssaft ½ dl. citronsaft Tilbehør: Pynt; gulerodsspåner evt. gulerodssaft. Fremgangsmåde: Rouladen bages 7-8 min. Smør cremen på - og rul rouladen fast - pak den stramt med bagepapir - lad rouladen sætte sig mindst en time i køleskab - pynt og servér. God appetit. Side 18 Koltnyt

19 Løvfaldstur Ja, nu er det slut med den dejlige sommer 2013, som jeg tror, vi alle har nydt, med den sluttede vi af med en dejlig tur den 15. oktober med tirsdagsåben til Himmelbjerget, hvor vi sikkert alle har været flere gange. Med den skønne natur og de skønne farver skoven har for tiden, var det som et eventyr at stå på toppen af Himmelbjerget (147 m) og kigge ud over det smukke landskab. (Jeg måtte for mig selv synge, der er et yndigt land). Vi havde god tid til at gå rundt og nyde det, vi havde en flink chauffør, der fortalte os rigtig meget om hele turen og hvad vi så. Vi kørte fra Himmelbjerget igennem de smukke Silkeborg skove til Knudhule Badehotel, hvor vi fik dejlig kaffe med lun hjemmebagt kringle, lækker lagkage og hjemmebagte småkager, der smeltede på tungen. Der var god tid bagefter til at gå ud og nyde solen på terrassen eller gå en tur til vandet. Tak for en rigtig dejlig eftermiddag J Rita K. Julemarked på Koltgården Søndag den 1. december 2013, kl kl Her kan man købe julegaver eller måske forkæle sig selv lidt. Derudover er der mulighed for at få noget at spise og drikke i cafeen. Alle er velkommen til at kigge forbi. Ønsker du selv at have en bod kan du kontakte: Lone Ø. Kristensen, tlf eller mail: Koltnyt Side 19

20 Juletræsfest på Koltgården Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager Alle, store som små i Hasselager-Koltområdet, indbydes til en gammeldags traditionel juletræsfest; søndag den 15. december 2013, kl kl Kom og syng med på de gamle julesange, dans om juletræet, leg med alle nisserne og spis pebernødder. I Den Blå Cafe kan man købe kaffe, gløgg og æbleskiver m.m. Så kære børn, tag far og mor, bedstemor og bedstefar, oldemor og oldefar under armen og tag dem med til en dejlig hyggelig eftermiddag. Måske vil tante og onkel også med, alle er velkomne. Alle børn fra 0 15 år vil få en godtepose med hjem. Pris kr. 25,00 pr. voksen person. Børn 0-15 år gratis. Tilmelding til nedenstående senest den 7. december 2013 efter først til mølle princip. Brugerrådet, Kirsten Hedegaard, tlf , mail eller frivilligkoordinator Inga klode, tlf , mail: Side 20 Koltnyt

21 Nyheder Aarhus Kommune indbyder til rigtig mange spændende foredrag for frivillige og pårørende og andre interesserede, gå ind på og se det store udbud. EDB: På Koltgården er der en Netcafé, som alle kan komme og bruge, den er åben fra kl til kl hver dag. Ønsker man hjælp, kan Rita kontaktes på tlf eller mail: I Datastuen i kælderen er der undervisning i mange programmer, se opslag på Koltgården eller ring til Kirsten Hedegaard tlf , og hør om der er noget for dig. Det er vigtigt, at så mange som muligt, prøver at komme ind i den digitale verden, da Folketinget har bestemt at pr. 1. november 2014 får man ikke længere post fra det offentlige i postkassen ved huset men i den digitale E-boks på nettet. Facebook kursus den 21. november 2013, kl på Koltgården. Tilmelding til Inga Klode, tlf Husk også: Linedans tirsdag kl Krolf mandag og fredag fra kl Der sker meget mere se aktivitetstilbuddene der hænger på opslagstavlen. Spisevenneraften på Folkestedet den 21. november 2013, kl Der serveres varm suppe, det er gratis men husk tilmelding. Kom og hør om dette projekt, som der stadig kan søges penge fra. Tilmelding er først til mølle: Senest den 11/ til: Koltnyt Side 21

22 Caféen På Lokalcenter Koltgården serveres den 21. november 2013 en dejlig buffet. Kom julefrokosten i forkøbet og kom i førjulestemning. Maden vil have et strejf af jul over sig og serveres kl Side 22 Menu: Sild med karrysalat. Medister med julekål. Frikadeller med rødkål og rugbrød. Sirupslagkage og kaffe. Pris: kr. 60,00. Tilmelding er ikke nødvendigt, men vil være dejligt enten personligt i caféen, på tlf.: eller på mail: Vi håber at se dig. Hilsen Caféudvalget BEMÆRK Alle er velkommen til at spise i Den Blå Cafe, både store og små, unge som gamle. Cafeen har åbent hverdage fra kl til kl Her kan købes varm mad, smørrebrød, salatbar m.m. I weekend er det frivillige, der serveres middagsmaden, her er der åben fra kl til kl Så kig forbi og oplev den gode stemning og det sociale samvær i Caféen. Koltnyt

23 Mød Os på Cassiopeia Den 21. januar 2014 kl på Koltgården Oplev Michelle Elmhøj og Nicolaj Cornelius i en hyldestforestilling til dansk teater, film og operettes største komponist Kai Normann Andersen. Akkompagneret af pianist Mathias Grove synger, fortæller og fremfører de nogle af de sange, som tidligere blev sunget af bl.a. Liva Weel, Bodil Kjer og Marguerite Viby, som f.eks.: Glemmer du, Musens sang og Jeg har elsket dig, så længe jeg kan mindes. Elegant og musikalsk bliver De taget med på en rejse gennem Kai Normann Andersens liv og de kunstnere, som han omgav sig med. Historien bag Mød mig på Cassiopeia Det er nu snart 100 år siden, at en ung bankmand debuterede som komponist på Nørrebros Teater. Karrieren fortsatte med lynets hastighed og Kai Normann Andersens navn og evner blev med ét slået fast i dansk teater. I mange generationer efter har vi danskere sunget den ene Kai Normann-sang efter den anden og stadig formår denne vidunderlige musik at glæde og bevæge os. Publikum kan derfor se frem til en forestilling, hvor livsglæden er i højsædet og hvor denne fortryllende musik vil bringe minderne frem. Forestillingen blev oprindelig skrevet til Revymuseet i 2010 og opsat på selve Kai Normann Andersens 110 års fødselsdag. Pris kr. 50,00. Koltnyt Side 23

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

L o k a l c e n t e r K o l t g å r d e n

L o k a l c e n t e r K o l t g å r d e n Område Syd L o k a l c e n t e r K o l t g å r d e n K u n n e r u p v e j 196, K olt, 8 3 6 1 H a s s e l a g e r Aktivitetstilbu d 2 0 1 6 Side 1 Velkommen til Koltgården Med dette katalog ønsker vi

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2015

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2015 August Tirsdag d. 25. august kl. 14.00 16.00 September Tirsdag d. 1. september kl. 14.00 16.00 Festugearrangement med Dansk Top stjernen Lotte Riisholt Pris: 60,- kr. inkl. kaffe og lagkage. Den lave pris

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Svend Erik Poulsen e-mail: g.s.poulsen@it.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier.

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier. Den 1. december blev julemåneden sat i gang med gudstjeneste om formiddagen, og om eftermiddagen tog vi hul på vores julekalender Matador, som vi skulle se et afsnit af hver dag i december. Med Matador

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Ældrepolitikken og ny pårørendepolitik

Ældrepolitikken og ny pårørendepolitik November 2015 Dette blad er tilegnet beboere, pårørende og personale i Poppelbo og Lærkebo. Bladet uddeles gratis til alle beboere. Kan også læses på nedenstående hjemmesider. Centerleder Susanne Christensen

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

ARENDSE NYT September 2016

ARENDSE NYT September 2016 ARENDSE NYT September 2016 Indholdsfortegnelse September 2016 Forside Indholdsfortegnelse Julen nærmer sig Billeder fra Tivoli Velkommen Referat af Beboermøde Sommerliv Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk 111111111111111 Ny1hedsbrev uge 51-2013 Side 1 Glædelig jul Side 6 Spilleaften Side 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2017

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2017 August Fredag d. 4. august kl. 14.00 16.00 Tirsdag d. 15. august kl. 14.00 16.00. Tirsdag d. 29. august kl. 14.00 16.00 Festugearrangement Koncert med Klezmerduoen Ann-Mari-Britt Fjord og Henrik Bredholt

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30.

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30. 1. sal: 4. årgang 8. udgave 1. Januar 2014 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30. Matilde Jensen 2. sal: 6. Vita Hansen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 4. sal: 9. Selma A. Nørhede Hansen Dagcenteret: 3.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 8 August 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen En herlig tur til Hvidbjerg Vi var bare ualmindelig heldige med vejret igen i år. Hele

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15.

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15. Sophienyt Februar 2015 Åbningstider: mandag torsdag kl. 08:00 til 17:00 fredag kl. 08:00 15.00 Kontoret : mandag torsdag kl. 08:00 til 16:00 fredag kl. 08:00 15.00 Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Harmonikaspil. Torsdags dans

Harmonikaspil. Torsdags dans Det sker i Harmonikaspil Hver uge har Digterparkens beboere mulighed for at lade sig underholde af Grenaa Harmonikaklub, som spiller i Digterparkens Café. Her har du mulighed for at nyde det gode selskab

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for februar 2018

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for februar 2018 Kalender for februar 2018 Ugedag Dato Kl. Formiddag Kl. Eftermiddag Torsdag 1. 10.30 Aktiviter i Park 14.15 Borgersamvær Fredag 2. 10.15 Neglebar Lørdag 3. Søndag 4. Mandag 5. 10.30 Boccia 13.00 Klub Tirsdag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Årgang 19 / Nummer 12 December Kærmyssen. Pris kr. 5,00

Årgang 19 / Nummer 12 December Kærmyssen. Pris kr. 5,00 Årgang 19 / Nummer 12 December 2015 Kærmyssen Pris kr. 5,00 1 Område Kærdalen Kærdalen 1 6600 Vejen Tlf. 79 96 58 00 Brugerrådet: Erik Schmidt (formand) 75368114 Ingelise Nielsen (Kasserer) 22889699 Birthe

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Nyt fra Skovgården December 2015

Nyt fra Skovgården December 2015 Nyt fra Skovgården December 2015 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk Centerleder: Merete Harrig tlf. 7235 5800 tlf. 7235 5803 Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover.

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover. NYT FRA April 2013 Kontorets side. Nye børn: Et stort velkommen i Hedegården til Mikkel, som skal gå i 0.b og til Mathilde, der skal gå i 1.a. De starter begge i SFO den 2. april og vi håber, de bliver

Læs mere

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak Månedsprogram Februar 2017 Seniorhuset V.O.C. Fællesskab og tid til snak Godt nytår Alle i Seniorhuset ønskes et godt og velsignet nytår. Et år hvor vi sammen fortsætter den udvikling der er i gang En

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere