IPLS interprofessional læring og samarbejde. anmark.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPLS interprofessional læring og samarbejde. Erik.vestergaard@slb.regionsydd anmark.dk"

Transkript

1 IPLS interprofessional læring og samarbejde anmark.dk

2 Kolding Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt anmark.dk

3 Præsentation Erik Vestergaard, fysioterapeut. Udredende fysioterapeut i skulder- og knæteam sammen med læger og sygeplejersker i ortopædkirurgisk ambulatorium, Kolding Sygehus Pædagogisk/psykologisk diplom, MHH Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Dansk medlem af NIPNET Nordic Interprofessional Network Projektleder for InterProfessionel Læring og Samarbejde - IPLS tiltag, Kolding Sygehus Projektleder for Tværfaglig Klinisk Studieenhed,

4 æ Ortopædkirurgisk Afdeling. Kolding Sygehus

5 Interprofessionel læring og samarbejde IPLS generelt IPLS forløb på Kolding Sygehus fra august 2012 til nu.

6 Region Syddanmarks Regionsråd 2009: Optimering af enkeltdele bør afløses af sammenhængende patientforløb. Udvikling bør være brugerdrevet og ikke systemdrevet. Udviklingen bør være opgavedrevet og ikke professionsdrevet. Rigide faggrænser bør brydes. Fremtidens sygehuse vil blive båret af multispecialiserede tværfaglige teams

7 Tværfaglighedens niveauer Jantsch 1972/Per Lauvås

8 WHO Framework for Interprofessional Education and Collaborative Practice InterProfessional education (IPE) opstår når to eller flere professioner lærer om, med og af hinanden for at skabe effektivt samarbejde og forbedre sundhedsydelserne. InterProfessional Collaborative practice (IPC) i sundhedsvæsenet opstår, når flere sundhedsarbejdere med forskellige professionelle baggrunde, yder helhedsorienteret service ved at samarbejde med patienterne, deres familier og lokal sundhedshjælp for at give den bedste behandling og pleje på tværs af sektorer.

9 WHO 2010: Vigtige forhold ved IPLS Teamwork: At være i stand til både at være teamleder og teammedlem Roller og ansvar: Forstå egen rolle, ansvar og ekspertise samt det samme hos øvrige sundhedsarbejdere. Kommunikation: Udtrykke egen mening kompetent til kolleger og kunne lytte til team medlemmer. Læring og kritisk refleksion: Reflektere kritisk over egne relationer i teamet, overføre interprofessionel læring til arbejdsopgaver (PDSA). Samarbejdet med og anerkendelsen af behovene hos patienten At samarbejde til patientens bedste, sammen med patienten, dennes familie og anden støtte (kommunen) som partnere. Etisk praksis: Forstå de stereotype synspunkter som sundhedsarbejdere har om sig selv og andre Anerkende at hvert fags synspunkter er lige gyldige og betydningsfulde

10 IPLS mål for Ortopædkirurgisk Afdeling og for Akutafdelingen Ansatte på tværs af fag og afdelinger skal lære om, med og af hinanden i et tæt samarbejde (team) med inddragelse af patienten. Fælles mål, Fælles viden og Gensidig respekt Relationel koordinering Social kapital Jody Hoffer Gittel

11 Den ene hånd ved ikke hvad den anden gør

12 Jody Hoffer Gittel Relationel koordinering anmark.dk

13 Hvem deltager? Fælles Akutmodtagelse og Ortopædkirurgisk Afdeling: Læger, sygeplejersker, sekretærer. Terapien: Ergo- og fysioterapeuter Biokemisk Afdeling: Bioanalytikere Røntgen: Radiografer anmark.dk

14 Følgende trin er (bliver) gennemført Trin 1 Commitment og tilrettelæggelse hos ledelse August og september 2012 Trin 2 Trin 3 Etablering af team. Udvælgelse af og afklaring hos teamledere. Afklaring hos afsnitsledelser. Præsentation af IPLS i alle team og afsnit samt på samarbejdende kliniske serviceafdelinger. September og oktober 2012 November og december 2012 Trin 4 4 dages IPLS vejlederkurser x 2 + Kurser for teamledere. Februar, marts og april 2013 Trin 5 Teamkonstituering. Udarbejdelse af teammål Juni Trin 6 Forankring Efterår anmark.dk

15 Vi kalder initiativet IPLS Fokus 1 - Teamsamarbejde på tværs af fag og afdelinger. Lære af, om og med hinanden Fokus 2 Teamwork. Samarbejdets koordinering Fokus 3 Samarbejdet med patienten. Patientinddragelse. Patient s voice

16 Monofaglige sammenhænge - citater Det er en god idé, at vi får tid til at mødes og lægge mål og planer for det tværfaglige patientarbejde. Det gør vi næsten ikke nu - mere. Men jeg vil se det før jeg tror det, at vi får bedre tid til lærende stuegang. I traumeteamet står vi ofte i traumekald med uklarhed over, hvornår rtg. skal til og hvornår bioanalytikerne skal til. Det er traumelederen, der skal tage stilling, men ofte bliver der ikke taget stilling og så står begge fag og venter. Nej, det er altid bioanalytikerne, der får mast sig ind først!. Gør vi ikke meget af det her i forvejen? Vi bliver tit glemt når sgpl. og læger tager beslutninger. Der er altid et eller andet praktisk vi ved, som beslutningen ikke tager højde for.

17 Monofaglige sammenhænge - citater Er det nu igen os sygeplejersker, der skal være tovholdere? Lægerne bliver det da ikke! Det bliver os læger, der skal styre det organisatoriske. Det bliver os terapeuter, der skal gøre opmærksom på IPLS det er svært at nå igennem til læger og sygeplejersker med vores idéer Dette prøver vi dagligt at få til at lykkes. Det er bare vanskeligt at få andre fag til at se meningen med, hvorfor vi gør som vi gør. Altså; der er ikke tid til at vi kan præsentere vores holdninger og tanker bag den måde vi behandler patienterne på.

18 Monofaglige sammenhænge - citater Hvordan skal vi fordeles i de forskellige team? Bliver vi hørt? Hvor mange møder skal vi gå til? Det er os der sidder med patienterne i røret, hvis produktionen går ned som følge af dette tiltag. Lægerne er nu ikke alt for ivrige med forpligtende aftaler i et team. Det hjælper da med de yngre læger de er da meget for samarbejde. Stod her for nyligt med en patient vi bedøvede til operation, fordi vi havde en klokkeklar aftale med operatøren om at møde til den og den tid. Men der gik en ½ time mere inden lægen kom! Hvordan hulen kan vi undgå disse aftalebrud?

19 Monofaglige sammenhænge Lægerne vil gerne have at vi servicerer dem endnu mere, men vi er jo ikke én sygeplejerske pr. læge. De må lære at hente tingene selv Læge: Det er frustrerende hele tiden at skulle gå ud af mit ambulatorium for at få praktiske ting til at fungere. Hvis vi havde mere hjælp fra sygeplejerskerne til at indkalde patienter fra venteværelset, til at hente udstyr osv., vil vi kunne se dobbelt så mange patienter

20 Monofaglige sammenhænge - læger Dette bliver alt for tidskrævende. Hvor mange møder kræver IPLS tiltaget? Vi kommer da til at møde os ihjel. Har lige været på kommunikationskursus og jeg havde indtrykket af, at kurset kun har den effekt, at få de andre fag op på lægernes niveau. Dette IPLS drejer sig måske også om at få de andre fag op på lægernes niveau? Det er nok vigtigt i første omgang, at lægegruppen får bedret det sociale, monofaglige miljø. Det er jo os læger, der sætter dagsordenen i afdelingen. Ordet interprofessionel er ordkløveri. Det giver modstand i lægegruppen. IPLS giver som sådan mening, men jeg kan ikke se mening i den foreslåede teamstruktur.

21 Monofaglig konklusion Er dit værktøj en hammer, ligner alle problemer søm. Hvert fag sin kultur, viden, forståelse - egen referenceramme. The fabulous four: Tydelighed, Logikker, Koordinering, Patientinddragelse Påfaldende: Ingen citater med fokus på fordele for patienter Ledelsesspor

22 Forskellige opfattelser af virkeligheden Maleren Pablo Picasso blev engang i en togkupé udspurgt af en medrejsende, der gerne ville vide, hvorfor Picasso ikke malede folk sådan som de virkelig er. Picasso spurgte, hvad manden mente med det udtryk. Manden hev et foto af sin kone frem fra tegnebogen og sagde: Det er min kone! Picasso svarede: Er hun ikke ret lille og flad? Fra Nørretranders Mærk Verden s. 229.

23 Mit perspektiv og dit perspektiv Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt anmark.dk

24 Kursusdag 1: Teamsamarbejde på tværs af afdelinger Teammedlemmer skal kende hinandens faglige kerneydelser, kompetencer og arbejdsvilkår. Hvordan skabes rum til interprofessionel læring og samarbejde i den daglige praksis (f.eks. stuegang, pleje, operation, rehabilitering)? anmark.dk

25 Kususdag 2: Teamwork Anerkendende tilgang: Imødekommenhed Team: Mål, møder, roller og ansvar Teamwork i praksis: Hyppig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation. Beslutningstagning og aftaleloyalitet. anmark.dk

26 Kursusdag 3: Samarbejdet med patienten Det er opgaverne i patientforløbene, der skaber den interprofessionelle praksis. Feedback/dialog møde

27 Kursusdag 4: Rollen som IPLS vejleder Hvordan fremmer vejledere IPLS tankegange i team og andre tværfaglige sammenhænge? Coaching af kolleger og grupper. Netværk efter kurset. anmark.dk

28 IPLS som fælles referenceramme IPLS opgaven: Hvordan samarbejder sundhedsprofessionelle mest hensigtsmæssigt for at støtte patienten bedst muligt i hele patientforløbet? Hvis teamorganisation er svaret, hvad er så spørgsmålet?

29 Viden om hinanden Efter i dag er risikoen for at nogen af deltagerne bagtaler eller brokker sig over de andre faggrupper reduceret til det minimale. 98 % af den frustration vi i dagligdagen oplever over at røntgen ikke gider tage vores patienter, at afdelingen ikke har patienten klar til operation, at OP-sgpl. ikke får gjort patienten færdig etc. skyldes jo manglende viden og forståelse for de andre faggruppers arbejdsgange. Hvis den viden var kendt af alle forsvandt over 90 % af de dgl. frustrationer = markant større arbejdsglæde og samarbejde. Læge på 1 kursus.

30 Præsentér (repræsenter) dit fag Markedsplads: 1. Hvad kan mit fag tilbyde i relation til patientbehandling, pleje og forløb og i det interprofessionelle samarbejde? 2. Hvad kan måske være relevant for andre fag at vide? 3. Hvad vil jeg gerne lære om, med og af andre fag?

31 Viden om hinanden præsentér dit fag. I dag havde alle faggrupper en eller anden vigtig meddelelse som var en AHA-oplevelse for alle de andre i gruppen. Og det var tit noget helt lavpraktisk fx. at vi ikke behøver at ringe i røntgen når vi bestiller i dagtid etc., eller hvilket tlf. nummer der var bedst at ringe på om aftenen når man ønskede at komme i kontakt med C1/C2 etc. Sådan er der sikkert flere oplysninger, som ikke bliver kommunikeret videre, men som vil betyde en bedre flow. anmark.dk

32 AHA-oplevelser fra kurset det-vidste-jeg-ikke-om-de-andre : F.eks: At ergoterapeuter behandler fejlsynkning At radiografer laver behandlinger i form af stent og lign.. At en mere udførlig henvisning til rtg. betyder tidsbesparelse på rtg. At læger i løbet af en dag skal være så mange steder: Typisk dagsforløb: Monofaglig morgenkonference, RGT-konference, kontakt til akutafdeling, stuegang på sengeafdeling, patienter i ambulatoriet, operationsafsnit, tilkald fra forskellige afdelinger. At frustrationer over andre faggrupper bunder i uvidenhed om hinandens arbejdsvilkår. At der var så mange opgaver som egentlig er overlappende og fælles opgaver. Få kernekompetencer og opgaver, der udelukkende er monofaglige.

33 Kernefaglige, overlappende og fælles opgaver Læge, sekretær og sgpl sammen om anamnese

34 Innovation Det er som om, at alle fag vil til patienten indenfor tidsrummet kl og Kunne vi ikke planlægge dette bedre? Og patienten vil egentlig gerne have sin morgenmad og udføre morgentoilette i fred. Hvorfor skal træning, stuegang, tur til Røntgen, blodprøvetagning osv. foregå på dette samme tidspunkt?

35 Én fortælling kan blive til fortællingen: Ortopædkirurger er jo små konger Det plejer vi at gøre. Hvordan vi har det (er hvordan vi ta r det): Vi har travlt. Det er også for dårligt at. IPLS Ord skaber hvad det nævner.

36 Faglige selvbilleder - citater Sygeplejersker er den faggruppe der bruger mest tid sammen med patienterne. Fys.kommentar: Måske som faggruppe, men ikke som person. I skifter jo vagt hele tiden og er der ikke næste dag. Vi har samme patient 2 gange en ½ time dagligt hver dag i et forløb. Vi sygeplejersker kan bidrage med oplysninger om patientens livsverden Reaktion: Det kan vi også: Ergo, fys, læge, sekretær

37 Selvbilleder og modreaktion Det er jo os der ser det hele menneske. Læge: Tager I jer så også af de åndelig og økonomiske forhold? Jeg tager mig vel også af det hele menneske, når jeg tager mig af det brækkede ben? Sygeplejerske svarer: Jo, men hvornår går du så videre med at spørge patienten om de andre forhold end de biomekaniske? Spørger du tit til, hvordan patienten har det? I have a holistic view of the hole bone

38 Relationer i organisationer en verden til forskel. Gitte Haslebo Realisme Forklare Naturvidenskab Positivisme Lineære forklaringer Rigtigt og forkert Individfokuseret sprog Jeg tænker, ergo er jeg Handlinger og begivenheder har årsag i individers handlen. Din/min skyld Kun én sandhed. Socialkonstruksionisme Forstå Humanisme Fænomenologi Cirkulære forståelser Holdninger/meninger/kultur Relationsfokuseret sprog - Vi kommunikerer, ergo er vi Forstå den komplekse gensidighed i interaktioner og begivenheder. Vores virkelighed To sandheder kan godt være tilstede på samme tid.

39 Husk dette

40

41 Paradigmeskift - patienter og pårørendes nye roller Modtagere Deltagere Innovative aktører

42 Patientcitater Vigtigt at personalet taler pænt til én, at blive set som menneske. Har aftenvagterne ikke fortalt jer, at I skal have været på toilettet inden nattevagten møder??! Vi gider ikke høre på, at I har travlt. Gør os trygge vi er utrygge nok i forvejen. Informér hinanden om de aftaler I laver med os. Historie: Pære i sengelampe.

43 Evaluering af IPLS kursus At have ordet IPLS som fælles referenceramme, gør det nemmere at forstå, hvad vi taler om. Som når vi siger tallet 9, så ved alle hvad dét tal står for. Vi er nået langt, hvis vi når dertil, at forkortelsen IPLS kendes af alle. Afstanden mellem os er blevet kortere. Bioanalytiker: Det har været rigtig godt at høre andre faggrupper og deres udfordringer. Det giver en helt anden respekt og lyst til at blive bedre til at samrbejde. Det vil jo på sigt være til gavn for patienterne.

44 Faglige kulturforskelle Bioanalytiker: Nogle af faggrupperne er meget reflekterende og kan snakke i evigheder om samme lille ting. Det sætter tålmodigheden på hårdt arbejde hos de faggrupper, der er mere resultatorienterede. Læge: Sygeplejersker er meget narrative. For sygeplejersker tager det tid at nå til pointen af det de vil sige, hvor læger straks går til konklusionen. Vi er nok mere resultatorienterede end procesorienterede.

45 Interprofessionel konklusion A major challenge facing proponents of effective interprofessional teamwork is to provide opportunities for team members to understand each other s cognitive maps (Hall 2005). Tese, antitese, syntese synergieffekt. anmark.dk

46 Konklusion på interprofessionelt samvær Fra manglende tydelighed til øget tydelighed af IPLS begrebet Fra monofaglige til interprofessionelle logikker og forståelser Fra monofaglige arbejdstilrettelæggelse til interprofessionel koordinering Fra et professionsperspektiv (systemdrevet perspektiv) til inddragelse af patientperspektiver.

47 Holdninger og logistik er de største udfordringer anmark.dk

48 Ud over egen komfortzone

49 Forskelle er et udfordrende vilkår som vi skal forholde os til OG mangfoldighed rykker! Tværfaglige team og arbejdsklima?

50 Teamsamarbejde. Pull a team fodboldhold. Aftaler aftaleloyalitet. Forventningsafklaring. Kultur

51 Aftaler kræver samme forståelse

52 Gruppe diskussion og dialog Man kan være så veltalende i en gruppe, at der kan være risiko for at man får ret, selv om man ikke har det. Kirstine Andersen i bogen Kierkegaard og Ledelse.

53 Teamwork i praksis. Fra mødebeslutninger til daglig praksis. Citater til diskussion Knud Ramian, Center for Kvalitetsudvikling, Århus. Er dit værktøj en hammer, ligner alle problemer et søm. Faglighed defineres i virkeligheden aldrig af faget. Den defineres af opgaven. Per Lauvås, Norge. Problemer respekterer ikke faggrænser. Du skal i et team være god til at gøre andre gode. Vi ser ikke tingene som de er, vi ser tingene som vi er.

54 Kan IPLS skabe effektivitet i en travl hverdag?

55 IPLS i Danmark Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og samarbejde i Sundhedsvæsnet. Glostrup Hospital IPLS facilitator kursus. Samarbejde med University of Toronto, Centre for interprofesssional Education Kliniske microsystemer

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere