IPLS interprofessional læring og samarbejde. anmark.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPLS interprofessional læring og samarbejde. Erik.vestergaard@slb.regionsydd anmark.dk"

Transkript

1 IPLS interprofessional læring og samarbejde anmark.dk

2 Kolding Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt anmark.dk

3 Præsentation Erik Vestergaard, fysioterapeut. Udredende fysioterapeut i skulder- og knæteam sammen med læger og sygeplejersker i ortopædkirurgisk ambulatorium, Kolding Sygehus Pædagogisk/psykologisk diplom, MHH Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Dansk medlem af NIPNET Nordic Interprofessional Network Projektleder for InterProfessionel Læring og Samarbejde - IPLS tiltag, Kolding Sygehus Projektleder for Tværfaglig Klinisk Studieenhed,

4 æ Ortopædkirurgisk Afdeling. Kolding Sygehus

5 Interprofessionel læring og samarbejde IPLS generelt IPLS forløb på Kolding Sygehus fra august 2012 til nu.

6 Region Syddanmarks Regionsråd 2009: Optimering af enkeltdele bør afløses af sammenhængende patientforløb. Udvikling bør være brugerdrevet og ikke systemdrevet. Udviklingen bør være opgavedrevet og ikke professionsdrevet. Rigide faggrænser bør brydes. Fremtidens sygehuse vil blive båret af multispecialiserede tværfaglige teams

7 Tværfaglighedens niveauer Jantsch 1972/Per Lauvås

8 WHO Framework for Interprofessional Education and Collaborative Practice InterProfessional education (IPE) opstår når to eller flere professioner lærer om, med og af hinanden for at skabe effektivt samarbejde og forbedre sundhedsydelserne. InterProfessional Collaborative practice (IPC) i sundhedsvæsenet opstår, når flere sundhedsarbejdere med forskellige professionelle baggrunde, yder helhedsorienteret service ved at samarbejde med patienterne, deres familier og lokal sundhedshjælp for at give den bedste behandling og pleje på tværs af sektorer.

9 WHO 2010: Vigtige forhold ved IPLS Teamwork: At være i stand til både at være teamleder og teammedlem Roller og ansvar: Forstå egen rolle, ansvar og ekspertise samt det samme hos øvrige sundhedsarbejdere. Kommunikation: Udtrykke egen mening kompetent til kolleger og kunne lytte til team medlemmer. Læring og kritisk refleksion: Reflektere kritisk over egne relationer i teamet, overføre interprofessionel læring til arbejdsopgaver (PDSA). Samarbejdet med og anerkendelsen af behovene hos patienten At samarbejde til patientens bedste, sammen med patienten, dennes familie og anden støtte (kommunen) som partnere. Etisk praksis: Forstå de stereotype synspunkter som sundhedsarbejdere har om sig selv og andre Anerkende at hvert fags synspunkter er lige gyldige og betydningsfulde

10 IPLS mål for Ortopædkirurgisk Afdeling og for Akutafdelingen Ansatte på tværs af fag og afdelinger skal lære om, med og af hinanden i et tæt samarbejde (team) med inddragelse af patienten. Fælles mål, Fælles viden og Gensidig respekt Relationel koordinering Social kapital Jody Hoffer Gittel

11 Den ene hånd ved ikke hvad den anden gør

12 Jody Hoffer Gittel Relationel koordinering anmark.dk

13 Hvem deltager? Fælles Akutmodtagelse og Ortopædkirurgisk Afdeling: Læger, sygeplejersker, sekretærer. Terapien: Ergo- og fysioterapeuter Biokemisk Afdeling: Bioanalytikere Røntgen: Radiografer anmark.dk

14 Følgende trin er (bliver) gennemført Trin 1 Commitment og tilrettelæggelse hos ledelse August og september 2012 Trin 2 Trin 3 Etablering af team. Udvælgelse af og afklaring hos teamledere. Afklaring hos afsnitsledelser. Præsentation af IPLS i alle team og afsnit samt på samarbejdende kliniske serviceafdelinger. September og oktober 2012 November og december 2012 Trin 4 4 dages IPLS vejlederkurser x 2 + Kurser for teamledere. Februar, marts og april 2013 Trin 5 Teamkonstituering. Udarbejdelse af teammål Juni Trin 6 Forankring Efterår anmark.dk

15 Vi kalder initiativet IPLS Fokus 1 - Teamsamarbejde på tværs af fag og afdelinger. Lære af, om og med hinanden Fokus 2 Teamwork. Samarbejdets koordinering Fokus 3 Samarbejdet med patienten. Patientinddragelse. Patient s voice

16 Monofaglige sammenhænge - citater Det er en god idé, at vi får tid til at mødes og lægge mål og planer for det tværfaglige patientarbejde. Det gør vi næsten ikke nu - mere. Men jeg vil se det før jeg tror det, at vi får bedre tid til lærende stuegang. I traumeteamet står vi ofte i traumekald med uklarhed over, hvornår rtg. skal til og hvornår bioanalytikerne skal til. Det er traumelederen, der skal tage stilling, men ofte bliver der ikke taget stilling og så står begge fag og venter. Nej, det er altid bioanalytikerne, der får mast sig ind først!. Gør vi ikke meget af det her i forvejen? Vi bliver tit glemt når sgpl. og læger tager beslutninger. Der er altid et eller andet praktisk vi ved, som beslutningen ikke tager højde for.

17 Monofaglige sammenhænge - citater Er det nu igen os sygeplejersker, der skal være tovholdere? Lægerne bliver det da ikke! Det bliver os læger, der skal styre det organisatoriske. Det bliver os terapeuter, der skal gøre opmærksom på IPLS det er svært at nå igennem til læger og sygeplejersker med vores idéer Dette prøver vi dagligt at få til at lykkes. Det er bare vanskeligt at få andre fag til at se meningen med, hvorfor vi gør som vi gør. Altså; der er ikke tid til at vi kan præsentere vores holdninger og tanker bag den måde vi behandler patienterne på.

18 Monofaglige sammenhænge - citater Hvordan skal vi fordeles i de forskellige team? Bliver vi hørt? Hvor mange møder skal vi gå til? Det er os der sidder med patienterne i røret, hvis produktionen går ned som følge af dette tiltag. Lægerne er nu ikke alt for ivrige med forpligtende aftaler i et team. Det hjælper da med de yngre læger de er da meget for samarbejde. Stod her for nyligt med en patient vi bedøvede til operation, fordi vi havde en klokkeklar aftale med operatøren om at møde til den og den tid. Men der gik en ½ time mere inden lægen kom! Hvordan hulen kan vi undgå disse aftalebrud?

19 Monofaglige sammenhænge Lægerne vil gerne have at vi servicerer dem endnu mere, men vi er jo ikke én sygeplejerske pr. læge. De må lære at hente tingene selv Læge: Det er frustrerende hele tiden at skulle gå ud af mit ambulatorium for at få praktiske ting til at fungere. Hvis vi havde mere hjælp fra sygeplejerskerne til at indkalde patienter fra venteværelset, til at hente udstyr osv., vil vi kunne se dobbelt så mange patienter

20 Monofaglige sammenhænge - læger Dette bliver alt for tidskrævende. Hvor mange møder kræver IPLS tiltaget? Vi kommer da til at møde os ihjel. Har lige været på kommunikationskursus og jeg havde indtrykket af, at kurset kun har den effekt, at få de andre fag op på lægernes niveau. Dette IPLS drejer sig måske også om at få de andre fag op på lægernes niveau? Det er nok vigtigt i første omgang, at lægegruppen får bedret det sociale, monofaglige miljø. Det er jo os læger, der sætter dagsordenen i afdelingen. Ordet interprofessionel er ordkløveri. Det giver modstand i lægegruppen. IPLS giver som sådan mening, men jeg kan ikke se mening i den foreslåede teamstruktur.

21 Monofaglig konklusion Er dit værktøj en hammer, ligner alle problemer søm. Hvert fag sin kultur, viden, forståelse - egen referenceramme. The fabulous four: Tydelighed, Logikker, Koordinering, Patientinddragelse Påfaldende: Ingen citater med fokus på fordele for patienter Ledelsesspor

22 Forskellige opfattelser af virkeligheden Maleren Pablo Picasso blev engang i en togkupé udspurgt af en medrejsende, der gerne ville vide, hvorfor Picasso ikke malede folk sådan som de virkelig er. Picasso spurgte, hvad manden mente med det udtryk. Manden hev et foto af sin kone frem fra tegnebogen og sagde: Det er min kone! Picasso svarede: Er hun ikke ret lille og flad? Fra Nørretranders Mærk Verden s. 229.

23 Mit perspektiv og dit perspektiv Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt anmark.dk

24 Kursusdag 1: Teamsamarbejde på tværs af afdelinger Teammedlemmer skal kende hinandens faglige kerneydelser, kompetencer og arbejdsvilkår. Hvordan skabes rum til interprofessionel læring og samarbejde i den daglige praksis (f.eks. stuegang, pleje, operation, rehabilitering)? anmark.dk

25 Kususdag 2: Teamwork Anerkendende tilgang: Imødekommenhed Team: Mål, møder, roller og ansvar Teamwork i praksis: Hyppig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation. Beslutningstagning og aftaleloyalitet. anmark.dk

26 Kursusdag 3: Samarbejdet med patienten Det er opgaverne i patientforløbene, der skaber den interprofessionelle praksis. Feedback/dialog møde

27 Kursusdag 4: Rollen som IPLS vejleder Hvordan fremmer vejledere IPLS tankegange i team og andre tværfaglige sammenhænge? Coaching af kolleger og grupper. Netværk efter kurset. anmark.dk

28 IPLS som fælles referenceramme IPLS opgaven: Hvordan samarbejder sundhedsprofessionelle mest hensigtsmæssigt for at støtte patienten bedst muligt i hele patientforløbet? Hvis teamorganisation er svaret, hvad er så spørgsmålet?

29 Viden om hinanden Efter i dag er risikoen for at nogen af deltagerne bagtaler eller brokker sig over de andre faggrupper reduceret til det minimale. 98 % af den frustration vi i dagligdagen oplever over at røntgen ikke gider tage vores patienter, at afdelingen ikke har patienten klar til operation, at OP-sgpl. ikke får gjort patienten færdig etc. skyldes jo manglende viden og forståelse for de andre faggruppers arbejdsgange. Hvis den viden var kendt af alle forsvandt over 90 % af de dgl. frustrationer = markant større arbejdsglæde og samarbejde. Læge på 1 kursus.

30 Præsentér (repræsenter) dit fag Markedsplads: 1. Hvad kan mit fag tilbyde i relation til patientbehandling, pleje og forløb og i det interprofessionelle samarbejde? 2. Hvad kan måske være relevant for andre fag at vide? 3. Hvad vil jeg gerne lære om, med og af andre fag?

31 Viden om hinanden præsentér dit fag. I dag havde alle faggrupper en eller anden vigtig meddelelse som var en AHA-oplevelse for alle de andre i gruppen. Og det var tit noget helt lavpraktisk fx. at vi ikke behøver at ringe i røntgen når vi bestiller i dagtid etc., eller hvilket tlf. nummer der var bedst at ringe på om aftenen når man ønskede at komme i kontakt med C1/C2 etc. Sådan er der sikkert flere oplysninger, som ikke bliver kommunikeret videre, men som vil betyde en bedre flow. anmark.dk

32 AHA-oplevelser fra kurset det-vidste-jeg-ikke-om-de-andre : F.eks: At ergoterapeuter behandler fejlsynkning At radiografer laver behandlinger i form af stent og lign.. At en mere udførlig henvisning til rtg. betyder tidsbesparelse på rtg. At læger i løbet af en dag skal være så mange steder: Typisk dagsforløb: Monofaglig morgenkonference, RGT-konference, kontakt til akutafdeling, stuegang på sengeafdeling, patienter i ambulatoriet, operationsafsnit, tilkald fra forskellige afdelinger. At frustrationer over andre faggrupper bunder i uvidenhed om hinandens arbejdsvilkår. At der var så mange opgaver som egentlig er overlappende og fælles opgaver. Få kernekompetencer og opgaver, der udelukkende er monofaglige.

33 Kernefaglige, overlappende og fælles opgaver Læge, sekretær og sgpl sammen om anamnese

34 Innovation Det er som om, at alle fag vil til patienten indenfor tidsrummet kl og Kunne vi ikke planlægge dette bedre? Og patienten vil egentlig gerne have sin morgenmad og udføre morgentoilette i fred. Hvorfor skal træning, stuegang, tur til Røntgen, blodprøvetagning osv. foregå på dette samme tidspunkt?

35 Én fortælling kan blive til fortællingen: Ortopædkirurger er jo små konger Det plejer vi at gøre. Hvordan vi har det (er hvordan vi ta r det): Vi har travlt. Det er også for dårligt at. IPLS Ord skaber hvad det nævner.

36 Faglige selvbilleder - citater Sygeplejersker er den faggruppe der bruger mest tid sammen med patienterne. Fys.kommentar: Måske som faggruppe, men ikke som person. I skifter jo vagt hele tiden og er der ikke næste dag. Vi har samme patient 2 gange en ½ time dagligt hver dag i et forløb. Vi sygeplejersker kan bidrage med oplysninger om patientens livsverden Reaktion: Det kan vi også: Ergo, fys, læge, sekretær

37 Selvbilleder og modreaktion Det er jo os der ser det hele menneske. Læge: Tager I jer så også af de åndelig og økonomiske forhold? Jeg tager mig vel også af det hele menneske, når jeg tager mig af det brækkede ben? Sygeplejerske svarer: Jo, men hvornår går du så videre med at spørge patienten om de andre forhold end de biomekaniske? Spørger du tit til, hvordan patienten har det? I have a holistic view of the hole bone

38 Relationer i organisationer en verden til forskel. Gitte Haslebo Realisme Forklare Naturvidenskab Positivisme Lineære forklaringer Rigtigt og forkert Individfokuseret sprog Jeg tænker, ergo er jeg Handlinger og begivenheder har årsag i individers handlen. Din/min skyld Kun én sandhed. Socialkonstruksionisme Forstå Humanisme Fænomenologi Cirkulære forståelser Holdninger/meninger/kultur Relationsfokuseret sprog - Vi kommunikerer, ergo er vi Forstå den komplekse gensidighed i interaktioner og begivenheder. Vores virkelighed To sandheder kan godt være tilstede på samme tid.

39 Husk dette

40

41 Paradigmeskift - patienter og pårørendes nye roller Modtagere Deltagere Innovative aktører

42 Patientcitater Vigtigt at personalet taler pænt til én, at blive set som menneske. Har aftenvagterne ikke fortalt jer, at I skal have været på toilettet inden nattevagten møder??! Vi gider ikke høre på, at I har travlt. Gør os trygge vi er utrygge nok i forvejen. Informér hinanden om de aftaler I laver med os. Historie: Pære i sengelampe.

43 Evaluering af IPLS kursus At have ordet IPLS som fælles referenceramme, gør det nemmere at forstå, hvad vi taler om. Som når vi siger tallet 9, så ved alle hvad dét tal står for. Vi er nået langt, hvis vi når dertil, at forkortelsen IPLS kendes af alle. Afstanden mellem os er blevet kortere. Bioanalytiker: Det har været rigtig godt at høre andre faggrupper og deres udfordringer. Det giver en helt anden respekt og lyst til at blive bedre til at samrbejde. Det vil jo på sigt være til gavn for patienterne.

44 Faglige kulturforskelle Bioanalytiker: Nogle af faggrupperne er meget reflekterende og kan snakke i evigheder om samme lille ting. Det sætter tålmodigheden på hårdt arbejde hos de faggrupper, der er mere resultatorienterede. Læge: Sygeplejersker er meget narrative. For sygeplejersker tager det tid at nå til pointen af det de vil sige, hvor læger straks går til konklusionen. Vi er nok mere resultatorienterede end procesorienterede.

45 Interprofessionel konklusion A major challenge facing proponents of effective interprofessional teamwork is to provide opportunities for team members to understand each other s cognitive maps (Hall 2005). Tese, antitese, syntese synergieffekt. anmark.dk

46 Konklusion på interprofessionelt samvær Fra manglende tydelighed til øget tydelighed af IPLS begrebet Fra monofaglige til interprofessionelle logikker og forståelser Fra monofaglige arbejdstilrettelæggelse til interprofessionel koordinering Fra et professionsperspektiv (systemdrevet perspektiv) til inddragelse af patientperspektiver.

47 Holdninger og logistik er de største udfordringer anmark.dk

48 Ud over egen komfortzone

49 Forskelle er et udfordrende vilkår som vi skal forholde os til OG mangfoldighed rykker! Tværfaglige team og arbejdsklima?

50 Teamsamarbejde. Pull a team fodboldhold. Aftaler aftaleloyalitet. Forventningsafklaring. Kultur

51 Aftaler kræver samme forståelse

52 Gruppe diskussion og dialog Man kan være så veltalende i en gruppe, at der kan være risiko for at man får ret, selv om man ikke har det. Kirstine Andersen i bogen Kierkegaard og Ledelse.

53 Teamwork i praksis. Fra mødebeslutninger til daglig praksis. Citater til diskussion Knud Ramian, Center for Kvalitetsudvikling, Århus. Er dit værktøj en hammer, ligner alle problemer et søm. Faglighed defineres i virkeligheden aldrig af faget. Den defineres af opgaven. Per Lauvås, Norge. Problemer respekterer ikke faggrænser. Du skal i et team være god til at gøre andre gode. Vi ser ikke tingene som de er, vi ser tingene som vi er.

54 Kan IPLS skabe effektivitet i en travl hverdag?

55 IPLS i Danmark Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og samarbejde i Sundhedsvæsnet. Glostrup Hospital IPLS facilitator kursus. Samarbejde med University of Toronto, Centre for interprofesssional Education Kliniske microsystemer

IPLS InterProfessionel Læring og Samarbejde. Erik.vestergaard@rsyd.dk

IPLS InterProfessionel Læring og Samarbejde. Erik.vestergaard@rsyd.dk IPLS InterProfessionel Læring og Samarbejde Præsentation Erik Vestergaard. Fysioterapeut Koordinator for InterProfessionel Læring og Samarbejde - IPLS tiltag, Kolding Sygehus www.ipls.dk - www.studyunit.dk

Læs mere

For at lykkes skal vi gøre det sammen. Tværfaglighed er en udfordring. Er det også en styrke?

For at lykkes skal vi gøre det sammen. Tværfaglighed er en udfordring. Er det også en styrke? For at lykkes skal vi gøre det sammen. Tværfaglighed er en udfordring. Er det også en styrke? IPLS. Interprofessionel læring og samarbejde www.ipls.dk Præsentation Erik Vestergaard, fysioterapeut, konsulent

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb

Sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb UCL, Modul Tvær Sund Den 4. september 2012 oversygeplejerske Helle Madsen Akutafdelingen(FAM),Sygehus Lillebælt Kolding Præsentation Helle Madsen, oversygeplejerske Uddannet

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) 2 Hvad er Interprofessionel Læring og Samarbejde

Læs mere

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Gerontologisk Årskonference November 2016 Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Sine Lehn-Christiansen Ph.d., Lektor, Uddannelsesleder, Forskningsgruppeleder Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Region Hovedstaden Center for HR Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Efterår 2017 Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde - Kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed?

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed? Udviklingsafdelingen Den 4. april 2011 MW Ad seminar den 24. marts 2011 på Roskilde Rådhus Spørgsmål fra salen til cafébordsdrøftelser - på baggrund af oplæg fra (1) Eva Just, (2) Else Marie Damsgård,

Læs mere

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium Alle har ret til at være her Vi har alle en rolle at spille Vi har alle nogle pligter Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent, ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsafsnit Universitetsklinik for hånd-, hofte-

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence

Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence Nina Schriver, Ph.d, movementum ApS, l. Amanuensis ll. Norges Idretts Høgskole MOVEMENTUM APS

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel via forstærket fokus på, hvordan vi løser kerneopgaven Hvad har vi gjort?

Læs mere

VIRKNINGSEVALUERING AF IPLS-INITIATIVET INTERPROFESSIONEL LÆRING OG SAMARBEJDE, KOLDING SYGEHUS

VIRKNINGSEVALUERING AF IPLS-INITIATIVET INTERPROFESSIONEL LÆRING OG SAMARBEJDE, KOLDING SYGEHUS VIRKNINGSEVALUERING AF IPLS-INITIATIVET INTERPROFESSIONEL LÆRING OG SAMARBEJDE, KOLDING SYGEHUS Et samarbejdskoncept mellem Ortopædkirurgisk Afdeling, Akutafdelingen, Terapien, Laboratoriet og Røntgenafdelingen

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund 1. Det tværprofessionelle samarbejde Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler 25.08.14 Introduktion til

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Det gode samarbejde i teori og praksis med relationel koordinering som den teoretiske følgesvend

Det gode samarbejde i teori og praksis med relationel koordinering som den teoretiske følgesvend Det gode samarbejde i teori og praksis med relationel koordinering som den teoretiske følgesvend Workshop på arbejdsmiljødagene i Vrå 22. Marts 2017 Lotte Holt Worup & Trille Frodelund Lykke www.newstories.dk

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø. - fra strategi til hverdags værdi

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø. - fra strategi til hverdags værdi Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus Det vigtigste i en forandring og udviklingsfase, er aldrig strategi, struktur og systemer.

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

DMCG-PAL, uddannelse. Koordineringsgruppen. Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Århus Sygehus

DMCG-PAL, uddannelse. Koordineringsgruppen. Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Århus Sygehus DMCG-PAL, uddannelse Koordineringsgruppen Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Århus ygehus Deltager/dato Møde aktivitet 4 møder 27/4 15/6 16/8 20/9 Helle Timm * * * * Jorit Tellervo *

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser af interprofessionel læring og samarbejde et deltagende observationsstudie

Sundhedsprofessionelles forståelser af interprofessionel læring og samarbejde et deltagende observationsstudie Sundhedsprofessionelles forståelser af interprofessionel læring og samarbejde et deltagende observationsstudie Klinisk Foto, Sygehus Lillebælt Navn: Erik Vestergaard Årskortnummer: 20100091 Uddannelse:

Læs mere

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Gør tanke til handling VIA University College Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Fælles Dansk Norsk konference, FSUS NSF FUFF: Sygeplejens kerneværdier i et tværprofessionelt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg

Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital 2 Samarbejde Kerneopgaven Tillid

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve Forberedelse Forberede Udforske Gøre til Gøre til hverdag Udvikle og hverdag afprøve Gøre til hverdagspraksis Kvalitetsvurdere Patientinddragelse o Tydelig ledelse o Processtøtte o Kommunikation o Kompetenceudvikling

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv

Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv Dansk selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde Bispebjerg Hospital, den 14. november 2012 Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Faglig supervision hvad kan det bruges til?

Faglig supervision hvad kan det bruges til? side 08 fysioterapeuten nr. 03 februar 2009 AF: ANNE JUUTILAINEN, FAGLIG SUPERVISOR, KLINISK OVERSYGEPLEJERSKE, BISPEBJERG HOSPITAL aj47@bbh.regionh.dk ILLUSTRATION: GITTE SKOV Faglig supervision hvad

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

1/2 Temadag for arbejdsmiljøgrupperne på SVS. Velkommen! Kaffe og morgenbrød kl. 8.30 8.45

1/2 Temadag for arbejdsmiljøgrupperne på SVS. Velkommen! Kaffe og morgenbrød kl. 8.30 8.45 1/2 Temadag for arbejdsmiljøgrupperne på SVS Velkommen! Kaffe og morgenbrød kl. 8.30 8.45 Program Opfølgning på metode til forventningsafstemning fra sidst. Erfaringer: Ift. stor arbejdsmængde og tidspres?

Læs mere

Psykiatrisk dialogforum i Vejle 3. November Åben dialog Elisabeth Ellendersen og Tone Høydalsvik

Psykiatrisk dialogforum i Vejle 3. November Åben dialog Elisabeth Ellendersen og Tone Høydalsvik Psykiatrisk dialogforum i Vejle 3. November 2014 Åben dialog Elisabeth Ellendersen og Tone Høydalsvik Program Jaakko Seikkulas 7 principper Hvad er ÅD? Hvor arbejdes der med ÅD i Region Syddanmark? Hvordan

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Professioner, relationer og et spil

Professioner, relationer og et spil TVÆRSUND 2. SEMESTER Professioner, relationer og et spil Studieplan TværSund 2. semester Styregruppen bag TværSund Efterår 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. De forskellige aktører... 3 2.1 Studerende...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af : Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Lektor Lis Grove-Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen Forår 2015 06-02-2015 side 2 Hvorfor samarbejde

Læs mere

Ergoterapeutens rolle

Ergoterapeutens rolle Navn DOL Udvikling, forandring og innovation Hold A16 Ergoterapeutens rolle 1 Baggrund og kontekst Den nyeste forskning inden for demensområdet viser at træning, både fysisk og ADL-træning er vigtig for

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen 31-01-2014 side 2 Hvorfor samarbejde på tværs? 31-01-2014 side 3 Hvorfor samarbejde på tværs?

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Erfaringsopsamling. 2. pilotforløb

Erfaringsopsamling. 2. pilotforløb Erfaringsopsamling 2. pilotforløb InterTværs Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb, hvor patient-/ borgerforløbet er det bærende princip. Forår 2014 Man føler sig som sådan en god sammentømret

Læs mere

Pårørendes forventninger og behov for inddragelse i patientforløbet til den voksne patient med kronisk nyresygdom

Pårørendes forventninger og behov for inddragelse i patientforløbet til den voksne patient med kronisk nyresygdom Pårørendes forventninger og behov for inddragelse i patientforløbet til den voksne patient med kronisk nyresygdom Årsmøde FS Nefro 30. September 2015 Hanne Agnholt Klinisk Sygeplejespecialist Nyremedicinsk

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011 Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version C Orchard, 2011 Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale, AITCS, er et evalueringsredskab, der undersøger og måler interprofessionelt

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Relationel Koordinering - CSSM

Relationel Koordinering - CSSM Relationel Koordinering - CSSM CSSM - organisering Frederikshavn kommune CSSM organisering siden 2010 Formål: styrke samarbejdet - bedre kommunikation bevare høj faglighed. Side 2 1 Indførelse af RK Baggrund

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Afgangsprojekt. Relationskompetence et krav og behov for udvikling

Afgangsprojekt. Relationskompetence et krav og behov for udvikling Afgangsprojekt SD Relationskompetence et krav og behov for udvikling Kompetencestrategien De fire kernekompetencer Læringskompetence Meningskompetence Forandringskompetence Relationskompetence Relationskompetence

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til?

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Finansieret af en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Hverdagsrehabilitering Hvilken vej kører vi? Mandag, den 19 November 2012, København.

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere