IPLS interprofessional læring og samarbejde. anmark.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPLS interprofessional læring og samarbejde. Erik.vestergaard@slb.regionsydd anmark.dk"

Transkript

1 IPLS interprofessional læring og samarbejde anmark.dk

2 Kolding Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt anmark.dk

3 Præsentation Erik Vestergaard, fysioterapeut. Udredende fysioterapeut i skulder- og knæteam sammen med læger og sygeplejersker i ortopædkirurgisk ambulatorium, Kolding Sygehus Pædagogisk/psykologisk diplom, MHH Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Dansk medlem af NIPNET Nordic Interprofessional Network Projektleder for InterProfessionel Læring og Samarbejde - IPLS tiltag, Kolding Sygehus Projektleder for Tværfaglig Klinisk Studieenhed,

4 æ Ortopædkirurgisk Afdeling. Kolding Sygehus

5 Interprofessionel læring og samarbejde IPLS generelt IPLS forløb på Kolding Sygehus fra august 2012 til nu.

6 Region Syddanmarks Regionsråd 2009: Optimering af enkeltdele bør afløses af sammenhængende patientforløb. Udvikling bør være brugerdrevet og ikke systemdrevet. Udviklingen bør være opgavedrevet og ikke professionsdrevet. Rigide faggrænser bør brydes. Fremtidens sygehuse vil blive båret af multispecialiserede tværfaglige teams

7 Tværfaglighedens niveauer Jantsch 1972/Per Lauvås

8 WHO Framework for Interprofessional Education and Collaborative Practice InterProfessional education (IPE) opstår når to eller flere professioner lærer om, med og af hinanden for at skabe effektivt samarbejde og forbedre sundhedsydelserne. InterProfessional Collaborative practice (IPC) i sundhedsvæsenet opstår, når flere sundhedsarbejdere med forskellige professionelle baggrunde, yder helhedsorienteret service ved at samarbejde med patienterne, deres familier og lokal sundhedshjælp for at give den bedste behandling og pleje på tværs af sektorer.

9 WHO 2010: Vigtige forhold ved IPLS Teamwork: At være i stand til både at være teamleder og teammedlem Roller og ansvar: Forstå egen rolle, ansvar og ekspertise samt det samme hos øvrige sundhedsarbejdere. Kommunikation: Udtrykke egen mening kompetent til kolleger og kunne lytte til team medlemmer. Læring og kritisk refleksion: Reflektere kritisk over egne relationer i teamet, overføre interprofessionel læring til arbejdsopgaver (PDSA). Samarbejdet med og anerkendelsen af behovene hos patienten At samarbejde til patientens bedste, sammen med patienten, dennes familie og anden støtte (kommunen) som partnere. Etisk praksis: Forstå de stereotype synspunkter som sundhedsarbejdere har om sig selv og andre Anerkende at hvert fags synspunkter er lige gyldige og betydningsfulde

10 IPLS mål for Ortopædkirurgisk Afdeling og for Akutafdelingen Ansatte på tværs af fag og afdelinger skal lære om, med og af hinanden i et tæt samarbejde (team) med inddragelse af patienten. Fælles mål, Fælles viden og Gensidig respekt Relationel koordinering Social kapital Jody Hoffer Gittel

11 Den ene hånd ved ikke hvad den anden gør

12 Jody Hoffer Gittel Relationel koordinering anmark.dk

13 Hvem deltager? Fælles Akutmodtagelse og Ortopædkirurgisk Afdeling: Læger, sygeplejersker, sekretærer. Terapien: Ergo- og fysioterapeuter Biokemisk Afdeling: Bioanalytikere Røntgen: Radiografer anmark.dk

14 Følgende trin er (bliver) gennemført Trin 1 Commitment og tilrettelæggelse hos ledelse August og september 2012 Trin 2 Trin 3 Etablering af team. Udvælgelse af og afklaring hos teamledere. Afklaring hos afsnitsledelser. Præsentation af IPLS i alle team og afsnit samt på samarbejdende kliniske serviceafdelinger. September og oktober 2012 November og december 2012 Trin 4 4 dages IPLS vejlederkurser x 2 + Kurser for teamledere. Februar, marts og april 2013 Trin 5 Teamkonstituering. Udarbejdelse af teammål Juni Trin 6 Forankring Efterår anmark.dk

15 Vi kalder initiativet IPLS Fokus 1 - Teamsamarbejde på tværs af fag og afdelinger. Lære af, om og med hinanden Fokus 2 Teamwork. Samarbejdets koordinering Fokus 3 Samarbejdet med patienten. Patientinddragelse. Patient s voice

16 Monofaglige sammenhænge - citater Det er en god idé, at vi får tid til at mødes og lægge mål og planer for det tværfaglige patientarbejde. Det gør vi næsten ikke nu - mere. Men jeg vil se det før jeg tror det, at vi får bedre tid til lærende stuegang. I traumeteamet står vi ofte i traumekald med uklarhed over, hvornår rtg. skal til og hvornår bioanalytikerne skal til. Det er traumelederen, der skal tage stilling, men ofte bliver der ikke taget stilling og så står begge fag og venter. Nej, det er altid bioanalytikerne, der får mast sig ind først!. Gør vi ikke meget af det her i forvejen? Vi bliver tit glemt når sgpl. og læger tager beslutninger. Der er altid et eller andet praktisk vi ved, som beslutningen ikke tager højde for.

17 Monofaglige sammenhænge - citater Er det nu igen os sygeplejersker, der skal være tovholdere? Lægerne bliver det da ikke! Det bliver os læger, der skal styre det organisatoriske. Det bliver os terapeuter, der skal gøre opmærksom på IPLS det er svært at nå igennem til læger og sygeplejersker med vores idéer Dette prøver vi dagligt at få til at lykkes. Det er bare vanskeligt at få andre fag til at se meningen med, hvorfor vi gør som vi gør. Altså; der er ikke tid til at vi kan præsentere vores holdninger og tanker bag den måde vi behandler patienterne på.

18 Monofaglige sammenhænge - citater Hvordan skal vi fordeles i de forskellige team? Bliver vi hørt? Hvor mange møder skal vi gå til? Det er os der sidder med patienterne i røret, hvis produktionen går ned som følge af dette tiltag. Lægerne er nu ikke alt for ivrige med forpligtende aftaler i et team. Det hjælper da med de yngre læger de er da meget for samarbejde. Stod her for nyligt med en patient vi bedøvede til operation, fordi vi havde en klokkeklar aftale med operatøren om at møde til den og den tid. Men der gik en ½ time mere inden lægen kom! Hvordan hulen kan vi undgå disse aftalebrud?

19 Monofaglige sammenhænge Lægerne vil gerne have at vi servicerer dem endnu mere, men vi er jo ikke én sygeplejerske pr. læge. De må lære at hente tingene selv Læge: Det er frustrerende hele tiden at skulle gå ud af mit ambulatorium for at få praktiske ting til at fungere. Hvis vi havde mere hjælp fra sygeplejerskerne til at indkalde patienter fra venteværelset, til at hente udstyr osv., vil vi kunne se dobbelt så mange patienter

20 Monofaglige sammenhænge - læger Dette bliver alt for tidskrævende. Hvor mange møder kræver IPLS tiltaget? Vi kommer da til at møde os ihjel. Har lige været på kommunikationskursus og jeg havde indtrykket af, at kurset kun har den effekt, at få de andre fag op på lægernes niveau. Dette IPLS drejer sig måske også om at få de andre fag op på lægernes niveau? Det er nok vigtigt i første omgang, at lægegruppen får bedret det sociale, monofaglige miljø. Det er jo os læger, der sætter dagsordenen i afdelingen. Ordet interprofessionel er ordkløveri. Det giver modstand i lægegruppen. IPLS giver som sådan mening, men jeg kan ikke se mening i den foreslåede teamstruktur.

21 Monofaglig konklusion Er dit værktøj en hammer, ligner alle problemer søm. Hvert fag sin kultur, viden, forståelse - egen referenceramme. The fabulous four: Tydelighed, Logikker, Koordinering, Patientinddragelse Påfaldende: Ingen citater med fokus på fordele for patienter Ledelsesspor

22 Forskellige opfattelser af virkeligheden Maleren Pablo Picasso blev engang i en togkupé udspurgt af en medrejsende, der gerne ville vide, hvorfor Picasso ikke malede folk sådan som de virkelig er. Picasso spurgte, hvad manden mente med det udtryk. Manden hev et foto af sin kone frem fra tegnebogen og sagde: Det er min kone! Picasso svarede: Er hun ikke ret lille og flad? Fra Nørretranders Mærk Verden s. 229.

23 Mit perspektiv og dit perspektiv Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt anmark.dk

24 Kursusdag 1: Teamsamarbejde på tværs af afdelinger Teammedlemmer skal kende hinandens faglige kerneydelser, kompetencer og arbejdsvilkår. Hvordan skabes rum til interprofessionel læring og samarbejde i den daglige praksis (f.eks. stuegang, pleje, operation, rehabilitering)? anmark.dk

25 Kususdag 2: Teamwork Anerkendende tilgang: Imødekommenhed Team: Mål, møder, roller og ansvar Teamwork i praksis: Hyppig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation. Beslutningstagning og aftaleloyalitet. anmark.dk

26 Kursusdag 3: Samarbejdet med patienten Det er opgaverne i patientforløbene, der skaber den interprofessionelle praksis. Feedback/dialog møde

27 Kursusdag 4: Rollen som IPLS vejleder Hvordan fremmer vejledere IPLS tankegange i team og andre tværfaglige sammenhænge? Coaching af kolleger og grupper. Netværk efter kurset. anmark.dk

28 IPLS som fælles referenceramme IPLS opgaven: Hvordan samarbejder sundhedsprofessionelle mest hensigtsmæssigt for at støtte patienten bedst muligt i hele patientforløbet? Hvis teamorganisation er svaret, hvad er så spørgsmålet?

29 Viden om hinanden Efter i dag er risikoen for at nogen af deltagerne bagtaler eller brokker sig over de andre faggrupper reduceret til det minimale. 98 % af den frustration vi i dagligdagen oplever over at røntgen ikke gider tage vores patienter, at afdelingen ikke har patienten klar til operation, at OP-sgpl. ikke får gjort patienten færdig etc. skyldes jo manglende viden og forståelse for de andre faggruppers arbejdsgange. Hvis den viden var kendt af alle forsvandt over 90 % af de dgl. frustrationer = markant større arbejdsglæde og samarbejde. Læge på 1 kursus.

30 Præsentér (repræsenter) dit fag Markedsplads: 1. Hvad kan mit fag tilbyde i relation til patientbehandling, pleje og forløb og i det interprofessionelle samarbejde? 2. Hvad kan måske være relevant for andre fag at vide? 3. Hvad vil jeg gerne lære om, med og af andre fag?

31 Viden om hinanden præsentér dit fag. I dag havde alle faggrupper en eller anden vigtig meddelelse som var en AHA-oplevelse for alle de andre i gruppen. Og det var tit noget helt lavpraktisk fx. at vi ikke behøver at ringe i røntgen når vi bestiller i dagtid etc., eller hvilket tlf. nummer der var bedst at ringe på om aftenen når man ønskede at komme i kontakt med C1/C2 etc. Sådan er der sikkert flere oplysninger, som ikke bliver kommunikeret videre, men som vil betyde en bedre flow. anmark.dk

32 AHA-oplevelser fra kurset det-vidste-jeg-ikke-om-de-andre : F.eks: At ergoterapeuter behandler fejlsynkning At radiografer laver behandlinger i form af stent og lign.. At en mere udførlig henvisning til rtg. betyder tidsbesparelse på rtg. At læger i løbet af en dag skal være så mange steder: Typisk dagsforløb: Monofaglig morgenkonference, RGT-konference, kontakt til akutafdeling, stuegang på sengeafdeling, patienter i ambulatoriet, operationsafsnit, tilkald fra forskellige afdelinger. At frustrationer over andre faggrupper bunder i uvidenhed om hinandens arbejdsvilkår. At der var så mange opgaver som egentlig er overlappende og fælles opgaver. Få kernekompetencer og opgaver, der udelukkende er monofaglige.

33 Kernefaglige, overlappende og fælles opgaver Læge, sekretær og sgpl sammen om anamnese

34 Innovation Det er som om, at alle fag vil til patienten indenfor tidsrummet kl og Kunne vi ikke planlægge dette bedre? Og patienten vil egentlig gerne have sin morgenmad og udføre morgentoilette i fred. Hvorfor skal træning, stuegang, tur til Røntgen, blodprøvetagning osv. foregå på dette samme tidspunkt?

35 Én fortælling kan blive til fortællingen: Ortopædkirurger er jo små konger Det plejer vi at gøre. Hvordan vi har det (er hvordan vi ta r det): Vi har travlt. Det er også for dårligt at. IPLS Ord skaber hvad det nævner.

36 Faglige selvbilleder - citater Sygeplejersker er den faggruppe der bruger mest tid sammen med patienterne. Fys.kommentar: Måske som faggruppe, men ikke som person. I skifter jo vagt hele tiden og er der ikke næste dag. Vi har samme patient 2 gange en ½ time dagligt hver dag i et forløb. Vi sygeplejersker kan bidrage med oplysninger om patientens livsverden Reaktion: Det kan vi også: Ergo, fys, læge, sekretær

37 Selvbilleder og modreaktion Det er jo os der ser det hele menneske. Læge: Tager I jer så også af de åndelig og økonomiske forhold? Jeg tager mig vel også af det hele menneske, når jeg tager mig af det brækkede ben? Sygeplejerske svarer: Jo, men hvornår går du så videre med at spørge patienten om de andre forhold end de biomekaniske? Spørger du tit til, hvordan patienten har det? I have a holistic view of the hole bone

38 Relationer i organisationer en verden til forskel. Gitte Haslebo Realisme Forklare Naturvidenskab Positivisme Lineære forklaringer Rigtigt og forkert Individfokuseret sprog Jeg tænker, ergo er jeg Handlinger og begivenheder har årsag i individers handlen. Din/min skyld Kun én sandhed. Socialkonstruksionisme Forstå Humanisme Fænomenologi Cirkulære forståelser Holdninger/meninger/kultur Relationsfokuseret sprog - Vi kommunikerer, ergo er vi Forstå den komplekse gensidighed i interaktioner og begivenheder. Vores virkelighed To sandheder kan godt være tilstede på samme tid.

39 Husk dette

40

41 Paradigmeskift - patienter og pårørendes nye roller Modtagere Deltagere Innovative aktører

42 Patientcitater Vigtigt at personalet taler pænt til én, at blive set som menneske. Har aftenvagterne ikke fortalt jer, at I skal have været på toilettet inden nattevagten møder??! Vi gider ikke høre på, at I har travlt. Gør os trygge vi er utrygge nok i forvejen. Informér hinanden om de aftaler I laver med os. Historie: Pære i sengelampe.

43 Evaluering af IPLS kursus At have ordet IPLS som fælles referenceramme, gør det nemmere at forstå, hvad vi taler om. Som når vi siger tallet 9, så ved alle hvad dét tal står for. Vi er nået langt, hvis vi når dertil, at forkortelsen IPLS kendes af alle. Afstanden mellem os er blevet kortere. Bioanalytiker: Det har været rigtig godt at høre andre faggrupper og deres udfordringer. Det giver en helt anden respekt og lyst til at blive bedre til at samrbejde. Det vil jo på sigt være til gavn for patienterne.

44 Faglige kulturforskelle Bioanalytiker: Nogle af faggrupperne er meget reflekterende og kan snakke i evigheder om samme lille ting. Det sætter tålmodigheden på hårdt arbejde hos de faggrupper, der er mere resultatorienterede. Læge: Sygeplejersker er meget narrative. For sygeplejersker tager det tid at nå til pointen af det de vil sige, hvor læger straks går til konklusionen. Vi er nok mere resultatorienterede end procesorienterede.

45 Interprofessionel konklusion A major challenge facing proponents of effective interprofessional teamwork is to provide opportunities for team members to understand each other s cognitive maps (Hall 2005). Tese, antitese, syntese synergieffekt. anmark.dk

46 Konklusion på interprofessionelt samvær Fra manglende tydelighed til øget tydelighed af IPLS begrebet Fra monofaglige til interprofessionelle logikker og forståelser Fra monofaglige arbejdstilrettelæggelse til interprofessionel koordinering Fra et professionsperspektiv (systemdrevet perspektiv) til inddragelse af patientperspektiver.

47 Holdninger og logistik er de største udfordringer anmark.dk

48 Ud over egen komfortzone

49 Forskelle er et udfordrende vilkår som vi skal forholde os til OG mangfoldighed rykker! Tværfaglige team og arbejdsklima?

50 Teamsamarbejde. Pull a team fodboldhold. Aftaler aftaleloyalitet. Forventningsafklaring. Kultur

51 Aftaler kræver samme forståelse

52 Gruppe diskussion og dialog Man kan være så veltalende i en gruppe, at der kan være risiko for at man får ret, selv om man ikke har det. Kirstine Andersen i bogen Kierkegaard og Ledelse.

53 Teamwork i praksis. Fra mødebeslutninger til daglig praksis. Citater til diskussion Knud Ramian, Center for Kvalitetsudvikling, Århus. Er dit værktøj en hammer, ligner alle problemer et søm. Faglighed defineres i virkeligheden aldrig af faget. Den defineres af opgaven. Per Lauvås, Norge. Problemer respekterer ikke faggrænser. Du skal i et team være god til at gøre andre gode. Vi ser ikke tingene som de er, vi ser tingene som vi er.

54 Kan IPLS skabe effektivitet i en travl hverdag?

55 IPLS i Danmark Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og samarbejde i Sundhedsvæsnet. Glostrup Hospital IPLS facilitator kursus. Samarbejde med University of Toronto, Centre for interprofesssional Education Kliniske microsystemer

IPLS InterProfessionel Læring og Samarbejde. Erik.vestergaard@rsyd.dk

IPLS InterProfessionel Læring og Samarbejde. Erik.vestergaard@rsyd.dk IPLS InterProfessionel Læring og Samarbejde Præsentation Erik Vestergaard. Fysioterapeut Koordinator for InterProfessionel Læring og Samarbejde - IPLS tiltag, Kolding Sygehus www.ipls.dk - www.studyunit.dk

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Sammenhængende patientforløb

Sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb UCL, Modul Tvær Sund Den 4. september 2012 oversygeplejerske Helle Madsen Akutafdelingen(FAM),Sygehus Lillebælt Kolding Præsentation Helle Madsen, oversygeplejerske Uddannet

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) 2 Hvad er Interprofessionel Læring og Samarbejde

Læs mere

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed?

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed? Udviklingsafdelingen Den 4. april 2011 MW Ad seminar den 24. marts 2011 på Roskilde Rådhus Spørgsmål fra salen til cafébordsdrøftelser - på baggrund af oplæg fra (1) Eva Just, (2) Else Marie Damsgård,

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

VIRKNINGSEVALUERING AF IPLS-INITIATIVET INTERPROFESSIONEL LÆRING OG SAMARBEJDE, KOLDING SYGEHUS

VIRKNINGSEVALUERING AF IPLS-INITIATIVET INTERPROFESSIONEL LÆRING OG SAMARBEJDE, KOLDING SYGEHUS VIRKNINGSEVALUERING AF IPLS-INITIATIVET INTERPROFESSIONEL LÆRING OG SAMARBEJDE, KOLDING SYGEHUS Et samarbejdskoncept mellem Ortopædkirurgisk Afdeling, Akutafdelingen, Terapien, Laboratoriet og Røntgenafdelingen

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence

Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence Nina Schriver, Ph.d, movementum ApS, l. Amanuensis ll. Norges Idretts Høgskole MOVEMENTUM APS

Læs mere

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium Alle har ret til at være her Vi har alle en rolle at spille Vi har alle nogle pligter Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent, ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsafsnit Universitetsklinik for hånd-, hofte-

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser af interprofessionel læring og samarbejde et deltagende observationsstudie

Sundhedsprofessionelles forståelser af interprofessionel læring og samarbejde et deltagende observationsstudie Sundhedsprofessionelles forståelser af interprofessionel læring og samarbejde et deltagende observationsstudie Klinisk Foto, Sygehus Lillebælt Navn: Erik Vestergaard Årskortnummer: 20100091 Uddannelse:

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund 1. Det tværprofessionelle samarbejde Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler 25.08.14 Introduktion til

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg

Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital 2 Samarbejde Kerneopgaven Tillid

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

DMCG-PAL, uddannelse. Koordineringsgruppen. Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Århus Sygehus

DMCG-PAL, uddannelse. Koordineringsgruppen. Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Århus Sygehus DMCG-PAL, uddannelse Koordineringsgruppen Torben Worsøe Jespersen Overlæge Det Palliative Team Århus ygehus Deltager/dato Møde aktivitet 4 møder 27/4 15/6 16/8 20/9 Helle Timm * * * * Jorit Tellervo *

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

1/2 Temadag for arbejdsmiljøgrupperne på SVS. Velkommen! Kaffe og morgenbrød kl. 8.30 8.45

1/2 Temadag for arbejdsmiljøgrupperne på SVS. Velkommen! Kaffe og morgenbrød kl. 8.30 8.45 1/2 Temadag for arbejdsmiljøgrupperne på SVS Velkommen! Kaffe og morgenbrød kl. 8.30 8.45 Program Opfølgning på metode til forventningsafstemning fra sidst. Erfaringer: Ift. stor arbejdsmængde og tidspres?

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv

Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv Dansk selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde Bispebjerg Hospital, den 14. november 2012 Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen 31-01-2014 side 2 Hvorfor samarbejde på tværs? 31-01-2014 side 3 Hvorfor samarbejde på tværs?

Læs mere

Faglig supervision hvad kan det bruges til?

Faglig supervision hvad kan det bruges til? side 08 fysioterapeuten nr. 03 februar 2009 AF: ANNE JUUTILAINEN, FAGLIG SUPERVISOR, KLINISK OVERSYGEPLEJERSKE, BISPEBJERG HOSPITAL aj47@bbh.regionh.dk ILLUSTRATION: GITTE SKOV Faglig supervision hvad

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Hvad er meningen med Patientens team?

Hvad er meningen med Patientens team? Hvad er meningen med Patientens team? Region Nordjylland har siden 2013 arbejdet med at omorganisere sundhedsvæsnet, dels i ledelsesstrukturen, dels i den kliniske praksis. Denne artikel fokuserer på spirende

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af : Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Lektor Lis Grove-Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen Forår 2015 06-02-2015 side 2 Hvorfor samarbejde

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler Dag 1 24.08.15 Introduktion til forløbet inkl. Tværprofessionel

Læs mere

Patient-/borgercentrering i interprofessionel uddannelse og praksis

Patient-/borgercentrering i interprofessionel uddannelse og praksis Patient-/borgercentrering i interprofessionel uddannelse og praksis National konference om aldring og samfund: Aldring & tværfaglighed Symposium 8.november 10.45-12 Cathrine Sand Nielsen, cand.cur., ph.d.-

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

At arbejde i traumeteam

At arbejde i traumeteam At arbejde i traumeteam Kommunikation, samarbejde og ledelse Resource Management Få overblik Prioritere og fordele opgaverne Ledelse og team-koordinering God og sikker kommunikation Mobilisering av tilgængelige

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Relationel Koordination RegNord Caserapport. Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital

Relationel Koordination RegNord Caserapport. Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital Relationel Koordination RegNord Caserapport Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital Forord Dette er en caserapport i projekt Fra begreb til bundlinje - hvordan øger

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne?

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Workshop Årsmøde, Center for Studier i Arbejdsliv, den 27. marts 2014 Karen Albertsen, kal@teamarbejdsliv.dk, Hans

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Relationel Koordinering - CSSM

Relationel Koordinering - CSSM Relationel Koordinering - CSSM CSSM - organisering Frederikshavn kommune CSSM organisering siden 2010 Formål: styrke samarbejdet - bedre kommunikation bevare høj faglighed. Side 2 1 Indførelse af RK Baggrund

Læs mere

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende Sygeplejersken: Pårørende kan se andre ting end både personalet og patienten selv ser. Vi får lavet et bedre set-up til behandlingen. Det er en fordel, at vi ser og forstår så meget som muligt. Ser ting,

Læs mere

Afgangsprojekt. Relationskompetence et krav og behov for udvikling

Afgangsprojekt. Relationskompetence et krav og behov for udvikling Afgangsprojekt SD Relationskompetence et krav og behov for udvikling Kompetencestrategien De fire kernekompetencer Læringskompetence Meningskompetence Forandringskompetence Relationskompetence Relationskompetence

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Erfaringsopsamling. 2. pilotforløb

Erfaringsopsamling. 2. pilotforløb Erfaringsopsamling 2. pilotforløb InterTværs Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb, hvor patient-/ borgerforløbet er det bærende princip. Forår 2014 Man føler sig som sådan en god sammentømret

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Styrk den sociale kapital

Styrk den sociale kapital Introduktion til social kapital 2.0 Styrk den sociale kapital + Retfærdighed + Samarbejdsevne + Tillid + Produktivitet + Kvalitet + Trivsel HR Personaleudvikling Styrk den sociale kapital Introduktion

Læs mere

Det tværprofessionelle kontinuum

Det tværprofessionelle kontinuum Læring med, af og om hinanden fra et tværfagligt studieafsnit Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Regionshospitalet Holstebro Tværfagligt studieafsnit Studerende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere

Produk've rela'oner gennem Ledelse af Rela'onel Koordinering. Carsten Hornstrup ph.d. carsten@joint- ac'on.dk

Produk've rela'oner gennem Ledelse af Rela'onel Koordinering. Carsten Hornstrup ph.d. carsten@joint- ac'on.dk Produk've rela'oner gennem Ledelse af Rela'onel Koordinering Carsten Hornstrup ph.d. carsten@joint- ac'on.dk Dagsorden Lidt om baggrunden Ledelse af Rela5onel Koordinering Erfaringer fra praksis Rela5onel

Læs mere

Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt

Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt Et relationel koordineringsprojekt mellem de praktiserende læger, Hjemmesygeplejen Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital Ved sygeplejerske Helle

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER BOFORMEN SKOVVÆNGET VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER 1.1 1.1.1 GRUNDELEMENTER LOGO Region Nordjyllands logo Logoet er Region Nordjyllands visuelle ankerpunkt og det primære identitetsbærende designelement.

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker

Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker De gør de på håndboldlandsholdet. De gør det i guldkajakken. Og de gør det mange andre steder i sportens verden de vinder ved at samarbejde effektivt. De udnytter

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til?

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Finansieret af en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Hverdagsrehabilitering Hvilken vej kører vi? Mandag, den 19 November 2012, København.

Læs mere

Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling. Anæstesiologisk afdeling

Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling. Anæstesiologisk afdeling Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling Anæstesiologisk afdeling Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Christa Isaksen og Lene Dahlager Program Præsentation Præsentation af opgavens problemfelt,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere