MEDLEMSBLAD. Nr årgang Referat fra Generalforsamlingen se side 6 & 7 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD. Nr. 2 6. årgang 2007. Referat fra Generalforsamlingen 2007 - se side 6 & 7 -"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD Nr årgang 2007 Referat fra Generalforsamlingen se side 6 & 7 -

2 Formanden har ordet. Først vil jeg byde velkommen til de 2 nye medlemmer i bestyrelsen Jens Henrik Thulesen Dahl og Leif Ørndorf, jeg er sikker på, at de vil give bestyrelsen et frisk pust. Samtidigt vil jeg også beklage, at Knud Erik Jespersen og Bernt Kjær er trådt ud af bestyrelsen. Det er meget vemodigt at sige farvel til dem. De har begge været med fra starten. Helt farvel bliver det dog ikke, idet Knud Erik og Bernt fremover vil fungere som fanekomando og Bernt blander sig stadig fra sidelinien og vil gerne være med i forskellige ad hoc opgaver og medlemspleje, hvilket jeg personlig er meget glad for. Ellers har den sidste tid jo været ret turbolent for DF med diverse udmeldinger fra Søren Krarup, Mogens Camre og Morten Messerschmidt. Man kan diskutere hvor bastant man skal være i sine udmeldinger; men jeg kan nu godt lide, når man kalder en spade for en spade og en skovl for en skovl. At tørklædet er et symbol for et totalitært regime, på linie med hagekors og hammer og sejl, er vel egentlig indlysende og man skal nok være forankret helt ude på venstrefløjen, eller være en selvgod naivist for ikke, at ville se det. Det er jo ikke de 200 g. stof det handler om; men det der er under det.? Og det bizarre i, at en rettroende muslim vil være en af lovgiverne i et demokratisk land. Hvordan kan det forenes med koranen og sharialovgivning. Man kommer uvilkårlig til at tænke på Abu Labans to tunger, samt hans tese om at islam skal indføres gradvis med fredelige midler. Det skal også nævnes at Asmaa Abdol Hamid var med til at rejse hetzen mod J P s muhammedtegninger. Med venlig hilsen Rita Kjær 2 Formand: Rita Eris Kjær, Tlf /

3 Kvinder for frihed Jan Fagerlund har som mandligt støttemedlem i foreningen Kvinder for frihed tidligere hjulpet med sikkerhed, adgangskontrol og udarbejdelse af flyers etc.. Men efter bestyrelsen smed dyrlæge Lene Kattrup og lægesekretær Jette Plesner Dali ud af foreningen er interessen mildest talt dalet. Jan skrev 27. marts til foreningens bestyrelse. Kære bestyrelse for Kvinder for frihed, Tak for tilliden om at være kontrol ved generalforsamlingen i Kvinder for frihed den 26. april Imidlertid må jeg takke nej til at hjælpe. Jeg er meget skuffet over I uden videre har smidt Jette og Lene ud af bestyrelsen og foreningen. Jeg ved ikke positivt hvilke problemer der er mellem Jer, men det må man simpelt hen ikke. I kunne måske have suspenderet dem indtil generalforsamlingen, men ikke smide dem ud. Og selv en suspendering vil jeg finde meget problematisk. Den skal i hvert fald være tungt begrundet. Et krav om kun hver anden gang som jeg har forstået kravet var til Lene at skrive (negativt, må det jo være) om muslimer, er på ingen måde acceptabelt, ligesom en politianmeldelse om ulovlig kvindeomskæring som jeg har forstået det var i Jettes tilfælde selvfølgelig heller ikke kan begrunde en udsmidning. I vedtægterne står at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, så det er op til generalforsamlingen at smide folk ud, ikke til et flertal i bestyrelsen. Jette og Lene er lovligt valgt, det kan I ikke gøre noget ved. Hvad der kunne være gjort var at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling alene med det spørgsmål på dagsordenen. Men I har absolut ingen hjemmel til at smide dem ud, det er dybt udemokratisk og hører ikke hjemme i et ordentligt foreningsarbejde. Jeg er og har været med i rigtig mange foreninger, siddet i mange bestyrelser og været formand mange steder. Men jeg har aldrig oplevet en formand eller en bestyrelse smide andre lovlig valgte ud. Det er bananrepublik metoder. Hvis I vil redde lidt af anseelsen, så burde I tage det op som et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, begrunde bestyrelsens beslutning og lade Jette og Lene forklare sig. Ellers trækker folk blot på skuldrene af Kvinder for frihed. Og det vil være synd efter de gode hensigter og den flyvende start foreningen fik. Der er brug for arbejdet, men ikke for at bekrige hinanden i bestyrelsen. Bedste hilsner Jan Fagerlund 3

4 ANNONCE Dette kunne være din annonce. Er du interesseret i at annoncere i Lokalforeningens blad? Tag fat i formanden Rita Eris Kjær på eller send en mail til 1 side kr /2 side kr. 60 1/4 side kr. 40 Reklameindtægterne går til dækning af omkostningerne ved dette blad. SE OGSÅ ANNONCERNE SIDE 4 og 7 Alsidig entreprenør udfører kvalitetsarbejde til fornuftige priser: Grave og anlægsarbejde. Minigraver haves. Kloakering, rørlægning og dræn. Anlæg af terrasser og indkørsler. Speciale: Anlæg med herregårdssten. Betonstøbning og mange andre lignende opgaver Ring på telefon for yderligere oplysninger og et godt tilbud! 4

5 Høringen i Gellerup At være til høringen i Gellerup tirsdag, var som at træde ind i lovløshedens land og så ellers håbe på overlevelse ikke mindst samfundsmæssig nu og på længere sigt. Det er samfundets skyld, det er Dansk Folkepartis skyld, det er politiets skyld, det er grønlændernes egen skyld, de er stenet fra området sådan flød flosklerne fra de unge. En modig afrikansk kvinde fik sagt, at Danmark altid har behandlet hende og hendes familie godt samt at det ikke er danske drenge, som forulemper hendes familie, men muslimske drenge. Er det også denne kvindes egen skyld, at hun ikke lever et liv i fred blandt muslimer? Der var nu også lige det komiske indslag fra en ældre dansk mand, som var glad for at bo i området i længere tid, ikke mindst fordi han stadig var i live. Nogle politikere i Århus tror, man kan løse alle problemer ved at give Gellerup en spand maling ny farve samt bruge en masse millioner på at rive blokke ned og bygge en kæmpe stormoske. Igen må man tage fra de ældre de syge og svage. Det vil Dansk Folkeparti ikke vil være med til. For 10 år siden blev der brugt lige så mange millioner på at forskønne området, som det kostede at bygge Gellerup. Undertegnende var dengang ansat i smedevirksomhed JC Pengeskabe og firmaet fik netop ordre på flere opgaver, hvor jeg personligt har stået og forskønnet dørene med rustfri plader samt slebet rust fra urin, imens der blev tisset på døren ved siden af. Jeg tror derfor, der skal en holdningsændring til blandt disse højtråbende muslimer samt en selverkendelse af, at man selv kan være en del af problemet og derved også selv være med til at gøre noget ved dette i en god retning. Vi har ingen arbejdsløse i Århus og derfor masser af arbejde til dem, som kan og vil. Så denne undskyldning om, at muslimske drenge keder sig og derfor begår vold ol., holder ikke vand. Venlig hilsen Kim Basland 5

6 Referat fra generalforsamlingen 2007 I DF s Østjyllands Storkreds 9 1. Valg af referent. Martin Skjødt Poulsen 2. Valg af stemmetællere. Helge og Bernd 3. Valg af dirigent. Morten Messerschmidt Søndag d. 18/ Kl Beretning og drøftelse af foreningens forhold Rita Kjær redegjorde for kommunesammenlægningernes betydning for lokalforeningen. I det forgangne år havde der igen været, et velbesøgt, grundlovsmøde i Odder. Lokalforeningen havde deltaget på kræmmermarkeder/kræmmerdag i Odder, Sondrup og Skanderborg. Med nedlæggelsen af amterne, er amtets aktiviteter flyttet over til lokalforeningerne der så skal søges om penge på Christiansborg. 18. april afholdes der møde for lokalforeningsformændene, i Østjyllands Storkreds. Her skal der blandt andet diskuteres uddeling af penge til møderne på Gl. Estrup, Grundlovsmødet med flere. Folketingskandidater skal snarest rekvirere et ansøgningsskema, da lokalforeningsformændene på mødet den 18. april, skal være med til at udpege kandidaterne. Den 5.december 2007 er det 10 år siden, at lokalforeningen blev stiftet af Bernt og Rita Kjær, Erik Petersen, Pia Dagø og Keld Lauritsen. Rita udtrykte sin tak herfor, og bebudede, at 10 års jubilæet skulle fejres i lokalforeningen. Bernt var formand de først 4 år, og Rita har været det siden. Rita takkede de tidligere og den nuværende bestyrelse for godt samarbejde. Pia opfordrede på mødet i Hadsten til, at medlemmerne af DF skal fremstå venlige og forstående, således at DF kan fremstå som et glad parti. Det betyder, at vi naturligvis skal fastholde vore standpunkter; men aldrig forfalde til hadsk tale eller nedgørelse af andre. 6

7 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår. Martin gennemgik regnskabet for Der havde i år 2006 været et overskud på kr. 6431,-. Den største udgift var medlemsbladet. Ingen af de forsamlede medlemmer ville dog undvære medlemsbladet. Herefter blev det fremlagte budget for 2007 gennemgået 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår. Det blev besluttet, at fastholde kontingentet på kr. 150,- 7. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag 8. Valg af formand. Rita blev genvalgt. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bernt ønskede ikke genvalg. På valg var Kim, Knud Erik, Jens Henrik og Leif. Der blev afgivet 32 stemmer, fra 16 stemmeberettigede. Jens Henrik blev valgt med 12 stemmer, Leif med 9 og Kim med 7. Knud Erik opnåede 4 stemmer, og dermed ikke genvalg. Som suppleanter blev valgt Poul Erik og Bernt. De blev indbyrdes enige om, at Bernt skulle være første suppleant. Knud Erik var ikke afklaret med, om han ville fortsætte som fanekommandør. 10. Valg af revisor og suppleant for denne. Flemming Nygaard Nielsen modtog ikke genvalgt. Ny revisor blev Johnny Andersen. Revisorsuppleant blev Daniel Boutrup. 11. Eventuelt. Det blev foreslået, at Carl Christian Ebbesen skal kontaktes, med henblik på at få lokalforeningens blad lagt på så interesserede medlemmer kan hente det herfra. Bernt takkede for knap 10 år i bestyrelsen. Kim foreslog at gøre Bernt og Knud Erik til æresmedlemmer. Dette er dog ikke muligt i DF. Rita efterlyste forslag til aktiviteter. Helge kvitterede ved at foreslå, at Pia Kjærsgaard og Marianne Jelved skulle mødes til en duel i lokalforeningsregi. 7

8 Det er rystende, når man rundt omkring i kommunerne begynder at indrette sig efter muslimske ønsker. Har kommunerne bevidst valgt at støtte parallelsamfund frem for integration? Forsøger man at implementere sharia ad bagdøren? Det er spørgsmål, man stiller sig selv, når man hører, at der nu i skoler og på arbejdspladser skal tages specielle hensyn til islam, hvad angår arbejdstider skolegang baderum med mere. Og nu får vi måske en rettroende og tilhyllet kvinde på folketingets talerstol. Vi skal til at passe på, ellers bliver vi snigløbet af islamisterne. Abu Laban har en gang sagt at i Vesten skulle der bruges en taktik der heder Skridt for Skridt, at islamisterne skulle søge ind på alle de områder i samfundet hvor de kunne skaffe sig indflydelse og på den måde få magten. Derfor kan der forventes en lang række nye krav, førend danskerne er fuldt integreret i den muslimske kultur, som er det endelige mål. Det er efterhånden blevet sagt af adskillige imamers. Man kan blot se på hvad der sker i England, hvor store områder styres af islamister. Man svigter også i allerhøjeste grad de muslimer, som er integreret i det danske samfund. I særdeleshed kvinderne. Den personlige frihed de har fundet i demokratiet, vil blive sat under pres af islamister, når samfundet accepterer, de middelalderlig bestemmelser fra en religiøs lovgivning ude af trit med den verden vi lever i. Det er at undergrave demokratiet og svigte de velfungerende indvandrere. I Gellerup, Vollsmose og mange andre steder, lever mange allerede efter egne regler. Er det det, man forsøger at udbrede til hele landet? I stedet for at holde demokratiet i hævd, ødelægger man det, for at tækkes nogle muslimer, som i sin tid har valgt demokratiet i et frit land, frem for de fundamentalistiske regimer, de er flygtet fra. Rita Kjær 8 Sharia.

9 !"##"$!$ 9

10 10 Tak for opbakningen I sidste nummer bragte vi en artikel af Jens Henrik Thulesen Dahl, under overskriften; Opbakning til byrådsarbejdet i Ny Skanderborg. Jeg vil gerne kvittere for dette indlæg, og takke for den støtte som Jens Henrik Thulesen Dahl ligger op til. Det er meget svært, for ikke at sige umuligt, som eneste DF-medlem af Skanderborg Byråd, at fordybe sig i alle sager. Som udgangspunkt er der dog ØK (Økonomiudvalgsmøde) onsdag i ugen før det ordinære byrådsmøde. Her diskuterer repræsentanter for alle byrådets partier punkterne, til det kommende byrådsmøde. Mandag aften i samme uge, som der afholdes ØK-møder, holder Venstre gruppemøde. Til disse møder er Jan K. Rasmussen fra De Konservative og undertegnede fra Dansk Folkeparti inviteret. Jeg har deltaget i det omfang, som min kalender har tilladt det. Ofte har jeg desværre ikke haft tid, og har i stedet været henvist til selv at sætte mig ind i sagerne, og fordybe mig i de forskellige perspektiver, der er forbundet hermed. Når jeg ikke har deltaget i Venstres gruppemøde, og der har været skelsættende sager på dagsordenen, er jeg efterfølgende blevet kontaktet af borgmester Jens Grønlund. Situationen er, at Socialdemokraterne, de Radikale og Socialistisk Folkeparti til sammen har 14 stemmer mod Venstre og de Konservatives 14 stemmer - altså har ingen af fløjene flertal uden Dansk Folkeparti. Indtil vi får valgte flere DFére ind i Skanderborg Byråd, kan jeg ikke kraftigt nok opfordre til, at medlemmerne sender kommentarer og gode råd, på de områder, hvor de besidder en specialviden, eller blot har kommentarer til en given sag på dagsordenen. Med venlig hilsen Martin Skjødt Poulsen

11 KONTONUMMER SKANDERBORG FANEN: ODDER FANEN: LOMME-ORDKOMBINATOR Debatterne bliver mere og mere uforståelige. Her er en hjælper så du kan være gøre dig i fx politiske samtaler. Vælg et ord i kolonne 1, fortsæt med et i kolonne 2 og slut af med et i kolonne 3. Fortsæt med tre nye kombinationer. Bedste hilsner Jan Fagerlund 11

12 Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens d. 7 maj kl Mogens Camre, Debat ud fra bogen frihedens land, arrangeret af Horsens Lokalforening Interesserede i et kommunikationskursus? Lokalforeningerne i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder mangler medlemmer til at etablere et kommunikationskursus i området. Er du interesseret så kontakt mig på tlf eller Restaurant Skovbakken Odder d. 5 juni kl Grundlovsmøde Kræmmermarked Sondrup Marked. 6 til 8 juli Bestyrelsen gør opmærksom på, at de i bladet bragte artikler m.v. alene står for forfatterens egen mening (ansvar) og ikke nødvendigvis udtrykker bladets (foreningens) holdning. Eftertryk skal altid aftales med et medlem af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør er: Martin Skjødt Poulsen /

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 -

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - MEDLEMSBLAD Nr. 1 6. årgang 2007 Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - Formanden har ordet Med dette blad følger en indkaldelse til den årlige generalforsamling. Der skal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere